Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT"

Transkript

1 Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT 1. Charakteristika výroby a její organizace Výroba, spotřeba, poptávka, směna, trh Výroba - výsledky práce (výrobky a služby) určené ke spotřebě Spotřeba - uspokojování potřeb lidí: základních - biologických luxusních Poptávka - po statcích: volné (běžně dostupné) vázané (výsledek ekonomické činnosti) Směna - statky ve formě zboží, tj. : výrobky služby Trh - realizace směny zboží, kde: výrobce nabízí - vytváří nabídku zboží spotřebitel kupuje - vytváří poptávku po zboží - výrobě Oba subjekty trhu jsou nuceni provádět volbu:. spotřebitel - dle míry uspokojení a ekonomických možností. výrobce - dle ekonomických možností a schopností Cena - je určována vztahem poptávky a nabídky Faktory konkurenceschopnosti

2 Struktura výrobních systémů Výroba = transformace Výrobní proces = činnost zajišťující transformaci Výrobní faktory = ekonomické zdroje umožňující realizovat transformaci a) Výrobní faktory = (ekonomické zdroje) 1. práce - pracovní síla - lidský kapitál vzdělání a příprava podnikatelství > podnikatelé organizují výrobu dělají ekonomická rozhodnutí nesou riziko iniciují inovace objevují trhy a respektují zákony tržního mechanizmu 2. příroda - půda, výchozí materiál 3. kapitál - majetek investiční (reálný) majetek oběžný (finanční) 4. rozvoj poznání - technika, technologie, informace, organizace, řízení, aplikace IT (stále rostou) 5. rozvoj vzdělanosti 6. objevování trhu a nových možností spotřeby b)!!!výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Nebo jednodušeji: Činnost uskutečňující výrobu Členění výrobního procesu: technologický proces činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Příklad: Výroba ozimé pšenice

3 Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy) Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Ve chvíli kdy tento proces poznáme stane se technologickým. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací.

4 Definice dalších základních pojmů: * Výrobní (strojní) zařízení - spojení (trvalé i dočasné) stroje nebo nářadí se zdrojem energie, při kterém jako celek může vykonávat užitečnou práci - pracovní operaci: stacionární nebo mobilní > soupravy * Stroj - technický prostředek s aktivními pracovními orgány (mobilní nebo stacionární). * Nářadí - technický prostředek bez aktivních pracovních orgánů. * Pracovní linka - seřazení časově a funkčně navazujících pracovišť. * Strojní linka - spojení několika strojních výrobních zařízení, které zajišťují několik na sebe navazujících pracovních operací stejného pracovního postupu; strojní výrobní zařízení na sebe navazuje funkčně, technickým provedením, výkonností a časově. * Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. * Automatizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém strojní výrobní zařízení, uspořádané zpravidla do strojních linek, je řízeno pomocí automatizačních prostředků a práce člověka se omezuje pouze na dozor a kontrolu práce mechanizmů. * Kontrolní proces - proces, při kterém dochází ke kontrole kvality výroby a jakosti výrobků. 2. Mechanizovaný výrobní proces Definice, členění, schéma, popis DEF.: Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. ČLEŇ.: Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní Schéma a popis?? nevim co to má bejt nic takového se nedělalo:( Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba)

5 Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku Technologický a pracovní proces Výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Členění výrobního procesu: technologický proces přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy)

6 Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací. Charakteristika výrobních procesů s mechanickou, chemickou, biologickou a biochemickou podstatou K této otázce na přednášce říkal jen že je výrobní proces hlavní a vedlejší (takže ji asi nepovažuje za důležitou). Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní a) Charakteristika výroby a výrobních procesů v zemědělství

