Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014"

Transkript

1 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW /204

2 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY... 8 Rozměry a hlavní charakteristiky... 8 Elektrické charakteristiky... 0 Výkony... 2 Maximální provozní podmínky... 2 INSTALACE... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Obsah balení... 5 Nástroje... 5 Instalace zásobníku : SL 00 / 30 / 60 / 20 / Instalace zásobníku : SLEW 00 / 30 / 60 / 20 / Připojení... 8 SLEW kombinovaný zásobník závěsný výstupy teplé vody směrem dolů... 2 Dostupné sety a doplňky... 2 UVENÍ DO PROVOZU Bezpečnostní pokyny při napouštění Napuštění Kontrola před uvedením do provozu

3 OBSAH cz ÚDRŽBA Periodické kontroly uživatelem Roční údržba Vypouštění Uvedení do provozu po údržbě Výměna elektrického topného tělesa (zásobník SLEW) Poruchy

4 OBECNÁ DOPOČENÍ POZNÁMKY Tato příručka obsahuje důležité informace s ohledem na instalaci, uvedení do provozu a údržbu zásobníku teplé vody. Tento návod musí být poskytnut uživateli, který si návod pečlivě přečte a bude jej skladovat na bezpečném místě. Dostupnost některých modelů, jakožto i jejich příslušenství se může lišit v závislosti na zemi. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické parametry a vlastnosti svých produktů bez předchozího upozornění. ACV neakceptuje žádnou zodpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v této technické dokumentaci. Základní pokyny k zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zařízení, bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Zařízení musí být instalováno a udržováno kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, v souladu s platnými zákony a normami. Instalace musí být v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a s platnými předpisy pro instalaci. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek zranění nebo nebezpečí znečištění životního prostředí. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo v případě používání zařízení nebo příslušenství, které nejsou schválené výrobcem. Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Aby byla zajištěna bezpečná a správná činnost zařízení, je důležité, aby byla prováděna pravidelná údržba a každý rok byla provedena roční servisní prohlídka výrobcem autorizovaným servisem. V případě vzniklých problémů kontaktujte servisního technika. Jednotlivé části mohou být nahrazeny pouze originálními díly. Naše zásobníky teplé vody jsou navrženy a vyrobeny pro ohřev a zásobování teplé vody. Zásobníky teplé vody jsou ohřívány pouze pomocí topné vody v uzavřeném okruhu. Výrobní kód (N Art.:) a výrobní číslo (N Ser.:) zásobníku jsou uvedena na typovém štítku a musí být poskytnuta firmě ACV v případě reklamace. Při nedodržení pokynů je reklamace neplatná. 4

5 NÁVOD K OBSLUZE cz OVLÁDACÍ PANEL (pouze modely SLEW) Topná spirála ON Topná spirála OFF Popis:. Regulační termostat [60/90 C] Slouží k nastavení teploty teplé vody. 2. Pojistka FF 2,5 Amp Zajištění elektrické ochrany zařízení. 3. Přepínač léto/zima Aktivace čerpadla topné vody v instalaci / deaktivace elektrické topné tyče ( pozice zima) nebo aktivace elektrické topné tyče / deaktivace čerpadla topné vody v instalaci( pozice léto) 4. Signalizace zapojení topné spirály vestavěná signalizace se rozsvítí, když je topná spirála aktivována ( pozice přepínače Léto / Zima). 5

6 POPIS ZAŘÍZENÍ MOLY SL / SLEW SL : Zásobníky teplé vody mohou být instalovány stacionárně nebo vertikálně nebo horizontálně na zeď v případě ohřevu topnou vodou. SLEW : Zásobník teplé vody mohou být instalovány vertikálně na zeď v případě ohřevu topnou vodou nebo nezávisle jako elektrický zásobník ohřevu teplé vody. Zásobník SLEW je vybaven jednou elektrickou topnou spirálou o výkonu 2200 W regulovanou termostatem a přepínačem Léto / Zima umístěným na ovládacím panelu SL

