Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT"

Transkript

1 Řízení a organizace výrobních procesů s podporou IT 1. Charakteristika výroby a její organizace Výroba, spotřeba, poptávka, směna, trh Výroba - výsledky práce (výrobky a služby) určené ke spotřebě Spotřeba - uspokojování potřeb lidí: základních - biologických luxusních Poptávka - po statcích: volné (běžně dostupné) vázané (výsledek ekonomické činnosti) Směna - statky ve formě zboží, tj. : výrobky služby Trh - realizace směny zboží, kde: výrobce nabízí - vytváří nabídku zboží spotřebitel kupuje - vytváří poptávku po zboží - výrobě Oba subjekty trhu jsou nuceni provádět volbu:. spotřebitel - dle míry uspokojení a ekonomických možností. výrobce - dle ekonomických možností a schopností Cena - je určována vztahem poptávky a nabídky Faktory konkurenceschopnosti

2 Struktura výrobních systémů Výroba = transformace Výrobní proces = činnost zajišťující transformaci Výrobní faktory = ekonomické zdroje umožňující realizovat transformaci a) Výrobní faktory = (ekonomické zdroje) 1. práce - pracovní síla - lidský kapitál vzdělání a příprava podnikatelství > podnikatelé organizují výrobu dělají ekonomická rozhodnutí nesou riziko iniciují inovace objevují trhy a respektují zákony tržního mechanizmu 2. příroda - půda, výchozí materiál 3. kapitál - majetek investiční (reálný) majetek oběžný (finanční) 4. rozvoj poznání - technika, technologie, informace, organizace, řízení, aplikace IT (stále rostou) 5. rozvoj vzdělanosti 6. objevování trhu a nových možností spotřeby b)!!!výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Nebo jednodušeji: Činnost uskutečňující výrobu Členění výrobního procesu: technologický proces činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Příklad: Výroba ozimé pšenice

3 Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy) Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Ve chvíli kdy tento proces poznáme stane se technologickým. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací.

4 Definice dalších základních pojmů: * Výrobní (strojní) zařízení - spojení (trvalé i dočasné) stroje nebo nářadí se zdrojem energie, při kterém jako celek může vykonávat užitečnou práci - pracovní operaci: stacionární nebo mobilní > soupravy * Stroj - technický prostředek s aktivními pracovními orgány (mobilní nebo stacionární). * Nářadí - technický prostředek bez aktivních pracovních orgánů. * Pracovní linka - seřazení časově a funkčně navazujících pracovišť. * Strojní linka - spojení několika strojních výrobních zařízení, které zajišťují několik na sebe navazujících pracovních operací stejného pracovního postupu; strojní výrobní zařízení na sebe navazuje funkčně, technickým provedením, výkonností a časově. * Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. * Automatizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém strojní výrobní zařízení, uspořádané zpravidla do strojních linek, je řízeno pomocí automatizačních prostředků a práce člověka se omezuje pouze na dozor a kontrolu práce mechanizmů. * Kontrolní proces - proces, při kterém dochází ke kontrole kvality výroby a jakosti výrobků. 2. Mechanizovaný výrobní proces Definice, členění, schéma, popis DEF.: Mechanizovaný výrobní proces - výrobní proces, při kterém všechny operace zajišťuje strojní výrobní zařízení a práce člověka se omezuje především na řízení strojů a jejich ovládání. ČLEŇ.: Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní Schéma a popis?? nevim co to má bejt nic takového se nedělalo:( Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba)

5 Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku Technologický a pracovní proces Výrobní proces - (také) činnost, při níž se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a jakost vstupního materiálu. Členění výrobního procesu: technologický proces přírodní proces pracovní proces další procesy (kontrolní, skladovací, manipulační), vesměs netechnologické Technologický proces - dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu. činnost při které dochází ke kvalitativním změnám v určitém časovém sledu operací (např. roztržení papíru které předváděl na přednášce) Technologický postup - soubor technologických operací v předepsaném časovém sledu. * Technologická kázeň - dodržování souboru a sledu operací a zejména technologických parametrů (požadavků), tj.: parametry technologické (kvalitativní) změny zpracovávaného materiálu (hloubka, stupeň drobení...) parametry spotřeby materiálu (výsevek, dávka) a ztrát parametry lhůty a délky trvání (biologické a biologicko-chemické procesy)

