DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník"

Transkript

1 DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

2 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně Informace o kampani (krok 1) Tiskové šablony (krok 2) Vytvoření kampaně (krok 3) Editace kampaně Editace šablony Vložení komentáře (Revize) šablony Schvalovací proces šablony/dokumentů Vygenerování PDF 25 2

3 1. Slovo úvodem Vážení obchodní partneři, V ruce držíte příručku určenou pro pilotní fázi využívání nové aplikace DAS (Dealers Advertising System). Tato příručka by se Vám měla stát praktickým průvodcem, který Vám pomůže se s touto aplikací blíže seznámit a provést jednotlivými kroky, které v DASu můžete provádět. Vše je popsáno krok za krokem tak, jak tomu opravdu je při vytváření Vaší reklamy. Pomocí této příručky byste měli vždy zdárně vytvořit Vámi požadovanou reklamu či reklamní kampaň. Aktuální verze PrintPatterns 3.0 nyní nazývaná jako DAS (Dealers Advertising System) se od předešlé verze hodně změnila. Funkcionalita, na kterou jste byli zvyklí, byla zachována, ale v rámci požadavků marketingového trhu se DAS zásadně rozšířil. Systém integruje do jednoho celku mnohem více procesů a funkcí a snaží se o to, aby tyto nástroje byly snadné, intuitivní a hlavně zpříjemňující práci. Praktickými funkcionalitami jsou například: Uživatelsky přívětivá editace šablon, Vícestranné šablony, Alternativní obrázky/texty, Jednoduchá změna rozměrů šablony, Kompletní řešení kampaní na jednom místě integrace klíčových procesů, podkladové soubory, Všechny informace na domovské stránce (kalendář akcí, kontakty), Zrychlené generování reklamních dokumentů, Zrychlená odezva systému. V případě potřeby je Vám k dispozici podpora: 3

4 2. Role v aplikaci DAS Agentura uživatelé s tímto oprávněním spravují vše, co se týče agendy ohledně všech kampaní. Partner tj. dealer. Uživatelé s tímto oprávněním vytvářejí a spravují vlastní kampaně. Supervizor osoba zodpovědná za schvalování toho, co nahraje agentura do aplikace DAS. 4

5 3. Slovník pojmů a) Předloha kampaně - je importérem vytvořená předloha, na základě které si mohou obchodníci vytvářet své reklamní kampaně. Předloha obsahuje předvolené prvky (šablony, podkladové soubory). b) Tiskové šablony editace šablony probíhá tak, jak bylo zvykem v předešlé verzi aplikace PrintPatterns 2.1 c) Podkladové soubory podpůrné soubory, které jsou důležité pro danou reklamní kampaň. Ty jsou do systému nahrány importérem. d) Kampaň partnera konkrétní vytvořená kampaň. Na základě předlohy kampaně si obchodník vytváří svou kampaň. 5

6 4. Domovská stránka obchodníka Přihlášení do aplikace DAS probíhá standardním způsobem přes portál B2B Na portále bude zobrazen odkaz do této aplikace. 1 Samotný proces přidávání přístupů do DASu se zachoval stejně, jak tomu bylo při zřizování přístupů do PrintPatterns 2.1. Musíte si zažádat o přístup do DASu přes váš účet v B2B. Po přihlášení se do aplikace DAS, budete automaticky přesměrováni na Vaši domovskou stránku. V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé funkce, které na domovské stránce naleznete. 1 Kontakty - Kontakty jsou přednastaveny centrálně ze strany ŠKODA AUTO. Jedná se např. o kontakt na agenturu spravující kampaně, technickou podporu atd.. 2 Sled aktivit - V tomto panelu událostí naleznete sled aktivit vztahující se k aplikaci jako takové. Jedná se o notifikace schválení/zamítnutí kampaně, vytvoření nové kampaně ze strany ŠKODA AUTO, oznámení o vygenerování tiskového PDF atd.. 3 Časová osa - Na této ose jsou zobrazeny kampaně, které proběhly, probíhají nebo jsou naplánované. Jedná se o plán centrálních kampaní, tedy nastavených ŠKODA AUTO. Pod časovou osou se nacházejí také krátké notifikace/důležité informace, které zde pro Vás umisťuje importér. 4 Menu - Dalším prvkem na domovské stránce je Menu, které obsahuje dvě položky pro vytváření kampaní a pro správu vlastních obrázků a log. 6

