OBSAH PŘIHLÁŠKY. Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PŘIHLÁŠKY. Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA KAMPANĚ 2014

2 OBSAH PŘIHLÁŠKY Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie Slogan... 4 Vizuální zpracování... 6 Kontaktní kampaň a eventy... 7 Kreativní idea... 9 Tiskovina Videospot Out of Home kampaň Reklamní předmět Práce s daty PR počin a práce s médii Strategie, segmentacem, positioning, hlavní téma Fundraising Web Online digitální kampaň Facebooková stránka Dodatečné informace (povinné)

3 Základní údaje Jméno* Příjmení* * Telefonní číslo* Jméno strany, kandidáta nebo kandidátky* (Např. Nezávislí - Přerov) Místo, kde kampaň probíhala* (Název obce, senátního obvodu nebo regionu) Volby* (Vyberte kampaň, kterou přihlašujete do soutěže) Soutěžní kategorie Pokud se s jednou kampaní přihlásíte alespoň do pěti kategorií a vyplníte nám navíc údaje o rozpočtu kampaně, zařadíme vás do souboje o vítězství v grand kategoriích

4 Chcete se zúčastnit v kategorii SLOGAN? Ano Ne Do této kategorie patří slogany, claimy, subclaimy. Můžete přihlásit i více sloganů, slogany modální, slogany z jednoho materiálu nebo claimy, které se linou celou kampaní a aplikují se na více materiálech. Slogan se teoreticky nemusel objevit ani na printových materiálech, ale například ve videu nebo v klipu. Napište prosím znění Vašeho sloganu. V případě, že byl slogan aplikován ve více variantách nebo obměnách, uveďte je prosím všechny.* Popište, co jste chtěli sloganem říct. Jaký pocit jste v příjemci chtěli vyvolat? Co ho mělo napadnout? Jaké mentální obrazy měl vybudit? Jakou ideu slogan reprezentuje?* Uveďte příklady použití sloganu. Můžete přiložit fotodokumentaci v libovolném rozsahu.* (Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře.) Popište, jak a v čem je slogan konzistentní s kandidátem / stranou / volebními tématy. V čem s nimi souzní? Jak je posiluje a vyjadřuje?* - 4 -

5 Pakliže je slogan integrální součástí větší kampaňové ideje, popište prosím, jaké v ní má místo a jak do ní zapadá. Pakliže je slogan zacílen jen na určitý voličský segment, popište tento segment a pokuste se říct, na základě jakých dat jste jej připravovali

6 Chcete se zúčastnit v kategorii VIZUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ Ano Ne Zaměřte se prosím na zpracování jednoho konkrétního materiálu. Pokud chcete přihlásit/odprezentovat celkový vizuál vaší kampaně, učiňte tak na příkladu jednoho konkrétního materiálu. Popište prosím celkovou ideu vašeho vizuálu. Co měl vyjadřovat? Jak měl působit?* Popište prosím jednotlivé elementy vizuálu či vizuálního stylu. Proč byly použity zrovna tyto? Jaký význam či sdělení mají jednotlivé elementy nést?* Jak vizuální zpracování zapadá do celkové komunikace kampaně? Jak podporuje/doplňuje kandidáty / strany / témata kampaně? Jak souzní, staví či rozšiřuje vaši politickou značku?* Popište prosím volbu vizuálních výrazových prvků. Jaké mají mít vyznění, vzbuzovat náladu, jaký tón nesou? Pokud jde o celkovou vizuální identitu, popište (přiložte) její jednotlivé aplikace

