Postup při tvorbě a distribuci reklamy je následující:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při tvorbě a distribuci reklamy je následující:"

Transkript

1 metodika kampaně S využitím zahraničních zkušeností (z Velké Británie, Švédska a Itálie) v oblasti medializace tématu začlenění osob s duševním onemocněním do běžného života 1

2 Postup při tvorbě a distribuci reklamy je následující: 1. Subjekt reklamy Subjektem, iniciátorem reklamy je v našem případě organizace /Art Movement/ působící v mimoekonomické oblasti. Subjekt reklamy určuje předmět a cíl reklamy (destigmatizace duševního onemocnění, začlenění osob s duševním onemocněním do běžného života). 2. Realizátor reklamy Realizátor reklamy je Art Movement, a vybrané kreativní složky (v našem případě začínáme logem od animátorky G. Miklínové, z loga projektu Paralelní životy bude vycházet další kreativa (outdoor, indoor, Tv a rozhlasový spot ad.), Pro širokou veřejnost je nutné, aby naši panáčci, z nichž všichni stejní ale jeden odlišný byli identifikováni s projektem Paralelních životů a zároveň vyjádřili stěžejní sdělení směrem k většinové společnosti jsme jako vy, ale nejsme jako vy, přejeme si, abyste nám rozuměli, jako rozumíme my vám. 2

3 3. Reklamní sdělení Touto fází je myšleno vypracování plánu reklamní kampaně a zpracování reklamních textů, grafiky, scénářů rozhlasové nebo televizní reklamy apod. (co chceme sdělit: nebojte se lidí s duševním onemocněním, buďte informovaní a vzdělaní, odhoďte předsudky a mýty) 4. Reklamní prostředky Po schválení reklamního sdělení následuje výroba tiskovin, rozhlasových a televizních spotů, bannerů apod. 5. Reklamní média Podle reklamního prostředku se vybere médium, kterým bude reklama šířena (televize, rozhlas, internet ad.). 3

4 Podpůrná reklamní média: V našem případě lze využít sociálních sítí /Fb, Twitter, Google+ ad.), akcí ve veřejném prostoru, guerilla marketingu, zapojení známých osobností a jejich příběhů. 4

5 6. Rozpočet kampaně V neposlední řadě je potřeba sestavit reálný rozpočet a najít prostředky na jeho pokrytí. Teprve pak můžeme opravdu celoplošnou reklamu spustit. Reálný rozpočet na celorepublikovou, celoplošnou kampaň, která bude probíhat alespoň půl roku je cca mil. Kč. Reklamu lze dělit podle: a) obsahu jejího sdělení (reklama propagující výrobky nebo služby), b) zadavatele (komerční, nekomerční nebo politická organizace), c) druhu média, kanálu, kterým komunikace probíhá (televizní, rozhlasová, tištěná reklama, reklama na internetu), d) její působnosti (lokální, regionální, národní, mezinárodní rozsah) e) a podle způsobu apelu na příjemce (reklama působící na city či rozum). 5

6 Každá reklama je zacílena na určitou skupinu adresátů. Tyto skupiny se klasifikují podle různých kritérií. Tvůrce reklamy přitom musí dobře znát psychologické zvláštnosti a zájmy těchto skupin. Musí se do nich umět vžít a přemýšlet jako oni. Musí pochopit jejich hodnoty a zvyky. Cílovou skupinu určují znaky: > geografické státy, > národy, oblasti, > okresy, > města, demografické pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjem apod. psychografické - psychologické odrážejí osobnost člověka, jsou jimi charakter, postoje nebo motivy odrážející životní styl návyky, normy chování, zájmy, zkušenosti ad. 6

7 Jak se rodí kampaň Proces tvorby komunikační kampaně začíná zadáním. Načasování komunikační kampaně, a tedy i její vytváření, podléhá strategickému plánu. Komunikace hlavního sdělení Hlavní sdělení se musí kreativně uchopit a také se musí vypořádat se všemi informacemi, které obsahuje a podat je tak, aby bylo výstižné a srozumitelné (příklad: blázníš, no a? nebo využití známé hlášky: to jsem z toho blázen apod.). Na základě toho vznikne několik alternativních konceptů, v nichž se ukáže na následující prezentaci ve veřejném prostoru. To ještě není návrh kampaně, spíše ideový koncept, cesta, hlavní myšlenka a způsob jejího sdělení. Marketingový výzkum organizuje pre-test komunikačního konceptu obvykle s pomocí skupinových diskusí či hloubkových rozhovorů s vybranými respondenty. Výsledky jsou opět prezentovány na pracovní skupině a dostáváme se k vítěznému konceptu komunikace, k němuž vznikne konkrétní reklamní kampaň. 7

