ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova Třebíč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1537-1/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /16 O ceně jednotky - bytu č. 2437/4 v bytovém domě č.p postaveném na parc.č. 3310/23 včetně spoluvl. podílu o vel. 548/10551 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Znojmo-město a obci Znojmo, okr. Znojmo Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Ivana Kozáková Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova Třebíč Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovité věci pro účel exekučního řízení Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: Ing. Martina Dlabajová 1. máje Moravské Budějovice Počet stran: 19 včetně titulního listu a 3 strany příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Mor. Budějovicích Výtisk A

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně výše uvedené nemovité věci, t.j. jednotky - bytu č.2437/4 v bytovém domě č.p postaveném na parc.č. 3310/23 včetně spoluvl. podílu o vel. 548/10551 na společných částech domu a pozemku, byl vyžádán soudním exekutorem JUDr.Ivanou Kozákovou v říjnu Znalec. posudek má být zpracován podle právního a skutečného stavu nemovité věci ke dni ocenění, t.j. k Účelem tržního ocenění je zjištění obvyklé ceny pro účel exekučního řízení k výše uvedené nemovité věci. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Jednotka č. 2437/4 v bytovém domě č.p post. na parc.č. 3310/23 včetně spoluvl. podílu id. 548/10551 na společných částech domu a pozemku Adresa předmětu ocenění: Bolzanova Znojmo Kraj: Jihomoravský Okres: Znojmo Obec: Znojmo Katastrální území: Znojmo-město Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 625,00 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti pana Františka Fialy, bytem Bolzanova 31D/2437, Znojmo. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Usnesení o ustanovení znalce v exekučním řízení a uložení vypracování posudku o obvyklé ceně předmětné nemovité věci - spisová značka 042 Ex 1199/ Kopie Výpisu z KN vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj podle LV č pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město, vyhotovený dálkovým přístupem dne , obsahující v části A - údaje o vlastníku nemovitosti a vlastnickém režimu, v části B - údaje o oceňované bytové jednotce, vel.spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku, dále o návaznosti na LV č. 6577; v části B1, D a F - bez zápisu, v části C - omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním a zahájením exekuce, v části E - údaje o nabývacím titulu 3. Vymezení jednotek v budově - podlahová plocha jednotlivých místností a vybavení jednotky 4. Skutečnosti zjištěné znalcem na místě samém 5. Informace z internet. stránek - www. sreality.cz, 6. Jiné podklady k vypracování tohoto znaleckého posudku nebyly předloženy. Veškeré potřebné údaje k jeho vypracování čerpal znalec z podkladů výše uvedených 7. Výsledný znalecký posudek byl zpracován za použití platného oceňovacího předpisu na PC pomocí softwarového vybavení NEMExpress AC fy PLUTO-OLT Praha 2016, v Platným oceňovacím předpisem je vyhl.mf ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 199/2014 Sb., ve znění vyhl.č. 345/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zák.č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

3 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník jednotky: František Fiala, Bolzanova 2437/31d, Znojmo, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: František Fiala, Bolzanova 2437/31d, Znojmo, vlastnictví: spoluvlast. 6. Dokumentace a skutečnost K vypracování znaleckého posudku o ceně jednotky č.2437/4 v domě č.p byla předložena dokumentace jak výše uvedeno. Nebyla předložena žádná stavebně-technická dokumentace (např.stavební plány). K ocenění byt. jednotky č. 2437/4 je tedy přikročeno na základě dostupných podkladů, při prohlídce bytu, bytového domu a jeho okolí. Vzhledem k účelu zhotovení znal. posudku je provedeno ocenění nemovité věci obvyklou cenou. Součástí znaleckého posudku je rovněž stanovení ceny administrativní dle platného cenového předpisu ke dni ocenění t.j. k , v tomto případě se jedná o vyhl.mf ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 199/2014 Sb., ve znění vyhl.č. 345/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zák.č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ocenění jednotky ( bytu ) je provedeno porovnávacím způsobem ( jedná se o byt ve vícebytovém domě ), tzn. podle 38 cit.vyhl., kdy podkladem pro určení podlahových ploch jednotlivých místností ( rozhodných pro ocenění bytu ) je Vymezení jednotek v budově. Oceňovaný byt je bytem o velikosti 2+1, situován je ve 3.N.P. domu č.p Ocenění venkovních úprav, které jsou součástí společných částí domu a jeho příslušenství je provedeno jako součást ocenění bytu; ocenění pozemku parc.č. 3310/23 je provedeno podle příslušných ustanovení cit.vyhl.( 3 a 4 odst. 1 ) - k výsledné ceně bytu je potom cena tohoto pozemku přičleněna ve velikosti podílu na společných částech domu ( 548/10551 ), jenž je uveden v předloženém Výpisu z KN. Stanovení obvyklé ceny dané nemovité věci bude provedeno na základě metody: metoda porovnání tržních hodnot ( inzerovaných cen ) 7. Celkový popis nemovité věci Oceňovaná bytová jednotka č. 2437/4 o velikosti 2+1+příslušenství se nachází ve 3.N.P. domu č.p na parc.č. 3310/23, který je postaven jako zděný sedmipodlažní bytový dům ( 7 NP ), jenž se nachází v linii 8 obdobných bytových domů ( jako 5. ze SZ strany ) na ul. Bolzanova, ve Znojmě. V 1.NP se nacházejí sklepy pro jednotlivé byty a společné prostory ( sušárna, kočárkárna ), v NP je po 3 bytech na každém patře. V domě se tedy vyjma oceňované jednotky nachází ještě dalších 17 bytů. Dům je situován na severozápad od centra města, mezi ulicemi Pražská a Přímětická, dosažitelnost městského centra je cca 5 min. pěší chůze. Dům je přístupný po zpevněné místní komunikaci na ul. Bolzanova a přilehlých chodnících kolem domu, v okolí domu jsou omezené možnosti parkování. Znojmo je bývalým okresním městem, v době ocenění má obyvatel. Je zde městský úřad, katastrální úřad, finanční úřad, policie, základní i střední školy, poliklinika, nemocnice, dobrá obchodní síť, městská autobusová doprava. Znojmo se pomalu stává vinařskou metropolí jižní Moravy a díky své poloze nedaleko hranic může těžit i z příhraničních vztahů posílených vstupem do EU

