NOVINY EMERGENCY. Začíná stavba NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY EMERGENCY. Začíná stavba NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Začíná stavba EMERGENCY Některé ambulance se přestěhují V těchto dnech začíná v areálu nemocnice další přestavba, jejímž cílem jsou kvalitnější a efektivnější služby poskytované našim pacientům. U vstupní části hlavního chirurgického pavilonu začnou stavbaři budovat akutní příjem známý častěji pod mezinárodně užívaným názvem Emergency. Ten by měl v naší nemocnici začít fungovat během měsíce listopadu a zcela zásadně změní vstup pacientů do nemocnice. Urgentní příjem bude hlavním místem v nemocnici, kam bude přicházet každý akutně nemocný pacient, bez ohledu na jeho potíže a zda přijede sám či sanitou, mimo pacientek gynekologicko-porodnického oddělení a dětských pacientů s nechirurgickou diagnozou. Zde na něj bude čekat tým odborníků, který po vyšetření a zahájení léčby rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizován. Může ale také třeba jít domů, nebo být převezen do některého specializovaného centra. Kvalitní odborná péče by se měla dostat pacientovi velmi rychle po tom, co vstoupí do naší nemocnice, vysvětlil primář ARO MUDr. Dušan Mach. Pokračování na str. 2 OBSAH: Otevřena cerebrovaskulární poradna str. 2 Práva pacientů v nové právní úpravě str. 3 Pomoc pro pacienty s poruchou sluchu str. 5 Kapitoly z historie naší nemocnice str otázek pro Evu Litochlebovou str. 7 TOTO VYDÁNÍ VÁM PŘINÁŠÍ: NEMOCNICE OTEVŘELA RODINNÉ POKOJE Od března jsou v nemocnici k dispozici dva nové rodinné pokoje. Rodinný pokoj nemocnice provozovala společně s Hospicovým hnutím již na Buchtově kopci. Pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stavu, tedy lidem umírajícím, ale také jejich blízkým, kteří nemají možnost postarat se o umírajícího doma, vysvětluje Petr Havlíček, ředitel Hospicového hnutí Vysočina. Čtěte rozhovor na str. 4 Heliport slouží již deset let Před deseti lety poprvé přistál na heliportu na střeše chirurgického pavilonu vrtulník. Od té doby zažila přistávací plocha stovky přistání a vzletů a slouží tak k lepšímu komfortu při transportu pacientů. Heliport byl vybudován během rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů v nemocnici, který se opravoval v letech 1996 až 2004 a zkušební provoz heliportu byl zahájen v roce Více na str. 8 Optika Pavlína Veselská 6/7 Žďár nad Sázavou

2 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE EDITORIAL Vážení čtenáři, přišlo jaro a mimo jiné přineslo s sebou tolik diskutovanou další část zdravotní reformy v podobě balíčku legislativních změn. Jak jsme slíbili, budeme i na stránkách těchto novin pravidelně přinášet informace o nové právní úpravě, zejména té části, která se týká práv pacientů. Informace pro Vás jsou také k dispozici na našich webových stránkách v sekci informace pro pacienty, kde je uvedeno vše potřebné k nové právní úpravě. Pokud zde nenajdete odpověď na to, co Vás zajímá, můžete nás samozřejmě, a nejlépe prostřednictvím webových stránek, kontaktovat. Nová právní úprava, jak je v této době běžným zvykem, není vždy jednoznačná. Některá ustanovení již v této chvíli činí výkladové problémy, ale v každém případě se budeme každému Vašemu dotazu věnovat a pokusíme se najít řešení. Naše noviny jsou určeny pro Vás a my v dalších vydáních rádi napíšeme o všem, co Vás ze zákulisí nemocnice zajímá.těšíme se na další spolupráci s Vámi. Krásné jarní dny přeje JUDr. Věra Palečková ředitelka Začíná stavba EMERGENCY Pokračování ze str. 1 Urgentní příjem bude umístěn v pavilonu chirurgických oborů nemocnice s bezbariérovým přístupem (bude v místech, kde je dnes přes mostek vstup k ortopedické, urologické ambulanci a ambulanci bolesti). Emergency bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi urgentních příjmů výrazně označen a bude mít přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky, bude v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní části bude zajištěna stálá služba dvou lékařů, jednoho chirurga a jednoho internisty. K dispozici zde bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO. V souvislosti s budováním Emergency budou přestěhovány i některé ambulance. Přesuny se dotknou ambulancí ortopedické, urologické, psychologické, odborné chirurgické, ORL ambulance a ambulance bolesti. Protože některé ambulance budou muset kvůli stavební úpravám změnit své umístění během budování Emergency dvakrát, doporučujeme pacientům sledovat webové stránky nemocnice, kde budou vždy včas a podrobně informováni, kde ambulance najdou. Stavební práce na vybudování Emergency budou stát asi deset milionů korun a budou uhrazeny z prostředků Kraje Vysočina. KRÁTCE Z NEMOCNICE Předporodní kurz pro těhotné Další bezplatný kurz pro nastávající maminky připravilo porodnické oddělení novoměstské nemocnice. Informační kurz skládající se z teoretické i praktické části proběhne v pondělí 7. května od hodin u porodního sálu. Kurz vedou porodní asistentky a odborní lékaři. Protetika se přestěhovala Protetika se od poloviny měsíce dubna přestěhovala do nových prostor v prvním patře budovy dopravy č. 14 (budova u spodního výjezdu z areálu nemocnice). Provozní doba je v pondělí od do hodin a ve středu od do KDE NYNÍ NAJDETE PŘESUNUTÉ AMBULANCE Urologická ambulance 1. podzemní podlaží chir. pavilonu (dříve ambulance ORL) Ortopedická ambulance 3. nadzemní podlaží chir. pavilonu (vedle oddělení ortopedie) ORL ambulance 1. nadzemní podlaží, dětské oddělení (dříve psycholog + duchovní služba) Ambulance bolesti 1. nadzemní podlaží LSPP (výjezd z areálu nemocnice) Psychologická ambulance 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (dříve logopedie) Logopedická ambulance 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (pouze změna místnosti) Připojení k internetu již v celé nemocnici V prostorách všech lůžkových pavilonů a čekáren ambulancí je nyní možnost využít bezplatného připojení k internetu prostřednictvím volně přístupné bezdrátové sítě hotspot. Internet je možné také bezplatně využít v internetovém kiosku na recepci chirurgického pavilonu, ve studovně lékařské knihovny a pro malé pacienty také v herně dětského oddělení. Otevřena cerebrovaskulární poradna Neurologické oddělení otvírá 12.dubna cerebrovaskulární poradnu. Ambulance bude fungovat v přízemí zrekonstruovaného pavilonu interních oborů. Lékař specialista zde bude k dispozici vždy ve čtvrtek od 9. do 11. hodiny. Objednat se je možné na základě doporučení praktického lékaře na telefonním čísle Poradna se zabývá zejména sekundární prevencí cévních mozkových příhod a je určena pro pacienty s prodělanou mozkovou příhodou či přechodnou mozkovou nedostatečností (tranzitorní ischemickou atakou) v posledním půl roce. Dále je cílena ke sledování pacientů po chirurgických či intervenčních zákrocích na přívodných mozkových tepnách. str. 2

3 KVĚTEN 2012 Nový zákon posiluje práva pacientů Již několik dnů (od. 1. dubna) platí ve zdravotnictví nový zákon o zdravotních službách, který nahradil již zastaralý zákon o péči o zdraví lidu z šedesátých let minulého století. Nová právní úprava zcela zásadním způsobem posiluje práva pacientů. Je kladen velký důraz na informovanost. Důsledné poučení pacienta o zdravotním stavu, o navrženém léčebném postupu, alternativách léčby včetně rizicích zdravotního výkonu patří k neopomenutelným právům každého pacienta, kterému je poskytována zdravotní péče. Pacient má právo vzdát se podání těchto informací a může také za sebe určit osobu, které budou všechny potřebné informace sděleny. Důležité informace související s poskytováním zdravotní péče musí být uvedeny ve vnitřním řádu zdravotnického zařízení, které poskytuje lůžkovou nebo jednodenní péči. Vnitřní