Oskaři v Poděbradech Městské kulturní centrum připravilo na konec března v Zámeckém biografu Oskarový víkend. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oskaři v Poděbradech Městské kulturní centrum připravilo na konec března v Zámeckém biografu Oskarový víkend. 7"

Transkript

1 20. března 2014 Ročník 23 Číslo 6 Cena 9 Kč Eliščina voda Umělecký skvost na kolonádě Eliščin pramen se po desetiletích opět promění v pítko minerální vody. 2 Památník podruhé Další díl seriálu o poutavé historii Památníku krále Jiřího na poděbradském zámku. 5 Oskaři v Poděbradech Městské kulturní centrum připravilo na konec března v Zámeckém biografu Oskarový víkend. 7 Boj o záchranu Fotbalisty Bohemie Poděbrad čeká na jaře nelehké období. K záchraně v I. A. třídě mají pomoci i nové posily. 8 Pavel Chrz: Zubní lékařství je nejvíce podceňovanou profesí Mezi držitele letošních Čestných medailí města patří mimo jiné i prezident České stomatologické komory Pavel Chrz. V Poděbradech si otevřel vlastní zubní ordinaci už v roce Text a foto: Milan Čejka Samozřejmě, že si udělení Čestné medaile velice vážím. Sice nejsem Poděbraďák, bydlím v Městci Králové, ale dlouhá léta Myslíte tedy, že je v naší zemi dostatek fakult, kde mohou studovat budoucí zubní lékaři? Zcela určitě. Problém je v tom, že studium zubního lékaře stojí dost peněz. Podle nařízení Evropské unie musí mít medik během svého studia dost praktických činností. Když poděbradská hvězda tančí Text: Aleš Kubelka Foto: Diana Vitikačová Andrea Třeštiková z Poděbrad se stala před nedávnem se svým partnerem Martinem Houškou mistryní České republiky ve standardních tancích. V pražském Paláci Lucerna si několikanásobní vicemistři naší země podmanili svým výkonem profesionální kategorii. Byl to boj, museli jsme ze sebe dostat to nejlepší, řekla šestadvacetiletá slečna. Ta začala s tancováním ve svých šesti letech a později začala dojíždět na tréninky do Prahy. Po řadě úspěchů na amatérském poli přestoupila Třeštiková se svým partnerem mezi profesionály. Změna to pro nás byla velká. Hlavně co se týče cestování, protože nyní jezdíme na soutěže především do ciziny, prozradila. Obsáhlý rozhovor s Andreou Třeštikovou naleznete v příštím vydání PN. tady pracuji, takže se považuji za místního. Zároveň chci říci, že jsem toto vyznamenání nečekal a mám radost, že město ocenilo moji práci, říká šedesátiletý absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze. Možná bychom mohli představit Českou stomatologickou komoru, v jejímž čele stojíte. Jakou má v republice pozici a jaké jsou její úkoly? Česká stomatologická komora je stavovskou profesní organizací sdružující zubní lékaře, kteří vykonávají svoje povolání v České republice. Naše instituce se snaží spravovat stav zubních lékařů jako celek od vzdělávání přes důstojné ocenění práce až po disciplinární pravomoc vůči svým členům; jde tedy o ochranu společných zájmů, odbornost a etiku povolání. Co se vám v čele této instituce podařilo? Mohu vyjádřit uspokojení nad tím, že se nám daří udržet jednotu našeho stavu. Objevily se totiž určité pokusy rozbít stomatologickou komoru, ale tyto snahy nevyšly. Víme dobře, že zdravotnictví není prioritou některých našich politiků a zůstává spíše Popelkou. Zubní lékařství je nejvíce podceňovanou profesí, alespoň to tak vnímáme. Na prvních místech jsou vždy nemocnice, praktičtí a odborní lékaři. Proto musíme neustále dbát o naše místo na slunci. Naši republiku dlouhodobě trápí nedostatek zubních lékařů. Zlepšuje se situace, nebo zůstává prakticky stejná? Dřívější neutěšený stav se pomalu zlepšuje. Podařilo se nám v minulých letech přesvědčit vysoké školy, aby produkovaly více absolventů fakult zubního lékařství. Podle statistiky z vysoké školy ekonomické to původně vypadalo tak, že lékařů u nás bude v roce 2020 o jednu třetinu méně. Zlepšení se projevuje i tady na Poděbradsku, objevují se mladí kolegové, kteří převezmou naše obvody. MUDr. Pavel Chrz Šedesátiletý Chrz vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, od promoce se věnuje oboru orální chirurgie. V roce 1994 si otevřel vlastní zubní ordinaci v Poděbradech. V letech 1991 až 1994 byl členem představenstva České stomatologické komory, v roce 1994 se stal jejím viceprezidentem a v roce 2009 prezidentem. Jinými slovy lze dodat, že se zmaří hodně materiálů, poničí se nějaké přístroje, a to se promítá do nákladů na výuku. Někdo spočítal, že by studium mělo za jednoho studenta stát korun ročně, přitom škola na něj od státu dostávala jen korun. Paradoxem zůstává, že se tyto částky snižují, takže dnes je tato suma ještě o korun nižší a náklady rostou. Přitom zájem o studium je značný, ale školy nemají prostředky. Pokud stát peníze neposkytne, budeme stále v začarovaném kruhu. V poslední době se mluví o úhradě amalgamových plomb přímo od pacientů. Co si o této věci myslíte? Určitě by si tyto plomby měli hradit pacienti sami. Zubní kaz je civilizační onemocnění, které je ovlivnitelné chováním lidí. Zůstávají výjimky, kdy můžeme hovořit o celkovém závažném onemocnění ústní dutiny. Dokud se nám nepodaří přesvědčit pacienty, že musí o své zuby zodpovědně pečovat, tak se stav radikálně nezlepší. Nám by se líbilo, kdyby veškerá zdravotní péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale tak tomu není v naprosté většině světa. Přitom nejlepší stomatologie je ve Švýcarsku, kde téměř nic není hrazeno z pojištění. Lidé by si měli uvědomit, že když svůj chrup zanedbají, zatíží se jejich rozpočet. Vláda chce také zrušit regulační poplatky za návštěvu ordinací Návštěva zubní ordinace není obvykle příjemná záležitost. Regulační poplatky nemají v zubním lékařství žádný smysl, protože nejde o usměrňování pacientů. Ovšem trváme na tom, že by přitom měla být řádně zaplacena lékařova práce.

2 2 Zpravodajství 20. března Na kolonádě poteče secesní minerálka od Elišky Poděbraďáci i návštěvníci města se budou moci zanedlouho osvěžit douškem minerální vody z nového pítka. Po 40 letech bude totiž obnoven Eliščin pramen na lázeňské kolonádě (na snímku). Text: Aleš Kubelka Foto: A. Kubelka, archiv Bez okolků umělecké dílo nacházející se pár kroků od sochy T. G. Masaryka by mělo být slavnostně otevřeno začátkem května při zahájení lázeňské sezony, nicméně termín zprovoznění nového pítka ještě není dle vedení města stoprocentní. Minerální voda z Eliščina pramene nabídne i svěžejší chuť než poděbradské tekuté zlato z většiny dalších pramenů. Chuť bude obdobná jako ve Svatojánském prameni.,čerstvost je dána krátkou přepravní vzdáleností, protože jsou tato pítka situována prakticky na zdrojových vrtech. Do jiných pramenů ve městě je nutné vodu dopravovat minerálkovody až z jímacích zdrojů za Žižkovem, vysvětlil 2. místostarosta Poděbrad Miloš Mikolanda. Dnem 17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zavedl v České republice koncesi na prodej alkoholu a lihovin. Od tohoto data prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin mohou uskutečňovat jen podnikatelé s koncesí Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Všichni podnikatelé, kteří již byli ke dni 17. října 2013 oprávněni prodávat uvedené komodity a hodlají je prodávat i nadále, mají povinnost Na posledním jednání zastupitelstva dne 19. února 2014 předložil Mgr. Ondřej Malovec doplňující informaci o sporu města Poděbrady se společností Limistav, s. r. o., který se týká nároků z vad díla Rehabilitace centrálního lázeňského parku část C. Pro nezasvěcené uvádím, že se musíme vrátit v čase do roku 2011, kdy se na svém I. zasedání dne začalo tehdy nové MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Technické služby města Poděbrad, s. r. o. oznamují občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že dne 29. března 2014 proběhne Obnově Eliščina pramene předcházela řada terénních a administrativních kroků. V roce 2006 byl v centrálním lázeňském parku vyhlouben vrt BJ22 Jubilejní, který zásobuje léčivou minerální vodou balneoprovozy v lázeňských hotelech Park a Felicitas. Pro případ jeho nenadálého výpadku či havárie byl Na prodej alkoholu je třeba koncese Text: Ing.Gabriela Fultnerová, vedoucí Odboru sociální péče a živnostenský úřad, Městský úřad Poděbrady požádat o udělení koncese. Lhůta pro podání žádosti o udělení koncesní listiny končí již Marným uplynutím této lhůty podnikateli právo prodávat alkohol zaniká. Koncesi na prodej lihovin potřebuje každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem prodává alkoholické nápoje, případně distribuuje alkohol a jiné lihoviny v rámci volné živnosti. Dále každý, kdo v rámci hostinské činnosti prodává alkohol a lihoviny spotřebitelům. Typicky se jedná o všechny prodejce alkoholu, tj. např. prodejny potravin, večerek, čerpacích stanic apod., včetně prodejců alkoholu Vyhraný soudní spor Text: Jaroslav Votava, člen rady města Foto: archiv zastupitelstvo tímto problémem zabývat. Na tomto a dalších zasedáních poukazoval pan Ing. Tomáš Klír na nedostatky, které vznikly při rekonstrukci lázeňského parku firmou Limistav, a dokládal je konkrétními příklady. Musel přitom čelit nevybíravým útokům členů kontrolního výboru, kteří trvali na stanovisku, že obvinění firmy Limistav je neoprávněné, a obhajovali ji v neprospěch města. Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad v sobotu organizován sběr nebezpečného odpadu, například: zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností. HARMONOGRAM v letech vyhlouben před lázeňskou poliklinikou 110 metrů hluboký vrt záložní, označený BJ23. V současné době probíhá jeho propojení se systémem minerálkovodů od vrtu BJ22. Před dvěma lety se zrodila myšlenka na další využití vrtu BJ23, a sice propojení tohoto přírodního léčivého zdroje s krásným, ale nefunkčním pítkem v dopravních prostředcích. Koncese se samozřejmě také vztahuje na všechny restaurace, hospody, bary a jiné podobné podniky, které prodávají lihoviny spotřebitelům. Úprava zákona se vztahuje také na podnikatele, kteří třeba alkohol prodávají v cukrárnách apod., kde je prodej výrobků s obsahem alkoholu okrajovou záležitostí. Žádost o koncesi se podává na jakémkoli živnostenském úřadě. O koncesi na prodej alkoholu si může požádat každý podnikatel, který splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost). Pro stávající podnikatele, kteří již před nabytím účinnosti novely byli oprávněni prodávat alkohol, je žádost až do 17. dubna 2014 osvobozena od správního poplatku. Po tomto datu za ni podnikatelé zaplatí 500 Kč, noví podnikatelé zaplatí 1000 Kč. K žádosti o uvedenou koncesi není zapotřebí dokládat žádné další doklady. Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl, že nárok města Poděbrady proti žalované společnosti Limistav je oprávněný. Toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud v Praze. Město Poděbrady požaduje od společnosti Limistav slevu z titulu vad díla ve výši Kč. O výši slevy rozhodne soud na základě znaleckého posudku. Připojuji se k poděkování všem, kteří přispěli k úspěšnému uplatnění nároků města ve výše uvedené kauze, hlavně pak panu Ing. Tomáši Klírovi. Díky jeho statečnosti, pracovitosti a neústupnosti bylo rozhodnuto ve prospěch města. Senioři oslavili konec masopustu a MDŽ Už tradičně uspořádal Domov pro seniory Luxor začátkem března oslavu konce masopustu. Zároveň došlo k připomenutí Mezinárodního dne žen. Text a foto: Milan Čejka Při této příležitosti předal ředitel domova Jaromír Novák všem ženám květiny. Slavnost poté vyvrcholila vystoupením oblíbeného pěveckého souboru Velenka s harmonikou z Tělocvičné jednoty Sokol Velenice. Zcela zaplněná jídelna si s elánem zazpívala známé lidové písničky. A všichni si pochutnali na zabíjačkových dobrotách (na snímku), které mohly být připraveny díky sponzorství zemědělce Jaroslava Jirmuse z Velenic. Na stolech nechyběly jitrnice, tlačenka a ovar. Skvělé přijetí si pochvaloval i nový klient domova Antonín Procházka, původem z Městce Králové. Už je mi 96 roků, špatně chodím a slyším, ale pořád mám radost ze života, s úsměvem prohodil. Podle slov ředitele Nováka se v Luxoru bude v dodržování tradic a zvyklostí pokračovat i nadále. Trasa I. Přední Lhota, u hasičské zbrojnice hod Polabec, stanoviště VOK v zatáčce hod Kluk, stanoviště před bývalou hospodou hod Mánesova-Husova, U kaštanu hod U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova hod V. Zboží U hasičské zbrojnice hod Trasa II. OVOCKO, ul. Ovocná hod Křižovatka Hraniční-Budovcova hod OVOZEL, ul. Za Nádražím hod U fotbalového stadionu Na hrázi hod Družstevní, na parkovišti u nádraží hod objektu Eliška. Za tímto účelem je nutné vybudovat před lázeňskou poliklinikou technologickou šachtu, podzemní průchody pro potrubí již byly položeny s předstihem. Do Eliščina pramene bude nutné minerálku dopravovat čerpadlem na rozdíl od Svatojánského pramene v Kubových sadech, kde voda tryská k povrchu na principu přírodního artézského přetoku, sdělil dále radní Mikolanda. Celý zdánlivě jednoduchý záměr musel projít také složitou legislativní přípravou a až na základě řady čerpacích zkoušek a laboratorních rozborů mohl být nový vrt BJ22 osvědčen Ministerstvem zdravotnictví jako zdroj přírodní minerální vody. Následně vydal Český inspektorát lázní a zřídel povolení k využívání zdroje a ministerstvo se v současné době vyjadřuje k projektové dokumentaci. V neposlední řadě podléhá tento projekt souhlasu orgánu státní památkové péče, neboť připravované Z vlastních zdrojů bylo na opravu vyčleněno zhruba Kč. Za tyto prostředky došlo k odstranění opadávající omítky a k aplikaci nové, k penetraci a nanesení akrylátové barvy tak, aby nebyl narušen estetický vzhled okolí. Dále bylo opraveno oplechování a pořízeny nové pozinkované okapní žlaby a svody a natřena okna. Zároveň byla vyrobena nová nájezdová plošina pro vozíčkáře. Pro lepší orientaci nejen návštěvníků, ale i občanů našeho města, byl zdokonalen systém informačních cedulí a dopravního značení. Záměrem technických služeb bylo, aby nesly veřejné toalety lepší vizitku města Poděbrad, což jak doufáme, se nám podařilo. pítko zasáhne do konstrukce historické stavby pramene. Kovářsky provedený secesní kříž s tepanou kopulí však zůstanou nedotčeny, doplnil místostarosta Mikolanda s tím, že pítko bude sloužit k přímému občerstvování a odběr minerální vody do velkých nádob zde nebude povolen. Veřejné toalety na náměstí v novém kabátě Technické služby města Poděbrad, s. r. o., které provozují veřejné WC na Jiřího náměstí, se na přelomu loňského a letošního roku rozhodly, že před turistickou sezonou alespoň částečně zkulturní prostředí veřejných toalet (na snímku). Text: Ing. Marie Molínová, Technické služby města Poděbrad, s. r. o. Foto: Aleš Kubelka Naše Historie Eliščina pramene sahá až do roku 1910, kdy byl navrtán druhý minerální pramen v Poděbradech a pojmenován Libuše. V roce 1925 byl prohlouben až na konečných 141 metrů. Za 2. světové války byl přejmenován na počest německých úspěchů na východní frontě na Pramen Viktoria. Po válce získal konečné jméno Pramen Eliška. V letech byl jímací objekt odpojen od technicky již nevyhovujícího zdroje minerální vody (vrtu). Před sedmi lety bylo secesní pítko restaurováno v rámci revitalizace lázeňského parku, ale zůstalo bezvodé. Před desetiletími tryskal Eliščin Pramen na lázeňské kolonádě v měděné váze do skleněné půlkoule. Váza je umístěná na žulovém osmistěnu zastřešeném baldachýnovou stříškou vynesenou na kovaných zdobných sloupcích. Celý altánek je úctyhodná kovářská práce zdobená různými volutami, rostlinným dekorem, maskarony a štítky. Tvarově složitá, plechová baldachýnová střecha je z měděného plechu. Nezávislí na kandidátce Starostové a nezávislí Vážení spoluobčané, Poděbrady vždy byly městem na srdce, nyní jsou na infarkt! Rádi bychom je uzdravili. Chceme žít ve zdravém, moderním a prosperujícím městě, chovat se k sobě slušně, s úctou a respektem. Zajímáme se o Vaše názory a nápady. Nechceme jen přihlížet a kritizovat, chceme pracovat. Proto jsme se rozhodli v říjnu 2014 kandidovat v komunálních volbách. Pokud máte chuť nám pomoci uzdravit naše město, podpořte nás. Přestaňme v Poděbradech jen bydlet, začněme zde žít. STAN - Naše Poděbrady tel.: (po - pá hod.) facebook: Naše Poděbrady

3 Osobnosti Poděbrad převzaly výroční městské ceny V rámci Oslav Dne Poděbrad 2014 došlo k tradičnímu udělení výročních městských cen. Slavnost se konala v úterý 4. března v Divadle Na Kovárně a vedení města ocenilo celkem patnáct osobností. Text: Milan Čejka Foto: Steven Ibinson Večerem provázel známý rozhlasový redaktor a moderátor Jan Pokorný a v doprovodném programu vystoupil mužský pěvecký kvintet Hlasoplet. Na úvod předal 2. místostarosta Poděbrad Miloš Mikolanda pět Záslužných listů. Za podíl na rozvoji občanské společnosti u příležitosti 50. výročí připojení Velkého Zboží k městu Poděbrady ho obdržely Jana Mračková a Nina Zákostelecká. Držitelem listu je rovněž Vít Vurst, a to za příkladný přístup při řešení krizových situací během červnových povodní v roce 2013 a za podíl na rozvoji společenského života Poděbrad. V oblasti sportu se odměny dočkala krasobruslařka Elizaveta Ukolová, která reprezentovala naše město na zimní olympiádě v Soči. Rovněž za příkladnou sportovní Čtrnáct vyznamenaných osobností na pódiu Divadla Na Kovárně, poslední oceněná Nina Zákostelecká se večera nezúčastnila reprezentaci města byla oceněna Veronika Szabóová, která září v disciplíně olympijský šplh. 1. místostarosta Ivan Uhlíř se poté ujal předávání pěti Křišťálových štítů. Za záchranu lidského života ho převzaly Eva Holečková a Veronika Svobodová. K držitelům štítu dále patří Milan Prokeš a Lenka Jelínková, oba za významný podíl na rozvoji kultury v Poděbradech a za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost v rámci působení na základní umělecké škole. David Kubát obdržel štít za obětavou a úspěšnou trenérskou práci pro poděbradský sport. Odešli s medailí Pak už přišel na řadu kvintet osobností, které z rukou starosty Ladislava Langra převzaly Čestné medaile. Ocenění patří Jaroslavě Dunovské za významný podíl při propagaci města a rozvoji kultury v Poděbradech. Významná městská pocta rovněž náleží Pavlu Loudovi a Jaroslavu Seifrtovi, hlavním strůjcům obnovení činnosti skláren. Dalším laureátem se stal prezident České stomatologické komory Pavel Chrz. Město tak ocenilo jeho podíl na propagaci dobrého jména Poděbrad v oblasti zdravotnictví. Poslední Čestnou medaili obdržel Ladislav Vomáčko za dlouholetou obětavou činnost pro město Poděbrady. Fotogalerii z této akce naleznete na Centrum města pod drobnohledem: co odhalila další obchůzka? Také v letošním roce bude pokračovat vedení města se zástupci odborů městského úřadu v obhlídkách Poděbrad. Ta v pořadí již dvanáctá se tentokrát týkala městského centra. Zpravodajství března 2014 Ozvěny Oslav Dne Poděbrad V průběhu Oslav Dne Poděbrad 2014 pronesly známé české osobnosti názory, jak vnímají odkaz poděbradského husitského krále Jiřího. Zde jsou jejich odpovědi. Text: M. Langrová, A. Kubelka Foto: A. Kubelka Otakar Brousek ml.: Dá se říct, že Jiří z Poděbrad byl jednou z mimozemských bytostí, které přišly do našeho národa, aby rozsvítily světlo. Patřil podobně jako Karel IV., T. G. Masaryk nebo Václav Havel mezi osobnosti, které měly svou vizi a snažily se ji uskutečňovat. Pavel Nový: Je mi líto, že jeho nápad na uspořádání evropského mírového spolku všichni obdivují, ale mnozí ho nedodržují. Důkazem je aktuální stav na Ukrajině. Karel Horčička (středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje): V dějinách každého národa nalezneme mnoho osobností, kterých si musíme vážit. Ale jen málo z nich dokázalo svými myšlenkami překročit hranice své země. O to více si musíme vážit idejí krále Jiřího z Poděbrad. Ten by se určitě podivil, že jeho vize byly zhmotněny až za 500 let. Jan Hamáček (předseda Poslanecké sněmovny): Mírová smlouva mezi Jiřím z Poděbrad a francouzským králem je jedním z nejdůležitějších dokumentů české historie. Fakt, že k naplnění myšlenek krále Jiřího došlo až po více než pěti stech letech ukazuje, jakým vizionářem a jakou nadčasovou osobností Jiří z Poděbrad byl. Jen je smutné, že k naplnění jeho vize došla Evropa až po řadě katastrof s miliony obětí ve dvou světových válkách. Text a foto: Milan Čejka Její start byl ve středu 12. března na hraně Paroubkovy ulice a Labského nábřeží před Restaurací V Pivovaře. Právě tady se poukázalo na poškozenou krajnici vozovky, takže dojde k její opravě a místo bude navíc osazeno ochrannými sloupky. Trasa pokračovala podél Labe, kde se nábřežní lampy dočkají nových nátěrů a očištění. Na nábřeží se dále uklidí roští a staré listí. Městský úřad požádá Univerzitu Karlovu jako majitele zámku, aby opravila omítku, která opadává na přilehlou cestu. Několik zásahů čeká i parčík naproti Hotelu Golfi. Jednak dojde k přemístění kontejnerů na tříděný odpad a prostor dostane zámkovou dlažbu. Tamní zlomená mladá lipka bude nahrazena novým stromkem. Opravu čeká i propadlá vozovka před zmíněným hotelem. Prostor u pomníku Ludvíka Kuby bude upraven a osázen travou. Park by ještě měly zpestřit tři nové lavičky. Úpravě se rovněž podrobí cestička vedoucí od Polabského muzea k dětskému hřišti, okolí doplní chybějící lavičky. Problémy se zelení Obhlídka pokračovala ulicí Na Dláždění do ulice Palackého, kde dojde k pročištění chodníkových odtokových žlábků. Na opravu čeká také jedna z kanalizačních mříží v Havlíčkově ulici. Zeleň na sousedním náměstí 5. května doplní šestice nových stromků. Na Riegrově náměstí bude urychleně opravena poškozená dlažba na chodníku