DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky"

Transkript

1 1 DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky od společnosti Příručka, která Vám poradí, ulehčí od zbytečných starostí a pomůže ušetřit i několik desítek tisíc korun. Aktualizovaná verze k

2 2 Předmluva Během mé dosavadní praxe v dluhové problematice (chcete-li, problematice insolvenčního, závazkového, obchodního, občanského práva a praktických vztazích mezi dlužníky a věřiteli) jsem zažil tak zajímavé, někdy až neuvěřitelné příběhy, že bych o nich mohl psát v následujících šesti letech a stále by bylo dost zajímavých námětů k vyprávění. O vyprávění těchto příběhů ovšem tato příručka nebude. Moje zkušenost mi ukázala jednu velmi důležitou skutečnost. Tou skutečností, kvůli které jsem se rozhodl s naším týmem připravit a publikovat tuto příručku, je naprostá neznalost a neinformovanost většiny dlužníků, se kterými jsem přišel do styku (a že jich bylo víc než dost), kvůli které tito lidé zbytečně přišli (a stále přicházejí) o strašně moc peněz. V oblasti dluhové problematiky totiž neinformovanost přenáší na dlužníky neskutečně velikou finanční zátěž. Zažil jsem mnoho dlužníků, kteří platili nebo byli donuceni platit, na čemž by nebylo nic divného, dluhy se přeci mají platit, na tom se snad všichni shodneme. Tito dlužníci, kteří nebyli informování (Kdo by je taky informoval, věřitel? Ten věřitel, kterému jejich neinformovanost hraje do karet, a který z nich díky neinformovanosti získá mnohem více peněz, nežli mu právem náleží? Nebo snad vymahači, exekutoři?) platili ovšem zbytečně moc. Mnohem více než museli. Platili, nebo byli donuceni platit tak zbytečně moc, až mě to mnohdy (doslova) nadzvedalo ze židle. Tuto příručku, tohoto rádce pro dlužníky jsme se rozhodli napsat, abychom přehledně a jednoduše pomohli zvýšit informovanost dlužníků, a tím jim pomohli ušetřit obrovské finanční částky, a aby se z jejich dluhů pro ně a jejich rodiny nestala likvidační záležitost. Jsem pevně přesvědčen, že tato příručka pomůže každému získat základní přehled v dluhové problematice a dlužníkům, kteří ji využijí, přinese úsporu mnoha desítek (některým možná i mnoha set) tisíc korun. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na tvorbě této chytré příručky a rádce pro dlužníky podíleli. Mgr. Jaroslav Klíma a kolektiv spol. INS partner

3 3 Obsah Počáteční fáze nemám dost peněz na úhradu všech splátek Vymáhací proces věřitele Vymáhací proces Inkasní agentury, vymáhající firmy, vymahači Zasílání upomínek a výzvy k úhradě dlužné částky běžnou, popř. elektronickou poštou Telefonické upomínání Osobní návštěva Prodej pohledávky Výzva k podpisu notářského (dříve exekutorského) zápisu Žaloba o zaplacení dlužné částky Soudní řízení Rozhodčí řízení Exekuční řízení Nařízení exekuce Odklad exekuce Zastavení exekuce Způsoby provedení exekuce Exekutor nemůže zabavit dlužníkovi vše Nelze zabavit věci osobní potřeby Co nelze zabavit Zabaví dlužníkovi i pračku? Nelze zabavit celou mzdu Obdobná omezení platí i pro sociální dávky Co exekuci nepodléhá Přikázání pohledávky u peněžního ústavu Přikázání jiné peněžité pohledávky Prodej movitých věcí Srážky ze mzdy Exekuční řízení prodejem nemovitosti... 24

4 4 Zahájení řízení, postižení nemovitosti Určení ceny nemovitostí Dražba Dražební vyhláška Průběh dražby Rozdělení výtěžku z dražby a pořadí uspokojení věřitelů Prodej spoluvlastnického podílu Ochrana v exekučním řízení ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, RADY, TIPY A TRIKY PRO DLUŽNÍKY Vaše soukromí je nedotknutelné (téměř)! Dejte si do pořádku doručovací adresu! Pozor na svůj majetek a majetek třetích osob (svých blízkých)! Nemohu ze svého měsíčního příjmu pokrýt všechny splátky, na některého z věřitelů prostě nevyjde! Další zajímavé rady, tipy a triky, aneb CO DĚLAT KDYŽ Mě navštíví pracovník/pracovníci vymáhací agentury? Jsem vyzván Exekutorským úřadem (popř. věřitelem, nebo vymáhací agenturou) k podpisu splátkového kalendáře formou EXEKUTORSKÉHO NEBO NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU? Exekutor zablokoval účet a nemám přístup k penězům, které nutně potřebuji k uspokojení základních potřeb? Věřitel (úvěrová společnost, banka, nebo jiný věřitel) požaduje po mém zaměstnavateli, aby mi prováděl srážky ze mzdy Věřitel mě zažaloval a soud (rozhodčí soud) mi přikázal zaplatit dluh, který je již dávno promlčený, jak je to možné? Byl na mě nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). Dá se nějakým způsobem (po)zatavit? Můj příjem je cca 7.000,-Kč měsíčně, což je nezabavitelná položka, současně nevlastním významnější majetek. Může být exekuce proti mně pozastavena? Když jsem podepsán jako spoludlužník, nebo jako ručitel (avalista) na úvěrové, dlužník přestal platit a banka po mě chce úhradu celé dlužné částky? Mohu hradit pouze svou poměrnou část? Když na mě byla nařízena exekuce, ale nikdy mi nebyl doručen exekuční titul, tudíž by mohla být exekuce nařízena neoprávněně. Jak postupovat? Vysvětlení základních pojmů... 38

