Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 TEORIE ZÁSOB teorie zásob je samostatnou disciplínou operačního výzkumu a tedy i matematické modely zásobovacích procesů se studují samostatně předmětem teorie zásob je studium zásobovacích procesů prostřednictvím matematických modelů s cílem zajistit optimální velikost zásob a efektivní řízení jejich pohybu

4 TEORIE ZÁSOB zásoby tvoří velkou část celkové hodnoty aktiv (zejména u obchodních podniků, kdy hodnota zásob tvoří % celkové hodnoty aktiv), proto je nutné zásobám věnovat odpovídající pozornost

5 TEORIE ZÁSOB zásobou rozumíme jakýkoliv ekonomický zdroj, který zabezpečuje činnost podnikatelských či nepodnikatelských subjektů vytvářením zásob materiálu, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků samotný proces zásobování se realizuje přípravou a plánem zásobování, nákupem, skladováním a výdejem předmětů ze skladu.

6 TEORIE ZÁSOB pohyb zásob je určen z jedné strany poptávkou po zásobách a na straně druhé také způsobem jejich doplňování doba, která uplyne od okamžiku objednávky do okamžiku dodávky, se nazývá interval pořízení zásoby

7 TEORIE ZÁSOB poptávka po zásobách může být deterministická či stochastická, může být diskrétní či spojitá je nutné rozlišovat: a) poptávku, která je určena absolutně, je tedy deterministická (např. montáž chladícího zařízení známe přesně jednotlivé součástky, které jsou potřeba) b) poptávku, která je určena pravděpodobnostně (např. je poptávka je predikována statistickými metodami) c) poptávku, která není vůbec známá (např. poptávka po zcela novém produktu)

8 TEORIE ZÁSOB pohyb zásob je spojen s náklady, které lze rozdělit na: a) náklady spojené s pořízením zásob (náklady spojené s objednáním zboží a jeho dodáním do skladu) b) náklady na udržení zásob (náklady na skladování, manipulaci, zhodnocení zásob, pojištění atd.) c) náklady vyplývající z nezajištění dostatku zásob (náklady, které vznikají při neplném uspokojení poptávky např. ušlý zisk) d) náklady na zpracování informací potřebných pro funkci skladového hospodářství (průzkumy trhu, výpočetní technika atd.)

9 HLADINY ZÁSOB předmětem řízení zásob není sledování jednotlivých položek, ale důraz je kladen zejména na sledování vývoje množství zásob v čase pro potřeby řízení zásob se sledují některé důležité hladiny zásob, a to: Maximální zásoba (nejvyšší úroveň těsně po nové dodávce) Minimální zásoba (nejnižší úroveň těsně před novou dodávkou) Objednací zásoba (úroveň zásob, při které je nutné objednat zásobu novou) Pojistná zásoba (zásoba, která je v podniku držena pro případ nepředvídatelných událostí)

10 MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB existuje celá řada přístupů k modelování a řízení zásob, v zásadě se však rozlišují tyto základní: 1. Tradiční modely řízení zásob 2. Progresivní modely řízení zásob

11 TRADIČNÍ MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB tyto modely mají určité předpoklady: modely vycházejí ze znalosti poptávky (spotřeby zásob), množství zásob za určité období (obvykle 1 rok) je tedy přesně známé cílem je najít režim zásobování, který zajistí minimální úroveň nákladů na zásobování celkové náklady mají dvě složky: náklady na pořízení zásob náklady na udržení zásob obě nákladové skupiny mají protichůdný charakter (tj. klesají-li náklady na pořízení zásob, porostou náklady na udržení zásob)

12 ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODMÍNKÁCH JISTOTY jedná se o základní a nejjednodušší model řízení zásob v praxi je téměř nepoužitelný, slouží pouze jako názorná ilustrace principů a souvislostí modely řízení zásob v podmínkách jistoty vychází z následujících předpokladů: poptávka (Q) je přesně známá, spotřeba probíhá po celé analyzované období stejným tempem (konstantně), velikost dodávek (q) je stálá v praxi by tento způsob byl velmi účinný a snadný nelze však předpokládat ani jeden z výše uvedených předpokladů poptávku nelze přesně odhadnout, stejně tak jako nelze předpokládat konstantní spotřebu zásob a velikost dodávek

