Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT"

Transkript

1 Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT 1. Charakteristika výroby a její organizace Výroba, spotřeba, poptávka, směna, trh Výroba - výsledky práce (výrobky a služby) určené ke spotřebě Spotřeba - uspokojování potřeb lidí: základních - biologických luxusních Poptávka - po statcích: volné (běžně dostupné) vázané (výsledek ekonomické činnosti) Směna - statky ve formě zboží, tj. : výrobky služby Trh - realizace směny zboží, kde: výrobce nabízí - vytváří nabídku zboží spotřebitel kupuje - vytváří poptávku po zboží - výrobě Oba subjekty trhu jsou nuceni provádět volbu:. spotřebitel - dle míry uspokojení a ekonomických možností. výrobce - dle ekonomických možností a schopností Cena - je určována vztahem poptávky a nabídky Faktory konkurenceschopnosti

2 Struktura výrobních systémů Výroba = transformace Výrobní proces = činnost zajišťující transformaci Výrobní faktory = ekonomické zdroje umožňující realizovat transformaci a) Výrobní faktory = (ekonomické zdroje) 1. práce - pracovní síla - lidský kapitál vzdělání a příprava podnikatelství > podnikatelé organizují výrobu dělají ekonomická rozhodnutí nesou riziko iniciují inovace objevují trhy a respektují zákony tržního mechanizmu 2. příroda - půda, výchozí materiál 3. kapitál - majetek investiční (reálný) majetek oběžný (finanční) 4. rozvoj poznání - technika, technologie, informace, organizace, řízení, aplikace IT (stále rostou) 5. rozvoj vzdělanosti 6. objevování trhu a nových možností spotřeby b)!!!výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Nebo jednodušeji: Činnost uskutečňující výrobu Členění výrobního procesu: technologický proces činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Příklad: Výroba ozimé pšenice

3 Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy) Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Ve chvíli kdy tento proces poznáme stane se technologickým. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací.

4 Definice dalších základních pojmů: * Výrobní (strojní) zařízení - spojení (trvalé i dočasné) stroje nebo nářadí se zdrojem energie, při kterém jako celek může vykonávat užitečnou práci - pracovní operaci: stacionární nebo mobilní > soupravy * Stroj - technický prostředek s aktivními pracovními orgány (mobilní nebo stacionární). * Nářadí - technický prostředek bez aktivních pracovních orgánů. * Pracovní linka - seřazení časově a funkčně navazujících pracovišť. * Strojní linka - spojení několika strojních výrobních zařízení, které zajišťují několik na sebe navazujících pracovních operací stejného pracovního postupu; strojní výrobní zařízení na sebe navazuje funkčně, technickým provedením, výkonností a časově. * Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. * Automatizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém strojní výrobní zařízení, uspořádané zpravidla do strojních linek, je řízeno pomocí automatizačních prostředků a práce člověka se omezuje pouze na dozor a kontrolu práce mechanizmů. * Kontrolní proces - proces, při kterém dochází ke kontrole kvality výroby a jakosti výrobků. 2. Mechanizovaný výrobní proces Definice, členění, schéma, popis DEF.: Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. ČLEŇ.: Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní Schéma a popis?? nevim co to má bejt nic takového se nedělalo:( Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba)

5 Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku Technologický a pracovní proces Výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Členění výrobního procesu: technologický proces přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy)

6 Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací. Charakteristika výrobních procesů s mechanickou, chemickou, biologickou a biochemickou podstatou K této otázce na přednášce říkal jen že je výrobní proces hlavní a vedlejší (takže ji asi nepovažuje za důležitou). Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní a) Charakteristika výroby a výrobních procesů v zemědělství

