SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13. května se ve Slaném konal 9. ročník městských Husitských slavností a 2. ročník Evropského setkání. O slavnostech, jejichž součástí letos bylo i předání nové vlajky města Slaný hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem a její posvěcení, není třeba se více rozepisovat. Kdo byl, viděl a bavil se, kdo ne, snad nalezne cestu příští rok. Evropského setkání, které bylo podpořeno Evropskou unií, se zúčastnila necelá stovka hostů ze čtyř zemí. Hosté z ciziny přijeli z partnerského bavorského města Pegnitz, ze spřátelené slovenské Skalice a ze skotského Linlithgow. Byla přítomna rovněž reprezentativní německá delegace ze Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, hosté ze Středočeského kraje v čele s hejtmanem a starostové okolních měst a obcí. Většina z nich se také účastnila semináře na téma Ozvěny středověkých tradic v současné Evropské unii (z pohledu občanů). Pokračování na straně Svěcení vlajky města zleva hejtman P. Bendl, strosta I. Rubík a vikář J. Kučera (J. Jaroch) SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, královské město Slaný patří mezi nejstarší města naší republiky. Jak jsem s nadsázkou říkal při zahájení letošních Husitských slavností: v jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný se dotýkala oblohy a jasně zářila na mapě tehdejší Evropy. I okamžiky, kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář Moderní život v historických městech má své neopakovatelné kouzlo, nicméně přináší určitá nepříjemná omezení. Infrastruktura je zastaralá. Každá, byť sebemenší, rekonstrukce v městské památkové zóně může být komplikována nečekanými překážkami. Po delším tápání jsme se v loňském roce odhodlali k velmi významnému kroku. Nechceme již v historickém jádru města řešit jednotlivosti! Musíme se snažit celý problém vidět v celku. I když tento postup přinese obrovské množství práce a je značně finančně náročný. A je dost dobře možné, že se na celkovou rekonstrukci středu města nepodaří sehnat dostatek peněz. Jak však vždy tvrdím: štěstí přeje připraveným. Nejprve jsme tedy zadali vytvoření urbanistické studie týmu pražského architekta profesora Sýkory. Po ukončení jeho práce zpracujeme projektovou dokumentaci a požádáme o stavební povolení. A zároveň se přihlásíme o grant z Regionálního operačního programu Evropské unie. Vytvořili jsme plán postupu, vyčlenili z rozpočtu města peníze na přípravu. A začala tvrdá, ale krásná práce, která bude pokračovat po celý letošní rok. Nyní se nacházíme ve velice důležité fázi vytváření názorů urbanistů a architektů na to, jak budou jednotlivé ulice v památkové zóně vypadat po úpravě. A právě nyní bych vás, milí Slaňáci, chtěl požádat o spolupráci. Svým pohledem na problém můžete významně přispět k tomu, jak by mohlo za pár let naše město vypadat. K tomu nám budou sloužit dvě schůzky s veřejností. Na těchto schůzkách bude pan profesor Sýkora, jeho lidé a vedení města diskutovat s občany o jejich názorech na problém. První taková schůzka začíná ve středu 13. června v salónku Městského centra Grand (druhá 10. září). Od 15 do 19 hodin budou prezentovány návrhy úprav a bude vám ukázáno, jakým směrem se ubírají myšlenky tvůrců urbanistické studie. Můžete přijít v průběhu celého odpoledne. Většina nabízených řešení je vytvořena ve variantách a bude záležet, která nalezne u vás větší podporu. Srdečně vás zvu. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 HUSITSKÉ SLAVNOSTI A EVROPSKÉ SETKÁNÍ VE SLANÉM Na organizaci Evropského setkání se podílela celá řada osob, bez kterých by nebyl zdárný průběh takovou samozřejmostí. Ti všichni obdrží osobní poděkování starosty města. Já bych si dovolil vyzdvihnout dvě skupiny (tím však nechci snižovat zásluhy ostatních). Těmi prvními jsou zaměstnankyně školní jídelny s vedoucí paní Blankou Burdovou (a její rodinou), paní Jaroslava Prošková s rodinou a paní Daniela Vörösová s rodinou, kteří se postarali o slavnostní sobotní oběd a večerní raut. Druhou skupinou jsou rodiny, které nabídly ubytování hostům ze zahraničí. Domnívám se totiž, že jedním z cílů takovýchto setkání a partnerských vazeb mezi městy a jejich obyvateli je vznik přátelských vztahů mezi jednotlivými občany. Tomu napomáhá ubytování účastníků těchto setkání v rodinách. Proto poděkování patří všem, kteří zahraničním hostům ve svých domovech ve Slaném a ve Zlonicích poskytli pohostinství: M. Hořejší s rodinou, L. Hrůzova s rodinou, P. Kaňková s rodinou, Vl. Korf s rodinou, J. Neumann s rodinou, J. a M. Podhajských, H. a Vl. Rogalewiczovi, S. Růžková s rodinou a M. Šimáček s rodinou. Pavel Bartoníček,. mistostarosta Husitské slavnosti a Evropské setkání zahájil historický průvod středem města (J. Jaroch) ZPRÁVA Z 13.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 23.KVĚTNA 2007 Prvním bodem byl návrh závěrečného účtu města za rok. Oproti schválenému rozpočtu na straně příjmů ve výši, mil. Kč nakonec město hospodařilo s, mil. Kč. Na výdajové straně rozpočtu pak bylo plánováno utratit, mil Kč, skutečnost byla, mil Kč. Z plánovaného deficitu ve výši, mil. Kč se nakonec vyklubal přebytek, mil. Kč. Výrok auditora k hospodaření města byl bez výhrad. Rada doporučila zastupitelstvu závěrečný účet ke schválení. Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit několik rozpočtových opatření, např. přijetí dotací od státu prostřednictvím Středočeského kraje na výkon činnosti odborného lesního hospodáře ( tis. Kč), dále neinvestiční dotaci ve výši tis. Kč na úhradu nákladů na činnosti spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, dále tis. Kč jako dotaci na obnovu kaple Božího hrobu a tis. Kč na vydání průvodce Kostel sv. Gotharda ve Slaném v proměnách věků, dále uvolnění částky tis. Kč na bezpečnostní zabezpečení nového hřiště u haly BIOS. Rada města schválila odepsání pohledávek v celkové hodnotě tisíc Kč za dlužníků. Ve všech případech bylo důvodem jejich úmrtí. U dalšího zemřelého dlužníka doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávky ve výši tis. Kč (dluh vznikl na základě neoprávněně vyplacených sociálních dávek). U majetkoprávních věcí se jednalo o prodeji pozemků a částí budov. Byl doporučen prodej nebytového prostoru v č. p. (dva zájemci, nejvyšší nabídka tisíc korun). U pozemků pak rada města jeden prodej nedoporučila (v Kvíci), projednání jednoho bylo odloženo a u dalších rada odprodej doporučila ( pozemky v Dolíně, m a m, oboje narovnání právního stavu, jeden pozemek v Kvíci v ulici Na Chmelnici za zahradou rodinného domu, dva pozemky se stavbou (pokladny) v areálu garáží v Rabasově ulici v tomto případě bude provedena obálková soutěž). Kromě toho rada dále odsouhlasila zřízení dalších tří věcných břemen pro umístění inženýrských sítí do pozemků města. Z bytových záležitostí bylo radou města schváleno prodloužení čtyř nájemních smluv standardním způsobem, tedy o pět let. Dalším blokem projednaných materiálů byly otázky školství ve Slaném. Rada schválila uvolnění částky tis. Kč z investičního fondu ZŠ Háje za účelem vybavení školní jídelny odbavovacím systémem. Dále rada ve funkci zřizovatele projednala výjimky mateřským školám ve smyslu vyšší obsazenosti jednotlivých tříd. Zákon stanovuje naplnění jedné třídy mateřské školy do dětí a zároveň umožňuje zřizovateli udělit výjimku navýšením o další žáky. Druhým kritériem pak je hygienická kapacita škol. V rámci těchto dvou omezení rada výjimky schválila. Obdobným projednaným materiálem pak byla žádost o udělení výjimky z počtu dětí na ZŠ Háje, kde v IX. C, což je speciální třída (pro děti s poruchami učení), která se naplňuje do počtu dětí, je v současné době dětí jedenáct. I tuto výjimku rada schválila. Posledním projednaným bodem byl zápis z dopravní komise, který z výjimkou závěrů požadujících finanční prostředky z rozpočtu města rada schválila. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

