B Návod k použití Vestavná elektrická trouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba"

Transkript

1 B Návod k použití Vestavná elektrická trouba

2 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče. Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti. Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnost dětí a nesvéprávných osob 2 Bezpečnostní opatření při instalaci 3 Elektrická bezpečnostní opatření 3 Bezpečnost při provozu 3 Popis spotřebiče 4 Celkový pohled 4 Příslušenství trouby 4 Před prvním použitím 5 První čištění 5 Nastavení hodin 5 Denní používání 5 Zapnutí a vypnutí trouby 5 Chladicí ventilátor 6 Funkce trouby 6 Vložení příslušenství trouby 6 Nasazení/odstranění tukového filtru 7 Displej 7 Nastavení funkcí hodin 8 Zrušení funkcí hodin 8 Užitečné rady a tipy 8 Vnitřní strana dveří 8 Pečení moučných jídel 9 Pečení masa 14 Grilování 16 Zavařování 17 Sušení 18 Rozmrazování 19 Čištění a údržba 19 Strop trouby 20 Drážky na rošty 21 Žárovka trouby 21 Dveře trouby a skleněné tabule 22 Co dělat, když Likvidace 23 Servis a náhradní díly 24 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace Bezpečnost dětí a nesvéprávných osob Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, které jim brání v bezpečném používání spotřebiče, s výjimkou situace, kdy je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče.

3 Bezpečnostní informace 3 Pokud jsou v blízkosti trouby děti, zapněte dětskou pojistku. Je-li dětská pojistka zapnutá, děti nemohou troubu náhodně zapnout. Bezpečnostní opatření při instalaci Instalaci smí provádět kvalifikovaný elektrikář. Jestliže se neobrátíte na kvalifikovaného elektrikáře, nebudete moci v případě závady uplatnit záruku. K zajištění bezpečnosti se při instalaci řiďte pokyny v části "Instalace". Elektrická bezpečnostní opatření Elektrické zapojení tohoto spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. K zajištění bezpečnosti při elektroinstalaci je nutné dodržovat pokyny v části "Instalace". Nebezpečí požáru Dveře otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru. Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň. Hrozí nebezpečí požáru. Neskladujte ve spotřebiči hořlavé materiály. Hrozí nebezpečí požáru. Bezpečnost při provozu Barevné změny na smaltu trouby nemají vliv na výkon spotřebiče. Záruka se tím neruší. Tento spotřebič používejte jen k pečení masa a moučníků. Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce se nesmí kabel dotýkat horkých dveří trouby nebo být v jejich blízkosti. Vnitřní část spotřebiče se při použití zahřívá na vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Spotřebič nezakrývejte alobalem, aby se nepoškodil smalt trouby. Na dno trouby nestavte pekáč ani plech, protože by se mohl poškodit smalt trouby. Nikdy nelijte vodu přímo do trouby, aby se smalt nepoškodil, nebo nezbarvil. Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody použijte proto hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat skvrny, které se nemusí podařit odstranit. Dveře trouby neotvírejte nikdy násilím. Při instalaci nebo odstraňování skleněných tabulí buďte velmi opatrní. Nenechávejte v troubě po dopečení vlhká jídla, protože vlhkost může poškodit smalt. Po vypnutí chladicího ventilátoru nenechávejte jídla v troubě nezakrytá. V troubě nebo na skle dveří se může srážet vlhkost. Čištění a údržba Před každou údržbou vždy spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji.

4 4 Popis spotřebiče Na čištění skla dveří nepoužívejte abrazivní tekuté prostředky ani kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch skla. Sklo by pak mohlo popraskat a rozbít se. Popis spotřebiče Celkový pohled Ovládací panel 2 Kontrolka napájení 3 Ovladač pro funkce trouby 4 Displej 5 Ovladač teploty 6 Displej teploty 7 Topné těleso 8 Žárovka trouby 9 Ventilátor a tukový filtr 10 Spodní ohřev 11 Drážky na rošty trouby, vyjímatelné 12 Polohy roštů Příslušenství trouby Rošt trouby Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.

