Katalog vzdělávání podzim 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání podzim 2015"

Transkript

1 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1

2 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro Vás Novinky 2 Vzdělávací cykly str. 7 Controllingová akademie Diplomovaný controller Certifikovaný finanční manažer Praktické finance pro nefinanční manažery 3 Excelentně s Excelem str. 25 MS Excel pro analytiky a controllery MS Excel makra a VBA Finanční modelování v MS Excel Makra a VBA pro pokročilé Power Pivot začněte s BI ve financích Dashboard reporty a MS Excel 4 Odborné semináře str. 29 Finance, controlling, účetnictví Semináře v AJ 5 Manažerské tréninky str On-line vzdělávání str. 43 Finance a controlling Finance pro nefinanční manažery Excel pro finance 7 Konference str Zakázkové projekty str. 51 Interní tréninky Poradenství 9 Kontakty str. 55 2

3 Milé dámy, vážení pánové, dovolte nám vyjádřit poděkování za přízeň a důvěru, kterou do nás vkládáte již dvacet let. Kulaté výročí je vždy vhodnou příležitostí k ohlédnutí a k bilancování proběhlých aktivit. Controller Institut úspěšně pokračuje v krocích k naplnění vize být nejlepším poskytovatelem vzdělávání v oblasti controllingu a financí. Snažíme se, aby naše služby byly komplexní a odpovídaly Vašim potřebám, specifickým kritériím i časovým možnostem. Vaše pozitivní ohlasy nás motivovaly nejen k inovaci osvědčených vzdělávacích cyklů, ale rovněž ke zpracování nových témat, která vycházejí z aktuálních potřeb českých firem. Otevřené semináře jsme doplnili o e-learningové kurzy jako vhodnou alternativu pro případ, že nemůžete kurz absolvovat osobně, anebo jako doplněk ke klasické formě vzdělávání. Nedílnou součástí našich vzdělávacích aktivit se staly konference a diskusní fóra, které jsou důležitou platformou pro efektivní sdílení informací a zkušeností mezi odbornou veřejností. Věříme, že zde načerpáte inspiraci i know-how pro své budoucí projekty. Rádi Vám také pomůžeme jako poradci či školitelé přímo u Vás ve firmě. Širokou nabídku interních seminářů, otevřených kurzů či elearnigových programů si můžete prohlédnout už dnes v podzimním katalogu. Těšíme se na Vás. S úctou Olga Cechlová a Ladislav Profota Jednatelé Conroller Institutu více na 3

4 Jak šel čas 4

5 Slavíme 20 let Controller Institut Vyberte si svůj dárek. Všechny novinky v odborných seminářích v sezóně podzim 2015 se slevou 20 %. Přehled nových seminářů a tréninků najdete na straně 6. více na 5

6 Novinky Na podzim 2015 v naší nabídce NOVĚ naleznete: Odborné semináře sleva 20 % ÎÎOblasti manažerského řízení z pohledu controllera ÎÎProsazení strategie s Balanced Scorecard ÎÎControllingové objekty a jejich použití v informačním systému ÎÎFinancování provozu a rozvoje firmy ÎÎOdpisy a správa hmotného majetku ÎÎControlling ve stavebnictví ÎÎLogistický controlling ÎÎMakra a VBA pro pokročilé ÎÎBusiness Finance in English Sledujeme trendy, hledáme nová řešení, nasloucháme potřebám klientů. Manažerské tréninky ÎÎImprovizace v komunikaci ÎÎStress management s Honzou Vojtkem ÎÎTime management s Honzou Vojtkem Více na 6