a půda kolem vysazených stromků se dočká prokypření. Ve Fügnerově ulici bude z budovy prádelny odstraněn starý billboard a kultivaci se podrobí okolní prostor. Živé ploty vedoucí po obou stranách vozovky by měla čekat jednotná výška zastřižení. Prohlídka pak směřovala do Hakenovy ulice, tady dojde ke sjednocení typů pouličního osvětlení a urychlenému úklidu prostoru před panelovým domem či plochy u zadního traktu obchodního domu Jiří. Listí a odpadky rovněž hyzdí východ u podchodu nedaleko budovy Pentagonu. Velkým problémem v centrálním parku zůstává břečťan, který na záhonech působí velice nevzhledně. Další smutnou záležitostí parku jsou uhynulé mladé jeřáby. Těmito otázkami se bude zabývat jednání města se zahradním architektem Tomášem Jiránkem. Po opravě volá i několik odpadkových košů. Pískovcové sochy rozmístěné v areálu parku se postupně dočkají očisty od zelených mechů a lišejníků. Naproti Restaurace Swiss dojde k úpravě a také výsadbě keřů bobkovišní. Nedaleko lázeňského Hotelu Libuše jsou v parku velké betonové Několik nedostatků, na které se při obchůzce narazilo panely s výstupní šachtou. I v tomto případě se bude jednat s vedením lázní o podstatné úpravě. Bezbariérový Masaryk Bez prodlení by měla být opravena poškozená dlažba u vstupu do prostoru se sochou T. G. Masaryka stávající schůdky dostanou klínky, aby se umožnil plynulý vjezd kočárkům a vozíčkářům. Záhon u památníku se dočká výsadby vhodné zeleně. V parčíku naproti hotel G-REX se odfrézuje nevzhledný pařez a hlavně zde dojde k úpravě prostoru u prodejních stánků včetně výsadby bobkovišní. Prostranství by ještě doplnily dvě lavičky. Vedení ÚJOPu bude požádáno o úklid zámeckého příkopu, přičemž město zajistí nový nátěr zábradlí u schodů k pramenu Tak Vojtu Kladívka už nepotkáme. Promiňte ten nadpis, ale slovo nekrolog nemám rád. Ale Vojtu Kladívka jsem rád měl a nějak by mi to k němu nesedělo. Poděbradky. Zásah dělníků by potřebovala i zámecká zeď na prvním nádvoří tyčící se nad památníkem obětem nacismu. Na samotném Jiřího náměstí bude opravena dlažba a poškozené kanalizační víko, opravy se dočkají rozviklané lavičky. Město také projedná s Policií ČR možnost umístění světelného signalizačního zařízení na náměstí. Podobně jako dříve byly všechny zjištěné závady a nedostatky zapsány. Nechceme nic opomíjet, drobné problémy se nechají opravit poměrně rychle, závažnější záležitosti se ale mohou řešit delší dobu. Seznam závad se průběžně kontroluje. Minulé obchůzky přinesly stovky úkolů, většina z nich byla splněna. Náklady na ně činily více než 10 milionů korun. Ostatně ve volebním programu jsme slíbili, že budeme v těchto aktivitách i nadále pokračovat, protože pořád lze mnohé zlepšovat a zdokonalovat. Do konce volebního období se ještě uskuteční minimálně jedna obchůzka, uvedl na závěr starosta Poděbrad Ladislav Langr. Změna místa výdeje parkovacích karet Na straně 5 dále najdete článek o Jakubovi Vondrovicovi, otci známého poděbradského lékaře a klavírního virtuosa, autorky Barbory Scholzové, která v rámci Oslav Dne Poděbrad obdržela od vedení města pamětní list za oživení památky rodiny Vondroviců. Zmíněná pedagožka sepsala objevnou magisterskou práci, ve které se podrobně zabývala životem a prací otce a syna Jakuba a Otakara Vondrovicových. A právě z ní poskytla redakci PN dosud nepublikované informace o životě lékaře a mnohaletého starosty poděbradského Sokola Jakuba Vondrovice. Šestidenní výstavu originálu mírové smlouvy a její faksimile navštívilo celkem platících návštěvníků. Volby do Evropského parlamentu se konají 23., , a voliči si mohou do požádat v místě trvalého pobytu o voličský průkaz opravňující k hlasování mimo trvalé bydliště. Poděbradští voliči žádají na úseku evidence obyvatel na Odboru správních činností, na náměstí T. G. Masaryka 1130, II. patro (Pentagon), tel Odbor správních činností města Poděbrady 3. dubna 2014, 18:00 Poděbrady, Café Charlotte (kavárna na nádraží) Text: Roman Vlasák Foto: Knihovna Nymburk Trochu svéráz, potkávali jsme se spolu při nejrůznějších očekávaných a také neočekávaných příležitostech. Když se zamyslím, tak nejvíce asi díky železnici. Nějaký nezanedbatelný čas jsme byli oba zaměstnáni na ředitelství Českých drah. Oba jsme měli rádi železnici, oba jsme byli spíše typy terénní, Vojta někde zjišťoval ty své bludné proudy, ale nejpříjemnější setkání bývala v redakci Železničáře a tehdejšího magazínu ČD pro vás. Můj vztah k železnici a psanému slovu trvá, ten Vojtův byl nedobrovolně a nenávratně přerušen. Byl mimo jiné milovníkem dobrého vína, a také dobrých vtipů. Že jsme se někdy potkali i jinde než v redakci, to jistě chápete. Oba jsme dojížděli do zaměstnání vlakem, to byla další příležitost k setkání, často jsme spolu probírali věci veřejné, nejen vysokou politiku, jak bývá zvykem, ale také tu naši, poděbradskou. Navíc byl Vojta sečtělý a v kultuře zpravidla dobře informovaný, a to bylo dobře, neboť jsme nebyli odkázáni jen na tu politiku a železnici. V jedné oblasti jeho zájmů a že jich bylo dost jsem mu určitě nestačil. Byla to muzika. Hudba, chcete-li. Tam jsem za ním značně pokulhával. Vojta v těchto věcech nebyl žádný staromilec. Řekl bych, že dokud vše šlo, jak mělo, tedy i jeho zdraví, sledoval pozorně novinky, měl vztah k mladé generaci, zkrátka nebyl žádná konzerva. Pro mne byl trochu malou záhadou ten tiskový záběr. Abych to upřesnil, jeho články a tisková angažmá nebyly pouze v redakci Železničáře, svoji invenci mimo jiné věnoval i tehdy vydávanému erotickému časopisu Nei Report. A nerad bych opomenul při vzpomínce na něho jeho nikoliv zanedbatelnou byť třeba nepříliš okatou práci pro veřejné blaho, aby se tak řeklo. Poznal jsem ho vlastně po této stránce ještě dříve, než nastalo naše železniční setkávání. Pomáhal při přípravě mnohých svobodných voleb po roce 1989, moderoval, organizoval a pozor také licitoval. Tedy nikoliv politicky, to umí leckdo. Jinak. Byl jedním z prvních a musím uznat velmi pohotových a vtipných licitátorů při dražbách, které se odehrávaly v devadesátých letech. Tenkrát na mne velmi zapůsobil. Uznejte, mělo to svoje kouzlo, to jeho představení; tuším, ve velkém sále na kolonádě: Mé jméno je Vojta Kladívko, licitátor, a poklepnutím tohoto kladívka zahajuji první veřejnou dražbu... Tohle všechno, a je toho daleko víc, se mi vybavilo, když mi zavolal kamarád onu neveselou zprávu, a já jsem si musel říct: Tak Vojtu Kladívka už nepotkáme. Ani ve vlaku, ani při 24 hodinovém čtení, kde nám už chybí Martin Vácha, ani na FEMADu, ani v žádné redakci, protože Vojta už odešel ze svých oblíbených Poděbrad. Inu, bude nám chybět Město Poděbrady v březnu loňského roku začalo vydávat první parkovací karty. Výdejním místem byla určena budova Pentagonu na náměstí T. G. M., č. p. 1130/III. Od středy 19. března 2014 dochází ke změně a parkovací karty Městského parkovacího sytému se vydávají na Městském úřadě v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady, Odboru vnitřních věcí oddělení služeb, v přízemí budovy, kancelář č. p. 24 (naproti pokladně). Město Poděbrady souběžně sděluje, že parkovací karty vydané v letošním roce 2014 do budou mít prodlouženou platnost do Touto formou se město snaží narovnat disproporce z loňského roku, kdy vznikl časový posun mezi zprovozněním Městského parkovacího systému a zakoupenými parkovacími kartami. Mgr. Hana Novotná, Odbor vnitřních věcí města Poděbrady Poděbrady podebrady.zeleni.cz Vydavatel: Městské kulturní centrum Poděbrady, IČO: Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová Grafická úprava: Just B. just-be.cz Korektury: Jana Balcarová Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal Kozák, Karel Liška, Lucie Procházková, Olga Šolcová, Denisa Čechová, Lucie Mařasová,Josef Bubeník, Steven Ibinson a René Slauka Inzerce: Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, Poděbrady, telefon: , , Tisk: TNM Print s.r.o. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 3. dubna Tiráž

4 4 Lidé / Názory 20. března Jak to bylo s originální listinou z roku 1464? S potěšením, jako historik, sleduji dění kolem 550. výročí oslav Mírové mise krále Jiřího v Poděbradech. A právě proto mi to nedá, když se někde objeví a stále se opakuje jedna zásadní nepřesnost, abych se vyjádřil ke článku: Do Poděbrad míří skutečný poklad jedna z nejcennějších středověkých listin České republiky (PN ). Je to nutné, neboť tuto zásadní chybu přejímají všechna média a dávají jí tak zásadní důležitost. Přitom to není pravda! Jedná se o fakt, že Poprvé (a naposled) mimo Prahu byla pergamenová listina ke zhlédnutí, prý ve druhé polovině 20. století pro veřejnost vystavena v Praze, a to celkem třikrát, v letech 1958, 1988 dopis Listina z poděbradské výstavy r / J. Hrabětová, Polabské muzeum Poděbrady a 2001, nikdy však mimo Prahu. Cituji dále: Takto vyvezena do regionálního muzea listina dosud nebyla. Poděbradským občanům se nabízí jedinečná příležitost vidět mimo Prahu jeden z nejvzácnějších dokumentů pozdně středověkého českého státu. Dosud se tak nestalo a zřejmě v budoucnu už nikdy nestane, jde o naprostou výjimku, o které se dlouho uvažovalo a vyjednávalo, neboť je to velké riziko. Bohužel se tak nakupilo v jednom článku tolik zavádějících informací, že cítím povinnost uvést věci na pravou míru. Každý vzdělaný člověk, který je alespoň trošku obeznámený s regionální literaturou, se přitom může podívat do Vlastivědného zpravodaje Polabí z roku 1964 a přesvědčit se o opaku. Originální pergamenová listina z roku 1464 nejenže opustila Prahu (!), ale dokonce byla v bývalé kapli poděbradského zámku ke spatření téměř 4 měsíce!!! A ke spatření byla nejen samotná přátelská smlouva, ale také další originální listiny, jako např. papežská bula z roku 1465, kterou dal papež krále Jiřího z Poděbrad do klatby, konvolut celé řady diplomatických akt, deskové obrazy, originály rukopisů charakterizujících události doby, či hlavně deník panoše Jaroslava o českém poselstvu do Francie roku 1464, který se cesty nejen zúčastnil, ale také ji popsal. Vlastní výstava se stala posléze základem stálé expozice Jiřího z Poděbrad, otevřené nastálo se zahájením lázeňské sezony Pochopitelně unikání středověké listiny byly už v září roku 1964 z expozice vyjmuty a nahrazeny případně kopiemi nebo od nové sezony jinými exponáty (zejména zlomky originálních gotických plastik). Jak vidno dnešní sláva je jen odleskem skutečně velkolepých oslav u příležitosti 500 let mírových návrhů krále Jiřího v roce Tehdy se dokonce podařilo zařadit rok 500. výročí jejich vzniku mezi světová významná výročí oslavovaná organizací UNESCO. Dokonce k zahájení výstavy na poděbradském zámku poslal zdravici sám generální tajemník OSN U Thant (text je též možno přečíst si v Polabí). Samotnou celostátní výstavu zhlédlo od května návštěvníků. Mezi návštěvníky výstavy byly i desítky cizinců z 22 zemí světa. PhDr. Pavel Fojtík, historik a místostarosta města Nymburka Redakci PN překvapila kritika respektovaného regionálního nymburského historika Dr. Fojtíka, ale autentická fotografie ze zmíněné výstavy z roku 1964, kterou se redakci podařilo získat, a následný výklad odborného správce fondu Archiv České koruny (viz dále) dokládá, že nešlo, jak Dr. Fojtík tvrdí, o originál listiny. Je zřejmé, že v tomto případě nelze zaměňovat literaturu za prameny. Jinými slovy v neděli 2. března 2014 byl v Polabském muzeu v Poděbradech opravdu vůbec poprvé vystaven mimo Prahu uvedený vzácný historický dokument. Vyjádření PhDr. Denka Čumlivského, odborného správce archivního fondu AČK, Národního archivu: Na barevném záběru z poděbradské výstavy z roku 1964, poskytnutém paní PhDr. Janou Hrabětovou z Polabského muzea, není zachycen originál smlouvy s francouzským králem Ludvíkem XI. z (AČK inv. č. 1710), ale jen kopie. Lze to zjistit srovnáním listiny na snímku z výstavy s reprodukcí originálu: 1/ První přivěšená pečeť měla v roce 1964 při okraji poškození. Teprve po roce 2000 byl okraj restaurátory doplněn. Na obrázku z výstavy je pečeť kompletní. 