7 Přehled kampaní - Posledním větším prvkem v dolní části domovské stránky obchodníka je seznam všech kampaní, které obchodník založil. V přehledu jsou zobrazeny základní informace: jméno kampaně, časové období od kdy/do kdy kampaň probíhá, zda je kampaň schválená, popis kampaně. Pokud je kampaní více, je možné využít pro hledání filtr. Vyhledávat lze pomocí zadání části jména kampaně (například model, kterého se kampaň týká), nebo určením intervalu, kdy kampaň probíhá. 7

8 5. Vytvoření kampaně Kampaň se dá začít vytvářet dvěma způsoby. Jednou z možností je volba Vytvořit kampaň v menu v levé části domovské stránky (Obrázek 1). Kliknutím na tuto položku se zobrazí přehled všech dostupných předloh kampaní, na základě kterých se kampaň může vytvořit. (Obrázek 2) Obrázek 1 Protože předloh kampaní může existovat více, je zde jednoduchý filtr pro vyhledání:. (Obrázek 2) Jméno: hledat dle slova, které se objevuje v názvu předloh kampaní, Platí od/platí do: zobrazí předlohy kampaní, které probíhají v zadaném termínu, Kategorie: mohou být zatrhnuty modely, pro které mají být vyhledány požadované předlohy kampaní, Popis: povolený počet zobrazených předloh kampaní na jedné stránce. Obrázek 2 8

9 Po kliknutí na Detail (Obrázek 2) vybrané předlohy kampaně bude zobrazen detailní popis, podkladové soubory a šablony, které do kampaně patří (Obrázek 5). Je zde opět zobrazeno jméno šablony, datum, kdy kampaň probíhá, model(y), kterého se týká, a popis. Jsou zde již viditelné podkladové soubory, které je možné stáhnout pomocí tlačítka Stáhnout. Dále je zde přehled šablon, které pod tuto předlohu kampaně patří. Je-li zapotřebí zjistit, zda tato kampaň obsahuje požadovanou velikost šablony (případně nám umožní tuto velikost nastavit), využije se k tomu vyhledávací filtr, kde se zadá požadovaná velikost, počet adres a zda bude použito logo. Po kliknutí na Vyhledat se zobrazí upozornění, kolik šablon tomuto požadavku odpovídá (Obrázek 3). Po kliknutí na OK se zeleně orámuje šablona, která požadavkům odpovídá (Obrázek4). Obrázek 3 V PrintPatterns, se vyhledávaly šablony také pomocí filtru a zadání velikosti. Reklamní dokument si rovnou tuto velikost převzal. Nyní tomu tak není a požadovanou velikost poupravíme až při samotné editaci. Proto je potřeba si zapamatovat, která šablona nám požadovanou velikost umožní při editaci nastavit a při vytváření kampaně si ji musíte přidat! Obrázek 4 9

10 5 Pro vytvoření kampaně stačí použít tlačítko Vytvořit kampaň a postupovat dle dalších kroků. Pokud je potřeba vrátit se zpátky na přehled všech dostupných předloh kampaní, stačí kliknout na tlačítko Předlohy kampaní, které jsou k dispozici. (Obrázek 5) Druhou možností, jak začít vytvářet kampaň je pomocí Sled aktivit. Sled aktivit poskytuje informace o tom, zda je dostupná (aktivována) nová předloha kampaně. Kliknutím na odkaz (Obrázek 6) bude opět zobrazen detailní popis předlohy kampaně. (Obrázek 5) Obrázek 5 Obrázek 6 10

11 5.1 Informace o kampani (krok 1) Po kliknutí na volbu Vytvořit kampaň, se spustí proces definování nové kampaně. Tento proces má tři kroky, které je nutné projít. V prvním kroku (Obrázek 7) se vyplňují základní údaje o nové kampani do jednotlivých polí. Povinná pole k vyplnění jsou označena zelenou hvězdičkou. Jméno: název kampaně, Platná od/platná do: nastavení počátečního a konečného data, kdy bude kampaň probíhat, Popis: popis kampaně, Vytváření kampaně je možné kdykoliv přerušit pomocí tlačítka Zrušit vytváření kampaně Obrázek 7 11

