Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory"

Transkript

1 Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, PRAHA 9 - ČAKOVICE

2 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový kabelový ovladač, který se používá k ovládání až 64 vnitřních jednotek. Kromě toho je možné vytvořit AC síť zahrnující toto zařízení, PC centrální monitorovací systém a BMS (systém pro správu budov). Funkce paměti: ovladač zaznamenává provozní parametry (režim/rychlost ventilátoru/teplota) pokud ovladač použijete k zapnutí vnitřních jednotek, budou všechny jednotky pracovat podle posledního nastavení. Automatické zaznamenání všech informací o nastavení při výpadku napájení Komunikační protokol RS485 LCD displej s ostrým zobrazením Podsvícení displeje, zobrazení většího počtu parametrů Snadné ovládání nouzového zapnutí/vypnutí se suchým kontaktem Konfigurace systému 1) S tímto ovladačem můžete centrálně ovládat vnitřní jednotky a propojit až 64 vnitřních jednotek s PC monitorovacím softwarem nebo systémem BMS. Účelem připojení vnitřních jednotek k PC nebo bráně je zobrazení vnitřních jednotek a jejich ovládání. 2) Všechny vnitřní jednotky a venkovní jednotky jsou jednotky nového systému CMV. Topologie sítě vypadá takto:

3 Nový CMV systém řídicí systém 29 3) Topologie sítě vyžaduje některé z níže uvedených připojení. 4) K vytvoření stabilní sítě je potřeba dodržet následující pokyny: Pro přenos signálu použijte dvoužilový stíněný kabel. Kabel musí být zapojen licencovaným elektroinstalatérem. Abyste zajistili stabilní přenos signálu a ochránili vybavení, nesmí se kabely pro přenos signálu vést v blízkosti napájecího kabelu. Mezi oběma kabely se musí ponechat vzdálenost minimálně 300 až 500 mm. Kabel pro přenos signálu každé sítě nesmí být delší než m. Jednotka a centrální ovladač se musí připojit souhlasně, což znamená, že všechny jednotky se musejí připojit k dvoužilovému kabelu přes stejný port a kabel pro přenos signálu musí mít lineární topologii. Jinak nemusejí zařízení pracovat normálně. Jednotky se musejí připojit k dvoužilovému kabelu přes stejný port a kabel pro přenos signálu musí mít lineární topologii. Jinak nemusejí zařízení pracovat normálně.

4 30 Nový CMV systém řídicí systém 5) Struktura a složení Zapojení 1) Možné jsou oba uvedené způsoby 1. způsob: 2. způsob: 2) Porty pro zapojení centrálního ovladače jsou následující: svorky X, Y, E se používají k připojení hlavní venkovní jednotky. Přípojka E je běžná uzemněná svorka. P, Q svorky jsou vyhrazeny, nemusejí se připojovat.

5 Nový CMV systém řídicí systém 31 3) Níže uvedené 2 přepínače jsou vyhrazeny, nemusejí se měnit Napájení K napájení z normálního zdroje AC 220 V se používá napájecí adaptér. Nezapomeňte zapojit konektor adaptéru Funkce 1. Zapnutí napájení nebo reset Po zapnutí nebo resetování centrálního ovladače se na LCD displeji nejprve na 2 sekundy rozsvítí všechny zobrazovací části. Po 1 sekundě od zhasnutí všech zobrazovacích částí se systém přepne do stavu normálního zobrazení a centrální ovladač se přepne do stavu zobrazení výchozí stránky, na které budou zobrazena data z první strany, a vyhledá klimatizační jednotky přihlášené v síti. 2. Síťová adresa centrálního ovladače (vyhrazeno) Místní počítač nebo brána se může připojit a komunikovat s maximálně 16 centrálními ovladači. Centrální ovladač může identifikovat jiný centrální ovladač jako oblast v síti klimatizačních jednotek na základě vytočení vybrané příslušné adresy s rozsahem nastavení 0~ Kontrolka stavu Jestliže se na klimatizační jednotce přihlášené v síti objeví závada nebo se závada objeví přímo v síti centrálního ovladače, bude kontrolka blikat frekvencí 2 Hz. Jestliže bude v provozu minimálně jedna klimatizační jednotka přihlášená v síti, a to včetně provozu podle časovače, kontrolka se rozsvítí. Jestliže nebude v provozu žádná jednotka, kontrolka bude blikat frekvencí 1 Hz. 4. Zámek centrálního ovladače (vyhrazeno) Po přijetí příkazu k zamknutí centrálního ovladače vyslaného z počítače nebude možné centrálním ovladačem zapnout nebo vypnout klimatizační jednotku a provést jakékoliv nastavení režimu. Zároveň s tím se odešle příkaz k zamknutí dálkového ovládání všech klimatizačních jednotek v síti příslušného centrálního ovladače. Po přijetí příkazu k odemknutí se centrální ovladač uvolní pro procesy zapnutí a vypnutí a zároveň s tím se odešle signál o deaktivaci zámku dálkového ovládání všech klimatizačních jednotek. Stav zamknutí dálkového ovladače je možné zamknout nebo odemknout zvlášť jakýmkoliv počítačem nebo centrálním ovladačem.

