Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Slavkovský masopust více na straně 7

2 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami březnového zpravodaje města. V dnešním čísle bych Vás ráda seznámila s projekty, které již máme schváleny a získali jsme na ně finanční prostředky a budeme je v letošním roce realizovat. První projekt nese název Obyčejná příroda neobyčejně - Revitalizace lesoparku a environmentální stezka. Obsahem projektu je provedení komplexní revitalizace lesoparku spočívající v arboristických úpravách stávajících dřevin a výsadbách nových dřevin a bylin. V lesoparku a blízkém okolí se objeví více jak dvě desítky originálních prvků. Kamenná zahrada sloužící k poznávání hornin, ale i jako odpočívadlo, Bludiště mezi stromy, Bylinková zahrada poskytující aromaterapii či Ještěrkoviště sloužící jako úkryt ještěrkám a mnoho dalších. Pro majitele psů bude vybudována oplocená psí louka s agility prvky. Přeměna lesoparku by měla začít ve 2. čtvrtletí letošního roku a dokončena by měla být ještě v tomto roce na podzim. Celkové plánované náklady dosahují výše 8 mil. Kč, z čehož 7,2 mil. Kč tvoří dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko. Projekt je realizován ve spolupráci s bavorským partnerem - Městem Arzberg. Druhý projekt má název Dětská hřiště Hornoslavkovska. Jedná se o projekt Svazku obcí Hornoslavkovsko, v jehož rámci bude upraven vnitroblok za tzv. Teletníkem (prostor bývalého minigolfu) na prostor pro trávení volného času dětí. Plánované úpravy jsou finančně poměrně náročné, a proto je realizace projektu rozdělena na etapy. V rámci I. etapy, jejíž realizace proběhne v tomto roce, budou terénní úpravy, ozelenění plochy a příprava tří kruhových ploch, které budou postupně osazeny herními prvky. V této etapě bude takto kompletně připravena jedna plocha s moderním polyuretanovým povrchem s herními prvky pro menší děti a částečně bude osazena modulovým (postupně rozšiřitelným) herním prvkem plocha pro děti starší. Prostor bude doplněn drobným mobiliářem (pítko, lavičky, odpadkové koše) a bude zde doplněno veřejné osvětlení. Celkové náklady tohoto projektu jsou přibližně 2,5 mil. Kč, z toho činí podíl získané dotace cca 1,8 mil. Kč. Další projekty, které máme zpracovány a řádně podány je realizace dlouho očekávaného přechodu u dolní autobusové zastávky spolu s rozšířením a vybudování chodníků v této lokalitě, vybudování nového sběrného dvora. U těchto projektů se v nejbližší době dozvíme zda nám byly schváleny. Z přebytku hospodaření loňského roku ve výši 7,5 mil. Kč budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků a silničních úseků a dalších investičních akcích jako je například revitalizace zázemí našeho koupaliště, opravy našich školských zařízení a další. Věřím, že všechny plánované akce přispějí k lepšímu životu občanů našeho města. Mgr. Jana Vildumetzová den se starostkou se koná od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady. Jméno kandidáta/t D vod /t : vod: Vážení ob ané, prost ednictvím tohoto anketního lístku m žete navrhnout své//ho kandidáty/ta. Anketní lístky vho te do hlasovací truhly na recepci M stského. Anketní lístky lze odevzdávat do 11. b ezna v EK Blahopřejeme paní Růženě Čápové, která v únoru 2013 oslavila 85. narozeniny, a panu Ladislavu Mráčkovi, který v únoru 2013 oslavil 90. narozeniny. Lýkohub smrkový dál likviduje smrky ve městě V roce 2011 jsme byli svědky kácení zrezivělých smrků na autobusovém nádraží, které napadl brouk Lýkohub smrkový (o brouku se můžete dočíst více na los/2009/2009_lykohub.pdf). I přes provedená ochranná opatření v podobě chemického postřiku se nedaří smrky pichlavé ve městě ochránit a