Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání"

Transkript

1 Návod k obsluze Interton Dálkové ovládání

2 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi Dálkového ovládání Interton. Dálkové ovládání Interton Vám umožní ovládat Vaše sluchadla vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií. Jedná se o elegantní a uživatelsky přívětivý dálkový ovladač, který zároveň poskytuje informace o stavu Vašich sluchadel a umožňuje využít veškeré bezdrátové funkce Vašich sluchadel. Dálkové ovládání Interton můžete využít k současnému ovládání obou sluchadel. Nebo můžete jednotlivá sluchadla řídit nezávisle a dokonale je tak přizpůsobit jakékoliv poslechové situaci. Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu k obsluze, abyste plně využili výhod dálkového ovládání Interton. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se na svého foniatra. Pro svou vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte kapitolu Důležité informace na stranách FCC ID: X26RC-1 2

3 Prohlášení: Tento přístroj je v souladu s FCC Rules Part 15. Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: 3

4 Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač. Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika. Změny nebo modifikace mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Předpokládané použití Dálkové ovládání Interton je určeno k dálkovému ovládání sluchadel, vybavených 2.4 GHz bezdrátovou technologií. Základní vlastností Dálkového ovládání Interton je bezdrátový přenos signálů pro řízení hlasitosti a poslechových programů do sluchadel. Seznam zemí Produkty s bezdrátovou funkcí jsou určeny k prodeji v zeních Evropské unie a ve Švýcarsku. Národní omezení: Norsko: Není dovoleno používat toto zařízení do 20 km od centra Ny Ålesund. 4

5 Výrobky jsou ve shodě s těmito regulačními požadavky: V rámci EU: přístroj je ve shodě se základními požadavky podle Přílohy I Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD) a základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (R & TTE). Prohlášení o shodě je možné nahlédnout na V USA: FCC CFR 47 část 15, podčást C, sekce Ostatní zjištěné platné mezinárodní právní požadavky v zemích mimo EU a USA. Prosím prostudujte si místní požadavky pro tyto oblasti. Výrobky jsou klasifikovány jako přijímač třídy 2 dle EN

6 6

7 Obsah Popis Začínáme...10 Nastavení hlasitosti...11 Návrat k výchozímu nastavení Zámek klávesnice...14 Indikace vybité baterie...15 Provozní dosah...16 Displej Párování...18 Interton TV Streamer (volitelně) Aktivace vysílání z Interton TV Streamer Telefon (volitelně) Dodatek: Výjimky z normálního provozu Důležité informace Technické specifikace Záruka Poznámky

8 Popis 1 Displej 2 Zámek klávesnice 3 Tlačítko Interton TV Streamer 4 Tlačítko Domů

9 5 Zvýšení hlasitosti 6 Snížení hlasitosti 7 Aktivace pouze levého sluchadla 8 Aktivace pouze pravého sluchadla 9 Změna poslechového programu 10 Párovací tlačítko 11 AAAA baterie

10 Začínáme Změna poslechového programu Tlačítko P (9 na straně 9) slouží k přepínání poslechových programů které Vám foniatr uložil do sluchadel. Zobrazovaný název programu může být rovněž foniatrem nastaven. Každé zmáčknutí tlačítka P posune sluchadla do následujícího poslechového programu. Po ukončení celého cyklu se vátí zpět k prvnímu programu (např. 1, 2, 3, 1). Každá změna programu je doprovázena pípnutím v obou sluchadlech a aktuálně používaný program je zobrazen na displeji. Pro optimální výkon je doporučeno, aby obě sluchadla byla nastavena na stejný program*. Program 1 Basic Program 2 Noise (hluk) * Viz dodatek pro další informace. 10