6 32 Nový CMV systém řídicí systém Po vypnutí ovladače se stav zamknutí centrálního ovladače uloží do paměti a po jeho zapnutí bude tento stav pokračovat až do okamžiku přijetí signálu k odemknutí. 5. Funkce zámku režimu (vyhrazeno) Po přijetí příkazu k zapnutí/vypnutí zámku režimu se příkaz přepošle do klimatizační jednotky a zároveň s tím nebude možné centrálním ovladačem vybrat režim spuštění bez konfliktu s režimem zámku. Po přijetí příkazu k deaktivaci zámku režimu bude možné bez omezení vybrat režim spuštění ve stavu vypnutí Ovládací tlačítka 1) Tlačítko CHECK Při každém stisknutí tlačítka se vybraný provozní režim dotáže na provozní stav klimatizační jednotky. Ve výchozím stavu se dotaz odešle nejprve do první zapnuté klimatizační jednotky. Tlačítky ADDR + a ADDR - můžete změnit stránky parametrů k dotázání nebo můžete tlačítky PAGE UP a PAGE DOWN změnit adresu dotazu na další přihlášenou klimatizační jednotku. 2) Tlačítko SET Stisknutím tohoto tlačítka v jakémkoliv jiném režimu zobrazení vyvoláte režim nastavení s výchozím nastavením jedné jednotky. Na displeji se zobrazí nastavení pro první přihlášenou klimatizační jednotku. Jestliže na stránce nastavení provozního režimu znovu stisknete toto tlačítko, vstoupíte do režimu nastavení všech klimatizačních jednotek v síti. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi nastavením jedné jednotky a nastavením pro všechny jednotky. Jedna Všechny 3) Tlačítko MODE Jestliže stisknete toto na stránce nastavení provozního režimu, vyvolá se stránka s výběrem nastavení provozního režimu klimatizační jednotky režim chlazení, režim topení nebo režim ventilace. CHLAZE TOPENÍ POUZE VYP