brouci se dále rozšířili do ulic Bezejmenná, Poštovní a Dlouhá. V těchto lokalitách již začínají odumírat viditelně větve smrků, pod kůrou se ve vysoké míře pohybují larvy lýkohuba. Ke zhodnocení a posouzení napadení smrků byl Ing. Holušou z lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha vypracován posudek, který potvrdil výskyt brouka a vyhodnotil jako jedinou možnou ochranu před jeho dalším výskytem vykácení a likvidaci smrku pichlavého ve městě. Bohužel se jedná o 60 kusů jehličnanů, které město postupně nahradí zelení, jako jsou okrasné keře a kvetoucí stromy, vhodné do městské zástavby, stejně jako tomu bylo v případě autobusového nádraží, nebo v Bezejmenné ulici. Kácení proběhne v březnu a následně bude provedena výsadba nové zeleně. Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ provozní doba sběrného dvora 1.4. do : Po až Pá: každou sobotu do 31.3.: Út a Čt: první sobota v měsíci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 u nás ve městě Prodej bytů ve vlastnictví města LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): všední den: h. Město Horní Slavkov nabízí k odkupu byty ve svém vlastnictví stávajícím nájemníkům. Prodeje bytů upravuje předpis č. PZ 03/2012 O privatizaci bytového fondu, který schválilo Zastupitelstvo města. Současní uživatelé bytů v majetku města Horní Slavkov, kteří chtějí takový byt koupit, se mohou obracet na paní Lenku Moschovou (telefonní číslo ) nebo na pana Jozefa Tyrpáka (telefonní číslo ) a to podle přehledu v tabulce níže. Lokalita, ulice popisné paní L. Moschov 626 1,2,8,10,12,16,17,18,19,20 pan J. Tyrpák 627 1,3,4,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23, 24 pan J. Tyrpák 630 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, paní L. Moschová 22,23, paní L. Moschová Dlouhá paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 731 4,10,16 paní L. Moschová 733 2,7,10 paní L. Moschová ,16,17 paní L. Moschová 607 2,3,4,5,8,10,15,16,17 pan J. Tyrpák Kounice 608 3,4,6,7,8,9 pan J. Tyrpák 614 4,7,8,10,11,15,16,17,18 pan J. Tyrpák 615 1,2,4,8,12,14,16,18 pan J. Tyrpák paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 663 8,9 paní L. Moschová Poštovní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Sportovní paní L. Moschová Školní paní L. Moschová paní L. Moschová U Lesoparku paní L. Moschová ,12,16,17 paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Zahradní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Důležité kontakty sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci pro děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon E, 3. patro): všední den: h sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci zubní (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): sobota, neděle, svátky: h. Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C, přízemí): všední den: h. sobota, neděla, svátky: h. Paní Moschová a pan Tyrpák provádí na základě mandátních smluv veškeré úkony spojené s prodejem bytových jednotek (např. shromažďování podkladů pro kupní smlouvy, zpracování kupních smluv a návrhů na vklad a jejich podání na katastr nemovitostí v Sokolově). Základní kupní cena bytů je cena obvyklá stanovená odborným posudkem znalce. Konečná kupní cena je snížena pro současné nájemce o 35%. Kupní cenu lze splatit najednou při podpisu kupní smlouvy nebo je možné složit před podpisem kupní smlouvy splátku ve výši minimálně 30% a dále splácet zbytek kupní ceny po dobu 36 měsíců bez navýšení konečné kupní ceny nebo maximálně po dobu 48 měsíců, ovšem s navýšením konečné kupní ceny o 5%. Nájemníci, kteří budou kupovat byt od Města musí počítat také s dalšími náklady na převod bytu (kolkovné, zpracování