Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40"

Transkript

1

2

3 Obsah Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 2 Provoz správy a údržby komunikací TS Jeseník... 4 Digitalizace kina v červnu... 5 Gloria musealis Česko-polské cyklistické dny... 6 Křest knihy Otrokem vln... 7 Exkurze k nejvyššímu vodopádu Hrubého Jeseníku... 7 Letní koncert Jesenického smíšeného pěveckého sboru. 8 Z pohádek do města snů... 9 A je to tady!!!... 9 Startujeme projekt Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko. 10 Krysáci ve Vodní tvrzi Programová nabídka Výstavy Vlastivědné muzeum Jesenicka Priessnitzovy léčebné lázně a.s Výlety nejen pro lázeňské hosty Mateřské centrum Krteček Hnutí Brontosaurus Jeseníky Jesenický archiv, křižovatka mezi přítomností a minulostí David Schmied v Zrcadlovém sále Slezská kuchyně pro den všední i sváteční Literární práce studentů gymnázia Jak se Šrotem zas ve Fryvaldově vyběhli Pozvánky Kontakty Na první straně obálky: Slavnostní odhalení zrestaurované lavice Engelberta Kapse s reliéfem Germánů navracejících se z lovu v jenických lázních. Foto: Aleš Tálský Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Lubomíra Macháčková, Jiří Juráš, František Surmík, Mgr. Jiří Glabazňa, Tomáš Vlazlo, Mgr. Michaela Neubauerová, Mgr. Bohumila Tinzová, Mgr. Věra Janků Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 12 Kč Počet výtisků: 800 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Redakce neodpovídá za obsah dodaných textů. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Minulost a přítomnost Když se na podzim loňského roku odvážel do restaurátorské dílny Beeckmanův kříž, byl při jeho vyzvedávání na Březinově ulici nalezen hluboko pod zemí kámen s francouzským nápisem, který býval jeho součástí. Stejně tak po odvezení Kapsovy lavice do Prahy v roce 2010 byly v okolí dodatečně nalezeny ještě některé kameny, které k ní patřily (a je pravděpodobné, že pár jich tam pod vrstvou zeminy ještě zůstalo). Otevírání znovuobnovené, bílou krásou zářící lavice s hodnotným reliéfem byl působivý okamžik. Jeseník a jeho instituce sklízel pochvalu i obdiv mnoha zahraničních hostů a přítomní občané mohli být na své město hrdi. Podobně jako ztracené části památek po předcích, vykopané ze země na denní světlo, bylo Kapsovo kamenosochařské dílo vyzvednuto, aby se stalo znovu součástí přítomnosti. Z místa zapomenutí dole ve městě nahoru do lázní, kde zazářilo v nové kráse. Obnova této památky, stejně jako mnoha jiných v uplynulých letech, nejenže zhodnocuje a staví na odiv práci a um dávných obyvatel tohoto kraje, ale také dodává městu a jeho okolí glanc a příjemné charisma. Až začíná mít člověk obavy, aby někteří návštěvníci, přilákání divokou pochmurností Sudet z filmu Alois Nebel, nebyli zklamaní, kde se to ocitli. A za zmínku stojí ještě jeden moment souhry přítomnosti s minulostí, byť ne tak daleké. Obnovu Kapsovy lavice iniciovalo a zahájilo předchozí vedení města, a to za nelehkých časů ekonomického útlumu. Současné osazenstvo radnice ji svědomitě a pečlivě dotáhlo do zdárného konce. To vše bez náznaku rivality či vzájemného zpochybňování. Kéž by se podobných případů v budoucnu našlo více. Jiří Glabazňa 1 Jeseník, město a lázně - 6/2012

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Matrika V dubnu se v jesenické porodnici narodilo celkem 21 dětí. Rodičům z Jeseníku se narodilo 5 dětí: Petra Šimaňoková, Laura Janglová, Stela Drábková, Jaroslav Lučan, Lukáš Till Zemřeli: Miroslava Hlochová Jan Šejda František Bundil Marie Cyprová Pavel Hájek Jiřina Matyášová Jiří Kostkan Anna Zerinosová Jan Svoboda Olga Vítková Ladislav Hyťha 79 let 89 let 80 let 90 let 63 let 80 let 73 let 80 let 67 let 94 let 64 let Stomatologická pohotovost MUDr. Gawlasová Ivana Polská 57, Česká Ves MUDr. Harazínová Naděžda zdrav. stř., Sokolská 374, Mikulovice MUDr. Jakubík Josef Wolkerova 533, Zlaté Hory MUDr. Kaňovská Sylva Velká Kraš 94, Velká Kraš Krátký, ale prudký déšť 3. května 2012 splavil na komunikace hlínu. Jeseník, město a lázně - 6/2012 Foto: TS Jeseník 2

5 V minulém čísle jsem vás informoval o přípravě propagace našeho města na veletrhu XII. Międzynarodowe targi turystyczne Opole 2012, které se uskutečnily května Rád bych se k tomuto veletrhu cestovního ruchu vrátil. Město Jeseník a blízké okolí jsme zde propagovali společně s Powiatem Nyskim. Velký stan, krásné počasí, historické centrum města a společná nabídka s niským regionem přilákala polské návštěvníky ve velmi hojném počtu. Naše spojení jezer a hor, Niska a Jesenicka, není náhodné. Tento vztah vytváříme již delší dobu a jsme přesvědčeni, že společnou komunikací získáme větší prostor pro nabídku co nejširší skupině obyvatel. Věříme, že si nekonkurujeme, nýbrž se vzájemně doplňujeme. Byli jsme překvapeni, kolik obyvatel opolského regionu zná Jeseník a Jeseníky. Zájem byl samozřejmě o turistiku, cykloturistiku, ale i o atrakce a zajímavosti z našeho regionu. Snad se nám podaří zrealizovat stáže polských studentů z vysoké školy v Opole, které jsme na veletrhu domlouvali. I to by nám pomohlo u polských turistů být více vidět a zkvalitnit naše služby. Při nedělní cestě domů jsme potkali polský autobus projíždějící Opolí, jenž přes celou zadní stěnu nesl reklamu vyzývající k návštěvě Jesenicko-niského pohraničí. Tato reklama byla součástí naší prezentace na veletrhu a celé léto bude Opolanům připomínat, že i u nás je pěkně a stojí za to nás navštívit, a to i opakovaně. Jeseník je slyšet i vidět Nejen pro turisty přijíždějící do našeho lázeňského města jsme připravili mluveného průvodce po jesenických zajímavostech. Jedná se o audioprůvodce po těch největších zajímavostech jak ve městě, tak v Priessnitzových lázních. Tohoto průvodce si můžete zdarma stáhnout na v sekci Turista. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na naše polské sousedy, naše největší zahraniční návštěvníky, a tuto atrakci namluvili i v polském jazyce. Aktivita vznikla v rámci projektu 1 den v Jeseníku, 1 den v Glucholazech, a byla spolufinancována z prostředků ERDF Překračujeme hranice. Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo na X. ročníku národní soutěže Gloria musealis 2011 v kategorii Muzejní výstava roku 2011 druhé místo za stálou expozici Čarodějnické procesy v 17. století na Jesenicku. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěž má tři hlavní kategorie Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Červen se ponese ve znamení nastupující letní sezony. Velké množství oslav Dne dětí vystřídají nejrůznější pochody přes Jeseníky, Rychlebské hory atd. Nastartovány budou hudební akce jak u nás v Jeseníku, na Jesenicku, ale i v polském příhraničí. Pro podrobnější informace se podívejte na Marcel Šos, provozovatel Informačního centra Jesenicka Informační centrum Jesenicka tel.: Jeseník, město a lázně - 6/2012

