Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic"

Transkript

1

2 LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5, ,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně a,710 b,360 % 0,000-0,540-0, Pohled Východ D.3b

3 LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka b TiZn plech c střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice 1600 a 3,710 kovová síť d 400 kovová síť na vnější straně 3,550,710,710,530 % b 350 d 360 Pohled Jih D.3c

4 LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka b TiZn plech c střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice posuvná okenice ,060 d ,060 kovová síť 3,710 a 3,550,710,530 Pohled Sever D.3a

5 5.560 LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo bourané konstrukce v pohledu bourané konstrukce v řezu 4, ,100 5, ,700 39, ,000 stávající základy ŘEZ A - A - stávající D.1c

6 TABULKA MÍSTNOSTÍ č. m název místnosti plocha 4,8 m ložnice zádveří 1.9 m WC 1.4 m koupelna 1.6 m kuchyň 3.1 m přibližná hranice pozemku podlahová plocha.np - současný stav LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo bourané konstrukce v pohledu bourané konstrukce v řezu 3.8 m / 1613 A A , S NP - stávající stav D.1a

7 TABULKA MÍSTNOSTÍ přibližná hranice pozemku č. m název místnosti plocha m lisovna 0,8 sklep 4.3 m podlahová plocha 1.NP - současný stav 5,1m LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo bourané konstrukce v pohledu bourané konstrukce v řezu betonový bazén A A ± 0, S NP - stávající stav D.1b

8 7, , ,550,710 00x x 160,530 1,300 0,900 0,500 % 0,100-0, 0,000-0,540 % Žulová kostka Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr. 4-8 mm, tl. 40 mm Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr mm, tl. 60 mm Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr mm, tl. 100 mm Původní zemina Řezopohled C-C D.c

9 PVC okapnička z poplastovaného plechu OSB-4 tl. 18mm XPS 50 mm (alternativně sklon vytvořit pomocí spádového EPS) Nadbetonávka min. 70 mm sklon horního povrchu 6% HELUZ 5 broušená Dekplan 76 tl. 1,5mm Filtek V EPS 100S 00 mm + spádové klíny Glastek 30 sticker Plus 3mm překližka - tl. 18 mm 6% 6% PVC okapnička z poplastovaného plechu OSB-4 tl. 18mm XPS 50 mm (alternativně sklon vytvořit pomocí spádového EPS) Nadbetonávka min. 70 mm sklon horního povrchu 6% HELUZ 5 broušená EPS 40 mm (vloženo do bednění) EPS 40 mm (vloženo do bednění) HELUZ family in 1 38 broušená dilatační spára 15mm od stěn HELUZ family in 1 38 broušená dilatační spára 15mm od stěn 100x 0 3,710 eps tl. 100mm xps tl. 40 mm xps tl. 0 mm vloženo do bednění textilní síť FIX , perforovaný plech plechový límec závěs lisovaný pororošt v. 30mm, síť 33 x 34 mm parapet s přivařenou konstrukcí na uchycení roštu OSB - 4 tl. 18mm XPS 40mm % modřínový prkna tl,. mm nosná kostrukce 160mm zavěšený hydroizolační podhled ve spádu xps dubový práh purenit lisovaný pororošt v. 30mm, síť 33 x 34 mm 160x 0 masivní dřevěná podlahovina systém podlahového el. topení osb x 15 mm hobra 0 mm fošnový záklop na perodrážku 50 mm trámy 0 x 160,710,710,530 3, dubový práh purenit 3,5, tenkostěnné profily L profil 60 x 60 (s=3 mm) vytváří lem pro zeminu U.T. = P.T. bednící tvárnice tl. 50mm - POHLEDOVÉ!!! hydroizolace nopová folie geotextilie nepropustný násyp nepropustný násyp geotextilie propustný násyp 0,500 nopovka P.T. % -0, 100 betonový schod - pohledová kvalita!!! purenit 0,000 Skladba A: gletovaný beton TŘ. C0/5 - XC1 tl. 60 mm +PLASTIFIKÁTOR + KARI SÍŤ Ø5/5 / el. topné kabely PE folie 80 mm EPS 100S GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Penetrační asfaltová emulze Ž.b. deska mm štěrk frakce 16-3, tl. mm nasypaná zhutněná zemina rostlý terén 380 purenit betonový schod - pohledový EPS Perimetr tvoří bednění pro desku z vnější strany nopová folie Řez D - D heluz v 1 30 broušená pod zdivem zdvojen SBS Modifikovaný a. pás. EPS Perimetr tl. 100mm tvoří bednění pro desku z vnější strany nopová folie z vnější strany nopová folie BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/15/4 (P+D) drenážní potrubí DN 100 obalit geotextilií BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 40/15/4 (P+D) Žulová kostka Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr. 4-8 mm, tl. 40 mm Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr mm, tl. 60 mm Zhutněný podsyp ze štěrkopísku, fr mm, tl. 100 mm Původní zemina Řez A-A D.a

