Úvod. Úvod. IQ Testy 1. Mentální věk Biologický věk 100 = IQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Úvod. IQ Testy 1. Mentální věk Biologický věk 100 = IQ"

Transkript

1 Úvod Úvod Písmena IQ jsou zkratkou pro Inteligenční kvocient (Intelligence Quotient). Inteligenci je možné definovat jako schopnost reagovat přizpůsobivěji na neobvyklé situace, zatímco kvocient představuje počet, kolikrát se hodnota jednoho čísla vejde do hodnoty čísla druhého. Měřené IQ dítěte je rovné jeho mentálnímu věku vyděleného biologickým věkem. Pokud má například dítě osm let, testy ukáží na hodnotu IQ odpovídající desetiletému dítěti, jeho IQ bude tedy činit 125. K tomuto číslu jsme dospěli následovně: Mentální věk Biologický věk 100 = IQ Tato metoda výpočtu IQ se nevztahuje na dospělé, jelikož po překročení osmnáctého roku života již nedochází k výrazným změnám v mentálním vývoji. Dospělé je proto třeba posuzovat dle IQ testu, kde bývá průměrnou hodnotou IQ=100. Výsledky se v závislosti na hodnotách předchozích známých testů pohybují nad i pod touto hranicí. Testy, které byly vytvořeny speciálně pro tuto knihu, nebyly standardizovány, proto vám nedokáže poskytnout přesnou hodnotu vašeho IQ. Nicméně i přesto naleznete na konci této sekce návod, jak zhodnotit svůj výkon v závislosti na počtu správně zodpovězených otázek ve všech deseti testech, které tato kniha obsahuje. Hlavním záměrem testů v této knize je posloužit jako materiál na procvičení pro případné absolvování testu IQ v budoucnosti. Praktickým cílem těchto testů je ale i rozšíření slovní kapacity či rozvoj logického uvažování a matematického myšlení. Tato kniha sestává z deseti samostatných testů, každý z nich obsahuje 40 otázek. Všechny testy jsou co do obtížnosti stejně náročné. Na každý test je stanoven limit 90 minut. Na samém závěru knihy naleznete správné odpovědi jednotlivých otázek. Pamatujte si za každou správnou odpově si poznamenejte jeden bod. IQ Testy 1

2 Test 1 Dle následující tabulky můžete zhodnotit svůj výkon: Samostatný test: Skóre Hodnocení Výjimečné Vynikající Velice dobré Dobré Průměrné Všechny testy: Skóre Hodnocení Výjimečné Vynikající Velice dobré Dobré Průměrné Obecné Instrukce Položky nejsou seřazené od nejjednodušší po nejsložitější. Přeskakování a vracení se doporučeno. Vemte si k ruce kalkulačku 2 IQ Testy

3 Test jedna 1. se má k jako se má k 2. Které slovo sem nepatří? ZÁTOKA, PROMENÁDA, ŘÍČKA, POTRUBÍ, FJORD 3. Která čísla by měla nahradit otazníky? IQ Testy 3

4 Test 1 4. OBAL, NOHA, BYLINY Které slovo bude následovat? KOBLIHA, HOBLINA, OHON, LÁHEV, BLANKA, NÁBOR 5. Která z uvedených možností nahradí otazník? : 144 : : 175 : : 117 :? 4 IQ Testy

5 Test 1 7. Nalezněte počáteční bod a zjistěte jméno jednoho českého básníka (8, 8) čtením písmen ve směru hodinových ručiček. Zobrazena jsou pouze každá druhá písmena. A O L Ý V C L R 8. Megalománie: síla Pyromanie: ohěň Hedomania: a) náboženství Dromorománie: a) práce b) výřečnost b) radost c) práce c) cesta d) radost d) řeč e) cestování e) náboženství 9. Co je to FATALYTA? a) úmrtí b) osudná náhoda c) onemocnění d) člen náboženské sekty e) plodová voda IQ Testy 5

6 Test Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo. RO (**) TA PO (**) SK VA (**) NK 11. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? 12. Který dílek sem nepatří? 6 IQ Testy

7 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? 14. A B C D E F G H Které písmeno se nachází dvě písmena vpravo od písmene, které je hned vlevo od písmene, jež se nachází tři písmena vpravo od písmene hned vlevo od písmene C? 15. Z každého kroužku vyberte pouze jedno písmeno tak, abyste při jejich čtení ve směru hodinových ručiček získali 8 znaků dlouhé slovo vyjadřující ROZMANITOST. Počáteční bod musíte najít sami. ST SM AT AP RA AP LE YG IQ Testy 7

8 Test se má k jako se má k 17. Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná? ZAHANBENÝ, OPRAVDOVÝ, ROZVÁŽNÝ, PŘÍVĚTIVÝ, NEMILOSRDNÝ, ZBRKLÝ 18. DERATIZACE se má k HLODAVEC jako IKONOKLASMUS k: a) PROGRAM b) ZŘÍZENÍ c) ŘÁD d) NÁBOŽENSTVÍ e) MODLA 8 IQ Testy

