PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna dubna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015"

Transkript

1 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro Czech, s.r.o., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ , spisová značka C vedená u Městského soudu v Praze, identifikační číslo Kampaň neobnáší zakoupení nějakého výrobku nebo služby společnosti Hasbro ze strany účastníků Kampaně. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla, avšak ne dříve, než oznámí účastníky. ODDÍL 2. MÍSTO KONÁNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ Kampaň se koná a bude probíhat na celém území České republiky prostřednictvím sociální sítě na webové stránce Monopoly, na adrese: https://www.facebook.com/monopolyczsk ODDÍL 3. DOBA TRVÁNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ Kampaň probíhá v období od 10. dubna 2015 do 20. dubna Kampaň, v jejímž rámci bude spuštěna aplikace Výzva Monopoly 80, bude zahájena dne 10. dubna 2015 v hod a bude probíhat do 20. dubna 2015, hod (dále jen Období Kampaně ). Kampaň bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto Oficiálních pravidel. Před zahájením Kampaně a po ukončení doby trvání Kampaně nezakládá splnění podmínek uvedených v těchto Oficiálních pravidlech nárok na účast v Kampani. ODDÍL 4. PRÁVO NA ÚČAST Právo na účast v Kampani mají fyzické osoby, čeští občané, s trvalým bydlištěm v České republice. Této Kampaně se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a společností podílejících se na této Kampani, stejně jako jejich rodinní příslušníci (to znamená jejich děti, rodiče, manžel/manželka). Pokud jsou mezi zaměstnanci Pořadatele a/nebo společností podílejících se na této Kampani zjištěny osoby, které ovlivnily nebo umožnily získání cen, je Pořadatel oprávněn požadovat vrácení takto vyhraných cen a soudně stíhat dotyčné osoby za účelem náhrady vzniklé škody. Jakýkoli pokus o podvod skončí vyloučením dotyčného účastníka, přičemž posledně jmenovaný musí být o tomto rozhodnutí informován pomocí komunikačních prostředků, které byly Pořadateli dány k dispozici v okamžiku přihlášení do aplikace: jméno, ová adresa.

2 V této Kampani nejsou oprávněni vyhrát ceny, a to i v případě, že splňují podmínky účasti:

3 - zaměstnanci společnosti S.C. HASBRO CZECH S.R.O. - zaměstnanci agentury VivaKi Czech Republic, s.r.o. - jejich příbuzní I. stupně, jakož i jejich manžel/manželka se této Kampaně nemohou zúčastnit. Účast na této reklamní Kampani vyžaduje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel. Výherci budou vyloučeni v následujících případech: výherci, kteří nedosáhli věku 14 let; výherci, které nelze zkontaktovat z důvodů nezávislých na Pořadateli; náhradníci, na které se Pořadatel obrátil v případě vyloučení výherců a které nelze zkontaktovat z důvodů nezávislých na Pořadateli. ODDÍL 5. ZPŮSOB VEDENÍ KAMPANĚ Reklamní Kampaň představuje facebooková aplikace Výzva Monopoly 80, do níž lze vstoupit prostřednictvím na facebookové stránce Monopoly https://www.facebook.com/monopolyczsk. Pro účast v této Kampani musí soutěžící postupovat následujícím způsobem: - Přihlásit se na webovou stránku za použití platného facebookového účtu; - Vstoupit do aplikace Výzva Monopoly 80, která je k dispozici na facebookové stránce Monopoly (https://www.facebook.com/monopolyczsk). - Kliknout na Povolit v aplikaci Výzva Monopoly 80 ; - Pokračovat ve 3 krocích popsaných v aplikaci Výzva Monopoly 80. ODDÍL 6. MECHANISMUS APLIKACE: Účast v Kampani nevyžaduje zakoupení žádných výrobků. Kampaň bude probíhat on-line. Aby se účastník mohl přihlásit do soutěže, musí mít facebookový účet nebo si jej musí založit. Uživatelka/uživatel bude považován/a za účastníka Kampaně Výzva Monopoly 80, jestliže provede následující kroky: 1. Odpoví na každou z 5 otázek uvedených v aplikaci. 2. Bude na svém facebookovém profilu sdílet výsledek, který obdrží na základě výběru odpovědí na 5 otázek uvedených v aplikaci. 3. Vyplní v přihlašovacím formuláři kontaktní údaje: jméno a příjmení, město, telefon a .

