Výroční zpráva Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s.

2

3 Krajská nemocnice Liberec, a. s.

4 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva

5 Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice Liberec Úvodní slovo bývalého generálního ředitele Statutární orgány a vedení společnosti Základní charakteristika Rok 2010 v Krajské nemocnici Liberec Organizační struktura Obecné údaje Seznam oddělení a vedoucích pracovníků Chirurgické obory Nechirurgické obory Diagnostické obory Ostatní oddělení Vědecké a vzdělávací aktivity zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec, a. s Manažer kvality Hospodářské výsledky Úsek technického ředitele

6 Úvodní slovo Generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec Vážení čtenáři, ve svých rukách držíte výroční zprávu, která shrnuje to nejdůležitější, co se v Krajské nemocnici Liberec, a. s., stalo v roce Věřím ale, že stejně důležité, jako shrnutí toho uplynulého je třeba podívat se dopředu na to, co očekáváme a plánujeme, s odkazem na změny, především personálního charakteru, kterými nemocnice v uplynulých měsících prošla a tedy s novými plány na její další rozvoj. Naší prioritou je i nadále poskytovat v Krajské nemocnici Liberec, a. s., kvalitní lékařskou péči na vysoké odborné úrovni, a to i přes nepříznivou ekonomickou situaci, která nás čeká a s kterou se budeme muset vypořádat. I nadále se chceme zaměřovat na nákup moderní lékařské techniky, která je pro úspěšnou léčbu pacientů stejně důležitá, jako profesionálně zdatní lékaři. Naší snahou jsou nákupy lékařského vybavení efektivním a transparentním způsobem, který povede k úsporám, jež budou zohledněny v jiných činnostech nemocnice a ve svém důsledku tak opět pomohou právě kvalitní péči o naše pacienty. Soustředit se i nadále chceme na zajištění kvalitního zdravotnického i nezdravotnického personálu, jež je hybnou silou všeho, co se v nemocnici děje. Čeká nás také implementace reformy zdravotnické péče do běžného chodu nemocnice. Součástí této reformy bude takzvaná nadstandardní péče, jejíž koncepci v liberecké nemocnici v současné době intenzivně zpracováváme. Všechny naše pacienty ale mohu ujistit, že i nadále budou ti, kdo si tuto nadstandardní péči neuhradí, dostávat plnohodnotnou péči. Nadstandardní péče se nijak nedotkne kvality poskytované lékařské péče či nároku na ní. Jak pro zaměstnance nemocnice, tak pro její pacienty je další dobrou zprávou příprava zvýšení efektivity práce všech jejích zaměstnanců. Díky zavedení elektronizace oběhu dokumentů v nemocnici dojde nejen k ulehčení práce všem zaměstnancům, ale také k zrychlení všech procesů, ke kterým v nemocnici dochází, což se positivně projeví i na straně pacientů méně čekání, rychlejší služby, to jsou jen nejdůležitější zlepšení, jež tato změna přinese. V brzké době bude dořešen také centrální příjem Krajské nemocnice Liberec, a. s. I tímto krokem dojde k výraznému zlepšení servisu pro naše pacienty, k urychlení jejich příjmu a tedy k celkovému zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Již dlouhá léta trpí Krajská nemocnice Liberec, a. s., absencí přistávacího místa pro vrtulníky, takzvaným heliportem, který zásadním způsobem urychlí mobilitu pacientů, především těch nejohroženějších, do našeho zdravotnického zařízení. Proto je pro současný management nemocnice jednou z priorit jeho vybudování tak, aby pacienti z celého kraje mohli být dopraveni na lékařské ošetření do nemocnice tak rychle, jak jen to bude možné. Vybudování heliportu zkrátí dobu transportu kriticky ohrožených pacientů z desítek minut na minuty a bude tak hrát významnou roli při záchraně lidských životů. Krajská nemocnice Liberec, a. s., poskytuje v České republice nadstandardně kvalitní péči a svým přístupem se řadí mezi nejmodernější a nejprofesionálnější zařízení v celé republice. Věříme, že se nám podaří si tuto výsadu nejen udržet, ale že neusneme na vavřínech a budeme i nadále pracovat na zlepšení celkového chodu nemocnice. A je jedno, zda to bude ve velkých věcech, nebo v detailech. Za celý management Krajské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Zdeněk Konrád, generální ředitel a předseda představenstva 6