11 Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti na obou sluchadlech K nastavení hlasitosti se používají tlačítka + a - (5 a 6 na straně 9). Hlasitost může být nastavena na obou sluchadlech současně, nebo nezávisle na každé straně. Ve výchozím nastavení jsou aktivní obě sluchadla, což je indikováno dvojicí šipek (< a >), umístěných vedle ukazatelů hlasitosti. Obě sluchadla současně zesílíte zmáčknutím tlačítka + nebo zeslabíte zmáčknutím -. Každá změna zesílení je doprovázena pípnutím v obou sluchadlech a zároveň vizuální změnou ukazatele hlasitosti na displeji. Nastavení hlasitosti pouze levého sluchadla Pro nastavení hlasitosti pouze levého sluchadla zmáčkněte nejdříve tlačítko < (7 na straně 9). Tím aktivujete levé sluchadlo a deaktivujete pravé sluchadlo. Tento stav bude indikován levou šipkou (<) na displeji, pravá šipka nebude na displeji zobrazena. Nyní zmáčkněte + nebo - pro nastavení hlasitosti pouze na levém sluchadle. 11

12 Nastavení hlasitosti pouze pravého sluchadla Pro nastavení hlasitosti pouze pravého sluchadla zmáčkněte nejdříve tlačítko > (8 na straně 9). Tím aktivujete pravé sluchadlo a deaktivujete levé sluchadlo. Tento stav bude indikován pravou šipkou (>) na displeji, levá šipka nebude na displeji zobrazena. Nyní zmáčkněte + nebo - pro nastavení hlasitosti pouze na pravém sluchadle. Pro návrat do režimu současného nastavení obou sluchadel zmáčkněte některé z tlačítek < nebo > (7 nebo 8 na straně 9). Na displeji se zobrazí obě šipky, indikující, že obě sluchadla jsou opět aktivní. 12

13 Návrat do výchozího nastavení Výchozí nastavení, tj. takové, které má sluchadlo při prvním zapnutí, aktivujete zmáčknutím tlačítka Domů (4 na straně 8). Zmáčknutím tlačítka Domů : a. Aktivujete program 1 v obou sluchadlech b. Nastavíte obě sluchadla na výchozí hlasitost c. Nastavíte sluchadla do režimu současné změny hlasitosti Tlačítkem Domů také ukončíte vysílání jakýchkoliv audio signálů z Interton TV Streamer. 13

14 Zámek klávesnice Dvoupolohový přepínač zámku klávesnice, umístěný na pravé straně dálkového ovladače, slouží k prevenci jeho nechtěné aktivace. Tato funkce je užitečná, pokud ovladač nosíte v kapse či v kabelce. V uzamčené poloze jsou veškerá tlačítka nefunkční. Pokud přepnete do odemčené polohy, obnovíte opět funkčnost všech tlačítek. Zamčeno Odemčeno Pokud je aktivován zámek klávesnice, následující symbol se objeví při zmáčknutí kteréhokoliv tlačítka: Aktivován zámek klávesnice 14 Poznámka: Při aktivovaném zámku klávesnice dojde k vypnutí veškeré bezdrátové komunikace dálkového ovládání. Aktivujte proto zámek klávesnice vždy na palubě letadla.

15 Indikace vybité baterie Slabá baterie dálkového ovladače je indikována symbolem prázdné baterie, umístěným nad názvem poslechového programu. Symbol vybité baterie a název poslechového programu, ve kterém se sluchadlo právě nachází, se budou střídavě zobrazovat na displeji. Slabá baterie dálkového ovládání Slabé baterie ve sluchadlech Pokud je téměř vyčerpána kapacita baterií ve sluchadlech, může se stát, že sluchadla budete sice moci ještě stále používat, ale funkčnost bezdrátového dálkového ovládání již bude deaktivována. Pokud tato situace nastane, doporučujeme vyměnit baterie ve sluchadlech. 15

16 Provozní dosah Provozní dosah dálkového ovládání je zhruba 100 cm (40 ). V případě, že na dálkovém ovládání nejde přečíst stav, držte jej před hrudníkem tak, jak je patrné z obrázku. Pokud dálkové ovládání nemůže přečíst stav sluchadel, objeví se na displeji symboly hledání. Držte dálkové ovládání tak, jako na obrázku, aby se obnovilo spojení s oběma sluchadly. Hledání obou sluchadel Hledání pravého sluchadla Připojeno k levému sluchadlu 16

