...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko"

Transkript

1 ...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. -sko Úvodník dnešního čísla si dovolím věnovat jednomu zamyšlení... Často se totiž setkávám s názorem, že vesnice (nejen ta naše) už není a nikdy nebude co bývala a že nemá smysl se tomu bránit, protože vývoj zkrátka nejde zastavit... Na jednu stranu chceme žít "na venkově", se všemi výhodami, jako je čistý vzduch a louky nebo les na dohled, na druhou stranu pošilháváme po službách a "kvalitě života", které nabízí město... Je to asi celkem logická lidská potřeba, ale neubráním se pocitu, že nějak zapomínáme dívat se kolem sebe a uvědomit se, co se zde za poměrně krátkou dobu změnilo a mění tzv. k lepšímu... Tento úvodník však není místem, kde bych chtěl něco z toho vyjmenovávat. Naopak, i když se mnou možná ne všichni budou souhlasit, chtěl bych abychom se zkusili zamyslet nad tím, zda není škoda, že některé věci, které vždy k venkovu patřily zapomínáme, nebo dokonce zavrhujeme. Málokdo už ví, na jaký neduh pomáhá rostlina nebo keř, které rostou třeba vedle našeho plotu, že i bez předpovědi počasí se dá poznat, jak druhý den bude a kdoví, zda ještě umíme rozdělat oheň, když i na grilování se používají mnohem častěji plynové nebo elektrické grily... Stále více se stáváme závislí na elektřině, na počítačích, na mobilech. Každý výpadek proudu znamená dnes riziko poškození dat, fotografie, videa, zvuky a vzpomínky máme uložené na discích, které během pár let podléhají zkáze a již nepůjdou vrátit zpět, nehledě na skutečnost, že se v nich často už nikdo nevyzná... Fotografie a celuloidové pásky z našeho dětství, nebo našich rodičů a prarodičů však můžeme prohlížet stejně dnes, jako před padesáti lety nebo za padesát let. Není někde něco špatně? Z trochu jiného soudku jsou venkovské tradice, které alespoň částečně stále přetrvávají. Je hezké, že na Velikonoce se stále připravují vajíčka a jiná výslužka pro koledníky, těší mne, že jsem o Velikonoční pomlázce potkával tatínky s dětmi a že většina domů měla otevřená vrátka jako pozvánku pro malé i velké koledníky.. Tradice jako masopust, vynášení Morany a především "čarodějnice" žijí především díky nadšení členů spolků a sdružení, kteří se snaží tyto tradice obnovit nebo udržovat při životě a za to jim patří velký dík a uznání. No a polibek pod rozkvetlým ovocným stromem? Doufám, vážené dámy a pánové, že i toto si můžete ve svém letošním diáři odškrtnout jako splněno..:-) Vím, že nás denně stíhají starosti, termíny, povinnosti, ale zkusme vnímat, že život na vsi je především o pomalejším rytmu... Využijme toho, že přírodu máme na dosah...udělejte si procházku třeba nad srbínské dětské hřiště a rozhlédněte se krajinou...máme něco, co nám jiní mohou závidět...klid, čistý vzduch, a přitom hlavní město na dohled... Z obsahu čísla: str. 2 Starosti starosty str. 3 O.s. sko účastníkem výstavy "Má vlast cestami proměn" str. 4 Jaro v MŠ str. 5 Územní plán obce str. 5 Stalo se... str. 6-7 Zprávy SDH str. 8 Nový mostek v Srbíně str. 9 Noc s Andersenem v ZŠ str. 1 0 Kalendář -ska str. 11 Kamionová doprava str. 1 2 Inzerce