5 5 Počáteční fáze nemám dost peněz na úhradu všech splátek Co Vás čeká, pokud přestanete zvládat řádně splácet svoje závazky? Jak proti Vám budou (ve většině případů) postupovat věřitelé? A jak z tohoto bludného kruhu ven? Máme pro Vás několik rad a doporučení, jak se chovat v situacích, kdy nestíháte řádně splácet své závazky. Tyto informace Vám pomohou v jednání s věřiteli, pomohou Vám proti vymahačům, jejich neetickému jednání a v důsledku Vám mohou pomoci ušetřit i desetitisícové částky. Nutno podotknout, že každý případ je odlišný a mohou nastat určité odchylky. Vycházíme ovšem z běžné praxe a uvádíme průměrné případy, se kterými se nejčastěji setkáváme. Nepočítejme také soukromé věřitele (běžné fyzické osoby, kamarády a blízké), ale počítejme komerční věřitele (banky, nebo společnosti poskytující úvěry a půjčky). První dobrá zpráva je, že za dluhy se již v dnešní době do vězení nezavírá (pokud nespácháte vážný úvěrový podvod, nebo nepodvádíte v daňové oblasti)! Je potřeba se vnitřně s nastalou situací srovnat, i když to není vůbec lehké. Nicméně věřitelé a vymahači se přesně snaží dlužníka dostat do podřízené role. Chtějí a potřebují, aby se dlužník cítil provinile. Chtějí kajícího se dlužníka, trapně kličkujícího, omlouvajícího se, slabého na duchu, psychicky zlomeného. K tomuto směřuje i jejich jednání, vystupování. Snaží se vyvíjet na dlužníka obrovský psychický nátlak. Na jejich hru se nesmí přistupovat. Dlužíte peníze? No a co. Dneska je zadlužen téměř každý. Je potřeba se s tím vyrovnat. Hlavní je se nevzdávat a nerezignovat. Vaše situace může mít daleko snazší řešení, než si myslíte. I když ho sami třeba nevidíte. Skutečnost, že člověk náhle přijde o zaměstnání, nebo nastane jiná těžká životní situace, která zapříčiní vážné finanční komplikace, není důvodem k tomu, aby se dlužník dobrovolně zbavoval svých práv a nechal se věřitelem obírat nad rámec jeho zákonných nároků (pozor na to, zkouší to veliké množství komerčních věřitelů využít dlužníkových potíží a vyrýžovat co se dá)! Např. za to, že Váš zaměstnavatel zkrachoval, nemůžete. Tím pádem jste se dostali do krátkodobé zhoršené finanční situace. Za to, že Vám věřitel není ochoten počkat se splátkou dva, tři měsíce (přitom jde mnohdy o obrovské finanční instituce, nadnárodní bankovní domy) není zas až tak úplně Vaše chyba a tento přístup v době, kdy celé státy žijí na dluh, není úplně v pořádku. Etický přístup k nezaviněné a krátkodobé (3 6 měsíců) platební neschopnosti by se měl jednoznačně přehodnotit. Věřitelé mnohdy vytvoří dlužníka naprosto zbytečně, bezcitně a mnohdy i úmyslně. Přitom by stačilo posečkat a odložit splátku o dva, tři

6 6 měsíce, které by navíc pokryly úroky. Na vině není v mnoha případech pouze dlužník (samozřejmě nepočítáme bezohledné a úmyslně placení se vyhýbající dlužníky). Ač se o tom veřejně téměř vůbec nemluví, tak vinu nesou mnohdy i věřitelé. Aktuálnější výzkum bohužel nemáme k dispozici, nicméně tato čísla se rok od roku příliš neliší. Dle výzkumu společnosti SANEP (průzkum byl proveden ve dnech října 2011 na vybrané skupině dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %) žije v ČR od výplaty k výplatě 26,7 % dotázaných. Ovšem dalších 35,2 % dotázaných uvedlo odpověď, že "spíše" žijí od výplaty k výplatě, což svědčí o tom, že i tato část populace nemusí vždy vyjít s přebytkem (celkem závratných 61,9%). Za věci, které nejsou nutnou potřebou, či nezbytnou součástí domácnosti si nemůže dovolit utrácet v souhrnu 62,7 % dotázaných. Dluhy je zatíženo v souhrnu 48,9 % domácností. Jedná se tedy téměř o každou druhou domácnost. Dle oficiálních statistik České národní banky dosahovala v srpnu tohoto roku výše dluhů českých domácností 1,091 bilionu korun. Za poslední rok pak domácnosti zvýšili své zadlužení o 69,2 miliardy korun. Kvůli své finanční situaci uvažuje nebo má více pracovních poměrů 38,9 % dotázaných. Osobního bankrotu, kterého využívá stále více lidí, se aktuálně obává 15 % respondentů. Volíme raději slovní spojení soudní oddlužení a přidáváme, že obavy z tohoto postupu jsou zbytečné, záměrně je formou dezinformačních a lživých kampaní šíří komerční věřitelé, protože soudní oddlužení je pro dlužníky většinou výhodné a finančně si tímto postupem polepší drtivá většina dlužníků (toto tvrzení můžeme doložit posbíranými daty). O tomto tématu budeme ovšem hovořit až později. Po několikaleté praxi jsme zaznamenali pozoruhodnou českou vlastnost. Češi se obecně velmi neradi svěřují do péče odborníků a velmi neradi si nechávají radit. Jsou ovšem situace, kdy si sami poradit nedovedou. Není to jen pověra, že Češi zásadně nečtou návody Jsou ovšem situace, kdy je rada odborníka nezbytná a nesmírně důležitá. Nemůžeme být každý specialistou na všechno. V oblasti dluhové problematiky je ovšem nutné, pečlivě vážit a vybírat, protože stále převládá mnoho podvodníčků a chytráků, kteří na špatné situaci dlužníků pouze parazitují. Obezřetnost je v této oblasti jednoznačně na místě. Nyní se tedy pojďme podívat, co čeká v České republice průměrného dlužníka, který přestává zvládat splácet řádné měsíční splátky svých závazků.

