Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů"

Transkript

1 Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů Obecná pravidla... 1 Pravidla pro všechny typy bannerů... 1 Pravidla pro použití externích kódů... 2 Technické specifikace kreativ... 2 Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR:... 3 Specifikace pro ilayer... 4 Specifikace pro PR článek... 5 Délky textu (není-li v ceníku uvedeno jinak)... 5 Obrázky... 5 Odkazy... 5 Technické pecifikace Gate a Branding Technické specifikace VideoAd Doporučení pro přípravu cílových URL při použití Google Analytics: Obecná pravidla - Souhrn pravidel, jejichž dodržení je základním předpokladem k schválení a nasazení bannerů prostřednictvím reklamního systému. - Tato pravidla mají sloužit jako vodítko při tvorbě bannerů a jejich dodržení zároveň zjednodušuje celý proces nasazování reklam. - Případné výjimky musí být vždy řešeny individuálně. Pravidla pro všechny typy bannerů Není-li uvedeno jinak platí následující: - reklama nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina) výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, - nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky, - neměla by překročit povolené datové limity stanovené v aktuálním platném ceníku, - musí mít správné rozměry na požadovanou pozici dle aktuálně platného ceníku, - bannery musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené, - nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů - nesmí vypadat jako systémové hlášky, - nesmí obsahovat zvuky, výjimkou je pouze Video banner, - nesmí napodobovat brandy webů SMP či partnerských služeb, - pokud není dohodnuto jinak, nesmí obsahovat formuláře, - flashové bannery mohou být do verze 9 a musí obsahovat definici prokliku dle specifikace SPIR (http://www.spir.cz/reklamni-formaty): - flashové bannery mají mít pevně nastavenou barvu pozadí (např. fotografie, barevná plocha), protože se do stránky mohou vkládat v transparentním režimu. - I-layer musí obsahovat funkci zavřít na viditelném místě (křížek s popiskem "zavřít", poloha tlačítka závisí na specifikaci reklamního formátu), - při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s technickým oddělením SMP, - bannery ve formátu Flash nesmí extrémně zatěžovat CPU, jako referenční stroj je brán počítač s CPU Intel Celeron 1300Mhz s 512 MB RAM o pro tuto podmínku se doporučuje veličina Frame rate v maximální hodnotě 25, - kreativy v HTML formátu a prvky které obsahují, nesmějí datově překračovat limity pro daný formát: 1/10

2 o započítává se veškerá datová velikost (html kód, veškerá grafika a grafické prvky), - veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvání kurzoru na banneru min. 1 vteřinu, není-li dohodnuto jinak, - pro rychlé a bezproblémové vyřízení se doporučuje dodané inzertní podklady/jednotlivé soubory pojmenovávat tak, aby bylo zřejmé: o jakou agenturu a klienta se jedná, o jaký formát se jedná (vč. jeho velikosti) (např. Medea_Axa_leaderboard_970x210.swf) název souboru by neměl obsahovat mezery a diakritiku Pravidla pro použití externích kódů - standardně jsou přijímány externí kódy Gemius a BBmedia, - vyhrazujeme si právo odmítnout kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti, - jeden externí kód může zobrazovat pouze jeden banner. Pokud je požadavek na zobrazení několika různých bannerů, je nutné dodat příslušný počet kódů, - veškeré bannery zobrazované prostřednictvím externích kódů musí mít nadefinován proklik do "_top", u bannerů umístěných na stránkách vyžadujících přihlášení musí být nastaven na "_blank" (např.: BonusKlub, BonusProgram atp.), - při zobrazení prostřednictvím javascriptového rozhraní není u externích kódů povoleno používání elementu IFRAME na žádné úrovni, - externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani javascriptové), - externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát, - veškeré interaktivní formáty lze realizovat pouze prostřednictvím kódu reklamního systému SMP, nikoli prostřednictvím externích kódů, - pro korektní sledování parametru prokliku, musí reklamní formát být zaslán jako kreativa, nikoliv jen jako externí kód, - bannery zobrazované prostřednictvím externích kódů nelze po schválení měnit, bez předchozí konzultace a případně opětovného schválení, - v některých vybraných případech služeb (např. PromenSe.cz) pro zobrazování reklamy není možné využití externích kódů (takové případy jsou ze strany SMP dopředu komunikovány). Technické specifikace kreativ - banner musí být kompatibilní s wmode="transparent", - barva pozadí není definována přes document properties, ale je nutné vytvořit prvek (podle rozměru banneru), kterého barva bude barvou pozadí banneru a zobrazuje se po celou dobu trvání animace v jeho nejnižší vrstvě, - řídící skript musí být napsán tak, aby vyhovoval standardu SPIR a mohl být vložen kamkoliv do stránky (v sekci body), v jednom místě, a přesto byl plně funkční, - není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod., - z tagu body nelze funkci inicializovat - inicializace tedy musí být provedena přímo z kódu skriptu vloženého ve stránce, - jde-li o reklamu omezenou pomocí cookies, je třeba, aby řídící skript nejdříve otestoval, jestli je v konkrétním případě v prohlížeči uživatele ukládání cookie povoleno, o platí zejména pro ilayery, interstitialy atp., o v případě, že tomu tak není, nesmí se reklama v takovém prohlížeči zobrazit, - nestandardní formy reklamy musí být závazně potvrzeny nejméně 2 pracovní dny před jejich požadovaným spuštěním, podklady (řídící skript, obrázky, soubory.swf atd.) musí být dodány nejméně 5 pracovních dnů předem. 2/10

