Úvod. Úvod. IQ Testy 1. Mentální věk Biologický věk 100 = IQ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Úvod. IQ Testy 1. Mentální věk Biologický věk 100 = IQ"

Transkript

1 Úvod Úvod Písmena IQ jsou zkratkou pro Inteligenční kvocient (Intelligence Quotient). Inteligenci je možné definovat jako schopnost reagovat přizpůsobivěji na neobvyklé situace, zatímco kvocient představuje počet, kolikrát se hodnota jednoho čísla vejde do hodnoty čísla druhého. Měřené IQ dítěte je rovné jeho mentálnímu věku vyděleného biologickým věkem. Pokud má například dítě osm let, testy ukáží na hodnotu IQ odpovídající desetiletému dítěti, jeho IQ bude tedy činit 125. K tomuto číslu jsme dospěli následovně: Mentální věk Biologický věk 100 = IQ Tato metoda výpočtu IQ se nevztahuje na dospělé, jelikož po překročení osmnáctého roku života již nedochází k výrazným změnám v mentálním vývoji. Dospělé je proto třeba posuzovat dle IQ testu, kde bývá průměrnou hodnotou IQ=100. Výsledky se v závislosti na hodnotách předchozích známých testů pohybují nad i pod touto hranicí. Testy, které byly vytvořeny speciálně pro tuto knihu, nebyly standardizovány, proto vám nedokáže poskytnout přesnou hodnotu vašeho IQ. Nicméně i přesto naleznete na konci této sekce návod, jak zhodnotit svůj výkon v závislosti na počtu správně zodpovězených otázek ve všech deseti testech, které tato kniha obsahuje. Hlavním záměrem testů v této knize je posloužit jako materiál na procvičení pro případné absolvování testu IQ v budoucnosti. Praktickým cílem těchto testů je ale i rozšíření slovní kapacity či rozvoj logického uvažování a matematického myšlení. Tato kniha sestává z deseti samostatných testů, každý z nich obsahuje 40 otázek. Všechny testy jsou co do obtížnosti stejně náročné. Na každý test je stanoven limit 90 minut. Na samém závěru knihy naleznete správné odpovědi jednotlivých otázek. Pamatujte si za každou správnou odpově si poznamenejte jeden bod. IQ Testy 1

2 Test 1 Dle následující tabulky můžete zhodnotit svůj výkon: Samostatný test: Skóre Hodnocení Výjimečné Vynikající Velice dobré Dobré Průměrné Všechny testy: Skóre Hodnocení Výjimečné Vynikající Velice dobré Dobré Průměrné Obecné Instrukce Položky nejsou seřazené od nejjednodušší po nejsložitější. Přeskakování a vracení se doporučeno. Vemte si k ruce kalkulačku 2 IQ Testy

3 Test jedna 1. se má k jako se má k 2. Které slovo sem nepatří? ZÁTOKA, PROMENÁDA, ŘÍČKA, POTRUBÍ, FJORD 3. Která čísla by měla nahradit otazníky? IQ Testy 3

4 Test 1 4. OBAL, NOHA, BYLINY Které slovo bude následovat? KOBLIHA, HOBLINA, OHON, LÁHEV, BLANKA, NÁBOR 5. Která z uvedených možností nahradí otazník? : 144 : : 175 : : 117 :? 4 IQ Testy

5 Test 1 7. Nalezněte počáteční bod a zjistěte jméno jednoho českého básníka (8, 8) čtením písmen ve směru hodinových ručiček. Zobrazena jsou pouze každá druhá písmena. A O L Ý V C L R 8. Megalománie: síla Pyromanie: ohěň Hedomania: a) náboženství Dromorománie: a) práce b) výřečnost b) radost c) práce c) cesta d) radost d) řeč e) cestování e) náboženství 9. Co je to FATALYTA? a) úmrtí b) osudná náhoda c) onemocnění d) člen náboženské sekty e) plodová voda IQ Testy 5

6 Test Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo. RO (**) TA PO (**) SK VA (**) NK 11. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? 12. Který dílek sem nepatří? 6 IQ Testy

7 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? 14. A B C D E F G H Které písmeno se nachází dvě písmena vpravo od písmene, které je hned vlevo od písmene, jež se nachází tři písmena vpravo od písmene hned vlevo od písmene C? 15. Z každého kroužku vyberte pouze jedno písmeno tak, abyste při jejich čtení ve směru hodinových ručiček získali 8 znaků dlouhé slovo vyjadřující ROZMANITOST. Počáteční bod musíte najít sami. ST SM AT AP RA AP LE YG IQ Testy 7