3 SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU pátek. června Pražská ulice (parkoviště u čp. ) Masarykovo nám.,u budovy MěÚ Plynárenská ulice u prodejny Jednoty Navrátilova ulice u rohu s Kreibichovou Smetanova ulice pod prodejnou Arbesova ulice pod samoobsluhou Vikova ulice Kvíček ulice Na Chmelnici sobota. června Okružní ulice u čp. Vítězná ulice u. MŠ Wilsonova ulice u Sportky Balasova ulice Nerudova u Restaurace Na Skalkách Mírová ulice na rohu s ulicí Rabasovou Chadalíkova ulice u bývalé MŠ Dolín u prodejny Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady. POVIN- NOSTÍ OBČANA je odevzdat nebezpečný odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa. Zářivky a výbojky autobaterie a monočlánky vyjeté oleje a použité olejové filtry včetně obalů použité fritovací oleje barvy a laky včetně obalů kyseliny rozpouštědla čističe a další domácí chemii prošlé léky lednice mrazáky,televizory počítače. MĚSTO SLANÝ BYLO OCENĚNO NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE strana 3 Odborná porota složená z předních odborníků v cestovním ruchu měla těžký úkol. Posuzovala celkem 431 materiálů vydaných po v šesti soutěžních kategoriích: plakát 70 kusů, leták-skládačka 116 kusů, informační brožura 113 kusů, mapy 52 kusů, kalendář 46 kusů a reprezentační publikace 34 kusů. Je nám velkou ctí, že naše Královské město Slaný, které soutěžilo v kategorii plakát (Slánské jazzové dny), leták- -skládačka (soubor skládaček Muzeum Třebíz, Muzeum Slaný, Vevarská brána, Slánská hora, Královské město Slaný, Sladký víkend ve Slaném, Turistická sezóna 2007) a kalendář, si přijelo pro ocenění za krásné 2. místo v kategorii kalendář, které mu bylo předáno dne 23. května navečer na slavnostním vyhlášení výsledků v koncertní síni Trojice v Písku. Zásluhu na tomto materiálu má hlavně iniciátorka paní Jaroslava Prošková (sekretariát starosty města), která vybírala ze stovek fotografií pánů Pavla Vychodila a Pavla Štěpánka. Svou představu konzultovala s paní Milenou Burgrovou, která byla autorkou grafického ztvárnění kalendáře. A výsledek? Ten již znáte. Je to obrovská satisfakce za tu úmornou práci. Budeme doufat a moc si přát, aby takových ocenění v tomto vysoce konkurenčním prostředí bylo více a více. Protože vedení města se nemohlo vzhledem k termínu řádného zasedání městské rady tohoto aktu zúčastnit, ocenění přebírali paní Daniela Vörösová, pracovnice města na úseku cestovního ruchu, která se rovněž na tvorbě kalendáře podílela, paní Milena Burgrová autorka grafického ztvárnění kalendáře a autor části fotografií Pavel Vychodil, který i celý předávací akt včetně závěrečného slavnostního večera zdokumentoval. Daniela Vörösová a Zoja Kučerová Královské město Slaný bylo oceněno na národní soutěžní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag Písek 2007 Provází nás po celý rok. Mnohému z nás visí doma na zdi nebo stojí na stole. Každý rok vybíráme z velké nabídky, z mnoha variací s mnoha tématy. Mnozí do něho vpisují, někomu supluje diář. Ano, řeč je o kalendáři. A ne jen o tak obyčejném kalendáři o slánském kalendáři na rok Ten totiž získal druhé místo na národní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag Písek, kam ho zaslali za město Slaný pracovníci Infocentra Slaný. Již 11. ročník národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag a 4. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů Euroregionpropag se v Písku konal ve dnech 22. a 23. května. Pořadateli jsou Město Písek ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Daniela Vörösová (uprostřed) převzala ocenění pro město Slaný (foto P. Vychodil)

4 strana 4 NÁLEZY ZE SLÁNSKÉHO MUZEA NA VÝSTAVĚ VE FRANCII Nálezy ze slánského muzea měli možnost na sklonku minulého roku obdivovat návštěvníci výstavy Trésors de femmes ( Poklady žen ) v Muzeu keltské civilizace (Musée de la civilisation Celtique) v Bibracte v Burgundsku. Na výstavě celoevropského významu se podílela řada francouzských a německých muzeí a také Národní muzeum v Praze. Výstava se tematicky zaměřila na ozdoby a šperky keltských žen z období 4. a 3. století př. n. l., které dokládají vysokou řemeslnou a uměleckou úroveň keltských šperkařů. Pro výstavu bylo ze sbírek slánského muzea vybráno celkem dvanáct bronzových předmětů: nákrčníky, náramky, ozdobné nánožní kruhy a spony. Pozornost zcela jistě zaujme bronzová, bohatě ozdobená spona z Hořešovic (č. inv. 2998). Spona dlouhá 9 cm časově patří do 3. století před naším letopočtem. Je dobře zachovalá, chybí jí pouze jehla, odlomená nejspíše nálezcem. Protože jde o nález učiněný před mnoha lety, neznáme bohužel jeho bližší okolnosti. Můžeme však soudit, že pochází z hrobu ženy. Vzhledem k mezinárodnímu ohlasu výstavy se počítá s její reinstalací v Národním muzeu v Praze. Po jejím skončení se předměty opět vrátí do našeho muzea. Ivana Hušáková Družstvo Čivava z Aerobic klubu gymnázium Slaný a tak slánské družstvo Čivava mělo možnost změřit síly jen s děvčaty z Ústí nad Labem. Ale i tak jim druhé místo udělalo radost. Celé sportovní setkání bedlivě sledovala porota složená z odborníků v oblasti aerobicu a tance, jmenovitě: Dana Urbářová, Eva Tučková, Adéla Kaššová, Michal Cypris a Lenka Doležalová. Z reakcí trenérek, diváků, rodičů a vlastních soutěžících vyplývá, že druhý ročník naší soutěže lze zařadit mezi ta takzvaně povedená sportovní klání. Velkou měrou k tomu přispívá i neopakovatelná atmosféra a divácká kulisa v Grandu, která se nedá srovnávat s prostředím sportovních hal, kde kontakt diváků se soutěžícím lze jen těžko navázat. Pokud chcete tuto neopakovatelnou atmosféru zažít, těšte se s námi na další, v pořadí již třetí ročník soutěže v roce Ivana Rosolová, Aerobic klub gymnázium Slaný Spona z Hořešovic SLANÝ AEROBIC CUP V sobotu hostil slánský Grand téměř 500 soutěžících dětí. Konal se zde již druhý ročník soutěže Slaný Aerobic Cup. Jde o soutěž skupinových choreografií dětí ve věku od 4 do 18 let. Letošního ročníku se zúčastnilo hned 39 družstev z celých Čech. Barvy našeho města hájil pořádající klub Aerobic klub gymnázium Slaný pod vedením Ivany Rosolové a Fit studio Jitka. Soutěžilo se v šesti kategoriích děti 4 6 let, 7 9 let, let, let, 14 a víc let a smíšená družstva. Celé klání vypuklo v 11 hod. Aerobic klub gymnázium Slaný získal v kategorii let 2. místo se skladbou Radost, s níž děvčata vybojovala již jedno první a tři třetí místa. Konečně jim tedy do sbírky přibylo i stříbro. Ve velké konkurenci v kategorii 7 9 let se neztratily ani slánské Barbíny ze stejného klubu, kterým jen o vlásek uniklo třetí místo a odnesly si tak nepopulární bramborové ocenění. Bohužel v kategorii smíšených družstev se týmy na poslední chvíli z důvodu nemoci odhlásily, Družstvo Barbíny z Aerobic klubu gymnázium Slaný ŽÁCI ZE 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ V PEGNITZ Žáci základní školy v Rabasově ulici navštívili ve dnech 7. až své kamarády ze školy v bavorském městě Pegnitz. Už je to vlastně jeden rok, co žáci a učitelé z partnerské školy Christiana Sammeta při příležitosti Olympijských dnů mládeže navštívili naše město, naši školu a vznikla