7 7 1. Vymáhací proces věřitele Přestanete-li plnit řádné termíny splátek, budou Vás nejprve kontaktovat (telefonicky, em, písemně) pracovníci věřitele. U větších společností to budou pracovníci z oddělení vymáhání pohledávek (právní oddělení, exekuční oddělení atp.). Počítejte s vyhrožováním, psychickým nátlakem a lživými informacemi typu: pokud nezaplatíte do týdne, přijde na Vás exekutor, nebo máte poslední šanci zaplatit, jinak nařizujeme ihned exekuci atp. Tito pracovníci schopni Vám napovídat úplně cokoli, jen aby Vás vyděsili a přinutili zaplatit. Ve skutečnosti ani mnohdy netuší, jak celý vymáhací proces vypadá a jaké právní instrumenty se zde používají. Mám kamaráda, který pracuje v bance v oddělení vymáhání pohledávek a netuší, co se děje s pohledávkou banky poté, co se jeho oddělení nepodaří během tří měsíců dlužníka opět přimět platit. Tvrdil mi s vážnou tváří, že potom přijde exekuce, nebo snad ne? Tak jednoduché to ovšem věřitelé nemají. V této rané fázi vymáhání Vám žádná skutečná exekuce nehrozí. I když jsou výstupy těchto vymáhajících pracovníků nepříjemné, obtěžující, neetické a často i dost vulgární, tak jsou naprosto neškodné. Tito lidé nemohou dělat nic jiného. Nepřijdou za Vámi s policií, stěhováky a sociální pracovnicí (ano čtete správně, některým dlužníkům vyhrožují dokonce i tím, že jim odeberou děti), protože jim systém v počítači hlásí, že jste v prodlení s řádnou splátkou dva měsíce. Nemohou pozvat partu stěhováků, zaťukat na exekutora a jet Vám zabavit majetek. Nicméně v praxi jsem se již setkal s paní, která vymahačům dobrovolně odevzdala počítač a televizi, aniž by proti ní byla exekuce soudem nařízená. Dokonce si ani nenechala vystavit potvrzení, takže zabavené věci už nikdy neviděla a ke snížení dluhu jí tento postup také nepomohl. Podobných případů je mnohem více, než jsem si původně myslel. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vydat tohoto rádce pro dlužníky. Shrnutí: V této fázi vymáhacího procesu Vám nehrozí skutečně žádné reálné nebezpečí. Ubíhá Vám ovšem čas, nabíhají úroky a dluh se zvyšuje o všemožné penalizace a pokuty, které si věřitel zakomponoval do smlouvy, nebo smluvních podmínek, pro tento účel. Pokud se Vám v této fázi podaří zlepšit svou finanční situaci, tak je ještě možné obnovit řádný splátkový režim dle původní smlouvy. Nezbytnou podmínkou většinou bývá uhradit dlužné splátky. Doporučení: Důkladně si uschovávejte a archivujte veškeré dokumenty a veškerou penalizaci, kterou vůči Vám věřitel uplatní. Mnohdy jsou jejich pokuty, penalizace a sankční úroky v rozporu se zákony, nicméně pokud si to necháte líbit a nebudete se proti tomu bránit, máte smůlu a zaplatíte mnohem víc, než byste museli! Budete-li mít vše doložitelné, dá se situace mnohdy velmi efektivně řešit a odborník Vám bude umět pomoci. Dejte si také do pořádku

8 8 (pokud nemáte) doručovací adresu! Je nesmírně důležité, abyste byli informováni o všech krocích věřitele. Veškeré podstatné události Vám budou doručeny písemně. 2. Vymáhací proces Inkasní agentury, vymáhající firmy, vymahači. Dalším krokem věřitele bývá často předání jeho pohledávky (Váš dluh věřitelova pohledávka) některé z firem, které se zabývají vymáháním dluhů. EOS KSI ČR, KRUK international, B4B INKASSO, IES (Inkasní a exekuční servis), Inkasní kapitál, AD-IN, Profidebt, Sampa (vyhledávací a exekuční služba), EXEKUTOR s.r.o., Transcom Worldwide, CUC, Logicall CZ, APS CZ, Bisitena, PROFI-CZ a mnohé další. Je s obrovským podivem, že lidé pracující pro tyto společnosti, ač nemají žádná speciální práva, ale jsou na tom úplně stejně, jako každý běžný občan, dokážou tolik dlužníků přimět k: a) Placení zbytečných částek (pokud nižší plnění není spláceno na jistinu dluhu, tak dlužník pouze vyhazuje peníze z okna, obohacuje věřitele, který si tyto platby zaúčtuje na úhradu úroků, ovšem k efektivnímu splácení závazku tato cesta nevede). b) K podpisu dokumentu, který zhoršuje dlužníkovo postavení (dodatečný podpis rozhodčí doložky, uznání nesmyslně navýšeného dluhu, zřízení dodatečného zástavního práva smluvního atp.). c) Panickému jednání, během kterého je dlužník schopen zastavit třeba i celý dům v hodnotě dvou milionů kvůli půjčce několika málo tisícikorun. d) Odevzdání majetku do rukou vymahačů, kteří na takovýto postup vůbec nemají právo!