7 Úvodní slovo bývalého generálního ředitele Vážení spoluobčané, dovolte mi zhodnotit uplynulý rok z pohledu předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. Rok 2010 byl pro naši nemocnici velmi významný, ale zároveň také náročný. Přinesl mnoho pozitivních změn, které zcela jednoznačně zajistily do budoucna vyšší kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim pacientům. Krajská nemocnice Liberec, a. s., plnohodnotně plní své poslání, tedy poskytování základní, specializované i superspecializované zdravotní péče pacientům z celého Libereckého kraje. Jako největší zdravotnické zařízení kraje je ekonomicky stabilizovaná a hospodaří s pozitivním hospodářským výsledkem bez potřeby provozních dotací ze strany majitelů. V průběhu roku 2010 se podařilo investovat nemalé částky do nových přístrojů, stavebních úprav zdravotnických provozů a zlepšení komfortu pacientů a zaměstnanců. Tento cílený rozvoj v nemocnici podpořily prostředky z evropských programů a prostředky z vlastních zdrojů nemocnice. Například se tak zmodernizovaly operační sály i oddělení Kardiologického centra, ambulance v nemocnici dostaly novou podobu a vylepšily se pořadníkovými systémy, vznikla nová lékárna pro pacienty i občany v Husově ulici a proběhly další pozitivní změny, které mohli posoudit sami návštěvníci nemocnice při příležitosti Dne otevřených dveří. Že je naše nemocnice na předním místě nejen v Libereckém kraji, ale i v celé České republice, jednoznačně prokázalo akreditační šetření obecně prospěšné společnosti SAK, kterým nemocnice úspěšně prošla, a stala se tak jedinou akreditovanou nemocnicí v Libereckém kraji a jediným zdravotnickým zařízením ČR, které je kromě akreditace držitelem certifikátu ISO 9001:2008. Krajská nemocnice Liberec, a. s., se díky těmto krokům, za kterými je spousta tvrdé práce mnoha lidí na všech úrovních, snaží nejen poskytovat nejlepší péči, ale také moderní a příjemné prostředí jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance. Důležitá podpora tohoto cíle je mzdová politika, která byla v roce 2010 v porovnání průměrných platů ve zdravotnictví jedna z nejlepších v České republice. Krajská nemocnice Liberec, a. s., má dva vlastníky, kteří společně a nerozdílně rozhodují o zásadních změnách, což výrazným způsobem posiluje stabilitu a možnost soustředit se i na strategické řízení. Jak Liberecký kraj, tak i Statutární město Liberec přistupují z pohledu vlastníka k nemocnici velmi vstřícně, s podporou a úctou k práci našich zaměstnanců. Představenstvo nemocnice respektovalo všechna jejich rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí a připomínky dozorčí rady, která se aktivně zabývala hospodařením společnosti, zejména pak většími investicemi, nakládáním s majetkem i kvalitou a rozsahem poskytované zdravotní péče. Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci, nasazení, vůli ke změnám a osobní iniciativu prokázanou v roce 2010 a vyjádřil naději, že v roce 2011 bude naše nemocnice ještě lepším zdravotnickým zařízením. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 7

8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Generální ředitel: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Ekonomická ředitelka: Ing. Miloslava Tanečková Technický ředitel: Ing. Aleš Stránský, MBA, MSc. Lékařský ředitel: MUDr. Martin Zítek Hlavní sestra: Mgr. Ladislava Kohoutová PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Místopředseda představenstva: Ing. Miloslava Tanečková Člen představenstva: MUDr. Miroslav Baader Člen představenstva: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Člen představenstva: Ing. Aleš Stránský, MBA, MSc. Člen představenstva: doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Člen představenstva: MUDr. Vladimír Šámal Člen představenstva: MUDr. Martin Zítek DOZORČÍ RADA Předseda DR: MUDr. Pavel Novák Člen DR: MUDr. Pavel Buchvald Člen DR: Robert Dušek Člen DR: Mgr. Stanislav Eichler Člen DR: Ing. Jiří Kittner Člen DR: Mgr. Ladislava Kohoutová Člen DR: MUDr. Dušan Morman Člen DR: Ing. Ivo Palouš Člen DR: Milan Šír 8