kupní smlouvy a to v částce mezi až 4.000,- Kč). Pokud nájemníci neprojeví zájem o odkoupení bytu, může Rada města rozhodnout o zveřejnění záměru prodat tyto byty jiným zájemcům. Pokud by byl byt, který užívá nájemce na základě nájemní smlouvy, prodán, podmínky nájemní smlouvy platné v době prodeje by se nezměnily. Zájemci o koupi bytu v majetku města, kteří se chtějí dozvědět další podrobnosti o odkoupení bytů, se mohou obrátit na odbor majetku a investic MěÚ Horní Slavkov, 2. patro budovy Městského úřadu, kancelář č PORUCHOVÉ LINKY Poruchy osvětlení ve městě: Poruchová služba tepelného hospodářství: Poruchová služba kabelové televize a internetu ve městě: nebo Poruchová linka plyn RWE: 1239 Poruchová linka ČEZ: Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro oddělení kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Ivana Kowaliková pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Nepřehlédněte Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 školství ZŠ Nádražní informuje Výborné výsledky žáků v Orion florbal cupu Jako každý rok i letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve florbalu,,orion florbal cup. Po výborném výkonu a vítězství v okrskovém kole postoupili do okresního finále družstva mladších a po delší odmlce i starších chlapců. Navíc ještě družstvo mladších žákyň dělilo od postupu pouhých deset vteřin. Mladší žáci odehráli okresní finále, společně s ostatními vítězi okrskových kol, v úterý , v multifunkční hale v Březové u Sokolova. Po velkých bojích obsadili chlapci krásné čtvrté místo. Zvláště bych chtěl vyzvednout výkon Jaroslava Vašíčka, který byl tahounem družstva. Starší žáci odehráli své finále ve čtvrtek na 6. ZŠ v Sokolově. Po postupu z velmi silné skupiny a po opravdu výborném výkonu v semifinálových bojích obsadili chlapci skvělé třetí místo, kdy za sebou nechali i silné družstvo sportovní hokejové školy ze Sokolova a bronzové medaile si opravdu zasloužili. Navíc hráč našeho týmu, Marek Horváth, se stal nejlepším střelcem turnaje. Rád bych touto cestou ještě jednou pogratuloval všem chlapcům k předvedeným výkonům a poděkoval jim za vzornou reprezentaci školy! Mgr. Ondřej Lukeš ZŠ Školní informuje Třicet let žákovských basketbalových turnajů Snímek z loňského prosincového turnaje. Každoročně se v prosinci tělocvična Základní školy ve Školní ulifetu hlavních organizátorů paní uči- odchodu do důchodu převzaly štaci v Horním Slavkově rozduní pod telky Věra Klímová a Eva Nováková. údery basketbalových míčů. Koná se zde tradiční Vánoční turnaj v košíkovédůležitější je, že se každoročně sešla A výsledky? To není to hlavní. Nej- Je to už neuvěřitelných třicet let, družstva mladších a starších žáků kdy se tehdejší učitelé tělocviku a žákyň obou slavkovských škol ke obou škol našeho města, paní Jana vzájemnému měření sil, že se pro Vtípilová (ZŠ Školní) a pan Jan Turner (ZŠ Nádražní), domluvili na vá nedílnou součástí života a někte- mnohé stal sport a zejména košíko- zorganizování turnaje v košíkové. ří se mu dokonce věnovali i závodně. Tenkrát přitom ještě netušili, že zakládají dlouholetou tradici. organizátorům, ale i všem tělocvi- Na závěr se patří poděkovat nejen Vzájemná klání pokračovala i za kářům, kteří i v době počítačů a internetu dokáží nadchnout děti pro působení pana Turnera ve funkci ředitele školy ve Školní ulici. Po jeho aktivní sportování. DDM a Školní družina informuje o činnosti Okénko do DDM Střípky z družiny Nový rok jsme ve školní družině Horní Slavkov zahájili sérií přednášek s paní policistkou Mundilovou na téma Násilí, šikana a prevence kriminality. Do budoucna plánujeme další přednášky a besedy pro naše malé žáčky. Během ledna