3 Informace zde uvedené jsou pouze orientační! Konkrétní podmínky budou proto sděleny při dojednávání kampaní. Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR: SKRIPT v actionscript2 na objektu 'button' pro použití v reklamních systémech: on (release) { if (_root.clickthru == undefined && _root.clicktag) { _root.clickthru = _root.clicktag; if (_root.clickthru == undefined && _root.clicktag) { _root.clickthru = _root.clicktag; if (_root.clicktarget == undefined) { _root.clicktarget = "_top"; geturl(_root.clickthru, _root.clicktarget); ACTIONSCRIPT2 implementace/vývojová prostředí: Macromedia FLASH5-8 ( MF5, MF MX, MX2004, F8), Adobe CS3/9 a CS4/10 (v režimu AS2), SWiSH Max2 AS2 je doporučovaná verze! Alernativní syntaxe pro jiné verze ACTIONSCRIPT nebo vývojová prostředí. 1. Adobe CS3,4 (9,10) + AS3 (actionscript3) 2. Flash v4 (actionscript1) (http://www.spir.cz/reklamni-formaty) 3/10

4 Specifikace pro ilayer ilayer sestává ze dvou bannerů, kdy první banner (tzv. spouštěč/starter) je na stránce zobrazován stále a druhý banner (tzv. ilayer) se zobrazí jednomu uživateli automaticky po načtení stránky či po přejetí myši přes první banner + URL prokliku Technické specifikace: Spouštěč/starter Formát Doporučený rozměr Datová velikost Animace SWF, JPEG, GIF Dle standardní bannerové pozice do 30 kb neomezená ilayer Formát Doporučený rozměr Datová velikost Animace SWF 460x x600 do 80 kb neomezená Ostatní rámeček 1px; tlačítko pro zavření ilayeru ve tvaru: slovo "zavřít" + symbol křížku Action Script banneru dle SPIR Spouštěč onmouseover a onmouseout on (rollover) if ( _root.activex == 1 ) { fscommand( _root.prefix + "_starterin" ); else { geturl( "javascript:" + _root.prefix + "_starterin()", _self ); on (rollout) { if ( _root.activex == 1 ) { fscommand( _root.prefix + "_starterout" ); else { geturl( "javascript:" + _root.prefix + "_starterout()","_self ); ilayer - slovo "zavřít" + křížek na zavření on (release) { if ( _root.activex == 1 ) { fscommand( _root.prefix + "_close" ); else { geturl( "javascript:" + _root.prefix + "_close()","_self ); Proklik banneru: on (release) { if (_root.clickthru == undefined && _root.clicktag ) { _root.clickthru = _root.clicktag; if (_root.clickthru == undefined && _root.clicktag ) { _root.clickthru = _root.clicktag; if (_root.clicktarget == undefined) { _root.clicktarget = "_top"; geturl( _root.clickthru, _root.clicktarget); * umístění v samostatné horní vrstvě 4/10

