...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko"

Transkript

1 ...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. -sko Úvodník dnešního čísla si dovolím věnovat jednomu zamyšlení... Často se totiž setkávám s názorem, že vesnice (nejen ta naše) už není a nikdy nebude co bývala a že nemá smysl se tomu bránit, protože vývoj zkrátka nejde zastavit... Na jednu stranu chceme žít "na venkově", se všemi výhodami, jako je čistý vzduch a louky nebo les na dohled, na druhou stranu pošilháváme po službách a "kvalitě života", které nabízí město... Je to asi celkem logická lidská potřeba, ale neubráním se pocitu, že nějak zapomínáme dívat se kolem sebe a uvědomit se, co se zde za poměrně krátkou dobu změnilo a mění tzv. k lepšímu... Tento úvodník však není místem, kde bych chtěl něco z toho vyjmenovávat. Naopak, i když se mnou možná ne všichni budou souhlasit, chtěl bych abychom se zkusili zamyslet nad tím, zda není škoda, že některé věci, které vždy k venkovu patřily zapomínáme, nebo dokonce zavrhujeme. Málokdo už ví, na jaký neduh pomáhá rostlina nebo keř, které rostou třeba vedle našeho plotu, že i bez předpovědi počasí se dá poznat, jak druhý den bude a kdoví, zda ještě umíme rozdělat oheň, když i na grilování se používají mnohem častěji plynové nebo elektrické grily... Stále více se stáváme závislí na elektřině, na počítačích, na mobilech. Každý výpadek proudu znamená dnes riziko poškození dat, fotografie, videa, zvuky a vzpomínky máme uložené na discích, které během pár let podléhají zkáze a již nepůjdou vrátit zpět, nehledě na skutečnost, že se v nich často už nikdo nevyzná... Fotografie a celuloidové pásky z našeho dětství, nebo našich rodičů a prarodičů však můžeme prohlížet stejně dnes, jako před padesáti lety nebo za padesát let. Není někde něco špatně? Z trochu jiného soudku jsou venkovské tradice, které alespoň částečně stále přetrvávají. Je hezké, že na Velikonoce se stále připravují vajíčka a jiná výslužka pro koledníky, těší mne, že jsem o Velikonoční pomlázce potkával tatínky s dětmi a že většina domů měla otevřená vrátka jako pozvánku pro malé i velké koledníky.. Tradice jako masopust, vynášení Morany a především "čarodějnice" žijí především díky nadšení členů spolků a sdružení, kteří se snaží tyto tradice obnovit nebo udržovat při životě a za to jim patří velký dík a uznání. No a polibek pod rozkvetlým ovocným stromem? Doufám, vážené dámy a pánové, že i toto si můžete ve svém letošním diáři odškrtnout jako splněno..:-) Vím, že nás denně stíhají starosti, termíny, povinnosti, ale zkusme vnímat, že život na vsi je především o pomalejším rytmu... Využijme toho, že přírodu máme na dosah...udělejte si procházku třeba nad srbínské dětské hřiště a rozhlédněte se krajinou...máme něco, co nám jiní mohou závidět...klid, čistý vzduch, a přitom hlavní město na dohled... Z obsahu čísla: str. 2 Starosti starosty str. 3 O.s. sko účastníkem výstavy "Má vlast cestami proměn" str. 4 Jaro v MŠ str. 5 Územní plán obce str. 5 Stalo se... str. 6-7 Zprávy SDH str. 8 Nový mostek v Srbíně str. 9 Noc s Andersenem v ZŠ str. 1 0 Kalendář -ska str. 11 Kamionová doprava str. 1 2 Inzerce

