SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13. května se ve Slaném konal 9. ročník městských Husitských slavností a 2. ročník Evropského setkání. O slavnostech, jejichž součástí letos bylo i předání nové vlajky města Slaný hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem a její posvěcení, není třeba se více rozepisovat. Kdo byl, viděl a bavil se, kdo ne, snad nalezne cestu příští rok. Evropského setkání, které bylo podpořeno Evropskou unií, se zúčastnila necelá stovka hostů ze čtyř zemí. Hosté z ciziny přijeli z partnerského bavorského města Pegnitz, ze spřátelené slovenské Skalice a ze skotského Linlithgow. Byla přítomna rovněž reprezentativní německá delegace ze Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, hosté ze Středočeského kraje v čele s hejtmanem a starostové okolních měst a obcí. Většina z nich se také účastnila semináře na téma Ozvěny středověkých tradic v současné Evropské unii (z pohledu občanů). Pokračování na straně Svěcení vlajky města zleva hejtman P. Bendl, strosta I. Rubík a vikář J. Kučera (J. Jaroch) SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, královské město Slaný patří mezi nejstarší města naší republiky. Jak jsem s nadsázkou říkal při zahájení letošních Husitských slavností: v jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný se dotýkala oblohy a jasně zářila na mapě tehdejší Evropy. I okamžiky, kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář Moderní život v historických městech má své neopakovatelné kouzlo, nicméně přináší určitá nepříjemná omezení. Infrastruktura je zastaralá. Každá, byť sebemenší, rekonstrukce v městské památkové zóně může být komplikována nečekanými překážkami. Po delším tápání jsme se v loňském roce odhodlali k velmi významnému kroku. Nechceme již v historickém jádru města řešit jednotlivosti! Musíme se snažit celý problém vidět v celku. I když tento postup přinese obrovské množství práce a je značně finančně náročný. A je dost dobře možné, že se na celkovou rekonstrukci středu města nepodaří sehnat dostatek peněz. Jak však vždy tvrdím: štěstí přeje připraveným. Nejprve jsme tedy zadali vytvoření urbanistické studie týmu pražského architekta profesora Sýkory. Po ukončení jeho práce zpracujeme projektovou dokumentaci a požádáme o stavební povolení. A zároveň se přihlásíme o grant z Regionálního operačního programu Evropské unie. Vytvořili jsme plán postupu, vyčlenili z rozpočtu města peníze na přípravu. A začala tvrdá, ale krásná práce, která bude pokračovat po celý letošní rok. Nyní se nacházíme ve velice důležité fázi vytváření názorů urbanistů a architektů na to, jak budou jednotlivé ulice v památkové zóně vypadat po úpravě. A právě nyní bych vás, milí Slaňáci, chtěl požádat o spolupráci. Svým pohledem na problém můžete významně přispět k tomu, jak by mohlo za pár let naše město vypadat. K tomu nám budou sloužit dvě schůzky s veřejností. Na těchto schůzkách bude pan profesor Sýkora, jeho lidé a vedení města diskutovat s občany o jejich názorech na problém. První taková schůzka začíná ve středu 13. června v salónku Městského centra Grand (druhá 10. září). Od 15 do 19 hodin budou prezentovány návrhy úprav a bude vám ukázáno, jakým směrem se ubírají myšlenky tvůrců urbanistické studie. Můžete přijít v průběhu celého odpoledne. Většina nabízených řešení je vytvořena ve variantách a bude záležet, která nalezne u vás větší podporu. Srdečně vás zvu. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 HUSITSKÉ SLAVNOSTI A EVROPSKÉ SETKÁNÍ VE SLANÉM Na organizaci Evropského setkání se podílela celá řada osob, bez kterých by nebyl zdárný průběh takovou samozřejmostí. Ti všichni obdrží osobní poděkování starosty města. Já bych si dovolil vyzdvihnout dvě skupiny (tím však nechci snižovat zásluhy ostatních). Těmi prvními jsou zaměstnankyně školní jídelny s vedoucí paní Blankou Burdovou (a její rodinou), paní Jaroslava Prošková s rodinou a paní Daniela Vörösová s rodinou, kteří se postarali o slavnostní sobotní oběd a večerní raut. Druhou skupinou jsou rodiny, které nabídly ubytování hostům ze zahraničí. Domnívám se totiž, že jedním z cílů takovýchto setkání a partnerských vazeb mezi městy a jejich obyvateli je vznik přátelských vztahů mezi jednotlivými občany. Tomu napomáhá ubytování účastníků těchto setkání v rodinách. Proto poděkování patří všem, kteří zahraničním hostům ve svých domovech ve Slaném a ve Zlonicích poskytli pohostinství: M. Hořejší s rodinou, L. Hrůzova s rodinou, P. Kaňková s rodinou, Vl. Korf s rodinou, J. Neumann s rodinou, J. a M. Podhajských, H. a Vl. Rogalewiczovi, S. Růžková s rodinou a M. Šimáček s rodinou. Pavel Bartoníček,. mistostarosta Husitské slavnosti a Evropské setkání zahájil historický průvod středem města (J. Jaroch) ZPRÁVA Z 13.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 23.KVĚTNA 2007 Prvním bodem byl návrh závěrečného účtu města za rok. Oproti schválenému rozpočtu na straně příjmů ve výši, mil. Kč nakonec město hospodařilo s, mil. Kč. Na výdajové straně rozpočtu pak bylo plánováno utratit, mil Kč, skutečnost byla, mil Kč. Z plánovaného deficitu ve výši, mil. Kč se nakonec vyklubal přebytek, mil. Kč. Výrok auditora k hospodaření města byl bez výhrad. Rada doporučila zastupitelstvu závěrečný účet ke schválení. Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit několik rozpočtových opatření, např. přijetí dotací od státu prostřednictvím Středočeského kraje na výkon činnosti odborného lesního hospodáře ( tis. Kč), dále neinvestiční dotaci ve výši tis. Kč na úhradu nákladů na činnosti spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, dále tis. Kč jako dotaci na obnovu kaple Božího hrobu a tis. Kč na vydání průvodce Kostel sv. Gotharda ve Slaném v proměnách věků, dále uvolnění částky tis. Kč na bezpečnostní zabezpečení nového hřiště u haly BIOS. Rada města schválila odepsání pohledávek v celkové hodnotě tisíc Kč za dlužníků. Ve všech případech bylo důvodem jejich úmrtí. U dalšího zemřelého dlužníka doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávky ve výši tis. Kč (dluh vznikl na základě neoprávněně vyplacených sociálních dávek). U majetkoprávních věcí se jednalo o prodeji pozemků a částí budov. Byl doporučen prodej nebytového prostoru v č. p. (dva zájemci, nejvyšší nabídka tisíc korun). U pozemků pak rada města jeden prodej nedoporučila (v Kvíci), projednání jednoho bylo odloženo a u dalších rada odprodej doporučila ( pozemky v Dolíně, m a m, oboje narovnání právního stavu, jeden pozemek v Kvíci v ulici Na Chmelnici za zahradou rodinného domu, dva pozemky se stavbou (pokladny) v areálu garáží v Rabasově ulici v tomto případě bude provedena obálková soutěž). Kromě toho rada dále odsouhlasila zřízení dalších tří věcných břemen pro umístění inženýrských sítí do pozemků města. Z bytových záležitostí bylo radou města schváleno prodloužení čtyř nájemních smluv standardním způsobem, tedy o pět let. Dalším blokem projednaných materiálů byly otázky školství ve Slaném. Rada schválila uvolnění částky tis. Kč z investičního fondu ZŠ Háje za účelem vybavení školní jídelny odbavovacím systémem. Dále rada ve funkci zřizovatele projednala výjimky mateřským školám ve smyslu vyšší obsazenosti jednotlivých tříd. Zákon stanovuje naplnění jedné třídy mateřské školy do dětí a zároveň umožňuje zřizovateli udělit výjimku navýšením o další žáky. Druhým kritériem pak je hygienická kapacita škol. V rámci těchto dvou omezení rada výjimky schválila. Obdobným projednaným materiálem pak byla žádost o udělení výjimky z počtu dětí na ZŠ Háje, kde v IX. C, což je speciální třída (pro děti s poruchami učení), která se naplňuje do počtu dětí, je v současné době dětí jedenáct. I tuto výjimku rada schválila. Posledním projednaným bodem byl zápis z dopravní komise, který z výjimkou závěrů požadujících finanční prostředky z rozpočtu města rada schválila. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

