5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio"

Transkript

1 5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio CO JE REKLAMA? Reklama je komunikace mezi zadavatelem a tím, komu je nabízený produkt či služba určena, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem. Reklama nás obklopuje na každém kroku, je součástí propagace zboží, služeb i firem. Tvoří základnu pro komunikaci se spotřebiteli i firemními zákazníky. REKLAMA INFORMUJE, PŘESVĚDČUJE, PRODÁVÁ. Reklama je spojena především s rozvojem výroby a obchodu. Je integrována do míst, kde trávíme většinu času. Najdeme ji na ulicích, v dopravě, někdy je součástí architektury. Představuje nesmírně rozsáhlou oblast. Využívá tisk, ale i mnoho jiných postupů a technologií. V reklamě najdou široké možnosti uplatnění kreativci a také grafici. Reklama úzce souvisí s marketingem (angl. market = trh, obchod) což je zjednodušeně dělání obchodu. V současnosti má ale širší význam, včetně zásahů do návrhu nových výrobků podle poptávky a podobně. Propagace formou reklamy je v dnešním měřítku vnímána jako běžná věc a dnes již zřejmě nikoho nepřekvapí Z HISTORIE REKLAMY Různé způsoby nabídky zboží známe již ze starověku a středověku. Prodejci využívali mnohé vlastnosti zboží k upoutání pozornosti kupujících, ať již přímo před dílnami, na ulici či na trzích nebo jiných místech, kde se koncentrovali lidé. Jako reklamní prostředek sloužily vývěsní štíty, na kterých byly většinou znázorněny symboly řemesel nebo obchodu. Vykopávky z Herkulanea či Pompejí podávají svědectví o nápisech podél obchodních cest nebo na stěnách domů, oznamujících, kde se prodává chléb, maso, sůl, či ryby. Ani v těchto dobách se majitelé zboží a kupci nemohli spolehnout pouze na své prodavače. V plné míře proto využívali také zvukové prostředky reklamy jako například vyvolávání, údery na hrnec, bubnování, zvonění aj. Prodej na trzích byl třeba v Čechách oznamován hlasitým zvoněním na začátku i na konci trhu či jarmarku. Dodnes proto hovoříme o křiklavé, dryáčnické reklamě jako o reklamě jarmareční. Na tuto tradici zvukové reklamy v současné době navazuje např. nabídka mraženého zboží firmy Family Frost, jejíž zvukový motiv znají současní spotřebitelé od periferních částí velkých měst až po nejmenší vesničky. Ani v období budovatelského socialismu nepřestala reklama existovat. V oblasti reklamy působily agentury Rapid, reklamní podnik Merkur či agentura Čs. tiskové kanceláře Made In Publicity. Prudký rozvoj reklamy nastal po roce 1989, kdy se objevily stovky reklamních agentur a marketingové komunikace. Patří k nim např. Rada pro reklamu (RPR), Unie vydavatelů (UVDT), Asociace komunikačních agentur (AČRA M. K.), Česká společnost pro propagaci a public relations (MOSPRA),České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV), Kancelář ověřování nákladů tisku (ABC ČR) a další. Strana 1 z 9

2 Důležitá je činnost arbitrážní komise Rady pro reklamu, která v souladu s evropskými normami zajišťuje samoregulaci reklamy TRH S REKLAMOU TRH S REKLAMOU PRŮMYSLOVÁ REKLAMA (B2B - business to business) - firma - pomáhá dalším propagačním aktivitám, včetně veletrhů a osobních návštěv zákazníků, používá peníze firem, představuje malý počet kupujících, o koupi rozhoduje skupina, delší čas na nákup, převládá reklama v odborných časopisech a publikacích. SPOTŘEBITELSKÁ REKLAMA - spotřebitel - je primární komunikačním nástrojem, další propagační nástroje (soutěže, dárky, spec. balení) jsou vytvářeny tak, aby podporovaly reklamní kampaň, používá peníze vlastní, představuje velký počet kupujících, o koupi rozhoduje jednotlivec (rodina), často kratší čas na nákup, nejúčinnější je televizní reklama VÝDAJE NA REKLAMU Graf: Výdaje na průmyslovou reklamu v jednotlivých médiích (rok 2003) Noviny; 16,2% Internet; 5,5% Rozhlas; 2,2% Venkovní reklama; 2,1% Spotřebitelské časopisy; 10,4% Odborné časopisy a publikace; 43,5% Televize; 20,4% Strana 2 z 9