jsme se poctivě připravovali na Masopust. Vyráběli jsme masky a ozdoby na tradiční Maškarní ples v MěKS Horní Slavkov. Soutěžili jsme ve stavění sněhuláků a jiných tradičních zimních hrách. Během těchto činností jsme samozřejmě nezapomněli na zvířátka v lese a přinesli jsme jim trochu toho drobení od našich stolů. Elvíra Činčurová V DDM jsme soutěžili Dne 5. ledna 2013 proběhl 8. ročník Novoročního turnaje dospělých ve dvouhře ve stolním tenise. Poměřit síly si přišlo osm hráčů. Po vyrovnaných zápasech dopadlo pořadí takto: 1. místo: pí. Šafratová 2. místo: p. Kurfürst 3. místo: p. Chudý Všichni obdrželi ceny díky těmto sponzorům: Lékárna Arnika, Elektro Terek, Drogerie Eva, Řeznictví Kosmák. Všem sponzorům děkuji a těším se na další setkání. Jana Šafratová, vedoucí zájmového kroužku Co nás čeká? V měsíci březnu pořádáme v DDM a ŠD nové přespávání, tentokrát s cestovatelským námětem. Od 4. března 2013 se můžou zájemci začít hlásit u vychovatelů školní družiny. Masopust Ve spolupráci s MěKS a Městem Horní Slavkov proběhl Masopust. Této oslavy se zúčastnilo na 200 dětí v maskách. Pro ně byl připraven bohatý program, tombola, diskotéka, soutěže a vystoupení dětí ze ZK. Diana Pikusová SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 školství Zimní radovánky v MŠ Duhová kulička I když letos není zima jak se patří, protože sotva sníh napadne, druhý nebo třetí den hned roztaje, děti v MŠ Duhová kulička se musí radovat a využít každou chvilku, kdy sníh je, k zimním hříčkám. Koulování, válení sudů ve sněhu, motýlek, vyšlapování cestiček, tvoření koulí, stavění sněhuláka. Bobování, lopatování, snad jen iglú ještě postavit, aby ze sněhových staveb nic nechybělo. A na ledě? I když nastala obleva a na kluzišti se bruslit nemůže, naše děti nezoufají. Jezdí každý čtvrtek do Mariánských Lázní na zimní stadión, kde se vyřádí do sytosti. Snad jen lyžování chybí, ale musíme ze zimních radovánek nechat také něco pro naše rodiče, aby si se svými ratolestmi užili. K zimě neodmyslitelně patří také masopust, maškarní reje, plesy. Naše masky vítal šašek vítal 8. února K tancování a poslechu zněly písně Dády Patrasové a Inky Rybářové. Samozřejmě proběhla přehlídka masek, byly rozdány odměny. I když účast nebyla hojná, protože maškarní ples se trefil do doby chřipek, myslíme si, že děti si užily a ples se líbil. Za Mateřskou školu Duhová kulička napsala Marie Silvarová Děti se svým sněhulákem. Maškarní ples Zápis MŠ v Dlouhé ulici bude probíhat od do , vždy od 9:45 hod. do 11:30 hod. Rády Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy týkající v naší MŠ. Za všechny 5

6 různé Kabelová televize. Jak to bude dál? Dne dostala do správy společnost Technické služby Horní Slavkov, s.r.o. od Města technické zařízení pro provoz kabelové televize, kterou technicky zpravuje společnost IMPERIUM TV. Do toto zařízení měla v majetku společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Proto byla všem uživatelům kabelové televize zaslána nová smlouva s naší společností. Tato smlouva nahradila původní smlouvu s BYTY-TEPLO. V minulosti se stávalo, že byly do kabelové televize zařazovány jednotlivé programy podle toho, jak postupně docházelo k jejich spuštění v rámci republiky. V současné době jsou již veškeré technické možnosti (obsazenost jednotlivých analogových kanálů) vyčerpány. Proto je nutné přistoupit k částečné úpravě skladby programové nabídky. Současnost: Počet účastníků za posledních 8 let se ustálil cca na čísle 1900 základní televizní nabídky a cca 310 rozšířené nabídky. Pozn.: Balíček německých digitálních kanálů (Arte, Phoenix, 1+,DasErste), byl nahrazen balíčkem českých programů Prima LOVE, Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko, ZAK TV. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání nebo zrušení jednotlivých programů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na budoucí zpoplatnění programů, které budou v budoucnu placeny vysílateli dodávaného programu. Provozovatel dále vysílá testovací kanály, které nejsou zpoplatněny a můžou být kdykoli změněny či vypnuty v návaznosti na podmínky vysílatele dodávaného programu. Cena za základní nabídku je stanovena na částku 121,- Kč/ měsíc včetně DPH a nezahrnuje testovací kanály. Rozšířená nabídka je zpoplatněna částkou 144,30 Kč/měsíc včetně DPH. Navýšení měsíčních plateb v tomto roce neplánujeme pouze na Kounici dojde k dorovnání částky na stejnou výši jako ve městě. Důležité je však třeba říct, že k navýšení ceny nedošlo již několik let a to i přes to, že se rozšiřuje programová nabídka a zvyšuje se DPH. Výpadky: V poslední době dochází opakovaným krátkodobým výpadkům některých programů hlavně slovenské programy. Tyto výpadky jsou zapříčiněny výměnou kódování na satelitech (z Cryptoworks na IRDETO), což přináší výměnu dekódovacích modulů a karet. Tento stav by se měl časem zlepšit. Digitální programy jako balíček ČT, NOVY a PRIMY přijímáme dálkovým příjmem z Chebu, proto povětrnostními vlivy (vysoká oblačnost, déšť, husté sněžení) může docházet ke zhoršení kvality příjmu. Výpadky satelitních kanálů jako Explorer, Zone Reality v rozšířené nabídce jsou způsobeny tím, že z družice přijímáme slabší signál, přesto že máme velkou parabolu a někdy dojde k rozsynchronování přijímačů s kartou. V současné době řešíme nutnost obnovení zastaralé technologie kabelové televize (některá zařízení jsou víc než 14 let stará), částka potřebná na rekonstrukci je cca ,- Kč. Takováto částka je pro nás jednorázové nedosažitelná. Zpracovali jsme proto plán na postupné zkvalitnění používané technologie. Pozn.: Jistě si vzpomenete na dobu před pár lety, kdy docházelo k výpadkům programů a k jejich opětovnému zprovoznění až za několik dní. V současnosti v případě výpadku stačí zavolat na telefonní číslo nebo poslat sms na p. Halgašíkovi, který dálkově program restartuje a tím jej zprovozní. Náš plán: Na základě jednání vedení kabelové televize se domluvilo: 1. Analogová nabídka zůstane na původním stavu a nebude se dále rozšiřovat. 2. Všechny nové kanály se budou přidávat jen v digitální kvalitě. 3. Informační kanál DUHA bude v budoucnu přidán i do digitálního pásma. 4. Postupně budeme převádět rozšířenou programovou nabídku do digitální formy. 5. Postupně budeme v rámci testování zkoušet HD kanály. Cílem je přinést maximální počet dostupných HD kanálů. Z důvodu budoucího rozšiřování pouze digitální nabídky bylo rozhodnuto, že občané města, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu si mohou, na základě žádosti, zakoupit SET-TOP-BOX za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. Žádosti se podávají na Technických službách, s.r.o. Založili jsme na který můžete zasílat své dotazy či návrhy na rozšíření vysílací nabídky. Tato ová adresa tak zadokumentuje požadavky účastníků kabelové televize. Nebude tak docházet k tomu, že pouze pár jednotlivců, kteří se ozvou, rozhodnou o změně nabízených programů. Důležité kontakty: IMPERIUM TV, p. Halgašík: Technické služby Horní Slavkov: Ze zápisníku Policie ČR v Horním Slavkově Zadržení pachatele vloupání do motorového vozidla Dne 12. února před jednou hodinou ranní přijali policisté od oznamovatele informaci o muži, který se násilím dobývá do zaparkovaného vozidla v H. Slavkově, ul. Poštovní před domem čp. 14. Hlídka okamžitě vyjela na místo a zadržela podezřelého muže. Než policisté dojeli na místo, muž