5 strana 5 první přátelství. Letos našich 25 žáků pod vedením učitelů a učitelek (Martin Hrabánek, Radek Jánský, Vladislav Korf, Petra Čermáková a Klára Hoďánková) vyrazili na pozvání našich kolegů naopak do Pegnitz. Hostitelé pro nás a hlavně pro naše žáky připravili bohatý program. Děti byly začleněny do německých tříd a zúčastnily se projektů zaměřených na umělecké, sportovní a pracovní aktivity. Samozřejmě, že došlo i na přátelská sportovní utkání. Naši žáci byli také začleněni do smíšených česko německých družstev, která mezi sebou soupeřila v řadě známých i méně známých sportovních disciplin. Většina našich žáků se po roce setkala se svými kamarády a vznikla zde mnohá nová přátelství. Žáci byli, jak je při těchto akcích obvyklé, ubytováni v hostitelských rodinách, a to určitě přispělo k rozvoji jejich znalostí němčiny a angličtiny. Význam této návštěvy podtrhla i skutečnost, že kompletní delegaci našich žáků a učitelů přijal na pegnitzské radnici starosta pan Manfred Thümmler. Navštívili jsme města Norimberk a Bayreuth a přírodní skvosty Franckého Švýcarska. Loučení s německými kamarády se samozřejmě neobešlo bez slz a slibu, že se opět co nejdříve setkáme. Ing. Vladislav Korf Přívítání slánských žáků ze. ZŠ ve městě Pegnitz AFRIKA VE SLANÉM Když se karmelitáni vrátili v roce 2003 po řádění rebelů zpátky na svou misii ve městě Bozoum, našli celý dům vyrabovaný. Co šlo odnést, vzbouřenci odnesli, co odnést nešlo, to zničili. Z díla, které misionáři budovali roky, nezbylo nic. Rebelové tehdy postupovaly od východu země, zprávy o jejich postupu se misionáři a další humanitární pracovníci snažili předávat prostřednictvím vysílaček. Dokud to šlo, zůstávali misionáři na misii. Když dostali zprávu, že už jsou povstalci nedaleko, museli město opustit. Ještě v noci odvezli auta hluboko do opuštěné buše, aby je řádící revolucionáři nenašli, a sami utíkali pěšky tmou co nejdál na západ. až po několika dnech se mohli vrátit zpět a začít všechno budovat od začátku. Mnoho jiných mezinárodních humanitárních organizací se do země už nikdy nevrátilo. Po tom, Naši chlapci po fotbalovém utkání v Pegnitz (naši jsou ve světlých dresech) co jim rebelové zpustošili domy, se rozhodli ze země nadobro odejít. Město Bozoum leží v severozápadní části Středoafrické republiky. Je to země větší než Francie, ale má jen čtyři miliony obyvatel. Nemá velké nerostné bohatství ani příliš rozvinutý průmysl. Neleží u moře a nemá ani jiné atrakce, které by přitáhly západní turisty. Patří mezi dvacet nejchudších zemí světa. V této zapomenuté zemi v srdci Afriky působí řád bosých karmelitánů víc než třicet let. Minulý rok založili pátou misijní stanici. Zřizují školy, zdravotní střediska, stavějí studny. Od jara 2006 začala s misionáři karmelitánů spolupracovat nově založená obecně prospěšná společnost SIRIRI. Snaží se podporovat činnost, která už funguje a snaží se využít zkušeností lidí, kteří zemi velmi dobře znají. O Středoafrické republice a jejích obyvatelích, o činnosti misionářů a SIRIRI o. p. s. se můžete dozvědět více během akce Afrika ve Slaném, která se koná 21. června 2007 od 19 hodin v Městském divadle ve Slaném, kam jste všichni srdečně zváni. Během večera také vystoupí temperamentní africká tanečně-hudební skupina Batocu a proběhne vyhlášení výsledků soutěže Škola v Africe, do které se zapojily základní a střední školy ve Slaném. Večer je pořádán ve spolupráci s Královským městem Slaný a pod záštitou místopředsedy vlády a senátora za Slánsko pana Alexandra Vondry. Více informací najdete na www. siriri. org. KONCERT V KLÁŠTEŘE Komunita Bosých karmelitánů vás srdečně zve do Kláštera Nejsv. Trojice ve Slaném, kde v sobotu 16. června 2007 v vystoupí Slávek Klecandra skladatel, zakladatel skupiny Oboroh a interpret biblických žalmů originálním způsobem zhudebněných. Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

6 VÝTVARNÁ TVŮRČÍ DÍLNA NA OPUŠTĚNÉ SLÁNSKÉ BENZÍNCE Dne 22. června 2007 proběhne jednodenní tvůrčí dílna pro žáky a studenty slánských základních a středních škol na opuštěné benzínové pumpě za městem Slaný (silnice 16, za bývalými kasárnami). Dílnu povedou umělci a výtvarní pedagogové Blanka Lhotáková a Oldřich Bystřický. Účastníci dílny se s umělci budou zabývat problémem města, předměstí, staveb, krajiny a našeho života v těchto prostorech. Studenti si aktivně vyzkoušejí kresbu, tvorbu objektů a instalaci. Vedoucí umělci chtějí tvořit spolu s účastníky a ukázat, že talent a tvořivost mají všichni kolem nás. Cílem dílen je rozvoj kreativity, citlivosti a analytického myšlení žáků a studentů. Program dílny spočívá v celodenní práci umělců se studenty, která vyústí v prezentaci děl ( jakousi vernisáž) ve večerních hodinách téhož dne na Benzínce. Na tuto prezentaci jsou zváni všichni, které aktivní mapování města Slaného a práce mládeže zajímá. Tím se plní i další cíle projektu, jako je přiblížení současného umění veřejnosti a podpora komunitního života. Další workshop se na Benzínce ve Slaném se odehraje 14. září Fotodokumentace dílen a díla účastníků budou ještě představena v listopadu na chodbách slánské knihovny. Dílny jsou podpořeny grantem Středočeského kraje a Královským městem Slaný. Partnerem projektu se stala Knihovna Václava Štecha ve Slaném. Přijďte podpořit současné umění vzniklé na území Slaného. Přijďte na Benzínku diskutovat, bavit se nebo se jenom dívat. Monika Sybolová strana 6 čtvrtek 14. června v Přednáška plk. Eduarda Stehlíka v malé galerii Přednáška odborného pracovníka Vojenského historického ústavu v Praze, která je zaměřena na jeho knihu a nové informace o Lidicích. sobotu l6. června v Pražské motivy Výstava ing. arch. Emila Hyska v galerii slánského muzea. Ing. arch. Emil Hysek je absolventem Vysoké školy strojního a elektrického inženýrství a Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství. Pracoval v Úvaru hlavního architekta. Je členem Obce architektů a spolu s dalšími kolegy založil Tvůrčí skupinu, se kterou vystavují své práce v Martinickém paláci a v Sále architektů na Staroměstské radnici. Je velkým obdivovatelem V. V. Štecha, ke kterému chodil na přednášky, a miluje Prahu. KONCERTY V KOSTELE SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO V LIDICÍCH U OTRUB Občanské sdružení Wotrubia a Královské město Slaný pořádají v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub (Slaný) dva koncerty, na které je vstupné dobrovolné. V sobotu 2. června od 15 hodin zahrálo Trio Cantabile (informace byla zveřejněna v květnovém čísla Slánské radnice). V neděli 24. června od 14 hodin vystoupí Musica Fresca. Vokálně instrumentální soubor staré hudby Musica Fresca (http://sweb.cz/musicafresca) se od svého vzniku roku 1988 specializuje na autentickou interpretaci renesanční a raně barokní hudby Evropy. Soubor klade velký důraz na texty skladeb, které provádí, proto spolupracuje již dlouhou dobu s literárním historikem a esejistou Martinem C. Putnou. Od roku 1998 se soubor začal významně zabývat i hudbou duchovní. Kromě koncertní činnosti doma i v zahraničí soubor spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem. Pavel Bartoníček,. místostarosta VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ČERVNU 2007 středa 6. června v Varhanní koncert v piaristické kapli Jiřina Pokorná varhany a Miroslav Kejmar trubka neděle 10. června v Violoncellový koncert v piaristické kapli Šimona Weis violoncello Musica Fresca (foto Jiří Jaroch)

7 strana 7 DEN POLICIE VE SLANÉM Obvodní oddělení Policie České republiky ve Slaném ve spolupráci s dalšími složkami Policie ČR, Městským úřadem Slaný, Městskou policií Slaný a Hasičským záchranným sborem Slaný pořádá ve středu 20. června 2007 v době od 9 do 12 hodin u příležitosti Dne Policie ČR DEN PO- LICE VE SLANÉM. Složky policie a hasičů představí svoji činnost, techniku a pomůcky v prostorách Masarykova náměstí ve Slaném. Budou provedeny ukázky práce: policejních psovodů Okresního ředitelství Kladno zásahové jednotky správy Středočeského kraje policejních techniků Obvodního oddělení Slaný pořádkové jednotky Okresního ředitelství Kladno hasičského záchranného sboru Slaný Mimo jiné zde budou k prohlédnutí služební vozidla, motocykly, technické pomůcky, radary, zastavovací pás, donucovací prostředky a mnoho dalších zajímavých pomůcek a prostředků, které používají policisté, strážníci a hasiči. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE Již po čtvrté bude v červnu probíhat pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Dětem z prvních tříd ze všech slánských škol, ke kterým se letos připojí i děti z kvílické školy, bude slavnostně předána čestná legitimace čtenáře knihovny a zdarma získají roční registraci, která se jim počítá ode dne, kdy s rodiči vyplní přihlášku. Mnohé děti nebudou v knihovně poprvé, neboť dlouhodobě spolupracujeme se všemi mateřskými školami ve Slaném a mnozí budoucí čtenáři chodí do knihovny v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Předáním čestné legitimaci chceme děti pasovat do nové role návštěvníků knihovny, do role aktivního čtenáře. Pasování prvňáčků na čtenáře ( ) Slavnostní dopoledne se budou konat v důstojném prostředí piaristické kaple ve vlastivědném muzeu. Děti v krátkém programu ukáží všem přítomným, že jsou již hodné pasování, které provede první místostarosta ing. Pavel Bartoníček a vedoucí školského odboru Dagmar Karfíková. Následovat bude prohlídka knihovny. Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, ale i čtenáře a příznivce knihovny na tuto malou slavnost. V pondělí 11. června v 9 hodin přivítáme prvňáčky z 1. ZŠ, Háje. V úterý 12. června budeme pasovat děti ze ZŠ, Palackého náměstí a ze ZŠ Kvílice a ve středu 13. června žáky 3. ZŠ, Rabasova ulice. V pátek 22. června uvítáme děti z 2. ZŠ, Komenského náměstí. Věříme, že i Vám se bude pasování prvňáčků na čtenáře líbit. Piaristická kaple, vlastivědné muzeum a knihovna Václava Štecha se nachází v jedné budově na Masarykově náměstí 159 ve Slaném. Naďa Rollová, knihovna V. Štecha POZVÁNKA NA KULTURNĚ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V OTRUBECH Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá v sobotu 30. června 2007 kulturně sportovní odpoledne ve slánské místní městské části Otruby (dětské hřiště). V případě příznivého počasí bude pro malé i velké připraven následující program: V. ročník turnaje o ceny v PÉTANQUE od 13 hodin zápis, začátek turnaje zápisné dospělí 40 Kč, děti do 15 let 25 Kč Pasování prvňáčků na čtenáře ( ) Po skončení turnaje následuje hudba a tanec. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Na všechny se těší pořadatelé z OS Wotrubia.