12 5.2 Tiskové šablony (krok 2) V druhém kroku se volí šablony, které jsou pro danou kampaň důležité a vhodné. Šablony, které pro danou kampaň požadujete, se vybírá ze seznamu pomocí tlačítka Přidat nacházející se vedle příslušné šablony. (Obrázek 8) U každé ze šablon jsou zobrazeny detailní informace: Jméno: název šablony, Typ výstupu: určuje pro jaký druh výstupu je šablona určena, Velikost: rozměry šablony, Model: model(y), pro který je tato šablona určena, Popis: popis šablony. Kliknutím na tlačítko Další se objeví poslední krok vytváření kampaně, kde je zobrazen přehled vytvářené kampaně. Pokud vše souhlasí, kampaň potvrdíte tlačítkem Potvrdit a vytvořit kampaň. Obrázek 8 12

13 Jakoukoliv šablonu, kterou jste si vybrali můžete odebrat pomocí tlačítka Odstranit. (Obrázek 9) Kliknutím na tlačítko Další se objeví poslední krok vytváření kampaně, kde je zobrazen přehled vytvářené kampaně. Obrázek 9 13

14 5.3 Vytvoření kampaně (krok 3) Nyní se nacházíte v posledním kroku vytváření kampaně. Můžete se zde vrátit v krocích zpět tlačítkem Zpět. Můžete si zde stáhnout podkladové soubory pomocí tlačítka Stáhnout. Pokud vše souhlasí, potvrdíme vytvoření kampaně tlačítkem Potvrdit a vytvořit kampaň. (Obrázek 10) Obrázek 10 14

15 5.4 Editace kampaně Z minulého kroku jste se dostali do editačního prostředí Vaší kampaně. Zde můžete změnit základní popis Vaší kampaně, editovat šablony, nahrát další soubory, odeslat ke schválení, smazat. (Obrázek 11) Tlačítko editovat dostupné tiskové šablony slouží k dodatečnému přidání šablon do kampaně a k odebírání již vybraných šablon. Tlačítko Editovat slouží k úpravě základních informací o kampani, které již byly vyplněny v prvním kroku při vytváření kampaně. (Obrázek 11) Možnost smazání kampaně je zde umožněna tlačítkem Smazat kampaň. (Obrázek 11) Jednotlivé prvky kampaně (šablony, dokumenty) se odesílají ke schválení samostatně. U každé šablony a dokumentu se nachází tlačítko Zaslat požadavek na Schválení. (Obrázek 11) Historii odeslaných požadavků na schválení a jejich status lze nalézt pod tlačítkem Historie Schvalování. Obrázek 10 Obrázek 11 15

16 Dalším tlačítkem je Nahrát soubor, které poslouží k nahrávání dalších dokumentů, které souvisí a jsou potřebné pro danou kampaň (faktury, obrázky, loga, TV a rádio spoty). Seznam již nahraných vidíte v sekci Dokumenty. (Obrázek 12) Po kliknutí na tlačítko Nahrát soubor vyberete soubor v počítači pomocí tlačítka Browse, vyplníte jméno a popis a potvrdíte tlačítkem Nahrát. (Obrázek 13) Nyní vidíte Vámi nahrané soubory v již zmíněné sekci Dokumenty. (Obrázek 14) Obrázek 12 Obrázek 13 Obrázek 14 16

17 5.5 Editace šablony Editace šablony se spustí pomocí tlačítka Spravovat. Hned při vstupu do editace šablony je upozornění, ať se věnuje zvýšená pozornost nastavení velikosti reklamního dokumentu. (Obrázek 16) Je to z toho důvodu, že v PrintPatterns se vyhledávaly šablony také pomocí filtru a zadání velikosti. Reklamní dokument si rovnou tuto velikost převzal. V aplikaci DAS tomu tak není a požadovanou velikost poupravíme až při samotné editaci. Nyní si projdeme jednotlivé prvky na hlavním panelu. Obrázek 15 Obrázek 16 17