7 Obecná charakteristika biologická podstata časová omezenost a sezónní charakter vliv počasí aj. neovladatelných faktorů strukturovanost výroby a časových intervalů prostorová rozlehlost >mobilní a stcionární výrobní zařízení (pracoviště) pomalejší přizpůsobivost změnám trhu tvorba krajiny a životního prostředí Rostlinná výroba výroba na pozemcích, honech, blocích struktura kultur je dána, struktura výroby (výrobní úkol i kapacita) vyplývá z přírodních podmínek technologické požadavky jsou dány tzv. agrotechnickými požadavky (ATP), z nichž lze odvodit výrobní postupy na pozemcích jsou vykonávány pracovní operace za pomoci mechanizačních prostředků, pracovníků, základního a pomocného materiálu a PHM formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. technologické karty pozemku, honu a plodiny Živočišná výroba struktura výroby vyplývá zpravidla z RV technologické požadavky jsou dány tzv. zootechnickými požadavky (ZOOTP), z nichž lze odvodit výrobní postupy existuje provázanost staveb, strojního vybavení a technologie formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. karty zvířat Mechanizace mechanizace zpravidla určuje použitou technologii a ta musí respektovat biologickou podstatu existuje mechanizace mobilní i stacionární, celkově lze hovořit o komplexní mechanizaci a v některých případech o automatizaci u mechanizace mobilní je důležité sledovat využití, kvalitu práce a náklady; základním prvkem je souprava a mnohdy jsou výrobní procesy realizovány za pomoci strojních linek při využívání mobilních MP nutno zvažovat výhodnost nákupu vlastních nebo využití služeb; úroveň využití nutno přizpůsobit požadavkům biologického materiálu pracoviště pro provádění údržeb a oprav tvoří v podniku relativně samostatné útvary, přičemž se jedná o výrobní procesy pomocné, na které je třeba minimalizovat náklady součástí mechanizačního úseku bývá též úsek materiálně-technického zásobování (MTZ) a sklady náhradních dílů o MP nebo skladových položkách jsou zpravidla vedeny karty mechanizačních prostředků a skladové katy, které lze využít k organizaci a řízení provozu MP a MTZ Ekonomika existuje významný vliv přírodních a klimatických podmínek na ekonomický výsledek výroby zemědělská výroba se pomaleji přizpůsobuje trhu s ohledem na delší výrobní cykly s vysokou setrvačností; tvorba cen je do znační míry diktována odběrateli z toho vyplývají požadavky na promyšlenou dlouhodobou strategii výroby a finanční management k motivaci pracovníků jsou ve velké míře využívány vlastnické vztahy a ekonomický pronájem

8 základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet výrobních úseků problematičtější získávaní cizích finančních zdrojů b) Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba) Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku c) Mechanizované služby pro: zemědělství, dopravu, komunální sektor, stavebnictví a meliorace Obecná charakteristika podřízenost zákazníkovi biologická nebo biologicko-chemická podstata mechanická podstata Mechanizace používána zpravidla mobilní mechanizace apriorní snaha po maximálním využití jinak viz zemědělství Ekonomika dle charakteru zákazníka, výnosy jsou tvořeny výkony strojů ceny prací odvozeny od ročního využití strojů

9 zvýšené nároky na obnovu parku mechanizačních prostředků podle dlouhodobé strategie k motivaci pracovníků je ve velké míře využíván ekonomický pronájem základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet MP a skladové karty 3. Charakteristika procesu řízení Proces řízení jako informační působení Pozn.: Proces řízení je někdy ztotožňován s procesem zpracování informací. Proto je třeba považovat kapitolu zabývající se automatizací procesu řízení a rozhodování za součást základů řízení výrobních procesů, včetně pojmové základny. Fáze a cyklus procesu řízení Jednoduše: Fáze: Plánování nad 1 rok (taktické do 5 let; strategické 5 a víc)(strategické mají převážně vyspělé firmy kdežto taktické má mít každý podnik) Organizování do 1 roku (jedná se o přípravu) Operativní řízení vlastní realizace (v reálném čase do 1 týdne; v delším časovém ontervalu do 1roku) Fáze procesu řízení 1. Plánování - formulace dlouhodobé a střednědobé hospodářské politiky podniku, resp. tvorba cílů podniku v oblasti rozvoje výroby, financí, obchodu, personální práce, informatiky * strategické = prognózovaní (5, 10, 15 let) předvídání inovačních cyklů zaměření vývoje a výzkumu