řád naší nemocnice je pro naše pacienty uveden na webových stránkách nemocnice v sekci Informace pro pacienty. Každý hospitalizovaný má také možnost se seznámit s tímto dokumentem přímo na lůžkovém oddělení. Vnitřní řád poskytuje velmi podrobné informace o všech základních právech pacientů, která jsou respektována zdravotnickými pracovníky při poskytování zdravotní péče. Dále poskytuje praktické informace pro případ hospitalizace a uvádí také povinnosti pacientů, které musí být dodržovány v zájmu bezproblémového poskytování zdravotních služeb. Na našich webových stránkách nabízíme také zákonným zástupcům nezletilých pacientů vzor plné moci, kterou budeme akceptovat pro případy, kdy nový zákon vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců. Jedním z nových práv pacienta je právo na respektování jeho dříve vysloveného přání, které bylo učiněno způsobem stanoveným v zákoně. Dříve vyslovené přání je písemně sepsaná vůle pacienta, ve které se stanoví, jak mají lékaři postupovat v případě, kdy pacient nebude schopný komunikace. Vzhledem k rychlému pokroku v medicíně je platnost dříve vysloveného přání omezena na 5 let. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí a to lékařem v oboru všeobecného praktického lékařství (registrující lékař) nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Tento písemný dokument musí být opatřen úředně ověřeným podpisem pacienta. Dříve vyslovené přání může být také učiněno při hospitalizaci pacienta, zaznamenává se do zdravotnické dokumentace s podpisem pacienta, lékaře a svědka. Důležitou skutečností je, že vůle pacienta nemůže být respektována, pokud nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti například odpojení pacienta od přístroje nebo jiné ukončení života pacienta lékařem. Tento nový institut tedy nelegalizuje euthanázii. V příštím vydání našich novin Vás seznámíme s dalšími právy pacientů při poskytování zdravotní péče. OPERACE OČNÍCH VÍČEK Nejčastěji žádaným operačním zákrokem očního oddělení novoměstské nemocnice je plastická operace očních víček. Operaci předchází vyšetření očním lékařem v ambulanci, kdy je pacient informován o podrobnostech zákroku. Poté následuje už jen stanovení termínu operace, která se provádí v místním znecitlivění. Pokud jde o kosmetický zákrok, hradí si operaci sám pacient. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách nemocnice. Před operací Po operaci str. 3

4 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Pomáháme nemocným prožít poslední dny života s jejich blízkými Rozhovor s ředitelem Hospicového hnutí Vysočina Petrem Havlíčkem Co je vlastně Hospicové hnutí? Hospicové hnutí Vysočina je občanské sdružení, v této chvíli čtyřicetičlenné, založené již v roce 2000 s od začátku jasně profilovaným cílem a posláním, které v podstatě definovali již sami jeho zakladatelé. Tímto cílem a posláním je v rámci naší prioritní činnosti, kterou je domácí hospicová péče, umožnit nemocnému prožít poslední období života v prostředí domova a mezi svými nejbližšími. Těm pak nabízet všestrannou oporu a pomáhat jim zvládat jejich starosti, péči a následně i zármutek po smrti blízkého člověka. Uvedený cíl se za těch 12 let nezměnil a bohužel, nezměnil se příliš ani fakt, že domácí hospicová péče stále není legislativně zakotvena, a že není možné pro naši činnost dosáhnout smluv se zdravotními pojišťovnami. To jsou dvě brzdy, které spolu se zhoršující se ekonomickou situací působí výrazné potíže a kalí vyhlídky do dalších let. Jaké konkrétně zajišťujete a nabízíte služby? Naší hlavní činností je domácí hospicová péče spočívající v odlehčení fyzické i psychické zátěže rodiny, která se stará o terminálně nemocného pacienta doma a její součástí je i zajištění kvalifikované zdravotnické péče naší zdravotní sestrou. Nabízíme také dva rodinné pokoje, tedy formu hospicové péče, jež je nabídkou pro rodinu