ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŠKOLNÍ 1377 ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Nové Město nad Metují Ing. Jaromír HOLEČEK 1. září 2015 ředitel SPŠ, SOŠ a SOU

2 - 2 - OBSAH ROČNÍHO PLÁNU výchovné a vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE: Základní identifikační údaje SPŠ, SOŠ a SOU Zahájení školního roku Žáci I. ročníků Organizace výuky žáků Přehled vyučovaných oborů ve škol. roce 2015/ Přehled učebních plánů uvedených oborů Vyplňování vysvědčení Základní cíle pro školní rok 2015/ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Výuka, prázdniny Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení Termíny Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky ROZVRH VYUČOVÁNÍ PRACOVNÍ PORADY Vedení SOU Pedagogické rady TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPORTOVNÍ, LYŽAŘSKÉ A ADAPTAČNÍ KURZY TERMÍNY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK ÚSEK TEORETICKÉ VÝUKY Pracovníci Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Exkurze žáků Třídní učitelé dle tříd Knihovna Porady Denní časový rozvrh hodin výuky : ÚSEK PRAKTICKÉ VÝUKY Rozdělení učitelů OV dle ročníků a oborů Metodická komise - oborů služeb Metodická komise - technické obory Prověrkové práce Soutěže odborných dovedností Porady ÚSEK VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE Pracovníci Denní režim Pedagogické služby Rozdělení žáků do výchovných skupin Výchovný program DM Zájmově výchovně vzdělávací program... 16

3 TECHNICKÝ ÚSEK Pracovníci Zabezpečení požárně technické prevence KUCHYŇ, JÍDELNA Pracovníci Výdej stravy Provoz kanceláře školní jídelny ÚSEK ŘEDITELE Pracovníci Úřední hodiny... 17

4 Základní informace: Základní identifikační údaje SPŠ, SOŠ a SOU Úplný název: Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Adresa: Školní Nové Město nad Metují IČO: IZO: Právní forma: Zřizovatel: Statutární zástupce - ředitel: příspěvková organizace Královéhradecký kraj Ing. Jaromír Holeček 1.2. Zahájení školního roku V úterý dne nastoupí žáci dle rozpisu do školy nebo na pracoviště odborného výcviku, kde dojde k zahájení školního roku. Ve středu dne bude zahájeno vyučování. V rámci třídnických hodin nutno zopakovat základní předpisy SPŠ, SOŠ a SOU, školení BOZP a PO Žáci I. ročníků Žákům byly poskytnuty základní informace k výuce v pondělí dne v objektu Pyramida Organizace výuky žáků Je zabezpečována dle ŠVP. Teoretická výuka probíhá v budovách školy Školní 1377 a ČSA 376. Odborný výcvik žáků je prováděn na pracovištích v Novém Městě nad Metují, Nádražní 158, ČSA 426 a 428, TGM 407 (Pyramida). Pro výuku jsou rovněž využívána externí pracoviště (hotely HAVEL v Rychnově nad Kněžnou, BERÁNEK v Náchodě a další zařízení) Přehled vyučovaných oborů ve škol. roce 2015/2016 Učební obory: H/02 Karosář roč H/02 Elektrikář silnoproud roč H/01 Cukrář roč H/01 Truhlář roč H/01 Kuchař číšník roč H/01 Kadeřník roč H/01 Strojní mechanik roč. Studijní obory: M/01 Informační technologie roč M/01 Strojírenství roč M/01 Technické lyceum 4. roč L/01 Mechanik elektrotechnik roč L/01 Gastronomie roč. Nástavbové obory: L/51 Podnikání denní 2. roč.