10 určení strategie růstu odvětví (vstupy, výstupy, technika a technologie, lidský faktor, finance), dlouhodobá marketingová strategie Z: Začátek - informační technologie (software), poradenství, bankovnictví, pojištění, telekomunikace, životní prostředí, výroba a prodej bot R: Růst - hardware, životní prostředí, turistika, hračky, ojeté vozy a počítače, sklo D: Dospělost - zemědělství, plastické hmoty, doprava, obchod s uhlím, pivo a potraviny Ús:Ústup - ocel,těžba uhlí a uranu, výroba papíru, výroba aut, zbrojní průmysl, filmový průmysl, textil Út:Útlum - zbrojní průmysl, těžba uranu, elektronika, běžná výpočetní technika * taktické (1 rok, max 3 až 5 let) předvídání problémů dlouhodobá stabilita prohlubování tradice marketingový a odbytový plán a strategie 2. Organizování (do 1 roku) - soustřeďování výrobních faktorů do soustav, schopných plnit plánované úkoly zdokonalování stávající a příprava nové výroby projektování výrobních procesů včetně ekonomických účinků tvorba organizačních a řídících struktur a informačních toků a systémů marketing mix - operativní marketing 3. Operativní řízení - usměrňování všech procesů = realizace výroby včetně prodeje tak, aby byl dodržen cíl: operativní řízení v delším časovém intervalu (do 1 roku) řízení v reálném čase

11 c) Možné další členění fází procesu řízení 1. Koncepční řízení - prognózování, plánování a příprava výroby v delším cyklu, dlouhodobé marketingové studie 2. Operativní řízení - krátkodobé změny výroby - operativní plánování a změnové řízení, reakce na trh, operativní evidence, rozvrhování výroby a realizace výrobních procesů a prodeje d) Cyklus řízení 1. Informace - k řízení je třeba optimum informací => Subjektivně získané inf. Informační úroveň= > 1 Nutné informace 2. Rozhodnutí tradiční-deskriptivní-intuitivní (feeling) lidské vztahy, emoce osobní impulsy informace od prodejců vědecké-normativní (thinking) fakta racionální dojmy vědecké optimalizační metody a výpočty Vždy je nutné kombinovat tradiční a vědecké rozhodnutí. Další dělení je na: Rozhodnutí - Antagonistické (chci poškodit protivníka) - Neantagonistické (nechci ) Nekonfliktní (rozhoduje se pouze jeden člověk) Konfliktní (rozhoduje se více lidí) 3. Motivace => Úsilí => Výkon => Odměna => Uspokojení = účinnost v reálném čase hmotná - mzda, vlastnické vztahy, pronájem nehmotná - atraktivnost, důležitost, zvyšování kvalifikace, volnost 4. Kontrola -> koordinace -> regulace zpětná vazba a následná korekce odchylek od etalonu Systém řízení výroby z pohledu vnitřních a vnějších vazeb Obecně z pohledu vnitřních vazeb

12 b) Obecně z pohledu vnějších vazeb 4. Kapacita výroby a výrobní úkol Rozbor ukazatelů kapacity výroby Základní organizační a plánovací ukazatele kapacity výroby výrobní kapacita (pracnost, časový fond, výkonnost, rytmus, takt) = potenciální výkonnost výrobní úkol (požadovaná výkonnost, takt a rytmus, výrobní dávka)

13 výrobní spotřeba = spotřeba vstupů výrobní zásoby = rezerva vstupů a) Výrobní kapacita 1. Definice - maximální možnost produkce určité výrobní jednotky nebo firmy za jednotku času při existujících výrobních faktorech => potenciální výkonnost. ->Nejde o konstantní veličinu, tj. lze ji ovlivňovat: množstvím a strukturou výrobního zařízení (hodinová výkonnost, rytmus) a velikostí výrobních ploch časovým fondem výrobního zařízení a pracovníků pracností pracovních operací, resp. výrobku nebo služby organizací a operativním řízením prostorová a časová struktura formy organizace práce systém operativního řízení, úroveň automatizace strukturou výroby (viz optimalizace v kap. koncepční řízení výrobních procesů) 2. Výkonnost strojního výrobního zařízení (primární) dána pracností - Množství práce s určitou kvalitou vykonané za jednotku času - zpravidla hodinu * Vyplývá z typové skladby a počtu strojního zařízení a je ovlivněna způsobem organizace práce teoretická výkonnost skutečná výkonnost Wt - dána parametry stroje Ws = Wt. τ τ součinitel využití času * Je vztažena k: jednotce času: h - hodina; sm - směna; d - den, sez - sezóna; r - rok k velikosti výrobních ploch (měrná plocha na např normohodin opravářských zásahů) Druhy výkonností: počet ucelených pracovních operací (obrácená hodnota požadovaného času) nebo kusů zpracovaná plocha (ha, m ) zpracovaná hmota (kg, t) zpracovaný objem (m, l, pm ) pm - plnometr dopravní (km, tkm, počet jízd) ostatní (bm, hn) hn - normohodina bm - běžný metr Příklady určení hodinové výkonnosti: a. Mobilní stroj na poli