9 9 Těmto lidem ( vymahačům ) se často úspěšně daří se vyvolat pocit psychického tlaku a falešných představ. Když to vezmeme do důsledku, tak jsou tito lidé vlastně velmi dobří herci. Nemohou nic, ale vystupují a jednají tak, jako by mohli všechno. Vymáhací firmy a jejich zaměstnanci vystupují před dlužníky z povýšené pozice (Vy jste dlužník a my s Vámi teď zameteme, my jsme ti borci). Snaží se vzbudit dojem, že mohou cokoliv, že jsou to již exekutoři, kteří k Vám během následujícího dne vtrhnou a zabaví Vám veškerý majetek a vybavení bytu, včetně pejska i kočičky. Toto bohužel není vtip. Nový občanský zákoník s účinností od již sice nepovažuje domácí mazlíčky za movité věci, ale dle starého občanského zákoníku byl postup zabavení a prodeje psa nebo kočky teoreticky možný (až začátkem roku 2013 zanikl novelizací exekučního a občanského soudního řádu) a exekutorští vykonavatelé (již skuteční pracovníci exekutorského úřadu, pověřeni soudem k provedení exekuce) používali i domácí mazlíčky k nátlaku na věřitele a vymahači tento postup přebírali. Opět je nutno připomenout, že jednání mnohých vymahačů (pracovníků vymáhacích agentur a firem) je za hranicí slušného chování, etické hranice postrádá jejich jednání úplně a někteří se obratně pohybují i za hranicí zákona. Přiblížíme si některé praktiky těchto firem od těch korektních, až po ty, které jsou již skutečně za hranicí zákona. 3.2 Zasílání upomínek a výzvy k úhradě dlužné částky běžnou, popř. elektronickou poštou. Toto je naprosto korektní jednání vymáhací firmy. Pokud se ovšem nejedná o korespondenční lístek s Vašimi údaji, či otevřený dopis. Zveřejní-li věřitel Vaše soukromé údaje otevřeným dopisem, či korespondenčním lístkem, uschovejte vše jako důkaz a obraťte se na odborníka, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů. 3.2 Telefonické upomínání. Tato praktika je také v celku korektní, je-li korektně prováděna a přistupuje-li k rozhovoru pracovník, který sedí na druhém konci sluchátka, profesionálně, slušně a eticky. Nekorektní jsou již telefonní hovory, které probíhají od osmé hodiny večerní, do osmé hodiny ranní. Setkal jsem se s mnoha případy, kdy byli dlužníci neustále obtěžování vyzvánějícím telefonem v brzkých ranních, nebo naopak nočních hodinách. Přitom hovory s vymahači mnohdy nikam nevedou. Pokud přijde dlužník o zaměstnání a je šťastný, když zvládne zajistit základní potřeby pro sebe a případně pro svou rodinu a sdělí tuto skutečnost vymahači, který mu den na to opět volá a ptá se, kdy už tedy bude hradit a tak stále dokola, tak si pak připadáte, že

10 10 mluvíte do dubu. Ono skutečně v těchto situacích nemá žádný smysl s těmito lidmi hovořit. Závazné a důležité informace se zasílají písemnou formou. Do telefonu Vám může každý napovídat, co se mu zlíbí a to zcela beztrestně. To co jsou schopni Vám tito vymahači napovídat do telefonního sluchátka, by Vám v žádném případě písemně nezaslali. 3.3 Osobní návštěva. Zde je opět podstatné si uvědomit, že tito lidé nemají žádná speciální práva. Jsou to obyčejní lidé, jako Vy nebo já. Pokud by se k Vám do bytu, nebo na zahradu dobýval nějaký cizí člověk a ještě při tom hulákal sprosté nesmysly, tak byste asi neváhali a volali policii nebo výjezdovou službu nejbližšího ústavu pro duševně choré. Stejné je to i s vymahači, pokud jsou v pozici nezvaných hostů. Pokud jednají slušně a diskrétně a mají co sdělit, nabídnout popř. si s nimi přejete hovořit a jednání probíhá bez problémů, tak je vše v pořádku. Mějte ovšem vždy na paměti, že tito lidé současně sondují a zjišťují Vaše majetkové poměry. Veškeré detaily o Vás a Vašem majetku ( dlužnice má v obývacím pokoji obrovský růžový kožený gauč nejméně za padesát tisíc ) se potom stanou součástí jejich materiálů, které si o Vás interně mohou vést (popř. zpracovávat pro věřitele). Často se ovšem stává, že tito lidé nemají co nabídnout, ale chtějí z Vás za každou cenu dostat nějaké peníze. Nejde-li to, začnou Vám dělat ostudu v okolí, budou se Vás pokoušet ztrapnit, vyhrožovat Vám vším možným, snažit se vloudit do Vašeho soukromí, aby mohli sepsat zprávu o Vašem majetku atp. S tímto člověkem nemá smysl diskutovat a nejste povinni s ním diskutovat. Osobně bych volal policii a ohlásil bych agresivního výtržníka. Nezastihnou-li Vás tito lidé, mnohdy nechávají vzkaz formou nalepených letáků. Na vchodových dveřích do bytu, do domu, na plotu od zahrady, na vratech do garáže, u sousedů, atp. Zde je již potřeba dávat dobrý pozor. Vymahači se zde dopouštějí několika chyb, na kterých můžete v důsledku vydělat (třeba po mimosoudní dohodě prominutím části dluhu). Věřitelé totiž nesmí zveřejňovat důvěrné informace, což často dělají. Mnohdy se přitom dopouštějí i poškozování cizí věci, což už je trestný čin. Jedné naší klientce oblepila tato pochybná individua celá vrata od garáže plakáty s výhružnými texty. Problém byl v tom, že lepivá chemikálie se nedala odstranit a poškodila navíc klientky majetek (barvu a antikorozní vlastnosti vrat). Klientka nám tuto příhodu bohužel vyprávěla s cca půlročním zpožděním a bez jakýchkoli důkazních materiálů, tudíž již nebylo možné učinit náležité právní kroky. Vy stejnou chybu v podobných situacích neudělejte. Poškozené místo okamžitě zdokumentujte (kvalitní fotografie, video záznam) a zajistěte si nezávislého svědka. S tímto důkazním materiálem se můžete obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení. Po konzultaci s odborníkem navíc můžete zvážit i podání žaloby. Jsou-li navíc na plakátu Vaše důvěrné informace, lze podat podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11 11 Doporučení: Nenechte se vyvést z míry. Nehrajte s nimi jejich hru. Nedostaňte se do podřízené role. Nejste povinni s vymahači komunikovat, pouze pokud mají co říct a pokud s Vámi jednají slušně, můžete toho využít. Pokud ovšem nemají co říct, pouze opakují zaplaťte všechno jinak exekuce, tak nemá smysl se s nimi vůbec bavit. Pamatujte, že vše podstatné musí být písemně. 4. Prodej pohledávky Jedním z možných kroků, které může Váš věřitel učinit, je i prodej pohledávky. Podle 1879 OZ (nový občanský zákoník - č. 89/2012 Sb.) věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě postupníkovi. K tomu, aby nastaly účinky postoupení vůči dlužníkovi, je třeba, aby mu postoupení pohledávky bylo zasláno v písemné formě (vzhledem k tomu, že dlužník je povinen poskytnout plnění osobě odlišné od původního věřitele pouze tehdy, pokud tato osoba předloží potvrzení, tj. písemný dokument, že je oprávněna plnění přijmout OZ). Pro Vás to znamená, že budete dlužit jiné společnosti, jinak se pro Vás mnoho nemění. Cílem těchto společností je samozřejmě zisk. Dávejte velmi dobrý pozor, než novému věřiteli cokoli podepíšete. Nový věřitel zasílá dlužníkovi z pravidla výzvu k uznání dluhu, ale často bývá na tomto formuláři uvedena mnohem vyšší dlužná částka. Výzva bývá doplněna dohodou o možnosti uzavření splátkového kalendáře. Nicméně dohoda může obsahovat pro dlužníka velmi nevýhodné body. Kromě vyšší dlužné částky to může být i ujednání o rozhodčí doložce (viz. kapitola 6.2), či vznik zástavního práva k majetku dlužníka. 5. Výzva k podpisu notářského (dříve exekutorského) zápisu Notářský zápis může být za určitých podmínek pro dlužníka vhodným řešení a ze strany věřitele i velmi vstřícným krokem. Záleží ovšem na podmínkách, které Vám věřitel nabídne, popř. které si s věřitelem ujednáte. Výhodný může být notářský zápis za situace, kdy Vám věřitel umožní splácet závazek nízkou splátkou po dlouhou dobu (pro někoho to za určité situace může být dobré řešení). Notářský zápis je totiž tzv. exekuční titul. Tzn., že v případě

