MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006"

Transkript

1 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 445 / /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem pozemků historický majetek 449/06 Nájem pozemků historický majetek 450/06 Žádost 451/06 Nebytové prostory v č.p. 31 Dvořákova ul. v Žatci 452/06 Nemovitost EČ 2561 Mládežnická v Žatci 453/06 Prodej nebytových jednotek 454/06 Nájem pozemku 455/06 Dodatek k nájemní smlouvě areál městského koupaliště 456/06 Žádost 457/06 Záměr města prodat pozemek 458/06 Žádost 459/06 Žádost o rozšíření kupujícího pozemku k výstavba RD 460/06 Žádost 461/06 Prodej nemovitosti č.p. 31 ul. Dvořákova v Žatci 462/06 Prodej nemovitosti č.p ul. Svatováclavská v Žatci 463/06 Nabídka z titulu věcného práva předkupního 464/06 Prodej bytového domu č.p Havlíčkovo nám. v Žatci 465/06 Prodej nemovitosti č.p. 97 ul. J. Hory v Žatci 466/06 Prodej nemovitosti č.p ul. Studentská v Žatci 1

2 467/06 Prodej nemovitosti č.p. 35 Milčeves 468/06 Přidělení bytu v DPS 469/06 Sociální a zdravotní komise 470/06 Odprodej z majetku města 471/06 Nákup do majetku města 472/06 Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 473/06 Rozpočtová změna 474/06 Finanční spoluúčast Města Žatce TJ Šroubárna 475/06 Finanční spoluúčast Města Žatce TJ SEVER 476/06 Zajištění ambulantní pohotovostní péče v roce /06 Program regenerace MPR a MPZ pro rok /06 Úpravy ploch ve vnitrobloku ulic U Hřiště a Hálkova 479/06 Úpravy ploch ve vnitrobloku u domu č.p v ul. V.B. Třebízského 480/06 Žádost o výstavbu komunikace 481/06 Archeologický výzkum 482/06 RZ Nemocnice Žatec, výstavba páteřní sítě 483/06 Žádost Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci 484/06 PD Letní scéna za divadlem 485/06 Žádost o povolení předzahrádky 486/06 Natáčení filmu LA DAME D' IZIEU 487/06 Zadávací řízení 488/06 Zadávací řízení 489/06 Schodiště a chodník mezi ul. Žižkova a ul. Nákladní 490/06 Komise kultury a cestovního ruchu 491/06 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 492/06 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 493/06 Poskytovatel pojištění majetku a odpovědnosti Města Žatec 494/06 Jmenování do funkce vedoucího odboru 495/06 Rozpočtová změna - Dny evropského dědictví 496/06 Program ZM 2

3 445/06 Schválení programu Rada Města Žatce projednala a schvaluje program jednání RM. T: O: p. Farkota pro 4 / / / nepřítomen / nepřítomen nepřítomen 446/06 Kontrola usnesení Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání RM. T: O: p. Bouda pro 6 / / / / / nepřítomen / 447/06 Nájem pozemků historický majetek Rada Města Žatce schvaluje nájem pozemků p.p.č. 4109/10 orná půda o výměře m2, p.p.č. 4109/11 orná půda o výměře 35 m2 a p.p.č. 4109/12 orná půda o výměře 134 m2 lokalita Mlynáře v Žatci fyzické osobě za účelem zemědělské činnosti na dobu určitou do , za roční nájemné ve výši 258,- Kč. T: pro 6 / / / / / nepřítomen / 448/06 Nájem pozemků historický majetek Rada Města Žatce schvaluje nájem pozemků p.p.č. 5580/7 orná půda o výměře 4957 m2, p.p.č. 3

