Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková řešení. Energie pro vaši firmu"

Transkript

1 Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů a výroby

2 Najděte také řešení pro vaši firmu na

3 Informace ve 21. století jak se v tom vyznat? Informace se na nás valí ze všech směrů. Každý z nás je tak vystaven přetlaku informací. V takové situaci se mozek brání tím, že další informace odmítá registrovat a zpracovávat. Na straně druhé ale každý z nás informace vyhledává a potřebuje. Takže je automaticky třídíme. Vezměme si si to ale z druhé strany. Podle čeho si si vybírám informaci, která je je pro mě podstatná, a tudíž ji ji budu ochotný a schopný zpracovat, a která je je zbytná, takže ji ji vnímat nechci a nebudu? Zde se projevuje řada vlivů od osobních preferencí přes zkušenosti až po danou situaci a kontext. Zákonitě se zde projevuje náš vědomý, ale v mnoha případech spíše podvědomý, výběr. Je nutné si si přiznat, že podvědomí zde udělá za nás spoustu dobré práce. Vytříděním informací, které neodpovídají našim osobním preferencím, zbavuje mozek zbytečné zátěže. Je to však ta správná zátěž, které se tím zbavím? To je je otázka. Na jedné straně mé osobní preference budou automaticky třídit informace, které mě nezajímají, ale zároveň mohou třídit i i informace, které nechci přijmout, neboť mi osobnostně nevyhovují. Tím se dostáváme k základnímu bodu chci, nebo potřebuji? Chci vědět nebo dělat něco, neznamená, že to potřebuji. To platí jak pro naše činy, tak i i pro informace. V principu platí, že chci dělat a vědět to, co mě zajímá, potřebuji, ale vědět a dělat více. Každou informaci bych tak měl poměřovat jiným kritériem, a to informační hodnotou, kterou poskytuje. Dnešní doba je často nazývána informační společností. Informační společnost ale není a neměla by být nazývána informační, protože máme informace. Měla by být nazývána informační ve smyslu naší schopnosti zpracovat relevantní informace. K tomu pak potřebuji nejen informaci samu (ta často bývá pouhým údajem), ale také potřebuji vědět její kontext, který teprve z informace udělá Informaci. Získání a interpretace správného kontextu jsou v mnoha případech velmi složité. Nejen náš mozek a naše podvědomí zde hrají svou roli. Selekce neprobíhá jen v rovině našich preferencí a našeho podvědomí, ale i i v našem okolí. Není to tedy jen něco, co pro nás informace selektuje, je je to v mnoha případech i i někdo. V běžném životě to má často svůj pozitivní význam. V pracovním životě to je je ale často závada, spíše i i velké riziko. Závěrem lze tedy konstatovat, že bez informací to nejde, ale s přemírou informací také ne. Otázkou tedy je, jakou správnou sadu informací potřebuji, abych z nich získal tu pravou a potřebnou informační hodnotu, na základě které se mohu správně rozhodnout. Pak nastupuje druhá otázka, jak tu informaci získám. Tato rovina je ale naštěstí mnohem jednodušší. Miroslav Hasík, Sector head Manufacturing, Retail, Distribution/Energy & Utilities Capgemini Czech Republic, s. s. r. r. o.