7 Obecná charakteristika biologická podstata časová omezenost a sezónní charakter vliv počasí aj. neovladatelných faktorů strukturovanost výroby a časových intervalů prostorová rozlehlost >mobilní a stcionární výrobní zařízení (pracoviště) pomalejší přizpůsobivost změnám trhu tvorba krajiny a životního prostředí Rostlinná výroba výroba na pozemcích, honech, blocích struktura kultur je dána, struktura výroby (výrobní úkol i kapacita) vyplývá z přírodních podmínek technologické požadavky jsou dány tzv. agrotechnickými požadavky (ATP), z nichž lze odvodit výrobní postupy na pozemcích jsou vykonávány pracovní operace za pomoci mechanizačních prostředků, pracovníků, základního a pomocného materiálu a PHM formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. technologické karty pozemku, honu a plodiny Živočišná výroba struktura výroby vyplývá zpravidla z RV technologické požadavky jsou dány tzv. zootechnickými požadavky (ZOOTP), z nichž lze odvodit výrobní postupy existuje provázanost staveb, strojního vybavení a technologie formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. karty zvířat Mechanizace mechanizace zpravidla určuje použitou technologii a ta musí respektovat biologickou podstatu existuje mechanizace mobilní i stacionární, celkově lze hovořit o komplexní mechanizaci a v některých případech o automatizaci u mechanizace mobilní je důležité sledovat využití, kvalitu práce a náklady; základním prvkem je souprava a mnohdy jsou výrobní procesy realizovány za pomoci strojních linek při využívání mobilních MP nutno zvažovat výhodnost nákupu vlastních nebo využití služeb; úroveň využití nutno přizpůsobit požadavkům biologického materiálu pracoviště pro provádění údržeb a oprav tvoří v podniku relativně samostatné útvary, přičemž se jedná o výrobní procesy pomocné, na které je třeba minimalizovat náklady součástí mechanizačního úseku bývá též úsek materiálně-technického zásobování (MTZ) a sklady náhradních dílů o MP nebo skladových položkách jsou zpravidla vedeny karty mechanizačních prostředků a skladové katy, které lze využít k organizaci a řízení provozu MP a MTZ Ekonomika existuje významný vliv přírodních a klimatických podmínek na ekonomický výsledek výroby zemědělská výroba se pomaleji přizpůsobuje trhu s ohledem na delší výrobní cykly s vysokou setrvačností; tvorba cen je do znační míry diktována odběrateli z toho vyplývají požadavky na promyšlenou dlouhodobou strategii výroby a finanční management k motivaci pracovníků jsou ve velké míře využívány vlastnické vztahy a ekonomický pronájem

8 základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet výrobních úseků problematičtější získávaní cizích finančních zdrojů b) Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba) Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku c) Mechanizované služby pro: zemědělství, dopravu, komunální sektor, stavebnictví a meliorace Obecná charakteristika podřízenost zákazníkovi biologická nebo biologicko-chemická podstata mechanická podstata Mechanizace používána zpravidla mobilní mechanizace apriorní snaha po maximálním využití jinak viz zemědělství Ekonomika dle charakteru zákazníka, výnosy jsou tvořeny výkony strojů ceny prací odvozeny od ročního využití strojů

9 zvýšené nároky na obnovu parku mechanizačních prostředků podle dlouhodobé strategie k motivaci pracovníků je ve velké míře využíván ekonomický pronájem základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet MP a skladové karty 3. Charakteristika procesu řízení Proces řízení jako informační působení Pozn.: Proces řízení je někdy ztotožňován s procesem zpracování informací. Proto je třeba považovat kapitolu zabývající se automatizací procesu řízení a rozhodování za součást základů řízení výrobních procesů, včetně pojmové základny. Fáze a cyklus procesu řízení Jednoduše: Fáze: Plánování nad 1 rok (taktické do 5 let; strategické 5 a víc)(strategické mají převážně vyspělé firmy kdežto taktické má mít každý podnik) Organizování do 1 roku (jedná se o přípravu) Operativní řízení vlastní realizace (v reálném čase do 1 týdne; v delším časovém ontervalu do 1roku) Fáze procesu řízení 1. Plánování - formulace dlouhodobé a střednědobé hospodářské politiky podniku, resp. tvorba cílů podniku v oblasti rozvoje výroby, financí, obchodu, personální práce, informatiky * strategické = prognózovaní (5, 10, 15 let) předvídání inovačních cyklů zaměření vývoje a výzkumu

