Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany"

Transkript

1 Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D , sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV FRANÇAIS

2 Ovládací a signalizační prvky , sec pulse/min % power 4 6 pulse/min x func. I II III IV Nastavení doby přemostění rozběhu Nastavení spínacího bodu (imp./min.) (základní hodnota) Nastavení hystereze LED:svítí, jestliže je výstupní relé přitaženo LED: signalizace vstupních impulsů LED: signalizace napájecího napětí Nastavení spínací funkce Násobící faktor pro nastavení spínacího bodu

3 Obsah. Bezpečnostní pokyny strana 4 2. Použití z hlediska určení strana 6 3. Montáž strana 6 4. Elektrické připojení strana 7. Nastavení strana 8 Funkční diagramy strana 6. Uvedení do provozu / provoz strana 7. Údržba, opravy, likvidace po používání strana 8. Technická data strana 2 Poznámky strana 4 FRAN Ç I S ENGLISH

4 Návod k obsluze... platí pro všechny standardní přístroje typu D. Jednotlivé přístroje se liší v následujících bodech: přípustnost velikosti napájecího AC- nebo AC/DC- napětí. Hodnota napájecího napětí je uvedena na typovém štítku přístroje. nastavovací rozsah (imp./min); uveden na typovém štítku (potenciometr P2). přídavný tranzistorový výstup; uveden na nálepce pro svorky... je součástí přístroje Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod si přečtěte ještě před montáží, aby jste se důkladně seznámili s podmínkami použití, instalací a provozem. Zachovávejte bezpečnostní předpisy! Návod je určen odborným pracovníkům ve smyslu směrnic pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a nízkého napětí.. Bezpečnostní pokyny Postupujte podle pokynů uvedených v návodu pro provoz. Nedodržení pokynů, použití přístroje mimo informací uvedených v tomto dokumentu, nesprávná instalace nebo způsob zacházení s přístrojem mohou být příčinou snížení bezpečnosti osob a zařízení. Přístroj může být namontován, připojen a uveden do provozu pouze odborníky, z oboru elektrotechniky, protože, se při instalaci vyskytují nebezpečná dotyková napětí a protože bezpečná funkce přístroje a zařízení, v němž je přístroj použit, je zaručena pouze při správném provedení instalace. Připojte přístroj externě bez napětí předtím než na něm začnete provádět jakékoliv práce. Odpojte v daném případě také nezávisle napájené zatěžovací releové obvody. Pozor při obsluze v zapnutém stavu. Vzhledem ke druhu krytí IP 2 je obsluhování přípustné pouze odborným pracovníkům. Konstrukce přístroje odpovídá ochranné třídě II, výhradně v oblasti svorek. Ochrana proti náhodnému dotyku odborným personálem obsluhy platí teprve po úplném zašroubování šroubků svorek (ochrana proti dotyku prstem podle IP 2). Proto je třeba přístroj vždy namontovat do skříně rozvaděče, která má minimální druh krytí IP 4 a tuto skříň je možno otevřít pouze pomocí nástroje.

5 Jestliže je přístroj napájen externím napětím 24 V DC, pak musí být toto napětí vytvářeno a přiváděno externě podle kritérií pro bezpečné malé napětí (SELV), protože toto napětí je bez dalších opatření v blízkosti ovládacích prvků a je k dispozici na svorkách pro napájení vysílačů (např.rotačních snímačů). Propojení všech signálů, které souvisí s obvodem bezpečného malého napětí (SELV) přístroje, musí být galvanicky bezpečně odděleno od jiných proudových obvodů a to rovněž v souladu s kritérií bezpečného malého napětí (SELV). Bude-li externě přivedené nebo interně vygenerované bezpečné malé napětí (SELV) externě uzemněno (přechod od SELV na PELV), pak je toto provedeno na zodpovědnost provozovatele v rámci národních předpisů pro instalaci, které tam (tzn. u provozovatele) platí. Všechna vyjádření v tomto návodu k provozu se vztahují na neuzemněný přístroj ve vztahu k bezpečnému malému napětí (SELV). Přístroj je možno provozovat podle stávajících technických specifikací v širokém rozsahu teplot okolí. V důsledku vlastního přídavného oteplení může docházet v oblasti ovládacích prvků a na stěnách krytu při dotyku v horkém prostředí ke značně vysokým teplotám. Při chybné funkci přístroje nebo při nejasnostech, spojte se prosím s výrobcem. Zásahy do přístroje mohou mít za důsledek závažné újmy na bezpečnosti osob a zařízení; nejsou přípustné a vedou ke ztrátě záruk.