3 SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU pátek. června Pražská ulice (parkoviště u čp. ) Masarykovo nám.,u budovy MěÚ Plynárenská ulice u prodejny Jednoty Navrátilova ulice u rohu s Kreibichovou Smetanova ulice pod prodejnou Arbesova ulice pod samoobsluhou Vikova ulice Kvíček ulice Na Chmelnici sobota. června Okružní ulice u čp. Vítězná ulice u. MŠ Wilsonova ulice u Sportky Balasova ulice Nerudova u Restaurace Na Skalkách Mírová ulice na rohu s ulicí Rabasovou Chadalíkova ulice u bývalé MŠ Dolín u prodejny Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady. POVIN- NOSTÍ OBČANA je odevzdat nebezpečný odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa. Zářivky a výbojky autobaterie a monočlánky vyjeté oleje a použité olejové filtry včetně obalů použité fritovací oleje barvy a laky včetně obalů kyseliny rozpouštědla čističe a další domácí chemii prošlé léky lednice mrazáky,televizory počítače. MĚSTO SLANÝ BYLO OCENĚNO NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE strana 3 Odborná porota složená z předních odborníků v cestovním ruchu měla těžký úkol. Posuzovala celkem 431 materiálů vydaných po v šesti soutěžních kategoriích: plakát 70 kusů, leták-skládačka 116 kusů, informační brožura 113 kusů, mapy 52 kusů, kalendář 46 kusů a reprezentační publikace 34 kusů. Je nám velkou ctí, že naše Královské město Slaný, které soutěžilo v kategorii plakát (Slánské jazzové dny), leták- -skládačka (soubor skládaček Muzeum Třebíz, Muzeum Slaný, Vevarská brána, Slánská hora, Královské město Slaný, Sladký víkend ve Slaném, Turistická sezóna 2007) a kalendář, si přijelo pro ocenění za krásné 2. místo v kategorii kalendář, které mu bylo předáno dne 23. května navečer na slavnostním vyhlášení výsledků v koncertní síni Trojice v Písku. Zásluhu na tomto materiálu má hlavně iniciátorka paní Jaroslava Prošková (sekretariát starosty města), která vybírala ze stovek fotografií pánů Pavla Vychodila a Pavla Štěpánka. Svou představu konzultovala s paní Milenou Burgrovou, která byla autorkou grafického ztvárnění kalendáře. A výsledek? Ten již znáte. Je to obrovská satisfakce za tu úmornou práci. Budeme doufat a moc si přát, aby takových ocenění v tomto vysoce konkurenčním prostředí bylo více a více. Protože vedení města se nemohlo vzhledem k termínu řádného zasedání městské rady tohoto aktu zúčastnit, ocenění přebírali paní Daniela Vörösová, pracovnice města na úseku cestovního ruchu, která se rovněž na tvorbě kalendáře podílela, paní Milena Burgrová autorka grafického ztvárnění kalendáře a autor části fotografií Pavel Vychodil, který i celý předávací akt včetně závěrečného slavnostního večera zdokumentoval. Daniela Vörösová a Zoja Kučerová Královské město Slaný bylo oceněno na národní soutěžní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag Písek 2007 Provází nás po celý rok. Mnohému z nás visí doma na zdi nebo stojí na stole. Každý rok vybíráme z velké nabídky, z mnoha variací s mnoha tématy. Mnozí do něho vpisují, někomu supluje diář. Ano, řeč je o kalendáři. A ne jen o tak obyčejném kalendáři o slánském kalendáři na rok Ten totiž získal druhé místo na národní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag Písek, kam ho zaslali za město Slaný pracovníci Infocentra Slaný. Již 11. ročník národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag a 4. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů Euroregionpropag se v Písku konal ve dnech 22. a 23. května. Pořadateli jsou Město Písek ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Daniela Vörösová (uprostřed) převzala ocenění pro město Slaný (foto P. Vychodil)

4 strana 4 NÁLEZY ZE SLÁNSKÉHO MUZEA NA VÝSTAVĚ VE FRANCII Nálezy ze slánského muzea měli možnost na sklonku minulého roku obdivovat návštěvníci výstavy Trésors de femmes ( Poklady žen ) v Muzeu keltské civilizace (Musée de la civilisation Celtique) v Bibracte v Burgundsku. Na výstavě celoevropského významu se podílela řada francouzských a německých muzeí a také Národní muzeum v Praze. Výstava se tematicky zaměřila na ozdoby a šperky keltských žen z období 4. a 3. století př. n. l., které dokládají vysokou řemeslnou a uměleckou úroveň keltských šperkařů. Pro výstavu bylo ze sbírek slánského muzea vybráno celkem dvanáct bronzových předmětů: nákrčníky, náramky, ozdobné nánožní kruhy a spony. Pozornost zcela jistě zaujme bronzová, bohatě ozdobená spona z Hořešovic (č. inv. 2998). Spona dlouhá 9 cm časově patří do 3. století před naším letopočtem. Je dobře zachovalá, chybí jí pouze jehla, odlomená nejspíše nálezcem. Protože jde o nález učiněný před mnoha lety, neznáme bohužel jeho bližší okolnosti. Můžeme však soudit, že pochází z hrobu ženy. Vzhledem k mezinárodnímu ohlasu výstavy se počítá s její reinstalací v Národním muzeu v Praze. Po jejím skončení se předměty opět vrátí do našeho muzea. Ivana Hušáková Družstvo Čivava z Aerobic klubu gymnázium Slaný a tak slánské družstvo Čivava mělo možnost změřit síly jen s děvčaty z Ústí nad Labem. Ale i tak jim druhé místo udělalo radost. Celé sportovní setkání bedlivě sledovala porota složená z odborníků v oblasti aerobicu a tance, jmenovitě: Dana Urbářová, Eva Tučková, Adéla Kaššová, Michal Cypris a Lenka Doležalová. Z reakcí trenérek, diváků, rodičů a vlastních soutěžících vyplývá, že druhý ročník naší soutěže lze zařadit mezi ta takzvaně povedená sportovní klání. Velkou měrou k tomu přispívá i neopakovatelná atmosféra a divácká kulisa v Grandu, která se nedá srovnávat s prostředím sportovních hal, kde kontakt diváků se soutěžícím lze jen těžko navázat. Pokud chcete tuto neopakovatelnou atmosféru zažít, těšte se s námi na další, v pořadí již třetí ročník soutěže v roce Ivana Rosolová, Aerobic klub gymnázium Slaný Spona z Hořešovic SLANÝ AEROBIC CUP V sobotu hostil slánský Grand téměř 500 soutěžících dětí. Konal se zde již druhý ročník soutěže Slaný Aerobic Cup. Jde o soutěž skupinových choreografií dětí ve věku od 4 do 18 let. Letošního ročníku se zúčastnilo hned 39 družstev z celých Čech. Barvy našeho města hájil pořádající klub Aerobic klub gymnázium Slaný pod vedením Ivany Rosolové a Fit studio Jitka. Soutěžilo se v šesti kategoriích děti 4 6 let, 7 9 let, let, let, 14 a víc let a smíšená družstva. Celé klání vypuklo v 11 hod. Aerobic klub gymnázium Slaný získal v kategorii let 2. místo se skladbou Radost, s níž děvčata vybojovala již jedno první a tři třetí místa. Konečně jim tedy do sbírky přibylo i stříbro. Ve velké konkurenci v kategorii 7 9 let se neztratily ani slánské Barbíny ze stejného klubu, kterým jen o vlásek uniklo třetí místo a odnesly si tak nepopulární bramborové ocenění. Bohužel v kategorii smíšených družstev se týmy na poslední chvíli z důvodu nemoci odhlásily, Družstvo Barbíny z Aerobic klubu gymnázium Slaný ŽÁCI ZE 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ V PEGNITZ Žáci základní školy v Rabasově ulici navštívili ve dnech 7. až své kamarády ze školy v bavorském městě Pegnitz. Už je to vlastně jeden rok, co žáci a učitelé z partnerské školy Christiana Sammeta při příležitosti Olympijských dnů mládeže navštívili naše město, naši školu a vznikla