10 určení strategie růstu odvětví (vstupy, výstupy, technika a technologie, lidský faktor, finance), dlouhodobá marketingová strategie Z: Začátek - informační technologie (software), poradenství, bankovnictví, pojištění, telekomunikace, životní prostředí, výroba a prodej bot R: Růst - hardware, životní prostředí, turistika, hračky, ojeté vozy a počítače, sklo D: Dospělost - zemědělství, plastické hmoty, doprava, obchod s uhlím, pivo a potraviny Ús:Ústup - ocel,těžba uhlí a uranu, výroba papíru, výroba aut, zbrojní průmysl, filmový průmysl, textil Út:Útlum - zbrojní průmysl, těžba uranu, elektronika, běžná výpočetní technika * taktické (1 rok, max 3 až 5 let) předvídání problémů dlouhodobá stabilita prohlubování tradice marketingový a odbytový plán a strategie 2. Organizování (do 1 roku) - soustřeďování výrobních faktorů do soustav, schopných plnit plánované úkoly zdokonalování stávající a příprava nové výroby projektování výrobních procesů včetně ekonomických účinků tvorba organizačních a řídících struktur a informačních toků a systémů marketing mix - operativní marketing 3. Operativní řízení - usměrňování všech procesů = realizace výroby včetně prodeje tak, aby byl dodržen cíl: operativní řízení v delším časovém intervalu (do 1 roku) řízení v reálném čase

11 c) Možné další členění fází procesu řízení 1. Koncepční řízení - prognózování, plánování a příprava výroby v delším cyklu, dlouhodobé marketingové studie 2. Operativní řízení - krátkodobé změny výroby - operativní plánování a změnové řízení, reakce na trh, operativní evidence, rozvrhování výroby a realizace výrobních procesů a prodeje d) Cyklus řízení 1. Informace - k řízení je třeba optimum informací => Subjektivně získané inf. Informační úroveň= > 1 Nutné informace 2. Rozhodnutí tradiční-deskriptivní-intuitivní (feeling) lidské vztahy, emoce osobní impulsy informace od prodejců vědecké-normativní (thinking) fakta racionální dojmy vědecké optimalizační metody a výpočty Vždy je nutné kombinovat tradiční a vědecké rozhodnutí. Další dělení je na: Rozhodnutí - Antagonistické (chci poškodit protivníka) - Neantagonistické (nechci ) Nekonfliktní (rozhoduje se pouze jeden člověk) Konfliktní (rozhoduje se více lidí) 3. Motivace => Úsilí => Výkon => Odměna => Uspokojení = účinnost v reálném čase hmotná - mzda, vlastnické vztahy, pronájem nehmotná - atraktivnost, důležitost, zvyšování kvalifikace, volnost 4. Kontrola -> koordinace -> regulace zpětná vazba a následná korekce odchylek od etalonu Systém řízení výroby z pohledu vnitřních a vnějších vazeb Obecně z pohledu vnitřních vazeb

12 b) Obecně z pohledu vnějších vazeb 4. Kapacita výroby a výrobní úkol Rozbor ukazatelů kapacity výroby Základní organizační a plánovací ukazatele kapacity výroby výrobní kapacita (pracnost, časový fond, výkonnost, rytmus, takt) = potenciální výkonnost výrobní úkol (požadovaná výkonnost, takt a rytmus, výrobní dávka)

13 výrobní spotřeba = spotřeba vstupů výrobní zásoby = rezerva vstupů a) Výrobní kapacita 1. Definice - maximální možnost produkce určité výrobní jednotky nebo firmy za jednotku času při existujících výrobních faktorech => potenciální výkonnost. ->Nejde o konstantní veličinu, tj. lze ji ovlivňovat: množstvím a strukturou výrobního zařízení (hodinová výkonnost, rytmus) a velikostí výrobních ploch časovým fondem výrobního zařízení a pracovníků pracností pracovních operací, resp. výrobku nebo služby organizací a operativním řízením prostorová a časová struktura formy organizace práce systém operativního řízení, úroveň automatizace strukturou výroby (viz optimalizace v kap. koncepční řízení výrobních procesů) 2. Výkonnost strojního výrobního zařízení (primární) dána pracností - Množství práce s určitou kvalitou vykonané za jednotku času - zpravidla hodinu * Vyplývá z typové skladby a počtu strojního zařízení a je ovlivněna způsobem organizace práce teoretická výkonnost skutečná výkonnost Wt - dána parametry stroje Ws = Wt. τ τ součinitel využití času * Je vztažena k: jednotce času: h - hodina; sm - směna; d - den, sez - sezóna; r - rok k velikosti výrobních ploch (měrná plocha na např normohodin opravářských zásahů) Druhy výkonností: počet ucelených pracovních operací (obrácená hodnota požadovaného času) nebo kusů zpracovaná plocha (ha, m ) zpracovaná hmota (kg, t) zpracovaný objem (m, l, pm ) pm - plnometr dopravní (km, tkm, počet jízd) ostatní (bm, hn) hn - normohodina bm - běžný metr Příklady určení hodinové výkonnosti: a. Mobilní stroj na poli