4 4. Klikne na stránce, na níž vyplnil/a údaje v přihlašovacím formuláři, tlačítko Odeslat pro dokončení přihlášení do Kampaně. Každý účastník se může přihlásit do Kampaně pouze s jedním facebookovým účtem. V případě, že se účastnice/účastník přihlásil/a do Kampaně s více facebookovými účty a vyhraje více jeho facebookových účtů, bude účastnice/účastník bude vyhlášen/a výhercem pouze jednou a vyhraje pouze jednu cenu, aby byla všem účastníkům nabídnuta stejná šance. Pořadatel neponese odpovědnost za jakoukoli situaci vyplývající a/nebo související s porušením a/nebo nedodržením právních předpisů a/nebo ustanovení uvedených v Pravidlech ze strany kteréhokoli z účastníků Kampaně. Porušení podmínek účasti představuje podvod a Pořadatel si v případě trestných činů spáchaných uživateli, kteří poruší podmínky účasti, vyhrazuje právo obrátit se na příslušné orgány činné v trestním řízení. Osoby, které vstoupí do aplikace na webové stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk, souhlasí s tím, že nebudou reprodukovat, překládat nebo používat informace uvedené na této stránce bez předchozího písemného souhlasu ze strany Pořadatele. Osoby, které založí své rozhodnutí a/nebo jednání na informacích z jiných zdrojů, než je webová stránka https://www.facebook.com/monopolyczsk, ponesou plnou odpovědnost za případně vzniklé škody. Každý pokus, ať již jakéhokoli druhu, o změnu obrázků nebo informací nacházejících se v aplikaci https://www.facebook.com/monopolyczsk, ale i vytváření odkazů jakéhokoli druhu (např. reklamy) na tuto webovou stránku bez předchozího souhlasu ze strany Pořadatele je přísně zakázáno a Pořadatel je oprávněn uplatnit všechna svá práva spočívající v možnosti obrátit se na příslušné orgány za účelem potrestání těchto činů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jak strukturu, tak i obsah aplikace Výzva Monopoly 80, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Údaje a informace uvedené na tomto interaktivním komunikačním portálu slouží pouze pro informativní účely a pro účast na reklamních akcích. ODDÍL 7. PODMÍNKY PLATNOSTI Účastník se stává způsobilým k účasti v okamžiku splnění všech podmínek uvedených v Oddíle 6, přičemž má šanci vyhrát ceny, které budou určené dosud neuskutečněným losováním. V opačném případě povede jakýkoli pokus o podvod ke zrušení účasti v soutěži. ODDÍL 8. CENY NABÍDNUTÉ V KAMPANI Ceny budou uděleny na základě losování, uskutečněného prostřednictvím portálu Random.org, těm účastníkům, kteří kumulativně splnili všechny podmínky stanovené čl. 4 těchto Pravidel.

5 Poznámka: každá osoba může po dobu trvání kampaně vyhrát pouze jednu cenu

6 Na konci Kampaně budou uděleny následující ceny: Výrobek - Hodnota/kus + DPH kusů Hra Monopoly CZK CELKEM 7490 CZK za 10 her ODDÍL 9. VYHLÁŠENÍ A UDĚLENÍ CEN Losování se uskuteční pomocí portálu a proběhne dne 20. dubna 2015 v sídle společnosti VivaKi Czech Republic, s.r.o, Jankovcova 23, Praha 7. Celý průběh losování výherce bude natočen on-line pomocí programu SCREENR.COM. V rámci losování bude vyhlášeno: 10 (deset) výherců a 20 (dvacet) náhradníků. Výherci budou po vylosování kontaktováni telefonicky do 3 pracovních dní, jednou denně, v rozmezí od 9.00 hod do hod. Výherci budou rovněž informováni o výhře ceny em zaslaným na adresu, kterou uvedli při přihlášení do Kampaně; výherce bude informován také o postupu, který musí dodržet, aby byla potvrzena platnost výhry a mohl se stát majitelem ceny. V rámci telefonického zkontaktování bude výherce požádán, aby nejpozději do 2 pracovních dní poslal em svoji úplnou adresu a poštovní směrovací číslo, které jsou nezbytné pro doručení ceny. V případě, že se nepodaří výherce telefonicky zkontaktovat do 3 pracovních dní z důvodů nezávislých na Pořadateli (výherce nezvedá telefon, výherce uvedl ve formuláři pro přihlášení do Kampaně chybné telefonní číslo, telefon je vypnutý, telefon je obsazený, hovor je zamítnut, výherce se nachází mimo oblast pokrytí telefonním signálem atd. nebo výherce neodpovídá na ), jsou telefonicky kontaktováni náhradníci, a to v pořadí, v jakém byli vylosováni. V případě, že ani náhradník číslo 1 nemůže být potvrzen, bude telefonicky kontaktován náhradník číslo 2 a takto se bude pokračovat, dokud nebude vyčerpán celkový počet náhradníků; jestliže není možné udělit cenu žádnému z náhradníků, vyhrazuje si Pořadatel právo příslušnou cenu neudělit. I v případě náhradníků bude poskytnuta stejná lhůta 3 pracovních dní od data vyhlášení výherců pro zkontaktování a stejná lhůta 2 kalendářních dní od data zkontaktování pro zaslání u s úplnou adresou a poštovním směrovacím číslem, které jsou nezbytné pro doručení ceny. Není možné, aby výherce ceny nabídnuté v rámci této Reklamní Kampaně obdržel protihodnotu ceny v hotovosti nebo aby tuto vyměnil za jiné zboží. Výherce není rovněž oprávněn postoupit získanou cenu třetím osobám nebo příbuzným před tím, než mu bude Pořadatelem doručena. Pořadatel je v souladu s platnými právními předpisy povinen zveřejnit jména a příjmení výherců vybraných prostřednictvím losování a výhry udělené v rámci této kampaně. Jména výherců a udělené výhry budou oznámeny na webové