2 Starosti starosty a nejen jeho... 2 Rudolf Semanský, starosta obce V průběhu posledních týdnů a měsíců letošního roku jsme se věnovali především posledním detailům již brzy zahájené stavby vodovodu pro větší část Srbína a také projektu dvoufázové přístavby základní školy v ě. S výstavbou vodovodu se tak začne již v polovině června a to nejen stavbou vodojemu ve Svojeticích, který bude klíčovou zásobárnou vody, jehož kapacita je spočítána i pro budoucí napojení Žernovky, ale i pracemi na přivaděči, jež bude uložen v komunikaci druhé třídy mezi Svojeticemi a Srbínem. Že to bude znamenat dopravní omezení včetně kyvadlového provozu je již zcela jisté, požadavek obce tak byl, aby se převážná část prací stihla provést v období prázdnin. Další velkou a nezbytnou akcí naplánovanou na prázdniny je 1. fáze přístaby tříd základní školy a to formou kontejnerové nástavby o jedno patro, která bude rovněž zahájena zhruba v polovině června a dokončena by měla být (musí být) před zahájením školního roku. Druhá fáze - stavba zděné budovy pro 270 dětí bude záviset na tom, zda uspějeme se žádostí o dotaci, kterou v těchto dnech vypsalo Ministerstvo financí. Zde už máme připraven nejen projekt, vlastní žádost včetně nezbytných podkladů, které připravil referent pro dotace Dr. Šalda, ale již probíhá i výběrové řízení na zhotovitele stavby. V pracovní skupině složené ze zástupců obce p. Jakoba, Zimy a Semanského průběžně jednáme na Ministerstvu školství i financí nejen pro upřesnění podmínek dotace, ale i pro co nejlepší výchozí pozici pro její získání. V minulých týdnech se k mé velké radosti podařilo po měsíce trvající snaze o souhlasná stanoviska a povolení konečně vybudovat kvalitní a velmi pěkný mostek v Srbíně, v ul. U Požáru přes Louňovický potok, který konečně obyvatelům této části obce umožní pohodlný příjezd ke svým domovům. Stavbu v dohodnutém termínu a velmi kvalitě provedla firma Šmíd, bližší informace najdete v samostatném článku uvnitř čísla. Vrcholí také přípravy územního plánu obce, které je nyní v připomínkovém řízení dotčených orgánů státní správy po kterém bude následovat veřejné projednání. I tomuto tématu se věnuje samostatný článek z pera místostarostky Ing. Eichnerové. I letos bude pokračovat výstavba chodníků v částech obcí, kde to s ohledem na bezpečnost považujeme za nejdůležitější. Proto například již v době psaní tohoto článku vzniká nový chodník v úseku mezi rameny ul. Do Podkovy v ě, mezi Vodním královstvím a bývalou čínskou restaurací. Tento úsek byl pro chodce opravdu velmi nebezpečný a výstavbou chodníku plníme slib, který jsme obyvatelům této části obce dali. Dále bude ulice Do Podkovy ještě letos osazena veřejným osvětlením. Možná si pozornější z Vás všimli, že na několika místech v obci jsou zkoušeny nové typy svítidel s technologií LED. Zásadní je v této fázi zkoušek především svítivost a cena, neboť ne všem výrobcům se daří konkurovat v tomto parametru klasickým sodíkovým výbojkám. Neoddiskutovatelným pozitivem je pak spotřeba elektrické energie, životnost a minimální poruchovost. Pozornost chceme také věnovat vzhledu nejvýznamější dopravní stavby v obci kruhovému objezdu a jeho okolí. Středový ostrůvek si dle našeho názoru zaslouží významnou změnu vzhledu s důrazem na bezúdržbovost a využití tradičních místních materiálů a dřevin. V současné době také probíhá poslední fáze povolování chybějícího přechodu pro chodce přes ulici Školní, s jehož realizací se začne ihned po vydání stavebního povolení. Jak se říká, stále se něco děje a stále je co dělat. Přeji Vám příjemný předprázdninový čas.

3 O.s. -sko na výstavě Má vlast cestami proměn PhDr. Kateřina Čadilová místopředsedkyně o.s. -sko Je potěšující, že O.s. -sko je jedním z asi stovky vystavovatelů, kteří dostali možnost představit pozitivní proměny naší země na národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Je také jediným zástup cem neziskového sektoru, který představuje více než jeden projekt. Smyslem výstavy, která se koná letos už po šesté, je přinášet svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích, návsích... Pořádající sdružení Entente Florale CZ Asociace souznění tak přispívá k posílení sounáležitosti s domovem, osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší 3 zdejší krajinu. Na trase stezky je 1 3 zastavení s originálními infostojany informujícími o různých tématech z práce a života kameníků, geologii a kameni v přírodě všeobecně. Všechna stanoviště jsou pro zpestření na vhodných místech doplněná drobnými dřevěnými herními prvky. Druhý projekt, kterým se prezentuje na národní výstavě, je obnova křížku na Budech. Projekt rozsahem menší, ale zato s duchovním rozměrem přesahujícím naše každodenní pachtění. Jedná se o částečný návrat křížku, který stál na Budech od 1 9. století,v 90. letech století minulého byl ale pobořen při dopravní nehodě. Podařilo se zachránit jen část podstavce, navíc bylo potřeba najít pro křížek nové místo, neboť to původní muselo ustoupit stavbě tolik potřebného kruhového objezdu. Iniciativa k obnově křížku vzešla od členů o.s. sko, které zajistilo z vlastních zdrojů i spolufinancování dotace z Programu rozvoje venkova. Projekt byl realizován v roce ve spolupráci s Obcí. Výstavu Má vlast cestami proměn si můžete prohlédnout v parku u Starého purkrabství až do poloviny července. Pak se rozjede ve třech kolekcích po celé republice s pozitivními proměnami se seznámí cestující na vlakových nádražích, v knihovnách a dalších institucích. Více o výstavě najdete na stránkách mavlast.aefcz.eu, kde můžete až do rovněž hlasovat o nejzdařilejší proměně letošního ročníku. země v zahraničí. Letos bylo k prezentaci vybráno celkem 11 8 proměn. Jistě nás může potěšit, že z kolekce 1 2 středočeských plakátů je 5 z Říčanska a 2 jsou věnovány projektům, jež realizovalo právně -sko.. Prvním prezentovaným projektem je Naučná stezka Po stopách kameníků, vybudovaná v roce 2011 z iniciativy obcí a Louňovice, ve spolupráci se Svojeticemi a Struhařovem a za přispění Ladova kraje. (Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Říčansko.) Trasa byla zvolena s využitím existujících cest, součástí projektového záměru bylo odstranění skládek a zajištění průchodnosti v některých problematických úsecích. Stezka hojně využívá stávajícího turistického značení a vhodně tak propojuje trasy křižující Krásné jaro Vám všem...