14 hwt = 0,1. v. B hwt = 0,1. v. B. h hws = hwt. τ [ha/h] [t/ha] v - pracovní rychlost (km/h) B - pracovní záběr (m) b. Dopravní prostředek nebo cyklicky pracující stroj hws = G. x [t/h] G množství naloženého materiálu (Nosnost auta ), x počet dopr. cyklů za hodinu nebo hws = G. x. S [tkm/h] S - vzdálenost ujetá s nákladem [km] 1 x = T dc - počet cyklů za hodinu Tdc = Tn + Tj + Tv + Tz - čas cyklu v hodinách G Tn,Tv = hwn,s hwn,s - čas nakládání/vykládání v h výkonnost nakladače/vykladače v t/h Sn + Sx Tj = - čas jízdy v stř Sn - dráha ujetá s nákladem Sx - dráha ujetá bez nákladu v stř - střední přepravní rychlost G = Q. β β - souč. využití nosnosti Q -nosnost nebo teoretické množství naloženého materiálu v t c. Stacionární strojní zařízení v zemědělství nebo zpracovatelském průmyslu hwt = zpravidla průchodnost zařízení hws = hw.α. τ nebo při dojení [t/h] τ - součinitel využití času α - součinitel využití průchodnosti m m - počet dojicích souprav

15 hws = t t - čas dojení jedné dojnice d. Údržbářské nebo opravárenské pracoviště nebo pracoviště v kovovýrobě, strojírenské výrobě apod. Nelze přímo hovořit o výkonnosti, ale o rytmu práce Rp (Rytmus práce je to samý jako výkonnost. Rozdíl je v tom že rytmus práce je na pásu kdežto výkonnost je u mobilních strojů) 1 Rp -> hws -> Tp 3. Časový fond Tp - takt pracoviště - časový interval, po němž se opakuje jedna a táž operace nebo skupina operací na pracovišti Pracovníka - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního zařízení - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního procesu - v zemědělství počet dní a hodin v agrotechnické lhůtě Pracovník: F = (Dp - Ddov - Dn ). 8,5 = 1900 h/rok Výrobní zařízení: kalendářní časový fond: = 8760 h/rok nominální časový fond: pro jednu směnu: pro dvě směny: Fvn1 = ,5 = 2125 h/rok Fvn2 = 4250 h/rok využitelný (efektivní): Fvn - Fpp Fpp Fvef = Fvn - Fpp = Fvn. = Fvn. (1 - ) Fvn Fvn Fvef efektivní časový fond Fvn normativní časový fond Fpp - plánované prostoje Fvef = Fvn. kef kef = 0,9-0,95 => Obecně: Fvef = Dpv. Tsm. nsm. kef