12 12 porušení sjednaných podmínek může věřitel okamžitě požadovat nařízení exekuce bez toho, aby na dlužníka musel podávat žalobu. Pokud by věřitel požadoval nařízení exekuce, tak by se za normální situace musel obrátit na soud, popř. na rozhodčí soud nebo rozhodce uvedeného v rozhodčí doložce (v případě, že by pohledávka věřitele pocházela z poskytování telekomunikačních služeb, tak i na Český telekomunikační úřad, u orgánů veřejné správy a zdravotních pojišťoven je postup jiný). Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jsou detailně rozebrány v kapitole č Nicméně u obecného soudu, kde se rozhoduje teprve o vydání exekučního titulu, můžete jako dlužník hodně získat. Bráníte-li se efektivně, tak můžete získat možnost závazek opět splácet. Můžete dosáhnout snížení dluhu, pokud věřitel v žalobě požaduje neoprávněná plnění. Podpisem notářského zápisu proto dáváte věřiteli do ruky ohromnou zbraň a velké ulehčení jeho údělu. Doporučení: Notářský zápis podepište pouze za předpokladu, že sjednané podmínky Vám vyhovují a budete je moci plnit i v dlouhodobém horizontu. Berte v potaz, že notářský zápis se většinou uzavírá na delší časové období, tudíž k tomuto podpisu přistupujte obezřetně a s rozmyslem. Před podpisem doporučujeme konzultaci s odborníkem s přihlédnutím k Vaší celkové míře zadlužení. 6. Žaloba o zaplacení dlužné částky I když tím věřitelé a vymahači velmi často argumentují exekucí, exekutorem, exekučním řízením, rychlou exekucí, bleskovou exekucí a kdo ví čím ještě, tak na Vás žádnou exekuci nařídit nemohou, pokud nedrží v ruce vykonatelný a pravomocný exekuční titul. Exekučním titulem může být: 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 104 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 312 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, schválený smír, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,

13 13 exekutorský zápis o dohodě splnit určitou povinnost se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení). Exekuční titul dlužníkovi (zde již většinou žalovaný) autoritativně přikazuje, aby uhradil dlužnou částku (popř. plnil jiná plnění, která si s věřitelem ujednal může se někdy jednat i o splnění určitého úkolu, vrácení movitého majetku atp.), určitou formou, v určitém datu nebo období, určitému věřiteli. Příklady mohou být různé. Např. Uhradit věřiteli dlužnou částku s určitými úroky a náklady právního zastoupení do tří dnů, do patnácti dnů, do tří měsíců atp. Obsahuje-li Vaše smlouva s věřitelem (či její dodatek, smluvní nebo úvěrové podmínky) tzv. rozhodčí doložku (rozhodčí smlouva), nemusí se věřitel obracet na příslušný obecní soud, ale může využít služeb rozhodčího soudu nebo rozhodce, který je v rozhodčí doložce uveden. Blíže k této problematice budeme hovořit v kapitole 6.2. Má-li Váš závazek původ v poskytování telekomunikačních služeb, věřitel se bude s největší pravděpodobností obracet na ČTÚ (Český telekomunikační úřad). Řízení ohledně závazků vůči státním institucím, nebo zdravotním pojišťovnám jsou specifické a v této kapitole je nebudeme zmiňovat. Nemá-li věřitel určeno ve smlouvě s Vámi podmínky řešení sporů, obrací se s žalobou o zaplacení dlužné částky na místně příslušný soud. Obecně lze konstatovat, že nejspravedlivějšímu jednání se jako dlužník dočkáte před obecným soudem! Zde probíhá ve většině případů objektivní a spravedlivý proces. Musíte ovšem reagovat na případný exekuční titul, který je Vám doručen, popř. na soudní výzvu a umět se efektivně bránit. Žalovaný závazek může být již promlčen, ale pokud na to dlužník neupozorní, soud vyhoví žalobě. Věřitel může požadovat nezákonný úrok (nezapomínejte, že to co je ujednáno ve smlouvě, může být v rozporu se zákonem, aniž byste o tom věděli, někteří věřitelé toho využívají zcela záměrně), nezákonně vysokou penalizaci, popř. může požadovat i část dluhu, který jste již uhradili. U obecného soudu lze také mnohdy úspěšně žádat o rozložení úhrady do splátek. Nic podobného nelze očekávat v řízení rozhodčím, před samozvanými rozhodčími soudy, či věřitelem předem určenými rozhodci. Proto pozor na rozhodčí doložky! Po určité době, po které bude věřitel svůj závazek vymáhat, mohou to být tři měsíce, ale také dva nebo tři roky, podá žalobu a bude požadovat úhradu celé dlužné částky. Zde

