OBSAH PŘIHLÁŠKY. Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PŘIHLÁŠKY. Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA KAMPANĚ 2014

2 OBSAH PŘIHLÁŠKY Základní údaje (povinné)... 3 Soutěžní kategorie Slogan... 4 Vizuální zpracování... 6 Kontaktní kampaň a eventy... 7 Kreativní idea... 9 Tiskovina Videospot Out of Home kampaň Reklamní předmět Práce s daty PR počin a práce s médii Strategie, segmentacem, positioning, hlavní téma Fundraising Web Online digitální kampaň Facebooková stránka Dodatečné informace (povinné)

3 Základní údaje Jméno* Příjmení* * Telefonní číslo* Jméno strany, kandidáta nebo kandidátky* (Např. Nezávislí - Přerov) Místo, kde kampaň probíhala* (Název obce, senátního obvodu nebo regionu) Volby* (Vyberte kampaň, kterou přihlašujete do soutěže) Soutěžní kategorie Pokud se s jednou kampaní přihlásíte alespoň do pěti kategorií a vyplníte nám navíc údaje o rozpočtu kampaně, zařadíme vás do souboje o vítězství v grand kategoriích

4 Chcete se zúčastnit v kategorii SLOGAN? Ano Ne Do této kategorie patří slogany, claimy, subclaimy. Můžete přihlásit i více sloganů, slogany modální, slogany z jednoho materiálu nebo claimy, které se linou celou kampaní a aplikují se na více materiálech. Slogan se teoreticky nemusel objevit ani na printových materiálech, ale například ve videu nebo v klipu. Napište prosím znění Vašeho sloganu. V případě, že byl slogan aplikován ve více variantách nebo obměnách, uveďte je prosím všechny.* Popište, co jste chtěli sloganem říct. Jaký pocit jste v příjemci chtěli vyvolat? Co ho mělo napadnout? Jaké mentální obrazy měl vybudit? Jakou ideu slogan reprezentuje?* Uveďte příklady použití sloganu. Můžete přiložit fotodokumentaci v libovolném rozsahu.* (Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře.) Popište, jak a v čem je slogan konzistentní s kandidátem / stranou / volebními tématy. V čem s nimi souzní? Jak je posiluje a vyjadřuje?* - 4 -

5 Pakliže je slogan integrální součástí větší kampaňové ideje, popište prosím, jaké v ní má místo a jak do ní zapadá. Pakliže je slogan zacílen jen na určitý voličský segment, popište tento segment a pokuste se říct, na základě jakých dat jste jej připravovali

6 Chcete se zúčastnit v kategorii VIZUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ Ano Ne Zaměřte se prosím na zpracování jednoho konkrétního materiálu. Pokud chcete přihlásit/odprezentovat celkový vizuál vaší kampaně, učiňte tak na příkladu jednoho konkrétního materiálu. Popište prosím celkovou ideu vašeho vizuálu. Co měl vyjadřovat? Jak měl působit?* Popište prosím jednotlivé elementy vizuálu či vizuálního stylu. Proč byly použity zrovna tyto? Jaký význam či sdělení mají jednotlivé elementy nést?* Jak vizuální zpracování zapadá do celkové komunikace kampaně? Jak podporuje/doplňuje kandidáty / strany / témata kampaně? Jak souzní, staví či rozšiřuje vaši politickou značku?* Popište prosím volbu vizuálních výrazových prvků. Jaké mají mít vyznění, vzbuzovat náladu, jaký tón nesou? Pokud jde o celkovou vizuální identitu, popište (přiložte) její jednotlivé aplikace

7 Chcete se zúčastnit v kategorii KONTAKTNÍ KAMPAŇ A EVENTY?* Ano Ne Pod kontaktní kampaní se rozumí veškeré aktivity, které se dějí přímou lidskou interakcí s voliči, ať už prostřednictvím dobrovolníků/brigádníků či přímo kandidátů. Popište prosím cíle a celkový smysl vaší kontaktní kampaně. Jaký měla v celé kampani plnit význam? Jak se cíle podařilo naplnit?* Popište prosím jednotlivé prvky/taktiky vaší kontaktní kampaně (například rozdávání letáků, oslovování voličů, door-to-door kampaň atp.). U každé z nich uveďte, co bylo jejím předmětem a kolik voličů se vám jí podařilo oslovit. Je vhodné přiložit fotodokumentaci. Popište prosím místa, kde se kontaktní kampaň odehrávala a proč jste volili zrovna tato místa a ne jiná.* Popište prosím, do kterých z uvedených taktik se vám podařilo zapojit kandidáty, v jakém rozsahu a kteří to byli.* - 7 -