7 stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk, v rámci aplikace Výzva Monopoly 80, do 5 pracovních dní od jejich potvrzení. ODDÍL 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poskytnutím svých osobních údajů dávají účastníci souhlas k jejich zpracování ze strany Pořadatele za účelem udělení a zaslání cen výhercům. Zpracování osobních údajů pro webovou stránku se řídí všeobecnými obchodními podmínkami této webové stránky. Svojí účastí na této Kampani dávají soutěžící souhlas k tomu, aby Pořadatel a jeho na základě smlouvy oprávnění partneři použili jejich osobní údaje pouze pro doručení ceny do místa jejich bydliště. Na žádost účastníků, zaslanou Pořadateli písemně, se posledně jmenovaný zavazuje: - zdarma opravit, aktualizovat, zablokovat, vymazat nebo přeměnit v anonymní údaje ty údaje, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními zákona zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; - zdarma ukončit zpracování osobních údajů žadatele. ODDÍL 11. SPORY Případné spory, které mohou mezi Pořadatelem a účastníky Kampaně vzniknout, budou řešeny smírnou cestou, nebo pokud toto nebude možné, budou tyto spory řešit příslušné české soudy. ODDÍL 12. PŘERUŠENÍ KAMPANĚ Pro účely tohoto dokumentu se Vyšší mocí rozumí vnější, nepředvídatelná, naprosto nepřekonatelná a nevyhnutelná událost, která je takového rázu, že smluvní stranu, jež se jí dovolává, zprošťuje odpovědnosti. Náhodnou událostí se rozumí taková událost, kterou Pořadatel nemůže předvídat a které nemůže ani zabránit a jež je takového rázu, že smluvní stranu, která se jí dovolává, zprošťuje odpovědnosti, včetně závad technického rázu, jejichž vznik posledně jmenovanému znemožňuje plnit závazky vyplývající z tohoto dokumentu. Do kategorie těchto událostí jsou zahrnuty, aniž by se však jejich výčet na ně omezoval: války, požáry, povodně, stávky a blokády, zemětřesení, jiné katastrofy jakéhokoli druhu, jakož i jakékoli předpisy, které se mohou objevit po zahájení Kampaně a které mohou zakázat nebo změnit ustanovení Pravidel, atd. Pokud událost vyšší moci, včetně nemožnosti Pořadatele plnit závazky z důvodů nezávislých na jeho vůli, zabrání nebo pozdrží, zcela nebo částečně, plnění Pravidel a pokračování Kampaně, bude Pořadatel zproštěn odpovědnosti za plnění svých závazků v tom období, v němž bylo tomuto plnění zabráněno nebo bylo pozdrženo. Pokud se Pořadatel dovolává vyšší moci, je povinen informovat účastníky Kampaně o existenci vyšší moci do 5 dní od vzniku této události. Tato Kampaň může být v případě vzniku události, která představuje vyšší moc, nebo v případě, že Pořadateli není z důvodů nezávislých na jeho vůli umožněno