4 Manažeři Mountfieldu mají k dispozici kvalitní reporty i analýzy Reporting je pro Mountfield důležitý Společnost Mountfield nabízí velice široké portfolio produktů čítající tisíce nejrůznějších položek. Firma je u veřejnosti také známá atraktivními prodejními akcemi, zejména pak Kolem štěstí, kde si každý zákazník může vytočit individuální slevu až do výše 100 % ze svého nákupu. Nápor zákazníků však nezpůsobují jen prodejní akce. Řada druhů zboží zde totiž vykazuje silnou sezonní závislost. Klíčem k úspěchu je tedy mít v prodejnách ve správnou dobu správné množství toho správného zboží, které si momentálně zákazníci žádají. K tomu ale Mountfield potřebuje kvalitní reportovací nástroje, kde by bylo možné přehledně a pokud možno kontinuálně zpracovávat obrovské množství dat o jednotlivých druzích zboží z desítek prodejen a servisních středisek. To současný způsob reportingu při daném rozsahu a objemu zpracovávaných dat již nebyl schopen plnit. Reporty a analýzy dat se totiž prováděly staticky v prostředí aplikace Microsoft Excel, kam se data exportovala z podnikového informačního systému. Jeden takový soubor však měl běžně i 30 MB, což znesnadňovalo a zpomalovalo provádění jakýchkoli náročnějších výpočtů a analýz. Rychlé detailní reporty se staly skutečností Mountfield se proto rozhodl nasadit nový systém, který by všechna data byl schopen zpracovávat v reálném čase. Jeho úkolem tedy bylo vyřešit současný nevyhovující stav, kdy se pracovalo pouze s daty z podnikového informačního systému, stavem, který by odpovídal současným trendům a soustřeďoval data také z plánovacích databází a speciální databáze externích informací. Úkolem nového systému tak bylo přinést zcela nové možnosti práce s informacemi, které zvýší důvěru manažerů v prezentovaná data a umožní rozvoj a reporting i v dalších, dosud nesledovaných, oblastech. Cílem tedy bylo získat rychlé, přesné a detailní reporty, které by umožňovaly kdykoli vyhodnocovat výsledky firmy na všech úrovních. Mountfield si pro realizaci nového reportovacího systému zvolil platformu Microsoft, kterou implementovala společnost Ambica. Celá implementace se skládá jak z datového skladu realizovaného prostřednictvím Microsoft SQL Serveru 2005, tak i potřebných analytických nástrojů ProClarity a prezentační platformy ve formě Microsoft Office SharePoint Serveru 2007, který se stará o snadné a rychlé zpřístupňování reportů příslušným manažerům. Nové řešení obsahuje celou řadu užitečných předpřipravených reportů, které jsou denně používány jak pracovníky centrály, tak uživateli v jednotlivých prodejnách. Samozřejmostí je možnost vytištění reportu v různých tiskových formátech nebo další práce s výsledky, například v prostředí uživateli oblíbeného Microsoft Excelu. Reporty pro oblast prodeje umožňují denní monitorování prodejů v celé síti 70 prodejen v České i Slovenské republice. K dispozici jsou informace o denní historii prodejů za několik let zpětně i o aktuálním obratu za uplynulý den v celé řadě perspektiv, například prodejna region země zboží a náhradní díly v několika již dříve používaných nebo nově zavedených hierarchiích dodavatel, komodita, referent, kategorie atd. a to až na úroveň artiklu. Je možné sledovat prodeje v měrných jed-

5 Společnost Mountfield se svou rozsáhlou sítí prodejen a vlastních servisních středisek patří mezi největší specializované maloobchodní prodejce zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku a jízdních kol v České republice i na Slovensku. K řízení této sítě, jejímu zásobování a pro rychlou reakci na požadavky klientů však musí mít management firmy k dispozici kvalitní a každodenní reporting a analýzy. notkách, tržby, náklady na zboží, marži, je možné započítat řádkové a fakturační slevy z Kola štěstí nebo jiných akcí a sledovat k fakturám příchozí platby podle jejich typu. Přibyly také analýzy Nová platforma nasazená společností Ambica však umožnila mnohem víc než pouhý reporting. Analytické oddělení již dříve v prostředí excelu provádělo forecasting a některé důležité statistické analýzy. Díky novému systému je však možné provádět analýzy podstatně rychleji a hlavně v nesrovnatelně větším rozsahu. To je možné díky tomu, že Mountfield se rozhodl v analytickém oddělení nasadit specializovaný analytický nástroj ProClarity Analytics Desktop Professional. Firma tak může běžně používat analýzu vývoje ukazatelů v čase, zahrnující i flexibilní porovnávání mezi obdobími, prodejní křivky komodit/zboží v letech a jejich srovnání, hitparády prodejů, analýzy obrátky skladu, různé typy hodnocení dodavatelů, středisek, referentů a vyhodnocování plnění plánu i s vizualizací odchylek. Výsledky analýz je také možné podle složitosti výstupu prezentovat ve formě zcela jednoduchých nebo bohatě strukturovaných tabulek a různých typů grafů. Management dostal do ruky silný nástroj Nový systém tak představuje velice silný nástroj, který umožní managementu optimalizovat řízení zásob a logistiku a tím i cash-flow. Přinese také možnost rychle zpracovat kvalitní předpovědi úspěšnosti jednotlivých prodejních akcí či produktů i z mnohem většího objemu dat, což umožní společnosti okamžitý přehled o případných změnách trendů na trhu a také další růst.