8 NA CESTĚ K VELKÉMU TŘESKU V současnosti probíhá dokončování největšího urychlovače na světě, který bude uveden do zkušebního provozu během listopadu Obří urychlovač buduje Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě. Je známa též pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire). CERN je Evropská laboratoř pro fyziku částic a nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Komplex urychlovačů a laboratoří na pomezí Švýcarska a Francie byl založen v roce Na výzkumných projektech se zde podílí celkem 20 členských zemí a od roku 1993 i Česká republika. Prestižní vědecké a výzkumné centrum udělalo obrovský krok na cestě k odhalení tajemství vesmíru. CERN se před deseti lety rozhodl vybudovat urychlovač větší, ještě padesátkrát silnější než urychlovač původní konstrukce z roku Dostal označení Large Hadron Collider (LHC), tedy Velký srážkovač hadronů (například protony). Na projektu LHC pracuje bezpočet vynikajících vědců. Podle nich by tento projekt mohl skutečně odkrýt mnohá tajemství vesmíru. Hlavním úkolem laboratoře je porozumět tomu, z jakých složek je hmota složena a jak tyto složky spolu interagují. Výzkumníci v CERNu studují velké počty takových pozoruhodných událostí a snaží se objasnit, jak se za 13 miliard let po velkém třesku stal vesmír takovým, jak jej vidíme dnes kolem sebe. Urychlovač podstatně přispěje k vybudování kvantové gravitace a k odhalení jemného rozdílu mezi interakcemi částic hmoty a antihmoty. Umožní tedy vytvoření podmínek, ve kterých se nacházel vesmír těsně po velkém třesku. Patrně přispěje i k zjištění, proč 95 % hmoty vesmíru tvoří neznámý druh hmoty, o které máme jen nepřímá pozorování z její gravitační interakce. Hlavní částí LHC je 27 kilometrů dlouhý kruhový tubus umístěný v hloubce 50 až 150m pod zemí, ve kterém budou vysílány částice rychlostí světla proti sobě. Cílem je přinutit částice ke vzájemným kolizím. Vzájemné srážky vstřícných svazků částic vytvářejí spršky částic nových, které jsou poté předmětem dalšího studia vědců. Urychlování částic začíná v malém lineárním urychlovači, pak probíhá postupně v několika na sebe navazujících kruhových urychlovačích a posledním stupněm je urychlovač LHC. Na vstupu do LHC je svazek částic rozdělen do dvou nezávislých protiběžných trubic, ve kterých jsou částice urychlovány na konečnou energii. Tam, kde se trubice LHC kříží, dochází ke kolizím částic. V těchto místech urychlovače jsou instalovány detektory pro jednotlivé experimenty. Částice postupným kroužením v protiběžných trubicích získávají stále vyšší energie. Vzhledem ke kruhovému tvaru celého urychlovače je nutné udržet částice v potřebném směru. Magnetické pole svazek částic přesně zaostřuje a slouží i k jejich udržení na kruhové dráze. Pro zakřivení drah částic je v LHC použito dipólových magnetů. Dále na kompenzaci chyb v trajektorii a přesné zaměření strana 8 svazku částic je použito 858 kvadrupólů a několik dalších magnetů vyšších řádů. Supravodivé magnety budou pracovat při extrémně nízkých teplotách -271 stupňů Celsia. V trubici urychlovače bude každý vyslaný paprsek obsahovat okolo 3000 svazků částic a v každém z nich bude obsaženo přibližně 100 miliard částic. Kolize proběhnou buď se dvěma svazky částic stejného druhu, například protony, nebo nejrůznějšími typy iontů, především iontů olova. Urychlovač LHC umožní rozlišit průběh události v rozměrech asi milionkrát menších, než mají atomová jádra. Důvodem pro zvyšování rozlišovací schopnosti zařízení je experimentální potvrzení zatím nejznámějšího pokusu o sjednocení kvantových a relativistických jevů, teorie strun. Ta předpokládá, že částice standardního modelu nejsou bodové, ale tvořené kmity strunového vlákna. Potvrzení správnosti teorie strun by vedlo ke sjednocení všech čtyř v přírodě známých druhů sil, silné, slabé, elektromagnetické a gravitační, do jedné teorie prasíly. Zatím je však nutno podotknout, že ke zviditelnění strun má současná věda ještě daleko. Podle prvních detekcí spršek kosmického záření vědci odvodili, že zachycené částice měly před stykem se zemskou atmosférou energii stomilionkrát vyšší, než kterou jim může udělit LHC. Zajímavé na tom je, jak pozorování makrokosmu významně doplňuje výzkum elementárních částic a naopak. Propojením obou pohledů na svět kolem nás můžeme lépe pochopit fyzikální podstatu vesmíru. Městská hvězdárna připravuje pro veřejnost cyklus přednášek z oficiální návštěvy CERNu. Jaroslav Trnka, městská hvězdárna MĚSTSKÁ HVĚZDÁRNA V ČERVNU 2007 Program Městské hvězdárny ve Slaném na červen 2007 Hvězdárna je pro veřejnost otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy probíhají vždy ve 21, 21.30, 22 a hodin. Pozorování oblohy se konají pouze za jasného počasí. Filmový večer čtvrtek v 19 hodin DO NITRA VESMÍRU Pořad s původními animacemi se zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i stavbě celého vesmíru. Kontakt: telefon , cz volny. cz/hvezdarna

9 strana 9 VÝPIS Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE OD DO v. oznámil občan, že v areálu firmy Linet v Želevčicích pobíhá pes. Hlídka psa odchytila, umístila do kotce MP a později předala majiteli, který se pro psa dostavil... ve. oznámil strážníkům občan, že v ulic Smečenská došlo k dopravní nehodě. Na místě bylo zjištěno, že došlo ke sražení cyklisty nákladním vozidlem při jeho objíždění. Strážníci přivolali RZS, zajistili místo DN a celý případ předali DI Policie ČR... ve. oznámil občan dopravní nehodu v ulici Lacinova. Na místě strážníci zjistili, že podnapilý řidič nezvládl řízení a s vozidlem sjel do příkopu. Orientační dechovou zkouškou strážníci řidiči naměřili přes promile alkoholu. Případ byl na místě předán Policii... v. zjistili při hlídkové činnosti strážníci na městské tržnici dva muže, kteří se prali. Strážníci muže roztrhli a snažili se celou situaci zklidnit. Jeden z mužů byl i nadále agresivní a napadal druhého muže. Zklidnila ho teprve policejní pouta. Po uklidnění a zjištění totožnosti obou rváčů byli oba propuštěni. Případ byl předán přestupkové komisi... ve. zjistili strážníci při hlídkové činnosti v ulici Plynárenská podezřele kličkující vozidlo. Po zastavení z tohoto auta o vystoupil řidič, který se jen stěží udržel na nohou. Na místo byla přivolána Policie, která si případ převzala... v. oznámil občan, že v ulici Wilsonova provádějí dva muži nepřístojnosti a obnažují se před filmovým štábem, který zde natáčel. Hlídka muže přistihla o pár metrů dále při vzájemné rvačce. Strážníci muže roztrhli a požádali oba o prokázání totožnosti. Jeden z mužů totožnost prokázal bez problémů. Druhý odmítal s hlídkou jakkoliv komunikovat. Vzhledem k jeho narůstající agresivitě mu musela být hlídkou nasazena pouta a muž byl předveden ke zjištění totožnosti na Policii. Nakonec muž skončil na Policii v cele předběžného zadržení... v. strážníci zadrželi a předali policistům muže, o kterém věděli, že je osobou v pátrání Policie... ve. oznámil občan, že v ulici Havířská sjel pravděpodobně podnapilý řidič s dodávkou ze svahu a z místa utekl. Hlídka muže podle popisu svědků zadržela v ulici Pražská a předala na místě nehody policistům... přistihli strážníci u garáží nad Plusem dva muže, otce a syna, kteří se pokoušeli odcizit několik kbelíků štěrku. Oba pachatelé za přestupek zaplatili na místě blokovou pokutu. Pavel Štěpánek, velitel městské policie.. ve. převáželi strážníci z ulice Pražská do místa bydliště invalidu s el. vozíkem, kterému se vybily baterie... ve. zjistili při hlídkové činnosti strážníci na kruhovém objezdu skupinu peroucích se občanů. Na místě strážníci zjistili, že skupina čtyř mužů kope na zemi do dalšího muže. Hlídka zakročila a zabránila dalšímu napadání. Dále hlídka zjistila, že se jedná o spor mezi příbuznými, a tudíž poškozený nic řešit nechce. Poté se skupina odebrala za asistence strážníků do Ouvalovy ulice. V tento moment ke skupině přijelo vozidlo, ze kterého vyskočil muž a snažil se napadnout jednoho muže ze skupiny. Tomu bylo strážníky zabráněno za pomocí hmatů a chvatů v součinnosti s Policií, která se na místo dostavila. Případ nyní šetří Policie České republiky... oznámil zaměstnanec prodejny Kaufland, že mají na střeše prodejny muže, který tam popíjí alkohol a hází ze střechy odpadky. Strážníci muže ze střechy sundali, a jelikož odmítl prokázat svoji totožnost a kladl aktivní odpor, byla mu nasazena pouta a byl ke zjištění předveden na Policii. Případ byl předán PK MěÚ... v. oznámil na služebnu telefonicky občan, že v ulici Plynárenská u garáží někdo vypaluje trávu. Hlídka na místě zjistila, že muž zapálil hromadu shrabané trávy, nezvládl situaci a oheň se rozšířil na celou stráň. Na místo byl přivolán HZS, který oheň uhasil. Pachatele založení požáru vyřešili hasiči na místě blokovou pokutou. V pondělí. května proběhly oslavy státního svátku Den osvobození Československa (foto Jiří Jaroch) VÍTEJ LÉTO LÍBEZNÉ závěrečný koncert hudebních souborů základní školy červený vrch v praze 6 a flétnového souboru harmonie slaný ddm-svč slaný kaple vlastivědného muzea ve slaném 15. června 2007 v 17.30

