Stručná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná charakteristika"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva Závěrečný pohovor 5. Příloha

3 Stručná charakteristika Bilanční diagnostika je specifickou poradenskou službou v rámci aktivity 06 Poradenství, která je klíčovým nástrojem pro úspěšné zařazení příslušníků romských lokalit ohrožených sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. Bilanční diagnostika je zaměřena na individuální posouzení veškerých klientových kompetencí pro jeho optimální pracovní zařazení, včetně doporučení následných aktivit, např. vhodná rekvalifikace, motivační kurz, vzdělávací kurzy realizované v rámci aktivit projektu, či rekvalifikační a vzdělávací aktivity v rámci úřadu práce. Bilanční diagnostika je proces poměrně časově náročný. Sestává z individuálních jednání a konzultací s klientem, ze sběru dat, analýzy a syntézy potřebných poznatků. Vychází z pracovní psychologie, psychodiagnostických metod, využívá konkrétních profesních a anamnestických údajů o klientovi, analýzy regionálního trhu práce a dalších potřebných údajů.

4 Cíl bilanční diagnostiky Hlavním cílem bilanční diagnostiky je zorientovat klienta a zaměřit ho na takové vzdělání nebo pracovní činnost, která je vzhledem k jeho schopnostem a možnostem optimální, ekonomicky a společensky přijatelná. Měla by klientovi umožnit odstranit bariéry, sebereflexi jeho sil a schopností a hlavně ho aktivizovat.

5 Klient bilanční diagnostiky Klientem je ten, kdo z cílové skupiny projektu chce a může pracovat, a kdo se chce a může vzdělávat. Jsou to lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají obtíže s hledáním pracovního místa nebo přestali z různých důvodů hledat a je nutné u nich obnovit a zvýšit motivaci pro aktivity vedoucí k zaměstnanosti.

6 Postup a metody bilanční diagnostiky 1. Informativní část: Vysvětlení klientovi čeho se bilanční diagnostika týká, co pro něho může znamenat, jaké kroky budou následovat, s kým bude spolupracovat, jaké očekávané výsledky může klient využít. Součástí tohoto jednání s klientem je i působení na motivační složku klienta, na jeho iniciativu, aktivitu a osobní angažovanost. Klient jedná s kariérovým poradcem a s terénní sociální pracovnicí. Časová dotace: 2 hodiny, případně více podle schopností klienta pochopit, co se po něm požaduje. 2. Individuální rozhovor: Individuální rozhovor klienta s kariérovým poradcem slouží k doplnění potřebných údajů o klientovi, zjištění jeho postojů, zájmů, pracovní motivace, kompetencí, profesních zkušeností, rodinného zázemí apod. I v průběhu tohoto rozhovoru je důležité působit na klientovu motivaci, posilovat jeho sebevědomí, vytvářet podmínky k pozitivnímu náhledu na jeho uplatnění na trhu práce, na zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. Může zde být i prostor pro podporu při řešení individuální situace klienta. Časová dotace: stejně jako v bodě Vlastní šetření s klientem: je prováděno klinickým psychologem, který úzce spolupracuje s kariérovým poradcem a dalšími pracovníky projektu. Psycholog používá při práci s klientem standardizované psychodiagnostické metody rozdělené podle toho, o který z nabízených vzdělávacích kurzů realizovaný v rámci projektu má klient zájem. Psycholog nabízí klientům také možnost individuálního poradenství (krizové intervence aj.). Psycholog a všichni zúčastnění jsou povinni chránit všechny údaje o klientovi, a pracovat vždy podle etických norem. Bilanční diagnostika musí mít pro klienta vždy poradní a podpůrnou roli a musí být u každého klienta výrazně individuální. Metodika vlastního psychologického vyšetření včetně časové dotace je uvedena v příloze. Počet hodin je možno rozšířit v závislosti na obtížnosti klienta (např. dlouhodobě nezaměstnaní, bez vzdělání apod.) 4. Závěrečná zpráva: Výstupem poradenského procesu bilanční diagnostiky je Závěrečná zpráva bilanční diagnostiky, kterou vypracovává a podepisuje psycholog. Závěrečná zpráva usnadní klientovi orientaci v jeho předpokladech, silných a slabých stránkách osobnosti, vhodných postupech v programu pracovní rehabilitace nebo k nalezení vhodné pracovní příležitosti. Umožní mu orientaci v případných klientových nedostatcích, rezervách, či nevhodných řešeních jeho další profesní dráhy. Závěrečná zpráva obsahuje všechna data o klientovi (anamnestické a profesní údaje, rámcově zdravotní stav, vzdělání a kvalifikaci) plus závěrečná doporučení a směry, kterými se má klient, ale i poradenský pracovník projektu řídit. Zpráva poslouží také především k odkrytí klientových možností, schopností a dovedností, případně charakterových vlastností a tím i k adekvátnímu zařazení do dalších činností v rámci projektu. Závěrečná zpráva bilanční diagnostiky je po dobu trvání projektu uložena u kariérového poradce a po skončení projektu bude archivována. 5. Závěrečný pohovor: Bilanční diagnostika bude zakončena závěrečným pohovorem s klientem. Psycholog a kariérový poradce seznámí klienta se Závěrečnou zprávou bilanční diagnostiky a doporučí klientovi orientaci na ty činnosti, pro které má podle testů a šetření ty nejlepší předpoklady. V případě rekvalifikace jim pomůže vybrat obor, který bude v souladu s jejich schopnostmi a dovednostmi.