9 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Základní údaje o společnosti Firma: Krajská nemocnice Liberec, a. s. Sídlo: Husova 10, Liberec I, Staré Město IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: 7. února 2006 Právní forma: akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Město. Do byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí. Od převzala KNL, a. s., od KNL, p. o., hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků. Od je NELI servis dceřinou společností Krajské nemocnice Liberec, a. s. Jejím hlavním posláním je zabezpečení technických činností v oblasti výroby tepla, likvidace nebezpečného odpadu, údržby a zprostředkovatelské služby. Dne byl navýšen základní kapitál o částku Kč, a to nepeněžitým vkladem Statutárního města Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ Celkový základní kapitál k činil Kč. 9

10 ROK 2010 V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC Také v roce 2010 se Krajská nemocnice Liberec, a. s., soustředila na zvyšování kvality poskytované péče a odbornost svých zaměstnanců. Kromě toho pokračovala rekonstrukce nemocničních objektů, vybavování oddělení nejmodernější technikou a nemocnice úspěšně absolvovala také audit. V lednu 2010 zprovoznila Krajská nemocnice Liberec, a. s., v Pavilonu interních oborů centrální odběrový sál, který se stal součástí oddělení klinické biochemie (OKB). Náklady na rekonstrukci a vybavení dosáhly částky 6,5 mil. Kč, přičemž 3,5 mil. Kč uhradil většinový majitel nemocnice, Liberecký kraj. Provoz nově vybudovaného specializovaného pracoviště zajišťují čtyři všeobecné sestry a jedna sanitářka. Před samotným odběrovým sálem je prostorná čekárna vybavená vyvolávacím systémem, ordinace pak disponuje třemi velmi komfortními křesly. Součástí Krajské nemocnice Liberec, a. s., je také ve městě pod Ještědem oblíbené stravovací zařízení. I v roce 2010 realizovalo několik zajímavých akcí. Mezi ty první patřil 44. ročník Jizerské padesátky. Během tří dnů, kdy akce trvala, připravili zaměstnanci stravovacího oddělení 900 porcí svařeného vína, vyhotovili jídel, spotřebovali při tom kg kuřecího masa. Další důležitá rekonstrukce byla na počátku roku 2010 završena také u nejvyužívanějšího pracoviště Krajské nemocnice Liberec, a. s. úrazové a chirurgické ambulance. Venkovní i vnitřní prostory se dočkaly kompletní rekonstrukce. Z důvodů rekonstrukce ambulantního traktu Traumatologicko-ortopedického centra a chirurgie byly úrazová a chirurgická ambulance od září 2009 provizorně přemístěny z přízemí z Pavilonu chirurgických oborů (PCHO) do I. patra. V lednu 2010 se ale opět vrátily do přízemí, do zcela nového, špičkově vybaveného prostředí, které nyní splňuje náročná kritéria na chod traumacentra. (Traumacentrum KNL,a. s., je jedním z deseti českých ministerstvem akreditovaných pracovišť v republice). Ročně ošetří zhruba 160 polytraumatizovaných pacientů, úrazovou ambulancí projde denně v průměru 80 až 90 pacientů. Díky rekonstrukci získalo traumacentrum nový zákrokový sálek a tři oddělené urgentní boxy, upraveny byly také přístupové komunikace a přilehlé parkoviště tak, aby byl zajištěn co nejrychlejší a nejpohodlnější transport pacientů, kteří jsou do nemocnice dopravováni rychlou záchrannou službou. Krajská nemocnice Liberec organizuje pravidelně akce na podporu dobrovolného dárcovství krve, a to v rámci projektu Bezpříspěvkové dárcovství bezpečná léčba našich pacientů. Nejinak tomu bylo i v únoru 2010, kdy se uskutečnila akce Kdo miluje, daruje krev, do níž se mohli zapojit všichni ti, kteří se o problematiku dárcovství krve zajímají a chtěli buď jedním, nebo i více odběry přispět ke zkvalitnění či záchraně lidských životů. Akce se konala u příležitosti svátku sv. Valentýna a stejně jako v předchozím roce úspěšně, a tak vznikla další z důležitých tradic, jejímž posláním je pomáhat potřebným. V současné době je do bezpříspěvkového dárcovství Krajské nemocnice Liberec, a. s., zapojeno přibližně šest tisíc obyvatel Libereckého kraje. Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., pojmenované Dobromysl se po více než ročním působení stalo důležitou součástí péče o klienty největšího zdravotnického zařízení v kraji. Během uvedeného období se vytvořil tým dobrovolníků, který se významným způsobem podílí na zpříjemnění hospitalizace pacientů, především na uspokojování jejich psychosociálních potřeb. V roce 2010 působilo v Dobromysli 24 lidí. 10