8 pokračovat v této Kampani, ukončena před uvedeným datem, avšak ne dříve, než o tom bude informována veřejnost na https://www.facebook.com/monopolyczsk. ODDÍL 13. ODPOVĚDNOST POŘADATELE

9 Pořadatel Kampaně a společnosti podílející se na jejím pořádání nenesou žádnou odpovědnost za udělené ceny, za jejich kvalitu nebo za jiná s tímto související rizika. Pořadatel nenese odpovědnost za: - Přihlášky, v nichž nejsou vyplněna všechna povinná pole nebo které nedovolují potvrdit totožnost účastníka; - Přihlášky, které obsahují nepravdivé nebo zjevně chybné informace (např. telefonní číslo) a které vedou k tomu, že Pořadatel/zástupci Pořadatele nemohou výherce zkontaktovat; - Chyby vzniklé z důvodu nesprávného fungování internetových služeb (například, aniž by se však jejich výčet na ně omezoval, formuláře, které nelze uložit do databáze z důvodu přerušení připojení k internetu); - Chyby způsobené přerušením připojení účastníků k internetu v okamžiku, kdy se tito nacházejí na webové stránce - Chyby způsobené neočekávaným přerušením hostingové služby webové stránky (výpadek elektrického proudu, DDoS útoky); - Ztrátu přihlašovacích údajů ze strany účastníka, zablokování e- mailové adresy účastníka nebo jiné závady jiných mechanismů, než jsou mechanismy webové stránky, jež jsou součástí procesu připomenutí hesla a uživatelského jména; - Chyby způsobené nesprávným použitím osobního počítače ze strany účastníka (přerušení přívodu elektrického proudu do počítače, chyby dané operačním systémem nainstalovaným v počítači, chyby dané zavirováním operačního systému počítače, chyby dané použitím technologie ze strany účastníka ve zlém úmyslu za účelem zmanipulování výsledků Kampaně); - Chyby způsobené použitím jiných technologií, než jsou doporučené technologie: internetový prohlížeč (minimálně verze 6 Internet Exploreru, minimálně verze 3 Mozzily, Opera 9, minimálně operační systém Windows 2000). Účastí na této Kampani souhlasí účastníci s tím, že budou dodržovat pravidla a všechny podmínky uvedené v Oficiálních pravidlech Kampaně. V případě, že Pořadatel zjistí, že výherce nesplnil a/nebo nedodržel podmínky stanovené Oficiálními pravidly Kampaně, vyhrazuje si právo pozastavit jakákoli práva a výhody, které pro účastníky vyplývají z Kampaně, a to bez nároku na náhradu škody nebo jiné platby. V případě pokusu o podvedení systému, zneužití nebo v případě jakýchkoli jiných pokusů, které by mohly poškodit dobré jméno nebo ovlivnit náklady této reklamní kampaně, je Pořadatel oprávněn učinit veškerá nezbytná opatření. Pořadatel není v žádném případě povinen udržovat korespondenci s účastníky, kteří si činí nárok na ceny, jež nevyhráli, a kteří se objeví po skutečném udělení cen.

10 Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy telefonní číslo a/nebo e- mailová adresa, kterou klient uvedl, není platná, což vede k tomu, že Pořadateli je znemožněno zkontaktovat výherce, nebo za případy, kdy výherce nemohl být z objektivních důvodů na straně Pořadatele zkontaktován ve lhůtách uvedených v těchto Pravidlech. V tom případě tento ztrácí možnost být potvrzen jako výherce.