9 Test Které slovo má stejný význam jako IMPROMPTU? a) naléhavý b) nevhodný c) vtipný d) improvizovaný e) promyšlený 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte slovo o délce sedmi znaků znamenající odhalování. E C D K T 21. Spojte dvě skupinky písmen tak, aby vzniklo slovo označující plaza o délce osmi písmen. KORÁ ONDA BREJ NAJA LEGU OVEC BOJO ANAK 22. Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto sousloví: TUNEL KRAV Nápověda: Jedná se o typ nepříjemného člověka. 23. Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. Í K L N Č O K U O B IQ Testy 9

10 Test Vyplňte prázdná políčka tak, aby vzniklo osm písmen dlouhé slovo označující zvíře. Můžete se pohybovat po směru hodinových ručiček i proti nim. T N * L * A * P 25. Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 10 IQ Testy

11 Test Jaký význam má slovo MRZUTOST? a) POTĚŠENÍ b) ROZTRPČELOST c) OBYČEJNOST d) PŘEKVAPENÍ e) DRSNOST 27. Z těchto dvanácti písmen vytvořte dvě 6 znaků dlouhá slova označující LODĚ. AEEKKNNRRŠTU Š... T Které číslo by mělo nahradit otazník? 1, 30, 8, 24, 15, 18, 22,? 29. Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná? HROZNÝ, PROVEDITELNÝ, ŠOKUJÍCÍ, POKOUTNÝ, ZDRŽUJÍCÍ, KROTKÝ, NEUSKUTEČNI- TELNÝ, OTŘEPANÝ 30. Nalezněte počáteční písmeno dvanáct písmen dlouhého slova v některém z rohů a poté se po dráze spirály vydejte do středu. P O H O N N S T I O S T IQ Testy 11

12 Test Které číslo by mělo nahradit otazník? 32. Uspořádejte jednotlivé dílky spolu s A-B-C tak, aby vznikla tři osm písmen dlouhá slova. K L M T N H V A M M R N A A I A K I O N E B Á A 33. Nalezněte výraz označující nepříjemnost.. O. P. I. A. E 12 IQ Testy

13 Test Doplňte názvy tří ostrovů. a).a.a.á.y b).e.e.i.e c).r.l.n.a 35. Poskládáním písmenek do správného pořadí získáte jméno slavného amerického prezidenta. S E O W A E H G G N I N T R G O IQ Testy 13

14 14 IQ Testy

15 Test dva 1. Který dílek bude následovat? 2. Co je to AMORFNÍ? a) BEZTVARÝ b) MILUJÍCÍ c) OKOUZLUJÍCÍ d) VÝBĚROVÝ e) OPAKUJÍCÍ SE IQ Testy 15

16 Test 2 3. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? ? ? ? 4. TAVIT se má k LETOVAT jako KALIT k: ŽÍHAT, SVÁŘET, KOVAT, TVRDIT, CHLADIT 5. Která z nabízených možností by měla nahradit otazník? 16 IQ Testy

17 Test 2 6. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 945 (76) (222) (?) Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se ve směru hodinových ručiček dostaňte ke středu. Ke zjištění devět písmen dlouhého slova je třeba doplnit chybějící písmena. * Í K V K N O H * 8. Která dvě slova jsou si nejvíce významově opačná? ELEGANTNÍ, PŘÍVĚTIVÝ, HOSTILNÍ, NEVDĚČNÝ, INDISKRÉTNÍ, DECENTNÍ 9. Které písmeno by mělo nahradit otazník? Nápověda řešení vychází z abecedy bez diakritiky C C O K F B G J R X Q L? Y U P IQ Testy 17

18 Test ARTISTKA ARA IKURA je přesmyčka dvou synonym (6 a 10 písmen). 11. Které z uvedených možností představují pokračování této řady? 12. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 18 IQ Testy

19 Test Která z následujících přesmyček v sobě neskrývá světovou zemi? LOS KOP SPOJ OKNA AGENT IRAN MALO OBUTI NESLO VOSK 14. PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, PONDĚLÍ, ÚTERÝ Který den bude následovat po dni, který se nachází tři dny před dnem, jenž následuje hned po dni, jenž se nachází tři dny před sobotou? 15. ČE, OR, ŽL, ZE, MO,? Která dvě písmena by měla nahradit otazník? BÍ, OK, LI, FI, ST 16. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? NÁLEŽET, DRŽET, PŘIPADAT, VLASTNIT, PATŘIT, ZAHRNOVAT 17. se má k jako se má k IQ Testy 19

20 Test Co mají tato slova společné? KAPESNÍK, PRAK, KOSTKY, ODHAD 19. Z této přesmyčky vytvořte název jedné slavné české písně. DVOJKU MODEM 20. Které číslo se nachází v takové pozici, aby: a) bylo tři políčka od sebe samého + 2? b) bylo dvě políčka od sebe samého 1? c) tři políčka od sebe samého 4? d) dvě políčka od sebe samého +1? 21. Doplněním písmen získejte kreslířskou techniku.. A.I.A.U.A 20 IQ Testy

21 Test Zlomek 10 / 13 upravte na desetinné číslo s přesností na čtyři místa. 23. Doplněním chybějících písmen získejte čtyři jména významných osobností českého filmu i divadla. a).m.l.a. b).o.e.k. c).o.u.i. d).r.d.k. 24. Spojením slabik vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova. DA LE NÁ VI KO LI TE ZE LO 25. Nahra te chybějící písmena a vytvořte dvě slova, který jsou si navzájem synonymy. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. L * I N U * B E B * L * D * Š * IQ Testy 21