13 ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY prostředí nejistoty je prostředím obvyklým pro podnikání existuje celá řada různých modelů řízení zásob v podmínkách nejistoty, každý z nich je ušit na míru konkrétnímu předmětu podnikání k řízení zásob v prostředí nejistoty mají podobní předpoklady, jako modely řízení v prostředí jistoty, pouze jsou zde dvě základní odlišnosti: všechny vstupy modelu (poptávka, velikost dodávky, čas dodání) mají stochastický charakter (jedná se o náhodné veličiny s určitým rozdělením) spotřeba probíhá nerovnoměrně a nespojitě

14 ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY z důvodu celé řady výkyvů na vstupech modelu, je pro podnik žádoucí udržovat tzv. pojistnou zásobu pojistná zásoba slouží jako pojistka proti nepředvídatelným událostem (např. nedodání zásob včas, změna v poptávce apod.) i u pojistné zásoby je nutné udržovat ji na optimální úrovni, protože: příliš vysoká pojistná zásoba představuje růst nákladů na držení zásob příliš nízká pojistná zásoba může ohrožovat plynulost prodejů

15 PROGRESIVNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB v praxi nedochází k využití ani jednoho z výše uvedených modelů, protože je velmi složité, nepraktické a nákladné zabývat se jednotlivými položkami zásob, protože počet skladových jednotek může být obrovský proto byly do praxe uvedeny metody, které se snaží výše zmíněné nedostatky eliminovat: metoda ABC metoda JUST IN TIME

16 METODA ABC vychází z tzv. Pareto analýzy, která slouží k odhalení několika významných faktorů, které mají reálný dopad na výsledek základem metody ABC je fakt, že ne každá položka zásob má shodnou hodnotu a tedy ne každá položka zásob váže stejné finanční prostředky často platí tento stav: 80 % položek zásob tvoří pouze 20 % hodnoty všech zásob, 20 % položek zásob tvoří 80 % hodnoty všech zásob

17 METODA ABC z výše uvedeného vyplývá, že není vhodné řídit všechny položky stejným způsobem, je výhodnější a efektivnější zaměřit se pouze na oněch 20 % položek, které tvoří 80 % hodnoty všech zásob principem metody ABC je rozdělení všech skladových položek na tři skupiny: skupina A: 5 15 % položek, které tvoří % hodnoty všech skladových položek skupina B: % položek, které tvoří % hodnoty všech skladových položek skupina C: % položek, které tvoří 5 15 % hodnoty všech skladových položek

18 METODA JUST IN TIME metoda JUST IN TIME ( = právě včas) je naprosto odlišná od všech předchozích metod podstatou této metody je skutečnost, že podnik žádné zásoby neudržuje a dodávky je zajištěna právě v okamžiku její potřeby. úkolem dodavatele je doručit dodávku: v požadovaném okamžiku v požadovaném množství v požadované kvalitě

19 METODA JUST IN TIME metoda JUST IN TIME předpokládá naprosto důvěrné vztahy s dodavateli, kterým je nutné naprosto věřit koncepce byla objevena v japonské automobilce Toyota a dnes je hojně využívána v oblasti automobilového průmyslu

20 LITERATURA FRIEBELOVÁ, J Operační analýza. EF JU: České Budějovice, ISBN JABLONSKÝ, J Operační výzkum: kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 323 s. ISBN MULAČ, P. a J. VÁCHAL Obchodní podnikání I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 52 s. ISBN MULAČOVÁ, V., P. MULAČ a kol Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN RAIS, K. a R. DOSKOČIL Operační a systémová analýza I. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSVÍ CERM, s.r.o. ISBN: ZÍSKAL, J. a J. HAVLÍČEK, Ekonomicko-matematické metody II: studijní texty pro distanční studium. Praha: Credit. ISBN X.

21 DĚKUJI ZA POZORNOST

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM Vladimíra Vlčková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Abstract This

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ System Analysis Of Logistic Processes Ing. Libor KAVKA Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: libor.kavka@vslg.cz ABSTRAKT

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více