umírajícího pacienta, která s ním chce být v jeho posledních dnech, ale nemá možnost se o něho postarat doma. Poskytujeme také další služby jako je Poradna Alej, domácí zdravotní péče či odlehčovací služby. Podrobnosti o našich službách lze najít na našich webových stránkách Mimo tyto klasické sociální a zdravotní služby provozujeme ještě v obou střediscích půjčovnu zdravotnických pomůcek a úspěšně a dlouhodobě zajišťujeme dobrovolnickou činnost v blízkých PETR HAVLÍČEK sociálních a zdravotnických zařízeních, v nichž navštěvujeme seniory nebo dlouhodobě nemocné. Kolik lidí v Hospicovém hnutí pracuje a jakou mají kvalifikaci? Celkově je nás momentálně 13, z toho osm ve středisku v Novém Městě a pět v našem druhém středisku v Jihlavě. Rozdělení profesí vypadá takto máme 1 sociální pracovnici, 5 pracovníků v sociálních službách a 4 zdravotnické pracovníky. Vedení a administrativu zajišťujeme ve třech lidech, z toho dva pracují na poloviční úvazek. S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí, kolika lidem ročně pomáháte? Nejfrekventovanější službou jsou naše půjčovny, kde ročně uspokojíme průměrně kolem stovky žadatelů. Pak je to naše hlavní služba domácí hospicová péče a tam se počty našich klientů pohybují mezi 30 až 40 ročně. Po letošním navýšení kapacity předpokládáme zvýšení počtu klientů až k číslu 50. Na rodinném pokoji na Buchtově kopci byl roční počet klientů mezi V souvislosti s tím, že pokoje budou nyní dva a přímo v areálu nemocnice, počítáme zde samozřejmě s razantním nárůstem počtu klientů. Prostřednictvím poradny Alej se na nás obrací průměrně osob ročně. A v našich doplňkových odlehčovacích službách se zatím počet klientů pohybuje mezi 10 15, zde další růst neplánujeme, protože chceme naše kapacity využívat především v rámci domácí hospicové péče. Takže vidíte, že to jsou lidé s rozmanitými potřebami, na které se vždy snažíme reagovat nabídkou naší pomoci. V březnu byly v nemocnici uvedeny do provozu dva rodinné pokoje. Jak péče v nich vypadá, kdo se o pacienta stará a kolik tato služba stojí? Rodinné pokoje jsou určeny stejné cílové skupině jako domácí hospicová péče, tedy pacientům v terminálním stádiu nemoci a zároveň osobám, které tyto nemocné doprovázejí a starají se o ně, nemají však z časových, prostorových nebo jiných důvodů možnost starat se o svého blízkého v jeho domácím prostředí, ale chtějí mu při tom zůstat nablízku. A právě tuto možnost jim rodinné pokoje nabízejí. Nemocný je na lůžku v tomto rodinném pokoji a potřebnou zdravotnickou péči mu poskytuje zdravotnický personál nemocnice. A tento pokoj je vybaven tak, že po celý čas v něm může být s pacientem přítomen jeho blízký, který je zde důležitý ne jako ten, kdo se o něj stará, ale jako ten, kdo je v těchto těžkých chvílích nemocnému po boku.. Naši pracovníci pak poskytují sociální složku péče, a to nejen pacientovi, ale i doprovázejícím, kteří ji často potřebují a využívají víc než pacienti samotní. Součástí práce těchto našich lidí je i postarání se o tělo zesnulého a pomoc se zařízením prvních potřebných kroků po úmrtí pacienta. To samozřejmě vždy podle zájmu rodiny. Za pobyt na rodinném pokoji se budou platit takovéto ceny: denní taxa za jeden den pobytu nemocného na rodinném pokoji je 200 korun. V případě, že se délka pobytu protáhne na více než 15 dnů, snižuje se poplatek na 100 korun. Doprovázející platí 100 korun denně plus navíc eventuální náklady na stravu, pokud si ji dotyčný objedná. Původně byly rodinné pokoje na Buchtově kopci, v čem je výhoda přesunu do areálu nemocnice? Výhoda je zde jedna veliká, a tou je dostupnost. Buchtův kopec nabízel sice krásné přírodní prostředí, ale bylo to vykoupeno určitou odloučeností a vzdáleností od důležitých uzlů v regionu. Já věřím, že časem se projeví ještě další výhoda nového umístění rodinných pokojů, a to, že pokoje budou blízko primářům, lékařům