3 Graf: Výdaje na spotřebitelskou reklamu v jednotlivých médiích (rok 2002) Ostatní; 1,50% Internet; 1,20% Rozhlas; 6,80% Televize; 46,40% Venkovní reklama; 7,00% Tisk; 37,10% KDE REKLAMU NAJDEME 1. TISKOVÁ MÉDIA noviny, časopisy, katalogy, ročenky, interní publikace (firemní časopisy, klubové zpravodaje apod.) Výhody inzerce v novinách: masové publikum (noviny čtou více než 2/3 populace); důvěryhodnost média; rychlost a flexibilita inzerce. Nevýhody inzerce v novinách: přeplněnost inzercí; rychlé stárnutí výtisků novin. Výhody inzerce v časopisech: zaměření na specifické cílové skupiny; delší životnost a pravidelnost; vyšší kvalita reprodukce. Nevýhody inzerce v časopisech: delší doba realizace (měsíčníky aj.); přeplněnost. 2. TELEVIZE Výhody televizní reklamy: působení na více smyslů; masový dosah. Nevýhody televizní reklamy: vysoké náklady, přeplněnost; možnost přepínání kanálů. 3. ROZHLAS Výhody rozhlasové inzerce: cenová dostupnost, rychlost; osobní forma oslovení. Nevýhody rozhlasové inzerce: médium v pozadí (pouze kulisa); přeplněnost. 4. VENKOVNÍ REKLAMA - billboardy neboli reklamní poutače, citylighty, reklamy na autech, autoplachtách, vozech veřejné dopravy, lavičkách, plotech, zdech atd. Výhody venkovní reklamy: pestrost, velký počet míst; novátorské tvůrčí příležitosti; efektivita. Nevýhody venkovní reklamy: omezené množství informací; dlouhá doba realizace. 5. INTERNET - je rychle rostoucím reklamním médiem. Výhody reklamy na internetu: rychlost, neomezená kapacita sítě. Nevýhody reklamy na internetu: množství informací, selektivita. 6. TROJROZMĚRNÁ REKLAMA (3D reklama) reklamní předměty, dárky aj. Reklamním předmětem může být téměř cokoliv, proto je obtížné vyčlenit 3D reklamu jako samostatnou skupinu produktů. Podle takového klíče se tričko nebo zapalovač ocitají ve stejné skupině společně se vzducholodí a horkovzdušným balónem. Pomineme-li technická omezení, tak 3D reklama poskytuje v šíři možností jejím tvůrcům až neskutečnou volnost. Strana 3 z 9

4 REKLAMNÍ AGENTURY Vznik prvních reklamních agentur se datuje do začátku 19. století. První reklamní instituce vznikla v Anglii v roce 1800, v USA v roce 1840 a v českých zemích v roce Reklamní agentury nabízejí: zkušenosti a znalosti v oblasti reklamy, znalost jazyka, zvyků a nákupního chování (týká se hlavně mezinárodních cílových trhů), velice důležitou kreativitu, jsou objektivnější než firemní reklamní oddělení (měly by rozumět umělecké stránce reklamy a nejsou ovlivněny ostatními lidmi v rámci firmy). REKLAMNÍ AGENTURY VYSOCE SPECIALIZOVANÉ AGENTURY nabízejí pouze jednu specializovanou službu (např. tvorbu televizních reklam), jsou vhodné pouze pro jeden typ klienta. AGENTURY NABÍZEJÍCÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY poradenství v oblasti definování cílových trhů, nabídka specializovaných služeb pro mezipodnikové trhy, rady a návrhy v oblasti tvorby silné firemní image a silného tématu, pomoc při výběru firemního loga a reklamních sloganů, příprava reklam, plánování a nákup mediálního času a prostoru VÝBĚR REKLAMNÍ AGENTURY Proces výběru reklamní agentury je obtížný. V ČR existuje cca 1500 subjektů, které uvádějí, že jsou reklamními agenturami. Hodnotící kritéria při výběru reklamní agentury jsou následující: Velikost agentury - je důležitá především ve srovnání s velikostí klienta. Jestliže se velká firma rozhodne spolupracovat s malou reklamní agenturou, může to být nad její síly. Obráceně může malý klient být pro velkou reklamní agenturu nezajímavý. Dosavadní zkušenosti agentury - zkušenosti v daném odvětví (zaměstnanci reklamní agentury jsou schopni lépe pochopit klienta, jeho zákazníky a strukturu marketingového kanálu). Nepřítomnost konfliktu zájmů - zákazník si musí dávat pozor na konflikt zájmů (jestliže přijme reklamní agentura zakázku od jiného výrobce stejných produktů). Kreativní pověst a kreativní schopnosti seznam ocenění, jež agentura za svou činnost obdržela. Jsou dobrým indikátorem toho, co si o kreativní práci konkrétní agentury myslí ostatní lidé z branže. Produkční schopnosti a schopnosti v oblasti nákupu médií umění agentury v oblasti nákupu médií. Strana 4 z 9

