DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky"

Transkript

1 1 DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky od společnosti Příručka, která Vám poradí, ulehčí od zbytečných starostí a pomůže ušetřit i několik desítek tisíc korun. Aktualizovaná verze k

2 2 Předmluva Během mé dosavadní praxe v dluhové problematice (chcete-li, problematice insolvenčního, závazkového, obchodního, občanského práva a praktických vztazích mezi dlužníky a věřiteli) jsem zažil tak zajímavé, někdy až neuvěřitelné příběhy, že bych o nich mohl psát v následujících šesti letech a stále by bylo dost zajímavých námětů k vyprávění. O vyprávění těchto příběhů ovšem tato příručka nebude. Moje zkušenost mi ukázala jednu velmi důležitou skutečnost. Tou skutečností, kvůli které jsem se rozhodl s naším týmem připravit a publikovat tuto příručku, je naprostá neznalost a neinformovanost většiny dlužníků, se kterými jsem přišel do styku (a že jich bylo víc než dost), kvůli které tito lidé zbytečně přišli (a stále přicházejí) o strašně moc peněz. V oblasti dluhové problematiky totiž neinformovanost přenáší na dlužníky neskutečně velikou finanční zátěž. Zažil jsem mnoho dlužníků, kteří platili nebo byli donuceni platit, na čemž by nebylo nic divného, dluhy se přeci mají platit, na tom se snad všichni shodneme. Tito dlužníci, kteří nebyli informování (Kdo by je taky informoval, věřitel? Ten věřitel, kterému jejich neinformovanost hraje do karet, a který z nich díky neinformovanosti získá mnohem více peněz, nežli mu právem náleží? Nebo snad vymahači, exekutoři?) platili ovšem zbytečně moc. Mnohem více než museli. Platili, nebo byli donuceni platit tak zbytečně moc, až mě to mnohdy (doslova) nadzvedalo ze židle. Tuto příručku, tohoto rádce pro dlužníky jsme se rozhodli napsat, abychom přehledně a jednoduše pomohli zvýšit informovanost dlužníků, a tím jim pomohli ušetřit obrovské finanční částky, a aby se z jejich dluhů pro ně a jejich rodiny nestala likvidační záležitost. Jsem pevně přesvědčen, že tato příručka pomůže každému získat základní přehled v dluhové problematice a dlužníkům, kteří ji využijí, přinese úsporu mnoha desítek (některým možná i mnoha set) tisíc korun. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na tvorbě této chytré příručky a rádce pro dlužníky podíleli. Mgr. Jaroslav Klíma a kolektiv spol. INS partner

3 3 Obsah Počáteční fáze nemám dost peněz na úhradu všech splátek Vymáhací proces věřitele Vymáhací proces Inkasní agentury, vymáhající firmy, vymahači Zasílání upomínek a výzvy k úhradě dlužné částky běžnou, popř. elektronickou poštou Telefonické upomínání Osobní návštěva Prodej pohledávky Výzva k podpisu notářského (dříve exekutorského) zápisu Žaloba o zaplacení dlužné částky Soudní řízení Rozhodčí řízení Exekuční řízení Nařízení exekuce Odklad exekuce Zastavení exekuce Způsoby provedení exekuce Exekutor nemůže zabavit dlužníkovi vše Nelze zabavit věci osobní potřeby Co nelze zabavit Zabaví dlužníkovi i pračku? Nelze zabavit celou mzdu Obdobná omezení platí i pro sociální dávky Co exekuci nepodléhá Přikázání pohledávky u peněžního ústavu Přikázání jiné peněžité pohledávky Prodej movitých věcí Srážky ze mzdy Exekuční řízení prodejem nemovitosti... 24

4 4 Zahájení řízení, postižení nemovitosti Určení ceny nemovitostí Dražba Dražební vyhláška Průběh dražby Rozdělení výtěžku z dražby a pořadí uspokojení věřitelů Prodej spoluvlastnického podílu Ochrana v exekučním řízení ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, RADY, TIPY A TRIKY PRO DLUŽNÍKY Vaše soukromí je nedotknutelné (téměř)! Dejte si do pořádku doručovací adresu! Pozor na svůj majetek a majetek třetích osob (svých blízkých)! Nemohu ze svého měsíčního příjmu pokrýt všechny splátky, na některého z věřitelů prostě nevyjde! Další zajímavé rady, tipy a triky, aneb CO DĚLAT KDYŽ Mě navštíví pracovník/pracovníci vymáhací agentury? Jsem vyzván Exekutorským úřadem (popř. věřitelem, nebo vymáhací agenturou) k podpisu splátkového kalendáře formou EXEKUTORSKÉHO NEBO NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU? Exekutor zablokoval účet a nemám přístup k penězům, které nutně potřebuji k uspokojení základních potřeb? Věřitel (úvěrová společnost, banka, nebo jiný věřitel) požaduje po mém zaměstnavateli, aby mi prováděl srážky ze mzdy Věřitel mě zažaloval a soud (rozhodčí soud) mi přikázal zaplatit dluh, který je již dávno promlčený, jak je to možné? Byl na mě nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). Dá se nějakým způsobem (po)zatavit? Můj příjem je cca 7.000,-Kč měsíčně, což je nezabavitelná položka, současně nevlastním významnější majetek. Může být exekuce proti mně pozastavena? Když jsem podepsán jako spoludlužník, nebo jako ručitel (avalista) na úvěrové, dlužník přestal platit a banka po mě chce úhradu celé dlužné částky? Mohu hradit pouze svou poměrnou část? Když na mě byla nařízena exekuce, ale nikdy mi nebyl doručen exekuční titul, tudíž by mohla být exekuce nařízena neoprávněně. Jak postupovat? Vysvětlení základních pojmů... 38