5 strana 5 první přátelství. Letos našich 25 žáků pod vedením učitelů a učitelek (Martin Hrabánek, Radek Jánský, Vladislav Korf, Petra Čermáková a Klára Hoďánková) vyrazili na pozvání našich kolegů naopak do Pegnitz. Hostitelé pro nás a hlavně pro naše žáky připravili bohatý program. Děti byly začleněny do německých tříd a zúčastnily se projektů zaměřených na umělecké, sportovní a pracovní aktivity. Samozřejmě, že došlo i na přátelská sportovní utkání. Naši žáci byli také začleněni do smíšených česko německých družstev, která mezi sebou soupeřila v řadě známých i méně známých sportovních disciplin. Většina našich žáků se po roce setkala se svými kamarády a vznikla zde mnohá nová přátelství. Žáci byli, jak je při těchto akcích obvyklé, ubytováni v hostitelských rodinách, a to určitě přispělo k rozvoji jejich znalostí němčiny a angličtiny. Význam této návštěvy podtrhla i skutečnost, že kompletní delegaci našich žáků a učitelů přijal na pegnitzské radnici starosta pan Manfred Thümmler. Navštívili jsme města Norimberk a Bayreuth a přírodní skvosty Franckého Švýcarska. Loučení s německými kamarády se samozřejmě neobešlo bez slz a slibu, že se opět co nejdříve setkáme. Ing. Vladislav Korf Přívítání slánských žáků ze. ZŠ ve městě Pegnitz AFRIKA VE SLANÉM Když se karmelitáni vrátili v roce 2003 po řádění rebelů zpátky na svou misii ve městě Bozoum, našli celý dům vyrabovaný. Co šlo odnést, vzbouřenci odnesli, co odnést nešlo, to zničili. Z díla, které misionáři budovali roky, nezbylo nic. Rebelové tehdy postupovaly od východu země, zprávy o jejich postupu se misionáři a další humanitární pracovníci snažili předávat prostřednictvím vysílaček. Dokud to šlo, zůstávali misionáři na misii. Když dostali zprávu, že už jsou povstalci nedaleko, museli město opustit. Ještě v noci odvezli auta hluboko do opuštěné buše, aby je řádící revolucionáři nenašli, a sami utíkali pěšky tmou co nejdál na západ. až po několika dnech se mohli vrátit zpět a začít všechno budovat od začátku. Mnoho jiných mezinárodních humanitárních organizací se do země už nikdy nevrátilo. Po tom, Naši chlapci po fotbalovém utkání v Pegnitz (naši jsou ve světlých dresech) co jim rebelové zpustošili domy, se rozhodli ze země nadobro odejít. Město Bozoum leží v severozápadní části Středoafrické republiky. Je to země větší než Francie, ale má jen čtyři miliony obyvatel. Nemá velké nerostné bohatství ani příliš rozvinutý průmysl. Neleží u moře a nemá ani jiné atrakce, které by přitáhly západní turisty. Patří mezi dvacet nejchudších zemí světa. V této zapomenuté zemi v srdci Afriky působí řád bosých karmelitánů víc než třicet let. Minulý rok založili pátou misijní stanici. Zřizují školy, zdravotní střediska, stavějí studny. Od jara 2006 začala s misionáři karmelitánů spolupracovat nově založená obecně prospěšná společnost SIRIRI. Snaží se podporovat činnost, která už funguje a snaží se využít zkušeností lidí, kteří zemi velmi dobře znají. O Středoafrické republice a jejích obyvatelích, o činnosti misionářů a SIRIRI o. p. s. se můžete dozvědět více během akce Afrika ve Slaném, která se koná 21. června 2007 od 19 hodin v Městském divadle ve Slaném, kam jste všichni srdečně zváni. Během večera také vystoupí temperamentní africká tanečně-hudební skupina Batocu a proběhne vyhlášení výsledků soutěže Škola v Africe, do které se zapojily základní a střední školy ve Slaném. Večer je pořádán ve spolupráci s Královským městem Slaný a pod záštitou místopředsedy vlády a senátora za Slánsko pana Alexandra Vondry. Více informací najdete na www. siriri. org. KONCERT V KLÁŠTEŘE Komunita Bosých karmelitánů vás srdečně zve do Kláštera Nejsv. Trojice ve Slaném, kde v sobotu 16. června 2007 v vystoupí Slávek Klecandra skladatel, zakladatel skupiny Oboroh a interpret biblických žalmů originálním způsobem zhudebněných. Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

6 VÝTVARNÁ TVŮRČÍ DÍLNA NA OPUŠTĚNÉ SLÁNSKÉ BENZÍNCE Dne 22. června 2007 proběhne jednodenní tvůrčí dílna pro žáky a studenty slánských základních a středních škol na opuštěné benzínové pumpě za městem Slaný (silnice 16, za bývalými kasárnami). Dílnu povedou umělci a výtvarní pedagogové Blanka Lhotáková a Oldřich Bystřický. Účastníci dílny se s umělci budou zabývat problémem města, předměstí, staveb, krajiny a našeho života v těchto prostorech. Studenti si aktivně vyzkoušejí kresbu, tvorbu objektů a instalaci. Vedoucí umělci chtějí tvořit spolu s účastníky a ukázat, že talent a tvořivost mají všichni kolem nás. Cílem dílen je rozvoj kreativity, citlivosti a analytického myšlení žáků a studentů. Program dílny spočívá v celodenní práci umělců se studenty, která vyústí v prezentaci děl ( jakousi vernisáž) ve večerních hodinách téhož dne na Benzínce. Na tuto prezentaci jsou zváni všichni, které aktivní mapování města Slaného a práce mládeže zajímá. Tím se plní i další cíle projektu, jako je přiblížení současného umění veřejnosti a podpora komunitního života. Další workshop se na Benzínce ve Slaném se odehraje 14. září Fotodokumentace dílen a díla účastníků budou ještě představena v listopadu na chodbách slánské knihovny. Dílny jsou podpořeny grantem Středočeského kraje a Královským městem Slaný. Partnerem projektu se stala Knihovna Václava Štecha ve Slaném. Přijďte podpořit současné umění vzniklé na území Slaného. Přijďte na Benzínku diskutovat, bavit se nebo se jenom dívat. Monika Sybolová strana 6 čtvrtek 14. června v Přednáška plk. Eduarda Stehlíka v malé galerii Přednáška odborného pracovníka Vojenského historického ústavu v Praze, která je zaměřena na jeho knihu a nové informace o Lidicích. sobotu l6. června v Pražské motivy Výstava ing. arch. Emila Hyska v galerii slánského muzea. Ing. arch. Emil Hysek je absolventem Vysoké školy strojního a elektrického inženýrství a Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství. Pracoval v Úvaru hlavního architekta. Je členem Obce architektů a spolu s dalšími kolegy založil Tvůrčí skupinu, se kterou vystavují své práce v Martinickém paláci a v Sále architektů na Staroměstské radnici. Je velkým obdivovatelem V. V. Štecha, ke kterému chodil na přednášky, a miluje Prahu. KONCERTY V KOSTELE SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO V LIDICÍCH U OTRUB Občanské sdružení Wotrubia a Královské město Slaný pořádají v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub (Slaný) dva koncerty, na které je vstupné dobrovolné. V sobotu 2. června od 15 hodin zahrálo Trio Cantabile (informace byla zveřejněna v květnovém čísla Slánské radnice). V neděli 24. června od 14 hodin vystoupí Musica Fresca. Vokálně instrumentální soubor staré hudby Musica Fresca (http://sweb.cz/musicafresca) se od svého vzniku roku 1988 specializuje na autentickou interpretaci renesanční a raně barokní hudby Evropy. Soubor klade velký důraz na texty skladeb, které provádí, proto spolupracuje již dlouhou dobu s literárním historikem a esejistou Martinem C. Putnou. Od roku 1998 se soubor začal významně zabývat i hudbou duchovní. Kromě koncertní činnosti doma i v zahraničí soubor spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem. Pavel Bartoníček,. místostarosta VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ČERVNU 2007 středa 6. června v Varhanní koncert v piaristické kapli Jiřina Pokorná varhany a Miroslav Kejmar trubka neděle 10. června v Violoncellový koncert v piaristické kapli Šimona Weis violoncello Musica Fresca (foto Jiří Jaroch)

7 strana 7 DEN POLICIE VE SLANÉM Obvodní oddělení Policie České republiky ve Slaném ve spolupráci s dalšími složkami Policie ČR, Městským úřadem Slaný, Městskou policií Slaný a Hasičským záchranným sborem Slaný pořádá ve středu 20. června 2007 v době od 9 do 12 hodin u příležitosti Dne Policie ČR DEN PO- LICE VE SLANÉM. Složky policie a hasičů představí svoji činnost, techniku a pomůcky v prostorách Masarykova náměstí ve Slaném. Budou provedeny ukázky práce: policejních psovodů Okresního ředitelství Kladno zásahové jednotky správy Středočeského kraje policejních techniků Obvodního oddělení Slaný pořádkové jednotky Okresního ředitelství Kladno hasičského záchranného sboru Slaný Mimo jiné zde budou k prohlédnutí služební vozidla, motocykly, technické pomůcky, radary, zastavovací pás, donucovací prostředky a mnoho dalších zajímavých pomůcek a prostředků, které používají policisté, strážníci a hasiči. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE Již po čtvrté bude v červnu probíhat pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Dětem z prvních tříd ze všech slánských škol, ke kterým se letos připojí i děti z kvílické školy, bude slavnostně předána čestná legitimace čtenáře knihovny a zdarma získají roční registraci, která se jim počítá ode dne, kdy s rodiči vyplní přihlášku. Mnohé děti nebudou v knihovně poprvé, neboť dlouhodobě spolupracujeme se všemi mateřskými školami ve Slaném a mnozí budoucí čtenáři chodí do knihovny v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Předáním čestné legitimaci chceme děti pasovat do nové role návštěvníků knihovny, do role aktivního čtenáře. Pasování prvňáčků na čtenáře ( ) Slavnostní dopoledne se budou konat v důstojném prostředí piaristické kaple ve vlastivědném muzeu. Děti v krátkém programu ukáží všem přítomným, že jsou již hodné pasování, které provede první místostarosta ing. Pavel Bartoníček a vedoucí školského odboru Dagmar Karfíková. Následovat bude prohlídka knihovny. Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, ale i čtenáře a příznivce knihovny na tuto malou slavnost. V pondělí 11. června v 9 hodin přivítáme prvňáčky z 1. ZŠ, Háje. V úterý 12. června budeme pasovat děti ze ZŠ, Palackého náměstí a ze ZŠ Kvílice a ve středu 13. června žáky 3. ZŠ, Rabasova ulice. V pátek 22. června uvítáme děti z 2. ZŠ, Komenského náměstí. Věříme, že i Vám se bude pasování prvňáčků na čtenáře líbit. Piaristická kaple, vlastivědné muzeum a knihovna Václava Štecha se nachází v jedné budově na Masarykově náměstí 159 ve Slaném. Naďa Rollová, knihovna V. Štecha POZVÁNKA NA KULTURNĚ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V OTRUBECH Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá v sobotu 30. června 2007 kulturně sportovní odpoledne ve slánské místní městské části Otruby (dětské hřiště). V případě příznivého počasí bude pro malé i velké připraven následující program: V. ročník turnaje o ceny v PÉTANQUE od 13 hodin zápis, začátek turnaje zápisné dospělí 40 Kč, děti do 15 let 25 Kč Pasování prvňáčků na čtenáře ( ) Po skončení turnaje následuje hudba a tanec. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Na všechny se těší pořadatelé z OS Wotrubia.