6 Provoz správy a údržby komunikací Technických služeb Jeseník a.s. Postupně od roku 1996, kdy se naše firma stala akciovou společností, se podařilo údržbu místních komunikací optimalizovat na základě požadavků odborů města, připomínek z řad občanů a v neposlední řadě názorů zaměstnanců naší společnosti. Specifikace prací na daný rok je vždy konzultována s příslušnými odbory města a charakterizována v Mandátní smlouvě č.1/96 s aktuálním dodatkem. Majitelem místních komunikací, dopravního značení, dešťových kanalizací a ostatního mobiliáře je Město Jeseník. Správcem těchto útvarů, čištění města a zimní údržby je Provoz správy a údržby komunikací (dále jen MK). V minulosti jsme již psali o zimní údržbě, v tomto článku se budeme věnovat ostatním činnostem následujících po ukončení údržby. Po ukončení zimní údržby tj. po začíná pracovníkům střediska MK tzv. letní údržba komunikací, která spočívá v první řadě v úklidu komunikací, chodníků a ostatních zpevněných ploch. Úklid zpravidla probíhá částečně již v měsíci březnu dle klimatických podmínek a zejména pak v měsíci dubnu. Čištění probíhá technologií jednak ručním metením se sběrem nameteného inertního materiálu a odvozem na mezidepónii do areálu TSJ a.s. a jednak samosběrem tj. zametacími, samosběrnými stroji. Pro zajímavost v minulém zimním období bylo vysypáno 451,23 tun inertního materiálu a posbíráno bylo 273,5 tun. Po úklidu po zimní údržbě následuje běžná údržba komunikací, která spočívá zejména v opravě živičných povrchů výtluky, opravě dlážděných krytů poškozených zimní údržbou obrubníky, dlaždice, ve vyčištění zanesených dešťových vpustí a jejich případné opravě, v prohlídkách a opravě mostních objektů, opravě štěrkových vozovek doplnění a zesílení krytu tělesa vozovky, údržbě kašen na Masarykově náměstí, údržbě pítka na Náměstí Svobody, údržbě a čištění autobusových zastávek a čekáren v k.ú. Jeseník, pravidelném ručním a strojním úklidu komunikací, splachování, kropení a mlžení vozovek, chemickém ošetření zarůstajících chodníků a komunikací, stavební údržbě odpadkových košů, opravě a obnově jak svislého, tak vodorovného dopravního značení a dopravních zrcadel, opravě svodidel a zábradlí, aktualizaci pasportu místních komunikací, dopravního značení a dalšího městského mobiliáře. Další náplní střediska Provozu správy a údržby komunikací je poskytování našich služeb jak právnickým, tak fyzickým subjektům v oblastech již výše jmenovaných a dále v těchto oblastech: silniční motorová doprava vozidly M-25, Piaggio kontejner, Tatra 815, Man-kontejner, Man sklápěč, Reform sklápěč, VW valník, prodej materiálu písek, štěrk, betonové výrobky aj., pronájem technického zařízení, pronájem dopravního značení, zemní práce stroji Locust 753, MF 860, HON , výstavba oplocení, výstavba komunikací, chodníků a parkovišť, výstavba a údržba dešťové a splaškové kanalizace, řezání asfaltu do 10 cm, hutnění podloží válcem a vibračními deskami, obsluha parkovišť se 7 parkovacími automaty, výstavba oplocení a bran, likvidace zeminy a kamení na skládce rekultivace kasárna Jeseník, svářečské, zámečnické a soustružnické práce, zimní údržba komunikací. Pár čísel z místních komunikací: Celková délka místních komunikací 44,2 km Celková plocha místních komunikací m 2 Celková délka chodníků 25,8 km Celková plocha chodníků m 2 Počet mostů a lávek 25 ks Délka mostů a lávek 328 m Jeseník, město a lázně - 6/2012 4

7 Počet vpustí na dešťovou vodu Počet dopravních značek 686 ks 1379 ks Závěrem Vážení občané města Jeseníku, v souvislosti s nadcházející letní sezónou si Vás dovolujeme požádat o Vaši spolupráci a součinnost v rámci komplexního blokového čištění komunikací, které spočívá v komplexním čištění komunikací, chodníků, asfaltových a dlážděných ploch, parkovišť a dešťových vpustí, jež nelze běžně a pravidelně čistit. Je nutné dodržovat dopravní značení, které bude umístěno vždy minimálně týden před termínem čištění. Při nerespektování dopravního znační může být Vaše vozidlo odtaženo či přijít k jiné újmě při úklidu Vaší ulice. Předem Vám děkujeme za spolupráci. Zdravé prostředí všem generacím Technické služby Jeseník a.s., Polák Tomáš vedoucí provozu správy a údržby komunikací, Digitalizace kina v červnu Na měsíc červen plánujeme zcela uzavřít jesenické kino Pohoda. Tato nezbytně nutná doba nám postačí k tomu, abychom nainstalovali vše pro digitální projekci. Tato akce mění po 60 letech zásadním způsobem promítací technologii z analogového 35 mm pásu na digitální projekci - přes speciální projektor. Tato technologická revoluce v oblasti distribuce kinematografických děl je nevyhnutelná. Výroba 35 mm kopií je velice nákladná a neustále se razantně omezuje. Cena za jednu kopii se pohybuje kolem 110 tis.kč. Promítači, který musí vždy nachystat 35 mm kopii k projekci, projde rukama (při průměrné délce filmu 90 min. ) asi 3500 metrů filmu! Digitální distribuce probíhá pomocí harddisku, který putuje většinou poštou po tuzemských kinech. Každé kino si film zkopíruje do svého úložiště (kinoserveru) a pošle harddisk do dalšího kina. Od distributora snímku obdrží v den promítání speciální softwarový klíč, kterým obsah odemkne a může promítat. Zabezpečení těchto kopií je absolutně dokonalé. Kvalitou předčí známé formáty DVD nebo Blu-ray disky atd. Promítá se z DCP formátu (Digital cinema package) a průměrná velikost filmu se pohybuje okolo 200 GB (jedná se tedy o nesrovnatelně větší tok dat ). Financování digitalizace kina je z největší části pokryto městským rozpočtem a nemalou část se nám podařilo získat od Fondu pro rozvoj kinematografie. Náš rozpočet je sice trochu omezený, ale počítáme s tím, že se diváci přeci jen dočkají 3D projekcí, většího promítacího plátna a pokud budeme mít obrovský kus štěstí, tak i 7.1 kanálového zvuku! Máme v plánu instalovat tzv. aktivní 3D systém, který je specifický v tom, že potřebujete speciální brýle, které jsou napájeny baterií, mají v sobě přijímač a fungují pouze s řídící jednotkou, která je umístěna v promítací kabině. Tudíž Vám u nás bohužel nebudou fungovat jakékoliv 3D brýle (třeba ty, které dostanete jinde k popcornu). O to kvalitnější budete mít v jesenickém kině zážitek. Od začátku letošního roku pravidelně informujeme diváky o postupu přípravy digitalizace v našem kině. Čím více se přibližujeme realizaci, tím přesnější informace máme. Těšíme se, že v měsíci červenci Vás budeme lákat například na: AVENGERS, TEMNÉ STÍNY, OKRESNÍ PŘEBOR, LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL, TRAINSPOTTING, MUŽI V ČERNÉM 3, DIKTÁTOR, PROMETHEUS, MADAGASCAR 3, TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL, AMAZING SPIDERMAN a další. Budeme se snažit Vás průběžně informovat o postupu digitalizace a přesném termínu spuštění. Pokud půjde vše hladce, tak bychom otevřeli kino v prvním prázdninovém týdnu. Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši červencovou návštěvu kina. Petr Víša, Kino Pohoda Jeseník 5 Jeseník, město a lázně - 6/2012

