PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)"

Transkript

1 Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím zadáí vyberte správou odpověď zakroužkováím příslušé variaty [ a), b), c), d) ebo e) ]. Správě je vždy pouze jeda z abízeých odpovědí. V případě, že ebude jedozačě zřejmé, která z variat je zakroužkováa, či pokud ebude zakroužkováa žádá ebo aopak více variat odpovědí, bude otázka hodocea jako esprávě zodpovězeá. ) (b) Při dokoale eelastické poptávkové křivce dopadá břemeo spotřebí daě a) je a spotřebitele b) a spotřebitele více, a výrobce méě c) je a výrobce d) a výrobce více, a spotřebitele méě 2) (b) Plocha mezi křivkou poptávky a úroví rovovážé cey se azývá a) přebytek spotřebitele b) přebytek výrobce c) áklady mrtvé váhy d) ekoomický zisk 3) (b) Ekoomika je pojem charakterizující a) vědu o rozdělováí a užití vzácých statků b) ek. školu o ekoomickém vývoji c) árodí hospodářství d) sytézu keyesiáství a moetarismu 4) (b) Pojem statek v ekoomii zameá a) výraz pro družsteví vlastictví b) užitečý předmět c) vyrobeý předmět d) epotřebý předmět ) (b) Ekoomická vzácost je dáa a) užitečostí a relativí omezeostí výskytu b) absolutím omezeím výskytu c) užitečostí a absolutí omezeostí výskytu d) ceou statku a áklady a výrobu 6) (b) Směá hodota je vyjádřeí hodoty a) v jiém zboží b) v peězích c) ve velikosti ákladů a výrobu d) v jié měě

2 7) (b) Co eovliví abídku automobilů: a) úroveň mezd v automobilkách b) stávka v automobilkách c) cea automobilů d) změy v motáží techologii automobilů 8) (b) Otázku Co vyrábět řeší v trží ekoomice a) kokurece a straě abídky b) majitel firmy c) stát d) kokurece a straě poptávky 9) (b) V edokoalé kokureci křivka poptávky splývá: a) s křivkou AC b) s křivkou MC c) s křivkou TC d) s křivkou FC ) (b) Na trzích výrobích faktorů firmy výrobí faktory: a) akupují b) prodávají c) si proajímají d) proajímají ostatím ) (b) Poptávka po výrobích faktorech je dáa a) užitečostí výrobích faktorů b) celkovými áklady a výrobí faktor c) příjmem z mezího produktu výrobího faktoru d) průměrými áklady a výrobu 2) (b) Krátkodobá křivka abídky kapitálu : a) dokoale elastická b) dokoale eelastická c) mírě rostoucí d) strmě rostoucí 3) (b) Co z ásledujícího je zdrojem příjmové erovosti? a) rozdílé zaměstáí b) rozdílé zděděé vlastosti a schoposti c) rozdíly v kvalifikaci a vzděláí d) rozdíly v ochotě pracovat usilověji e) všechy odpovědi jsou správé 4) (b) Zvýšeí omiálí peěží zásoby bude mít v krátkém období za ásledek a) pokles úrokové míry a pokles HDP b) pokles úrokové míry a růst HDP c) růst úrokové míry a růst HDP d) růst úrokové míry a pokles HDP