8 Test se má k jako se má k 17. Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná? ZAHANBENÝ, OPRAVDOVÝ, ROZVÁŽNÝ, PŘÍVĚTIVÝ, NEMILOSRDNÝ, ZBRKLÝ 18. DERATIZACE se má k HLODAVEC jako IKONOKLASMUS k: a) PROGRAM b) ZŘÍZENÍ c) ŘÁD d) NÁBOŽENSTVÍ e) MODLA 8 IQ Testy

9 Test Které slovo má stejný význam jako IMPROMPTU? a) naléhavý b) nevhodný c) vtipný d) improvizovaný e) promyšlený 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte slovo o délce sedmi znaků znamenající odhalování. E C D K T 21. Spojte dvě skupinky písmen tak, aby vzniklo slovo označující plaza o délce osmi písmen. KORÁ ONDA BREJ NAJA LEGU OVEC BOJO ANAK 22. Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto sousloví: TUNEL KRAV Nápověda: Jedná se o typ nepříjemného člověka. 23. Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. Í K L N Č O K U O B IQ Testy 9

10 Test Vyplňte prázdná políčka tak, aby vzniklo osm písmen dlouhé slovo označující zvíře. Můžete se pohybovat po směru hodinových ručiček i proti nim. T N * L * A * P 25. Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 10 IQ Testy

11 Test Jaký význam má slovo MRZUTOST? a) POTĚŠENÍ b) ROZTRPČELOST c) OBYČEJNOST d) PŘEKVAPENÍ e) DRSNOST 27. Z těchto dvanácti písmen vytvořte dvě 6 znaků dlouhá slova označující LODĚ. AEEKKNNRRŠTU Š... T Které číslo by mělo nahradit otazník? 1, 30, 8, 24, 15, 18, 22,? 29. Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná? HROZNÝ, PROVEDITELNÝ, ŠOKUJÍCÍ, POKOUTNÝ, ZDRŽUJÍCÍ, KROTKÝ, NEUSKUTEČNI- TELNÝ, OTŘEPANÝ 30. Nalezněte počáteční písmeno dvanáct písmen dlouhého slova v některém z rohů a poté se po dráze spirály vydejte do středu. P O H O N N S T I O S T IQ Testy 11

12 Test Které číslo by mělo nahradit otazník? 32. Uspořádejte jednotlivé dílky spolu s A-B-C tak, aby vznikla tři osm písmen dlouhá slova. K L M T N H V A M M R N A A I A K I O N E B Á A 33. Nalezněte výraz označující nepříjemnost.. O. P. I. A. E 12 IQ Testy

13 Test Doplňte názvy tří ostrovů. a).a.a.á.y b).e.e.i.e c).r.l.n.a 35. Poskládáním písmenek do správného pořadí získáte jméno slavného amerického prezidenta. S E O W A E H G G N I N T R G O IQ Testy 13

14 14 IQ Testy

15 Test dva 1. Který dílek bude následovat? 2. Co je to AMORFNÍ? a) BEZTVARÝ b) MILUJÍCÍ c) OKOUZLUJÍCÍ d) VÝBĚROVÝ e) OPAKUJÍCÍ SE IQ Testy 15

16 Test 2 3. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? ? ? ? 4. TAVIT se má k LETOVAT jako KALIT k: ŽÍHAT, SVÁŘET, KOVAT, TVRDIT, CHLADIT 5. Která z nabízených možností by měla nahradit otazník? 16 IQ Testy

17 Test 2 6. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 945 (76) (222) (?) Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se ve směru hodinových ručiček dostaňte ke středu. Ke zjištění devět písmen dlouhého slova je třeba doplnit chybějící písmena. * Í K V K N O H * 8. Která dvě slova jsou si nejvíce významově opačná? ELEGANTNÍ, PŘÍVĚTIVÝ, HOSTILNÍ, NEVDĚČNÝ, INDISKRÉTNÍ, DECENTNÍ 9. Které písmeno by mělo nahradit otazník? Nápověda řešení vychází z abecedy bez diakritiky C C O K F B G J R X Q L? Y U P IQ Testy 17

18 Test ARTISTKA ARA IKURA je přesmyčka dvou synonym (6 a 10 písmen). 11. Které z uvedených možností představují pokračování této řady? 12. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 18 IQ Testy