18 Dokument můžete kdykoliv uložit a zavřít pomocí tlačítka Uložit a zavřít umístěné pod tlačítkem Soubor. (Obrázek 18) Pokud by zde bylo více stránek, můžete se přepínat zde. (Obrázek 17) Obrázek 17 Obrázek 18 Je zde umožněno se přepínat mezi editačním režimem a režimem náhledu, kde se reklamní dokument ukáže bez vodících čar a ohraničených polí pro editaci. Zobrazit režim náhledu / Zobrazit režim editace - (Obrázek 17) Také zde můžete najít informace o velikosti šablony. Vidíte zde původní velikost, aktuální a maximálně možnou. Pokud jste si na počátku vytváření kampaně vyhledávali šablonu, která by Vám umožnila nastavit Vaši velikost a je to právě ona, zde je nutné do polí Šířka a Výška zadat potřebnou velikost šablony a potvrdit tlačítkem Změnit velikost - (Obrázek 17) Samotná editace textu probíhá tím způsobem, že kliknete do ohraničeného prostoru a text můžete poupravit. Dá se také vrátit původní přednastavený stav pomocí tlačítka Výchozí test. (Obrázek 19) Ukládání změn v průběhu editace se provádí pomocí tlačítka Uložení změn a uložení je vyžadováno vždy po editaci každého prvku (text,, adresa). (Obrázek 19) Obrázek 19 18

19 Při editaci adresního pole se možnosti v hlavním panelu rozšíří. Můžete zde přidat další adresní blok, případně jej odstranit. Přidání se provede kliknutím na tlačítku Přidat blok adresy. (Obrázek 21) Adresní bloky se tak přidají (Obrázek 22). Odebrání se provede tak, že máte kurzor v adresním bloku, který je potřeba odebrat a kliknete na tlačítko Odstranit adresní blok (Obrázek 21) Pro usnadnění je zde také tlačítko Načíst adresy, které nabídne výběr z již jednou nadepsaných adres, které byly společně se šablonami uloženy. (Obrázek 21) Pro přidání vlastního loga se nabízejí dvě tlačítka Otevřít moje obrázky a loga a Otevřít sdílenou knihovnu obrázků, kde se vyhledá požadované logo a kliknutím se přidá do šablony. (Obrázek 21) Obrázek 20 Zkontrolovat, jaké logo je nahrané, můžete vizuálně, nebo přímo v šabloně na hlavním panelu u popisku Zvolené logo: (Obrázek 21) Odebrání loga provedete kliknutím na tlačítko Odebrat logo partnera. (Obrázek 21) Obrázek 21 19

20 20 Obrázek 22

21 5.6 Vložení komentáře (revize) šablony Revizi započnete kliknutím na napsáním předmětu dané poznámky ( Špatné logo ) a popis, co k uvedenému místu je potřeba upřesnit ( Toto logo zde nemá být a je ve špatné velikosti ). (Obrázek 23) Obrázek 23 Po kliknutí na tlačítko Nastavit pozici značky umístíme poznámku na jakékoliv místo v šabloně kliknutím na toto dané místo v šabloně, ke kterému se komentář vztahuje. (Obrázek 24) V dalším kroku postačí kliknout na tlačítko Přidat komentář (Obrázek 24), tímto je komentář uložen. Obrázek 24 21

22 Na pravé straně obrazovky pak lze vidět všechny komentáře, které jsou určeny pro danou šablonu. Pro snazší zjištění, který komentář, ke kterému konkrétnímu místu v šabloně se vztahuje, stačí to, aby se kurzorem najelo nad danou poznámku v šabloně. Příslušný komentář k danému místu se zvýrazní žlutou barvou. (Obrázek 25) Odebrat komentář je možné pomocí tlačítka Remove. (Obrázek 25) Obrázek 25 22

23 5.7 Schvalovací proces šablony / dokumentů Pokud je šablona připravená, případné komentáře umístěny, je možné již tuto šablonu poslat ke schvální pomocí tlačítka Zaslat požadavek na schválení. (Obrázek 26) V Historie schvalování uvidíte průběh procesu schvalování. (Obrázek 26) Kdy byl požadavek na schválení odeslán. (Obrázek 27) A zda už byla tisková šablona schválená (případně nahraný dokument). (Obrázek 28) Obrázek 26 23

24 Historie schvalování Obrázek 27 Historie schvalování Obrázek 28 24

25 5.8 Vygenerování PDF Kampaň je nyní schválená a je umožněno vygenerovat PDF pomocí tlačítka Stáhnout. (obrázek 29) PDF se otevře do nového okna a odtud může být také staženo. Obrázek 29 25

26 26 Prostor pro Vaše poznámky

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Výtisk č.: Počet listů: 24 Datum: Datum dokončení Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk Příručka koncového uţivatele Dokument: HelpDesk_uplna_prirucka_uzivatele.doc

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více