11 Pořadatel nenese odpovědnost za kvalitu ceny. Pořadatel není odpovědný za kvalitu cesty. Výdaje související s formalitami, které musí být splněny v souvislosti s cestou (Př.: cesta na místo setkání) jdou k tíži výherců. Pořadatel nebude rovněž odpovědný za reklamace týkající se vyhrané ceny, které budou vzneseny po podepsání protokolu o přijetí. Ceny, které nebudou uděleny z důvodů nezávislých na vůli Pořadatele, zůstanou v jeho vlastnictví. ODDÍL 14. PRAVIDLA KAMPANĚ Pravidla reklamní kampaně jsou zdarma k dispozici na facebookové stránce Monopoly, na adrese https://www.facebook.com/monopolyczsk, v sekci Pravidla, která se nachází v aplikaci Výzva Monopoly 80. ODDÍL 15. ZÁVAZKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Osobní údaje shromážděné v rámci této Kampaně nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou zmocněnců Pořadatele a případů, kdy Pořadatel musí dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. Účastníci souhlasí s Pravidly Kampaně a s tím, že jejich osobní údaje budou zpracovány a vloženy do databáze společnosti HASBRO Czech, s.r.o. Osobní údaje shromážděné Pořadatelem budou použity pro budoucí informační kampaně, pro zasílání informačních materiálů o výrobcích a službách Pořadatele prostřednictvím jakýchkoli komunikačních nástrojů ( , SMS) pouze tehdy, jestliže dotyčné osoby vyjádřily v tomto smyslu svůj výslovný a jednoznačný souhlas, přičemž Pořadatel nepodmiňuje účast v Kampani nebo přijetí cen vyjádřením tohoto souhlasu. V případě, že účastníci nesouhlasí se zpracováním těchto údajů, Pořadatel nepodnikne v tomto smyslu žádné další kroky. Účastníci on-line kampaně musí vyjádřit svůj souhlas (zaškrtnutím odpovídajícího políčka) s ustanoveními Oficiálních pravidel, jakož i s obchodními podmínkami webové stránky. Pořadatel si vyhrazuje právo použít v souladu s těmito Pravidly obrázek účastníka a jeho týmu pro reklamní a marketingové účely povolené zákonem, aniž by byl povinen zaplatit za to účastníkům nějakou náhradu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními 11, 12 a 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich

12 likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13 Účastníci mají právo získat od Pořadatele, na požádání a bezplatně v případě jednoho požadavku za rok, potvrzení, že údaje, které se jich týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány ze strany Pořadatele, a rovněž mají právo kdykoli vznést z oprávněných a legitimních důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací námitky proti tomu, aby údaje, které se jich týkají, byly předmětem zpracování, s výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví jinak. Účastníci mají rovněž právo podat bezplatně a bez jakéhokoli odůvodnění námitky proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Za účelem uplatnění těchto práv pošle Účastník Kampaně písemnou žádost, opatřenou datem a podpisem, na adresu: Hasbro Czech, s.r.o, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ Po dobu trvání reklamní Kampaně budou shromažďovány následující osobní údaje: - pokud jde o účastníka (iniciátor týmu a hosté) : jméno a příjmení, město, ová adresa, mobilní telefon a/nebo pevná linka; - pokud jde o výherce: jméno a příjmení podle průkazu totožnosti, adresa, na kterou má být cena doručena, ová adresa, mobilní telefon a/nebo pevná linka, obec, série a číslo průkazu totožnosti za účelem vyplnění protokolu o předání přijetí cen. Účely zpracování osobních údajů a vytvoření databáze jsou následující: uspořádání Kampaně a vylosování výherců, doručení cen výhercům, registrace a potvrzení výherců reklamní kampaně, vypracování statistických zpráv o spotřebitelích a aktivitách přímého marketingu, jakož i informování osob zařazených do databáze společnosti HASBRO Czech, s.r.o prostřednictvím různých komunikačních nástrojů (dopis, , SMS nebo jiné komunikační nástroje, které zákon povoluje) o službách a výrobcích Pořadatele nebo o jiných

14 akcích, který bude posledně jmenovaný v budoucnu pořádat. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou distribuovány třetím osobám, vyjma jeho zmocněnců. ODDÍL 16. ZVEŘEJNĚNÍ OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL KAMPANĚ Oficiální pravidla Kampaně Výzva Monopoly 80 budou zveřejněna na facebookové stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk od 10. dubna 2015, hod, a budou zdarma k dispozici každému uživateli buď prostřednictvím vstupu na webovou stránku, nebo na základě písemné žádosti zaslané do sídla Pořadatele. Pravidla byla vyhotovena dne ve 2 originálních vyhotoveních a lze je stáhnout zde: https://www.facebook.com/monopolyczsk.

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59)

Česká republika, 09. 12. 2015 13. 12. 2015 (ukončení soutěže: 13. 12. 2015, 23:59) PRAVIDLA SOUTĚŽE Pořadatel soutěže: STOCK Plzeň Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň Božkov, Česká republika Název soutěže: Namíchej výherní drink Místo a trvání soutěže: Česká republika, 09.