7 Nový CMV systém řídicí systém 33 4) Tlačítko SPEED Jestliže stisknete toto na stránce nastavení provozního režimu, vyvolá se stránka s výběrem nastavení provozního režimu ventilátoru vnitřní jednotky automatická rychlost, vysoká rychlost, středně vysoká rychlost, nízká rychlost. AUTO NÍZK STŘE VYSO 5) Tlačítko TIMER Jestliže stisknete toto tlačítko na stránce nastavení provozního režimu, vyvolá se stránka s výběrem nastavení časovače zapnutí klimatizační jednotky; po opětovném stisknutí tlačítka se výběr změní na nastavení časovače vypnutí klimatizační jednotky; po dalším stisknutí tlačítka můžete opustit režim nastavení časovače a vrátit se zpět na normální provozní režim. ČASOVAČ ČASOVAČ Normální provoz 6) Tlačítko SWING Jestliže stisknete toto tlačítko na stránce nastavení provozního režimu, vyvolá se stránka s výběrem zapnutí nebo vypnutí funkce natočení. Jestliže ale žádná z aktuálně vybraných klimatizačních jednotek nebude disponovat funkcí natočení nebo rychlostí foukání, toto tlačítko nebude funkční. 7) Tlačítko PAGE UP Jestliže v režimu CHECK stisknete jedenkrát toto tlačítko, zobrazí se informace o provozním stavu předchozí klimatizační jednotky; jestliže se vrátíte až k první jednotce, zobrazí se po dalším stisknutí tlačítka data o poslední jednotce. Jestliže toto tlačítko stisknete a přidržíte, bude se postupně snižovat číslo adresy. Jestliže v režimu SET stisknete jedenkrát toto tlačítko a zároveň je vybrán provozní režim jedné jednotky, zobrazí se předchozí klimatizační jednotka s číslem adresy přihlášení do sítě. Jestliže bude vybrán provozní režim všech jednotek, nebude tlačítko funkční. 8) Tlačítko PAGE DOWN Jestliže v režimu CHECK stisknete jedenkrát toto tlačítko, zobrazí se informace o provozním stavu další klimatizační jednotky; jestliže se dostanete až k poslední jednotce, zobrazí se po dalším stisknutí tlačítka data o první jednotce. Jestliže toto tlačítko stisknete a přidržíte, bude se postupně zvyšovat číslo adresy. Jestliže v režimu SET stisknete jedenkrát toto tlačítko a zároveň je vybrán provozní režim jedné jednotky, zobrazí se další klimatizační jednotka s číslem adresy přihlášení do sítě. Jestliže bude vybrán provozní režim všech jednotek, nebude tlačítko funkční. 9) Tlačítko ADDR+ Jestliže na výchozí stránce nebo v režimu CHECK stisknete jedenkrát toto tlačítko, zobrazí se další strana s údaji aktuálního výběru; jestliže již budete na poslední stránce a stisknete toto tlačítko, zobrazí se údaje z první stránky. Jestliže se budete nacházet v režimu nastavení a tam v režimu chlazení podle teploty a stisknete jedenkrát toto tlačítko, zvýší se nastavená teplota o 1 stupeň, avšak jen do dosažení nejvyšší přípustné teploty nastavení; jestliže se budete nacházet v režimu nastavení časovače zapnutí nebo vypnutí, zobrazí se nastavení dalšího časovače. Jestliže nebude časovač nastaven, zobrazí se hodnota 0,0 s tímto sledem nastavení: 10) Tlačítko ADDR- Jestliže na výchozí stránce nebo v režimu CHECK stisknete jedenkrát toto tlačítko, zobrazí se předchozí strana s údaji aktuálního výběru; jestliže se přesunete až na první stránku a stisknete toto tlačítko, zobrazí se údaje z poslední stránky. Jestliže se budete nacházet v režimu SET a tam v režimu chlazení podle teploty a stisknete jedenkrát toto tlačítko, sníží se