10 B B zapuštěný svod kulatý DN Sběrný kotlík hranatý Rheinzink Schiedel ICS 50 DN (vnější rozměr: 50mm) cca 60 mm od stěny HROMOSVOD HROMOSVOD A odvětrání kanalizace vedeno nad střechu potrubím PVC DN 100 3% - trámy jsou uloženy ve sklonu 3 % min. 0,75 % min. 0,75 % Střešní vodorovná vpusť TOPWET DN 100 elektricky vyhřívaná s PVC límcem min. 0,75 % min. 0,75 % STŘEŠNÍ KRYTINA - PVC FOLIE - DEKPLAN 76 tl. 1,5mm spád klínů rozháněk - 5% 3% - trámy jsou uloženy ve sklonu 3 % A HROMOSVOD Střešní vodorovná vpusť TOPWET DN 100 elektricky vyhřívaná s PVC límcem HROMOSVOD ATIKA JE SNÍŽENA VŽDY V MÍSTĚ OSY OKNA V NP zapuštěný svod kulatý DN Sběrný kotlík hranatý Rheinzink ATIKA JE SNÍŽENA VŽDY V MÍSTĚ OSY OKNA V NP C C Pozn.: - Dodavatel je povinen před začátkem prací projekt zkontrolovat a na případné chyby upozornit předem. - Je třeba dodržovat platné ČSN a aktuální technologické předpisy od výrobců jednotlivých stavebních materiálů. V případě nesouladu těchto předpisů s projektem, je třeba neprodleně kontaktovat projektanta. Projektant tyto chyby opraví. - Veškeré rozměry je nutno před zadáním do výroby ověřit na stavbě. - Klempířské konstrukce budou odpovídat provedením příslušným normám ČSN , ČSN EN 61, ČSN EN 501 a dalším. - Při výstavbě musí být dodržovány aktuální platné předpisy bezpečnosti práce. S Půdorys střechy D.1g

