OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU"

Transkript

1 OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika 1. ZÁSOBY a) Materiál b) Nedokončená výroba c) Polotovary d) Hotové výrobky e) Zboží f) Zvířata 2. PENÍZE a) Peníze v hotovosti na pokladně b) Peníze na účtech u bank c) Ceniny d) Krátkodobé cenné papíry e) Pohledávky Materiál základní suroviny (kov, dřevo, kůže) pomocné materiály (barvy, mořidla, maziva) obaly (kartóny, plechovky) pohonné hmoty (nafta, benzín) drobné nářadí (šroubováky, vrtáky) kancelářské potřeby (papíry, tužky, šanony) čistící prostředky (úklidové prostředky) Nedokončená výroba nedokončené výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné rozešité kalhoty Polotovary rozpracované výrobky v takovém stupni rozpracovanosti, že již jsou prodejné (mražená pizza) Zboží výrobky, které podnik nakoupí a beze změny prodá (z výrobku se tedy stává zboží) Zvířata jsou specifickým druhem zásob typickým pro zemědělství Hotové výrobky výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji 1

2 další členění zásob: a) zásoby nakoupené b) zásoby vytvořené vlastní činností oběžný majetek obíhá (tzv. koloběh oběžného majetku) PENÍZE nákup MATERIÁL výdej ze skladu do výroby POLOTOVARY převod do skladu hotových výrobků HOTOVÉ VÝROBKY prodej PENÍZE ZÁSADY RACIONÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ nakupujeme jen to, co potřebujeme (nekupovat nepotřebné věci jen proto, že jsou za výhodnou cenu) nakujeme jen tolik, kolik potřebujeme (doba velkých předzásobení je již pryč spolehlivost dodavatelů) zvažovat náklady související s pořízením zásob (tzn. citlivě se rozhodovat kdy a kolik nakoupit) ZÁSADY RACIONÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ je nutné vědět co nejpřesněji znát objem výroby, který je firma na trhu schopna prodat nikdy není vhodné mít mnoho zásob, aby neležely jen tak ve skladu se zásobami jsou spojené náklady a vážou finanční zdroje, proto musíme udržovat zásoby na takové úrovni, aby: zabezpečily plynulý chod výroby celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší (optimální) Bilance zásob POTŘEBA spotřeba konečná zásoba ZDROJE počáteční zásoba nákup CELKEM = CELKEM PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ Rovnice zásobování: Metody výpočtu spotřeby spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup Spotřeba = lze spočítat Konečná zásoba = si určuje firma sama Počáteční zásoba = na začátku období známe Nákup = neznámá, kterou spočítáme z rovnice a) Podle technické dokumentace (pokud lze přesně normovat spotřebu jednotlivých materiálů) b) Podle výtěžnosti (pokud lze přesně spočítat spotřebu materiálu na jeden výrobek) c) Indexní metoda (pokud známe přesnou spotřebu materiálu v minulém období) 2

3 METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB existuje celá řada metod řízení zásob základní metody jsou: JUST IN TIME ABC JUST IN TIME v překladu: Právě v čas spočívá v tom, že firma sepíše smlouvy se svými dodavateli materiálů a součástek pro výrobu, kde dohodne přesné termíny zásobování tak, aby materiály a součástky šly přímo z nákladního auta do prostor výroby je závislá na naprosté přesnosti, není příliš reálná METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB ABC metoda člení zásoby do 3 kategorií: skupina A základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu skupina B zásoby, které se snadno a relativně rychle objednávají a jejich spotřeba není pro firmu tak významná skupina C počtem druhů nejobjemnější skupina, ale objemem spotřeby ve finančním vyjádření není příliš významná zásobám se poté věnuje různá pozornost, největší pozornost připadá skupině A, nejmenší pozornost skupině C DRUHY ZÁSOB a) Zásoba běžná zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby maximální je těsně po nové dodávce minimální je těsně před novou dodávkou b) Zásoba pojistná množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou c) Zásoba technická pouze u některých druhů zásob u zásob, kde je vyžadován čas na dosušení zásoby apod. (dřevo) EVIDENCE A DOKLADY 1. Dodací list 2. Faktura (daňový doklad) 3. Příjemka 4. Skladní karta 5. Výdejka 6. Kniha došlých faktur 7. Příkaz k úhradě / Výdajový pokladní doklad Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, co za zboží posílá fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží Faktura doklad, který slouží pro: zanesení do účetnictví účely zúčtování daně z přidané hodnoty vznik a uhrazení závazku vystavena v okamžiku zaplacení nebo v okamžiku předání zboží odběrateli někdy se používá tzv. zálohová faktura, kdy odběratel platí dopředu za dodané zboží 3