4 5580/252 orná půda o výměře 945 m2 a p.p.č. 5580/225 ostatní plocha o výměře 1316 m2 lokalita U Hrušek v Žatci Zemědělské společnosti Blšany s.r.o. za účelem zemědělské činnosti na dobu určitou do za roční nájemné ve výši 439,- Kč. T: pro 6 / / / / / nepřítomen / 449/06 Nájem pozemků historický majetek Rada Města Žatce schvaluje nájem pozemků p.p.č. 4646/6 orná půda o výměře 3560 m2, p.p.č. 4646/19 orná půda o výměře m2, 5/6 p.p.č. 4646/20 orná půda o výměře 680 m2, p.p.č. 4646/22 orná půda o výměře 4508 m2 lokalita Pod kamenným vrškem v Žatci, p.p.č. 4558/4 orná půda o výměře m2, p.p.č. 4558/6 orná půda o výměře m2, p.p.č. 4558/7 orná půda o výměře m2, p.p.č. 4558/8 orná půda o výměře m2 lokalita Za Flórou v Žatci společnosti Chmelcompany spol.s.r.o. za účelem zemědělské činnosti na dobu určitou do za roční nájemné ve výši 5.625,- Kč. T: pro 5 / / / / nepřítomen / zdržel se 1 / 450/06 Žádost Rada Města Žatce projednala žádost a neschvaluje zpětvzetí žaloby o vyklizení bytu č. 6 v č.p Svatováclavská ul. v Žatci. T: pro 6 / / / / / nepřítomen / 4

5 451/06 Nebytové prostory v č.p. 31 Dvořákova ul. v Žatci Rada Města Žatce schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 31 se st.p.č. 285/1 ul. Dvořákova v Žatci dohodou ke dni nájemcem UNIQA pojišťovny, a.s. se sídlem Praha 6. T: pro 6 / / / / / nepřítomen / 452/06 Nemovitost EČ 2561 Mládežnická v Žatci Rada Města Žatce projednala žádost Občanského sdružení Kick Box Žatec a schvaluje uzavření řádné nájemní smlouvy o nájmu objektu EČ 2561 se st.p.č o výměře 222 m2 ul. Mládežnická v Žatci na dobu určitou dvaceti let. T: pro 5 / / / / nepřítomen / zdržel se 1 / 453/06 Prodej nebytových jednotek Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit prodej nebytových jednotek: č. 2127/61 Havlíčkovo nám. v Žatci, plocha jednotky 54,30 m2, s podílem společných částí budovy č.p a podílem pozemku st.p.č o výměře 408 m2 v Žatci o velikosti 543/26501 vzhledem k celku fyzické osobě za kupní cenu ,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy, č. 2127/63 Havlíčkovo nám. v Žatci, plocha jednotky 22,40 m2, s podílem společných částí budovy č.p a podílem pozemku st.p.č o výměře 408 m2 v Žatci o velikosti 224/26501 vzhledem k celku fyzickým osobám za kupní cenu ,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy. 5

6 454/06 Nájem pozemku Rada Města Žatce schvaluje nájem pozemku části p.p.č. 2759/4 (díl č. 2) zahrada o výměře 684 m2 ul. Lounská v Žatci fyzickým osobám jako zahradu na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 2.600,- Kč/m2/rok. T: /06 Dodatek k nájemní smlouvě areál městského koupaliště Rada Města Žatce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu areálu městského koupaliště v Žatci ze dne ve věci provozu a provozních nákladů pro sezónu 2006, současně RM souhlasí s vydáním dodatečného stavebního povolení pro již provedené stavební úpravy provozní budovy č.p Libočanská cesta v Žatci. T: pro 5 / / / / / zdržel se 2 / / 456/06 Žádost Rada Města Žatce na základě stanoviska odboru rozvoje města ukládá majetkovému odboru sdělit žadateli o koupi části pozemku p.p.č. 6718/1 (zeleň) ul. B. Němcové v Žatci za účelem výstavby garáží, že na předmětném pozemku nelze stavět z důvodu vedení teplovodu a kanalizace. T: /06 Záměr města prodat pozemek Rada Města Žatce na základě stanoviska odboru rozvoje města nedoporučuje ZM schválit záměr města 6