6 2. Použití z hlediska určení Přístroj D hlídá rotující, lineární a kmitající nebo kývající pohyby. K tomu účelu používá impulsy externích vysílačů, zpracovává dobu trvání periody na vstupní frekvenci (= stávající hodnotu), tyto impulsy porovnává s nastaveným spínacím bodem (požadovanou hodnotou) a spíná výstup podle nastavené spínací funkce. Nastavovací rozsah:... imp./min., nebo... imp./min. Max. vstupní frekvence: imp./min. (to odpovídá 2 Hz). Jestliže bude tato hodnota překročena, sepne D jako při vstupní frekvenci =. Nejkratší délka impulsu: 2 ms Generátor impulsu (např. induktivní senzor): 3-vodičový DC NPN, 2-vodičový AC/DC, 2-vodičový kvadronorm, inkrementální rotační snímače, mechanické spínače; spínací úroveň na impulsním vstupu:4 V. Přístroj je proveden jako jednokanálový. Elektrickým propojením výstupů dvou nebo více přístrojů s cílem vytvoření redundantního zapojení, mohou být tyto přístroje použity také pro vytváření bezpečnostně relevantních úloh. Je nutno dodržovat technické normy, kterých se toto použití týká! 3. Montáž Rozváděcí propojovací skříň musí být instalována v souladu s místními a národními předpisy. Namontujte přístroj na profilovou nosnou DIN-lištu nebo pomocí šroubů jej namontujte na montážní přípravek. Přístroj namontujte kolmo a nechejte dostatek místa mezi spodní a horní části přístroje (aby mohl uvnitř cirkulovat vzduch, a aby bylo zabráněno nadměrnému oteplení). Montáž impulsního vysílače: Dodržujte pokyny uvedené v přiloženém montážním předpisu. Pro optimální funkci mají být u induktivních senzorů dodrženy následující rozměry: B=2 A C=½ S n A C A A B A

7 4. Elektrické připojení Přístroj může být montován pouze odbornými pracovníky z elektrotechnického oboru. Postupujte podle národních a mezinárodních předpisů pro zřizování elektrotechnických zařízení. Zabraňte kontaktu s nebezpečnými dotykovými napětími. Před propojováním uveďte zařízení do stavu bez napětí! Zvláště dávejte pozor na jiné proudové obvody napojené na relé. Chraňte přístroj před ESD-impulsy (elektrostatickými impulsy). Aby byla zaručena správná funkce, měly by být kabely senzorů pokládány odděleně od silových kabelů. Max. délka senzorových kabelů: m. Obsazení svorek: D se spínaným síť. zdrojem AC/DC D s transformátorovým síť. zdrojem signálový vstup napájení DC signálový vstup napájení DC tranzistorový výstup spínací výstup L N (AC) L+ L- (DC) napájení AC spínací výstup L N napájení AC Elektrické napájení Elektrické napájení pouze alternativně. na svorkách a 6 (AC/DC; při D se síťovým spínaným zdrojem; pouze AC při D s transformátorovým zdrojem). nebo na svorkách 6 a 7 (24 V DC) Napájení musí být zajištěno externě. Svorky DC-napájení jsou spojeny přímo se svorkami napájení vysílačů (senzorů). Proto musí být pro DC-napájení dodržena kritéria SELV (malé ochranné napětí, proudový obvod galvanicky oddělen od ostatních proudových obvodů, neuzemněn). jestliže má být DC-obvod uzemněn (např. na základě národních předpisů), musí být dodržena PELV-kritéria (malé ochranné napětí, proudový obvod galvanicky oddělen od jiných proudových obvodů). Jestliže bude přístroj napájen AC-napětím pak vyhoví SELV kritériím malé, uvnitř vytvářené napětí, určené pro napájení vysílačů (senzorů).