5 Specifikace pro PR článek PR článek se zobrazuje v rubrice, do které tématicky patří (např. Kafe.cz > Chci dobře vypadat > Kosmetika) a nadřazených rubrikách (Kafe.cz > Chci dobře vypadat). Anotace článku je skrz celý web vkládána reklamním systémem a časové období umístění anotace je dle objednávky. V rubrice zůstává článek na neomezenou dobu a je tedy dohledatelný navždy dle klíčových slov, např. i z vyhledávačů. Délky textu (není-li v ceníku uvedeno jinak) Ideál Maximum Titulek Pokud není, vytvoří redakce, příp. zkrátí Perex Pokud není, vytvoří redakce, příp. zkrátí obrázek anotace Pokud není, vytvoří redakce, příp. upraví 90x60/150x150/165x165px podle webu Text cca 1-2 strany A4 ve Wordu (při řádkování 1,5 a písmu Times New Roman 12) 2500 včetně mezer (znaky včetně mezer) Obrázky Minimálně 1, maximálně 3-5 obrázků na šířku. Dodaný formát JPG nebo GIF, min. 500 bodů šířky (není nutno více než 2000 bodů bude příp. zmenšeno). Vložené video do textu článku Videa se do článků nahrávají pomocí vygenerovaného embed kódu. Klient tedy buď dodává vlastní embed kód (video se pak bude přehrávat od klienta) nebo klient dodává video. Odkazy Na konci článku je napsáno Zdroj: Název firmy a navíc je možno i do článku vložit jeden či více odkazů (stejný odkaz max. 3x). Odkazy se otevírají do nového okna a je možno na ně i na počet zobrazení detailu článku aplikovat měřící kódy. 5/10

6 Technická specifikace pro Gate Gate je tvořený pomocí opakujícího se podkladového obrázku o velké šířce a výšce, kdy střed obrázku je bílý obdélník o šířce daného webu (tj. ahead + strany o šíři 300px, s doporučením reklamní sdělení koncentrovat do prostoru 150px z důvodu visibility a o výšce 600px, po dohodě o neomezené výšce) s možností prokliku kdekoli + klasický banner leaderboard. Podklady musí pasovat na rozměry (především šířku) webu, při realizaci formátů skrz více webů je třeba počítat s max. šířkou, tj. 1000px. Datová velikost inzertních podkladů: kB, max. do 200kB. Podklady (vč. banneru 970x210px, po dohodě lze banner přizpůsobit šířce webu, dle tech.spec. SPIR) je nutné dodat minimálně 5 pracovních dní předem (tj. týden ). Max. rozměry webů (šířka): Marieclaire.cz 981px Dumazahrada.cz 970px Kafe.cz 970px National-geographic.cz 1000px Vlasta.cz 980px Sensaklub.cz 970px Technická specifikace pro Branding Branding je tvořený pomocí opakujícího se podkladového obrázku o velké šířce a výšce, kdy střed obrázku je bílý obdélník o šířce daného webu (tj. ahead + strany 300px, s doporučením reklamní sdělení koncentrovat do prostoru 150px z důvodu visibility a o neomezené výšce, minimálně však o výšce 600px), s možností prokliku kdekoli. Sanoma dodané podklady, samotný vizuál brandingu, předem schvaluje. Podklady musí pasovat na rozměry (především šířku) webu. Datová velikost inzertních podkladů: kB, max. do 200kB. Podklady je nutné dodat minimálně 5 pracovních dní předem (tj. týden ). Vzhledem k tomu, že branding se nasazuje bez banneru, upozorňujeme tímto na fakt, že na pozici leaderboardu se může zobrazovat reklama jiného klienta. Max. rozměry webů (šířka): Marieclaire.cz 981px Dumazahrada.cz 970px Kafe.cz 970px National-geographic.cz 1000px Vlasta.cz 980px Sensaklub.cz 970px 6/10