8 Gloria musealis 2012 V únoru letošního roku byla ve VMJ slavnostně otevřena stálá expozice čarodějnických procesů na Jesenicku, umístěná do zrekonstruovaných sklepení Vodní tvrze. Výjimečnost expozice spočívá jednak v odborné rovině, neb byly poprvé v historii zpracovány autentické materiály dovezené z archivů v polské Wroclavi dokládající soudní procesy s údajnými čarodějnicemi, a jednak v rovině stavebních úprav sklepení, po staletí dlouhodobým způsobem nevyužívaných. Díky těmto úpravám se podařilo zpřístupnit další část kulturní památky veřejnosti a v neposlední řadě je velmi významné i to, že se podařilo zakomponovat jako součást expozice nejmodernější audiovizuální techniku, kterou je audioprůvodce a především fogscreen,speciální promítací technologie umožňující prezentovat film o první doložené jesenické čarodějnici Barboře Schmiedové do tenké projekční stěny z mlhy. Není bez zajímavosti, že je Vlastivědné muzeum Jesenicka prvním muzeem v republice, jež vlastní tuto moderní promítací technologii. Práce na vybudování expozice trvaly necelé čtyři roky, investorem částky 9,5 milionu korun byl Olomoucký kraj. Výsledky prací širokého týmu realizátorů se rozhodlo vedení VMJ přihlásit do národní soutěže muzeí Gloria musealis. Úspěchem byla nominace mezi první čtyři projekty v kategorii Muzejní výstava. Zástupci VMJ se zúčastnili vyhlášení výsledků soutěže Gloria musealis, které proběhlo v Národním muzeu v Praze a v kategorii Muzejní výstava roku 2011 si převzali ocenění za 2. místo. Mgr. Veronika Rybová Česko-polské cyklistické dny Před začátkem hlavní turistické sezony se v rámci projektu Česko-polské cyklistické dny poprvé uskuteční třídenní setkání našich a polských cykloturistů. Toto setkání se bude konat od pátku do neděle v příjemném prostředí autocampu Bobrovník. Během víkendové akce bude připraveno 6 vyjížděk s kvalifikovanými průvodci, kteří s účastníky projedou a představí jim nejzajímavější trasy pro horská a treková kola okolo Jeseníku, Lipové, České Vsi, Bělé pod Pradědem a Ostružné. Pro účastnící se cykloturisty bude na sobotní podvečer připravena pohodová společensko-zábavní akce s hudbou a menším občerstvením zdarma. Cílem akce je navázání nových a utužení starých přátelství lidí vyznávajících tuto báječnou sportovní aktivitu a seznámení s ohromným rekreačním potenciálem Jesenicka. Projekt bude v průběhu prázdnin dále pokračovat pravidelnými nedělními vyjížďkami s odbornými průvodci z Jesenického náměstí. Každou neděli budou připraveny dvě nové trasy o délce 25 a 50 km, vedoucí i po méně známých neznačených lesních cestách, kterých je na Jesenicku velké množství, a o nichž mimojeseničtí cykloturisté nevědí. Aktuální trasy s profilem budou vždy s týdenním předstihem k dispozici u ubytovatelů, v informačních centrech regionu a na webových stránkách projektu. Tato aktivita bude v nastávající turistické sezoně novinkou a pořadatelé očekávají, že se těchto vyjížděk zúčastní množství v regionu ubytovaných turistů, cykloturistických skupin i cyklistických rodin s dětmi. Pořadatelem projektu Česko-polské cyklistické dny je Mikroregion Jesenicko. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Jeseník, město a lázně - 6/2012 6

9 Křest knihy Otrokem vln Dne 16. června se od 18 hodin v kavárně Ennea na Náměstí svobody uskuteční křest nové knihy Otrokem vln Oty Ševčíka, spojený s vystoupením autora. Ota Ševčík zde popisuje svůj boj s alkoholovou závislostí probíhající v terapeutické komunitě Harmonie v Psychiatrické léčebně Bílá Voda. Na pozadí základní osy příběhu je pak přesídlení pražského bohéma do kraje, který nezná, a jeho nový začátek jinde. Chcete-li nahlédnout do někdy drsného, ale v naději běžícího příběhu, jste srdečně zváni. Eleni Akritidu Přírodovědná exkurze k nejvyššímu vodopádu Hrubého Jeseníku V sobotu 9. června v 7.45 pojedeme z Jeseníku autobusem na Videlský kříž. Odtud půjdeme po Milionové cestě k Vysokému vodopádu na Studeném potoce. Původní 45 m vysoký skalní stupeň byl povodní na konci 19. století rozrušen na systém kaskád a proudů. Vodopád a jeho okolí je chráněn jako přírodní rezervace Vysoký vodopád. Ta kromě již zmíněných kaskád chrání i související geomorfologické tvary, lesní porosty klimaxových smrčin a horské kyselé smrkové bučiny. Rezervace je také součástí areálu rysa ostrovida a historickým hnízdištěm sokola stěhovavého. Odtud sejdeme do Bělé pod Pradědem a navštívíme další přírodní rezervaci Borek u Domašova. Jedná se o kamenné moře zajímavé nejen po stránce geologické, nachází se tu zkamenělé otisky zvířeny mořského dna, ale i lesnické. Růstové formy dřevin na zdejší kamenité suti představují vzácný přírodní typ, reliktní bor. Navštívíme tak dvě pozoruhodné přírodní rezervace se svojí typickou flórou a faunou. Do Jeseníku se vrátíme opět autobusem. Předpokládaná délka trasy je 13 km. Vstupné 30,- Kč. Mgr. Ludmila Dospivová Vysoký vodopád v zimě. 7 Jeseník, město a lázně - 6/2012