5 5 Počáteční fáze nemám dost peněz na úhradu všech splátek Co Vás čeká, pokud přestanete zvládat řádně splácet svoje závazky? Jak proti Vám budou (ve většině případů) postupovat věřitelé? A jak z tohoto bludného kruhu ven? Máme pro Vás několik rad a doporučení, jak se chovat v situacích, kdy nestíháte řádně splácet své závazky. Tyto informace Vám pomohou v jednání s věřiteli, pomohou Vám proti vymahačům, jejich neetickému jednání a v důsledku Vám mohou pomoci ušetřit i desetitisícové částky. Nutno podotknout, že každý případ je odlišný a mohou nastat určité odchylky. Vycházíme ovšem z běžné praxe a uvádíme průměrné případy, se kterými se nejčastěji setkáváme. Nepočítejme také soukromé věřitele (běžné fyzické osoby, kamarády a blízké), ale počítejme komerční věřitele (banky, nebo společnosti poskytující úvěry a půjčky). První dobrá zpráva je, že za dluhy se již v dnešní době do vězení nezavírá (pokud nespácháte vážný úvěrový podvod, nebo nepodvádíte v daňové oblasti)! Je potřeba se vnitřně s nastalou situací srovnat, i když to není vůbec lehké. Nicméně věřitelé a vymahači se přesně snaží dlužníka dostat do podřízené role. Chtějí a potřebují, aby se dlužník cítil provinile. Chtějí kajícího se dlužníka, trapně kličkujícího, omlouvajícího se, slabého na duchu, psychicky zlomeného. K tomuto směřuje i jejich jednání, vystupování. Snaží se vyvíjet na dlužníka obrovský psychický nátlak. Na jejich hru se nesmí přistupovat. Dlužíte peníze? No a co. Dneska je zadlužen téměř každý. Je potřeba se s tím vyrovnat. Hlavní je se nevzdávat a nerezignovat. Vaše situace může mít daleko snazší řešení, než si myslíte. I když ho sami třeba nevidíte. Skutečnost, že člověk náhle přijde o zaměstnání, nebo nastane jiná těžká životní situace, která zapříčiní vážné finanční komplikace, není důvodem k tomu, aby se dlužník dobrovolně zbavoval svých práv a nechal se věřitelem obírat nad rámec jeho zákonných nároků (pozor na to, zkouší to veliké množství komerčních věřitelů využít dlužníkových potíží a vyrýžovat co se dá)! Např. za to, že Váš zaměstnavatel zkrachoval, nemůžete. Tím pádem jste se dostali do krátkodobé zhoršené finanční situace. Za to, že Vám věřitel není ochoten počkat se splátkou dva, tři měsíce (přitom jde mnohdy o obrovské finanční instituce, nadnárodní bankovní domy) není zas až tak úplně Vaše chyba a tento přístup v době, kdy celé státy žijí na dluh, není úplně v pořádku. Etický přístup k nezaviněné a krátkodobé (3 6 měsíců) platební neschopnosti by se měl jednoznačně přehodnotit. Věřitelé mnohdy vytvoří dlužníka naprosto zbytečně, bezcitně a mnohdy i úmyslně. Přitom by stačilo posečkat a odložit splátku o dva, tři

6 6 měsíce, které by navíc pokryly úroky. Na vině není v mnoha případech pouze dlužník (samozřejmě nepočítáme bezohledné a úmyslně placení se vyhýbající dlužníky). Ač se o tom veřejně téměř vůbec nemluví, tak vinu nesou mnohdy i věřitelé. Aktuálnější výzkum bohužel nemáme k dispozici, nicméně tato čísla se rok od roku příliš neliší. Dle výzkumu společnosti SANEP (průzkum byl proveden ve dnech října 2011 na vybrané skupině dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %) žije v ČR od výplaty k výplatě 26,7 % dotázaných. Ovšem dalších 35,2 % dotázaných uvedlo odpověď, že "spíše" žijí od výplaty k výplatě, což svědčí o tom, že i tato část populace nemusí vždy vyjít s přebytkem (celkem závratných 61,9%). Za věci, které nejsou nutnou potřebou, či nezbytnou součástí domácnosti si nemůže dovolit utrácet v souhrnu 62,7 % dotázaných. Dluhy je zatíženo v souhrnu 48,9 % domácností. Jedná se tedy téměř o každou druhou domácnost. Dle oficiálních statistik České národní banky dosahovala v srpnu tohoto roku výše dluhů českých domácností 1,091 bilionu korun. Za poslední rok pak domácnosti zvýšili své zadlužení o 69,2 miliardy korun. Kvůli své finanční situaci uvažuje nebo má více pracovních poměrů 38,9 % dotázaných. Osobního bankrotu, kterého využívá stále více lidí, se aktuálně obává 15 % respondentů. Volíme raději slovní spojení soudní oddlužení a přidáváme, že obavy z tohoto postupu jsou zbytečné, záměrně je formou dezinformačních a lživých kampaní šíří komerční věřitelé, protože soudní oddlužení je pro dlužníky většinou výhodné a finančně si tímto postupem polepší drtivá většina dlužníků (toto tvrzení můžeme doložit posbíranými daty). O tomto tématu budeme ovšem hovořit až později. Po několikaleté praxi jsme zaznamenali pozoruhodnou českou vlastnost. Češi se obecně velmi neradi svěřují do péče odborníků a velmi neradi si nechávají radit. Jsou ovšem situace, kdy si sami poradit nedovedou. Není to jen pověra, že Češi zásadně nečtou návody Jsou ovšem situace, kdy je rada odborníka nezbytná a nesmírně důležitá. Nemůžeme být každý specialistou na všechno. V oblasti dluhové problematiky je ovšem nutné, pečlivě vážit a vybírat, protože stále převládá mnoho podvodníčků a chytráků, kteří na špatné situaci dlužníků pouze parazitují. Obezřetnost je v této oblasti jednoznačně na místě. Nyní se tedy pojďme podívat, co čeká v České republice průměrného dlužníka, který přestává zvládat splácet řádné měsíční splátky svých závazků.