7 Chcete se zúčastnit v kategorii KONTAKTNÍ KAMPAŇ A EVENTY?* Ano Ne Pod kontaktní kampaní se rozumí veškeré aktivity, které se dějí přímou lidskou interakcí s voliči, ať už prostřednictvím dobrovolníků/brigádníků či přímo kandidátů. Popište prosím cíle a celkový smysl vaší kontaktní kampaně. Jaký měla v celé kampani plnit význam? Jak se cíle podařilo naplnit?* Popište prosím jednotlivé prvky/taktiky vaší kontaktní kampaně (například rozdávání letáků, oslovování voličů, door-to-door kampaň atp.). U každé z nich uveďte, co bylo jejím předmětem a kolik voličů se vám jí podařilo oslovit. Je vhodné přiložit fotodokumentaci. Popište prosím místa, kde se kontaktní kampaň odehrávala a proč jste volili zrovna tato místa a ne jiná.* Popište prosím, do kterých z uvedených taktik se vám podařilo zapojit kandidáty, v jakém rozsahu a kteří to byli.* - 7 -

8 Pakliže měla vaše kampaň nějaké kontaktní místo (kavárnu, budku, stánek s peticí apod.), popište, jak vypadalo a co pro voliče nabízelo. Kolik voličů se vám v kontaktním centru podařilo zapojit a do jakých aktivit? Přiložte prosím fotodokumentaci kontaktního místa. Popište prosím vaši práci s dobrovolníky. Kolik jich bylo? Kolik hodin času vám průměrně věnovali? Jakou hráli v kampani roli? Na jakých úlohách se v kontaktní kampani podíleli? Jakou podporu (školení, výbavu, kontakt s kandidátem atp.) jste jim dávali? Popište prosím vaši práci s placenými spolupracovníky/brigádníky. Kolik jich bylo? Kolik hodin průměrně na kampani pracovali? Jakou hráli v kampani roli? Na jakých úlohách se v kontaktní kampani podíleli? Jakou podporu (školení, výbavu, kontakt s kandidátem atp.) jste jim dávali? Jaké procento z celkového počtu brigádníků byli neplacení dobrovolníci? 0 = 100 % brigádníků, 100 = 100 % dobrovolníků Vyjmenujte prosím eventy, které jste v kampani pořádali (akce, události, které vybočují z tradičního rozdávání letáků, např. grilování atd.). Popište jejich podobu, smysl, průběh a počet účastníků

9 Chcete se zúčastnit v kategorii KREATIVNÍ IDEA?* Ano Ne Do této kategorie je možno přihlásit různé kampaňové počiny jako například guerillu, netradiční event s voliči, neotřelý vizuál, media newsjacking, PR kampaň, mobilní aplikaci, videospot, speciální formu aktivizace voličů. Popište prosím vaši kreativní ideu? Jaká za ní stála myšlenka a jaký byl její cíl?* Popište podobu realizace ideje. Přiložte fotodokumentaci, kde je to vhodné.* Popište prosím výsledky realizace ideje. Jaké z ní byly výstupy? Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně i kvantitativně.* - 9 -

10 Chcete ze zúčastnit v kategorii TISKOVINA?* Ano Ne Do této kategorie můžete přihlašovat veškeré tištěné materiály, které jsou určené do rukou voličům, tedy například leták, volební noviny, direct mail, brožurku. Nepatří sem plakáty (přestože jsou taky tištěné) ani inzerce v printových médiích. Popište ideu vaší tiskoviny. Co jste jí chtěli komunikovat a jakou reakci jste chtěli u voličů vzbudit? Jakou akci měla tiskovina vyvolat?* Jak jste tiskovinu distribuovali? Kolik kusů jste doručili/předali voličům? Jak jste při rozdávání/roznosu/rozesílce cílili?* Popište prosím, jak tiskovina zapadá do širšího kontextu kampaně. Jak se váže k obsahu kampaně a jak se doplňuje s dalšími materiály z kampaně. Popište prosím schéma nebo metodiku (například marketingový model AIDA), podle které jste tiskovinu tvořili.* Přiložte prosím elektronickou podobu tiskoviny jako dokumentaci do pole na konci formuláře. Originál tiskoviny můžete poslat ve dvou kopiích na adresu Institut politického marketingu, Obilní trh 9, Brno do 30. listopadu Doručení tiskovin bude pro soutěžící výhodou, protože porota bude moci posoudit jejich tiskovou kvalitu. Nedoručené tiskoviny budou automaticky v nevýhodě

