Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005"

Transkript

1 Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 Occupational diseases notified in the Czech Republic in 2005 Zdenka Fenclová 1,2, Pavel Urban 1,2, Daniela Pelclová 1, Jindřiška Lebedová 1,2, Edgar Lukáš 1,2, Tomáš Navrátil 3 1 Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha 2 Centrum pracovního lékařství, SZÚ, Praha 3 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Praha Souhrn V roce 2005 bylo v České republice hlášeno u 1317 pracovníků celkem 1400 profesionálních onemocnění (1340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání). Incidence profesionálních onemocnění byla 31,5 případů na pojištěnců. Ve srovnání s rokem 2004 vzrostl celkový počet diagnostikovaných profesionálních onemocnění o 12, tj. o 0,9 % případů. Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno v Moravskoslezském kraji (19,4 % případů). Nejčastěji onemocněli pracovníci velkých podniků s 250 a více zaměstnanci (60,6 % případů). Nejvíce profesionálních onemocnění vzniklo u pracujících v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (15,4 % případů) a u pracujících při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (10,9 % případů). Z nemocí z povolání byla nejčastěji diagnostikována kontaktní alergická dermatitida (194 případů), dále syndrom karpálního tunelu z přetěžování končetin a syndrom karpálního tunelu z vibrací (151 a 138 případů). U ohrožení nemocí z povolání šlo zejména o syndrom karpálního tunelu z vibrací a o poruchu sluchu z hluku (12 a 10 případů). Klíčová slova: profesionální onemocnění, nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, incidence, trendy vývoje Summary In 2005 there have been a total of 1,400 occupational diseases (1,240 diseases and 60 subjects endangered with an occupational disease) in 1,317 workers in the Czech Republic. The incidence of occupational diseases was 31.5 cases for 100,000 insured individuals (policyholders). The total number of diagnosed occupational diseases increased by 12 i.e. 0.9% as compared with the year Most occupational diseases were notified from the Moravian-Silesian region (19.4% of cases). The persons who fell ill most frequently were from enterprises with more than 250 employees (60.6% of cases). Most of the occupational diseases originated in employees working in the economic area concerning health and social care, veterinary activity (15.4% of cases) and in workers employed in the production of metal construction and metallic products (10.9% of cases). The contact allergic dermatitis proved to be the most frequently diagnosed occupational disease (194 cases), followed by the carpal tunnel syndrome from extremity overload and the carpal tunnel syndrome from vibrations (151 and 138 cases, respectively). In the cases of being endangered with an occupational disease, the most frequent diagnoses were the carpal tunnel syndrome from vibrations and hearing disorders from noise (12 and 10 cases, respectively). Key words: professional diseases - occupational diseases endangerment with occupational disease incidence developmental trends Úvod Autoři předkládají čtenářům stručný přehled nejzajímavějších statistických údajů o profesionálních onemocněních (tj. o nemocech z povolání a ohroženích nemocí z povolání) hlášených v České republice v roce Článek vychází z dat Národního registru nemocí z povolání, která jsou dostupná na URL: index.php?page=nzp. Profesionální onemocnění V roce 2005 bylo u 1317 pracovníků diagnostikováno celkem 1400 profesionálních onemocnění 1340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání (tabulka 1). Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 72 osob byly v průběhu roku hlášeny dvě, u čtyř osob tři a u jedné osoby čtyři nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastěji se vyskytovala kombi- 57

2 Èeské pracovní lékařství èíslo Tabulka 1: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech nace syndromu karpálního tunelu a některého dalšího onemocnění buď z vibrací, nebo z přetěžování končetin (41 případů) a kombinace onemocnění astmatem a alergickou rinitidou (12 případů). Z tabulky 1 je patrné, že zatímco v letech incidence i absolutní počty hlášených profesionálních onemocnění každoročně klesaly, v roce 2005 počet hlášených onemocnění ve srovnání s rokem 2004 mírně vzrostl. Incidence profesionálních onemocnění klesla v roce 2005 o 0,1 případů na pojištěnců a absolutní počet hlášených onemocnění se zvýšil o 12, tj. o 0,9 % případů. Tabulka 2 uvádí absolutní počty hlášených profesionálních onemocnění podle kraje vzniku a podle kapitol seznamu nemocí z povolání. Nejvíce profesionálních onemocnění bylo vyvoláno působením fyzikálních faktorů 594, tj. 42,4 % případů. Ve srovnání s rokem 2004 byl u nemocí dýchacích cest a plic (kapitola III) a u nemocí kožních (kapitola IV) zaznamenán pokles počtu hlášených profesionálních onemocnění o 39, respektive o 23 případů. U nemocí přenosných a parazitárních (kapitola V) byl naopak zaznamenán nárůst o 44 případů Počet pacientů Nemoci z povolání Ohrožení nemocí z povolání Profesionální onemocnění celkem Muži Ženy Incidence na pojištěnců 55,2 49,2 44,1 41,2 38,8 37,4 35,8 35,1 31,6 31,5 Tabulka 2: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005, rozdělení podle kraje vzniku a podle kapitol seznamu nemocí z povolání Kraj Číslo kapitoly Celkem I II III IV V VI Počet Procenta Moravskoslezský ,4 Středočeský ,9 Plzeňský ,3 Olomoucký ,0 Jihočeský ,2 Jihomoravský ,4 Ústecký ,9 Královéhradecký ,3 Pardubický ,1 Vysočina ,2 Hlavní město Praha ,9 Liberecký ,9 Zlínský ,4 Karlovarský ,1 Celkem ,0 Procenta 2,3 42,4 17,4 17,8 19,9 0,2 100,0 Legenda: I nemoci způsobené chemickými látkami; II nemoci způsobené fyzikálními faktory; III nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice; IV nemoci kožní; V nemoci přenosné a parazitární; VI nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2005 diagnostikováno v Moravskoslezském a Středočeském kraji (272 a 181, tj. 19,4 % a 12,9 % případů). Ve srovnání s rokem 2004 došlo ve většině krajů k poklesu počtu hlášených onemocnění. Nárůst onemocnění v Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském kraji (o 89, 22, 19, resp. o 17 případů) byl způsoben zejména nemocemi vyvolanými fyzikálními faktory, nemocemi kožními a nemocemi přenosnými a parazitárními. Nejpočetnější kategorii profesionálních onemocnění v Moravskoslezském kraji představovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory 169 (tj. 28,5 %) všech hlášených případů v rámci kapitoly II seznamu nemocí z povolání. Šlo zejména o nemoci periferních nervů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položka II případů) a o nemoci periferních nervů z vibrací (položka II případů). Ve Středočeském kraji bylo hlášeno nejvíce profesionálních onemocnění postihujících dýchací cesty, plíce a pohrudnici 86, tj. 35,4 % ze všech případů hlášených v rámci kapitoly III seznamu nemocí z povolání. Jednalo se zejména o onemocnění způsobená prachem s obsahem volného krysta-