7 prodat část p.p.č. 816/1 (zahrada) ul. Chomutovská v Žatci. 458/06 Žádost Rada Města Žatce nedoporučuje ZM schválit záměr města prodat p.p.č. 423/1 (lesní pozemek) o výměře 4236 m2 v k.ú. Bezděkov u Žatce. 459/06 Žádost o rozšíření kupujícího pozemku k výstavba RD Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit rozšíření kupujícího pozemku p.p.č. 4614/59 (orná) o výměře 1585 m2 určeného k výstavbě RD v lokalitě Kamenný vršek Žatec I. etapa za technických a regulačních podmínek pro výstavbu stanovených odborem rozvoje města o fyzickou osobu (prodej schválen usnesením ZM č. 90/06). 460/06 Žádost Rada Města Žatce doporučuje ZM souhlasit z titulu věcného práva předkupního Města Žatec s převodem pozemků p.p.č. 5628/3 (orná půda) o výměře m2, část p.p.č. 5628/72 (orná půda) o výměře 8886 m2 a p.p.č. 7004/4 (ost. plocha) o výměře 313 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) lokalita Pod Klínem v Žatci na společnost TESCO STORES ČR a.s., Praha. 7

8 pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 461/06 Prodej nemovitosti č.p. 31 ul. Dvořákova v Žatci Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti č.p. 31 ul. Dvořákova se st.p.č. 285/1 o výměře 588 m2 v Žatci fyzické osobě za kupní cenu 2, ,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy a současně doporučuje ZM schválit podmínky kupní smlouvy zřízení věcného břemene přístupu na st.p.č. 284 v k.ú.žatec a zřízení pětiletého předkupního práva pro Město Žatec. 462/06 Prodej nemovitosti č.p ul. Svatováclavská v Žatci Rada Města Žatce v návaznosti na usnesení č. 367/06 doporučuje ZM schválit podmínky kupní smlouvy: odložená splátka ve výši 20% kupní ceny podmíněná obnovou vnějšího pláště objektu (okna, fasáda), a to do jednoho roku ode dne vkladu do KN a zřízení předkupního práva pro Město Žatec na dobu jednoho roku. 463/06 Nabídka z titulu věcného práva předkupního Rada Města Žatce doporučuje ZM nevyužít nabídku z titulu věcného práva předkupního k nemovitosti č.p. 784 Nádražní schody se st.p.č. 982 o výměře 330 m2 v k.ú. Žatec za kupní cenu 1, ,- Kč a k nemovitosti č.p Lva Tolstého se st.p.č o výměře 569 m2 a zahradou p.p.č. 4649/23 o výměře 261 m2 v k.ú. Žatec za kupní cenu 2, ,- Kč zapsané na LV č pro obec a k.ú. 8

9 Žatec. pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 464/06 Prodej bytového domu č.p Havlíčkovo nám. v Žatci Rada Města Žatce bere na vědomí změnu zůstatkové hodnoty zařizovacích předmětů a technického zhodnocení bytu č. 2127/41 Havlíčkovo nám. v Žatci a s tím související změnu kupní ceny bytové jednotky a ukládá majetkovému odboru zaslat nájemci vyrozumění o změně v nabídce ke koupi bytu zaslané ve smyslu usnesení RM č. 1130/05. T: /06 Prodej nemovitosti č.p. 97 ul. J. Hory v Žatci Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti č.p. 97 se st.p.č. 57/1 o výměře 140 m2 ul. J.Hory v Žatci fyzickým osobám za kupní cenu 2, ,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy se zřízením předkupního práva po dobu pěti let. Vzhledem ke zřízenému předkupnímu právu po dobu 20 let pro fyzickou osobu ukládá Rada Města Žatce majetkovému odboru projednat prodej nemovitosti s oprávněným. 466/06 Prodej nemovitosti č.p ul. Studentská v Žatci Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti č.p ul. Studentská v Žatci se st.p.č. 1307/1 o výměře 359 m2 a zahradou p.p.č. 4593/14 o výměře 68 m2 v k.ú. Žatec fyzickým osobám za kupní cenu 1, ,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy. 9