16 časový fond procesu: v zemědělství ATL => Dk Dpv - počet pracovních dní ve lhůtě Tsm - počet hodin za směnu nsm - počet směn za den - počet kalendářních dní v ATL časový fond operace = procesu Dp = Dk. kp - počet pracovních dní Dp kp = - součinitel pracovních Dk dní Fo = Dp. nsm. Tsm nsm počet směn; Tsm délka směny využitelný časový fond výrobního zařízení (stroje): Fef = { Fo } i i = 1..m m - počet pracovních operací realizovaných sledovaným strojem 4. Pracnost pracovních operací a celého výrobku Člověk - suma spotřeby živé práce Výrobní zařízení - suma dob činnosti technických prostředků Pracnost může být: a. Normovaná (Tnorm ) - výsledek normování v průměrných podmínkách; výsledkem jsou NORMOHODINY (hn ) b. Skutečná (Tsk ) - dosahovaná v konkrétních podmínkách; výsledkem jsou hodiny c. Plánovaná (Tpl ) - normovaná pro určité podmínky (významný plánovací a projekční ukazatel) Pracnost se může týkat: jedné přesně definované pracovní operace zpracování určité výrobní dávky = šarže (technologická; manipulační) měrná souhrnná pracnost (na výrobek, za sezónu...) 5. Výrobní kapacita (K) = výkonnost za delší časovou jednotku (směnu, den, týden, měsíc, sezónu, rok) Obecně: = agregovaná výkonnost K = Hodinová (jednotková) výkonnost * Časový fond Konkrétně pro jeden stroj nebo pracoviště:

17 smw = hws. smt smt počet hodin za směnu směnová dw = hws. nsm. smt nsm počet směn za den denní dt = nsm. smt sezw = dw. Dp = hws. Fo dw denní výkonnost; Dp počet pracovních dní sezónní rw = (sezwi ) = hws. Fvef roční nebo dtto při: hws = Rp nebo dle měrné plochy: 2 v m na 1000 hn opravářských zásahů za rok i = 1..o o - počet operací za rok, které může vykonávat sledovaný stroj Z výrobní kapacity stroje nebo pracoviště lze pak odvodit celkovou kapacitu dílny nebo podniku. Při jejím výpočtu nutno sladit výrobní kapacitu strojů, pracovišť nebo ploch s kapacitou pracovníků (Kp ): b) Výrobní úkol Kp = Počet pracovníků * Časový fond pracovníka 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku

18 Výrobní úkol Rozbor ukazatelů výrobního úkolu 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku Podobně jako u výrobní kapacity lze též stanovit i výrobní úkol pro pracovníky a stanovit jejich počet. Vychází se přitom ze sumy požadovaných pracností předpokládaných pracovních operací, vyjádřené v normohodinách za čas: Up = (požadovaných pracností) Celkový výrobní úkol = (nx * pracnost x ) Př.: Druh zásahu Interval Mth Pracnost hn Počet zásahů za rok při 1200 Mth/rok DTÚ po směně 0, TÚ TÚ D VÝROBNÍ KAPACITA: 1. Z pohledu pracovníků = Počet pracovníků * Fp 2. Z pohledu výrobních ploch nebo strojního výrobního zařízení Roční výrobní úkol hn Celková plocha / Měrná plocha (např. pro běžné opravy motorů 0,4-0,7 m2/1000 hn pracnosti za rok) Výrobní zásoby Výrobní zásoby a spotřeba 1. Definice - ekonomicky přiměřené množství materiálu na skladě nutné ke krytí reálných potřeb mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. Z toho vyplývá, že hlavním úkolem výrobních

19 zásob je zabránit, aby nepravidelnosti dodávek surovin pronikly do cílového chování řízeného systému, resp. výrobní zásoby jsou určitým druhem regulátoru. 2. Velikost výrobních zásob * Závisí na: denní spotřebě - (y) času mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami (t) pojistném faktoru, který vyplývá z nerovnoměrnosti denní spotřeby a času mezi dvěma dodávkami (pf) * Velikost je znakem též: technologické vyspělosti úrovně organizace a řízení v podniku i mimo něj * Orientační výpočet Obr. 11 Zmax - Zp q t Zb = = =. y Zb množství materiálu nutné ke krytí potřeby mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami Zp = q. pf y - průměrná denní spotřeba pf - pojistný faktor (vyplývá z odchylek t a y (= 0,05-0,3) q - průměrná velikost dodávky ve hmotnostních jednotkách Zmax = Zp + q Zmax maximální velikost zásoby ve hmotných jednotkách JIT Just in time Výrobní materiál není skladován ale přímo spotřebováván, je nutné mít spolehlivé dodavatele. Je to využíváno u nejvyspělejších společností (např. automobilek). - Bylo vyvinuto v Toyota Motor Copany - Je to způsob řízení opakované výroby, ve které je pohyb materiálu uskutečňován jen dle bezprostřední potřeby, v co nejmenších výrobních dávkách. - Charakteristické znaky: - Vyhlazený (rovnoměrný) výrobní tok, každá aktivita je koordinována