11 Chcete se zúčastnit v kategorii VIDEOSPOT? Ano Ne Přihlašujte agitační ale například i náborová či jakákoliv jiná videa. Popište ideu vašeho videospotu. Co jste jím chtěli komunikovat a jakou reakci jste chtěli u diváků vzbudit? Jakou akci měl videospot vyvolat?* Popište prosím důvody volby jednotlivých výrazových prostředků (hudba, herci, scény, kompozice, dramaturgie atp.) a to, jak měly na voliče zapůsobit.* Popište prosím dějovou linii vašeho videospotu a jeho jednotlivé části. Čím se snaží na začátku diváky zaujmout? Jaká je jeho zápletka a hlavní obsah a proč zrovna tyto? Čím končí; jaké je hlavní poselství?* Popište prosím způsoby využití videospotu. Kde všude jste jej distribuovali a promítali? Doplňte prosím statistiku zhlédnutí.* Přiložte prosím odkaz na video v dostatečné kvalitě. Video musí být na daném odkazu k dispozici po celou dobu vyhodnocování přihlášek, tj. do Pokud porota nebude moci video přehrát, vaše přihláška bude ze soutěže diskvalifikována.*

12 Chcete se zúčastnit v kategorii OUT OF HOME KAMPAŇ? Ano Ne Do této kategorie přihlašujte veškeré outdoorové kampaně, realizované například na billboardech, bigboardech, citilightech, plakátovacích plochách, sololitech, zábradlích, hypercubes, plotech apod. Popište hlavní ideu vaší OOH kampaně. Co jste jí chtěli říct? Jaká poselství předat? Pakliže byla vaše OOH kampaň rozčleněna na vícero kreativ, popište prosím, jak se kreativy od sebe odlišovaly a jaké výhody přineslo zapojení více kreativ.* Popište prosím počet jednotlivých formátů (plakáty, citilighty, billboardy, bigboardy, štíty, plachty, sololity, digitální billboardy, dopravní prostředky, kostky, netradiční formáty atp.) a důvody, které vás k výběru těchto formátů vedly. Pokud jste počítali zásah a frekvenci, uveďte prosím i tato čísla. Přiložte prosím řádně popsanou fotodokumentaci.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Popište prosím geografické rozmístění vaší OOH kampaně. Na základě čeho jste volili zrovna takovéto umístění?* Popište prosím zaměření vaší OOH kampaně. Jednalo se spíše o budování povědomí o značce, seznamování veřejnosti s kandidáty, komunikaci témat, sdělování programu či ještě něco dalšího?*

13 Pakliže byla vaše OOH kampaň rozčleněna do více časových fází, popište v čem se lišily a proč byla takto rozdělena

14 Chcete se zúčastnit v kategorii REKLAMNÍ PŘEDMĚT? Ano Ne Do této kategorie můžete hlásit jakékoliv reklamní předměty od balonků, přes odznáčky až po zmrzlinu nebo krabici vín. Popište prosím celkovou ideu vašeho předmětu. Jaký účel měl plnit? Jakou reakci nebo akci měl u voličů vyvolávat? Komu byl určen?* Popište prosím podobu, vzhled a funkčnost reklamního předmětu, případně jeho modifikace. Přiložte fotodokumentaci.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Jak jste předmět distribuovali a kolik se jich při jakých příležitostech dostalo mezi voliče? Jaké byly pořizovací náklady na jeden kus?* Popište jaké reakce vyvolával předmět u voličů. Co s ním dělali? Jak jej používali?