8 34 Nový CMV systém řídicí systém nastavená teplota o 1 stupeň, avšak jen do dosažení nejnižší přípustné teploty nastavení; jestliže se budete nacházet v režimu nastavení časovače zapnutí nebo vypnutí, zobrazí se nastavení předchozího časovače. Jestliže nebude časovač nastaven, zobrazí se hodnota 0,0 s tímto sledem nastavení: 11) Tlačítko ON/OFF Stisknutím tohoto tlačítka se provede centrální zapnutí/vypnutí provozu všech klimatizačních jednotek, které jsou aktuálně přihlášeny v síti centrálního ovladače. Jestliže se budou všechny klimatizační jednotky přihlášené v síti nacházet ve stavu OFF (vypnuto), stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte proces zapnutí. Jestliže se aktuálně budete nacházet na stránce nastavení s vybraným režimem zapnutí, teplotou, rychlostí foukání a dalšími parametry, proběhne spuštění podle vybraných parametrů; jestliže nebude aktuálně vybrán kromě režimu vypnutí žádný režim nebo jestliže budou na displeji zobrazeny jiné stránky, proběhne spuštění podle výchozího režimu spuštění, což znamená, že se klimatizační jednotky spustí v režimu chlazení s vysokou rychlostí foukání, nastavenou teplotou 24 C a aktivní funkcí natáčení. Výchozí režim spuštění se zamkne podle režimu systému nebo se vyhodnotí podle jiných omezujících podmínek, a jestliže se objeví konflikt, režim spuštění se automaticky nastaví na další režim bez konfliktu; jestliže budou všechny režimy v konfliktu, nebude možné jednotky spustit. Jestliže bude v režimu spuštění jedna nebo více klimatizačních jednotek přihlášených v síti (včetně jednotek s nastaveným časem zapnutí nebo vypnutí), stisknutím tohoto tlačítka všechny klimatizační jednotky vypnete. 12) Tlačítko LOCK Jestliže se budete nacházet v režimu Mode Setting (nastavení režimu), stisknutím tlačítka zámku na dálkovém ovladači zamknete nebo odemknete dálkový ovladač aktuálně vybrané klimatizační jednotky s těmito provozními režimy: jestliže vyberete možnost Single Unit Setting (nastavení jedné jednotky), bude nastavení funkční pro klimatizační jednotku s aktuální adresou; jestliže se bude klimatizační jednotka nacházet v režimu zamknutí dálkového ovladače, odešle se příkaz k odemknutí nebo zamknutí. Jestliže jste nevybrali možnost Single Unit Setting (nastavení jedné jednotky) a jedna nebo více aktuálně vybraných klimatizačních jednotek se bude nacházet ve stavu zamknutí dálkového ovladače, odešle se příkaz k odemknutí, a jestliže jsou všechny aktuálně vybrané klimatizační jednotky v režimu odemknutí, odešle se příkaz k zamknutí dálkového ovladače. Jestliže bude dálkový ovladač klimatizační jednotky ve stavu zamknutí, nepřijme klimatizační jednotka žádné signály vyslané na dálku z dálkového nebo kabelového ovladače, dokud ovladač neodemknete a neobnovíte normální přijímání příkazů. Jestliže se jednotka bude nacházet ve stavu zamknutí tlačítek, stisknutím tlačítka zámku tlačítka odemknete; jestliže se bude jednotka nacházet ve stavu odemknutí, stisknutím tlačítka jednotku zamknete. Jestliže se bude jednotka nacházet ve stavu zamknutí tlačítek, nebude kromě tlačítka pro odemknutí funkční žádné jiné provozní tlačítko. 13) Tlačítko CONFIRM Jestliže v režimu nastavení stisknete toto tlačítko, aktuálně vybraný stav režimu a pomocné funkce se odešlou do předem vybrané klimatizační jednotky. Jakmile vyberete provozní režim, pomocné funkce a stavové informace klimatizační jednotky, avšak nestisknete tlačítko CONFIRM, vybrané informace se do klimatizační jednotky neodešlou a aktuální provoz jednotky nebude těmito vybranými parametry ovlivněn. Zamknutí nebo odemknutí dálkového ovladače nevyžaduje stisknutí tlačítka CONFIRM. Příkaz se přímo odešle po stisknutí tlačítka zámku. 14) Tlačítko RESET Jestliže kdykoliv stisknete toto tlačítko, centrální ovladač se resetuje do stavu, který bude odpovídat stavu při obnovení po vypnutí Nastavení 1) Centrální ovladač lze nastavit tlačítky na ovládacím panelu. a. Vyberte stránku Operation Settings (provozní nastavení), na které můžete vybrat nastavení pro jednu jednotku nebo pro

