Spádové území poradny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spádové území poradny"

Transkript

1

2 Spádové území poradny MČ Praha 5 Smíchov, Barrandov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Slivenec, Hlubočepy MČ Praha 13 Jihozápadní město, Řeporyje MČ Praha 16 Radotín, Velká Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Lipence MČ Praha 17 Zličín, Sobín, Řepy (stará část) Zahrnuje cca 100 školských zařízení z toho je 66 mateřských škol (včetně MŠ při základních školách), 40 ZŠ 20 SŠ

3 Odborní pracovníci PPP Psychologové odpovídají za konkrétní školy, diagnostiku a zajištění návazné péče Speciální pedagogové náprava SPU, předškolní příprava Metodik prevence

4 Nejčastější problémy, které pomáhá řešit PPP výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech posouzení školní zralosti posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého gymnázia výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo doma

5 Nad rámec prevence (?) Skupiny: Předškolák: skupiny pro rodiče s dětmi - MŠ Grafomotorika: skupiny pro rodiče s dětmi 1.stupeň Feuerstein zaměření Čj Feuerstein zaměření M Strategie učení II.stupeň a SŠ otevřená skupina pro děti mladšího věku neklidné dítě Individuální terapie

6 Trochu číselných údajů 5159 vyšetření klientů 5658 individuálníh odborných konzultací 2345 komplexních psychologických či spec.pedagogických vyšetření 3313 ostatní individuální péče 35 skupinových vyšetření (volba povolání) 103 depistáží na školách (sociometrie, ale i orientační vyšetření ŠZ) 23skupin klientů dlouhodobě v celkem 176 skupinových setkáních

7 Prevence rizikového chování Metodik prevence ½ úvazku - PhDr. Pavla Kosinková psycholog, v. SUR Preventivní tým 2hod/týdně z grantové podpory, realizuje selektivní a indikovanou prevenci v PPP skupinová terapie z grantu MŠMT a MHMP Mgr. Olina Pařízková psycholog, výcvik rodinná terapie-systemika, Gestallt, práce se skupinou ostrov rodiny, loď skupiny Mgr. Jana Sláčíková - speciální pedagog, výcvik SUR, zaměření na hlubinnou psychologii Mgr. Magdaléna Steinerová psycholog, výcvik skupinová psychoanalýza Mgr. Denisa Červinková speciální pedagog, ve výcviku KVP, videotrénink interakcí Intervence na školách v kompetenci spádového psychologa ve spolupráci s OMP

8 Metodik prevence 1/2úvazku o participuje na koordinaci preventivních aktivity v regionu o organizuje odborné semináře a intervize pro školní metodiky prevence (dále jen ŠMP), poskytuje individuální konzultace a průběžné info atd. o spolupodílí se na realizaci skupinových terapeutických aktivit v rámci prevence v PPP o přímá práce ve třídách (sociometrická šetření a následná intervence, probíhá ve spolupráci s dalšími psychology). Kapacitně nejsme schopni uspokojit poptávku všech ZŠ a SŠ v rámci přímé práce se třídou, doporučujeme pak další organizace.

9 Odborné semináře ve školním roce 2013/14 grantové řízení MHMP Zdravé město 2014 možnosti intervence u dětí s PCH Agresivita dítěte Kočičí zahrada prevence RCH na 1.stupni prevence a řešení šikany a kyberšikany tabakismus integrace cizinců skupinová dynamika grantové řízení MŠMT Individuální konzultace dle aktuální potřeby (např. akutní výskyt RCH, MPP, granty), intervize a průběžné poskytování info

10 Práce se třídou Sociometrické šetření: I.stupeň ZŠ - orientační sociometrické šetření II.stupeň ZŠ SORAD a dotazník ke zjišťování šikany Sdělení výsledků a podpora skupinové koheze, v případě potřeby cílený podpůrný program Návazný podpůrný program 3-5sezení Dle povahy problému

11 Primárně preventivní programy selektivní a indikovaná prevence skupina pro děti mladšího školního věku, které vykazují známky rizikového chování, a návazná rodičovská skupina skupina pro děti úzkostné a subdepresivní, potenciální oběti šikany určené pro žáky 2. stupně ZŠ startovací program Léto jinak preventivní a intervenční programy pro třídy (sociometrická šetření a následný intervenční program dle individuální potřeby, startovací program třídnické práce)

12 Skupinová práce s dětmi I.stupně a jejich rodiči - DRAK pro děti s ADHD, poruchou opozičního vzdoru, sociálně emočními a výchovnými obtížemi Praha 5,13 a třída ZŠ (případně 3.-5.třída) paralelní rodičovská skupina se souhlasem rodičů děti zařazovány i z podnětu ŠMP podpořeno z grantu MHMP

13 DRAK Využíváme prvky: D dramaterapie R relaxace A arteterapie K KBT

14 Forma o uzavřená skupina o maximum 8 dětí o 2x 10 setkání o 1 hodina týdně (v prvním cyklu 45 min, v druhém cyklu 60 min) o KBT, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie o individuální zakázka (pouze v druhém cyklu) o paralelní rodičovská skupina (společný úvod a závěr)

15 Cíle 1. Přiměřené sebehodnocení 2. Zvědomování a rozšiřování škály prožívaných emocí 3. Empatie 4. Sebekontrola 5. Spolupráce a připravenost pomoci 6. Diferencovanější vnímání 7. Tělesný klid a uvolnění Vycházíme především z: Doepfner, Schuermann, Froehlich: Therapieprogramm Fuer Kinder mit hyperkinetischem und oppositionelem Problemverhalten (THOP). Petermann und Petermann: Verrhaltenstherapie mit Kindern und Jugendtlichen.