6 Náš kontakt se zákazníky se zprůhlednil a zjednodušil. Konečně můžeme lépe plánovat a uskutečňovat své vize. OSPAP: K zákazníkům přistupujeme jako k dlouhodobým partnerům Společnost OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM je s 30% podílem na trhu největším velkoobchodem s papírem v ČR. Se 190 zaměstnanci dosahuje ročních tržeb přesahujících 1,6 miliardy korun. Z 65 % se na tomto obratu přitom podílí oblast komerčního tisku, kde jsou důležité dlouhodobé a dobře fungující vztahy se zákazníky, jakými jsou tiskárny, vydavatelství a reklamní agentury. V tom jí pomáhá CRM. Prodej papíru není jen tak Prodávat papír není až tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. I když je OSPAP díky své mateřské společnosti PaperlinX součástí jedné z největších obchodních skupin s tímto zbožím na světě, tak o své zákazníky musí na trhu tvrdě bojovat, ať již šířkou sortimentu, cenami, anebo péčí a servisem, který jim nabízí. OSPAP ale svým zákazníkům například poskytuje i profesionální poradenství při výběru vhodného druhu papíru podle určení tiskoviny, druhu potisku a následného zpracování a také pravidelně aktualizuje portfolio nabízených typů papírů na základě požadavků zákazníků. Součástí firemní strategie je také další podpora zákazníkům v podobě vzorkovny zasílající zdarma listy formátu A4 či vlastní prodejny Svět papíru s výběrem z více než 1500 druhů papírů a kartonů. Zákazníci mají také zdarma k dispozici počítačový program Klíč k sortimentu sloužící k rychlému výběru požadovaného druhu papíru či neustále doplňovaný pořadač s ukázkami tisku Průvodce sortimentem. Vztahy se zákazníky jsou dlouhodobé Jak bylo řečeno výše, tak o 65 % obratu se starají zejména velcí a pravidelní zákazníci jako tiskárny, vydavatelství či reklamní agentury odebírající zboží z oblasti komerčního tisku. Vzhledem k významu těchto zákazníků pro společnost je tedy nezbytné s nimi systematicky budovat dlouhodobé a fungující vztahy. O to se v OSPAP starají celkem 4 týmy obchodních manažerů. Ti ale samozřejmě také pečují i o menší a méně pravidelné odběratele, kteří tvoří zbylých 35 % tržeb, a samozřejmě hledají také odběratele nové. To s sebou však nese obrovské množství obchodních a kontaktních dat, které dříve vedlo k nesystémové evidenci, opakovanému provádění a znovunalézání již realizovaných procesů a k poněkud nesystematické a omezené práci při kontaktování jednotlivých segmentů. OSPAP se proto rozhodl pro nasazení profesionálního CRM řešení, které by umožnilo proces komunikace se zákazníkem optimalizovat, standardizovat a také dlouhodobě sledovat. Opakovaná nespokojenost dlouhodobého zákazníka by totiž snadno mohla vést k tomu, že přejde ke konkurenci. CRM se vyplatilo Při výběru vhodného CRM systému byl kladen důraz zejména na jednoduchou strukturu, uživatelsky přívětivé ovládání a akceptovatelnou cenu nasazeného systému. OSPAP si proto zvolil systém Microsoft Dynamics CRM, který implementovala společnost D3Soft. Ten totiž ke svému ovládání využívá přímo prostředí aplikace Microsoft Outlook, se kterým byli již všichni zaměstnanci zvyklí aktivně pracovat, a nabízí také snadné propojení s dalšími aplikacemi Microsoft Office. Implementace nového CRM systému probíhala v několika fázích. Po úvodních jednáních se společností D3Soft následovala dvouměsíční implementační analýza, po jejímž schválení v dubnu 2007 započaly práce na tvorbě datového rozhraní, nastavení a implementaci celého systému. V červnu byl pak nový CRM systém představen uživatelům, kteří následně byli také proškoleni. V srpnu bylo dokončeno finální testování a 3. září 2007 byla aplikace uvedena do ostrého provozu.