7 Vzdělávací cykly Vzdělávací cykly 7

8 Controllingová akademie Přípravné semináře (nejsou povinnou součástí cyklu) Finanční analýza a řízení podnikových financí Nejoblíbenější kurz praktického controllingu Cílem vzdělávacího programu je získat přehled a pochopit koncept moderního controllingu. Ukázat praktické využití jeho metod a nástrojů v manažerském rozhodování a to vše na příkladech z praxe úspěšných firem. Ve třech na sebe navazujících seminářích Vám zprostředkujeme základní metody controllingu a jejich praktickou aplikaci Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera Moduly cyklu Koncepce, funkce a nástroje controllingu Nákladový controlling a řízení ziskovosti Finanční controlling Certifikace Cílová skupina ttcontrolleři a vedoucí finančních úseků odpovědní za budování controllingu ttmajitelé a jednatelé firem, kteří chtějí lépe porozumět souvislostem ttmanažeři všech úrovní řízení s odpovědností za rozpočet nebo ziskovost ttvšichni, kdo se chtějí uplatnit v oblasti controllingu a finančního řízení Bonus pro účastníky cyklu ttzdarma e-learningový kurz A3 Podnikové plánování ttsleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky kategorie A, B ttucelené případové studie v MS Excel včetně správného řešení Certifikace Úspěšný absolvent získá: ttcertifikát Controller Institutu ttcertifikát International Education Society Podmínky získání certifikátu: ttabsolvování tří povinných modulů ttzpracování závěrečné práce na controllingové téma Celková cena cyklu Kč Cena pro členy CAFIN* Ceny jsou uvedeny bez DPH. * Členové České asociace pro finanční řízení mají slevu 13 % Kč Cena pro ostatní 8 Odborně garantováno Staňte se členy asociace. Získejte slevu 13 %. Info webinář Využijte možnost zeptat se online na to, co Vás zajímá. Cyklus blíže představíme a na Vaše dotazy odpovíme. Termín: od 10:00. Více informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. Účast zdarma. Pokud se v budoucnu budu dále vzdělávat v oblasti controllingu, jistě se obrátím na Controller Institut. Petr Šrámek, Rohde & Schwarz závod Vimperk, s. r. o. Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ GSM: +420/

9 Přípravný seminář Finanční analýza a řízení podnikových financí Jak prověřit finanční zdraví podniku Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Seminář poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky a je určen jako vhodná příprava pro controllingové vzdělávání. ttfinanční výkazy a vazby mezi nimi ttzpůsoby financování společnosti ttdlouhodobé a krátkodobé financování ttbilanční pravidla a jejich využití ttoptimalizace kapitálové struktury ttpracovní kapitál, význam, využití ttfinanční analýza tthorizontální analýza účetních výkazů ttvertikální analýza účetních výkazů ttvyužití soustav ukazatelů ttmodely predikce finanční tísně Přípravný seminář Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů Vzdělávací cyklus 20% sleva NOVINKA Seminář se průřezově zaobírá popisem základních metod řízení vybraných oblastí a ukazuje, jak měřit efektivitu těchto procesů. Důraz je kladen na styčné plochy a rozdíly mezi informačními potřebami manažerů, controllerů a účetních. ttnákup a materiálové hospodářství ttskladová logistika, řízení skladů, funkce skladových dokladů ttoceňování skladu z pohledu účetnictví a controllingu ttúdržba a opravy ttsledování nákladů na technologie ttřízení kapacit a nákladů údržby ttinvestiční majetek a jeho evidence ttpořízení majetku, karta majetku a odpisy ttoceňování majetku z pohledu controllingu a účetnictví ttvýroba a výrobní dokumentace ttvýrobní kapacity a metody výrobního plánování ttevidence nákladů ve výrobě a kalkulace sazeb strojů ttprodej, marketing a distribuce ttstandardní KPIs prodeje ttproblémové nákladové položky v řízení prodeje ttřízení lidských zdrojů ttplánování kapacity lidských zdrojů Controllingová akademie Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Ing. Jitka Pánková finanční ředitelka, SERVISBAL OBALY s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha více na 9