3 Tabulka 3: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005, rozdělení podle velikosti podniku na základě počtu zaměstnaných osob Počet zaměstnanců podle Registru ekonomických subjektů Kategorie podniku podle OEDC Počet onemocnění Procenta 0-9 Mikro 89 6, Malý , Střední ,8 250 a více Velký ,6 Neuvedeno 2 0,1 Celkem ,0 Legenda: OEDC Organization for Economic Co-operation and Development Tabulka 4: Odvětví ekonomických činností s nejvyšším počtem hlášených profesionálních onemocnění v České republice v roce 2005 Pořadí Číslo a název odvětvové klasifikace ekonomické činnosti Počet Procenta 1 N85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti ,4 2 DJ28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků ,9 3 CA10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 125 8,9 4 DI26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 93 6,6 5 A01 Zemědělství, myslivost a související činnosti 85 6,1 6 DJ27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 82 5,9 7 DA15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 75 5,3 8 DK29 Výroba a opravy strojů a zařízení 71 5,1 9 DM34 Výroba motorových vozidel(kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 56 4,0 10 F45 Stavebnictví 49 3, Ostatní odvětví ,3 Celkem ,0 lického oxidu křemičitého (38 případů), o onemocnění z azbestu (25 případů) a o rakovinu plic z radioaktivních látek (19 případů). Tabulka 3 uvádí počty profesionálních onemocnění hlášených v České republice v roce 2005 podle velikosti podniků na základě počtu zaměstnaných osob a tabulka 4 uvádí 10 odvětví ekonomických činností s nejvyšším počtem hlášených případů profesionálních onemocnění v České republice podle kódů odvětvové klasifikace ekonomické činnosti (dále OKEČ) aktualizovaných Z tabulky 3 je zřejmé, že profesionální onemocnění nejčastěji vznikala u osob pracujících v organizacích s 250 a více zaměstnanci (60,6 % případů). Nejvíce profesionálních onemocnění bylo diagnostikováno u pracovníků v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (OKEČ N85 215, tj. 15,4 % případů) a u pracovníků při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28 152, tj. 10,9 % případů). Odvětví těžby uhlí (OKEČ CA10) s 125, tj. 8,9 % hlášených případů obsadilo v roce 2005 až třetí místo (tabulka 4). V rámci odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti onemocnělo 115 sester, 46 sanitářů-ošetřovatelů, 16 lékařů, 8 uklízeček, 5 zdravotních laborantů, 5 dělnic v prádelně, čtyři řidiči sanitek, tři kuchařky, tři sociální pracovnice, dvě rehabilitační pracovnice, dvě zubní laborantky, dále jedna dispečerka záchranné služby, dělnice ve spalovně, švadlena, pečovatelka, účetní a jeden údržbář. U uvedených pracovníků nejčastěji vznikala přenosná a parazitární onemocnění s interhumánním přenosem (položka V případů) a profesionální dermatózy (položka IV.1 21 případů). Jiná profesionální onemocnění byla zjišťována méně často nebo pouze ojediněle (syndrom karpálního tunelu z přetěžování končetin šestkrát, astma bronchiale třikrát, alergická rinitida dvakrát, M. de Quervain, uzlíky na hlasivkách, erysipeloid po jednom případě). Nemoci z povolání Přehled a počty hlášených nemocí z povolání podle jednotlivých kapitol a položek seznamu nemocí z povolání jsou uvedeny v tabulkách Kapitola I nemoci způsobené chemickými látkami Chemické látky vyvolaly v roce 2005 u 23 osob 16 akutních intoxikací, 3 chronické intoxikace a 4 nádorová onemocnění. Přehled a zastoupení jednotlivých položek hlášených v rámci kapitoly I uvádí tabulka 5. Nejvíce intoxikací vzniklo v Pardubickém kraji (39,1 % případů). Postiženi byli zejména pracovníci při výrobě chemických látek (OKEČ DG24 39,1 % případů). Nádor močového měchýře vznikl u dvou dělníků chemické výroby ve věku 69 a 72 let, kteří byli exponováni výparům benzidinu v letech po dobu 8 a 10 let (doba latence 51 a 55 let). Nádor močového měchýře byl zjištěn také u 61letého mistra při výrobě koksu, který byl exponován polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (dále PAU) po dobu 34 let. Nádor ledvin byl diagnostikován u 53letého strojního zámečníka s expozicí PAU 10 let. Kapitola II nemoci způsobené fyzikálními faktory Fyzikální faktory způsobily v roce 2005 celkem 546 onemocnění, což představovalo 40,7 % ze všech hlášených nemocí z povolání. Nejvíce případů bylo hlášeno v kraji Moravskoslezském (143, tj. 26,2 % případů). Postiženi byli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28 14,3 % případů) a při výrobě základních kovů a hutních výrobků (OKEČ DJ27 11,2 % případů). Přehled a zastoupení jednotlivých 59

