Výroční zpráva Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s.

2

3 Krajská nemocnice Liberec, a. s.

4 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva

5 Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice Liberec Úvodní slovo bývalého generálního ředitele Statutární orgány a vedení společnosti Základní charakteristika Rok 2010 v Krajské nemocnici Liberec Organizační struktura Obecné údaje Seznam oddělení a vedoucích pracovníků Chirurgické obory Nechirurgické obory Diagnostické obory Ostatní oddělení Vědecké a vzdělávací aktivity zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec, a. s Manažer kvality Hospodářské výsledky Úsek technického ředitele

6 Úvodní slovo Generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec Vážení čtenáři, ve svých rukách držíte výroční zprávu, která shrnuje to nejdůležitější, co se v Krajské nemocnici Liberec, a. s., stalo v roce Věřím ale, že stejně důležité, jako shrnutí toho uplynulého je třeba podívat se dopředu na to, co očekáváme a plánujeme, s odkazem na změny, především personálního charakteru, kterými nemocnice v uplynulých měsících prošla a tedy s novými plány na její další rozvoj. Naší prioritou je i nadále poskytovat v Krajské nemocnici Liberec, a. s., kvalitní lékařskou péči na vysoké odborné úrovni, a to i přes nepříznivou ekonomickou situaci, která nás čeká a s kterou se budeme muset vypořádat. I nadále se chceme zaměřovat na nákup moderní lékařské techniky, která je pro úspěšnou léčbu pacientů stejně důležitá, jako profesionálně zdatní lékaři. Naší snahou jsou nákupy lékařského vybavení efektivním a transparentním způsobem, který povede k úsporám, jež budou zohledněny v jiných činnostech nemocnice a ve svém důsledku tak opět pomohou právě kvalitní péči o naše pacienty. Soustředit se i nadále chceme na zajištění kvalitního zdravotnického i nezdravotnického personálu, jež je hybnou silou všeho, co se v nemocnici děje. Čeká nás také implementace reformy zdravotnické péče do běžného chodu nemocnice. Součástí této reformy bude takzvaná nadstandardní péče, jejíž koncepci v liberecké nemocnici v současné době intenzivně zpracováváme. Všechny naše pacienty ale mohu ujistit, že i nadále budou ti, kdo si tuto nadstandardní péči neuhradí, dostávat plnohodnotnou péči. Nadstandardní péče se nijak nedotkne kvality poskytované lékařské péče či nároku na ní. Jak pro zaměstnance nemocnice, tak pro její pacienty je další dobrou zprávou příprava zvýšení efektivity práce všech jejích zaměstnanců. Díky zavedení elektronizace oběhu dokumentů v nemocnici dojde nejen k ulehčení práce všem zaměstnancům, ale také k zrychlení všech procesů, ke kterým v nemocnici dochází, což se positivně projeví i na straně pacientů méně čekání, rychlejší služby, to jsou jen nejdůležitější zlepšení, jež tato změna přinese. V brzké době bude dořešen také centrální příjem Krajské nemocnice Liberec, a. s. I tímto krokem dojde k výraznému zlepšení servisu pro naše pacienty, k urychlení jejich příjmu a tedy k celkovému zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Již dlouhá léta trpí Krajská nemocnice Liberec, a. s., absencí přistávacího místa pro vrtulníky, takzvaným heliportem, který zásadním způsobem urychlí mobilitu pacientů, především těch nejohroženějších, do našeho zdravotnického zařízení. Proto je pro současný management nemocnice jednou z priorit jeho vybudování tak, aby pacienti z celého kraje mohli být dopraveni na lékařské ošetření do nemocnice tak rychle, jak jen to bude možné. Vybudování heliportu zkrátí dobu transportu kriticky ohrožených pacientů z desítek minut na minuty a bude tak hrát významnou roli při záchraně lidských životů. Krajská nemocnice Liberec, a. s., poskytuje v České republice nadstandardně kvalitní péči a svým přístupem se řadí mezi nejmodernější a nejprofesionálnější zařízení v celé republice. Věříme, že se nám podaří si tuto výsadu nejen udržet, ale že neusneme na vavřínech a budeme i nadále pracovat na zlepšení celkového chodu nemocnice. A je jedno, zda to bude ve velkých věcech, nebo v detailech. Za celý management Krajské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Zdeněk Konrád, generální ředitel a předseda představenstva 6

