RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Marie Truhlářová, členka rady, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Eliška Zemanová, členka rady Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k úpravě pravidel pronájmu nebo výpůjčky veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno k uložení smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha Královské Vinohrady 3. PP 4. ** k materiálu Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020 k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 5. k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Bělehradská 1097/48 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky schváleno 864 schváleno 865 schváleno 866 schváleno 867 1

2 6. k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Italská 834/34 7. k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Wenzigova 1308/21 8. k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Jana Masaryka 829/2 9. k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Legerova 1824/ k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Korunní 1053/ PP k poskytnutí finančních darů v sociální oblasti 12. k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu P2/2013/VZ0001/OI Univerzální virtualizované datové úložiště pro souborová data realizovaného formou elektronické aukce 13. k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 14. k uzavření dodatků ke smlouvám o dílo v bytové oblasti 15. k žádosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o rozšíření základnové stanice na domě čp v Praze 2, Legerova *** PP 17. *** 18. *** PP 19. *** 20. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky k uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu v Praze 2, Žitná 26 k uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu v Praze 2, Záhřebská 22 MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky schváleno 868 MUDr. Otto schváleno 869 Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto schváleno 870 Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto schváleno 871 Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto schváleno 872 Schwarz, zástupce starostky Mgr. Kateřina schváleno 873 Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 874 Ing. Jan Vaněk, schváleno 875 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 876 Ing. Jan Vaněk, schváleno 877 zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, schváleno 878 schváleno 879 schváleno 880 neschváleno schváleno 881 2

3 zástupkyně starostky 21. ke sloučení dvou bytů v domě v Praze 2, Mgr. Kateřina *** Ječná 29 Jechová, zástupkyně starostky 22. ke stanovení výše smluvního nájemného Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky 23. k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3981/2012 na akci "Máchova 3/704 a Máchova 5/435 - rekonstrukce domů sociálních služeb" 24. ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 21 dne ke směrnici Rady městské části Praha 2 k odpisování dlouhodobého majetku 27. ke směrnici Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku 28. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (Masarykovo nábřeží 2/ technické zhodnocení prostor) 29. k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 31. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Ladislava Červeného 32. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Václava Mandíka 33. k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s. 34. k povolení vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti SILVERSHOT s.r.o. Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky staženo schváleno 882 schváleno 883 schváleno 884 Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 885 Ing. Jan Vaněk, schváleno 886 zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 887 schváleno 888 schváleno 889 Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 890 Ing. arch. Václav schváleno 891 Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 892 schváleno 893 schváleno 894 3

4 35. k nabídce převzetí nevydražených věcí dle ust. 342 odst. 3 občanského soudního řádu 36. k odvolání a jmenování člena dopravní komise Rady městské části Praha k odvolání a jmenování tajemníka bezpečnostní komise Rady městské části Praha PP 39. PP k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a v oblasti prevence kriminality na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti sportu na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti kultury na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku PP k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti sociální na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku ke grantovému řízení hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb pro rok k výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Novoměstská radnice - Karlovo náměstí 23/1 - rekonstrukce elektro - výměna jisticích prvků 46. ** 47. *** k nájemním smlouvám k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků ke zpětvzetí výpovědí podaných ze strany pronajímatele nájemci nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Kladská 3 Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, schváleno 895 schváleno 896 zástupce starostky Mgr. Jana schváleno 897 Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 898 schváleno 899 Jana Duchková, schváleno 900 zástupce starostky Jana Duchková, schváleno 901 zástupce starostky Marie Truhlářová, člen rady Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 902 schváleno 903 schváleno 904 schváleno 905 schváleno 906 schváleno 907 4

