Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika"

Transkript

1 Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

2 zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí komplexní péče co vyřeším sám: musím ale o tom vědět! co nemohu/nechci řešit specializovaná péče

3 Viditelný/přiznaný symptom cílené vyšetření objektivní nález syndrom dg. postup p Neurol.: třes HK PN Psych.: úzkostná facies úzkostná porucha

4 úzkost jako reakce na onemocnění (vulnerabilní jedinec psychosociální stresor) úzkost jako symptom zákl.onem. (wearing off, on off) úk úzkostná komorbidita (panika, GAD, OCD ) úzkost jako symptom deprese/jiných psych.onem. úzkost vyvolaná návykovými látkami (alkohol, kofein) úzkost jako jediná příčina obtíží ( somatizace) úzkost jako vedlejší účinek th (kortikoidy) úk úzkost v rámci akutní stresové reakce strach při nedostatku informací při reálné životní komplikaci Pořádné vyšetření!!!

5 Psychiatrické vyšetření a komunikace s pacientem

6 Explorace Objektivní anamnéza Pozorování Pomocná vyšetření: (neuro)psychologické testy chybění náhledu přikládání významu jedné věci pro pacienta realita, nikoli medicínský problém lékaři se nesděluje ověření bludného charakteru produkce co nám imponuje jako blud, může být pravda a naopak! Otázka diagnostiky základního onemocnění

7 Časový prostor!!!!! cílené vyš. = min. z toho ½ spontánní výpověď! Výzva neurčitým způsobem ů prostor pro subjektivní stesky indicie pro psychopatologické symptomy strukturovat rozhovor pomocí otázek Explorace psychopatologie v přímé návaznosti na neurologické vyšetření konec s direktivním kladením přímých otázek!!!

8 Psychiatrická heredita Dětství: vývoj a formování osobnosti Vzdělání, zaměstnání Partnerské vztahy Vztah k návykovým látkám Zevní stresory, zvládací mechanismy Zájmy Sociální kontext! Crimina Self concept Předchozí kontakty s psychiatrií!

9 Shrnutí potíží Lékařské zhodnocení a vysvětlení Terapeutický návrh Prostor pro otázky velmi důležité i u pacienta vtěžkém stavu (stuporózního, negativistického, unaveného) často si pamatuje víc, než nám připadá možné

10 Cílená explorace nejčastějších symptomů/syndromů

11 Úzkost Depresivní syndrom Psychotický syndrom Delirium Kognitivní deficity

12 Emoce: prožitek pocit intenzita, délka trvání, frekvence okolnosti Somatický doprovod d Kognitivní doprovod Behaviorální doprovod (důsledek) sekundární zisky, interpersonální následky

13 spouštěč Palpitace, bušení srdce, svírání na hrudi, nemožnost dodechnout, zrychlené dýchání, nevolnost, mravenčení, hučení v chování uších, závratě, motolice, pocení, chvění, třes, bolesti. Emoce: prožitek automatické pocit myšlenky intenzita, délka trvání, frekvence okolnosti Somatický emoce doprovod d Kognitivní doprovod Behaviorální doprovod tělesné reakce (důsledek) sekundární zisky, interpersonální následky K jakému chování to vede? vyhýbání se situacím, zajišťování dopomoci, vyhledávání vyšetření důsledky

14 zdroj / etiologie úzkosti objasnění podstaty pacientovi nabídka řešení: psychoterapie edukace, kognitivní restrukturace, expozice farmakoterapie: AD (SSRI) úprava somatické terapie odvykací léčba

15 ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY: depresívní nálada ztráta zájmů a radosti snížená energie a aktivita, it únavnost patologická porucha nálady neodpovídající okolnostem PŘÍDATNÉ PŘÍZNAKY: ztráta sebedůvěry, sebepodceňování pocity provinění a sebeobviňování suicidální úvahy a chování neschopnost rozhodování a soustředění ř a zpomalené myšlení psychomotorická retardace nebo agitovanost poruchy spánku (insomnie nebo hypersomnie) snížená i zvýšená chuť k jídlu (s odpovídající změnou tělesné hmotnosti) Minimálně přítomno 2/3 základních 1či 2/7 přídatných Minimálně přítomno 2/3 základních, 1či 2/7 přídatných, dohromady 4/10 po dobu minimálně 14 dní