8 Pakliže měla vaše kampaň nějaké kontaktní místo (kavárnu, budku, stánek s peticí apod.), popište, jak vypadalo a co pro voliče nabízelo. Kolik voličů se vám v kontaktním centru podařilo zapojit a do jakých aktivit? Přiložte prosím fotodokumentaci kontaktního místa. Popište prosím vaši práci s dobrovolníky. Kolik jich bylo? Kolik hodin času vám průměrně věnovali? Jakou hráli v kampani roli? Na jakých úlohách se v kontaktní kampani podíleli? Jakou podporu (školení, výbavu, kontakt s kandidátem atp.) jste jim dávali? Popište prosím vaši práci s placenými spolupracovníky/brigádníky. Kolik jich bylo? Kolik hodin průměrně na kampani pracovali? Jakou hráli v kampani roli? Na jakých úlohách se v kontaktní kampani podíleli? Jakou podporu (školení, výbavu, kontakt s kandidátem atp.) jste jim dávali? Jaké procento z celkového počtu brigádníků byli neplacení dobrovolníci? 0 = 100 % brigádníků, 100 = 100 % dobrovolníků Vyjmenujte prosím eventy, které jste v kampani pořádali (akce, události, které vybočují z tradičního rozdávání letáků, např. grilování atd.). Popište jejich podobu, smysl, průběh a počet účastníků

9 Chcete se zúčastnit v kategorii KREATIVNÍ IDEA?* Ano Ne Do této kategorie je možno přihlásit různé kampaňové počiny jako například guerillu, netradiční event s voliči, neotřelý vizuál, media newsjacking, PR kampaň, mobilní aplikaci, videospot, speciální formu aktivizace voličů. Popište prosím vaši kreativní ideu? Jaká za ní stála myšlenka a jaký byl její cíl?* Popište podobu realizace ideje. Přiložte fotodokumentaci, kde je to vhodné.* Popište prosím výsledky realizace ideje. Jaké z ní byly výstupy? Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně i kvantitativně.* - 9 -

10 Chcete ze zúčastnit v kategorii TISKOVINA?* Ano Ne Do této kategorie můžete přihlašovat veškeré tištěné materiály, které jsou určené do rukou voličům, tedy například leták, volební noviny, direct mail, brožurku. Nepatří sem plakáty (přestože jsou taky tištěné) ani inzerce v printových médiích. Popište ideu vaší tiskoviny. Co jste jí chtěli komunikovat a jakou reakci jste chtěli u voličů vzbudit? Jakou akci měla tiskovina vyvolat?* Jak jste tiskovinu distribuovali? Kolik kusů jste doručili/předali voličům? Jak jste při rozdávání/roznosu/rozesílce cílili?* Popište prosím, jak tiskovina zapadá do širšího kontextu kampaně. Jak se váže k obsahu kampaně a jak se doplňuje s dalšími materiály z kampaně. Popište prosím schéma nebo metodiku (například marketingový model AIDA), podle které jste tiskovinu tvořili.* Přiložte prosím elektronickou podobu tiskoviny jako dokumentaci do pole na konci formuláře. Originál tiskoviny můžete poslat ve dvou kopiích na adresu Institut politického marketingu, Obilní trh 9, Brno do 30. listopadu Doručení tiskovin bude pro soutěžící výhodou, protože porota bude moci posoudit jejich tiskovou kvalitu. Nedoručené tiskoviny budou automaticky v nevýhodě

11 Chcete se zúčastnit v kategorii VIDEOSPOT? Ano Ne Přihlašujte agitační ale například i náborová či jakákoliv jiná videa. Popište ideu vašeho videospotu. Co jste jím chtěli komunikovat a jakou reakci jste chtěli u diváků vzbudit? Jakou akci měl videospot vyvolat?* Popište prosím důvody volby jednotlivých výrazových prostředků (hudba, herci, scény, kompozice, dramaturgie atp.) a to, jak měly na voliče zapůsobit.* Popište prosím dějovou linii vašeho videospotu a jeho jednotlivé části. Čím se snaží na začátku diváky zaujmout? Jaká je jeho zápletka a hlavní obsah a proč zrovna tyto? Čím končí; jaké je hlavní poselství?* Popište prosím způsoby využití videospotu. Kde všude jste jej distribuovali a promítali? Doplňte prosím statistiku zhlédnutí.* Přiložte prosím odkaz na video v dostatečné kvalitě. Video musí být na daném odkazu k dispozici po celou dobu vyhodnocování přihlášek, tj. do Pokud porota nebude moci video přehrát, vaše přihláška bude ze soutěže diskvalifikována.*