19 Test Která z následujících přesmyček v sobě neskrývá světovou zemi? LOS KOP SPOJ OKNA AGENT IRAN MALO OBUTI NESLO VOSK 14. PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, PONDĚLÍ, ÚTERÝ Který den bude následovat po dni, který se nachází tři dny před dnem, jenž následuje hned po dni, jenž se nachází tři dny před sobotou? 15. ČE, OR, ŽL, ZE, MO,? Která dvě písmena by měla nahradit otazník? BÍ, OK, LI, FI, ST 16. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? NÁLEŽET, DRŽET, PŘIPADAT, VLASTNIT, PATŘIT, ZAHRNOVAT 17. se má k jako se má k IQ Testy 19

20 Test Co mají tato slova společné? KAPESNÍK, PRAK, KOSTKY, ODHAD 19. Z této přesmyčky vytvořte název jedné slavné české písně. DVOJKU MODEM 20. Které číslo se nachází v takové pozici, aby: a) bylo tři políčka od sebe samého + 2? b) bylo dvě políčka od sebe samého 1? c) tři políčka od sebe samého 4? d) dvě políčka od sebe samého +1? 21. Doplněním písmen získejte kreslířskou techniku.. A.I.A.U.A 20 IQ Testy

21 Test Zlomek 10 / 13 upravte na desetinné číslo s přesností na čtyři místa. 23. Doplněním chybějících písmen získejte čtyři jména významných osobností českého filmu i divadla. a).m.l.a. b).o.e.k. c).o.u.i. d).r.d.k. 24. Spojením slabik vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova. DA LE NÁ VI KO LI TE ZE LO 25. Nahra te chybějící písmena a vytvořte dvě slova, který jsou si navzájem synonymy. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. L * I N U * B E B * L * D * Š * IQ Testy 21

22 Test Objekty ve 4 vnějších kruzích se přenášejí do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne ve vnějších kruzích: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností představuje obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? 22 IQ Testy

23 Doplněním chybějících písmen vytvořte deset znaků dlouhý výraz používaný v medicíně.. T.T.S.O. 28. Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název psího plemene. BEA BAR BUL SAL FOU BED DEL UKI DOR DIE 29. Které z následujících slov mezi ostatní nepatří? a) IRONIE b) SARKASMUS c) JÍZLIVOST d) INZULTACE e) KARIKATURA f) SATIRA 30. Z následujících šestnácti písmen vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova vztahující se k námořnictvu. ÁDIÍKLMMNOOORŘ N... K Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali jeden z nejznámějších zákonů. JE TĚLESO ROVNÁ VYTLAČENÉ DO SE NADLEHČOVÁNO PONOŘENÉ KAPALINY TÍZE SILOU KAPALINY KTERÁ TĚLESEM IQ Testy 23

24 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 24 IQ Testy

25 Test Co je to MASOPUST? a) narozeninová oslava b) přísada do polévky c) jarní slavnost d) nástroj pro sklizeň kapusty 34. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 2½, 12, 3¾, 9¼, 5, 6½, 6¼,? 35. Doplněním posledních písmen deseti třípísmenných slov získáte výsledné slovo. L O R Č P U L O H K A K U I E Š E J O A * * * * * * * * * * IQ Testy 25

26 26 IQ Testy

27 Test tři 1. DILEMA se má k POCHYBY jako SPORADICKÝ se má k: a) MOUDRÝ b) OBTÍŽNÝ c) VZÁCNÝ d) SPORNÝ e) BĚŽNÝ 2. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? IQ Testy 27

28 Test 3 3. Nalezněte počáteční bod, od kterého se ve směru hodinových ručiček odvíjí 16 písmen dlouhé slovo označující zemi ve Střední Americe. Zobrazena jsou pouze lichá písmena. É S R S V A J K 4. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 3664 : : :? 28 IQ Testy

29 Test 3 5. Který obrázek sem nepatří? 6. Které slovo sem nepatří? LAVICE, KŘTITELNICE, ZÁKRISTIE, ZVONICE, OLTÁŘ 7. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? ŽALOSTNÝ, ZASMUŠILÝ, OSPALÝ, SENTIMENTÁLNÍ, OŠUNTĚLÝ, DOJEMNÝ IQ Testy 29

30 Test 3 8. Který obrázek sem nepatří? 9. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 30 IQ Testy

31 Test ABC DEF GHI JKL MNO PQR S TUV WXYZ Každé číslo představuje jedno z písmen, které příslušné pole obsahuje. Kterému nežijícímu slavnému českému herci zavoláte, když vytočíte číslo: Která z následujících slov jsou si významově nejvíce protichůdná? ETICKÝ, NESMRTELNÝ, POMÍJIVÝ, POVZNESENÝ, VLÍDNÝ, BEZOHLEDNÝ 12. Nalezněte dvě slova s opačným významem postupným čtením písmen ve směru hodinových ručiček. Obě slova začínají každé jinde, přičemž jsou využita všechna písmena. LN VJ ÁÝ EZ OŠ ČÍ TB YN IQ Testy 31