7 Technické specifikace VideoAd VideoAd Interstitial (Leaderboard, Square, Sticky + banner) Jedná se o automatické rozbalení videospotu přes celou obrazovku (tj. fullscreen) po příchodu uživatele na stránku. VideoAd Interstitial je, obdobně jako ostatní formáty proklikatelný na stránky klienta a umožňuje sdílet video obsah na sociální síti Facebook. Po přehrání nebo zavření VideoAd přehrávače se formát zabalí do jednoho ze standardních video formátů nebo klasického reklamního banneru případně dle přání zákazníka. Zobrazit ukázku - VideoAd Leaderboard Rozměry 745x100, případně 970x210, v části banneru je video společně se sdělením inzerenta formou klasického obrázku nebo flashe. Po najetí uživatele na banner začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video spot umožňuje spojení s inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj. Zobrazit ukázku - VideoAd Square Rozměr 250x250, případně 300x300, v části banneru je video společně se sdělením inzerenta formou klasického obrázku nebo flashe. Po najetí uživatele na banner začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video spot umožňuje spojení s inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj. Zobrazit ukázku - VideoAd Sticky + banner Rozměr lze přizpůsobit potřebám klienta na kreativní provedení, na stránce se objeví Sticky, který se roluje spolu se stránkou a v jeho části je video společně se sdělením inzerenta formou klasického obrázku nebo flashe. Sticky lze zavřít viditelným křížkem. Po najetí uživatele na Sticky začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video spot umožňuje spojení s inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj. Po zavření velkého VideoAd zůstane na stránce klasický reklamní banner - výběr formátu je individuální dle zákazníka. Zobrazit ukázku - 7/10

8 Co mám poslat v případě vlastního grafického ztvárnění? (doporučujeme) Branding spouštěče: limitující je pouze velikost vybraného reklamního formátu, datová velikost do max. 100 kb, ve formátech png, gif, jpg nebo swf (bez actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. Tento soubor může z části překrývat i video obsah, protože bude umístěn ve vrstvě nad ním. Branding VideoAd Sticky: stejná pravidla jako pro Spouštěč bez omezení velikost a umístění formátu. Standardní velikost: 300x250 pix., v případě dohody lze formát změnit (např. přes celou šířku obrazovky nebo i jiné kreativní provedení dle přání klienta). Branding velkého VideoAd spotu: maximální rozlišení pro branding je 1280x800px a datovou velikost max. 200 kb, ve formátech png, gif nebo swf (bez animace nebo actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. Tento soubor může z části překrývat i video obsah, protože bude umístěn ve vrstvě nad ním. Pod velké video je možné umístit tzv. iframe, jedná se o samostatnou část stránky, která může být umístěna na stránkách klienta nebo na našem serveru. iframe je vhodný pro promo dalších produktů klienta nebo doplnující informace k video spotu. Šířka iframe by měla být stejná jako šířka velkého videa. Výška je limitující pouze, aby byl celý formát vidět i při menším rozlišení obrazovky, doporučuje se 800px na výšku komplet celého formátu. Doporučené rozměry iframe jsou 640x200px. Ukázky formátu s iframe jsou zde: McDonald, Fanta. 8/10

9 Co mám poslat? (nutné minimum) Video soubor ve formátu wmv, avi, flv nebo mpeg (maximální možná kvalita, datová velikost není limitující), konverzi do FLV souboru provede naše firma v maximání možné kvalitě při zachování datové velikosti max. do 3MB, délka videa do max. 30 vteřin, minimální velikost videa 640x480 (4:3) nebo 640x360 (16:9). URL adresu kam bude uživatel přesměrován po kliknutí na VideoAd. K formátu VideoAd Sticky se doporučuje také dodat jeden standardní banner rozměrů 745x100 nebo 250x250, který po zavření VideoAd Sticky dá uživateli možnost na reklamu stále reagovat. Tento banner ve formátu flash se řídí technickými specifikacemi dle SPIR o umístění parametru pro kliknutí. Mohu poslat kódy "Třetích stran"? Preferujeme pouze měřící body 1x1 pixel a trackovací URL adresu. Akceptujeme většinu reklamních systémů (BBelements, AdOcean, DoubleClick,...), Ale vyhrazujeme si právo v případě výpadku systémů "Třetích stran" měřící kód odstranit. Není možné zobrazování video souboru ani jiných reklamních podkladů z jiného umístění než z našeho streamovacího serveru. Kam mám reklamní podklady odeslat a jak? Reklamní podklady posílejte na Pokud se jedná o datově objemné video soubory tak nejlepší je odeslat jen odkaz a my si podklady sami stáhneme. Technická specifikace CZ - Technical specification EN - Neváhejte nás kontaktovat vždy, když budete mít jakýkoliv dotaz ohledně VideoAd, na u nebo telefonicky na /10