17 Displej Za účelem prodloužení životnosti baterie je dálkové ovládání vybaveno pohotovostním režimem, který automaticky vypne displej po 20 vteřinách bez aktivity. Pokud je displej zhasnutý, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání a po aktivování displeje proveďte požadovanou akci. Výkonnost dálkového ovládání Dálkové ovládání dosahuje lepší výkonnosti, pokud jsou tlačítka mačkána postupně a jednotlivě, než v případě, kdy jsou mačkána v rychlé sekvenci. Pokud například nastavujete hlasitost, krátce zmáčkněte příslušné tlačítko a vyčkejte na potvrzovací pípnutí ve sluchadle. Teprve poté postup opakujte. Tato rada se týká použití všech tlačítek, ale nejvíce důležitá je právě při nastavování hlasitosti. Prvním stiskem tlačítka pouze probudíte dálkové ovládání z pohotovostního režimu. Pro požadovanou změnu nastavení (např. změnu hlasitosti, přepnutí poslechového programu atd.) je potřeba tlačítko zmáčknout ještě jednou. 17

18 Párování Poznámka! Následující informace je určena primárně pro Vašeho foniatra, který ve většině případů provede všechny potřebné úkony k tomu, abyste mohli používat Interton Dálkové ovládání se svými sluchadly. Nicméně, proces je navržen tak, aby byl jednoduchý a měl by být snadno proveditelný téměř kýmkoliv. Párování je proces, kterým se zřizuje exkluzivní komunikace mezi Vašimi sluchadly a Vaším Interton dálkovým ovládáním. Váš foniatr může nastavit párování při nastavování sluchadel. Případně můžete sami postupovat podle níže uvedených kroků pro spárování sluchadla s Interton Dálkovým ovládáním: 1. Ujistěte se, že Interton Dálkové ovládání obsahuje čerstvé baterie velikosti AAAA a že je zapnuté. Vaše sluchadla musí být vypnuta otevřete bateriová pouzdra. 2. Jednou zmáčkněte párovací tlačítko na Interton Dálkovém ovládání (10 na straně 9). Tím aktivujete párovací režim, který bude aktivní po dobu 20 vteřin. Vyhledávání sluchadel 18

19 3. Po aktivování párovacího režimu uzavřete bateriová pouzdra obou sluchadel a ujistěte se, že jsou zapnutá. Úspěšné párování bude indikováno přehráním melodie v obou sluchadlech a na displeji dálkového ovládání bude zobrazen aktivní poslechový program (viz níže). Nyní jste připraveni k použití Interton Dálkového ovládání! Sluchadla v poslechovém programu 1 19

20 Interton TV Streamer (volitelně) Interton TV Streamer je volitelným příslušenstvím k Vašemu sluchadlu. S tímto příslušenstvím můžete poslouchat TV, Stereo, počítač, atd. přímo přes sví sluchadla. Interton TV Streamer nabízí dosah až 7 m, takže se můžete při poslechu svého oblíbeného TV pořadu či hudby volně pohybovat po místnosti. Aktivace vysílání z Interton TV Streamer Pro spuštění audio vysílání z televize, rádia nebo jiného zařízení, připojeného k Interton TV Streamer, jednoduše audio zařízení zapněte a stiskněte tlačítko Interton TV Streamer (3 na straně 8). Dálkové ovládání okamžitě spustí vyhledávání Interton TV Streamer a připojí se k tomuto zařízení. Vyhledávání TV Připojeno k TV 20

21 Žádné TV nenalezeno Ke svým sluchadlům můžete mít přiřazena až 3 zařízení Interton TV Streamer. Každé zařízení Interton TV Streamer je na displeji označeno písmenem: A, B nebo C. Pokud je v provozu více než jedno zařízení Interton TV Streamer, zmáčkněte opakovaně tlačítko Interton TV Streamer, dokud neuslyšíte požadovaný audio signál. V případě nutnosti nastavte hlasitost vysílaného signálu pomocí tlačítek + a - (5 a 6 na straně 9). Hlasitost můžete nastavit nezávisle vpravo a vlevo po stisku tlačítek < nebo > (7 nebo 8 na straně 9). Snížit hlasitost TV na pravém sluchadle 21