11 Příjemné změny se v roce 2010 dočkala také ambulantní část dětského oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., kterou ročně projdou stovky malých pacientů. Díky Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové rozzářily a zútulnily prostory tohoto oddělení velkoplošné malby Libora Škrlíka. Na počátku března 2010 se Krajská nemocnice Liberec, a. s., zapojila do Mezinárodního dne ledvin. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení informovanosti zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich včasného záchytu, prevence a léčby. V roce 2010 byla hlavní pozornost zaměřena na souvislost mezi cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin. V rámci této akce měli obyvatelé Libereckého kraje příležitost navštívit oddělení nefrologie a dialýzy KNL,a. s., kde jim byly zdarma vyšetřeny moč a krevní tlak. Velmi rychle si tak mohli ověřit, zda právě jim ledviny pracují správně. V květnu 2010 zprovoznila Krajská nemocnice Liberec, a. s., svou již třetí lékárnu. Nachází se v Husově ulici, v bezprostřední blízkosti služebního vjezdu do areálu. Náklady na rekonstrukci budovy s kompletní přestavbou interiéru představovaly částku 4,5 mil. Kč, samotné vybavení lékárny vyšlo na 750 tis. korun. Veškeré náklady hradila nemocnice ze svého rozpočtu. Jako už tradičně se kožní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., zapojilo v roce 2010 do mezinárodní akce Evropský den melanomu. V praxi to přineslo šanci obyvatelům Libereckého kraje nechat si vyšetřit pihy a znaménka na kůži v ambulancích kožního oddělení a ověřit si, že jsou nezhoubné. Celý projekt je součástí boje proti rakovinovým onemocněním kůže, kterých stále přibývá, ačkoli je možné je léčit, pokud se ovšem odhalí včas. V roce 2010 využilo této příležitosti 149 klientů, což překonalo očekávání. Deseti pacientům byly pihy či znaménka odstraněny ihned, další pacienti jsou ve sledování. Koncem června 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s., prošla úspěšně třídenním akreditačním šetřením obecně prospěšné společnosti SAK (Spojená akreditační komise ČR), a stala se tak jedinou akreditovanou nemocnicí v Libereckém kraji. Dokonce je nyní jediným zdravotnickým zařízením ČR, které je kromě akreditace také držitelem certifikátu ISO 9001:2008. Certifikát platí do a je důkazem, že k nejdůležitějším cílům dlouhodobé strategie KNL, a. s., patří špičková kvalita poskytované péče. Jedná se o kontinuální proces, mapující dlouhodobé dodržování nemocničních postupů. Akreditace jasně deklaruje, jak jsou v konkrétním zdravotnickém zařízení naplňovány požadované standardy řízení kvality, managementu, standardy diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance a standardy protiepidemických opatření. Na počátku srpna 2010 dosáhla Krajská nemocnice Liberec, a. s., dalšího významného mezníku gynekologicko-porodnické oddělení překročilo porodů. Obsazenost lůžek na oddělení se tak za první pololetí roku 2010 blížila 95 %, což kromě jiného svědčí o kvalitě poskytované péče na tomto oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s. je totiž stále častěji vyhledáváno i mimolibereckými rodičkami. V srpnu 2010 se také Krajská nemocnice Liberec, a. s., zapojila do pomoci oblastem Libereckého kraje, které byly postiženy povodněmi. Kromě ošetřování zraněných obyvatel a záchranářů z těchto oblastí pomohl personál nemocnice také finančními a věcnými dary, a to, kromě jiného, i svým kolegům zaměstnancům, kterých se tato ničivá událost přímo dotkla. 11