8 Připojení impulsních vysílačů (senzorů) Přístroj D má k dispozici napájecí napětí cca 24 V DC /max. 3 ma pro napájení impulsních vysílačů (senzorů). Impulsní vysílače, které potřebují vyšší napětí / větší proudový odběr musí být napájeny externě. V tomto případě musí být vztažný bod externího napětí přiveden na svorku 6; plus-pól externího síťového zdroje nesmí mít přímé spojení s přístrojem D. Dodržujte také SELV-kritéria při připojení impulsních vysílačů, aby na senzor nebylo přivedeno nebezpečné dotykové napětí, nebo aby takové napětí nebylo zavedeno do přístroje. 3-vodičový DC PNP 2-vodičový DC kvadronorm 2-vodičový AC / DC mechanický spínač BN BK BU 4 3 WH BK 4 BN BU 4 4 barvy vodičů: BN = hnědý; BK = černý; BU = modrý; WH = bílý. Nastavení. Nastavení spínací funkce Nastavte přepínač (7) na jednu ze 4 pozic: I Provozní stav: minimálního počtu otáček dosaženo / klidový stav Výstupní relé přitáhne, jestliže bude vstupní frekvence (imp./min.) menší než nastavený spínací bod (SP). Jestliže bude vstupní frekvence opět větší, přepne relé zpět (odpadne) při překročení spínacího bodu+ hystereze (SP+HY). Výstupní relé je odpadlé během přemostění rozběhu a pokud je vstupní frekvence větší než nastavený spínací bod. Chybový stav: nedosažení požadovaných otáček II Výstupní relé odpadne, jestliže bude vstupní frekvence (imp./min.) menší než nastavený spínací bod (SP). Jestliže bude vstupní frekvence opět větší, přepne relé zpět (přitáhne) při překročení spínacího bodu+ hystereze (SP+HY). Výstupní relé je přitažené během přemostění rozběhu a pokud je vstupní frekvence větší než nastavený spínací bod. Provozní stav: maximálního počtu otáček dosaženo III IV Výstupní relé přitáhne, jestliže bude vstupní frekvence (imp./min.) větší než nastavený spínací bod + hystereze (SP+HY). Jestliže bude vstupní frekvence opět menší, přepne relé zpět (odpadne) při nedosažení spínacího bodu (SP). Výstupní relé je odpadlé během přemostění rozběhu a pokud je vstupní frekvence menší než nastavený spínací bod + hystereze. Chybový stav: překročení otáček Výstupní relé odpadne, jestliže bude vstupní frekvence (imp./min.) větší než nastavený spínací bod + hystereze (SP+HY). Jestliže bude vstupní frekvence opět menší, přepne relé zpět (přitáhne) při nedosažení spínacího bodu (SP). Výstupní relé je přitažené během přemostění rozběhu a pokud je vstupní frekvence menší než nastavený spínací bod + hystereze relé přitaženo = tranzistorový výstup vodivý; relé odpadlé = tranzistorový výstup uzavřen

9 .2 Nastavení spínacího bodu Nastavte základní hodnotu potenciometrem (2); multiplikační faktor přepínačem (8) poloha potenciometru (2) přepínač (8) = spínací bod (imp/min)... /... =... / /... =... / /... =.... /..... U nízkých spínacích bodů rozpozná přístroj D změny stávajících hodnot teprve po určité reakční době (závislé od doby impulsního sledu). To platí především pro spínací funkce I a II. Zde obnáší reakční doba při SP = imp./min. zhruba 2 s; při SP = 2 imp./min. je asi,2 s..3 Nastavení hystereze Hystereze určuje vzdálenost mezi spínacím a zpětným spínacím bodem (spínací bod= výstup změní svůj spínací stav; zpětný spínací bod = výstup přepne zpět do předešlého spínacího stavu. Potenciometrem (3) je hystereze spojitě nastavitelná na faktor,...2 (to odpovídá...% hodnotám spínacího bodu). Při nestejných vzdálenostech vaček budou měřeny různé doby impulsních sledů. Můžete se nacházet střídavě nad nebo pod spínacím bodem, takže výstup bude rychle a trvale měnit svůj spínací stav. Zvětšením faktoru hystereze můžete tomuto jevu zabránit..4 Nastavení přemostění rozběhu Přemostění rozběhu potlačuje chybové hlášení, pokud se zařízení rozbíhá a ještě nebylo dosaženo jmenovitých otáček. je spojitě nastavitelné mezi, až s pomocí potenciometru (). přemostění rozběhu je účinné po přivedení napájecího napětí a to pouze jednou. Jestliže bude pohon často zapínán a vypínán, mělo by být napájecí napětí pohonu a přístroje D vzájemně vázáno; pak bude přemostění rozběhu činné při každém rozběhu zařízení.