16 Struktura terapeutického setkání o Skupinový kruh (představení se, resp. reflexe uplynulého týdne -pravidlo 3.vět, emoční teploměr) o Pohybová hra (prvky muzikoterpie, dramaterapie) o Skupinový kruh (reflexe) o Obsahová aktivita (KBT, arteterapie, případně dramaterapie) o Skupinový kruh (reflexe) o Relaxace? (pouze v druhé části setkávání) o Skupinový kruh (závěrečná reflexe, sebereflexe a hodnocení práce ve skupině asistent ) o Domácí úkol (pouze v druhé části setkávání - KBT)

17 Teoretická východiska Predisponující faktory agrese: Vliv rodiny Nedostatek sebekontroly Negativní sebeprožívání Nedostatek empatie Nepřátelský atribuční styl (jednostranně zkreslující vnímání situace) Terapie agresivního chování v praxi: Trénink zaměřený na rodinu KBT (zlepšení kognitivních schopností, schopnost vcítění a převzetí rolí, schopnost řešení problémové situace) např. Petermann a Petermann doporučují 6-8 sezení v délce 1 hodiny individuálně a následně 6-10 sezení skupinových se zaměřením : 1. Tělesný klid a uvolnění 2. Diferencované vnímání 3. Přiměřené sebehodnocení 4. Spolupráce a připravenost pomoci 5. Sebekontrola 6. Pestrost prožívaných emocí (Einfuehlungsvermoegen) Steinhausen: Handbuch Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin bei kindern und Jugendtlichen.

18 Podpůrná skupina pro II.stupeň děti s nízkou úrovní sociálních a komunikačních dovedností, zejména děti anxiózní a (sub)depresivní, (potenciální) oběti šikany. 12 na sebe navazujících setkáních rozvoj pozitivního sebepojetí, zvládání vlastní emocionality, nácvik sociálních dovedností a zvládání zátěžových situací pomocí technik KBT, arteterapie i gestaltu děti zařazovány i z podnětu ŠMP podpořeno z grantu MŠMT

19 Struktura setkání Skupinový kruh (představení se, resp. reflexe uplynulého týdne) Uvolňovací, rozehřívací technika (prvky muzikoterpie, arteterapie,pohybové aktivity) Skupinový kruh (reflexe) Obsahová aktivita (KBT, arteterapie, případně dramaterapie) Skupinový kruh (reflexe) Relaxace Domácí úkol (KBT) Skupinový kruh (závěrečná reflexe, sebereflexe a hodnocení práce ve skupině)

20 Obsahové zaměření pravidla a individuální očekávání, sebepojetí sebepercepce a sebepojetí, já a ideál, úzkost její spouštěče a zvládání (3hod), smutek spouštěče a jeho zvládání (3hod), neverbální a verbální komunikace (2 hod), sebehodnocení a sebeprezentace (2hod).

21 Startovací program Létem jinak Týdenní program pro děti před začátkem školního roku (většinou předposlední prázdninový týden) Pro klienty PPP (děti s poruchami chování, děti školsky maladaptované) Režimová terapie příprava na zahájení školního roku Terapeuticky program zaměřen na zvládání vlastní emocionality, respektování pravidel, rozvoj empatie Tematická celotáborová hra Společná část programu pro pro rodiče s dětmi

22 Plány pro šk. rok 2014/15 systém týmového školení v metodice Unplugged zintenzivnění spolupráce s MŠ webové stránky prevence Prahy 5 průběžně pokračovat v osvědčeném (intervize a semináře pro ŠMP, přímá práce se třídami, skupinová terapie DRAK pro děti mladšího školního věku a pro jejich rodiče, letní příměstský tábor, skupinová práce pro děti se zvýšenou anxietou a nižší úrovní sociálních dovedností (II.stupeň), skupina pro předškoláky, podpora třídnických hodin)

23 Mezirezortní spolupráce Klinická psychologie Dětská psychiatrie Neziskové organizace: Hestie, Lata, Proxima sociale, Prevcentrum, ZBZ, Meta, InBase, Pexeso SVP Klíčov AOPraha 5, Weberova,tel , AO Klíčov, Čakovická , SPC Zlíchov -Na Zlíchově 19, Praha 5, , OSPOD

24 Kontakty Pedagogicko psychologická poradna Praha 5 Kuncova 1 Praha 5 Metodik prevence PhDr. Pavla Kosinková Tel , Mail:

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Pražské drogové fórum primární prevence 2014

Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Termín konání: Místo konání: Pořadatel: 21. května 2014 od 9:00 hodin Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví,

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole je od školního roku 2010-11 zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem,

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I.stupeň ZŠ a speciálních škol

I.stupeň ZŠ a speciálních škol I.stupeň ZŠ a speciálních škol Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí

Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 3 školní speciální pedagogové: Rizikové chování ve školním prostředí PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Mgr. Jana Mrázková Rizikové chování ve školním

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více