10 Controllingová akademie Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje controllingu Controlling jako koncept úspěšného řízení podniku Controlling je koncept pro úspěšné řízení podniku a trvalé zajištění jeho existence. Seminář ukazuje, jak controlling podporuje strategické a operativní řízení prostřednictvím informací, vytváření a koordinace odpovídajících nástrojů. ttpožadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence ttod finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí ttbudování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení ttorganizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře ttpříklady budování controllingového systému v různých typech společností (případové studie) Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Jak efektivně řídit výkonnost podniku Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému manažerského účetnictví, kalkulačního systému, systému plánů a rozpočtů a systému vnitropodnikových (předacích) cen. Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku. ttnákladové položky v rámci manažerského účetnictví ttúroky, odpisy, náklady kapitálu ttnáklady rizika, náklady životního cyklu ttrozdílná pojetí řízení hospodárnosti a řízení účelnosti ttvyužití výkonových norem a rozpočtů ttvnitřní zúčtování nákladů ttútvarová a procesní profit centra ttmetody klasické a ABC kalkulace ttukázky využití nástrojů nákladového controllingu v praxi ttpřípadová studie vztahové veličiny, rozpočet středisek, sestavení vícedimenzionální roční manažerské výsledovky (MNO, MCN) střediskový a procesní pohled Odborní lektoři Ing. Daniel Báča senior consultant, Controller Institut RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut Ing. Jan Bolek finanční ředitel, DEK a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH PC UČEBNA 10

11 Modul 3 Finanční controlling Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Rozkrytí příčin tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku, dopad jednotlivých rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního zdraví firmy i každodenní osvědčené techniky k zajištění adekvátní výše cash-flow jsou hlavními myšlenkami tohoto semináře. ttoběžný majetek, pracovní kapitál a jeho řízení ttdlouhodobý majetek a controlling investic ttúčetní výkazy a klasické ukazatele finanční analýzy v controllingové praxi tthodnotový management, využití ukazatele ROCE, EVA ttpřípadové studie z podnikové praxe ttsystém finančního plánování od prodeje až po finanční výkazy z podnikové praxe (aneb od Prodeje k Výsledovce) ttsystém plánování Cash Flow z podnikové praxe (aneb od Finančního plánu ke Cash Flow) ttpřípadová studie v MS Excel na sestavení provázaného ročního plánu na praktických číslech, uvědomění si souvislostí Odborní lektoři Ing. Daniel Báča senior consultant, Controller Institut Ing. Tomáš Hájek, MBA Finance & Strategické akvizice, ixperta SE RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut Ing. Jitka Pánková finanční ředitelka, SERVISBAL OBALY s. r. o. Reference: Vzdělávací cyklus Celý cyklus hodnotím velmi pozitivně. Získané vědomosti mi již mnohokrát pomohly v mé každodenní praxi. Působím v oblasti, která je zjednodušeně řečeno nedotčená controllingem a snažím se znalosti z absolvovaného cyklu uplatňovat i v divadle, což je sice složité, ale o to více to beru jako výzvu. Ráda se budu ještě vzdělávat dále, pokud mi to pracovní vytížení dovolí. Dagmar Dominová Národní divadlo Vzdělávací cyklus Controllingová akademie byl pro mě jako pro začátečníka v controllingu velkým přínosem. Cyklus mě postupně krok za krokem v jednotlivých modulech obeznámil s problematikou controllingu jako celku a na praktických ukázkách bylo jasně vysvětleno fungování a použití v praxi. Velké plus pro mě znamenaly doprovodné přednášky a cvičení v Excelu, které mi pomohly správně pochopit jednotlivé části controllingu a vzájemnou propojenost. Přednášející lektoři jsou odborníci a hlavně lidé z praxe a jejich osobní praktické zkušenosti obohacují celý cyklus, čímž jsou přednášky mnohem zajímavější a napomáhají tak lepšímu porozumění danému tématu. Z hlediska organizace a komunikace hodnotím Controllingovou akademii zvládnutou na velmi vysoké úrovni, s dostatkem informací a potřebných materiálů. Andrea Lukasová AstraZeneca Czech Republic s. r. o. Controllingová akademie , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH PC UČEBNA více na 11