7 Úvodní slovo bývalého generálního ředitele Vážení spoluobčané, dovolte mi zhodnotit uplynulý rok z pohledu předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. Rok 2010 byl pro naši nemocnici velmi významný, ale zároveň také náročný. Přinesl mnoho pozitivních změn, které zcela jednoznačně zajistily do budoucna vyšší kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim pacientům. Krajská nemocnice Liberec, a. s., plnohodnotně plní své poslání, tedy poskytování základní, specializované i superspecializované zdravotní péče pacientům z celého Libereckého kraje. Jako největší zdravotnické zařízení kraje je ekonomicky stabilizovaná a hospodaří s pozitivním hospodářským výsledkem bez potřeby provozních dotací ze strany majitelů. V průběhu roku 2010 se podařilo investovat nemalé částky do nových přístrojů, stavebních úprav zdravotnických provozů a zlepšení komfortu pacientů a zaměstnanců. Tento cílený rozvoj v nemocnici podpořily prostředky z evropských programů a prostředky z vlastních zdrojů nemocnice. Například se tak zmodernizovaly operační sály i oddělení Kardiologického centra, ambulance v nemocnici dostaly novou podobu a vylepšily se pořadníkovými systémy, vznikla nová lékárna pro pacienty i občany v Husově ulici a proběhly další pozitivní změny, které mohli posoudit sami návštěvníci nemocnice při příležitosti Dne otevřených dveří. Že je naše nemocnice na předním místě nejen v Libereckém kraji, ale i v celé České republice, jednoznačně prokázalo akreditační šetření obecně prospěšné společnosti SAK, kterým nemocnice úspěšně prošla, a stala se tak jedinou akreditovanou nemocnicí v Libereckém kraji a jediným zdravotnickým zařízením ČR, které je kromě akreditace držitelem certifikátu ISO 9001:2008. Krajská nemocnice Liberec, a. s., se díky těmto krokům, za kterými je spousta tvrdé práce mnoha lidí na všech úrovních, snaží nejen poskytovat nejlepší péči, ale také moderní a příjemné prostředí jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance. Důležitá podpora tohoto cíle je mzdová politika, která byla v roce 2010 v porovnání průměrných platů ve zdravotnictví jedna z nejlepších v České republice. Krajská nemocnice Liberec, a. s., má dva vlastníky, kteří společně a nerozdílně rozhodují o zásadních změnách, což výrazným způsobem posiluje stabilitu a možnost soustředit se i na strategické řízení. Jak Liberecký kraj, tak i Statutární město Liberec přistupují z pohledu vlastníka k nemocnici velmi vstřícně, s podporou a úctou k práci našich zaměstnanců. Představenstvo nemocnice respektovalo všechna jejich rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí a připomínky dozorčí rady, která se aktivně zabývala hospodařením společnosti, zejména pak většími investicemi, nakládáním s majetkem i kvalitou a rozsahem poskytované zdravotní péče. Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci, nasazení, vůli ke změnám a osobní iniciativu prokázanou v roce 2010 a vyjádřil naději, že v roce 2011 bude naše nemocnice ještě lepším zdravotnickým zařízením. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 7

8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Generální ředitel: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Ekonomická ředitelka: Ing. Miloslava Tanečková Technický ředitel: Ing. Aleš Stránský, MBA, MSc. Lékařský ředitel: MUDr. Martin Zítek Hlavní sestra: Mgr. Ladislava Kohoutová PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Místopředseda představenstva: Ing. Miloslava Tanečková Člen představenstva: MUDr. Miroslav Baader Člen představenstva: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Člen představenstva: Ing. Aleš Stránský, MBA, MSc. Člen představenstva: doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Člen představenstva: MUDr. Vladimír Šámal Člen představenstva: MUDr. Martin Zítek DOZORČÍ RADA Předseda DR: MUDr. Pavel Novák Člen DR: MUDr. Pavel Buchvald Člen DR: Robert Dušek Člen DR: Mgr. Stanislav Eichler Člen DR: Ing. Jiří Kittner Člen DR: Mgr. Ladislava Kohoutová Člen DR: MUDr. Dušan Morman Člen DR: Ing. Ivo Palouš Člen DR: Milan Šír 8