7 O zákaznících víme vše Nový CRM systém od té doby pro obchodníky slouží jako hlavní zdroj informací o zákaznících. Všechny objednávky jsou zde synchronizovány s údaji v ERP systému a obchodní zástupci jsou tak vždy informováni o aktuálním stavu všech objednávek, které pro daného klienta realizovali. V CRM jsou zároveň evidovány i všechny komunikační aktivity mezi obchodníkem a zákazníkem jako y, dopisy, faxy či osobní schůzky, které jsou nezbytné zejména při výběru klienta ze sortimentu papírů. Obchodníci však mají také přístup ke všem reklamacím a připomínkám zákazníků, takže mohou včas aktivně předcházet potenciálním komunikačním problémům a jejich nespokojenosti. Velice zajímavou funkcionalitou systému, kterou dříve obchodní oddělení k dispozici nemělo, je také automatické sledování časových a případných dalších nákladů na obsluhu jednotlivých klientů. Management pak může na základě těchto údajů vyhodnocovat, na které klienty, event. tržní segmenty, se vyplatí zaměřit více a na které méně nebo jaké typy komunikace jsou pro oslovování zákazníků cenově nejefektivnější. Obchodníci vždy znají všechny detaily Součástí obchodního oddělení společnosti Jsme největším velkoobchodem s papírem v ČR, ale o své klienty musíme stále tvrdě bojovat. Jedna z hlavních cest vede přes dobré vztahy s našimi zákazníky. Microsoft nám poskytl prostřednictvím Microsoft Dynamics CRM průhlednou evidenci zákazníků a objednávek, která nám pomohla optimalizovat proces komunikace, dlouhodobě ho sledovat a vyhodnocovat. Nyní jsou všechny naše objednávky synchronizované a my máme prostor pro další rozvoj našich služeb. OSPAP je také call centrum, které má na starosti realizaci telemarketingu. To nyní získává úkoly a seznamy potenciálních zákazníků prostřednictvím CRM systému, který automaticky generuje plány telefonních aktivit na každý den. Po provedení zadané aktivity pracovníkem telemarketingu jsou navíc automaticky generovány konkrétní úkoly pro příslušné obchodní zástupce ohledně další komunikace se zákazníkem. Telefonické kontaktování nových i dosavadních klientů je tak velice efektivním nástrojem, který díky novému CRM systému umožňuje efektivně rozdělovat práci mezi obchodní zástupce a telemarketing a zároveň zajišťuje kontinuitu kontaktu se zákazníkem. Z jeho pohledu je tak naprosto jedno, komu vznese své požadavky. Obchodní zástupce, který jej bude kontaktovat, bude mít v CRM systému totiž vždy všechny potřebné informace. Z nového CRM systému tak profituje jak společnost, tak i její zákazníci.