2 Starosti starosty a nejen jeho... 2 Rudolf Semanský, starosta obce V průběhu posledních týdnů a měsíců letošního roku jsme se věnovali především posledním detailům již brzy zahájené stavby vodovodu pro větší část Srbína a také projektu dvoufázové přístavby základní školy v ě. S výstavbou vodovodu se tak začne již v polovině června a to nejen stavbou vodojemu ve Svojeticích, který bude klíčovou zásobárnou vody, jehož kapacita je spočítána i pro budoucí napojení Žernovky, ale i pracemi na přivaděči, jež bude uložen v komunikaci druhé třídy mezi Svojeticemi a Srbínem. Že to bude znamenat dopravní omezení včetně kyvadlového provozu je již zcela jisté, požadavek obce tak byl, aby se převážná část prací stihla provést v období prázdnin. Další velkou a nezbytnou akcí naplánovanou na prázdniny je 1. fáze přístaby tříd základní školy a to formou kontejnerové nástavby o jedno patro, která bude rovněž zahájena zhruba v polovině června a dokončena by měla být (musí být) před zahájením školního roku. Druhá fáze - stavba zděné budovy pro 270 dětí bude záviset na tom, zda uspějeme se žádostí o dotaci, kterou v těchto dnech vypsalo Ministerstvo financí. Zde už máme připraven nejen projekt, vlastní žádost včetně nezbytných podkladů, které připravil referent pro dotace Dr. Šalda, ale již probíhá i výběrové řízení na zhotovitele stavby. V pracovní skupině složené ze zástupců obce p. Jakoba, Zimy a Semanského průběžně jednáme na Ministerstvu školství i financí nejen pro upřesnění podmínek dotace, ale i pro co nejlepší výchozí pozici pro její získání. V minulých týdnech se k mé velké radosti podařilo po měsíce trvající snaze o souhlasná stanoviska a povolení konečně vybudovat kvalitní a velmi pěkný mostek v Srbíně, v ul. U Požáru přes Louňovický potok, který konečně obyvatelům této části obce umožní pohodlný příjezd ke svým domovům. Stavbu v dohodnutém termínu a velmi kvalitě provedla firma Šmíd, bližší informace najdete v samostatném článku uvnitř čísla. Vrcholí také přípravy územního plánu obce, které je nyní v připomínkovém řízení dotčených orgánů státní správy po kterém bude následovat veřejné projednání. I tomuto tématu se věnuje samostatný článek z pera místostarostky Ing. Eichnerové. I letos bude pokračovat výstavba chodníků v částech obcí, kde to s ohledem na bezpečnost považujeme za nejdůležitější. Proto například již v době psaní tohoto článku vzniká nový chodník v úseku mezi rameny ul. Do Podkovy v ě, mezi Vodním královstvím a bývalou čínskou restaurací. Tento úsek byl pro chodce opravdu velmi nebezpečný a výstavbou chodníku plníme slib, který jsme obyvatelům této části obce dali. Dále bude ulice Do Podkovy ještě letos osazena veřejným osvětlením. Možná si pozornější z Vás všimli, že na několika místech v obci jsou zkoušeny nové typy svítidel s technologií LED. Zásadní je v této fázi zkoušek především svítivost a cena, neboť ne všem výrobcům se daří konkurovat v tomto parametru klasickým sodíkovým výbojkám. Neoddiskutovatelným pozitivem je pak spotřeba elektrické energie, životnost a minimální poruchovost. Pozornost chceme také věnovat vzhledu nejvýznamější dopravní stavby v obci kruhovému objezdu a jeho okolí. Středový ostrůvek si dle našeho názoru zaslouží významnou změnu vzhledu s důrazem na bezúdržbovost a využití tradičních místních materiálů a dřevin. V současné době také probíhá poslední fáze povolování chybějícího přechodu pro chodce přes ulici Školní, s jehož realizací se začne ihned po vydání stavebního povolení. Jak se říká, stále se něco děje a stále je co dělat. Přeji Vám příjemný předprázdninový čas.

3 O.s. -sko na výstavě Má vlast cestami proměn PhDr. Kateřina Čadilová místopředsedkyně o.s. -sko Je potěšující, že O.s. -sko je jedním z asi stovky vystavovatelů, kteří dostali možnost představit pozitivní proměny naší země na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Je také jediným zástup cem neziskového sektoru, který představuje více než jeden projekt. Smyslem výstavy, která se koná letos už po šesté, je přinášet svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích, návsích... Pořádající sdružení Entente Florale CZ Asociace souznění tak přispívá k posílení sounáležitosti s domovem, osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší 3 zdejší krajinu. Na trase stezky je 1 3 zastavení s originálními infostojany informujícími o různých tématech z práce a života kameníků, geologii a kameni v přírodě všeobecně. Všechna stanoviště jsou pro zpestření na vhodných místech doplněná drobnými dřevěnými herními prvky. Druhý projekt, kterým se prezentuje na národní výstavě, je obnova křížku na Budech. Projekt rozsahem menší, ale zato s duchovním rozměrem přesahujícím naše každodenní pachtění. Jedná se o částečný návrat křížku, který stál na Budech od 1 9. století,v 90. letech století minulého byl ale pobořen při dopravní nehodě. Podařilo se zachránit jen část podstavce, navíc bylo potřeba najít pro křížek nové místo, neboť to původní muselo ustoupit stavbě tolik potřebného kruhového objezdu. Iniciativa k obnově křížku vzešla od členů o.s. sko, které zajistilo z vlastních zdrojů i spolufinancování dotace z Programu rozvoje venkova. Projekt byl realizován v roce ve spolupráci s Obcí. Výstavu Má vlast cestami proměn si můžete prohlédnout v parku u Starého purkrabství až do poloviny července. Pak se rozjede ve třech kolekcích po celé republice s pozitivními proměnami se seznámí cestující na vlakových nádražích, v knihovnách a dalších institucích. Více o výstavě najdete na stránkách mavlast.aefcz.eu, kde můžete až do rovněž hlasovat o nejzdařilejší proměně letošního ročníku. země v zahraničí. Letos bylo k prezentaci vybráno celkem 11 8 proměn. Jistě nás může potěšit, že z kolekce 1 2 středočeských plakátů je 5 z Říčanska a 2 jsou věnovány projektům, jež realizovalo právně -sko.. Prvním prezentovaným projektem je Naučná stezka Po stopách kameníků, vybudovaná v roce 2011 z iniciativy obcí a Louňovice, ve spolupráci se Svojeticemi a Struhařovem a za přispění Ladova kraje. (Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Říčansko.) Trasa byla zvolena s využitím existujících cest, součástí projektového záměru bylo odstranění skládek a zajištění průchodnosti v některých problematických úsecích. Stezka hojně využívá stávajícího turistického značení a vhodně tak propojuje trasy křižující Krásné jaro Vám všem...

