NOVINY EMERGENCY. Začíná stavba NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY EMERGENCY. Začíná stavba NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Začíná stavba EMERGENCY Některé ambulance se přestěhují V těchto dnech začíná v areálu nemocnice další přestavba, jejímž cílem jsou kvalitnější a efektivnější služby poskytované našim pacientům. U vstupní části hlavního chirurgického pavilonu začnou stavbaři budovat akutní příjem známý častěji pod mezinárodně užívaným názvem Emergency. Ten by měl v naší nemocnici začít fungovat během měsíce listopadu a zcela zásadně změní vstup pacientů do nemocnice. Urgentní příjem bude hlavním místem v nemocnici, kam bude přicházet každý akutně nemocný pacient, bez ohledu na jeho potíže a zda přijede sám či sanitou, mimo pacientek gynekologicko-porodnického oddělení a dětských pacientů s nechirurgickou diagnozou. Zde na něj bude čekat tým odborníků, který po vyšetření a zahájení léčby rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizován. Může ale také třeba jít domů, nebo být převezen do některého specializovaného centra. Kvalitní odborná péče by se měla dostat pacientovi velmi rychle po tom, co vstoupí do naší nemocnice, vysvětlil primář ARO MUDr. Dušan Mach. Pokračování na str. 2 OBSAH: Otevřena cerebrovaskulární poradna str. 2 Práva pacientů v nové právní úpravě str. 3 Pomoc pro pacienty s poruchou sluchu str. 5 Kapitoly z historie naší nemocnice str otázek pro Evu Litochlebovou str. 7 TOTO VYDÁNÍ VÁM PŘINÁŠÍ: NEMOCNICE OTEVŘELA RODINNÉ POKOJE Od března jsou v nemocnici k dispozici dva nové rodinné pokoje. Rodinný pokoj nemocnice provozovala společně s Hospicovým hnutím již na Buchtově kopci. Pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stavu, tedy lidem umírajícím, ale také jejich blízkým, kteří nemají možnost postarat se o umírajícího doma, vysvětluje Petr Havlíček, ředitel Hospicového hnutí Vysočina. Čtěte rozhovor na str. 4 Heliport slouží již deset let Před deseti lety poprvé přistál na heliportu na střeše chirurgického pavilonu vrtulník. Od té doby zažila přistávací plocha stovky přistání a vzletů a slouží tak k lepšímu komfortu při transportu pacientů. Heliport byl vybudován během rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů v nemocnici, který se opravoval v letech 1996 až 2004 a zkušební provoz heliportu byl zahájen v roce Více na str. 8 Optika Pavlína Veselská 6/7 Žďár nad Sázavou

2 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE EDITORIAL Vážení čtenáři, přišlo jaro a mimo jiné přineslo s sebou tolik diskutovanou další část zdravotní reformy v podobě balíčku legislativních změn. Jak jsme slíbili, budeme i na stránkách těchto novin pravidelně přinášet informace o nové právní úpravě, zejména té části, která se týká práv pacientů. Informace pro Vás jsou také k dispozici na našich webových stránkách v sekci informace pro pacienty, kde je uvedeno vše potřebné k nové právní úpravě. Pokud zde nenajdete odpověď na to, co Vás zajímá, můžete nás samozřejmě, a nejlépe prostřednictvím webových stránek, kontaktovat. Nová právní úprava, jak je v této době běžným zvykem, není vždy jednoznačná. Některá ustanovení již v této chvíli činí výkladové problémy, ale v každém případě se budeme každému Vašemu dotazu věnovat a pokusíme se najít řešení. Naše noviny jsou určeny pro Vás a my v dalších vydáních rádi napíšeme o všem, co Vás ze zákulisí nemocnice zajímá.těšíme se na další spolupráci s Vámi. Krásné jarní dny přeje JUDr. Věra Palečková ředitelka Začíná stavba EMERGENCY Pokračování ze str. 1 Urgentní příjem bude umístěn v pavilonu chirurgických oborů nemocnice s bezbariérovým přístupem (bude v místech, kde je dnes přes mostek vstup k ortopedické, urologické ambulanci a ambulanci bolesti). Emergency bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi urgentních příjmů výrazně označen a bude mít přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky, bude v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní části bude zajištěna stálá služba dvou lékařů, jednoho chirurga a jednoho internisty. K dispozici zde bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO. V souvislosti s budováním Emergency budou přestěhovány i některé ambulance. Přesuny se dotknou ambulancí ortopedické, urologické, psychologické, odborné chirurgické, ORL ambulance a ambulance bolesti. Protože některé ambulance budou muset kvůli stavební úpravám změnit své umístění během budování Emergency dvakrát, doporučujeme pacientům sledovat webové stránky nemocnice, kde budou vždy včas a podrobně informováni, kde ambulance najdou. Stavební práce na vybudování Emergency budou stát asi deset milionů korun a budou uhrazeny z prostředků Kraje Vysočina. KRÁTCE Z NEMOCNICE Předporodní kurz pro těhotné Další bezplatný kurz pro nastávající maminky připravilo porodnické oddělení novoměstské nemocnice. Informační kurz skládající se z teoretické i praktické části proběhne v pondělí 7. května od hodin u porodního sálu. Kurz vedou porodní asistentky a odborní lékaři. Protetika se přestěhovala Protetika se od poloviny měsíce dubna přestěhovala do nových prostor v prvním patře budovy dopravy č. 14 (budova u spodního výjezdu z areálu nemocnice). Provozní doba je v pondělí od do hodin a ve středu od do KDE NYNÍ NAJDETE PŘESUNUTÉ AMBULANCE Urologická ambulance 1. podzemní podlaží chir. pavilonu (dříve ambulance ORL) Ortopedická ambulance 3. nadzemní podlaží chir. pavilonu (vedle oddělení ortopedie) ORL ambulance 1. nadzemní podlaží, dětské oddělení (dříve psycholog + duchovní služba) Ambulance bolesti 1. nadzemní podlaží LSPP (výjezd z areálu nemocnice) Psychologická ambulance 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (dříve logopedie) Logopedická ambulance 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (pouze změna místnosti) Připojení k internetu již v celé nemocnici V prostorách všech lůžkových pavilonů a čekáren ambulancí je nyní možnost využít bezplatného připojení k internetu prostřednictvím volně přístupné bezdrátové sítě hotspot. Internet je možné také bezplatně využít v internetovém kiosku na recepci chirurgického pavilonu, ve studovně lékařské knihovny a pro malé pacienty také v herně dětského oddělení. Otevřena cerebrovaskulární poradna Neurologické oddělení otvírá 12.dubna cerebrovaskulární poradnu. Ambulance bude fungovat v přízemí zrekonstruovaného pavilonu interních oborů. Lékař specialista zde bude k dispozici vždy ve čtvrtek od 9. do 11. hodiny. Objednat se je možné na základě doporučení praktického lékaře na telefonním čísle Poradna se zabývá zejména sekundární prevencí cévních mozkových příhod a je určena pro pacienty s prodělanou mozkovou příhodou či přechodnou mozkovou nedostatečností (tranzitorní ischemickou atakou) v posledním půl roce. Dále je cílena ke sledování pacientů po chirurgických či intervenčních zákrocích na přívodných mozkových tepnách. str. 2

3 KVĚTEN 2012 Nový zákon posiluje práva pacientů Již několik dnů (od. 1. dubna) platí ve zdravotnictví nový zákon o zdravotních službách, který nahradil již zastaralý zákon o péči o zdraví lidu z šedesátých let minulého století. Nová právní úprava zcela zásadním způsobem posiluje práva pacientů. Je kladen velký důraz na informovanost. Důsledné poučení pacienta o zdravotním stavu, o navrženém léčebném postupu, alternativách léčby včetně rizicích zdravotního výkonu patří k neopomenutelným právům každého pacienta, kterému je poskytována zdravotní péče. Pacient má právo vzdát se podání těchto informací a může také za sebe určit osobu, které budou všechny potřebné informace sděleny. Důležité informace související s poskytováním zdravotní péče musí být uvedeny ve vnitřním řádu zdravotnického zařízení, které poskytuje lůžkovou nebo jednodenní péči. Vnitřní řád naší nemocnice je pro naše pacienty uveden na webových stránkách nemocnice v sekci Informace pro pacienty. Každý hospitalizovaný má také možnost se seznámit s