PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015"

Transkript

1 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro Czech, s.r.o., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ , spisová značka C vedená u Městského soudu v Praze, identifikační číslo Kampaň neobnáší zakoupení nějakého výrobku nebo služby společnosti Hasbro ze strany účastníků Kampaně. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla, avšak ne dříve, než oznámí účastníky. ODDÍL 2. MÍSTO KONÁNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ Kampaň se koná a bude probíhat na celém území České republiky prostřednictvím sociální sítě na webové stránce Monopoly, na adrese: https://www.facebook.com/monopolyczsk ODDÍL 3. DOBA TRVÁNÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ Kampaň probíhá v období od 10. dubna 2015 do 20. dubna Kampaň, v jejímž rámci bude spuštěna aplikace Výzva Monopoly 80, bude zahájena dne 10. dubna 2015 v hod a bude probíhat do 20. dubna 2015, hod (dále jen Období Kampaně ). Kampaň bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto Oficiálních pravidel. Před zahájením Kampaně a po ukončení doby trvání Kampaně nezakládá splnění podmínek uvedených v těchto Oficiálních pravidlech nárok na účast v Kampani. ODDÍL 4. PRÁVO NA ÚČAST Právo na účast v Kampani mají fyzické osoby, čeští občané, s trvalým bydlištěm v České republice. Této Kampaně se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a společností podílejících se na této Kampani, stejně jako jejich rodinní příslušníci (to znamená jejich děti, rodiče, manžel/manželka). Pokud jsou mezi zaměstnanci Pořadatele a/nebo společností podílejících se na této Kampani zjištěny osoby, které ovlivnily nebo umožnily získání cen, je Pořadatel oprávněn požadovat vrácení takto vyhraných cen a soudně stíhat dotyčné osoby za účelem náhrady vzniklé škody. Jakýkoli pokus o podvod skončí vyloučením dotyčného účastníka, přičemž posledně jmenovaný musí být o tomto rozhodnutí informován pomocí komunikačních prostředků, které byly Pořadateli dány k dispozici v okamžiku přihlášení do aplikace: jméno, ová adresa.

2 V této Kampani nejsou oprávněni vyhrát ceny, a to i v případě, že splňují podmínky účasti:

3 - zaměstnanci společnosti S.C. HASBRO CZECH S.R.O. - zaměstnanci agentury VivaKi Czech Republic, s.r.o. - jejich příbuzní I. stupně, jakož i jejich manžel/manželka se této Kampaně nemohou zúčastnit. Účast na této reklamní Kampani vyžaduje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel. Výherci budou vyloučeni v následujících případech: výherci, kteří nedosáhli věku 14 let; výherci, které nelze zkontaktovat z důvodů nezávislých na Pořadateli; náhradníci, na které se Pořadatel obrátil v případě vyloučení výherců a které nelze zkontaktovat z důvodů nezávislých na Pořadateli. ODDÍL 5. ZPŮSOB VEDENÍ KAMPANĚ Reklamní Kampaň představuje facebooková aplikace Výzva Monopoly 80, do níž lze vstoupit prostřednictvím na facebookové stránce Monopoly https://www.facebook.com/monopolyczsk. Pro účast v této Kampani musí soutěžící postupovat následujícím způsobem: - Přihlásit se na webovou stránku za použití platného facebookového účtu; - Vstoupit do aplikace Výzva Monopoly 80, která je k dispozici na facebookové stránce Monopoly (https://www.facebook.com/monopolyczsk). - Kliknout na Povolit v aplikaci Výzva Monopoly 80 ; - Pokračovat ve 3 krocích popsaných v aplikaci Výzva Monopoly 80. ODDÍL 6. MECHANISMUS APLIKACE: Účast v Kampani nevyžaduje zakoupení žádných výrobků. Kampaň bude probíhat on-line. Aby se účastník mohl přihlásit do soutěže, musí mít facebookový účet nebo si jej musí založit. Uživatelka/uživatel bude považován/a za účastníka Kampaně Výzva Monopoly 80, jestliže provede následující kroky: 1. Odpoví na každou z 5 otázek uvedených v aplikaci. 2. Bude na svém facebookovém profilu sdílet výsledek, který obdrží na základě výběru odpovědí na 5 otázek uvedených v aplikaci. 3. Vyplní v přihlašovacím formuláři kontaktní údaje: jméno a příjmení, město, telefon a .