6 Technologická kázeň - postup vyplývá z použité: * Technologie - nauka o nejúčelnějším způsobu výroby. Přírodní proces - kvalitativní změny v důsledku působení (biologických, biologicko-chemických a chemických) vlivů. Tj. jedná se vlastně o "nepoznaný" technologický proces. Pracovní proces - vyjadřuje způsob spojení (působení) výrobních faktorů. Sled pracovních operací na jejichž konci je výrobek nebo služba. Dělí se na: * Pracovní operace - elementární časově souvislá část pracovního postupu s vlastním úkolem a definovaným pracovištěm (místo, materiál, pracovník, strojní vybavení, technologické parametry, energie). operace technologické operace netechnologické (nedochází ke kvalitativním změnám - např. manipulace a doprava) Pracovní operace se dále člení na: úsek úkon pohyb * Pracovní postup - soubor pracovních operací v prostoru a čase, na jehož konci je část nebo celý výrobek. * Pracoviště - místo vybavené výrobním zařízením pro provedení určité pracovní operace nebo skupiny operací. Charakteristika výrobních procesů s mechanickou, chemickou, biologickou a biochemickou podstatou K této otázce na přednášce říkal jen že je výrobní proces hlavní a vedlejší (takže ji asi nepovažuje za důležitou). Z hlediska charakteru technologie jde o výrobní procesy s podstatou: mechanickou (kovovýroba, strojírenská výroba, stavební výroba, doprava, údržba a opravy...) chemickou (výroba barev, pohonných hmot a maziv apod.) biologickou a biologicko-chemickou (zemědělská, lesní, potravinářská výroba, ekologické provozy...) Z hlediska vztahu výrobního procesu k výrobku rozlišujeme tyto druhy výrob: hlavní - hlavní výrobní proces pomocná - pomocný (obslužný) výrobní proces (např. údržby a opravy) vedlejší - podpora výroby hlavní doplňková - zpravidla zpracování odpadů výroby hlavní přidružená - paralelní s výrobou hlavní a) Charakteristika výroby a výrobních procesů v zemědělství

7 Obecná charakteristika biologická podstata časová omezenost a sezónní charakter vliv počasí aj. neovladatelných faktorů strukturovanost výroby a časových intervalů prostorová rozlehlost >mobilní a stcionární výrobní zařízení (pracoviště) pomalejší přizpůsobivost změnám trhu tvorba krajiny a životního prostředí Rostlinná výroba výroba na pozemcích, honech, blocích struktura kultur je dána, struktura výroby (výrobní úkol i kapacita) vyplývá z přírodních podmínek technologické požadavky jsou dány tzv. agrotechnickými požadavky (ATP), z nichž lze odvodit výrobní postupy na pozemcích jsou vykonávány pracovní operace za pomoci mechanizačních prostředků, pracovníků, základního a pomocného materiálu a PHM formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. technologické karty pozemku, honu a plodiny Živočišná výroba struktura výroby vyplývá zpravidla z RV technologické požadavky jsou dány tzv. zootechnickými požadavky (ZOOTP), z nichž lze odvodit výrobní postupy existuje provázanost staveb, strojního vybavení a technologie formálním vyjádřením výrobního postupu s následným vyhodnocením jeho realizace jsou tzv. karty zvířat Mechanizace mechanizace zpravidla určuje použitou technologii a ta musí respektovat biologickou podstatu existuje mechanizace mobilní i stacionární, celkově lze hovořit o komplexní mechanizaci a v některých případech o automatizaci u mechanizace mobilní je důležité sledovat využití, kvalitu práce a náklady; základním prvkem je souprava a mnohdy jsou výrobní procesy realizovány za pomoci strojních linek při využívání mobilních MP nutno zvažovat výhodnost nákupu vlastních nebo využití služeb; úroveň využití nutno přizpůsobit požadavkům biologického materiálu pracoviště pro provádění údržeb a oprav tvoří v podniku relativně samostatné útvary, přičemž se jedná o výrobní procesy pomocné, na které je třeba minimalizovat náklady součástí mechanizačního úseku bývá též úsek materiálně-technického zásobování (MTZ) a sklady náhradních dílů o MP nebo skladových položkách jsou zpravidla vedeny karty mechanizačních prostředků a skladové katy, které lze využít k organizaci a řízení provozu MP a MTZ Ekonomika existuje významný vliv přírodních a klimatických podmínek na ekonomický výsledek výroby zemědělská výroba se pomaleji přizpůsobuje trhu s ohledem na delší výrobní cykly s vysokou setrvačností; tvorba cen je do znační míry diktována odběrateli z toho vyplývají požadavky na promyšlenou dlouhodobou strategii výroby a finanční management k motivaci pracovníků jsou ve velké míře využívány vlastnické vztahy a ekonomický pronájem