8 Pro naše týmy neexistují hranice ani jazykové bariéry Ve farmacii již přes půl tisíciletí Skupina Zentiva působí na čtyřech hlavních trzích, kde jsou rovněž její výrobní farmaceutické závody. Nejstarší z nich přitom sídlí právě v Praze, a to na místě původní farmaceutické továrny, kterou nechal v roce 1928 vybudovat Dr. Ing. Jiří Fragner v Dolních Měcholupech. Realizoval tak přání svého dědečka, který v roce 1857 zakoupil na pražské Malé Straně lékárnu U Černého orla, o které existují dochované záznamy sahající až do roku Dřívější lékárnu následně nahradil státní podnik Léčiva. Společnost Léčiva byla v roce 1993 transformována na akciovou společnost, která se v rukou nových majitelů v roce 2003 posunula od klíčového domácího hráče v člena nadnárodní farmaceutické skupiny Zentiva. K bývalé společnosti Léčiva totiž přibyla ještě jedna silná farmaceutická společnost slovenská Slovakofarma. V roce 2005 do nově vzniklé skupiny přibyl také největší rumunský výrobce generik, společnost Sicomed. Tu pak v roce 2007 doplnila turecká Eczacibasi Generic Pharmaceuticals. Kromě čtyř výrobních podniků do skupiny Zentiva patří také řada obchodních společností, které obsluhují prakticky všechny země na středoevropském a východoevropském trhu. Výrobkům společnosti Zentiva se tak vedle domácích trhů velice dobře daří také v Polsku, Rusku, Bulharsku, na Ukrajině i v pobaltských republikách. Nová doba si žádá nové nástroje Silná nadnárodní skupina má hlavní poslání vyvíjet, vyrábět a prodávat moderní léky, avšak čím větší společnost je, tím se zvyšuje potřeba efektivní interní komunikace. Proto vyvstal požadavek zavést nové procesy spolupráce a vzájemného sdílení informací mezi jednotlivými výrobními i obchodními podniky. Tato potřeba navíc ještě vzrostla v roce 2007, kdy Zentiva získala nový, velice perspektivní turecký trh. Zentiva se proto rozhodla nasadit nové, jednotné portálové řešení, které by dokázalo zajistit obojí poskytnout zaměstnancům i managementu nástroj pro sdílení informací v podobě intranetu, který by dokázal fungovat jak v nadnárodním, tak i lokálním měřítku, a zároveň nástroj, který by dokázal fungovat jako společné úložiště dat a platforma pro spolupráci na nadnárodních projektech. Současný stav existence řady oddělených, lokálních intranetů pracujících s roztříštěnými a někdy nekonzistentními Skupina Zentiva patří mezi významné nadnárodní hráče v oblasti farmaceutického průmyslu. Začala se formovat v roce 2003, kdy sdružila klíčové výrobce léčiv v České republice a na Slovensku. Následně přibyli také významní výrobci léčiv v Rumunsku a Turecku a jednotlivé obchodní společnosti. Na pořad dne se proto dostalo sdílení informací prostřednictvím intranetu a nadnárodní týmová spolupráce na jednotlivých projektech. daty již totiž nebyl pro potřeby rychle se rozvíjející skupiny vyhovující. Navíc Zentiva od nového řešení požadovala také budoucí rozšiřitelnost o internetové/extranetové služby a samozřejmě také výhodnou cenu. Ze všech uvažovaných řešení nakonec zvítězil Microsoft Office SharePoint Server 2007 doplněný o Microsoft SQL Server Celé řešení dodala společnost Fujitsu

9 Siemens Computers, která se zároveň postarala také o dodávku nezbytného hardwaru. Pro výběr zvoleného řešení přitom hovořila jak příznivá cena, tak i schopnosti SharePoint Serveru v oblasti podpory vícejazyčných prostředí a integrace intranetových a extranetových řešení. Důležitou roli hrály ale také předchozí pozitivní zkušenosti Zentivy s produkty od společnosti Microsoft a bezproblémová návaznost nového portálu na aplikace z řady Microsoft Office. Nový portál byl k dispozici v rekordním čase S prvním testováním nového portálového řešení se započalo ještě v roce 2006, před vydáním finální verze Microsoft Office SharePoint Serveru Testovací provoz probíhal v pražské společnosti Zentiva, jejíž IT oddělení mělo také zkušenosti s předchozí verzí tohoto produktu. Po dodávce serverů od společnosti Fujitsu Siemens Computers si navíc celou implementaci řešení zařizovalo IT oddělení společnosti samo. Finální přechod na nový portál nastal již v dubnu Po spuštění v České republice následovalo postupné zpřístupňování nového, jednotného portálového řešení v obchodní pobočce v Polsku a výrobních závodech na Slovensku a v Rumunsku. Poté následovaly i další země včetně nového závodu a zastoupení v Turecku. Interní komunikace a spolupráce dostaly jednotnou formu Nasazení nového portálového řešení znamenalo pro Zentivu především významný krok v odstraňování jazykových bariér (intranetové stránky a dokumenty určené pro celou skupinu jsou v každé zemi dostupné v příslušné jazykové verzi) a jednotný přehledný systém prezentace informací, elektronické komunikace a plánování. Uživatelé také velice ocenili velmi snadné a přehledné ovládání nových intranetových aplikací i snadnou tvorbu lokálních intranetových stránek, které je možné interaktivně vytvářet s využitím předpřipravených funkčních prvků (tzv. Webparts). V neposlední řadě pak nový portál přinesl usnadnění práce IT oddělení při správě licencí a instalaci aplikací. Jeden z největších přínosů nového portálového řešení pak Zentiva vidí v jasné a přehledné informační struktuře a v praktických přínosech, které nové řešení vneslo do celkového fungování firmy.