tímto dokumentem přímo na lůžkovém oddělení. Vnitřní řád poskytuje velmi podrobné informace o všech základních právech pacientů, která jsou respektována zdravotnickými pracovníky při poskytování zdravotní péče. Dále poskytuje praktické informace pro případ hospitalizace a uvádí také povinnosti pacientů, které musí být dodržovány v zájmu bezproblémového poskytování zdravotních služeb. Na našich webových stránkách nabízíme také zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou budeme akceptovat pro případy, kdy nový zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců. Jedním z nových práv pacienta je právo na respektování jeho dříve vysloveného přání, které bylo učiněno způsobem stanoveným v zákoně. Dříve vyslovené přání je písemně sepsaná vůle pacienta, ve které se stanoví, jak mají lékaři postupovat v případě, kdy pacient nebude schopný komunikace. Vzhledem k rychlému pokroku v medicíně je platnost dříve vysloveného přání omezena na 5 let. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí a to lékařem v oboru všeobecného praktického lékařství (registrující lékař) nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Tento písemný dokument musí být opatřen úředně ověřeným podpisem pacienta. Dříve vyslovené přání může být také učiněno při hospitalizaci pacienta, zaznamenává se do zdravotnické dokumentace s podpisem pacienta, lékaře a svědka. Důležitou skutečností je, že vůle pacienta nemůže být respektována, pokud nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti například odpojení pacienta od přístroje nebo jiné ukončení života pacienta lékařem. Tento nový institut tedy nelegalizuje euthanázii. V příštím vydání našich novin Vás seznámíme s dalšími právy pacientů při poskytování zdravotní péče. OPERACE OČNÍCH VÍČEK Nejčastěji žádaným operačním zákrokem očního oddělení novoměstské nemocnice je plastická operace očních víček. Operaci předchází vyšetření očním lékařem v ambulanci, kdy je pacient informován o podrobnostech zákroku. Poté následuje už jen stanovení termínu operace, která se provádí v místním znecitlivění. Pokud jde o kosmetický zákrok, hradí si operaci sám pacient. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách nemocnice. Před operací Po operaci str. 3

4 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Pomáháme nemocným prožít poslední dny života s jejich blízkými Rozhovor s ředitelem Hospicového hnutí Vysočina Petrem Havlíčkem Co je vlastně Hospicové hnutí? Hospicové hnutí Vysočina je občanské sdružení, v této chvíli čtyřicetičlenné, založené již v roce 2000 s od začátku jasně profilovaným cílem a posláním, které v podstatě definovali již sami jeho zakladatelé. Tímto cílem a posláním je v rámci naší prioritní činnosti, kterou je domácí hospicová péče, umožnit nemocnému prožít poslední období života v prostředí domova a mezi svými nejbližšími. Těm pak nabízet všestrannou oporu a pomáhat jim zvládat jejich starosti, péči a následně i zármutek po smrti blízkého člověka. Uvedený cíl se za těch 12 let nezměnil a bohužel, nezměnil se příliš ani fakt, že domácí hospicová péče stále není legislativně zakotvena, a že není možné pro naši činnost dosáhnout smluv se zdravotními pojišťovnami. To jsou dvě brzdy, které spolu se zhoršující se ekonomickou situací působí výrazné potíže a kalí vyhlídky do dalších let. Jaké konkrétně zajišťujete a nabízíte služby? Naší hlavní činností je domácí hospicová péče spočívající v odlehčení fyzické i psychické zátěže rodiny, která se stará o terminálně nemocného pacienta doma a její součástí je i zajištění kvalifikované zdravotnické péče naší zdravotní sestrou. Nabízíme také dva rodinné pokoje, tedy formu hospicové péče, jež je nabídkou pro rodinu umírajícího pacienta, která s ním chce být v jeho posledních dnech, ale nemá možnost se o něho postarat doma. Poskytujeme také další služby jako je Poradna Alej, domácí zdravotní péče či odlehčovací služby. Podrobnosti o našich službách lze najít na našich