20 - Velmi pružný systém reagující na poptávku - Vysoká úroveň kvality - Nízké zásoby - Malé výrobní dávky - Rychlé a levné seřizování - Účelné uspořádání strojů - Preventivní opravy a údržba strojů - Vysoký stupeň spolupráce - Málo dodavatelů ale spolehliví - Tažný systém výrobního toku (výrobek pořád někdo potřebuje) - Tvůrčí systém rozhodování * Zvláštnosti zemědělství Výrobní zásoby mají delší interval osivo, sadba -> na příští rok výrobky (brambory, obilí.. -> je spotřebováváno po celý rok opravárenství - stochastický charakter spotřeby ND * Skladovací proces Výrobní spotřeba (materiál, náhradní díly, nářadí a přípravky) + Výrobní zásoby = Požadavky na skladování, sklady => skladovací proces. Logistika a logistické řízení zásob Logistika ekonomický postoj, manažerská a tvůrčí koncepce, která vede k přesn alokaci odpovědnosti za všechny pohyby a zásoby použitých materiálů. Předmětem zájmu logistiky je řízení hmotných, ale v širším pojetí též nehmotných (informací) toků mezi podnikatelskými subjekty i v rámci podniku. Alogistický systém lze chápat také jako spojení podnikatele s jeho zákazníky. Logistika systémový přístup k řešní problému (Heuristika aplikace lidského rozumu na řešený problém) Předmětem zájmu logistiky jsou též metody vedoucí ke zkracování materiálových toků, optimalizaci zásob a výroby. Metody rozmisťování pracovišť jakož i metoda JIT nebo KABAN (kaban = CZ karta = v tomto případě dodací list ). Kaban - jde o zavedení vztahu zákazník-dodavatel. Každé pracoviště je zákazníkem i dodavatelem a karta se stává objednávkou i dodacím listem, odebírá se vždy přesně objednaný materiál. 5. Prostorová struktura výrobního procesu Definice a členění - Prostorové uspořádání pracovišť (a strojního výrobního zařízení na nich) - Základní organizační předpoklad k zabezpečení plynulého a rychlého pohybu pracovních předmětů (materiálu) a popř. výrobního zařízení => Materiálový tok: přímočarost nejkratší délka a) Způsoby rozmístění pracovišť

21 1. Individuální - nezávislé na jiných pracovištích (malé opravny, servisní, vývojové a prototypové dílny) 2. Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) a. Technologické seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle jednotlivých technologických pracovišť (slévárna, soustružna, kalírna...) Výhody: universálnější, lepší přizpůsobivost a využití kapacity zaměnitelnost strojů -> snazší odstraňování poruch jednodušší organizace práce Nevýhody: dlouhé a křižující se materiálové toky vyšší výrobní zásoby a spotřeba -> výrobní plocha náročná mezioperační kontrola jakosti vyšší náklady na seřízení strojů a na manipulaci b. Předmětné seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle výrobního postupu, tj. seskupení technologicky odlišných pracovišť k výrobě stejných nebo technologicky podobných výrobků, resp. k vykonání technologicky odlišných operací (opravna s proudovým charakterem oprav, sklizňová linka, montážní linka...) Výhody: zkrácení materiálových toků, snížení počtu manipulačních operací snížení zásob viz JIT zlepšení přehledu o výrobním procesu nižší náklady a lepší produktivita práce Nevýhody: těžko se provádějí změny výrobního programu vyšší nároky na zajištění plynulosti vysoké nároky na přípravu výroby, údržbu i kontrolu Existují různé úrovně předmětného uspořádání: neuzavřený výrobní cyklus (výroba polotovaru) dílny, provozy výrobní linky podnik uzavřený výrobní cyklus (celý výrobek 3. Kombinace výroba finálních produktů, sklizňové práce... Skupinové rozmístění pracovišť Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) více viz předchozí otázka Metody optimalizace prostorové struktury výrobního procesu 1. Vlivy - rozmístění pracovišť v prostoru je ovlivněno:

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více