3 ) (b) Implicití ceový deflátor je a) podíl omiálího a reálého HDP b) podíl reálého a omiálího HDP c) podíl tempa růstu omiálího a reálého HDP d) podíl tempa růstu omiálího HDP a velikosti reálého HDP 6) (b) V extrémím keyesiáském případě je křivka AS a) vertikálí b) horizotálí c) mírě rostoucí d) strmě rostoucí 7) (b) Trasferové platby jsou a) platby za služby b) platby za zboží c) platby za výrobí faktory d) platby za dovoz 8) (b) Míra ezaměstaosti je poměr mezi a) ezaměstaými a zaměstaými b) ezaměstaými a ekoomicky aktivími c) ezaměstaými a práce schopými d) zaměstaými a ezaměstaými 9) (b) Fiskálí politika bezprostředě ovlivňuje: a) trh dlouhodobého kapitálu b) abídku peěz c) ceu peěz d) agregátí poptávku e) agregátí abídku 2) (b) Základí cíle v makroekoomii jsou: a) stabilita ce, plá zaměstaost, vější ekoomická rovováha, ekoomický růst b) stabilita ce, plá zaměstaost, vější ekoomická rovováha, ekoomický růst, vyrovaé veřejé rozpočty c) stabilita ce, plá zaměstaost, vější ekoomická rovováha, ekoomický růst, vyrovaý státí rozpočet d) stabilita ce, plá zaměstaost, vější ekoomická rovováha, ekoomický růst, vyrovaá obchodí bilace, vyrovaý státí rozpočet 2) (b) Pružé mzdy v ekoomice způsobují : a) strulost agregátí poptávky b) pružost agregátí poptávky c) horizotálí agregátí abídku d) vertikálí agregátí abídku 22) (b) Aktiví bakoví operace jsou: a) ákup akcií a burze pro svého klieta b) prodej akcií a burze pro svého klieta c) směáreská čiost d) poskytováí úvěrů

4 23) (b) Vztah mezi ezaměstaostí a produktem vyjadřuje: a) Lorezova křivka b) Phillipsova křivka c) Keyesova křivka d) Lererova křivka 24) (b) Sížeí míry zdaěí v keyesiáském modelu s liií 4 o : a) zvýší multiplikátor a křivka agregovaých výdajů bude vodorovější b) síží multiplikátor a křivka agregovaých výdajů bude vodorovější c) zvýší multiplikátor a křivka agregovaých výdajů bude strmější d) síží multiplikátor a křivka agregovaých výdajů bude strmější 2) (b) Keyesiáská makroekoomie v modelu s liií 4 o doporučuje léčit ezaměstaost: a) deregulací ekoomiky b) zvyšováím agregátí poptávky c) zvyšováím agregátí abídky d) ceovou a mzdovou regulací e) sižováím úrokových sazeb 26) (2b) Paí Kaliová žije trvale v Plzi v čižovím domě, který vlastí a proajímá. Příjem z proájmu čií měsíčě 7,- Kč. Jié zdaitelé příjmy paí Kaliová emá. Jak vysoké pojisté a zdravotí pojištěí paí Kaliová platí? a) platí měsíčě 3, % z částky 7,- Kč b) platí měsíčě 3, % z rozdílu mezi měsíčími příjmy a výdaji c) platí měsíčě 3,% z miimálí mzdy d) paí Kaliová eí plátcem pojistého a zdravotí pojištěí 27) (b) Veřejé fiace plí fukci: a) podmíěě ávratou b) kosolidačí c) realizačí d) stabilizačí 28) (b) Výos daě z převodu emovitostí je příjmem: a) státího rozpočtu b) státího účelového fodu c) rozpočtů krajů d) rozpočtů měst a obcí 29) (b) Pojisté a sociálí zabezpečeí u zaměstaců zahruje: a) pojisté a zdravotí pojištěí b) pojisté a emoceské pojištěí c) pojisté a úrazové pojištěí d) pojisté a životí pojištěí