5 další dostupné služby, míra udržení zákazníků a osobní vztahy přicházejí ke slovu až v posledních fázích výběru a pomáhají s finálním rozhodnutím. Velice je důležitá chemie vztahů mezi zaměstnanci reklamní agentury a zaměstnanci klienta, vedení společnosti musí mít jistotu, že spolupráce bude pro obě strany bez problémů. Velice podstatná je také návštěva sídla reklamních agentur, při které klient získá kvalitní informace o konkrétních lidech, kteří budou na zakázce pracovat. Při oslovení více reklamních agentur je pro výběr důležitá PREZENTACE kreativního návrhu, který reklamní agentura vytvoří. Příklad 1.: V posledních letech musela spol. Lycra (značka Lycra) čelit sílící konkurenci. Při výběru reklamní agentury zvítězila agentura s tématem Lycra na to má. Toto téma se odvíjelo od zjištění, že spotřebitelé pociťují při nošení materiálu lycra pozitivní pocity připadají si sexy, sebejistí a hezcí. Příklad 2.: Reklamní agentura Youny & Rubicam nedávno zavedla do světa reklamy nový trend s názvem teorie celého vajíčka. Podle této koncepce by reklamní agentury neměly pouze prodávat produkty svých klientů, ale pomáhat jim při dosažení celkového úspěchu na trhu. Podobnou spol. je Ventura Communications se sídlem v kanadském Calgary, která se z tradiční reklamní agentury na společnost zaměřenou na integrovanou marketingovou komunikaci, zabývající se všemi aspekty firemního marketingového programu. Je rozdělená na 6 divizí: reklama, technologie, nákup médií, plánování značek, vztahy s veřejností a marketingové a obchodní strategie. (tuto společnost používají americké značky Lipton, Cisto a Unisys tvoří 15% jejích příjmů). Výše uvedené společnosti jsou i nadále úspěšné, protože jsou něčím víc než jenom reklamními agenturami. Nabízejí marketingové odborníky, kteří se podílejí na kompletní tvorbě programů integrované marketingové komunikace. Při výrobě reklamy spolupracují s klientem: manažer pro vztah s klientem je hlavním prostředníkem mezi agenturou a klientem a dohlíží na celý proces tak, aby se všichni účastníci cítili příjemně a byli zaměřeni na společný cíl vytvořit úspěšnou reklamní kampaň a program marketingové komunikace. Finalizuje kontrakty, vybírá kreativce. Je poslem mezi klientem a reklamní agenturou. reklamní kreativci vymýšlení a vytvářejí samotné reklamy na základě kreativního zadání (tj. dokument, který definuje cíl reklamní kampaně, cílové publikum, téma reklamního sdělení, podporu, omezení).jsou buď zaměstnanci reklamních agentur nebo pracují na volné noze. Využívají při své práci talent a tvůrčí nápady, avšak pracují každý den mnoho hodin a jsou pod obrovským tlakem, aby vytvořili efektivní reklamy, které přinesou hmatatelné výsledky. nákupčí médií (pouze v případě, že se jedná o kampaň v médiích). Všichni členové reklamní agentury pečují o zájmy klienta. Reklamní agentura může spolupracovat: Mediální servisní organizací nasmlouvá a nakoupí pro firmy tzv. mediální balíčky. Agenturou pro přímý marketing věnuje se všem aspektům přímého marketingu, ať už prostřednictvím telefonů, Internetu či direkt mailu. Firmou zaměřenou na spotřebitelskou propagaci, podporu prodeje pomáhá při plánování a realizaci propagačních aktivit, jako jsou nákupní kupony, soutěže a loterie, při tvorbě propagačních předmětů, dárků, poutačů aj. Agenturou zabývající se vztahy s veřejností (PR public relations) - pomáhá firmám a jednotlivcům se získáním pozitivní veřejné image. Reprodukčním studiem, tiskárnou aj. Strana 5 z 9