10 Letní koncert Jesenického smíšeného pěveckého sboru Jako každým rokem v červnu, tak i letos srdečně zveme všechny milovníky sborového zpívání na náš závěrečný koncert k ukončení sezóny. Letos jsme přizvali ke spolupráci flétnový soubor ZUŠ Jeseník, který po zakladateli Václavu Dvořákovi převzala a vede paní Mgr. Dana Macečková. Flétnový soubor je originální hudební těleso. Tvoří jej mladí muzikanti ve věku let hrající na příčné flétny, klavír, smyčcové a bicí nástroje. Repertoár tvoří speciální aranže z oblasti vážné i moderní hudby. V poslední době se soubor stále více zaměřuje na hudbu filmovou a jazzovou. Flétnový soubor není hostem JSPS poprvé. Již při 10. výročí založení pěveckého sboru společně vystupovali v jesenických lázních. Spojení těchto těles je velmi příznivé pro posluchače, protože se spojí přirozený lidský hlas s jemnými tóny fléten. A co uslyšíte? Českou klasiku Antonína Dvořáka a Zdeňka Lukáše. Pak také starou muziku H. L. Haslera a nebude chybět provedení muzikálových melodií, ať už v podání pěveckého sboru nebo flétnového souboru. Nesmí také chybět společné vystoupení obou těles. Bude to tedy důstojná tečka za končící uměleckou sezonou, která byla pro obě tělesa velmi úspěšná. Jste zváni v sobotu 23. června 2012 od 18 hodin do evangelického kostela v Jeseníku. Vstupné 60 Kč. Dana Brašíková, vedoucí JSPS Jeseník, město a lázně - 6/2012 8

11 Z pohádek do města snů Vzpomeňme si na dětství a mládí, kdy máme celý svět u nohou a celý život před sebou, a také na svět pohádek kolem sebe. Umíme-li se ovšem koukat kolem sebe s fantazií a představivostí. Tyto dvě činnosti je třeba rozvíjet, lépe si následně umíme život směrovat i s využitím zvládnuté reality. Soukromá výtvarná ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Vás zve na výstavu ve spolupráci s MKZ do Divadla Petra Bezruče. Vernisáž výstavy je v pondělí 4. června 2012 v 17 hodin ve výstavní síni v přízemí divadla. Součástí výstavy jsou i grafiky ze školní kolekce, která právě nyní byla na mezinárodní soutěži v Lidicích oceněna MEDAILÍ LIDICKÁ RŮŽE ŠKOLE ZA KOLEKCI GRAFIKY. Všechny grafiky, které jsou v Lidicích v rámci tohoto ocenění vystaveny, získaly navíc čestná uznání. Na této soutěži získal INDIVIDUELNÍ MEDAILI LIDICKÁ RŮŽE také Jan Pňáček za digitální fotografii. Vícebarevné linoryty ze světa pohádek a pověstí umocní na výstavě keramické domky z krajiny snů a představ. Třeba i některé budou v budoucnu odrazovým můstkem ke stavbě vlastních domků. Možná i někteří vystavující budou následovat naše bývalé studenty, dnešní mladé architekty či studenty architektury. Nebo budou pokračovat ve studiu ilustrátorství či grafiky na vyšších a vysokých školách. Své studenty tam škola již má. A protože žijeme tady a teď, patří tomuto kraji a našim stromům pocta znázorněná voskovými batikami. Zveme Vás na tuto výstavu, která bude přístupná ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 9-12 hodin a hodin, v pátek od 9-12 hodin a dále vždy při akcích v divadle. Nenechejte si ujít vzpomínku na své mládí. Zveme zájemce o studium na naší škole k přijímacímu řízení ve dnech: ve čtvrtek 7. a 21. června a v pondělí 18. června v době od 14 do 17 hodin nebo individuelně po dohodě na kontaktu nebo Mgr. Hana Jurková A je to tady!!! Druhou červnovou sobotu 9. června 2012 se uskuteční turistický pochod krásami Rychlebských hor na 7, 20, 30 a 40 km! Trasa s délkou 7 km bude opětovně připravena jako naučná stezka především pro naše nejmenší turisty i když projít si ji může každý. Start proběhne tradičně na Střelnici v Javorníku, a to: trasa na 7 km od 9.00 do hodin trasy na 20 a 30 km od 7.00 do 9.00 hodin trasa na 40 km od 7.00 do 8.00 hodin (limit hodin). Začněte tedy pomalu vytahovat pohorky ze skříně a masírovat si svaly, a aby se vám lépe šlapalo, vezměte s sebou rodinu, kamarády a známé. Na konci pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas strávený na trati, úbytek váhy a změří velikost vašeho nadšení a zážitků! Startovné zahrnující občerstvení, pamětní list a ceny pro nejrychlejší účastníky činí: dospělí a děti nad 15 let 60 Kč děti od 7 do 15 let 40 Kč děti do 7 let zdarma Takže stejně jako loni i letos platí Potkáme se na Rychlebské, přijďte nás podpořit! Akci pořádá občanské sdružení NA JEDNÉ LODI ve spolupráci s Městem Javorník a Informačním centrem Jesenicka. Pochod se koná za každého počasí na vlastní nebezpečí účastníků. Kontakt: Martina Mařáková, mobil: Jeseník, město a lázně - 6/2012