14 14 záleží na smlouvě, kterou má s Vámi uzavřenou a jejích smluvních podmínek, kam bude žalobu směřovat. 6.1 Soudní řízení Podá-li na Vás věřitel žalobu u soudu, tak Vám bude zaslán doporučenou poštou Platební rozkaz, popř. elektronický či směnečný platební rozkaz. V tomto dokumentu Vám jako dlužníkovi soud nařizuje uhradit určitou částku (Váš závazek vůči Vašemu věřiteli, v tomto případě již žalobci) s určitým příslušenstvím (úroky, penalizace, náklady právního zastoupení, soudní poplatky atp.) do určitého data. V některých případech soud zasílá výzvu, aby se dlužník vyjádřil k podané žalobě či rovnou předvolání. Otevřete-li obálku a přečtete si tento dokument (platební rozkaz exekuční titul), tak máte pocit, že někdo rozhodl o Vás, bez Vás, ale tak to není. Jako žalovaná strana máte právo do 15-ti dnů od převzetí platebního rozkazu podat odpor a do dalších 30-ti dnů podat vyjádření k podanému odporu (tedy vyjádřit se k podané žalobě)! Správně podaným odporem můžete mnoho získat. Nepodáte-li totiž odpor, tudíž se nevyjádříte k případu, tak soud vyhoví žalobě v plném rozsahu, platební rozkaz nabude právní moci a vše co je Vám uloženo uhradit, budete muset splnit. Pokud tak neučiníte, čímž porušíte platební rozkaz (exekuční titul), může věřitel (žalobce) již požadovat nařízení a výkon exekuce. Toto je okamžik, kdy žalobce (nemusí být ani původní věřitel, pohledávku vůči Vám může odkoupit v podstatě kdokoli) může zkoušet, zda budete jako dlužník reagovat, či nikoli. Jsou již známy případy, kdy žalobce požadoval plnění již dávno promlčeného závazku a podal na dlužníka žalobu. Soud se nezabývá, zda je nebo není závazek promlčený, ale vydá platební rozkaz, kde potvrdí skutečnosti uvedené v žalobě. Je poté na dlužníkovi, aby se bránil a uvedl do odporu všechny podstatné skutečnosti. Opakuji ještě jednou nereaguje-li dlužník odporem na podanou žalobu, považují se skutečnosti v žalobě za pravdivé a soud jim většinou vyhoví v plném rozsahu!!! Tudíž i tento již promlčený závazek bude muset dlužník opět platit, pokud správně a včas nepodá odpor proti platebnímu rozkazu. Často se také stává, že věřitelé (i velké bankovní domy, o úvěrových firmách ani nemluvě) po dlužnících požadují neoprávněná plnění. Mnohdy se setkáváme s případy, že věřitelé v žalobě po dlužníkovi požadují a soud vydá i takový platební rozkaz, úhradu jistiny (kořen, základ dlužné částky) a navíc např. smluvní úrok 22% a úrok z prodlení 25% ročně, různě vysoké pokuty či jiné sankce, třeba i několik různých pokut a náklady právního zastoupení. To se stává i v případech, kdy jde o závazek vzniklý z titulu smlouvy o spotřebitelském úvěru (což je případ téměř všech úvěrů, kdy na jedné straně vystupuje spotřebitel výraz spotřebitelský nemusí být přímo v názvu úvěrové smlouvy), kde na požadovaná plnění věřitel podle zákona vůbec nemá nárok. Opět platí, že Vy jako dlužník na

15 15 tyto skutečnosti musíte poukázat v odporu proti platebnímu rozkazu, jinak se stává platební rozkaz po nabytí právní moci platným a účinným a Vy jako dlužník budete muset uhradit vše dle nařízení platebního rozkazu. Doporučení: Nejdůležitějším pravidlem, díky kterému Vás nic nepřekvapí, a na vše budete mít dost času a budete moci adekvátně reagovat- mít v pořádku doručovací adresu! Přijde-li Vám nějaký dokument, se kterým si nevíte rady, nebo máte podepisovat nějaký dokument a neznáte přesně svoje práva a povinnosti, obraťte se s požadavkem o radu na odborníky. Nic Vás to nestojí (popř. velmi málo ve srovnání s tím, kolik můžete ušetřit), naopak Vám to může ušetřit obrovský průšvih nebo obrovské peníze, popř. obojí. 6.2 Rozhodčí řízení Vychytralým tahem ze strany věřitele je zakomponování tzv. rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) do smlouvy s dlužníkem, popř. do smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy s dlužníkem. Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) upravuje případné způsoby řešení sporů mezi věřitelem a dlužníkem. Umožňuje věřiteli vyhnout se řádnému soudnímu procesu. Obě smluvní strany (dlužník i věřitel) jsou podpisem rozhodčí doložky (může být zakomponována ve smluvních podmínkách věřitele a dlužník o ní mnohdy nemá vůbec tušení stává se to velmi často) zavázány obracet se, v případě řešení sporů plynoucí z jejich smluvního vztahu, na (v rozhodčí doložce) již předem určeného rozhodce nebo rozhodčí soud. Pokud platilo, že v soudním řízení má dlužník proti věřiteli férovou pozici, tak v rozhodčím řízení toto rozhodně neplatí, ba naopak. Troufáme si tvrdit, že jediným objektivním rozhodčím soudem v ČR je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Věřitelé ovšem v rozhodčích doložkách neodkazují právě na tento rozhodčí soud, ale ve většině případů na tzv. rozhodčí soudy s.r.o., nebo přímo jednoho konkrétního smluveného rozhodce. Vycházíme-li z vlastních zkušeností a zkušeností klientů, se kterými spolupracujeme již několik let, tak rozhodčí řízení v těchto případech není objektivní záležitostí a rozhodci jdou tak říkajíc na ruku věřiteli. Dle našeho názoru má být rozhodčí řízení využíváno ve vztazích mezi podnikateli, určitě by nemělo být využíváno ve vztahu podnikatel vs. spotřebitel. Odborná veřejnost je v této problematice rozpolcená, nicméně i zde se začínají odborníci přiklánět k tomu názoru, že rozhodčí smlouva ve spotřebitelských smlouvách (což je přesně příklad vztahu plynoucího z úvěrové smlouvy mezi dlužníkem občanem, fyzickou osobou a bankou, nebo úvěrovou společností) nemá co dělat!