10 strana 10 DNY RAKOUSKÉ KULTURY DUBNA 2007 Autorem fotografií je Jiří Jaroch. Fotogalerii z Dnů rakouské kultury ve Slaném naleznete na Starosta města vítá velvyslankyni republiky Rakousko Rakouská dívčí skupina Netnakisum v Dividýlku Beseda o prolínání rakouské a české literatury Příprava rakouských specialit na ochutnávku Ochutnávka rakouských vín Císařští ostrostřelci z Rakovníka na slánském náměstí Soutěže pro děti o Rakousku v knihovně Rakouská výtvarnice Linde Waber v galerii Ikaros

11 strana 11 HUSITSKÉ SLAVNOSTI A EVROPSKÉ SETKÁNÍ Autorem fotografií je Jiří Jaroch. Fotogalerie z Husitských slavností a Evropského setkání je na Noční průvod městem Zástupci křižáckých vojsk na Husitských slavnostech Zpěvák skupiny Bomb Texas z partnerského města Pegnitz Po bojích u Velvarské brány (foto H. Tichá) Seminář Evropského setkání v aule gymnázia S. Penk a R. Hugo koncert na závěr Evropského setkání Noční ohňové kejkle Vojty Vrtka Skupina Braagas hrající středověkou hudbu

12 strana 12 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2007 Dne byli slavnostně vyhlášeni vítězové IV. ročníku výtvarné a fotografické soutěže Slánský čtyřlístek 2007 na téma Zvířátka v lese. Slavnostní dopoledne ve Slánském divadle bylo velmi příjemné, doprovodný program děti zaujal, všichni s napětím očekávali, kdo bude odměněn. Soutěže se zúčastnily také děti z okolních škol (Kmetiněves, Zvoleněves, dále z Prahy, Kladna, Bystřice pod Pernštejnem a Chabařovic). Děkujeme touto cestou všem našim sponzorům, kteří poskytli vítězům velmi pěkné a hodnotné ceny. Závěrem byl vyhlášen další ročník soutěže na téma Co se děje ve vodě. VÝTVARNÝ PROJEV I. kategorie 1. místo: Maruška Schneiderová Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno 2. místo: Karla Isopová, MŠ Vančurova, Slaný 3. místo: Katka Kobrlová, MŠ Cyrila Boudy, Slaný II. kategorie 1. místo: Jana Tamara Veselovská, III. ZŠ Rabasova, Slaný 2. místo: Anna Schagererová, III. ZŠ Rabasova, Slaný Nina Kulhánková, Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno 3. místo: Filip Facincani, Pštrosova 16, Praha 1 FOTOGRAFIE II. kategorie 1. místo: Veronika Jankovičová, Slaný Cena za originalitu byla udělena ZŠ Kmetiněves ZŠ Chabařovice Kolektivní práce MŠ U divadla, Slaný MŠ Na Dolíkách, Slaný MŠ U labutí, Slaný Sponzoři: Linet Invest, s. r. o., Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno, FOMA Hradec Králové, REGNO Slaný, Rodina Dulákova, PNEUSERVIS Dulák, Tiskárna Kočka, Květiny Zárubová, Golf Beřovice, BATTEX, s. r. o., SLAVOS, s. r. o., F. X. Meiller, Autodoprava Mička, ČSAD Slaný, FISA Slaný, AGROS Vraný, Pekařství Grunt, Základní umělecká škola Slaný, Dům dětí a mládeže OSTROV, Město Slaný, Stavební chemie Slaný, AVES Kladno, FARMCONSULT, s. r. o., VAL REAL a. s. III. kategorie 1. místo: Katka Rybecká ZŠ T. G. M., Bystřice pod Pernštejnem Denisa Kubalová, III. ZŠ Rabasova, Slaný 2. místo: Lucie Povondrová Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno Šarlota Filipová, ZŠ T. G. M., Bystřice pod Pernštejnem 3. místo: Adriana Patčová, ZŠ Palackého, Slaný IV. kategorie 1. místo: P. Vejražka, ZŠ Palackého, Slaný 2. místo: Anna Kerplová, Vikova 471, Slaný 3. místo: Zdeněk Hezl, ZŠ Palackého, Slaný DDM OSTROV HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY Středisko volného času Ostrov DDM ve Slaném hledá pro zájmové vzdělávání v příštím školním roce externí spolupracovníky. Zájemce musí být starší 18 let, měl by být odborník nebo nadšenec v nabízeném oboru, spolehlivý, měl by mít chuť pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Práci oceníme na základě získané odbornosti, pedagogické praxe a vzdělání. Kontakt pro zájemce: , M. Kaisrlíková

13 strana 13 ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Pokračování z dubnového čísla Rozbor jednotlivých událostí řešených v roce 2006 Přestupky proti veřejného pořádku odchytili a předali 85 psů z toho 48 psů do útulku a 37 psů majitelům, odchytili nebo se podíleli na od chytu 2 koček, mláděte strakapouda, fretky, netopýra, lišky, dvou zraněných sov, hada, orla, a 6 včelích rojů, které odchytil a zlikvidoval včelař (bývalý strážník) provedli 326 kontrol majitelů psů řešili celkem 98 případů volného pobíhání psů a znečišťování veřejného prostranství psy, z toho udělili 59 blokových pokut za Kč a 39 domluv 5 případů napadení psem 83 případů přestupků proti občanskému soužití 35 případů rušení nočního klidu 15 případů nepovoleného vylepování plakátů 30 případů veřejného pohoršení 34 případů znečištění veřejného prostranství 5 případů záboru veřejného prostranství 3 případy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 7 případů znečišťování veřejného prostranství, z toho udělili 95 blokových pokut za Kč a 31 domluv Přestupky proti majetku Celkem řešeno 258 přestupků proti majetku, z toho: 165 drobných krádeží v obchodech 55 krádeží ostatních, na které přišli sami strážníci (krádeže železa apod. ). V souvislosti s těmito případy bylo odejmuto pachatelům 5 vozíků. 38 případů přestupku poškození cizí věci (18 pachatelů zadrželi strážníci na místě) Za tyto přestupky celkem uděleno 203 blokových pokut za Kč a 55 přestupků bylo předáno k dořešení Přestupkové komisi MěÚ. Přestupky na úseku dopravy a proti Besipu Šetřeno celkem 3950 přestupků v dopravě, z toho: zjistili 6 řidičů bez řidičského oprávnění a předali do správního řízení zjistili 12 řidičů bez řidičského oprávnění, kteří se dopustili trestného činu a předali je Policii předali do správního řízení 183 přestupců, kteří odmítli přestupek řešit nařídili 48 odtahů vozidel tvořících překážku v silničním provozu předali do správního řízení 245 řidičů zjištěných radarem blokově na místě řešili 151 přestupců zjištěných radarem zjistili a předali do správního řízení 10 autovraků zjistili a předali Policii 5 podnapilých řidičů přistižených při řízení motorového vozidla Za tyto přestupky uložili blokových pokut za Kč, nasadili 26 botiček za Kč a udělili 852 domluv. Přestupky na úseku životního prostředí Bylo šetřeno celkem 44 případů (černé skládky, nepovolené kácení stromů, znečišťování ovzduší, pálení odpadů a pod.). Z toho 3 případy podezření na týrání psů. Z těchto případů strážníci ustanovili 13 pachatelů. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 9 případů podávání alkoholu nebo tabákových výrobků mladistvým 10 přestupků zákazu kouření na vyhrazených místech (u škol a na aut. zastávkách) Za ty to přestupky byly uloženo 10 bokových pokut za Kč. Ostatní nezařazené případy Strážníci přijali 1807 telefonických oznámení od občanů, zaznamenali 905 výjezdů a zkontrolovali 535 osob podezřelých z protiprávního jednání (mimo přestupky v dopravě). Dále: 25 případů pomoci občanům v nouzi 15 případů občanskoprávních sporů 12 případů poskytnutí první pomoci a přivolání RZS 6 asistencí RZS při převozu a ošetření 129 výjezdů na narušení objektů střežených PCO (plané poplachy) 21 odvozů uhynulých zvířat 15 x prováděli likvidaci injekčních stříkaček 19 kontrol bytů na žádost odboru správy majetku 8 asistencí s RDK při technických kontrolách bytů 56 doručení písemností adresátovi na základě žádostí soudu a odborů MěÚ 12 velkých kontrol městské ubytovny Mexiko 148 jiných nahlášených událostí (propadlé kanály, chybějící značky apod.) 8 výjezdů k haváriím vody a plynu s provedením nezbytných opatření 2 x nalezli místo a oběť sebevraždy 3 x asistovali na místě pokusu o sebevraždu 2 x provedli otevření bytu za účelem záchrany lidského života kontrola vodních toků při jarním tání Případy předané odborům a komisím 149 případů Přestupkové komisi města 41 případů Odboru životního prostředí 3 případy Živnostenskému odboru 183 přestupků do správního řízení Odboru dopravy a sil. hosp. MěÚ mimo radar 7 přestupků Stavebnímu úřadu 19 poznatků Odboru soc. věcí Dokončení zprávy bude otištěno v příštím čísle. Pavel Štěpánek, DiS vedoucí Městské policie Slaný