10 467/06 Prodej nemovitosti č.p. 35 Milčeves Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit prodej č.p. 35 Milčeves se st.p.č. 32 o výměře 437 m2 fyzickým osobám za kupní cenu 5.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy a současně doporučuje ZM schválit podmínky kupní smlouvy: dokončení rekonstrukce vnějšího pláště objektu do pěti let od podpisu kupní smlouvy pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč. 468/06 Přidělení bytu v DPS Rada Města Žatce projednala a schvaluje přidělení bytů v DPS Písečná č.p. 2820, a to: byt č. 202 velikosti 1+1 fyzické osobě a byt č. 610 velikosti 1+1 fyzickým osobám s tím, že v souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů v DPS uhradí fyzické osoby příspěvek ve výši ,- Kč. T: O: p. Bemová 469/06 Sociální a zdravotní komise Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne T: O: p. Dvořák 10

11 pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 470/06 Odprodej z majetku města Rada Města Žatce projednala a schvaluje návrh na odprodej vozidla Škoda Octavia, SPZ LNE z majetku města za cenu zjištěnou soudním znalcem prostřednictvím autobazaru. T: O: p. Havlíček 471/06 Nákup do majetku města Rada Města Žatce bere na vědomí informaci o pořízení osobního automobilu Škoda Fabia Combi pro potřeby městského úřadu obměnou za odprodané osobní vozidlo z majetku města. T: O: p. Havlíček 472/06 Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období Rada Města Žatce projednala v souladu s ustanovením 67, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění návrh na stanovení počtu zastupitelů Města Žatec pro následující volební období a doporučuje ZM stanovit zastupitelstvo v počtu 21 členů. O: p. Havlíček 11

12 473/06 Rozpočtová změna Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu města. Účelový zdroj účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu k zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Žatec v roce 2006: ,00 Kč. T: O: p. Naxerová 474/06 Finanční spoluúčast Města Žatce TJ Šroubárna Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast Města Žatce na financování projektu oprava povrchu hřiště na národní a mezinárodní házenou a s tím souvisejících úprav v prostorách areálu TJ Šroubárna Žatec ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky v této výši budou poskytnuty TJ Šroubárna Žatec formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Žatce. Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu: Výdaje: ,00 Kč Výdaje: ,00 Kč. O: p. Naxerová 475/06 Finanční spoluúčast Města Žatce TJ SEVER Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast Města Žatce na financování investiční akce Přístavba haly na stolní tenis, realizované TJ SEVER Žatec ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky v této výši budou poskytnuty TJ SEVER Žatec formou účelové investiční dotace z 12

13 rozpočtu Města Žatce. Rada Města Žatce doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu: Výdaje: ,00 Kč Výdaje: ,00 Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu města po předložení závazného Rozhodnutí MŠMT o účasti státního rozpočtu na financování investiční akce. O: p. Naxerová 476/06 Zajištění ambulantní pohotovostní péče v roce 2006 Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč jako finanční spoluúčast Města Žatce na zajištění ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce Finanční příspěvek bude poskytnut příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Oblastní středisko Žatec. Výdaje: Výdaje: ,00 Kč ,00 Kč. O: p. Naxerová 477/06 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2006 Rada Města Žatce opakovaně projednala rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2006 a doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2006 dle předloženého návrhu: Městská památková rezervace: ,- Kč Žadatel Objekt Celkem Regenerace Podíl města Podíl vlastníka fyzické osoby čp.53 nám. Svobody fyzické osoby čp.54 nám. Svobody fyzická osoba čp.100 ul. Josefa Hory fyzické osoby čp.107 nám. 5.května

14 fyzické osoby čp.162 nám. Svobody fyzické osoby čp.181 ul. Dlouhá CELKEM Městská památková zóna: ,- Kč Žadatel Objekt Celkem Regenerace Podíl města Podíl vlastníka Pravoslavná církevní obec Kostel sv. Jakuba, Tyršova ul fyzické osoby čp.1012, ul. Volyňských Čechů Město Žatec Obnovení sochař.výzdoby u Kapucín.kláštera CELKEM /06 Úpravy ploch ve vnitrobloku ulic U Hřiště a Hálkova Rada Města Žatce projednala žádost Správy domů Podměstí o vyřešení problematiky související s vjezdem a parkováním ve vnitrobloku ulic U Hřiště a Hálkova a ukládá odboru rozvoje města zařadit tuto akci do návrhu investičního plánu pro rok T: pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 479/06 Úpravy ploch ve vnitrobloku u domu č.p v ul. V.B. Třebízského Rada Města Žatce projednala žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Třebízského 2419 v Žatci o vyřešení problematiky související s parkováním a úpravou ploch ve vnitrobloku u domu č.p a ukládá odboru rozvoje města zařadit tuto akci do návrhu investičního plánu pro rok T: pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 14