15 Chcete se zúčastnit v kategorii PRÁCE S DATY? Ano Ne Do této kategorií můžete přihlasovat práci s volebními daty, demografickými, reklamními, digitálními a dalšími jinými daty. Jaká data vaše kampaň využívala? Popište prosím vaše datové zdroje.* Jak jste data v kampani zpracovávali a analyzovali a k čemu jste je využívali?* Popište výsledky vaší práce s daty. Čeho jste dosáhli navíc oproti hypotetickému případu, že byste s těmito daty nepracovali? V čem konrétně práce s daty vaší kampani pomohla?*

16 Chcete se zúčastnit v kategorii PR POČIN A PRÁCE S MÉDII? Ano Ne Do této kategorie hlaste vše, co mělo vliv na mediální realitu. Od klasických media relations a tiskových konferencí, přes guerillu, buzzové kampaně, využívání příležitostí k výstupům v médiích, vytváření PR příležitsotí, agenda settingu apod. Jaké sdělení stálo v jádro vaší komunikace s médii? Co jste pomocí nich chtěli sdělit? Jaké myšlenky či poselství předat?* Jaký byl záměr vašeho PR? Popište čeho a jakými prostředky jste chtěli dosáhnout.* Rozveďte všechny použité PR techniky a popište je.* Jaké byly výsledky PR? Uveďte prosím mediální zásah vašeho počinu či práce s médii. Pokuste se jej vyjádřit počtem a typem mediálních výstupů nebo hodnotou získaného mediálního prostoru (AVE). Pokud bylo výsledkem PR i něco dalšího než mediální výstupy, prosím uveďte je také.*

17 Chcete se zúčastnit v kategorii STRATEGIE, SEGMENTACE, POSITIONING, HLAVNÍ TÉMATA? Ano Ne Popište prosím krátce celkovou strategii vaší kampaně (Uveďte executive summary vaší strategie)* Jakým myšlenkovým procesem či metodikou jste se ke strategii dopracovali? Jaké byly vaše cíle?* Jakými hlavními marketingovými prostředky jste jich chtěli dosáhnout?* Uveďte tři až deset nosných pilířů vaší strategie. Na čem měla celá kampaň stavět a proč? Co jste chtěli především využít?*

18 Jak jste postupovali při volbě hlavních témat kampaně? Jak témata zapadala do celkového strategického konceptu?* Jak jste se dle strategie chtěli positionovat vůči vaší politické konkurenci? Měla-li vaše kampaň více segmentů, popište je. Dále uveďte, jak se měl lišit přístup a komunikace kampaně vůči jednotlivým segmentům. Popište, jak se strategie v průběhu kampaně vyvíjela a upravovala. Co z výsledků kampaně přičítáte právě strategii? Jak strategie naplnila či nenaplnila v úvodu kampaně vytyčené cíle?

19 Jak zpětně hodnotíte správnost volby strategie? Pokud byste měli druhou šanci, v čem byste ji změnili?

20 Chcete se zúčastnit v kategorii FUNDRAISING? Ano Ne Kolik peněz se Vám podařilo na kampaň získat? Jakou část z celkového rozpočtu kampaně tvořily prostředky získané fundraisingem? Jak hodnotíte tuto sumu vzhledem k vynaloženému úsilí na fundraising?* Co vám fundraising umožnil v kampani použít? Které prvky byste museli bez vyfundraisovaných prostředků vypustit?* Jaké techniky jste při fundraisingu uplatnil a které z nich se ukázaly jako nejefektivnější? Popište prosím detailně, jak jste v daných technikách postupovali, kolik lidí se na nich podílelo, jak byli časově, finančně a materiálově náročné.* Jaká byly průměrná výše příspěvku? Rozdělte je prosím na více skupin (například průměrná výše příspěvku od fyzických osob a průměrná výše příspěvku od firem).*

21 Jakou hodnotu měly příspěvky od TOP 5 donorů?*

22 Chcete se zúčastnit v kategorii WEB? Ano Ne Do této kategorie patří weby stranické, lokální a kandidátské. Naopak sem nepatří jiné specializované microsites. Ty můžete přihlásit do kategorie Online digitální kampaň / reklama nebo do kategorie Nejlepší kreativní idea. Popište prosím homepage (hlavní stránku) vašeho webu. Komu byla určena? Co měla komunikovat? Přiložte její screenshot a rozeberte význam jednotlivých elementů.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Popište prosím, jak web sloužil jednotlivým cílovým skupinám. Voliči* Média* Sympatizanti, zájemci o pomoc v kampani a dobrovolníci. Popište další důležité vlastnosti nebo funkcionality vašeho webu například interaktivní obsah, responzivní design, napojení na ngový software, unikátní back-endové řešení a podobně