22 Test Objekty ve 4 vnějších kruzích se přenášejí do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne ve vnějších kruzích: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností představuje obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? 22 IQ Testy

23 Doplněním chybějících písmen vytvořte deset znaků dlouhý výraz používaný v medicíně.. T.T.S.O. 28. Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název psího plemene. BEA BAR BUL SAL FOU BED DEL UKI DOR DIE 29. Které z následujících slov mezi ostatní nepatří? a) IRONIE b) SARKASMUS c) JÍZLIVOST d) INZULTACE e) KARIKATURA f) SATIRA 30. Z následujících šestnácti písmen vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova vztahující se k námořnictvu. ÁDIÍKLMMNOOORŘ N... K Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali jeden z nejznámějších zákonů. JE TĚLESO ROVNÁ VYTLAČENÉ DO SE NADLEHČOVÁNO PONOŘENÉ KAPALINY TÍZE SILOU KAPALINY KTERÁ TĚLESEM IQ Testy 23

24 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 24 IQ Testy

25 Test Co je to MASOPUST? a) narozeninová oslava b) přísada do polévky c) jarní slavnost d) nástroj pro sklizeň kapusty 34. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 2½, 12, 3¾, 9¼, 5, 6½, 6¼,? 35. Doplněním posledních písmen deseti třípísmenných slov získáte výsledné slovo. L O R Č P U L O H K A K U I E Š E J O A * * * * * * * * * * IQ Testy 25

26 26 IQ Testy

27 Test tři 1. DILEMA se má k POCHYBY jako SPORADICKÝ se má k: a) MOUDRÝ b) OBTÍŽNÝ c) VZÁCNÝ d) SPORNÝ e) BĚŽNÝ 2. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? IQ Testy 27

28 Test 3 3. Nalezněte počáteční bod, od kterého se ve směru hodinových ručiček odvíjí 16 písmen dlouhé slovo označující zemi ve Střední Americe. Zobrazena jsou pouze lichá písmena. É S R S V A J K 4. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 3664 : : :? 28 IQ Testy

29 Test 3 5. Který obrázek sem nepatří? 6. Které slovo sem nepatří? LAVICE, KŘTITELNICE, ZÁKRISTIE, ZVONICE, OLTÁŘ 7. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? ŽALOSTNÝ, ZASMUŠILÝ, OSPALÝ, SENTIMENTÁLNÍ, OŠUNTĚLÝ, DOJEMNÝ IQ Testy 29

30 Test 3 8. Který obrázek sem nepatří? 9. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 30 IQ Testy

31 Test ABC DEF GHI JKL MNO PQR S TUV WXYZ Každé číslo představuje jedno z písmen, které příslušné pole obsahuje. Kterému nežijícímu slavnému českému herci zavoláte, když vytočíte číslo: Která z následujících slov jsou si významově nejvíce protichůdná? ETICKÝ, NESMRTELNÝ, POMÍJIVÝ, POVZNESENÝ, VLÍDNÝ, BEZOHLEDNÝ 12. Nalezněte dvě slova s opačným významem postupným čtením písmen ve směru hodinových ručiček. Obě slova začínají každé jinde, přičemž jsou využita všechna písmena. LN VJ ÁÝ EZ OŠ ČÍ TB YN IQ Testy 31

32 Test Který obrázek sem nepatří? 14. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 32 IQ Testy

33 Test PEDIATRIE se má k DĚTSTVÍ jako GERIATRIE se má k: a) ŽENA b) KOST c) TRÁVENÍ d) STÁŘÍ e) PÁTEŘ 16. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? A B U R R E C D E I H V O J R L A E E I N Z T? 17. Který symbol bude následovat? IQ Testy 33

34 Test Zjednodušte následující zlomek: Které slovo je významově nejvíce podobné slovu ATROFOVANÝ? a) NÁLADOVÝ b) POPLETENÝ c) OCHABLÝ d) NÁRAZOVÝ e) ÚRODNÝ 20. Pomocí následujících pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo. (Jde o část domu) E T R A P 21. Doplněním chybějících písmen vytvořte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. P * * N * N D N * D Í H * H E * 34 IQ Testy

35 Test Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. T A R I L I T A I V 23. Kam patří písmena C O K E nad čáru nebo pod ní? A N T V X F Y H I W Z L M B P D Q R G S U J 24. HRAD se má k VĚŽ jako AUTOMOBIL se má k a) tlumič b) nárazník c) střešní okno d) volant e) řidič 25. Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě sedm písmen dlouhá slova označující zbraně. A A A E J L M N O O P T S B IQ Testy 35

36 Test Spojením dvou shluků písmen vytvořte osm znaků dlouhé slovo označující jídlo. FLAP BURI KALA TATR DYKY ANAN DUMP VAJE MRKV MÁRY 27. Z následujícího citátu byly vypuštěny veškeré samohlásky. Podaří se vám je zpětně správně doplnit? HVZDN NB ND MN MRVN ZKN V MN 28. Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se proti směru hodinových ručiček dostaňte ke středu, abyste nalezli dvanáct písmen dlouhé slovo. I P S R A Á Á L N T O P 29. Doplněním chybějících písmen získáte dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. N D Ý * * Ě V Z * Ě * B * U N * 36 IQ Testy