5 Před prvním použitím 5 Mělký plech na pečení Na koláče a drobné pečivo. Hluboký plech na pečení Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku. Před prvním použitím První čištění Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. POZOR Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch. Řiďte se částí " Čištění a údržba". Nastavení hodin Trouba funguje jen v případě, že byl nastaven denní čas. Po připojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu automaticky bliká kontrolka funkce Čas. K nastavení aktuálního denního času použijte tlačítko " + " nebo " - ". Asi po 5 vteřinách blikání přestane a zobrazí se nastavený denní čas. Chcete-li čas změnit, nesmíte nastavit automatickou funkci (Délka nebo Konec ) současně. Denní používání Chcete-li troubu použít, zatlačte zasunovací ovladač. Ovladač se vysune. Zapnutí a vypnutí trouby 1. Otočte ovladačem funkcí trouby na funkci trouby. 2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Jakmile je trouba v provozu, rozsvítí se kontrolka napájení. Současně se zvyšováním teploty se zapne displej teploty. 3. K vypnutí trouby otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy Vypnuto.

6 6 Denní používání Chladicí ventilátor Chladicí ventilátor se spustí automaticky k ochlazení povrchu spotřebiče. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče. Funkce trouby Funkce trouby Osvětlení Horký vzduch Horký vzduch Pizza Tradiční pečení Pečení Spodni ohřev Rozmrazit Gril Velkoplošný gril Infrapečení Použití Tuto funkci používejte k osvětlení vnitřku trouby. K pečení jídla na maximálně třech úrovních v troubě současně. Snižuje teplotu trouby (20-40 C) v porovnání s tradičním ohřevem. Také k sušení potravin. Pro pečení jídel, která vyžadují intenzivnější zhnědnutí a křupavější spodek, na jedné úrovni. Snižuje teplotu trouby (20-40 C) v porovnání s tradičním ohřevem. Pro pečení moučníků a masa na jedné úrovni trouby. K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou a k zavařování. K rozmrazování zmrazených potravin. Ke grilování plochých kousků uprostřed grilu a k opékání topinek. Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a k opékání topinek. Pro pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné úrovni. Také k zapékání a zhnědnutí jídla. Vložení příslušenství trouby Zásuvné příslušenství zasunujte tak, aby prohlubně byly vzadu v troubě a směřovaly dolů. Zasuňte příslušenství do drážek na jedné z úrovní trouby. Na hlubokém plechu a roštu trouby jsou na obou stranách prohlubně. Tyto prohlubně a tvar drážek brání překlopení příslušenství trouby.

7 Denní používání 7 Společné zasunutí roštu a hlubokého plechu na pečení masa Rošt trouby položte na hluboký plech na pečení. Zasuňte hluboký plech na pečení do drážek na jedné z úrovní trouby. Nasazení/odstranění tukového filtru Tukový filtr nasazujte pouze při pečení masa k ochraně topného tělesa zadní stěny trouby před stříkajícím tukem. Displej Nasazení tukového filtru Uchopte tukový filtr za držáček a zasuňte dva úchyty dolů do otvoru na zadní stěně trouby (otvor ventilátoru). Odstranění tukového filtru Uchopte tukový filtr za držáček, vyhákněte ho a vytáhněte ven Kontrolky funkcí 2 Časový displej 3 Kontrolky funkcí 4 Tlačítko " + " 5 Tlačítko voliče 6 Tlačítko " - " 6 5 4

8 8 Užitečné rady a tipy Nastavení funkcí hodin 1. Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, až začne blikat kontrolka požadované funkce. 2. K nastavení času pro Minutku, Délku nebo Konec použijte tlačítko " + " nebo " - ". Rozsvítí se příslušná kontrolka. Po uplynutí času začne kontrolka funkce blikat a na 2 minuty zazní zvukový signál. U zapnutých funkcí Délka a Konec se trouba vypne automaticky. 3. Zvukový signál vypnete stiskem jakéhokoli tlačítka. Funkce hodin Denní čas Minutka Délka Konec Použití Ukazují čas. K nastavení, změně nebo kontrole času. K odpočítávání času. Po uplynutí nastaveného času zazní signál. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby. K nastavení délky zapnutí trouby. K nastavení času vypnutí funkce trouby. Funkce Délka a Konec lze použít současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí trouby. V tomto případě nejprve nastavte funkci Délka, pak Konec. Zrušení funkcí hodin 1. Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, až začne blikat kontrolka požadované funkce. 2. Stiskněte a podržte tlačítko " - ". Za několik vteřin se funkce hodin vypne. Užitečné rady a tipy Vnitřní strana dveří Na vnitřní straně dveří trouby můžete najít: čísla úrovně roštů informace o funkcích trouby, doporučené úrovni roštů a teplotách pro typická jídla. Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.