12 Chcete se zúčastnit v kategorii OUT OF HOME KAMPAŇ? Ano Ne Do této kategorie přihlašujte veškeré outdoorové kampaně, realizované například na billboardech, bigboardech, citilightech, plakátovacích plochách, sololitech, zábradlích, hypercubes, plotech apod. Popište hlavní ideu vaší OOH kampaně. Co jste jí chtěli říct? Jaká poselství předat? Pakliže byla vaše OOH kampaň rozčleněna na vícero kreativ, popište prosím, jak se kreativy od sebe odlišovaly a jaké výhody přineslo zapojení více kreativ.* Popište prosím počet jednotlivých formátů (plakáty, citilighty, billboardy, bigboardy, štíty, plachty, sololity, digitální billboardy, dopravní prostředky, kostky, netradiční formáty atp.) a důvody, které vás k výběru těchto formátů vedly. Pokud jste počítali zásah a frekvenci, uveďte prosím i tato čísla. Přiložte prosím řádně popsanou fotodokumentaci.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Popište prosím geografické rozmístění vaší OOH kampaně. Na základě čeho jste volili zrovna takovéto umístění?* Popište prosím zaměření vaší OOH kampaně. Jednalo se spíše o budování povědomí o značce, seznamování veřejnosti s kandidáty, komunikaci témat, sdělování programu či ještě něco dalšího?*

13 Pakliže byla vaše OOH kampaň rozčleněna do více časových fází, popište v čem se lišily a proč byla takto rozdělena

14 Chcete se zúčastnit v kategorii REKLAMNÍ PŘEDMĚT? Ano Ne Do této kategorie můžete hlásit jakékoliv reklamní předměty od balonků, přes odznáčky až po zmrzlinu nebo krabici vín. Popište prosím celkovou ideu vašeho předmětu. Jaký účel měl plnit? Jakou reakci nebo akci měl u voličů vyvolávat? Komu byl určen?* Popište prosím podobu, vzhled a funkčnost reklamního předmětu, případně jeho modifikace. Přiložte fotodokumentaci.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Jak jste předmět distribuovali a kolik se jich při jakých příležitostech dostalo mezi voliče? Jaké byly pořizovací náklady na jeden kus?* Popište jaké reakce vyvolával předmět u voličů. Co s ním dělali? Jak jej používali?

15 Chcete se zúčastnit v kategorii PRÁCE S DATY? Ano Ne Do této kategorií můžete přihlasovat práci s volebními daty, demografickými, reklamními, digitálními a dalšími jinými daty. Jaká data vaše kampaň využívala? Popište prosím vaše datové zdroje.* Jak jste data v kampani zpracovávali a analyzovali a k čemu jste je využívali?* Popište výsledky vaší práce s daty. Čeho jste dosáhli navíc oproti hypotetickému případu, že byste s těmito daty nepracovali? V čem konrétně práce s daty vaší kampani pomohla?*

16 Chcete se zúčastnit v kategorii PR POČIN A PRÁCE S MÉDII? Ano Ne Do této kategorie hlaste vše, co mělo vliv na mediální realitu. Od klasických media relations a tiskových konferencí, přes guerillu, buzzové kampaně, využívání příležitostí k výstupům v médiích, vytváření PR příležitsotí, agenda settingu apod. Jaké sdělení stálo v jádro vaší komunikace s médii? Co jste pomocí nich chtěli sdělit? Jaké myšlenky či poselství předat?* Jaký byl záměr vašeho PR? Popište čeho a jakými prostředky jste chtěli dosáhnout.* Rozveďte všechny použité PR techniky a popište je.* Jaké byly výsledky PR? Uveďte prosím mediální zásah vašeho počinu či práce s médii. Pokuste se jej vyjádřit počtem a typem mediálních výstupů nebo hodnotou získaného mediálního prostoru (AVE). Pokud bylo výsledkem PR i něco dalšího než mediální výstupy, prosím uveďte je také.*