i zdravotním sestrám jiných oddělení v nemocnici, a dojde tak k dalšímu posunu v poznání hospicové péče jako takové, v jejím pochopení a pozitivním přístupu k ní. Ať už jde o hospicovou péči v podobě péče na rodinném pokoji, tak i v její čisté klasické domácí podobě. V soutěži Sestra roku 2011 získala ocenění vaše spolupracovnice Helena Nosková. Čemu se u vás věnuje? Vnímáte její ocenění také jako ocenění vaší práce? Helena Nosková je naší nejzkušenější zdravotní sestrou, která se práci s našimi klienty věnuje již šestým rokem. A jak při předávání ceny řekla, chápe ona sama, a my samozřejmě s ní, že toto ocenění je odměnou práce celého Hospicového hnutí. Současně je takováto událost bezesporu přínosem i z pohledu přiblížení naší služby nejen laické, ale i odborné veřejnosti. A dovolte mi připojit ještě i informaci o jiném našem letošním úspěchu. Cenu Křesadlo 2011, určené nejlepším dobrovolníkům, získala v Kraji Vysočina Ludmila Fousková, pro změnu naše nejzkušenější dobrovolnice. Takovéto úspěchy jsou určitě dobrou motivací do další práce. Doufám, že na ně navážeme i při řešení stále složitější ekonomické situace, a budeme tak moci nerušeně pokračovat v naší činnosti. str. 4

5 KVĚTEN 2012 Pomoc pro pacienty se sluchovou vadou foniatrie SLOUPEK NEMOCNIČNÍHO KAPLANA Asi každý z nás zažil setkání s někým, kdo špatně slyší. Většinou jde o naše blízké, starší lidi, rodiče, babičky a dědečky. Pomoc těmto lidem nabízí foniatrická ambulance novoměstské nemocnice pod vedením lékařky MUDr. Aleny Ondrové. Jestliže při vyšetření poruchy sluchu zjistíme, že léčba léky již nenabízí naději na zlepšení, přistupujeme ke korekci sluchadlem, uvádí MUDr. Alena Ondrová. Sluchadlo je elektronická protetická pomůcka zesilující signál řeči tak, aby se dostal do oblasti zachovaného sluchu a došlo tedy opět k porozumění řeči. Adeptem na sluchadlo je tedy každý, kdo slyší, ale nerozumí. Podle tvaru rozlišujeme sluchadla závěsná a zvukovodová. Zvukovodová sluchadla jsou buď celá umístěna ve zvukovodu (tzv. kanálová), nebo zasahují i do boltce (tzv. boltcová). Závěsná sluchadla jsou za uchem zavěšena na kolénku sluchadla, od něhož je zesílený zvuk veden hadičkou k bubínku. Hadička prochází individuální tvarovkou, která je umístěna ve zvukovodu. Závěsná sluchadla mají větší rozsah a lépe se ovládají než sluchadla zvukovodová, která při manipulaci vyžadují dobrý zrak a cit v prstech. Před vlastní korekcí sluchadlem je nutné u pacienta provést vyšetření sluchu tónovým audiometrem. Toto vyšetření MEZINÁRODNÍ KONGRES Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a České společnosti pro sterilizaci pořádala nemocnice další ročník vyhledávaného mezinárodního kongresu Vysočina XI. centrální sterilizace. Vzdělávací akce byla určena pro zdravotnické pracovníky, kteří měli příležitost získat informace o novinkách ve sterilizaci nástrojů, či si vzájemně vyměnit zkušenosti s moderní sterilizační technikou. JEDEN Z POUŽÍVANÝCH typů zvukovodového sluchadla. TVAROVKA vyrobená podle tvaru ucha konkrétního pacienta. FONIATRICKÁ AMBULANCE Pondělí Úterý a Středa Kontakt: provádí ORL lékaři, a zjišťují tak práh sluchu, podle něhož se nastavuje sluchadlo. Samotný výběr a nastavení sluchadla probíhá ve dvou sezeních, obě trvají zhruba jednu hodinu, vysvětluje Alena Ondrová. Během prvního sezení lékař provede kontrolu zvukovodů a bubínků, pomocí speciálního zařízení také určí práh srozumitelnosti, což je intenzita zvuku v decibelech, při které pacient rozumí padesáti procentům prezentovaných slov. Tento práh je důležitý při stanovení výše příspěvku pojišťovny při koupi sluchadla. Při první návštěvě foniatrie také lékař provede otisk zvukovodu pacienta speciální otiskovací hmotou, podle kterého se nechá vyrobit tvarovka, aby perfektně seděla v uchu. Při druhém sezení dostane pacient již svoje sluchadlo vytvarované podle jeho zvukovodu