12 Startujeme projekt Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko Již v roce 2011 avizovalo občanské sdružení EBERESCHE záměr v následujících letech iniciovat a vysazovat v regionu původní odrůdu moravského jeřábu sladkoplodého. Chtěli bychom ji vrátit do krajiny, do sadů, vysadit podél cest, nabídnout ji i jednotlivcům do jejich zahrad. Jedlé jeřabiny (ve zdejším nářečí Eberesche, odtud jméno našeho sdružení) jsou jesenickou krajovou specialitou s rozmanitým využitím. Jedlý jeřáb (Sorbus aucuparia, var. Dulcis moravica) má svoji domovinu na lichtenštejnském panství Ostružná v Jeseníkách. Kolem r jej zde vyšlechtili místní rolníci a zásluhou knížecího lesníka Franze Kraetzla se během 2. poloviny 19. století rozšířil do celé Evropy jako ovocný strom plodící i v horských nebo studených oblastech. Sdružení podalo k realizaci záměru žádosti o dotace, ale v nejdůležitějším programu Místo pod stromy Nadace Partnerství jsme neuspěli. Hlavní finanční zdroj projektu zmizel v nenávratnu, ve hře jsou ještě žádosti na Lesy ČR státní podnik a na Olomoucký kraj. Bez ohledu na výsledek se Eberesche letos pustilo do práce již v předjaří. Třetího března odebral spolupracovník občanského sdružení Vitaregio, které je partnerem projektu, rouby a po Velikonocích se začalo s roubováním. Podle zpráv se mají roubovanci čile k světu, úspěšnost byla takřka stoprocentní. Budeme tak mít vlastní stromky pro výsadbu, která je naplánována v katastru obce Ostružná, tedy tam, kde to všechno začalo. Jde o vysazení aleje 45 jeřábů na mezi podél místní komunikace do Petříkova a 5 stromků u kapličky při této silnici. U kapličky by mělo časem vzniknout posezení s výhledem na Jeseníky. Obec Ostružná přistoupila k projektu velmi vstřícně a stala se jeho druhým partnerem. Již nyní s námi spolupracují i další subjekty či jednotlivci: Ing. M. Kopecký, majitel Lesní školky Jeseník, který zajišťuje podnože pro roubování, majitelé dvou zjištěných jeřábů pánové Kopecký z Nýznerova a Pajer z Lipové-lázní, Ing. O. Truneček s celou rodinou a další. Druhou letošní aktivitou bude mapování současného výskytu sladkoplodého jeřábu na okrese Jeseník. Výstupem by měla být jednak mapa zachycující každý jednotlivý strom i s fotodokumentací, jednak pokud seženeme finance brožura o jeřábu, jeho historii s botanickým popisem a návodem na jeho pěstování. Její součástí bude i řada receptů na zpracování jeřabin. Hlavním garantem této fáze bude již zmíněné sdružení Vitaregio, jehož členové mají bohaté zkušenosti s mapováním starých krajových ovocných odrůd v projektu Ovocné stezky. Aby se nám ale podařilo najít co nejvíce původních jeřábů, potřebujeme pomoc obcí, lesníků, místních nadšenců a všech, kdo vědí o těchto takřka vymizelých stromech. Máte na zahradě sladký jeřáb nebo víte, kde ve Vašem okolí roste? Chcete pomoci při mapování či projekt podpořit prací při výsadbě nebo finančně? Prosím, ozvěte se nám. Kontaktními osobami je Bohumila Tinzová M , nebo Radim Lokoč A co dál? Sázet, sázet a sázet! Chceme s mottem Zasaď si svůj jeřáb oslovit obce v Jeseníkách, občanská sdružení i jednotlivce, aby se k nám přidali. Jeřáb plodí i ve značné nadmořské výšce do 1500 m n. m. V Javorníku sázeli již v dubnu tohoto roku město dalo k dispozici pozemek, rodičové dítek z místní ZŠ získali malý grant na výsadbu a společně vysadili první jeřabinovou alej na Jesenicku. Zhruba v horizontu pěti let, až začnou jeřáby plodit, bychom rádi iniciovali výrobu místních produktů z jeřabin. Takový likér či želé nebo marmeláda z místního ovoce to je ten správný suvenýr z Jesenicka! Pojďte s námi do toho! Peníze nejsou to nejdůležitější, hlavní je chuť lidí ke spolupráci na smysluplném využití místního potenciálu. Jeseník, město a lázně - 6/

13 EBERESCHE o. s., Bohumila Tinzová Krysáci ve Vodní tvrzi Na červen a prázdninové měsíce připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka, vedle svých stálých expozic historie, geologie, přírodovědy a čarodějnických procesů na Jesenicku, také něco speciálního pro dětské návštěvníky. Výstava Krysáci potěší všechny milovníky večerníčku o laboratorních potkanech Hodanovi, Edovi a Hubertovi, které úžasným způsobem namluvili Bolek Polívka a Jiří Pecha. Hlavní výstavní sál Vodní tvrze se zaplní oblíbenými postavami pohádkových hrdinů od do Na vernisáži této milé výstavy vystoupí v 18 hodin Zdeněk Korčian alias doktor Krysa s krátkou divadelní hříčkou určenou nejen dětem. Třešničkou na dortu celé výstavy bude autogramiáda hlavních protagonistů večerníčku Bolka Polívky a režiséra Cyrila Podolského v 17 hodin. K prodeji bude po celou dobu výstavy připravena kniha Jiřího Žáčka Krysáci, plyšáci, pexeso. Otevřeno bude od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin. Ve foyeru hlavní výstavní místnosti budou vystaveni krysáci žáků Dany Akritidisové. Ve spojitosti s výstavou Krysáci ve Vodní tvrzi proběhne dne v 19 hodin v Kongresovém sále Priessnitzových léčebých lázní ONE MAN SHOW, večer Bolka Polívky s přáteli kolem večerníčku Krysáci, za klavírního doprovodu Davida Rottra. Organizátorem večera je Zdeněk Korčian z Divadla Bolka Polívky. Vstupenky je možné zakoupit ve Vodní tvrzi, Informačním centru Priessnitzových léčebných lázní a.s. a Divadle P. Bezruče. Cena lístku bude 200 Kč. Po celou dobu mohou děti odevzdávat malované, plyšové či jiné krysáky na pokladnu Vodní tvrze s uvedením jména a adresy autora. Začátkem září porota vybere tří nejvydařenější krysáky a ocení je věcnou cenou. Mgr. Veronika Rybová, VMJ, ředitelka 11 Jeseník, město a lázně - 6/2012