17 Chcete se zúčastnit v kategorii STRATEGIE, SEGMENTACE, POSITIONING, HLAVNÍ TÉMATA? Ano Ne Popište prosím krátce celkovou strategii vaší kampaně (Uveďte executive summary vaší strategie)* Jakým myšlenkovým procesem či metodikou jste se ke strategii dopracovali? Jaké byly vaše cíle?* Jakými hlavními marketingovými prostředky jste jich chtěli dosáhnout?* Uveďte tři až deset nosných pilířů vaší strategie. Na čem měla celá kampaň stavět a proč? Co jste chtěli především využít?*

18 Jak jste postupovali při volbě hlavních témat kampaně? Jak témata zapadala do celkového strategického konceptu?* Jak jste se dle strategie chtěli positionovat vůči vaší politické konkurenci? Měla-li vaše kampaň více segmentů, popište je. Dále uveďte, jak se měl lišit přístup a komunikace kampaně vůči jednotlivým segmentům. Popište, jak se strategie v průběhu kampaně vyvíjela a upravovala. Co z výsledků kampaně přičítáte právě strategii? Jak strategie naplnila či nenaplnila v úvodu kampaně vytyčené cíle?

19 Jak zpětně hodnotíte správnost volby strategie? Pokud byste měli druhou šanci, v čem byste ji změnili?

20 Chcete se zúčastnit v kategorii FUNDRAISING? Ano Ne Kolik peněz se Vám podařilo na kampaň získat? Jakou část z celkového rozpočtu kampaně tvořily prostředky získané fundraisingem? Jak hodnotíte tuto sumu vzhledem k vynaloženému úsilí na fundraising?* Co vám fundraising umožnil v kampani použít? Které prvky byste museli bez vyfundraisovaných prostředků vypustit?* Jaké techniky jste při fundraisingu uplatnil a které z nich se ukázaly jako nejefektivnější? Popište prosím detailně, jak jste v daných technikách postupovali, kolik lidí se na nich podílelo, jak byli časově, finančně a materiálově náročné.* Jaká byly průměrná výše příspěvku? Rozdělte je prosím na více skupin (například průměrná výše příspěvku od fyzických osob a průměrná výše příspěvku od firem).*

21 Jakou hodnotu měly příspěvky od TOP 5 donorů?*

22 Chcete se zúčastnit v kategorii WEB? Ano Ne Do této kategorie patří weby stranické, lokální a kandidátské. Naopak sem nepatří jiné specializované microsites. Ty můžete přihlásit do kategorie Online digitální kampaň / reklama nebo do kategorie Nejlepší kreativní idea. Popište prosím homepage (hlavní stránku) vašeho webu. Komu byla určena? Co měla komunikovat? Přiložte její screenshot a rozeberte význam jednotlivých elementů.* Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Popište prosím, jak web sloužil jednotlivým cílovým skupinám. Voliči* Média* Sympatizanti, zájemci o pomoc v kampani a dobrovolníci. Popište další důležité vlastnosti nebo funkcionality vašeho webu například interaktivní obsah, responzivní design, napojení na ngový software, unikátní back-endové řešení a podobně

23 Chcete se zúčastnit v kategorii ONLINE DIGITÁLNÍ KAMPAŇ? Včetně display reklamy na Facebooku Ano Ne Jakou ideu a funkci měla online reklamní kampaň? Jak měla doplňovat, podporovat či rozšiřovat ostatní složky kampaně?* Jak velký důraz jste na online reklamní kampaň dávali? Kolik procent rozpočtu jste na ni vynaložili? Jakou část lidských sil jste do ní investovali? Rozveďte prosím vaši online kampań dle jednotlivých mediatypů. U každého popište zvlášť 1) kreativu, 2) placement (umístění a cílení), 3) reach (zásah) a 4) rozpočet. Přiložte a řádně popište ukázky jednotlivých kreativ. Dokumentaci přikládejte ve formě odkazu na konci formuláře. Display reklama (bannery) včetně speciálních formátů.* Reklama na Facebooku a dalších sociálních sítích* Reklama ve vyhledávačích Google a Seznam*

24 Videoreklama (včetně YouTube)* Pokud jste používali ovou komunikaci, popište její strategii a obsah. Jaké newslettery jste používali? Komu jste je posílali? Kde jste brali ové adresy? Kolika adresami jste disponovali na začátku a na konci kampaně? Segmentovali jste nějak vaši databázi? Pokud ano, dle jakého klíče a jak se lišil obsah newsletterů pro jednotlivé kampaně. Přiložte prosím ukázky 3 newsletterů formou odkazu nebo přeposláním na adresu Pokud jste používali microsites, uveďte odkaz na ni a popište význam tohoto webu či webů pro celou kampaň