14 strana 14 PROGRAM MĚSTSKÉHO CENTRA GRAND A LETNÍHO KINA V ČERVNU 2007 Městské centrum Grand Slaný středa 20. června 2007 v 15 hodin Zasedání zastupitelstva města Informace o volných termínech pronájmu prostor v Městském centru Grand Slaný na telefonu a Letní kino Slaný pátek sobota Obsluhoval jsem anglického krále pátek neděle 300: Bitva u Thermopyl pondělí středa Bestiář čtvrtek sobota Pusinky Začátky všech představení jsou hodin (dle počasí). Hrajeme za každého počasí. Pokladna je otevřena hodinu před představením. Zamluvené vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do druhého dne. V měsících červenec a srpen 2007 hraje pouze letní kino. Proto pečlivě sledujte stránky letního kina. Stálé kino začne další sezónu 1. září Slánský místostarosta předává pohár vítězům akademického mistrovství Čech a Prahy v ledním hokeji AKCE V DPS ČERVEN 2007 pondělí ve Hudební společenské odpoledne hraje Vladimír Holec (2. patro) čtvrtek v Kavárnička pro seniory hraje kapela bratří Horů (altán DPS) Každé úterý od probíhá v prvním patře cvičení diabetiků. Každé úterý od 14:00 probíhá ve druhém patře kroužek ručních prací seniorů. Dvakrát za měsíc navštevuje DPS řeholník bratr Jan. NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ Z NAŠÍ NABÍDKY točená Kofola dcl á, vody Rajec, l á, konvička čaje od, expresso, pohoda a dobrá nálada ZDARMA Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22 hodin. Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 Hledáme spolupracovníka na pozici distribuce pro Prahu a okolí. Vhodné jako brigáda, nebo VVČ. Požadujeme dlouhodobou spolupráci, solidní jednání a vlastní automobil volejte

15 strana 15 FILMOWKA VÍKEND POLSKÉHO FILMU ČERVNA 2007 Nevšední kulturní akci chystá na poslední červnový víkend amatérský sportovně-kulturní klub Obrona narodowa ve spolupráci s Filmovým klubem Slaný. Fascinace organizátorů Filmového klubu si dobře porozuměla s fascinací členů Obrony narodowe polskou kulturou, a mohla tak vzniknout přehlídka několika zajímavých snímků polské produkce spojená s dalším kulturním programem. V pátek bude v prostoru před vchodem do městského kina vztyčen informační stánek Obrony narodowe a Filmového klubu Slaný, kde v 19 hodin pronese Predsedownik ON zahajovací projev, a poté v 19.30, se mohou diváci těšit na první film. Bude jím psychologické drama Amatér slavného režiséra Krzysztofa Kieślowského z roku 1979 s neméně slavným Jerzym Stuhrem v hlavní roli. Mnoha cenami ozdobený film vypráví příběh amatérského filmaře, který se zprvu jen nezávazně baví točením scén z rodinného života, ale postupně ho natáčení donutí vidět svůj život z jiné perspektivy a dospět k přehodnocení svých životních hodnot. Tento strhující snímek o morálním neklidu generace sedmdesátých let si nenechá ujít žádný fanoušek filmového umění. Náročný sobotní program posune otvírací dobu informačního stánku už na půl desátou hodinu ranní, kde se mimo jiné bude podávat pravý polský bigos. V deset hodin se totiž začne promítání třídílné lahůdky pro všechny fanoušky žánru sci-fi. Trilogii filmů režiséra Piotra Szulkina zahájí Válka světů - příští století, film o manipulaci veřejnosti mediálními prostředky, o moci a jejím zneužívání. Vzhledem k tomu, že tento film byl natočen v roce 1981, odráží tehdejší realitu polské společnosti a autoři i přes zahraniční ocenění museli na uvedení přímo v Polsku čekat do roku V hlavní roli uvidíme Romana Wilhelmiho, dále opět hraje mimo jiné Jerzy Stuhr, pro fanoušky jazzrocku je jistě zajímavá informace, že hudbu k filmu složil Józef Skrzek, vedoucí skupiny SBB. Brzy po poledni, ve 12.30, pokračuje přehlídka filmů Piotra Szulkina vizí odlidštěného světa s rozpadlými morálními hodnotami zmanipulované společnosti pod názvem Ga, Ga sláva hrdinům. V apokalypticky laděném snímku povahou blízkém orwellowským vizím budoucí společnosti, natočeném v roce 1985, uvidíme v hlavní roli dalšího slavného polského herce Daniela Olbrychského. Třetí z filmů Piotra Szulkina, O-bi, O-ba zánik civilizace, je pochmurným obrazem o rozpadu společnosti uvězněné po atomové válce ve městě pod ochrannou kopulí. Obyvatelstvu hrozí zkáza a na vojenském velení města je situaci zachránit. Neřešitelnost situace v dehumanizované společnosti je dokládána na příběhu důstojníka Softa, patřícího do užšího velení, ovládajícího dav. V tomto sugestivním snímku z roku 1984 uvidíme v hlavní roli opět Jerzyho Stuhra. Začátek promítání ve hodin. Poslední film, který v rámci Filmowky, víkendu polských filmů, budeme moci zhlédnout, je komorní drama Březový háj režiséra Andrzeje Wajdy z roku Přepis stejnojmenné povídky klasika polské literatury Jaroslawa Iwaszkiewicze o dvou bratrech, z nichž jeden umírá, vyniká výborným vystižením atmosféry a jemnou psychologickou kresbou. V hlavních rolích můžeme vidět Olgierda Lukaszewicze a Daniela Olbrychského. Podle uvedených informací lze soudit, že nás nečeká víkend plný laciných, plytkých snímků točených především pro nezávaznou zábavu. Náročný divák si tentokrát opravdu přijde na své. Organizátoři pevně věří, že takových diváků je ve Slaném celá řada. Celý víkend věnovaný polskému filmu uzavře hudební představení skupin konvrzek a Sajkedelik šraml band v sobotu večer. O místě konání této akce se v době psaní tohoto článku intenzivně jedná. Více informací o celé akci Filmowka, víkend polského filmu, včetně závěrečné afterparty se dozvíte na webových stránkách www. obrona. net a Mirosław Turkawka, pověřenec ON pro kulturní styky s Polskem a Pobaltím RODINNÁ PORADNA VE SLANÉM Včasná návštěva = polovina úspěchu Nerozumíte si s partnerem nebo s partnerkou? Cítíte se bezradní ve výchově svých nebo osvojených dětí? Máte problém s prarodiči? Ovlivňují váš život potíže v zaměstnání? Jste matky na mateřské dovolené a trápí vás samota a jednotvárnost? Nedokážete unést obtížnou situaci, která na vás dolehla? Cítíte se nespokojeni? Pokud si teď v duchu odpovídáte na tyto a podobné otázky slůvkem ano, případně se vám zrovna honí hlavou další starosti a strasti, vhodným začátkem k řešení může být právě návštěva Rodinné poradny ve Slaném. Tato poradna už více než 4 roky nabízí kvalitní poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům i rodinám jakéhokoliv typu (úplné, neúplné, doplněné, pěstounské, adoptivní), manželským i nemanželským párům a rovněž ženám a dívkám, které se ocitly v krizových situacích vlivem (většinou nechtěného) otěhotnění, cítí se osamělé a pod tlakem okolí. Psychoterapeutky pracující v poradně vás citlivě provedou náročnými životními situacemi a v případě potřeby zprostředkují také kontakt na další odborníky/ice či návazné služby. Rodinnou poradnu najdete v 1. patře budovy, kde se nachází GE Money banka (blízko Městského divadla), necelých 10 minut od autobusového a vlakového nádraží. Veškeré služby poradny jsou pro obyvatele a obyvatelky celého Středočeského kraje poskytovány zdarma. Projekt poradny realizuje občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a z fondů Středočeského kraje. Do Rodinné poradny ve Slaném se můžete objednávat telefonicky na čísle osobně nebo písemně na adrese Wilsonova 585, Slaný, nebo em na adrese: cz. Odborný terapeutický personál vám i celé vaší rodině bude k dispozici od pondělí do čtvrtku , případně po domluvě i v jiných časech. Na spolupráci s vámi se těší Mgr. Didičová, Mgr. Saifrtova a MUDr. Syrovátková.

