...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko"

Transkript

1 ...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. -sko Úvodník dnešního čísla si dovolím věnovat jednomu zamyšlení... Často se totiž setkávám s názorem, že vesnice (nejen ta naše) už není a nikdy nebude co bývala a že nemá smysl se tomu bránit, protože vývoj zkrátka nejde zastavit... Na jednu stranu chceme žít "na venkově", se všemi výhodami, jako je čistý vzduch a louky nebo les na dohled, na druhou stranu pošilháváme po službách a "kvalitě života", které nabízí město... Je to asi celkem logická lidská potřeba, ale neubráním se pocitu, že nějak zapomínáme dívat se kolem sebe a uvědomit se, co se zde za poměrně krátkou dobu změnilo a mění tzv. k lepšímu... Tento úvodník však není místem, kde bych chtěl něco z toho vyjmenovávat. Naopak, i když se mnou možná ne všichni budou souhlasit, chtěl bych abychom se zkusili zamyslet nad tím, zda není škoda, že některé věci, které vždy k venkovu patřily zapomínáme, nebo dokonce zavrhujeme. Málokdo už ví, na jaký neduh pomáhá rostlina nebo keř, které rostou třeba vedle našeho plotu, že i bez předpovědi počasí se dá poznat, jak druhý den bude a kdoví, zda ještě umíme rozdělat oheň, když i na grilování se používají mnohem častěji plynové nebo elektrické grily... Stále více se stáváme závislí na elektřině, na počítačích, na mobilech. Každý výpadek proudu znamená dnes riziko poškození dat, fotografie, videa, zvuky a vzpomínky máme uložené na discích, které během pár let podléhají zkáze a již nepůjdou vrátit zpět, nehledě na skutečnost, že se v nich často už nikdo nevyzná... Fotografie a celuloidové pásky z našeho dětství, nebo našich rodičů a prarodičů však můžeme prohlížet stejně dnes, jako před padesáti lety nebo za padesát let. Není někde něco špatně? Z trochu jiného soudku jsou venkovské tradice, které alespoň částečně stále přetrvávají. Je hezké, že na Velikonoce se stále připravují vajíčka a jiná výslužka pro koledníky, těší mne, že jsem o Velikonoční pomlázce potkával tatínky s dětmi a že většina domů měla otevřená vrátka jako pozvánku pro malé i velké koledníky.. Tradice jako masopust, vynášení Morany a především "čarodějnice" žijí především díky nadšení členů spolků a sdružení, kteří se snaží tyto tradice obnovit nebo udržovat při životě a za to jim patří velký dík a uznání. No a polibek pod rozkvetlým ovocným stromem? Doufám, vážené dámy a pánové, že i toto si můžete ve svém letošním diáři odškrtnout jako splněno..:-) Vím, že nás denně stíhají starosti, termíny, povinnosti, ale zkusme vnímat, že život na vsi je především o pomalejším rytmu... Využijme toho, že přírodu máme na dosah...udělejte si procházku třeba nad srbínské dětské hřiště a rozhlédněte se krajinou...máme něco, co nám jiní mohou závidět...klid, čistý vzduch, a přitom hlavní město na dohled... Z obsahu čísla: str. 2 Starosti starosty str. 3 O.s. sko účastníkem výstavy "Má vlast cestami proměn" str. 4 Jaro v MŠ str. 5 Územní plán obce str. 5 Stalo se... str. 6-7 Zprávy SDH str. 8 Nový mostek v Srbíně str. 9 Noc s Andersenem v ZŠ str. 1 0 Kalendář -ska str. 11 Kamionová doprava str. 1 2 Inzerce

2 Starosti starosty a nejen jeho... 2 Rudolf Semanský, starosta obce V průběhu posledních týdnů a měsíců letošního roku jsme se věnovali především posledním detailům již brzy zahájené stavby vodovodu pro větší část Srbína a také projektu dvoufázové přístavby základní školy v ě. S výstavbou vodovodu se tak začne již v polovině června a to nejen stavbou vodojemu ve Svojeticích, který bude klíčovou zásobárnou vody, jehož kapacita je spočítána i pro budoucí napojení Žernovky, ale i pracemi na přivaděči, jež bude uložen v komunikaci druhé třídy mezi Svojeticemi a Srbínem. Že to bude znamenat dopravní omezení včetně kyvadlového provozu je již zcela jisté, požadavek obce tak byl, aby se převážná část prací stihla provést v období prázdnin. Další velkou a nezbytnou akcí naplánovanou na prázdniny je 1. fáze přístaby tříd základní školy a to formou kontejnerové nástavby o jedno patro, která bude rovněž zahájena zhruba v polovině června a dokončena by měla být (musí být) před zahájením školního roku. Druhá fáze - stavba zděné budovy pro 270 dětí bude záviset na tom, zda uspějeme se žádostí o dotaci, kterou v těchto dnech vypsalo Ministerstvo financí. Zde už máme připraven nejen projekt, vlastní žádost včetně nezbytných podkladů, které připravil referent pro dotace Dr. Šalda, ale již probíhá i výběrové řízení na zhotovitele stavby. V pracovní skupině složené ze zástupců obce p. Jakoba, Zimy a Semanského průběžně jednáme na Ministerstvu školství i financí nejen pro upřesnění podmínek dotace, ale i pro co nejlepší výchozí pozici pro její získání. V minulých týdnech se k mé velké radosti