4 4. Klikne na stránce, na níž vyplnil/a údaje v přihlašovacím formuláři, tlačítko Odeslat pro dokončení přihlášení do Kampaně. Každý účastník se může přihlásit do Kampaně pouze s jedním facebookovým účtem. V případě, že se účastnice/účastník přihlásil/a do Kampaně s více facebookovými účty a vyhraje více jeho facebookových účtů, bude účastnice/účastník bude vyhlášen/a výhercem pouze jednou a vyhraje pouze jednu cenu, aby byla všem účastníkům nabídnuta stejná šance. Pořadatel neponese odpovědnost za jakoukoli situaci vyplývající a/nebo související s porušením a/nebo nedodržením právních předpisů a/nebo ustanovení uvedených v Pravidlech ze strany kteréhokoli z účastníků Kampaně. Porušení podmínek účasti představuje podvod a Pořadatel si v případě trestných činů spáchaných uživateli, kteří poruší podmínky účasti, vyhrazuje právo obrátit se na příslušné orgány činné v trestním řízení. Osoby, které vstoupí do aplikace na webové stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk, souhlasí s tím, že nebudou reprodukovat, překládat nebo používat informace uvedené na této stránce bez předchozího písemného souhlasu ze strany Pořadatele. Osoby, které založí své rozhodnutí a/nebo jednání na informacích z jiných zdrojů, než je webová stránka https://www.facebook.com/monopolyczsk, ponesou plnou odpovědnost za případně vzniklé škody. Každý pokus, ať již jakéhokoli druhu, o změnu obrázků nebo informací nacházejících se v aplikaci https://www.facebook.com/monopolyczsk, ale i vytváření odkazů jakéhokoli druhu (např. reklamy) na tuto webovou stránku bez předchozího souhlasu ze strany Pořadatele je přísně zakázáno a Pořadatel je oprávněn uplatnit všechna svá práva spočívající v možnosti obrátit se na příslušné orgány za účelem potrestání těchto činů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jak strukturu, tak i obsah aplikace Výzva Monopoly 80, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Údaje a informace uvedené na tomto interaktivním komunikačním portálu slouží pouze pro informativní účely a pro účast na reklamních akcích. ODDÍL 7. PODMÍNKY PLATNOSTI Účastník se stává způsobilým k účasti v okamžiku splnění všech podmínek uvedených v Oddíle 6, přičemž má šanci vyhrát ceny, které budou určené dosud neuskutečněným losováním. V opačném případě povede jakýkoli pokus o podvod ke zrušení účasti v soutěži. ODDÍL 8. CENY NABÍDNUTÉ V KAMPANI Ceny budou uděleny na základě losování, uskutečněného prostřednictvím portálu Random.org, těm účastníkům, kteří kumulativně splnili všechny podmínky stanovené čl. 4 těchto Pravidel.