2/ Z druhé pečeti je na fotografii z roku 1936 (viz Idea Československého státu, Národní rada Československá. Praha, vyobrazení XIII.) zachována jen spodní část. Později po pečeti již nezůstala ani stopa. Na kopii je však pečeť celá a neporušená. 3/ Oba podpisy na kopii listiny byly provedeny rukou tvůrce kopie poněkud volněji a v drobných detailech se liší. 4/ Sklady listiny tedy výrazné stopy po původním složení listiny, před jejím narovnáním v rozložené podobě po roce 2000 procházejí na kopii jinými částmi textu (konkrétními slovy a písmeny), než je tomu na originálu. Archivní fond Archiv České koruny, jehož součástí je uvedená smlouva, spravovala v 60. letech 20. století doc. PhDr. Anna Skýbová, která byla zásadním odpůrcem zápůjček listin z korunního archivu s ohledem na jejich nedobrý fyzický stav. S konzervováním se totiž započalo až v roce To potvrdila i bývalá archivářka Jitka Šejharová (nastoupila do archivu v roce 1958), která připomíná, že výstavy vzácných archiválií musely být pravidelně kontrolovány, ale do Poděbrad v roce 1964 z archivářů nikdo nezajel ani jednou! Představa originálu uvedené listiny vystaveného na zámku v Poděbradech v roce 1964 byť na jediný den, natož po dobu čtyř měsíců, z mnoha výše uvedených důvodů nemůže odpovídat skutečnosti. Kdo lže? dopis V PN se opětovně zviditelňuje pan PaedDr. Káninský. Vysvětluje mou úlohu při pořádání elektronické aukce na výběr dodavatele elektřiny a plynu pro obyvatele Poděbrad. V článku ze mě dělá manipulátora s nevinnými občany Poděbrad, kterým jsem lhala, abych je donutila změnit jejich dodavatele energie, dokonce pod hlavičkou města. S pořádáním elektronické aukce pro občany Poděbrad přišel pan 1. místostarosta Mgr. Ivan Uhlíř. Dostala jsem za úkol kontaktovat firmu ecentre, která s pořádáním aukcí pro obyvatele začala. Vše bylo řádně schváleno radou města. Pro první kolo jsem byla i pověřena zajištěním vytisknutí informačních letáků (tiskla firma Kompakt pana PaedDr. Káninského), které vycházely ze zkušeností v Říčanech, a základ letáku dodala firma ecentre. Na těchto letácích je vysvětleno, z čeho se skládá vyúčtování plynu a elektrické energie, a o co v elektronické aukci vlastně jde. Pro upřesnění uvádím: 1. složka je regulovaná státem za distribuci z logiky věci vyplývá, že ji mají všichni dodavatelé stejnou, 2. složka je za dodávku a stálé platby a služby. A právě o tu druhou se soutěží. Nebyl nikdo, kdo by tuto informaci neznal. Přesto jsem ke každému občanovi přistupovala individuálně a vše jsem znova vysvětlovala. Jak je vidět, pan PaedDr. Káninský dosud, bohužel, nepochopil ani skladbu platby za energie. Za uveřejnění článku v PN, kde bylo konstatováno, že obyvatelé Poděbrad ušetřili v průměru jsem byla okamžitě osočena, že lžu. Mé argumenty, že všichni vědí, že procento je právě z té neregulované složky byly smeteny ze stolu přesto, že jsem vysvětlovala, že jsou lidé v obraze a vědí, že je to procento z neregulované složky. Byla jsem donucena toto v příštím vydání PN vysvětlit a uvést, kolik je to procent z celkového vyúčtování. Účastníci aukce dostali vždy vypočtenou částku, kterou ušetří za období platnosti nové smlouvy oproti ceně současného dodavatele. Jen např. na stálé platbě za jistič u EE lidé šetří 600 Kč ročně. Pro někoho žádný peníz, pro někoho velký peníz. Kolik bylo skutečně obyvatel Poděbrad, kteří mi uvěřili, to doopravdy nevím, protože tato data zůstala u mého bývalého zaměstnavatele. Co však vím zcela jistě je fakt, že mezi nimi byl i pan 1. místostarosta s několika odběrnými místy. A co se týká mé odbornosti? Byla jsem určena jako osoba, která bude od občanů sbírat materiály pro vstup do elektronické aukce pro firmu ecentre. Měla jsem v rukách hodně smluv od mnoha firem, které dodávají plyn a elektřinu. Mnohdy jsem nevěřila vlastním očím, co vše důvěřivým lidem podstrčí k podpisu. U nás budete mít nejlevnější plyn na trhu., ale zamlčí se, že stálý plat jim vše několikanásobně nahradí a informaci o této neregulované složce nenajdete ani ve smlouvě ani v materiálech, které ke smlouvě dostanete, ale zjistíte ji až při vyúčtování. A to už je pozdě, protože vám řeknou, že je tato informace veřejně přístupná na jejich www stránkách. O platnosti smluv a jejich prodlužování snad ani hovořit nebudu. Článek pana PaedDr. Káninského je opět v duchu Kroupová je odkecaná. Pravdou je, že se snaží, ale já mám svědomí čisté. Nemám levný plyn ani elektřinu. Nemám ani práci, protože jsem ji kvůli panu Káninskému a zbytku představenstva MR opustila. A protože jsem odkecaná, asi ani dlouho mít nebudu. Kdo mě zná, ví, jaká jsem. Pro toho, kdo mě nezná a četl článek věrohodného pana PaedDr. Káninského, jsem psala toto vysvětlení, podlost a ubohost některých lidí bohužel nezná mezí. Zuzana Kroupová řádková Práce z domova, PC/internet, volná pracovní doba, atraktivní výdělky, tel.: Řemesla 2014 veletrh odborných škol a učilišť Ve dnech února proběhl na Výstavišti v Lysé nad Labem další ročník veletrhu středních škol a učilišť pod názvem Řemesla 2014 s účastí poděbradské zemědělky. Text a foto: Vladislava Šizlingová V letošním roce zajišťovala organizaci akce Krajská hospodářská komora Střední Čechy, která za podpory Výstaviště v Lysé nad Labem sestavila zajímavý program nejen pro návštěvníky, ale také pro studenty prezentujících škol. V rámci veletrhu studijních oborů se představilo celkem 17 středních škol, převážně z okresů Praha-východ, Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Kutná Hora. Město Poděbrady skvěle reprezentovala Střední zemědělská škola a Střední odborná škola. Zúčastněné školy se mimo jiné zapojily do Soutěže o nejlepší prezentaci školy. Pro tu si každá z nich připravila pětiminutové představení, které na podiu přednesli jednotliví studenti. Kromě toho měly střední školy možnost přilákat pozornost příchozích především žáků základních škol a jejich rodičů prostřednictvím stánků, kde zajímavou formou představily všechny nabízené obory. Kdo se zastavil u stanoviště SZeŠ a SOŠ Poděbrady (na snímku), mohl si odnést drobný dárek, a sice výrobek ze šustí a slámy, jehož zhotovení studenti školy během veletrhu předváděli. V dalších stáncích se návštěvníci mohli osvěžit nápoji a také sladkými výrobky nebo výtečnými bramboráky. Některé ze škol pak nabízely zákazníkům i své služby, například možnost ostříhání na místě nebo zkrášlení v kosmetickém salonu. Všech těchto služeb lidé hojně využili. Program na podiu výstaviště byl pestrý, kromě prezentací škol zde vystoupila také Oblastní spolek Českého červeného kříže se sídlem Poděbrady Nabídka rekondičního pobytu s výukou první pomoci pro děti a dospělé Termín: Místo konání: Juniorhotel Roxana chata Lenoch, Rokytnice nad Jizerou Předběžná cena pobytu: Kč (cena zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou penzi, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor) Informace na tel.: , , nebo u: personalistka společnosti Crystal Bohemia Poděbrady, jež přiblížila studijní obor sklář, který je možné vystudovat v SOŠ a SOU Nymburk. V soutěži o nejlepší prezentaci školy vyhrála SŠ oděvního a grafického designu Lysá nad Labem. Akce se zúčastnilo na 680 žáků základních a středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Tímto veletrhem byla obnovena tradice prezentací středních škol ve Středočeském kraji na Výstavišti v Lysé nad Labem. Celý příspěvek najdete na v rubrice Organizace. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks, dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v neděli 30. března 2014 od 17:15, u vlakového nádraží v Poděbradech. Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek. Cena: Kč/ks. Případné bližší informace: Po Pá hod, tel , , PODĚBRADSKÉ NOVINY TERMÍNY VYDÁNÍ Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání PN PN PN (vzhledem k svátku 1. 5.) PN PN PN PN Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese:

5 Jakub Vondrovic: pokrokový lékař a zapálený sokol Poděbrady jsou známy nejen coby město krále Jiřího, ale také jako město lázeňské, v němž hráli a hrají důležitou roli lékaři. Jedním z nich byl MUDr. Jakub Vondrovic, který se pro svou výtečnou práci, společenskou a občanskou aktivitu stal významnou a váženou osobností. Seznamte se s jeho životním osudem, jenž je s Poděbrady konce 19. a první poloviny 20. století neodmyslitelně spjat. Publicistika března 2014 Na Huslíku vyroste centrum pro ekologickou výchovu se záchrannou stanicí Projekt výstavby centra pro environmentální výchovu a pomoc zraněným volně žijícím živočichům, které se bude nacházet v prostoru bývalé hájovny v lužním lese zvaném Huslík, se úspěšně blíží k realizaci. Text: Barbora Scholzová Foto: Archiv Elišky van Lakwijk Jakub Vondrovic se narodil 23. září 1865 jako čtvrté dítě v chudé rolnické rodině v Nevolicích u Domažlic. Po gymnáziu se rozhodl zasvětit svůj život přírodním vědám a odešel studovat medicínu na českou část Karlo- -Ferdinandovy univerzity v Praze. Po promoci v roce 1889 působil nejprve v Žiželicích u Chlumce nad Cidlinou, ale zakrátko vedly jeho kroky do Poděbrad, kde zaujal místo druhého praktického lékaře (první praktický lékař Bohumil Bouček zde působil již od roku 1877). Tehdejší platy lékařů byly stanovené zákonem a pohybovaly se na hranici životního minima, proto si Jakub Vondrovic přivydělával mimo jiné soukromou praxí. Jeho jméno je však především spjato s první vývojovou etapou poděbradských lázní. Společně s Bohumilem Boučkem zaznamenávali první léčebné výsledky, které následně publikovali v odborných článcích, knížkách a