7 POPIS ZAŘÍZENÍ cz Popis:. Připojení cirkulace teplé vody 2. Připojení studené vody 3. Regulační termostat 4. Vstup topné vody (primární okruh) 5. Izolace 50 mm polyuretanová pěna 6. Výstup topná voda (primární okruh) 7. Vnější zásobník ocelový (primární okruh) 8. Ruční odvzdušňovací ventil (2x SL Modely) 9. Výstup teplé vody 0. Horní víko polypropylenové. Vnitřní zásobník nerezový (teplá voda) 2. Opláštění z polypropylenu 3. Dolní víko polypropylenové 4. Teploměr 5. Jímka termostatu 6. Ovládací panel 7. Elektrická topná spirála 2200 W SLEW

8 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ROZMĚRY A HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY Rozměry zásobníku A B C Hmotnost prázdného zásobníku SL / SLEW mm 865,025,225,497,744 mm ,26,508 mm ,244 Kg Hlavní charakteristiky Celkový objem Objem topné vody Připojení topné vody [F] Připojení teplé vody [M] Připojení cirkulace teplé vody [F] Průtok topné vody Tlaková ztráta v okruhu topné vody Teplosměnná plocha SL L L " /4 /4 " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 L/h mbar m² Hlavní charakteristiky Celkový objem Objem topné vody Připojení topné vody [F] Připojení teplé vody [M] Připojení cirkulace teplé vody [F] Průtok topné vody Tlaková ztráta v okruhu topné vody Teplosměnná plocha SLEW L L " /4 /4 /4 /4 /4 " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 L/h mbar m²

9 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY cz SL A B C SLEW A B C

10 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY Hlavní charakteristiky SL Jmenovité napětí V~ Jmenovitá frekvence Hz Max. proud A Schéma zapojení. Elektrické napájení 230 Volt 2. Regulační termostat [60/90 C] 3. Ruční havarijní termostat [96 C max.] 4. Přepínač léto/zima 5. Pojistka FF 2,5 A 6. Elektrická topná spirála 7. Nabíjecí čerpadlo 8. Signalizace zapojení elektrické topné spirály SL Bk c t 2 2 Or Or Y/Gr Bk L N N L Br Y/Gr B 7 B. Modrý Bk. Černý Br. Hnědý G. Šedý Or. Oranžový W. Bílý Y/Gr. Žluto/Zelený 0

11 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY cz Hlavní charakteristiky Jmenovité napětí Jmenovitá frekvence Spotřeba elektrické energie s elektrickou topnou spirálou Jmenovitý proud s elektrickou topnou spirálou SLEW V~ Hz W 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 A SLEW B 3 t Br Bk 5 Y/Gr Y/Gr B L PE N 2 t Or c 2 W 230 V ~50Hz Bk Gr Bk B 6 8 B B B 4 T T2 7 Br B M B Y/Gr Br

12 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝKONY Výkony teplá voda Špičkový průtok při 40 C Špičkový průtok při 60 C Špičkový průtok při 40 C Špičkový průtok při 60 C Trvalý průtok při 40 C Trvalý průtok při 60 C Výkon k ohřevu Počáteční doba ohřevu SL / SLEW L/0' L/0' L/60' 784,063,349,820 2,39 L/60' ,65 L/h ,32,527,943 L/h kw Minut SLEW OY Doba ohřevu s 2,2 kw topnou spirálou z 0 na 60 C 2 h 43' 3 h 27' 4 h 20' 5 h 37' 6 h 37' Podmínky: Teplota topné vody: 85 C, teplota studené vody: 0 C MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY Maximální provozní tlak (zásobník naplněný vodou) Topná voda:... 3 bar Teplá voda: bar Maximální teplota Maximální teplota teplé vody : C Vstupní tlak (teplá voda) Pokud je provozní tlak ve vodovodním řádu vyšší než 6 barů, musí být nainstalován tlakový redukční ventil. Kvalita vody Chloridy < 50 mg/l (304 nerezová ocel) < 2000 mg/l (Duplex) 6 ph 8 V případě, že tvrdost vody je > 20 fh, doporučuje se instalace změkčovače vody. 2