15 480/06 Žádost o výstavbu komunikace Rada Města Žatce projednala opakovanou žádost stavebníků rodinných domků v k.ú. Bezděkov a doporučuje ZM schválit výstavbu provizorní komunikace z rozpočtu města za podmínky převodu pozemku p.p.č. 386/21 v k.ú. Bezděkov do majetku Města Žatce a současně doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu z investičního fondu na realizaci této akce. Rada Města Žatce ukládá odboru rozvoje města vypsat poptávkové řízení. pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 481/06 Archeologický výzkum Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu z investičního fondu na úhradu nákladů spojených s archeologickým výzkumem při realizaci stavby Úpravy náměstí Svobody 2006 kašna. Výdaje: Výdaje: org ,- Kč ,- Kč. T: /06 RZ Nemocnice Žatec, výstavba páteřní sítě Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM schválit zálohovou rozpočtovou změnu z investičního fondu na realizaci akce Slaboproudé rozvody areál nemocnice s poliklinikou Žatec optické páteřní rozvody. Výdaje: kap Výdaje: kap org ,- Kč ,- Kč. 15

16 483/06 Žádost Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci Rada Města Žatce projednala žádost Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci a schvaluje vybudování přístřešku pro deponování plastik v zahradě muzea dle předloženého návrhu. Současně RM schvaluje rozpočtovou změnu z investičního fondu na úhradu nákladů. Výdaje: Výdaje: org ,- Kč ,- Kč. T: /06 PD Letní scéna za divadlem Rada Města Žatce projednala a schvaluje rozpočtovou změnu z investičního fondu na úhradu nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci Letní scéna za divadlem, Žatec dle předložené nabídky. Výdaje: Výdaje: org ,- Kč ,- Kč. T: /06 Žádost o povolení předzahrádky Rada Města Žatce projednala žádost fyzické osoby o povolení provozování předzahrádky před cukrárnou, která bude otevřena v domě č.p. 890 v Hájkově ulici v Žatci od do a tuto žádost schvaluje dle podmínek stanovených odborem rozvoje města. 16

17 486/06 Natáčení filmu LA DAME D' IZIEU Rada Města Žatce projednala žádost společnosti OKKO Production spol. s r.o. a schvaluje nájem části p.p.č na náměstí Svobody, p.p.č. 6761/1 na Hošťálkově náměstí, p.p.č na nám. 5. května, p.p.č. 6794/3 v ul. Alšova, p.p.č v ul. Masarykova, p.p.č na Chmelařském náměstí v Žatci za účelem natáčení dvou etap exteriérových scén filmu s pracovním názvem LA DAME D' IZIEU ve dnech až a až pro přípravné práce a ve dnech až a 14.7 až pro samotné natáčení za cenu ,- Kč. Rada Města Žatce dále schvaluje text nájemní smlouvy. pro 4 / / / / zdržel se 3 / / / 487/06 Zadávací řízení Rada Města Žatce bere na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky Výstavba komunikací a chodníků v ul. Jiřího Wolkera a ul. Šafaříkova, Žatec a ukládá starostovi města zrušit užší zadávací řízení. RM dále ukládá odboru rozvoje města vypsat nové výběrové řízení. T: /06 Zadávací řízení Rada Města Žatce bere na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky Rekonstrukce Chelčického náměstí, Žatec a ukládá starostovi města zrušit užší zadávací řízení. RM dále ukládá odboru rozvoje města vypsat nové výběrové řízení. T:

18 489/06 Schodiště a chodník mezi ul. Žižkova a ul. Nákladní Rada Města Žatce projednala a v souladu ze zásadami a postupy Města Žatce pro zadávání veřejných zakázek stanovila pořadí na prvních třech místech, při hodnocení nabídek na akci Schodiště a chodník mezi ul. Žižkova a ul. Nákladní, takto: 1. fyzická osoba 2. Silnice Žatec s.r.o. 3. fyzická osoba. Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků z investičního fondu k financování akce Schodiště a chodník mezi ul. Žižkova a ul. Nákladní Výdaje: kap Výdaje: kap org ,- Kč ,- Kč. 490/06 Komise kultury a cestovního ruchu Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání komise kultury a cestovního ruchu ze dne T: O: p. Dvořák pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 491/06 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 18

19 Rada Města Žatce projednala protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené u příspěvkové organizace Městské divadlo Žatec a ukládá řediteli odstranit zjištěné nedostatky uvedené v návrhu opatření varianta A do T: O: p. Hladká pro 6 / / / / / / zdržel se 1 / 492/06 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Rada Města Žatce schvaluje a vydává nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností Žatec. T: O: p. Janda 493/06 Poskytovatel pojištění majetku a odpovědnosti Města Žatec Rada Města Žatce posoudila předložené nabídky na poskytovatele Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žatec a jako nejvhodnější vybrala nabídku pojišťovny Kooperativa Pojišťovna a.s. T: O: p. Havlíček 494/06 Jmenování do funkce vedoucího odboru Rada Města Žatce projednala zápis z jednání výběrové komise na obsazení funkce vedoucího odboru sociálních věcí a v souladu s ustanovením 102, odstavec 2, písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění jmenuje do funkce vedoucího odboru sociálních věcí fyzickou osobu s účinností od

20 O: p. Bouda 495/06 Rozpočtová změna - Dny evropského dědictví Rada Města Žatce pověřuje ředitelku Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci realizací Dnů evropského dědictví dne a dále RM doporučuje ZM schválit účelovou dotaci na krytí nákladů Dnů evropského dědictví ve výši ,- Kč. O: p. Hladká pro 6 / / / nepřítomen / / / 496/06 Program ZM Rada Města Žatce projednala a schvaluje následující program zasedání ZM, konaného dne od 16,00 hodin (mimo stálé body programu): - výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. - majetek města - rozpočtová změna posílení investičního fondu - finanční spoluúčast Města Žatce TJ Šroubárna - finanční spoluúčast Města Žatce TJ SEVER - zajištění ambulantní pohotovostní péče v roce rozbor hospodaření s fin. prostředky pro školy a školská zařízení - rozpočtová změna - Dny evropského dědictví - prodloužení termínu dokončení rekonstrukce č.p program regenerace MPR a MPZ pro rok RZ Nemocnice Žatec, výstavba páteřní sítě - schodiště a chodník mezi ul. Žižkovou a ul. Nákladní - žádost o výstavbu komunikace - RZ - rekonstrukce Chelčického nám. - RZ - výstavba komunikací a chodníků ul. J. Wolkera a ul. Šafaříkova - stanovení počtu zastupitelů - informace z valných hromad - výroční zpráva Žatecké teplárenské a.s. - delegování zástupce města na valnou hromadu Chrámu Chmele a Piva a.s. - zápis z jednání kontrolního výboru. O: p. Farkota 20

21 pro 6 / / / nepřítomen / / / Místostarosta Aleš Dvořák v.r. Starosta Ing. Jiří Farkota v.r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. 21

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 15.6.2006 Usnesení č. 110 /06-150 /06 110/06 Volba návrhové komise 111/06 Schválení programu 112/06 Vystoupení veřejnosti 113/06

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 Usnesení č. 1134/05-1183/05 1134/05 Schválení programu 1135/05 Kontrola usnesení 1136/05 Bytové otázky 1137/05 Prodej bytové jednotky

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 Usnení č. 52 /09 81 /09 52/09 Schválení programu 53/09 Kontrola usnení 54/09 Bytové otázky 55/09 Prodej bytové jednotky č. 2819/1