podařilo po měsíce trvající snaze o souhlasná stanoviska a povolení konečně vybudovat kvalitní a velmi pěkný mostek v Srbíně, v ul. U Požáru přes Louňovický potok, který konečně obyvatelům této části obce umožní pohodlný příjezd ke svým domovům. Stavbu v dohodnutém termínu a velmi kvalitě provedla firma Šmíd, bližší informace najdete v samostatném článku uvnitř čísla. Vrcholí také přípravy územního plánu obce, které je nyní v připomínkovém řízení dotčených orgánů státní správy po kterém bude následovat veřejné projednání. I tomuto tématu se věnuje samostatný článek z pera místostarostky Ing. Eichnerové. I letos bude pokračovat výstavba chodníků v částech obcí, kde to s ohledem na bezpečnost považujeme za nejdůležitější. Proto například již v době psaní tohoto článku vzniká nový chodník v úseku mezi rameny ul. Do Podkovy v ě, mezi Vodním královstvím a bývalou čínskou restaurací. Tento úsek byl pro chodce opravdu velmi nebezpečný a výstavbou chodníku plníme slib, který jsme obyvatelům této části obce dali. Dále bude ulice Do Podkovy ještě letos osazena veřejným osvětlením. Možná si pozornější z Vás všimli, že na několika místech v obci jsou zkoušeny nové typy svítidel s technologií LED. Zásadní je v této fázi zkoušek především svítivost a cena, neboť ne všem výrobcům se daří konkurovat v tomto parametru klasickým sodíkovým výbojkám. Neoddiskutovatelným pozitivem je pak spotřeba elektrické energie, životnost a minimální poruchovost. Pozornost chceme také věnovat vzhledu nejvýznamější dopravní stavby v obci kruhovému objezdu a jeho okolí. Středový ostrůvek si dle našeho názoru zaslouží významnou změnu vzhledu s důrazem na bezúdržbovost a využití tradičních místních materiálů a dřevin. V současné době také probíhá poslední fáze povolování chybějícího přechodu pro chodce přes ulici Školní, s jehož realizací se začne ihned po vydání stavebního povolení. Jak se říká, stále se něco děje a stále je co dělat. Přeji Vám příjemný předprázdninový čas.

3 O.s. -sko na výstavě Má vlast cestami proměn PhDr. Kateřina Čadilová místopředsedkyně o.s. -sko Je potěšující, že O.s. -sko je jedním z asi stovky vystavovatelů, kteří dostali možnost představit pozitivní proměny naší země na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Je také jediným zástup cem neziskového sektoru, který představuje více než jeden projekt. Smyslem výstavy, která se koná letos už po šesté, je přinášet svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích, návsích... Pořádající sdružení Entente Florale CZ Asociace souznění tak přispívá k posílení sounáležitosti s domovem, osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší 3 zdejší krajinu. Na trase stezky je 1 3 zastavení s originálními infostojany informujícími o různých tématech z práce a života kameníků, geologii a kameni v přírodě všeobecně. Všechna stanoviště jsou pro zpestření na vhodných místech doplněná drobnými dřevěnými herními prvky. Druhý projekt, kterým se prezentuje na národní výstavě, je obnova křížku na Budech. Projekt rozsahem menší, ale zato s duchovním rozměrem přesahujícím naše každodenní pachtění. Jedná se o částečný návrat křížku, který stál na Budech od 1 9. století,v 90. letech století minulého byl ale pobořen při dopravní nehodě. Podařilo se zachránit jen část podstavce, navíc bylo potřeba najít pro křížek nové místo, neboť to původní muselo ustoupit stavbě tolik potřebného kruhového objezdu. Iniciativa k obnově křížku vzešla od členů o.s. sko, které zajistilo z vlastních zdrojů i spolufinancování dotace z Programu rozvoje venkova. Projekt byl realizován v roce ve spolupráci s Obcí. Výstavu Má vlast cestami proměn si můžete prohlédnout v parku u Starého purkrabství až do poloviny července. Pak se rozjede ve třech kolekcích po celé republice s pozitivními proměnami se seznámí cestující na vlakových nádražích, v knihovnách a dalších institucích. Více o výstavě najdete na stránkách mavlast.aefcz.eu, kde můžete až do rovněž hlasovat o nejzdařilejší proměně letošního ročníku. země v zahraničí. Letos bylo k prezentaci vybráno celkem 11 8 proměn. Jistě nás může potěšit, že z kolekce 1 2 středočeských plakátů je 5 z Říčanska a 2 jsou věnovány projektům, jež realizovalo právně -sko.. Prvním prezentovaným projektem je Naučná stezka Po stopách kameníků, vybudovaná v roce 2011 z iniciativy obcí a Louňovice, ve spolupráci se Svojeticemi a Struhařovem a za přispění Ladova kraje. (Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Říčansko.) Trasa byla zvolena s využitím existujících cest, součástí projektového záměru bylo odstranění skládek a zajištění průchodnosti v některých problematických úsecích. Stezka hojně využívá stávajícího turistického značení a vhodně tak propojuje trasy křižující Krásné jaro Vám všem...