6 ČINNOSTI REKLAMNÍ AGENTURY 1. SBĚR INFORMACÍ o klientovi 2. PŘEZKOUMÁNÍ INFORMACÍ komunikačního trhu 3. PRODUKTOVĚ SPECIFICKÝ PRŮZKUM TRHU 5. REKLAMNÍ ROZPOČET 6. KREATIVNÍ STRATEGIE 7. VÝBĚR MÉDIÍ 8. TVORBA EFEKTIVNÍ REKLAMY 4. STANOVENÍ REKLAMNÍCH CÍLŮ IMAGE ZNAČKY INFORMOVAT PŘESVĚDČIT PODPOROVAT další marketingové úsilí VYBÍDNOUT K ČINU, zvýšit zájem zákazníků, počet objednávek 1. SBĚR INFORMACÍ o klientovi v publikacích, webových stránkách, vyzkoušení produktů či služeb (o něž se bude v reklamě jednat), snažit se pochopit klienta (osobně si promluvit s jeho zaměstnanci, obch. partnery). 2. PŘEZKOUMÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ komunikačního trhu - pečlivě shromážděné poznatky o produktu, službě, publiku či konkurenci jsou pro úspěch zamýšlené reklamní kampaně klíčové. Až s těmito informacemi je možné vytvořit a realizovat samotnou kampaň. 3. PRODUKTOVĚ SPECIFICKÝ PRŮZKUM TRHU detekce problému existuje-li s produktem/službou nějaký problém, základní prodejní nápad v tomto může reklamní agentuře pomoci kvalitní průzkum trhu, ze kterého se dozví nákupní motivy cílového trhu/cílového publika a mohou přijít na úspěšný nápad. 4. STANOVENÍ REKLAMNÍCH CÍLŮ - musí klíčovým způsobem spolupracovat, nesmí se na žádné zapomenout: budovat image značky, vytvářet/zvýšit povědomí o značce (podpora zavedených značek) - je nejdůležitějším reklamním cílem. informovat o produktu/službě, otevírací době, adrese prodejny nákup se tak bude jevit jednodušší, pohodlnější. přesvědčit je nejčastějším cílem reklamy, vidíme spíše u reklam v elektronických médiích než v tisku; využívá se převážně na spotřebitelském trhu než na mezipodnikovém. podporovat další marketingové úsilí např. podpora prodeje speciálního balení, kombinované nabídky, soutěže, kupony. vybídnout k činu, zvýšit zájem zákazníků, počet objednávek nákupu, objednání služby, např. teleshopping. 5. REKLAMNÍ ROZPOČET musí být přesně známo, jak velkou sumu má klient k dispozici a na jak dlouhou dobu. URČENÍ ČASOVÉHO PLÁNU klient si může vybrat zveřejnění reklamní kampaně: nárazová reklama - pouze v období zvýšených nákupů, pulzující reklama po celý rok s ohledem na období zvýšených nákupů, kontinuální rovnoměrná po celý rok. Strana 6 z 9

7 6. STANOVENÍ REKLAMNÍ STRATEGIE musí znát následující informace: cílové publikum, skupina kterou chceme oslovit, téma sdělení - jednoduché,pochopitelné, podporu - výsledky odborné nezávislé studie, svědectví pacientů, omezení = musí být pravdivá, legální, slušná, a mít společenskou zodpovědnost (např. cigarety, sexuální mantinely), využití reklamních triků - strach, humor, sex, hudba, racionalita, emoce, nedostatek, punc věrohodnosti - využití známé tváře dodá zboží/službě punc věrohodnosti (např. Petr Čech a Česká spořitelna, aj.). 7. VÝBĚR MÉDIÍ = klíčový úkol nejdůležitější je vybrat takovou kombinaci mediálních nosičů, aby reklamní kampaň byla co nejúčinnější. 8. TVORBA EFEKTIVNÍ REKLAMY musí vyniknout před ostatními, musí si jí čtenáři/diváci/posluchači zapamatovat - uložit do dlouhodobé paměti (obrazy zůstávají obecně lépe v paměti než slova), vizuální soudržnost - opakovaný pohled na obraz či sled obrazů, trvání kampaně s ohledem na cíl - uložení do dlouhodobě paměti, opakování sloganů ( Connecting People spojujeme lidi, NOKIA), jednoduchost - jednoduché reklamy jsou lépe pochopitelné, proměnlivá prostředí - stejná reklama v různých prostředích, prodejní argument musí být především srozumitelný, použití více médií - efektivnější než opakování reklamy v rámci stejného média je umístění reklamy do televize i tištěné do časopisu. EFEKTIVNÍ REKLAMA = sladění přitažlivého sdělení a vhodných médií = uložení do dlouhodobé paměti REKLAMNÍ KAMPAŇ 1. By měla sledovat FIREMNÍ IDENTITU a IMAGE FIRMY: firemní design, firemní komunikace, firemní kultura, produkt. FIREMNÍ IDENTITA Firemní design Firemní kultura Firemní komunikace Produkt FIREMNÍ IMAGE 2. Musí promlouvat jedním hlasem. Zákazníci musí jasně chápat povahu firmy, jejího zboží a služeb, stejně jako jejích metod podnikání. Strana 7 z 9