4 8. Obsah znaleckého posudku A. Nález B. Posudek I. ocenění podle platného oceňovacího předpisu 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Jednotka - byt č. 2437/4 C. Posudek II. stanovení obvyklé ceny nemovité věci C1. Hodnota stanovená porovnávací metodou 1. Jednotka - byt č. 2437/4 D. Rekapitulace E. Závěr F. Znalecká doložka G. Seznam příloh - 4 -

5 B. POSUDEK I. ocenění dle platného cenového předpisu Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo II 0,00 stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + Σ Pi) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednot. funkč. celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,01 částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, V 0,00 špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití II 0,00-5 -

6 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I -0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy IP = P1 * (1 + Σ Pi) = 0,970 Koeficient pp = IT * IP = 0, i = 2 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Jednotka - byt č. 2437/4 Oceňovaná jednotka - byt č. 2437/4 se nachází ve 3.NP. bytového domu č.p. 2437, který je postaven na ulici Bolzanova ve Znojmě. Dům stojí uprostřed linie 8 obdobných bytových domů, jedná se o nepodsklepený objekt se sedmi nadzemními podlažími, s plochou střechou. Situovaný je na severozápad od centra města, v zástavbě, kde převažují rodinné a bytové domy, v blízkosti supermarketu Billa. Byt č. 2437/4 je jednotkou o velikosti 2+1 a skládá se z následujících místností: kuchyň, obývací pokoj, ložnice, předsíň, dále koupelna a WC v umakartovém jádru. K bytu náleží balkon a sklep v 1.NP. Podlahové plochy jednotlivých místností jsou uvedeny v další části posudku. Zděný bytový dům č.p byl zkolaudován roce Obvodové kce jsou vyzděny z cihel na tl. 40 cm, stropy jsou ze strop.panelů, střecha plochá s krytinou živičnou ( oprava před 3 roky ). Fasádní omítky jsou břizolitové, vnitřní omítky vápenné. Je provedeno oplechování střechy,balkonů i parapetů - pozink. plech. Vnitřní komunikace je řešena centrálním schodištěm s teracovým povrchem na betonových stupních, v domě se nachází výtah. Podlahy společných prostor jsou z betonové mazaniny, na chodbách domu z litého teraca. V domě je proveden rozvod teplé a studené vody, je proveden požární vodovod. Je provedena domovní kanalizace z byt.jader s napojením na veř.kanalizaci. Dům je vytápěn ústředně z centrální kotelny, je plynofikován, v domě je proveden rozvod el. energie 220/380 V. Je osazen bleskosvod. Vybavení bytu č. 2437/4: Podlahy v obytných místnostech jsou provedeny z vlysů, v ostatních místnostech z betonové mazaniny. Omítky jsou vápenné, v kuchyni proveden keram.obklad za kuchyň.linkou. Hygienické zařizovací předměty jsou typové ( koupelnová vana a umyvadlo v barvě bílé - v koupelně, záchod standardní splachovací - na WC). Na WC je v instalační šachtě osazen vodoměr a plynoměr, elektroměr na společné chodbě. V kuchyni je původní kuchyň. linka, sporák plynový. Dveře jsou v bytě osazeny náplňové, kovové zárubně. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Vytápění ústřední, radiátory osazeny žebrové. V bytě se oproti běžnému standardu nevyskytuje jiné vybavení. Dispozice bytu se jeví jako vcelku výhodná; umožňuje pohodlné bydlení 2-3 osob. Po vstupu do bytu ze společných prostor domu vejdeme do předsíně, od které nalevo se nachází koupelna a WC, za nimiž je kuchyně, do které se vchází ze zadní levé strany předsíně. V čele předsíně je vstup do obývacího pokoje, z kuchyně se vchází do dětského pokoje. U obývacího pokoje se nachází balkon. Okna z kuchyně a dětského pokoje vedou na SV, okno z obývacího pokoje směřuje na JZ