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže Úplná pravidla soutěže Kunín Selský jogurt H-Albert 2015 Účelem tohoto dokumentu je výhradní úprava pravidel spotřebitelské soutěže Kunín Selský jogurt H-Albert 2015 ve vztahu ke spotřebitelům. Tato pravidla

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí. Úplná pravidla soutěže Adventní kalendář 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže Adventní kalendář (dále jen soutěž ) pořádané společností

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže Letní ibod kvíz, platná od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Pravidla soutěže platná od 6. 2015 do 30. 6. 2015. Strana 1 ze 6 Popis soutěže Marketingová soutěž Letní ibod kvíz (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci Věrnostního

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Pravidla marketingové soutěže Soutěž o vstupenky na galakoncert Slovenské divy

Pravidla marketingové soutěže Soutěž o vstupenky na galakoncert Slovenské divy Pravidla marketingové soutěže Soutěž o vstupenky na galakoncert Slovenské divy Tato pravidla se vztahují na marketingovou soutěž Soutěž o vstupenky na galakoncert Slovenské divy, jejímž pořadatelem je

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec PRAVIDLA SOUTĚŽE Akční říjen, akční listopad, akční prosinec 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Akční říjen, akční listopad,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Fotosoutěž Sazka (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s.,

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Kniha Prostřeno! (dále Soutěž) o knihu s recepty z pořadu Prostřeno! od vydavatelství Euromedia Group k.s.

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

Pravidla soutěže Adventní kalendář s COOL kartou

Pravidla soutěže Adventní kalendář s COOL kartou Pravidla soutěže Adventní kalendář s COOL kartou I. Úvodní ustanovení 1 Tato pravidla soutěže Adventní kalendář s COOL kartou (dále jen Pravidla" a Soutěž ) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Piráti z Karibiku (dále Soutěž) o PC hry Piráti z Karibiku a DVD Piráti z Karibiku (Prokletí Černé perly,

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ. I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ. I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 2. 9. 2013 0.00.01 hodin do 22. 9. 2013 23.59.59 hodin.

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 2. 9. 2013 0.00.01 hodin do 22. 9. 2013 23.59.59 hodin. 1. Organizátor a provozovatel 1.1. Organizátorem soutěže je AQS, a.s., divize Magic Box, se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00, Praha 2, Česká republika, IČ: 25655922, zapsaná zapsána v OR vedeném Městským

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

Pravidla soutěže. Klobáskobraní 2015. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž)

Pravidla soutěže. Klobáskobraní 2015. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž) Pravidla soutěže Klobáskobraní 2015 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž) Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Pravidla soutěže KofilART

Pravidla soutěže KofilART Pravidla soutěže KofilART Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin.

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin. 1. Organizátor a provozovatel 1.1. Organizátorem soutěže je Auto - Poly spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Pod Harfou 904/1, 19000, Česká republika, IČ: 48033758 (dále jen "organizátor"). 1.2. Provozovatelem

Více

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka 1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE Provozovatelem soutěže je Nydrle Digital s.r.o. se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů

Status soutěže Klání v neřešení a pravidla ochrany osobních údajů Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Klání v neřešeníse řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva a povinnosti

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže SAZKABET CUP 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže SAZKABET CUP (dále jen soutěž )

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Pravidla soutěže KUP BALAKRYL, POŠLI SMS A VYHRAJ

Pravidla soutěže KUP BALAKRYL, POŠLI SMS A VYHRAJ Pravidla soutěže KUP BALAKRYL, POŠLI SMS A VYHRAJ 1. Pořadatelé soutěže Pořadatelem soutěže je: společnost PPG DECO CZECH, a.s. se sídlem Břasy 223, 338 24, IČ 26052555, zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže AUTA-FILM (dále Soutěž) o propagační ceny ( 2x náramkové hodinky AUTA, 5x flashdisk (2GB) AUTA a krabičku s nářadím

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž /

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / Strana 1 z 5 Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / I. Organizátor a účel Soutěže 1. Organizátorem Soutěže je společnost Cinema City Czech, s. r. o., se sídlem Arkalycká 951/3,

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Testovací týden s novou Toyotou Auris!

Testovací týden s novou Toyotou Auris! Testovací týden s novou Toyotou Auris! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Testovací týden s novou Toyotou Auris!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: #selfieflora

Pravidla soutěže. Název soutěže: #selfieflora Pravidla soutěže Pořadatel soutěže Atrium Flóra a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00, Praha 8, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Svatby v Benátkách (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Pravidla soutěže První facebooková povídka

Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla ve zkratce Soutěž probíhá 4. 4. 5. 5. 2014 na stránce Magnesia www.fb.com/magnesiacs. V tomto období najdete na stránce Magnesie každé úterý a pátek

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více