16 16 V případě rozhodčího řízení většinou nelze počítat se spravedlivým procesem. Jak se proti rozhodčímu řízení tedy bránit? Dlužník sem musí správným způsobem vyjádřit na výzvu od rozhodce (tato výzva je dlužníkovi odeslána podá-li věřitel na dlužníka žalobu), již zde napadnout platnost rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Nevyhoví-li rozhodce dlužníkovo reakci a jeho námitkám ke konání rozhodčího řízení, musí dlužník pokračovat soudní cestou. Musí podat k řádnému místně příslušnému soudu tzv. Vylučovací žalobu. Touto žalobou napadne platnost rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Zdá se, že jde dvakrát o stejnou záležitost, nicméně jednoznačně doporučujeme tuto skutečnost napadnout již v rozhodčím řízení a teprve poté případně u soudu (tím se výrazně zvyšuje dlužníkova šance na úspěch). Tzn., přijde-li dlužníkovi výzva od rozhodce, nebo rozhodčího soudu k vyjádření se k podané žalobě (zažaluje-li věřitel dlužníka u rozhodce, nebo rozhodčího soudu), je potřeba adekvátně reagovat již na tuto výzvu. Argumentace a celý proces je vcelku komplikovaný, tudíž v tomto okamžiku by se měl dlužník obrátit na odborníky. V některých případech se rozhodce vzdá rozhodování dobrovolně a v některých případech i přes správně vyargumentovanou reakci rozhodne v dlužníkův neprospěch. Poté je potřeba obrátit se na soud. Špatná, nespravedlivá rozhodnutí v rozhodčích nálezech lze také v některých případech úspěšně napadnout v rámci insolvenčního řízení. Dopadne-li vše dobře, tak soud rozhodčí doložku a rozhodčí řízení (resp. exekuční titul Rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení) zneplatní. Věřitel tak s dlužníkem musí opět jednat, nebo se obrátit již na řádný obecný soud, kde už dlužník může počítat se spravedlivým procesem. Dnes již máme k dispozici usnesení Nejvyššího soudu, jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR. Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu! V rozhodčím řízení bývají přiznána věřiteli neoprávněně vysoká plnění (dluh navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích). Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení. Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba, pokud rozhodčí smlouva (doložka) neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak může fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona (popř. menší rozhodčí soudy vzniklé na základě zákona, ty se ovšem většinou nevztahují na běžné spotřebitele).

17 17 Bohužel ne úplně všechny rozhodčí doložky jsou neplatné, je proto důležité věnovat se každému případu jednotlivě, zkontrolovat smlouvu, smluvní podmínky i konkrétní rozhodčí doložku (smlouvu). Problematika rozhodčích doložek je poměrně komplikovaná, tudíž v této situace jednoznačně doporučujeme využít služeb odborníka. 7. Exekuční řízení Nařízením exekuce a pověřením některého z exekutorských úřadů se dostáváme do poslední a obsahově nejobsáhlejší fáze vymáhání pohledávky věřitele. Věřitel v exekučním řízení = oprávněný Dlužník v exekučním řízení = povinný. 7.1 Nařízení exekuce Nevěřte věřiteli, ani vymahačům, kteří Vám budou tvrdit něco o exekuci za týden, něco o soukromých exekutorech, kteří přijedou hned zítra zabavovat Váš majetek s Policií ČR a nejlépe ještě se sociální pracovnicí, něco o tom, že zítra přijedeme se stěhováky a exekutorem, nebo podobným nesmyslům. EXEKUCE MŮŽE BÝT NAŘÍZENA POUZE SE SOUHLASEM SOUDU NA ZÁKLADĚ PRAVOMOCNÉHO A VYKONATELNÉHO EXEKUČNÍHO TITULU (popř. ve správním řízení exekuční správní orgán, který je podle zvláštního zákona oprávněn k exekuci)! Exekutor k Vám nepřijde ze dne na den na žádost věřitele. Chce-li na Vás věřitel skutečně nařídit exekuci, trvá tento proces poměrně dlouhou dobu. Nejprve musí získat exekuční titul a teprve pokud dlužník poruší to, co mu exekuční titul nařizuje, může se věřitel obrátit na soud (popř. na Exekutorský úřad, který se musí obrátit na soud). 7.2 Odklad exekuce Existují situace, ve kterých lze podat návrh na pozastavení výkonu exekuce! Návrh na pozastavení exekuce se podává na příslušný exekutorský úřad, nevyhoví-li mu sám exekutor, předává jej nejpozději do sedmi dnů na příslušný soud, který o návrhu rozhodne a má na to maximálně patnáctidenní lhůtu. Nepředá-li návrh na odklad exekuce k soudu sám exekutor, musí jej podat k příslušnému soudu (exekuční soud soud, který exekuci nařídil, popř. schválil) sám dlužník. Dokud soud o odkladu nerozhodne, nemůže exekutor činit žádné další