4 Èeské pracovní lékařství èíslo Tabulka 5: Kapitola I - nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Číslo a název položky Počet Muži/Ženy I.01 Nemoc z olova nebo jeho sloučenin 3 3/0 I.13 Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin 3 1/2 I.40 Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin 2 2/0 I.42 Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků 2 2/0 I.08 Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin 1 1/0 I.17 Nemoc z oxidu uhelnatého 1 1/0 I.18 Nemoc z oxidů dusíku 1 0/1 I.19 Nemoc z oxidů síry 1 1/0 I.20 Nemoc z kyanovodíků nebo kyanidů 1 1/0 I.21 Nemoc z izokyanátů 1 1/0 I.22 Nemoc z fosgenu 1 1/0 I.23 Nemoc z boranů 1 1/0 I.27 Nemoc z halogenovaných uhlovodíků 1 1/0 I.28 Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků 1 1/0 I.36 Nemoc z homologů benzenu 1 0/1 I.38 Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu 1 1/0 I.53 Nemoc z anorganických kyselin 1 1/0 Celkem kapitola I 23 19/4 Věk medián 50 let Věk rozmezí let Expozice medián 8 let Expozice rozmezí 1 den 34 let Tabulka 6: Kapitola II - nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory Číslo a název položky Počet Procenta M/Ž Medián/Rozmezí Věk Expozice II.1 Nemoc způsobená ionizujícím zářením 5 0,9 5/0 77,0 (72 82) 9,0 (8 17) II.4 Porucha sluchu způsobená hlukem 22 4,0 20/2 54,0 (39 83) 26,5 (3 44) II.6 Nemoci cév rukou z vibrací 27 5,0 26/1 47,0 (27 61) 16,0 (2,6 45) II.7 Nemoci periferních nervů z vibrací ,0 153/11 50,0 (23 61) 15,0 (3m 45) II.8 Nemoci kostí a kloubů z vibrací 23 4,2 23/0 51,0 (42 61) 13,5 (1 44) II.9 II.10 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů a kloubů z přetěžování končetin Nemoci periferních nervů z přetěžování končetin ,3 76/46 49,0 (29 61) 12,7 (4m 42) ,2 70/111 49,0 (19 60) 10,0 (2m 41) II.11 Nemoci tíhových váčků z tlaku 2 0,4 1/1 46,5 (44 49) 10,0 (7 13) Celkem kapitola II ,0 374/172 50,0 (19 83) 12,0 (2m 45) Legenda: M muži; Ž ženy; m měsíce položek hlášených v rámci kapitoly II uvádí tabulka 6. Pod položkou II. 1, nemoc způsobená ionizujícím zářením, bylo hlášeno pět nádorových onemocnění. Akutní promyelocytární leukémií onemocněl 76letý lamač, který byl exponován ionizujícímu záření v uranových dolech v letech po dobu celkem 17 let (doba latence 52 let). Bazaliom kůže vznikl u čtyř důlních dělníků ve věku let, kteří byli exponováni ionizujícímu záření v uranových dolech v letech po dobu 8 až 9 let (doba latence let). Rakovina plic z radioaktivních látek byla hlášena v kapitole III pod položkou 6. Porucha sluchu způsobená hlukem (položka II.4) byla zjištěna u 20 mužů a u dvou žen. Onemocněli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28 31,8 % případů). Postiženi byli zejména zámečníci (pětkrát). V dalších 14 profesích onemocněl jeden nebo dva pracovníci. U 18 osob vzniklo onemocnění při práci, kde byl faktor hluk zařazen do rizikové kategorie 3 (16krát) nebo 2R (dvakrát). Jeden pracovník onemocněl při práci, kde byl faktor hluku zařazen do nerizikové kategorie 2. U tří osob údaj o zařazení práce do některé z výše uvedených kategorií na hlášence chyběl. Vibrace vyvolaly v roce 2005 celkem 214 onemocnění, což představovalo 16,0 % ze všech hlášených nemocí z povolání. Téměř 3/4 diagnostikovaných onemocnění vznikly při práci, kde byl faktor vibrace zařazen do rizikové kategorie 4 (36krát), 3 (117krát) a 2R (6krát). U 10 osob byla práce, při níž onemocnění vzniklo, zařazena podle