11 B B TABULKA MÍSTNOSTÍ č. m. název místnosti plocha.01 obývací pokoj 0.4 m.0 ložnice koupelna šatna.3.05 terasa 19.1 m podlaha C - masivní dřevěná podlaha m D - masivní dřevěná podlaha m B - dlažba 30 x 60 (šedá) m D - masivní dřevěná podlaha modřínová prkna stěna strop vápenocementová omítka + vnitřní štuk trámový strop ošetřený přírodním olejem vápenocementová omítka + vnitřní štuk trámový strop ošetřený přírodním olejem keramický obklad 15 x 15 bílý trámový strop ošetřený přírodním olejem vápenocementová omítka + vnitřní štuk trámový strop ošetřený přírodním olejem (100) odvětrání kanalizace vedeno nad střechu potrubím PVC DN 100 okno v místě původního otvoru, parapet dozděn izolačním zdivem tl. mm GEBERIT zazděn do výšky parapetu 3 x HLZ 38 dl. mm + xps 100mm S.H. +4, dešťový kulatý svod DN 100 Rheinzink 40 EPS Z 70 tl. 40 mm I v místě věnce!!! vnitřní vápenocementová omítka HELUZ 8 P 10 Přířez Ytong Multipor vnější tepelněizolační omítka okenice 775 Schiedel ICS 50 DN (vnější rozměr: 50mm) cca 60 mm od stěny podlahová plocha.np 44, m SKLADBY PODLAH Skladba B: A (1350) 3 x HLZ 38 dl. mm mm xps S.H. +5, O (000) (100) sprcha % (000) klimatizace žebřík O O.3 pračka (100) D.4 P , D.4 P O X 180,66 X O.4 O.3.01, O.4 3 x HLZ 38 dl.3000 mm mm XPS + 100mm XPS S.H. +5, A keramická dlažba (formát 30x60) jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro lepení keramických obkladů a dlažeb (třída CT) jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota penetrace stávající opravená bet. mazanina Skladba C: masivní dřevěná podlahovina systém podlahového el. topení osb x 15 mm hobra 0 mm fošnový záklop na perodrážku 50 mm trámy 0 x 160 Skladba D: Masivní dřevěná podlahovina tl. 15 mm Lepidlo tl. mm stávající opravená a vyrovnaná bet. mazanina LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo zdivo z cihel HELUZ family 38 broušená P10, zdění na HELUZ lepidlo dozdění z plných cihel na maltu x EPS Z 70 tl. 40 mm I v místě věnce!!! dešťový kulatý svod DN 100 Rheinzink Terasa z modřímového konstrukčního dřeva, nášlapná vrstva : prkna Sibiřský modřín 7 x 145 mm pohledová strana - HRUBÁ DRÁŽKA x C přizdívka YTONG tl. 50mm HELUZ 8 P10 (375 x 80 x 38 mm) na maltu sádrokartonová příčka tl. 100 mm (UW a CW profily) lisovaný pororošt v. 30mm, síť 33 x 34 mm PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY OSADIT PO OBVODĚ MÍSTNOSTÍ PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS S FÓLIÍ tl. 10 mm Pozn.: - Dodavatel je povinen před začátkem prací projekt zkontrolovat a na případné chyby upozornit předem. - Je třeba dodržovat platné ČSN a aktuální technologické předpisy od výrobců jednotlivých stavebních materiálů. V případě nesouladu těchto předpisů s projektem, je třeba neprodleně kontaktovat projektanta. Projektant tyto chyby opraví. - Veškeré rozměry je nutno před zadáním do výroby ověřit na stavbě. - Klempířské konstrukce budou odpovídat provedením příslušným normám ČSN , ČSN EN 61, ČSN EN 501 a dalším. - Při výstavbě musí být dodržovány aktuální platné předpisy bezpečnosti práce. S. NP D.1f