5 Poznámka: každá osoba může po dobu trvání kampaně vyhrát pouze jednu cenu

6 Na konci Kampaně budou uděleny následující ceny: Výrobek - Hodnota/kus + DPH kusů Hra Monopoly CZK CELKEM 7490 CZK za 10 her ODDÍL 9. VYHLÁŠENÍ A UDĚLENÍ CEN Losování se uskuteční pomocí portálu a proběhne dne 20. dubna 2015 v sídle společnosti VivaKi Czech Republic, s.r.o, Jankovcova 23, Praha 7. Celý průběh losování výherce bude natočen on-line pomocí programu SCREENR.COM. V rámci losování bude vyhlášeno: 10 (deset) výherců a 20 (dvacet) náhradníků. Výherci budou po vylosování kontaktováni telefonicky do 3 pracovních dní, jednou denně, v rozmezí od 9.00 hod do hod. Výherci budou rovněž informováni o výhře ceny em zaslaným na adresu, kterou uvedli při přihlášení do Kampaně; výherce bude informován také o postupu, který musí dodržet, aby byla potvrzena platnost výhry a mohl se stát majitelem ceny. V rámci telefonického zkontaktování bude výherce požádán, aby nejpozději do 2 pracovních dní poslal em svoji úplnou adresu a poštovní směrovací číslo, které jsou nezbytné pro doručení ceny. V případě, že se nepodaří výherce telefonicky zkontaktovat do 3 pracovních dní z důvodů nezávislých na Pořadateli (výherce nezvedá telefon, výherce uvedl ve formuláři pro přihlášení do Kampaně chybné telefonní číslo, telefon je vypnutý, telefon je obsazený, hovor je zamítnut, výherce se nachází mimo oblast pokrytí telefonním signálem atd. nebo výherce neodpovídá na ), jsou telefonicky kontaktováni náhradníci, a to v pořadí, v jakém byli vylosováni. V případě, že ani náhradník číslo 1 nemůže být potvrzen, bude telefonicky kontaktován náhradník číslo 2 a takto se bude pokračovat, dokud nebude vyčerpán celkový počet náhradníků; jestliže není možné udělit cenu žádnému z náhradníků, vyhrazuje si Pořadatel právo příslušnou cenu neudělit. I v případě náhradníků bude poskytnuta stejná lhůta 3 pracovních dní od data vyhlášení výherců pro zkontaktování a stejná lhůta 2 kalendářních dní od data zkontaktování pro zaslání u s úplnou adresou a poštovním směrovacím číslem, které jsou nezbytné pro doručení ceny. Není možné, aby výherce ceny nabídnuté v rámci této Reklamní Kampaně obdržel protihodnotu ceny v hotovosti nebo aby tuto vyměnil za jiné zboží. Výherce není rovněž oprávněn postoupit získanou cenu třetím osobám nebo příbuzným před tím, než mu bude Pořadatelem doručena. Pořadatel je v souladu s platnými právními předpisy povinen zveřejnit jména a příjmení výherců vybraných prostřednictvím losování a výhry udělené v rámci této kampaně. Jména výherců a udělené výhry budou oznámeny na webové

7 stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk, v rámci aplikace Výzva Monopoly 80, do 5 pracovních dní od jejich potvrzení. ODDÍL 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poskytnutím svých osobních údajů dávají účastníci souhlas k jejich zpracování ze strany Pořadatele za účelem udělení a zaslání cen výhercům. Zpracování osobních údajů pro webovou stránku se řídí všeobecnými obchodními podmínkami této webové stránky. Svojí účastí na této Kampani dávají soutěžící souhlas k tomu, aby Pořadatel a jeho na základě smlouvy oprávnění partneři použili jejich osobní údaje pouze pro doručení ceny do místa jejich bydliště. Na žádost účastníků, zaslanou Pořadateli písemně, se posledně jmenovaný zavazuje: - zdarma opravit, aktualizovat, zablokovat, vymazat nebo přeměnit v anonymní údaje ty údaje, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními zákona zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; - zdarma ukončit zpracování osobních údajů žadatele. ODDÍL 11. SPORY Případné spory, které mohou mezi Pořadatelem a účastníky Kampaně vzniknout, budou řešeny smírnou cestou, nebo pokud toto nebude možné, budou tyto spory řešit příslušné české soudy. ODDÍL 12. PŘERUŠENÍ KAMPANĚ Pro účely tohoto dokumentu se Vyšší mocí rozumí vnější, nepředvídatelná, naprosto nepřekonatelná a nevyhnutelná událost, která je takového rázu, že smluvní stranu, jež se jí dovolává, zprošťuje odpovědnosti. Náhodnou událostí se rozumí taková událost, kterou Pořadatel nemůže předvídat a které nemůže ani zabránit a jež je takového rázu, že smluvní stranu, která se jí dovolává, zprošťuje odpovědnosti, včetně závad technického rázu, jejichž vznik posledně jmenovanému znemožňuje plnit závazky vyplývající z tohoto dokumentu. Do kategorie těchto událostí jsou zahrnuty, aniž by se však jejich výčet na ně omezoval: války, požáry, povodně, stávky a blokády, zemětřesení, jiné katastrofy jakéhokoli druhu, jakož i jakékoli předpisy, které se mohou objevit po zahájení Kampaně a které mohou zakázat nebo změnit ustanovení Pravidel, atd. Pokud událost vyšší moci, včetně nemožnosti Pořadatele plnit závazky z důvodů nezávislých na jeho vůli, zabrání nebo pozdrží, zcela nebo částečně, plnění Pravidel a pokračování Kampaně, bude Pořadatel zproštěn odpovědnosti za plnění svých závazků v tom období, v němž bylo tomuto plnění zabráněno nebo bylo pozdrženo. Pokud se Pořadatel dovolává vyšší moci, je povinen informovat účastníky Kampaně o existenci vyšší moci do 5 dní od vzniku této události. Tato Kampaň může být v případě vzniku události, která představuje vyšší moc, nebo v případě, že Pořadateli není z důvodů nezávislých na jeho vůli umožněno