9 Užitečné rady a tipy 9 Pečení moučných jídel Všeobecné pokyny Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách. Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla. Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají. Jak používat tabulky pro pečení Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu. Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo. Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o minut delší. Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. Teplotu proto ale hned neměňte. Rozdíly se během pečení vyrovnají. Pečení moučníků na jedné úrovni - pečení ve formě Druh pečení Funkce trouby Úroveň Teplota ( C) Čas (h:min) Bábovka nebo Horký vzduch :50-1:10 brioška Koláč Madeira/ Horký vzduch :10-1:30 Ovocné koláče Piškotová buchta Horký vzduch :25-0:40 Piškotová buchta Tradiční pečení :25-0:40 Korpus - křehké těsto Horký vzduch :10-0:25 1) Korpus - piškotové Horký vzduch :20-0:25 těsto Jablečný koláč Tradiční pečení :50-1:00 Jablečný koláč (2 formy, Ř 20 cm, položené úhlopříčně) Horký vzduch :10-1:30 Jablečný koláč (2 formy, Ř 20 cm, položené úhlopříčně) 1) Předehřejte troubu. Tradiční pečení :10-1:30

10 10 Užitečné rady a tipy Pečení moučníků na jedné úrovni - koláče/cukroví/chléb na plechu na pečení Druh pečení Funkce trouby Úroveň Teplota ( C) Čas (h:min) Kynutá pletýnka/ Tradiční pečení :30-0:40 věnec Vánoční štola 1) Tradiční pečení :40-1:00 Chléb (žitný chléb) Tradiční pečení 1 - nejprve 1) 230 0:25 - potom :30-1:00 Zákusky z listového těsta s krémem/ banánky 1) Roláda 1) Drobenkový koláč, suchý Máslový mandlový koláč/cukrové koláčky 1) Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2) Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 2) Ovocné koláče z křehkého těsta Kynutý koláč s jemnou náplní (např. tvaroh, smetana, pudink) 1) Tradiční pečení :15-0:30 Tradiční pečení :10-0:20 Horký vzduch :20-0:40 Tradiční pečení :15-0:30 Horký vzduch :35-0:50 Tradiční pečení :35-0:50 Horký vzduch :40-1:20 Tradiční pečení :40-1:20 Nekvašený chléb Horký vzduch :08-0:15 1) Předehřejte troubu. 2) Použijte hluboký plech na pečení. Pečení na jedné úrovni - čajové pečivo Druh pečení Funkce trouby Úroveň Teplota ( C) Čas (h:min) Placičky z křehkého Horký vzduch :06-0:20 těsta Stříkané pečivo Horký vzduch :20-0:30

11 Užitečné rady a tipy 11 Druh pečení Funkce trouby Úroveň Teplota ( C) Čas (h:min) Stříkané pečivo 1) Tradiční pečení :20-0:30 Sušenky z třeného Horký vzduch :15-0:20 těsta Pečivo z vaječného Horký vzduch :00-2:30 bílku, sněhové pusinky Mandlové pusinky Horký vzduch :30-0:60 Malé pečivo z kynutého těsta Malé listové pečivo 1) Horký vzduch :20-0:40 Horký vzduch :20-0:30 Rolky 1) Horký vzduch :20-0:35 Rolky 1) Tradiční pečení :20-0:35 Malé koláčky (20 kousků na plech) 1) Horký vzduch :20-0:30 Malé koláčky (20 kousků na plech) 1) Tradiční pečení :20-0:30 1) Předehřejte troubu. Pečení moučníků na více než jedné úrovni - koláče/cukroví/chléb na plechu Jídlo Ventilátor 2 úrovně Ventilátor 3 úrovně Teplota ( C) Čas (h:min) Zákusky z listového 1 / :35-0:60 těsta s krémem/banánky Koláč s drobenkou, 1 / :30-0:60 suchý 1) Předehřejte troubu. Pečení moučníků na více než jedné úrovni - sušenky/koláčky/cukroví/rolky Jídlo Ventilátor 2 úrovně Ventilátor 3 úrovně Teplota ( C) Čas (h:min) Placičky z křehkého 1 / 3 1 / 3 / :15-0:35 těsta Stříkané pečivo 1 / 3 1 / 3 / :20-0:60 Sušenky z třeného 1 / :25-0:40 těsta Čajové pečivo z vaječného bílku, sněhové pusinky 1 / :10-2:50