5 3) A. (2b) Mějme zadáy ásledující pravděpodobosti: P(A).4, P(B)., P ( A B).2 a) jsou eslučitelé a zároveň ezávislé b) ejsou eslučitelé ai ezávislé c) jsou eslučitelé, leč ikoli ezávislé d) jsou ezávislé, leč ikoli eslučitelé e) žádá z možostí a) až d) eí správá B. (2b) Pro jevy A a B s pravděpodobostmi z předchozího příkladu A platí, že a) P( A B). 7 a P( A B) b) P( A B).7 a P( A B) c) P( A B).9 a P( A B) d) P( A B).9 a P( A B) e) žádá z možostí a) až d) eí správá. Pak platí, že jevy A, B 3) (2b) Má-li áhodá veličia X ormálí rozděleí se středí hodotou 2 a rozptylem 3, pak veličia Y X / 3 má a) ormálí rozděleí se se středí hodotou a rozptylem b) ormálí rozděleí se se středí hodotou a rozptylem c) ormálí rozděleí se se středí hodotou 2 a rozptylem d) ormálí rozděleí se se středí hodotou 2 a rozptylem 3 e) ai jeda z možostí a) až d) eí správá 32) (2b) Mějme áhodou veličiu s ormovaým ormálím rozděleím. Pak pravděpodobost, že tato áhodá veličia přesáhe hodotu je a) rova. b) větší ež c) přibližě rova d) přibližě rova e) žádá z možostí a) až d) eí správá 33) (b) Nestraý odhad a) má ze všech odhadů ejmeší rozptyl b) jeho rozptyl pro rozsah výběru jdoucí k ekoeču koverguje k ule c) je vždy asymptoticky estraý d) je vždy kozistetí e) žádá z možostí a) až d) eí správá 34) (2b) Testujeme hypotézu o středí hodotě základího souboru H : µ oproti hypotéze alterativí H : µ >. Víme, že testové kritérium má za předpokladu platosti ulové hypotézy ormovaé ormálí rozděleí a záme ásledující kvatily tohoto rozděleí: P z p,9,64,97,96,99 2,326,99 2,76 Vyjde-li ám hodota testového kritéria z.66, pak můžeme učiit ásledující závěr: a) H zamítáme jak a hladiě výzamosti α %, tak i a hladiě výzamosti α %

6 b) H ezamítáme a hladiě výzamosti α %, ai a hladiě výzamosti α % c) H zamítáme a hladiě výzamosti α %, leč ikoli a hladiě výzamosti α % H zamítáme a hladiě výzamosti α %, leč ikoli a hladiě výzamosti α % d) e) žádá z možostí a) až d) eí správá 3) (2b) Pro středí hodotu µ základího souboru jsme určili 9%-í iterval spolehlivosti (49.47,.3) a 99%-í iterval spolehlivosti (49.37,.3). Pokud bychom testovali hypotézu µ 49.3 oproti alterativě µ 49.3, došli bychom k ásledujícímu závěru: a) zamítáme hypotézu µ 49.3 a hladiě výzamosti %, leč ikoli % b) zamítáme hypotézu µ 49.3 a hladiě výzamosti %, leč ikoli % c) hypotézu µ 49.3 ezamítáme ai a %-í, ai a %-í hladiě výzamosti d) hypotézu µ 49.3 zamítáme jak a %-í, tak i a %-í hladiě výzamosti e) žádá z možostí a) až d) eí správá 36) (2b) Mějme zadáy tři matice: Σ 2 Σ 2 2 Σ Která z ich může být kovariačí maticí áhodých veliči X, Y: a) je Σ 2 b) je Σ 3 c) Σ a Σ 2, ale ikoli Σ 3 d) Σ 2 a Σ 3, ale ikoli Σ e) ai jeda z možostí a) až d) eí správá 37) Defiujme proměé y i,,2,,, které vyjadřují objem prostředků (v tis. Kč) které daá firma vkládá v rámci reklamí kampaě do i-tého druhu médií (apř. TV, rozhlas, časopisy, apod.). Nechť hodota c i udává účiost reklamy v daém médiu (počet "osloveých" osob a Kč ivestovaých do daého média). Firma hodlá ve sledovaém období ivestovat do reklamí kampaě miimálě 2 tis. Kč a maximálě tis. Kč. a.(3b) V lieárím matematickém modelu této optimalizačí úlohy bude mít podmíka omezující miimálí celkovou výši ivestic této firmy do reklamy tvar: a) d) i y i 2 b) i c i c i y i 2 e) j y i c) y j 2 j y j b.(3b) c.(3b) V lieárím matematickém modelu optimalizačí úlohy z předchozí otázky může mít účelová fukce pro dosažeí co ejvyššího celkového účiku ivestic daé firmy do reklamy tvar: a) mi z d) max z i i c i y i b) max z c ij y ij i e) mi z c i c j y j y i c) max z c i V lieárím matematickém modelu výše uvedeé optimalizačí úlohy bude mít podmíka zabezpečující požadavek, aby do prvích médií bylo ivestováo právě % všech prostředků skutečě vkládaých do reklamí kampaě tvar: y i