7 Příloha Psychologická ambulance PhDr. Ivan Galuszka Dukelská 456 telefon Jeseník IČO Na základě rozhodnutí Okr.úřadu v Šumperku č.j.: Zdrav / R/ 93/94- Dr.Ge Metodika psychologického vyšetření u bilanční diagnostiky: Kurz Správa obecní zeleně, obsluha VZV, motorové pily : Vyšetření: Rozhovor, vrozený základ schopností (Raven), zkoušky zručnosti (skládání obr., koordinace zraku a motoriky z Wechslera) Vyšetření 2h Vyhodnocení, zpráva 1-2h Celkem 3-4h Kurz Obsluha PC,administrativní pracovník : Vyšetření: Rozhovor, posouzení vrozeného základu schopností (Raven), zobecňování, početní úsudek, aktivní slovní zásoba(dle Wechslera) Vyšetření 2h Vyhodnocení, zpráva 2h Celkem 4h Kurz Základy podnikání, OSVČ : Vyšetření: Rozhovor, posouzení vrozeného základu schopností (Raven), zobecňování, početní úsudek, aktivní slovní zásoba (dle Wechslera) Vyšetření 2h Vyhodnocení, zpráva 2h Celkem 4h Kurz Kuchař/ka, číšník/servírka, pekař/ka: Vyšetření : posouzení vrozeného základu schopností (Raven), aktivní slovní zásoba, početní úsudek, nebo zobecňování, posouzení zručnosti (dle Wechslera) Vyšetření 2h Vyhodnocení, zpráva 2h Celkem 4h

8

5. Závěr a doporučení

5. Závěr a doporučení Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cílová skupina a lokalita 3. Úloha projektového týmu v programu Pracovní rehabilitace - TSP - Kariérový poradce - Bilanční diagnostik, psycholog - Asistent koordinátora

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Národní vzdě lávací fond Národní informační středisko pro poradenství PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Praha 2013 OBSAH 1. Cíl... 1 2. Vymezení cílových skupin... 1 3. Vymezení požadovaných funkcí

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 9. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel se zdravotním postižením Špatný zdravotní stav bývá jednou z častých překážek bránících pracovnímu uplatnění lidí na trhu práce. Hlavním cílem tohoto

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Čl.I Systém hodnocení zaměstnanců

Čl.I Systém hodnocení zaměstnanců Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Profesní rozvoj zaměstnanců Standard kvality č. 10 OBSAH : I. Systém hodnocení zaměstnanců 1.Cíle systému

Více