9 Nový CMV systém řídicí systém 35 všechny klimatizační jednotky. b. Provozní režim vyberete tlačítkem Mode. Za normálních podmínek můžete vybírat z těchto režimů: chlazení, topení a ventilace. c. Jestliže nejprve vyberete adresu klimatizační jednotky a jestliže tato klimatizační jednotka bude v provozu, zobrazí se výchozí provozní režim a zachová se nastavení podle aktuálního provozního stavu; voličem režimu však můžete vybrat jiný režim spuštění a dalšími tlačítky vybrat nastavení teploty, rychlosti foukání a časovače, nebo vybrat vypnutí jednotky. Při každém výběru režimu se prověřuje konflikt a zámek vybraného režimu. Jestliže je klimatizační jednotka vypnutá, bude pro spuštění platit výchozí nastavení a při spuštění se bude postupovat podle výchozích parametrů režimu spuštění. Jestliže jsou výchozí parametry spuštění v konfliktu s provozním stavem systému, vybere se následující režim bez konfliktu. Spuštění není možné realizovat v případě, že jsou všechny režimy spuštění v konfliktu (například když jeden chladič pracuje v režimu topení). d. Provozní rychlost ventilátoru je možné vybrat tlačítkem rychlosti foukání. Za normálních podmínek můžete vybírat z těchto rychlostí: automaticky, rychle, středně rychle, pomalu. e. Teplotu lze nastavit ovladačem teploty v rozmezí od 17 do 30 C. f. Tlačítkem časovače můžete nastavit čas spuštění nebo vypnutí. Jestliže čas nastavíte na hodnotu 0, časovač se nezapne. První časovač je od výrobce nastaven na hodnotu 0, tzn., že není nastaven žádný čas spuštění nebo vypnutí. g. Pomocným funkčním tlačítkem můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocnou funkci natáčení. h. Při prvním vyvolání stránky nastavení je od výrobce nastaven režim nastavení pro jednu jednotku. Jestliže je klimatizační jednotka vypnutá, budou mít výchozí parametry spuštění tuto podobu: režim chlazení, nastavená teplota 24 C, vysoká rychlost foukání, bez funkce časovače, aktivní funkce natáčení. i. Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap/vyp) kdykoliv aktivujete nebo deaktivujete všechny aktuálně přihlášené klimatizační jednotky. Jestliže pracuje alespoň jedna přihlášená klimatizační jednotka, včetně provozu s časovaným vypnutím, všechny přihlášené klimatizační jednotky se po stlačení tlačítka vypnou. Jestliže jsou všechny aktuálně přihlášené klimatizační jednotky vypnuté, je možné příkaz ke spuštění odeslat takto: jestliže stisknete tlačítko v režimu stránky nastavení, provede se spuštění podle aktuálně vybraného režimu, rychlosti foukání, nastavené teploty, časovače, pomocné funkce a dalších vybraných možností. Jestliže tlačítko stisknete za jakýchkoliv jiných podmínek bez dat nastavení vybraného režimu a bez omezení režimu, provede se spuštění podle výchozího nastavení: režim chlazení, teplota nastavená na 24 C, rychlé foukání, bez funkce časovače, aktivní funkce natáčení. 2) Nastavení pomocí počítače (vyhrazeno) Po přijetí informací o režimu odeslaných z počítače za předpokladu, že režim nebo funkce nejsou v konfliktu s vybranou klimatizační jednotkou, se informace o nastavení režimu přenesou do síťového rozhraní a klimatizační jednotky a výsledné nastavení se odešle do počítače. Jestliže se objeví konflikt nebo jestliže nastavení režimu neproběhne úspěšně, odešle se do nadřazeného počítače informace o chybě Pokyny Před použitím centrálního ovladače zkontrolujte, zda zapojení systému centrálního ovládání, nastavení adresy venkovní jednotky a centrálního ovladače a instalace řídicího softwaru na počítači jsou správné. 1. První zapnutí, nastavení adresy a zobrazení stavu na centrálním ovladači (1) Stav zobrazení po zapnutí nebo resetu Po zapnutí nebo resetování centrálního ovladače se na LCD displeji nejprve na 2 sekundy rozsvítí všechny zobrazovací části. Po 1 sekundě od zhasnutí všech zobrazovacích částí se systém přepne do stavu normálního zobrazení a centrální ovladač se přepne do stavu zobrazení výchozí stránky, na které budou zobrazena data z první strany. Při prvním zapnutí musíte počkat 15 sekund, než se aktivuje ovládání tlačítky. (2) Nastavení síťové adresy centrálního ovladače (vyhrazeno) Místní počítač nebo brána se může připojit a komunikovat s maximálně 16 centrálními ovladači. Centrální ovladač je možné jako oblast v síti klimatizačních jednotek identifikovat podle vytáčecího kódu pro výběr adresy s rozsahem nastavení 0~ 15. (3) Kontrolka stavu Jestliže se na klimatizační jednotce přihlášené v síti objeví závada nebo se závada objeví přímo v síti