7 7 1. Vymáhací proces věřitele Přestanete-li plnit řádné termíny splátek, budou Vás nejprve kontaktovat (telefonicky, em, písemně) pracovníci věřitele. U větších společností to budou pracovníci z oddělení vymáhání pohledávek (právní oddělení, exekuční oddělení atp.). Počítejte s vyhrožováním, psychickým nátlakem a lživými informacemi typu: pokud nezaplatíte do týdne, přijde na Vás exekutor, nebo máte poslední šanci zaplatit, jinak nařizujeme ihned exekuci atp. Tito pracovníci schopni Vám napovídat úplně cokoli, jen aby Vás vyděsili a přinutili zaplatit. Ve skutečnosti ani mnohdy netuší, jak celý vymáhací proces vypadá a jaké právní instrumenty se zde používají. Mám kamaráda, který pracuje v bance v oddělení vymáhání pohledávek a netuší, co se děje s pohledávkou banky poté, co se jeho oddělení nepodaří během tří měsíců dlužníka opět přimět platit. Tvrdil mi s vážnou tváří, že potom přijde exekuce, nebo snad ne? Tak jednoduché to ovšem věřitelé nemají. V této rané fázi vymáhání Vám žádná skutečná exekuce nehrozí. I když jsou výstupy těchto vymáhajících pracovníků nepříjemné, obtěžující, neetické a často i dost vulgární, tak jsou naprosto neškodné. Tito lidé nemohou dělat nic jiného. Nepřijdou za Vámi s policií, stěhováky a sociální pracovnicí (ano čtete správně, některým dlužníkům vyhrožují dokonce i tím, že jim odeberou děti), protože jim systém v počítači hlásí, že jste v prodlení s řádnou splátkou dva měsíce. Nemohou pozvat partu stěhováků, zaťukat na exekutora a jet Vám zabavit majetek. Nicméně v praxi jsem se již setkal s paní, která vymahačům dobrovolně odevzdala počítač a televizi, aniž by proti ní byla exekuce soudem nařízená. Dokonce si ani nenechala vystavit potvrzení, takže zabavené věci už nikdy neviděla a ke snížení dluhu jí tento postup také nepomohl. Podobných případů je mnohem více, než jsem si původně myslel. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vydat tohoto rádce pro dlužníky. Shrnutí: V této fázi vymáhacího procesu Vám nehrozí skutečně žádné reálné nebezpečí. Ubíhá Vám ovšem čas, nabíhají úroky a dluh se zvyšuje o všemožné penalizace a pokuty, které si věřitel zakomponoval do smlouvy, nebo smluvních podmínek, pro tento účel. Pokud se Vám v této fázi podaří zlepšit svou finanční situaci, tak je ještě možné obnovit řádný splátkový režim dle původní smlouvy. Nezbytnou podmínkou většinou bývá uhradit dlužné splátky. Doporučení: Důkladně si uschovávejte a archivujte veškeré dokumenty a veškerou penalizaci, kterou vůči Vám věřitel uplatní. Mnohdy jsou jejich pokuty, penalizace a sankční úroky v rozporu se zákony, nicméně pokud si to necháte líbit a nebudete se proti tomu bránit, máte smůlu a zaplatíte mnohem víc, než byste museli! Budete-li mít vše doložitelné, dá se situace mnohdy velmi efektivně řešit a odborník Vám bude umět pomoci. Dejte si také do pořádku

8 8 (pokud nemáte) doručovací adresu! Je nesmírně důležité, abyste byli informováni o všech krocích věřitele. Veškeré podstatné události Vám budou doručeny písemně. 2. Vymáhací proces Inkasní agentury, vymáhající firmy, vymahači. Dalším krokem věřitele bývá často předání jeho pohledávky (Váš dluh věřitelova pohledávka) některé z firem, které se zabývají vymáháním dluhů. EOS KSI ČR, KRUK international, B4B INKASSO, IES (Inkasní a exekuční servis), Inkasní kapitál, AD-IN, Profidebt, Sampa (vyhledávací a exekuční služba), EXEKUTOR s.r.o., Transcom Worldwide, CUC, Logicall CZ, APS CZ, Bisitena, PROFI-CZ a mnohé další. Je s obrovským podivem, že lidé pracující pro tyto společnosti, ač nemají žádná speciální práva, ale jsou na tom úplně stejně, jako každý běžný občan, dokážou tolik dlužníků přimět k: a) Placení zbytečných částek (pokud nižší plnění není spláceno na jistinu dluhu, tak dlužník pouze vyhazuje peníze z okna, obohacuje věřitele, který si tyto platby zaúčtuje na úhradu úroků, ovšem k efektivnímu splácení závazku tato cesta nevede). b) K podpisu dokumentu, který zhoršuje dlužníkovo postavení (dodatečný podpis rozhodčí doložky, uznání nesmyslně navýšeného dluhu, zřízení dodatečného zástavního práva smluvního atp.). c) Panickému jednání, během kterého je dlužník schopen zastavit třeba i celý dům v hodnotě dvou milionů kvůli půjčce několika málo tisícikorun. d) Odevzdání majetku do rukou vymahačů, kteří na takovýto postup vůbec nemají právo!