9 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Základní údaje o společnosti Firma: Krajská nemocnice Liberec, a. s. Sídlo: Husova 10, Liberec I, Staré Město IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: 7. února 2006 Právní forma: akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Město. Do byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí. Od převzala KNL, a. s., od KNL, p. o., hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků. Od je NELI servis dceřinou společností Krajské nemocnice Liberec, a. s. Jejím hlavním posláním je zabezpečení technických činností v oblasti výroby tepla, likvidace nebezpečného odpadu, údržby a zprostředkovatelské služby. Dne byl navýšen základní kapitál o částku Kč, a to nepeněžitým vkladem Statutárního města Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ Celkový základní kapitál k činil Kč. 9

10 ROK 2010 V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC Také v roce 2010 se Krajská nemocnice Liberec, a. s., soustředila na zvyšování kvality poskytované péče a odbornost svých zaměstnanců. Kromě toho pokračovala rekonstrukce nemocničních objektů, vybavování oddělení nejmodernější technikou a nemocnice úspěšně absolvovala také audit. V lednu 2010 zprovoznila Krajská nemocnice Liberec, a. s., v Pavilonu interních oborů centrální odběrový sál, který se stal součástí oddělení klinické biochemie (OKB). Náklady na rekonstrukci a vybavení dosáhly částky 6,5 mil. Kč, přičemž 3,5 mil. Kč uhradil většinový majitel nemocnice, Liberecký kraj. Provoz nově vybudovaného specializovaného pracoviště zajišťují čtyři všeobecné sestry a jedna sanitářka. Před samotným odběrovým sálem je prostorná čekárna vybavená vyvolávacím systémem, ordinace pak disponuje třemi velmi komfortními křesly. Součástí Krajské nemocnice Liberec, a. s., je také ve městě pod Ještědem oblíbené stravovací zařízení. I v roce 2010 realizovalo několik zajímavých akcí. Mezi ty první patřil 44. ročník Jizerské padesátky. Během tří dnů, kdy akce trvala, připravili zaměstnanci stravovacího oddělení 900 porcí svařeného vína, vyhotovili jídel, spotřebovali při tom kg kuřecího masa. Další důležitá rekonstrukce byla na počátku roku 2010 završena také u nejvyužívanějšího pracoviště Krajské nemocnice Liberec, a. s. úrazové a chirurgické ambulance. Venkovní i vnitřní prostory se dočkaly kompletní rekonstrukce. Z důvodů rekonstrukce ambulantního traktu Traumatologicko-ortopedického centra a chirurgie byly úrazová a chirurgická ambulance od září 2009 provizorně přemístěny z přízemí z Pavilonu chirurgických oborů (PCHO) do I. patra. V lednu 2010 se ale opět vrátily do přízemí, do zcela nového, špičkově vybaveného prostředí, které nyní splňuje náročná kritéria na chod traumacentra. (Traumacentrum KNL,a. s., je jedním z deseti českých ministerstvem akreditovaných pracovišť v republice). Ročně ošetří zhruba 160 polytraumatizovaných pacientů, úrazovou ambulancí projde denně v průměru 80 až 90 pacientů. Díky rekonstrukci získalo traumacentrum nový zákrokový sálek a tři oddělené urgentní boxy, upraveny byly také přístupové komunikace a přilehlé parkoviště tak, aby byl zajištěn co nejrychlejší a nejpohodlnější transport pacientů, kteří jsou do nemocnice dopravováni rychlou záchrannou službou. Krajská nemocnice Liberec organizuje pravidelně akce na podporu dobrovolného dárcovství krve, a to v rámci projektu Bezpříspěvkové dárcovství bezpečná léčba našich pacientů. Nejinak tomu bylo i v únoru 2010, kdy se uskutečnila akce Kdo miluje, daruje krev, do níž se mohli zapojit všichni ti, kteří se o problematiku dárcovství krve zajímají a chtěli buď jedním, nebo i více odběry přispět ke zkvalitnění či záchraně lidských životů. Akce se konala u příležitosti svátku sv. Valentýna a stejně jako v předchozím roce úspěšně, a tak vznikla další z důležitých tradic, jejímž posláním je pomáhat potřebným. V současné době je do bezpříspěvkového dárcovství Krajské nemocnice Liberec, a. s., zapojeno přibližně šest tisíc obyvatel Libereckého kraje. Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., pojmenované Dobromysl se po více než ročním působení stalo důležitou součástí péče o klienty největšího zdravotnického zařízení v kraji. Během uvedeného období se vytvořil tým dobrovolníků, který se významným způsobem podílí na zpříjemnění hospitalizace pacientů, především na uspokojování jejich psychosociálních potřeb. V roce 2010 působilo v Dobromysli 24 lidí. 10