pojednáních. Jakub Vondrovic se zasloužil o založení Vyšetřovacích a léčebných ústavů, bez kterých by byl lázeňský úspěch nemyslitelný. Chápal zároveň, že pro návštěvníky Poděbrad je důležitá nejen kvalitní léčba a služby, ale také jejich vlastní pohodlí. Na základě toho nechal postavit první penzion ve městě speciálně pro lázeňské hosty s názvem Chodská. Jak se lázně rozrůstaly, byl k penzionu na rohu Riegrova náměstí přistavěn třípodlažní dům nesoucí stejné jméno Villa Chodská. Ve svém úsilí o rozkvět lázní neustával. Sledoval nejnovější trendy a pokroky v lékařství, zapisoval různé poznatky a porovnával je se svými zkušenostmi, aby mohl nemocným lidem co nejvíce porozumět a pomoci. Avšak nejen prací živ je člověk I Jakub Vondrovic si toho byl vědom, a proto se věnoval mnoha dalším aktivitám. Na prvním místě nesmíme opomenout jeho členství v Tělocvičné jednotě Sokol (od roku 1892), do jejíž činnosti se aktivně zapojil. Cvičil, přednášel, staral se o organizaci zábavních akcí a v roce 1904 byl jmenován starostou Sokola. Tuto funkci zastával až do roku 1933, tedy úctyhodných devětadvacet let! Stal se také spoluzakladatelem Vzdělávacího sboru, tehdy nejvyššího kulturního orgánu v okrese. Byl vzorným příkladem sokolského bratra, který pro Sokol žil a dýchal. Rodina Vondrovicova (zleva): Lidmila, Otakar, Anna a Jakub Mimoto Jakub Vondrovic působil v městském výboru, stál u zrodu politického klubu, kulturně se vyžíval v městské besedě, v Divadelním spolku Jiří a také v prozatímním výboru muzejního spolku dokonce sám přispěl několika dary do sbírek vznikajícího muzea. Tím však výčet jeho aktivní společenské činnosti nekončí. Z jeho iniciativy byl založen týdeník Nezávislost, jehož cílem bylo šířit svobodomyslné a pokrokové myšlenky (avšak bez závislosti na politické straně). Jakub Vondrovic dále spoluzaložil Klub poděbradských lékařů a také Náboženskou obec Církve československé (dnešní Církev československá husitská) v Poděbradech. Přispěl rovněž ke vzniku Ligy proti tuberkulóze, Ochrany matek a dětí, místního sdružení Červeného kříže a dalších humanitárních organizací. Poslední fotografie Jakuba Vondrovice Jak vypadal rodinný život Jakuba Vondrovice? Původně ani neměl v úmyslu se oženit, ale nakonec změnil názor a roku 1902 spojil svůj život s poděbradskou dívkou Annou Horovou, dcerou správce panství. Manželé se dočkali celkem čtyř dětí, avšak jen dvě z nich se dožily dospělosti. První dcera Anna (nar. 1903) zemřela po dlouhé neznámé nemoci v jedenácti letech, o rok mladší dcera Věra opustila svět rovněž předčasně ve věku pěti let na následky těžké infekce krčních mandlí. Pro rodinu lékaře nebylo jednoduché přijmout fakt, že tehdejší medicína nedokázala pomoci milovaným dětem. Potěchu přinášel manželům Vondrovicovým syn Otakar (nar. 1908), budoucí lékař a klavírní virtuóz, a o šest let mladší dcera Lidmila. Anna Vondrovicová se pečlivě starala o domácnost, rodinu i o pen zion Chodská, Jakub Vondrovic rozvíjel své sebevzdělání v historii, zahraniční literatuře, miloval přírodu a zahradničení. Zajímal se o umění, politiku a byl nadšeným vlastencem. Z výše uvedeného lze lehce odvodit, že Jakub Vondrovic byl činorodý muž, který si uměl rozvrhnout svůj život tak, aby jej dokázal plnohodnotně využít. Jeho životní cesta skončila náhle 10. srpna Poslední rozloučení s váženým lékařem a oblíbeným a upřímným člověkem se konalo o dva dny později. Jakub Vondrovic byl pochován v Poděbradech Kluku, v rodinné hrobce, která je vyzdobena jeho reliéfem v sokolské uniformě. O Otakaru Vondrovicovi přineseme článek v některém z dalších vydání PN. Text: Redakce PN Foto: Archiv Záchranné stanice v Pátku Finančně náročná akce, jejíž náklady jsou plánovány okolo 30 milionů korun, poskytne nové možnosti pro vzdělávání dětí a mládeže a také široké veřejnosti. Dotace na tento projekt byla získána Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Polabí z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z dalších projektů podporovaných Středočeským krajem, Lesy ČR, TPCA Partnerství pro Kolínsko, Skupinou ČEZ (Nadací ČEZ) a Českým svazem ochránců přírody. Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání dne 6. listopadu 2013 rozhodlo projekt podpořit finanční spoluúčastí korun. Podpora bude využita na rekonstrukci příjezdové cesty, která však nadále zůstane majetkem města, podotkl starosta Poděbrad Ladislav Langr. Příjem dotace je podmíněn spolufinancováním žadatelů, proto si ochránci přírody musí velký obnos sehnat také sami z jiných zdrojů, zčásti je tato částka pokryta i z jejich vlastní činnosti. Záchrannou stanicí v Pátku každý rok projde více než živočichů, kteří by se bez lidské pomoci neobešli. V roce 2013 jsme ošetřili celkem zraněných volně žijících živočichů, více než 55 % se vrátilo zpět do přírody. Péče o tyto živočichy je podmíněna vysokými nároky na veterinární a hygienické předpisy a v neposlední řadě také na welfare čili tak zvanou pohodou ošetřovaných živočichů, vysvětlil Luboš Vaněk, vedoucí Záchranné stanice v Pátku. S novým zázemím vznikne komplexní areál nepřetržité péče o volně žijící živočichy spolu s veterinární ordinací, karanténou a léčebnou částí. Pro návštěvníky z řad veřejnosti bude otevřena expozice trvale handicapovaných živočichů s praktickými ukázkami důsledků lidské činnosti na naše životní prostředí. Promítací sál umožní pravidelnou osvětovou činnost v podobě zajímavých přednášek s různou tematikou. Součástí budou i environmentálně vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy (tzn. programy pro výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím). V neposlední řadě stanice po svém dobudování nabídne obyvatelům i návštěvníkům Poděbrad trvalé rozšíření nabídky o zajímavá setkání s jinak volně žijícími živočichy. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce roku 2015, v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Na tu je již vydáno stavební povolení, v zimním období byly provedeny sanační práce na přípravě pozemku na stavbu, k pozemku byl přiveden elektrický proud. Žádná uzavírka v dané lokalitě při výstavbě centra nebude probíhat, pouze stavební pozemek bude uzavřen, doplnil Vaněk. Na fotografiích: z činnosti Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku MULTITEC Bohemia, a. s. přijme zájemce (i absolventy) pro pracoviště Český Brod: zámečníka svářeče, vzdělání SO technické lakýrníka, vzdělání SO v oboru pracovníka do obchodního oddělení, vzdělání ÚSO technické Nástup: duben 2014 Kontakt: Z historie Památníku krále Jiřího v poděbradském zámku 2. díl Přinášíme čtyřdílný seriál o historii prostor poděbradského zámku, kde se dnes nachází Památník krále Jiřího. Ten bude v rámci letošního 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad otevřen v nové podobě koncem dubna. Text: Jana Hrabětová, Polabské muzeum Poděbrady Foto: Kolorovaný návrh ze sbírky Polabského muzea / P. Šorm I v novém zámeckém areálu z 16. století zůstalo celé jižní křídlo nad řekou bez větších stavebních zásahů. V zámecké kapli zasvěcené svatým Třem králům se podle záznamů zachovaných v zámeckém archivu sloužily každé úterý mše, při kterých žactvo poděbradské účinkovalo figurální hudbou. V roce 1723 tu dokonce byl při bohoslužbách předán symbolický klíč od zámku osobně císaři Karlu VI., když Poděbrady i s císařovnou navštívil při cestě do Prahy na slavnou korunovaci. Tehdy patrně udělal zdejší zámek na císaře velmi příznivý dojem, neboť panovník přikývl na jeho rozšíření a dosti velké úpravy. Celá stavební akce pak byla zadána již zmíněnému známému královskému staviteli Františku Maxmiliánu Kaňkovi, z jehož relace o stavu rodné Jiříkovy světničky bylo citováno minule. Poslední velká přestavba zámku podle Kaňkových plánů byla prováděna postupně v letech 1748 až 1752 a dala celému objektu současnou podobu ve stylu klasicistního baroka. Stavbě se nevyhnula tentokrát ani zámecká kaple. Celá podlaha dostala novou dlažbu ze 400 nových kehlheimských desek, přivezených z Vídně, z Dolních Rakous byl do ní objednán nový mramorový oltář s velkým oválným obrazem sv. Tří králů, vyrobeny nové dubové lavice a v zadní části kaple vznikla nevelká oratoř. Dokončená kaple byla znovu vysvěcena v roce V rámci přestavby celého jižního křídla a začlenění do jednolitého komplexu zámeckých budov se nad kaplí stavěla další tři patra. V nových pokojích tady už v roce 1752 mohli být ubytováni císařští manželé Marie Terezie a František Lotrinský při své první návštěvě našeho města. Císaři se tu tak zalíbilo, že ještě několikrát přijel s mnoha pozvanými hosty do Poděbrad na hony. To už byl ovšem ubytován v reprezentačním palácovém křídle západně od kaple. Po smrti svého manžela v roce 1765 Marie Terezie souhlasila, aby se ze zámku stala invalidovna pro vysloužilé císařské důstojníky. Tomu se musely přizpůsobit všechny obytné prostory, kaple však zůstala nedotčena. Po necelých třiceti letech však císař Josef II. rozhodl o jejím zrušení. Z kaple se stalo skladiště nepotřebných věcí a skrovný inventář byl rozdán do okolních kostelů. Ale v roce 1803 se v klenutém stropě v důsledku velkého tlaku nadstavěných pater začaly objevovat povážlivé trhliny. Nezbylo než snést staré gotické klenby, osekat původní kamenné pilíře, zesílit základy ve sklepech a na nich postavit přes všechna patra nové mohutné cihlové pilíře. Ty pak byly spojeny klenebními pásy v místech, kde se nad nimi nacházely příčky mezi pokoji a celá kaple byla nově zaklenuta plackami. Když se v roce 1839 stal novým soukromým majitelem poděbradského panství baron Jiří Sina, dovolil zámeckému personálu občas si zahrát v bývalé kapli ochotnické divadlo, zahrály si tu prý také kočující divadelní společnosti. Skutečnou divadelní scénu si s dovolením Sinova nástupce Šimona v kapli postavili poděbradští ochotníci po založení svého spolku v roce Zachovaly se až dojemné vzpomínky na tuto událost a na jejich nadšení hrát v tak skrovných a vzhledem k osvětlení petrolejkami nebezpečných podmínkách. (Jejich představení byla hojně místními navštěvována a z kaple do nádvoří byl jediný vchod.) Naštěstí se tu hrálo jen do roku 1883, kdy po odchodu vojenské posádky obec věnovala k úpravě na divadlo část bývalých kasáren směrem do Valů. Opuštěná a rychle chátrající kaple zaujala pozornost nového poděbradského pána, knížete Filipa Arnošta Hohenlohe, který si se svou manželkou Charicleou, dědičkou zdejšího panství, zvolil v roce 1884 poděbradský zámek za své stálé sídlo. Z prázdné rozlehlé prostory bývalé kaple si chtěl dát upravit reprezentační přijímací síň na způsob anglických hal. V muzejních sbírkách se zachoval kolorovaný návrh, který si na novou úpravu kaple kníže objednal u jednoho německého architekta (na snímku). Než však mohl být úmysl knížete realizován, došlo při bourání zdí pro vodovod k náhodnému objevení středověkých fresek. Stačil jen někde v Německu koupit a v roce 1908 dát osadit kolem vchodu do kaple pěkný novogotický portál s rodovými erby v nadpraží a původní schodiště z nádvoří opatřit dekorativní balustrádou z umělého kamene. Za čtyři roky nato zemřela kněžna Chariclea a kníže natrvalo opustil Poděbrady. Zemřel za první světové války koncem roku Pokračování příště