4 Jaro v ské školce 4 Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková V březnu jsme v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM navštívili mukařovskou knihovnu, kterou nás ochotně a s úsměvem provedla paní knihovnice. DěkujemeP.:-) Také nám přišly předčítat některé maminky dětské knížky dle vlastního výběru, a tak se děti seznámily i s jinými knížkami, než jim čteme ve školce. Byly to příjemné chvilky pro všechny, děkujeme ještě jednou maminkám. V rámci projektu MALUJEME NA PLOTY tentokrát pod názvem JARO PŘICHÁZÍ jsme v dubnu uspořádali výstavu výtvarných prací pro rodiče i veřejnost. Zúčastnilo se celkem 7 mateřských školek. V této době také proběhl Den otevřených dveří a zápis nových dětí pro příští školní rok. O Velikonocích nás navštívilo DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou plnou písniček JEŽIBÁBA SLAVÍ VELIKONOCE, která se dětem velice líbila. Děti si vyzdobily třídy, vyrobily kraslice a VELIKONOČNÍ VESELICÍ jsme oslavili tuto krásnou část roku. Koncem dubna jsme zhlédli hudební vystoupení divadla HU-SOU v tělocvičně ZŠ a proběhl tradiční DEN ZEMĚ. Letos jsme sázeli na zahradě nový rododendron a odnášeli napadané větve z prostor, kde si hrajeme. Zapojili se všichni a máme radost, že zahrada je zase o kousek hezčí. Duben jsme zakončili REJEM ČARODĚJNIC a od jsme začali navštěvovat SOLNÉ LÁZNĚ v Říčanech. Sedmého května jsme oslavili SRDÍČKOVÝ DEN, děti tančily, soutěžily a maminkám vyráběly krásné dárky. Akce do konce školního roku KVĚTEN 7.5. SRDÍČKOVÝ DEN FOTOGRAFOVÁNÍ SOLNÁ JESKYNĚ SOLNÁ JESKYNĚ BESÍDKY JEŽCI BERUŠKY MYŠKY SOLNÁ JESKYNĚ ČERVEN ATLETICKÉ ZÁVODY 2.6. DIVADLO HARMONIKA O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI 3.6. DEN DĚTÍ - ŠMOULOVÉ A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 9.6. DIVADLO V MŠ NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA (DIVADLO KOLOBĚŽKA) ŠKOLNÍ VÝLET DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA V MŠ HASIČI V MŠ Den Země v základní škole Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Dne proběhla v rámci celosvětového,,dne Země" v mukařovské škole ekologicko-naučná akce,kterou pro žáky 2.stupně připravily pracovnice Muzea v Říčanech. Akce probíhala částečně v areálu školy, částečně v terénu. Děti se při ní dozvěděly mnohé z toho, co běžně v každodenním životě nevnímáme, ačkoliv jsme tím obklopeni. Nadšení z celé akce bylo poněkud zkaleno při práci v terénu, a to na konci ulice Dubová při vstupu do lesa,kde namísto zadaného pozorování mraveniště bylo více nabíledni sledovat,mezi jakými volně a hojně poházenými odpadky se musí účastníci akce pohybovat. Rovněž pozorování života na lesním, tj.druhém rybníku, bylo silně znepříjemněno intenzívním hnilobným zápachem, linoucím se z velkého množství uhynulých ryb, plovoucích na hladině. Nicméně se jednalo z celkového pohledu o přínosnou akci, která obohatila naše žáky o nové poznatky a nezbývá, než poděkovat výše zmíněným pracovnicím Muzea v Říčanech. Dvouměsíčník 3/201 4, ročník IX., číslo 50. Povolení: MK ČR E Vydavatel: -sko, občanské sdružení pro, Srbín a Žernovku Sídlo redakce: Vysoká ul., Tel: Web: Vychází s podporou Obecního úřadu uzávěrka dalšího čísla IČO:

5 5 Stalo se v obci požár bytové jednotky ve večerních hodinách v bytovkách v ul. Pražská. Na místě zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Provedla zde záchranu osoby s hořícího bytu. Přivolaný starosta následně zajistil náhradní ubytování poškozeným, neboť byt byl po zásahu neobyvatelný v neděli v odpoledních hodinách Další fáze přípravy nového územního plánu obce Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce předsedkyně sdružení -sko Občané jsou na stránkách tohoto dvouměsíčníku, který vydává Občanské sdružení -sko, průběžně informováni o postupu prací na novém územním plánu obce. Návrh ÚP byl zpracován architektonickou kanceláří podle schváleného zadání odsouhlaseného zastupitelstvem obce. V něm byly uplatněny požadavky a připomínky všech dotčených orgánů státní správy. Zásadními podmínkami vypracování zůstává nezasahovat výstavbou do významných krajinných prvků, biocenter a biokoridorů, lesů, údolních niv, vodních toků a respektování stávající zeleně. Přednostně je pak požadováno realizovat výstavbu na volných rozvojových plochách uvnitř zastavěného území, kterých je v obci dost. Ti z Vás, kteří se o tuto problematiku zajímají, jistě již postřehli, že pořizovatelem Odborem územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech bylo veřejnou vyhláškou vydáno Oznámení o zahájení a projednání návrhu ÚP ve smyslu 50 Stavebního zákona, tzn. Společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Termín byl stanoven na a do 30-ti dnů mohou vyzvaní uplatnit písemně svá stanoviska a připomínky. Následně po úpravě dokumentace dle těchto připomínek bude opět veřejnou vyhláškou oznámeno konání veřejného projednání, což bude opět zvěřejněno na úřední desce obecního úřadu a jeho webových stránkách. M. Eichnerová, pověřený zastupitel pro Územní plán ředitelka ZŠ telefonicky sdělila starostovi obce, že v areálu základní školy se nachází nepovolané osoby. Vzhledem k opakovanému poškozování okolí školní jídelny a nepořádku se starosta následně dostavil na místo a společně s ředitelkou ZŠ byly osoby vyzvány k úklidu nepořádku a opuštění areálu školy v sobotu ráno byl Policií ČRl starosta obce upozorněn na uhynulého psa plemene NO, který byl pravděpodobně sražen autem. Za pomoci technického pracovníka obce byl pes naložen a předán do veterinární nemocnice Český Brod Zásah jednotky JSDHO v ul. Příčná. V nedělních odpoledních hodinách bylo na žádost Záchranné zdravotní služby provedeno násilné otevření bytu z důvodu zajištění přístupu k seniorce Na základě hlášení občanů byl starosta v pátek večer povolán k zajištění volně pobíhajícího psa velkého plemene v ul. Vodní. Společně se starostou dorazil na místo p. Kniha z odchytové služby, který psa následně převezl do odchytové stanice nahlášena podezřelá osoba, pohybující se v blízkosti ZŠ a MŠ. Jedná se o muže kolem 40 let, asi 1 80 cm vysokého, poněkud sešlého vzhledu. Učitelský sbor byl informován a situaci sleduje. V případě opakovaného výskytu osoby volejte obecní úřad, v nočních hodinách byl opětovně poničen elektrický infosystém příjezdu autobusů na zastávce Pražská,. Obecní úřad prosí o podání informace, vedoucí ke zjštění pachatelů. Tel:

6 Aktuality u hasičů v ě 6 Michal Pokorný, starosta SDH Při sepisování událostí, které nás hasiče provázeli od posledního čísla ska jsem si opět uvědomil, jak bohatá je nejen naše kulturní a společenská činnost, ale i jak je vytížena zásahová jednotka obce, která zasahovala v tomto období u sedmi událostí. Po ukončení vlastního zásahu jsme ještě s PČR provedli zajištění bytu a vrátili se zpět na základnu. V 22:00 jsme na místo vyrazili podruhé na dohlídku, zda je vše v pořádku a nehrozí další nebezpečí. Zásah byl ukončen v 22:1 8 hodin. Mimo výčet zásahů v mém příspěvku jsme se připravovali na soutěž mladých hasičů PLAMEN, zásahová jednotka věnovala svůj čas údržbě a přípravě techniky na mimořádné události. Naše klubovna byla opět zázemí pro pravidelné setkávání seniorů v obci. O tom, co nás vše potkalo se mimo našich internetových stránek můžete dočíst v následujících řádcích. Dne 1 5. března proběhl již 9. ročník přeboru v uzlování. Soutěžilo se v kategoriích mladších žáků, starších žáků a dorostu a uzlovalo se v ské sokolovně. Krásného času dosáhl člen našeho staršího družstva Tadeáš Kočí, který dokázal uzlíky uvázat v čase 00:37:1 9, kterým se dostal na krásné 5. místo ze 1 03 zúčastněných soutěžících. V kategorii dorostu za náš sbor nastoupili dva dorostenci. Karel Löwy ml. dosáhl času 00:40,65, čímž obsadil 7. místo v konkurenci 29 soutěžících. Gratulujeme všem dětem, které na tuto soutěž pilně trénovaly Požár komína K požáru komína do ulice Spojovací v ě byla vyslána naše jednotka 2.března. Po příjezdu byla zjištěna nutnost odstranit z komína regulátor tahu a komín postupně vyčistit za průběžného vybírání žhavého popela z komínových dvířek. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS z Říčan Požár travní porost Tehovec Další požár, tentokrát travního porostu u silnice mezi em a Tehovcem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří pruh trávy podél silnice v délce cca 1 00 metrů a šířce 5 metrů. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci a likvidaci požáru Požár bytu Pražská V podvečer 1 4. března v 1 8:09 byla naše jednotka povolána k požáru do ulice Pražská v ě. Již při příjezdu bylo zřejmé, že se jedná o byt v prvním nadzemním podlaží bytovky. Na místě jsme dorazili v 1 8:1 6 minut. Ihned po příjezdu jsme začali souběžně provádět evakuací ženy s batoletem z okna bytu v prvním podlaží pomocí žebříku a zároveň provádět průzkum v druhém bytě, kde bylo ohnisko požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme si udělali cestu přes plameny a pokračovali v průzkumu, při kterém byla v další místnosti nalezena zraněná seniorka. Tu jsme z bytu za pomoci dalších zasahujících hasičů vynesli před dům a předali do péče ZZS. Další činnost se již týkala dohašení požáru a jeho lokalizace. Na místo zásahu byl přivolán starosta obce, který zajistil potřebnou pomoc ve formě dočasného ubytování postižené rodiny v místní charitě ský uzel Požár stromů Štíhlice Jednotka byla povolána k požáru stromů na zahradě ve Štíhlicích. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o požár hromady křovin uložených na kompostu v zadní části zahrady rodinného domu. Místo zásahu bylo nepřístupné pro CAS cca 1 00 metrů od možného dojezdu techniky. Na místě jsme zasahovali společně s HZS stanice Říčany Požár les Vyžlovka Další lesní požár byl tentokrát nahlášen v obci Vyžlovka. Příjezd k místu zásahu byl komplikovaný s ohledem na to, že požár byl cca 400 metrů od zpevněné komunikace dostupný jen nezpevněnou úzkou cestou. Podařilo se nám dostat s CAS téměř k místu požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru a po zabalení materiálu se vrátili zpět na základnu.

7 Hasičský maškarní bál Tradiční hasičský bát, již poněkolikáté maškarní byl pro mnohé závěrečnou akcí plesové sezóny Pro tanečníky byla připravena bohatá tombola, občerstvení všeho druhu i ohnivá show. V kombinaci s osvědčeným tanečním orchestrem bylo o pěkný kulturní zážitek postaráno. Pěkné jarní počasí ubralo na návštěvnosti, což přispělo tanečníkům předvést nejen své masky, ale i taneční umění v plné kráse. Zpestřením byla i výuková kulturní vložka taneční školy Astra, při které se všichni přítomní mohli přiučit novému tanci Okrskový ples Trochu netradičně, ale již týden po hasičském maškarním plese jsme společně s okolními sbory pořádali další hasičský ples, tentokrát okrskový okrsku č. 5, který sdružuje okolní sbory. Ples byl přístupný všem občanům a tak ten kdo nestihl navštívit žádný z plesů v sezoně 201 4, měl jedinečnou šanci nápravy Požár les Louňovice V pořadí zatím poslední požár lesního porostu byl pro změnu v Louňovicích dne 6.dubna v 20:04. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hromady větví z vytěžené paseky o rozloze cca 1 0x1 0metrů. nasazením jednoho proudu C jsme provedli lokalizaci i likvidaci požáru. Na místě zasahovala také profesionální jednotka HZS stanice Říčany a SDH Tehovec Technická pomoc Technická pomoc spočívala v otevření bytu, ke kterému jsme byli povoláni operačním střediskem do ulice Příčná v ě. Technickou pomoc si vyžádala Záchranná zdravotní služba, neboť se nemohla dostat k seniorce, která byla uzavřena v bytě a potřebovala ošetření. Naším úkolem bylo tedy zajistit přístup do bytu. Poté jsme místo předali PČR ské čarodějnice Přípravy na tuto akci vždy začínají několik týdnů předem, pokud se však vše naplánované podaří a navíc přeje i počasí, je to prima. Letošní rok nám počasí přálo a tak se již v průvodu malých čarodějů a čarodějnic sešlo 84 dětí v maskách, které byly oceněny diplomem a drobnou sladkostí. Společně s dospělými tak byl brzy zaplněn prostor vedle hřiště. Májku se podařilo bez problémů postavit, hranici zapálit a občerstvení bylo rovněž zajištěno dostatek. Děti od nás dostaly zdarma buřtíky, které si s chutí opékaly na připravené hranici. Na hřišti bylo připraveno několik drobných soutěží, které si mnohé děti vyzkoušely. Po setmění se stejně jako v roce minulém staly šlágrem svítící náramky, které jsme během pár minut rozdali. Poté už se všichni bavili dle svého gusta za doprovodu živé hudby produkované skupinou Mahagon. V pozdních nočních hodinách jsme se všichni rozešli a měli dobrý pocit z pěkné akce. Děkujeme obecnímu úřadu a společnosti K2L za podporu akce a Sokolu za zapůjčení sociálního zázemí a prostoru u hřiště. Za sebe bych chtěl poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří nám s přípravou, průběhem, ale i úklidem po akci pomáhali. Plánované akce: Dětský den s hasiči Již tradiční dětský den je naplánován na první sobotu v červnu. Od 1 4:00 proběhne asi největší akce, kterou pro děti již nekolikátým rokem připravujeme. Stejně jako v letech minulých je se na co těšit a tak nám nezbývá než doufat v pěkné počasí a všechny děti a jejich doprovod pozvat na tuto akci. Těšíme se na viděnou i na dalších našich akcích!