5 Přehled učebních plánů uvedených oborů Název oboru Vydal Číslo jednací platnost od Strojírenství ŠVP Technické lyceum ŠVP Informační technologie ŠVP Karosář ŠVP Mechanik elektrotechnik ŠVP Elektrikář silnoproud ŠVP Cukrář ŠVP Truhlář ŠVP Gastronomie ŠVP Kuchař číšník ŠVP Kadeřník ŠVP Podnikání ŠVP Vyplňování vysvědčení V souladu s nařízením MŠMT ČR - Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, střední školy vyplňují na všechny typy vysvědčení kód dle KKOV, u oborů vyučovaných dle ŠVP se uvádí kód a obor dle RVP a název uvedený ve ŠVP. V 1. pololetí se žákům vydá výpis z vysvědčení. Výpis se vyhotovuje na běžném kancelářském papíře a obsahuje náležitosti jako běžné vysvědčení, včetně kulatého razítka školy. Vysvědčení se v tomto případě vytiskne na konci druhého pololetí za obě pololetí najednou. Podpis na vysvědčení za první pololetí bude potom datován podle skutečného data podpisu. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn (podle 50 odst. 2 školského zákona), rubrika se neproškrtává, ale vyplní se uvolněn nebo uvolněna. Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (podle 52 odst. 2 a 3 školského zákona), vyplní se nehodnocen nebo nehodnocena. Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice. Komisionální přezkoušení při pochybnostech o správnosti hodnocení Rozhodne-li komise pro komisionální přezkoušení žáka při pochybnostech zákonného zástupce žáka o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech ( 52 odst. 4 školského zákona a 22 vyhlášky) o změně hodnocení, vydá se žákovi nové vysvědčení. Jako datum vydání vysvědčení se uvede datum, kdy je nové vysvědčení za dané pololetí opatřeno posledním podpisem, zpravidla podpisem ředitele školy. Hodnocení žáka v náhradním termínu a po opravné zkoušce Podle 51 odst. 1 školského zákona se žákovi každé pololetí vydává vysvědčení. Toto ustanovení je dále konkretizováno v 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, podle kterého se vysvědčení předává v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování. Pokud ředitel školy určil pro hodnocení žáka náhradní termín ( 52 odst. 2 a 3 školského zákona), je žákovi na konci pololetí vydáno vysvědčení. V předmětech, ve kterých žák bude hodnocen v náhradním termínu, se na vysvědčení vydaném na konci pololetí vyplní nehodnocen nebo nehodnocena. V rubrice Celkové hodnocení se na konci 1. pololetí uvede nehodnocen nebo nehodnocena a na konci 2. pololetí neprospěl nebo neprospěla. Po hodnocení v náhradním termínu je žákovi vydáno nové vysvědčení. Pokud žák koná v souladu s 53 školského zákona opravné zkoušky, vydá se mu na konci 2. pololetí vysvědčení. Po vykonání opravných zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení, a to i v případě, že se hodnocení z předmětů, ze kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo. Pokud se žák k opravným zkouškám nedostaví, nové vysvědčení mu vydáno nebude. Na vysvědčení vydané po opravných zkouškách se uvádí

6 - 6 - hodnocení za 1. i 2. pololetí. Pouze v případě, že vysvědčení v 1. pololetí vydávala jiná škola, bude uvedeno hodnocení pouze za 2. pololetí. Je-li žákovi po hodnocení v náhradním termínu nebo po opravné zkoušce vydáno nové vysvědčení, pak předchozí vysvědčení vydané na konci pololetí žák škole nevrací. Pokud žák v době od konce pololetí do stanoveného termínu náhradního hodnocení nebo opravné zkoušky přestoupí na jinou školu, vydá vysvědčení škola, kam žák přestoupil Základní cíle pro školní rok 2015/ Hodnocení znalostí žáků přidaná hodnota - Zaměřit činnost výchovného poradce přednostně na prospěch žáků - Zaměřit činnost školního metodika prevence rizikového chování na problematiku záškoláctví žáků a dalších negativních jevů (šikana, drogy) 2. Organizace školního roku 2.1. Výuka, prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začíná v základních, středních a speciálních školách v úterý 1. září Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude zahájeno ve středu 2. září Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle rozpisu - Organizace školního roku 2015/2016 v základních, středních a speciálních školách v okrese Náchod od pondělí 8. února do pátku 12. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Závěrečné vysvědčení bude předáno ve čtvrtek 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září Přijímací řízení Přijímací řízení ke studiu v učebních a studijních oborech se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 59, 60, 60a, 60b a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů Kritéria přijímacího řízení Vyhlášení kritérií přijímacího řízení je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěno prokazatelným způsobem nejpozději do 31. ledna ( 60 odst. 4 školského zákona), zejména vyvěšením ve škole a jejich zveřejnění na webové stránce školy. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemělo by docházet k jejich změně, kterou lze považovat za porušení zákona. Pro první kolo přijímacího řízení jsou stanovena kritéria: a) Tříleté učební obory - řádná přihláška ke studiu podaná do 15. března prospěch ze základní školy (výše součtu dosažených bodů za výsledky na ZŠ v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) z předmětů Čj, Ma, cizí jazyk, On, Fy, Che a přírodopis (obor kuchař-číšník, cukrář), případně Vv (obor kadeřník, cukrář) - kladný posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený učební obor