8 NA CESTĚ K VELKÉMU TŘESKU V současnosti probíhá dokončování největšího urychlovače na světě, který bude uveden do zkušebního provozu během listopadu Obří urychlovač buduje Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě. Je známa též pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire). CERN je Evropská laboratoř pro fyziku částic a nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Komplex urychlovačů a laboratoří na pomezí Švýcarska a Francie byl založen v roce Na výzkumných projektech se zde podílí celkem 20 členských zemí a od roku 1993 i Česká republika. Prestižní vědecké a výzkumné centrum udělalo obrovský krok na cestě k odhalení tajemství vesmíru. CERN se před deseti lety rozhodl vybudovat urychlovač větší, ještě padesátkrát silnější než urychlovač původní konstrukce z roku Dostal označení Large Hadron Collider (LHC), tedy Velký srážkovač hadronů (například protony). Na projektu LHC pracuje bezpočet vynikajících vědců. Podle nich by tento projekt mohl skutečně odkrýt mnohá tajemství vesmíru. Hlavním úkolem laboratoře je porozumět tomu, z jakých složek je hmota složena a jak tyto složky spolu interagují. Výzkumníci v CERNu studují velké počty takových pozoruhodných událostí a snaží se objasnit, jak se za 13 miliard let po velkém třesku stal vesmír takovým, jak jej vidíme dnes kolem sebe. Urychlovač podstatně přispěje k vybudování kvantové gravitace a k odhalení jemného rozdílu mezi interakcemi částic hmoty a antihmoty. Umožní tedy vytvoření podmínek, ve kterých se nacházel vesmír těsně po velkém třesku. Patrně přispěje i k zjištění, proč 95 % hmoty vesmíru tvoří neznámý druh hmoty, o které máme jen nepřímá pozorování z její gravitační interakce. Hlavní částí LHC je 27 kilometrů dlouhý kruhový tubus umístěný v hloubce 50 až 150m pod zemí, ve kterém budou vysílány částice rychlostí světla proti sobě. Cílem je přinutit částice ke vzájemným kolizím. Vzájemné srážky vstřícných svazků částic vytvářejí spršky částic nových, které jsou poté předmětem dalšího studia vědců. Urychlování částic začíná v malém lineárním urychlovači, pak probíhá postupně v několika na sebe navazujících kruhových urychlovačích a posledním stupněm je urychlovač LHC. Na vstupu do LHC je svazek částic rozdělen do dvou nezávislých protiběžných trubic, ve kterých jsou částice urychlovány na konečnou energii. Tam, kde se trubice LHC kříží, dochází ke kolizím částic. V těchto místech urychlovače jsou instalovány detektory pro jednotlivé experimenty. Částice postupným kroužením v protiběžných trubicích získávají stále vyšší energie. Vzhledem ke kruhovému tvaru celého urychlovače je nutné udržet částice v potřebném směru. Magnetické pole svazek částic přesně zaostřuje a slouží i k jejich udržení na kruhové dráze. Pro zakřivení drah částic je v LHC použito dipólových magnetů. Dále na kompenzaci chyb v trajektorii a přesné zaměření strana 8 svazku částic je použito 858 kvadrupólů a několik dalších magnetů vyšších řádů. Supravodivé magnety budou pracovat při extrémně nízkých teplotách -271 stupňů Celsia. V trubici urychlovače bude každý vyslaný paprsek obsahovat okolo 3000 svazků částic a v každém z nich bude obsaženo přibližně 100 miliard částic. Kolize proběhnou buď se dvěma svazky částic stejného druhu, například protony, nebo nejrůznějšími typy iontů, především iontů olova. Urychlovač LHC umožní rozlišit průběh události v rozměrech asi milionkrát menších, než mají atomová jádra. Důvodem pro zvyšování rozlišovací schopnosti zařízení je experimentální potvrzení zatím nejznámějšího pokusu o sjednocení kvantových a relativistických jevů, teorie strun. Ta předpokládá, že částice standardního modelu nejsou bodové, ale tvořené kmity strunového vlákna. Potvrzení správnosti teorie strun by vedlo ke sjednocení všech čtyř v přírodě známých druhů sil, silné, slabé, elektromagnetické a gravitační, do jedné teorie prasíly. Zatím je však nutno podotknout, že ke zviditelnění strun má současná věda ještě daleko. Podle prvních detekcí spršek kosmického záření vědci odvodili, že zachycené částice měly před stykem se zemskou atmosférou energii stomilionkrát vyšší, než kterou jim může udělit LHC. Zajímavé na tom je, jak pozorování makrokosmu významně doplňuje výzkum elementárních částic a naopak. Propojením obou pohledů na svět kolem nás můžeme lépe pochopit fyzikální podstatu vesmíru. Městská hvězdárna připravuje pro veřejnost cyklus přednášek z oficiální návštěvy CERNu. Jaroslav Trnka, městská hvězdárna MĚSTSKÁ HVĚZDÁRNA V ČERVNU 2007 Program Městské hvězdárny ve Slaném na červen 2007 Hvězdárna je pro veřejnost otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy probíhají vždy ve 21, 21.30, 22 a hodin. Pozorování oblohy se konají pouze za jasného počasí. Filmový večer čtvrtek v 19 hodin DO NITRA VESMÍRU Pořad s původními animacemi se zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i stavbě celého vesmíru. Kontakt: telefon , cz volny. cz/hvezdarna

9 strana 9 VÝPIS Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE OD DO v. oznámil občan, že v areálu firmy Linet v Želevčicích pobíhá pes. Hlídka psa odchytila, umístila do kotce MP a později předala majiteli, který se pro psa dostavil... ve. oznámil strážníkům občan, že v ulic Smečenská došlo k dopravní nehodě. Na místě bylo zjištěno, že došlo ke sražení cyklisty nákladním vozidlem při jeho objíždění. Strážníci přivolali RZS, zajistili místo DN a celý případ předali DI Policie ČR... ve. oznámil občan dopravní nehodu v ulici Lacinova. Na místě strážníci zjistili, že podnapilý řidič nezvládl řízení a s vozidlem sjel do příkopu. Orientační dechovou zkouškou strážníci řidiči naměřili přes promile alkoholu. Případ byl na místě předán Policii... v. zjistili při hlídkové činnosti strážníci na městské tržnici dva muže, kteří se prali. Strážníci muže roztrhli a snažili se celou situaci zklidnit. Jeden z mužů byl i nadále agresivní a napadal druhého muže. Zklidnila ho teprve policejní pouta. Po uklidnění a zjištění totožnosti obou rváčů byli oba propuštěni. Případ byl předán přestupkové komisi... ve. zjistili strážníci při hlídkové činnosti v ulici Plynárenská podezřele kličkující vozidlo. Po zastavení z tohoto auta o vystoupil řidič, který se jen stěží udržel na nohou. Na místo byla přivolána Policie, která si případ převzala... v. oznámil občan, že v ulici Wilsonova provádějí dva muži nepřístojnosti a obnažují se před filmovým štábem, který zde natáčel. Hlídka muže přistihla o pár metrů dále při vzájemné rvačce. Strážníci muže roztrhli a požádali oba o prokázání totožnosti. Jeden z mužů totožnost prokázal bez problémů. Druhý odmítal s hlídkou jakkoliv komunikovat. Vzhledem k jeho narůstající agresivitě mu musela být hlídkou nasazena pouta a muž byl předveden ke zjištění totožnosti na Policii. Nakonec muž skončil na Policii v cele předběžného zadržení... v. strážníci zadrželi a předali policistům muže, o kterém věděli, že je osobou v pátrání Policie... ve. oznámil občan, že v ulici Havířská sjel pravděpodobně podnapilý řidič s dodávkou ze svahu a z místa utekl. Hlídka muže podle popisu svědků zadržela v ulici Pražská a předala na místě nehody policistům... přistihli strážníci u garáží nad Plusem dva muže, otce a syna, kteří se pokoušeli odcizit několik kbelíků štěrku. Oba pachatelé za přestupek zaplatili na místě blokovou pokutu. Pavel Štěpánek, velitel městské policie.. ve. převáželi strážníci z ulice Pražská do místa bydliště invalidu s el. vozíkem, kterému se vybily baterie... ve. zjistili při hlídkové činnosti strážníci na kruhovém objezdu skupinu peroucích se občanů. Na místě strážníci zjistili, že skupina čtyř mužů kope na zemi do dalšího muže. Hlídka zakročila a zabránila dalšímu napadání. Dále hlídka zjistila, že se jedná o spor mezi příbuznými, a tudíž poškozený nic řešit nechce. Poté se skupina odebrala za asistence strážníků do Ouvalovy ulice. V tento moment ke skupině přijelo vozidlo, ze kterého vyskočil muž a snažil se napadnout jednoho muže ze skupiny. Tomu bylo strážníky zabráněno za pomocí hmatů a chvatů v součinnosti s Policií, která se na místo dostavila. Případ nyní šetří Policie České republiky... oznámil zaměstnanec prodejny Kaufland, že mají na střeše prodejny muže, který tam popíjí alkohol a hází ze střechy odpadky. Strážníci muže ze střechy sundali, a jelikož odmítl prokázat svoji totožnost a kladl aktivní odpor, byla mu nasazena pouta a byl ke zjištění předveden na Policii. Případ byl předán PK MěÚ... v. oznámil na služebnu telefonicky občan, že v ulici Plynárenská u garáží někdo vypaluje trávu. Hlídka na místě zjistila, že muž zapálil hromadu shrabané trávy, nezvládl situaci a oheň se rozšířil na celou stráň. Na místo byl přivolán HZS, který oheň uhasil. Pachatele založení požáru vyřešili hasiči na místě blokovou pokutou. V pondělí. května proběhly oslavy státního svátku Den osvobození Československa (foto Jiří Jaroch) VÍTEJ LÉTO LÍBEZNÉ závěrečný koncert hudebních souborů základní školy červený vrch v praze 6 a flétnového souboru harmonie slaný ddm-svč slaný kaple vlastivědného muzea ve slaném 15. června 2007 v 17.30