12 V září 2010 vstoupila Krajská nemocnice Liberec, a. s., do výzkumného projektu DUQuE (Deepening our understanding of quality improvement in Europe), který je veden skupinou prestižních evropských výzkumných center a univerzit. Cílem bylo analyzovat účinnost nástrojů zvyšování kvality a bezpečí a jejich dopad na samotnou péči o pacienta. Sledují se zároveň postupy nemocničního managementu, organizační kultura či vedení zdravotnické dokumentace. Krajská nemocnice Liberec, a. s., byla oslovena koordinátory DUQuE pro Českou republiku, neboť splňuje požadovaná kritéria projektu. Výsledky projektu slouží jako vodítko pro manažery zdravotnických zařízení, plátce i pro státní aparát v rozvíjení a hodnocení systémů zvyšování kvality a bezpečí evropských poskytovatelů zdravotní péče. Na počátku října 2010 realizovala Krajská nemocnice Liberec, a. s., Den otevřených dveří. Poprvé v historii tak zpřístupnila široké veřejnosti některá svá klinická pracoviště s praktickou ukázkou chodu špičkových diagnostických přístrojů. Program Dne otevřených dveří v nemocnici přilákal téměř tisícovku lidí, kteří se zajímali především o některé léčebné procesy nebo moderní zdravotnické vybavení nemocnice. Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., se na konci října 2010 stalo jedním z deseti Dárcovských center Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v České republice. Činnost Dárcovského centra ČNRDD je, kromě jiného, zaměřena na získávání dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk do registru, dále na zajišťování kontaktu s dárci pro ČNRDD a sledování dárců po absolvování odběru kostní dřeně. Na počátku listopadu 2010 se obnovy přístrojové techniky dočkala kardiologie Krajské nemocnice Liberec, a. s. Nové vybavení operačních sálů i běžných oddělení kardiologie umožnilo výrazné zlepšení péče o pacienty s chorobami srdce. Na pořízení celkem sedmnácti nových přístrojů přispěla z 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Libereckému Kardiocentru tato obnova přinesla i rozšíření spektra diagnostických a léčebných metod, zlepšení časové dostupnosti některých výkonů, snížení invazivnosti používaných metod léčby i snížení radiační zátěže personálu a pacientů. V rámci tohoto projektu získala Krajská nemocnice Liberec, a. s., druhou angiolinku, která umožňuje, kromě jiného, ošetřovat pacienty s infarktem myokardu nejmodernější formou léčby. Výměny se dočkal rentgen pro elektrofyziologii, elektrofyziologické záznamové zařízení a dva echokardiografy, jejichž životnost se blížila své hranici. Obnoven byl monitorovací systém koronární jednotky, rozšířena telemetricky monitorovaná lůžka a pořízen nový intravaskulární ultrazvuk. 12

13 Organizační struktura Generální ředitel Manažer kvality PR sekretariátu Právní oddělení Středisko kontroly zdravotních pojišťoven Lékařský úsek Ekonomický úsek Technický úsek Ošetřovatelská péče Lékařská péče domácí péče Kardiocentrum Traumatologicko- -ortopedické centrum Komplexní onkologické centrum radiodiagnostické nemocniční lékárny finanční účtárny provozu a správy majetku sociálních služeb nefrologie a dialýzy chirurgie psychiatrie klinické biochemie ústavního hygienika mzdové účtárny zdravotnické techniky revmatologie oční dětské psychiatrie transfuzní nemocí z povolání Personální oddělení inf. a komunikačních technologií dlouhodobě nemocných ORL neurologie klinické hematologie Pracoviště krizové připravenosti Středisko pokladna stravovacích služeb plicní urologie neurochirurgie klinické mikrobiologie controllingu BOZP a PO gastroenterologie gynekologicko- -porodnické kožní klinické a soudní toxikologie Obchodní oddělení diabetologie anesteziologicko- -resuscitační rehabilitace anatomicko- -patologické evidence majetku infekční ÚČOCH dětské nukleární medicíny investic všeobecné interny centrálních operačních sálů marketingu Vysvětlivky: přímé řízení metodické řízení 13

14 OBECNÉ ÚDAJE Počet hospitalizovaných Počet ambulantních vyšetření Průměrná doba hospitalizace (dny) Počet operací ,26 6, Akutní péče 4,07 4, Intenzivní péče 36, , Následná péče

15 Využití lůžek v % 90 Spádová oblast KNL, a. s., v % ,10 78, ,25 88, ,75 Liberecký kraj 11,30 Jiné kraje Počet narozených dětí Stížnosti * Jiné Komunikace Zdravotní péče * z toho 34 dvojčátek 15

16 Věková struktura zaměstnanců vývoj do 25 let let let let nad 56 let Struktura zaměstnanců podle pracovních kategorií Lékaři Farmaceuti Všeobecné sestry a porodní asistentky Ostatní zdrav. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí Zdrav. prac. nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí Technicko-hospodářští pracovníci Dělníci a provozní pracovníci Celkem