23 Chcete se zúčastnit v kategorii ONLINE DIGITÁLNÍ KAMPAŇ? Včetně display reklamy na Facebooku Ano Ne Jakou ideu a funkci měla online reklamní kampaň? Jak měla doplňovat, podporovat či rozšiřovat ostatní složky kampaně?* Jak velký důraz jste na online reklamní kampaň dávali? Kolik procent rozpočtu jste na ni vynaložili? Jakou část lidských sil jste do ní investovali? Rozveďte prosím vaši online kampań dle jednotlivých mediatypů. U každého popište zvlášť 1) kreativu, 2) placement (umístění a cílení), 3) reach (zásah) a 4) rozpočet. Přiložte a řádně popište ukázky jednotlivých kreativ. Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Display reklama (bannery) včetně speciálních formátů.* Reklama na Facebooku a dalších sociálních sítích* Reklama ve vyhledávačích Google a Seznam*

24 Videoreklama (včetně YouTube)* Pokud jste používali ovou komunikaci, popište její strategii a obsah. Jaké newslettery jste používali? Komu jste je posílali? Kde jste brali ové adresy? Kolika adresami jste disponovali na začátku a na konci kampaně? Segmentovali jste nějak vaši databázi? Pokud ano, dle jakého klíče a jak se lišil obsah newsletterů pro jednotlivé kampaně. Přiložte prosím ukázky 3 newsletterů formou odkazu nebo přeposláním na adresu Pokud jste používali microsites, uveďte odkaz na ni a popište význam tohoto webu či webů pro celou kampaň

25 Chcete se zúčastnit v kategorii FACEBOOKOVÁ STRÁNKA? Ano Ne Přiložte prosím následující čísla: počet fanoušků v den voleb nárůst počtu fanoušků od začátku kampaně do dne voleb průměrný organický engagement rate za posledních 30 dní kampaně celkovou reklamní útratu za dobu voleb Přiložte odkazy na tři podle vás nejpovedenější příspěvky. Ke každému přiložte krátký komentář o tom, jak jste příspěvek vytvářeli a proč si myslíte, že byl tak úspěšný.* Popište režim fungování stránky. Kdo se o ni staral a kdo vytvářel obsah? Jak často? Jak byly rozděleny role v týmu? Jak se zapojoval kandidát/i?*

26 Vyjmenujte v čem všem facebooková stránka vaší kamapni pomohla? V čem přesáhla hranice komunikace na sociálních sítích směrem k voličům? (Například oslovila dobrovnolníky, podporovatele, novináře atp.)* Pokud jste měli definovanou obsahovou strategii nebo komunikační zásady, stručně je popište

27 Dodatečné informace Prosím přiložte odkaz na archiv (zip, rar) s dokumentací ke kategoriím, do kterých se přihlašujete. Prosím rozdělte archiv na jednotlivé složky dle kategorií a do těchto složek umístěte příslušné materiály. Archiv pojmenujte ve tvaru kandidát-místo.rar (například nezavisli-jablonec.rar ). Prázdný archiv se složkami můžete stáhnout zde. Vaše soubory můžete nahrávat například na Dropbox, Google Drive, Ulož.to, Úschovna a spousty dalších služeb. Jedinou podmínkou je, aby byly soubory dostupné ještě alespoň 10 dní po odeslání přihlášky. Rozpočet na kampaň v Kč (povinné uvádět jen, pokud se hlásíte do grand kategorie). Do rozpočtu započítejte prosím úplně všechny výdaje s kampaní spojené, tj. mzdy a odměny pracovníků, pronájmy, produkční náklady, náklady na nákup médií a inzerce, realizaci výzkumů. Prosím popište ve zkratce vaši kampaň. (dopoučená délka cca 500 znaků)* Popis kampaně pro veřejnost a web Vaše pozice na přihlašované kampani* Kampaň přihlašuji jako* Pokud přihlašujete agenturu, napište nám její název