10 strana 10 DNY RAKOUSKÉ KULTURY DUBNA 2007 Autorem fotografií je Jiří Jaroch. Fotogalerii z Dnů rakouské kultury ve Slaném naleznete na Starosta města vítá velvyslankyni republiky Rakousko Rakouská dívčí skupina Netnakisum v Dividýlku Beseda o prolínání rakouské a české literatury Příprava rakouských specialit na ochutnávku Ochutnávka rakouských vín Císařští ostrostřelci z Rakovníka na slánském náměstí Soutěže pro děti o Rakousku v knihovně Rakouská výtvarnice Linde Waber v galerii Ikaros

11 strana 11 HUSITSKÉ SLAVNOSTI A EVROPSKÉ SETKÁNÍ Autorem fotografií je Jiří Jaroch. Fotogalerie z Husitských slavností a Evropského setkání je na Noční průvod městem Zástupci křižáckých vojsk na Husitských slavnostech Zpěvák skupiny Bomb Texas z partnerského města Pegnitz Po bojích u Velvarské brány (foto H. Tichá) Seminář Evropského setkání v aule gymnázia S. Penk a R. Hugo koncert na závěr Evropského setkání Noční ohňové kejkle Vojty Vrtka Skupina Braagas hrající středověkou hudbu

12 strana 12 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2007 Dne byli slavnostně vyhlášeni vítězové IV. ročníku výtvarné a fotografické soutěže Slánský čtyřlístek 2007 na téma Zvířátka v lese. Slavnostní dopoledne ve Slánském divadle bylo velmi příjemné, doprovodný program děti zaujal, všichni s napětím očekávali, kdo bude odměněn. Soutěže se zúčastnily také děti z okolních škol (Kmetiněves, Zvoleněves, dále z Prahy, Kladna, Bystřice pod Pernštejnem a Chabařovic). Děkujeme touto cestou všem našim sponzorům, kteří poskytli vítězům velmi pěkné a hodnotné ceny. Závěrem byl vyhlášen další ročník soutěže na téma Co se děje ve vodě. VÝTVARNÝ PROJEV I. kategorie 1. místo: Maruška Schneiderová Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno 2. místo: Karla Isopová, MŠ Vančurova, Slaný 3. místo: Katka Kobrlová, MŠ Cyrila Boudy, Slaný II. kategorie 1. místo: Jana Tamara Veselovská, III. ZŠ Rabasova, Slaný 2. místo: Anna Schagererová, III. ZŠ Rabasova, Slaný Nina Kulhánková, Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno 3. místo: Filip Facincani, Pštrosova 16, Praha 1 FOTOGRAFIE II. kategorie 1. místo: Veronika Jankovičová, Slaný Cena za originalitu byla udělena ZŠ Kmetiněves ZŠ Chabařovice Kolektivní práce MŠ U divadla, Slaný MŠ Na Dolíkách, Slaný MŠ U labutí, Slaný Sponzoři: Linet Invest, s. r. o., Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno, FOMA Hradec Králové, REGNO Slaný, Rodina Dulákova, PNEUSERVIS Dulák, Tiskárna Kočka, Květiny Zárubová, Golf Beřovice, BATTEX, s. r. o., SLAVOS, s. r. o., F. X. Meiller, Autodoprava Mička, ČSAD Slaný, FISA Slaný, AGROS Vraný, Pekařství Grunt, Základní umělecká škola Slaný, Dům dětí a mládeže OSTROV, Město Slaný, Stavební chemie Slaný, AVES Kladno, FARMCONSULT, s. r. o., VAL REAL a. s. III. kategorie 1. místo: Katka Rybecká ZŠ T. G. M., Bystřice pod Pernštejnem Denisa Kubalová, III. ZŠ Rabasova, Slaný 2. místo: Lucie Povondrová Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno Šarlota Filipová, ZŠ T. G. M., Bystřice pod Pernštejnem 3. místo: Adriana Patčová, ZŠ Palackého, Slaný IV. kategorie 1. místo: P. Vejražka, ZŠ Palackého, Slaný 2. místo: Anna Kerplová, Vikova 471, Slaný 3. místo: Zdeněk Hezl, ZŠ Palackého, Slaný DDM OSTROV HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY Středisko volného času Ostrov DDM ve Slaném hledá pro zájmové vzdělávání v příštím školním roce externí spolupracovníky. Zájemce musí být starší 18 let, měl by být odborník nebo nadšenec v nabízeném oboru, spolehlivý, měl by mít chuť pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Práci oceníme na základě získané odbornosti, pedagogické praxe a vzdělání. Kontakt pro zájemce: , M. Kaisrlíková

13 strana 13 ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Pokračování z dubnového čísla Rozbor jednotlivých událostí řešených v roce 2006 Přestupky proti veřejného pořádku odchytili a předali 85 psů z toho 48 psů do útulku a 37 psů majitelům, odchytili nebo se podíleli na od chytu 2 koček, mláděte strakapouda, fretky, netopýra, lišky, dvou zraněných sov, hada, orla, a 6 včelích rojů, které odchytil a zlikvidoval včelař (bývalý strážník) provedli 326 kontrol majitelů psů řešili celkem 98 případů volného pobíhání psů a znečišťování veřejného prostranství psy, z toho udělili 59 blokových pokut za Kč a 39 domluv 5 případů napadení psem 83 případů přestupků proti občanskému soužití 35 případů rušení nočního klidu 15 případů nepovoleného vylepování plakátů 30 případů veřejného pohoršení 34 případů znečištění veřejného prostranství 5 případů záboru veřejného prostranství 3 případy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 7 případů znečišťování veřejného prostranství, z toho udělili 95 blokových pokut za Kč a 31 domluv Přestupky proti majetku Celkem řešeno 258 přestupků proti majetku, z toho: 165 drobných krádeží v obchodech 55 krádeží ostatních, na které přišli sami strážníci (krádeže železa apod. ). V souvislosti s těmito případy bylo odejmuto pachatelům 5 vozíků. 38 případů přestupku poškození cizí věci (18 pachatelů zadrželi strážníci na místě) Za tyto přestupky celkem uděleno 203 blokových pokut za Kč a 55 přestupků bylo předáno k dořešení Přestupkové komisi MěÚ. Přestupky na úseku dopravy a proti Besipu Šetřeno celkem 3950 přestupků v dopravě, z toho: zjistili 6 řidičů bez řidičského oprávnění a předali do správního řízení zjistili 12 řidičů bez řidičského oprávnění, kteří se dopustili trestného činu a předali je Policii předali do správního řízení 183 přestupců, kteří odmítli přestupek řešit nařídili 48 odtahů vozidel tvořících překážku v silničním provozu předali do správního řízení 245 řidičů zjištěných radarem blokově na místě řešili 151 přestupců zjištěných radarem zjistili a předali do správního řízení 10 autovraků zjistili a předali Policii 5 podnapilých řidičů přistižených při řízení motorového vozidla Za tyto přestupky uložili blokových pokut za Kč, nasadili 26 botiček za Kč a udělili 852 domluv. Přestupky na úseku životního prostředí Bylo šetřeno celkem 44 případů (černé skládky, nepovolené kácení stromů, znečišťování ovzduší, pálení odpadů a pod.). Z toho 3 případy podezření na týrání psů. Z těchto případů strážníci ustanovili 13 pachatelů. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 9 případů podávání alkoholu nebo tabákových výrobků mladistvým 10 přestupků zákazu kouření na vyhrazených místech (u škol a na aut. zastávkách) Za ty to přestupky byly uloženo 10 bokových pokut za Kč. Ostatní nezařazené případy Strážníci přijali 1807 telefonických oznámení od občanů, zaznamenali 905 výjezdů a zkontrolovali 535 osob podezřelých z protiprávního jednání (mimo přestupky v dopravě). Dále: 25 případů pomoci občanům v nouzi 15 případů občanskoprávních sporů 12 případů poskytnutí první pomoci a přivolání RZS 6 asistencí RZS při převozu a ošetření 129 výjezdů na narušení objektů střežených PCO (plané poplachy) 21 odvozů uhynulých zvířat 15 x prováděli likvidaci injekčních stříkaček 19 kontrol bytů na žádost odboru správy majetku 8 asistencí s RDK při technických kontrolách bytů 56 doručení písemností adresátovi na základě žádostí soudu a odborů MěÚ 12 velkých kontrol městské ubytovny Mexiko 148 jiných nahlášených událostí (propadlé kanály, chybějící značky apod.) 8 výjezdů k haváriím vody a plynu s provedením nezbytných opatření 2 x nalezli místo a oběť sebevraždy 3 x asistovali na místě pokusu o sebevraždu 2 x provedli otevření bytu za účelem záchrany lidského života kontrola vodních toků při jarním tání Případy předané odborům a komisím 149 případů Přestupkové komisi města 41 případů Odboru životního prostředí 3 případy Živnostenskému odboru 183 přestupků do správního řízení Odboru dopravy a sil. hosp. MěÚ mimo radar 7 přestupků Stavebnímu úřadu 19 poznatků Odboru soc. věcí Dokončení zprávy bude otištěno v příštím čísle. Pavel Štěpánek, DiS vedoucí Městské policie Slaný