6 6 Kultura / Akce 20. března Nenechte si ujít Oskarový víkend Městské kulturní centrum Poděbrady připravilo na konec března v Zámeckém biografu zcela výjimečný program Oskarový víkend. Text: Čestmír Církva V neděli 2. března tohoto roku se konal v Dolby Theatre v Los Angeles 86. ročník udílení ceny Academy Award, jinak zvaného jako předávání Oskarů. Z této největší události Hollywoodu bylo vybráno pět vítězných filmů v různých kategoriích, jež budou promítnuty v Zámeckém biografu během pátku až neděle března v avizovaném Oskarovém víkendu. Pro Poděbrady to je významná kulturní událost, neboť divák má příležitost prožít ve filmových příbězích osudy, které ve stejnou dobu prožívají lidé v kinech pěti světadílů. Jsme součástí velké globalizované rodiny filmových diváků. V případě vaší účasti v biografu jsou příjemné zážitky jistotou. Těšíme se na vás. Podrobný program Oskarového víkendu na str. 7. Jak udělat králi radost Zatímco první březnovou neděli stáli Poděbradští frontu, aby zhlédli originál dohody mezi králem Jiřím a Francií, na poděbradský zámek se sjeli vzácní hosté z desítky evropských zemí. Text a foto: Eva Svobodová, organizátorka studijní návštěvy 128 Všichni přijali pozvání Hotelové školy a Vyšší odborné školy Poděbrady, aby se účastnili v pořadí již deváté studijní návštěvy pod patronací Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, jejímž tématem byla Odbornost jako páteř národního vzdělávání a ekonomiky. Několikadenní společný pobyt nabitý událostmi jedna návštěvnice z Francie ve výsledku zhodnotila slovy: Toto je Evropa. A myslela tím místo, kde společné vzdělávání, spolupráce, úcta, respekt a přátelství mění starý kontinent v příjemné místo k žití. Tak si tak říkám, co na to autor původní myšlenky? Asi je rád. Mírová poselstva sice se zpožděním několika století ale přece jen nakonec do Poděbrad dorazila. Celý článek a více fotografií na v rubrice Organizace. Diváci nahlédnou do dámské šatny Divadelní spolek Jiří představí první letošní premiéru komedii z hereckého prostředí Dámská šatna autora Arnošta Goldflama. Nějakou dobu jsem pátrala po dobrém textu, který bych mohla připravit s menším počtem herců. Mělo to být něco lehčího a zábavného pro účinkující, ale hlavně pro diváky, řekla na úvod režisérka Nataša Doležalová. Text a foto: Milan Čejka Proč jste si vybrala právě tuto inscenaci? Shodou okolností se ke mně dostal scénář komedie Dámská šatna. Líbil se mi, ale s výhradami. Proto jsme se ho snažili ve výsledku doplnit o svoje nápady. V originále bylo i dost vulgarismů, které jsme zredukovali. V inscenaci se setkávají čtyři herečky několika generací. V divadelní šatně toho proberou zřejmě mnohem víc než jen svoje role Ano, v podstatě zde nejde ani tak o divadlo, jako o životní postoje jednotlivých postav. Samozřejmě, že vše se odehrává v zákulisí, v atmosféře příprav na představení. Na prvním místě jsou však mezigenerační vztahy. Mladá elévka je plná nadějí, ale čeká na svoji roli. Herečky střední generace jsou sice na výsluní, na druhou stranu řeší velké citové problémy. Ta nejstarší je už za zenitem a cítí, že se pomalu blíží její odchod z jeviště. Dámská šatna pojednává o životě čtyř žen, které ho zasvětily divadlu a jsou to kolegyně, kamarádky i soupeřky. Někdy se říká, že mezi herečkami panuje i v šatně určitá závist nebo řevnivost. Jak to vnímáte vy? Popravdě řečeno, někdy tam trochu té závisti bývá, ale nedává se přímo najevo. Vaši inscenaci dokresluje hudba. Jaký žánr jste zvolila? Chtěla jsem příběh čtyř hereček protknout odpovídající hudbou. Přiznám se, že miluji argentinské tango a flamengo. Mám za to, že tato hudba do naší inscenace patří. Tango je plné emocí a vášní, do prostředí dámské šatny tedy zcela určitě náleží. Koho uvidíme v nové komedii? Začnu nejmladší členkou, postavu Kláry ztvárňuje nadějná Sabína Oreská. Role Marie se ujala Blanka Fišerová, která má skvělý herecký i hlasový fond. Pro Trudu jsem vybrala Ivanu Illichmanovou je to pro ni velká herecká příležitost. Konečně postavy nejstarší herečky Lízy se zhostila zkušená Jana Pospíšilová, která určitě skvěle motivuje ostatní členky souboru. Navíc se v naší inscenaci objevuje i herec. Promiňte, ale co dělá muž v dámské šatně? Pro určité zpestření jsem dopsala postavu kulisáka, technika a rekvizitáře, zkrátka takovou holku pro všechno, ale v kalhotách. V tomto případě byl obsazen Martin Pospíšil. Vlastně se tam krátkým vstupem objeví i nápověda Jana Ježková jako nedílná součást hry. Kdy se uskuteční premiéra, respektive reprízy hry? Na premiéru zveme v sobotu 12. dubna od hodin. Repríza nebude hned vzápětí, ale koncem května. Informace o termínech dalších představení Dámské šatny se zájemci dozví na plakátech nebo v novinách. Ze zkoušky konverzační komedie Dámská šatna na snímku (zleva) Sabína Oreská a Blanka Fišerová V rolích hereček Trudy a Lízy se představí (zleva) Ivana Illichmanová a Jana Pospíšilová Mateřské centrum Skřítek, Za Nádražím 763, Poděbrady zve na přednášku MOŽNOSTI UZDRAVENÍ od hodin Žijete s bolestí zad, hlavy, kolene, alergií, fobiemi, nízkým sebevědomím, dysfunkčními vztahy, poruchami učení? Myslíte si, že se s tím nedá nic dělat? Na této přednášce se přesvědčíte o opaku. Vstupné 50 Kč. Více informací na v rubrice Pozvánky. ART KINO Text: Čestmír Církva Foto: Archiv Epizody večera 7. dubna nás provedou kinematografií konce 50. let a bouřlivým obdobím 60. let 20. století. Každý tvůrce, který bude představen, byl anebo ještě je svou tvorbou přínosem světovému filmu. Ne jinak tomu bylo a je s tvůrci tehdejší československé znárodněné kinematografie. Je známo, že film jako umění vznikající průmyslově, s velkými náklady, je bezprostředně závislý na skutečnosti kolem sebe, na společenských podmínkách tvorby. Konec 50. let dovoluje československým filmovým matadorům zúročit své zkušenosti. Tuto dobu můžeme spojit s filmy a jmény režisérů Vávra, Krška, Kachyňa, Jasný, Radok, Weis, Frič, Lipský, Brynych a další. Matadory v první polovině let šedesátých, jednou třetinou roční produkce Barrandova, doplňují mladí tvůrci. V drtivé většině jde o absolventy filmové fakulty pražské AMU, která je naučila filmovému řemeslu, ale zároveň se neopájet jenom kouzlem jeho možností, ale tyto možnosti ovládat a vést je k samostatnému myšlení, k vlastnímu pohledu na svět, ve kterém žijí. Do této generace tvůrců patří režiséři Forman, Passer, Papoušek, Šorm, Němec, Juráček, Chytilová, Jireš, Máša, Menzl, Bočan, Schmíd, Jakubisko, Uher, Haveta a další. Za těmito jmény jsou filmy, které ve své době něco znamenaly. Jejich festivalové úspěchy nám záviděly několikrát i větší sousední země. Tvůrci ve světě i jejich filmy měnili směr svého zájmu a vznikaly Nové vlny v dalších filmových zemích. Každá vlna měla svůj specifický tvůrčí projev a vlastní prioritní umělce i díla. Epizody filmového večera 7. dubna nám přiblíží dobu a filmy, které ve světě vznikaly ve stejnou dobu jako u nás Černý Petr, Démanty noci, Obchod na korze, Sedmikrásky, Údolí včel, Ostře sledované vlaky, O slavnosti a hostech i Hoří, má panenko a Intimní osvětlení a další díla. Pro historii naší kinematografie to bylo období umělecky nejhodnotnější a dosud nepřekonané. PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA od hod. v Zámeckém biografu Budou promítnuty epizody 7 a 8. Epizoda 7 Evropská nová vlna (60. léta 20. století) Konec 50. let a začátek nové bouřlivé dekády přiblíží kromě jiných i Claudia Cardinalová, která se v exkluzivním interview rozhovoří o Fredericku Fellinim. Dánský režisér Lars von Trier se nám svěří se svou slabostí pro Ingmara Bergmana a Bernardo Bertolucci si zase vzpomene na spolupráci s Pierem Paolo Pasolinim. Objevujeme francouzské autory, kteří svými tikajícími filmovými bombami nastartovali novou vlnu, šířící se po celé Evropě. Plesová sezona pomalu končí. Jaký byl maturitní ples oktávy Gymnázia Jiřího z Poděbrad, který se nesl v duchu kouzelné Paříže? O tom se dočtete na v rubrice Zpravodajství. Epizoda 8 Noví režiséři, nové formy (60. léta 20. století) Osmý díl představuje osudy světové kinematografie během zlatých šedesátých let. Hollywoodský kameraman a režisér Haskell Wexler objasní, jak dokumenty ovlivnily hranou mainstreamovou produkci. Do nové éry americké kinematografie vstoupíme spolu se snímky Bezstarostná jízda a 2001: Vesmírná Odyssea. Seznámíme se s tvorbou neamerických tvůrců, jako byli: Roman Polanski, Andrej Tarkovskij či Nagisa Ošima. Připomeneme si zrod černé africké kinematografie a s vývojem v Asii nás seznámí významný indický režisér Mani Kaul. Termíny uvedení dalších epizod Příběhu filmu: Odysea Epizoda 7 a Epizoda 9 a Epizoda 11 a Epizoda 13 a Epizoda 15 a film Nikdo se nebude nudit. řádková Koupím starou poškozenou, nefunkční kytaru i elektrickou, zn. levně, tel.:

7 POZVÁNKY Text: Milan Čejka a Redakce PN Muzeum zve na tradiční jarní výstavu V pátek 21. března otevře své brány Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Ve všech sedmi chalupách skanzenu budou až do konce dubna znázorněny staré zvyky a obyčeje, které po celé jarní období provázely život venkovského lidu ve středním Polabí. Výstava Jaro na vsi bude otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Více informací na Přednáška přiblíží slavníkovské mincování Ve vinárně kulturního domu v Libici nad Cidlinou se ve středu 26. března od 18 hodin uskuteční přednáška s názvem Po stopách slavníkovské mincovny. Archeologové Jan Mařík a Luboš Polanský přiblíží slovem i obrazem problematiku stříbrných mincí ražených v Libici na konci 10. století. Libičtí ochotníci zahrají úspěšnou pohádku Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou se o prvním březnovém víkendu s úspěchem zúčastnil Pražské oblastní přehlídky amatérského divadla. Odborná porota doporučila souborem nastudovanou pohádku Čarovný kámen do programu celostátní přehlídky divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník Zmíněný příběh Kristýnky, Matěje, jejich dědečka a tří čarodějnic soubor uvede v sobotu 22. března od 15 hodin v libickém kulturním domě. Zahájení motorkářské sezony je za dveřmi V sobotu 5. dubna proběhne v centru města již tradiční zahájení motorkářské sezony. Opět bude možno obdivovat Harleye, choppery, cruisery a další jednostopá vozidla a stylové trojkolky. Kolona by měla podobně jako v minulých ročnících akce dorazit z Prahy do Poděbrad kolem poledne. 2. ŘEMESLNÝ JARMARK v Lysé sobota 5. dubna od do hodin nám. Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem Originální české rukodělné výrobky, ukázky řemesel, tvůrčí dílny pro děti a dospělé, možnost zakoupení materiálu pro tvoření, divadélko, občerstvení. Vstup zdarma. Na podporu malého Vašíka z Litole. Více informací na v rubrice Pozvánky. DIVADLO NA KOVÁRNĚ / Út / JANÁČKOVO TRIO Tento soubor vznikl v roce 2001 z podnětu klavíristky Markéty Janáčkové, od roku 2011 hraje na housle Irena Herajnová, zástupce koncertního mistra ČF, na violoncello Marek Novák. Repertoár tria zahrnuje skladby všech období od baroka až po hudbu 21. století. Pořadatel: Společnost Otakara Vondrovice, o. s. Cena vstupenky: 100 Kč / Čt / KLAVÍRNÍ RECITÁL ANEŽKY SUCHÁNKOVÉ Cena vstupenky: 50 Kč / Ne / O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU Velikonoční pohádka pro nejmenší diváky a jejich rodiče Účinkuje: Liduščino Divadlo Cena vstupenky: 60 Kč / Po / VEČER SVĚTOVÉ HUDBY Slovensko Estonský hudební šarm Účinkují: Miriam Rodriguez Brülová kytara, Petr Nouzovský violoncello, Oksana Sinkova flétna Cena vstupenky: 100 Kč / Ne / LÁSKA Zábavná řada Jiskřivá komedie amerického dramatika Murraye Schisgala, mimo jiné spoluscénáristy filmu Tootsie, je satirou na zneužívání slova láska. Tři zasmušilé duše vyvolávají bouře smíchu. Divadlo Bez zábradlí Režie: Alice Nellis Hrají: Karel Heřmánek, Ivana Chýlková, Zdeněk Žák Cena vstupenky: 370 Kč / Út / KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ Vstup zdarma / So / DÁMSKÁ ŠATNA Premiéra Hra zavádí diváka do dámské šatny v divadle, onoho tajemného, mystického a vzrušujícího místa. Setkáme se zde se čtyřmi herečkami různého věku a takříkajíc oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky. Prožijeme spolu s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, každodenní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné a přece dojímavé osudy. Režie: Nataša Doležalová Účinkuje: DS Jiří Poděbrady Cena vstupenky: 80 Kč Více informací v rozhovoru na str / Ne / PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU Divadelní představení pro nejmenší diváky a jejich rodiče na motivy klasické pohádky. Účinkuje: Divadlo Evy Hruškové Cena vstupenky: 60 Kč / Út / ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO Kvarteto vzniklo z iniciativy členů České filharmonie Zuzany Hájkové, Jiřího Posledního (viola) a Jakuba Dvořáka (violoncello). Primáriem se stal významný houslový virtuos Pavel Eret. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou zárukou prvotřídní interpretace především české hudby a skladeb W. A. Mozarta. Pořadatel: Společnost Otakara Vondrovice, o. s. Cena vstupenky: 100 Kč / Čt / TECHTLE MECHTLE 2106 Travesti revue. Známá travesti formace tří mužů Lukáše, Honzy a Alexe, kteří se téměř každý večer mění v krásné ženy připravila zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. Hlavním cílem show postavené opět na parodii, nadsázce a humoru jsou jako vždy rozesmáté tváře publika. Cena vstupenky: 250 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě) / Út / KONCERT UČITELŮ ZUŠ Cena vstupenky: 50 Kč / Čt Ne 52. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE Další ročník festivalu nejen na téma poezie a mluvené slovo. Podrobný program v PN a na speciálních plakátech / Po / TŘI MUŠKETÝŘI Hudební zpracování Třech mušketýrů Účinkuje: Ďáblovi Drobečci Cena vstupenky: 200 Kč VÍCE INFORMACÍ NA ZÁMECKÝ BIOGRAF / Čt Pá / POMPEJE 3D Akční / USA, Něm. / dabing / od 12 let / 102 min. / 150 Kč Otrok gladiátor Milo čeká na svůj poslední boj, aby se dostal na svobodu. S výhledem na nový život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora. Jejich opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země. Režie: Paul W. S. Anderson, hrají: Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland / So Ne / DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 3D Animovaný / USA / dabing / přístupný / 92 min. / 150 Kč Pan Peabody je geniální, vtipný, odvážný, je světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem. A navíc je pes. Navzdory tomu adoptuje kluka Shermana, kterého od plenek vychovává tak, jak nejlépe umí. Režie: Rob Minkoff, hrají: Ty Burrell, Ariel Winter, Stanley Tucci / So Ne / ZIMNÍ PŘÍBĚH Fantasy / USA / titulky / přístupný / 118 min. / 90 Kč V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh filmu Winter s Tale plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla. Režie: Akiva Goldsman, hrají: Russell Crowe, Colin Farrell, Jessica Brown Findlay / Po / NEJLEPŠÍ ČLOVĚK ART Komedie / ČR / přístupný / 97 min. / 80 Kč Česká satirická veselohra, jejíž děj se odehrává někdy kolem roku Obyvatele městečka Pětice vzruší záhadná zásilka, která má být doručena nejlepšímu člověku v obci. Tento titul si nárokují všichni členové městské rady. Ukáže se, že šlo o chytře promyšlený žert, který měl odhalit skutečný charakter lepších lidí města. Režie: Václav Wasserman, Ivo Novák, hrají: Vlasta Burian, Václav Vydra ml., Jiřina Šejbalová / Út / AŤ ŽIJE SVOBODA Drama / Itálie / titulky / od 12 let / 95 min. / 90 Kč Volby se blíží a preference nejsilnější politické strany klesají, navíc jedné noci zmizí její předseda E. Olivier. V hlavě šedé eminence A. Bottini se zrodí šílený a hazardní plán podsunout veřejnosti Olivieriho bratra dvojče. Režie: Roberto Andó, hrají: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto / St / FAIR PLAY Drama / ČR / od 12 let / 100 min. / 110 Kč Okolí staví před mladičkou sprinterku jasný cíl: účast na OH. Bez jejího vědomí jí začnou být podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Režie: Andrea Sedláčková, hrají: Judit Bárdos, Eva Josefíková, Aňa Geislerová / Čt / KOLEJE OSUDU Drama / Austrálie, VB / titulky / od 12 let / 116 min. / 100 Kč Britský důstojník Eric Lomax padl během 2. světové války do japonského zajetí, kde zažil nepředstavitelnou dřinu a hladovění při stavbě železnice a také děsivé mučení. Film sleduje jeho osud za války i mnoho let poté. Režie: Jonathan Teplitzky, hrají: Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgård OSKAROVÝ VÍKEND Kultura / Akce března 2014 Výjimečné tři dny s úspěšnými snímky 86. ročníku udělování cen americké filmové akademie pro nejlepší filmy uplynulého roku Oscar. Cena vstupenky u jednotlivého filmového představení: 90 Kč Pátek v GRAVITACE 3D Sandra Bullock a George Clooney zůstanou po havárii vesmírné lodi v kosmu sami, odkázáni jeden na druhého. Směřují dál do temného vesmíru a vědí, že ztratili jakékoli spojení se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Oscar: nejlepší režie (A. Cuarón), nejlepší hudba, nejlepší střih, nejlepší kamera, nejlepší vizuální efekty, nejlepší mix zvuku, nejlepší střih zvuku Sobota v LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala a jeho věrného soba, aby nalezla sestru uvězněnou v ledovém království. Po cestě potká mýtické trolly a legračního sněhuláka. Oscar: nejlepší celovečerní animovaný film, nejlepší úvodní píseň Sobota v a LET V ŘETĚZECH Skutečný příběh černocha Solomona, který v jeden jediný nečekaný moment přišel o rodinu, práci a majetek. Skončil jako otrok spoutaný v řetězech a jeho jediným osudem se stala dřina na plantáži pod bičem otrokáře. Oscar: nejlepší film, nejlepší adaptovaný scénář, nejlepší herečka ve vedlejší roli (L. Nyongo) Neděle 30. v VELKÁ NÁDHERA Italský režisér P. Sorrentino zasazuje příběh stárnoucího spisovatele do prostředí římské smetánky a po vzoru velikánů F. Felliniho a M. Antonioniho podává kritiku současné společnosti. Oscar: nejlepší neanglicky mluvený film Neděle v KLUB POSLEDNÍ NADĚJE Životopisné drama o elektrikáři a příležitostném jezdci rodea, který chce za každou cenu a navzdory prognózám lékařů zvítězit nad nemocí AIDS. Nemá co ztratit, a proto začne pašovat dosud neschválené léky. Oscar: nejlepší herec v hlavní roli (M. McConaughey), nejlepší herec ve vedlejší roli (J. Leto), nejlepší make-up / Po / : VESMÍRNÁ ODYSEA ART Sci-fi / VB, USA / titulky / od 12 let / 149 min. / 80 Kč Symbolická pouť člověka od jeho zvířecích počátků přes dobývání vesmíru a konflikt s umělou inteligencí až po přechod na vyšší rovinu existence. Režie: Stanley Kubrick, hrají: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester / Út / VAMPIRE ACADEMY Fantasy / USA / titulky / od 12 let / 105 min. / 90 Kč Rose je dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr. Posláním dhampýrů je chránit klidné a smrtelné vampýry Moroje před těmi krvežíznivými. Rose se svojí kamarádkou, morojskou princeznou, prožívají různá dobrodružství. Režie: Mark Waters, hrají: Zoey Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovskij / St / KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Přední český kritik a publicista se po mnoha letech rozhodl obnovit svůj poslechový klubový pořad, jenž volně navazuje na programy, které připravoval za minulého režimu po celé republice. Zhruba dvouhodinový pořad sestává ze dvou částí. První je věnovaná tvorbě domácí a druhá, nazvaná Letem světem, rozšíří naše obzory v hudbě zahraniční. Cena vstupenky: 40 Kč / Čt / PHILOMENA Drama / VB, USA, Fr. / titulky / od 12 let / 98 min. Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté půl století. Bývalému zahraničnímu korespondentovi BBC se do rukou dostává možnost odhalit příběh, který může být jeho životní reportáží. Režie: Stephen Frears, hrají: Judi Dench, Steve Coogan, Mare Winningham / Pá Ne / NOE 3D Drama / USA / titulky / přístupný / 135 min. / 150 Kč Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral Noema a jeho početnou rodinu. Režie: Darren Aronofsky, hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman / Po / PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA (7, 8) ART Dokumentární / VB / titulky / přístupný / 80 Kč Klubový film. 6 let natáčení, 4 kontinenty, 11 desetiletí a tisíce filmů. Výpravný příběh o vývoji filmu. Adaptace Cousinsovy stejnojmenné knihy je patnáctihodinový dokumentární snímek, který navštěvuje klíčová místa historie filmu. Režie: Mark Cousins Více informací na str / Út St / (NE)ZADANÍ Komedie / USA / titulky / od 12 let / 94 min. Mikey se rozvede a jeho dva kamarádi mu slíbí, že zůstanou svobodní. Původní plán najít si někoho na nezávazný sex se zkomplikuje, když si Mikey začne hledat náhradu za svou ženu a kamarádi se zamilují. Režie: Tom Gormican, hrají: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller / Čt / ONA Romantický / USA / titulky / přístupný / 126 min. / 110 Kč Theodore je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních dopisů pro druhé. Po ukončení dlouhého vztahu se začne zajímat o nový, pokročilý operační systém, o němž výrobce tvrdí, že představuje zcela unikátní a intuitivní bytost. Režie: Spike Jonze, hrají: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams Připravujeme: / Pá Ne / / 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU / Po / / LIV & INGMAR ART / Út St / / VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY VÍCE INFORMACÍ NA