5 Tabulka 7: Kapitola III - nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice Číslo položky/diagnóza Počet Procenta M/ Ž Medián/Rozmezí Věk Expozice III.1.2 Silikóza prostá s typickými rtg znaky 23 22/1 59,0 (36 80) 24,4 (7 40) III.1.3 Silikóza komplikovaná 3 3/0 51,0 (51 71) 15,5 (2,8 31) III.1.4 Silikotuberkulóza 1 1/ III.1.5 III.1.6 Pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje Pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky 1 1/ /0 54,0 (32 80) 23,7 (2,2 39) III.1.7 Pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 13 13/0 58,0 (38 77) 19 (3 36) III.1.8 Pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou (mykobakteriózou) 3 3/0 56,0 (44 68) 18,0 (10 23) III.1 celkem ,5 99/1 56,0 (32 80) 23,0 (2,2 40) III.2.a Azbestóza 9 4/5 63,0 (54 72) 28,0 (7 35) III.2.b Hyalinóza pleury s poruchou plicních funkcí 23 15/8 72,0 (47 88) 27,0 (2 36) III.2.c Mezoteliom pleury 8 5/3 61,5 (52 83) III.2.d Rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury 2 2/0 66,0 (62 70) 27,0 (10,5 39) 22,7 (22 23,4) III.2 celkem 42 17,4 26/16 64,5 (47 88) 25,4 (2 39) III.4 Pneumokonióza ze svařování 1 0,4 1/ III.6 Rakovina plic z radioaktivních látek 20 8,3 20/0 75,0 (63 82) 10,2 (1,7 34) III.10.1 Astma bronchiale 50 18/32 41,5 (18 62) 7,0 (1m 27) III.10.2 Alergická rinitida 28 10/18 39,0 (20 62) 8,6 (1,5 33) III.10 celkem 78 32,4 28/50 39,5 (18 62) 7,2 (1m 33) Celkem kapitola III ,0 174/67 54,0 (18 88) Legenda: M muži; Ž ženy; m měsíce faktoru vibrace do kategorie 2. U ostatních pracovníků nebyla kategorizace práce dosud provedena nebo údaj o zařazení práce do některé z výše uvedených kategorií na hlášence chyběl. Traumatická vazoneuróza (položka II.6) byla diagnostikována u 26 mužů a u jedné ženy. Onemocněli zejména zámečníci (6krát), cídiči odlitků-brusiči kovů (6krát) a horníci lamači (pětkrát). V dalších osmi profesích byli postiženi jeden až dva pracovníci. Poškození periferních nervů z vibrací (položka II.7) vzniklo u 164 osob, což bylo o 13 případů více než v roce Syndrom karpálního tunelu byl zjištěn u 138 osob, syndrom kubitálního tunelu vznikl u 26 osob. Onemocněli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28 20,1 % případů) a při výrobě základních kovů a hutních výrobků (OKEČ DJ27 12,8 % případů). Jednalo se převážně o zámečníky (25krát), cídiče odlitků-brusiče kovů (20krát), lesní dělníky-dřevorubce (15krát), svářeče (14krát), horníky (12krát), kameníky a stavební dělníky (po deseti případech). Nemoci kostí a kloubů z vibrací (položka II.8) byly hlášeny u 23 mužů. Artróza loketních kloubů byla zjištěna 19,0 m (1m 40) u 16 pracovníků a artróza ručních a zápěstních kloubů u 7 pracovníků. Nejčastěji onemocněli horníci (pětkrát), dřevorubci (čtyřikrát), stavební dělníci a zámečníci (po třech případech). Nemocí z přetěžování končetin (položky II.9 II.11) bylo v roce 2005 diagnostikováno celkem 305, což představovalo 22,8 % ze všech hlášených nemocí z povolání. U 32,8 % postižených osob onemocnění vzniklo při práci, kde byly faktory pro vznik nemocí z přetěžování končetin zařazeny do rizikové kategorie 4 (10krát), 3 (85krát) a 2R (pětkrát). Při práci zařazené do kategorie 2 vzniklo onemocnění 70krát, v kategorii 1 to bylo 12 onemocnění. U 40,3 % případů nebyla kategorizace práce dosud provedena nebo údaj o zařazení práce do některé z výše uvedených kategorií nebyl na hlášence uveden. Poškození šlach, šlachových pochev, úponů a kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položka II. 9) bylo zjištěno u 122 osob. Onemocněli pracovníci z 24 odvětví ekonomické činnosti, přičemž počty hlášených onemocnění připadajících na jednotlivá odvětví se pohybovaly v rozmezí 1 19 případů. Nejčastěji byli postiženi montážní dělníci 61