14 strana 14 PROGRAM MĚSTSKÉHO CENTRA GRAND A LETNÍHO KINA V ČERVNU 2007 Městské centrum Grand Slaný středa 20. června 2007 v 15 hodin Zasedání zastupitelstva města Informace o volných termínech pronájmu prostor v Městském centru Grand Slaný na telefonu a Letní kino Slaný pátek sobota Obsluhoval jsem anglického krále pátek neděle 300: Bitva u Thermopyl pondělí středa Bestiář čtvrtek sobota Pusinky Začátky všech představení jsou hodin (dle počasí). Hrajeme za každého počasí. Pokladna je otevřena hodinu před představením. Zamluvené vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do druhého dne. V měsících červenec a srpen 2007 hraje pouze letní kino. Proto pečlivě sledujte stránky letního kina. Stálé kino začne další sezónu 1. září Slánský místostarosta předává pohár vítězům akademického mistrovství Čech a Prahy v ledním hokeji AKCE V DPS ČERVEN 2007 pondělí ve Hudební společenské odpoledne hraje Vladimír Holec (2. patro) čtvrtek v Kavárnička pro seniory hraje kapela bratří Horů (altán DPS) Každé úterý od probíhá v prvním patře cvičení diabetiků. Každé úterý od 14:00 probíhá ve druhém patře kroužek ručních prací seniorů. Dvakrát za měsíc navštevuje DPS řeholník bratr Jan. NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ Z NAŠÍ NABÍDKY točená Kofola dcl á, vody Rajec, l á, konvička čaje od, expresso, pohoda a dobrá nálada ZDARMA Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22 hodin. Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 Hledáme spolupracovníka na pozici distribuce pro Prahu a okolí. Vhodné jako brigáda, nebo VVČ. Požadujeme dlouhodobou spolupráci, solidní jednání a vlastní automobil volejte

15 strana 15 FILMOWKA VÍKEND POLSKÉHO FILMU ČERVNA 2007 Nevšední kulturní akci chystá na poslední červnový víkend amatérský sportovně-kulturní klub Obrona narodowa ve spolupráci s Filmovým klubem Slaný. Fascinace organizátorů Filmového klubu si dobře porozuměla s fascinací členů Obrony narodowe polskou kulturou, a mohla tak vzniknout přehlídka několika zajímavých snímků polské produkce spojená s dalším kulturním programem. V pátek bude v prostoru před vchodem do městského kina vztyčen informační stánek Obrony narodowe a Filmového klubu Slaný, kde v 19 hodin pronese Predsedownik ON zahajovací projev, a poté v 19.30, se mohou diváci těšit na první film. Bude jím psychologické drama Amatér slavného režiséra Krzysztofa Kieślowského z roku 1979 s neméně slavným Jerzym Stuhrem v hlavní roli. Mnoha cenami ozdobený film vypráví příběh amatérského filmaře, který se zprvu jen nezávazně baví točením scén z rodinného života, ale postupně ho natáčení donutí vidět svůj život z jiné perspektivy a dospět k přehodnocení svých životních hodnot. Tento strhující snímek o morálním neklidu generace sedmdesátých let si nenechá ujít žádný fanoušek filmového umění. Náročný sobotní program posune otvírací dobu informačního stánku už na půl desátou hodinu ranní, kde se mimo jiné bude podávat pravý polský bigos. V deset hodin se totiž začne promítání třídílné lahůdky pro všechny fanoušky žánru sci-fi. Trilogii filmů režiséra Piotra Szulkina zahájí Válka světů - příští století, film o manipulaci veřejnosti mediálními prostředky, o moci a jejím zneužívání. Vzhledem k tomu, že tento film byl natočen v roce 1981, odráží tehdejší realitu polské společnosti a autoři i přes zahraniční ocenění museli na uvedení přímo v Polsku čekat do roku V hlavní roli uvidíme Romana Wilhelmiho, dále opět hraje mimo jiné Jerzy Stuhr, pro fanoušky jazzrocku je jistě zajímavá informace, že hudbu k filmu složil Józef Skrzek, vedoucí skupiny SBB. Brzy po poledni, ve 12.30, pokračuje přehlídka filmů Piotra Szulkina vizí odlidštěného světa s rozpadlými morálními hodnotami zmanipulované společnosti pod názvem Ga, Ga sláva hrdinům. V apokalypticky laděném snímku povahou blízkém orwellowským vizím budoucí společnosti, natočeném v roce 1985, uvidíme v hlavní roli dalšího slavného polského herce Daniela Olbrychského. Třetí z filmů Piotra Szulkina, O-bi, O-ba zánik civilizace, je pochmurným obrazem o rozpadu společnosti uvězněné po atomové válce ve městě pod ochrannou kopulí. Obyvatelstvu hrozí zkáza a na vojenském velení města je situaci zachránit. Neřešitelnost situace v dehumanizované společnosti je dokládána na příběhu důstojníka Softa, patřícího do užšího velení, ovládajícího dav. V tomto sugestivním snímku z roku 1984 uvidíme v hlavní roli opět Jerzyho Stuhra. Začátek promítání ve hodin. Poslední film, který v rámci Filmowky, víkendu polských filmů, budeme moci zhlédnout, je komorní drama Březový háj režiséra Andrzeje Wajdy z roku Přepis stejnojmenné povídky klasika polské literatury Jaroslawa Iwaszkiewicze o dvou bratrech, z nichž jeden umírá, vyniká výborným vystižením atmosféry a jemnou psychologickou kresbou. V hlavních rolích můžeme vidět Olgierda Lukaszewicze a Daniela Olbrychského. Podle uvedených informací lze soudit, že nás nečeká víkend plný laciných, plytkých snímků točených především pro nezávaznou zábavu. Náročný divák si tentokrát opravdu přijde na své. Organizátoři pevně věří, že takových diváků je ve Slaném celá řada. Celý víkend věnovaný polskému filmu uzavře hudební představení skupin konvrzek a Sajkedelik šraml band v sobotu večer. O místě konání této akce se v době psaní tohoto článku intenzivně jedná. Více informací o celé akci Filmowka, víkend polského filmu, včetně závěrečné afterparty se dozvíte na webových stránkách www. obrona. net a Mirosław Turkawka, pověřenec ON pro kulturní styky s Polskem a Pobaltím RODINNÁ PORADNA VE SLANÉM Včasná návštěva = polovina úspěchu Nerozumíte si s partnerem nebo s partnerkou? Cítíte se bezradní ve výchově svých nebo osvojených dětí? Máte problém s prarodiči? Ovlivňují váš život potíže v zaměstnání? Jste matky na mateřské dovolené a trápí vás samota a jednotvárnost? Nedokážete unést obtížnou situaci, která na vás dolehla? Cítíte se nespokojeni? Pokud si teď v duchu odpovídáte na tyto a podobné otázky slůvkem ano, případně se vám zrovna honí hlavou další starosti a strasti, vhodným začátkem k řešení může být právě návštěva Rodinné poradny ve Slaném. Tato poradna už více než 4 roky nabízí kvalitní poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům i rodinám jakéhokoliv typu (úplné, neúplné, doplněné, pěstounské, adoptivní), manželským i nemanželským párům a rovněž ženám a dívkám, které se ocitly v krizových situacích vlivem (většinou nechtěného) otěhotnění, cítí se osamělé a pod tlakem okolí. Psychoterapeutky pracující v poradně vás citlivě provedou náročnými životními situacemi a v případě potřeby zprostředkují také kontakt na další odborníky/ice či návazné služby. Rodinnou poradnu najdete v 1. patře budovy, kde se nachází GE Money banka (blízko Městského divadla), necelých 10 minut od autobusového a vlakového nádraží. Veškeré služby poradny jsou pro obyvatele a obyvatelky celého Středočeského kraje poskytovány zdarma. Projekt poradny realizuje občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a z fondů Středočeského kraje. Do Rodinné poradny ve Slaném se můžete objednávat telefonicky na čísle osobně nebo písemně na adrese Wilsonova 585, Slaný, nebo em na adrese: cz. Odborný terapeutický personál vám i celé vaší rodině bude k dispozici od pondělí do čtvrtku , případně po domluvě i v jiných časech. Na spolupráci s vámi se těší Mgr. Didičová, Mgr. Saifrtova a MUDr. Syrovátková.