a naučí se s ním zacházet. Po dvou měsících pak přichází pacient na kontrolu. Foniatrická ambulance nabízí sluchadla od tří výrobců, jejich cena se pohybuje od 2 700,- do ,- korun. Podle výše prahu srozumitelnosti přispívá pojišťovna částkou od 2 700,- do 5 100,- korun. Pojišťovna přispívá pouze na jedno sluchadlo. Pokud by chtěl pacient mít sluchadla v obou uších, druhé si musí zaplatit sám. Jedno sluchadlo však ve většině případů stačí. Vážení čtenáři, nemám v ruce statistiku úspěšnosti léčby v novoměstské nemocnici, ale vsadil bych boty, že je vysoká. České zdravotnictví je vyspělé, to mi nikdo nevymluví. Místní lékaři, sestry i další personál jsou, dle mých i zprostředkovaných zkušeností, většinou výborní, někteří špičkoví. Samozřejmě, z povzdálí vnímám i neduhy složitého a nákladného systému, ale o tom tato úvaha není. Tedy úspěšnost léčby. Přesto: není na všechno lék, nedá se všechno odoperovat, nepodaří se všechno zjistit včas. Zkrátka, někdy jsme bezmocní! Bezmoc je důležité téma. Bezmoci se bojíme. Přirozeně. Chceme mít svoje zdraví ve svých rukách. Případně hledáme ruce odborníka, který bude mít vše pod kontrolou. Bezmoc vnímáme jako něco nežádoucího jako neznalost, chybu, nebo slabost. Učím se vidět bezmoc i v jiném světle. Nezaleknout se jí. Nemohu nic udělat, a přitom to není rezignace. Možná je to příležitost něco zásadního objevit nebo pochopit. Je to zvláštní paradox! Přiznaná a přijatá bezmoc jakoby otevírala prostor pro naději. Nemusí být mnoho řečeno, a přesto jako bychom najednou byli s pacientem na jedné lodi, na lodi bezmoci. Tahle loď má překvapivě velkou nosnost unese utrpení! Ještě jinak viděno: Jak můžeme být na jedné lodi s bezmocným? Budeme-li také bezmocní! Vojtěch Hrouda evangelický farář a nemocniční kaplan novoměstské nemocnice Tel.: str. 5

6 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE Kapitoly z historie nemocnice Sto deset dělníků s kolečky a lopatami zahájilo v roce 1937 stavbu nemocnice. Zakázky získali i místní živnostníci. Podzim roku 1937 je datován jako počátek stavby novoměstské nemocnice. Práce zemní, zednické a železobetonářské byly zadány firmě Josef Špaček z Brna. Po zahájení stavby pracovalo na staveništi asi sto deset dělníků. Práce byly namáhavé, základním nářadím totiž byly pouze lopaty, krumpáče a kolečka. Veškerá zemina byla vozena na kolečkách, jen na některých místech stavby mohly být instalovány kolejničky a vyklápěcí vozíky. Po začátku stavby byla také vyhlášena okresním výborem veřejná soutěž na dodávky ocelových zárubní, prací stolařských, zámečnických, sklenářských, dlaždičských a obkladačských. Práce za tři miliony korun byly zadány mnoha firmám z Města i okolí. Z novoměstských řemeslníků se na nich podíleli například bratři Slonkové, Karel Beranovský, Jan Šindelka, František Čepek, František Nečas a další živnostníci, často ve spolupráci s jinými, většími firmami. Práce rychle pokračovaly a provoz v nemocnici byl zahájen na sklonku roku Zahájilo ho pět lékařů sekundářů v ambulantním režimu. Nemocnice v té době měla k dispozici dva sanitní vozy. Jeden čistý a druhý pro převoz pacientů s infekčním SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ stavby nemocnice za přítomnosti hejtmana. V 60. letech byla poptávka po lékařských nástrojích v Československu tak velká, že tehdejší Chirana stačila zásobovat prakticky pouze místní odbytiště. Od té doby došlo k rozšíření portfolia i obchodních možností, a tak dnes výrobky se značkou MEDIN používají lékaři a zdravotní sestry ve více než 60 zemích celého světa. Kam dnes směřují lékařské implantáty a nástroje novoměstského MEDINU? Téměř polovinu objemu tržeb tvoří zákazníci z exportních regionů, především náročných evropských trhů. Zajímavý je také podíl produktových skupin na celkových tržbách MEDINu. Podíl traumatologie dosahuje 41 %, zakázková výroba tvoří 29 % tržeb, stomatologie 21 % a chirurgie 8 %. Nosným oborem se za posledních 20 let staly traumatologické implantáty systémy pro dlahování a hřebování kostí, které úspěšně konkurují výrobcům z USA a západní Evropy. Celkové tržby společnosti se pohybují okolo 300 mil. Kč za rok. JARO Stavba nemocnice je v plném proudu. onemocněním. Postupně, jak se dokončovala jednotlivá oddělení, přibýval počet zaměstnanců. V roce 1942 měla nemocnice již 300 lůžek a pracovalo v ní 85 zaměstnanců. Dva primáři (chirurg František Matys a internista Miloš Štursa) měli k dispozici šest sekundářů, 30 řádových sester, jednu civilní porodní asistentku a další personál. Chod nemocnice řídil Jaroslav Janovský, který měl k ruce čtyři další úředníky. NÁSTROJE Z NOVÉHO MĚSTA SLOUŽÍ LÉKAŘŮM PO CELÉM SVĚTĚ Novoměstský MEDIN firma, jejíž výrobky nejdete od Brazílie po Vietnam V Novém Městě na Moravě, pár metrů od místní nemocnice, tak sídlí společnost, která se spolupodílí na zvyšování obchodní bilance Česka a je také významným regionálním zaměstnavatelem. V současné době pracuje v MEDI- NU více než 400 lidí. str. 6

7 KVĚTEN otázek pro Mgr. Evu Litochlebovou, staniční sestru ARO 1. Co je hlavním úkolem staniční sestry na ARO? Podílím se na plynulém chodu oddělení a ambulance bolesti. Zajišťuji materiální a lékové zásobení, opravy a kontroly přístrojů, řídím nelékařský personál a veškerou administrativu s tím spojenou. 2. Na našem oddělení používáme úspěšně bazální stimulaci. O co vlastně jde a jak pomáhá pacientům? Je to velmi uznávaný koncept v evropských zemích. Používá se u postižených a těžce nemocných lidí, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Nemocnému nabízí jasné, cílené a známe stimuly související s jeho okolím. Napomáhá uvědomovat si hranice svého těla, vnímat sama sebe, uvědomovat si své okolí, orientovat se v něm a vnímat přítomnost jiného člověka. Nemocný je pro nás rovnocenným partnerem a sám si určuje, který impuls příjme a bude na něj reagovat. S bazální stimulací se na našem pracovišti pracuje déle jak pět let. V letošním roce se nám podařilo proškolit skoro všechny nelékařské pracovníky a získat certifikát proškoleného zařízení pracujícího s konceptem bazální stimulace. 3. Na ARO řešíme pacienty na hranici života a smrti. Jak moc je těžké se s tím vypořádat? Žádné začátky nejsou lehké, a když nastoupí mladý člověk bez zkušeností na takovéhle oddělení, není to jednoduché. Časem si na běžné věci a činnosti většinou zvykne. I když jsou občas zážitky, které ve mně nějakou dobu zůstávají. Pak si pustím třeba nějaký pěkný film, přečtu knihu nebo vyrazím do přírody. EVA LITOCHLEBOVÁ se svým synovcem. ŽIVOTOPIS Mgr. Eva Litochlebová 2004 maturita Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou bakalářský obor Všeobecná sestra UP v Olomouci, v rámci studia 4 měsíce praxe a studia v Rakousku a Německu od srpna 2007 sestra u lůžka na ARO Nemocnice Nové Město na Moravě magisterský obor Ošetřovatelská péče v gerontologii Masarykovy univerzity Brno od června 2010 staniční sestra na ARO Pochází z Velké Bíteše, je vdaná a má dvě starší sestry. 4. Jaký je můj nejsmutnější zážitek z práce? Na smutné zážitky se snažím nemyslet. Nejtěžší vždy je, když se nám nepodaří zachránit hlavně mladého člověka, který měl mít ještě dlouhá léta života před sebou. Také není jednoduché, když máme nějakého pacienta u nás delší dobu, provádí se u něj nepřetržitá, náročná péče, a nakonec se stejně nedokáže zachránit. To si pak ale říkám, že už mu je dobře. Je pravda, že od té doby, co jsem staniční sestrou, už netrávím tolik času u lůžka pacienta. Nemám proto možnost se s našimi nemocnými tolik sblížit a jejich odchod tolik prožívat. 