9 9 Těmto lidem ( vymahačům ) se často úspěšně daří se vyvolat pocit psychického tlaku a falešných představ. Když to vezmeme do důsledku, tak jsou tito lidé vlastně velmi dobří herci. Nemohou nic, ale vystupují a jednají tak, jako by mohli všechno. Vymáhací firmy a jejich zaměstnanci vystupují před dlužníky z povýšené pozice (Vy jste dlužník a my s Vámi teď zameteme, my jsme ti borci). Snaží se vzbudit dojem, že mohou cokoliv, že jsou to již exekutoři, kteří k Vám během následujícího dne vtrhnou a zabaví Vám veškerý majetek a vybavení bytu, včetně pejska i kočičky. Toto bohužel není vtip. Nový občanský zákoník s účinností od již sice nepovažuje domácí mazlíčky za movité věci, ale dle starého občanského zákoníku byl postup zabavení a prodeje psa nebo kočky teoreticky možný (až začátkem roku 2013 zanikl novelizací exekučního a občanského soudního řádu) a exekutorští vykonavatelé (již skuteční pracovníci exekutorského úřadu, pověřeni soudem k provedení exekuce) používali i domácí mazlíčky k nátlaku na věřitele a vymahači tento postup přebírali. Opět je nutno připomenout, že jednání mnohých vymahačů (pracovníků vymáhacích agentur a firem) je za hranicí slušného chování, etické hranice postrádá jejich jednání úplně a někteří se obratně pohybují i za hranicí zákona. Přiblížíme si některé praktiky těchto firem od těch korektních, až po ty, které jsou již skutečně za hranicí zákona. 3.2 Zasílání upomínek a výzvy k úhradě dlužné částky běžnou, popř. elektronickou poštou. Toto je naprosto korektní jednání vymáhací firmy. Pokud se ovšem nejedná o korespondenční lístek s Vašimi údaji, či otevřený dopis. Zveřejní-li věřitel Vaše soukromé údaje otevřeným dopisem, či korespondenčním lístkem, uschovejte vše jako důkaz a obraťte se na odborníka, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů. 3.2 Telefonické upomínání. Tato praktika je také v celku korektní, je-li korektně prováděna a přistupuje-li k rozhovoru pracovník, který sedí na druhém konci sluchátka, profesionálně, slušně a eticky. Nekorektní jsou již telefonní hovory, které probíhají od osmé hodiny večerní, do osmé hodiny ranní. Setkal jsem se s mnoha případy, kdy byli dlužníci neustále obtěžování vyzvánějícím telefonem v brzkých ranních, nebo naopak nočních hodinách. Přitom hovory s vymahači mnohdy nikam nevedou. Pokud přijde dlužník o zaměstnání a je šťastný, když zvládne zajistit základní potřeby pro sebe a případně pro svou rodinu a sdělí tuto skutečnost vymahači, který mu den na to opět volá a ptá se, kdy už tedy bude hradit a tak stále dokola, tak si pak připadáte, že

10 10 mluvíte do dubu. Ono skutečně v těchto situacích nemá žádný smysl s těmito lidmi hovořit. Závazné a důležité informace se zasílají písemnou formou. Do telefonu Vám může každý napovídat, co se mu zlíbí a to zcela beztrestně. To co jsou schopni Vám tito vymahači napovídat do telefonního sluchátka, by Vám v žádném případě písemně nezaslali. 3.3 Osobní návštěva. Zde je opět podstatné si uvědomit, že tito lidé nemají žádná speciální práva. Jsou to obyčejní lidé, jako Vy nebo já. Pokud by se k Vám do bytu, nebo na zahradu dobýval nějaký cizí člověk a ještě při tom hulákal sprosté nesmysly, tak byste asi neváhali a volali policii nebo výjezdovou službu nejbližšího ústavu pro duševně choré. Stejné je to i s vymahači, pokud jsou v pozici nezvaných hostů. Pokud jednají slušně a diskrétně a mají co sdělit, nabídnout popř. si s nimi přejete hovořit a jednání probíhá bez problémů, tak je vše v pořádku. Mějte ovšem vždy na paměti, že tito lidé současně sondují a zjišťují Vaše majetkové poměry. Veškeré detaily o Vás a Vašem majetku ( dlužnice má v obývacím pokoji obrovský růžový kožený gauč nejméně za padesát tisíc ) se potom stanou součástí jejich materiálů, které si o Vás interně mohou vést (popř. zpracovávat pro věřitele). Často se ovšem stává, že tito lidé nemají co nabídnout, ale chtějí z Vás za každou cenu dostat nějaké peníze. Nejde-li to, začnou Vám dělat ostudu v okolí, budou se Vás pokoušet ztrapnit, vyhrožovat Vám vším možným, snažit se vloudit do Vašeho soukromí, aby mohli sepsat zprávu o Vašem majetku atp. S tímto člověkem nemá smysl diskutovat a nejste povinni s ním diskutovat. Osobně bych volal policii a ohlásil bych agresivního výtržníka. Nezastihnou-li Vás tito lidé, mnohdy nechávají vzkaz formou nalepených letáků. Na vchodových dveřích do bytu, do domu, na plotu od zahrady, na vratech do garáže, u sousedů, atp. Zde je již potřeba dávat dobrý pozor. Vymahači se zde dopouštějí několika chyb, na kterých můžete v důsledku vydělat (třeba po mimosoudní dohodě prominutím části dluhu). Věřitelé totiž nesmí zveřejňovat důvěrné informace, což často dělají. Mnohdy se přitom dopouštějí i poškozování cizí věci, což už je trestný čin. Jedné naší klientce oblepila tato pochybná individua celá vrata od garáže plakáty s výhružnými texty. Problém byl v tom, že lepivá chemikálie se nedala odstranit a poškodila navíc klientky majetek (barvu a antikorozní vlastnosti vrat). Klientka nám tuto příhodu bohužel vyprávěla s cca půlročním zpožděním a bez jakýchkoli důkazních materiálů, tudíž již nebylo možné učinit náležité právní kroky. Vy stejnou chybu v podobných situacích neudělejte. Poškozené místo okamžitě zdokumentujte (kvalitní fotografie, video záznam) a zajistěte si nezávislého svědka. S tímto důkazním materiálem se můžete obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení. Po konzultaci s odborníkem navíc můžete zvážit i podání žaloby. Jsou-li navíc na plakátu Vaše důvěrné informace, lze podat podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11 11 Doporučení: Nenechte se vyvést z míry. Nehrajte s nimi jejich hru. Nedostaňte se do podřízené role. Nejste povinni s vymahači komunikovat, pouze pokud mají co říct a pokud s Vámi jednají slušně, můžete toho využít. Pokud ovšem nemají co říct, pouze opakují zaplaťte všechno jinak exekuce, tak nemá smysl se s nimi vůbec bavit. Pamatujte, že vše podstatné musí být písemně. 4. Prodej pohledávky Jedním z možných kroků, které může Váš věřitel učinit, je i prodej pohledávky. Podle 1879 OZ (nový občanský zákoník - č. 89/2012 Sb.) věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě postupníkovi. K tomu, aby nastaly účinky postoupení vůči dlužníkovi, je třeba, aby mu postoupení pohledávky bylo zasláno v písemné formě (vzhledem k tomu, že dlužník je povinen poskytnout plnění osobě odlišné od původního věřitele pouze tehdy, pokud tato osoba předloží potvrzení, tj. písemný dokument, že je oprávněna plnění přijmout OZ). Pro Vás to znamená, že budete dlužit jiné společnosti, jinak se pro Vás mnoho nemění. Cílem těchto společností je samozřejmě zisk. Dávejte velmi dobrý pozor, než novému věřiteli cokoli podepíšete. Nový věřitel zasílá dlužníkovi z pravidla výzvu k uznání dluhu, ale často bývá na tomto formuláři uvedena mnohem vyšší dlužná částka. Výzva bývá doplněna dohodou o možnosti uzavření splátkového kalendáře. Nicméně dohoda může obsahovat pro dlužníka velmi nevýhodné body. Kromě vyšší dlužné částky to může být i ujednání o rozhodčí doložce (viz. kapitola 6.2), či vznik zástavního práva k majetku dlužníka. 5. Výzva k podpisu notářského (dříve exekutorského) zápisu Notářský zápis může být za určitých podmínek pro dlužníka vhodným řešení a ze strany věřitele i velmi vstřícným krokem. Záleží ovšem na podmínkách, které Vám věřitel nabídne, popř. které si s věřitelem ujednáte. Výhodný může být notářský zápis za situace, kdy Vám věřitel umožní splácet závazek nízkou splátkou po dlouhou dobu (pro někoho to za určité situace může být dobré řešení). Notářský zápis je totiž tzv. exekuční titul. Tzn., že v případě