12 800 dle výšky otvoru D.6 L B B A D Elektrický zásobníkový závěsný ohřívač vody 100 dle výšky otvoru větrací otvor 00 x 00 (500) 85 Kanalizační potrubí PVC DN 100 zasekáno do zdi ± 0,000 = m B.p.v. 4 x I 140 S.H. +, větrací otvor 00 x 00 (1900) dveřní otvor na střed niky D. P OSB deska pojízdná po liště ve stropu GEBERIT zasekán do původního zdiva dešťový kulatý svod DN 100 Rheinzink (sprcha - obklad do stropu) EL. ROZVADĚČ % 700 (výška "parapetu" 750) odvětrání kanalizace řešeno přivzdušňovacím ventilem 140 (100) (100) (100) EPS Z 70 tl. 40 mm mezi původní a nové zdivo vložena hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL schodnice 100x X 180,66 X odvětrání digestoř DN 10 kov viditelná pod trámem (00) D.1 P digestoř O ± 0,000 stávající zeď s kamenným obkladem cementová omítka vyrovnávající povrch zdi DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tvárnice pro obezdívky ITONG 50mm vápenocementová omítka vnitřní štuk O. vnitřní vápenocementová omítka HELUZ 8 P 10 Přířez Ytong Multipor vnější tepelněizolační omítka okenice Schiedel ICS 50 DN (vnější rozměr: 50mm) cca 60 mm od stěny krbová kamna O.1 3x 180 x 80 TABULKA MÍSTNOSTÍ č. m D 1550 název místnosti 1.01 kuchyň 1.0 lisovna 1.03 wc 1.04 sklep 5600 A plocha podlaha stěna strop m A - gletovaný beton vápenocementová omítka + vnitřní štuk trámy ošetřeny přírodním olejem gletovaný beton stávající stávající B - dlažba 30 x 60 (šedá) keramický obklad 15 x 15 bílý stávající stávající stávající stávající 6, m.6 m 4.3 m podlahová plocha 1.NP 51, m SKLADBY PODLAH Skladba A: gletovaný beton TŘ. C0/5 - XC1 tl. 60 mm +PLASTIFIKÁTOR + KARI SÍŤ Ø5/5 / el. topné kabely PE folie 80 mm EPS 100S GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Penetrační asfaltová emulze Ž.b. deska mm Skladba B: keramická dlažba (formát 30x60) jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro lepení keramických obkladů a dlažeb (třída CT) jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota penetrace stávající opravená bet. mazanina LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo zdivo z cihel HELUZ family 38 broušená P10, zdění na HELUZ lepidlo dozdění z plných cihel na maltu přizdívka YTONG tl. 50mm 60 HELUZ 8 P10 (375 x 80 x 38 mm) na maltu C 8 x 18,5 x D x 160 EPS Z 70 tl. 40 mm dešťový kulatý svod DN 100 Rheinzink ODVĚTRÁNÍ DN 100(000) ventilátor s průtokem minimálně 50 m3/h mezi původní a nové zdivo vložena hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL lavice x rampa C sádrokartonová příčka tl. 100 mm (UW a CW profily) lisovaný pororošt v. 30mm, síť 33 x 34 mm PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY OSADIT PO OBVODĚ MÍSTNOSTÍ PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS S FÓLIÍ tl. 10 mm Pozn.: - Dodavatel je povinen před začátkem prací projekt zkontrolovat a na případné chyby upozornit předem. - Je třeba dodržovat platné ČSN a aktuální technologické předpisy od výrobců jednotlivých stavebních materiálů. V případě nesouladu těchto předpisů s projektem, je třeba neprodleně kontaktovat projektanta. Projektant tyto chyby opraví. - Veškeré rozměry je nutno před zadáním do výroby ověřit na stavbě. - Klempířské konstrukce budou odpovídat provedením příslušným normám ČSN , ČSN EN 61, ČSN EN 501 a dalším. - Při výstavbě musí být dodržovány aktuální platné předpisy bezpečnosti práce. S 1. NP D.1e