4 Jaro v ské školce 4 Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková V březnu jsme v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM navštívili mukařovskou knihovnu, kterou nás ochotně a s úsměvem provedla paní knihovnice. DěkujemeP.:-) Také nám přišly předčítat některé maminky dětské knížky dle vlastního výběru, a tak se děti seznámily i s jinými knížkami, než jim čteme ve školce. Byly to příjemné chvilky pro všechny, děkujeme ještě jednou maminkám. V rámci projektu MALUJEME NA PLOTY tentokrát pod názvem JARO PŘICHÁZÍ jsme v dubnu uspořádali výstavu výtvarných prací pro rodiče i veřejnost. Zúčastnilo se celkem 7 mateřských školek. V této době také proběhl Den otevřených dveří a zápis nových dětí pro příští školní rok. O Velikonocích nás navštívilo DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou plnou písniček JEŽIBÁBA SLAVÍ VELIKONOCE, která se dětem velice líbila. Děti si vyzdobily třídy, vyrobily kraslice a VELIKONOČNÍ VESELICÍ jsme oslavili tuto krásnou část roku. Koncem dubna jsme zhlédli hudební vystoupení divadla HU-SOU v tělocvičně ZŠ a proběhl tradiční DEN ZEMĚ. Letos jsme sázeli na zahradě nový rododendron a odnášeli napadané větve z prostor, kde si hrajeme. Zapojili se všichni a máme radost, že zahrada je zase o kousek hezčí. Duben jsme zakončili REJEM ČARODĚJNIC a od jsme začali navštěvovat SOLNÉ LÁZNĚ v Říčanech. Sedmého května jsme oslavili SRDÍČKOVÝ DEN, děti tančily, soutěžily a maminkám vyráběly krásné dárky. Akce do konce školního roku KVĚTEN 7.5. SRDÍČKOVÝ DEN FOTOGRAFOVÁNÍ SOLNÁ JESKYNĚ SOLNÁ JESKYNĚ BESÍDKY JEŽCI BERUŠKY MYŠKY SOLNÁ JESKYNĚ ČERVEN ATLETICKÉ ZÁVODY 2.6. DIVADLO HARMONIKA O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI 3.6. DEN DĚTÍ - ŠMOULOVÉ A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 9.6. DIVADLO V MŠ NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA (DIVADLO KOLOBĚŽKA) ŠKOLNÍ VÝLET DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA V MŠ HASIČI V MŠ Den Země v základní škole Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Dne proběhla v rámci celosvětového,,dne Země" v mukařovské škole ekologicko-naučná akce,kterou pro žáky 2.stupně připravily pracovnice Muzea v Říčanech. Akce probíhala částečně v areálu školy, částečně v terénu. Děti se při ní dozvěděly mnohé z toho, co běžně v každodenním životě nevnímáme, ačkoliv jsme tím obklopeni. Nadšení z celé akce bylo poněkud zkaleno při práci v terénu, a to na konci ulice Dubová při vstupu do lesa,kde namísto zadaného pozorování mraveniště bylo více nabíledni sledovat,mezi jakými volně a hojně poházenými odpadky se musí účastníci akce pohybovat. Rovněž pozorování života na lesním, tj.druhém rybníku, bylo silně znepříjemněno intenzívním hnilobným zápachem, linoucím se z velkého množství uhynulých ryb, plovoucích na hladině. Nicméně se jednalo z celkového pohledu o přínosnou akci, která obohatila naše žáky o nové poznatky a nezbývá, než poděkovat výše zmíněným pracovnicím Muzea v Říčanech. Dvouměsíčník 3/201 4, ročník IX., číslo 50. Povolení: MK ČR E Vydavatel: -sko, občanské sdružení pro, Srbín a Žernovku Sídlo redakce: Vysoká ul., Tel: Web: Vychází s podporou Obecního úřadu uzávěrka dalšího čísla IČO:

5 5 Stalo se v obci požár bytové jednotky ve večerních hodinách v bytovkách v ul. Pražská. Na místě zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Provedla zde záchranu osoby s hořícího bytu. Přivolaný starosta následně zajistil náhradní ubytování poškozeným, neboť byt byl po zásahu neobyvatelný v neděli v odpoledních hodinách Další fáze přípravy nového územního plánu obce Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce předsedkyně sdružení -sko Občané jsou na stránkách tohoto dvouměsíčníku, který vydává Občanské sdružení -sko, průběžně informováni o postupu prací na novém územním plánu obce. Návrh ÚP byl zpracován architektonickou kanceláří podle schváleného zadání odsouhlaseného zastupitelstvem obce. V něm byly uplatněny požadavky a připomínky všech dotčených orgánů státní správy. Zásadními podmínkami vypracování zůstává nezasahovat výstavbou do významných krajinných prvků, biocenter a biokoridorů, lesů, údolních niv, vodních toků a respektování stávající zeleně. Přednostně je pak požadováno realizovat výstavbu na volných rozvojových plochách uvnitř zastavěného území, kterých je v obci dost. Ti z Vás, kteří se o tuto problematiku zajímají, jistě již postřehli, že pořizovatelem Odborem územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo veřejnou vyhláškou vydáno Oznámení o zahájení a projednání návrhu ÚP ve smyslu 50 Stavebního zákona, tzn. Společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Termín byl stanoven na a do 30-ti dnů mohou vyzvaní uplatnit písemně svá stanoviska a připomínky. Následně po úpravě dokumentace dle těchto připomínek bude opět veřejnou vyhláškou oznámeno konání veřejného projednání, což bude opět zvěřejněno na úřední desce obecního úřadu a jeho webových stránkách. M. Eichnerová, pověřený zastupitel pro Územní plán ředitelka ZŠ telefonicky sdělila starostovi obce, že v areálu základní školy se nachází nepovolané osoby. Vzhledem k opakovanému poškozování okolí školní jídelny a nepořádku se starosta následně dostavil na místo a společně s ředitelkou ZŠ byly osoby vyzvány k úklidu nepořádku a opuštění areálu školy v sobotu ráno byl Policií ČRl starosta obce upozorněn na uhynulého psa plemene NO, který byl pravděpodobně sražen autem. Za pomoci technického pracovníka obce byl pes naložen a předán do veterinární nemocnice Český Brod Zásah jednotky JSDHO v ul. Příčná. V nedělních odpoledních hodinách bylo na žádost Záchranné zdravotní služby provedeno násilné otevření bytu z důvodu zajištění přístupu k seniorce Na základě hlášení občanů byl starosta v pátek večer povolán k zajištění volně pobíhajícího psa velkého plemene v ul. Vodní. Společně se starostou dorazil na místo p. Kniha z odchytové služby, který psa následně převezl do odchytové stanice nahlášena podezřelá osoba, pohybující se v blízkosti ZŠ a MŠ. Jedná se o muže kolem 40 let, asi 1 80 cm vysokého, poněkud sešlého vzhledu. Učitelský sbor byl informován a situaci sleduje. V případě opakovaného výskytu osoby volejte obecní úřad, v nočních hodinách byl opětovně poničen elektrický infosystém příjezdu autobusů na zastávce Pražská,. Obecní úřad prosí o podání informace, vedoucí ke zjštění pachatelů. Tel:

6 Aktuality u hasičů v ě 6 Michal Pokorný, starosta SDH Při sepisování událostí, které nás hasiče provázeli od posledního čísla ska jsem si opět uvědomil, jak bohatá je nejen naše kulturní a společenská činnost, ale i jak je vytížena zásahová jednotka obce, která zasahovala v tomto období u sedmi událostí. Po ukončení vlastního zásahu jsme ještě s PČR provedli zajištění bytu a vrátili se zpět na základnu. V 22:00 jsme na místo vyrazili podruhé na dohlídku, zda je vše v pořádku a nehrozí další nebezpečí. Zásah byl ukončen v 22:1 8 hodin. Mimo výčet zásahů v mém příspěvku jsme se připravovali na soutěž mladých hasičů PLAMEN, zásahová jednotka věnovala svůj čas údržbě a přípravě techniky na mimořádné události. Naše klubovna byla opět zázemí pro pravidelné setkávání seniorů v obci. O tom, co nás vše potkalo se mimo našich internetových stránek můžete dočíst v následujících řádcích. Dne 1 5. března proběhl již 9. ročník přeboru v uzlování. Soutěžilo se v kategoriích mladších žáků, starších žáků a dorostu a uzlovalo se v ské sokolovně. Krásného času dosáhl člen našeho staršího družstva Tadeáš Kočí, který dokázal uzlíky uvázat v čase 00:37:1 9, kterým se dostal na krásné 5. místo ze 1 03 zúčastněných soutěžících. V kategorii dorostu za náš sbor nastoupili dva dorostenci. Karel Löwy ml. dosáhl času 00:40,65, čímž obsadil 7. místo v konkurenci 29 soutěžících. Gratulujeme všem dětem, které na tuto soutěž pilně trénovaly Požár komína K požáru komína do ulice Spojovací v ě byla vyslána naše jednotka 2.března. Po příjezdu byla zjištěna nutnost odstranit z komína regulátor tahu a komín postupně vyčistit za průběžného vybírání žhavého popela z komínových dvířek. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS z Říčan Požár travní porost Tehovec Další požár, tentokrát travního porostu u silnice mezi em a Tehovcem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří pruh trávy podél silnice v délce cca 1 00 metrů a šířce 5 metrů. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci a likvidaci požáru Požár bytu Pražská V podvečer 1 4. března v 1 8:09 byla naše jednotka povolána k požáru do ulice Pražská v ě. Již při příjezdu bylo zřejmé, že se jedná o byt v prvním nadzemním podlaží bytovky. Na místě jsme dorazili v 1 8:1 6 minut. Ihned po příjezdu jsme začali souběžně provádět evakuací ženy s batoletem z okna bytu v prvním podlaží pomocí žebříku a zároveň provádět průzkum v druhém bytě, kde bylo ohnisko požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme si udělali cestu přes plameny a pokračovali v průzkumu, při kterém byla v další místnosti nalezena zraněná seniorka. Tu jsme z bytu za pomoci dalších zasahujících hasičů vynesli před dům a předali do péče ZZS. Další činnost se již týkala dohašení požáru a jeho lokalizace. Na místo zásahu byl přivolán starosta obce, který zajistil potřebnou pomoc ve formě dočasného ubytování postižené rodiny v místní charitě ský uzel Požár stromů Štíhlice Jednotka byla povolána k požáru stromů na zahradě ve Štíhlicích. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o požár hromady křovin uložených na kompostu v zadní části zahrady rodinného domu. Místo zásahu bylo nepřístupné pro CAS cca 1 00 metrů od možného dojezdu techniky. Na místě jsme zasahovali společně s HZS stanice Říčany Požár les Vyžlovka Další lesní požár byl tentokrát nahlášen v obci Vyžlovka. Příjezd k místu zásahu byl komplikovaný s ohledem na to, že požár byl cca 400 metrů od zpevněné komunikace dostupný jen nezpevněnou úzkou cestou. Podařilo se nám dostat s CAS téměř k místu požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru a po zabalení materiálu se vrátili zpět na základnu.

7 Hasičský maškarní bál Tradiční hasičský bát, již poněkolikáté maškarní byl pro mnohé závěrečnou akcí plesové sezóny Pro tanečníky byla připravena bohatá tombola, občerstvení všeho druhu i ohnivá show. V kombinaci s osvědčeným tanečním orchestrem bylo o pěkný kulturní zážitek postaráno. Pěkné jarní počasí ubralo na návštěvnosti, což přispělo tanečníkům předvést nejen své masky, ale i taneční umění v plné kráse. Zpestřením byla i výuková kulturní vložka taneční školy Astra, při které se všichni přítomní mohli přiučit novému tanci Okrskový ples Trochu netradičně, ale již týden po hasičském maškarním plese jsme společně s okolními sbory pořádali další hasičský ples, tentokrát okrskový okrsku č. 5, který sdružuje okolní sbory. Ples byl přístupný všem občanům a tak ten kdo nestihl navštívit žádný z plesů v sezoně 201 4, měl jedinečnou šanci nápravy Požár les Louňovice V pořadí zatím poslední požár lesního porostu byl pro změnu v Louňovicích dne 6.dubna v 20:04. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hromady větví z vytěžené paseky o rozloze cca 1 0x1 0metrů. nasazením jednoho proudu C jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru. Na místě zasahovala také profesionální jednotka HZS stanice Říčany a SDH Tehovec Technická pomoc Technická pomoc spočívala v otevření bytu, ke kterému jsme byli povoláni operačním střediskem do ulice Příčná v ě. Technickou pomoc si vyžádala Záchranná zdravotní služba, neboť se nemohla dostat k seniorce, která byla uzavřena v bytě a potřebovala ošetření. Naším úkolem bylo tedy zajistit přístup do bytu. Poté jsme místo předali PČR ské čarodějnice Přípravy na tuto akci vždy začínají několik týdnů předem, pokud se však vše naplánované podaří a navíc přeje i počasí, je to prima. Letošní rok nám počasí přálo a tak se již v průvodu malých čarodějů a čarodějnic sešlo 84 dětí v maskách, které byly oceněny diplomem a drobnou sladkostí. Společně s dospělými tak byl brzy zaplněn prostor vedle hřiště. Májku se podařilo bez problémů postavit, hranici zapálit a občerstvení bylo rovněž zajištěno dostatek. Děti od nás dostaly zdarma buřtíky, které si s chutí opékaly na připravené hranici. Na hřišti bylo připraveno několik drobných soutěží, které si mnohé děti vyzkoušely. Po setmění se stejně jako v roce minulém staly šlágrem svítící náramky, které jsme během pár minut rozdali. Poté už se všichni bavili dle svého gusta za doprovodu živé hudby produkované skupinou Mahagon. V pozdních nočních hodinách jsme se všichni rozešli a měli dobrý pocit z pěkné akce. Děkujeme obecnímu úřadu a společnosti K2L za podporu akce a Sokolu za zapůjčení sociálního zázemí a prostoru u hřiště. Za sebe bych chtěl poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří nám s přípravou, průběhem, ale i úklidem po akci pomáhali. Plánované akce: Dětský den s hasiči Již tradiční dětský den je naplánován na první sobotu v červnu. Od 1 4:00 proběhne asi největší akce, kterou pro děti již nekolikátým rokem připravujeme. Stejně jako v letech minulých je se na co těšit a tak nám nezbývá než doufat v pěkné počasí a všechny děti a jejich doprovod pozvat na tuto akci. Těšíme se na viděnou i na dalších našich akcích!

8 8 V Srbíně "U požáru" se motoristé dočkali nového mostu Miroslav Šmíd, fa Šmíd - Svojetice Několik let, prakticky od doby, kdy začala vznikat výstavba u rybníka Požár v Srbíně se řidiči i pěší směřující do této lokality museli potýkat s nástrahami brodu přes Louňovický potok. Od nepaměti byla příjezdová cesta - kdysi jen nezpevněná pěšina v tomto místě protínána potokem a mělkým brodem a tento stav zůstal zachován i v době, kdy v okolí vyrostly domy a z obou stran vedla k brodu asfaltová místní komunikace. Problémy s překonáním tohoto mírného vodního toku ale vždy přinášela zima a nebo období dešťů, kdy zejména pro menší auta bylo projetí brodu celkem dobrodružným počinem. Z iniciativy starosty obce, pana Semanského byly již před dvěma nebo třemi lety oslovena naše firma Miroslav ŠMÍD, abychom navrhli řešení přemostění tohoto potoka. Z několika variant bylo nakonec vybráno řešení formou položení betonových prefabrikátů s vysokou nosností, s ohledem na zásah do významného krajinného prvku ale bylo nutné zajistit všechna potřebná povolení a také financování celé akce. Potřebná částka byla pro rok schválena do rozpočtu a následně starosta absolvoval jednání se stavebním odborem, správci povodí, správci inž. sítí, odborem životního prostředí a odborem dopravy. Tento povolovací proces se táhl až do podzimu a s ohledem na blížící se zimní období tak bylo rozhodnuto, že stavba se bude relizovat až v letošním roce. Během měsíce dubna bylo předáno staveniště a naše firma zahájila, ale i dokončila práce na mostku, úpravě koryta potoka a celé dílo následně převzal starosta obce. V rámci této dodávky byla upravena i příjezdová cesta směrem od Louňovic včetně položení asfaltového povrchu. Věříme, že motoristé i pěší tento krok obecního úřadu i kvalitu provedé práce naší firmy ocení.