28 Souhlasíte s pravidly a podmínkami soutěže?* Pravidla a podmínky soutěže si můžete prohlédnout zde. Souhlasím se zpracováním dat uvedených v přihlášce a jejich publikací ve sborníku o nejlepších kampaních roku 2014.* Odesláním přihlášky souhlasíte se šířením obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu ( ) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlas přihlašující uděluje na dobu do jeho odvolání, které může provést kdykoliv po obdržení prvního sdělení. Přihlášku uložte a odešlete na Pro všechny případy si vyplněnou přihlášku nemažte ze svého počítače. O doručené přihlášce bychom vás měli v řádu několika dní informovat em. Pokud se tak nestane, zavolejte nám na tel (Matěj Feldek)

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Přehled reklamních formátů na YouTube. duben 2015

Přehled reklamních formátů na YouTube. duben 2015 Přehled reklamních formátů na YouTube duben 2015 Formáty na YouTube Home Page YouTube Homepage - zásah na desktopu i mobilu + 2,1 mil. 100% zobrazení denně +650tis UU Formáty: 1. Video Masthead (aka Universal

Více

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek Výkonnostní marketing velkých značek Jan Jelínek We sell or else. Potíž mnoha textařů a agentur je ta, že nepřemýšlí o tom jak prodávat. Nikdy nepsali pro přímou odezvu. Nikdy nešli až na krev. Až donedávna

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Produktový list Ulož.to

Produktový list Ulož.to Produktový list Ulož.to Představení služby na Ulož.to Ulož.to je nejnavštěvovanější česká datová úschovna. Svým uživatelům umožňuje nahrávat, stahovat, přehrávat, sdílet a zálohovat soubory libovolné velikosti

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 Tato zpráva popisuje jednotlivé realizované aktivity a odkazuje na patřičné přílohy. Červenec 2012 1 Aktivity obsah 1. Soutěž

Více

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU ZÁKLADNÍ PRINCIPY Venkovní reklamy VENKOVNÍ REKLAMA Funguje na značné vzdálenosti (někdy až od 2000 metrů) s omezenou dobou možnosti vnímání prezentovaného motivu, tomu

Více

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Průvodce pro příjemce grantu z Grantového programu OC Nisa 2015 OC Nisa se rozhodlo podpořit dobrou věc a nechce být jen tichým dárcem, chceme být součástí celého projektu a

Více

Sony Tvůj úsměv: aneb jak vzniká úspěšná kampaň Prezentace pro klub WebTop100

Sony Tvůj úsměv: aneb jak vzniká úspěšná kampaň Prezentace pro klub WebTop100 Sony Tvůj úsměv: aneb jak vzniká úspěšná kampaň Prezentace pro klub WebTop100 Daniel Kafka, První multimediální Klíčové aspekty vzniku projektu strana 2 Osobní zaangažování generálního ředitele SONY CZECH

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

Produktový list Vivala.cz

Produktový list Vivala.cz Produktový list Vivala.cz Obsah Představení služby Vivala.cz... 2 Pro uživatele Vivala.cz... 2 Pro interprety a kapely... 2 Proč si vybrat pro reklamu právě Vivala.cz... 2 Bannerová reklama... 3 Branding

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Využití dat při mediálním plánování

Využití dat při mediálním plánování Využití dat při mediálním plánování Praha 17.6.2010 Jan Lukáš, Analytics&Insight Director Plánovací proces Strategické plánování Detailní plánování Plánovací proces BRIEF od klienta Situační analýza Komunikační

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící Manuál pro soutěžící Obsah Úvod... 3 Kategorie... 4 Podmínky přihlášky soutěžících... 5 Metodika hodnocení přihlášených prací... 6 Postup hodnocení... 7 Porota... 8 Poplatek za přihlášení práce do soutěže...