14 Programová nabídk a 6/2012 pátek 1. června od 14 hodin...kaple, Kostel Nanebevzetí Panny Marie NOC KOSTELŮ 2012 Program začíná v kapli od 14 hodin, v kostele pak pokračuje od hodin. Návštěvníci se mohou těšit nejen na místa, která nejsou běžně přístupná... Kompletní program na zvláštním letáku. Kostel i kaple budou v hodin otevřeny k prohlídce. Bez vstupného. pátek 1. června od 16 hodin... Penzion Na Kovárně, Jeseník - Bukovice TÁTOVÉ A MÁMY, POJĎTE SI HRÁT S NÁMI! Maminky, tatínci, babičky, dědové, chcete s dětmi strávit příjemné odpoledne plné her a zábavy? Čekají na vás soutěže, kolotoč, skákací hrad, hudba, opékané špekáčky a další radovánky. Jako obvykle vstup je volný, jste srdečně zváni. Pořádá Okresní organizace ČSSD v Jeseníku. pátek 1. června v 18 hodin...hala hotelu Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník Smajlíci pod vedením Barbory Uhlířové. Bez vstupného. Pořádají PLL a.s. sobota 2. června od 10 hodin...ranč Orel, Česká Ves DEN DĚTÍ DOBÝVÁNÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADU Na děti čeká spousta zábavných stanovišť, soutěže o pěkné ceny, tanec, zpěv, malování, vystoupení, kolotoče, koně a mnoho dalšího. Připraven bude i program pro dospělé od kapela Countrio a ve fireshow. Vstupné děti zdarma, dospělý 50 Kč. Pořádá Ranč Orel. sobota 2. června v 17 hodin...divadlo Petra Bezruče SCREAMERS - 15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH Popularita travesti skupiny Screamers rok od roku neustále stoupá a šestičlenná sestava chlapů parodující známé zpěvačky a zpěváky si získává čím dál více fanoušků a Jeseník není výjimkou. Skupina Screamers chce především bavit, a že to umí, o tom se mohli přesvědčit diváci televizní soutěže Česko Slovensko má talent, kde se skupina dostala až do semifinále. Vstupné 250 Kč. V den konání akce 280 Kč. Prodej vstupenek v místech rezervačního systému MKZ Jeseník. Pořádají MKZ Jeseník. sobota 2. června v hodin...kongresový sál YVETTA SIMONOVÁ A MILAN DROBNÝ Pěvecký recitál populární dvojice. Vstupné 100 Kč. Předprodej v Lázeňském informačním centru, telefon a v MKZ Jeseník. Pořádají PLL a.s. Jeseník, město a lázně - 6/

15 pondělí 4. června v 17 hodin...divadlo Petra Bezruče VERNISÁŽ VÝSTAVY Z POHÁDEK DO MĚSTA SNŮ Vernisáž výstavy prací Soukromé ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Bez vstupného. Pořádají MKZ Jeseník. pondělí 4. června v hodin...hala hotelu Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT Účinkují žáci ZUŠ Jeseník ze tříd Tomáše Uhlíře a Vladimíra Vraňovského (klarinety). Bez vstupného. Pořádají PLL a.s. středa 6. června v 17 hodin...divadlo Petra Bezruče XVIII. ABSOLVENSTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TANEČNÍ LADY STEJSKALOVÉ Předprodej vstupenek v kanceláři školy na Jiráskové ulici. Pořádá SZUŠ-taneční. čtvrtek 7. června v 17 hodin...státní okresní archiv Jeseník PREZENTACE PUBLIKACE JAN KREJČÍ, VOJÁK, MALÍŘ A POLITICKÝ VĚZEŇ U příležitosti Mezinárodního dne archivů pod názvem Jesenický archiv, křižovatka mezi přítomností a minulostí představí Státní okresní archiv Jeseník novou akvizici osobní fond škpt. v.v. Jana Krejčího z Jeseníku a publikaci vydanou k jeho životním osudům. Pořádá SOkA Jeseník. pátek 8. června až neděle 10. června...autocamping Bobrovník MOTOSRAZ ROXOR JESENÍK 2012 Nejen na milovníky hlasitých strojů čeká spousta zábavy. V pátečním programu se představí kapely Matahari, Traktor, Verglův Pjos a Iron Maiden Revival. V sobotu pokračuje program sprinty na ¼ míle a z kapel se návštěvníci mohou těšit na Old Rock, Rock Silence, The Pant, Tři Sestry Banditos, Dimenzia X a Úplně Normálně. Připraveno bude bohaté občerstvení a doprovodný program. Veškeré informace Víkendové vstupné 180 Kč. Pořádá Motoklub Jeseník, o.s. pátek 8. června hodin...vodní tvrz a Zámecké náměstí MUZEJNÍ NOC ANEB TENTOKRÁT POHÁDKOVÁ VODNÍ TVRZ Vstup na Zámecké náměstí a do stálých expozic historie, přírodovědy a geologie zdarma Krysáci - 20/10Kč a expozice čarodějnických procesů 70/35 Kč Vědomostní soutěže odborných pracovníků muzea pro děti a mládež Historické hry - vrhací sekery a nože, chůze na chůdách, zatloukání hřebíků středověkou sekerou, Thorovo kladivo vše k vyzkoušení Seiferos - ukázka 40 dravých ptáků nejen v letu, ale i lovu, zábavněvzdělávací pořad záchranné stanice v prostorách Zámeckého náměstí pro všechny návštěvníky Krless - skupina interpretující hudbu vrcholného středověku má ve své muzice ozvěny středověkého duchovna, orientální smyslnosti a rockové současnosti Noční prohlídky stálými expozicemi historie, přírodovědy a geologie s pohádkovými postavami permoníka, Ferdy Mravence, strašidla a hastrmana nejen pro děti. Po celou dobu budou k dispozici stánky s občerstvením a drobnými upomínkovými předměty. Pořádá VMJ. 13 Jeseník, město a lázně - 6/2012

16 pátek 8. a sobota 9. června od 10 do 16 hodin...kolonáda PLL a.s. ŠKOLA POHÁDEK Jeseníky přes hranici o.s. a Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nyse Vás zvou na kolonádu PLL a.s. Navštivte svět pohádek, kde čerti nezlobí, vlk se kamarádí s Karkulkou, Děd Vševěd je nejchytřejší a dobro vždy zvítězí nad zlem. Přijďte se na chvíli ztratit rodičům a vyfotografovat se s pohádkovými bytostmi. Od kouzelných učitelů se dozvíte spoustu nových věcí. Bez vstupného. sobota 9. června v 7.45 hodin...hrubý Jeseník PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE K NEJVYŠŠÍMU VODOPÁDU HRUBÉHO JESENÍKU V 7.45 pojedeme z Jeseníku autobusem na Videlský kříž. Do Jeseníku se vrátíme opět autobusem. Předpokládaná délka trasy je 13 km. Exkurzí provází Mgr. Ludmila Dospivová. Vstupné 30 Kč. Pořádají VMJ. pondělí 11. června v 19 hodin...zrcadlový sál PÍSNIČKY KARLA HAŠLERA Písničkový pořad Karla Šedivého, člena ND Praha. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a.s. pátek 15. června v 18 hodin...hala hotelu Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT Účinkují žáci ZUŠ Jeseník ze třídy Lenky Polcrové (klavír). Bez vstupného. Pořádají PLL a.s. úterý 12. června v 17 hodin...kaple KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Představí se žáci přípravných a 1. ročníků. Pořádá ZUŠ Jeseník. středa 13. června v 16 hodin...klub seniorů na Dukelské ulici ČAJ O ČTVRTÉ Poslední jarní čaj, příště už budeme mít čaj letní. Vytváří se zdravé jádro, které rádo mezi sebe přijímá každého příchozího. Mladí by nám mohli závidět nejen chuť do tance, ale i taneční dovednosti, které při hře skupiny RETRO MELODIES předvádíme. čtvrtek 14. června v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Kromě žáků ve hře sólové se rovněž představí smyčcový soubor Benjamínci. Pořádá ZUŠ Jeseník. čtvrtek 14. června v hodin...státní okresní archiv v Jeseníku MUZEA NA JESENICKU VČERA A DNES Přednáška připomene bohatou minulost spolkové vlastivědné práce na Jesenicku a její současnou renesanci v pojetí nestátních institucí. Návštěvníci budou seznámeni s historií muzeí v Jeseníku, Javorníku, Vidnavě a Žulové. Přednáška se uskuteční v prostorách Okresního archivu v Jeseníku a provází P. Macháček. Vstupné 20 Kč. Pořádá VMJ. Jeseník, město a lázně - 6/