12 12 porušení sjednaných podmínek může věřitel okamžitě požadovat nařízení exekuce bez toho, aby na dlužníka musel podávat žalobu. Pokud by věřitel požadoval nařízení exekuce, tak by se za normální situace musel obrátit na soud, popř. na rozhodčí soud nebo rozhodce uvedeného v rozhodčí doložce (v případě, že by pohledávka věřitele pocházela z poskytování telekomunikačních služeb, tak i na Český telekomunikační úřad, u orgánů veřejné správy a zdravotních pojišťoven je postup jiný). Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jsou detailně rozebrány v kapitole č Nicméně u obecného soudu, kde se rozhoduje teprve o vydání exekučního titulu, můžete jako dlužník hodně získat. Bráníte-li se efektivně, tak můžete získat možnost závazek opět splácet. Můžete dosáhnout snížení dluhu, pokud věřitel v žalobě požaduje neoprávněná plnění. Podpisem notářského zápisu proto dáváte věřiteli do ruky ohromnou zbraň a velké ulehčení jeho údělu. Doporučení: Notářský zápis podepište pouze za předpokladu, že sjednané podmínky Vám vyhovují a budete je moci plnit i v dlouhodobém horizontu. Berte v potaz, že notářský zápis se většinou uzavírá na delší časové období, tudíž k tomuto podpisu přistupujte obezřetně a s rozmyslem. Před podpisem doporučujeme konzultaci s odborníkem s přihlédnutím k Vaší celkové míře zadlužení. 6. Žaloba o zaplacení dlužné částky I když tím věřitelé a vymahači velmi často argumentují exekucí, exekutorem, exekučním řízením, rychlou exekucí, bleskovou exekucí a kdo ví čím ještě, tak na Vás žádnou exekuci nařídit nemohou, pokud nedrží v ruce vykonatelný a pravomocný exekuční titul. Exekučním titulem může být: 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 104 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 312 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební rozkaz nebo trestní příkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, schválený smír, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,

13 13 exekutorský zápis o dohodě splnit určitou povinnost se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení). Exekuční titul dlužníkovi (zde již většinou žalovaný) autoritativně přikazuje, aby uhradil dlužnou částku (popř. plnil jiná plnění, která si s věřitelem ujednal může se někdy jednat i o splnění určitého úkolu, vrácení movitého majetku atp.), určitou formou, v určitém datu nebo období, určitému věřiteli. Příklady mohou být různé. Např. Uhradit věřiteli dlužnou částku s určitými úroky a náklady právního zastoupení do tří dnů, do patnácti dnů, do tří měsíců atp. Obsahuje-li Vaše smlouva s věřitelem (či její dodatek, smluvní nebo úvěrové podmínky) tzv. rozhodčí doložku (rozhodčí smlouva), nemusí se věřitel obracet na příslušný obecní soud, ale může využít služeb rozhodčího soudu nebo rozhodce, který je v rozhodčí doložce uveden. Blíže k této problematice budeme hovořit v kapitole 6.2. Má-li Váš závazek původ v poskytování telekomunikačních služeb, věřitel se bude s největší pravděpodobností obracet na ČTÚ (Český telekomunikační úřad). Řízení ohledně závazků vůči státním institucím, nebo zdravotním pojišťovnám jsou specifické a v této kapitole je nebudeme zmiňovat. Nemá-li věřitel určeno ve smlouvě s Vámi podmínky řešení sporů, obrací se s žalobou o zaplacení dlužné částky na místně příslušný soud. Obecně lze konstatovat, že nejspravedlivějšímu jednání se jako dlužník dočkáte před obecným soudem! Zde probíhá ve většině případů objektivní a spravedlivý proces. Musíte ovšem reagovat na případný exekuční titul, který je Vám doručen, popř. na soudní výzvu a umět se efektivně bránit. Žalovaný závazek může být již promlčen, ale pokud na to dlužník neupozorní, soud vyhoví žalobě. Věřitel může požadovat nezákonný úrok (nezapomínejte, že to co je ujednáno ve smlouvě, může být v rozporu se zákonem, aniž byste o tom věděli, někteří věřitelé toho využívají zcela záměrně), nezákonně vysokou penalizaci, popř. může požadovat i část dluhu, který jste již uhradili. U obecného soudu lze také mnohdy úspěšně žádat o rozložení úhrady do splátek. Nic podobného nelze očekávat v řízení rozhodčím, před samozvanými rozhodčími soudy, či věřitelem předem určenými rozhodci. Proto pozor na rozhodčí doložky! Po určité době, po které bude věřitel svůj závazek vymáhat, mohou to být tři měsíce, ale také dva nebo tři roky, podá žalobu a bude požadovat úhradu celé dlužné částky. Zde