14 hwt = 0,1. v. B hwt = 0,1. v. B. h hws = hwt. τ [ha/h] [t/ha] v - pracovní rychlost (km/h) B - pracovní záběr (m) b. Dopravní prostředek nebo cyklicky pracující stroj hws = G. x [t/h] G množství naloženého materiálu (Nosnost auta ), x počet dopr. cyklů za hodinu nebo hws = G. x. S [tkm/h] S - vzdálenost ujetá s nákladem [km] 1 x = T dc - počet cyklů za hodinu Tdc = Tn + Tj + Tv + Tz - čas cyklu v hodinách G Tn,Tv = hwn,s hwn,s - čas nakládání/vykládání v h výkonnost nakladače/vykladače v t/h Sn + Sx Tj = - čas jízdy v stř Sn - dráha ujetá s nákladem Sx - dráha ujetá bez nákladu v stř - střední přepravní rychlost G = Q. β β - souč. využití nosnosti Q -nosnost nebo teoretické množství naloženého materiálu v t c. Stacionární strojní zařízení v zemědělství nebo zpracovatelském průmyslu hwt = zpravidla průchodnost zařízení hws = hw.α. τ nebo při dojení [t/h] τ - součinitel využití času α - součinitel využití průchodnosti m m - počet dojicích souprav

15 hws = t t - čas dojení jedné dojnice d. Údržbářské nebo opravárenské pracoviště nebo pracoviště v kovovýrobě, strojírenské výrobě apod. Nelze přímo hovořit o výkonnosti, ale o rytmu práce Rp (Rytmus práce je to samý jako výkonnost. Rozdíl je v tom že rytmus práce je na pásu kdežto výkonnost je u mobilních strojů) 1 Rp -> hws -> Tp 3. Časový fond Tp - takt pracoviště - časový interval, po němž se opakuje jedna a táž operace nebo skupina operací na pracovišti Pracovníka - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního zařízení - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního procesu - v zemědělství počet dní a hodin v agrotechnické lhůtě Pracovník: F = (Dp - Ddov - Dn ). 8,5 = 1900 h/rok Výrobní zařízení: kalendářní časový fond: = 8760 h/rok nominální časový fond: pro jednu směnu: pro dvě směny: Fvn1 = ,5 = 2125 h/rok Fvn2 = 4250 h/rok využitelný (efektivní): Fvn - Fpp Fpp Fvef = Fvn - Fpp = Fvn. = Fvn. (1 - ) Fvn Fvn Fvef efektivní časový fond Fvn normativní časový fond Fpp - plánované prostoje Fvef = Fvn. kef kef = 0,9-0,95 => Obecně: Fvef = Dpv. Tsm. nsm. kef

16 časový fond procesu: v zemědělství ATL => Dk Dpv - počet pracovních dní ve lhůtě Tsm - počet hodin za směnu nsm - počet směn za den - počet kalendářních dní v ATL časový fond operace = procesu Dp = Dk. kp - počet pracovních dní Dp kp = - součinitel pracovních Dk dní Fo = Dp. nsm. Tsm nsm počet směn; Tsm délka směny využitelný časový fond výrobního zařízení (stroje): Fef = { Fo } i i = 1..m m - počet pracovních operací realizovaných sledovaným strojem 4. Pracnost pracovních operací a celého výrobku Člověk - suma spotřeby živé práce Výrobní zařízení - suma dob činnosti technických prostředků Pracnost může být: a. Normovaná (Tnorm ) - výsledek normování v průměrných podmínkách; výsledkem jsou NORMOHODINY (hn ) b. Skutečná (Tsk ) - dosahovaná v konkrétních podmínkách; výsledkem jsou hodiny c. Plánovaná (Tpl ) - normovaná pro určité podmínky (významný plánovací a projekční ukazatel) Pracnost se může týkat: jedné přesně definované pracovní operace zpracování určité výrobní dávky = šarže (technologická; manipulační) měrná souhrnná pracnost (na výrobek, za sezónu...) 5. Výrobní kapacita (K) = výkonnost za delší časovou jednotku (směnu, den, týden, měsíc, sezónu, rok) Obecně: = agregovaná výkonnost K = Hodinová (jednotková) výkonnost * Časový fond Konkrétně pro jeden stroj nebo pracoviště:

17 smw = hws. smt smt počet hodin za směnu směnová dw = hws. nsm. smt nsm počet směn za den denní dt = nsm. smt sezw = dw. Dp = hws. Fo dw denní výkonnost; Dp počet pracovních dní sezónní rw = (sezwi ) = hws. Fvef roční nebo dtto při: hws = Rp nebo dle měrné plochy: 2 v m na 1000 hn opravářských zásahů za rok i = 1..o o - počet operací za rok, které může vykonávat sledovaný stroj Z výrobní kapacity stroje nebo pracoviště lze pak odvodit celkovou kapacitu dílny nebo podniku. Při jejím výpočtu nutno sladit výrobní kapacitu strojů, pracovišť nebo ploch s kapacitou pracovníků (Kp ): b) Výrobní úkol Kp = Počet pracovníků * Časový fond pracovníka 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku

18 Výrobní úkol Rozbor ukazatelů výrobního úkolu 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku Podobně jako u výrobní kapacity lze též stanovit i výrobní úkol pro pracovníky a stanovit jejich počet. Vychází se přitom ze sumy požadovaných pracností předpokládaných pracovních operací, vyjádřené v normohodinách za čas: Up = (požadovaných pracností) Celkový výrobní úkol = (nx * pracnost x ) Př.: Druh zásahu Interval Mth Pracnost hn Počet zásahů za rok při 1200 Mth/rok DTÚ po směně 0, TÚ TÚ D VÝROBNÍ KAPACITA: 1. Z pohledu pracovníků = Počet pracovníků * Fp 2. Z pohledu výrobních ploch nebo strojního výrobního zařízení Roční výrobní úkol hn Celková plocha / Měrná plocha (např. pro běžné opravy motorů 0,4-0,7 m2/1000 hn pracnosti za rok) Výrobní zásoby Výrobní zásoby a spotřeba 1. Definice - ekonomicky přiměřené množství materiálu na skladě nutné ke krytí reálných potřeb mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. Z toho vyplývá, že hlavním úkolem výrobních

19 zásob je zabránit, aby nepravidelnosti dodávek surovin pronikly do cílového chování řízeného systému, resp. výrobní zásoby jsou určitým druhem regulátoru. 2. Velikost výrobních zásob * Závisí na: denní spotřebě - (y) času mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami (t) pojistném faktoru, který vyplývá z nerovnoměrnosti denní spotřeby a času mezi dvěma dodávkami (pf) * Velikost je znakem též: technologické vyspělosti úrovně organizace a řízení v podniku i mimo něj * Orientační výpočet Obr. 11 Zmax - Zp q t Zb = = =. y Zb množství materiálu nutné ke krytí potřeby mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami Zp = q. pf y - průměrná denní spotřeba pf - pojistný faktor (vyplývá z odchylek t a y (= 0,05-0,3) q - průměrná velikost dodávky ve hmotnostních jednotkách Zmax = Zp + q Zmax maximální velikost zásoby ve hmotných jednotkách JIT Just in time Výrobní materiál není skladován ale přímo spotřebováván, je nutné mít spolehlivé dodavatele. Je to využíváno u nejvyspělejších společností (např. automobilek). - Bylo vyvinuto v Toyota Motor Copany - Je to způsob řízení opakované výroby, ve které je pohyb materiálu uskutečňován jen dle bezprostřední potřeby, v co nejmenších výrobních dávkách. - Charakteristické znaky: - Vyhlazený (rovnoměrný) výrobní tok, každá aktivita je koordinována