Více

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Online marketing od WDF Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Český internet žije cca 4 Mio reálných uživatelů v ČR více než 3 Mld zobrazených stránek měsíčně počet připojených

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016 Junior inovátor pravidla soutěže

INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016 Junior inovátor pravidla soutěže INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016 Junior inovátor pravidla soutěže Vyhlášení: 24. března 2016 Ukončení příjmu přihlášek: 30. června 2016 Vyhlášení výsledků: 11. října 2016 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Více

Jan Valuštík, Martin Zdražil. Kampaň: Jak zaujmout zájemce o práci v IT oboru

Jan Valuštík, Martin Zdražil. Kampaň: Jak zaujmout zájemce o práci v IT oboru Jan Valuštík, Martin Zdražil Kampaň: Jak zaujmout zájemce o práci v IT oboru Obsah / 2 Obsah Příběh kampaně Informační kanály Rozpočet kampaně Harmonogram kampaně Měření výstupů Závěr Příběh kampaně /

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015 Program: 1) Přivítání, seznámení 2) Organizační záležitosti tajemnice komise 3) Vize města: co máme dělat? 4) Případné prezentace členů komise 5) Příprava plánu co nejvíce hoří 6) Stanovení termínů příštích

Více

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009 Mobilní marketing druhá šance Den idirektu 4.12.2009 1 Představení společnosti ATS na trhu od roku 1997 1999 první nasazení MT jako nástroje komunikace 2001 platforma PRSMS sjednocení čísel 2009-150 realizací

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně svět t jazyků,, s.r.o. Marie Adamová, Petra Beníčková Obsah marketingového plánu Situační analýza (podniková, produktová, cenová,

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet!

Óčko. Hudbu česky vidět, slyšet! Óčko Hudbu česky vidět, slyšet! Co je Óčko? zahájení vysílání v roce 2002 výrazná grafika, moderní a svěží styl kompletní redesign stanice mimořádná míra interaktivity ve vysílání facebook stránky Óčka

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Metodika soutěže WebTop100

Metodika soutěže WebTop100 Metodika soutěže WebTop100 Ročník 2014 Obsah 1 Základní koncepce hodnocení... 3 1.1 Základní principy hodnocení... 3 1.2 Základní způsob bodování... 3 1.3 Řešení konfliktu zájmů... 3 2 Soutěžní kategorie

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Návod jak psát závěrečnou zprávu * Průvodce pro neziskové organizace

Návod jak psát závěrečnou zprávu * Průvodce pro neziskové organizace Návod jak psát závěrečnou zprávu * Průvodce pro neziskové organizace Vítáme Vás v průvodci psaní závěrečné zprávy pro ČSOB. Tento materiál Vám krok za krokem pomůže sestavit hodnocení a vyúčtování daru,

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Případová studie ZyXEL Bestseller

Případová studie ZyXEL Bestseller ZyXEL Náš klient ZyXEL, světový výrobce širokopásmových síťových technologií, nás seznámil se svým záměrem co nejvíce obsadit tržní segment low endových produktů, kde již působila konkurence. Jednalo se

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

foto Branislav Šimončík

foto Branislav Šimončík foto Branislav Šimončík CZECHOSLOVAK TOPMODEL 2015 Czechoslovak TopModel 2015 je soutěž agentury Czechoslovak Models. Jejím cílem je nalézt nové tváře pro modeling. S outěž vyvrcholí na podzim 2015 finálovým

Více

Easy Magazine Media Kit

Easy Magazine Media Kit # 1 EASY MEDIA KIT Easy Magazine Media Kit Independence, Freedom & Hangover Since 2010 14 # 2 EASY MEDIA KIT Easy Easy Magazine je svěží, mladý a neotřelý časopis, který zaujme atraktivním designem a příjemným

Více