10 Podnikový IS nám pomáhá fungovat efektivně Mrazená zelenina je náš business Mrazená zelenina se těší v současné době neustále rostoucí popularitě. Zákazníci totiž takovou zeleninu mohou mít kdykoli doma při ruce a mají také jistotu kvality garantované tím, že zelenina je označená logem výrobce, který za její kvalitu nese přímou odpovědnost. Navíc zákazníci vyžadující špičkovou kvalitu mají díky ARDO Mochov možnost takřka v jakémkoli obchodě zakoupit i BIO zeleninu. Právě široký sortiment BIO výrobků, jako je listový špenát, hrášek, fazolové lusky, brokolice či směs pro čínskou kuchyni Wok mix, přitom získal společnosti mnohá ocenění u nás i v zahraničí. Ta získává ale i klasická zelenina a zeleninové směsi. Mezi nejúspěšnější, a to i v globálním měřítku, přitom patří BABY MIX, který dva roky po sobě získal ocenění Volba spotřebitelů a letos navíc v čínské Šanghaji také jako první český výrobek vyhrál prestižní cenu za inovace v oblasti potravin a nápojů SIAL d Or. zemědělců. Byla založena dceřiná společnost na Slovensku a obchodní zastoupení v dalších státech střední a východní Evropy. Původní podnikový informační systém a skladového hospodářství, rozšíření podpory v oblasti nákupu surovin a prodeje výrobků včetně integrace podpory řízení jakosti a také konsolidace dat ze všech ARDO Mochov je dceřinou společností ARDO n. v., největšího evropského producenta mrazené zeleniny a ovoce. S jejími produkty se tak setkáte téměř v každém obchodě, ať již jde o mnohokrát oceňovaný sortiment BIO zeleniny, či o unikátní zeleninové směsi z Mochova BABY MIX a POTENCE MIX, které letos získaly nejprestižnější světové ocenění v oblasti potravin SIAL d Or. K efektivnímu fungování firmy přitom významně přispívá i podnikový informační systém. Změny ve společnosti si vyžádaly změnu IS ARDO prošlo v České republice vývojem od obchodního zastoupení přes balení polotovarů dodaných z mateřské společnosti až po kompletní výrobu zpracovávající tisíce tun čerstvé zeleniny pocházející od českých optimalizovaný zejména na redistribuci zboží v ČR tak již příliš nevyhovoval a přišel čas na nasazení systému nového. Tím se stal Microsoft Dynamics NAV 4.0. Úkolem nového podnikového informačního systému mělo být podstatné rozšíření působnosti v oblasti řízení výroby úseků společnosti do jednoho jediného zdroje. To mělo také umožnit managementu ARDO Mochov i vedení ARDO n. v. kdykoli přistupovat k aktuálním údajům a klíčovým finančním ukazatelům společnosti a flexibilněji tak reagovat na případné změny na trhu i nové obchodní příležitosti.