22 Pro ukončení vysílání a návrat k předchozímu poslechovému programu stiskněte tlačítko P (9 na straně 9). Alternativně můžete zmáčknout tlačítko Domů (4 na straně 8), které zároveň nastaví dálkový ovladač do režimu současného nastavení hlasitosti. Tlačítko Domů může změnit i jiná nastavení, viz výše. Telefon (volitelně) Interton Phone Clip nebo PhoneNow také spolupracují s dálkovým ovládáním. Při použití Interton Phone Clip nebo PhoneNow bude na displeji zobrazeno následující: Po ukončení hovoru se sluchadla vrátí do předchozího poslechového programu. Tento program je zobrazen na displeji dálkového ovládání. Změny hlasitosti, uskutečněné během telefonního hovoru, nebudou přeneseny do předchozího poslechového programu. Telefonní hovory dočasně přeruší vysílání z Interton TV Streamer, k jeho obnovení dojde automaticky po ukončení hovoru. Poznámka: PhoneNow TM omezí vysílání signálu pouze na uchu, ke kterému přiložíte telefon. Interton Phone Clip přeruší vysílání signálu na obou uších. 22

23 Dodatek: Výjimky z normálního provozu Doporučuje se, aby byla v danou chvíli obě sluchadla nastavena na stejný poslechový program. Je však možné mít na obou sluchadlech navoleny rozdílné poslechové programy, například Program 1 vlevo a vysílaný audio signál vpravo. V takovýchto situacích funguje dálkové ovládání mírně odlišně, jak dokládají následující příklady. Situace #1: Na obou stranách jste měli navolen P1, avšak vpravo jste stiskem tlačítka na pravém sluchadle přepnuli na P2. Pokud nyní stisknete tlačítko P na dálkovém ovládání, levé sluchadlo se přepne na P2 a vyrovná se tak s pravým sluchadlem. Dalším stiskem tlačítka P na dálkovém ovládání posunete obě sluchadla na následující poslechový program. Situace #2: Na levém sluchadle jste nastavili P1 na pravém sluchadle P2. Pokud nyní stisknete tlačítko Interton TV Streamer, obě sluchadla budou přijímat audio signál ze stejného zdroje (např. z TV). Jestliže nyní stisknete tlačítko P, přeruší se vysílání do obou sluchadel a obě sluchadla se vrátí k předchozímu programu (P1 a P2). Situace #3: Na levém sluchadle máte nastaven P1 ale vpravo přijímáte audio signál pro dlouhém stisknutí tlačítka na pravém sluchadle. Pokud nyní stisknete tlačítko P, příjem vpravo bude ukončen a obě sluchadla se vrátí k P1. Pokud ovšem stisknete tlačítko Interton TV Streamer, obě sluchadla se přepnou na příjem vysílaného signálu. 23

24 Situace #4: Obě sluchadla jsou nastavena na P1 ale vlevo používáte funkci PhoneNow. Pokud během hovoru stisknete tlačítko P, pravé sluchadlo se přepne do P2, ale nedojde k ovlivnění telefonního hovoru. Po ukončení hovoru zůstane levé sluchadlo na P1. Pokud během telefonátu stisknete tlačítko Interton TV Streamer, vysílání se spustí pouze na pravé straně a rovněž umožní pokračování hovoru v levém sluchadle. Situace #5: Tlačítkem Interton TV Streamer byl zahájen příjem audio signálu na obou stranách, ale vlevo používáte funkci Phone- Now. Pokud během telefonátu stisknete tlačítko P, příjem bude ukončen na pravé straně, nedojde však k přerušení hovoru. Pokud namísto toho během telefonátu stisknete tlačítko Interton TV Streamer, příjem vpravo se posune na další vysílaný program a rovněž nedojde k ovlivnění telefonátu. 24