7 Charakteristika kvalitativních pásem pro ocenění bytu porovnávacím způsobem: Index konstrukce a vybavení:( příl.č. 27, tab.č. 2 ) 1. Typ stavby byt se nachází ve zděné budově; 2. Společné části domu v bytovém domě se nachází v 1.NP kočárkárna, sušárna; 3. Příslušenství domu příslušenství bytového domu nemá vliv na cenu bytu; 4. Umístění bytu v domě byt č. 2437/4 se nachází ve 3.NP. bytového domu, v domě je výtah; 5. Orientace obyt.místností ke světovým stranám byt č. 2437/4 má okna z obytných místností na SV i JZ, z oken je zajištěn výhled do okolní zástavby; 6. Základní příslušenství bytu byt č. 2437/4 má koupelnu ( vana + umyvadlo ) a WC ( standardní splachovací záchod ) v umakartovém jádru; 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem k bytu č. 2437/4 náleží balkon a sklep; 8. Vytápění bytu byt č. 2437/4 je vytápěn ústředně z centrální kotelny; 9. Kriterium jinde neuvedené žádné další kritérium na oceň. byt nepůsobí; 10. Stavebně-technický stav byt č. 2437/4 má zanedbanou údržbu, bude nutné provedení dílčích stavebních úprav a modernizace ( výměna kuchyň.linky, dveřních křídel, oprava podlah ); Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 3 ) - viz ocenění pozemku parc.č. 3310/23 Index trhu s nemovitostmi: ( příl.č. 3, tab.č. 1 ) - viz ocenění pozemku parc.č /23 Způsob ocenění této jednotky je uveden v 38 vyhl. MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 199/2014 Sb., ve znění vyhl.č. 345/2015 Sb. a je zřejmý z níže uvedeného. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemek parc.č. 3310/23 Jedná se o pozemek parc.č. 3310/23 - zastavěná plocha a nádvoří, který je zapsán v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na LV 6577 pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město, okr. Znojmo. Výměra pozemku je 220 m 2. Na pozemku se nachází postavena budova bytového domu č.p Pozemek má charakter pozemku stavebního ( resp. zastavěného ) a bude proto oceněn dle 3 a 4 odst. 1 cit.vyhl., a to s ohledem, že Znojmo nemá zpracovanou cenovou mapu pozemků. Základní cena stavebního pozemku pro město Znojmo představuje 1 625,- Kč/m 2 ( dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. )

8 Základní cena staveb. pozemku obce se upraví dle 4 cit.vyhl.: Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi byty o vel. 2+1 jsou ve Znojmě v době ocenění dobře obchodovatelné zejména v nižší cenové hladině ( standardní vybavení ve starších bytových domech ), proto lze oceň. nemovitou věc zařadit do pásma, ve kterém nabídka odpovídá poptávce; 2. Vlastnické vztahy na pozemku je postaven bytový dům s jednotkami se spoluvl. podílem na pozemku; 3. Změny v okolí v nejbližším období nejsou očekávány žádné změny v okolí; 4. Vliv právních vztahů na prodejnost na prodejnost nepůsobí negativně žádná okolnost z titulu právních vztahů; 5. Ostatní neuvedené bez dalších vlivů 6. Povodňové riziko pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav; Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku tvar i velikost oceň. pozemku nemá vliv na jeho využití; 2. Svažitost pozemku a expozice oceň. pozemek je rovinný; 3. Ztížené základové podmínky oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 4. Chráněná území a ochranná pásma oceň. pozemek leží mimo chráněná území i ochranná pásma; 5. Omezení užívání pozemku na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 6. Ostatní neuvedené na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 3 ) 1. Druh a účel užití stavby hlavní stavbou, jenž je s oceň. pozemkem v jednotném funkčním celku, je rezidenční stavba (bytový dům); 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí rezidenční zástavba; 3. Poloha v obci bytový dům se nachází mimo centrum města, v severní části Znojma; 4. Možnost napojení pozemku na IS, které má obec oceň. pozemek lze napojit na veškeré IS v obci; 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku v okolí pozemku je částečně dostupná občanská vybavenost obce; 6. Dopravní dostupnost k hranici pozemku příjezd k pozemku je po asfaltové komunikaci, v okolí jsou omezené parkovací možnosti; - 8 -