10 36 Nový CMV systém řídicí systém centrálního ovladače, bude kontrolka blikat frekvencí 2 Hz. Jestliže bude v provozu minimálně jedna klimatizační jednotka přihlášená v síti, a to včetně provozu podle časovače, kontrolka se rozsvítí. Jestliže nebude v provozu žádná jednotka, kontrolka bude blikat frekvencí 1 Hz. 2. Základní funkce centrálního ovladače (1) Funkce síťového ovládání centrálního ovladače Ovládání a regulace stavu, parametrů a stavu zap/vyp vnitřních jednotek všech klimatizací v síti. (2) Funkce zamknutí centrálního ovladače a dálkového ovladače Po přijetí příkazu k zamknutí centrálního ovladače vyslaného z počítače nebude možné centrálním ovladačem zapnout nebo vypnout klimatizační jednotku a provést nastavení režimu. Zároveň s tím se zamknou dálkové ovladače všech klimatizačních jednotek přihlášených v síti centrálního ovladače. Po přijetí příkazu k odemknutí se centrální ovladač uvolní pro procesy zapnutí a vypnutí a zároveň s tím se odešle signál o odemknutí dálkových ovladačů všech klimatizačních jednotek. Stav zamknutí dálkových ovladačů: procesy zamknutí nebo odemknutí je možné provést jednotlivým počítačem nebo stisknutím tlačítka zámku na dálkovém ovladači (bez ohledu na ovládání jedné vnitřní jednotky nebo více vnitřních jednotek platí, že pokud je jednotka zamknuta, tlačítkem ji odemknete; jestliže nebyla zamknutá, tlačítkem ji zamknete). (3) Funkce zámku režimu (vyhrazeno) Po přijetí příkazu k zamknutí režimu ZAP/VYP z počítače se klimatizační jednotka zamkne do pevného režimu a zároveň s tím bude možné centrálním ovladačem pouze vybrat nastavený režim spuštění, který nebude v konfliktu s režimem zamknutí. Jednotky, v jejichž případě se objeví konflikt mezi aktuálním provozním režimem a režimem zamknutí, se automaticky vypnou. Po přijetí příkazu k deaktivaci režimu zamknutí bude možné bez omezení vybrat režim spuštění ve stavu vypnutí. 3. Postup při dotázání centrálním ovladačem Pohotovostní režim nebo provoz Stisknutím tlačítka CHECK vzneste dotaz na provozní stav první klimatizační jednotky. Stisknutím tlačítka PAGE UP/DOWN vyhledejte provozní stav jiné on-line klimatizační jednotky. Stisknutím tlačítka ADDR+ nebo ADDR- vyhledejte provozní stav jiné on-line klimatizační jednotky. Stisknutím tlačítka CHECK opusťte režim dotazování. 4. Postup ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ centrálního ovladače Jestliže kdykoliv přímo stisknete tlačítko ZAP/VYP (zap/vyp), můžete centrálně ZAPNOUT/VYPNOUT všechny klimatizační jednotky aktuálně přihlášené do sítě centrálního ovladače podle parametrů a režimu, které jsou aktuálně zobrazeny na rozhraní a které se odešlou do klimatizační jednotky; v případě potřeby je možné jednotlivé nebo všechny klimatizační jednotky zapnout až po dokončení nastavení režimu a parametrů. Viz následující postup:

11 Nový CMV systém řídicí systém 37 První zapnutí, režim pohotovosti nebo pracující jednotka 1. Stisknutím tlačítka SET vyvolejte režim nastavení jedné klimatizační jednotky; opakovaným stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi nastavením jedné a všech jednotek. Jestliže vyberete nastavení jedné jednotky, tlačítky ADDR+ a ADDR- vyberte konkrétní jednotku. 2. Stisknutím tlačítek PAGE UP a PAGE DOWN provedete úpravu nastavení teploty; případně stisknutím tlačítka Timing vyvolejte režim nastavení časovaného zapnutí/vypnutí nebo teploty. Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete přepínat mezi třemi režimy: časované zapnutí, časované vypnutí a stav teploty; po vyvolání jednoho z uvedených nastavení nastavte tlačítky PAGE UP a PAGE DOWN konkrétní parametry. 3. Stisknutím tlačítka SPEED nastavte rychlost foukání ventilátoru klimatizační jednotky můžete přepínat mezi čtyřmi režimy: automatické nastavení rychlosti, vysoká rychlost, středně vysoká rychlost nebo nízká rychlost. 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavte provozní režim klimatizační jednotky můžete přepínat mezi třemi režimy: chlazení, topení, pouze ventilace. 5. Stisknutím tlačítka LOCK zamkněte dálkový ovladač. Stisknutím tlačítka CONFIRM potvrďte nastavení a odešlete jej do příslušné klimatizační jednotky, která se spustí podle nastavených parametrů nebo začne pracovat podle nových parametrů a režimu. 6. Stisknutím tlačítka MODE vyberte vypnutí. Stisknutím tlačítka CONFIRM (s přidržením) jednotku vypnete.