8 základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet výrobních úseků problematičtější získávaní cizích finančních zdrojů b) Charakteristika výroby a výrobních procesů s mechanickou podstatou (strojírenství, opravárenství, přidružená výroba) Obecná charakteristika menší pracovní prostor; stroje obvykle stojí a pohybuje se materiál rozmanitější varianty prostorového uspořádání (struktury) a časové struktury nezávislost na neovladatelných faktorech vysoký stupeň: automatizace dělby práce - specializace využití výrobního zařízení a pracovníků - rytmičnost výroby dobré možnosti řízení jakosti práce a kvality výrobků (dodržování technologické kázně) kratší inovační cykly, vlastní vývoj, konstrukce a technologická příprava (koncepční činnost) Výrobek nebo obnova (údržba, diagnostika, oprava) členění na součásti propracované výrobní (technologické a pracovní) postupy a technicko-hospodářské normy (potřeba času, materiálu, energie, takt a rytmus) pracovní operace jsou realizovány na pracovištích v souladu s výrobní dokumentací technickou: výrobní výkresy, kusovník, technické podmínky; a technologickou: technologické postupy, TH normy, technologický projekt, technologické výkresy a výkresy speciálního nářadí) pracoviště tvoří dílny, provozy a výrobní linky Ekonomika lepší přizpůsobivost trhu, zejm. u malých a středních podniků (včetně přidružené výroby zemědělských aj. podniků) dokonalejší marketing a volnější tvorba cen (oproti zemědělství) nutná dlouhodobá i krátkodobá strategie výroby snažší získávání cizích finančních prostředků a akumulace kapitálu; propracovanější finanční management motivace pracovníků dle charakteru podniku c) Mechanizované služby pro: zemědělství, dopravu, komunální sektor, stavebnictví a meliorace Obecná charakteristika podřízenost zákazníkovi biologická nebo biologicko-chemická podstata mechanická podstata Mechanizace používána zpravidla mobilní mechanizace apriorní snaha po maximálním využití jinak viz zemědělství Ekonomika dle charakteru zákazníka, výnosy jsou tvořeny výkony strojů ceny prací odvozeny od ročního využití strojů

9 zvýšené nároky na obnovu parku mechanizačních prostředků podle dlouhodobé strategie k motivaci pracovníků je ve velké míře využíván ekonomický pronájem základem je účetnictví, kde účet je určitou analogií karet MP a skladové karty 3. Charakteristika procesu řízení Proces řízení jako informační působení Pozn.: Proces řízení je někdy ztotožňován s procesem zpracování informací. Proto je třeba považovat kapitolu zabývající se automatizací procesu řízení a rozhodování za součást základů řízení výrobních procesů, včetně pojmové základny. Fáze a cyklus procesu řízení Jednoduše: Fáze: Plánování nad 1 rok (taktické do 5 let; strategické 5 a víc)(strategické mají převážně vyspělé firmy kdežto taktické má mít každý podnik) Organizování do 1 roku (jedná se o přípravu) Operativní řízení vlastní realizace (v reálném čase do 1 týdne; v delším časovém ontervalu do 1roku) Fáze procesu řízení 1. Plánování - formulace dlouhodobé a střednědobé hospodářské politiky podniku, resp. tvorba cílů podniku v oblasti rozvoje výroby, financí, obchodu, personální práce, informatiky * strategické = prognózovaní (5, 10, 15 let) předvídání inovačních cyklů zaměření vývoje a výzkumu