37 Test Sledováním čar zjistěte deset písmen dlouhé slovo. 31. KARMÍNOVÁ je jaký typ barvy? a) ZELENÁ b) MODRÁ c) ČERVENÁ d) ŽLUTÁ 32. Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby. DER GEL KOK RUH ELA KIP PST SUM ŽRA BAR 33. Co je to FILANTROP? a) druh filozofa b) sběratel známek c) lidumil d) pracovník v muzeu e) zpátečník IQ Testy 37

38 Test Spojením dvoupísmenných shluků lze získat dvě osm písmen dlouhá slova. Jeden pár není využit. TÁ KT ÍK JE PO OB IV PN SO 35. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 38 IQ Testy

39 Test čtyři 1. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? A I M U Y G C G O S? E 2. Které slovo sem nepatří? PÁDNÝ, PŘESVĚDČIVÝ, EMPIRICKÝ, NESPORNÝ, PRŮKAZNÝ 3. VERVA se má k ENERGIE jako se má ELÁN k: a) CHUŤ DO ŽIVOTA b) POŽITEK c) NADŠENÍ d) TEMPERAMENT e) VITALITA 4. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? IQ Testy 39

40 Test 4 5. se má k jako se má k 40 IQ Testy

41 Test 4 6. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 7. Která dvě slova jsou si významově nejbližší? RADOVAT SE, POPÍRAT, ODRAZOVAT, NEGOVAT, DOUFAT, ODPOROVAT, KVITOVAT 8. Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena. E C D E * A I N I F I * 9. Které slovo v závorce je co nejvíce významově opačné slovu psaným velkými písmeny? KULTIVOVANÝ (sečtělý, nevědoucí, nevychovaný, inteligentní, nevzdělaný) 10. Jaké nejdelší slovo lze vytvořit z následujících deseti písmen? IOKDVLARAN IQ Testy 41

42 Test se má k jaoko se má k 12. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 42 IQ Testy

43 Test Jaké písmeno chybí? O M F Í E O N? N L B Y I E L 14. Nalezněte čtyři šestipísmenná slova. Stejná tři písmena jsou v každém slově reprezentována pomocí zkratky XYZ. XYZ * * * vzor měrné jednotky * XYZ * * řecký národní nápoj * * XYZ * část Francie * * * XYZ druh pečiva 15. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? : : :? IQ Testy 43

44 Test se má k stejně jako se má k 17. Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky. malý nástroj ( ) kůstka 18. Která dvě slova zní se píší stejně, čtou jinak a mají tyto dva rozdílné významy? 1) zmatený 2) jinošský 44 IQ Testy

45 Test Doplňte chybějící souhlásky do magického čtverce tak, aby bylo možné zleva i seshora přečíst po pěti slovech. A E A O E O A M D S B J X L T B R D T L E U E E E 20. Jak bude tato řada pokračovat dále? IQ Testy 45

46 Test Která z následujících přesmyček se nevztahuje ke stavění? a) ASTAER b) ÍHKEŘB c) TARKEA d) DEZÍKN e) TLOPAA 22. Které slovo představuje opak slova LATENTNÍ? Které slovo je významově nejbíže slovu OKULTNÍ a) NADPŘIROZENÝ b) POTENCIÁLNÍ c) NEBEZPEČNÝ d) POKOUTNÝ e) TAJEMNÝ 23. Spojte následujících osm dvojic písmen dohromady tak, aby vznikla dvě osmipísmenná slova. Jedna dvojice písmen není využita. MB LY RE RA NE KA RÁ MI OL 24. Doplněním chybějících znaků získáte osmpísmenný název ryby. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček nebo proti nim. A K * A * I R * 46 IQ Testy

47 Test Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? IQ Testy 47

48 Test Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte šestipísmenné slovo označující květinu. TUL FIA PÁN SIE CIS BEG VIA NAR 28. Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě šestipísmenná slova vztahující se k nářadí. ÁBĚÍKKLROV H... S Jaké slovo je třeba doplnit před těchto pět slov, aby vzniklo zcela jiných pět slov? PORTRÉT GRAM SALÓN GEN RÁDIO 48 IQ Testy

49 Test Která z těchto sad trubek dokáže přenést nejvíce vody? 31. Doplněním chybějících písmen získejte názvy čtyř zvířat.. R.V.N.Č.Í.. O.O.O.E.. E.R.B.. R.S. 32. AFEKT je? a) NÁHLÉ HNUTÍ MYSLI b) ZÁBLESK SLUNCE NA ČOČCE OBJEKTIVU c) PROPÍCHNUTÁ PNEUMATIKA d) ŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK IQ Testy 49

50 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 2,2 6,1 3,1 5,2 4,0 4,3 4,9? 33. Změňte následující zlomek na desetinné číslo s přesností na čtyři místa Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali známý citát Jonathana Swifta. BÝT SI DLOUHO NIKDO STARÝ NECHCE KAŽDÝ ŹÍT PŘEJE ALE 35. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 50 IQ Testy

51 Test pět 1. Kolik vidíte na obrázku celkem čar? IQ Testy 51

52 Test 5 2. Oba kruhy obsahují po jednom čísle, které se nějakým způsobem odlišuje. Která čísla to jsou? 3. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 52 IQ Testy