webových stránkách Mimo tyto klasické sociální a zdravotní služby provozujeme ještě v obou střediscích půjčovnu zdravotnických pomůcek a úspěšně a dlouhodobě zajišťujeme dobrovolnickou činnost v blízkých PETR HAVLÍČEK sociálních a zdravotnických zařízeních, v nichž navštěvujeme seniory nebo dlouhodobě nemocné. Kolik lidí v Hospicovém hnutí pracuje a jakou mají kvalifikaci? Celkově je nás momentálně 13, z toho osm ve středisku v Novém Městě a pět v našem druhém středisku v Jihlavě. Rozdělení profesí vypadá takto máme 1 sociální pracovnici, 5 pracovníků v sociálních službách a 4 zdravotnické pracovníky. Vedení a administrativu zajišťujeme ve třech lidech, z toho dva pracují na poloviční úvazek. S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí, kolika lidem ročně pomáháte? Nejfrekventovanější službou jsou naše půjčovny, kde ročně uspokojíme průměrně kolem stovky žadatelů. Pak je to naše hlavní služba domácí hospicová péče a tam se počty našich klientů pohybují mezi 30 až 40 ročně. Po letošním navýšení kapacity předpokládáme zvýšení počtu klientů až k číslu 50. Na rodinném pokoji na Buchtově kopci byl roční počet klientů mezi V souvislosti s tím, že pokoje budou nyní dva a přímo v areálu nemocnice, počítáme zde samozřejmě s razantním nárůstem počtu klientů. Prostřednictvím poradny Alej se na nás obrací průměrně osob ročně. A v našich doplňkových odlehčovacích službách se zatím počet klientů pohybuje mezi 10 15, zde další růst neplánujeme, protože chceme naše kapacity využívat především v rámci domácí hospicové péče. Takže vidíte, že to jsou lidé s rozmanitými potřebami, na které se vždy snažíme reagovat nabídkou naší pomoci. V březnu byly v nemocnici uvedeny do provozu dva rodinné pokoje. Jak péče v nich vypadá, kdo se o pacienta stará a kolik tato služba stojí? Rodinné pokoje jsou určeny stejné cílové skupině jako domácí hospicová péče, tedy pacientům v terminálním stádiu nemoci a zároveň osobám, které tyto nemocné doprovázejí a starají se o ně, nemají však z časových, prostorových nebo jiných důvodů možnost starat se o svého blízkého v jeho domácím prostředí, ale chtějí mu při tom zůstat nablízku. A právě tuto možnost jim rodinné pokoje nabízejí. Nemocný je na lůžku v tomto rodinném pokoji a potřebnou zdravotnickou péči mu poskytuje zdravotnický personál nemocnice. A tento pokoj je vybaven tak, že po celý čas v něm může být s pacientem přítomen jeho blízký, který je zde důležitý ne jako ten, kdo se o něj stará, ale jako ten, kdo je v těchto těžkých chvílích nemocnému po boku.. Naši pracovníci pak poskytují sociální složku péče, a to nejen pacientovi, ale i doprovázejícím, kteří ji často potřebují a využívají víc než pacienti samotní. Součástí práce těchto našich lidí je i postarání se o tělo zesnulého a pomoc se zařízením prvních potřebných kroků po úmrtí pacienta. To samozřejmě vždy podle zájmu rodiny. Za pobyt na rodinném pokoji se budou platit takovéto ceny: denní taxa za jeden den pobytu nemocného na rodinném pokoji je 200 korun. V případě, že se délka pobytu protáhne na více než 15 dnů, snižuje se poplatek na 100 korun. Doprovázející platí 100 korun denně plus navíc eventuální náklady na stravu, pokud si ji dotyčný objedná. Původně byly rodinné pokoje na Buchtově kopci, v čem je výhoda přesunu do areálu nemocnice? Výhoda je zde jedna veliká, a tou je dostupnost. Buchtův kopec nabízel sice krásné přírodní prostředí, ale bylo to vykoupeno určitou odloučeností a vzdáleností od důležitých uzlů v regionu. Já věřím, že časem se projeví ještě další výhoda nového umístění rodinných pokojů, a to, že pokoje budou blízko primářům, lékařům i zdravotním sestrám jiných oddělení v nemocnici, a dojde tak k dalšímu posunu v poznání hospicové péče jako takové, v jejím pochopení a pozitivním přístupu k ní. Ať už jde o hospicovou péči v podobě péče na rodinném pokoji, tak i v její čisté klasické domácí podobě. V soutěži Sestra roku 2011 získala ocenění vaše spolupracovnice Helena