9 7. Osobní hromadná doprava autobus.zastávka ve vzdálenosti cca 300 m od pozemku; 8. Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti bez možnosti komerčního využití; 9. Obyvatelstvo bezproblémové okolí 10. Nezaměstnanost vyšší než je průměr v kraji ( Jihomoravský kraj 6,6 %, okr.znojmo 8,3%, Znojmo 9,0 % ) 11. Vlivy ostatní neuvedené na oceň. pozemek nepůsobí žádné další vlivy z titulu jeho polohy; Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů IO = 1 + Σ Pi = 1,000 Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 Index polohy pozemku IP = 0,970 Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,970 = 0,970 6 i = 1 Stav.pozemek zastav.plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst.1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 0, ,25 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a 3310/23 220, , ,- nádvoří Stavební pozemek celkem 220,00 m ,

10 Pozemek parc.č. 3310/23 - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemek parc.č. 3310/23 = ,-Kč ,- Kč Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu = ,- Kč Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Bytový prostor 38 porovnávací metoda Poloha objektu: Znojmo Stáří stavby: 48 let Základní cena ZC (příloha č. 27): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy předsíň: 4,40 * 1,00 = 4,40 m 2 koupelna, WC: 3,00 * 1,00 = 3,00 m 2 kuchyň: 9,50 * 1,00 = 9,50 m 2 pokoj: 13,60 * 1,00 = 13,60 m 2 pokoj: 22,20 * 1,00 = 22,20 m 2 sklep: 2,10 * 0,80 = 1,68 m 2 balkon: 1,90 * 0,17 = 0,32 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 54,70 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. Vi 1. Typ stavby - Budova - zděná konstrukce IV 0,10 2. Společné části domu - Kočárkárna, sušárna II 0,00 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem III 0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) III 0,

11 Koeficient pro stáří 48 let: s = 1-0,005 * 48 = 0,760 Index vybavení IV = (1 + Σ 9 i = 1 Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,000 Index polohy pozemku IP = 0,970 Vi) * V10 * 0,760 = 0,678 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = ,- Kč/m 2 * 0,678 = ,11 Kč/m 2 CBP = PP * ZCU * IT * IP = 54,70 m 2 * ,11 Kč/m 2 * 1,000 * 0,970= ,30 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,30 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem jednotky na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: ,- Kč Spoluvlastnický podíl: 548 / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,- Kč * 548 / = ,87 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,87 Kč Jednotka - byt č. 2437/4 - zjištěná cena = ,17 Kč

12 REKAPITULACE ADMIN.CENY vyhl.č.441/2013 Sb., ve znění vyhl.č.345/2015 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Jednotka - byt č. 2437/ ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč Celkem ,20 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,20 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Šestsettisícdvěstědevadesát Kč

13 Porovnání Srovnatelné nemovité věci č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 Základní údaje : Inzerovaná cena (Kč) , , , , ,- Místnosti Podlahová plocha (m 2 ) Zdroj porovnání Internet Internet Internet Internet Internet Korekční součinitel )* 0,94 (0,90*1,05* 0,95*1,05* 0,95*1,05) 0,86 (0,90*1,03* 1,05*0,90* 1,00*0,98) 0,64 (0,90*0,85* 0,90*0,95* 1,00*0,98) 0,64 (0,90*1,00* 0,90*0,88* 0,95*0,95) 0,62 (0,90*1,00* 0,90*0,85* 0,95*0,95) Uprav. cena ( Kč ) , , , , ,- Uprav. cena ( Kč/ m 2 ) , , , , ,- Kvalitat. parametry: Vlastnictví osobní osobní osobní osobní osobní Poloha bytu v domě přízemí 2.NP přízemí 2.NP 3.NP Technický stav k rekonstrukci dobrý dobrý dobrý dobrý, po rekonstr. koupelny Příslušenství sklep, společná zahrada sklep sklep balkon,sklep, společná zahrada balkon,sklep, společná zahrada )* Pozn.: Korekční součinitel je vypočten z dílčích srovnávacích kritérií, které vyjadřují dle odborného názoru odhadce poměr užitných vlastností porovnávané nemovitosti s nemovitostmi srovnávacími. V daném případě se jedná o : Redukce pramene ceny posuzuje se, zda se jedná o nabídku RK, skladbu ceny, dobu uveřejnění nabídky oproti ceně realizované, tzn. zjištěné z nabývacího dokladu (zde hodnota 0,90) Velikost objektu jedná se o porovnání velikosti srovnávací nemovitosti a porovnávané nemovitosti čím menší srovnáv. objekt ( podlahová plocha, užitná plocha ), tím vyšší koeficient ( zde v hodnotách 0,85 až 1,05 ) Poloha hodnotí se porovnání vzájemných poloh srovnávacích a porovnávané nemovitosti vzhledem k centru obce, případně jiné dominantní lokalitě ( zde v hodnotách 0,90 až 1,05 )