13 7, 430 PVC okapnička z poplastovaného plechu OSB-4 tl. 18mm XPS 50 mm (alternativně sklon vytvořit pomocí spádového EPS) Nadbetonávka min. 70 mm sklon horního povrchu 6% HELUZ 5 broušená EPS 40 mm (vloženo do bednění) dilatační spára 15mm od stěn Dekplan 76 tl. 1,5mm Filtek V EPS 100S 00 mm + spádové klíny Glastek 30 sticker Plus 3mm překližka - tl. 18 mm 3% 3% PVC okapnička z poplastovaného plechu OSB-4 tl. 18mm XPS 50 mm (alternativně sklon vytvořit pomocí spádového EPS) Nadbetonávka min. 70 mm sklon horního povrchu 6% HELUZ 5 broušená 6% EPS 40 mm (vloženo do bednění) 6% EPS 40 mm (vloženo do bednění) HELUZ family in 1 38 broušená dilatační spára 15 mm od stěn Kapsa pro uložení trámu. Trám uložen na dubové podložce, kolem trámu odvětrávaná spára 0mm okno v líci s fasádou dodatečné zateplení 0 mm xps ,560 5, Kapsa pro uložení trámu. Trám uložen na dubové podložce, kolem trámu odvětrávaná spára 0mm ložnice,710,300 stávající hydroizolace stávající hydroizolace 5,385 5, akustická izolace dubová podložka 0mm nový věnec EPS 100 0mm stávající průvlak 160x 0 Kapsa pro uložení trámu. Trám uložen na dubové podložce, kolem trámu odvětrávaná spára 0mm obývací pokoj kovová síť na vnější straně masivní dřevěná podlahovina systém podlahového el. topení osb x 15 mm hobra 0 mm fošnový záklop na perodrážku 50 mm trámy 0 x HELUZ family in 1 38 broušená dilatační spára 15mm od stěn věncovka EPS tl. 100mm xps tl. 40mm,710 dubový práh purenit EPS tl. 100mm xps tl. 40mm 00 Řez mimo kapsu pro trám HELUZ family in 1 38 broušená dilatační spára 15mm od stěn LEGENDA MATERIÁLU: stávající cihelné zdivo zdivo z cihel HELUZ family 38 broušená P10, zdění na HELUZ lepidlo dozdění z plných cihel na maltu přizdívka YTONG tl. 50mm HELUZ 8 P10 (375 x 80 x 38 mm) na maltu DN 10 sklon cca 10% - zasekáno ve zdi lisovna stávající zeď s kamenným obkladem cementová omítka vyrovnávající povrch zdi DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tvárnice pro obezdívky ITONG 50mm 70 mm betonová gletovaná podlaha podkladní beton (stavající podkladní vrstvy) žlábek šíře 60mm umožňující odvlhčení zdí kuchyň Skladba A: gletovaný beton TŘ. C0/5 - XC1 tl. 60 mm +PLASTIFIKÁTOR + KARI SÍŤ Ø5/5 / el. topné kabely PE folie 80 mm EPS 100S GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Penetrační asfaltová emulze Ž.b. deska mm štěrk frakce 16-3, tl. mm nasypaná zhutněná zemina rostlý terén purenit betonový schod - pohledová kvalita!!! 0,000-0,540 sádrokartonová příčka tl. 100 mm (UW a CW profily) lisovaný pororošt v. 30mm, síť 33 x 34 mm dlažba z plochých kamenů % U.T. stávající základy P.T. 499 Řez A-A D.a