13 INSTALACE cz BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Obecná poznámka Připojení (elektrická, hydraulická) musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy. Pokud je odběrné místo teplé vody daleko od zásobníku, je možné pomocí cirkulace teplé vody umožnit rychlejší dodávku teplé vody za jakýchkoliv okolností. Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Zásobník musí být instalován v suchém a chráněném prostoru. Instalovat zásobník tak, aby byl zajištěn přístup za všech okolností. Aby se zabránilo vzniku koroze, je nutné zásobník uzemnit. Ujistěte se, že je nainstalovaný tlakový redukční ventil nastavený na 4,5 baru v okruhu teplé vody pro případ, že provozní tlak ve vodovodním řádu bude vyšší než 6 barů. Instalujte schválenou bezpečnostní skupinu obsahující pojistný ventil nastavený na 7 baru, zpětnou klapku a uzavírací ventil na okruhu teplé vody. Ujistěte se, že výstup z pojistného ventilu je sveden přímo do kanalizace, aby se zamezilo případnému poškození. Bezpečnostní skupinu instalujte mimo zásobník, aby jste zabránily únikům vody na zásobník. 3

14 INSTALACE Základní pokyny k zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí Horká voda může opařit! Při opakovaném odběru malého množství teplé vody, může dojít k "rozvrstvení" teploty vody v zásobníku. Horní vrstva teplé vody pak může dosá hnout velmi vysokých teplot. Instalací termostatického směšovacího ventilu, nastaveného na 60 C, zajistíte rovnoměrnou teplotu dodávek teplé vody a zabráníte riziku opaření. Voda ohřátá na praní, mytí nádobí a pro jiné použití může způsobit vážné opařeniny. Děti, starší lidé, nemocní nebo tělesně postižení jsou nejvíce ohroženi popálením horkou vodou. Nikdy je nenechávejte samotné bez dozoru ve vaně nebo pod sprchou. Nikdy nedovolte dětem otevírat baterie teplé vody nebo plnit vany ke koupání. Nastavte teplotu vody s ohledem na použití a předpisy pro distribuci teplé vody. Existuje riziko kontaminace zásobníku a rozvodů teplé vody bakteriemi, včetně bakterie "Legionella pneumophila". Proto udržujte teplotu teplé vody na minimálně 60 C. Základní pokyny pro elektrickou bezpečnost Pouze oprávněný pracovník je oprávněn provádět elektrické připojení. Nainstalujte 2polohový spínač a pojistky, nebo jistič doporučené velikosti mimo zařízení tak, aby bylo možné zařízení vypnout, když se provádí servis zařízení nebo před provedením jakékoliv práce na něm. Je důležité, aby byl zásobník vypnut a odpojen od elektrické sítě, před prováděním jakékoli práce. Před provedením jakékoliv operace na elektrickém obvodu vypněte vnější elektrické napájení zařízení. Toto zařízení není určeno pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud nejsou pod dohledem oprávněné osoby nebo jim byly dány instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 4

15 INSTALACE cz OBSAH DODÁVKY Zařízení jsou dodávána v lepenkové krabici, testována a připravená k instalaci. Balení Jeden zásobník SL/SLEW na ohřev teplé vody Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Stěnový závěs s usměrňovací kanylou vstupu studené vody. Obecná poznámka Zásobník teplé vody může být instalován buď na podlahu nebo na zeď pomocí stěnového závěsu (v závislosti na modelu). Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Modely SLEW mají instalovánu elektrickou topnou spirálu u dna zásobníku v topné vodě (výstupy TV směrem dolů). V horizontální poloze bude špičkový výkon, výkon v první hodině i trvalý výkon snížen. V tomto případě doporučujeme předimenzovat velikost zásobníku. NÁŘADÍ 5

16 INSTALACE INSTALACE ZÁSOBNÍKU: SL 00 / 30 / 60 / 20 / 240 Montáž na podlahu Závěsná vertikální montáž: výstupy teplé vody ve spodní části. 2 Závěsná horizontální montáž: výstupy teplé vody pouze směrem doprava. 2 6