17 SEZNAM ODDĚLENÍ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ Přednosta/primář/vedoucí oddělení Vrchní sestra/staniční sestra/laborant ARO MUDr. Dušan Morman Bc. Dominika Šolcová Centrálních operačních sálů MUDr. Jaroslav Krch Marie Fryaufová Dermatovenerologie MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Kobosilová Dětské MUDr. Martin Zítek Bc. Petra Plašková Diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Miroslava Hlavínová Domácí péče Věra Sláčalová Gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová Gynekologicko-porodnické MUDr. Pavel Černý Bc. Zuzana Paukertová Klinické hematologie MUDr. Lenka Walterová Andrea Honcová Ústavního hygienika MUDr. Josef Šámal Chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová cévní a rekonstrukční MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. Magdalena Kirschová všeobecná MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík DiS. Alena Novotná Infekční MUDr. Adam Vitouš Mgr. Klára Jirousková Všeobecné interny MUDr. Pavel Lang Bc. Iva Škodová Kardiocentrum MUDr. Rostislav Polášek Jana Plachá kardiologie MUDr. Rostislav Polášek Jana Plachá invazivní kardiologie MUDr. David Horák LDN MUDr. Alena Jiroudková Jitka Štorková Nemocniční lékárny Mgr. Martin Mísař Eva Křivohlavá Nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková Nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková Neurochirurgie doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Milena Dudová Neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová 17

18 Přednosta/primář/vedoucí oddělení Vrchní sestra/staniční sestra/laborant Nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová Oční MUDr. Petr Bulíř Jana Marešová Klinické biochemie MUDr. Petr Wagner Zdena Rychnovská Klinické mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Zuzana Chvátalová Komplexní onkologické centrum MUDr. Jiří Bartoš, MBA Dana Hrstková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Ludmila Bobková ORL MUDr. Radomír Minařík Renata Říhová Anatomicko-patologické MUDr. Josef Mikulaštík Olga Pavlíková Plicní MUDr. Jiří Vytiska Martina Hillová Psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. Mgr. Jolana Strnadová Dětské psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková Radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych František Šebek Rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová Revmatologie MUDr. Ivana Součková Zdena Zolmanová Sociálních služeb Jindřiška Sasková Klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková Transfuzní MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Ivana Veselá Traumatologicko-ortopedické centrum MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Pavla Bártová traumatologie MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Pavla Bártová ortopedie MUDr. Jiří Kratochvíl Iva Manová spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Bc. Alena Kyrianová ÚČOCH MUDr. Ladislav Dzan Eva Holmová Urologie MUDr. Jan Mečl Bc. Lucie Židková Koordinátor dobrovolníků Mgr. Ing. Tomáš Hendrych Knihovna Mgr. Jitka Klímová 18

19 CHIRURGICKÉ OBORY 19

20 ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Dušan Morman Vrchní sestra: Bc. Dominika Šolcová Podáno celkem anestezií a 172 porodních analgezií, 358 anesteziologických dohledů. V ambulanci bolesti bylo provedeno celkem ošetření. Na lůžkové stanici ARO bylo hospitalizováno celkem 305 pacientů se selhávajícími životními funkcemi. zajišťuje široké spektrum činností v oblasti anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Součástí oddělení je ambulance chronické bolesti. zajišťuje péči pro pacienty nejenom z okresu Liberec, ale v některých případech i z celého Libereckého kraje. V roce 2010 zajišťovalo anesteziologicko-resuscitační oddělení chod JIP interního oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s. Cílem našeho snažení je vždy pacient jeho tělo i duše. MUDr. Dušan Morman GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Pavel Černý Vrchní sestra: Bc. Zuzana Paukertová gynekologicko-porodnické sídlí v Pavilonu péče o matku a dítě (PPMD), do kterého jsou soustředěna všechna oddělení zajišťující zdravotnickou péči o ženy a děti. Gynekologicko-porodnické oddělení je pracoviště regionální úrovně, poskytující zdravotní péči pacientkám z celé oblasti severovýchodních Čech. V roce 2010 se podařilo především zapojit oddělení do onkogynekologického programu a díky tomu dosáhnout rozvoje operativy v této oblasti. 20