12 12 Užitečné rady a tipy Jídlo Ventilátor 2 úrovně Ventilátor 3 úrovně Teplota ( C) Čas (h:min) Mandlové pusinky 1 / :40-1:20 Malé pečivo z kynutého 1 / :30-0:60 těsta Malé listové pečivo 1) 1 / :30-0:50 Rolky 1 / :30-0:45 Malé koláčky (20 1 / :25-0:40 kousků na plech) 1) 1) Předehřejte troubu. Rady k pečení Výsledky pečení Možná příčina Řešení Spodek koláče je příliš světlý Špatná úroveň drážek Zasuňte koláč víc dolů Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, s vodním pruhem) Příliš vysoká teplota pečení Nastavte nižší teplotu pečení Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, s vodním pruhem) Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, s vodním pruhem) Koláč je příliš suchý. Koláč je příliš suchý. Koláč nehnědne rovnoměrně Koláč nehnědne rovnoměrně Koláč není po nastavené době upečený Příliš krátká doba pečení V těstě je příliš mnoho tekutiny Příliš nízká teplota trouby Příliš dlouhá doba pečení. Příliš vysoká teplota trouby a příliš krátká doba pečení. Nerovnoměrně rozetřené těsto Příliš nízká teplota. Prodlužte dobu pečení Dobu pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu tření těsta, zejména používáteli kuchyňského robota Nastavte vyšší teplotu Zkraťte dobu pečení Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení Těsto rovnoměrně rozetřete na plech Použijte mírně vyšší nastavení teploty trouby. Tabulka pro horkovzdušné pečení Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání.

13 Užitečné rady a tipy 13 Jídlo Úroveň police Teplota C Čas (min) Pizza (slabé těsto) 1) Pizza (s velkou náplní) Ovocné koláčky Špenátový koláč Quiche Lorraine Tvarohový koláč, kulatý Tvarohový koláč, na plechu Jablečný koláč, s horní vrstvou Zeleninový koláč Nekvašený chléb 1) Listové těsto s náplní ) Flammekuchen (alsaské jídlo podob né pizze) 1) Pirohy (ruské pirohy s náplní) 1) 1) Předehřejte troubu Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Úroveň Teplota C Čas h : min police Zapečené těstoviny Tradiční pečení :45-1:00 Lasagne Tradiční pečení :25-0:40 Zapékaná zelenina 1) Infrapečení :15-0:30 Bagety zapečené s roztaveným sýrem 1) Infrapečení :15-0:30 Sladké nákypy Tradiční pečení :40-0:60 Rybí nákypy Tradiční pečení :30-1:00

14 14 Užitečné rady a tipy Jídlo Funkce trouby Úroveň Teplota C Čas h : min police Plněná zelenina Infrapečení :30-1:00 1) troubu předehřejte Hotová jídla Jídlo Funkce trouby Úroveň police Teplota C Čas Hranolky 1) Infrapečení řiďte se návodem výrobce 1) Poznámka: Hranolky při pečení 2-3 x obraťte Pečení masa Při pečení masa nasaďte tukový filtr! Nádoba na pečení K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce). Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na roštu nad hlubokým plechem k zachycení tuku. (je-li součástí vybavení) Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější. Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete péct v pekáči bez pokličky. Údaje v následující tabulce jsou jen orientační. Pokyny k tabulce pečení masa. V troubě doporučujeme péct maso a ryby až od váhy 1 kg. Do nádoby na pečení nalijte trochu tekutiny, zabráníte tím připečení vystřikující masové šťávy nebo tuku. Maso podle potřeby (po 1/2-2/3 doby pečení) obraťte. Velké pečeně a drůbež je lepší několikrát během doby pečení podlít masovou šťávou. Troubu vypněte asi 10 minut před koncem doby pečení a k dopečení využijte zbytkové teplo. Hovězí Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Hovězí v pekáči 1-1,5 kg Tradiční pečení Teplota C Čas (h:min) :00-2:30 Rostbíf nebo plátky na cm tloušťky