17 INSTALACE cz INSTALACE ZÁSOBNÍKU: SLEW 00 / 30 / 60 / 20 / 240 Závěsná vertikální montáž: výstupy teplé vody ve spodní části. SLEW SLEW 7

18 INSTALACE PŘIPOJENÍ Základní pokyny k zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí Viz bezpečnostní pokyny pro instalaci. Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození zařízení, těžkým zraněním nebo smrti. Horká voda může opařit! ACV doporučuje použití termostatického směšovacího ventilu nastaveného na teplotu vody 60 C nebo méně. Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Plnící okruh zásobníku teplé vody musí obsahovat bezpečnostní skupinu, která se skládá alespoň z uzavíracího ventilu, zpětné klapky, pojistného ventilu nastaveného na 7 barů a expanzní nádoby odpovídající velikosti. Ujistěte se, že okruh mezi zásobníkem a pojistným ventilem nelze uzavřít. Třetí připojení do zásobníku je pro cirkulační okruh teplé vody. Pokud není připojení použito, nahraďte ochrannou krytkou na připojení mosaznou zátkou odpovídající velikosti. Obecné poznámky V některých zemích musí být sada pro teplou vodu schválena. Ilustrace obvodů jsou pouze schémata základních principů. PŘIPOJENÍ OKHU TEÉ VODY (typické zapojení nástěnné instalace) Popis:. Plnicí ventil 2. Tlakový redukční ventil (nastaven na 4.5 bar) 3. Zpětná klapka 4. Uzavírací ventil 5. Expanzní nádoba teplé vody 6. Tlakoměr 7. Pojistný ventil (nastavený na 7 bar) 8. Vypouštěcí ventil 9. Uzemnění 0. Uzavírací ventil. Termostatický směšovací ventil 2. Odběrné místo 2 Studená voda Teplá voda Horizontální instalace Vertikální instalace 8

19 INSTALACE cz PŘIPOJENÍ OKHU TEÉ VODY (typické zapojení instalace na podlahu) Popis:. Napouštěcí ventil 2. Tlakový redukční ventil (nastavený na 4.5 bar) 3. Zpětná klapka 4. Expanzní nádoba 5. Pojistný ventil (nastavený 7 bar) 6. Vypouštěcí ventil 7. Odběrné místo 8. Tlakoměr 9. Uzemnění 0. Uzavírací ventil. Termostatický směšovací ventil Studená voda Teplá voda 6 PŘIPOJENÍ TOPNÉHO OKHU (instalace na podlahu) Popis:. Uzavírací ventil vstupu topné vody 2. Čerpadlo topné vody 3. Zpětná klapka 4. Uzavírací ventil topného okruhu 5. Expanzní nádoba 6. Tlakoměr 7. Pojistný ventil (nastavený na 3 bar) 8. Vypouštěcí ventil 9. Uzavírací ventil

20 INSTALACE PŘIPOJENÍ TOPNÉHO OKHU (Typická montáž na podlahu) Popis:. Napouštěcí ventil primárního okruhu 2. Čerpadlo topné vody 3. Zpětná klapka 4. Uzavírací ventil topného okruhu 5. Expanzní nádoba 6. Tlakoměr 7. Pojistný ventil (nastaven na3 bar) 8. Vypouštěcí ventil 9. Uzavírací ventil Studená voda Teplá voda Vertikální instalace Horizontální instalace 20

21 INSTALACE cz ZÁSOBNÍK SLEW ZAPOJENÝ JAKO ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TEÉ VODY Neuvádějte do provozu elektrickou spirálu, pokud vnější zásobník není napuštěn vodou.. Plnicí ventil systému topné vody 2. Pojistný ventil (3 bary) 3. Expanzní nádoba 4. Uzavírací ventil 5. Tlakoměr Tento výstup zaslepit Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Připojení musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy. DOSTUPNÉ SADY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Sada pro připojení teplé vody A. Termostatický směšovací ventil B. Výstup směšované vody C. Vstup studené vody D. Výstup z pojistného ventilu E. Připojení expanzní nádoby S. Bezpečnostní skupina TH. Výstup teplé vody ze zásobníku TC. Vstup studené vody VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ NA STĚNU TH TC A A S B E C D VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ NA PODLAHU B E S C D TH TC 2