12 Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení, které se osvědčily v úspěšných firmách. Celý cyklus je veden zkušeným a sehraným lektorským týmem, který Vás zasvětí do teoretického minima a zejména se s Vámi podělí o cenné praktické rady a zkušenosti. Cílová skupina ttcontrollingoví specialisté s odpovědností za manažerský reporting, plánování a vyhodnocování nákladů a ziskovosti, kalkulace apod. ttpracovníci na pozici senior controller ttvedoucí účtáren a finančních oddělení ttpracovníci IT a poradenských firem orientovaných na ekonomické informační systémy Certifikace Úspěšný absolvent získá: ttcertifikát Controller Institutu ttcertifikát International Education Society Podmínky získání certifikátu: ttabsolvování všech povinných modulů cyklu a dvou volitelných seminářů dle vlastního výběru ttsložení písemné závěrečné zkoušky 12 Odborně garantováno Staňte se členy asociace. Získejte slevu 13 %. Bonus pro účastníky cyklu ttsbírka příkladů z controllingu včetně správných řešení v elektronické podobě ttzdarma e-learningový kurz dle výběru z nabídky Controller Institutu (kategorie B) ttsleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky ttucelené případové studie v MS Excel včetně správného řešení Info webinář Cyklus Diplomovaný controller byl jasná volba. Věděla jsem, do čeho jdu. Věděla jsem, že získám spoustu nových a cenných informací, větší rozhled, že mohu různé případy z praxe probrat s lektory, případně kolegy ze stran účastníků. Adéla Elblová, AXTONE s. r. o. Celková cena cyklu Kč Cena pro členy CAFIN * Ceny jsou uvedeny bez DPH. * Členové České asociace pro finanční řízení mají slevu 13 %. Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ GSM: +420/ Kč Cena pro ostatní Využijte možnost zeptat se online na to, co Vás zajímá. Cyklus blíže představíme a na Vaše dotazy odpovíme. Termín: od 10:00. Více informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. Účast zdarma.

13 Přípravné semináře (nejsou povinnou součástí cyklu a nejsou zahrnuty v jeho celkové ceně) Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Finanční analýza a řízení podnikových financí Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera Moduly cyklu 1a Koncepce, funkce a nástroje controllingu b Zavádění controllingu v praxi Pokročilé techniky Investiční controlling 2b řízení ziskovosti IFRS & US GAAP Efektivní prezentace a reporting pro controllery Povinně volitelné semináře ** 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti Finanční controlling Strategický management a controlling Výrobní controlling Planning a Forecasting Finanční modelování v MS Excel Zpracování analýzy návratnosti projektu od A do Z Využití statistických metod pro controllingovou praxi Prodejní controlling jaro 2016 Certifikace ** Pro certifikaci je nutné absolvovat dva z uvedených volitelných seminářů dle vlastního výběru. více na 13

14 Diplomovaný controller Přípravný seminář Finanční analýza a řízení podnikových financí Jak prověřit finanční zdraví podniku Přípravný seminář Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů 20% sleva NOVINKA Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Seminář poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky a je určen nejen jako vhodná příprava pro controllingové vzdělávání, ale i jako vstup do světa financí pro neekonomy. ttfinanční výkazy a vazby mezi nimi ttzpůsoby financování společnosti ttdlouhodobé a krátkodobé financování ttbilanční pravidla a jejich využití ttoptimalizace kapitálové struktury ttpracovní kapitál, význam, využití ttfinanční analýza tthorizontální analýza účetních výkazů ttvertikální analýza účetních výkazů ttvyužití soustav ukazatelů ttmodely predikce finanční tísně Seminář se průřezově zaobírá popisem základních metod řízení vybraných oblastí a ukazuje jak měřit efektivitu těchto procesů. Důraz je kladen na styčné plochy a rozdíly mezi informačními potřebami manažerů, controllerů a účetních. ttnákup a materiálové hospodářství ttskladová logistika, řízení skladů, funkce skladových dokladů ttoceňování skladu z pohledu účetnictví a controllingu ttúdržba a opravy ttsledování nákladů na technologie ttřízení kapacit a nákladů údržby ttinvestiční majetek a jeho evidence ttpořízení majetku, karta majetku a odpisy ttoceňování majetku z pohledu controllingu a účetnictví ttvýroba a výrobní dokumentace ttvýrobní kapacity a metody výrobního plánování ttevidence nákladů ve výrobě a kalkulace sazeb strojů ttprodej, marketing a distribuce ttstandardní KPIs prodeje ttproblémové nákladové položky v řízení prodeje ttřízení lidských zdrojů ttplánování kapacity lidských zdrojů Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Ing. Jitka Pánková finanční ředitelka, SERVISBAL OBALY s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 14