15 Užitečné rady a tipy 15 Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police - nepropečený 1) na cm tloušťky - střední na cm tloušťky - dobře propečený na cm tloušťky 1) troubu předehřejte Vepřové Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Ramínko, krkovička, kýta v celku Teplota C Čas (h:min) Infrapečení :05-0:06 Infrapečení :06-0:08 Infrapečení :08-0:10 Teplota C Čas (h:min) 1-1,5 kg Infrapečení :30-2:00 Řízek, žebírko 1-1,5 kg Infrapečení :00-1:30 Sekaná 750 g - 1 kg Vepřové koleno (předvařené) Telecí 750 g - 1 kg Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Infrapečení :45-1:00 Infrapečení :30-2:00 Teplota C Čas (h:min) Telecí pečeně 1 kg Infrapečení :30-2:00 Telecí koleno 1,5-2 kg Infrapečení :00-2:30 Jehněčí Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Jehněčí kýta, jehněčí pečeně Teplota C Čas (h:min) 1-1,5 kg Infrapečení :15-2:00 Jehněčí hřbet 1-1,5 kg Infrapečení :00-1:30

16 16 Užitečné rady a tipy Zvěřina Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Zaječí hřbet, zaječí kýta 1) až 1 kg Tradiční pečení Hřbet ze zvěřiny 1,5-2 kg Tradiční pečení Kýta ze zvěřiny 1,5-2 kg Tradiční pečení 1) troubu předehřejte Drůbež Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Kusy drůbeže Půlka kuřete g každý g každá Teplota C Čas (h:min) :25-0: :15-1: :30-2:15 Teplota C Čas (h:min) Infrapečení :35-0:50 Infrapečení :35-0:50 Kuře, brojler 1-1,5 kg Infrapečení :45-1:15 Kachna 1,5-2 kg Infrapečení :15-1:45 Husa 3,5-5 kg Infrapečení :30-3:30 Krůta 2,5-3,5 kg Infrapečení :45-2:30 Krůta 4-6 kg Infrapečení :30-4:00 Ryba (dušená) Druh masa Množství Funkce trouby Úroveň police Celá ryba 1-1,5 kg Tradiční pečení Grilování Grilovací funkci vždy používejte s maximální teplotou. Vždy grilujte se zavřenými dveřmi trouby Teplota C Čas (h:min) :45-1:15

17 Užitečné rady a tipy 17 Vždy prázdnou troubu předehřejte na 5 minut pomocí grilovací funkce. Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování. Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb. Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání. Jídlo ke grilování Úroveň police Čas 1. strana 2. strana Karbanátky min. 6-8 min. Vepřový řízek min min. Uzeniny min. 6-8 min. Hovězí steaky, telecí min 5-6 min. steaky Hovězí filety, hovězí min min. pečeně (okolo 1 kg) Toast 1) min. 3-5 min. Toast s oblohou min ) Nepředehřívejte Zavařování K zavařování používejte pouze zavařovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávěrem typu Twist-Off nebo bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné. Používejte první úroveň drážek zdola. Sklenice postavte na plech. Vejde se na něj až šest sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplněné do stejné výše a dobře uzavřené. Postavte sklenice na plech tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Do mělkého plechu nalijte 1/2 litru vody, aby v troubě byla dostatečné vlhko. Jakmile se v prvních sklenicích začnou tvořit bublinky (u 1litrových sklenic asi za minut), troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 C (viz tabulka). Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání. Měkké ovoce Suroviny k zavařování Teplota ve C Zavařování do začátku perlení Další vaření při 100 C v min v min. Jahody, borůvky, maliny, zralý angrešt

18 18 Užitečné rady a tipy Suroviny k zavařování Teplota ve C Zavařování do začátku perlení v min. Další vaření při 100 C v min Nezralý angrešt Peckoviny Suroviny k zavařování Teplota ve C Zavařování do začátku perlení v min. Další vaření při 100 C v min Hrušky, kdoule, švestky Zelenina Suroviny k zavařování Teplota ve C Zavařování do začátku perlení Další vaření při 100 C v min v min. Mrkve 1) Okurky Smíšená nakládaná zelenina Kedlubny, hrášek, chřest ) Nechte dojít ve vypnuté troubě Sušení Na rošty trouby položte papír na pečení. Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání. Zelenina Suroviny k sušení Teplota ve C Úroveň police Čas v hodinách (orientačně) 1 úroveň 2 úrovně fazole / Papriky (proužky) / Polévková zelenina / Houby / Bylinky / Ovoce Suroviny k sušení Teplota ve C Úroveň police Čas v hodinách (orientačně) 1 úroveň 2 úrovně Švestky /