22 UVENÍ DO PROVOZU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K NĚNÍ ZÁSOBNÍKU Základní pokyny k zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí. Před natlakováním zásobníku topné vody (primární), musí být nejprve natlakován zásobník teplé vody (sekundární). Nikdy nepoužívejte nemrznoucí směs do automobilů nebo neředěnou nemrznoucí směs. Tato může způsobit vážné zranění, smrt nebo škodu na objektu. Pokud je v topné vodě potřebná nemrznoucí směs, musí být slučitelná s hygienickými předpisy a nesmí být toxická. Doporučený je Propylen Glycol. Obraťte se na výrobce, zda je nemrznoucí směs vhodná pro materiál použitý při výrobě zásobníku. Základní pokyny pro správnou funkci zařízení. Před uvedením zásobníku do provozu, je nutné zkontrolovat všechna připojení, aby se zabránilo riziku úniku během plnění. Použijte pouze pitnou vodu ke kontrole těsnosti zásobníku na ohřev teplé vody. Zkušební tlak nesmí překročit 8,6 baru. Použití nemrznoucí směsi v primárním okruhu vede ke snížení výkonu. Čím větší koncentrace nemrznoucí směsi, tím bude nižší výkon. 22

23 UVENÍ DO PROVOZU cz NĚNÍ Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Zásobník teplé vody musí být vždy naplněn a pod tlakem před naplněním a natlakováním primárního okruhu. NĚNÍ ZÁSOBNÍKU TEÉ VODY (obrázek ) Obecná poznámka Připojte výstup pojistného ventilu do kanalizace.. K naplnění zásobníku otevřete odběrní místo teplé vody (2) v nejvyšším místě instalace. Umožní to odvzdušnit instalaci. 2. Otevřete napouštěcí ventil () a uzavírací ventil (3) k naplnění zásobníku teplé vody. 3. Zavřete odběrné místo teplé vody (2) poté co se průtok stabilizoval a vzduch byl kompletně vytlačen. 4. Zkontrolujte všechny spoje instalace kvůli těsnosti Vertikální instalace na stěnu Obr. Horizontální instalace na stěnu Studená voda Teplá voda 23

24 UVENÍ DO PROVOZU NĚNÍ TOPNÉHO OKHU (Obrázek 2) Obecná poznámka Pokud je zásobník připojen k vytápěcímu okruhu, postupujte podle instrukcí, které byly dodány s kotlem pro vytápění.. Uzavřete vypouštěcí ventil (3) topné vody. 2. Otevřete uzavírací ventily () a (2) topného okruhu připojeného ke kotli. 3. Otevřete odvzdušňovací ventil (4) nacházející se v horní části zásobníku teplé vody. 4. Když je zásobník naplněn a odvzdušněn, uzavřete odvzdušňovací ventil (4). Studená voda Teplá voda 4 2 Vertikální instalace na stěnu 2 3 Obr. 2 Horizontální instalace na stěnu 24

25 UVENÍ DO PROVOZU cz KONTROLA PŘED UVENÍM DO PROVOZU Zkontrolujte, zda jsou pojistné ventily teplé vody a ústředního topení správně nainstalovány a připojeny k vypouštění do kanalizace. Zkontrolujte, zda jsou zásobníky teplé i topné vody naplněny vodou. Zkontrolujte, zda je okruh teplé i topné vody odvzdušněn. Zkontrolujte, zda jsou odvzdušňovací ventily uzavřeny. Zkontrolujte, zda je teplá i studená voda správně připojena k zásobníku a těsnost všech spojů je v pořádku. POSTUP PŘI UVENÍ DO PROVOZU V případě, že SLEW zásobník slouží pouze jako elektrický zásobník na ohřev teplé vody:. Zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky. 2. Nastavte na přepínači Léto / Zima pozici Léto a zkontrolujte, zda kontrola svítí. 3. Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulačního termostatu. V případě, že SMART zásobník je součástí instalace vytápění: Informace k uvedení instalace topné vody do provozu, naleznete v manuálu kotle pro vytápění.. Nastavte na přepínači Léto / Zima pozici Zima a zkontrolujte, že kontrola nesvítí. 2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulačního termostatu. 25