6 Èeské pracovní lékařství èíslo (12krát), zámečníci (9krát), lesní dělníci a foukači skla (po sedmi případech), brusiči skla (6krát), elektromechanici a slévárenští dělníci (po pěti případech). Epikondylitida kosti pažní byla diagnostikována u 37 mužů a 19 žen, z toho ve 33 případech šlo o radiální, v 17 případech o ulnární a u 6 osob o radiální i ulnární epikondylitidu. Nejmladšímu pracovníkovi bylo v době hlášení onemocnění 29 let, nejstaršímu 61 let (medián 47 let). Nejkratší doba expozice u postižených osob byla 4 měsíce, nejdelší 38 let (medián 10 let). Tendinitidou nebo tendovaginitidou onemocnělo 16 žen a 11 mužů, přičemž Morbus de Quervain vznikl osmkrát, skákavý prst sedmkrát. Onemocněli pracovníci ve věku 31 až 61 let (medián 48 let) po 8 měsících až 32 letech práce v riziku přetěžování končetin (medián 11 let). Impingement syndrom III. stupně nebo syndrom manžety rotátorů byl diagnostikován u 9 mužů a u tří žen. Nejmladšímu pracovníkovi bylo 42 let, nejstaršímu 60 let (medián 53 let). Nejkratší doba expozice byla 2 roky, nejdelší 42 let (medián 24 let). Artróza kloubů vznikla u 19 mužů a 8 žen, z toho 13krát byl postižen kloub loketní, 10krát klouby ruční nebo zápěstní, dvakrát kloub ramenní, jednou kloub kolenní a kloub palce nohy. Nejmladší pracovník byl v době hlášení onemocnění starý 33 let, nejstarší 59 let (medián 51 let). Nejkratší doba expozice byla 1 rok, nejdelší 42 let (medián 20 let). Poškozením periferních nervů končetin z přetěžování (položka II. 10) onemocnělo 181 pracovníků. Syndrom karpálního tunelu byl diagnostikován u 151 osob, léze ulnárního nervu v oblasti kubitálního kanálu u 30 osob. Onemocněli pracovníci z 29 odvětví ekonomické činnosti, přičemž počty hlášených onemocnění připadajících na jednotlivá odvětví se pohybovaly v rozmezí 1 18 případů. Nejčastěji byli postiženi elektromechanici a montážní dělníci (30krát), v sestupném pořadí následovaly šičky (19krát), brusiči kovů (13krát), řezníci a bourači masa (10krát), ošetřovatelé hospodářských zvířat (9krát), svářeči (6krát), zámečníci, brusiči skla, lesní dělníci (po 5 případech). Bursitida z tlaku (položka II. 11) byla zjištěna u dvou pracovníků. Jednou šlo o bursitidu olekranonu u 49letého zámečníka a jednou o bursitidu subakromiální u 44leté čalounice. Kapitola III nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice V roce 2005 bylo v rámci této kapitoly hlášeno celkem 241 nemocí z povolání, což bylo o 39 (tj. o 13,9 %) případů méně než v roce Přehled hlášených onemocnění podle jednotlivých položek a diagnóz demonstruje tabulka 7. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (položka III.1) byly diagnostikovány u 100 pracovníků, což bylo o 17 (tj. o 14,5 %) případů méně než v roce Největší pokles byl zaznamenán u pneumokonióz uhlokopů s typickými rtg znaky (pokles o 12 případů). Nejvíce onemocnění bylo hlášeno v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji (39,0 % a 38,0 % případů). Onemocněli zejména pracovníci při těžbě uhlí (72 případů). Méně často byli postiženi slévárenští dělníci (11krát), pracovníci při těžbě uranových rud a ostatních rud (celkem 9krát), tuneláři a výrobci keramiky (po čtyřech případech). Tabulka 8: Zastoupení vyvolávajících nox u profesionálních astmat a alergických rinitid hlášených v České republice v roce 2005 Název noxy Celkem Mouka 33 Dřevný prach a jiné rostlinné alergeny Jiné noxy 9 Živočišné alergeny 8 Potraviny a potravinové přípravky (kromě mouky) Dezinfekční prostředky 4 Organická barviva 4 Lepidla a adhesiva 3 Textilní prach 2 Pryskyřice 2 Krmné směsi 2 Organická rozpouštědla 2 Izokyanáty 2 Kovy 2 Jiné biologické faktory 2 Ropné výrobky 2 Léky 2 Latex 2 Ostatní chemické látky 1 Kalafuna a spalné produkty pájení Čisticí a kosmetické přípravky 1 Celkem počet výskytu jednotlivých nox Celkem počet hlášených případů onemocnění Celkový počet diagnostikovaných nemocí plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobených azbestem (položka III.2) se ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo hlášeno celkem 23 onemocnění, zvýšil o 19 (tj. o 82,6 %) případů. Nárůst o 11 (tj. o 91,7 %) případů byl zaznamenán především u pleurálních hyalinóz s poruchou plicních funkcí. Došlo však také k nárůstu hlášených azbestóz ze 4 na 9 případů a k nárůstu hlášených mezoteliomů pleury ze tří na osm případů. Mezoteliom pleury vznikl u 8 pracovníků exponovaných azbestu v letech Rakovina plic z azbestu byla hlášena u dvou mužů s expozicí azbestu v letech Doba latence činila u rakoviny plic z azbestu 41 let a 46 let, u mezoteliomu let (medián 38 let) Poznámka: Protože u některých pacientů bylo uvedeno několik vyvolávajících nox, je celkový počet výskytů nox větší než počet případů hlášených onemocnění. 80