7 - 7 - b) Čtyřleté maturitní obory - řádná přihláška ke studiu podaná do 15. března úspěšné vykonání přijímacích zkoušek - prospěch ze základní školy (výše součtu dosažených bodů za výsledky na ZŠ v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) - kladný posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený studijní obor Poznámka - přijímací zkoušky do studia zakončeného maturitní zkoušky se konají v každém dalším kole, je-li vyhlášeno 2.4. Termíny 1. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení ke studiu ve středních školách se budou konat ve dnech od do Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zveřejní ředitel školy nejdříve V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu nejdříve 22. dubna ( 60 odst. 16 a 17 školského zákona). 2. Náhradní termín pro přijímací zkoušky je stanoven na den Další kola přijímacího řízení se v závislosti na počtu přijatých žáků na jednotlivé obory konají až do Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy Maturitní zkoušky Organizace a průběh zkoušek bude zabezpečen dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších přepisů. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to: pro jarní zkušební období nejpozději do 1. prosince 2015 pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. června 2016 Společné části maturitní zkoušky se konají v jarním a podzimním zkušebním období. v jarním období se konají od 4. května do 10. června 2016 v podzimním období od 1. září do 20. září a) Jarní zkušební období. Didaktické testy a písemné práce společné části se budou konat od 2. května do 15. května Konkrétní termíny určí ministerstvo do 1. září Výsledky didaktických testů budou zveřejněny nejpozději 15. května 2016 Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2016, konkrétní termín musí být stanoven nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Profilová část maturitní zkoušky. Písemné a praktické zkoušky se mohou konat od 1. dubna Ústní zkoušky a obhajoby maturitní zkoušky se konají v období od 16. května do 10. června b) Podzimní zkušební období. Didaktické testy a písemné práce se budou konat od 1. září do 10. září Konkrétní termíny určí MŠMT do 1. února Ústní zkoušky se budou konat od 11. září do 20. září 2016 Profilová část maturitní zkoušky. Profilová část se koná od 1. září do 20. září Konkrétní termíny budou stanoveny do

8 Maturitní třídy: TL4, S4, IT4, GAE4, NDE2-8 - Praktická zkouška z odborných předmětů: TL4, S4, IT4, NDE (pondělí středa) Praktická zkouška z odborného výcviku: GAE (čtvrtek pátek) Ústní část: I. Komise GAE (pondělí středa) II. Komise TL4, S (pondělí čtvrtek) III. Komise IT (pondělí čtvrtek) IV. Komise NDE (pondělí čtvrtek) Společná část didaktické a písemné testy: (dle termínů určených CERMATem) Studijní volno: TL4, S4, NDE (pondělí pátek) IT4, GAE (pondělí pátek) Vydání vysvědčení: TL4, S4, IT4, GAE4, NDE (pátek) K organizaci maturitních zkoušek bude v odpovědnosti zástupce ředitele SPŠ, SOŠ a SOU vydán harmonogram maturitních zkoušek v termínu do Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února 2016 OŠMT Královéhradeckého kraje Závěrečné zkoušky Organizace a průběh ZZ bude zabezpečen dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění pozdějších předpisů Třídy: SME3, K3, TC3, US3, UK3 písemná část zkoušky (pátek) praktická část zkoušky (pondělí čtvrtek) oznámení výsledků (pondělí) studijní volno (úterý pátek) ústní část zkoušky (pondělí čtvrtek) předání výučních listů (pátek) K organizaci závěrečných zkoušek bude v zodpovědnosti zástupců ředitele SPŠ, SOŠ a SOU pro PV harmonogram závěrečných zkoušek v termínu do Předsedy zkušebních komisí jmenuje do konce února 2016 OŠMT Královéhradeckého kraje. Hodnocení písemné a praktické části zkoušky oznámí v případě nepřítomnosti předsedy zkušební komise její místopředseda spolu s třídním učitelem. 3. Rozvrh vyučování Výuka v jednotlivých třídách probíhá dle zpracovaného rozvrhu. Základní rozdělení teoretická - praktická výuka v jednotlivých týdnech je uvedena v příloze č. 1. Rozdělení odborné praxe ve třídách GA1, GAE2, GAE3, GAE4, ITS2, IT3, S3 bude probíhat dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2.