4 Jaro v ské školce 4 Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková V březnu jsme v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM navštívili mukařovskou knihovnu, kterou nás ochotně a s úsměvem provedla paní knihovnice. DěkujemeP.:-) Také nám přišly předčítat některé maminky dětské knížky dle vlastního výběru, a tak se děti seznámily i s jinými knížkami, než jim čteme ve školce. Byly to příjemné chvilky pro všechny, děkujeme ještě jednou maminkám. V rámci projektu MALUJEME NA PLOTY tentokrát pod názvem JARO PŘICHÁZÍ jsme v dubnu uspořádali výstavu výtvarných prací pro rodiče i veřejnost. Zúčastnilo se celkem 7 mateřských školek. V této době také proběhl Den otevřených dveří a zápis nových dětí pro příští školní rok. O Velikonocích nás navštívilo DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou plnou písniček JEŽIBÁBA SLAVÍ VELIKONOCE, která se dětem velice líbila. Děti si vyzdobily třídy, vyrobily kraslice a VELIKONOČNÍ VESELICÍ jsme oslavili tuto krásnou část roku. Koncem dubna jsme zhlédli hudební vystoupení divadla HU-SOU v tělocvičně ZŠ a proběhl tradiční DEN ZEMĚ. Letos jsme sázeli na zahradě nový rododendron a odnášeli napadané větve z prostor, kde si hrajeme. Zapojili se všichni a máme radost, že zahrada je zase o kousek hezčí. Duben jsme zakončili REJEM ČARODĚJNIC a od jsme začali navštěvovat SOLNÉ LÁZNĚ v Říčanech. Sedmého května jsme oslavili SRDÍČKOVÝ DEN, děti tančily, soutěžily a maminkám vyráběly krásné dárky. Akce do konce školního roku KVĚTEN 7.5. SRDÍČKOVÝ DEN FOTOGRAFOVÁNÍ SOLNÁ JESKYNĚ SOLNÁ JESKYNĚ BESÍDKY JEŽCI BERUŠKY MYŠKY SOLNÁ JESKYNĚ ČERVEN ATLETICKÉ ZÁVODY 2.6. DIVADLO HARMONIKA O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI 3.6. DEN DĚTÍ - ŠMOULOVÉ A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 9.6. DIVADLO V MŠ NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA (DIVADLO KOLOBĚŽKA) ŠKOLNÍ VÝLET DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA V MŠ HASIČI V MŠ Den Země v základní škole Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Dne proběhla v rámci celosvětového,,dne Země" v mukařovské škole ekologicko-naučná akce,kterou pro žáky 2.stupně připravily pracovnice Muzea v Říčanech. Akce probíhala částečně v areálu školy, částečně v terénu. Děti se při ní dozvěděly mnohé z toho, co běžně v každodenním životě nevnímáme, ačkoliv jsme tím obklopeni. Nadšení z celé akce bylo poněkud zkaleno při práci v terénu, a to na konci ulice Dubová při vstupu do lesa,kde namísto zadaného pozorování mraveniště bylo více nabíledni sledovat,mezi jakými volně a hojně poházenými odpadky se musí účastníci akce pohybovat. Rovněž pozorování života na lesním, tj.druhém rybníku, bylo silně znepříjemněno intenzívním hnilobným zápachem, linoucím se z velkého množství uhynulých ryb, plovoucích na hladině. Nicméně se jednalo z celkového pohledu o přínosnou akci, která obohatila naše žáky o nové poznatky a nezbývá, než poděkovat výše zmíněným pracovnicím Muzea v Říčanech. Dvouměsíčník 3/201 4, ročník IX., číslo 50. Povolení: MK ČR E Vydavatel: -sko, občanské sdružení pro, Srbín a Žernovku Sídlo redakce: Vysoká ul., Tel: Web: Vychází s podporou Obecního úřadu uzávěrka dalšího čísla IČO:

5 5 Stalo se v obci požár bytové jednotky ve večerních hodinách v bytovkách v ul. Pražská. Na místě zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Provedla zde záchranu osoby s hořícího bytu. Přivolaný starosta následně zajistil náhradní ubytování poškozeným, neboť byt byl po zásahu neobyvatelný v neděli v odpoledních hodinách Další fáze přípravy nového územního plánu obce Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce předsedkyně sdružení -sko Občané jsou na stránkách tohoto dvouměsíčníku, který vydává Občanské sdružení -sko, průběžně informováni o postupu prací na novém územním plánu obce. Návrh ÚP byl zpracován architektonickou kanceláří podle schváleného zadání odsouhlaseného zastupitelstvem obce. V něm byly uplatněny požadavky a připomínky všech dotčených orgánů státní správy. Zásadními podmínkami vypracování zůstává nezasahovat výstavbou do významných krajinných prvků, biocenter a biokoridorů, lesů, údolních niv, vodních toků a respektování stávající zeleně. Přednostně je pak požadováno realizovat výstavbu na volných rozvojových plochách uvnitř zastavěného území, kterých je v obci dost. Ti z Vás, kteří se o tuto problematiku zajímají, jistě již postřehli, že pořizovatelem Odborem územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo veřejnou vyhláškou vydáno Oznámení o zahájení a projednání návrhu ÚP ve smyslu 50 Stavebního zákona, tzn. Společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Termín byl stanoven na a do 30-ti dnů mohou vyzvaní uplatnit písemně svá stanoviska a připomínky. Následně po úpravě dokumentace dle těchto připomínek bude opět veřejnou vyhláškou oznámeno konání veřejného projednání, což bude opět zvěřejněno na úřední desce obecního úřadu a jeho webových stránkách. M. Eichnerová, pověřený zastupitel pro Územní plán ředitelka ZŠ telefonicky sdělila starostovi obce, že v areálu základní školy se nachází nepovolané osoby. Vzhledem k opakovanému poškozování okolí školní jídelny a nepořádku se starosta následně dostavil na místo a společně s ředitelkou ZŠ byly osoby vyzvány k úklidu nepořádku a opuštění areálu školy v sobotu ráno byl Policií ČRl starosta obce upozorněn na uhynulého psa plemene NO, který byl pravděpodobně sražen autem. Za pomoci technického pracovníka obce byl pes naložen a předán do veterinární nemocnice Český Brod Zásah jednotky JSDHO v ul. Příčná. V nedělních odpoledních hodinách bylo na žádost Záchranné zdravotní služby provedeno násilné otevření bytu z důvodu zajištění přístupu k seniorce Na základě hlášení občanů byl starosta v pátek večer povolán k zajištění volně pobíhajícího psa velkého plemene v ul. Vodní. Společně se starostou dorazil na místo p. Kniha z odchytové služby, který psa následně převezl do odchytové stanice nahlášena podezřelá osoba, pohybující se v blízkosti ZŠ a MŠ. Jedná se o muže kolem 40 let, asi 1 80 cm vysokého, poněkud sešlého vzhledu. Učitelský sbor byl informován a situaci sleduje. V případě opakovaného výskytu osoby volejte obecní úřad, v nočních hodinách byl opětovně poničen elektrický infosystém příjezdu autobusů na zastávce Pražská,. Obecní úřad prosí o podání informace, vedoucí ke zjštění pachatelů. Tel:

6 Aktuality u hasičů v ě 6 Michal Pokorný, starosta SDH Při sepisování událostí, které nás hasiče provázeli od posledního čísla ska jsem si opět uvědomil, jak bohatá je nejen naše kulturní a společenská činnost, ale i jak je vytížena zásahová jednotka obce, která zasahovala v tomto období u sedmi událostí. Po ukončení vlastního zásahu jsme ještě s PČR provedli zajištění bytu a vrátili se zpět na základnu. V 22:00 jsme na místo vyrazili podruhé na dohlídku, zda je vše v pořádku a nehrozí další nebezpečí. Zásah byl ukončen v 22:1 8 hodin. Mimo výčet zásahů v mém příspěvku jsme se připravovali na soutěž mladých hasičů PLAMEN, zásahová jednotka věnovala svůj čas údržbě a přípravě techniky na mimořádné události. Naše klubovna byla opět zázemí pro pravidelné setkávání seniorů v obci. O tom, co nás vše potkalo se mimo našich internetových stránek můžete dočíst v následujících řádcích. Dne 1 5. března proběhl již 9. ročník přeboru v uzlování. Soutěžilo se v kategoriích mladších žáků, starších žáků a dorostu a uzlovalo se v ské sokolovně. Krásného času dosáhl člen našeho staršího družstva Tadeáš Kočí, který dokázal uzlíky uvázat v čase 00:37:1 9, kterým se dostal na krásné 5. místo ze 1 03 zúčastněných soutěžících. V kategorii dorostu za náš sbor nastoupili dva dorostenci. Karel Löwy ml. dosáhl času 00:40,65, čímž obsadil 7. místo v konkurenci 29 soutěžících. Gratulujeme všem dětem, které na tuto soutěž pilně trénovaly Požár komína K požáru komína do ulice Spojovací v ě byla vyslána naše jednotka 2.března. Po příjezdu byla zjištěna nutnost odstranit z komína regulátor tahu a komín postupně vyčistit za průběžného vybírání žhavého popela z komínových dvířek. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS z Říčan Požár travní porost Tehovec Další požár, tentokrát travního porostu u silnice mezi em a Tehovcem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří pruh trávy podél silnice v délce cca 1 00 metrů a šířce 5 metrů. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci a likvidaci požáru Požár bytu Pražská V podvečer 1 4. března v 1 8:09 byla naše jednotka povolána k požáru do ulice Pražská v ě. Již při příjezdu bylo zřejmé, že se jedná o byt v prvním nadzemním podlaží bytovky. Na místě jsme dorazili v 1 8:1 6 minut. Ihned po příjezdu jsme začali souběžně provádět evakuací ženy s batoletem z okna bytu v prvním podlaží pomocí žebříku a zároveň provádět průzkum v druhém bytě, kde bylo ohnisko požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme si udělali cestu přes plameny a pokračovali v průzkumu, při kterém byla v další místnosti nalezena zraněná seniorka. Tu jsme z bytu za pomoci dalších zasahujících hasičů vynesli před dům a předali do péče ZZS. Další činnost se již týkala dohašení požáru a jeho lokalizace. Na místo zásahu byl přivolán starosta obce, který zajistil potřebnou pomoc ve formě dočasného ubytování postižené rodiny v místní charitě ský uzel Požár stromů Štíhlice Jednotka byla povolána k požáru stromů na zahradě ve Štíhlicích. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o požár hromady křovin uložených na kompostu v zadní části zahrady rodinného domu. Místo zásahu bylo nepřístupné pro CAS cca 1 00 metrů od možného dojezdu techniky. Na místě jsme zasahovali společně s HZS stanice Říčany Požár les Vyžlovka Další lesní požár byl tentokrát nahlášen v obci Vyžlovka. Příjezd k místu zásahu byl komplikovaný s ohledem na to, že požár byl cca 400 metrů od zpevněné komunikace dostupný jen nezpevněnou úzkou cestou. Podařilo se nám dostat s CAS téměř k místu požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru a po zabalení materiálu se vrátili zpět na základnu.