7 Tabulka 9. Kapitola IV Kožní nemoci z povolání hlášené v České republice v roce 2005, rozdělení podle vyvolávajících nox Číslo položky a název noxy Celkem Procenta IV.1.06 Ropné výrobky 60 21,2 IV.1.10 Plastické hmoty 56 19,8 IV.1.11 Pryž a gumárenské chemikálie 42 14,8 IV.1.07 Chróm a jeho sloučeniny 24 8,5 IV.1.17 Ostatní organické chemické látky 23 8,1 IV.1.08 Nikl a jeho slitiny 21 7,4 IV.1.04 Čisticí a kosmetické přípravky 15 5,3 IV.1.15 Dezinfekční prostředky 11 3,8 IV.1.09 Kovy, metaloidy a jejich sloučeniny 9 3,2 IV.1.18 Rostliny a potraviny 8 2,8 IV.1.19 Jiné biologické látky 3 1,1 IV.1.20 Fyzikální faktory (kromě ionizujícího záření) 3 1,1 IV.1.02 Cement 2 0,7 IV.1.05 Organická rozpouštědla 2 0,7 IV.1.13 Organická barviva 2 0,7 IV.1.01 Alkálie 1 0,4 IV.1.03 Kyseliny 1 0,4 IV.1.12 Dehet 0 0,0 IV.1.16 Insekticidní látky, agrochemikálie 0 0,0 Celkem počet výskytu jednotlivých nox ,0 Celkem počet kožních nemocí z povolání 249 Muži/Ženy 114/135 Věk medián 41 let Věk rozmezí let Expozice medián 2 roky Expozice rozmezí 1 den 37 let Poznámka: Protože u některých případů kožních nemocí z povolání bylo uvedeno několik vyvolávajících nox, je celkový počet výskytů nox větší než počet případů hlášených onemocnění. Pneumokonióza ze svařování (položka III. 4) byla v roce 2005 diagnostikována u 59letého svářeče, který byl exponován svářečským dýmům 22 let. Rakovina plic z radioaktivních látek (položka III. 6) byla v roce 2005 hlášena u 20 osob, což bylo o 5 (tj. o 33,3 %) případů více než v roce Uvedení pracovníci byli exponováni ionizujícímu záření při těžbě a úpravě uranových rud zejména v letech Nejkratší doba latence byla 42 let, nejdelší 59 let (medián 52 let). Ve srovnání s rokem 2004 se celkové počty hlášených případů bronchiálního astmatu a alergické rinitidy (položka III. 10) snížily o 41 (tj. o 34,5 %) případů. V roce 2004 onemocnělo 119 osob, v roce 2005 to bylo pouze 78 osob. Nejčastěji onemocněli pracovníci při výrobě potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ DA15 41,0 % případů) a pracovníci v zemědělství (OKEČ A01 16,7 % případů). Největší zastoupení měli pekaři cukráři (28krát) a ošetřovatelé hospodářských zvířat (11krát). U 63,0 % postižených bylo onemocnění způsobeno pouze jedním alergenem. Ve zbývajících případech se na vzniku onemocnění podílelo více nox. Nejčastějším vyvolavatelem onemocnění byla mouka (33krát), ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo pouze ojediněle (tabulka 8). Kapitola IV kožní nemoci z povolání V roce 2005 bylo diagnostikováno celkem 249 kožních nemocí z povolání, což bylo o 23 (tj. o 8,5 %) případů méně než v roce Kontaktní alergická dermatitida se vyskytla 194krát, iritační dermatitida 45krát, proteinová dermatitida pětkrát, kopřivka pětkrát, z toho jednou ve spojení s Quinckeho edémem. Onemocněli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28-22,1 % případů) a zdravotníci (OKEČ N85 8,4 % případů). Zastoupení jednotlivých etiologických nox uvádí tabulka 9. Latex způsobil onemocnění u 7 osob, izokyanáty se uplatnily jednou. Kapitola V nemoci přenosné a parazitární Nemocí přenosných a parazitárních bylo v roce 2005 hlášeno celkem 278, což bylo o 44 (tj. o 18,8 %) případů více než v roce Jejich přehled uvádí tabulka 10. Infekčních a parazitárních nemocí s interhumánním přenosem (položka V.1) bylo diagnostikováno 185, což bylo o 47 (tj. o 34,1 %) onemocnění více než v předchozím roce. Nejvíce případů bylo hlášeno v Ústeckém kraji (16,8 % onemocnění). Nejčastěji onemocněli zdravotničtí pracovníci (OKEČ N85 180, tj. 97,3 % případů). Svrab byl zjištěn u 124 osob, což bylo o 59 (tj. o 90,8 %) případů více než v roce Onemocnělo 64 zdravotních sester a 40 ošetřovatelů-sanitářů. Méně často byly postižené uklízečky (pětkrát), pracovnice v prádelně a řidiči sanitních vozů (po čtyřech případech), lékaři (třikrát). V roce 2005 se svrabem nakazila také jedna rehabilitační pracovnice, pečovatelka, sociální pracov- 63