9 Pracovní porady 4.1. Vedení SOU 1 za 14 dní vždy ve středu v sudý týden, zpravidla od 9 00 hodin, první porada ve středu Pedagogické rady Předpokládaný začátek porad je od hod. I. čtvrtletí (středa) II. čtvrtletí (úterý) III. čtvrtletí (středa) Maturitní třídy (středa) TL4, S4, IT4, GAE4 III. roč. uč. oborů (středa ) SME3, K3, TC3, US3, UK3 IV. čtvrtletí (středa) Závěrečná porada (úterý) od 9 30 hod. 5. Třídní schůzky Třídní učitelé se souhlasem vedení školy mohou kromě níže stanovených termínů svolávat třídní schůzky s rodiči dle potřeby. Pevné termíny třídních schůzek: (středa) od hod (středa) od hod. 6. Dny otevřených dveří pátek sobota pátek od do hodin od 8 00 do hodin od 8 00 do hodin 7. Sportovní, lyžařské a adaptační kurzy a) Adaptační kurz pro žáky I. ročníků, Sněžné ITS1, KSM1, UK GA, TE1, USC1 Vedoucí kurzu: Mgr. Eva Cohornová b) Lyžařský kurz pro žáky 2. ročníku dle zájmu tříd SPŠ, SOŠ a SOU Místo a termín konání: , Náchodská bouda, Pec pod Sněžkou Vedoucí kurzu: Mgr. Radek Ehl

10 c) Sportovně-turistický kurz pro žáky 3. ročníků, Pastviny GAE3, SME3, K3, TC3, US IT3, S3, UK3 Vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Biegl I. termín, Mgr. Jiří Houser II. termín 8. Termíny opravných zkoušek Závěrečné zkoušky za šk. rok 2014/2015 I. náhradní termín + I. opravný termín písemná část (pátek) praktická část (pondělí-středa) ústní část (úterý) II. opravný termín písemná část (úterý) praktická část (středa-pátek) ústní část (pondělí) Maturitní zkoušky za šk. rok 2014/2015 SPŠ, SOŠ a SOU praktická část (čtvrtek) ústní část (pondělí) Společná část - písemný a didaktický test od (OA Náchod) Předmětové za šk. rok 2014/ (úterý-pondělí) 9. Úsek teoretické výuky 9.1. Pracovníci Vedoucí úseku-zástupce ředitele: Mgr. Daněk Oldřich Vedoucí úseku SPŠ: Mgr. Alexanderová Eva Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů: 1. Humanitní předměty: Předseda: Mgr. Potočková Iveta Členové: Mgr. Alexanderová Eva Mgr. Bínová Naděžda Mgr. Cohornová Eva Ing. Langerová Kateřina Mgr. Rydlová Ivana Mgr. Stuchlík Zdeněk Mgr. Svobodová Alena 2. Přírodovědné předměty: Předseda: Mgr. Houser Jiří Členové: Mgr. Biegl Pavel Bc. Doležal Vladimír Mgr. Ehl Radek Mgr. Krošlák Pavel Mgr. Ruiderová Simona Ing. Švadlenková Lenka Mgr. Tůma Karel