18 18 úkony. Návrh na odklad exekuce tak má částečný odkladný účinek, ale pouze pokud není návrh svévolný, jasně neúspěšný, tudíž nesmyslný. Exekuci lze odložit pouze na konkrétní dobu, nelze ji odložit na dobu neurčitou. Důvody, za jakých exekuci lze odložit najdete v občanském soudním řádu v 266 zákona č. 99/1963 Sb. 1) Na návrh (povinného) může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Má-li být návrh na odklad exekuce úspěšný, musí být splněny všechny uvedené podmínky současně. Povinný musí v návrhu na odklad exekuce svá tvrzení odůvodnit a pokud možno i doložit. 2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven. Dá se li důvodně předpokládat, že existuje některá ze skutečností uvedených v následující kapitole (7.3 zastavení exekuce). 7.3 Zastavení exekuce Důvody, za jakých lze zastavit výkon rozhodnutí (exekuci), najdete v občanském soudním řádu v 268 zákona č. 99/1963 Sb. Výkon rozhodnutí bude zataven, jestliže a) byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným (rozhodnutí soudu v nalézacím řízení - exekuční titul se dosud nestal vykonatelným), b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným, c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení (tedy oprávněný), d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny

19 19 e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů (tento důvod lze uplatnit, nemá-li povinný žádný majetek, který by bylo možno exekučně postihnout nebo tento majetek nemá prakticky žádnou cenu). f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (bylo-li soudem rozhodnuto o tzv. vylučovací žalobě), g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku, h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat (např. částečné zastavení výkonu rozhodnutí kvůli nepřiměřeně zvolenému způsobu exekuce, vady exekučního titulu, pochybení exekutora, které může vést k zatavení výkonu rozhodnutí, nebo zastavení z důvodu povinným vznesené námitky promlčení). Výkon rozhodnutí se dá zastavit úplně, nebo jen z části (jeden exekuční příkaz). Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí může povinný podat Nutno dodat, že v praxi se soudy k zastavování exekučních řízení moc nemají. Mnohem účinnější variantou je pozastavení exekucí v případě, kdy dlužník zahájí insolvenční řízení a požádá o soudní oddlužení na základě Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. Insolvenční zákon). K této problematice získáte více informací v kapitole o soudním oddlužení. 7.4 Způsoby provedení exekuce Soudní exekutor je oprávněn sám rozhodnout jakým způsobem bude exekuci provádět. Může přistoupit podle svého rozhodnutí k několika možným způsobům výkonu nařízené exekuce, které mu umožňuje zákon (žádný jiný způsob není dle Občanského soudního řádku možný). Výkon rozhodnutí lze nařídit pouze na návrh oprávněného a pouze v rozsahu oprávněného. Přikázání pohledávky u peněžního ústavu Přikázání jiné peněžité pohledávky Prodej movitých věcí Prodej nemovitých věcí Srážky ze mzdy Exekutor nemůže zabavit dlužníkovi vše.

20 20 I když může být na dlužníka uvalena opakovaná exekuce, úředník (exekutor, vykonavatel) nemůže zabavit všechen majetek nebo zcela srazit jeho příjem. Dlužníkovi vždy musí zůstat minimum na živobytí. Nazýváme ho nezabavitelné minimum. Navíc, některé věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka, stejně nelze zabavit. Nelze zabavit věci osobní potřeby Exekutor, nebo jeho vykonavatelé Vám nemohou zabavit věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování základních potřeb svých a své rodiny nebo věci, které Vám slouží k plnění pracovních úkolů. Nemůže zabavit ani věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Každý dlužník a jeho rodina, mají ovšem individuální základní potřeby. Nelze zabavit věci, jejichž odebrání by zapříčinilo ztrátu lidské důstojnosti, ohrozilo dlužníkovo zdraví, nebo jeho hygienickou existenci. Co nelze zabavit zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě snubní prsten a jiné předměty podobné povahy běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima Zabavit nelze ani léky a zdravotnické pomůcky, které dlužník nebo členové jeho rodiny potřebují. Nelze zabavit například svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy či medaile. Zkrátka veškeré předměty, které mají osobní charakter. Zabaví dlužníkovi i pračku? Soudní rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne (spisová značka 10 Co 932/2004). To, zda konkrétní věc lze či nikoliv považovat za věc nepodléhající výkonu rozhodnutí, je vždy otázkou posouzení skutkových okolností se skutečnostmi předvídanými v ust. 322 v odstavci prvém ve vazbě na odstavec druhý OSŘ. Za určitých (byť v praxi výjimečně se vyskytujících) okolností totiž i věc v porovnání s obvyklým vybavením domácnosti nadstandardní může být shledána za věc, jež nepodléhá výkonu rozhodnutí, a naopak i věc, jež jinak představuje obvyklé vybavení domácnosti, může takovému výkonu rozhodnutí podléhat.

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více

Obezřetnost se vyplácí

Obezřetnost se vyplácí Obezřetnost se vyplácí Při své práci se často potkáváme s lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v nich zorientovat a najít rychlé a bezpečné východisko.

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc Podpořeno z Programu Švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. jak postupovat v některých krizových životních situacích

Více

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín Tato publikace byla zpracována na základě zkušeností a dat projektu Budoucnost bez dluhů protidluhové poradenství, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146. Projekt byl realizován prostřednictvím spolufinancování

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Řešení závazků a pohledávek

Řešení závazků a pohledávek Řešení závazků a pohledávek E-mail: 30. dubna 2013 Komerční příloha deníku Rub a líc vymahačské mince V médiích se často zveřejňují případy až nelidských zvůlí vymahačských a exekučních společností dostávající

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Prodlení dlužníka a jeho následky

Prodlení dlužníka a jeho následky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová

Více

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ Michaela Bonková Lenka Bergmannová PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ OBSAH Úvod 1 I. kapitola Smluvní vztahy aneb podepsat

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! a příkladů dobré praxe Prevence kriminality Půjčujte si s rozumem! Praktická příručka pro osobní finance občanské sdružení Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou 3. vydání praktické příručky pro osobní

Více

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS.

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS. Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky Bc. Hana Sklářová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám otázkou zadluženosti českých domácností.

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více