8 pokračovat v této Kampani, ukončena před uvedeným datem, avšak ne dříve, než o tom bude informována veřejnost na https://www.facebook.com/monopolyczsk. ODDÍL 13. ODPOVĚDNOST POŘADATELE

9 Pořadatel Kampaně a společnosti podílející se na jejím pořádání nenesou žádnou odpovědnost za udělené ceny, za jejich kvalitu nebo za jiná s tímto související rizika. Pořadatel nenese odpovědnost za: - Přihlášky, v nichž nejsou vyplněna všechna povinná pole nebo které nedovolují potvrdit totožnost účastníka; - Přihlášky, které obsahují nepravdivé nebo zjevně chybné informace (např. telefonní číslo) a které vedou k tomu, že Pořadatel/zástupci Pořadatele nemohou výherce zkontaktovat; - Chyby vzniklé z důvodu nesprávného fungování internetových služeb (například, aniž by se však jejich výčet na ně omezoval, formuláře, které nelze uložit do databáze z důvodu přerušení připojení k internetu); - Chyby způsobené přerušením připojení účastníků k internetu v okamžiku, kdy se tito nacházejí na webové stránce - Chyby způsobené neočekávaným přerušením hostingové služby webové stránky (výpadek elektrického proudu, DDoS útoky); - Ztrátu přihlašovacích údajů ze strany účastníka, zablokování e- mailové adresy účastníka nebo jiné závady jiných mechanismů, než jsou mechanismy webové stránky, jež jsou součástí procesu připomenutí hesla a uživatelského jména; - Chyby způsobené nesprávným použitím osobního počítače ze strany účastníka (přerušení přívodu elektrického proudu do počítače, chyby dané operačním systémem nainstalovaným v počítači, chyby dané zavirováním operačního systému počítače, chyby dané použitím technologie ze strany účastníka ve zlém úmyslu za účelem zmanipulování výsledků Kampaně); - Chyby způsobené použitím jiných technologií, než jsou doporučené technologie: internetový prohlížeč (minimálně verze 6 Internet Exploreru, minimálně verze 3 Mozzily, Opera 9, minimálně operační systém Windows 2000). Účastí na této Kampani souhlasí účastníci s tím, že budou dodržovat pravidla a všechny podmínky uvedené v Oficiálních pravidlech Kampaně. V případě, že Pořadatel zjistí, že výherce nesplnil a/nebo nedodržel podmínky stanovené Oficiálními pravidly Kampaně, vyhrazuje si právo pozastavit jakákoli práva a výhody, které pro účastníky vyplývají z Kampaně, a to bez nároku na náhradu škody nebo jiné platby. V případě pokusu o podvedení systému, zneužití nebo v případě jakýchkoli jiných pokusů, které by mohly poškodit dobré jméno nebo ovlivnit náklady této reklamní kampaně, je Pořadatel oprávněn učinit veškerá nezbytná opatření. Pořadatel není v žádném případě povinen udržovat korespondenci s účastníky, kteří si činí nárok na ceny, jež nevyhráli, a kteří se objeví po skutečném udělení cen.

10 Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy telefonní číslo a/nebo e- mailová adresa, kterou klient uvedl, není platná, což vede k tomu, že Pořadateli je znemožněno zkontaktovat výherce, nebo za případy, kdy výherce nemohl být z objektivních důvodů na straně Pořadatele zkontaktován ve lhůtách uvedených v těchto Pravidlech. V tom případě tento ztrácí možnost být potvrzen jako výherce.