25 Důležité informace Péče a údržba Dálkové ovládání čistěte suchým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte domácí čisticí prostředky (prací prášek, mýdlo, atd...) nebo líh. Pokud není dálkové ovládání používáno, nachází se v pohotovostním režimu. Není potřeba jej vypínat, nebo z něho vyndavat baterie. Chraňte dálkové ovládání před zvýšenou vlhkostí (koupání, plavání) a teplem (radiátor, palubní deska automobilu). Chraňte jej také před pádem a vibracemi. Všeobecná varování Zařízení udržujte mimo dosah dětí do tří let věku. Interton dálkové ovládání používá pro komunikaci s jinými bezdrátovými zařízeními digitálně kódovaný přenos o nízkém výkonu. Přestože je to nepravděpodobné, může dojít k ovlivnění ostatních blízko položených elektronických zařízení. V takovém případě oddalte Interton dálkové ovládání od příslušného zařízení. Pokud se při provozu Interton dálkového ovládání objeví rušení způsobené elektromagnetickým zářením, vzdalte se z jeho dosahu. 25

26 Obecná upozornění Vašim sluchadlům a tomuto zařízení byl při nastavení přidělen unikátní kód pro vzájemnou komunikaci. Tím je zajištěno, že dálkové ovládání nebude ovlivňovat sluchadla jiných uživatelů. Vysoce výkonná elektronická zařízení, velké elektronické instalace a kovové konstrukce mohou zhoršit a výrazně snížit provozní dosah. Používejte pouze originální příslušenství Interton. Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy. Otevření pouzdra může Interton dálkové ovládání poškodit. Pokud se vyskytnou problémy, které nedokážete vyřešit, obraťte se na servis. Interton dálkové ovládání smí být opravováno pouze v autorizovaném servisu. Nepoužívejte Interton dálkové ovládání v místech, kde je zakázáno RF vysílání, např. v letadlech. Interton dálkové ovládání připojujte pouze k zařízením, která jsou k tomu určena. 26

27 Varování týkající se baterie Baterie obsahují nebezpečné látky a je potřeba s nimi proto zacházet opatrně a likvidovat je podle platných předpisů. Ochráníte tak sebe i životní prostředí. Vezměte prosím na vědomí: 1. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet baterie, pokud se nejedná o nabíjecí akumulátory. Mohou vytéct nebo explodovat. 2. NEVHAZUJTE baterie do ohně. 3. NEVKLÁDEJTE baterii do úst. V případě spolknutí baterie neprodleně vyhledejte pomoc lékaře. 4. Udržujte baterie z dosahu domácích zvířat, dětí a mentálně postižených osob. Technické specifikace Provozní dosah: Baterie: Wireless: Provozní teploty: Teplota pro skladování: až 3 metry 2 x 1,5V AAAA 2,4 GHz 0 až 55 C -20 až 60 C Teplotní test, informace o přepravě a skladování Produkt je podrobován různým testům při teplotě a vlhkosti cyklující od -25 C do +70 C v souladu s vnitřními a průmyslovými standardy. 27

28 Záruka Na Interton dálkové ovládání se vztahuje standardní záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne prodeje. Co je předmětem záruky? Veškeré elektrické komponenty, které v důsledku zpracování, výrobní nebo konstrukční vady nedokáží správně fungovat při běžném používání po dobu platnosti této záruky budou vyměněny nebo opraveny bezplatně v autorizovaném servisu. Pokud se zjistí, že oprava není proveditelná, bude celá jednotka po dohodě autorizovaného servisu se zákazníkem vyměněna za odpovídající novou. 28