10 Funkční diagram spínací funkce I a II f SP+Hy SP UB AÜ není aktivní ) Funkce I AÜ je aktivní t ST Funkce II AÜ není aktivní AÜ je aktivní ) t ST ) přípravná doba zpoždění AÜ = přemostění rozběhu

11 Funkční diagram spínací funkce III a IV f SP+Hy SP UB Funkce III Funkce VI ) ) přípravná doba zpoždění 6. Uvedení do provozu / provoz Po montáži prověřte propojení a nastavení a přesvědčte se zda přístroj bezpečně funguje. 7. Údržba, opravy, likvidace Při běžném provozu nejsou potřebná žádná opatření pro údržbu a opravy. V závislosti od očekávaného počtu spínání a typu zapínané zátěže, je vhodné provést pravidelné prověření stavu kontaktů relé. Přístroj může být opravován pouze výrobcem. Zlikvidujte přístroj po skončení jeho používání v souladu s ochranou životního prostředí a podle platných národních ustanovení.

12 . Technická data Elektrické napájení: (alternativně DC nebo AC) Napájení DC u všech přístrojů: 24 V DC ±% na svorkách 6 (-) a 7 (+); Musí být přivedeno externí DC napětí odpovídající SELV-kritériím (bezpečné malé napětí). Při tomto druhu napájení je třeba přístroj zařadit do ochranné třídy 3. Proudový odběr je cca 7 ma. Přístroje AC s transformátorovým síťovým zdrojem: AC-napětí podle typového štítku ±% na svorkách (L) a 6 (N)), frekvenční rozsah AC:...6 Hz. Přístroj je nutno při tomto způsobu napájení, s výhradou oblasti svorek, přiřadit ochranné třídě 2. Vnitřně generované ochranné malé napětí pro provoz přístroje a pro napájení vysílačů, odpovídá kritériím SELV v rámci přepěťové kategorie 2 a stupně znečištění 2. Příkon je cca VA. Napájení u přístrojů se spínanými síťovými zdroji AC/DC: AC-nebo DC-napětí podle typového štítku ±% na svorkách a 6, frekvenční rozsah AC:...6 Hz. Přístroj je nutno při tomto způsobu napájení, s výhradou oblasti svorek, přiřadit ochranné třídě 2. Vnitřně generované ochranné malé napětí pro provoz přístroje a pro napájení vysílačů, odpovídá kritériím SELV v rámci přepěťové kategorie 2 a stupně znečištění 2. Příkon je cca VA. Vstupy Svorka 4 pro pnp-spínající 24 V DC-vysílač. Proudový odběr: max. ma Spínací bod pro pnp-vysílač: *4 V EIN (ZAP); * 7V AUS (VYP) Maximální rozpoznatelná vstupní frekvence = 2 Hz (odpovídající imp./min.). Napájení vysílače Napětí: typicky 24 V DC; proudová zatížitelnost: max. 3 ma; odolnost vůči zkratu a přetížení. Odebíratelné napětí je při externím stejnosměrném napájení přístroje na svorkách 6 a 7 a je srovnatelné s přiváděným stejnosměrným napětím po odečtení nepatrného napětí, potřebného pro obvody odolnosti vůči zkratu. Při externím napájení přístroje transformátorovým nebo spínaným síťovým zdrojem (svorky a 6) odpovídá toto napájecí napětí usměrněnému, nestabilizovanému výstupnímu stejnosměrnému napětí vnitřního transformátoru a má nominální hodnotu 24 V. Výstupy Výstupní relé: Spínaný výkon: max. 2 V, 8 A Proud je nutno externě omezit pomocí vhodných opatření. U induktivních zátěží je nutno relé externě odrušit. Releové kontakty jsou ve vztahu k napájecím napětím přístroje, na vysílače, a v daném případě na kontakty druhého relé bezpečně odděleny až ke stanovenému napětí 2 V AC; kontakty odpovídají přepěťové kategorii 2 a stupni znečištění 2. POZOR: Jestliže bude relé použito ke spínání velmi malých proudů (např. vstupy PLC), mohou se vyskytnout značné přechodové odpory. Životnost releových kontaktů je silně snížena velkými proudy nebo spínáním nechráněných induktivních zátěží.