11 Příjemné změny se v roce 2010 dočkala také ambulantní část dětského oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., kterou ročně projdou stovky malých pacientů. Díky Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové rozzářily a zútulnily prostory tohoto oddělení velkoplošné malby Libora Škrlíka. Na počátku března 2010 se Krajská nemocnice Liberec, a. s., zapojila do Mezinárodního dne ledvin. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení informovanosti zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich včasného záchytu, prevence a léčby. V roce 2010 byla hlavní pozornost zaměřena na souvislost mezi cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin. V rámci této akce měli obyvatelé Libereckého kraje příležitost navštívit oddělení nefrologie a dialýzy KNL,a. s., kde jim byly zdarma vyšetřeny moč a krevní tlak. Velmi rychle si tak mohli ověřit, zda právě jim ledviny pracují správně. V květnu 2010 zprovoznila Krajská nemocnice Liberec, a. s., svou již třetí lékárnu. Nachází se v Husově ulici, v bezprostřední blízkosti služebního vjezdu do areálu. Náklady na rekonstrukci budovy s kompletní přestavbou interiéru představovaly částku 4,5 mil. Kč, samotné vybavení lékárny vyšlo na 750 tis. korun. Veškeré náklady hradila nemocnice ze svého rozpočtu. Jako už tradičně se kožní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., zapojilo v roce 2010 do mezinárodní akce Evropský den melanomu. V praxi to přineslo šanci obyvatelům Libereckého kraje nechat si vyšetřit pihy a znaménka na kůži v ambulancích kožního oddělení a ověřit si, že jsou nezhoubné. Celý projekt je součástí boje proti rakovinovým onemocněním kůže, kterých stále přibývá, ačkoli je možné je léčit, pokud se ovšem odhalí včas. V roce 2010 využilo této příležitosti 149 klientů, což překonalo očekávání. Deseti pacientům byly pihy či znaménka odstraněny ihned, další pacienti jsou ve sledování. Koncem června 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s., prošla úspěšně třídenním akreditačním šetřením obecně prospěšné společnosti SAK (Spojená akreditační komise ČR), a stala se tak jedinou akreditovanou nemocnicí v Libereckém kraji. Dokonce je nyní jediným zdravotnickým zařízením ČR, které je kromě akreditace také držitelem certifikátu ISO 9001:2008. Certifikát platí do a je důkazem, že k nejdůležitějším cílům dlouhodobé strategie KNL, a. s., patří špičková kvalita poskytované péče. Jedná se o kontinuální proces, mapující dlouhodobé dodržování nemocničních postupů. Akreditace jasně deklaruje, jak jsou v konkrétním zdravotnickém zařízení naplňovány požadované standardy řízení kvality, managementu, standardy diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance a standardy protiepidemických opatření. Na počátku srpna 2010 dosáhla Krajská nemocnice Liberec, a. s., dalšího významného mezníku gynekologicko-porodnické oddělení překročilo porodů. Obsazenost lůžek na oddělení se tak za první pololetí roku 2010 blížila 95 %, což kromě jiného svědčí o kvalitě poskytované péče na tomto oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s. je totiž stále častěji vyhledáváno i mimolibereckými rodičkami. V srpnu 2010 se také Krajská nemocnice Liberec, a. s., zapojila do pomoci oblastem Libereckého kraje, které byly postiženy povodněmi. Kromě ošetřování zraněných obyvatel a záchranářů z těchto oblastí pomohl personál nemocnice také finančními a věcnými dary, a to, kromě jiného, i svým kolegům zaměstnancům, kterých se tato ničivá událost přímo dotkla. 11