32 Test Který obrázek sem nepatří? 14. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 32 IQ Testy

33 Test PEDIATRIE se má k DĚTSTVÍ jako GERIATRIE se má k: a) ŽENA b) KOST c) TRÁVENÍ d) STÁŘÍ e) PÁTEŘ 16. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? A B U R R E C D E I H V O J R L A E E I N Z T? 17. Který symbol bude následovat? IQ Testy 33

34 Test Zjednodušte následující zlomek: Které slovo je významově nejvíce podobné slovu ATROFOVANÝ? a) NÁLADOVÝ b) POPLETENÝ c) OCHABLÝ d) NÁRAZOVÝ e) ÚRODNÝ 20. Pomocí následujících pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo. (Jde o část domu) E T R A P 21. Doplněním chybějících písmen vytvořte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. P * * N * N D N * D Í H * H E * 34 IQ Testy

35 Test Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. T A R I L I T A I V 23. Kam patří písmena C O K E nad čáru nebo pod ní? A N T V X F Y H I W Z L M B P D Q R G S U J 24. HRAD se má k VĚŽ jako AUTOMOBIL se má k a) tlumič b) nárazník c) střešní okno d) volant e) řidič 25. Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě sedm písmen dlouhá slova označující zbraně. A A A E J L M N O O P T S B IQ Testy 35

36 Test Spojením dvou shluků písmen vytvořte osm znaků dlouhé slovo označující jídlo. FLAP BURI KALA TATR DYKY ANAN DUMP VAJE MRKV MÁRY 27. Z následujícího citátu byly vypuštěny veškeré samohlásky. Podaří se vám je zpětně správně doplnit? HVZDN NB ND MN MRVN ZKN V MN 28. Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se proti směru hodinových ručiček dostaňte ke středu, abyste nalezli dvanáct písmen dlouhé slovo. I P S R A Á Á L N T O P 29. Doplněním chybějících písmen získáte dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. N D Ý * * Ě V Z * Ě * B * U N * 36 IQ Testy

37 Test Sledováním čar zjistěte deset písmen dlouhé slovo. 31. KARMÍNOVÁ je jaký typ barvy? a) ZELENÁ b) MODRÁ c) ČERVENÁ d) ŽLUTÁ 32. Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby. DER GEL KOK RUH ELA KIP PST SUM ŽRA BAR 33. Co je to FILANTROP? a) druh filozofa b) sběratel známek c) lidumil d) pracovník v muzeu e) zpátečník IQ Testy 37

38 Test Spojením dvoupísmenných shluků lze získat dvě osm písmen dlouhá slova. Jeden pár není využit. TÁ KT ÍK JE PO OB IV PN SO 35. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 38 IQ Testy

39 Test čtyři 1. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? A I M U Y G C G O S? E 2. Které slovo sem nepatří? PÁDNÝ, PŘESVĚDČIVÝ, EMPIRICKÝ, NESPORNÝ, PRŮKAZNÝ 3. VERVA se má k ENERGIE jako se má ELÁN k: a) CHUŤ DO ŽIVOTA b) POŽITEK c) NADŠENÍ d) TEMPERAMENT e) VITALITA 4. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? IQ Testy 39

40 Test 4 5. se má k jako se má k 40 IQ Testy

41 Test 4 6. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 7. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? RADOVAT SE, POPÍRAT, ODRAZOVAT, NEGOVAT, DOUFAT, ODPOROVAT, KVITOVAT 8. Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena. E C D E * A I N I F I * 9. Které slovo v závorce je co nejvíce významově opačné slovu psaným velkými písmeny? KULTIVOVANÝ (sečtělý, nevědoucí, nevychovaný, inteligentní, nevzdělaný) 10. Jaké nejdelší slovo lze vytvořit z následujících deseti písmen? IOKDVLARAN IQ Testy 41

42 Test se má k jaoko se má k 12. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 42 IQ Testy

43 Test Jaké písmeno chybí? O M F Í E O N? N L B Y I E L 14. Nalezněte čtyři šestipísmenná slova. Stejná tři písmena jsou v každém slově reprezentována pomocí zkratky XYZ. XYZ * * * vzor měrné jednotky * XYZ * * řecký národní nápoj * * XYZ * část Francie * * * XYZ druh pečiva 15. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? : : :? IQ Testy 43