8 8 V Srbíně "U požáru" se motoristé dočkali nového mostu Miroslav Šmíd, fa Šmíd - Svojetice Několik let, prakticky od doby, kdy začala vznikat výstavba u rybníka Požár v Srbíně se řidiči i pěší směřující do této lokality museli potýkat s nástrahami brodu přes Louňovický potok. Od nepaměti byla příjezdová cesta - kdysi jen nezpevněná pěšina v tomto místě protínána potokem a mělkým brodem a tento stav zůstal zachován i v době, kdy v okolí vyrostly domy a z obou stran vedla k brodu asfaltová místní komunikace. Problémy s překonáním tohoto mírného vodního toku ale vždy přinášela zima a nebo období dešťů, kdy zejména pro menší auta bylo projetí brodu celkem dobrodružným počinem. Z iniciativy starosty obce, pana Semanského byly již před dvěma nebo třemi lety oslovena naše firma Miroslav ŠMÍD, abychom navrhli řešení přemostění tohoto potoka. Z několika variant bylo nakonec vybráno řešení formou položení betonových prefabrikátů s vysokou nosností, s ohledem na zásah do významného krajinného prvku ale bylo nutné zajistit všechna potřebná povolení a také financování celé akce. Potřebná částka byla pro rok schválena do rozpočtu a následně starosta absolvoval jednání se stavebním odborem, správci povodí, správci inž. sítí, odborem životního prostředí a odborem dopravy. Tento povolovací proces se táhl až do podzimu a s ohledem na blížící se zimní období tak bylo rozhodnuto, že stavba se bude relizovat až v letošním roce. Během měsíce dubna bylo předáno staveniště a naše firma zahájila, ale i dokončila práce na mostku, úpravě koryta potoka a celé dílo následně převzal starosta obce. V rámci této dodávky byla upravena i příjezdová cesta směrem od Louňovic včetně položení asfaltového povrchu. Věříme, že motoristé i pěší tento krok obecního úřadu i kvalitu provedé práce naší firmy ocení.