8 Èeské pracovní lékařství èíslo Tabulka 10: Kapitola V - nemoci z povolání přenosné a parazitární Číslo položky/diagnóza Počet Procenta M/Ž Medián/Rozmezí Věk Expozice V.1 Nemoci s interhumánním přenosem ,6 24/161 41,0 (19-68) 4,2 (9d-40) 09 Svrab /113 43,5 (19-68) 3,0 (9d-39) 01 Virové hepatitidy 22 6/16 45,0 (25-62) 11,0 (2-40) 02 Tuberkulóza 11 2/9 39,0 (22-57) 6,0 (2m-19) 05 Plané neštovice 7 2/5 21 Keratokonjuktivitidy 6 1/5 39 Stafylokokové infekce 5 2/3 12 Pásový opar 3 0/3 07 Salmonelóza 2 0/2 03 Infekční mononukleóza 1 0/1 10 Epidemický zánět příušnic 1 0/1 11 Eryzipel 1 0/1 17 Impetigo a jiné infekce kůže a podkožního vaziva 1 0/1 24 Cytomegalovirová nemoc 1 0/1 V.2 Antropozoonózy 66 23,7 33/33 44,0 (23-65) 6,7 (1m-36) 01 Trichofycie 36 15/21 45,0 (23-60) 6,0 (1m-36) 02 Erysipeloid 7 5/2 36,0 (23-49) 2,0 (2m-10) 11 Lymeská borrelióza 6 2/4 41,0 (26-52) 6,5 (1m-31) 12 Klíšťová meningoencefalitida 6 5/1 45,5 (30-53) 10,8 (1-28) 18 Hrboly dojičů 4 1/3 05 Leptospiróza 3 2/1 25 Hemoragické virové horečky 2 2/0 04 Tularémie 1 1/0 26 Streptokokové infekce 1 0/1 V.3 Tropické nemoci 27 9,7 26/1 33,0 (25-60) 0,3 (6d-1) 05 Malárie 8 8/0 19 Arbovirová horečka 6 6/0 02 Lambliáza 4 4/0 04 Amébóza 4 4/0 12 Bacilární úplavice 3 3/0 08 Askarióza 1 0/1 26 Infekce trematody 1 1/0 Celkem kapitola V ,0 83/195 41,0 (19-68) 4,0 (6d-40) Legenda: M muži; Ž ženy; d dny; m - měsíce nice a švadlena. Nejčastěji byli postiženi zaměstnanci z domovů důchodců (30 případů), z interních a kožních oddělení (26 a 14 případů) a z psychiatrických léčeben (13 případů). Z 22 hlášených případů virových hepatitid byla chronická hepatitida typu C zastoupena 13krát, chronická hepatitida typu B 8krát a akutní hepatitida typu E jednou. Onemocnělo 10 sester, dále 4 lékaři, 3 sanitáři, 2 zdravotní laborantky, 2 pracovníci při likvidaci odpadu a jedna dělnice v prádelně. Pět osob s ohlášenou chronickou formou hepatitidy B bylo v předchozích letech řádně očkováno, u dvou osob nebyl údaj o očkování na hlášence uveden a jedna osoba očkována nebyla. Tuberkulózou plic (10 případů) a lymfatických uzlin (1 případ) onemocnělo 7 sester z různých oddělení nemocnic, dále patolog, plicní lékař, sanitářka a sociální pracovnice. U antropozoonóz (položka V.2), kterých bylo v roce 2005 diagnostikováno celkem 66 případů, obsadily první dvě místa trichofycie a erysipeloid. Onemocnění trichofyciemi bylo hlášeno v 7 krajích České republiky, nejvíce v kraji Moravskoslezském (17 případů). Postiženi byli ošetřovatelé hospodářských zvířat (31krát), dále tři traktoristé, řezník a prodavačka v zoomarketu. Erysipeloidem onemocněli 4 řezníci, jeden údržbář, řidič expedient a dělnice při zpracování ryb. Pod položkou V.3, tropické nemoci přenosné a parazitární, bylo v roce 2005 hlášeno celkem 27 onemocnění. Malárií onemocněli čtyři pracovníci v Kongu, dva v Libérii, jeden v Sierra Leone a jeden v Nigérii. Arbovirová horečka byla diagnostikována u 6 osob, které služebně působily v Afganistánu. Amébóza byla zjištěna po jednom případu v Nigérii, v Kongu, v Pákistánu a v Etiopii. Lambliáza byla hlášena u čtyř pracovníků po návratu z Turecka, Pákistánu, Číny a Indie. Třikrát byla diagnostikována dyzentérie získaná v Iráku, jednou askarióza a jednou onemocnění trematody získané v Indonésii. Kapitola VI nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli V rámci této kapitoly byly diagnostikovány uzlíky na hlasivkách u tří osob. Šlo o 52letého učitele středního odborného učiliště a o 41letou učitelku Dramatické školičky, kteří onemocněli po 5 a po 13 letech práce, a o 50letou