4 Příjemka doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství POZOR!!!! přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad příjemka je doklad evidující přijaté zboží Skladní karta doklad, vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu při výdeji zásob je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek snižující hodnotu zásoby na novou hodnotu Výdejka, Kniha došlých faktur Výdejka slouží k výdeji ze skladu do výroby Kniha došlých faktur přehled nově vzniklých závazků firmy a o datu a způsobu platby těchto závazků Příkaz k úhradě / Výdajový pokladní doklad slouží k úhradě závazků příkaz k úhradě slouží k bezhotovostní úhradě výdajový pokladní doklad k hotovostní úhradě PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU firma musí vědět: co zákazníci potřebují kolik toho potřebují kolik asi jsou schopni za to zaplstit jaký prostor je na trhu schopen získat s ohledem na konkurenci jak žádané zboží vyrobit v požadovaném množství, kvalitě, čase a za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem vyrobit A. Příprava výroby výzkum a vývoj nového výrobku detailní zpracování technologického postupu inovace stávajících produktů úkolem této fáze je tedy: provést konstrukci samotného výrobku vymyslet technologii výroby, vč. pracnosti (tj. náročnost na pracovní čas strojů a lidí) složitý proces, proto řada firem využívá možnosti zakoupit již hotovou licenci či know-how B. Samotná výroba organizace výroby, tj. pracovišť, práce, zásob a financování 4

5 PROVÁDĚNÍ VÝKONŮ PODNIKU výsledkem činnosti podniku jsou buď výrobky nebo služby výrobky a služby = VÝKONY každý výrobek musí projít technickou kontrolou, cílem je oddělit výrobky vadné od výrobků bezvadných vadný výrobek se nazývá ZMETEK, a ty mohou být: opravitelné neopravitelné zmetků by se mělo vyrábět co nejméně, nejlépe žádné předáním hotových výrobků u výrobních útvarů do útvarů prodejních končí výrobní činnost a začíná činnost prodejní prodejní činností rozumíme pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli a všechny činnosti, které s tímto pohybem souvisí prodejní činnosti: Průzkum potřeb na trhu Marketingová komunikace a reklama Plánování prodeje a zásob hotových výrobků Právní zajištění prodeje Skladování hotových výrobků a expedice Určování cest výrobků k odběratelům Splnění dodávky a fakturace v plánu prodeje si podnik sestavuje přehled zdrojů svého prodeje a porovnává jej s přehledem určení svého prodeje zdroje prodeje se musí rovnat určení prodeje při prodejní činnosti se uzavírají stejné smlouvy, jako při činnosti zásobovací, tj. kupní smlouvy a smlouvy o dílo expedice je příprava výrobků k odběru, vyhotovení expedičních dokladů (dodacích listů) a naložení na dopravní prostředky OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY splněním dodávky končí prodej výrobků, ale nekončí všechny povinnosti prodávajícího (odpovědnost prodejce za vady) splnění nastává: předáním výrobků kupujícímu předáním výrobků prvnímu dopravci k přepravě předáním výrobků poště k odeslání služby, které jsou poskytovány zákazníkům, a měly by zvýšit úspěšnost obchodní jednotky jedná se o: lokalizaci prodejny velikost, prostorové uspořádání a vzhled prodejny personál prodejny cenovou hladinu obchodní sortiment služby 5

6 LOKALIZACE PRODEJNY čím vzdálenější je prodejny, tím menší je pravděpodobnost, že zde bude zákazník nakupovat výjimku tvoří občasné a speciální potřeby, které zákazníci pravidelně nekupují a jsou ochotni je nakupovat i ve vzdálenější lokalitě VELIKOST, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A VZHLED celkový vzhled je jeden ze způsobů komunikace se zákazníkem to, jak je prodejna vnímána a co mohou zákazníci očekávat, je velmi důležité k dispozičnímu řešení prodejny patří i místo a způsob rozmístění zboží PERSONÁL PRODEJNY prodavači jsou v přímém kontaktu s kupujícími, proto by měl být kladen velký důraz na jejich profesionalitu a odbornost, ale i vzhled a komunikační dovednosti CENOVÁ HLADINA jsou-li ceny vyšší, než je průměrná hladina příslušného sortimentu, zákazník vnímá prodejnu jako exklusivní OBCHODNÍ SORTIMENT maloobchod se musí dobře rozhodnout, jaký sortiment bude nabízet cílovému trhu volí si také různou hloubku a šířku sortimentu SLUŽBY nákup na splátky rozvoz zboží instalace zboží dárkové balení pozáruční servis výměna zboží hlídání dětí věrnostní programy apod. 6

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle VÝROBA A PRODEJ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle VÝROBA A PRODEJ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle VÝROBA A PRODEJ Výroba je základní fází hospodářského procesu - základní proto, že pokud nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, směňovat ani spotřebovávat. Výroba je hodnototvorný

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Eva Heřmanská TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více