11 Učitelé odborných předmětů: 1. INT předměty: Předseda: Ing. Nymš Josef Členové: Ing. Dian Stanislav Bc. Doležal Vladimír Ing. Jirman Jiří Ing. Krahulec Jan Mgr. Stuchlík Zdeněk Ing. Suchý Bohumír 2. Strojírenské předměty: Předseda: Ing. Maixner Otakar Členové: Ing. Černý Lubomír Bc. Dian Jan Ing. Dostál Pavel Jelen Vlastimil Ing. Langerová Kateřina Moravec Miloslav Ing. Šritr Jan 3. Gastronomické a ostatní služby: Předseda: Ing. Hofmanová Stanislava Členové: Ing. Andrle Lubomír Mgr. Ekrtová Drahuše Ing. Jirman Jiří Mgr. Jirmanová Marcela Ing. Pohlová Magdaléna Rudolfová Radka Mgr. Ruiderová Simona Ing. Švadlenková Lenka Komise se řídí schváleným plánem činnosti Výchovné poradenství Výchovný poradce: Ing. Hofmanová Stanislava Činnost se řídí schváleným plánem a konkrétní potřebou Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence: Mgr. Cohornová Eva Činnost se řídí schváleným plánem a konkrétní potřebou Enviromentální činnosti Zodpovědný pracovník: Mgr. Svobodová Alena Činnost se řídí schváleným plánem a konkrétní potřebou Exkurze žáků Proběhnou podle plánu zpracovaného třídními učiteli.

12 9.6. Třídní učitelé dle tříd třída třídní učitel KSM1 Mgr. Cohornová Eva USC1 Mgr. Potočková Iveta TE1 Mgr. Biegl Pavel UK1 Mgr. Ruiderová Simona ITS1 Mgr. Houser Jiří GA1 Ing. Švadlenková Lenka ITS2 Mgr. Ehl Radek GAE2 Mgr. Ekrtová Drahuše KE2 Ing. Pohlová Magdalén TC2 Mgr. Stuchlík Zdeněk UK2 Mgr. Bínová Naděžda US2 Rudolfová Radka NDE2 Ing. Andrle Lubomír S3 Ing. Dostál Pavel IT3 Ing. Suchý Bohumír GAE3 Ing. Hofmanová Stanislava SME3 Bc. Doležal Vladimír UK3 Mgr. Jirmanová Marcela TC3 Ing. Jirman Jiří K3 Ing. Černý Lubomír US3 Mgr. Svobodová Alena TL4 Ing. Maixner Otakar S4 Ing. Maixner Otakar IT4 Ing. Langerová Kateřina GAE4 Mgr. Alexanderová Eva 9.7. Knihovna Žákovská + učitelská Mgr. Potočková Iveta Mgr. Rydlová Ivana 9.8. Porady Konají se 1 za 14 dní, zaměření porady vychází z konkrétní potřeby Denní časový rozvrh hodin výuky :

13 Úsek praktické výuky Vedoucí úseku - zástupce ředitele: Mgr. Černý Lubomír Vedoucí učitel Bc. Stolínová Lenka obor číšník Učitel OV Francová Zdeňka obor cukrář Marková Pavlína obor cukrář Šubrt Michal obor číšník Bahníková Markéta obor kuchař Franc Martin obor kuchař Dusílková Renata obor číšník Špačková Nikola obor kadeřník Röselová Hana obor kadeřník Tolarovičová Ilona obor kadeřník Andrš Jiří obor strojní mechanik Horvát Josef obor elektrikář Bc. Dian Jan obor mechanik elektrotechnik Jelen Vlastimil obor obráběč kovů Prušinovský Petr obor truhlář Prušinovský Jiří obor karosář Zilvar Václav obor karosář Rozdělení učitelů OV dle ročníků a oborů Obory služeb Obory kuchař, číšník: Bc. Stolínová Lenka Dusílková Renata Šubrt Michal Bahníková Markéta Franc Martin Obor cukrář: Francová Zdeňka Marková Pavlína Obor kadeřník: Špačková Nikola Röselová Hana Ilona Tolarovičová skupiny žáků na OP, GAE2, GA4 UK1, UK2 UK3, GAE1, GAE3 UK1, UK2 UK3, GAE1, GAE2, GAE3 USC1, TC2, TC3 USC1, TC2, TC3 USC1, US2, US3 USC1, US2, US3 USC1, US2, US3 Časový rozvrh výuky obory služeb 1.roč max. 6 hodin/den hodin 2., 3. a 4. ročník max. 7 hodin/den hodin, hodin /zahrnuta 1 / 2 hod. přestávka/ Kadeřnice NM - pondělí až pátek NM ul. Nádražní pondělí až pátek hodin (2 směny) hodin (1 směna) V případě konání praktické výuky na externím pracovišti (ve firmě) je pracovní doba přizpůsobena podmínkám organizace.