14 14 záleží na smlouvě, kterou má s Vámi uzavřenou a jejích smluvních podmínek, kam bude žalobu směřovat. 6.1 Soudní řízení Podá-li na Vás věřitel žalobu u soudu, tak Vám bude zaslán doporučenou poštou Platební rozkaz, popř. elektronický či směnečný platební rozkaz. V tomto dokumentu Vám jako dlužníkovi soud nařizuje uhradit určitou částku (Váš závazek vůči Vašemu věřiteli, v tomto případě již žalobci) s určitým příslušenstvím (úroky, penalizace, náklady právního zastoupení, soudní poplatky atp.) do určitého data. V některých případech soud zasílá výzvu, aby se dlužník vyjádřil k podané žalobě či rovnou předvolání. Otevřete-li obálku a přečtete si tento dokument (platební rozkaz exekuční titul), tak máte pocit, že někdo rozhodl o Vás, bez Vás, ale tak to není. Jako žalovaná strana máte právo do 15-ti dnů od převzetí platebního rozkazu podat odpor a do dalších 30-ti dnů podat vyjádření k podanému odporu (tedy vyjádřit se k podané žalobě)! Správně podaným odporem můžete mnoho získat. Nepodáte-li totiž odpor, tudíž se nevyjádříte k případu, tak soud vyhoví žalobě v plném rozsahu, platební rozkaz nabude právní moci a vše co je Vám uloženo uhradit, budete muset splnit. Pokud tak neučiníte, čímž porušíte platební rozkaz (exekuční titul), může věřitel (žalobce) již požadovat nařízení a výkon exekuce. Toto je okamžik, kdy žalobce (nemusí být ani původní věřitel, pohledávku vůči Vám může odkoupit v podstatě kdokoli) může zkoušet, zda budete jako dlužník reagovat, či nikoli. Jsou již známy případy, kdy žalobce požadoval plnění již dávno promlčeného závazku a podal na dlužníka žalobu. Soud se nezabývá, zda je nebo není závazek promlčený, ale vydá platební rozkaz, kde potvrdí skutečnosti uvedené v žalobě. Je poté na dlužníkovi, aby se bránil a uvedl do odporu všechny podstatné skutečnosti. Opakuji ještě jednou nereaguje-li dlužník odporem na podanou žalobu, považují se skutečnosti v žalobě za pravdivé a soud jim většinou vyhoví v plném rozsahu!!! Tudíž i tento již promlčený závazek bude muset dlužník opět platit, pokud správně a včas nepodá odpor proti platebnímu rozkazu. Často se také stává, že věřitelé (i velké bankovní domy, o úvěrových firmách ani nemluvě) po dlužnících požadují neoprávněná plnění. Mnohdy se setkáváme s případy, že věřitelé v žalobě po dlužníkovi požadují a soud vydá i takový platební rozkaz, úhradu jistiny (kořen, základ dlužné částky) a navíc např. smluvní úrok 22% a úrok z prodlení 25% ročně, různě vysoké pokuty či jiné sankce, třeba i několik různých pokut a náklady právního zastoupení. To se stává i v případech, kdy jde o závazek vzniklý z titulu smlouvy o spotřebitelském úvěru (což je případ téměř všech úvěrů, kdy na jedné straně vystupuje spotřebitel výraz spotřebitelský nemusí být přímo v názvu úvěrové smlouvy), kde na požadovaná plnění věřitel podle zákona vůbec nemá nárok. Opět platí, že Vy jako dlužník na

15 15 tyto skutečnosti musíte poukázat v odporu proti platebnímu rozkazu, jinak se stává platební rozkaz po nabytí právní moci platným a účinným a Vy jako dlužník budete muset uhradit vše dle nařízení platebního rozkazu. Doporučení: Nejdůležitějším pravidlem, díky kterému Vás nic nepřekvapí, a na vše budete mít dost času a budete moci adekvátně reagovat- mít v pořádku doručovací adresu! Přijde-li Vám nějaký dokument, se kterým si nevíte rady, nebo máte podepisovat nějaký dokument a neznáte přesně svoje práva a povinnosti, obraťte se s požadavkem o radu na odborníky. Nic Vás to nestojí (popř. velmi málo ve srovnání s tím, kolik můžete ušetřit), naopak Vám to může ušetřit obrovský průšvih nebo obrovské peníze, popř. obojí. 6.2 Rozhodčí řízení Vychytralým tahem ze strany věřitele je zakomponování tzv. rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) do smlouvy s dlužníkem, popř. do smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy s dlužníkem. Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) upravuje případné způsoby řešení sporů mezi věřitelem a dlužníkem. Umožňuje věřiteli vyhnout se řádnému soudnímu procesu. Obě smluvní strany (dlužník i věřitel) jsou podpisem rozhodčí doložky (může být zakomponována ve smluvních podmínkách věřitele a dlužník o ní mnohdy nemá vůbec tušení stává se to velmi často) zavázány obracet se, v případě řešení sporů plynoucí z jejich smluvního vztahu, na (v rozhodčí doložce) již předem určeného rozhodce nebo rozhodčí soud. Pokud platilo, že v soudním řízení má dlužník proti věřiteli férovou pozici, tak v rozhodčím řízení toto rozhodně neplatí, ba naopak. Troufáme si tvrdit, že jediným objektivním rozhodčím soudem v ČR je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Věřitelé ovšem v rozhodčích doložkách neodkazují právě na tento rozhodčí soud, ale ve většině případů na tzv. rozhodčí soudy s.r.o., nebo přímo jednoho konkrétního smluveného rozhodce. Vycházíme-li z vlastních zkušeností a zkušeností klientů, se kterými spolupracujeme již několik let, tak rozhodčí řízení v těchto případech není objektivní záležitostí a rozhodci jdou tak říkajíc na ruku věřiteli. Dle našeho názoru má být rozhodčí řízení využíváno ve vztazích mezi podnikateli, určitě by nemělo být využíváno ve vztahu podnikatel vs. spotřebitel. Odborná veřejnost je v této problematice rozpolcená, nicméně i zde se začínají odborníci přiklánět k tomu názoru, že rozhodčí smlouva ve spotřebitelských smlouvách (což je přesně příklad vztahu plynoucího z úvěrové smlouvy mezi dlužníkem občanem, fyzickou osobou a bankou, nebo úvěrovou společností) nemá co dělat!