9 Tabulka 11: Ohrožení nemocí z povolání hlášená v České republice v roce 2005 Číslo a název položky/diagnózy Počet Procenta M/ Ž Medián/Rozmezí Věk Expozice I.01 Nemoc z olova nebo jeho sloučenin 7 6/1 39,0 (18-53) 1,5 (6m-4,8) I.02 Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin 3 3/0 28,0 (23-38) 3,0 (7m-6) Celkem kapitola I 10 16,7 9/1 34,0 (18-53) 2,3 (6m-6) II.4 Porucha sluchu z hluku 10 10/0 55,0 (50-60) 20,5 (5-42) II.6 Nemoci cév rukou z vibrací 3 3/0 45,0 (35-52) 12,0 (5-13,5) II.7 Nemoci periferních nervů z vibrací 12 12/0 47,5 (24-57) 7,5 (1,5-25) II.8 Nemoci kostí a kloubů z vibrací 9 9/0 45,0 (35-57) 15,0 (3,5-33) II.9 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů a kloubů z přetěžování končetin 7 6/1 39,0 (32-47) 11,0 (4-20) II.10 Nemoci periferních nervů z přetěžování končetin 7 3/4 42,0 (28-51) 9,9 (8m-21) Celkem kapitola II 48 80,0 43/5 46,0 (24-60) 12,0 (8m-42) III.10.1 Astma bronchiale 1 0/ III.10.2 Alergická rinitida 1 0/ Celkem kapitola III 2 3,3 0/2 47,5 (40-55) 14,6 (3-26) Celkem počet hlášených ohrožení nemocí z povolání ,0 52/8 45,0 (18-60) 10,2 (6m-42) Legenda: M muži; Ž ženy; m měsíce dispečerku záchranné služby, která byla vystavena nadměrné hlasové zátěži 13 let. Ohrožení nemocí z povolání Přehled a počty hlášených ohrožení nemocí z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání v roce 2005 uvádí tabulka 11. Ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo hlášeno celkem 59 případů ohrožení nemocí z povolání, se celkový počet těchto onemocnění v roce 2005 prakticky nezměnil. Přesto došlo k mírnému nárůstu hlášených onemocnění zejména u poškození způsobených chemickými látkami (kapitola I nárůst proti roku 2004 o 5 případů). Největší pokles hlášených ohrožení (o 5 případů) byl naopak zaznamenán u poškození kloubů a kostí z vibrací (položka II. 8). Nejvíce případů ohrožení nemocí z povolání bylo v roce 2005 hlášeno v kraji Moravskoslezském (43,3 % případů). Postiženi byli především pracovníci při těžbě uhlí (OKEČ CA10 28,3 % případů). Nejčastěji bylo diagnostikováno ohrožení nemocí z povolání u syndromu karpálního tunelu z vibrací (12 případů) a u poruchy sluchu z hluku (10 případů). Závěr Závěrem lze konstatovat, že v roce 2005 došlo poprvé od roku 1996 k zastavení poklesu počtu hlášených profesionálních onemocnění. Oproti roku 2004 bylo hlášeno o 12 případů onemocnění více. Tato změna souvisí především s nárůstem počtu hlášených případů onemocnění svrabem u zdravotníků. Další vývoj ukáže, zda jde o projev skutečné změny vývojového trendu nebo o pouhé náhodné kolísnutí, což považujeme za více pravděpodobné. Problémy vztahující se k podhodnocení počtu hlášených profesionálních onemocnění, které jsme rozebírali v minulých článcích, přetrvávaly i v roce Práce na publikaci byla provedena s podporou Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, MSM a IGA MZ NR/ Předloženo k publikaci: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, Praha 2 65

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá Zpracovali: As. MUDr. Zdenka Fenclová,

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 211 19 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 21 Newly notified occupational diseases 21 Souhrn Aktuální informace

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 Státní zdravotní ústav www.szu.cz STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného

Více

290/1995 Sb. -, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - poslední stav textu

290/1995 Sb. -, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - poslední stav textu 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Voříšková M, 1 Havlová D 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovnělékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Havlová D, 1 Čerstvá M 1 Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta,

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2009 55 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008 Activity in branch gastroenterology in the CR

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012

Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012 Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Voříšková M, 1 Havlová D 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007 2010

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2012 44 Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007

Více

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb

Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a. poskytování pracovnělékařských služeb Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 262 obchodního zákoníku Lékař závodní preventivní péče: MUDr. Petr Vencálek., Studentská 1699/4,

Více

Ošetřovatelství v pracovním lékařství

Ošetřovatelství v pracovním lékařství Ošetřovatelství v pracovním lékařství Radka Ulčová Klinika pracovního lékařství LF a FN Plzeň Klinika Pracovního lékařství FN Plzeň Lochotín 3 ambulance - pletysmografie - spirometrie - EKG - odběrová

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Fenclová Z.,Urban P. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Pplk.MVDr.Vladimír Žákovčík Kpt.MVDr. Daniel Cihlář, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín Jedním z prvořadých úkolů vojenské

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 12.9.2003 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2002 K 31.12.2002 bylo v Moravskoslezském

Více

Nemoci z povolání - zdravotnictví I.

Nemoci z povolání - zdravotnictví I. Nemoci z povolání - zdravotnictví I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz www.pracovnilekarstvi.eu Volitelný předmět 29.11.2011,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor Výroba dopravních prostředků a (subsekce DM) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Stručná analýza podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ V rámci statisticko-ekonomického zpravodajství přinášíme čtvrtletně

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 8. 10. 2012 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 10 23.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 19/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.8.2006 Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18109/2008 a příloha k sp.zn.: sukls88889/2010 1. Název přípravku Skinoren krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS)

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) 92 Historie a vývoj projektu EODS v Evropské Unii Projekt EODS zahájil EUROSTAT v roce 1995. Jeho organizace byla svěřena Finskému ústavu pracovního lékařství (FIOH)

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Starobní důchodci podle průměrné výše starobního důchodu (Graf 15)

Starobní důchodci podle průměrné výše starobního důchodu (Graf 15) Starobní důchodci podle průměrné výše starobního důchodu (Graf 15) Zdroj: MPSV ČR (ČSSZ) Data jsou k 31. 12. 2010. Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele.

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Z P R Á V A. Strana 1 (celkem 5)

Z P R Á V A. Strana 1 (celkem 5) Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na monitorování plnění povinností poskytovat informace o přítomnosti látek nebo produktů vyvolávajících

Více

Nabídkový katalog výukových videopořadů

Nabídkový katalog výukových videopořadů Nabídkový katalog výukových videopořadů Ceny videopořadů jsou uváděny bez nosičů a DPH Český jazyk a literatura Máňa 231,- Kč (21 minut) Život a dílo spisovatele Jaroslava Havlíčka tak, jak na něj vzpomíná

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Kraje Vysočina 7,4 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosáhl 25 778. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu 2013

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924-47/2014 O ceně nemovitostí, tj. budovy če.58 rod.rekr stojící na parcel č. 161/10 (LV č.412), zapsané na LV č.399 pro obec Lipoltice, k.ú.sovoluská Lhota, část obce Sovoluská Lhota

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více