16 strana 16 zveme vás do nově otevřené restaurace na masarykově náměstí číslo 4 jako jediní ve slaném vám nabízíme PIVO MASTER < > telefon: radio televize servis aleš hezký, na chmelnici 158, slaný servis spotřební elektroniky prodej vybraných modelů přijímačů digitálního vysílání

17 TAJEMNÁ NOČNÍ VYCHÁZKA LÁMALA REKORDY Slánské Infocentrum připravilo na letošní turistickou sezónu několik novinek, jednou z nich je Tajemná noční vycházka s překvapením. První se uskutečnila v sobotu 12. května během 9. Husitských slavností. Sraz byl jako obvykle před budovou vlastivědného muzea. Jaké bylo překvapení průvodkyně Jany Neumannové, když se místo běžných osmi až patnácti účastníků dostavilo kolem třicítky nadšenců. Spontánně zareagovala: Takový zájem jsem skutečně nečekala, pokud nebudu počítat úvodní vycházku, jste nejpočetnější skupinou v pětileté historii pořádání vycházek. Vycházka byla nevšedně zahájena symbolickým zapálením louče, která svítila účastníkům na cestu po celou dobu trvání. První kroky vedly k Modletickému domu, dále ke kostelu sv. Gotharda a také ke slánské synagoze. Postupně se prošlo celé, krásně osvětlené historické centrum města. Po skončení programu, který probíhal na náměstí v rámci Husitských slavností, se k mému udivení přidávali stále ještě další a další účastníci, až konečný počet dosáhl čísla 45, z toho tři psi, se smíchem poznamenala slečna průvodkyně. Vycházky se rovněž zúčastnila i obyvatelka partnerského města Pegnitz. Na tuto vycházku si průvodkyně připravila soutěž. Během celého putování dostávali účastníci indicie, které jim měly pomoci uhodnout osobnost, která se vztahuje k našemu královskému městu. Touto tajnou osobností byl rodák z Královic, který se zasloužil o výstavbu důležitých budov ve Slaném, Josef Hlaváček. Záhadného muže poznal již po třech indiciích, možná i s pomocí své maminky, nejmladší účastník, který byl za toto odhalení obdarován sladkou odměnou. Pro oživení výkladu a prohlídky města zazněla pohádka O smečenském draku. Malý průvod, ve který se procházka v průběhu proměnila, budil i zájem ostatních občanů. Rozešel se v místě dříve stojící Lounské brány, kde vycházka končila. Kromě slečny Jany vás budou tajemným městem provázet paní Lenka a slečna Iveta a vězte, že pojetí každé z nich je originálně pojaté, vtipné, plné různých překvapení. Věříme, že i nadále bude účast hojná a vy sami posoudíte, která z nich u vás nejvíce boduje, doplnila vedoucí Infocentra Slaný Zoja Kučerová. Rádi bychom nabídli školám ve Slaném a okolí tyto tematické vycházky jako netradiční doplněk učiva. Jsme přesvědčeni o tom, že žáci a studenti slánských škol by se touto formou mohli dozvědět více o historii města a mohlo by je to bavit. KRÁTCE ZE SLÁNSKÉHO INFOCENTRA Prezentace města ve Vídni (březen duben 2007) již přinesla hmatatelné důkazy. Květnové číslo Kulturního měsíčníku Čechů a Slováků v Rakousku otisklo článek a pozvání na 9. Husitské slavnosti ve Slaném. strana 17 Infocentrum Slaný hledá pracovníka na krátkodobé zástupy v době nepřítomnosti (dovolené, služební cesty). Zájemce musí ovládat práci na PC (Microsoft Excel a Word), umět se orientovat na důležitých portálech na Internetu, předpokládáme znalost základů jednoho cizího jazyka. Vhodné pro aktivního seniora, maminku na mateřské dovolené, studenta VŠ. Bližší informace: Zoja Kučerová, Infocentrum Slaný na Masarykově náměstí 159, cz KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA V ČERVNU 2007 Oddělení pro dospělé Znáte verše Ladislava Stehlíka? Seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 20. výročí úmrtí. V pátek 15. června od 13 do 15 hodin pořádáme pro maminky na mateřské dovolené a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dárek pro přátele. Sejdeme se před půjčovnou. Oddělení pro děti pondělí 11. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 1. ZŠ Slaný, Háje. úterý 12. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům ZŠ Kvílice a ZŠ Palackého náměstí. středa 13. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 3. ZŠ Slaný, Rabasova ulice. pátek 22. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 2. ZŠ Slaný, Komenského náměstí. KAM NA VÝLET Od 18. do 29. června procestujeme Českou republiku s prstem po mapě. V otevíracích hodinách dětského oddělení. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ Od 14. května do 15. června probíhá v dětském oddělení prodejní výstava knih z nakladatelství Egmont. Knihy můžete nakoupit s 20% slevou. Vstupní chodba knihovny výstava Naučné stezky Středočeského kraje Výstavu pořádá Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s. Od 2. do 30. června 2007.

18 strana 18 INFOCENTRUM SPUSTILO NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY Ve čtvrtek 10. května 2007 spustilo Infocentrum Slaný své nové webové stránky Infocentrum Slaný zahájilo zkušební provoz svých nových stránek. Webové stránky Infocentra Slaný najdete na adrese Velmi výrazná změna není jen v nové grafické podobě, ale především v přehlednější struktuře s větším množstvím informací. Úvodní domovská stránka je rozdělena do sekcí a ty dále do jednotlivých podsekcí. V části Pro turisty lze najít vše o městě Slaný, jeho historii, o památkách, ale i o městě současném. Doplněna je tipy na výlety. Další sekce se jmenují Pro občany a O Infocentru a jsou řešené stejně. Kromě toho zde najdete přehled akcí, novinky z regionu, tip kam na výlet a turistický produktový balíček víkendového pobytu pro rodinu s dětmi (a nejen pro ni) Sladký víkend ve Slaném. Návštěvníci stránek si dále budou moci zdarma stáhnout zajímavé propagační materiály, které jsou v tištěné podobě k dostání v Infocentru Slaný. Zajímavou součástí bude databáze firem a organizací. Pro vyhledávání bude sloužit uživatelům jednoduchý filtr nebo klíčové slovo. Zatím přicházíme s verzí v českém jazyce, ale v nejbližší době budou naše stránky mít i anglickou a německou mutaci, řekla Zoja Kučerová, vedoucí slánského Infocentra. Máme za sebou více než ¾ roku intenzivní práce a zdaleka ještě není vše tak, jak by mělo být, doplnil svou kolegyni Jakub Hložek. Dále řekl: Stránky se postupně plní informacemi, a proto budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty, které můžete směřovat na naši meilovou adresu Zoja Kučerová PRÁZDNINOVÁ NOVINKA NA OSTROVĚ Dům dětí a mládeže Ostrov připravil na léto burzu sš a vš učebnic, skript, knih, školních pomůcek, hraček, sportovních a turistických potřeb, oblečení do školy a volný čas pro děti a mládež. Sál DDM Ostrov ve Slaném a pondělí a čtvrtek 9 15 úterý a středa pátek 9 12 Výběr věcí do prodeje a prodej probíhá současně ve výše udaných dnech a hodinách. Přijímáme věci čisté, nepoškozené a funkční. Prodávat mohou i děti mladší 18 let s povolením rodičů. Upozornění: ve školním roce burza v DDM Ostrov probíhat nebude! TÉMATICKÉ VYCHÁZKY neděle 10. června 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU neděle 10. června 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA sobota 16. června 2007 v OD PAZOURKU K BATERKÁM sobota 16. června 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM-MARTINICOVÉ VE SLANÉM sobota 16. června 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ sobota 16. června TAJEMNÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA S PŘEKVAPENÍM středa 27. června 2007 ve SLANÝ A VÁCLAV NEJTEK sobota 30. června 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU sobota 30. června 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA sobota 30. června 2007 v HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU čtvrtek 5. července 2007 v OD PAZOURKU K BATERKÁM čtvrtek 5. července 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM-MARTINICOVÉ VE SLANÉM čtvrtek 5. července 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ pátek 6. července 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA pátek 6. července 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ 3.zš slaný, rabasova 821 přijme od učitele/ku s aprobací př, z, aj telefon: 312/ , fax: 312/