17 čtvrtek 14. června v 19 hodin...divadlo Petra Bezruče DOSTANU TĚ NA JAHODY Hra německé autorky Ute Steinové, které uvádí Divadlo Metro Praha v režii Gustava Skály. Je českou premiérou a zároveň prvním uvedením za hranicemi Německa. Autorka mistrně vystihuje ty lidské vlastnosti, které dobře známe, u jiných je vehementně odsuzujeme, ale u sebe samých je stěží nalézáme nebo nalézt spíše nechceme: chlapskou ješitnost, sebelásku, kariérismus, intrikářství. Protože se jedná o opravdu dobrou komedii, protože autorkou je žena, je její pohled sice ironický, ale dokáže v každé situaci najít také laskavý humor Hrají Karin Hansonová, Michaela Dolinová, Ivan Vyskočil ad. Hra v předplatném. Doprodej volných míst, pouze v recepci divadla. Vstupné 250 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. sobota 16. června v 17 hodin...poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor X. BENEFIČNÍ KONCERT pro záchranu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Horním Údolí u Zlatých Hor - záštitu převzal Ing. Cyril Svozil Účinkují: Pueri Gaudentes Praha (chlapecký pěvecký sbor), Marta Reichelová (soprán), Denisa Martínková HAMU Praha (klavír a varhany), Petr Král Divadlo Šumperk (recitace a průvodní slovo). Vstupné dobrovolné! V případě zájmu o přepravu autobusem si rezervujte místo na INFO CENT- RU v PLL a.s. tel.: nejpozději do Podmínkou rezervace je složení nevratné částky ve výši 50,- Kč. Odjezd autobusu v 16 hodin. Pořádá Melodia Art Management ve spolupráci s duchovní správou poutního místa pondělí 18. června v 19 hodin...zrcadlový sál KLAVÍRNÍ RECITÁL Komorní koncert dvou významných mladých umělců, absolventů JAMU, Davida Schmieda, působícího ve Švýcarsku, a Richarda Pohla, který se prezentuje i průvodním slovem. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s. středa 20. června v 10 a 19 hodin...divadlo Petra Bezruče REBELOVÉ DS Rebeláci z Gymnázia v Jeseníku nastudovali podle filmové předlohy známé kultovní dílo zcela po svém nekopírují, skvěle zpívají, výborná choreografie Vstupné 50 Kč. Prodej v recepci Divadla Petra Bezruče. Pořádá Gymnázium Jeseník ve spolupráci s MKZ. čtvrtek 21. června v 17 hodin...kaple SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ absolventům I. a II. stupně ZUŠ Jeseník z hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru Pořádá ZUŠ Jeseník. sobota 23. června od hodin...areál Astur KONCERT PRO JESENÍKY VI. ročník oblíbené akce, letos opět ve znamení česko-polské spolupráce za účasti hudebních a tanečních hostů. Hvězdným hostem koncertu bude kapela CLOU. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Veškeré informace na a na zvláštních plakátech. Vstupné 50 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. 15 Jeseník, město a lázně - 6/2012

18 pondělí 25. června v hodin...hala hotelu Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT Účinkuje Flétnový soubor ZUŠ Jeseník pod vedením Mgr. Dany Macečkové. Bez vstupného. Pořádají PLL a.s. středa 27. června v 16 hodin...klub seniorů na Dukelské ulici ČAJ O ČTVRTÉ První letní taneční termín je tady, jaký asi tanec si na nás paní Vyhlídalová připraví? Určitě budeme mít zase vzájemně hezký čas společně se skupinou RETRO MELODIES. čtvrtek 28. června v hodin...kongresový sál POHÁDKOVÁ BABIČKA Předprázdninové pohádkové odpoledne s Danuší Šenkyříkovou. Vstupné 30 Kč. Pořádají PLL a.s. čtvrtek 28. června v 19 hodin... Kavárna Sofie HAVAJSKÉ OSTROVY Cestopisná přednáška s diapozitivy PaedDr. Turka. Vstupné 50 Kč. Pořádají PLL a.s. VÝSTAVY pondělí 4. června sobota 30. června...divadlo Petra Bezruče VÝSTAVA Z POHÁDEK DO MĚSTA SNŮ Výstava prací Soukromé ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Vzpomeňme si na dětství a mládí, kdy máme celý svět u nohou a celý život před sebou, a také na svět pohádek kolem sebe. Umíme-li se ovšem koukat kolem sebe s fantazií a představivostí. Tyto dvě činnosti je třeba rozvíjet, lépe si následně umíme život směrovat i s využitím zvládnuté reality. Součástí výstavy jsou i grafiky ze školní kolekce, která právě nyní byla na mezinárodní soutěži v Lidicích oceněna MEDAILÍ LIDICKÁ RŮŽE ŠKOLE ZA KOLEKCI GRAFIKY. Otevřeno pondělí až čtvrtek v době od 9-12 hodin a 13-16hodin, v pátek od 9-12 hodin a dále vždy při akcích v Divadle Petra Bezruče. Bez vstupného. Pořádají MKZ Jeseník. úterý 5. června pátek 31. srpna...hlavní výstavní sál Vodní tvrze vernisáž úterý 5. června v hodin KRYSÁCI Výstava je věnovaná známým večerníčkovým postavám, kterými jsou laboratorní potkani Eda, Hodan a Hubert, jež úžasným způsobem namluvil Bolek Polívka a Jiří Pecha. Výstava je překvapením dětem, které muzeum navštíví především během prázdnin. Vernisáž osvěží svým vystoupení Zdeněk Korčian alias doktor Krysa. Samostatným slavnostním vstupem bude v 17 hodin autogramiáda Bolka Polívky a režiséra Krysáků Cyrila Podolského přímo ve Vodní tvrzi, v hlavním výstavním sále. Na autogramiádu navážou Bolkoviny s přáteli v 19 hodin v Kongresovém sále Priessnitzových lázní. Lístky na představení si lze zakoupit také na pokladně muzea. Součástí výstavy Krysáci bude výstava prací dětí výtvarné školy A1 Dany Akritidisové. Po celou dobu výstavy bude v prodeji kniha Jiřího Žáčka Krysáci, pexeso, plyšáci aj. Během Muzejní noci bude na tuto výstavu poloviční vstupné pro děti i dospělé. Vstupné 40/20 Kč. Pořádá VMJ. Jeseník, město a lázně - 6/