8 Máme hlavní sdělení! Reklamní kampaň bude plnoformátová, to znamená, že obsahuje formáty pro téměř všechna média: TV spot, sadu tiskových motivů, on-line verzi, merchandising, billboardové motivy, rozhlasový spot, kinoreklamu atd. Jak dlouho celý proces trvá? Obvykle ne déle než půl roku, spíš méně. Účinnost, zásah kampaně Po uvedení kampaně on-air, je tu opět čas na marketingový výzkum. S určitým časovým odstupem po průběhu první vlny kampaně, marketingový výzkum měří s pomocí post-testu účinnost reklamní kampaně. 8

9 Human Touch Mezi základní atributy kampaně patří princip Human Touch. Za pojmem se skrývá přístup k cílové skupině, založený na férovém jednání, odpovědném řešení jeho požadavků a problémů, připravenosti k poskytování pomoci. 9

10 Jedním z příkladů nástroje jak inovativního výstupu projektu, tak efektivního PR nástroje s využitím mezinárodní zkušenosti našich partnerů je: Dokumentární film Paralelní životy, 52 min., Full HD motto: Rozdíl mezi genialitou a šílenstvím je úspěch námět a režie: Klára Jakubová kamera: Henrich Žucha dramaturgie: Lucie Fialová animace, grafické prvky: Galina Miklínová hudba: Martin Hůla alias Bonus, Jana Steidl Kindernayová producenti: Kateřina Riley, Markéta Matoušková, Art Movement 10

11 11

12 Příběhy duševně nemocných jsou zakomponovány do filmu tak, aby podal ucelený obraz problémů, které tito lidé řeší. Jejich pozitivní zkušenosti s novým přístupem v psychiatrii zároveň dávají naději lidem, kterých se toto téma dotýká. Příběh zaměstnavatele, který dal práci pacientovi se schizofrenií (29 let) Majitel tiskárny Pavel Chrášťanský z Českých Budějovic se vždycky zajímal o možnost zaměstnávat lidi s postižením, ale z duševně nemocných měl strach. Až jednou mu známá, která věděla o jeho touze pomáhat hendikepovaným, navrhla zrovna schizofrenika Mirka (29 let, nemoc u něj propukla po maturitě, má malou dcerku, přítelkyně od něj kvůli nemoci odešla a tak žije s maminkou). Mirek pracoval v tiskárně několik měsíců a zaměstnavatel byl s jeho prací nadmíru spokojený. Navázali velmi dobrý vztah, sedli si. Jednoho dne 12

13 Mirek nepřišel do práce. Když mu P. Chrášťanský volal, svěřil se, že mu vadí, když v práci hraje rádio. Slyší z něj pak různé hlasy, o kterých má pocit, že promlouvají k němu. A tak kvůli Mirkovi v tiskárně přestali pouštět rádio. O pár dní později se situace opakovala - Mirek nepřišel do práce a panu Chrášťanskému se svěřil, že mu nedělá dobře cesta do práce - má strach z lidí, které potkává. V současné době je Mirek znovu v pracovní neschopnosti, ale Pavel Chrášťanský to nevzdává - stále hledá cesty, jak odstranit problémy, které Mirkovi přináší jeho nemoc a umožnit mu pracovat - snaží se mu zařídit parkování co nejblíž pracoviště, aby mohl jezdit do práce autem, nabízí, že ho bude sám vozit, anebo že mu dá domů potřebné stroje, aby mohl pracovat z domova. Příběh ukazuje, že zaměstnávání duševně nemocných není bez háčků a že vyžaduje od zaměstnavatele jistou dávku pochopení. I tak může ale být oboustranně přínosné. 13

14 Bonus alias Martin Hůla (34 let) Rapper, písničkář a autor hudby tohoto dokumentárního filmu se sám potýká s těžkostmi duševní nemoci. Temnotě, která ho pronásleduje, se rozhodl čelit svojí tvorbou. Chystané album chápe jako terapeutickou příležitost se s temnotou vypořádat. Autor hudby své zážitky otiskne do podkresu filmu, ale sám v dokumentu vystoupí a podělí se s diváky o své zkušenosti. Tentokrát ne v roli úspěšného hudebníka, ale jako duševně nemocný člověk, kterému se daří i s touto překážkou věnovat práci, která ho naplňuje. Antonie Vynokurová (58 let) Příběh Antonie ukazuje, jakou sílu mohou mít komunitní služby. Před pěti lety to byla žena úplně na dně - po dvou pokusech o sebevraždu, úplně mimo sebe, neschopná vnímat svět a žít v něm. Dnes žije v bytě se zahrádkou na okraji Prahy, pracuje na částečný úvazek jako uklízečka, maluje mandaly a říká Jsem klidná, šťastná, je mi dobře. 14