14 Provedení a vybavení hodnotí se vybavení a provedení čím lepší vybavení a provedení u srovnávací nemovitosti, tím nižší koef. ( zde v hodnotách 0,85 až 1,05 ) Vliv pozemku posuzuje se, zda nemovitost má možnost využívat pozemek, resp. v jaké kvalitě a výměře, čím vyšší koeficient u srovnávacích nemovitostí, tím lepší kvalita u porovnávané nemovitosti ( zde v hodnotách 0,95 a 1,00 ) Úvaha zpracovatele ocenění posuzuje se, zda se v případě porovnávané nemovitosti jedná o lepší situování, využitelnost, zda se jedná o perspektivní nemovitost z hlediska jejího dalšího rozvoje apod. ( zde užity koef. v rozmezí 0,95 až 1,05 ) S ohledem na výše uvedené inzerované ceny ( upravené korekčním součinitelem ) se přikláním k hodnotě stanovené porovnávacím způsobem ve výši ,- Kč. Hodnota bytu č. 2437/4 stanovená na základě porovnání ,- Kč

15 D. REKAPITULACE Nemovitá věc Cena dle vyhl.č. 345/2015 Sb. Obvyklá cena Jednotka - byt č. 1231/ ,- Kč ,- Kč Závěrečná analýza Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení, ve kterém jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být vystiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky, dále na vnější i vnitřní vlivy, t.j. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, životní prostředí, atd. Při odhadu obvyklé ceny se orientujeme na hodnotu nemovité věci stanovené z porovnání a na vlastní průzkum trhu s nemovitými věcmi v daném regionu. Silné stránky : majetek není zatížen věcnými břemeny dobrá poloha v rámci města seriózní skladba uživatelů domu byt ve zděném bytovém domě Slabé stránky: obecně špatná ekonomická situace v daném regionu vyšší technické i morální opotřebení bytu Lze konstatovat, že dle dostupných podkladů a informací se kromě uvedených skutečností nevyskytují žádné další výrazné vlivy, které by znehodnotily danou nemovitou věc. Obvyklou cenu dané nemovité věci pro účel exekučního řízení odhaduji na: ,- Kč slovy: pětsetčtyřicettisíc korun českých ( Kč )

16 E. ZÁVĚR Úkolem znaleckého posudku bylo vypracovat návrh obvyklé ceny nemovité věci: jednotky - bytu č. 2437/4 v bytovém domě č.p postaveném na parc.č. 3310/23 včetně spoluvl. podílu o vel. 548/10551 na společných částech domu a pozemku v k.ú. Znojmo-město a obci Znojmo, okr. Znojmo ke dni Na základě provedené detailní analýzy, a použitím výše uvedené metody ocenění pro návrh obvyklé ceny k uvedenému datu, je navržena tržní, resp. obvyklá cena nemovité věci pro účel exekučního řízení ve výši: Obvyklá cena: ,- Kč slovy: Pětsetčtyřicettisíc Kč V Mor. Budějovicích Ing. Martina Dlabajová 1. máje Moravské Budějovice Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Test.2. F. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr 890/2001 pro základní obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /16 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1/

17 G. SEZNAM PŘÍLOH 1. Kopie Výpisu z KN vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj podle LV č pro obec Znojmo a k.ú. Znojmo-město 2. Ortofoto katastrální mapy předmětného území v k.ú. Znojmo-město 3. Fotodokumentace oceň. nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4270-69/2015 O ceně bytové jednotky č.466/4 v Ústí nad Labem, místní část Neštěmice, Opletalova č.p.466, vč.příslušenství a podílu o velikosti 577/35888 na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2876/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2450/7 v objektu čp. 2450/1, ulice Mrštíkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1012/6 v objektu čp.1012/6, ulice Limuzská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3194/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3194/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/235 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 668-25/2015 o ceně bytové jednotky číslo 606/3 zapsané na listu vlastnictví číslo 1236 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 16895715 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vlastnického podílu 1/2 na byt.jedn. č.1296/1 včetně podílu 679/68252 na společných částech domu č.p.1292, 1293, 1294, 1295, 1296

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3108/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3108/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1008/16 v objektu čp. 1008/13, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5352/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/12 bytové jednotky č. 3779/25 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Prostějov, k.ú. Prostějov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 991/44/15 o ceně bytové jednotky č. 3021/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu na ulici Závoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2878/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2878/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá hodnota (též tržní) bytové jednotky č.1864/14 v objektu čp. 1861-1864, ulice Na Hroudě, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek č. 289/34/2014

Znalecký posudek č. 289/34/2014 Znalecký posudek č. 289/34/2014 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitosti: bytové jednotce č. 661/2 včetně příslušenství nacházející se v budově č.p.661, 662 vystavěné na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4031-331/2014 O ceně bytové jednotky č.47/6 v obci Vavřinec, Chmeliště č.p.47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5558/31900 na společných částech domu a pozemcích p.č.st.60, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4708-76/2016 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.763/5 v obci Uničov, ulice Nerudova č.p. 763, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7180/234885 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2884/2014 O ceně nemovitosti - obvyklé ceně nemovitosti (též tržní) bytové jednotky č. 1827/5 v objektu čp. 1827/65, ulice Průběžná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 690-47/2015 o ceně bytové jednotky číslo 677/13 zapsané na listu vlastnictví číslo 5590 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 37 2015