7 Hasičský maškarní bál Tradiční hasičský bát, již poněkolikáté maškarní byl pro mnohé závěrečnou akcí plesové sezóny Pro tanečníky byla připravena bohatá tombola, občerstvení všeho druhu i ohnivá show. V kombinaci s osvědčeným tanečním orchestrem bylo o pěkný kulturní zážitek postaráno. Pěkné jarní počasí ubralo na návštěvnosti, což přispělo tanečníkům předvést nejen své masky, ale i taneční umění v plné kráse. Zpestřením byla i výuková kulturní vložka taneční školy Astra, při které se všichni přítomní mohli přiučit novému tanci Okrskový ples Trochu netradičně, ale již týden po hasičském maškarním plese jsme společně s okolními sbory pořádali další hasičský ples, tentokrát okrskový okrsku č. 5, který sdružuje okolní sbory. Ples byl přístupný všem občanům a tak ten kdo nestihl navštívit žádný z plesů v sezoně 201 4, měl jedinečnou šanci nápravy Požár les Louňovice V pořadí zatím poslední požár lesního porostu byl pro změnu v Louňovicích dne 6.dubna v 20:04. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hromady větví z vytěžené paseky o rozloze cca 1 0x1 0metrů. nasazením jednoho proudu C jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru. Na místě zasahovala také profesionální jednotka HZS stanice Říčany a SDH Tehovec Technická pomoc Technická pomoc spočívala v otevření bytu, ke kterému jsme byli povoláni operačním střediskem do ulice Příčná v ě. Technickou pomoc si vyžádala Záchranná zdravotní služba, neboť se nemohla dostat k seniorce, která byla uzavřena v bytě a potřebovala ošetření. Naším úkolem bylo tedy zajistit přístup do bytu. Poté jsme místo předali PČR ské čarodějnice Přípravy na tuto akci vždy začínají několik týdnů předem, pokud se však vše naplánované podaří a navíc přeje i počasí, je to prima. Letošní rok nám počasí přálo a tak se již v průvodu malých čarodějů a čarodějnic sešlo 84 dětí v maskách, které byly oceněny diplomem a drobnou sladkostí. Společně s dospělými tak byl brzy zaplněn prostor vedle hřiště. Májku se podařilo bez problémů postavit, hranici zapálit a občerstvení bylo rovněž zajištěno dostatek. Děti od nás dostaly zdarma buřtíky, které si s chutí opékaly na připravené hranici. Na hřišti bylo připraveno několik drobných soutěží, které si mnohé děti vyzkoušely. Po setmění se stejně jako v roce minulém staly šlágrem svítící náramky, které jsme během pár minut rozdali. Poté už se všichni bavili dle svého gusta za doprovodu živé hudby produkované skupinou Mahagon. V pozdních nočních hodinách jsme se všichni rozešli a měli dobrý pocit z pěkné akce. Děkujeme obecnímu úřadu a společnosti K2L za podporu akce a Sokolu za zapůjčení sociálního zázemí a prostoru u hřiště. Za sebe bych chtěl poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří nám s přípravou, průběhem, ale i úklidem po akci pomáhali. Plánované akce: Dětský den s hasiči Již tradiční dětský den je naplánován na první sobotu v červnu. Od 1 4:00 proběhne asi největší akce, kterou pro děti již nekolikátým rokem připravujeme. Stejně jako v letech minulých je se na co těšit a tak nám nezbývá než doufat v pěkné počasí a všechny děti a jejich doprovod pozvat na tuto akci. Těšíme se na viděnou i na dalších našich akcích!

8 8 V Srbíně "U požáru" se motoristé dočkali nového mostu Miroslav Šmíd, fa Šmíd - Svojetice Několik let, prakticky od doby, kdy začala vznikat výstavba u rybníka Požár v Srbíně se řidiči i pěší směřující do této lokality museli potýkat s nástrahami brodu přes Louňovický potok. Od nepaměti byla příjezdová cesta - kdysi jen nezpevněná pěšina v tomto místě protínána potokem a mělkým brodem a tento stav zůstal zachován i v době, kdy v okolí vyrostly domy a z obou stran vedla k brodu asfaltová místní komunikace. Problémy s překonáním tohoto mírného vodního toku ale vždy přinášela zima a nebo období dešťů, kdy zejména pro menší auta bylo projetí brodu celkem dobrodružným počinem. Z iniciativy starosty obce, pana Semanského byly již před dvěma nebo třemi lety oslovena naše firma Miroslav ŠMÍD, abychom navrhli řešení přemostění tohoto potoka. Z několika variant bylo nakonec vybráno řešení formou položení betonových prefabrikátů s vysokou nosností, s ohledem na zásah do významného krajinného prvku ale bylo nutné zajistit všechna potřebná povolení a také financování celé akce. Potřebná částka byla pro rok schválena do rozpočtu a následně starosta absolvoval jednání se stavebním odborem, správci povodí, správci inž. sítí, odborem životního prostředí a odborem dopravy. Tento povolovací proces se táhl až do podzimu a s ohledem na blížící se zimní období tak bylo rozhodnuto, že stavba se bude relizovat až v letošním roce. Během měsíce dubna bylo předáno staveniště a naše firma zahájila, ale i dokončila práce na mostku, úpravě koryta potoka a celé dílo následně převzal starosta obce. V rámci této dodávky byla upravena i příjezdová cesta směrem od Louňovic včetně položení asfaltového povrchu. Věříme, že motoristé i pěší tento krok obecního úřadu i kvalitu provedé práce naší firmy ocení.