26 ÚDRŽBA PRAVILNÉ KONTROLY UŽIVATELEM Kontrola tlaku v otopné soustavě: tlak musí být mezi 0,5 a,5 bar. Proveďte měsíční vizuální kontrolu ventilů, připojení a doplňků za účelem zjištění případné netěsnosti nebo poruchy. Pravidelně kontrolujte odvzdušňovací ventil umístěný na horní části zásobníku, odvzdušněte zásobník a ujistěte se, že nedochází k úniku kapaliny. Zkontrolujte, zda jsou pojistné ventily na okruhu teplé vody v dobrém provozním stavu. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, kontaktujte servisní nebo montážní firmu. ROČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Odvod z bezpečnostní skupiny, napojený do kanalizačního systému, doporučujeme nechat spojený s venkovním prostorem. Jestliže dochází k odkapávání vody z bezpečnostní skupiny, může toto být způsobeno problémem s expanzní nádobou nebo zanesením ventilu. Pro vnitřní kontrolu, může být použit kontrolní otvor. Pokud není kontrolní otvor, použijte jednu z přípojek vody a vložte do něj příslušné kontrolní zařízení. Pokud je to nutné, vypusťte zásobník před kontrolou. Roční servisní prohlídky, prováděné servisním technikem, musí obsahovat: Kontrolu odvzdušňovacího ventilu: Odvzdušněte topnou část zásobníku a řádně uzavřete odvzdušňovací ventil. Zkontrolujte tlak v otopné soustavě. Kontrolu manometrů na primárním okruhu a okruhu teplé vody. Ručně aktivovat pojistný ventil teplé vody. Tato operace povede k vypouštění horké vody. Zkontrolujte, zda ventily, kohouty, připojení a elektrické součásti správně fungují (Bezpodmínečně sledujte pokyny výrobce). 26

27 ÚDRŽBA cz VYPUŠTĔNÍ Základní pokyny k zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí Vytékající voda z vypouštěcího ventilu je velmi horká a může způsobit opaření. Ujistěte se, že se nikdo nenachází v oblasti kolem vytékající teplé vody. Základní pokyny pro elektrickou bezpečnost. Vypněte elektrické napájení zařízení před vypouštěním. Základní pokyny pro správnou funkci zařízení Vypusťte zásobník v zimě, pokud hrozí riziko zamrznutí. Pokud topná voda obsahuje nemrznoucí směs, vypusťte pouze zásobník teplé vody. V případě, že topný systém neobsahuje nemrznoucí směs, je třeba vypustit i topný systém. Před vypuštěním užitkové vody nejprve upusťte topnou vodu (primární okruh) tak, aby její tlak v systému klesl pod bar, aby nemohlo dojít k deformaci vnitřního zásobníku. VYPOUŠTĚNÍ OKHU TOPNÉ VODY (Obrázek 3) Pro vypouštění primárního okruhu zásobníku teplé vody:. Zastavte nabíjecí čerpadlo. 2. Zavřete uzavírací ventily () na primárním okruhu. 3. Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu (2). 4. Otevřete vypouštěcí ventil (2) a vypusťte horkou vodu. 5. Pro urychlení procesu, otevřete odvzdušňovací ventil (3) umístěný v horní části zásobníku. 6. Po dokončení vypouštění, uzavřete vypouštěcí ventil (2), pak zašroubujte odvzdušňovací ventil (3). 3 Vertikální instalace na stěnu 2 Obr. 3 Studená voda Teplá voda Horizontální instalace na stěnu 27