9 Noc s Andersenem 9 ZŠ Čtrnáctý ročník Noci s Andersenem, respektive druhý na naší škole, skončil. Je to kouzelná noc, která je zasvěcená dnes tolik opomíjenému čtení a pohádkám. Prožili jsme ho s příběhem komisaře Vrťapky a povídkou O Vendulce a drakovi. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Letošního ročníku se zúčastnilo přes dětí a dospělých, celkem na místech naší republiky. Přípravy na tuto akci začaly na naší škole už v březnu. Celkem nás nakonec ve škole spalo asi 90 dětí a 6 paní učitelek. Je třeba jmenovitě poděkovat p. učitelkám - K. Boudové (3.B), Ing. L. Hejdukové (5.A), Mgr. P. Kotrhonzové (2.B), Mgr. M. Kroupové (1.), Mgr. L. Váňové a Mgr. K. Volíkové (3.A). Program, který jsme pro děti nachystali byl velmi pestrý. Rodiče děti přivedli v 1 8 hod do školy, kde si je převzaly paní učitelky. Děti se ubytovaly ve svých třídách. Oficiální odpočítávání Noci s Andersenem začalo v hod. mohutným pokřikem, že nás slyšela i paní ředitelka, která bydlí opodál. Pak už vše šlo pěkně podle naplánovaného programu. Úžasná byla prezentace od pí uč. Mgr. Váňové o H. Ch. Andersenovi, při které se děti dozvěděly mnoho nových informací. Závěrečný kvíz prověřil, jak bedlivě děti poslouchaly. Dále už na ně čekal pracovní list, který pro ně nachystala pí uč. Mgr. Kotrhonzová a pí. uč. Ing. Hejduková. Ve škole zavládlo hrobové ticho, plné soustředění. Následovalo čtení příběhů, malování obrázku. A na co se děti těšily nejvíce? No přeci na stezku odvahy!!!!!! Odvahy měly děti na rozdávání. Některé absolvovaly po jednom, ale i po dvou či třech, záleželo na velikosti strachu. Nejvíce odvahy měly nejstarší děti (páťáci), a tak byly trochu postrašeni. Za odměnu si pak po projití stezky odvahy děti zasloužily malou odměnu pohlednici s motivem komisaře Vrťapky. Následovalo vyhodnocení pracovních listů, obrázků a udílení cen. Nakonec spáči obdrželi diplom a medaili komisaře Vrťapky. Po takových zážitcích byly děti unavené a spánek u některých přišel rychle, u jiných to trochu trvalo, ale nakonec se dostavil. Ráno se děti probouzely kolem půl sedmé, sbalily si spacáky, uklidily třídy a netrpělivě vyhlížely rodiče. Všechny děti byly vzorně předány rodičům, paní učitelky si oddechly, jak to všechno bezvadně proběhlo. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům za dobrůtky, které dětem nachystali. Za zajištění zprostředkování diplomů, pracovních listů a křížovek děkujeme p. uč. Boudové a p.kockovi. Doufám, že naše letošní Noc s Andersenem bude motivovat děti ke čtení a alespoň malým krůčkem přispěje k jejich lepší čtenářské gramotnosti. Andersen je za námi a my všichni doufáme, že jsou dětičky spokojené a plné dojmů. Společně jsme si to opravdu užili. Mohu předběžně slíbit, že se na děti opět budeme těšit, a to 27.března

10 Kalendář akcí 1 4. a , středa, čtvrtek Tradiční sportovní klání škol v Houšťce a Čelákovicích ZŠ , úterý Celoškolní fotografování ZŠ 23. a , pátek, sobota Volby do Evropského parlamentu volební místnost - Školní jídelna Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. května *květen* Brůha Jan, Žernovka, Komárek Miloš, Srbín Kotršalová Věra,, Šantrůček Jaroslav,, Šavrdová Libuše,, Šindelář František,, Říha Petr, Srbín Huša František, Racik Ján, Minaříková Sylva,, Červenková Marie, Srbín Brožová Blanka, 1. května 2. května 2. května 2. května 3. května 7. května 8. května 1 0. května 1 4. května , sobota Vítání občánků vestibul ZŠ Mezinárodní den dětí Poznávací zájezd do Caorle, Itálie ZŠ , sobota Dětský den s hasiči pořádá SDH Letní prázdniny ZŠ května 21. května 21. května Šimuničová Helena, 22. května Foltýnová Jana, Huša Josef, 23. května 27. května Heřmanovský Miroslav, 28. května Jirsová Jiřina, Žernovka Čížek Miloslav,, 30. května