Nosková. Čemu se u vás věnuje? Vnímáte její ocenění také jako ocenění vaší práce? Helena Nosková je naší nejzkušenější zdravotní sestrou, která se práci s našimi klienty věnuje již šestým rokem. A jak při předávání ceny řekla, chápe ona sama, a my samozřejmě s ní, že toto ocenění je odměnou práce celého Hospicového hnutí. Současně je takováto událost bezesporu přínosem i z pohledu přiblížení naší služby nejen laické, ale i odborné veřejnosti. A dovolte mi připojit ještě i informaci o jiném našem letošním úspěchu. Cenu Křesadlo 2011, určené nejlepším dobrovolníkům, získala v Kraji Vysočina Ludmila Fousková, pro změnu naše nejzkušenější dobrovolnice. Takovéto úspěchy jsou určitě dobrou motivací do další práce. Doufám, že na ně navážeme i při řešení stále složitější ekonomické situace, a budeme tak moci nerušeně pokračovat v naší činnosti. str. 4

5 KVĚTEN 2012 Pomoc pro pacienty se sluchovou vadou foniatrie SLOUPEK NEMOCNIČNÍHO KAPLANA Asi každý z nás zažil setkání s někým, kdo špatně slyší. Většinou jde o naše blízké, starší lidi, rodiče, babičky a dědečky. Pomoc těmto lidem nabízí foniatrická ambulance novoměstské nemocnice pod vedením lékařky MUDr. Aleny Ondrové. Jestliže při vyšetření poruchy sluchu zjistíme, že léčba léky již nenabízí naději na zlepšení, přistupujeme ke korekci sluchadlem, uvádí MUDr. Alena Ondrová. Sluchadlo je elektronická protetická pomůcka zesilující signál řeči tak, aby se dostal do oblasti zachovaného sluchu a došlo tedy opět k porozumění řeči. Adeptem na sluchadlo je tedy každý, kdo slyší, ale nerozumí. Podle tvaru rozlišujeme sluchadla závěsná a zvukovodová. Zvukovodová sluchadla jsou buď celá umístěna ve zvukovodu (tzv. kanálová), nebo zasahují i do boltce (tzv. boltcová). Závěsná sluchadla jsou za uchem zavěšena na kolénku sluchadla, od něhož je zesílený zvuk veden hadičkou k bubínku. Hadička prochází individuální tvarovkou, která je umístěna ve zvukovodu. Závěsná sluchadla mají větší rozsah a lépe se ovládají než sluchadla zvukovodová, která při manipulaci vyžadují dobrý zrak a cit v prstech. Před vlastní korekcí sluchadlem je nutné u pacienta provést vyšetření sluchu tónovým audiometrem. Toto vyšetření MEZINÁRODNÍ KONGRES Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a České společnosti pro sterilizaci pořádala nemocnice další ročník vyhledávaného mezinárodního kongresu Vysočina XI. centrální sterilizace. Vzdělávací akce byla určena pro zdravotnické pracovníky, kteří měli příležitost získat informace o novinkách ve sterilizaci nástrojů, či si vzájemně vyměnit zkušenosti s moderní sterilizační technikou. JEDEN Z POUŽÍVANÝCH typů zvukovodového sluchadla. TVAROVKA vyrobená podle tvaru ucha konkrétního pacienta. FONIATRICKÁ AMBULANCE Pondělí Úterý a Středa Kontakt: provádí ORL lékaři, a zjišťují tak práh sluchu, podle něhož se nastavuje sluchadlo. Samotný výběr a nastavení sluchadla probíhá ve dvou sezeních, obě trvají zhruba jednu hodinu, vysvětluje Alena Ondrová. Během prvního sezení lékař provede kontrolu zvukovodů a bubínků, pomocí speciálního zařízení také určí práh srozumitelnosti, což je intenzita zvuku v decibelech, při které pacient rozumí padesáti procentům prezentovaných slov. Tento práh je důležitý při stanovení výše příspěvku pojišťovny při koupi sluchadla. Při první návštěvě foniatrie také lékař provede otisk zvukovodu pacienta speciální otiskovací hmotou, podle kterého se nechá vyrobit tvarovka, aby perfektně seděla v uchu. Při druhém sezení dostane pacient již svoje sluchadlo vytvarované podle jeho zvukovodu a naučí se s ním zacházet. Po dvou měsících pak přichází pacient na kontrolu. Foniatrická ambulance nabízí sluchadla od tří výrobců, jejich cena se pohybuje od 2 700,- do ,- korun. Podle výše prahu srozumitelnosti přispívá pojišťovna částkou od 2 700,- do 5 100,- korun. Pojišťovna přispívá pouze na jedno sluchadlo. Pokud by chtěl pacient mít sluchadla v obou uších, druhé si musí zaplatit sám. Jedno sluchadlo však ve