10 určení strategie růstu odvětví (vstupy, výstupy, technika a technologie, lidský faktor, finance), dlouhodobá marketingová strategie Z: Začátek - informační technologie (software), poradenství, bankovnictví, pojištění, telekomunikace, životní prostředí, výroba a prodej bot R: Růst - hardware, životní prostředí, turistika, hračky, ojeté vozy a počítače, sklo D: Dospělost - zemědělství, plastické hmoty, doprava, obchod s uhlím, pivo a potraviny Ús:Ústup - ocel,těžba uhlí a uranu, výroba papíru, výroba aut, zbrojní průmysl, filmový průmysl, textil Út:Útlum - zbrojní průmysl, těžba uranu, elektronika, běžná výpočetní technika * taktické (1 rok, max 3 až 5 let) předvídání problémů dlouhodobá stabilita prohlubování tradice marketingový a odbytový plán a strategie 2. Organizování (do 1 roku) - soustřeďování výrobních faktorů do soustav, schopných plnit plánované úkoly zdokonalování stávající a příprava nové výroby projektování výrobních procesů včetně ekonomických účinků tvorba organizačních a řídících struktur a informačních toků a systémů marketing mix - operativní marketing 3. Operativní řízení - usměrňování všech procesů = realizace výroby včetně prodeje tak, aby byl dodržen cíl: operativní řízení v delším časovém intervalu (do 1 roku) řízení v reálném čase

11 c) Možné další členění fází procesu řízení 1. Koncepční řízení - prognózování, plánování a příprava výroby v delším cyklu, dlouhodobé marketingové studie 2. Operativní řízení - krátkodobé změny výroby - operativní plánování a změnové řízení, reakce na trh, operativní evidence, rozvrhování výroby a realizace výrobních procesů a prodeje d) Cyklus řízení 1. Informace - k řízení je třeba optimum informací => Subjektivně získané inf. Informační úroveň= > 1 Nutné informace 2. Rozhodnutí tradiční-deskriptivní-intuitivní (feeling) lidské vztahy, emoce osobní impulsy informace od prodejců vědecké-normativní (thinking) fakta racionální dojmy vědecké optimalizační metody a výpočty Vždy je nutné kombinovat tradiční a vědecké rozhodnutí. Další dělení je na: Rozhodnutí - Antagonistické (chci poškodit protivníka) - Neantagonistické (nechci ) Nekonfliktní (rozhoduje se pouze jeden člověk) Konfliktní (rozhoduje se více lidí) 3. Motivace => Úsilí => Výkon => Odměna => Uspokojení = účinnost v reálném čase hmotná - mzda, vlastnické vztahy, pronájem nehmotná - atraktivnost, důležitost, zvyšování kvalifikace, volnost 4. Kontrola -> koordinace -> regulace zpětná vazba a následná korekce odchylek od etalonu Systém řízení výroby z pohledu vnitřních a vnějších vazeb Obecně z pohledu vnitřních vazeb

12 b) Obecně z pohledu vnějších vazeb 4. Kapacita výroby a výrobní úkol Rozbor ukazatelů kapacity výroby Základní organizační a plánovací ukazatele kapacity výroby výrobní kapacita (pracnost, časový fond, výkonnost, rytmus, takt) = potenciální výkonnost výrobní úkol (požadovaná výkonnost, takt a rytmus, výrobní dávka)

13 výrobní spotřeba = spotřeba vstupů výrobní zásoby = rezerva vstupů a) Výrobní kapacita 1. Definice - maximální možnost produkce určité výrobní jednotky nebo firmy za jednotku času při existujících výrobních faktorech => potenciální výkonnost. ->Nejde o konstantní veličinu, tj. lze ji ovlivňovat: množstvím a strukturou výrobního zařízení (hodinová výkonnost, rytmus) a velikostí výrobních ploch časovým fondem výrobního zařízení a pracovníků pracností pracovních operací, resp. výrobku nebo služby organizací a operativním řízením prostorová a časová struktura formy organizace práce systém operativního řízení, úroveň automatizace strukturou výroby (viz optimalizace v kap. koncepční řízení výrobních procesů) 2. Výkonnost strojního výrobního zařízení (primární) dána pracností - Množství práce s určitou kvalitou vykonané za jednotku času - zpravidla hodinu * Vyplývá z typové skladby a počtu strojního zařízení a je ovlivněna způsobem organizace práce teoretická výkonnost skutečná výkonnost Wt - dána parametry stroje Ws = Wt. τ τ součinitel využití času * Je vztažena k: jednotce času: h - hodina; sm - směna; d - den, sez - sezóna; r - rok k velikosti výrobních ploch (měrná plocha na např normohodin opravářských zásahů) Druhy výkonností: počet ucelených pracovních operací (obrácená hodnota požadovaného času) nebo kusů zpracovaná plocha (ha, m ) zpracovaná hmota (kg, t) zpracovaný objem (m, l, pm ) pm - plnometr dopravní (km, tkm, počet jízd) ostatní (bm, hn) hn - normohodina bm - běžný metr Příklady určení hodinové výkonnosti: a. Mobilní stroj na poli