9 Noc s Andersenem 9 ZŠ Čtrnáctý ročník Noci s Andersenem, respektive druhý na naší škole, skončil. Je to kouzelná noc, která je zasvěcená dnes tolik opomíjenému čtení a pohádkám. Prožili jsme ho s příběhem komisaře Vrťapky a povídkou O Vendulce a drakovi. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Letošního ročníku se zúčastnilo přes dětí a dospělých, celkem na místech naší republiky. Přípravy na tuto akci začaly na naší škole už v březnu. Celkem nás nakonec ve škole spalo asi 90 dětí a 6 paní učitelek. Je třeba jmenovitě poděkovat p. učitelkám - K. Boudové (3.B), Ing. L. Hejdukové (5.A), Mgr. P. Kotrhonzové (2.B), Mgr. M. Kroupové (1.), Mgr. L. Váňové a Mgr. K. Volíkové (3.A). Program, který jsme pro děti nachystali byl velmi pestrý. Rodiče děti přivedli v 1 8 hod do školy, kde si je převzaly paní učitelky. Děti se ubytovaly ve svých třídách. Oficiální odpočítávání Noci s Andersenem začalo v hod. mohutným pokřikem, že nás slyšela i paní ředitelka, která bydlí opodál. Pak už vše šlo pěkně podle naplánovaného programu. Úžasná byla prezentace od pí uč. Mgr. Váňové o H. Ch. Andersenovi, při které se děti dozvěděly mnoho nových informací. Závěrečný kvíz prověřil, jak bedlivě děti poslouchaly. Dále už na ně čekal pracovní list, který pro ně nachystala pí uč. Mgr. Kotrhonzová a pí. uč. Ing. Hejduková. Ve škole zavládlo hrobové ticho, plné soustředění. Následovalo čtení příběhů, malování obrázku. A na co se děti těšily nejvíce? No přeci na stezku odvahy!!!!!! Odvahy měly děti na rozdávání. Některé absolvovaly po jednom, ale i po dvou či třech, záleželo na velikosti strachu. Nejvíce odvahy měly nejstarší děti (páťáci), a tak byly trochu postrašeni. Za odměnu si pak po projití stezky odvahy děti zasloužily malou odměnu pohlednici s motivem komisaře Vrťapky. Následovalo vyhodnocení pracovních listů, obrázků a udílení cen. Nakonec spáči obdrželi diplom a medaili komisaře Vrťapky. Po takových zážitcích byly děti unavené a spánek u některých přišel rychle, u jiných to trochu trvalo, ale nakonec se dostavil. Ráno se děti probouzely kolem půl sedmé, sbalily si spacáky, uklidily třídy a netrpělivě vyhlížely rodiče. Všechny děti byly vzorně předány rodičům, paní učitelky si oddechly, jak to všechno bezvadně proběhlo. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům za dobrůtky, které dětem nachystali. Za zajištění zprostředkování diplomů, pracovních listů a křížovek děkujeme p. uč. Boudové a p.kockovi. Doufám, že naše letošní Noc s Andersenem bude motivovat děti ke čtení a alespoň malým krůčkem přispěje k jejich lepší čtenářské gramotnosti. Andersen je za námi a my všichni doufáme, že jsou dětičky spokojené a plné dojmů. Společně jsme si to opravdu užili. Mohu předběžně slíbit, že se na děti opět budeme těšit, a to 27.března

10 Kalendář akcí 1 4. a , středa, čtvrtek Tradiční sportovní klání škol v Houšťce a Čelákovicích ZŠ , úterý Celoškolní fotografování ZŠ 23. a , pátek, sobota Volby do Evropského parlamentu volební místnost - Školní jídelna Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. května *květen* Brůha Jan, Žernovka, Komárek Miloš, Srbín Kotršalová Věra,, Šantrůček Jaroslav,, Šavrdová Libuše,, Šindelář František,, Říha Petr, Srbín Huša František, Racik Ján, Minaříková Sylva,, Červenková Marie, Srbín Brožová Blanka, 1. května 2. května 2. května 2. května 3. května 7. května 8. května 1 0. května 1 4. května , sobota Vítání občánků vestibul ZŠ Mezinárodní den dětí Poznávací zájezd do Caorle, Itálie ZŠ , sobota Dětský den s hasiči pořádá SDH Letní prázdniny ZŠ května 21. května 21. května Šimuničová Helena, 22. května Foltýnová Jana, Huša Josef, 23. května 27. května Heřmanovský Miroslav, 28. května Jirsová Jiřina, Žernovka Čížek Miloslav,, 30. května