14 Obory technické Obory ručního a strojního zpracování kovů: Andrš Jiří KSM1, SME3 Jelen Vlastimil TE1, TC3, SPŠ 1, SPŠ 2-3 Obory elektrotechnické a elektronické Horvát Josef KE 2, SME 3,TC3 Bc. Dian Jan GAE2, GAE3, GAE4, SPŠ 1, SPŠ 2-3 Obor klempíř: Zilvar Václav Prušinovský Jiří Obor truhlář: Prušinovský Petr KSM1, K3 KE2, K3 TE1, TC2 Časový rozvrh výuky-technické obory 1. ročník výuka max. 6 hodin/den hodin 2., 3. a 4. ročník výuka max. 7 hodin/den hodin (zahrnuta ¼ hod. přestávka od 9 00 do 9 15 hodin a ¼ hod. přestávka od do hodin) V případě konání praktické výuky na externím pracovišti (ve firmě) je pracovní doba přizpůsobena podmínkám organizace, výuka však nesmí překročit stanovený max. počet hodin Metodická komise - oborů služeb Ve spolupráci s garantem oboru v teoretické výuce. Předseda: Bc. Stolínová Lenka Členové: Francová Zdeňka Marková Pavlína Šubrt Michal Bahníková Markéta Špačková Nikola Röselová Hana Tolarovičová Ilona Dusílková Renata Franc Martin Metodická komise - technické obory Předseda Mgr. Černý Lubomír Členové Andrš Jiří Horvát Josef Bc. Dian Jan Jelen Vlastimil Prušinovský Petr Prušinovský Jiří Moravec Miloslav Zilvar Václav Prověrkové práce a) po ukončení (probrání) tématu b) na konci 1., 2. a 3. ročníku (ročníkové práce) c) studijní obory i na konci 4. Ročníku

15 Soutěže odborných dovedností Základní kolo - únor 2015 (případně podle termínů regionálních, resp. státních kol) Další kola (regionální, republikové) - bude upřesněno podle daných termínů Porady Porady učitelů OV každý lichý měsíc. 11. Úsek výchovy mimo vyučování domov mládeže Pracovníci Vedoucí vychovatelka Mádrová Lidmila Vychovatelky Faltová Věra Jančiová Naděžda Moravcová Karla Denní režim Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku mimo stanovené prázdniny, ředitelská volna a svátky od neděle hod. do pátku 8 00 hodin, v případě potřeb školy i jindy budíček předání pokojů vychovatelkám snídaně do osobní volno -povinnost dostavit se do DM večeře do osobní volno - povinný návrat do DM období vzájemné tolerance studijní klid večerka noční klid Pedagogické služby vychovatelka vychovatelka vychovatelky vychovatelka Rozdělení žáků do výchovných skupin 1. VS žáci 1. ročníků odpovědná vychovatelka Jančiová Naděžda 2. VS žáci vyšších ročníků odpovědná vychovatelka Faltová Věra Výchovný program DM Je členěn do 3 etap dle věkových zvláštností žáků a dle délky pobytu žáka v DM. Hlavním úkolem je především socializace žáka, zdravý životní styl, rozvoj osobnosti a žebříčku hodnot žáka. Cíle výchovného programu: Plnit cíle výchovného programu dle ŠVP pro DM. Uplatňovat metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizaci zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti. Rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Pro výchovnou práci využívat spontánní aktivity žáků.