5. A naopak, co mě v práci v poslední době potěšilo, rozesmálo? Vždy nás všechny těší, když se pacient po dlouhém pobytu v nemocnici dostane domů, po čase se přijde za námi podívat a my tak víme, jak se mu daří, a jaké pokroky v domácím prostředí udělal. Dokáže mě potěšit kreativita mých kolegů, s kterými se také ráda zasměji. Řekla bych, že každý den je důvod se zasmát, a tak když se nesměji, aspoň se usmívám. 6. Jaká je moje nejoblíbenější kniha a film? Nemám žádnou nejoblíbenější knihu. Pokud nepočítám odbornou literaturu, tak jsem ani žádnou knihu nečetla dvakrát. Čas od času čtu jednu knihu za druhou a to pak nejsem schopná dělat nic jiného než číst. Mám ráda české filmy, na které také chodím často do kina. 7. Jak si představuji svoji dovolenou snů? Tak tři týdny v kuse kombinovat lenošení s knihou v ruce a neomezený spánek spolu s turistikou a cyklistikou. 8. Které místo v Česku mám nejraději? Vysočinu, domov. 9. Můj největší sportovní výkon v životě? Asi účast na cyklistických závodech, kde si říkám, že si pojedu turisticky, ale atmosféra mě vždycky strhne. 10. Jak a kde si nejlépe odpočinu po náročné službě? Na výletě v přírodě, na kole nebo na vycházce. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Pacienti a návštěvníci novoměstské nemocnice mohou navštívit výstavu fotografií, která nabízí pohledy na krásy čtyřech partnerských regionů Kraje Vysočina. Dvacet pět velkoformátových fotografiíe je vystaveno u recepce chirurgického pavilonu a v čekárně nového pavilonu interních oborů. str. 7

8 NOVINY NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE KVĚTEN 2012 Pohled z heliportu na Nové Město na Moravě. Heliport slouží již deset let Před vybudováním přistávací plochy na střeše chirurgie musely vrtulníky přistávat na vymezené části parkoviště před areálem nemocnice. To komplikovalo transport pacientů, kteří museli překonávat vzdálenost mezi nemocnicí a provizorní přistávací plochou v sanitce. Přistávací plocha zabírala více jak čtvrtinu celkové plochy parkoviště. Nyní pacienta k vrtulníku vyveze pohodlně výtah, který vyjede až na úroveň plochy heliportu. Komfortnější je i samotné předávání pacienta mezi ošetřujícím nemocničním lékařem a doktorem doprovázejícím nemocného v helikoptéře. Pacienta si mohou v klidu předat v prostoru nemocnice, a ne venku mezi vrtulníkem a sanitkou. Přistávací plocha heliportu leží v nadmořské výšce 623 metrů nad mořem a spadá pod dikci ÚCL (Úřad pro civilní letectví). Povolená nosnost plochy je 3,5 tuny. Betonová přistávací deska má průměr 19,5 metru, celkový průměr heliportu včetně krajových ocelových roštů je 26,5 metru. O správu heliportu se starají pracovníci oddělení údržby novoměstské nemocnice, kteří zajišťují jednak technickou údržbu heliportu a výtahu, jednak drží nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pohotovost. V případě, že jim dispečink záchranné služby nahlásí přistání helikoptéry, jsou schopni během několika minut připravit heliport k přistání a transportu pacienta. V průměru přistává vrtulník na nemocničním heliportu třikrát týdně. Přistání vrtulníku na nemocničním heliportu. Výtah, který vyjede až na úroveň plochy. Nový pavilon interních oborů. Takto vidí nemocnici pilot vrtulníku. Obsluha heliportu. str. 8 Noviny novoměstské nemocnice, vydává Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2011 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP 14 Jedna dávka zdarma na očkování proti klíšťové encefalitidě 30 Epidemie

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová Dobrovolníci v jihlavské nemocnici Lenka Číhalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na význam dobrovolnictví v nemocnici. Dobrovolnictví je velký fenomén, díky

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu ROČNÍK X / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2010 Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy Vedení Městské nemocnice Ostrava hledalo pro svou nově připravovanou webovou prezentaci nový slogan, který by ji co nejvíce

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více