7 a) x i 2 b) x i 27 c) x i 2 d) p x i, i c i e) p x i, i x i 38) (3b) Jaké je optimálí řešeí úlohy lieárího programováí daé ásledujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. maximalizujte z x x 2 za podmíek: 3x +2x 2 6 x 3 x 2 3 x, x 2 a) [, 3] b) [3, 3] c) [2, ] d) [3, ] e) emá optimálí řešeí x 2 3x +2x 2 6 x 2 3 x 3 x 39) (3b) Při řešeí časové aalýzy jistého projektu bylo zjištěo, že ejpozději utý koec čiosti (,7) je v čase 22 a čiost trvá právě 8 čas. jedotek, kdy je ejdříve možý začátek této čiosti? (Poz.: Jde o ekritickou čiost s celkovou časovou rezervou 6 jedotek.) a) 8 b) c) 2 d) 4 e) elze ze zadaých údajů určit 4) (2b) Společé podikáí s kapitálovou spoluúčastí představuje a) joit veture b) obchodí zástupce c) výměé obchody d) prodej licecí e) kooperace 4) (2b) Faktorig je a) druh dlouhodobého mezibakovího úvěru b) metoda řízeí zásob c) odkup pohledávek d) druh dlouhodobého ceého papíru e) způsob oceňováí podiku prostředictvím diskotováí volého cash flow 42) (2b) Podik se achází v domiatím postaveí, jestliže jeho podíl a trhu je miimálě a) 2% b) 3% c) 4% d) % e) 7% 43) (2b) Při paralelím řazeí strojů je výrobí kapacita díly dáa a) součtem výrobích kapacit jedotlivých strojů b) kapacitou ivestičě ejáročějšího čláku výroby c) kapacitou úzkého profilu výroby d) velikostí pojistých zásob podiku e) kapacitou výrobího čláku s ejvyšší produkcí za jedotku času 44) (2b) Čistým pracovím kapitálem rozumíme a) část stálých aktiv, která je kryta dlouhodobými cizími zdroji b) část oběžých aktiv krytou dlouhodobými cizími zdroji c) část stálých aktiv krytou dlouhodobými vlastími zdroji d) počet všech zaměstaců podiku k určitému datu e) omiálí počet pracovíků v dělických profesích v daém podiku