53 Test 5 4. Které slovo sem nepatří? STYL, MÓDA, TREND, OBLÉKÁNÍ, OBLIBA 5. Jméno známého nežijícího českého dramatika bylo rozděleno do třípísmenných shluků. Zjistěte toto jméno. Například úsloví NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo rozdělené na EZN, JEH, ÉNO, NAL, ĚTE, OJM. AJE TYL EFK JOS TÁN 6. TIS, COP, NIC, FEZ, SNY Jak bude tato řada pokračovat? ALT, VLK, KOS, BUK, KAZ 7. Pomocí písmen v každém čtverci a písmene v prostředním trojúhelníku vytvořte čtyři slova, která jsou si navzájem synonymy. TASK ČOI ŘSO EK L DSAO DE IEŽ D IQ Testy 53

54 Test 5 8. Co je to LACERACE? A) TRVALÁ DEPILACE B) OZDOBNÉ VYŠÍVÁNÍ C) NATRŽENÍ TKÁNĚ D) CHEMICKÝ PROCES E) PROJEV NESOUHLASU 9. Jak bude tato řada pokračovat? 10. TAM ANKARA je přesmyčka deset písmen dlouhého slova. Víte jakého? 54 IQ Testy

55 Test LEDEN ÚNOR DUBEN ČERVENEC LISTOPAD DUBEN ŘÍJEN? Jaký měsíc bude následovat? 12. Jaká čísla by měla nahradit otazníky? 13. IZOLACE se má k DEPRIVACI jako se má PARCELACE k: a) DERIVACE b) KONCENTRACE c) FRAGMENTACE d) PERFORMANCE e) SKARTACE IQ Testy 55

56 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 15. Který z uvedených dílků chybí ve schématu? 56 IQ Testy

57 Test Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny? INKARNACE (zaklínání, spasení, ztělesnění, restrikce, spalování) 17. Ve směru hodinových ručiček vyberte jedno písmeno z každého kruhu tak, aby vznikla dvě antonyma. Všechny písmena jsou použita, ale začátky obou slov jsou v různých polích. RÝ KO MA CN TA ÍI LY NP 18. Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky. plavidlo ( ) architektonický prvek IQ Testy 57

58 Test Který obrázek sem nepatří? 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedmipísmenné slovo. Č K O E N 58 IQ Testy

59 Test Která z těchto přesmyček se nevztahuje k medicíně? a) NA VIDLE b) NATRH c) BOTAREL d) VDALA KINO e) RÁDON 22. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 23. Doplňte chybějící písmena tak, aby vznikla dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. Ý * A J K Ů * Ý K C * D L A * N IQ Testy 59

60 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 60 IQ Testy

61 Test Jaké číslo by mělo nahradit otazník? Pokud 55 = 50, pak 44 =? 26. Které slovo má stejný význam jako SERVILNÍ? a) ÚSLUŽNÝ b) PODlÉZAVÝ c) MAZANÝ d) LAXNÍ e) ZODPOVĚDNÝ 27. Z následujícího známé věty byly vypuštěny samohlásky. Jejich doplněním získejte původní znění. PDS VCNMB VTM. 28. Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se dostaňte ke středu, abyste nalezli dvanáct písmen dlouhé slovo. Z E N E E T R C A P E R IQ Testy 61

62 Test Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. 30. Dokončete cestu. Kam přijde číslo 25? A, B nebo C? 62 IQ Testy

63 Test Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby. LOK PLA UTE ŠTI TÝZ KAP MEČ DEL 33. Co nemá rád MISOGYN? a) SYROVÉ MASO b) CIZINCE c) ŽENY d) BOLEST e) MOC 34. Jaké písmeno by mělo nahradit otazník? C G L R X T O? IQ Testy 63

64 Test Doplněním chybějících písmen devíti třípísmenných slov vytvořte devět písmen dlouhé slovo. R B O S D K T L A U O K U N A Ř Í V * * * * * * * * * 64 IQ Testy

65 Test šest 1. Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena. S * U L O N V * M Á * O 2. Jméno známého herce Národního Divadla v Praze bylo rozděleno do třípísmenných shluků. Zjistěte toto jméno. Například věta NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo tímto způsobem rozdělené na EZN, JEH, ÉNO, NAL, ĚTE, OJM. AVD MIR ONU OSL TIL 3. Které slovo sem nepatří? HULÁKAT, HÁDAT SE, ŘVÁT, KŘIČET, JEČET IQ Testy 65

66 Test 6 4. se má k jako se má k 5. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? TOM LIBAL DIVOU ZOO je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov z oblasti techniky, která jsou si navzájem synonymy. Která slova to jsou? 66 IQ Testy

67 Test 6 7. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 8. Který ze symbolů by měl nahradit otazník? IQ Testy 67

68 Test 1 9. K čemu se výraz PROMISKUITA vztahuje? a) ZPŮSOB VYSVĚCOVÁNÍ b) MÍCHÁNÍ c) STAV CHEMICKÝCH SLOUČENIN d) SEXUÁLNÍ ÚCHYLKA e) VADA ŘEČI 10. Doplněním chybějících písmen nalezněte ve směru hodinových ručiček desetipísmenné slovo. Zobrazena jsou pouze lichá písmena. T K A Š A 11. Které číslo sem nepatří? 68 IQ Testy