44 Test se má k stejně jako se má k 17. Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky. malý nástroj ( ) kůstka 18. Která dvě slova zní se píší stejně, čtou jinak a mají tyto dva rozdílné významy? 1) zmatený 2) jinošský 44 IQ Testy

45 Test Doplňte chybějící souhlásky do magického čtverce tak, aby bylo možné zleva i seshora přečíst po pěti slovech. A E A O E O A M D S B J X L T B R D T L E U E E E 20. Jak bude tato řada pokračovat dále? IQ Testy 45

46 Test Která z následujících přesmyček se nevztahuje ke stavění? a) ASTAER b) ÍHKEŘB c) TARKEA d) DEZÍKN e) TLOPAA 22. Které slovo představuje opak slova LATENTNÍ? Které slovo je významově nejbíže slovu OKULTNÍ a) NADPŘIROZENÝ b) POTENCIÁLNÍ c) NEBEZPEČNÝ d) POKOUTNÝ e) TAJEMNÝ 23. Spojte následujících osm dvojic písmen dohromady tak, aby vznikla dvě osmipísmenná slova. Jedna dvojice písmen není využita. MB LY RE RA NE KA RÁ MI OL 24. Doplněním chybějících znaků získáte osmpísmenný název ryby. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček nebo proti nim. A K * A * I R * 46 IQ Testy

47 Test Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? IQ Testy 47

48 Test Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte šestipísmenné slovo označující květinu. TUL FIA PÁN SIE CIS BEG VIA NAR 28. Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě šestipísmenná slova vztahující se k nářadí. ÁBĚÍKKLROV H... S Jaké slovo je třeba doplnit před těchto pět slov, aby vzniklo zcela jiných pět slov? PORTRÉT GRAM SALÓN GEN RÁDIO 48 IQ Testy

49 Test Která z těchto sad trubek dokáže přenést nejvíce vody? 31. Doplněním chybějících písmen získejte názvy čtyř zvířat.. R.V.N.Č.Í.. O.O.O.E.. E.R.B.. R.S. 32. AFEKT je? a) NÁHLÉ HNUTÍ MYSLI b) ZÁBLESK SLUNCE NA ČOČCE OBJEKTIVU c) PROPÍCHNUTÁ PNEUMATIKA d) ŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK IQ Testy 49

50 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 2,2 6,1 3,1 5,2 4,0 4,3 4,9? 33. Změňte následující zlomek na desetinné číslo s přesností na čtyři místa Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali známý citát Jonathana Swifta. BÝT SI DLOUHO NIKDO STARÝ NECHCE KAŽDÝ ŹÍT PŘEJE ALE 35. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 50 IQ Testy

51 Test pět 1. Kolik vidíte na obrázku celkem čar? IQ Testy 51

52 Test 5 2. Oba kruhy obsahují po jednom čísle, které se nějakým způsobem odlišuje. Která čísla to jsou? 3. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 52 IQ Testy

53 Test 5 4. Které slovo sem nepatří? STYL, MÓDA, TREND, OBLÉKÁNÍ, OBLIBA 5. Jméno známého nežijícího českého dramatika bylo rozděleno do třípísmenných shluků. Zjistěte toto jméno. Například úsloví NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo rozdělené na EZN, JEH, ÉNO, NAL, ĚTE, OJM. AJE TYL EFK JOS TÁN 6. TIS, COP, NIC, FEZ, SNY Jak bude tato řada pokračovat? ALT, VLK, KOS, BUK, KAZ 7. Pomocí písmen v každém čtverci a písmene v prostředním trojúhelníku vytvořte čtyři slova, která jsou si navzájem synonymy. TASK ČOI ŘSO EK L DSAO DE IEŽ D IQ Testy 53

54 Test 5 8. Co je to LACERACE? A) TRVALÁ DEPILACE B) OZDOBNÉ VYŠÍVÁNÍ C) NATRŽENÍ TKÁNĚ D) CHEMICKÝ PROCES E) PROJEV NESOUHLASU 9. Jak bude tato řada pokračovat? 10. TAM ANKARA je přesmyčka deset písmen dlouhého slova. Víte jakého? 54 IQ Testy

55 Test LEDEN ÚNOR DUBEN ČERVENEC LISTOPAD DUBEN ŘÍJEN? Jaký měsíc bude následovat? 12. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? 13. IZOLACE se má k DEPRIVACI jako se má PARCELACE k: a) DERIVACE b) KONCENTRACE c) FRAGMENTACE d) PERFORMANCE e) SKARTACE IQ Testy 55