20 - Velmi pružný systém reagující na poptávku - Vysoká úroveň kvality - Nízké zásoby - Malé výrobní dávky - Rychlé a levné seřizování - Účelné uspořádání strojů - Preventivní opravy a údržba strojů - Vysoký stupeň spolupráce - Málo dodavatelů ale spolehliví - Tažný systém výrobního toku (výrobek pořád někdo potřebuje) - Tvůrčí systém rozhodování * Zvláštnosti zemědělství Výrobní zásoby mají delší interval osivo, sadba -> na příští rok výrobky (brambory, obilí.. -> je spotřebováváno po celý rok opravárenství - stochastický charakter spotřeby ND * Skladovací proces Výrobní spotřeba (materiál, náhradní díly, nářadí a přípravky) + Výrobní zásoby = Požadavky na skladování, sklady => skladovací proces. Logistika a logistické řízení zásob Logistika ekonomický postoj, manažerská a tvůrčí koncepce, která vede k přesn alokaci odpovědnosti za všechny pohyby a zásoby použitých materiálů. Předmětem zájmu logistiky je řízení hmotných, ale v širším pojetí též nehmotných (informací) toků mezi podnikatelskými subjekty i v rámci podniku. Alogistický systém lze chápat také jako spojení podnikatele s jeho zákazníky. Logistika systémový přístup k řešní problému (Heuristika aplikace lidského rozumu na řešený problém) Předmětem zájmu logistiky jsou též metody vedoucí ke zkracování materiálových toků, optimalizaci zásob a výroby. Metody rozmisťování pracovišť jakož i metoda JIT nebo KABAN (kaban = CZ karta = v tomto případě dodací list ). Kaban - jde o zavedení vztahu zákazník-dodavatel. Každé pracoviště je zákazníkem i dodavatelem a karta se stává objednávkou i dodacím listem, odebírá se vždy přesně objednaný materiál. 5. Prostorová struktura výrobního procesu Definice a členění - Prostorové uspořádání pracovišť (a strojního výrobního zařízení na nich) - Základní organizační předpoklad k zabezpečení plynulého a rychlého pohybu pracovních předmětů (materiálu) a popř. výrobního zařízení => Materiálový tok: přímočarost nejkratší délka a) Způsoby rozmístění pracovišť

21 1. Individuální - nezávislé na jiných pracovištích (malé opravny, servisní, vývojové a prototypové dílny) 2. Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) a. Technologické seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle jednotlivých technologických pracovišť (slévárna, soustružna, kalírna...) Výhody: universálnější, lepší přizpůsobivost a využití kapacity zaměnitelnost strojů -> snazší odstraňování poruch jednodušší organizace práce Nevýhody: dlouhé a křižující se materiálové toky vyšší výrobní zásoby a spotřeba -> výrobní plocha náročná mezioperační kontrola jakosti vyšší náklady na seřízení strojů a na manipulaci b. Předmětné seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle výrobního postupu, tj. seskupení technologicky odlišných pracovišť k výrobě stejných nebo technologicky podobných výrobků, resp. k vykonání technologicky odlišných operací (opravna s proudovým charakterem oprav, sklizňová linka, montážní linka...) Výhody: zkrácení materiálových toků, snížení počtu manipulačních operací snížení zásob viz JIT zlepšení přehledu o výrobním procesu nižší náklady a lepší produktivita práce Nevýhody: těžko se provádějí změny výrobního programu vyšší nároky na zajištění plynulosti vysoké nároky na přípravu výroby, údržbu i kontrolu Existují různé úrovně předmětného uspořádání: neuzavřený výrobní cyklus (výroba polotovaru) dílny, provozy výrobní linky podnik uzavřený výrobní cyklus (celý výrobek 3. Kombinace výroba finálních produktů, sklizňové práce... Skupinové rozmístění pracovišť Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) více viz předchozí otázka Metody optimalizace prostorové struktury výrobního procesu 1. Vlivy - rozmístění pracovišť v prostoru je ovlivněno:

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu Osnova učiva Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Jak uspořit na dopravě?

Jak uspořit na dopravě? Jak uspořit na dopravě? Doprava je nezbytnou součástí každého výrobního procesu. Podílí se na vytváření podmínek pro vznik a realizaci užitných hodnot výrobků. Produktem dopravy je nehmotný užitečný efekt,

Více

VI. přednáška Řízení zásob II.

VI. přednáška Řízení zásob II. VI. přednáška Řízení zásob II. 1. Řízení zásob 2.1. Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009 Teorie zásob Kristýna Slabá 9. ledna 2009 Obsah 1 Úvod Teorie Klasifikace zásob 2 Modely zásob Teorie Klasifikace modelů zásob Model zásob s okamžitou dodávkou Příklad Model zásob s postupnou dodávkou

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT

ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T8/1 - Zásady a postupy mechanizace ženijních prací

Všeobecná ženijní podpora. T8/1 - Zásady a postupy mechanizace ženijních prací Všeobecná ženijní podpora T8/1 - Zásady a postupy mechanizace ženijních prací Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více