12 V září 2010 vstoupila Krajská nemocnice Liberec, a. s., do výzkumného projektu DUQuE (Deepening our understanding of quality improvement in Europe), který je veden skupinou prestižních evropských výzkumných center a univerzit. Cílem bylo analyzovat účinnost nástrojů zvyšování kvality a bezpečí a jejich dopad na samotnou péči o pacienta. Sledují se zároveň postupy nemocničního managementu, organizační kultura či vedení zdravotnické dokumentace. Krajská nemocnice Liberec, a. s., byla oslovena koordinátory DUQuE pro Českou republiku, neboť splňuje požadovaná kritéria projektu. Výsledky projektu slouží jako vodítko pro manažery zdravotnických zařízení, plátce i pro státní aparát v rozvíjení a hodnocení systémů zvyšování kvality a bezpečí evropských poskytovatelů zdravotní péče. Na počátku října 2010 realizovala Krajská nemocnice Liberec, a. s., Den otevřených dveří. Poprvé v historii tak zpřístupnila široké veřejnosti některá svá klinická pracoviště s praktickou ukázkou chodu špičkových diagnostických přístrojů. Program Dne otevřených dveří v nemocnici přilákal téměř tisícovku lidí, kteří se zajímali především o některé léčebné procesy nebo moderní zdravotnické vybavení nemocnice. Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., se na konci října 2010 stalo jedním z deseti Dárcovských center Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v České republice. Činnost Dárcovského centra ČNRDD je, kromě jiného, zaměřena na získávání dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk do registru, dále na zajišťování kontaktu s dárci pro ČNRDD a sledování dárců po absolvování odběru kostní dřeně. Na počátku listopadu 2010 se obnovy přístrojové techniky dočkala kardiologie Krajské nemocnice Liberec, a. s. Nové vybavení operačních sálů i běžných oddělení kardiologie umožnilo výrazné zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce. Na pořízení celkem sedmnácti nových přístrojů přispěla z 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Libereckému Kardiocentru tato obnova přinesla i rozšíření spektra diagnostických a léčebných metod, zlepšení časové dostupnosti některých výkonů, snížení invazivnosti používaných metod léčby i snížení radiační zátěže personálu a pacientů. V rámci tohoto projektu získala Krajská nemocnice Liberec, a. s., druhou angiolinku, která umožňuje, kromě jiného, ošetřovat pacienty s infarktem myokardu nejmodernější formou léčby. Výměny se dočkal rentgen pro elektrofyziologii, elektrofyziologické záznamové zařízení a dva echokardiografy, jejichž životnost se blížila své hranici. Obnoven byl monitorovací systém koronární jednotky, rozšířena telemetricky monitorovaná lůžka a pořízen nový intravaskulární ultrazvuk. 12

13 Organizační struktura Generální ředitel Manažer kvality PR sekretariátu Právní oddělení Středisko kontroly zdravotních pojišťoven Lékařský úsek Ekonomický úsek Technický úsek Ošetřovatelská péče Lékařská péče domácí péče Kardiocentrum Traumatologicko- -ortopedické centrum Komplexní onkologické centrum radiodiagnostické nemocniční lékárny finanční účtárny provozu a správy majetku sociálních služeb nefrologie a dialýzy chirurgie psychiatrie klinické biochemie ústavního hygienika mzdové účtárny zdravotnické techniky revmatologie oční dětské psychiatrie transfuzní nemocí z povolání Personální oddělení inf. a komunikačních technologií dlouhodobě nemocných ORL neurologie klinické hematologie Pracoviště krizové připravenosti Středisko pokladna stravovacích služeb plicní urologie neurochirurgie klinické mikrobiologie controllingu BOZP a PO gastroenterologie gynekologicko- -porodnické kožní klinické a soudní toxikologie Obchodní oddělení diabetologie anesteziologicko- -resuscitační rehabilitace anatomicko- -patologické evidence majetku infekční ÚČOCH dětské nukleární medicíny investic všeobecné interny centrálních operačních sálů marketingu Vysvětlivky: přímé řízení metodické řízení 13

14 OBECNÉ ÚDAJE Počet hospitalizovaných Počet ambulantních vyšetření Průměrná doba hospitalizace (dny) Počet operací ,26 6, Akutní péče 4,07 4, Intenzivní péče 36, , Následná péče

15 Využití lůžek v % 90 Spádová oblast KNL, a. s., v % ,10 78, ,25 88, ,75 Liberecký kraj 11,30 Jiné kraje Počet narozených dětí Stížnosti * Jiné Komunikace Zdravotní péče * z toho 34 dvojčátek 15

16 Věková struktura zaměstnanců vývoj do 25 let let let let nad 56 let Struktura zaměstnanců podle pracovních kategorií Lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Ostatní zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí Zdrav. prac. nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci Celkem