11 Pořadatel nenese odpovědnost za kvalitu ceny. Pořadatel není odpovědný za kvalitu cesty. Výdaje související s formalitami, které musí být splněny v souvislosti s cestou (Př.: cesta na místo setkání) jdou k tíži výherců. Pořadatel nebude rovněž odpovědný za reklamace týkající se vyhrané ceny, které budou vzneseny po podepsání protokolu o přijetí. Ceny, které nebudou uděleny z důvodů nezávislých na vůli Pořadatele, zůstanou v jeho vlastnictví. ODDÍL 14. PRAVIDLA KAMPANĚ Pravidla reklamní kampaně jsou zdarma k dispozici na facebookové stránce Monopoly, na adrese https://www.facebook.com/monopolyczsk, v sekci Pravidla, která se nachází v aplikaci Výzva Monopoly 80. ODDÍL 15. ZÁVAZKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Osobní údaje shromážděné v rámci této Kampaně nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou zmocněnců Pořadatele a případů, kdy Pořadatel musí dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. Účastníci souhlasí s Pravidly Kampaně a s tím, že jejich osobní údaje budou zpracovány a vloženy do databáze společnosti HASBRO Czech, s.r.o. Osobní údaje shromážděné Pořadatelem budou použity pro budoucí informační kampaně, pro zasílání informačních materiálů o výrobcích a službách Pořadatele prostřednictvím jakýchkoli komunikačních nástrojů ( , SMS) pouze tehdy, jestliže dotyčné osoby vyjádřily v tomto smyslu svůj výslovný a jednoznačný souhlas, přičemž Pořadatel nepodmiňuje účast v Kampani nebo přijetí cen vyjádřením tohoto souhlasu. V případě, že účastníci nesouhlasí se zpracováním těchto údajů, Pořadatel nepodnikne v tomto smyslu žádné další kroky. Účastníci on-line kampaně musí vyjádřit svůj souhlas (zaškrtnutím odpovídajícího políčka) s ustanoveními Oficiálních pravidel, jakož i s obchodními podmínkami webové stránky. Pořadatel si vyhrazuje právo použít v souladu s těmito Pravidly obrázek účastníka a jeho týmu pro reklamní a marketingové účely povolené zákonem, aniž by byl povinen zaplatit za to účastníkům nějakou náhradu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními 11, 12 a 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich

12 likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13 Účastníci mají právo získat od Pořadatele, na požádání a bezplatně v případě jednoho požadavku za rok, potvrzení, že údaje, které se jich týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány ze strany Pořadatele, a rovněž mají právo kdykoli vznést z oprávněných a legitimních důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací námitky proti tomu, aby údaje, které se jich týkají, byly předmětem zpracování, s výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví jinak. Účastníci mají rovněž právo podat bezplatně a bez jakéhokoli odůvodnění námitky proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Za účelem uplatnění těchto práv pošle Účastník Kampaně písemnou žádost, opatřenou datem a podpisem, na adresu: Hasbro Czech, s.r.o, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ Po dobu trvání reklamní Kampaně budou shromažďovány následující osobní údaje: - pokud jde o účastníka (iniciátor týmu a hosté) : jméno a příjmení, město, ová adresa, mobilní telefon a/nebo pevná linka; - pokud jde o výherce: jméno a příjmení podle průkazu totožnosti, adresa, na kterou má být cena doručena, ová adresa, mobilní telefon a/nebo pevná linka, obec, série a číslo průkazu totožnosti za účelem vyplnění protokolu o předání přijetí cen. Účely zpracování osobních údajů a vytvoření databáze jsou následující: uspořádání Kampaně a vylosování výherců, doručení cen výhercům, registrace a potvrzení výherců reklamní kampaně, vypracování statistických zpráv o spotřebitelích a aktivitách přímého marketingu, jakož i informování osob zařazených do databáze společnosti HASBRO Czech, s.r.o prostřednictvím různých komunikačních nástrojů (dopis, , SMS nebo jiné komunikační nástroje, které zákon povoluje) o službách a výrobcích Pořadatele nebo o jiných

14 akcích, který bude posledně jmenovaný v budoucnu pořádat. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou distribuovány třetím osobám, vyjma jeho zmocněnců. ODDÍL 16. ZVEŘEJNĚNÍ OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL KAMPANĚ Oficiální pravidla Kampaně Výzva Monopoly 80 budou zveřejněna na facebookové stránce https://www.facebook.com/monopolyczsk od 10. dubna 2015, hod, a budou zdarma k dispozici každému uživateli buď prostřednictvím vstupu na webovou stránku, nebo na základě písemné žádosti zaslané do sídla Pořadatele. Pravidla byla vyhotovena dne ve 2 originálních vyhotoveních a lze je stáhnout zde: https://www.facebook.com/monopolyczsk.

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více