5 48. k souhlasu s přijetím věcných darů Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (Sázavská 25/ technické zhodnocení bytu) 50. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (bytové domy - zhodnocení bytů a nebytových prostor) 51. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální 52. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka 53. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor informatiky, přesun finančních prostředků 54. k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - mateřská škola 56. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu Jana Duchková, schváleno 908 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 909 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 910 zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Jana Duchková, zástupce starostky schváleno 911 schváleno 912 schváleno 913 schváleno 914 schváleno 915 Ing. Jan Vaněk, schváleno 916 zástupce starostky Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 57. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha MUDr. Otto Schwarz, vzato na vědomí 2 na rok 2014 a rozpočtového výhledu do zástupce starostky roku 2019 Mgr. Jana Černochová, 58. ke smlouvě č. 14/2001 ze dne se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s., o zajištění komunálních služeb - informace o změně rozsahu prováděných činností v roce k projektové dokumentaci k územnímu řízení "Novostavba bytového domu Škrétova 4/43, parc. č. 432, 433, k. ú. Vinohrady, Praha 2" 60. k nesouhlasu nájemce domu Karlovo náměstí 558/29, Praha k veřejnosprávní kontrole v Centru sociálních služeb Praha 2 starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky vzato na vědomí Ing. arch. Václav vzato na vědomí Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, vzato na vědomí zástupce starostky Mgr. Kateřina vzato na vědomí Jechová, zástupkyně starostky 5

6 62. k termínům zasedání komisí Rady městské části Praha 2 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 v roce 2014 Mgr. Jana Černochová, starostka vzato na vědomí Starostka zahájila 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:34 hodin. Radní schválili hlasováním (9:0:0) zápis z 23. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Z programu byly vypuštěny původní body č. 4, 5, 23, 24 a 31, nově zařazen bod č. 5 a 29 a původní bod č. 59 byl přečíslován na bod č. 30. Takto upravený program radní hlasováním (9:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k úpravě pravidel pronájmu nebo výpůjčky veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila pravidla pronájmu nebo výpůjčky veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území MČ Praha 2, včetně povolování vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uložení smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha Královské Vinohrady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uložením smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha Královské Vinohrady za porušení povinnosti sjednané v Mandátní smlouvě na zajištění správy parkoviště o 22 parkovacích místech na pozemku parc. č. 2281/23 a 4124/2, k. ú. Vinohrady. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová Usnesení č k materiálu Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020 PP 8.0 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasila s předloženým materiálem Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020 a schválila připomínky k výše uvedenému materiálu. Rada doporučila příslušným orgánům Magistrátu hlavního města Prahy materiál zcela zásadně přepracovat za účasti zástupců veřejné správy 6

7 včetně MČ, bezpečnostních složek a neziskového sektoru. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, z prostředků příspěvkové organizace. J. Duchková uvedla, že Mgr. Albert Kubišta je člen TOP 09 a předsedou regionální organizace TOP 09 v Praze 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková, MUDr. Schwarz Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Bělehradská 1097/48 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Body č. 5 až 10 byly přerušeny a projednány po bodu č. 56. Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Italská 834/34 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Wenzigova 1308/21 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 7

8 Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Jana Masaryka 829/2 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Legerova 1824/47 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k předložení nabídky možnosti koupě bytového domu Korunní 1053/36 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada vzala na vědomí znalecký posudek zpracovaný Ing. Milanem Pavlovským a schválila nabídku možnosti koupě nemovitých věcí nájemcům bytů v budově dle bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí finančních darů v sociální oblasti PP 3.9 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky 8

9 Rada souhlasila s poskytnutím finančního daru z rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013 a schválila uzavření darovací smlouvy a úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok Celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu P2/2013/VZ0001/OI Univerzální virtualizované datové úložiště pro souborová data realizovaného formou elektronické aukce Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na zakázku malého rozsahu Univerzální virtualizované datové úložiště pro souborová data. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková Usnesení č k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu a jmenovala komisi pro otevírání obálek, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatků ke smlouvám o dílo v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4332/2013 na akci Karlovo náměstí 34/551 oprava rozvodů vytápění vč. výměny těles a s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4335/2013 na akci Plavecká 402/10 oprava terasy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

10 15. k žádosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o rozšíření základnové stanice na domě čp v Praze 2, Legerova 30 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada revokovala usnesení č. 802, bod I., odst. 2., ze dne a souhlasila se stavební úpravou základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne *** PP 2.3, 3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila předložený návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková Usnesení č *** k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s prodloužením nájemních smluv k bytům dle určité profese. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky *** PP 3.1. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 10