12 38 Nový CMV systém řídicí systém V tomto provozním postupu je možné kroky 1, 2, 3, 4, 5 a 6 provést samostatně, nikoliv však v uvedeném pořadí; po nastavení konkrétního kroku stiskněte tlačítko CONFIRM, abyste se přesunuli k nastavení v dalším kroku a poté opět stiskněte tlačítko CONFIRM ; případně můžete nastavit všechny kroky nebo jen některé z nich a potom stisknout tlačítko CONFIRM. Poznámka: Po stisknutí tlačítka CONFIRM jednotka brzy obdrží informace s pokyny a bude podle nich pracovat Důležitá poznámka a. Tlačítko výběru režimu jestliže v případě ovládání jedné jednotky pracuje klimatizační jednotka pouze jako chladič, není možné vybrat režim topení; jestliže je v případě režimu ovládání všech jednotek vybrána pouze jedna skupina chladicích nebo topicích klimatizačních jednotek, můžete vybrat režim topení, avšak pokud jsou mezi již vybranými klimatizačními jednotkami chladiče, povede to ke konfliktu funkcí, nicméně nastavení režimu tím nebude omezeno. b. Jestliže je čas nastaven na hodnotu 0, znamená to, že časovač není aktivní. Při prvním vyvolání stránky s nastavením časovače se výchozí hodnota rovná 0, tzn., že časovač není nastaven. c. Funkce pomocného natáčení tuto funkci je možné zapnout pouze za předpokladu zapnutí nebo vypnutí tlačítka výběru pomocné funkce a pouze tehdy, pokud jedna ze všech klimatizačních jednotek vybraných k provozu podporuje vybrané pomocné funkce. Jinak tuto funkci nebude možné zapnout. Jestliže ani jedna ze všech klimatizačních jednotek vybraných k provozu nepodporuje pomocné funkce nastavené jako Enabled (aktivní), vyvolá to konflikt funkcí, avšak nastavení režimu tím nebude omezeno. d. Při prvním vyvolání stránky nastavení bude od výrobce nastaven režim nastavení pro jednu jednotku. Jestliže nebude klimatizační jednotka zapnutá, provede se její spuštění v režimu chlazení nastavená teplota 24 C, rychlé foukání, žádný časovač a aktivní funkce natáčení. e. Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap/vyp) kdykoliv aktivujete nebo deaktivujete všechny aktuálně přihlášené klimatizační jednotky. Jestliže pracuje alespoň jedna přihlášená klimatizační jednotka, včetně provozu s časovaným vypnutím, všechny přihlášené klimatizační jednotky se po stlačení tlačítka vypnou. Jestliže jsou všechny aktuálně přihlášené klimatizační jednotky vypnuté, je možné příkaz ke spuštění odeslat takto: jestliže stisknete tlačítko v režimu stránky nastavení, provede se spuštění podle aktuálně vybraného režimu, rychlosti foukání, nastavené teploty, časovače, pomocné funkce a dalších vybraných možností. Jestliže tlačítko stisknete za jakýchkoliv jiných podmínek bez dat nastavení vybraného režimu, provede se spuštění podle výchozího nastavení režim chlazení, teplota nastavená na 24 C, rychlé foukání, bez funkce časovače, aktivní funkce natáčení nebo podle obsahu zobrazeného na aktuální stránce Komunikace s nadřazeným počítačem (vyhrazeno) Po přijetí dat odeslaných z nadřazeného počítače na lokální adresu se zapne stav síťového ovládání. Pokud během další jedné minuty nedojde k žádnému příkazu, stav síťového ovládání se zruší. Jestliže odeslaná data způsobila rámcové chyby nebo chyby při kontrole dat, bude výsledkem chyba v komunikaci mezi centrálním ovladačem a počítačem s chybovým kódem 03#. Chyba se odstraní poté, co obnovíte normální komunikaci nebo opustíte stav síťového ovládání.