většině případů stačí. Vážení čtenáři, nemám v ruce statistiku úspěšnosti léčby v novoměstské nemocnici, ale vsadil bych boty, že je vysoká. České zdravotnictví je vyspělé, to mi nikdo nevymluví. Místní lékaři, sestry i další personál jsou, dle mých i zprostředkovaných zkušeností, většinou výborní, někteří špičkoví. Samozřejmě, z povzdálí vnímám i neduhy složitého a nákladného systému, ale o tom tato úvaha není. Tedy úspěšnost léčby. Přesto: není na všechno lék, nedá se všechno odoperovat, nepodaří se všechno zjistit včas. Zkrátka, někdy jsme bezmocní! Bezmoc je důležité téma. Bezmoci se bojíme. Přirozeně. Chceme mít svoje zdraví ve svých rukách. Případně hledáme ruce odborníka, který bude mít vše pod kontrolou. Bezmoc vnímáme jako něco nežádoucího jako neznalost, chybu, nebo slabost. Učím se vidět bezmoc i v jiném světle. Nezaleknout se jí. Nemohu nic udělat, a přitom to není rezignace. Možná je to příležitost něco zásadního objevit nebo pochopit. Je to zvláštní paradox! Přiznaná a přijatá bezmoc jakoby otevírala prostor pro naději. Nemusí být mnoho řečeno, a přesto jako bychom najednou byli s pacientem na jedné lodi, na lodi bezmoci. Tahle loď má překvapivě velkou nosnost unese utrpení! Ještě jinak viděno: Jak můžeme být na jedné lodi s bezmocným? Budeme-li také bezmocní! Vojtěch Hrouda evangelický farář a nemocniční kaplan novoměstské nemocnice Tel.: str. 5

6 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Kapitoly z historie nemocnice Sto deset dělníků s kolečky a lopatami zahájilo v roce 1937 stavbu nemocnice. Zakázky získali i místní živnostníci. Podzim roku 1937 je datován jako počátek stavby novoměstské nemocnice. Práce zemní, zednické a železobetonářské byly zadány firmě Josef Špaček z Brna. Po zahájení stavby pracovalo na staveništi asi sto deset dělníků. Práce byly namáhavé, základním nářadím totiž byly pouze lopaty, krumpáče a kolečka. Veškerá zemina byla vozena na kolečkách, jen na některých místech stavby mohly být instalovány kolejničky a vyklápěcí vozíky. Po začátku stavby byla také vyhlášena okresním výborem veřejná soutěž na dodávky ocelových zárubní, prací stolařských, zámečnických, sklenářských, dlaždičských a obkladačských. Práce za tři miliony korun byly zadány mnoha firmám z Města i okolí. Z novoměstských řemeslníků se na nich podíleli například bratři Slonkové, Karel Beranovský, Jan Šindelka, František Čepek, František Nečas a další živnostníci, často ve spolupráci s jinými, většími firmami. Práce rychle pokračovaly a provoz v nemocnici byl zahájen na sklonku roku Zahájilo ho pět lékařů sekundářů v ambulantním režimu. Nemocnice v té době měla k dispozici dva sanitní vozy. Jeden čistý a druhý pro převoz pacientů s infekčním SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ stavby nemocnice za přítomnosti hejtmana. V 60. letech byla poptávka po lékařských nástrojích v Československu tak velká, že tehdejší Chirana stačila zásobovat prakticky pouze místní odbytiště. Od té doby došlo k rozšíření portfolia i obchodních možností, a tak dnes výrobky se značkou MEDIN používají lékaři a zdravotní sestry ve více než 60 zemích celého světa. Kam dnes směřují lékařské implantáty a nástroje novoměstského MEDINU? Téměř polovinu objemu tržeb tvoří zákazníci z exportních regionů, především náročných evropských trhů. Zajímavý je také podíl produktových skupin na celkových tržbách MEDINu. Podíl traumatologie dosahuje 41 %, zakázková výroba tvoří 29 % tržeb, stomatologie 21 % a chirurgie 8 %. Nosným oborem se za posledních 20 let staly traumatologické implantáty systémy pro dlahování a hřebování kostí, které úspěšně konkurují výrobcům z USA a západní Evropy. Celkové tržby společnosti se pohybují okolo 300 mil. Kč za rok. JARO Stavba nemocnice je v plném proudu. onemocněním. Postupně, jak se dokončovala jednotlivá oddělení, přibýval počet zaměstnanců. V roce 1942 měla nemocnice již 300 lůžek a pracovalo v ní 85 zaměstnanců. Dva primáři (chirurg František Matys a internista Miloš Štursa) měli k dispozici šest sekundářů, 30 řádových sester, jednu civilní porodní asistentku a další personál. Chod nemocnice řídil Jaroslav Janovský, který měl k ruce čtyři další úředníky. NÁSTROJE Z NOVÉHO MĚSTA SLOUŽÍ LÉKAŘŮM PO CELÉM SVĚTĚ Novoměstský MEDIN firma, jejíž výrobky nejdete od Brazílie po Vietnam V Novém Městě na Moravě, pár metrů od místní nemocnice, tak sídlí společnost, která se spolupodílí na zvyšování obchodní bilance Česka a je také významným regionálním zaměstnavatelem. V současné době pracuje v MEDI- NU více než 400 lidí. str. 6