8 4) (2b) Kolekce tržích akcií a ostatích aktiv držeých idividuálím ivestorem se azývá a) kotrolí balík akcií b) divideda c) portfolio d) tatiema e) emisí ážio 46) (2b) Podikové obligace emitovaé podikem patří do a) vlastího kapitálu podiku b) cizího dlouhodobého kapitálu podiku c) cizího krátkodobého kapitálu podiku d) dlouhodobého ehmotého majetku podiku e) ai jedé z výše uvedeých variat 47) (2b) Bod zvratu představuje a) objem výroby, při kterém se tržby rovají celkovým ákladům b) průsečík přímky tržeb a fixích ákladů c) bod, kdy tržby klesou pod fixí áklady a podik jde do kokurzu d) bod, kdy variabilí áklady se rovají tržbám e) průsečík fixích a variabilích ákladů 48) (2b) Nevyplaceé mzdy a dividedy patří do a) vlastího kapitálu podiku b) cizího dlouhodobého kapitálu podiku c) cizího krátkodobého kapitálu podiku d) oběžého majetku podiku e) dlouhodobého fiačího majetku podiku 49) (2b) Ukazatele likvidity vyjadřují a) jak efektivě podik hospodaří se svými dlouhodobými aktivy b) schopost podiku reagovat a měící se požadavky odběratelů c) schopost podiku likvidovat odepsaá zařízeí d) schopost podiku vytvářet zisk e) schopost podiku uhrazovat své závazky ) (2b) Jestliže ákladové úroky čiily 2.,-Kč při sazbě daě z příjmu 3%: a) skutečé áklady kapitálu podiku čiily 2.,-Kč b) skutečé áklady kapitálu podiku čiily 6.,-Kč c) skutečé áklady kapitálu podiku čiily 4.,-Kč d) skutečé áklady kapitálu podiku čiily 26.,-Kč e) skutečé áklady kapitálu podiku čiily 34.,-Kč ) (3b) Kolik čií reálá hodotu vkladu.,-kč, který uložíme a rok při ročí úrokové míře %, ročím úrokovacím období, sazbě daě z úroků % a ročí iflaci 8,%: a).,-kč b) 8.,-Kč c).,-kč d) 9.,-Kč e) 9.,-Kč 2) (2b) Goodwill a) se v českém účetictví ještě euvádí b) je součástí dlouhodobého ehmotého majetku c) je součástí fiačích ivestic d) je součástí dlouhodobého hmotého majetku e) je součástí vlastího kapitálu

9 3) (3b) Zásada opatrosti zameá mimo jié zameá: a) výosy a zisky se vykazují v období, kdy byly vytvořey ebo v období bezprostředě ásledujícím b) výosy a zisky se vykazují až v období, kdy byly vytvořey c) výosy a zisky se vykazují v období, kdy byly vytvořey ebo v období bezprostředě ásledujícím, evet. i v období bezprostředě předcházejícím d) výosy a zisky se vykazují v období, kdy byly zaplacey e) výosy a zisky se vykazují v období, kdy byly zaplacey, evet. i v období bezprostředě předcházejícím 4) (2b) Zůstatek a účtu 32- Závazky dodavatelům a straě DAL 2,-- Kč zameá: a) účetí jedotka obdrží 2,-- Kč b) účetí jedotka zaplatí 2,-- Kč c) účetí jedotka již zaplatila 2,--Kč d) účetí jedotka získala materiál za 2,-- Kč e) účetí jedotka získala služby za 2,-- Kč ) (2b) Pozemky se: a) se eodepisují je u realitích kaceláří b) se eodepisují c) odepisují jako každý jiý dlouhodobý majetek d) odepisují je a základě rozhodutí účetí jedotky e) odepisují jako každý jiý dlouhodobý hmotý majetek 6) (2b) Nakupovaé zásoby se oceňují: a) pořizovací ceou b) vlastími áklady c) reprodukčí pořizovací ceou d) reálou hodotou e) současou hodotou 7) (2b) Účet Výosy příštích období má charakter: a) rozvahový pasiví b) rozvahový aktiví c) výsledkový ákladový d) závěrkový 8) (2b) Účetí uzávěrka obsahuje a) uzavřeí všech účetích kih a sestaveí účetích výkazů b) uzavřeí všech účetích kih, sestaveí účetích výkazů a vyhotoveí výročí zprávy c) zaúčtováí uzávěrkových účetích případů, uzavřeí účetích kih, provedeí ivetarizace a vyhotoveí kotrolích sestav d) zaúčtováí uzávěrkových účetích případů, uzavřeí všech účetích kih a sestaveí účetích výkazů e) sestaveí účetích výkazů, jejich přepočty a pevou kupí sílu ebo reprodukčí cey a provedeí jejich aalýzy

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více