25 Chcete se zúčastnit v kategorii FACEBOOKOVÁ STRÁNKA? Ano Ne Přiložte prosím následující čísla: počet fanoušků v den voleb nárůst počtu fanoušků od začátku kampaně do dne voleb průměrný organický engagement rate za posledních 30 dní kampaně celkovou reklamní útratu za dobu voleb Přiložte odkazy na tři podle vás nejpovedenější příspěvky. Ke každému přiložte krátký komentář o tom, jak jste příspěvek vytvářeli a proč si myslíte, že byl tak úspěšný.* Popište režim fungování stránky. Kdo se o ni staral a kdo vytvářel obsah? Jak často? Jak byly rozděleny role v týmu? Jak se zapojoval kandidát/i?*

26 Vyjmenujte v čem všem facebooková stránka vaší kamapni pomohla? V čem přesáhla hranice komunikace na sociálních sítích směrem k voličům? (Například oslovila dobrovnolníky, podporovatele, novináře atp.)* Pokud jste měli definovanou obsahovou strategii nebo komunikační zásady, stručně je popište

27 Dodatečné informace Prosím přiložte odkaz na archiv (zip, rar) s dokumentací ke kategoriím, do kterých se přihlašujete. Prosím rozdělte archiv na jednotlivé složky dle kategorií a do těchto složek umístěte příslušné materiály. Archiv pojmenujte ve tvaru kandidát-místo.rar (například nezavisli-jablonec.rar ). Prázdný archiv se složkami můžete stáhnout zde. Vaše soubory můžete nahrávat například na Dropbox, Google Drive, Ulož.to, Úschovna a spousty dalších služeb. Jedinou podmínkou je, aby byly soubory dostupné ještě alespoň 10 dní po odeslání přihlášky. Rozpočet na kampaň v Kč (povinné uvádět jen, pokud se hlásíte do grand kategorie). Do rozpočtu započítejte prosím úplně všechny výdaje s kampaní spojené, tj. mzdy a odměny pracovníků, pronájmy, produkční náklady, náklady na nákup médií a inzerce, realizaci výzkumů. Prosím popište ve zkratce vaši kampaň. (dopoučená délka cca 500 znaků)* Popis kampaně pro veřejnost a web Vaše pozice na přihlašované kampani* Kampaň přihlašuji jako* Pokud přihlašujete agenturu, napište nám její název

28 Souhlasíte s pravidly a podmínkami soutěže?* Pravidla a podmínky soutěže si můžete prohlédnout zde. Souhlasím se zpracováním dat uvedených v přihlášce a jejich publikací ve sborníku o nejlepších kampaních roku 2014.* Odesláním přihlášky souhlasíte se šířením obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu ( ) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlas přihlašující uděluje na dobu do jeho odvolání, které může provést kdykoliv po obdržení prvního sdělení. Přihlášku uložte a odešlete na Pro všechny případy si vyplněnou přihlášku nemažte ze svého počítače. O doručené přihlášce bychom vás měli v řádu několika dní informovat em. Pokud se tak nestane, zavolejte nám na tel (Matěj Feldek)

NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ. Michal Kratochvíl

NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ. Michal Kratochvíl NÍZKOROZPOČTOVÁ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ Michal Kratochvíl Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů Marketing plan for Unicorn College using guerilla marketing Daniel Musil Unicorn College 2011 Unicorn

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008)

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) Bakalářská práce Vypracovala: Vlasta Melichárková UČO: 50775

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Nástroje a techniky zpětné vazby marketingových výstupů organizací cestovního ruchu

Nástroje a techniky zpětné vazby marketingových výstupů organizací cestovního ruchu Expertní analýza na téma: Nástroje a techniky zpětné vazby marketingových výstupů organizací cestovního ruchu Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Nástroje

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Metodika soutěže WebTop100

Metodika soutěže WebTop100 Metodika soutěže WebTop100 Ročník 2014 Obsah 1 Základní koncepce hodnocení... 3 1.1 Základní principy hodnocení... 3 1.2 Základní způsob bodování... 3 1.3 Řešení konfliktu zájmů... 3 2 Soutěžní kategorie

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA

IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA Otakar Ungerman Klíčová slova: marketing, kvalitativní výzkum, marketingová komunikace, komunikační mix, sociální media, primární

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více