11 Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. června *červen* Škopek Jiří,, Rozhoň Stanislav, Čáp František, Žernovka, 2. června 3. června 9. června 11 Obec se připojila k otevřenému dopisu ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi Rudolf Semanský, starosta obce Problém kamionové dopravy se týká téměř každé obce, kterou prochází některá ze silnic vyšších tříd. Že jsou tímto problémem dotčeny i takové obce, jako Babice nebo Doubek dokazují dopravní omezení, které v těchto obcích přijali. Bohužel je to však na úkor dalších obcí, jako třeba a, kam je těmito úpravami nákladní doprava přesměrována.i proto se obec připojila k otevřenému dopisu ministru dopravy ČR, jehož zásadní část zveřejňujeme. Vážený pane ministře, v těchto dnech Váš úřad připravuje výběr Nemrava František,, nového provozovatele mýtného systému po 1 9. června roce Z pohledu nás, zástupců obcí postižených současnou neúplnou podobou Feigel František,, mýtného systému, se jedná o zásadní krok, 23. června který musí naše problémy pomoci řešit, a nikoli je zakonzervovat nebo dokonce zhoršit. Semrádová Jiřina,, Z našeho hlediska je tedy zcela zásadní nikoli 24. června to, kdo bude po roce mýtné od Hnilicová Hana, provozovatelů nákladních aut v ČR vybírat, ale jaký bude rozsah zpoplatněných komunikací. 26. června Současný systém, kdy jsou kromě několika Černá Marie, výjimečných případů silnic I. třídy zpoplatněné 28. června pouze dálnice a rychlostní silnice, vede část dopravců k objíždění zpoplatněných tras po Loidlová Jindřiška, nezpoplatněných silnicích......přesunutí těchto vozidel na pro jejich provoz nevyhovující, prostorově stísněné průtahy městy a vesnicemi přináší naprosto neúnosnou zátěž obyvatel hlukem, znečištěním ovzduší a vibracemi, vede ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu a obecně ke snížení kvality života v postižených obcích. Situace v mnoha obcích je proto katastrofální, úzké silnice zde nemají často vybudovány ani chodníky a kamiony jezdí obyvatelům doslova pod okny. Nevyčíslitelné jsou pak finanční škody, které vznikají obyvatelům a majitelům domů (popraskané stěny, zhoršená kvalita života, snížená hodnota nemovitostí) i majitelům silnic státu a krajům. Na opravy těchto silnic (zejména krajských) přitom chybí v rozpočtu peníze, a i pokud je komunikace opravena, jedná se o velmi nehospodárnou a neefektivní investici vzhledem ke skutečnosti, že není zároveň odstraněna příčina jejího poškozování a stav silnice se opět rychle zhorší. Stát a kraje tak tratí na této situaci hned dvakrát nutností opakovaně investovat do oprav poničených komunikací a na nevybraném mýtném. Všechny výše uvedené aspekty je proto třeba zahrnout do úvahy o funkci a ekonomické výhodnosti mýtného systému, a to zejména při koncipování jeho budoucího rozsahu...

12 INZERCE 12 Servisní technik Revolutionary Aquarium System Do malého, přátelského kolektivu hledáme manuálně zručného pracovníka, který nám pomůže rozvíjet naši firmu zabývající se realizacemi akvárii. Podívejte se na stránky: a prozkoumejte, zda se chcete stát součástí kolektivu, který má akvaristiku nejen jako práci, ale i jako vášeň. Snažíme se tento obor posouvat dál, sledujeme novinky, navštěvujeme veletrhy a zákazníkům poskytujeme dokonalý servis. Tím se snažíme odlišit od konkurence a v tomto oboru přinášet nové trendy a inovace. Co vás čeká v rámci pracovní náplně: Realizace moderních, luxusních akvárií, kompletace jednotlivých komponent v rámci celé zakázky včetně zodpovědnosti za její úspěšné dokončení, pravidelná servisní údržba v rámci porfolia klientů Plnění požadavků v rámci aktivit spojených s doplňkovým prodejem (e-shop) Co se čeká od vás: Velmi vysokou manuální zručnost (práce se sklem a s živočichy), ŘP nutností (služební cesty dle zakázek po území celé ČR), příjemné vystupování (schopnost navázání vztahů s dlouhodobými zákazníky), časovou flexibilitu a samostatnost, chuť ponořit se do problematiky spojené s akvaristikou, základní PC dovednosti (ovládání servisního systému) Co můžeme nabídnout naše firma: Zajímavou práci v okolí Říčan u Prahy (Louňovice), velmi přátelský kolektiv Možnost práce na HPP nebo živnostenský list Odpovídající platové ohodnocení dle vašich schopností Nástup možný ihned (jedná se o výměnu odcházejícícho zaměstnance) Staňte se součástí firmy, která vás pohltí svým přístupem nejen k zákazníkům, ale i v rámci kolektivu. Životopisy nebo jakékoliv dotazy zasílejte prosím na adresu: nebo Budeme se těšit na společné setkání. Prázdninové kursy vaření pro Vaše děti Cena kursu Kč V ceně je svačina, oběd, pitný režim, odměna a diplomy. Všechny kurzy probíhají od 9 do 15 hodin, možnost příchodu v 8.30 a odchodu v hodin. TERMÍNY: mladší děti let: starší děti let: CHOCO CAFÉ FABRIQUE ŘÍČANY, Masarykovo náměstí 73 Bližší informace na tel. čísle nebo

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více