7 KVĚTEN otázek pro Mgr. Evu Litochlebovou, staniční sestru ARO 1. Co je hlavním úkolem staniční sestry na ARO? Podílím se na plynulém chodu oddělení a ambulance bolesti. Zajišťuji materiální a lékové zásobení, opravy a kontroly přístrojů, řídím nelékařský personál a veškerou administrativu s tím spojenou. 2. Na našem oddělení používáme úspěšně bazální stimulaci. O co vlastně jde a jak pomáhá pacientům? Je to velmi uznávaný koncept v evropských zemích. Používá se u postižených a těžce nemocných lidí, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Nemocnému nabízí jasné, cílené a známe stimuly související s jeho okolím. Napomáhá uvědomovat si hranice svého těla, vnímat sama sebe, uvědomovat si své okolí, orientovat se v něm a vnímat přítomnost jiného člověka. Nemocný je pro nás rovnocenným partnerem a sám si určuje, který impuls příjme a bude na něj reagovat. S bazální stimulací se na našem pracovišti pracuje déle jak pět let. V letošním roce se nám podařilo proškolit skoro všechny nelékařské pracovníky a získat certifikát proškoleného zařízení pracujícího s konceptem bazální stimulace. 3. Na ARO řešíme pacienty na hranici života a smrti. Jak moc je těžké se s tím vypořádat? Žádné začátky nejsou lehké, a když nastoupí mladý člověk bez zkušeností na takovéhle oddělení, není to jednoduché. Časem si na běžné věci a činnosti většinou zvykne. I když jsou občas zážitky, které ve mně nějakou dobu zůstávají. Pak si pustím třeba nějaký pěkný film, přečtu knihu nebo vyrazím do přírody. EVA LITOCHLEBOVÁ se svým synovcem. ŽIVOTOPIS Mgr. Eva Litochlebová 2004 maturita Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou bakalářský obor Všeobecná sestra UP v Olomouci, v rámci studia 4 měsíce praxe a studia v Rakousku a Německu od srpna 2007 sestra u lůžka na ARO Nemocnice Nové Město na Moravě magisterský obor Ošetřovatelská péče v gerontologii Masarykovy univerzity Brno od června 2010 staniční sestra na ARO Pochází z Velké Bíteše, je vdaná a má dvě starší sestry. 4. Jaký je můj nejsmutnější zážitek z práce? Na smutné zážitky se snažím nemyslet. Nejtěžší vždy je, když se nám nepodaří zachránit hlavně mladého člověka, který měl mít ještě dlouhá léta života před sebou. Také není jednoduché, když máme nějakého pacienta u nás delší dobu, provádí se u něj nepřetržitá, náročná péče, a nakonec se stejně nedokáže zachránit. To si pak ale říkám, že už mu je dobře. Je pravda, že od té doby, co jsem staniční sestrou, už netrávím tolik času u lůžka pacienta. Nemám proto možnost se s našimi nemocnými tolik sblížit a jejich odchod tolik prožívat. 5. A naopak, co mě v práci v poslední době potěšilo, rozesmálo? Vždy nás všechny těší, když se pacient po dlouhém pobytu v nemocnici dostane domů, po čase se přijde za námi podívat a my tak víme, jak se mu daří, a jaké pokroky v domácím prostředí udělal. Dokáže mě potěšit kreativita mých kolegů, s kterými se také ráda zasměji. Řekla bych, že každý den je důvod se zasmát, a tak když se nesměji, aspoň se usmívám. 6. Jaká je moje nejoblíbenější kniha a film? Nemám žádnou nejoblíbenější knihu. Pokud nepočítám odbornou literaturu, tak jsem ani žádnou knihu nečetla dvakrát. Čas od času čtu jednu knihu za druhou a to pak nejsem schopná dělat nic jiného než číst. Mám ráda české filmy, na které také chodím často do kina. 7. Jak si představuji svoji dovolenou snů? Tak tři týdny v kuse kombinovat lenošení s knihou v ruce a neomezený spánek spolu s turistikou a cyklistikou. 