vzal z vozidla autorádio s dotykovým displejem a ovladačem, flash disk, pouzdro na CD i s obsahem a další věci. Tyto byly na místě také zajištěny. Celková škoda je majitelem vyčíslena na zhruba 18 tisíc korun, z toho škoda na poškozeném okně vozidla je vyčíslena na necelé čtyři tisíce korun. Ještě toho dne si muž vyslechl podezření z krádeže vloupáním, nyní je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Zjištění pachatele krádeže kabelu Dne 22. ledna 2013 přijali policisté zdejšího oddělení oznámení o krádeži 200 metrů měděného elektrického kabelu, který byl zapojený na rozvodné skříni maringotky prozatím neoplocené výrobní haly fy. Welau v H. Slavkově (ul. Hasičská) a který byl napojený na rozvaděč sloupu elektrického vedení v oploceném areálu cvičného prostoru hasičů Města Horní Slavkov. Kabel byl částečně zakrytý zeminou a částečně vyčníval na povrchu, což nenechalo klidnými dva místní muže, kteří se ve večerních hodinách předcházejícího dne domluvili na jeho odcizení. Jeden z mužů provedl samotnou krádež a následné vypálení izolace z kabelu a druhý za pomocí svého vozidla zajistil odvoz odcizeného kabelu jak na místo vypálení izolace z kabelu, tak i do sběrny druhotných surovin v Chodově. Zde získanou měď z kabelu odevzdali a obdržené peníze ve výši přibližně dva tisíce korun si rozdělili. Svým jednáním však uvedené firmě způsobili škodu ve výši 13 tisíc Kč. Oba muži nyní čelí trestu odnětí svobody v trvání až dvou let. Objasnění krádeží ozdobných poklic z vozidel Od září loňského roku utíkali spravedlnosti dva muži, kteří v loňském roce v Horním Slavkově na různých místech kradli ozdobné poklice ze zaparkovaných motorových vozidel. Policisté z OOP H. Slavkov měli určité podezření, kdo by krádeže mohl provádět, ale důkazů k realizaci objasnění těchto případů bylo velice málo. Začátkem letošního roku díky jiné trestné činnosti jednoho z mužů se podařilo k těmto krádežím získat jeho doznání, proto došlo ke znovuobnovení případů, kdy si jeden muž vyslechl podezření z krádeže, za kterou mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Druhý muž podobnému trestu unikl díky amnestii prezidenta republiky, proto bylo jeho jednání předáno k projednání přestupku na Městský úřad H. Slavkov. Kontakty na PČR H. Slavkov: Pevná linka: Služební mobil: Faxové spojení: Elektronická pošta: Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 různé Snowmania 2013 aneb recesní závod karnevalových masek Slavkovský masopust V pořadí již VI. Slavkovský masopust se konal v sobotu V neděli proběhla na sjezdovce v Horním Slavkově Snowmania, recesní závod karnevalových masek na sněhu pořádaný skautským střediskem Arnika Horní Slavkov za přispění města a finanční podpory MŠMT. Původní zaměření soutěže na závodní stroje vlastní výroby bylo pro letošek i do budoucna rozšířeno o kategorie masek na lyžích a masek na saních či jiných klouzadlech. Z toho důvodu se celá akce konala na sjezdovce v Horním Slavkově, kde měli lyžující účastníci v maskách možnost jezdit na vleku bezplatně. Kromě zmíněných lyžařů dorazily také masky na saních a lopatách, kterým závod znesnadnilo přející počasí s nečekanou dopolední nadílkou sněhu. S tou si naopak bravurně poradilo trio sněžných kajakářů. Samotná soutěž proběhla ve třech kolech sjezdu vyhrazené části sjezdovky a hodnotil se nejen čas v jednotlivých kategoriích, ale i vzhled stroje či masky. Pro účastníky bylo kromě samotné soutěže připraveno také občerstvení a pro ty nejúspěšnější samozřejmě ceny, mimo jiné i poukazy na celodenní jízdné na našem vleku věnované městem. I přes nepřízeň počasí vylákal značné množství obyvatel Horního Slavkova a zejména jejich dětí na náměstí a následně pak do Městského kulturního střediska, kde právě pro ty nejmenší maškary byl, za spolupráce DDM, připraven maškarní rej se soutěžemi a krásnou tombolou. 7