15 Modul 1a Koncepce, funkce a nástroje controllingu Controlling jako koncept úspěšného řízení podniku Controlling je koncept pro úspěšné řízení podniku a trvalé zajištění jeho existence. Seminář ukazuje, jak controlling podporuje strategické a operativní řízení prostřednictvím informací, koordinace a vytváření odpovídajících nástrojů. ttpožadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence ttod finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí ttbudování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení ttorganizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře ttpříklady budování controllingového systému v různých typech společností (případové studie) Modul 1b Zavádění controllingu v praxi Případové studie a příklady implementace controllingu ve firmě Vzdělávací cyklus Na tomto semináři si vytvoříte ucelený obrázek o tom, jakou podobu může mít systém controllingu ve Vašem podniku. Na dvou příkladech výrobní firmy a firmy z oblasti služeb Vám ukážeme, jak postupovat při jeho zavádění a zdokonalování. ttrevize controllingu jako podpůrného nástroje řízení ve skupině Pilana ttkalkulace a jejich role v controllingu ttvýrobní controlling a volba vhodných vztažných veličin ttsystémy pokročilého plánování ttodchylková analýza časové versus zakázkové pojetí ttbusiness Intelligence ttbudování controllingu v souladu s fázemi vývoje společnosti (oblast služeb) ttvybrané nástroje a metody controllingu ttpodpora operativního a strategického řízení ttplánování a sestavování předpovědí ttplánování a řízení investic a návaznost na projektové řízení ttvýstavba reportingu a podoba manažerského informačního systému Diplomovaný controller RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut Odborní lektoři Ing. David Dostalík finanční ředitel, PILANA Knives s. r. o. Ing. Rostislav Levíček, M.A. senior konzultant, GLOBTECH spol. s r. o , Praha , Praha více na 15

16 Diplomovaný controller Modul 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti Jak efektivně řídit výkonnost podniku Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému manažerského účetnictví, kalkulačního systému, systému plánů a rozpočtů a systému vnitropodnikových (předacích) cen. Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku. ttnákladové položky v rámci manažerského účetnictví ttúroky, odpisy, náklady kapitálu ttnáklady rizika, náklady životního cyklu ttrozdílná pojetí řízení hospodárnosti a řízení účelnosti ttvyužití výkonových norem a rozpočtů ttvnitřní zúčtování nákladů ttútvarová a procesní profit centra ttmetody klasické a ABC kalkulace ttukázky využití nástrojů nákladového controllingu v praxi ttpřípadová studie vztahové veličiny, rozpočet středisek, sestavení vícedimenzionální roční manažerské výsledovky (MNO, MCN) střediskový a procesní pohled Dosahování zisku je klíčovým ukazatelem hodnocení úspěšnosti a konkurence schopnosti podniku. Jaké produkty a jací zákazníci přispívají k zisku podniku nejvíce a jak správně nastavit motivační cíle? To jsou otázky, na které odpoví tento seminář. ttměření výkonnosti a ziskovosti ttodchylkové a citlivostní analýzy ttanalýza bodu zvratu ttanalýza ziskovosti na produkty a zákazníky (vícestupňové KP, ABC) ttmanažerské výsledovky ttřízení nákladů příklady z podnikové praxe ttsystém středisek a reporting ttsystém alokace nákladů ttřízení ziskovosti příklady z podnikové praxe ttvorba ceny ttanalýzy ziskovosti produktový a zákaznický pohled Odborní lektoři Ing. Daniel Báča senior consultant, Controller Institut Ing. Jan Bolek finanční ředitel, DEK a. s. Odborní lektoři Ing. Jan Madzia, MBA Administration Division Manager, Automotive RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH PC UČEBNA , Praha 16