13 Tranzistorový výstup (D se spínaným zdrojem AC/DC) Plus-spínající, 24 V DC (±2%), 7 ma; externí napájení na svorce 9. Napětí je z hlediska odolnosti vůči zkratu a funkčně nezávisle přivedeno na svorku. Nutno zabránit zpětnému napájení externím napětím na svorce. Data přístroje Rozměry: výška/šířka/hloubka : 7 / / mm Druh krytí krytu: IP; druh krytí svorek: IP 2 Připojení: 6 svorek; průřez žil: max. 2, mm 2 Podmínky okolí Přípustná teplota okolí: C ve volném vzduchu Vlhkost: max.7% až +3 C, nekondenzující Tlak vzduchu: 7 kpa až 6 kpa Maximální provozní výška: 2 m nad norm. nulou CE-označení Přístroj nese předepsané CE-označení, určené pro volný evropský pohyb zbožím. Tím je dokumentováno, že přístroj vyhovuje všem požadavkům podle všeobecně uznávaných základních ochranných cílů. Zvláště dokumentuje shodu (konformitu) s následujícími směrnicemi: EMV-směrnice EMV 89/336/EWG, realizovaná v normě EN8- a EN82-2 (Odrušení releových obvodů podle norem přísluší provozovateli) Nízkonapěťová směrnice NS 73/23/EWG, realizována v normě EN6: A2:99 Rozsáhlejší požadavky, např. týkající se EG- směrnic pro stroje, je nutno zohlednit v daném případě provozovatelem v jeho cílovém použití a ne v často uváděných prohlášeních o shodě. Informace k certifikaci culus (DD6 a DD22) Podle certifikace odpovídají shora uvedené přístroje následujícím technickým datům: Jmenovité napětí AC/DC: DD6:...24 V (...6 Hz) DD22: V (...6 Hz) Tolerance: % Jmenovité napětí (všechny shora jmenované přístroje) 27 V (typicky 24 V), tolerance: % Zatižitelnost kontaktů podle klasifikace culus: 6 A (2 V AC), B3, R3 Zkušební podmínky: Rozměry krytu pro teplotní zkoušky: 2 x 2 x mm Připojovací svorky : do 2, mm 2 ; AWG 4

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C Návod k obsluze R Spínací zesilovač VS 000 4 5 6 7 8 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay Temp. / temp. VS 000 Relais / relay Strömung / flow 40 60 0 C 80 Flüssig / liquid Gas / gas + ifm electronic

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014 Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G50S 706326 / 00 0 / 204 Obsah Úvodní poznámka 4. Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Rozsah dodávky 6 4 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80000 / 00 09 / 20 Obsah Úvodní poznámka. Použité symboly 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 4. Příklady použití 4 4 Montáž 5 4. Použití jako senzor hladiny

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač Technické údaje: Vstupní signál: GIA 2448 / GIA 2448 WE 0-200mV 0-1V 0-2V 0-10V 0-20V 0-20mA 4-20mA nastavitelný pomocí letovacích můstků nebo dílensky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04 Návod k obsluze R Reflexní světelný snímač OG Dokument č. 701165/04 Použití z hlediska určení Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím signálem.

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

ecolink520 526: Modul odloučených I/O

ecolink520 526: Modul odloučených I/O SAUTER EYmodulo 5 PDS 94.075 cz Katalogový list EYEM520...526 ecolink520 526: Modul odloučených I/O Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální přizpůsobení aplikací díky modulární technologii.

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1 N I V O S W I T C H vidlicové vibrační úrovňové spínače série: R-300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. edice CZ-20080703-1 Výrobce: NIVELCO Process Control Co. Zastoupení: NIVELCO BOHEMIA s. r. o. Drážní 7, 627 00,

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Návod k obsluze. Monitor otáček D / / 2014

Návod k obsluze. Monitor otáček D / / 2014 Návod k obsluze Monitor otáček D200 80005257 / 00 09 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 1.2 Použité symboly...4 2 Bezpečnost...5 2.1 Všeobecně...5 2.2 Cílová skupina...5 2.3 Elektrické

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

BTS-Ex Bezdotykový tepelný spínač pro omezení maximální teploty povrchu na turbospojkách Voith

BTS-Ex Bezdotykový tepelný spínač pro omezení maximální teploty povrchu na turbospojkách Voith Voith Turbo Návod na montáž a obsluhu 3626-019600ex cz BTS-Ex pro omezení maximální teploty povrchu na turbospojkách Voith POZOR! Před montáží a uvedením do provozu si prosím pročtěte tento návod a uschovejte

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.03 esw06a_g_cz_103 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234 E 34 CDC 51 089 F0b06 Jmenovité Řídící Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící ovládací vstup údaje za 1 ks skupina 1 ks jednotka napětí V Typ Objednací číslo EAN kg ks Multifunkční časovače E 34 CT-MFD:

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Snímaè kmitù. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 1 Hz...1000 Hz.