Znalecký posudek č. 37 2015 Znalecký posudek č. 37 2015 O obvyklé ceně nemovitostí : - bytové jednotky č. 173/3 v objektu čp. 173, 174, dále podíl ve výši 738/6976 na společných částech domu čp. 173, 174 a pozemků č. parc. st. 229,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4062-362/2014 O ceně bytové jednotky č.681/1 v Brně, Bystrc, Wollmanova č.p.681/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 3843/99705 na společných částech domu a pozemcích p.č.5687,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4308-107/2015 O ceně bytové jednotky č.1302/30 v Milevsku, Písecké předměstí 1302, vč.příslušenství a podílu o velikosti 64/2584 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4890

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2893/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2893/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 743/14 v objektu čp. 743/24, ulice Žitomírská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1032/85/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1032/85/15 o ceně bytové jednotky č. 4449/9, která se nachází v bytovém domě č.p. 4449/9 na ulici Marty Krásové v katastrálním území Poruba - sever v obci Ostrava. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 277/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 215/11 a podílu 691/26832 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Obrnice č.p. 215, 216, 217, 218, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1782716 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.1141/2 včetně podílu 6325/145584 na společných částech domu č.p.1139, 1140, 1141 a pozemku st.1236 v obci Nejdek, k.ú.nejdek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 1065/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1469 01/2015 o ceně bytové jednotky č. 727/272 (zapsané na listu vlastnictví č. 3420), umístěné v budově č.p. 727 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 103/2014 O obvyklé ceně - členských práv a povinností v bytovém družstvu Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Plzeňská 1525/41, PSČ 360 21, spojených s užíváním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 o ceně p.č. 1804 - zastavěné plochy a nádvoří, součástí je stavba: Bruntál, č.p. 755, rod. dům a p.č. 1805 - zahrada v obci Bruntál, k.ú. Bruntál - město a p.č. St. 628

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 O ceně rodinného domu v Českých Budějovicích, Třebotovice č.p.2465, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 140 m 2 a p.č.400/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1402-4/15. O ceně pozemku orné půdy parc.č. 9333 v obci a k.ú. Oleksovice, okr. Znojmo

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1402-4/15. O ceně pozemku orné půdy parc.č. 9333 v obci a k.ú. Oleksovice, okr. Znojmo ZNALECKÝ POSUDEK č. 1402-4/15 O ceně pozemku orné půdy parc.č. 9333 v obci a k.ú. Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ivana Kozáková Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč

Více

Znalecký posudek č. 5622 62/2014

Znalecký posudek č. 5622 62/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5622 62/2014 o obvyklé ceně nemovitostí jednotky č. 3058/2 v budově čp. 3056-58 na pozemcích parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4673-41/2016 O ceně pozemku p.č.st.173, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 392 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.87 v obci Brantice, včetně příslušenství a pozemků p.č.713,

Více

Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013

Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013 Znalecký posudek (vč.stanovení obvyklé ceny) č. 8093/013 o ceně bytu 920/14 vč.podílu na pozemcích v Mladé Boleslavi, ulice Václavkova Objednatel posudku: BFT Management, a.s. V Olšinách 16/82 100 00 PRAHA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 986, součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 1188, katastrální území Kardašova Řečice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 258/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - bytové jednotky č. 1902/3 v domě č.p. 1902 na pozemku p.č. 4509 a pozemku p.č. 4509 s příslušenstvím, LV 7146 katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4527-326/2015 O ceně pozemku p.č.440/37, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 115 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.133 v obci Olešník, včetně příslušenství a pozemku p.č.440/6,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4468-267/2015 O ceně podílu o velikosti 1/3 pozemku p.č.st.60, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 261 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.16 v obci Jaroměřice, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.4028-328/2014 O ceně rodinného domu v obci Vídeň č.p.106, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.154, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 144 m 2 a p.č.90/2, zahrada, o velikosti

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 61/2016 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 689/17 v bytovém domě č.p. 689 na pozemku parc.č. 1480/81, vč. podílu o velikosti 7115/277684 na společných

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3421-244/2013 O ceně bytové jednotky č.5100/12 v Chomutově, Kamenná 5100, včetně příslušenství a podílu o velikosti 597/27093 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.10014 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4629-428/2015 O ceně pozemku p.č.1217, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 156 m 2, jehož součástí je rodinný dům v obci Pozořice, Horní Kopec č.p.205, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč ZNALECKÝ POSUDEK č. 1540-4/16 O ceně id.1/2 pozemků ost. plochy, jiné plochy parc.č. 461/6, parc.č. 462, parc.č. 463/1, parc.č. 464, id. 1/2 pozemku ostatní plochy, neplodné půdy parc.č. 473 a id. 1/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5816/65/14 O ceně nemovitosti - bytového domu č.p. 1357 se st.p.č. 1514 k.ú. Aš v obci Aš, okres Cheb Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 O ceně pozemku p.č.2126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 881 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1200 v ulici Dělnická, obec Varnsdorf, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4034-334/2014 O ceně rodinného domu v obci Sebranice č.p.108, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.138, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 296 m 2 a p.č.804, zahrada, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 694-51/2015 o ceně obvyklé a ) pozemku p.č.934/2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví číslo 626, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 497/2012