19 Čištění a údržba 19 Suroviny k sušení Teplota ve C Úroveň police Čas v hodinách (orientačně) 1 úroveň 2 úrovně Meruňky / Jablečné plátky / Hrušky / Rozmrazování Vybalené potraviny položte v talíři na rošt. Nezakrývejte je talířem ani miskou. Tím byste značně prodloužili čas rozmrazování. Zasuňte rošt do první úrovně zdola. Chcete-li zjistit, jakou funkci trouby musíte použít, přečtěte si seznam funkcí trouby v části Denní používání. Jídlo Čas rozmrazování (min) Další čas rozmrazování (min) Poznámky Kuře, 1000 g Kuře položte na obrácený podšálek ve velkém talíři a v polovině doby obraťte. Maso, 1000 g Uprostřed smažení obraťte Maso, 500 g Uprostřed smažení obraťte Pstruh, 150g Jahody, 300 g Máslo, 250 g Smetana, 2 x 200 g Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní neúplně rozmrazené kousky Zdobený dort, 1400 g Čištění a údržba UPOZORNĚNÍ Před čištěním spotřebiče je nutné ho nejdřív vypnout. Přesvědčte se, zda spotřebič už vychladl.

20 20 Čištění a údržba UPOZORNĚNÍ Z bezpečnostních důvodů nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji. POZOR Nepoužívejte korozivní prostředky nebo prostředky s drsnými částicemi, ostré předměty, odstraňovače skvrn nebo abrazivní houbičky. UPOZORNĚNÍ K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo kovové škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule se může poškodit. POZOR Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce. Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku. K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek. Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se. Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby. Všechno příslušenství trouby vyčistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout. Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu. Strop trouby Topné těleso na stropě trouby můžete sklopit a strop pak snadno umýt. UPOZORNĚNÍ Před sklopením topného tělesa vypněte spotřebič. Přesvědčte se, zda spotřebič už vychladl. Hrozí nebezpečí popálení! Sklopení topného tělesa 1. Odstraňte drážky na rošty. 2. Oběma rukama podržte topné těleso zepředu. 3. Vytáhněte ho dopředu a ven přes odpor pružiny podél držáků po obou stranách. 4. Topné těleso se sklopí dolů. Nyní můžete vyčistit strop trouby. Umístění topného tělesa 1. Topné těleso instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

21 Čištění a údržba 21 Umístěte topné těleso správně po obou stranách na držáky na vnitřní stěně trouby. 2. Nasaďte drážky. Drážky na rošty Odstranění drážek na rošty 1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby. 2. Odtáhněte zadní část drážek od stěny trouby a vytáhněte je z trouby. 2 1 Instalace drážek na zasunutí roštů Drážky instalujte stejným postupem v opačném pořadí. Důležité! Zakulacené konce drážek musejí směřovat dopředu! Žárovka trouby UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou žárovky trouby: Vypněte troubu. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce, nebo vypněte jistič. Na dno trouby položte nějakou látku k ochraně žárovky i skleněného krytu. Výměna žárovky osvětlení trouby/čištění skleněného krytu 1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odstraňte ho. 2. Skleněný kryt vyčistěte. 3. Vyměňte žárovku v troubě za novou žárovku do trouby odolnou 300 C. 4. Nasaďte skleněný kryt.

22 22 Čištění a údržba Dveře trouby a skleněné tabule Před čištěním dveří trouby doporučujeme jejich sejmutí z trouby. POZOR Při snímání dveří trouby buďte opatrní. Dveře jsou těžké! Odstranění dveří trouby 1. Dveře trouby úplně otevřete. 2. Pak zvedněte co možná nejvíce upínací páčky (A) na obou dveřních závěsech. A A 3. Dveře trouby přivřete až k první zarážce (úhel přibl. 45 ). 4. Oběma rukama podržte dveře trouby a vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od trouby. 5. Nyní můžete odstranit vnitřní skleněné tabule a vyčistit je. Při instalaci dveří proveďte stejný postup v opačném pořadí. POZOR Se skleněnými tabulemi zacházejte opatrně, mohou prasknout. 45 Dveře trouby mají 2, 3 nebo 4 skleněné tabule (podle modelu). Dveře položte vnější stranou dolů na měkkou a rovnou podložku, aby se nepoškrábaly. Vytažení a vyčištění skleněných tabulí dveří 1. Podržte okrajovou lištu dveří (B) horní strany dveří na obou stranách a stiskněte ji směrem dovnitř k uvolnění uzávěru. B