11 Usnesení č *** k uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu v Praze 2, Žitná 26 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada tento návrh usnesení hlasováním neschválila. Hlasování pro: Mgr. Jechová Hlasování proti: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: MUDr. Schwarz, M. Truhlářová 20. *** k uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu v Praze 2, Záhřebská 22 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila předložený návrh usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke sloučení dvou bytů v domě v Praze 2, Ječná 29 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 22. ke stanovení výše smluvního nájemného Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada stanovila výši smluvního nájemného pro potřeby uzavírání nájemních smluv k obecním bytům ve výši 1,25 násobku výše základního nájemného schváleného pro daný rok. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová, Ing. arch. Vondrášek Usnesení č k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3981/2012 na akci "Máchova 3/704 a Máchova 5/435 - rekonstrukce domů sociálních služeb" Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Máchova 3/704 a Máchova 5/435 rekonstrukce domů sociálních služeb. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 11

12 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Centra sociálních služeb Praha 2 z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila předložený návrh k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke směrnici Rady městské části Praha 2 k odpisování dlouhodobého majetku Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila směrnici Rady městské části Praha 2 k odpisování dlouhodobého majetku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke směrnici Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila směrnici Rady městské části Praha 2 k evidenci majetku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

13 28. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (Masarykovo nábřeží 2/ technické zhodnocení prostor) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Mgr. Bureš odpověděl na dotaz Mgr. Černochové, že tento návrh usnesení nemusí být předložen Zastupitelstvu městské části Praha 2 k projednání. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila s účinností od do působnosti členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti členů Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-2, 4-5/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Ladislava Červeného Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním dvou povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Ladislava Červeného. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 32. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Václava Mandíka Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro pana Václava Mandíka. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním čtyř přenosných povolení k vjezdu hlavní branou z ulice Rybalkova do parku Havlíčkovy sady spol. CEELI Institut, o.p.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti SILVERSHOT s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru z důvodu natočení záběru pro seriál České Televize. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k nabídce převzetí nevydražených věcí dle ust. 342 odst. 3 občanského soudního řádu Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasila s převzetím věcí, které se nepodařilo prodat ani při opakované dražbě a které byly Obvodním soudem pro Prahu 2 nabídnuty k odkoupení za 2/3 odhadní ceny městské části Praha 2 jako schovateli. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

15 36. k odvolání a jmenování člena dopravní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada odvolala pana Josefa Černého (za ODS) z funkce člena dopravní komise RMČ Praha 2 a jmenovala pana Martina Žižku (za ODS) do funkce člena dopravní komise RMČ Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování tajemníka bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada odvolala pana Petra Matouška z funkce tajemníka bezpečnostní komise RMČ Praha 2 a jmenovala paní Terezii Paterovou tajemníkem bezpečnostní komise RMČ Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 PP 8.0 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí veřejné finanční podpory. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a v oblasti prevence kriminality na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 PP 8.0 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 a pověřila bezpečnostní komisi RMČ Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. 15

16 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 a pověřila komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti sportu na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 a pověřila komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti kultury na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 Předkladatelé: Marie Truhlářová, člen rady Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 a pověřila kulturní komisi RMČ Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu veřejné finanční podpory městské části Praha 2 v oblasti sociální na 16

17 období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 PP 3.9. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory na období roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 a pověřila sociální komisi RMČ Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke grantovému řízení hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s účastí městské části Praha 2 v grantovém řízení hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 předložením žádosti o grant hlavnímu městu Praze. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Novoměstská radnice - Karlovo náměstí 23/1 - rekonstrukce elektro - výměna jisticích prvků Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 46. ** Rada souhlasila s výběrem dodavatele prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Novoměstská radnice Karlovo náměstí 23/1 rekonstrukce elektro výměna jisticích prvků. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 905 k nájemním smlouvám k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada schválila předložený návrh usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 17

18 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke zpětvzetí výpovědí podaných ze strany pronajímatele nájemci nebytových prostor v domě čp v Praze 2, Kladská 3 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila předložený návrh usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s přijetím věcných darů Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s přijetím věcných darů Základní školou, Praha 2, Sázavská 5. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (Sázavská 25/ technické zhodnocení bytu) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (bytové domy - zhodnocení bytů a nebytových prostor) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

19 51. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor informatiky, přesun finančních prostředků Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2013, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci a vyřazení majetku MČ Praha 2 z účetní a operativní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - mateřská škola Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky 19

20 Rada schválila likvidaci majetku MČ Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha 2 mateřská škola a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s upuštěním od dalšího vymáhání a účetním odpisem pohledávek č. 1 5 a jejich převodem na podrozvahovou evidenci. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více