8 různé Turnaj přípravek v Sokolově jsme vyhráli! Sobota 23. března 2013 od 20:00 hodin Vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit na recepci na radnici Vítězové turnaje - Spartak Horní Slavkov Hudba kapela Ametist Dne se v Sokolově konal turnaj přípravek 2003 v sálové kopané. Turnaje se zúčastnila družstva Sokolova, Horniho Slavkova Ostrova, Kynšperka, Kraslic a německého družstva Schwandorfa. Turnaj se hral každý z každým. Vítězem turnaje se stal Spartak Horni Slavkov. Další umístění: 2. Kraslice, 3. Sokolov, 4. Schwandorf, 5. Ostrov, 6. Kynšperk. Nejlepšim střelcem turnaje byl Aubrecht Robert z Horního Slavkova. Turnaje se zúčastnil bývalí hráč Spartaku Horního Slavkova a Slávie František Dříždal. Program: Vyhlášení nejlepších sportovců Taneční vystoupení Tombola poděkování Děkujeme dobrovolným hasičům za záchranu kocoura Kubíka a štěňátek jezevčíků. Irmanovi oznámení Když se sejde Barbora Spolek horníků BARBORA, sdružující horníky slavkovskokrásenského revíru, oznamuje, že pořádá své schůzky pravidelně každý týden v baru OLYMPIA (bývalá Sauna). Schůzky začínají vždy v hodin. Na jejich programu jsou besedy, promítání filmů a přednášky z historie hornictví a měst Horního Slavkova a Krásna. Zveme všechny zájemce o historii hornictví na tyto schůzky. Zdař Bůh. Ing. Rudolf Tomíček, hormistr spolku Barbora Spolek horníků Barbora si Vás dovoluje pozvat na přednášku Zapomenutý revír těžba stříbra v Horním Slavkově, která se koná 13. března 2013 od hod v baru Olympia (Sauna). Srdečně zveme všechny zájemce. Březen - měsíc čtenářů aneb Knihovna informuje Dětského čtenáře roku 2012 vylásíme v březnu V průběhu měsíce března bude oceněn nejlepší dětský čtenář roku nepřehlédněte Zapojte se letos i vy a příští rok můžete být jedním z výherců. Stačí jedno zaregistrovat se v knihovně MKS Horní Slavkov a alespoň jednou za měsíc si u nás zapůjčit knihu. Vrácení knih s upomínkou zdarma Čtenáři, kteří během měsíce března vrátí knížky, ke kterým se vázala upomínka, budou od poplatku z prodlení osvobozeni. Po dobu dlouhodobé nemoci MUDr. Pleskačové v plném rozsahu zajišťuje zástup dětské ordinace MUDr. Kamenská. Ordinační hodiny pro nemocné v pracovních dnech denně od 8:00 do 10:00. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kulturní kalendář na měsíc březen kulturně-společenské akce kino promítá úterý 5. března a HODIN: ODPLATA Francie, akční, drama, od 12 let, titulky, 98 min. Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout... úterý 19. března a NADĚJNÉ VYHLÍDKY - VB/USA, drama, cs. dabing, od 12 let, 128 minut Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamová. Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá... pátek 22. března a JAK VYCVIČIT DRAKA - USA, animovaný, komedie, cs. dabing, 94 minut Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové Kung Fu Pandy a Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák... Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč ostatní akce Velikonoční trhy Od 14. hodin náměstí v Horním Slavkově Doprovodný program v MKS Horní Slavkov, dětská vystoupení, dílny pro šikovné ruce Diskotéka české a slovenské hity Od 20:00 do 02:00 hodin Taneční sál, DJ Jiří Němec Vstupné 50,- Kč. Vstupné v předprodeji v knihovně MKS. pozvánka Žáci a učitelé Základní umělecké školy zvou širokou veřejnost na představení Kačenka v říši snů, jehož premiéra se uskuteční od hodin v kinosále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově. Projekt byl připravován v průběhu školního roku 2012/2013 