16 strana 16 zveme vás do nově otevřené restaurace na masarykově náměstí číslo 4 jako jediní ve slaném vám nabízíme PIVO MASTER < > telefon: radio televize servis aleš hezký, na chmelnici 158, slaný servis spotřební elektroniky prodej vybraných modelů přijímačů digitálního vysílání

17 TAJEMNÁ NOČNÍ VYCHÁZKA LÁMALA REKORDY Slánské Infocentrum připravilo na letošní turistickou sezónu několik novinek, jednou z nich je Tajemná noční vycházka s překvapením. První se uskutečnila v sobotu 12. května během 9. Husitských slavností. Sraz byl jako obvykle před budovou vlastivědného muzea. Jaké bylo překvapení průvodkyně Jany Neumannové, když se místo běžných osmi až patnácti účastníků dostavilo kolem třicítky nadšenců. Spontánně zareagovala: Takový zájem jsem skutečně nečekala, pokud nebudu počítat úvodní vycházku, jste nejpočetnější skupinou v pětileté historii pořádání vycházek. Vycházka byla nevšedně zahájena symbolickým zapálením louče, která svítila účastníkům na cestu po celou dobu trvání. První kroky vedly k Modletickému domu, dále ke kostelu sv. Gotharda a také ke slánské synagoze. Postupně se prošlo celé, krásně osvětlené historické centrum města. Po skončení programu, který probíhal na náměstí v rámci Husitských slavností, se k mému udivení přidávali stále ještě další a další účastníci, až konečný počet dosáhl čísla 45, z toho tři psi, se smíchem poznamenala slečna průvodkyně. Vycházky se rovněž zúčastnila i obyvatelka partnerského města Pegnitz. Na tuto vycházku si průvodkyně připravila soutěž. Během celého putování dostávali účastníci indicie, které jim měly pomoci uhodnout osobnost, která se vztahuje k našemu královskému městu. Touto tajnou osobností byl rodák z Královic, který se zasloužil o výstavbu důležitých budov ve Slaném, Josef Hlaváček. Záhadného muže poznal již po třech indiciích, možná i s pomocí své maminky, nejmladší účastník, který byl za toto odhalení obdarován sladkou odměnou. Pro oživení výkladu a prohlídky města zazněla pohádka O smečenském draku. Malý průvod, ve který se procházka v průběhu proměnila, budil i zájem ostatních občanů. Rozešel se v místě dříve stojící Lounské brány, kde vycházka končila. Kromě slečny Jany vás budou tajemným městem provázet paní Lenka a slečna Iveta a vězte, že pojetí každé z nich je originálně pojaté, vtipné, plné různých překvapení. Věříme, že i nadále bude účast hojná a vy sami posoudíte, která z nich u vás nejvíce boduje, doplnila vedoucí Infocentra Slaný Zoja Kučerová. Rádi bychom nabídli školám ve Slaném a okolí tyto tematické vycházky jako netradiční doplněk učiva. Jsme přesvědčeni o tom, že žáci a studenti slánských škol by se touto formou mohli dozvědět více o historii města a mohlo by je to bavit. KRÁTCE ZE SLÁNSKÉHO INFOCENTRA Prezentace města ve Vídni (březen duben 2007) již přinesla hmatatelné důkazy. Květnové číslo Kulturního měsíčníku Čechů a Slováků v Rakousku otisklo článek a pozvání na 9. Husitské slavnosti ve Slaném. strana 17 Infocentrum Slaný hledá pracovníka na krátkodobé zástupy v době nepřítomnosti (dovolené, služební cesty). Zájemce musí ovládat práci na PC (Microsoft Excel a Word), umět se orientovat na důležitých portálech na Internetu, předpokládáme znalost základů jednoho cizího jazyka. Vhodné pro aktivního seniora, maminku na mateřské dovolené, studenta VŠ. Bližší informace: Zoja Kučerová, Infocentrum Slaný na Masarykově náměstí 159, cz KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA V ČERVNU 2007 Oddělení pro dospělé Znáte verše Ladislava Stehlíka? Seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 20. výročí úmrtí. V pátek 15. června od 13 do 15 hodin pořádáme pro maminky na mateřské dovolené a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dárek pro přátele. Sejdeme se před půjčovnou. Oddělení pro děti pondělí 11. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 1. ZŠ Slaný, Háje. úterý 12. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům ZŠ Kvílice a ZŠ Palackého náměstí. středa 13. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 3. ZŠ Slaný, Rabasova ulice. pátek 22. června od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní dopoledne v knihovně při předávání průkazek malým čtenářům z 2. ZŠ Slaný, Komenského náměstí. KAM NA VÝLET Od 18. do 29. června procestujeme Českou republiku s prstem po mapě. V otevíracích hodinách dětského oddělení. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ Od 14. května do 15. června probíhá v dětském oddělení prodejní výstava knih z nakladatelství Egmont. Knihy můžete nakoupit s 20% slevou. Vstupní chodba knihovny výstava Naučné stezky Středočeského kraje Výstavu pořádá Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s. Od 2. do 30. června 2007.

18 strana 18 INFOCENTRUM SPUSTILO NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY Ve čtvrtek 10. května 2007 spustilo Infocentrum Slaný své nové webové stránky Infocentrum Slaný zahájilo zkušební provoz svých nových stránek. Webové stránky Infocentra Slaný najdete na adrese Velmi výrazná změna není jen v nové grafické podobě, ale především v přehlednější struktuře s větším množstvím informací. Úvodní domovská stránka je rozdělena do sekcí a ty dále do jednotlivých podsekcí. V části Pro turisty lze najít vše o městě Slaný, jeho historii, o památkách, ale i o městě současném. Doplněna je tipy na výlety. Další sekce se jmenují Pro občany a O Infocentru a jsou řešené stejně. Kromě toho zde najdete přehled akcí, novinky z regionu, tip kam na výlet a turistický produktový balíček víkendového pobytu pro rodinu s dětmi (a nejen pro ni) Sladký víkend ve Slaném. Návštěvníci stránek si dále budou moci zdarma stáhnout zajímavé propagační materiály, které jsou v tištěné podobě k dostání v Infocentru Slaný. Zajímavou součástí bude databáze firem a organizací. Pro vyhledávání bude sloužit uživatelům jednoduchý filtr nebo klíčové slovo. Zatím přicházíme s verzí v českém jazyce, ale v nejbližší době budou naše stránky mít i anglickou a německou mutaci, řekla Zoja Kučerová, vedoucí slánského Infocentra. Máme za sebou více než ¾ roku intenzivní práce a zdaleka ještě není vše tak, jak by mělo být, doplnil svou kolegyni Jakub Hložek. Dále řekl: Stránky se postupně plní informacemi, a proto budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty, které můžete směřovat na naši meilovou adresu Zoja Kučerová PRÁZDNINOVÁ NOVINKA NA OSTROVĚ Dům dětí a mládeže Ostrov připravil na léto burzu sš a vš učebnic, skript, knih, školních pomůcek, hraček, sportovních a turistických potřeb, oblečení do školy a volný čas pro děti a mládež. Sál DDM Ostrov ve Slaném a pondělí a čtvrtek 9 15 úterý a středa pátek 9 12 Výběr věcí do prodeje a prodej probíhá současně ve výše udaných dnech a hodinách. Přijímáme věci čisté, nepoškozené a funkční. Prodávat mohou i děti mladší 18 let s povolením rodičů. Upozornění: ve školním roce burza v DDM Ostrov probíhat nebude! TÉMATICKÉ VYCHÁZKY neděle 10. června 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU neděle 10. června 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA sobota 16. června 2007 v OD PAZOURKU K BATERKÁM sobota 16. června 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM-MARTINICOVÉ VE SLANÉM sobota 16. června 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ sobota 16. června TAJEMNÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA S PŘEKVAPENÍM středa 27. června 2007 ve SLANÝ A VÁCLAV NEJTEK sobota 30. června 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU sobota 30. června 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA sobota 30. června 2007 v HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU čtvrtek 5. července 2007 v OD PAZOURKU K BATERKÁM čtvrtek 5. července 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM-MARTINICOVÉ VE SLANÉM čtvrtek 5. července 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ pátek 6. července 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA pátek 6. července 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ 3.zš slaný, rabasova 821 přijme od učitele/ku s aprobací př, z, aj telefon: 312/ , fax: 312/