16 16 V případě rozhodčího řízení většinou nelze počítat se spravedlivým procesem. Jak se proti rozhodčímu řízení tedy bránit? Dlužník sem musí správným způsobem vyjádřit na výzvu od rozhodce (tato výzva je dlužníkovi odeslána podá-li věřitel na dlužníka žalobu), již zde napadnout platnost rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Nevyhoví-li rozhodce dlužníkovo reakci a jeho námitkám ke konání rozhodčího řízení, musí dlužník pokračovat soudní cestou. Musí podat k řádnému místně příslušnému soudu tzv. Vylučovací žalobu. Touto žalobou napadne platnost rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Zdá se, že jde dvakrát o stejnou záležitost, nicméně jednoznačně doporučujeme tuto skutečnost napadnout již v rozhodčím řízení a teprve poté případně u soudu (tím se výrazně zvyšuje dlužníkova šance na úspěch). Tzn., přijde-li dlužníkovi výzva od rozhodce, nebo rozhodčího soudu k vyjádření se k podané žalobě (zažaluje-li věřitel dlužníka u rozhodce, nebo rozhodčího soudu), je potřeba adekvátně reagovat již na tuto výzvu. Argumentace a celý proces je vcelku komplikovaný, tudíž v tomto okamžiku by se měl dlužník obrátit na odborníky. V některých případech se rozhodce vzdá rozhodování dobrovolně a v některých případech i přes správně vyargumentovanou reakci rozhodne v dlužníkův neprospěch. Poté je potřeba obrátit se na soud. Špatná, nespravedlivá rozhodnutí v rozhodčích nálezech lze také v některých případech úspěšně napadnout v rámci insolvenčního řízení. Dopadne-li vše dobře, tak soud rozhodčí doložku a rozhodčí řízení (resp. exekuční titul Rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení) zneplatní. Věřitel tak s dlužníkem musí opět jednat, nebo se obrátit již na řádný obecný soud, kde už dlužník může počítat se spravedlivým procesem. Dnes již máme k dispozici usnesení Nejvyššího soudu, jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR. Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu! V rozhodčím řízení bývají přiznána věřiteli neoprávněně vysoká plnění (dluh navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích). Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení. Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba, pokud rozhodčí smlouva (doložka) neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak může fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona (popř. menší rozhodčí soudy vzniklé na základě zákona, ty se ovšem většinou nevztahují na běžné spotřebitele).

17 17 Bohužel ne úplně všechny rozhodčí doložky jsou neplatné, je proto důležité věnovat se každému případu jednotlivě, zkontrolovat smlouvu, smluvní podmínky i konkrétní rozhodčí doložku (smlouvu). Problematika rozhodčích doložek je poměrně komplikovaná, tudíž v této situace jednoznačně doporučujeme využít služeb odborníka. 7. Exekuční řízení Nařízením exekuce a pověřením některého z exekutorských úřadů se dostáváme do poslední a obsahově nejobsáhlejší fáze vymáhání pohledávky věřitele. Věřitel v exekučním řízení = oprávněný Dlužník v exekučním řízení = povinný. 7.1 Nařízení exekuce Nevěřte věřiteli, ani vymahačům, kteří Vám budou tvrdit něco o exekuci za týden, něco o soukromých exekutorech, kteří přijedou hned zítra zabavovat Váš majetek s Policií ČR a nejlépe ještě se sociální pracovnicí, něco o tom, že zítra přijedeme se stěhováky a exekutorem, nebo podobným nesmyslům. EXEKUCE MŮŽE BÝT NAŘÍZENA POUZE SE SOUHLASEM SOUDU NA ZÁKLADĚ PRAVOMOCNÉHO A VYKONATELNÉHO EXEKUČNÍHO TITULU (popř. ve správním řízení exekuční správní orgán, který je podle zvláštního zákona oprávněn k exekuci)! Exekutor k Vám nepřijde ze dne na den na žádost věřitele. Chce-li na Vás věřitel skutečně nařídit exekuci, trvá tento proces poměrně dlouhou dobu. Nejprve musí získat exekuční titul a teprve pokud dlužník poruší to, co mu exekuční titul nařizuje, může se věřitel obrátit na soud (popř. na Exekutorský úřad, který se musí obrátit na soud). 7.2 Odklad exekuce Existují situace, ve kterých lze podat návrh na pozastavení výkonu exekuce! Návrh na pozastavení exekuce se podává na příslušný exekutorský úřad, nevyhoví-li mu sám exekutor, předává jej nejpozději do sedmi dnů na příslušný soud, který o návrhu rozhodne a má na to maximálně patnáctidenní lhůtu. Nepředá-li návrh na odklad exekuce k soudu sám exekutor, musí jej podat k příslušnému soudu (exekuční soud soud, který exekuci nařídil, popř. schválil) sám dlužník. Dokud soud o odkladu nerozhodne, nemůže exekutor činit žádné další