56 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 15. Který z uvedených dílků chybí ve schématu? 56 IQ Testy

57 Test Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny? INKARNACE (zaklínání, spasení, ztělesnění, restrikce, spalování) 17. Ve směru hodinových ručiček vyberte jedno písmeno z každého kruhu tak, aby vznikla dvě antonyma. Všechny písmena jsou použita, ale začátky obou slov jsou v různých polích. RÝ KO MA CN TA ÍI LY NP 18. Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky. plavidlo ( ) architektonický prvek IQ Testy 57

58 Test Který obrázek sem nepatří? 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedmipísmenné slovo. Č K O E N 58 IQ Testy

59 Test Která z těchto přesmyček se nevztahuje k medicíně? a) NA VIDLE b) NATRH c) BOTAREL d) VDALA KINO e) RÁDON 22. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 23. Doplňte chybějící písmena tak, aby vznikla dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. Ý * A J K Ů * Ý K C * D L A * N IQ Testy 59

60 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 60 IQ Testy

61 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? Pokud 55 = 50, pak 44 =? 26. Které slovo má stejný význam jako SERVILNÍ? a) ÚSLUŽNÝ b) PODlÉZAVÝ c) MAZANÝ d) LAXNÍ e) ZODPOVĚDNÝ 27. Z následujícího známé věty byly vypuštěny samohlásky. Jejich doplněním získejte původní znění. PDS VCNMB VTM. 28. Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se dostaňte ke středu, abyste nalezli dvanáct písmen dlouhé slovo. Z E N E E T R C A P E R IQ Testy 61

62 Test Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. 30. Dokončete cestu. Kam přijde číslo 25? A, B nebo C? 62 IQ Testy

63 Test Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby. LOK PLA UTE ŠTI TÝZ KAP MEČ DEL 33. Co nemá rád MISOGYN? a) SYROVÉ MASO b) CIZINCE c) ŽENY d) BOLEST e) MOC 34. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? C G L R X T O? IQ Testy 63

64 Test Doplněním chybějících písmen devíti třípísmenných slov vytvořte devět písmen dlouhé slovo. R B O S D K T L A U O K U N A Ř Í V * * * * * * * * * 64 IQ Testy

65 Test šest 1. Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena. S * U L O N V * M Á * O 2. Jméno známého herce Národního Divadla v Praze bylo rozděleno do třípísmenných shluků. Zjistěte toto jméno. Například věta NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo tímto způsobem rozdělené na EZN, JEH, ÉNO, NAL, ĚTE, OJM. AVD MIR ONU OSL TIL 3. Které slovo sem nepatří? HULÁKAT, HÁDAT SE, ŘVÁT, KŘIČET, JEČET IQ Testy 65

66 Test 6 4. se má k jako se má k 5. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? TOM LIBAL DIVOU ZOO je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov z oblasti techniky, která jsou si navzájem synonymy. Která slova to jsou? 66 IQ Testy

67 Test 6 7. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 8. Který ze symbolů by měl nahradit otazník? IQ Testy 67

68 Test 1 9. K čemu se výraz PROMISKUITA vztahuje? a) ZPŮSOB VYSVĚCOVÁNÍ b) MÍCHÁNÍ c) STAV CHEMICKÝCH SLOUČENIN d) SEXUÁLNÍ ÚCHYLKA e) VADA ŘEČI 10. Doplněním chybějících písmen nalezněte ve směru hodinových ručiček desetipísmenné slovo. Zobrazena jsou pouze lichá písmena. T K A Š A 11. Které číslo sem nepatří? 68 IQ Testy

69 Test Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny? PLESAT (plakat, jásat, slavit, spěchat, zívat) 13. Doplňte čísla v posledním sloupečku. 14. Který ornament sem nepatří? IQ Testy 69

70 Test Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo. MA (**) NÍ PE (**) NA RU (**) FE 16. Vyčíslete třináct tisíc, třináct set třináct. 17. FURORE je: a) VZTEK b) SKANDÁL c) ZMATEK d) ZKLAMÁNÍ e) POVYK 18. Která z následujících možností bude doplňovat tuto řadu? 19. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název zahradní květiny.. O.V.L.N.A 70 IQ Testy

71 Test Doplněním chybějících písmen získejte tři sedmipísmenné názvy ryb.. E.E.E.. L.T.C.. A.R.L. 21. Spojením dvou třípísmenných shluků získáte název zvířete. TYG PES BEA MED PON VED TLI ŮZA CHO BOT 22. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název stromu.. E.M.T.V.A 23. Spojením osmi dvoupísmenných shluků získejte název dvou osmipísmenných slov. Jeden pár písmen není použit. SU VR LN ÍK IN MA TU EL NT 24. Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. M C E K * Á E N * E D * Ř * S T IQ Testy 71