8. Které místo v Česku mám nejraději? Vysočinu, domov. 9. Můj největší sportovní výkon v životě? Asi účast na cyklistických závodech, kde si říkám, že si pojedu turisticky, ale atmosféra mě vždycky strhne. 10. Jak a kde si nejlépe odpočinu po náročné službě? Na výletě v přírodě, na kole nebo na vycházce. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Pacienti a návštěvníci novoměstské nemocnice mohou navštívit výstavu fotografií, která nabízí pohledy na krásy čtyřech partnerských regionů Kraje Vysočina. Dvacet pět velkoformátových fotografiíe je vystaveno u recepce chirurgického pavilonu a v čekárně nového pavilonu interních oborů. str. 7

8 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE KVĚTEN 2012 Pohled z heliportu na Nové Město na Moravě. Heliport slouží již deset let Před vybudováním přistávací plochy na střeše chirurgie musely vrtulníky přistávat na vymezené části parkoviště před areálem nemocnice. To komplikovalo transport pacientů, kteří museli překonávat vzdálenost mezi nemocnicí a provizorní přistávací plochou v sanitce. Přistávací plocha zabírala více jak čtvrtinu celkové plochy parkoviště. Nyní pacienta k vrtulníku vyveze pohodlně výtah, který vyjede až na úroveň plochy heliportu. Komfortnější je i samotné předávání pacienta mezi ošetřujícím nemocničním lékařem a doktorem doprovázejícím nemocného v helikoptéře. Pacienta si mohou v klidu předat v prostoru nemocnice, a ne venku mezi vrtulníkem a sanitkou. Přistávací plocha heliportu leží v nadmořské výšce 623 metrů nad mořem a spadá pod dikci ÚCL (Úřad pro civilní letectví). Povolená nosnost plochy je 3,5 tuny. Betonová přistávací deska má průměr 19,5 metru, celkový průměr heliportu včetně krajových ocelových roštů je 26,5 metru. O správu heliportu se starají pracovníci oddělení údržby novoměstské nemocnice, kteří zajišťují jednak technickou údržbu heliportu a výtahu, jednak drží nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pohotovost. V případě, že jim dispečink záchranné služby nahlásí přistání helikoptéry, jsou schopni během několika minut připravit heliport k přistání a transportu pacienta. V průměru přistává vrtulník na nemocničním heliportu třikrát týdně. Přistání vrtulníku na nemocničním heliportu. Výtah, který vyjede až na úroveň plochy. Nový pavilon interních oborů. Takto vidí nemocnici pilot vrtulníku. Obsluha heliportu. str. 8 Noviny novoměstské nemocnice, vydává Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání NEMOCNICE SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 576, 27401 SLANÝ, IČO: 00875295 Dříve vyslovené přání Zpracoval: Schválil: Jiřina Sirová hlavní sestra nemocnice MUDr. Jiří Šimák ředitel nemocnice Platnost od: 1.9.2014

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Pracovní den perioperační sestry na traumatologickém sále. Ladislava Poppová, Pavla Píšová COSS FN HK Září 2014

Pracovní den perioperační sestry na traumatologickém sále. Ladislava Poppová, Pavla Píšová COSS FN HK Září 2014 Pracovní den perioperační sestry na traumatologickém sále Ladislava Poppová, Pavla Píšová COSS FN HK Září 2014 Rozdělení sálů COS ve FN HK jsou rozděleny podle oborů: Kardiochirurgie Chirurgie Urologie

Více

Projekty ukončené do roku 2013

Projekty ukončené do roku 2013 Projekty ukončené do roku 2013 Název projektu, operační Stručný popis Cílový uživatel Operační Výdaje projektu v tis. Podíl MSK v tis. Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA Předpokládané zahájení provozu listopad 2018 Zpracovali: Ing. Lukáš Beránek, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Ludmila Novotná, Mgr. Jana Pokorná, grafická úprava: Bc. Eliška Beránková,

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3

Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3 Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3 Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více