a účastní se jej cca 100 žáků Základní umělecké školy. Vstupenky jsou k dispozici v MěKS Horní Slavkov, dále u p. Jana Zapfa (rezervace na tel ) a u sl. Mgr. Lucie Krajnikovičové (rezervace na tel ). ostatní informace Změna v kontaktech MKS Horní Slavkov (www.mkshs.cz): Ředitelka: , knihovna: tel., fax: ; , kavárna: , muzeum: Ostatní pevné linky byly zrušeny. Městská knihovna - provozní doba: PO: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ÚT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; ST: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ČT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; PÁ: 09:00-12:00, 12:30-17:00 9

10 zajímavosti a historie MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU Vážení čtenáři, dnes se můžete podívat, jak v minulosti vypadala Pluhova ulice, která se jeden čas jmenovala ulice Osvoboditelů. Tato ulice byla dříve hlavní silnicí vedoucí na Krásno a Loket. Díky rozsáhlým sanacím a přestavbám města kolem roku 1950 došlo ke zbourání všech domů na pravé straně potoka a místo nich byla postavena nová hlavní silnice. Na fotografii č. 1 je vidět Pluhova ulice v roce Fotografie č. 2 znázorňuje ulici po přestavbě v roce Okolo roku 1986 byl dům s věžičkou, dříve spořitelna (na fotografii vlevo) zbořen. Namísto něj byl v roce 2005 opět postaven dům, podobný zbořenému, kde v současné době sídlí Policie ČR. Poslední fotografie č. 3 je ze současnosti. Historická fota J. Souček 3. slavkovské statky a dvory Sandhof (Písečný dvůr) při výstavbě železnice Nové Sedlo Krásný Jez zde hledali občerstvení. Kolem tohoto, od Slavkova vzdáleného dvora, přejela sem tam osamocená kára s dřevem. Vidět jej mohli jen nečetní pocestní, popř. turisté, dřevaři a lesní dělníci, hlavně však ženské s nůšemi nasbíraného dřeva a lesních plodů. Po válce byli jeho obyvatelé odstěhováni a celé hospodářství postupně chátralo. Dnes můžeme při pozorné prohlídce místa vidět jen torza základů po zdejších stavbách. Ing. Rudolf Tomíček Na cestě do Karlových Varů přes Heid Bor stávalo na odbočce do Bošířan hospodářství s názvem Sandhof, resp. Am Sand Na pískách. Postavili jej v roce 1878 rodiče Andrease Klötzla z Bošířan, vedle již stojící usedlosti nazývané v písemných materiálech bratrskou. Protože se jednalo pravděpodobně o velmi podobné usedlosti postavené stupňovitě nad sebou, začalo se místu říkat též Steffelhof. Takto byl dvůr veden i na mapách. Občas se usedlosti říkalo také Písečná hospoda, neboť pocestní na Slavkovské stezce a také pracovníci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce tisk, distribuce letáků grafické návrhy, DTP mediální podpora, PR, zprostředkování inzerce výroba bannerů, plachet, billboardů polepy automobilů výroba webových prezentací výroba propagačních a reklamních předmětů corporate identity orientační a navigační systémy váš rádce ve světě reklamy ŽURNÁL MEDIA a.s. Dr. Davida Bechera 1009/ Karlovy Vary mobil: CHEB KARLOVY VARY PRAHA w w w. z u r n a l m e d i a. c z Naše okna prosluní Váš život Bohemia Lignum - Dřevěná okna Botanická 252/ Dalovice

12 inzerce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce fotbalový střípek Fotbalový klub Baník Sokolov a město Sokolov podepsaly deklaraci o spolupráci. Tímto aktem tak obě strany potvrdily svou dlouholetou spolupráci, která by měla pokračovat i v budoucnosti, a to zejména v podobě podpory mládežnických kategorií. k03-93x65_cmyk.indd Vydalo Město 1 Horní Slavkov Vyšlo 1. března 2013, ročník III, číslo Náklad 11:32: ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Jana Wiedová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel ,

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více