17 Modul 3 Investiční controlling Nakládejte s prostředky efektivně Modul 4 Finanční controlling Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Na semináři Vás naučíme, jak posoudit výnosnost a návratnost investice a zároveň vzít v úvahu související riziko. Dále si ukážeme, jak naplánovat životní cyklus dlouhodobého majetku a jak průběžně vyhodnocovat investiční projekty. Dozvíte se, jak a které podklady připravit pro manažera odpovědného za rozhodnutí o realizaci investice. ttinvestice ttkategorie projektů ttprůběh investičního procesu ttformy financování ttvstupy hodnocení investic včetně posouzení rizik ttmetody hodnocení návratnosti investic (NPV, doba návratnosti, IRR, PI, anuitní metoda, DEVA) a jejich volba ttanalýza citlivosti investičních projektů ttpostinvestiční audity ttpřípadová studie fungování investičního controllingu v nadnárodní výrobní firmě ttpříklady plánování, kontrola a řízení investic a jejich rentability Odborní lektoři Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Rozkrytí příčin tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku, dopad jednotlivých rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního zdraví firmy i každodenní osvědčené techniky k zajištění adekvátní výše cash-flow jsou hlavními myšlenkami tohoto semináře. ttoběžný majetek, pracovní kapitál a jeho řízení ttdlouhodobý majetek a controlling investic ttúčetní výkazy a klasické ukazatele finanční analýzy v controllingové praxi tthodnotový management, využití ukazatele ROCE, EVA ttpřípadové studie z podnikové praxe ttsystém finančního plánování od prodeje až po finanční výkazy z podnikové praxe (aneb od Prodeje k Výsledovce) ttsystém plánování CashFlow z podnikové praxe (aneb od Finančního plánu ke CashFlow) ttpřípadová studie v MS Excel na sestavení provázaného ročního plánu na praktických číslech, uvědomění si souvislostí Odborní lektoři Ing. Vladimír Pašek Vedoucí týmu financí, WITTE Nejdek, spol. s r. o. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut Ing. Daniel Báča senior consultant, Controller Institut Ing. Tomáš Hájek, MBA Finance & Strategické akvizice, ixperta SE RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut Ing. Jitka Pánková finanční ředitelka, SERVISBAL OBALY s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH PC UČEBNA , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH PC UČEBNA více na 17

18 Diplomovaný controller Modul 5 IFRS & US GAAP To nejdůležitější v kompaktní formě Modul 6 Efektivní prezentace a reporting pro controllery Best practice manažerského reportingu Harmonizace účetního výkaznictví v mezinárodním měřítku dospěla do další etapy svého vývoje, a to široké implementace do účetního výkaznictví firem v globálním, celosvětovém měřítku. Seminář Vám v koncentrované podobě poskytne nejaktuálnější informace z této oblasti. ttzákladní principy mezinárodních účetních standardů ttregulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS ttkonvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP) ttkoncepční rámec IFRS a US GAAP ttstruktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS tthlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (například rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) včetně výkladu rozdílů na praktických příkladech Seminář si klade 2 základní cíle: ttseznámit účastníky s controllingovými nástroji reportingu a jejich návazností na informační management ttdoplnit odborné kompetence controllera o kompetence sociální, a to především komunikační a prezentační ttprezentace před skupinou jak efektivně předat informace a jak přesvědčit svoje okolí tttypy rozhovorů z hlediska jejich povahy a cíle ttprezentace reportingových dat ttvyužití získaných prezentačních dovedností při prezentaci konkrétního reportu ttpraktický nácvik zvládání námitek ostatních účastníků ttcontrollingový reporting ttproces budování reportingu ve společnosti ttpříklady reportů ttrole controllera v procesu reportingu ttmanažerský KPI s reporting ttic/it jako součást reportingu Odborní lektoři PhDr. Lenka Emrová nezávislý kouč a lektor doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D děkan Fakulty financí a účetnictví, VŠE Praha Ing. Tomáš Rybička Freelance Finance Manager , Praha , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 18