11 Nový systém umožnil masivní rozvoj Na nový systém tedy byla kladena řada požadavků. Podnikový informační systém tak měl za úkol přinést podporu při tvorbě ceníků s přímou vazbou na stanovenou minimální cenu u daného typu zboží, vyhodnocování ziskovosti podle jednotlivých typů zboží či zákazníků a nákladů na jednotlivé dodavatele nebo kalkulaci cen výrobků. Byl implementován také tzv. správce skladů, což je systém umožňující přesně definovat jednotlivé skladové operace jako příjem, zaskladnění, přesun, vyskladnění či dodání a směrovat je na jednotlivé zodpovědné osoby. Průchod zboží firmou je přitom nyní sledován až na úroveň kombinace jednotlivých palet a šarží, a to ve všech fázích jeho koloběhu firmou nákupu, výroby, skladování a prodeje. Microsoft Dynamics NAV 4.0 však pomáhá i při naplňování mota nebo spíše filozofie ARDO Mochov, které zní: Čerstvější než čerstvé. To stojí na elementárním faktu: aby si mrazená zelenina a ovoce zachovaly maximum ze svých chuťových vlastností i obsažených vitaminů, je nezbytné maximálně zkrátit dobu mezi jejich sklizní a zamrazením. Nový systém tak pomáhá efektivně plánovat výrobu i zajišťování surovin, čímž zároveň zvyšuje efektivitu vlastní výroby. Současně přináší silné nástroje pro sledování doby expirace jednotlivých šarží zboží, čímž zároveň také splňuje požadavek potravinářské legislativy EU a předchází případným finančním ztrátám. Vedení firmy má informace jako na dlani Nový podnikový informační systém pomohl ARDO Mochov při posunu od čistě redistribuční společnosti k vlastní výrobě z lokálních surovin. Zavedením nových interních procesů a integrací skladového hospodářství také dokázal přispět k efektivnějšímu využití dostupných prostředků a výrobních kapacit a tím také k dalšímu růstu společnosti. Navíc díky integraci jednotlivých modulů umožňuje Microsoft Dynamics NAV 4.0 managementu v každém okamžiku zobrazit momentální stav činností jednotlivých úseků i celého podniku a jejich dopady pro ekonomický stav společnosti, čímž významně zjednodušuje manažerské rozhodování. Vedení společnosti má nyní všechny klíčové informace o chodu firmy jako na dlani v jednom jediném systému a hlavně vždy aktuální. Pro vlastní výrobu a její efektivní plánování jsou navíc také důležité informace o nákladech spojených s odběrem zeleniny a ovoce od jednotlivých dodavatelů a kapacitách jednotlivých dodavatelů. Firma tak může v případě nepřízně počasí či neúrody operativně měnit své dodavatele či požadavky na ně, aby byla schopna si vždy zajistit plné vytížení svých výrobních kapacit. ARDO Mochov tak má k dispozici nástroj, který mu umožňuje nejen naplňovat své současné obchodní cíle, ale je zároveň platformou pro další rychlý růst.

12 Spokojenost zákazníků je pro ZDEMAR klíčová Na začátku stačila tužka a papír V samých začátcích ZDEMAR Ústí nad Labem měl jeho zakladatel Zdeněk Lohniský k dispozici jen své zkušenosti z předchozího podnikání v oblasti logistiky, telefon, papír a kalkulačku. I tak se mu podařilo vytvořit úspěšnou spediční firmu, která již během prvních let své existence získala celou řadu významných klientů. Spolu s tím, jak firma rostla, však zákazníci vyžadovali stále lepší a rychlejší servis. V roce 2001 tak padlo klíčové rozhodnutí, že již nadešel správný čas přejít z existujícího účetního systému na komplexní podnikový informační systém, který by dokázal nabídnout zákazníkům podrobné informace o parametrech přepravy a jednotlivých realizovaných zakázkách včetně jejich zpětné dohledatelnosti a zároveň by dokázal usnadnit práci obchodníkům i dispečerům vytěžujícím jednotlivé kamiony a externí přepravce. Jako podnikový informační systém si firma zvolila Navision Financial 2.6 (nyní Microsoft Dynamics NAV). Nový systém přinesl růst Nový podnikový systém se stal každodenní součástí práce všech zaměstnanců a díky zcela novým možnostem se také významně podílel na dalším růstu ZDEMAR. Navíc také beze zbytku plnil cíl číslo jedna zkvalitnění služeb zákazníkům. Management společnosti díky němu získal lepší přehled o aktuální situaci na trhu a jejím vývoji. ZDEMAR Ústí nad Labem s novým nástrojem a novými možnostmi v oblasti finančního řízení i řízení vztahů se zákazníky a partnery mohl dále růst. S postupem času se však zvyšovaly nároky zákazníků, rostl objem přepravy i počet obchodních partnerů a ZDEMAR vstupoval na stále nové trhy. Podnikový informační systém z roku 2001 tak pozvolna přestával stačit. V roce 2005 však na trh přišla zcela nová verze Microsoft Dynamics NAV 4.0, která nabízela desetkrát větší rychlost při zpracování dat a hlavně také desetkrát více funkcí včetně těch, které přímo ovlivňovaly komunikaci se zákazníky a partnery. To bylo jasným signálem pro ZDEMAR Ústí nad Labem, že je čas opět využít moderních technologií ve prospěch zákazníků i společnosti samé. Nové možnosti byly ohromující O implementaci Microsoft Dynamics NAV 4.0 se postarala společnost Navisys, která nad ním implementovala také vlastní oborové řešení BIZ4Logistic. Přechod na nový systém probíhal postupně za běžného chodu a trval téměř 10 měsíců, kdy při vzájemné spolupráci ZDEMAR a Navisys byly do systému postupně reflektovány návrhy na úpravy, se kterými přicházeli jednotliví zaměstnanci. Ti tak získali systém, který přesně odpovídal jejich potřebám a znamenal pro ně významnou úsporu práce i času. Nová verze systému navíc byla podstatně přehlednější, graficky propracovanější, rychlejší a dala jednotlivým pracovníkům do ruky silný nástroj, který dokázal zautomatizovat činnosti, které se dříve musely provádět ručně. Všechny informace na dosah Obchodníci tak mají díky rychlému vyhledávání ihned k dispozici přehled tras, které se již v minulosti jely, což jim umožňuje rychleji poskytnout zákazníkovi přesnou informaci o ceně. Dispečeři se zase mohou obrátit na přepravce, kteří tuto trasu pro ZDEMAR již dříve absolvovali, a navíc mají také například k dispozici okamžitý přehled o všech neobsazených zakázkách, které jsou navíc pro větší přehlednost zvýrazněny. Management společnosti pak má k dispozici podrobné a přesné informace o výkonech jednotlivých segmentů a národních trhů. Právě detailní informace