16 Zájmově výchovně vzdělávací program Relaxační funkci neformálního a informálního vzdělávání plnit při uspokojování individuálních a kolektivních zájmů a potřeb žáků. Zájmovou činnost konzultovat se žáky na pravidelných schůzkách ubytovaných žáků s vedoucí vychovatelkou, dále pak na setkáních s jednotlivými skupinovými vychovatelkami a jednotlivci. Vycházet ze zájmů ubytovaných žáků a jejich finančních možností. Podřídit se časovým možnostem. Uplatňovat princip dobrovolného rozhodování. Maximálně podporovat spontánní aktivity. Sportovní činnost: - 1 týdně míčové a jiné hry a různá cvičení v tělocvičně školy - denně sportoviště v areálu DM míčové hry, petang, kroket a jiné hry (dle počasí) - stolní tenis, fotbálek, šipky, kulečník individuálně + turnaje (v DM) - bruslení a hokejová utkání v zimním stadionu ve městě - bowling ve městě - kryté bazény v Dobrušce a Náchodě - sportovní centrum ve městě - posilovny ve městě. Kulturní činnost: - návštěvy vánočních a velikonočních výstav ve městě - půjčování knih v městské knihovně - průběžné návštěvy kina ve městě dle měsíční nabídky - kurz společenského chování a tance jako účastníci či diváci. Činnost v příbuzných organizacích: - klub Mandl - návštěvy volnočasových aktivit a programů v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, programů a aktivit zaměřených proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů. - dům dětí a mládeže Stonožka - ZÚ dle nabídky DDM a zájmu žáků - maximálně podpořit účasti v zájmových činnostech dalších organizací. 12. Technický úsek Pracovníci Vedoucí úseku Valenčin Jaroslav Údržbář-správce objektu, ul. Školní Stehlík Horst Údržbář-správce objektu, SPŠ Švarc Jaromír Údržba, ul. ČSA 428,426 Koblása František dohoda o prac. činnoti Martinů Jaroslav Buryška (částečný úvazek) Úklid, prádelna Nehybová Šárka Šiková Vladimíra Harvaníková Lenka Doležalová Dagmar Švarcová Zdeňka (částečný úvazek) Brusírna Špelda Josef (částečný úvazek) Zásobování, sklad, výdejna nářadí Pavlátová Iva Úklid v budově SOŠ a SOU, Školní ul. dodavatelsky

17 Úklid SPŠ Melounová Zdeňka Matoulková Martina Píšová Renata Tomanová Jana Zabezpečení požárně technické prevence Preventista požární ochrany: Stehlík Horst ul. Školní 1377 Švarc Jaromír SPŠ Valenčin Jaroslav ul. ČSA 426 a 428 ul. TGM 407 Horvát Josef ul. Nádražní Kuchyň, jídelna Pracovníci Vedoucí Prostředník Petr Kuchař vedoucí Zajíček Petr Kuchař - kuchařka Štencl Vladimír Kuchař-kuchařka Krajáková Markéta Pomocná síla Vašková Erika Výdej stravy Snídaně hodin Obědy hodin Večeře hodin Provoz kanceláře školní jídelny Pondělí, středa a pátek hod hod hod. Úterý a čtvrtek hod hod hod. 14. Úsek ředitele Pracovníci Vedoucí úseku, ekonom Henclová Dana Asistentka ředitele, personalistika žáků Bc. Kubečková Jitka Hlavní účetní Štěpánová Renata Mzdová účetní, personalistika pracovníků Zelená Šárka Evidence majetku, pokladna, úrazy žáků Lepšová Blanka Administrativní pracovník, správce sítě na SPŠ Jakubcová Štefánia PO, OTŘ, právní služba, BOZP dodavatelsky Úřední hodiny Každý den hod hod hod.

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Nové Město nad Metují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti

ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŠKOLNÍ 1377 ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti na školní rok 2016/2017 Nové Město nad Metují Ing.