10 Doporučení pro přípravu cílových URL při použití Google Analytics: V případech, kdy subjekt realizující reklamní kampaň na webech SMP používá na cílových stránkách, nebo pro měření statistik systém Google Analytics, může dojít k situaci, kdy v rámci svého měření zaznamená rozdíl hodnot zaznamenaných pomocí GA v porovnání s hodnotami emisních systémů SMP. Tato situace je dána tím, že cílová url jsou zadávána bez parametrů. To znamená, že v případě použití GA Refererů např.: sanoma, estranky, kafe atp., tyto nejsou zaznamenány a místo nich je uvedeno pouze "adocean.pl", což značí právě pouze emisní systém používaný naší společností. Doporučeným řešením situace je použití tzv. určujících parametrů v cílových URL. Příklad: cílové URL klasické (běžné), bez určujících parametrů, které vede přímo na cílovou webovou stránku: Doporučený postup a úprava cílového URL při použití GA (vzorová ukázka) č.1: V tomto případě přišel návštěvník přes Sanoma a bannerovou kampaň. Doporučený postup a úprava cílového URL při použití GA (vzorová ukázka) č.2: V tomto případě přišel návštěvník z webu Kafe.cz a klik na banner typu skyscraper. kde určující parametry jsou: * Povinné paramertry: o utm_source: odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například (Sanoma, KafeCZ, estrankycz) o utm_medium: specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o banner, placený odkaz a podobně * Nepovinné parametry: o utm_term: určuje konkrétní reklamní prvek, typicky označení kreativy o utm_content: určuje verzi inzerátu o utm_campaign: jméno či interní označení konkrétní kampaně, např. "image kampaň" nebo "celoroční produktová komunikace" Určující nepovinné parametry si může objednavatel kampaně určit a definovat dle svého uvážení a potřeby. Nejčastějšími parametry bývají tyto hodnoty: * interní označení kampaně * médium, na kterém banner běží * formát, rozměr formátu 10/10

Standardy online reklamy

Standardy online reklamy 1 Standardy online reklamy červen 2009 úprava 11.2011 - doporučená verze Adobe Flash ( 6 -> 9 ) Standardy základních reklamních formátů...2 I. DOPORUČENÉ REKLAMNÍ FORMÁTY...2 II. VŠECHNY REKLAMNÍ FORMÁTY...2

Více

???? Online. Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Online. Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Online Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 www.blesk.cz CZECH NEWS CENTER a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Podklad pro tvorbu ilayer typu

Podklad pro tvorbu ilayer typu 1 Podklad pro tvorbu ilayer typu poslední úprava 11.2011 Obsah Ilayer v SWF jednosouborové a dvousouborové 1 Kódování ilayeru 2 Kódy v dvousouborovém layeru 3 1. STARTER SWF SOUBOR 3 2. LAYER SWF SOUBOR

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ. Verze 1.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ. Verze 1.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ Verze 1.0 Obsah První formát Leaderboard... 2 Druhý formát Skycraper... 3 Třetí formát PR článek... 5 Čtvrtý formát Leaderboard ilayer... 6 Leaderboard...

Více

Monitoring internetové reklamy v ČR

Monitoring internetové reklamy v ČR 1 Monitoring internetové reklamy v ČR metodika projektu 1. 2. 2011 2 Obsah 1. Pozadí metodiky... 4 2. Pilíře AdMonitoringu... 4 3. Definice... 4 Spolupracující subjekt... 4 Nespolupracující médium... 4

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 08/2013 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

květen 2006 Příručka pro výrobce

květen 2006 Příručka pro výrobce květen 2006 Příručka pro výrobce 2 1 ÚVOD... 4 1.1 JAK FUNGUJÍ ESTRÁNKY.CZ?...4 1.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 1.2.1 Nastavení cookies...4 2 PRVNÍ KROK... 6 2.1 REGISTRACE A AKTIVACE ÚČTU...6 3 DRUHÝ KROK

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4. NETservis s.r.o.

Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4. NETservis s.r.o. Seznam funkcí redakčního systému WebRedakce 3.4 NETservis s.r.o. Obsah 1 Stručný přehled nejdůležitějších vlastností... - 3-2 Funkce dle oblastí... - 4-2.1 Obecné funkce a vzhled... - 4-2.2 Vlastnosti

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

[Type text] Mamut Active Services. Úvod do ez Publish

[Type text] Mamut Active Services. Úvod do ez Publish [Type text] Mamut Active Services Úvod do ez Publish 1 O EZ PUBLISH EZ Publish je jednoduchý nástroj pro tvorbu webových prezentací s předem definovanými funkcemi a rámy. EZ Publish je komplexní publikační

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více