Znalecký posudek č. 497/2012 Znalecký posudek č. 497/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1409/8 v objektu čp. 1409, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV 7243

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3582-405/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3582-405/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3582-405/2013 O ceně bytové jednotky č.21/9 v obci Žár č.p.21, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7488/132597 na společných částech domu a pozemku p.č.st.69/2 zastavěná plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 176413215 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.1885/31 včetně podílu 383/40316 na společných částech domu č.p.1885 a pozemku p.č. 3751/28 v obci Ostrava, k.ú.poruba-sever,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011 o obvyklé ceně bytové jednotky č.2159/4 v Plzni, Pařížská ulice 8, kat. území a obec Plzeň, okres Plzeň - město Objednatel posudku: Mgr. Pavel Dolanský, exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 87-2011 o ceně bytové jednotky a příslušenství, k.ú. Moravská Ostrava, LV č. 6951, 6226 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1546/2015. o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny. Příčná 893 28002 Kolín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1546/2015. o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny. Příčná 893 28002 Kolín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1546/2015 o ceně podílu na domě a pozemku, ulice Kpt. Nálepky 2243, KÚ Louny, obec Louny Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kolín Příčná 893

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14301-051/15 A. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14301-051/15 A. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14301-051/15 A o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovité věci - pozemku parc.č.1872/9, jehož součástí je rodinný dům č.p.499, katastrální území a obec Píšť, okres

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14401-151/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1959, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.210, na katastrálním území Kročehlavy, obec a okres Kladno, včetně nezkolaudovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4396-195/2015 O ceně pozemku p.č.st.662, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 166 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.305 v obci Statenice, část Černý Vůl, ulice Skalní, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 719-24/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 719-24/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 719-24/2016 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 5/6 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 162/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 162/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 162/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 238/2 v bytovém domě č.p. 238 na pozemku parc.č. 930/1, vč. podílu o velikosti 273/1000 na společných

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 24/2015 O obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitosti - pozemků parc.č. 221/44 a 221/99 oba v katastrálním území Dublovice, obec Dublovice, okres Příbram, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/15 o obvyklé ceně nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 21/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Jeviněves, č.p. 16, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2355/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2355/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1173/2 v objektu čp. 1173/34, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 76/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 76/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 76/2014 O obvyklé ceně: a) podílu 1/6 nemovitosti - bytové jednotky č. 74/6 v bytovém domě č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 4888, vč. podílu o velikosti 79/24822

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4477-22/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4477-22/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4477-22/14 NEMOVITOST: bytová jednotka a garáž včetně podílu na spol. částech domu a pozemku bytová jednotka č. 1207/1, garáž č. jednotky 1207/121 včetně spoluvlastnických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1781616 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.vl. podílu 1/4 na byt.jedn. č.745/2 včetně podílu 807/10249 na společných částech domu č.p.745 a pozemku st.1237 v obci Horní Slavkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 35/878/2013 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 215 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, trvalých porostů, zastavěné plochy č. 244/5, pozemkové parcely č. 1434/7 v

Více

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 234/6 v bytovém domě č.p. 234, 235 na pozemku parc.č. St. 256/1, St. 256/2, vč. podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1485-19/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, Pozemky - spoluvlastnický podíl 1/120 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Dubňany, k.ú. Dubňany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2129-138/2013 rodinného domu čp.200 s příslušenstvím a s pozemky p.č.234, p.č.235 v kat.území: Roztoky u Prahy, ul.dobrovského, obec: Roztoky, okres: Praha-západ. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek číslo 2041/6/2010

Znalecký posudek číslo 2041/6/2010 Znalecký posudek číslo 2041/6/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na bytové jednotce č. 164/3 o velikosti 3+1 včetně všech součástí a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1815/133/12 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 173/5 v budově č.p. 173 na st.parc.č. 358/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/2889 na společných částech bytového domu č.p. 173

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3061/90/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 633/12 Adresa nemovitosti: Kosmonautů 633 / 66, 734 01 Karviná Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 o obvyklé ceně rodinného domu v Plzni - Červeném Hrádku, Červenohrádecká č.p.323, včetně pozemků a příslušenství, katastrální území Červený Hrádek u Plzně, okres Plzeň-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - garáž bez č.p/č.e. na pozemku p.č. 1869 a pozemku p.č. 1869 s příslušenstvím, zapsaných na LV 416, katastrální území Moravský