16 ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY: depresívní nálada ztráta zájmů a radosti snížená energie a aktivita, it únavnost patologická porucha nálady neodpovídající okolnostem DIAGNOSTIKA DEPRESE: PŘÍDATNÉ PŘÍZNAKY: ztráta sebedůvěry, sebepodceňování pocity provinění a sebeobviňování Strukturovaný suicidální úvahy a chování rozhovor neschopnost rozhodování a soustředění ř a zpomalené myšlení Objektivní psychomotorická anamnéza retardace nebo agitovanost poruchy spánku (insomnie nebo hypersomnie) Sebeposuzovací snížená i zvýšená chuť k jídlu (s odpovídající změnou tělesné hmotnosti) škála (BDI) Hodnotící Minimálně škála přítomno (HAMD) 2/3 základních, 1či 2/7 přídatných, dohromady 4/10 po dobu minimálně 14 dní

17 Patologický stav, při kterém dochází k hrubé poruše kontaktu kt s realitou; realita je chybně hb ě vnímána (iluze, halucinace) a/nebo chybně interpretována myšlena (bludy a formální poruchy myšlení) T f lit tíž bl ti h á í b ti Transformace reality potíže v oblasti chování, osobnosti, kognice porucha sociálního fungování a kvality života

18 =nespecifická odpověď na různé noxy somatického a intoxikačního charakteru Klinika ik = současná č porucha: vědomí a pozornosti vnímání a myšlení (globální por.poznávání ááí a chápání; á por.abstrakce; inkoherence; halucinace; desorientace) pamětiě (okamžité zapamatování, krátkodobá paměť) psychomotoriky (!!) emocí (úzkost, irritabilita, deprese...) cyklu spánek bdění poruchy chování Průběh: stav přechodný intenzita kolísavá rychlý začátek trvání max.6 měsíců

19 Vt Vstupní vědomí, informace: orientace rodina personál!!!: akutní iluze, halucinace, začátek neobvyklé zážitky mluvení bludy, koherence z cesty spánkový schopnost rytmus, abstraktního noční produkce myšlení a chápání Kontext: pozornost přítomnost krátkodobá interkurentního paměť onem. medikace psychomotorika, (vč. změn reaktivita dávkování) vysazení emoční í projevy alkoholu l a jiných psychotropních h látek změny spánekprostředí paralelně ll ě hledání vyvolávající í příčiny Vyšetření v různých denních dobách CAVE!!! LUCIDNÍ INTERVAL!!!

20 vědomí, orientace iluze, halucinace, neobvyklé zážitky bludy, koherence schopnost abstraktního myšlení a chápání pozornost CAVE!!! krátkodobá paměť neuropsychologie!! psychomotorika, reaktivita emoční projevy spánek paralelně ll ě hledání vyvolávající í příčiny

21 volba léku tenze/agrese vs. úzkost/plačtivost vs. apatie dávka léku halucinace emoční náboj, dopad na chování.. sledování efektu medikace sledování efektu medikace redukce všech symptomů

22 protože neurologičtí pacienti mívají psychopatologické projevy protože často nemá psychiatra po ruce pouze správná dg. správná léčba posouzení závažnosti stavu optimální postup (ambulance hospitalizace psychiatr) l h smysluplné zhodnocení efektu léčby (změna každého jednotlivého symptomu určující pro další terapeutický postup) a protože: se škálami nevystačí!!!

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Studenti s psychickými poruchami

Studenti s psychickými poruchami Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Lektoři / přednášející: 19. 3. 2014 (14.00 16.00), Karlovy Vary 1. MUDr. Prim. Petr Příhoda:

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii MUDr.Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví Dukelská 456,790 01 Jeseník cdz.jesenik@seznam.cz 584/412 462 777/775

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Mgr. Zuzana Pokorná Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch DISERTAČNÍ PRÁCE Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Tomáš Urbánek

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Erik Herman doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Beata Pašková MUDr. Hana Prašková Příručka pro klinickou praxi 1 SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Prim. MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví EEG Biofeedback Centrum Jeseník a Šumperk Česká republika Tel (00420) 584 412 462 e-mail

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více