19 Modul 7 Strategický management a controlling Základy strategického managementu a controllingu Volitelné semináře Výrobní controlling Vzdělávací cyklus více str. 34 Diplomovaný controller Seminář účastníky naučí základní principy strategického myšlení a metody strategického plánování, prosazování a kontroly strategie. Osvětluje vazby mezi strategickým a operativním controllingem a definuje roli controllera v procesu strategického řízení. ttstanovení cílů a řídící veličiny strategického controllingu ttanalýza konkurence v rámci okolí a odvětví ttnástroje strategické analýzy podniku ttstrategické zákonitosti ttkoncepce a rozvoj strategie ttocenění strategie pomocí Shareholder Value analýzy ttmanagement změny ttnástroje k prosazení strategií ttpřípadová studie ttanalýza okolí a podniku ttocenění různých strategických opcí pomocí Shareholder Value analýzy Finanční modelování v MS Excel Využití statistických metod pro controllingovou praxi Planning a Forecasting více str. 27 více str. 38 více str. 40 Zpracování analýzy návratnosti projektu od A do Z více str. 40 Martin Jaroš poradce v oblasti finančních a IT strategií Prodejní controlling jaro , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH více na 19

20 Certifikovaný finanční manažer Moduly cyklu Cash management a řízení likvidity Výkonové ukazatele nástroj měření a řízení výkonnosti Finanční strategie a finanční plán Řízení a oceňování investičních projektů Právní minimum pro finanční manažery Volitelné moduly Ucelený přehled kompetencí finančního manažera Cyklus zahrnuje 5 povinných modulů tematicky zaměřených na klíčové kompetence finančních manažerů. Společným cílem všech modulů je posílit umění definovat, připravit, komunikovat a v konečném důsledku správně uplatnit racionální postupy správy podnikových financí. Semináře tohoto cyklu nejsou pouhou teoretickou výukou. Lektorský tým je složen ze zkušených manažerů z podnikové praxe. Cílová skupina ttpracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení ttvšichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy Certifikace Úspěšný absolvent získá: ttcertifikát Controller Institutu ttcertifikát International Education Society Podmínky získání certifikátu: ttabsolvování 5 povinných a jednoho volitelného modulu ttsložení písemné závěrečné zkoušky Cost Cutting metody, nástroje a trendy Řízení rizik (Risk Management) více str. 35 více str. 37 Bonus pro účastníky cyklu ttzdarma vstup na konferenci CFO VISION v roce 2016 ttzdarma e-learningový kurz Správa a řízení společnosti I Celková cena cyklu Kč Cena pro členy CAFIN* Kč Cena pro ostatní Planning a Forecasting Certifikace Odborně garantováno více str. 40 Ceny jsou uvedeny bez DPH. * Členové České asociace pro finanční řízení mají slevu 13 %. Setkání se špičkovými odborníky, kteří si netahali triko, ale podněcovali nové nápady, bylo pro mě osobně velkým přínosem. Doslova nadšená jsem byla s volitelným seminářem Řízení rizik žádná teoretická omáčka, ale spousta praktických zkušeností. Kateřina Kotková, TOSHULIN, a. s. Staňte se členy asociace. Získejte slevu 13 %. 20 Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ , GSM: +420/

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více