14 B B LEGENDA: ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÉHO PASU ZÁKLADOVÁ SPÁRA ÚROVEŇ HORNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK PREFA BTB 50/30/4 P+D dešťový kulatý svod DN 100 P.T. = ±0,000 U.T. = ±0, UZEMNĚNÍ - HROMOSVOD ,90-1,040-1,040-1,90 1 UZEMNĚNÍ - HROMOSVOD ÚROVEŇ SPODNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK PREFA BTB 50/30/4 P+D EPS PERIMETR TL. 100mm C min. % 173 A A x 18,5 x 70 P.T. = 1,300 U.T. = ±0,000 PVC DN 100 pod podlahou min. % 1474 PVC DN 100 pod podlahou min. % DN 100 dešťový kulatý svod DN PVC DN 15 PVC DN 15 min. % min. % hrana původního otvoru dveří UZEMNĚNÍ - HROMOSVOD P.T. = 0,40 U.T. = - 0,070 PVC DN 100 min. % BETONOVÉ TVÁRNICE Z TÉTO STRANY POHLEDOVÉ!!! Ž.B. DESKA tl. mm, S. H. = -0,90 H.H. = - 0,140 % % % ,90 PROSTUP 300 X ,040-1,040-1, rampa UZEMNĚNÍ - HROMOSVOD ,90-1,040-1,040-1,540 PROSTUP 300 X P.T. = - 0,400 U.T. = - 0,540 min. % D ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE PO OBVODU IZOLOVÁNA EPS PERIMETR TL. 100MM, Z VNĚJŠÍ STRANY NOPOVÁ FÓLIE C POZNÁMKY: DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PASŮ ULOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 Z této pásoviny budou vytvořeny vývody pro napojení bleskosvodu. Generální dodavatel je povinen před začátkem prací projekt zkontrolovat a na případné chyby upozornit předem. Je třeba dodržovat platné ČSN a aktuální technologické předpisy od výrobců jednotlivých stavebních materiálů. V případě nesouladu těchto předpisů s projektem, je třeba neprodleně kontaktovat projektanta. Projektant tyto chyby opraví. - Návrh založení je proveden pro předpokládanou únosnost základové půdy Rdt= kpa. Tuto skutečnost je nutno ověřit zodpovědným geotechnikem nebo statikem před betonáží a návrh založení případně upravit dle skutečnosti!!! - Podlahová deska bude vyztužena KARI sítí //6, přesahy 300 mm, u obou povrchů. - Při betonování základů nezapomenout na prostupy pro inženýrské sítě. Před betonáží podlahové desky osadit prostupky na všechny prostup do objektu přes hydroizolaci. - VEŠKERÉ PROSTUPY JE TŘEBA ZKONTROLOVAT! - Všechny prostupy přes hydroizolaci musí být plynotěsně utěsněné. - Provedení hydroizolace a provedení prostupek převezme technický dozor investora. - Provedení hydroizolace bude podle technických a technologických předpisů výrobce. - Základové pasy betonovat až po provedení ležaté kanalizace. - Výšky ležaté kanalizace koordinovat podle skutečných, případně upravit pasy pro prostupy kanalizace - Základovou spáru převezme před betonáží statik nebo geotechnik - Tento výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci, veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě. - Veškeré změny vyžádané technologií provádění nebo výroby, musí být konzultovány s projektantem. - Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat projektanta. - Veškeré rozměry ocelových konstrukcí a výrobků PSV ej nutno před zadáním do výroby ověři na stavbě. - Při objevení spodní vody v základové spáře během zemních prací je nutný geologický průzkum, přehodnocení zakládání a materiálů izolací proti zemní vlhkosti. - Tepelněizolační vrstvy je nutné do doby jejich zakrytí chránit před atmosférickými srážkami a technologickou vlhkostí - Při zpětných zásypech je třeba zeminu hutnit po mm vrstvách na hodnotu 0,15 MPa. - Při výstavbě musí být dodržovány aktuální platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1,470 0,500 0,500 0, drenážní potrubí DN 100 obalit geotextilií bednící tvárnice tl. 50mm - POHLEDOVÉ!!! hydroizolace nopová folie geotextilie nepropustný násyp min. % ,750-1,000-0, - 0, PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DODRŽET ČSN Základy D.1d S

Šumperáček DSP. Michal Valenta. m. a. Martin Kloda Ing. arch. Jan Veisser +420 776 760 280 dohromady@o-r-a.cz. Od: 02/2015. Obsah:

Šumperáček DSP. Michal Valenta. m. a. Martin Kloda Ing. arch. Jan Veisser +420 776 760 280 dohromady@o-r-a.cz. Od: 02/2015. Obsah: Anotace Dnes stojí uprostřed vinohradu nemístný šumperáček. Zadáním bylo vytvořit letní vinařský domek. Předně jsme chtěli vytvořit důstojný dům, který bude ve vztahu se svým okolím, s vinohradem, kostelem.

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Levého 445 269 01 Rakovník SO6. Výkresová část S0601 S0602 S0603 S0604 S0605 S0606 S0607 S0608 S0609 S0610 S0611

Levého 445 269 01 Rakovník SO6. Výkresová část S0601 S0602 S0603 S0604 S0605 S0606 S0607 S0608 S0609 S0610 S0611 Ing. M. Veverka projekce IČO 234 29 0 * +420 33 09 mvprojekce@mvprojekce.cz SO F. Architektonické a stavebně technické řešení F.. Technická zpráva Výkresová část S00 S002 S003 S004 S00 S00 S007 S008 S009

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

POKOJ PRO HOSTY 2.04 8,31 m2. CHODBA 2.03 6,25 m2

POKOJ PRO HOSTY 2.04 8,31 m2. CHODBA 2.03 6,25 m2 5*80/80 60 070 900 640 900 070 60 500 (860) 500 (860) 85 50 980 900 880 50 5 980 600 8 400 7 580 40 40 40 4 000 980 40 0 770 00 78 980 6*5/8 000 40 90 0 80 0 770 40 600 900 600 940 900 70 60 900 (460)

Více

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt.