23 Co dělat, když Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji. 3. Uchopte skleněné tabule jednu po druhé na jejich horní straně a vytáhněte je nahoru z kolejniček. 4. Čištění skleněných tabulí dveří Tabule vrátíte zpět provedením stejného postupu v opačném pořadí. Nejprve vraťte menší tabuli, potom velkou tabuli. Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Trouba nehřeje Trouba není zapnutá Zapněte troubu Trouba nehřeje Hodiny nejsou nastavené Nastavte hodiny Trouba nehřeje Nejsou provedena nutná Zkontrolujte nastavení nastavení Trouba nehřeje Uvolněná pojistka v pojistkové skříňce Zkontrolujte pojistku. Jestliže pojistka vypadne víckrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Osvětlení trouby nesvítí Žárovka trouby je vadná Vyměňte žárovku trouby Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na prodejce nebo na servisní středisko. UPOZORNĚNÍ Tento spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná osoba s příslušným oprávněním. V případě chyby v obsluze spotřebiče budete muset návštěvu technika ze servisního střediska zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace pro spotřebiče s kovovou přední částí: Při otevření dveří během pečení nebo ihned po jeho skončení může být na skle pára. Likvidace Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci

24 24 Servis a náhradní díly elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál Balicí materiál je přátelský k životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště. UPOZORNĚNÍ Před likvidací spotřebiče je nutné ho znehodnotit tak, aby nebyl nebezpečný. Proveďte to vytažením síťové zástrčky ze zásuvky a odříznutím napájecího kabelu od spotřebiče. Servis a náhradní díly Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve závadu odstranit sami. Řiďte se částí "Co dělat, když...". Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na místní servisní středisko. K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje. Najdete je na výrobním štítku. Napište si je sem: Označení modelu... Výrobní číslo (PNC")... Sériové číslo (S.No.")... Druh poruchy Chybová hlášení Používejte pouze originální náhradní díly. Originální náhradní díly můžete zakoupit pouze v našem servisním středisku a autorizovaných obchodech s náhradními díly.

25 25

26 26

27 27

28 A

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EON3430AO...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN CS Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 EOB6850...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba 2 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Bezpečnostní pokyny Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst dodržovat

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU CZ PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N. CS Návod k použití

BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N. CS Návod k použití BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Návod k použití 2 Návod na používanie 29 CS SK. Sporák Sporák ZCK552H1WA ZCK552H1XA

Návod k použití 2 Návod na používanie 29 CS SK. Sporák Sporák ZCK552H1WA ZCK552H1XA CS SK Návod k použití 2 Návod na používanie 29 Sporák Sporák ZCK552H1WA ZCK552H1XA CZ SK Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 7 Před prvním použitím 8 Varná deska Denní

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO... EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

návod k použití Elektrická vestavná trouba EOB63300

návod k použití Elektrická vestavná trouba EOB63300 návod k použití Elektrická vestavná trouba EOB63300 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 3 Před prvním

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N CS NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

návod k použití návod na používanie

návod k použití návod na používanie návod k použití návod na používanie Sporák Sporák CZ SK EKK53520 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA. Vážený zákazníku! Pokyny pro připojení. Informační štítek

ELEKTRICKÁ TROUBA. Vážený zákazníku! Pokyny pro připojení. Informační štítek Návod k obsluze CZ ELEKTRICKÁ TROUBA Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Pro jednodušší použití výrobku

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k použití HB 23GB540

Návod k použití HB 23GB540 Návod k použití HB 23GB540 Q4ACZM2198 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Návod na použitie CZ

Návod k použití Návod na použitie CZ Návod k použití Návod na použitie CZ SK Kombinovaný sporák Kombinovaný sporák EKK 603500 2 electrolux Vítejte ve světě Electroluxu electrolux 3 Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si,

Více