17 SEZNAM ODDĚLENÍ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ Přednosta/primář/vedoucí oddělení Vrchní sestra/staniční sestra/laborant ARO MUDr. Dušan Morman Bc. Dominika Šolcová Centrálních operačních sálů MUDr. Jaroslav Krch Marie Fryaufová Dermatovenerologie MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Kobosilová Dětské MUDr. Martin Zítek Bc. Petra Plašková Diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Miroslava Hlavínová Domácí péče Věra Sláčalová Gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová Gynekologicko-porodnické MUDr. Pavel Černý Bc. Zuzana Paukertová Klinické hematologie MUDr. Lenka Walterová Andrea Honcová Ústavního hygienika MUDr. Josef Šámal Chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová cévní a rekonstrukční MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. Magdalena Kirschová všeobecná MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík DiS. Alena Novotná Infekční MUDr. Adam Vitouš Mgr. Klára Jirousková Všeobecné interny MUDr. Pavel Lang Bc. Iva Škodová Kardiocentrum MUDr. Rostislav Polášek Jana Plachá kardiologie MUDr. Rostislav Polášek Jana Plachá invazivní kardiologie MUDr. David Horák LDN MUDr. Alena Jiroudková Jitka Štorková Nemocniční lékárny Mgr. Martin Mísař Eva Křivohlavá Nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková Nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková Neurochirurgie doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Milena Dudová Neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová 17

18 Přednosta/primář/vedoucí oddělení Vrchní sestra/staniční sestra/laborant Nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová Oční MUDr. Petr Bulíř Jana Marešová Klinické biochemie MUDr. Petr Wagner Zdena Rychnovská Klinické mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Zuzana Chvátalová Komplexní onkologické centrum MUDr. Jiří Bartoš, MBA Dana Hrstková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Ludmila Bobková ORL MUDr. Radomír Minařík Renata Říhová Anatomicko-patologické MUDr. Josef Mikulaštík Olga Pavlíková Plicní MUDr. Jiří Vytiska Martina Hillová Psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. Mgr. Jolana Strnadová Dětské psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková Radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych František Šebek Rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová Revmatologie MUDr. Ivana Součková Zdena Zolmanová Sociálních služeb Jindřiška Sasková Klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková Transfuzní MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Ivana Veselá Traumatologicko-ortopedické centrum MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Pavla Bártová traumatologie MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Pavla Bártová ortopedie MUDr. Jiří Kratochvíl Iva Manová spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Bc. Alena Kyrianová ÚČOCH MUDr. Ladislav Dzan Eva Holmová Urologie MUDr. Jan Mečl Bc. Lucie Židková Koordinátor dobrovolníků Mgr. Ing. Tomáš Hendrych Knihovna Mgr. Jitka Klímová 18

19 CHIRURGICKÉ OBORY 19

20 ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Dušan Morman Vrchní sestra: Bc. Dominika Šolcová Podáno celkem anestezií a 172 porodních analgezií, 358 anesteziologických dohledů. V ambulanci bolesti bylo provedeno celkem ošetření. Na lůžkové stanici ARO bylo hospitalizováno celkem 305 pacientů se selhávajícími životními funkcemi. zajišťuje široké spektrum činností v oblasti anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Součástí oddělení je ambulance chronické bolesti. zajišťuje péči pro pacienty nejenom z okresu Liberec, ale v některých případech i z celého Libereckého kraje. V roce 2010 zajišťovalo anesteziologicko-resuscitační oddělení chod JIP interního oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s. Cílem našeho snažení je vždy pacient jeho tělo i duše. MUDr. Dušan Morman GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Pavel Černý Vrchní sestra: Bc. Zuzana Paukertová gynekologicko-porodnické sídlí v Pavilonu péče o matku a dítě (PPMD), do kterého jsou soustředěna všechna oddělení zajišťující zdravotnickou péči o ženy a děti. Gynekologicko-porodnické oddělení je pracoviště regionální úrovně, poskytující zdravotní péči pacientkám z celé oblasti severovýchodních Čech. V roce 2010 se podařilo především zapojit oddělení do onkogynekologického programu a díky tomu dosáhnout rozvoje operativy v této oblasti. 20