8 8 Sport 20. března Jarní záchranná mise: vyhnou se fotbalisté Bohemie dalšímu sestupu? Fotbalisty Bohemie Poděbrady čeká perné jaro. Po nevydařené podzimní části budou bojovat o udržení v 1. A. třídě. Text: Aleš Kubelka Ilustrační foto: archiv Ačkoliv loni hráči zpod Rádiovek sestoupili z krajského přeboru, na brzký návrat zpět si budou muset ještě nějaký čas určitě počkat. Místo útoku na špici 1. A třídy, mají totiž Poděbraďáci zcela jiné problémy. Na své soky hledí z dolních pater tabulky, a tak je jejich jediným jasným cílem udržení A třídy i pro sezonu 2014/15. Přípravu na jarní odvety však týmu komplikovala slabá účast na trénincích. Hráči se moc nescházeli, a přestože byly tréninky kvalitní, mrzela nás početná absence. Čili spokojeni s přípravou být příliš nemůžeme, řekl záložník Bohemie Jan Jirásek. Mužstvo absolvovalo v zimních měsících turnaj v Kolíně, ale protože nastupovalo často v dost odlišeném složení, na sehrávání a konsolidaci kádru dojde podle Jiráska až v samotných mistrovských utkáních. Zimní mobilizace K tomu by měl přispět především nový (hrající) trenér, kterým se po podzimní části sezony stal Pavel de Giorgii. Ten u kormidla Bohemie nahradil Jana Bartheldyho. Kouč de Giorgii mohl v zimě přivítat nové posily, které budou v honbě za každým Vrbenská září v Egyptě i v lázních Odchovankyně poděbradského tenisu Anna Vrbenská sbírá úspěchy už i mimo Evropu. Text a foto: Eliška Turková Teprve sedmnáctiletá dorostenka absolvovala nedávno tři turnaje kategorie ITF v Egyptě, kde porážela i mnohem zkušenější a starší soupeřky. Zároveň byla talentovaná Vrbenská oceněna za své výkony v rámci Oslav Dne Poděbrad v Hotelu Golfi, kde Poděbradským novinám odpověděla na několik otázek. Právě jste převzala ocenění od města Poděbrady za své sportovní výsledky. Jaké jsou vaše pocity? Jsem za něj moc ráda. Byla jsem důležitým bodem určitě potřeba. Do týmu přišel brankář Lukáš Podrázský ze Sokolče, z Nymburka útočník Jan Ryšavý a z Pátku pak obránce Patrik Bartheldy. Další dva hráče máme vytipované a jednáme s nimi, vypočítal de Giorgii, který by ve svém kádru ještě rád uvítal defenzivního záložníka a koncového hráče. Debakl na úvod Jak již bylo zmíněno, jiný scénář překvapená, když mi o tom taťka řekl. Nyní jste členkou TK Olymp Praha. Dojíždíte už jen na tréninky do Prahy, anebo stále trénujete i v Poděbradech? V Poděbradech trénuji dvakrát týdně s taťkou, ale jinak dojíždím každou středu, čtvrtek a pátek na Spartu. Nedávno jste se vrátila z Egypta, kde jste se zúčastnila několika turnajů. Můžete nám je trochu přiblížit a prozradit jaké byly vaše výsledky? Byla jsem celkem na třech turnajích. Tam se konají turnaje takřka každý týden. Hrála jsem o 10 tisíc dolarů, byly to klasické WTA turnaje žen. Na prvním turnaji jsem prohrála v prvním kole hlavní soutěže. Na druhém jsem prohrála ve finále kvalifikace a na tom posledním jsem se dostala do semifinále, takže jsem byla nakonec třetí. než vyhnutí se sestupové bažině si v klubu nepřipouštějí. Cíl do jarní poloviny soutěže je jasný; je jím Fotbalisty Poděbrad (na archivním snímku v modrobílém) čeká na jaře bitva o záchranu záchrana v soutěži, shodli se trenér de Giorgii s Jiráskem. Ten jako nejdůležitější bod této mise považuje pravidelnou účast hráčů na víkendových zápasech. To bude alfou a omegou našich výsledků. Kádr na udržení A třídy totiž máme, prohlásil. Jarní premiéra se však Bohemii příliš nevyvedla. Na hřišti B týmu Tenistka Vrbenská se svým otcem a zároveň trenérem Michaelem To je výborně nastartovaná sezona. Co se vás čeká v nejbližší době? Teď v dubnu pojedu na jeden český turnaj a poté uvažujeme opět o nějakém turnaji v cizině. Benešova utrpěla debakl 0:5. Co první letošní zápas kouči de Giorgiimu naznačil s výhledem k dalším utkáním? Musíme hrát od úvodního hvizdu agresivněji, být důraznější v osobních soubojích, a mít větší chtíč a vůli zápas vyhrát nebo bodovat. Hráči na každém postu si musí své úkoly pečlivě plnit, řekl. Po pětibrankovém přídělu v Benešově se poděbradští fotbalisté opět propadli do sestupového pásma a starostí se záchranou budou mít ještě určitě plné nohy práce. Příští zápasy Poděbrad Luštěnice Poděbrady (15.00) Poděbrady Zeleneč (15.00) Rejšice Poděbrady (16.30) Dlouhá Lhota Poděbrady (10.15) Poděbrady Červené Pečky (17.00) Sázava Poděbrady (17.00) Poděbrady Suchdol (17.00) Tady, tady, tady Za MaRS cvičí i Poděbrady Vyzývavým heslem odstartovala poděbradská část maratonu na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou. Text a foto: Lucie Mařasová Začátkem března se uskutečnil již třetí ročník ojedinělé akce, kterou pořádá Nadační fond Impuls. Původní nápad zajímavého projektu však pochází od samotných pacientů trpících roztroušenou sklerózou. Akce se první dva roky konala pouze v Praze, kde po hodinových intervalech cvičily skupiny pacientů, lékařů, zdravotních sestřiček, přátel, i ostatních lidí, kteří si chtěli na vlastní kůži vyzkoušet kruhový trénink speciálně navržený přímo pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou. Letos se maraton úspěšně rozšířil do dalších deseti měst České republiky, kde se sice necvičilo celých 24 hodin jako v pražských Průhonicích, ale i tak byla účast vysoká. Celkem se do samotného maratonu aktivně zapojilo 601 lidí, což výrazně přesáhlo původní odhad. V Poděbradech si zacvičilo 25 účastníků v Centru zdravého pohybu Fitness Areně. Tabulka I. A třídy (po 16. kole) Tým Z Skóre Body 1 Suchdol : Ostrá : Rejšice : Dobrovice B : Luštěnce : D. Lhota : Benešov B : Sl Jesenice : M. Hradiště : Radim : Velim : Sázava : Č. Pečky : Poděbrady : Zeleneč : Zásmuky : 51 6 Jak nastoupili v premiéře? Brtna Martínek Suchánek Ryšánek Jirásek Podrázský Rulc de Giorgii Churavý Brtek Bartheldy Do projektu MaRS se připojila i poděbradská Fitness Arena TJ LTC Poděbrady pořádá: 29. března 2014 Celostátní turnaj kategorie C baby tenis KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V PODĚBRADECH Vás zve: na vycházku za rozkvetlými bledulemi Loučeň Mcely, která se uskuteční v březnu 2014 (datum bude stanoveno dle počasí) dne 29. března 2014 na akci Za povidlovým koláčem, kterou pořádá KČT Benešov u Prahy dne 29. března 2014 na cyklovýlet s opékáním špekáčků dne 5. dubna 2014 na akci k zahájení jarní sezony Jaroměř Josefov Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte vývěsky na nádraží a u sokolovny a internetové stránky kctpodebrady.netstranky.cz Srdečně zveme všechny zájemce o turistiku. V kůži Sáblíkové I přes počáteční váhání jsem se nakonec šla dobrovolně zapotit i já. Ve skupince asi deseti cvičících jsme se po minutě střídali na čtrnácti stanovištích. Kromě rotopedu, veslařského trenažéru a dalších posilovacích strojů jsme měli možnost otestovat si rovnováhu na cvičební pomůcce boss nebo si zabruslit na flowinu, na kterém trénuje i rychlobruslařka Martina Sáblíková. Posilovací cviky střídaly aerobní. Nejzrádnějším prvkem byl takzvaný semafor, kde se současně zkoušela rovnováha a zapojení obou mozkových hemisfér. Ani po skončení cvičení jsem si nebyla jistá, jestli jsem pohyby prováděla správně. Nebylo to tak snadné, jak se původně zdálo. Každopádně byl pro mě kruhový trénink zajímavou zkušeností a musím uznat, že jsem se v rámci probouzení ze zimního spánku příjemně unavila. Klíč je v pohybu Projekt MaRS má dva hlavní cíle. Pomáhat pacientům s roztroušenou sklerózou a kromě toho rozšiřovat všeobecnou osvětu o této nepředvídatelné nemoci. Málokdo si totiž uvědomuje, že roztroušená skleróza postihuje nejčastěji mladé lidi od 20 do 40 let, a to bez předchozího varování. Často tato diagnóza vede k pozdějším depresím a rezignaci. Proto se MaRS Zacvičit si přišli i profesionální sportovci. Zleva: M. Fuksa, R. Větrovská, Berry a M. Šonka snaží dokázat, že i s touto nevyléčitelnou nemocí je člověk plnohodnotnou součástí společnosti. Donedávna se tvrdilo, že by se lidé postižení touto chorobou neměli fyzicky namáhat. To však nejnovější studie popírají a naopak prokázaly, že právě pohyb je tím správným klíčem, jak s touto nepříjemnou diagnózou nadále fungovat. Což potvrzuje rovněž Renata Větrovská, organizátorka MaRS v Poděbradech: Myšlenka maratonu je ukázat, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou aktivně žít, cvičit a uplatňovat své nápady ve společnosti. Přestože v minulosti to tak příliš nebylo. Díky tréninku se jim zlepšuje koordinace, rovnováha, vytrvalost a hlavně i psychika. Potili se i profíci Do Poděbrad si přišli speciální kruhový trénink vyzkoušet i známé osobnosti ze světa sportu. Akce se zúčastnil například Martin Fuksa, český kanoista a nejúspěšnější sportovec Nymburska. Dorazil i Martin Šonka, pilot, který mimo jiné létá prestižní závody Redbull Air Race. Jejich dojmy z proběhnuté akce byly velmi příjemné. Je to pro dobrou věc, rád jsem přišel tuto akci podpořit. Krásně jsme si zacvičili, řekl Šonka, který do Centra zdravého pohybu chodí posilovat pravidelně, stejně jako Fuksa. Mám rád všechny sporty, takže se mi tu líbilo. Myslím, že je to skvělá terapie pro ty, co mají život složitější než my, doplnil svého kolegu reprezentační kanoista. Pro vás, kteří jste se nestihli zapojit do akce v termínu, a přesto byste rádi Nadačnímu fondu Impuls chtěli pomoci, stačí zaslat DMS v hodnotě 30 Kč ve tvaru DMSmezeraIMPULS na telefonní číslo Nebo můžete libovolnou částku vložit na sbírkový účet /2700 (UniCreditBank). Výtěžek bude věnován na úhradu rehabilitačních pomůcek pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Přehled přijatých dotačních titulů pro obec Lhotsko za rok 2011

Přehled přijatých dotačních titulů pro obec Lhotsko za rok 2011 Ročník X, číslo 1 Únor 2012 Zdarma Ohlédnutí za rokem 2011 a některé změny od 1. ledna 2012, to bude téma dnešního čísla Lhocánku. Připravili jsme pro Vás proto přehled informací a legislativních změn,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Přítomni: Mgr. Michal Fokt předseda, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing.

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná Objekt č. 1 : Česká pošta, s.p. adresa : Školní 192 přístup do objektu Přístupu do objektu brání schod, nutno zrealizovat šikmou rampu (kulturní památka

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Město Kostelec nad Orlicí PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Č.P. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ Z Á S A D Y pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady upravují vydávání zpravodaje

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více