69 Test Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny? PLESAT (plakat, jásat, slavit, spěchat, zívat) 13. Doplňte čísla v posledním sloupečku. 14. Který ornament sem nepatří? IQ Testy 69

70 Test Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo. MA (**) NÍ PE (**) NA RU (**) FE 16. Vyčíslete třináct tisíc, třináct set třináct. 17. FURORE je: a) VZTEK b) SKANDÁL c) ZMATEK d) ZKLAMÁNÍ e) POVYK 18. Která z následujících možností bude doplňovat tuto řadu? 19. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název zahradní květiny.. O.V.L.N.A 70 IQ Testy

71 Test Doplněním chybějících písmen získejte tři sedmipísmenné názvy ryb.. E.E.E.. L.T.C.. A.R.L. 21. Spojením dvou třípísmenných shluků získáte název zvířete. TYG PES BEA MED PON VED TLI ŮZA CHO BOT 22. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název stromu.. E.M.T.V.A 23. Spojením osmi dvoupísmenných shluků získejte název dvou osmipísmenných slov. Jeden pár písmen není použit. SU VR LN ÍK IN MA TU EL NT 24. Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. M C E K * Á E N * E D * Ř * S T IQ Testy 71

72 Test Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel. Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu: Jednou: je přenesen. Dvakrát: může být přenesen. Třikrát: je přenesen. Čtyřikrát: není přenesen. Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů? 72 IQ Testy

73 Test SPARTÁNSKÝ = a) LUXUSNÍ b) CHUDÝ c) ŘECKÝ d) ASKETICKÝ e) AGRESIVNÍ 27. Pomocí následujících čtyř písmen vytvořte šestipísmenné slovo. A F K R 28. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 6,72 6,10 6,66 6,16 6,60 6,22 6,54? 29. Označení hudebního nástroje bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej opět složit? A T N A K R O S B IQ Testy 73

74 Test Sledováním čar zjistěte devět písmen dlouhé slovo. 31. Převe te následující zlomek na desetinné číslo Zjednodušte následující zlomek: Spojením dvou čtyřpísmenných shluků získáte osmipísmenný název nápoje. ABSI BURG UILA CURA ADER PIVO SLIV CABE HONC RNET LIMO VICE 74 IQ Testy

75 Test Která dvě slova mají stejný význam? ZAPEKLITÝ, KONFUZNÍ, ZÁVISTIVÝ, INVENČNÍ, ELEGANTNÍ, AKUTNÍ, KOMPLIKOVANÝ 35. Následující devitípísmenné slovo označující barvu bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej opět složit?66 A K A Í R M A V N IQ Testy 75

76 76 IQ Testy

77 Test sedm 1. Který čtverec by měl nahradit otazník? IQ Testy 77

78 Test 7 2. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? ? OMEZIL PAT je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov, která jsou si významově opačná. Jakých slov? 4. Doplňte chybějící písmena a nalezněte počáteční bod, od něhož se po spirále ve směru hodinových ručiček vydejte do středu, kde končí devítipísmenné slovo neobvyklé zvíře. * K * T K P * S * 5. Kolik minut před 12 hodinami v poledne je, pokud to před 42 minutami bylo pětkrát více než stejné množství minut po deváté hodině ráno? 6. Které ze slov v závorce je významově podobné výrazu psaným velkými písmeny? MIGRACE (stěhování, bolest, nevolnost, moc, úprava mléka) 78 IQ Testy

79 Test 7 7. Která z nabízených možností by měla nahradit otazník? 8. Doplněním chybějících písmen získejte v každém kruhu osmipísmenná slova, která jsou si navzájem významově protichůdná. Slova čtěte ve směru hodinových ručiček. P O * R * * M N K E * * * M E V IQ Testy 79

80 Test 7 9. DROMEDÁR = V DRABAŘ =? Q, X, W, D, B 10. Jaká písmena by měla nahradit otazníky? G R? E P? H S W F Q? 11. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 12. Jaká dvě slova, jež jsou si navzájem přesmyčkami, jsou odpovědí na následující otázku? Zábavní podnik pojmenovaný dle osvětlení. 80 IQ Testy

81 Test Co mají následující fráze společného? SLADKÁ PUSA STAČÍ NA NOC POCTIVÉHO NEPÁLÍ 14. Který obrázek sem nepatří? 15. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? IQ Testy 81

82 Test Doplňte chybějící písmena tak, abyste vytvořili název osm písmen dlouhého názvu stromu a současně doplnili všech osm třípísmenných slov. Z O N D K T V D U K O N O Ř Ě L * * * * * * * * 17. Které slovo sem nepatří? KRABICE NOHA MONITOR ZUBY HRANOLKY CECH MLAT KYTARA HANTÝRKA BYTOST ORATORIUM 82 IQ Testy

83 Test Který obrázek sem nepatří? 19. Pokud F = 3 Z = 2 K = 4 B = 0 Čemu je v takovém případě rovno C? 20. Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo. O B L U K IQ Testy 83

84 Test AKROFÓBIE je obavou z čeho? a) FYZICKÁ PRÁCE b) SLUNCE c) VÝŠKA d) HLOUBKA e) ŠPÍNA 22. Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenné označení sportovní disciplíny.. Y. L. T. I. L 23. Jaké číslo by mělo nahradit otazník? 24. Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou. R E N K G S A O N M 84 IQ Testy