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt. a. Skladby konstrukcí a.1. Svislé konstrukce obvodové EW01 OBVODOVÁ STĚNA DOMU OMÍTKA požadavky UN = 0,30 (0,20) W/m 2 K návrh UN = 0,09 W/m 2 K 531 mm pro 2.NP PO REI 30 DP3 Dřevovláknitá izolace Steicoflex

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

ZAJIŠŤUJEME PROJEKČNÍ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST. e-mail: tichy.l@t2t.cz web: www.t2t.cz. vypracoval: kontroloval:

ZAJIŠŤUJEME PROJEKČNÍ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST. e-mail: tichy.l@t2t.cz web: www.t2t.cz. vypracoval: kontroloval: stupeň projektu: DOS - DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY stavebník: Ing. Tomáš Polcar, Wintrova 1655, Rakovník II, 269 01 Rakovník podskupina: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ formát: A4 zakázka: 019-14-PD

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm)

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm) Skladby podlahových konstrukcí Podlahové konstrukce 1.NP PO/101 PO/102 Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu (např. Liaporbeton)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

st.č. 828/1 č.p. 826 RD ŠTÝŘICE, parc.č. 828/1 C.01 1: 200 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DSPS 1x A4 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ARCHICAD 15 Pasportizace objektu

st.č. 828/1 č.p. 826 RD ŠTÝŘICE, parc.č. 828/1 C.01 1: 200 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DSPS 1x A4 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ARCHICAD 15 Pasportizace objektu st.č. 88/ č.p. 8 C. SITUACE STAVBY SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED 03.0 x A4 : 00 C.0 KAMENNÁ 77 874/44 LEGENDA VSTUP NA POZEMEK A DO OBJEKTU STÁVAJÍCÍ OBJEKT SO 0 HRANICE PARCELY - st.č.88/,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic a) Účel objektu: Účelem projektu je vytvořit rodinný dům pro rodinné bydlení s kapacitou pro 1 rodinu s technickým

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Příplatek za dodávka základové desky na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky

Příplatek za dodávka základové desky na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky Od 233.595,- Kč bez DPH Od 39.500,- Kč bez DPH Od 1.599.430,-Kč bez DPH Od 585.225,- Kč bez DPH Od 476.735,- Kč bez DPH Od 2.697.890,- Kč Od 3.102.574,- Kč Příplatek za dodávka základové desky na klíč

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ D R S D O K U M E N T A C E

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky Od 220.000,- Kč bez DPH Od 39.500,- Kč bez DPH Od 1.426.690,-Kč bez DPH Od 601.305,- Kč bez DPH Od 354.295,- Kč bez DPH Od 2.421.790,- Kč Od 2.785.059,- Kč Příplatek za dodávku základové desky na klíč

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ 1I STUDIE SITUACE-ULICERADLICKÁ SCHEMAROZDĚLENÍFUNKCÍ PŮDORYSY 1NP 2NP 3NP 4NP 4,5NP BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_ OBSAH DOKUMENTACE 1. ČÁST ARCHITEKTONICKO

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD" - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615 OBJEDNATEL Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz VYPRACOVAL HIP - KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

- štěrková vrstva hutněná vibrační deskou ( šterk frakce 8/16 až 16/32) 95 - stávající terén. pozn.: marmoleum lepené na želbet. schodišti 1.60c-2.

- štěrková vrstva hutněná vibrační deskou ( šterk frakce 8/16 až 16/32) 95 - stávající terén. pozn.: marmoleum lepené na želbet. schodišti 1.60c-2. Přehled podlah P24 P25 P26 P28 P30 P31 P32 P33 P39 marmoleum na terénu (1NP- provětrávaná skladba) marmoleum na klenbě (2NP) marmoleum na trámovém stropě (3.NP) antistatické PVC na trámovém stropě dřevěné

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DŮM BLOCK OF FLATS DIPLOMOVÁ

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU FAMILY

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více