Více

Znalecký posudek č. 190/19/2013

Znalecký posudek č. 190/19/2013 Znalecký posudek č. 190/19/2013 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitostech: bytové jednotce č.114/3 v budově č.p.114 vystavěné na pozemku p.č.321 a k jednotce náležející spoluvlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 2881/2, součástí je stavba: Zlín, č.p. 6220, rodinný dům, s příslušenstvím, LV číslo 5662, katastrální území Zlín, obec Zlín,

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 310-23-2013 O ceně jednotky č. 1269/11 a jednotky č. 1269/102, a podílem na společných částech domu a pozemcích parc.č. 793/77; 793/79 a 793/76 nacházejících se v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 O ceně rozestavěné budovy bez č.p., č.e. v obci Zbuzany, stojící na pozemku p.č.st.450, zapsáno na LV č.912 pro k.ú.zbuzany Objednatel znaleckého posudku: FK Zbuzany a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2344-2015 NEMOVTOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 110, pozemek parcelní číslo 312 Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - garáže bez č.p/č.e., na pozemku p.č. st. 2110/15 (LV 3152), s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2459, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5071/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/4 domu č.p. 148 na pozemku p.č.. St. 133 a 1/4 pozemku p.č. St. 133 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Vrchoslav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-5534-2013 O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. 025 Ex 2274/08-22 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

Znalecký posudek číslo 1880/101/2009

Znalecký posudek číslo 1880/101/2009 Znalecký posudek číslo 1880/101/2009 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 183/3 o velikosti 3+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 183 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4235-023/16. O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4235-023/16. O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4235-023/16 O ceně pozemků č. 1474/46, 1474/51 trvalý travní porost, č. 1475/15 ostatní plocha Libouchec, obci Libouchec v k.ú. Objednatel znaleckého posudku: AK2H Insolvence, v.o.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 Čís.jednací: 117 EX 1486/10-32 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 o obvyklé ceně nemovitosti č.p.35 s příslušenstvím a s pozemky (spoluvlastnického podílu id.1/3) v obci Lestkov, k.ú.domaslav, zapsané na LV

Více

Znalecký posudek. č. 229-33/2015

Znalecký posudek. č. 229-33/2015 Znalecký posudek č. 229-33/2015 o ceně nemovité věci: jednotky č. 2939/8, bytu, v budově č. p. 2939, 2940, (bytový dům), na ulici I. Olbrachta č. e. 8, 6, v obci a k. ú. Hodonín (kód 640417), na LV 12848,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Zuzana Strašíková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14347-097/15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova 1515/2. Majakovského 2097/12 734 01 Karviná Mizerov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14347-097/15. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Dvořákova 1515/2. Majakovského 2097/12 734 01 Karviná Mizerov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14347-097/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.2424, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.130, katastrální území Darkov, obec a okres Karviná, včetně pozemků, příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/2985/2015 Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav Účel znaleckého posudku: 160 EX 8884/13-59 Ocenění nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-6572

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-6572 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-6572 NEMOVITÁ VĚC: Jednotka č. 1094/2, České Budějovice 2 Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres České Budějovice, obec České Budějovice, k.ú. České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-1023/76/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-1023/76/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-1023/76/15 o ceně objektu č.p. 49 na parcele č. 212 a pozemků č. 212, č.1938/2, č. 1942/1, č. 1942/2, č. 1942/3 a č. 3100/1, které se nachází v katastrálním území Janovice u Frýdku

Více

Znalecký posudek číslo 4541-31/15

Znalecký posudek číslo 4541-31/15 Znalecký posudek číslo 4541-31/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 621 a 624 Seč Katastrální území: Hoješín Okres: Chrudim O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1932/32/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1932/32/2014 ZNALECKÝ OUDEK č. 932/32/204 O ceně nemovitosti - budova tiskárny čp.4 s pozemky p.č.403 a p.č.76 v obci Lánov, k.ú, rostřední Lánov a pozemků p.č. 356/6 a /2 p.č.356 v obci a katastrálním území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9996-31/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9996-31/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9996-31/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Jaroslava Majera v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Mír Teplice, Gagarinova 1558, 415 02 Teplice-Trnovany, IČ 00035351,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2566 190-13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2566 190-13 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2566 190-13 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky 331/10, ul. Dvořákova, Písek Pražské předměstí, bytový dům na poz. parc. čís. st. 2520/1 zastavěná plocha a nádvoří, vlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2001-16/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 169, Rodinný dům č.p. 196, vč. příslušenství Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Dalovice, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4962/200/14 - oprava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4962/200/14 - oprava č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4962/200/14 - oprava o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1219/3 umístěné v bytovém domě čp. 1219 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/4872 ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4602/2014 NEMOVITOST: Pozemky parc. č. 3100/2, 3758/12, 3758/14 a 1/14 pozemků parc. č. 3758/5, 3758/11 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více