11 Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. června *červen* Škopek Jiří,, Rozhoň Stanislav, Čáp František, Žernovka, 2. června 3. června 9. června 11 Obec se připojila k otevřenému dopisu ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi Rudolf Semanský, starosta obce Problém kamionové dopravy se týká téměř každé obce, kterou prochází některá ze silnic vyšších tříd. Že jsou tímto problémem dotčeny i takové obce, jako Babice nebo Doubek dokazují dopravní omezení, které v těchto obcích přijali. Bohužel je to však na úkor dalších obcí, jako třeba a, kam je těmito úpravami nákladní doprava přesměrována.i proto se obec připojila k otevřenému dopisu ministru dopravy ČR, jehož zásadní část zveřejňujeme. Vážený pane ministře, v těchto dnech Váš úřad připravuje výběr Nemrava František,, nového provozovatele mýtného systému po 1 9. června roce Z pohledu nás, zástupců obcí postižených současnou neúplnou podobou Feigel František,, mýtného systému, se jedná o zásadní krok, 23. června který musí naše problémy pomoci řešit, a nikoli je zakonzervovat nebo dokonce zhoršit. Semrádová Jiřina,, Z našeho hlediska je tedy zcela zásadní nikoli 24. června to, kdo bude po roce mýtné od Hnilicová Hana, provozovatelů nákladních aut v ČR vybírat, ale jaký bude rozsah zpoplatněných komunikací. 26. června Současný systém, kdy jsou kromě několika Černá Marie, výjimečných případů silnic I. třídy zpoplatněné 28. června pouze dálnice a rychlostní silnice, vede část dopravců k objíždění zpoplatněných tras po Loidlová Jindřiška, nezpoplatněných silnicích......přesunutí těchto vozidel na pro jejich provoz nevyhovující, prostorově stísněné průtahy městy a vesnicemi přináší naprosto neúnosnou zátěž obyvatel hlukem, znečištěním ovzduší a vibracemi, vede ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu a obecně ke snížení kvality života v postižených obcích. Situace v mnoha obcích je proto katastrofální, úzké silnice zde nemají často vybudovány ani chodníky a kamiony jezdí obyvatelům doslova pod okny. Nevyčíslitelné jsou pak finanční škody, které vznikají obyvatelům a majitelům domů (popraskané stěny, zhoršená kvalita života, snížená hodnota nemovitostí) i majitelům silnic státu a krajům. Na opravy těchto silnic (zejména krajských) přitom chybí v rozpočtu peníze, a i pokud je komunikace opravena, jedná se o velmi nehospodárnou a neefektivní investici vzhledem ke skutečnosti, že není zároveň odstraněna příčina jejího poškozování a stav silnice se opět rychle zhorší. Stát a kraje tak tratí na této situaci hned dvakrát nutností opakovaně investovat do oprav poničených komunikací a na nevybraném mýtném. Všechny výše uvedené aspekty je proto třeba zahrnout do úvahy o funkci a ekonomické výhodnosti mýtného systému, a to zejména při koncipování jeho budoucího rozsahu...

12 INZERCE 12 Servisní technik Revolutionary Aquarium System Do malého, přátelského kolektivu hledáme manuálně zručného pracovníka, který nám pomůže rozvíjet naši firmu zabývající se realizacemi akvárii. Podívejte se na stránky: a prozkoumejte, zda se chcete stát součástí kolektivu, který má akvaristiku nejen jako práci, ale i jako vášeň. Snažíme se tento obor posouvat dál, sledujeme novinky, navštěvujeme veletrhy a zákazníkům poskytujeme dokonalý servis. Tím se snažíme odlišit od konkurence a v tomto oboru přinášet nové trendy a inovace. Co vás čeká v rámci pracovní náplně: Realizace moderních, luxusních akvárií, kompletace jednotlivých komponent v rámci celé zakázky včetně zodpovědnosti za její úspěšné dokončení, pravidelná servisní údržba v rámci porfolia klientů Plnění požadavků v rámci aktivit spojených s doplňkovým prodejem (e-shop) Co se čeká od vás: Velmi vysokou manuální zručnost (práce se sklem a s živočichy), ŘP nutností (služební cesty dle zakázek po území celé ČR), příjemné vystupování (schopnost navázání vztahů s dlouhodobými zákazníky), časovou flexibilitu a samostatnost, chuť ponořit se do problematiky spojené s akvaristikou, základní PC dovednosti (ovládání servisního systému) Co můžeme nabídnout naše firma: Zajímavou práci v okolí Říčan u Prahy (Louňovice), velmi přátelský kolektiv Možnost práce na HPP nebo živnostenský list Odpovídající platové ohodnocení dle vašich schopností Nástup možný ihned (jedná se o výměnu odcházejícícho zaměstnance) Staňte se součástí firmy, která vás pohltí svým přístupem nejen k zákazníkům, ale i v rámci kolektivu. Životopisy nebo jakékoliv dotazy zasílejte prosím na adresu: nebo Budeme se těšit na společné setkání. Prázdninové kursy vaření pro Vaše děti Cena kursu Kč V ceně je svačina, oběd, pitný režim, odměna a diplomy. Všechny kurzy probíhají od 9 do 15 hodin, možnost příchodu v 8.30 a odchodu v hodin. TERMÍNY: mladší děti let: starší děti let: CHOCO CAFÉ FABRIQUE ŘÍČANY, Masarykovo náměstí 73 Bližší informace na tel. čísle nebo

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

...jaro jako ve středomoří... Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

...jaro jako ve středomoří... Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko ...jaro jako ve středomoří... Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko Milí čtenáři, vážení spoluobčané. Zima, i když mírná je už definitivně za námi a nás čekají příjemné jarní aktivity, at již jsou to procházky

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více