19 úterý 29. května neděle 2. září Rytířský sál Vodní tvrze v Jeseníku PTÁCI CHKO JESENÍKY Ptáci Jesenicka si zaslouží naši pozornost i ochranu. Na ochranu jeřábka lesního a chřástala polního zde byla vyhlášena ptačí oblast Jeseníky v rámci celoevropské soustavy Natura V posledních letech bylo na území CHKO Jeseníky potvrzeno hnízdění několika nových ptačích druhů, např.: sokol stěhovavý, jeřáb popelavý či datlík tříprstý. O těchto vzácných, méně vzácných či úplně běžných ptačích druzích pojednává výstava s názvem Ptáci Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Přijďte si prohlédnout nejen ukázky vycpaných ptáků, kolekci ptačích hnízd a vajíček, ale především unikátní fotografie významného fotografa přírody Mgr. Petra Šaje. Kurátor výstavy: Mgr. Ludmila Dospivová. Vstupné 30/15 Kč. Pořádá VMJ. JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU Kino Pohoda, Divadlo Petra Bezruče, Informační centrum Jesenicka (pasáž Alkron), Lázeňské informační centrum (lázně), Knihovna Mikulovice, Městské informační středisko Zlaté Hory, Lázně Dolní Lipová (recepce vila Marta), Informační centrum Bělá pod Pradědem, Informační centrum Vidnava, Obecní úřad Česká Ves PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC BRIGIT FARNET KLAVÍR, DOLEŽALOVO KVARTETO BOLEK BOLÍVKA GABRIELA DEMETEROVÁ, MARIAN RODEN, NORA ŠKUTA VÝSTAVA PRACÍ JVS JESENICKÝ NUGGET JESENICKÁ LETNIA NOC Vlastivědné muzeum Jesenicka Nová stálá expozice ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ ve sklepení Vodní tvrze. OTEVÍRACÍ DOBA pondělí neděle hodin Vstupné 70/35 Kč Expozice je budována z prostředků Olomouckého kraje, jde o mimořádný počin jak po stránce odborné, technické, výtvarné, tak i stavební. Poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století uložené ve wroclavských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je audio průvodce ve čtyřech jazykových mutacích, dále je v expozici umístěn fog screen a Vlastivědné muzeum Jesenicka se tak stává prvním muzeem v republice, jež má toto speciální promítací zařízení do mlhy instalováno ve svých prostorách. Cena vstupenky je 70 Kč pro dospělou osobu a 35 Kč děti nad 12 let. Dětem do 12 let vstup nedoporučujeme. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 22, prohlídka trvá 45 minut. Na vybraný den a hodinu si rezervujte vstupenky na tel. č , na ové adrese či osobně. 17 Jeseník, město a lázně - 6/2012

20 Vodní tvrz Stálé expozice návštěvní doba: úterý neděle 9:00 16:30 Od návštěvní doba: denně 9:00 19:00 HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA Vstupné 40/20Kč. GEOLOGIE, FAUNA A FLORA JESENICKA Vstupné 40/20 Kč. Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních Stálá expozice návštěvní doba: úterý neděle 12:00 17:00 VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERK Vstupné 30/15 Kč. Priessnitzovy léčebné lázně a.s. LÁZEŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM je v provozu v pondělí od 10 do 12 hodin a od do 16 hodin, úterý až pátek od 8.30 do 12 a od do 16 hodin. Víkendy a svátky od 9 do 12 a od do 16 hodin. O případných změnách budeme včas informovat. Telefon , KNIHOVNA S INTERNETEM je v provozu pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 9.30 do a od 12 do hodin. PARK HER (minigolf, venkovní šachy, Člověče nezlob se, ruské kuželky) je v provozu denně od 10 do 19 hodin. TENISOVÉ KURTY jsou v provozu pondělí až pátek od 14 do 20 hodin, sobota, neděle a svátek od 10 do 20 hodin. ZIMNÍ ZAHRADA je v provozu středa, čtvrtek, pátek a sobota od 18 do 23 hodin, k tanci se hraje od 19 do 22 hodin. Některé dny i s překvapením jako je karaoke, ukázky a výuka společenských tanců, česko-slovenské hity apod. Vstupné 30 a 50 Kč (podle druhu programu). O případných změnách budeme včas informovat. KAVÁRNA SOFIE je v provozu středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle od 10 do 19 hodin, úterý od 10 do 22 hodin. V úterý se hraje k tanci od 19 do 22 hodin. Vstupné 30 Kč. O případných změnách budeme včas informovat. AKČNÍ NABÍDKA PROCEDUR - platná v termínu od do SLEVA 30% Whirlpool pro 4 osoby včetně nápojů + masážní vana AQUAI NOVINKA původní cena 500 Kč cena po slevě 350 Kč SLEVA 20% Saunový svět - komplex saunového světa zahrnuje - aroma, finskou, parní saunu, ochlazovací bazének, Priessnitzův chodníček, whirlpool pro 6 osob. 60 min / 1osoba původní cena 140 Kč cena po slevě 112 Kč 90 min / 1osoba původní cena 190 Kč cena po slevě 152 Kč 120 min / 1osoba původní cena 230 Kč cena po slevě 184 Kč SLEVA 20% Skotský střik původní cena 149 Kč cena po slevě 119 Kč Slevy na procedury se vztahují pouze na přímý prodej nebo při dokoupení ke katalogovým pobytům na místě. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami nebo akčními nabídkami. Bližší informace získáte na tel.: , 135, 114, 116, 201, Jeseník, město a lázně - 6/

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA ŘÍJEN 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DNY SENIORŮ V JESENÍKU OD 2. DO 7.

Více

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM BŘEZEN 2010 Úterý 2. března ve 13 hodin...kaple SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo soutěže MŠMT ČR. Pátek 5. března v 17 hodin...kaple

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2013

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2013 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2013 čtvrtek 2. května v 17 hodin...výstavní síň Divadla Petra Bezruče 15 Vernisáž výstavy prací absolventů Soukromé výtvarné školy ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Vstup volný.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 11. dubna 2015 Zahájení letní sezony pěší procházkou Akci zajišťují Mirka a Oldřich Novotní Jedná se o jednodenní pěší procházku, která začíná a končí u Oldy a Mirky Novotných. Sraz v 10:00 hod u

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo Od 20. června do 20. srpna 2013 přírodověda knihovna historie a archiv archeologie výtvarné umění umělecké řemeslo Alfons Mucha Plakáty Nová expozici Alfons Mucha Plakáty splňuje po technické stránce veškerá

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více