85 Test Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2. Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který? 26. Z následující lidové moudrosti jsme vypustili všechny samohlásky. Dokážete je nahradit? JKS DLS VLT KSZ LSZV IQ Testy 85

86 Test Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název typu ovoce. BAN MAN ANA BRA LIS KVĚ LKO TÁK ŠKA JAB 28. Která z následujících přesmyček nepředstavuje měnu? a) EPASTE b) ONRKUA c) ODRLA d) BIALR e) EVLDI 29. Která dvě slova mají stejný význam? UPŘÍMNÝ, NAIVNÍ, SONORNÍ, OMEZENÝ, BEZELSTNÝ, ZHOUBNÝ, PROLHANÝ 30. Nalezněte počáteční bod a od něj se vydejte po spirále do středu. R E H A C A T E B I L I 86 IQ Testy

87 Test Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově protichůdná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim. E V A V T * Z * * E * E N Ý N Ý 32. Kolik čtverců a obdélníků se nachází na tomto obrázku? 33. Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto výrazu: ZAMITL AKCIE IQ Testy 87

88 Test Čím se zabývá ETYMOLOG? a) KATEGORIZACE TŘÍD MOTÝLŮ b) PŮVOD SLOV c) AFRICKÁ FAUNA d) PSYCHICKÉ PORUCHY e) PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 35. Který z následujících kruhů sem nepatří? 88 IQ Testy

89 Test osm 1. se má k jako se má k IQ Testy 89

90 Test 8 2. Moje hodinky ukazovaly správný v čas v poledne ve 12 hodin, ale poté se začala baterie vybíjet, dokud se hodinky nezastavily zcela. Mezi 12 hodinami v poledne a okamžikem zastavení hodinek se opož ovaly průměrně o 20 minut za hodinu. Nyní ukazují 6 hodin odpoledne, ale zastavily se již před čtyřmi hodinami. Kolik je nyní tedy hodin? 3. Které slovo sem nepatří? HAVRAN, EBEN, RAJČE, SOBOL, UHLÍ 4. ALK = 8 SNT = 5 MOE = 8 TIC =? 5. DNO, KEBAB, GENERÁL, MENTALITA Jak bude tato řada pokračovat? SIMULTÁNNÍ, PODŘÍZENÝ, LEGISLATIVA, MARKETING, LAPAROSKOPIE 6. Ze 100 dotázaných lidí mělo 87 z nich ke snídani vajíčka, 79 opečený chleba, 68 slaninu a 96 kávu. Jaký nejmenší počet lidí musel mít prokazatelně ke snídani všechny čtyři součásti, tedy vajíčka, slaninu, toasty a kávu? 90 IQ Testy

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 MOSTY Spojte všechny ostrovy (tj. kroužky s čísly) pomocí mostů tak, aby bylo možno dojít z každého ostrova na kterýkoliv jiný. Mosty je přitom dovoleno

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrovství České republiky v logických úlohách Blok 1 - Logický mixer 10:00-11:40 Řešitel 1 Praha 013 Mrakodrapy 3 Heywake 4 Rybáři 5 Dvojblok Pentomina 7 Nádraží 8 Slalom 9 Plot 10 Kriskros 11 Cesta

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

GP PROSTĚJOV 2012 LOGICKÉ ÚLOHY

GP PROSTĚJOV 2012 LOGICKÉ ÚLOHY GP PROSTĚJOV 01 LOGICKÉ ÚLOHY Řešitel: Body: 1. ČOKOLÁD ORION 8 bodů. SKLÁDÁNÍ PENTOMIN 8 bodů. NTIMGICKÝ ČTVEREC bodů. NŠE HORY 18 bodů 5. DĚLENÍ 8 bodů. SOUČTY ČÍSLIC 15 bodů 7. RODIN 0 bodů 8. ČESKÉ

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Regionální kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Regionální kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Úloha č. 1: Tři prasátka V celé této úloze bude Baltík neviditelný a bude mít nastavenu rychlost 6. a. Byla jednou tři prasátka, která se rozhodla postavit si domečky. Vyčarujte nejprve v Baltíkovi zem

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

ŠIFRY. 1) Morseova abeceda

ŠIFRY. 1) Morseova abeceda ŠIFRY V následujícím textu je shrnuto několik základních typů šifer, které by měla vlčata znát před tím, než se stanou skauty. U skautů se pak naučí mnohým dalším šifrám. 1) Morseova abeceda Nejdůležitější

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST MTEMTIK PŘIJÍMCÍ ZKOUŠKY IKTICKÝ TEST TS-MMCINT Maximální bodové hodnocení: 0 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky idaktický test obsahuje 1 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 203 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 6 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (00%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Regionální kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B

Regionální kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B Pokyny: 1. Kategorie A řeší pouze úlohy 1, 2, 3 a kategorie B pouze úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

11. ročník. Řešení: 3. a 4. sada

11. ročník. Řešení: 3. a 4. sada 11. ročník Řešení: 3. a 4. sada 301. Mřížka s tvary Pro informatiky: Hledáme Hamiltonovskou cestu v grafu, jehož vrcholy jsou písmena, která jsou spojena orientovanou hranou právě tehdy, když jejich manhatanovská

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů...