13 Nový CMV systém řídicí systém Tabulka chyb a bezpečnostních kódů 39 Kód Popis chyby Kód Popis bezpečnostního zásahu Chyby a bezpečnostní zásahy klimatizačních jednotek EF Jiné chyby PF Jiné bezpečnostní zásahy EE Chyba detekce hladiny vody PE Vyhrazeno ED Bezpečnostní zásah při chybě venkovní jednotky PD Vyhrazeno EC Chyba přívodu vzduchu (vyhrazeno) PC Vyhrazeno EB Bezpečnostní zásah jednotky frekvenčního měniče (vyhrazeno) PB Vyhrazeno EA Přetečení kompresoru (čtyřikrát) (vyhrazeno) PA Vyhrazeno E9 Chyba základní desky a komunikace s deskou displeje P9 Vyhrazeno E8 Problémy s detekcí rychlosti foukání (vyhrazeno) P8 Přetečení kompresoru E7 Chyba paměti EEPROM (vyhrazeno) P7 Bezpečnostní zásah při překročení a poklesu pod napájecí napětí E6 Chyba detekce překročení nuly (vyhrazeno) P6 Bezpečnostní zásah při nízkém tlaku vyfukování E5 Chyba čidla T3 nebo chyba čidla T4 nebo digitálního čidla teploty na výstupu z kompresoru (vyhrazeno) P5 Bezpečnostní zásah při vysokém tlaku vyfukování E4 Porucha čidla T2B P4 Bezpečnostní zásah při překročení teploty výfukové trubky E3 Chyba čidla T2A P3 Bezpečnostní zásah při vysoké teplotě kompresoru E2 Porucha čidla T1 P2 Bezpečnostní zásah při vysoké teplotě kondenzátoru E1 Chyba v komunikaci mezi vnitřní a venkovní jednotkou (vyhrazeno) P1 Bezpečnostní zásah proti foukání chladného vzduchu nebo mrazu E0 Chyba sekvence fází nebo chybějící fáze (vyhrazeno) P0 Teplotní ochrana výparníku Chyba sítě 03# Chyba v komunikaci mezi centrálním ovladačem a počítačem (bránou) 02# Chyba v komunikaci mezi centrálním ovladačem a funkčním modulem 01# Chyba v komunikaci mezi centrálním ovladačem a modulem síťového rozhraní 00# Chyba v komunikaci mezi modulem síťového rozhraní a hlavní řídicí deskou

Systém F5MSDC MINI VRF

Systém F5MSDC MINI VRF Systém F5MSDC MINI VRF Systém řízení Divize technické podpory 2013.5 Systém F5MSDC MINI VRF řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitrní jednotky 2. Komunikacní systém 3. Ovladace 2 1. PCB venkovní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Konstrukční

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 1 Komunikační modul dálkového ovládání venkovní kondenzační jednotky a VZT jednotky OBSAH strana 1 Preventivní upozornění 2 2 Pokyny

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE Nový CMV systém řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitřní jednotky 2. Komunikační

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

PaoDesign MiniBOX sk - cz made in Zababov 1

PaoDesign MiniBOX sk - cz made in Zababov 1 Digitrax a LocoNet jsou ochrannými známkami Digitrax, Inc. PaoDesign MiniBOX sk - cz made in Zababov 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Vlastnosti... 3 2. Přední panel MiniBOXu... 4 2.1 Klávesnice... 4 2.1.1 10

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 03 OBSAH Strana: 1 Úvod... 2 2 Důležitá, obecně platná upozornění k obsluze dotykové obrazovky:... 3 3 Uvedení do provozu... 3 3.1 Propojení systému... 4 3.2 Proudové

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití Bezdrátové sluchátko Český SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Dálkové ovládání indikace 1 2 6 7 9 11

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

1 Kabelový ovlada XK19

1 Kabelový ovlada XK19 I Kabelový ovlada XK19 1 Kabelový ovlada XK19 Je to zvláštní p íslušenství kazetových p ístroj a p ístroj pro montáž na ze a na strop. 1.1 Pohled zvenku na kabelový ovlada Obr. 1: Pohled zvenku na kabelový

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť do specializované

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o.

A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o. A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o. 1 1. Popis F-11 je kapesní bateriový přístroj určený k vyhodnocování elektrického signálu především z tenzometrického snímače (např. síly v tahu

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 - OBECNÝ POPIS W09 je digitální regulátor s mikroprocesorem, který se obvykle používá v chladicích aplikacích s ON / OFF regulací teploty, příp.

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Ovládání je realizováno pøes standardní ovládací páèku palubního poèítaèe vpravo pod volantem.

Ovládání je realizováno pøes standardní ovládací páèku palubního poèítaèe vpravo pod volantem. Popis funkce modulu Modul D-Dot zobrazuje uživatelsky volitelné údaje, které jsou k dispozici v libovolné øídící jednotce vozidla. Tzn. Veškeré informace dostupné napø. v programu VAG-COM v mìøených blocích

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více