19 SLÁNSKÉ PAMĚTIHODNOSTI Tajemný Terrigenův epitaf Při dnešním renesančním zastavení ve slánském kostele se pohybuje autor na tenkém ledě s vědomím, že by měl popsat tuto etapu přece jen někdo povolanější, kdo je sběhlý v renesančním písemnictví. Ale ani toto období nelze opominout, byť z výtvarných památek se nám nezachovalo téměř nic. Důvodem je skutečnost, že období po roce 1500 nebylo v našich zemích obecně církevnímu umění nakloněno. V duchovním životě upřeli tehdy věřící pozornost zejména k četbě Písma svatého, je to období rozvoje českého písemnictví a překladu bible do českého jazyka (Kralická bible). V duchu reformace byla odmítána církevní tradice, odmítána úcta ke svatým a jejich oltářům. Vedle mluveného slova a výkladu biblických perikop se však rozvíjel duchovní zpěv, jak o tom svědčí mohutné pěvecké kruchty i v okolí Slaného (např. kostely v Hospozíně, Velvarech). A tak i ve Slaném je to spíše vzdálená ozvěna hlasů než konkrétní výtvarné dílo, které by nám tuto dobu dokumentovalo. Ale přece i tady nalezneme památku na tuto dobu svým způsobem výjimečnou. Když obejdeme hlavní oltář, na zadní straně nás zaujme jeden metr vysoká bronzová deska s nápisem renesanční bronzový epitaf. Je památkou na slánského rodáka Gigenia Havla ( , Mladá Boleslav), který ji dal v roce 1601 zhotovit na památku svých rodičů a sourozenců. Již toto jméno Gigenius a jeho postupné změny připomínají tehdejší atmosféru humanistického písemnictví. Jak poznamenal Josef Hejnic v Rukověti humanistického básnictví, Havlova manželka se jmenovala Eva, a tak jeho nové jméno bylo Adam. Později se psal Havel latinsky Terrigena (= ze země zrozený) a nakonec řecky Gigenius. Z jeho životní pouti lze vyzdvihnout, že po svém působení v Berouně a Hořelicích přichází do Mladé Boleslavi ( ), kde vedl duchovní správu až do roku Zde měl také velkou zásluhu na uzavření smlouvy mezi tamní utrakvistickou stranou, kterou zastupoval, a jednotou bratrskou. Havel Gigenius však nebyl sám literárně činný, a není proto jisté, zda je autorem latinských veršů na zmíněném slánském epitafu. Je úkolem povolanějších, aby provedli kritický přepis a překlad veršů této jedinečné renesanční památky ve Slaném, která vznikla v době, kdy Willenberg nakreslil proslulou vedutu města. Vlastní deska epitafu je dost poškozena, ale dodnes můžeme obdivovat její kvalitní řemeslné provedení hodnotný příklad renesančního kovolitectví. Okraj desky zdobí hlavičky andílků, na ploše je uplatněn i motiv listů tak, jak tomu bývalo běžné při výzdobě renesančních zvonů. Pro úplnost dodejme, že se na Slánsku s obdobnou památkou bronzovým epitafem, byť menších rozměrů, setkáme pouze v kostele ve Vraném. Slánský Terrigenův epitaf nám připomíná období dějin kostela sv. Gotharda, který později vizuálně proměnila strana 19 doba baroka. Z té doby můžeme vzpomenout i další osobnosti, které působily ve Slaném při kostele sv. Gotharda, a navíc se nám zachovalo i jejich literární dílo, nebo jsme o něm alespoň nepřímo zpraveni. Na tomto místě alespoň uveďme roudnického rodáka Vavřince Leandra Rváčovského, autora knihy o masopustu (1580), který ve Slaném působil v letech V roce 1601, tedy v době, kdy je pořízen Terrigenův epitaf, přichází do Slaného Jiří Tesák ( 1617), který před tím studoval na Slovensku a své vzdělání si dovršil v Čechách. Vydává řadu spisů, ve kterých se obíral duchovním zpěvem, a byla také tiskem vydána jeho promluva pronesená na pohřbu Zikmunda Smiřického (vyšla v roce 1618). Dále je to pardubický rodák Kašpar Pistorius (Artopei), který je chválen přáteli za jeho dojemné a milé veršované skladby, působil ve Slaném v letech , po něm je uveden do Slaného Jan Mathiades (Caupilius, Koupil), rodák z nedalekého Panenského Týnce. Ten zažil ve Slaném pohnutou dobu nastupující protireformace po bitvě na Bílé hoře. Tehdy přijel do Slaného Jiří Vilém Michna z Vacínova, který chtěl dát luteránského kněze uvěznit. A i když se tak na přímluvu slánských radních nestalo, musel opustit město; za rok na to zemřel v Krušných horách na mor. Po jeho nuceném odchodu byla obnovena duchovní správa ve Slaném tak, jak bylo při založení proboštství původně určeno. Patronát však již neměli ostrovští benediktini, jejichž klášter vzal za své při husitských válkách, ale smečenští Martinicové, kteří také město v době pobělohorské získali do vlastnictví. Vladimír Přibyl Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Tomáš Brousil. Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna KOČKA. Toto číslo vyšlo 6. června Uzávěrka byla 25. května Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 PLACENÁ INZERCE Hotel Hejtmanský dvůr Masarykovo nám. 110, Slaný tel: , 120, Co jsme pro vás připravili? SVATEBNÍ HOSTINA SVATBA JE JEN JEDNOU ZA ŽIVOT A PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM OKAMŽIKŮM VAŠEHO ŽIVOTA Nabízíme Vám možnost prožít tento slavnostní den v luxusním a příjemném prostředí našeho hotelu. Rádi Vám poskytneme a zajistíme služby, které se svatbou a svatební hostinou souvisí: KONZULTACE A PORADENSTVÍ GASTRONOMICKÉ SLUŽBY (SKLADBA MENU.) CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY VČETNĚ SVATEBNÍHO DORTU KVĚTINOVÁ VÝZDOBA DLE VAŠEHO STYLU ŽIVÁ A REPRODUKOVANÁ HUDBA DOPRAVA (ROZVOZ HOSTŮ) UBYTOVÁNÍ DALŠÍ SLUŽBY DLE VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ATRIOVÁ RESTAURACE Prostory Atriové restaurace jsou vhodné při větším počtu svatebních hostů. Nabízí stylové prostředí a dostatek prostoru pro tanec a zábavu. HISTORICKÁ VINÁRNA V historické vinárně Jana Šultyse z Felsdorfu naleznete netradiční romantické prostředí gotických sklepů. SALONKY Tři vzájemně propojitelné salonky jsou vhodné pro menší i větší svatební hostiny. JAHODOVÉ MENU POLÉVKA STUDENÁ JAHODOVÁ POLÉVKA SE ŠUMIVÝM VÍNEM, ZDOBENÁ SMETANOVOU PAVUČINKOU 46,-KČ SALÁT SMĚS LISTOVÝCH SALÁTŮ PROVONĚNÁ DRESINKEM Z TMAVÉHO OCTA S KOUSKY MARINOVANÉHO KUŘECÍHO MASA, JAHOD A MODRÉHO SÝRA. 80,-KČ HLAVNÍ CHOD 150G MARINOVANÉ KUŘECÍ PRSÍČKO PLNĚNÉ JAHODAMI A OŘECHY OCHUCENÝMI ČERSTVÝM ZÁZVOREM, GRATINOVANÉ BRAMBORY 125,-KČ 200G GRILOVANÝ NORSKÝ LOSOS S JAHODAMI, BANÁNEM A GREPOVOU ŠŤÁVOU, PODÁVANÝ SE SMETANOVÝMI BRAMBOROVÝMI NOČKY. 165,- DEZERTY JAHODOVÉ CARPACCIO S CITRONOVÝM SORBETEM A SEKANÝMI PISTÁCIEMI. 56,-KČ JAHODOVÝ POHÁR S KOPEČKEM VANILKOVÉ ZMRZLINY, ŠLEHAČKOU A ČOKOLÁDOU. 62,- RELAX CENTRUM je vhodným prostorem nejen pro relaxaci po fyzickém i psychickém vypětí všedního dne, ale také neformálním a netradičním místem pro různá osobní i pracovní setkání. RYCHLÝ OBĚD - JEDINĚ U NÁS! OBĚD FORMOU BUFETU: nabízíme výběr ze tří hlavních chodů, polévku, salátový bufet a moučník Jednotná cena: 75,- Kč/os 1 3 OSOBY NA 1 HODINU 300,-KČ 3 A VÍCE OSOB 100,-KČ/1 HODINA

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše

Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše Před rokem jsem se čirou náhodou dostal na vernisáž Ceny sv. Lukáše a hned jsem věděl, že chci studovat na této škole a zúčastnit se této soutěže.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více