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut)

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut) Didaktika matematiky s praxí II. PhDr. Eva Bomerová Cíl hodiny: Procvičení násobení a dělení z paměti hravou formou - Lovení matematických bobříků Před začátkem vyučovací hodiny si upravíme třídu tak,

Více

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh.

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh. MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MAGZD0C0T0 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NOVÁ MTURITNÍ ZKOUŠK Ilustrační test 2008 Základní úroveň obtížnosti MVCZMZ08DT MTEMTIK ZÁKLDNÍ ÚROVEŇ DIDKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 8 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl:

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl: KVINTA úlohy k opakování 1. Jsou dány množiny: = {xr; x - 9 5} B = {xr; 1 - x } a) zapište dané množiny pomocí intervalů b) stanovte A B, A B, A - B, B A. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

ÚLOHA 3 Zadání: V řece žijí bobři, kteří vždy mluví pravdu, a ondatry, které vždycky lžou. Krtek špatně vidí, a tak se raději zeptá, kdo je kdo.

ÚLOHA 3 Zadání: V řece žijí bobři, kteří vždy mluví pravdu, a ondatry, které vždycky lžou. Krtek špatně vidí, a tak se raději zeptá, kdo je kdo. ÚLOHA 1 Šifra dneskavjednuzazahradou bobra Eduarda se používá tak, že samohlásky a mezery se v textu nemění, každá souhláska se nahradí další souhláskou v jejich abecedě, poslední souhláska abecedy (Z)

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T02 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo Úloha č. 1. Časopis Kvítek stojí 30 Kč a časopis Auto stojí 50 Kč. Paní v trafice prodala stejný počet od každého časopisu a utržila za tyto dva druhy časopisů

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Úloha2.Naleznětevšechnydvojicereálnýchčísel(a,b)takové,žečísla10, a, b, abtvořívtomtopořadí aritmetickou posloupnost.

Úloha2.Naleznětevšechnydvojicereálnýchčísel(a,b)takové,žečísla10, a, b, abtvořívtomtopořadí aritmetickou posloupnost. Úloha. V Americe se pro měření teploty používají místo Celsiových stupňů stupně Fahrenheitovy. PřepočetzCelsiovýchstupňůnaFahrenheitovylzeprovéstpodlevzorce f = 9 5 c+32(cjsoustupně Celsiovy, f Farenheitovy).

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA. Vyznačte na číselné ose obrazy čísel / a 5/6.. a) Na číselné ose vyznačte interval - n; n - pro n = 5. b) Najděte nejmenší přirozené číslo n, pro

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 8 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Téměř všichni lidé se cítí přitahování teplým, jemným pískem. Ve vlhkém stavu je písek hutný a

Více

12. ročník Řešení: 3. a 4. sada

12. ročník Řešení: 3. a 4. sada 12. ročník Řešení: 3. a 4. sada 301. Padesáté zvíře V každém sloupci má 6 zvířat jednu společnou vlastnost, ale jedno zvíře ji nemá: 1. sloupec zvířata ze zvěrokruhu + krysa 2. sloupec jednoslabičná zvířata

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

1. Dvě mince dávají dohromady 3 koruny, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince?

1. Dvě mince dávají dohromady 3 koruny, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince? 1. Dvě mince dávají dohromady 3 koruny, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince? 2. V pokoji je tma a v zásuvce prádelníku je čtyřiadvacet červených a čtyřiadvacet modrých ponožek. Kolik nejméně

Více

Matematická party 1401 Náboj

Matematická party 1401 Náboj Matematická party 1401 Náboj Úloha 1. V kruhu sedí 2014 lidí, každý má v ruce určitý počet kamínků, počet kamínků, který mají dva sousední lidé se liší o 2 nebo 3, jaký největší rozdíl kamínků může být

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

(13)(5)(B)(14)(F)(12)(15)

(13)(5)(B)(14)(F)(12)(15) LIST ŠIFER 1.1 červeně je napsáno řešení, nebo alespoň návod, jak řešit Šifra 02 - šestnáctková soustava, Šifra 05 - Braillovo písmo, Ř: Číslo z hodin, ke kterému je otvor nejblíž Šifra 10 Ř: Zvíře v sektoru

Více

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován:

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován: 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou :. ) Určete, pro která R není daný výraz definován: 3) Určete obor hodnot funkce Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) f : y 4 3. 4 8 5 1 4) Vyšetřete vzájemnou

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy.

Při bodování se mohou přidělovat body za každou dílčí úlohu (tj. a, b ), maximální bodové hodnocení je uvedeno na konci každé dílčí úlohy. Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

c) Matematické myšlení

c) Matematické myšlení c) Matematické myšlení Koš 1: 1. Které číslo doplníte místo otazníku?? 8 11 15 20 a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Správné řešení d) 2. Které číslo doplníte místo otazníku? 5 7? 17 25 a) b) 10 c) 11 d) 12 3. Které

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Test studijních předpokladů 1 V každém úkolu je správná pouze jedna odpověď zakroužkujte ji nebo doplňte požadovaný údaj.

Test studijních předpokladů 1 V každém úkolu je správná pouze jedna odpověď zakroužkujte ji nebo doplňte požadovaný údaj. Test studijních předpokladů 1 ev. číslo: V každém úkolu je správná pouze jedna odpověď zakroužkujte ji nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo o šesti písmenech znamená totéž, co znamenají slova vně

Více