72 Test Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? 72 IQ Testy

73 Test SPARTÁNSKÝ = a) LUXUSNÍ b) CHUDÝ c) ŘECKÝ d) ASKETICKÝ e) AGRESIVNÍ 27. Pomocí následujících čtyř písmen vytvořte šestipísmenné slovo. A F K R 28. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 6,72 6,10 6,66 6,16 6,60 6,22 6,54? 29. Označení hudebního nástroje bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej opět složit? A T N A K R O S B IQ Testy 73

74 Test Sledováním čar zjistěte devět písmen dlouhé slovo. 31. Převe te následující zlomek na desetinné číslo Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou čtyřpísmenných shluků získáte osmipísmenný název nápoje. ABSI BURG UILA CURA ADER PIVO SLIV CABE HONC RNET LIMO VICE 74 IQ Testy

75 Test Která dvě slova mají stejný význam? ZAPEKLITÝ, KONFUZNÍ, ZÁVISTIVÝ, INVENČNÍ, ELEGANTNÍ, AKUTNÍ, KOMPLIKOVANÝ 35. Následující devitípísmenné slovo označující barvu bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej opět složit?66 A K A Í R M A V N IQ Testy 75

76 76 IQ Testy

77 Test sedm 1. Který čtverec by měl nahradit otazník? IQ Testy 77

78 Test 7 2. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? OMEZIL PAT je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov, která jsou si významově opačná. Jakých slov? 4. Doplňte chybějící písmena a nalezněte počáteční bod, od něhož se po spirále ve směru hodinových ručiček vydejte do středu, kde končí devítipísmenné slovo neobvyklé zvíře. * K * T K P * S * 5. Kolik minut před 12 hodinami v poledne je, pokud to před 42 minutami bylo pětkrát více než stejné množství minut po deváté hodině ráno? 6. Které ze slov v závorce je významově podobné výrazu psaným velkými písmeny? MIGRACE (stěhování, bolest, nevolnost, moc, úprava mléka) 78 IQ Testy

79 Test 7 7. Která z nabízených možností by měla nahradit otazník? 8. Doplněním chybějících písmen získejte v každém kruhu osmipísmenná slova, která jsou si navzájem významově protichůdná. Slova čtěte ve směru hodinových ručiček. P O * R * * M N K E * * * M E V IQ Testy 79

80 Test 7 9. DROMEDÁR = V DRABAŘ =? Q, X, W, D, B 10. Jaká písmena by měla nahradit otazníky? G R? E P? H S W F Q? 11. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 12. Jaká dvě slova, jež jsou si navzájem přesmyčkami, jsou odpovědí na následující otázku? Zábavní podnik pojmenovaný dle osvětlení. 80 IQ Testy

81 Test Co mají následující fráze společného? SLADKÁ PUSA STAČÍ NA NOC POCTIVÉHO NEPÁLÍ 14. Který obrázek sem nepatří? 15. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? IQ Testy 81

82 Test Doplňte chybějící písmena tak, abyste vytvořili název osm písmen dlouhého názvu stromu a současně doplnili všech osm třípísmenných slov. Z O N D K T V D U K O N O Ř Ě L * * * * * * * * 17. Které slovo sem nepatří? KRABICE NOHA MONITOR ZUBY HRANOLKY CECH MLAT KYTARA HANTÝRKA BYTOST ORATORIUM 82 IQ Testy

83 Test Který obrázek sem nepatří? 19. Pokud F = 3 Z = 2 K = 4 B = 0 Čemu je v takovém případě rovno C? 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo. O B L U K IQ Testy 83

84 Test AKROFÓBIE je obavou z čeho? a) FYZICKÁ PRÁCE b) SLUNCE c) VÝŠKA d) HLOUBKA e) ŠPÍNA 22. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenné označení sportovní disciplíny.. Y. L. T. I. L 23. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 24. Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. R E N K G S A O N M 84 IQ Testy

85 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 26. Z následující lidové moudrosti jsme vypustili všechny samohlásky. Dokážete je nahradit? JKS DLS VLT KSZ LSZV IQ Testy 85