18 18 úkony. Návrh na odklad exekuce tak má částečný odkladný účinek, ale pouze pokud není návrh svévolný, jasně neúspěšný, tudíž nesmyslný. Exekuci lze odložit pouze na konkrétní dobu, nelze ji odložit na dobu neurčitou. Důvody, za jakých exekuci lze odložit najdete v občanském soudním řádu v 266 zákona č. 99/1963 Sb. 1) Na návrh (povinného) může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Má-li být návrh na odklad exekuce úspěšný, musí být splněny všechny uvedené podmínky současně. Povinný musí v návrhu na odklad exekuce svá tvrzení odůvodnit a pokud možno i doložit. 2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven. Dá se li důvodně předpokládat, že existuje některá ze skutečností uvedených v následující kapitole (7.3 zastavení exekuce). 7.3 Zastavení exekuce Důvody, za jakých lze zastavit výkon rozhodnutí (exekuci), najdete v občanském soudním řádu v 268 zákona č. 99/1963 Sb. Výkon rozhodnutí bude zataven, jestliže a) byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným (rozhodnutí soudu v nalézacím řízení - exekuční titul se dosud nestal vykonatelným), b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným, c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení (tedy oprávněný), d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny

19 19 e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů (tento důvod lze uplatnit, nemá-li povinný žádný majetek, který by bylo možno exekučně postihnout nebo tento majetek nemá prakticky žádnou cenu). f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (bylo-li soudem rozhodnuto o tzv. vylučovací žalobě), g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku, h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat (např. částečné zastavení výkonu rozhodnutí kvůli nepřiměřeně zvolenému způsobu exekuce, vady exekučního titulu, pochybení exekutora, které může vést k zatavení výkonu rozhodnutí, nebo zastavení z důvodu povinným vznesené námitky promlčení). Výkon rozhodnutí se dá zastavit úplně, nebo jen z části (jeden exekuční příkaz). Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí může povinný podat Nutno dodat, že v praxi se soudy k zastavování exekučních řízení moc nemají. Mnohem účinnější variantou je pozastavení exekucí v případě, kdy dlužník zahájí insolvenční řízení a požádá o soudní oddlužení na základě Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. Insolvenční zákon). K této problematice získáte více informací v kapitole o soudním oddlužení. 7.4 Způsoby provedení exekuce Soudní exekutor je oprávněn sám rozhodnout jakým způsobem bude exekuci provádět. Může přistoupit podle svého rozhodnutí k několika možným způsobům výkonu nařízené exekuce, které mu umožňuje zákon (žádný jiný způsob není dle Občanského soudního řádku možný). Výkon rozhodnutí lze nařídit pouze na návrh oprávněného a pouze v rozsahu oprávněného. Přikázání pohledávky u peněžního ústavu Přikázání jiné peněžité pohledávky Prodej movitých věcí Prodej nemovitých věcí Srážky ze mzdy Exekutor nemůže zabavit dlužníkovi vše.

20 20 I když může být na dlužníka uvalena opakovaná exekuce, úředník (exekutor, vykonavatel) nemůže zabavit všechen majetek nebo zcela srazit jeho příjem. Dlužníkovi vždy musí zůstat minimum na živobytí. Nazýváme ho nezabavitelné minimum. Navíc, některé věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka, stejně nelze zabavit. Nelze zabavit věci osobní potřeby Exekutor, nebo jeho vykonavatelé Vám nemohou zabavit věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování základních potřeb svých a své rodiny nebo věci, které Vám slouží k plnění pracovních úkolů. Nemůže zabavit ani věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Každý dlužník a jeho rodina, mají ovšem individuální základní potřeby. Nelze zabavit věci, jejichž odebrání by zapříčinilo ztrátu lidské důstojnosti, ohrozilo dlužníkovo zdraví, nebo jeho hygienickou existenci. Co nelze zabavit zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě snubní prsten a jiné předměty podobné povahy běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima Zabavit nelze ani léky a zdravotnické pomůcky, které dlužník nebo členové jeho rodiny potřebují. Nelze zabavit například svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy či medaile. Zkrátka veškeré předměty, které mají osobní charakter. Zabaví dlužníkovi i pračku? Soudní rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne (spisová značka 10 Co 932/2004). To, zda konkrétní věc lze či nikoliv považovat za věc nepodléhající výkonu rozhodnutí, je vždy otázkou posouzení skutkových okolností se skutečnostmi předvídanými v ust. 322 v odstavci prvém ve vazbě na odstavec druhý OSŘ. Za určitých (byť v praxi výjimečně se vyskytujících) okolností totiž i věc v porovnání s obvyklým vybavením domácnosti nadstandardní může být shledána za věc, jež nepodléhá výkonu rozhodnutí, a naopak i věc, jež jinak představuje obvyklé vybavení domácnosti, může takovému výkonu rozhodnutí podléhat.

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování 1. Obvyklé formy zajištění - zástavní právo k nemovitostem - zástavní právo k obchodním podílům, akciím -ručení

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice V Pardubicích Č.j.: 1399807/15/2801-80541-607209 Vyřizuje: Jan

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem Č. j.: 1794059/16/2501-80542-505082 Vyřizuje: Vladimíra Kalová,

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na vymáhací agentury Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 26. 5. 2011

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 127759/17/2102-80542-204636 Vyřizuje: Pavel Šádek, Oddělení vymáhací II Tel:

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, Praha 4 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 4 Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4 Č. j.: 6466083/16/2004-00540-110688 Vyřizuje: Richard Kottnauer vymáhací

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci Č. j.: 1199519/15/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení vymáhací III Tel: (+ 420) 585 541 487, (+ 420) 585 541 111 E-mail:

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitostech. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č. j.: 1897733/16/2709-00540-606186 Vyřizuje: Jiří Petr Tel: (+ 420) 491 418

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Oddělení vymáhací Česká ulice 1284, 377 01 Jindřichův Hradec Č. j.: 1800668/14/2205-25200-303469

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více