28 ÚDRŽBA VYPUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU TEÉ VODY (obrázek 4) Pro vypouštění vnitřního zásobníku teplé vody:. Otevřete plně odběrné místo teplé vody (3) alespoň po dobu 60 minut, aby jste se ujistili, že se zásobník teplé vody dostatečné vychladil. 2. Uzavřete plnící () a uzavírací ventil (4). 3. Připojte vypouštěcí ventil (2) do kanalizace pomocí flexibilní hadice. 4. Otevřete vypouštěcí ventil (2) a vypusťte vodu ze zásobníku teplé vody do kanalizace. 5. K rychlejšímu odtoku vody otevřete kohoutek teplé vody (3) na vyšším místě instalace než je zásobník. 6. Zavřete vypouštěcí (2) ventil a kohoutek teplé vody (3), poté, co byl zásobník teplé vody vypuštěn. Studená voda Teplá voda 3 4 Vertikální instalace na stěnu 2 Obr. 4 Horizontální instalace na stěnu UVENÍ DO PROVOZU PO SERVISNÍ PROHLÍDCE Viz odstavec Uvedení do provozu na straně

29 ÚDRŽBA cz VÝMĚNA ELEKTRICKÉ TOPNÉ SPIRÁLY (ZÁSOBNÍK SLEW) Vypněte a odpojte síťové napájení zařízení. Pozor na vysokou teplotu vody v zásobníku. Vypusťte topnou vodu. 4 3 Max Min = 5,5 Nm = 4,8 Nm 2 29

30 ÚDRŽBA ZJIŠTĚNÍ POCHY Co dělat, když se teplá voda neohřívá? SL SLEW 2 3 Zkontrolujte napájení Zkontrolujte správnou funkci kotle a termostatu v zásobníku. Zkontrolujte, zda nabíjecí čerpadlo pracuje správně, a případně jej vyměňte Zkontrolujte pojistku a případně ji vyměňte. Zkontrolujte, zda bezpečnostní termostat na zásobníku není v poruše a v případě potřeby obnovte jeho činnost. Vyzkoušejte elektrickou topnou tyč a v případě ji vyměňte.. Řídící termostat [60/90 C] 2. Kontrolka provozu topení 3. Přepínač léto / zima 4. Pojistka FF 2,5 Amp 5. Ruční havarijní termostat [96 C max.] 6. Elektrická topná spirála

31 VÝROBNÍ ŠTÍTEK N Art. : Type : SMART 60L N MEL N Ser. : T. max. : 90 C Year : 204 : 230 V 50Hz 0MH z Max. : 3 bar SPECIMEN 3I :I EN NN Cx Ca CM Max. : IMVM50M 0 bar KERKEIN N ISBROEK R BELGIUM co (2) (9) (92) 204 3

32 32

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300 SLE Plus 210-240 - 300 OBSAH UŽIVATELSKÝ NÁVOD...5 Ovládací panel... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY...7 Hlavní

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ SMART Line SLME 0-00 - 300-400 - 600-800 66Y000 A OBSAH NÁVOD K OBSLUZE...5 Ovládací panel... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY...8 Hlavní charakteristiky

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line SL & SLEW A Y1700 D

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line SL & SLEW A Y1700 D NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 A1002426-661Y1700 D OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 Označování energetické účinnosti... 5 Výrobní

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu HR i 320-600 - 800 A1002237-661Y1300 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...3 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...4 Označování energetické účinnosti... 4 Výrobní

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu Comfort E 100-130 - 160-210 - 240 A1002860-661Y1600 D OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...5 Označování energetické účinnosti...

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu SMART GREEN 130-160 - 210 A1002064-661Y3000 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O PRODUKTU...5 Označování energetické účinnosti...

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013 cz Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort-E 100-10 - 10-210 - 20 1/201 OSAH cz ÚVOD Poznámky Certifikace normy Obsah dodávky EZPEČNOSTNÍ INFORMACE Použité symboly Doporučení POPIS ZAŘÍZENÍ Provoz

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu Comfort 100-130 - 160-210 - 240 A1002439-661Y1000 G OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...5 Označování energetické účinnosti...