9 Noc s Andersenem 9 ZŠ Čtrnáctý ročník Noci s Andersenem, respektive druhý na naší škole, skončil. Je to kouzelná noc, která je zasvěcená dnes tolik opomíjenému čtení a pohádkám. Prožili jsme ho s příběhem komisaře Vrťapky a povídkou O Vendulce a drakovi. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Letošního ročníku se zúčastnilo přes dětí a dospělých, celkem na místech naší republiky. Přípravy na tuto akci začaly na naší škole už v březnu. Celkem nás nakonec ve škole spalo asi 90 dětí a 6 paní učitelek. Je třeba jmenovitě poděkovat p. učitelkám - K. Boudové (3.B), Ing. L. Hejdukové (5.A), Mgr. P. Kotrhonzové (2.B), Mgr. M. Kroupové (1.), Mgr. L. Váňové a Mgr. K. Volíkové (3.A). Program, který jsme pro děti nachystali byl velmi pestrý. Rodiče děti přivedli v 1 8 hod do školy, kde si je převzaly paní učitelky. Děti se ubytovaly ve svých třídách. Oficiální odpočítávání Noci s Andersenem začalo v hod. mohutným pokřikem, že nás slyšela i paní ředitelka, která bydlí opodál. Pak už vše šlo pěkně podle naplánovaného programu. Úžasná byla prezentace od pí uč. Mgr. Váňové o H. Ch. Andersenovi, při které se děti dozvěděly mnoho nových informací. Závěrečný kvíz prověřil, jak bedlivě děti poslouchaly. Dále už na ně čekal pracovní list, který pro ně nachystala pí uč. Mgr. Kotrhonzová a pí. uč. Ing. Hejduková. Ve škole zavládlo hrobové ticho, plné soustředění. Následovalo čtení příběhů, malování obrázku. A na co se děti těšily nejvíce? No přeci na stezku odvahy!!!!!! Odvahy měly děti na rozdávání. Některé absolvovaly po jednom, ale i po dvou či třech, záleželo na velikosti strachu. Nejvíce odvahy měly nejstarší děti (páťáci), a tak byly trochu postrašeni. Za odměnu si pak po projití stezky odvahy děti zasloužily malou odměnu pohlednici s motivem komisaře Vrťapky. Následovalo vyhodnocení pracovních listů, obrázků a udílení cen. Nakonec spáči obdrželi diplom a medaili komisaře Vrťapky. Po takových zážitcích byly děti unavené a spánek u některých přišel rychle, u jiných to trochu trvalo, ale nakonec se dostavil. Ráno se děti probouzely kolem půl sedmé, sbalily si spacáky, uklidily třídy a netrpělivě vyhlížely rodiče. Všechny děti byly vzorně předány rodičům, paní učitelky si oddechly, jak to všechno bezvadně proběhlo. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům za dobrůtky, které dětem nachystali. Za zajištění zprostředkování diplomů, pracovních listů a křížovek děkujeme p. uč. Boudové a p.kockovi. Doufám, že naše letošní Noc s Andersenem bude motivovat děti ke čtení a alespoň malým krůčkem přispěje k jejich lepší čtenářské gramotnosti. Andersen je za námi a my všichni doufáme, že jsou dětičky spokojené a plné dojmů. Společně jsme si to opravdu užili. Mohu předběžně slíbit, že se na děti opět budeme těšit, a to 27.března

10 Kalendář akcí 1 4. a , středa, čtvrtek Tradiční sportovní klání škol v Houšťce a Čelákovicích ZŠ , úterý Celoškolní fotografování ZŠ 23. a , pátek, sobota Volby do Evropského parlamentu volební místnost - Školní jídelna Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. května *květen* Brůha Jan, Žernovka, Komárek Miloš, Srbín Kotršalová Věra,, Šantrůček Jaroslav,, Šavrdová Libuše,, Šindelář František,, Říha Petr, Srbín Huša František, Racik Ján, Minaříková Sylva,, Červenková Marie, Srbín Brožová Blanka, 1. května 2. května 2. května 2. května 3. května 7. května 8. května 1 0. května 1 4. května , sobota Vítání občánků vestibul ZŠ Mezinárodní den dětí Poznávací zájezd do Caorle, Itálie ZŠ , sobota Dětský den s hasiči pořádá SDH Letní prázdniny ZŠ května 21. května 21. května Šimuničová Helena, 22. května Foltýnová Jana, Huša Josef, 23. května 27. května Heřmanovský Miroslav, 28. května Jirsová Jiřina, Žernovka Čížek Miloslav,, 30. května

11 Blahopřání Blahopřejeme našim občanům, k významnému životnímu jubileu 1. června *červen* Škopek Jiří,, Rozhoň Stanislav, Čáp František, Žernovka, 2. června 3. června 9. června 11 Obec se připojila k otevřenému dopisu ministrovi dopravy Ing. Antonínu Prachařovi Rudolf Semanský, starosta obce Problém kamionové dopravy se týká téměř každé obce, kterou prochází některá ze silnic vyšších tříd. Že jsou tímto problémem dotčeny i takové obce, jako Babice nebo Doubek dokazují dopravní omezení, které v těchto obcích přijali. Bohužel je to však na úkor dalších obcí, jako třeba a, kam je těmito úpravami nákladní doprava přesměrována.i proto se obec připojila k otevřenému dopisu ministru dopravy ČR, jehož zásadní část zveřejňujeme. Vážený pane ministře, v těchto dnech Váš úřad připravuje výběr Nemrava František,, nového provozovatele mýtného systému po 1 9. června roce Z pohledu nás, zástupců obcí postižených současnou neúplnou podobou Feigel František,, mýtného systému, se jedná o zásadní krok, 23. června který musí naše problémy pomoci řešit, a nikoli je zakonzervovat nebo dokonce zhoršit. Semrádová Jiřina,, Z našeho hlediska je tedy zcela zásadní nikoli 24. června to, kdo bude po roce mýtné od Hnilicová Hana, provozovatelů nákladních aut v ČR vybírat, ale jaký bude rozsah zpoplatněných komunikací. 26. června Současný systém, kdy jsou kromě několika Černá Marie, výjimečných případů silnic I. třídy zpoplatněné 28. června pouze dálnice a rychlostní silnice, vede část dopravců k objíždění zpoplatněných tras po Loidlová Jindřiška, nezpoplatněných silnicích......přesunutí těchto vozidel na pro jejich provoz nevyhovující, prostorově stísněné průtahy městy a vesnicemi přináší naprosto neúnosnou zátěž obyvatel hlukem, znečištěním ovzduší a vibracemi, vede ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu a obecně ke snížení kvality života v postižených obcích. Situace v mnoha obcích je proto katastrofální, úzké silnice zde nemají často vybudovány ani chodníky a kamiony jezdí obyvatelům doslova pod okny. Nevyčíslitelné jsou pak finanční škody, které vznikají obyvatelům a majitelům domů (popraskané stěny, zhoršená kvalita života, snížená hodnota nemovitostí) i majitelům silnic státu a krajům. Na opravy těchto silnic (zejména krajských) přitom chybí v rozpočtu peníze, a i pokud je komunikace opravena, jedná se o velmi nehospodárnou a neefektivní investici vzhledem ke skutečnosti, že není zároveň odstraněna příčina jejího poškozování a stav silnice se opět rychle zhorší. Stát a kraje tak tratí na této situaci hned dvakrát nutností opakovaně investovat do oprav poničených komunikací a na nevybraném mýtném. Všechny výše uvedené aspekty je proto třeba zahrnout do úvahy o funkci a ekonomické výhodnosti mýtného systému, a to zejména při koncipování jeho budoucího rozsahu...