15 Antonie pochází z Ukrajiny a má kombinovanou diagnózu - psychotická porucha, sociální fobie a posttraumatický stresový syndrom. Ještě před pár lety by se neodvážila nastoupit do tramvaje, ani jít si nakoupit, a i doma nosila tmavé brýle, protože ji děsilo, že jí svět kouká do duše. Po pokusech o sebevraždu a ústavní léčbě se dostala do péče sdružení Fokus - právě díky jeho sociálním pracovnicím, které ji dlouho doprovázely, kamkoli potřebovala, a vytrvale povzbuzovaly, si dnes spokojeně žije. Mimo jiné objevila svůj výtvarný talent a má za sebou dvě výstavy svých mandal. Vernisáže pro ni byly nejen hezkým oceněním tvorby, ale také důležitou zkouškou, ve které uspěla: vydržela v klubu plném lidí a dokonce před ně předstoupila a vyprávěla o sobě. 15

16 Témata, o kterých hovoří přímo pacienti: LÉČEBNY - téma hospitalizace, co se stane s lidskou důstojností po dlouhodobém pobytu v psychiatrické léčebně a proč jsou z hlediska zlepšení stavu vhodnější krátké hospitalizace. NEMOC - osobní zkušenosti s projevy psychóz, konkrétně bipolární poruchy, těžké deprese a schizofrenie. Bezvýchodnost ZMĚNA - Po změně přístupu v léčbě začal u každého našeho pacienta obrat k lepšímu. Jednalo se zejména o využívání služeb komunitních center Fokus a na něj napojených služeb. BYDLENÍ - Co znamená pro duševně nemocného člověka naučit se znovu samostatnosti a mít možnost bydlet ve svém a vytvářet si tak vlastní domov bez omezení. Jaké programy v rámci sociální péče mohou pacienti využít. 16

17 PRÁCE - SEBEREALIZACE - Po onemocnění je prakticky nemožné vrátit se do bodu pracovního procesu, z kterého byl pacient nemocí vytržen. Po propuštění z léčebny čeká pacienty dlouhá a náročná cesta k získání schopnosti pracovat alespoň pár hodin v týdnu. Možnost se realizovat a pravidelně docházet mezi lidi však napomáhá jejich zdravotnímu stavu. SNY - sny a vize duševně nemocných. Zdravé snění a uvědomění si vlastní budoucnosti je klíčem k realizaci života. 17

18 Itálie, Terst Italský Terst byl prvním městem v Evropě, kde deinstitucionalizace psychiatrické péče proběhla. Tzv. legge 180 neboli zákon, který zakázal hospitalizaci nových psychiatrických pacientů, byl dokonce první svého druhu na světě. Reformu zahájil v roce 1978 italský psychiatr Franco Basaglia, kompletně byla dokončena v roce Reforma probíhala pozvolna každých 5-6 let se snižoval počet psychiatrických lůžek (ve prospěch míst v komunitní péči) o procent. V 70. letech měla oblastní psychiatrická léčebna 1182 pacientů, 90 procent z nich bylo hospitalizováno nedobrovolně. Dnes je v Terstu pouze 90 psychiatrických lůžek kromě šesti lůžek, která jsou v nemocnici, je zbytek rozprostřen v komunitě v krizových centrech a chráněném bydlení. Většina hospitalizací je dobrovolná, dveře zůstávají otevřené. Výdaje na psychiatrickou péči se přitom oproti 70. letům snížily z 28 na 18 milionů eur ročně. 18

19 19

20 Anglie, Londýn Situace v Anglii poslouží jako příklad fungujícího transformovaného systému. Psychiatrická péče v Anglii klade větší důraz na péči o DN pacienty v jejich přirozeném domácím prostředí (v ČR je 85,6 % psychiatrické péče lůžkové (2011). Existuje zde větší množství organizací, rozvinutý systém dobrovolníků a psychiatrických sester, které za klienty pravidelně docházejí přímo domů. Švédsko, Örebro Další z vyspělých zemí, jejíž příklad by bylo možno následovat. Základní pilíře, o které se péče ve skandinávských zemích opírá, jsou mobilní týmy, domy ve větších městech pro krátkodobou krizovou péči s malým počtem lůžek (cca 5) a také psychiatrické sestry, psychoterapeuti a sociální pracovníci, kteří docházejí za svými klienty a sledují jejich stav v domácím prostředí. 20

21 Rok vydání 2014 Vydáno v rámci projektu Paralelní životy Hlavním organizátorem projektu Paralelní životy je Art Movement. Brožuru můžete získat v PDF formátu na těchto webových stránkách: 21

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním Bc. Michaela Paurová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje situaci v oblasti poskytování sociální pomoci duševně nemocným

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011 1 Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Odborná studie. 1. část

Odborná studie. 1. část Odborná studie 1. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ METODICKÝ MANUÁL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ 2013 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více