29 Co není předmětem záruky? Problémy vyplývající z nesprávné manipulace nebo péče, nadměrného používání, nehody, opravy provedené neoprávněnou osobou, vystavení agresivnímu prostředí nebo poškození v důsledku vniknutí cizích předmětů do přístroje nejsou pokryty zárukou a mohou mít za následek její neplatnost. Výše uvedená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva, která můžete mít v rámci platných vnitrostátních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Více informací obdržíte u svého foniatra nebo v autorizovaném servisu. Sériové číslo: Datum prodeje: 29

30 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SYMPTOM Po stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání zůstane displej vypnutý Na displeji se po aktivování stiskem libovolného tlačítka dálkového ovládání nezobrazí žádné informace Párovací tlačítko na dálkovém ovladači je stisknuto, ale ikona vyhledávání na displeji není nahrazena ukazatelem stavu sluchadla Ikona vyhledávání na displeji dálkového ovládání je trvale zobrazena 30 PŘÍČINA Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité Dálkové ovládání nebylo spárováno se sluchadly Dálkové ovládání a sluchadlo nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu Dálkové ovládání a sluchadlo nejsou současně v párovacím režimu Dálkové ovládání a sluchadlo nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu Sluchadlo není zapnuté Baterie ve sluchadle je vybitá

31 MOŽNÁ NÁPRAVA Vyměňte baterie AAAA za nové Proveďte proces párování Ujistěte se, že dálkové ovládání a sluchadlo jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a opakujte proces párování Opakujte proces párování a ujistěte se, že bateriová pouzdra sluchadel jsou zavřená během 20 vteřin po stisku párovacího tlačítka na dálkovém ovládání Ujistěte se, že dálkové ovládání a sluchadlo jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu Zapněte sluchadlo Vyměňte baterii ve sluchadle za novou 31

32 SYMPTOM Na displeji jsou zobrazeny dvě rozdílné ikony nebo čísla programů PŘÍČINA Obě sluchadla nejsou ve stejném programu. To může být z několika důvodů, např. jedno ze sluchadel nebylo v bezdrátovém dosahu v době zadání příkazu dálkovým ovladačem, nebo protože jste přepnuli program přímo tlačítkem na jednom ze sluchadel. Při změně hlasitosti pomocí tlačítek + nebo - nedochází ke změně hlasitosti na jednom ze sluchadel Regulace hlasitosti je aktivována pouze pro jedno sluchadlo (tj. pouze jedna ze šipek < a > je zobrazena na displeji dálkového ovládání) 32

33 MOŽNÁ NÁPRAVA V případě potřeby stiskněte tlačítko pro změnu programu, Interton TV Streamer, nebo Domů. Poznámka: Vzhledem ke schématu interních priorit nebude mít tento povel žádný vliv na sluchadla, nacházející se v telefonním programu (tj. pokud je na displeji dálkového ovládání znázorněna ikona telefonu). Stiskněte příslušné tlačítko < nebo > pro aktivování regulace hlasitosti i na druhém sluchadle 33

34 Dodavatel, záruční a pozáruční servis: Sluchadlová akustika spol. s r. o. Žitná Praha 2 IČ: Tel./Fax: Tel. (servis):

35 Poznámky: 35

36 Poznámky: 36

37 Poznámky: 37

38 Dávejte pozor na údaje označené výstražným symbolem VÝSTRAHA upozorňuje na situace, při kterých může dojít k vážnému zranění, UPOZORNĚNÍ označuje situace, při kterých hrozí malé nebo lehké poranění Rady a tipy, jak lépe ovládat své příslušenství Interton. Zařízení obsahuje vysílač RF Produkt je aplikovanou částí Type B 38

39 Pomáhejte také při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby bylo příslušenství po skončení své životnosti znehodnoceno podle platných předpisů. Jakékoliv problémy vztahující se k direktivě EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a R&TTE Direktivy 1999/5/EEC by měly být směrovány na GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark 39

40 Výrobce: Interton A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: Fax: SLA R1.0

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

Návod k obsluze. Interton Phone Clip

Návod k obsluze. Interton Phone Clip Návod k obsluze Interton Phone Clip Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton Phone Clip. Interton Phone Clip Vám umožní bezdrátově propojit Vaše sluchadla vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií

Více

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového sluchadla Interton! Tato brožura popisuje funkci kapesního sluchadla Interton Bodyworn. Jednotlivé dostupné funkce jsou závislé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Phone Clip+

NÁVOD K OBSLUZE. Phone Clip+ NÁVOD K OBSLUZE Phone Clip+ Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Phone Clip+. Phone Clip+ Vám umožní bezdrátově propojit Vaše sluchadla vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií s Bluetooth-kompatibilním

Více

Návod k obsluze. Nitroušní sluchadla: CIC, ITC, ITE Microphone-In-Helix (MIH) Interton Cosmo Interton Crisp Interton Share

Návod k obsluze. Nitroušní sluchadla: CIC, ITC, ITE Microphone-In-Helix (MIH) Interton Cosmo Interton Crisp Interton Share Návod k obsluze Nitroušní sluchadla: CIC, ITC, ITE Microphone-In-Helix (MIH) Interton Cosmo Interton Crisp Interton Share Typ sluchadla: Sériové číslo vlevo: Sériové číslo vpravo: Completely In the Canal

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ Rychlý instalační průvodce DA-30501 Obsah Před použitím... 2 1. O DA-30501... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Přehled... 2 Začínáme... 3 1. Nabíjení baterie DA-30501...

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

APLIKACE INTERTON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

APLIKACE INTERTON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE INTERTON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvod Blahopřejeme ke stažení aplikace Interton. Aplikace Interton slouží ke zlepšení vašeho poslechu a k dokonalejšímu využití sluchových pomůcek Interton. Díky inovativní

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

AUDIO PARTNER s.r.o. XD-V35. Bezdrátový mikrofon. Provedení vysílače na opasek a do ruky. Uživatelská příručka

AUDIO PARTNER s.r.o. XD-V35. Bezdrátový mikrofon. Provedení vysílače na opasek a do ruky. Uživatelská příručka XD-V35 Bezdrátový mikrofon Provedení vysílače na opasek a do ruky Uživatelská příručka 1 Tento návod v českém jazyce je majetkem společnosti AUDIO PARTNER s.r.o. Děkanská Vinice I, 140 00 Praha 4 http://www.audiopartner.com

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-CIC/IIC ME5-CIC/IIC ME10-CIC/IIC Datum:

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

MeMO Pad Uživatelská příručka

MeMO Pad Uživatelská příručka CZ8254 MeMO Pad Uživatelská příručka Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/ obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Uživatelský Návod Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Před instalací a používáním tohoto přístroje si přečtěte tento návod velmi důkladně a pozorně. Návod si ponechejte pro

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Jabra ARROW. User manual. www.jabra.com. jabra

Jabra ARROW. User manual. www.jabra.com. jabra Jabra ARROW jabra User manual www.jabra.com Obsah PODĚKOVÁNÍ...2 POPIS JABRA ARROW...2 CO VAŠE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA UMÍ...2 ZAČÍNÁME...3 NABÍJENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...4

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz CZ NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Návod k použití CZ Hudební čepice Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Aplikace ReSound uživatelská příručka

Aplikace ReSound uživatelská příručka Aplikace ReSound uživatelská příručka Úvod Blahopřejeme ke stažení aplikace ReSound. Aplikace ReSound slouží ke zlepšení vašeho poslechu a k dokonalejšímu využití sluchových pomůcek ReSound. Díky inovativní

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Návod k obsluze SET900

Návod k obsluze SET900 Návod k obsluze SET900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo TV přijímač, aniž

Více

ihealth BP3 měřič krevního tlaku - uživatelská příručka%

ihealth BP3 měřič krevního tlaku - uživatelská příručka% ihealth BP3 měřič krevního tlaku Uživatelská příručka 1/11 Obsah Úvod! 3 Důležité informace# 3 Obsah a popis# 3 Použití# 4 Postup při prvním zapnutí! 4 Způsob měření! 6 Měření v sedě# 6 Měření v leže#

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více