12 INZERCE 12 Servisní technik Revolutionary Aquarium System Do malého, přátelského kolektivu hledáme manuálně zručného pracovníka, který nám pomůže rozvíjet naši firmu zabývající se realizacemi akvárii. Podívejte se na stránky: a prozkoumejte, zda se chcete stát součástí kolektivu, který má akvaristiku nejen jako práci, ale i jako vášeň. Snažíme se tento obor posouvat dál, sledujeme novinky, navštěvujeme veletrhy a zákazníkům poskytujeme dokonalý servis. Tím se snažíme odlišit od konkurence a v tomto oboru přinášet nové trendy a inovace. Co vás čeká v rámci pracovní náplně: Realizace moderních, luxusních akvárií, kompletace jednotlivých komponent v rámci celé zakázky včetně zodpovědnosti za její úspěšné dokončení, pravidelná servisní údržba v rámci porfolia klientů Plnění požadavků v rámci aktivit spojených s doplňkovým prodejem (e-shop) Co se čeká od vás: Velmi vysokou manuální zručnost (práce se sklem a s živočichy), ŘP nutností (služební cesty dle zakázek po území celé ČR), příjemné vystupování (schopnost navázání vztahů s dlouhodobými zákazníky), časovou flexibilitu a samostatnost, chuť ponořit se do problematiky spojené s akvaristikou, základní PC dovednosti (ovládání servisního systému) Co můžeme nabídnout naše firma: Zajímavou práci v okolí Říčan u Prahy (Louňovice), velmi přátelský kolektiv Možnost práce na HPP nebo živnostenský list Odpovídající platové ohodnocení dle vašich schopností Nástup možný ihned (jedná se o výměnu odcházejícícho zaměstnance) Staňte se součástí firmy, která vás pohltí svým přístupem nejen k zákazníkům, ale i v rámci kolektivu. Životopisy nebo jakékoliv dotazy zasílejte prosím na adresu: nebo Budeme se těšit na společné setkání. Prázdninové kursy vaření pro Vaše děti Cena kursu Kč V ceně je svačina, oběd, pitný režim, odměna a diplomy. Všechny kurzy probíhají od 9 do 15 hodin, možnost příchodu v 8.30 a odchodu v hodin. TERMÍNY: mladší děti let: starší děti let: CHOCO CAFÉ FABRIQUE ŘÍČANY, Masarykovo náměstí 73 Bližší informace na tel. čísle nebo

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

O čem to bude tentokrát Vítek Šoupal, Mukařov-sko

O čem to bude tentokrát Vítek Šoupal, Mukařov-sko O čem to bude tentokrát Vítek Šoupal, Mukařov-sko Tak co tam zase na té obci vyvádíte?, vítává mne kamarád, když se jednou za čas potkáme v krámě na Budech nebo před poštou či školkou. A já vždycky přemýšlím,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA Mosopust v Horním Maršově v sobotu 13.2. 2010 (více na str. 8) Uzávěrka dalšího čísla: 4. června 2010 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Nedbalova ulice čeká na nový most

Nedbalova ulice čeká na nový most Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 29. dubna 2015 ZDARMA 4 2015 Zhodnocení půlroční práce vedení města 2 3 Plány ve Valové 4 uličce Novinky na hřišti 4 Královédvorský 4 v Podharti okruh Férová

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 číslo 1 leden 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 foto: Vladimír Hanš SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdo asi netušíme, co máme od letošního

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více