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line. Smart ME A Y2000 B

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line. Smart ME A Y2000 B NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu SMART Line Smart ME 00-300 - 400-600 - 800 A00859-66Y000 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...5 Označování energetické

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

HR s Jumbo

HR s Jumbo NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu HR s 320-600 - 800-1000 Jumbo 800-1000 A1002236-661Y1200 D OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...5 Označování energetické

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

SMART Line Smart E

SMART Line Smart E NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu SMART Line 30-60 - 20-240 - 300 Plus 20-240 - 300 A002858-66Y200 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...5 Označování energetické

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily Honeywell SÉRIE V4043/8043/4044/8044 2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily POUŽITÍ PŘÍRUČK VÝROKU Rozdělovací vodní ventily série V umožňují přesné řízení směru průtoku teplé a/nebo studené vody.

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

DTG 1300-24 Eco / V130

DTG 1300-24 Eco / V130 ECODENS Kondenzační plynový kotel CS Návod k obsluze 300018014-001-B Obsah 1 Úvod...................................................................................3 1.1 Symboly a zkratky.......................................................................................3

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W CZ Montážní návod Akumulační zásobník SPU1200, SPU2/W Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de Art.Nr.: 3043757_201312 Änderungen vorbehalten!

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090 Compressed Air Treatment Kondenzační sušiče PoleStar HP řady PHP 030-090 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272737 Vydání 0 ze dne 27.5.2002 Bezpečnostní upozornění Důležité: Mějte k dispozici tento

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Vodní jistič Multi-systémy V2

Vodní jistič Multi-systémy V2 Zónové hydraulické rozd lova e DIM V2 Návod k použití a upozornění CZ Vodní jistič Multi-systémy V2 D.I.M. V2 Základní typ D.I.M. V2 2 Zóny D.I.M. V2 3 Zóny D.I.M. V2 Vysoká-Nízká Teplota (A-BT) D.I.M.

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Pasport tlakové nádoby

Pasport tlakové nádoby Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Honeywell. OBSAH Technické parametry PW17... 1 Katalogový list PW60. 4

Honeywell. OBSAH Technické parametry PW17... 1 Katalogový list PW60. 4 Honeywell OBSAH Technické parametry PW17.... 1 Katalogový list PW60. 4 PW17 PW60 Technické parametry PW17 Typ Jmenovité rozměry PW17-75 8 "x 35" Kód modelu SR17 Objem pryskyřice (litr) 17,2 31,2 @ 0,84

Více

LAMINÁTOVÉ FILTRY Ø 600-1000 mm PTK - ARTIC - DELTA KOK - NORMA

LAMINÁTOVÉ FILTRY Ø 600-1000 mm PTK - ARTIC - DELTA KOK - NORMA LAMINÁTOVÉ FILTRY Ø 600-1000 mm PTK - ARTIC - DELTA KOK - NORMA NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil

Více

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz Informace k montáži: Před montáží skontrolujte, zda nedošlo k poškození

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ATTACK AK/AS, HR/HRS, TUV/TUVS, S/SS NÁVOD K OBSLUZE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ATTACK AK/AS, HR/HRS, TUV/TUVS, S/SS NÁVOD K OBSLUZE AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ATTACK AK/AS, HR/HRS, TUV/TUVS, S/SS NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. S K OBSAH 1. Obecné informace................................................. 2 2. Popis zařízení.....................................................

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži T H E R M 2 8 K Z A NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod na montáž a používání. Thermo W. Návod Thermo W 2007.doc www.mik-bohemia.cz 1

Návod na montáž a používání. Thermo W. Návod Thermo W 2007.doc www.mik-bohemia.cz 1 Návod na montáž a používání W Návod W 2007.doc www.mik-bohemia.cz 1 OBSAH 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ...2 2. MIK THERMO W SYSTÉM (CELKOVÉ SCHÉMA)...3 3. TECHNICKÁ DATA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU...4 4. DOJET

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více