21 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY Primář: MUDr. Jaroslav Krch Vrchní sestra: Marie Fryaufová tvoří komplex 14 moderně vybavených operačních sálů, které slouží k výkonům většiny operačních oborů zastoupených v Krajské nemocnici Liberec, a. s. V roce 2010 došlo k dalšímu zefektivnění Centrálních operačních sálů, které nabídly prostor také pro operativu a neurochirurgii pro drobné výkony v LA, ortopedii pro infekční výkony a byla také rozšířena operativa pro ORL. Centrální operační sály si i nadále udržují stabilní úroveň provedených operačních výkonů, nicméně celkové množství provedených zákroků bylo v roce 2010 nižší (celkem operačních výkonů) v důsledku přestavby 2. patra. NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář: Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Vrchní sestra: Milena Dudová Počet ambulantních pacientů: počet pacientů počet návštěv Počet hospitalizovaných pacientů: Celkový počet operací: Technické a personální zázemí oddělení umožňuje obsáhnout celou problematiku neurochirurgie. V operacích páteře dosahuje oddělení špičkové evropské úrovně a pacienti přicházejí z celé ČR i ze zahraničí. V roce 2010 došlo k vydání celosvětově významné samostatné monografie Suchomel P., Choutka O.: Reconstruction of upper cervical spine and craniovertebral junction. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, New York (ISBN ). Štěstí přeje připraveným! Jedině soustavným studiem dostupných informací a trvalým kritickým vyhodnocováním vlastních výsledků lze dosáhnout kvalitní úrovně medicíny. Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. 21

22 VŠEOBECNÁ CHIRURGIE Primář: MUDr. Miroslav Baader Vrchní sestra: Mgr. Ladislava Kohoutová Počet ošetřených pacientů na chirurgické ambulanci Počet ošetřených pacientů v poradnách Počet hospitalizovaných pacientů poskytuje pacientům Libereckého kraje diagnostické a léčebné služby v plném rozsahu chirurgie a úzce spolupracuje s ostatními chirurgickými obory. Jako jediné pracoviště v Libereckém kraji se zabývá kompletní problematikou hrudní chirurgie ve spolupráci s MUDr. Černohorským z Nemocnice na Homolce. CÉVNÍ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE Primář: MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. Staniční sestra: Magdalena Kirschová Počet ošetřených pacientů: ambulantně lůžková část Počet úkonů za rok 2010: Obor zajišťuje čtyřiadvacetihodinový servis pro pacienty s nemocemi tepen a žil a poskytuje poradny pro pacienty s tímto onemocněním. Pracoviště cévní chirurgie, jedno z 12 akreditovaných pracovišť v ČR, pokračovalo i v roce 2010 v provádění elektivních i akutních zákroků onemocnění periferních tepen a žil. V oblasti periferní cévní chirurgie bylo zavedeno využití nové metody cévní rekonstrukce s využitím nového typu cévní protézy ve spolupráci s vývojovým centrem Dundee Technology Park, Dundee, Velká Británie. V České republice je zatím pracoviště cévní chirurgie jedním z prvních, kde byl nový typ cévní protézy vyzkoušen. V oblasti žilní chirurgie se radiofrekvenční ablace safeny stala rutinní metodou, operováno bylo bezmála 100 pacientů, v roce 2010 byly navíc tyto operace v několika případech poprvé provedeny s využitím sonografického přístroje přímo na operačním sále. 22

23 23

24 ONKOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Zdeněk Havlík Staniční sestra: Alena Novotná Počet ošetřených pacientů: 823 Počet úkonů za rok 2010: operováno 670 pacientů se zhoubnými nádory Onkologická chirurgie představuje obor specializující se na operační léčbu zhoubných nádorů. Toto oddělení je součástí Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec, a. s. Onkochirurgické oddělení má nadále k dispozici 24 lůžek, v případě potřeby využívá i další chirurgická lůžka v rámci volného lůžkového fondu, zároveň poměrně hojně využívá lůžka nadstandardní, která jsou umístěna na lůžkové stanici všeobecné chirurgie. V roce 2010 prošlo přes stanici onkochirurgie 823 pacientů, dalších 125 pacientů prošlo přes ostatní lůžka v rámci volného lůžkového fondu. není umění nádor získat, ale je nesmírné umění se ho zbavit MUDr. Zdeněk Havlík 24

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA

umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah O společnosti................................................................. 4 Úvodní slovo předsedy představenstva KNL, a.s..................................................................................

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů KVALITA A BEZPEČÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY Jedním ze základních pilířů Oblastní nemocnice Jičín a.s. je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Sledováním nových

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Zdravotní služby ve městě zajišťuje soukromé chirurgické zařízení FROSMED s.r.o., soukromá společnost RES-MEDIA s.r.o., GIOS,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více