14 hwt = 0,1. v. B hwt = 0,1. v. B. h hws = hwt. τ [ha/h] [t/ha] v - pracovní rychlost (km/h) B - pracovní záběr (m) b. Dopravní prostředek nebo cyklicky pracující stroj hws = G. x [t/h] G množství naloženého materiálu (Nosnost auta ), x počet dopr. cyklů za hodinu nebo hws = G. x. S [tkm/h] S - vzdálenost ujetá s nákladem [km] 1 x = T dc - počet cyklů za hodinu Tdc = Tn + Tj + Tv + Tz - čas cyklu v hodinách G Tn,Tv = hwn,s hwn,s - čas nakládání/vykládání v h výkonnost nakladače/vykladače v t/h Sn + Sx Tj = - čas jízdy v stř Sn - dráha ujetá s nákladem Sx - dráha ujetá bez nákladu v stř - střední přepravní rychlost G = Q. β β - souč. využití nosnosti Q -nosnost nebo teoretické množství naloženého materiálu v t c. Stacionární strojní zařízení v zemědělství nebo zpracovatelském průmyslu hwt = zpravidla průchodnost zařízení hws = hw.α. τ nebo při dojení [t/h] τ - součinitel využití času α - součinitel využití průchodnosti m m - počet dojicích souprav

15 hws = t t - čas dojení jedné dojnice d. Údržbářské nebo opravárenské pracoviště nebo pracoviště v kovovýrobě, strojírenské výrobě apod. Nelze přímo hovořit o výkonnosti, ale o rytmu práce Rp (Rytmus práce je to samý jako výkonnost. Rozdíl je v tom že rytmus práce je na pásu kdežto výkonnost je u mobilních strojů) 1 Rp -> hws -> Tp 3. Časový fond Tp - takt pracoviště - časový interval, po němž se opakuje jedna a táž operace nebo skupina operací na pracovišti Pracovníka - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního zařízení - počet dní a hodin za rok popř. ve lhůtě Výrobního procesu - v zemědělství počet dní a hodin v agrotechnické lhůtě Pracovník: F = (Dp - Ddov - Dn ). 8,5 = 1900 h/rok Výrobní zařízení: kalendářní časový fond: = 8760 h/rok nominální časový fond: pro jednu směnu: pro dvě směny: Fvn1 = ,5 = 2125 h/rok Fvn2 = 4250 h/rok využitelný (efektivní): Fvn - Fpp Fpp Fvef = Fvn - Fpp = Fvn. = Fvn. (1 - ) Fvn Fvn Fvef efektivní časový fond Fvn normativní časový fond Fpp - plánované prostoje Fvef = Fvn. kef kef = 0,9-0,95 => Obecně: Fvef = Dpv. Tsm. nsm. kef

16 časový fond procesu: v zemědělství ATL => Dk Dpv - počet pracovních dní ve lhůtě Tsm - počet hodin za směnu nsm - počet směn za den - počet kalendářních dní v ATL časový fond operace = procesu Dp = Dk. kp - počet pracovních dní Dp kp = - součinitel pracovních Dk dní Fo = Dp. nsm. Tsm nsm počet směn; Tsm délka směny využitelný časový fond výrobního zařízení (stroje): Fef = { Fo } i i = 1..m m - počet pracovních operací realizovaných sledovaným strojem 4. Pracnost pracovních operací a celého výrobku Člověk - suma spotřeby živé práce Výrobní zařízení - suma dob činnosti technických prostředků Pracnost může být: a. Normovaná (Tnorm ) - výsledek normování v průměrných podmínkách; výsledkem jsou NORMOHODINY (hn ) b. Skutečná (Tsk ) - dosahovaná v konkrétních podmínkách; výsledkem jsou hodiny c. Plánovaná (Tpl ) - normovaná pro určité podmínky (významný plánovací a projekční ukazatel) Pracnost se může týkat: jedné přesně definované pracovní operace zpracování určité výrobní dávky = šarže (technologická; manipulační) měrná souhrnná pracnost (na výrobek, za sezónu...) 5. Výrobní kapacita (K) = výkonnost za delší časovou jednotku (směnu, den, týden, měsíc, sezónu, rok) Obecně: = agregovaná výkonnost K = Hodinová (jednotková) výkonnost * Časový fond Konkrétně pro jeden stroj nebo pracoviště:

17 smw = hws. smt smt počet hodin za směnu směnová dw = hws. nsm. smt nsm počet směn za den denní dt = nsm. smt sezw = dw. Dp = hws. Fo dw denní výkonnost; Dp počet pracovních dní sezónní rw = (sezwi ) = hws. Fvef roční nebo dtto při: hws = Rp nebo dle měrné plochy: 2 v m na 1000 hn opravářských zásahů za rok i = 1..o o - počet operací za rok, které může vykonávat sledovaný stroj Z výrobní kapacity stroje nebo pracoviště lze pak odvodit celkovou kapacitu dílny nebo podniku. Při jejím výpočtu nutno sladit výrobní kapacitu strojů, pracovišť nebo ploch s kapacitou pracovníků (Kp ): b) Výrobní úkol Kp = Počet pracovníků * Časový fond pracovníka 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku

18 Výrobní úkol Rozbor ukazatelů výrobního úkolu 1. Definice - požadavek na objem výroby-produkce (dílny, strojního zařízení, podniku) za určité časové období. Vlastně jde o požadovanou výkonnost: Naturální: v jednotkách množství (ha, t, ks, tkm, počet údržeb za čas v jednotkách pracnosti (hn za čas) Peněžní- v jednotkách peněžních (Kčs za čas) Dříve: plán + vztahy uvnitř podniku Dnes: trh + vztahy uvnitř podniku Podobně jako u výrobní kapacity lze též stanovit i výrobní úkol pro pracovníky a stanovit jejich počet. Vychází se přitom ze sumy požadovaných pracností předpokládaných pracovních operací, vyjádřené v normohodinách za čas: Up = (požadovaných pracností) Celkový výrobní úkol = (nx * pracnost x ) Př.: Druh zásahu Interval Mth Pracnost hn Počet zásahů za rok při 1200 Mth/rok DTÚ po směně 0, TÚ TÚ D VÝROBNÍ KAPACITA: 1. Z pohledu pracovníků = Počet pracovníků * Fp 2. Z pohledu výrobních ploch nebo strojního výrobního zařízení Roční výrobní úkol hn Celková plocha / Měrná plocha (např. pro běžné opravy motorů 0,4-0,7 m2/1000 hn pracnosti za rok) Výrobní zásoby Výrobní zásoby a spotřeba 1. Definice - ekonomicky přiměřené množství materiálu na skladě nutné ke krytí reálných potřeb mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. Z toho vyplývá, že hlavním úkolem výrobních

19 zásob je zabránit, aby nepravidelnosti dodávek surovin pronikly do cílového chování řízeného systému, resp. výrobní zásoby jsou určitým druhem regulátoru. 2. Velikost výrobních zásob * Závisí na: denní spotřebě - (y) času mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami (t) pojistném faktoru, který vyplývá z nerovnoměrnosti denní spotřeby a času mezi dvěma dodávkami (pf) * Velikost je znakem též: technologické vyspělosti úrovně organizace a řízení v podniku i mimo něj * Orientační výpočet Obr. 11 Zmax - Zp q t Zb = = =. y Zb množství materiálu nutné ke krytí potřeby mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami Zp = q. pf y - průměrná denní spotřeba pf - pojistný faktor (vyplývá z odchylek t a y (= 0,05-0,3) q - průměrná velikost dodávky ve hmotnostních jednotkách Zmax = Zp + q Zmax maximální velikost zásoby ve hmotných jednotkách JIT Just in time Výrobní materiál není skladován ale přímo spotřebováván, je nutné mít spolehlivé dodavatele. Je to využíváno u nejvyspělejších společností (např. automobilek). - Bylo vyvinuto v Toyota Motor Copany - Je to způsob řízení opakované výroby, ve které je pohyb materiálu uskutečňován jen dle bezprostřední potřeby, v co nejmenších výrobních dávkách. - Charakteristické znaky: - Vyhlazený (rovnoměrný) výrobní tok, každá aktivita je koordinována