19 SLÁNSKÉ PAMĚTIHODNOSTI Tajemný Terrigenův epitaf Při dnešním renesančním zastavení ve slánském kostele se pohybuje autor na tenkém ledě s vědomím, že by měl popsat tuto etapu přece jen někdo povolanější, kdo je sběhlý v renesančním písemnictví. Ale ani toto období nelze opominout, byť z výtvarných památek se nám nezachovalo téměř nic. Důvodem je skutečnost, že období po roce 1500 nebylo v našich zemích obecně církevnímu umění nakloněno. V duchovním životě upřeli tehdy věřící pozornost zejména k četbě Písma svatého, je to období rozvoje českého písemnictví a překladu bible do českého jazyka (Kralická bible). V duchu reformace byla odmítána církevní tradice, odmítána úcta ke svatým a jejich oltářům. Vedle mluveného slova a výkladu biblických perikop se však rozvíjel duchovní zpěv, jak o tom svědčí mohutné pěvecké kruchty i v okolí Slaného (např. kostely v Hospozíně, Velvarech). A tak i ve Slaném je to spíše vzdálená ozvěna hlasů než konkrétní výtvarné dílo, které by nám tuto dobu dokumentovalo. Ale přece i tady nalezneme památku na tuto dobu svým způsobem výjimečnou. Když obejdeme hlavní oltář, na zadní straně nás zaujme jeden metr vysoká bronzová deska s nápisem renesanční bronzový epitaf. Je památkou na slánského rodáka Gigenia Havla ( , Mladá Boleslav), který ji dal v roce 1601 zhotovit na památku svých rodičů a sourozenců. Již toto jméno Gigenius a jeho postupné změny připomínají tehdejší atmosféru humanistického písemnictví. Jak poznamenal Josef Hejnic v Rukověti humanistického básnictví, Havlova manželka se jmenovala Eva, a tak jeho nové jméno bylo Adam. Později se psal Havel latinsky Terrigena (= ze země zrozený) a nakonec řecky Gigenius. Z jeho životní pouti lze vyzdvihnout, že po svém působení v Berouně a Hořelicích přichází do Mladé Boleslavi ( ), kde vedl duchovní správu až do roku Zde měl také velkou zásluhu na uzavření smlouvy mezi tamní utrakvistickou stranou, kterou zastupoval, a jednotou bratrskou. Havel Gigenius však nebyl sám literárně činný, a není proto jisté, zda je autorem latinských veršů na zmíněném slánském epitafu. Je úkolem povolanějších, aby provedli kritický přepis a překlad veršů této jedinečné renesanční památky ve Slaném, která vznikla v době, kdy Willenberg nakreslil proslulou vedutu města. Vlastní deska epitafu je dost poškozena, ale dodnes můžeme obdivovat její kvalitní řemeslné provedení hodnotný příklad renesančního kovolitectví. Okraj desky zdobí hlavičky andílků, na ploše je uplatněn i motiv listů tak, jak tomu bývalo běžné při výzdobě renesančních zvonů. Pro úplnost dodejme, že se na Slánsku s obdobnou památkou bronzovým epitafem, byť menších rozměrů, setkáme pouze v kostele ve Vraném. Slánský Terrigenův epitaf nám připomíná období dějin kostela sv. Gotharda, který později vizuálně proměnila strana 19 doba baroka. Z té doby můžeme vzpomenout i další osobnosti, které působily ve Slaném při kostele sv. Gotharda, a navíc se nám zachovalo i jejich literární dílo, nebo jsme o něm alespoň nepřímo zpraveni. Na tomto místě alespoň uveďme roudnického rodáka Vavřince Leandra Rváčovského, autora knihy o masopustu (1580), který ve Slaném působil v letech V roce 1601, tedy v době, kdy je pořízen Terrigenův epitaf, přichází do Slaného Jiří Tesák ( 1617), který před tím studoval na Slovensku a své vzdělání si dovršil v Čechách. Vydává řadu spisů, ve kterých se obíral duchovním zpěvem, a byla také tiskem vydána jeho promluva pronesená na pohřbu Zikmunda Smiřického (vyšla v roce 1618). Dále je to pardubický rodák Kašpar Pistorius (Artopei), který je chválen přáteli za jeho dojemné a milé veršované skladby, působil ve Slaném v letech , po něm je uveden do Slaného Jan Mathiades (Caupilius, Koupil), rodák z nedalekého Panenského Týnce. Ten zažil ve Slaném pohnutou dobu nastupující protireformace po bitvě na Bílé hoře. Tehdy přijel do Slaného Jiří Vilém Michna z Vacínova, který chtěl dát luteránského kněze uvěznit. A i když se tak na přímluvu slánských radních nestalo, musel opustit město; za rok na to zemřel v Krušných horách na mor. Po jeho nuceném odchodu byla obnovena duchovní správa ve Slaném tak, jak bylo při založení proboštství původně určeno. Patronát však již neměli ostrovští benediktini, jejichž klášter vzal za své při husitských válkách, ale smečenští Martinicové, kteří také město v době pobělohorské získali do vlastnictví. Vladimír Přibyl Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Tomáš Brousil. Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna KOČKA. Toto číslo vyšlo 6. června Uzávěrka byla 25. května Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 PLACENÁ INZERCE Hotel Hejtmanský dvůr Masarykovo nám. 110, Slaný tel: , 120, Co jsme pro vás připravili? SVATEBNÍ HOSTINA SVATBA JE JEN JEDNOU ZA ŽIVOT A PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM OKAMŽIKŮM VAŠEHO ŽIVOTA Nabízíme Vám možnost prožít tento slavnostní den v luxusním a příjemném prostředí našeho hotelu. Rádi Vám poskytneme a zajistíme služby, které se svatbou a svatební hostinou souvisí: KONZULTACE A PORADENSTVÍ GASTRONOMICKÉ SLUŽBY (SKLADBA MENU.) CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY VČETNĚ SVATEBNÍHO DORTU KVĚTINOVÁ VÝZDOBA DLE VAŠEHO STYLU ŽIVÁ A REPRODUKOVANÁ HUDBA DOPRAVA (ROZVOZ HOSTŮ) UBYTOVÁNÍ DALŠÍ SLUŽBY DLE VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ATRIOVÁ RESTAURACE Prostory Atriové restaurace jsou vhodné při větším počtu svatebních hostů. Nabízí stylové prostředí a dostatek prostoru pro tanec a zábavu. HISTORICKÁ VINÁRNA V historické vinárně Jana Šultyse z Felsdorfu naleznete netradiční romantické prostředí gotických sklepů. SALONKY Tři vzájemně propojitelné salonky jsou vhodné pro menší i větší svatební hostiny. JAHODOVÉ MENU POLÉVKA STUDENÁ JAHODOVÁ POLÉVKA SE ŠUMIVÝM VÍNEM, ZDOBENÁ SMETANOVOU PAVUČINKOU 46,-KČ SALÁT SMĚS LISTOVÝCH SALÁTŮ PROVONĚNÁ DRESINKEM Z TMAVÉHO OCTA S KOUSKY MARINOVANÉHO KUŘECÍHO MASA, JAHOD A MODRÉHO SÝRA. 80,-KČ HLAVNÍ CHOD 150G MARINOVANÉ KUŘECÍ PRSÍČKO PLNĚNÉ JAHODAMI A OŘECHY OCHUCENÝMI ČERSTVÝM ZÁZVOREM, GRATINOVANÉ BRAMBORY 125,-KČ 200G GRILOVANÝ NORSKÝ LOSOS S JAHODAMI, BANÁNEM A GREPOVOU ŠŤÁVOU, PODÁVANÝ SE SMETANOVÝMI BRAMBOROVÝMI NOČKY. 165,- DEZERTY JAHODOVÉ CARPACCIO S CITRONOVÝM SORBETEM A SEKANÝMI PISTÁCIEMI. 56,-KČ JAHODOVÝ POHÁR S KOPEČKEM VANILKOVÉ ZMRZLINY, ŠLEHAČKOU A ČOKOLÁDOU. 62,- RELAX CENTRUM je vhodným prostorem nejen pro relaxaci po fyzickém i psychickém vypětí všedního dne, ale také neformálním a netradičním místem pro různá osobní i pracovní setkání. RYCHLÝ OBĚD - JEDINĚ U NÁS! OBĚD FORMOU BUFETU: nabízíme výběr ze tří hlavních chodů, polévku, salátový bufet a moučník Jednotná cena: 75,- Kč/os 1 3 OSOBY NA 1 HODINU 300,-KČ 3 A VÍCE OSOB 100,-KČ/1 HODINA

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název nápadu: DEN V HORNÍ ŠKOLE Kategorie: (A dospělí, B děti a mladiství do 15 let) Identifikace všech

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Češina MFO v Chorvatsku:

Češina MFO v Chorvatsku: Češina MFO v Chorvatsku: 1 zlatá a 3 bronzovémedaile Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 41. MFO, 2010 41. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády v Chorvatsku Soutěž se konala 17. až 25. července

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více