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne 19.7.2006 Usnesení č. 579 /06-611 /06 579/06 Schválení programu 580/06 Kontrola usnesení 581/06 Pronájem bytu 582/06 Pronájem pozemku z majetku

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1094/ /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1094/ /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 37. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.12.2005 Usnesení č. 1094/05-1128/05 1094/05 Schválení programu 1095/05 Kontrola usnesení 1096/05 Nájem areálu nemovitostí základní školy

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 4.10.2005 Usnesení č. 864 /05-903 /05 864/05 Schválení programu 865/05 Kontrola usnesení 866/05 Bytové otázky 867/05 Pronájem bytu 868/05

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.3.2012 Usnesení č. 28 /12-55 /12 28/12 Volba návrhové komise 29/12 Schválení programu 30/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.10.2009 Usnesení č. 199 /09-224 /09 199/09 Volba návrhové komise 200/09 Schválení programu 201/09 Kontrola usnesení ZM 202/09

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 18.6.2009 Usnesení č. 121 /09-163 /09 121/09 Volba návrhové komise 122/09 Schválení programu 123/09 Kontrola usnesení ZM 124/09

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2005 Usnesení č. 1 /05-45 /05 1/05 Schválení programu 2/05 Kontrola usnesení 3/05 Ubytování v zařízení FOD Střecha 4/05 Rozpočtové změny

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 27.6.2016 Usnesení č. 341 /16-374 /16 341/16 Volba návrhové komise 342/16 Schválení programu 343/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 24.6.2015 Usnesení č. 105 /15-150 /15 105/15 Sloučení návrhové a volební komise 106/15 Složení návrhové a volební komise 107/15

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04.

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. 2016 Věc: Předkládá: Vypracoval: Obsah: Prodej objektu č. e.

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 26. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 26. jednání Rady města Žatce konané dne 21.10.2014 Usnesení č. 804 /14-835 /14 804/14 Schválení programu 805/14 Kontrola usnesení 806/14 Informace o investičních akcích 807/14 Skončení

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady města Žatce konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 150 /13-193 /13 150/13 Schválení programu 151/13 Kontrola usnesení 152/13 Informace o investičních akcích 153/13 Nabídka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 22.1.2007 Usnení č. 42 /07 76 /07 42/07 Schválení programu 43/07 Prodej pozemků k výstavbě RD lokalita Kamenný vršek, Žatec 44/07 Kontrola

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne Usnesení č. 710 / /18 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 19.11.2018 Usnesení č. 710 /18-735 /18 710/18 Schválení programu 711/18 Kontrola usnesení 712/18 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce 5. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 11.09.2014 od 18,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 24.9.2007 Usnení č. 868 /07 901 /07 868/07 Schválení programu 869/07 Kontrola usnení 870/07 Prodej bytových jednotek bydlícím nájemcům 871/07

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 31. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 18. dubna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Rady města Žatce konané dne 23.5.2011 Usnení č. 458 /11 502 /11 458/11 Schválení programu 459/11 Kontrola usnení 460/11 Žádost o zrušení předkupního práva 461/11 Prodej

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 17.5.2012 Usnesení č. 56 /12-85 /12 56/12 Volba návrhové komise 57/12 Schválení programu 58/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Bod 1. Zahájení Návrh usnesení 81. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu R.Starou a I.Kolkovou. Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 256/09/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech Usneseni 7. Rady Města Podbořany ze dne 14. července 2010 - veřejné znění strana 1 (celkem 5) Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 898 taj. (ONI) 28.11. 899 taj. (ONI) 28.11. 957 taj. (ONI) 28.11. 194 taj. 28.11. 861

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.3.2006 Usnesení č. 174 /06-206 /06 174/06 Schválení programu 175/06 Kontrola usnesení 176/06 Žádost o souhlas k upuštění od vymáhání pohledávek

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 31.10.2013 Usnesení č. 110 /13-128 /13 110/13 Volba návrhové komise 111/13 Schválení programu 112/13 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více