Snímaè kmitù. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 1 Hz...1000 Hz. Snímaè kmitù Typ 648 Rychlost kmitání (mm/s, rms) Teplota ( C) Analogové výstupy proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz Návod k použití Èeština Návod k použití Snímaè kmitù

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

RD-SW006/AR1 Průmyslový ethernetový switch s PoE

RD-SW006/AR1 Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.02 rd-sw006ar1_g_cz_102 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku. Technicko-provozní dokumentace. DTR-RHE-ver.3 (04.2008)

Pohonná jednotka rotačního výměníku. Technicko-provozní dokumentace. DTR-RHE-ver.3 (04.2008) Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.3 (04.2008) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu HOUK ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Houkačka do prostředí s nebezpečím výbuchu č. dokumentace: 20418-24 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v průmyslu multifunkční: 4 časové funkce multinapěťové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s do 10 h na

Více

Centronic EasyControl EC242-II

Centronic EasyControl EC242-II Centronic EasyControl EC242-II cs Návod na montáž a obsluhu 2kanálový ruční mini vysílač Becker-Antriebe GmbH 35764 Sinn, Německo www.becker-antriebe.com 2 Obsah Všeobecné...3 Záruka...4 Bezpečnostní pokyny...5

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

Návod na montáž a provozní návod. 3626-011500 cz. BTS Bezdotykový tepelný spínač. Voith Turbo

Návod na montáž a provozní návod. 3626-011500 cz. BTS Bezdotykový tepelný spínač. Voith Turbo Voith Turbo Návod na montáž a provozní návod 3626-011500 cz BTS POZOR! Přečtěte si prosím bezpodmínečně tento návod před montáží a uváděním do provozu, a uschovejte jej pro budoucí použití! Obsah 1 Předmluva...

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Prst na tepu doby. F 55 kompaktní snímač s dlouhým dosahem a technologií time-of-flight

Prst na tepu doby. F 55 kompaktní snímač s dlouhým dosahem a technologií time-of-flight Výhradní zastoupení: Prst na tepu doby F 55 kompaktní snímač s dlouhým dosahem a technologií time-of-flight Optické snímače Ultrazvukové snímače Indukční snímače Kapacitní snímače Kamerové snímače Multifunkční

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Bezpečnostní systémy s kódovanými transpondéry

Bezpečnostní systémy s kódovanými transpondéry Bezpečnostní systémy s kódovanými transpondéry CZ EUCHNER: Úspěch v mezinárodním měřítku Hlavní sídlo Leinfelden-Echterdingen Společnost EUCHNER GmbH + Co. KG je přední světový dodavatel průmyslové bezpečnostní

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

VUMS-POWERPRAG s.r.o.

VUMS-POWERPRAG s.r.o. VUMS-POWERPRAG s.r.o. Lužná 2, 160 00 Praha 6 TEL/FAX: 235 366 129 * E-Mail: powerprg@volny.cz Napájecí zdroje a nabíječky řady DNR na DIN lištu Výstupní výkony v řadě 5W, 10W, 18W,,,,, a 9 Jednofázové

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s napěťovým výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení tenzometrického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 NÁVOD K OBSLUZE

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez

Více

Primárně spínané napájecí zdroje

Primárně spínané napájecí zdroje Primárně spínané napájecí zdroje Řada CP Obsah Řada CP... 196 Výběrová tabulka... 197 Schválení a značky... 198 Řada CP-D... 199 Výhody... 200 Podrobnosti pro objednávku... 201... 202 Technické diagramy...

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Produkty & systémy e-window

Produkty & systémy e-window Technické změny vyhrazeny Produkty & systémy e-window Schüco TipTronic Skupinová řídící jednotka GS-ET2-FB-KB-A1 Výrobní č. 262 494 Obsah Strana 1 Poznámky k návodu k obsluze 2 2 Předpisy a směrnice 2

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více