20 - Velmi pružný systém reagující na poptávku - Vysoká úroveň kvality - Nízké zásoby - Malé výrobní dávky - Rychlé a levné seřizování - Účelné uspořádání strojů - Preventivní opravy a údržba strojů - Vysoký stupeň spolupráce - Málo dodavatelů ale spolehliví - Tažný systém výrobního toku (výrobek pořád někdo potřebuje) - Tvůrčí systém rozhodování * Zvláštnosti zemědělství Výrobní zásoby mají delší interval osivo, sadba -> na příští rok výrobky (brambory, obilí.. -> je spotřebováváno po celý rok opravárenství - stochastický charakter spotřeby ND * Skladovací proces Výrobní spotřeba (materiál, náhradní díly, nářadí a přípravky) + Výrobní zásoby = Požadavky na skladování, sklady => skladovací proces. Logistika a logistické řízení zásob Logistika ekonomický postoj, manažerská a tvůrčí koncepce, která vede k přesn alokaci odpovědnosti za všechny pohyby a zásoby použitých materiálů. Předmětem zájmu logistiky je řízení hmotných, ale v širším pojetí též nehmotných (informací) toků mezi podnikatelskými subjekty i v rámci podniku. Alogistický systém lze chápat také jako spojení podnikatele s jeho zákazníky. Logistika systémový přístup k řešní problému (Heuristika aplikace lidského rozumu na řešený problém) Předmětem zájmu logistiky jsou též metody vedoucí ke zkracování materiálových toků, optimalizaci zásob a výroby. Metody rozmisťování pracovišť jakož i metoda JIT nebo KABAN (kaban = CZ karta = v tomto případě dodací list ). Kaban - jde o zavedení vztahu zákazník-dodavatel. Každé pracoviště je zákazníkem i dodavatelem a karta se stává objednávkou i dodacím listem, odebírá se vždy přesně objednaný materiál. 5. Prostorová struktura výrobního procesu Definice a členění - Prostorové uspořádání pracovišť (a strojního výrobního zařízení na nich) - Základní organizační předpoklad k zabezpečení plynulého a rychlého pohybu pracovních předmětů (materiálu) a popř. výrobního zařízení => Materiálový tok: přímočarost nejkratší délka a) Způsoby rozmístění pracovišť

21 1. Individuální - nezávislé na jiných pracovištích (malé opravny, servisní, vývojové a prototypové dílny) 2. Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) a. Technologické seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle jednotlivých technologických pracovišť (slévárna, soustružna, kalírna...) Výhody: universálnější, lepší přizpůsobivost a využití kapacity zaměnitelnost strojů -> snazší odstraňování poruch jednodušší organizace práce Nevýhody: dlouhé a křižující se materiálové toky vyšší výrobní zásoby a spotřeba -> výrobní plocha náročná mezioperační kontrola jakosti vyšší náklady na seřízení strojů a na manipulaci b. Předmětné seskupení - skupiny pracovišť uspořádány podle výrobního postupu, tj. seskupení technologicky odlišných pracovišť k výrobě stejných nebo technologicky podobných výrobků, resp. k vykonání technologicky odlišných operací (opravna s proudovým charakterem oprav, sklizňová linka, montážní linka...) Výhody: zkrácení materiálových toků, snížení počtu manipulačních operací snížení zásob viz JIT zlepšení přehledu o výrobním procesu nižší náklady a lepší produktivita práce Nevýhody: těžko se provádějí změny výrobního programu vyšší nároky na zajištění plynulosti vysoké nároky na přípravu výroby, údržbu i kontrolu Existují různé úrovně předmětného uspořádání: neuzavřený výrobní cyklus (výroba polotovaru) dílny, provozy výrobní linky podnik uzavřený výrobní cyklus (celý výrobek 3. Kombinace výroba finálních produktů, sklizňové práce... Skupinové rozmístění pracovišť Skupinové - seskupení pracovišť uspořádaných buï podle technologie (technologické seskupení) nebo podle výrobního procesu (předmětné seskupení) více viz předchozí otázka Metody optimalizace prostorové struktury výrobního procesu 1. Vlivy - rozmístění pracovišť v prostoru je ovlivněno:

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více