86 Test Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název typu ovoce. BAN MAN ANA BRA LIS KVĚ LKO TÁK ŠKA JAB 28. Která z následujících přesmyček nepředstavuje měnu? a) EPASTE b) ONRKUA c) ODRLA d) BIALR e) EVLDI 29. Která dvě slova mají stejný význam? UPŘÍMNÝ, NAIVNÍ, SONORNÍ, OMEZENÝ, BEZELSTNÝ, ZHOUBNÝ, PROLHANÝ 30. Nalezněte počáteční bod a od něj se vydejte po spirále do středu. R E H A C A T E B I L I 86 IQ Testy

87 Test Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově protichůdná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. E V A V T * Z * * E * E N Ý N Ý 32. Kolik čtverců a obdélníků se nachází na tomto obrázku? 33. Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto výrazu: ZAMITL AKCIE IQ Testy 87

88 Test Čím se zabývá ETYMOLOG? a) KATEGORIZACE TŘÍD MOTÝLŮ b) PŮVOD SLOV c) AFRICKÁ FAUNA d) PSYCHICKÉ PORUCHY e) PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 35. Který z následujících kruhů sem nepatří? 88 IQ Testy

89 Test osm 1. se má k jako se má k IQ Testy 89

90 Test 8 2. Moje hodinky ukazovaly správný v čas v poledne ve 12 hodin, ale poté se začala baterie vybíjet, dokud se hodinky nezastavily zcela. Mezi 12 hodinami v poledne a okamžikem zastavení hodinek se opož ovaly průměrně o 20 minut za hodinu. Nyní ukazují 6 hodin odpoledne, ale zastavily se již před čtyřmi hodinami. Kolik je nyní tedy hodin? 3. Které slovo sem nepatří? HAVRAN, EBEN, RAJČE, SOBOL, UHLÍ 4. ALK = 8 SNT = 5 MOE = 8 TIC =? 5. DNO, KEBAB, GENERÁL, MENTALITA Jak bude tato řada pokračovat? SIMULTÁNNÍ, PODŘÍZENÝ, LEGISLATIVA, MARKETING, LAPAROSKOPIE 6. Ze 100 dotázaných lidí mělo 87 z nich ke snídani vajíčka, 79 opečený chleba, 68 slaninu a 96 kávu. Jaký nejmenší počet lidí musel mít prokazatelně ke snídani všechny čtyři součásti, tedy vajíčka, slaninu, toasty a kávu? 90 IQ Testy

Rekreační šifrování Šifry Školní šifrovací soutěže 2013 2014 Karel Pazourek

Rekreační šifrování Šifry Školní šifrovací soutěže 2013 2014 Karel Pazourek Rekreační šifrování Šifry Školní šifrovací soutěže 2013 2014 Karel Pazourek NOVÉ VÝZVY PRO TŘEBOŇSKO, ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.14/02.0050 Karel Pazourek Rekreační šifrování. Šifry Školní šifrovací soutěže

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Srdečně

Více

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Po 1 měsíci: +50 % vyhlazení pleti. Po 2 měsících: 30% hlubokých vrásek.*

Po 1 měsíci: +50 % vyhlazení pleti. Po 2 měsících: 30% hlubokých vrásek.* 3 2008 Testosteron způsobuje pomalejší stárnutí mužské pleti. Vrásky jsou však hlubší. Reti-Fill KONCENTROVANÝ KOREKTOR VRÁSEK UVA OCHRANA Retinol + čistý vitamin C pro vyhlazení hlubokých vrásek. Účinnost

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

STRANA 12. Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22 Sk

STRANA 12. Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22 Sk JIŘÍ NOVÁK O OSMI- TISÍCOVKÁCH CANYONING V SIERRA DE GUARA PŘEHLED ZNÁMÝCH EXTRÉMNÍCH ZÁVODŮ STRANA 3 STRANA 12 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník I. Číslo 3 / 97 Cena 18 Kč / 22

Více

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP

Výběr z úloh národních kol soutěže. 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Katedra informatiky PF JU a VÚP Výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 BOBŘÍK INFORMATIKY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Katedra informatiky PF JU a VÚP Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme reformu všeobecného vzdělávání Informujeme

Více

volitelný předmět Problémové úlohy

volitelný předmět Problémové úlohy Pro chytré hlavy volitelný předmět Problémové úlohy ZŠ Planá nad Lužnicí Pavla Capáková 1 Obsah Úvod 3 Druhy logických úloh 3 Příklady šifrování Jak zašifrovat slovo zelenina 4 Co budeme často potřebovat

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ

Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Tradiční testy KALIBRO 2013/2014, 9. ročník ZŠ Odůvodnění správných odpovědí varianta B Položky vyhovující zadání jsou označeny zeleně. Položky NEvyhovující zadání jsou označeny hnědě. Černou barvu mají

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více