21 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY Primář: MUDr. Jaroslav Krch Vrchní sestra: Marie Fryaufová tvoří komplex 14 moderně vybavených operačních sálů, které slouží k výkonům většiny operačních oborů zastoupených v Krajské nemocnici Liberec, a. s. V roce 2010 došlo k dalšímu zefektivnění Centrálních operačních sálů, které nabídly prostor také pro operativu a neurochirurgii pro drobné výkony v LA, ortopedii pro infekční výkony a byla také rozšířena operativa pro ORL. Centrální operační sály si i nadále udržují stabilní úroveň provedených operačních výkonů, nicméně celkové množství provedených zákroků bylo v roce 2010 nižší (celkem operačních výkonů) v důsledku přestavby 2. patra. NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář: Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Vrchní sestra: Milena Dudová Počet ambulantních pacientů: počet pacientů počet návštěv Počet hospitalizovaných pacientů: Celkový počet operací: Technické a personální zázemí oddělení umožňuje obsáhnout celou problematiku neurochirurgie. V operacích páteře dosahuje oddělení špičkové evropské úrovně a pacienti přicházejí z celé ČR i ze zahraničí. V roce 2010 došlo k vydání celosvětově významné samostatné monografie Suchomel P., Choutka O.: Reconstruction of upper cervical spine and craniovertebral junction. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, New York (ISBN ). Štěstí přeje připraveným! Jedině soustavným studiem dostupných informací a trvalým kritickým vyhodnocováním vlastních výsledků lze dosáhnout kvalitní úrovně medicíny. Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. 21

22 VŠEOBECNÁ CHIRURGIE Primář: MUDr. Miroslav Baader Vrchní sestra: Mgr. Ladislava Kohoutová Počet ošetřených pacientů na chirurgické ambulanci Počet ošetřených pacientů v poradnách Počet hospitalizovaných pacientů poskytuje pacientům Libereckého kraje diagnostické a léčebné služby v plném rozsahu chirurgie a úzce spolupracuje s ostatními chirurgickými obory. Jako jediné pracoviště v Libereckém kraji se zabývá kompletní problematikou hrudní chirurgie ve spolupráci s MUDr. Černohorským z Nemocnice na Homolce. CÉVNÍ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE Primář: MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. Staniční sestra: Magdalena Kirschová Počet ošetřených pacientů: ambulantně lůžková část Počet úkonů za rok 2010: Obor zajišťuje čtyřiadvacetihodinový servis pro pacienty s nemocemi tepen a žil a poskytuje poradny pro pacienty s tímto onemocněním. Pracoviště cévní chirurgie, jedno z 12 akreditovaných pracovišť v ČR, pokračovalo i v roce 2010 v provádění elektivních i akutních zákroků onemocnění periferních tepen a žil. V oblasti periferní cévní chirurgie bylo zavedeno využití nové metody cévní rekonstrukce s využitím nového typu cévní protézy ve spolupráci s vývojovým centrem Dundee Technology Park, Dundee, Velká Británie. V České republice je zatím pracoviště cévní chirurgie jedním z prvních, kde byl nový typ cévní protézy vyzkoušen. V oblasti žilní chirurgie se radiofrekvenční ablace safeny stala rutinní metodou, operováno bylo bezmála 100 pacientů, v roce 2010 byly navíc tyto operace v několika případech poprvé provedeny s využitím sonografického přístroje přímo na operačním sále. 22

23 23

24 ONKOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář: MUDr. Zdeněk Havlík Staniční sestra: Alena Novotná Počet ošetřených pacientů: 823 Počet úkonů za rok 2010: operováno 670 pacientů se zhoubnými nádory Onkologická chirurgie představuje obor specializující se na operační léčbu zhoubných nádorů. Toto oddělení je součástí Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec, a. s. Onkochirurgické oddělení má nadále k dispozici 24 lůžek, v případě potřeby využívá i další chirurgická lůžka v rámci volného lůžkového fondu, zároveň poměrně hojně využívá lůžka nadstandardní, která jsou umístěna na lůžkové stanici všeobecné chirurgie. V roce 2010 prošlo přes stanici onkochirurgie 823 pacientů, dalších 125 pacientů prošlo přes ostatní lůžka v rámci volného lůžkového fondu. není umění nádor získat, ale je nesmírné umění se ho zbavit MUDr. Zdeněk Havlík 24

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více