8 KLIENT KREATIVCI MANAŽER pro spolupráci s klientem Klient, manažer pro spolupráci s klienty a kreativci se musí nejprve dohodnout: na správném načasování, zacílení na správnou cílovou skupinu jaká média budou v reklamní kampani použita s ohledem na výši nákladů, typu sdělení, charakteristiky cílového trhu atd. Strategický cíl kampaně je popsán a definován v tzv. briefu (stručné, přesné a srozumitelné zadání), který definuje zadavatel. Reklamní kampaň musí být: inteligentní, zábavná či vzrušující, vizuálně silná, lidská, pozorná k detailům, jedinečná. KREATIVCI vytváří layout - grafik jej tvoří zpravidla na základě náčrtku, který je pro něj vodítkem, vytváří grafický design reklamní kampaně - nemá žádná všeobecně platná pravidla, neexistuje na něj recept, připravují data zajišťují předtiskovou přípravu a musí znát technologii, pro kterou zakázku připravují. KREATIVCI potřebují pro svou práci: kvalitní PC, monitor a barevnou tiskárnu pro náhledy, profesionální programové vybavení SW Adobe CS 4 (IN DESIGN zlomový; ILUSTRÁTOR vektor.grafika; PHOTOSHOP - fotky) týká se pouze tiskové reklamy. CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY podle jednotlivých znaků Geografické národy státy oblasti okresy města nákupní oblasti apod. Demografické pohlaví věk rodinný stav povolání příjem apod. Psychologické Psychologické znaky osobnost člověka osobnost, charakter postoje motivy atd. Životní styl životní návyky normy chování zájmy zkušenosti atd. Strana 8 z 9

9 REPRODUKČNÍ STUDIO Reprodukční studio se zaměřuje především na technické zpracování zakázky. Hlavní činnost: užitná počítačová grafika = zpracování grafických podkladů do datové podoby vhodné pro další následné tiskové zpracování (sazba, vyřazení, osvity na desky apod.), technická příprava návrhu k tisku (úzce souvisí s prací tiskařů). Reprodukční grafik - slovo reprodukce označuje násobení a množení. Jde o grafiky připravující podklady pro mnohonásobné publikování = pro tisk. Spolupráce reklamní agentury a reprodukčního studia musí být na vysoké úrovni. Dobře zpracovaná data = podařená zakázka. Strana 9 z 9

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Propagace. Po této přednášce budete schopni: Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem Jak se stát úspěšným affiliate partnerem 28. 11. 2012 Obsah prezentace 1. Nový affiliate manažer v Internet Retail, a.s. 2. Internet Retail, a.s. 3. Nový design webu 4. Aktuální data z affiliate programu

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

reklama a podpora prodeie Gerard J. Tellis -"l" -..

reklama a podpora prodeie Gerard J. Tellis -l -.. reklama Gerard J. Tellis a podpora prodeie -"l" -.. I Obsah. --~ -- Pfedmluva k českému vydání II Regu1ace zvláštních forem reklamy 72 O autorovi 12 Srovnávacíreklama 72 Úvod 13 'o' Doporučování 74 Cíl

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com

Mediální prostředí trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com 1. Subjekty mediálního trhu Během 20. století se silně rozvinuly trhy, na kterých je denně prodáváno stále větší množství produktů. Reklama,

Více

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference.

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference. STUDIO CMYK OSTRAVA Vážení, byli jsme osloveni zůčastnit se výběrového řízení na pozici silného a schopného, partnera, který by byl schopen vytvořit a držet odpovídající úroveň korporátní identity Vaší

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY?

JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY? JAK VYLEPŠIT VLASTNÍ KATALOGY A PROSPEKTY? 5 PRAKTICKÝCH KROKŮ Rozhodujete se, u koho necháte vytvořit Vaše reklamní tiskoviny, nebo chystáte redesign? Nepouštějte se rovnou do tvorby grafických návrhů.

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

tvgd tom vild graphic design curriculum

tvgd tom vild graphic design curriculum t tom vild graphic design Grafický design je činnost, která je třeba prakticky ve všech oborech podnikání. To je na něm asi nejzajímavější. Je krásné jednoho dne sedět doma a kreslit si na papír skicu

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více