Více

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 1 / 20 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 54-01-07 Výtisk číslo: QI 54-01-07 Tato směrnice je majetkem

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Vzdělávací program Pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Zpracovala Bc. Radka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

ŠKOLSKÁ RADA MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV

ŠKOLSKÁ RADA MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV Střední zdravotnická škola, Chomutov, MÍSTO KONÁNÍ: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŠKOLY, NA PRŮHONĚ 4 800, CHOMUTOV STRANA : 1 z 5 Přítomni : Omluveni : Nepřítomni: Hosté: Jednání zahájil a řídil : Ing. Radek Štejnar,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CIVILNÍHO LETECTVÍ, PRAHA - RUZYNĚ 161 00 Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 tel.: 220 112 427, fax: 220 112 306, e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz INFORMAČNÍ SERVIS p r o š k o l

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014 Sokolov dne 22.2.2014 Zpracovala: Schválila : Podpis : Mgr.Hana Jandíková Mgr.Ilona Medunová.. I. TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracoval: Bc. David Šteger, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Schválila: Ing.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2009/2010 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Výroční zpráva. - o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2014

Výroční zpráva. - o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2014 Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 35, 5 Teplice Výroční zpráva - o činnosti školy ve školním roce /5 - o činnosti hospodaření ve školním roce Výroční zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Vážení přátelé, zde získáte informace o nabídce našich vzdělávacích akcí pro rok 2015. Ministerstvem zdravotnictví nám byla udělena akreditace

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

4. Kroužky Žáci se ve školním roce 2015/2016 mohou přihlásit do následujících kroužků:

4. Kroužky Žáci se ve školním roce 2015/2016 mohou přihlásit do následujících kroužků: Obsah: Organizace školního roku 2015/2016 v ZŠ Růžďka 1. OBDOBÍ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ, PRÁZDNINY... 1 2. VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY... 1 3. PŘIDĚLENÍ TŘÍDNICTVÍ:... 1 4. KROUŽKY... 2 5. PLATBY ZA SEŠITY A PRACOVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník)

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) www.zas-me.cz Informační zpravodaj p r o r o d iče a žáky střed n í š k o l y č.20 Školní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-577/15-K. Hotelová škola Mariánské Lázně

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-577/15-K. Hotelová škola Mariánské Lázně INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-577/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00 077 119 Hotelová škola Mariánské Lázně Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně hotelova.skola@post.cz

Více

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství Vodňany, Zátiší 480. Organizační řád

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství Vodňany, Zátiší 480. Organizační řád Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství Vodňany, Zátiší 480 a ekologie, Organizační řád Úvodní ustanovení Tento organizační řád stanoví organizační strukturu školy, zásady řízení,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA 539 43 Krouna 303,469345, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 45367369/0800 e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz Výroční zpráva školy za školní rok 0/03

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/127/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. se sídlem Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, PSČ 102 00 IČ 25100289, DIČ CZ25100289, neplátce DPH, zápis v obchodním rejstříku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 4. listopadu

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 dodatek č. 1

Více

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠK. ROCE 2012/2013

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠK. ROCE 2012/2013 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠK. ROCE 2012/2013 OBSAH 1. Platné předpisy 2. Seznam tříd 3. Praktická část závěrečné zkoušky 4. Ústní část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada Gymnázium, Most, ČSA 1530 Školská rada Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen zřizovatel) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento volební řád vydal zřizovatel

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014-2015 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

ve škol.roce 1998/1999

ve škol.roce 1998/1999 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích PSČ 25167, Pražská ulice 168, tel. (0204) 647 215, E-mail : zspysely@ri.ipex.cz Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve škol.roce 1998/1999 1 Charakteristika školy

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Ředitelka školy (statutární orgán): Statutární zástupce

Více

Personální změny v OŠMS KrÚ Vysočina

Personální změny v OŠMS KrÚ Vysočina Porada X. 2008 OŠMS Personální změny v OŠMS KrÚ Vysočina 27.4.2008 náhle zemřel Mgr. Zdeněk Ludvík 8.7.2008 rada kraje jmenovala novým vedoucím OŠMS Mgr. Miroslava Pecha, dosavadního vedoucího oddělení

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme svět kolem nás Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 3 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-148/12-J. příspěvková organizace. Eva Zikmundová, ředitelka školy

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-148/12-J. příspěvková organizace. Eva Zikmundová, ředitelka školy Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-148/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Rodinov, okres Pelhřimov Rodinov 46, 394

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více