13 o trhu a přesné, přehledné a snadno dostupné reporty jsou přitom pro firmu velmi důležité. S více než 2000 klienty, z nichž většina realizuje pravidelné zakázky, je totiž dokonalý přehled nezbytný. ZDEMAR může hledat nové příležitosti Tento systém představuje významný posun také pro marketing. Jeho úkolem je totiž aktivně oslovovat nové trhy ve formě marketingových kampaní, které lze pomocí nového systému realizovat během několika málo minut. Stačí například zadat všechny klíčové hráče na daném trhu včetně jejich kontaktních údajů a oslovení a vyhodnocení úspěšnosti kontaktů je pak otázkou chvilky. Díky Microsoft Dynamics NAV 4.0 navíc všichni zaměstnanci pracují s aktuálními, přesnými a hlavně stejnými údaji. Když pak vedení firmy z reportů zobrazujících trendy na trhu identifikuje slábnoucí segment, může jednoduše zadat marketingu a obchodníkům, aby se zaměřili na segmenty sílící nebo případně nalezli pro firmu Společnost ZDEMAR Ústí nad Labem podniká v oblasti autodopravy již od roku Na své cestě od pouhé živnosti k silné firmě s ročním obratem přes 330 milionů korun a více než 80 zaměstnanci přitom její management vždy stavěl přání a služby klientům na první místo. O spokojenost zákazníků se tak vedle zkušeného týmu zaměstnanců staraly i moderní podnikové informační systémy. nové příležitosti. Díky tomu tak ZDEMAR Ústí nad Labem dosahuje i po 12 letech existence dvojciferného procentuálního meziročního nárůstu obratu. Z podnikového informačního systému profitují všichni Z nového podnikového informačního systému ve ZDEMAR profitují všichni zaměstnanci, jejichž práce je rychlejší a snazší, management, který má k dispozici přesné informace o situaci i trendech na trhu, zákazníci, kteří nyní navíc dostávají také pravidelné reporty včetně informací o skutečném vytížení kamionů, i partneři, kteří se mohou spolehnout na to, že budou mít práci a že o všech jejich zakázkách jsou v systému přesné a zpětně dohledatelné informace. Nový systém tak umožňuje ZDEMAR i nadále růst a zkvalitňovat poskytované služby.

14 ICT technologie zařídí i dokonalou dovolenou Společnost Blue Style nedisponovala jednotným komunikačním systémem, který by sloužil jako vnitrofiremní portál. Cílem bylo tedy najít páteřní platformu, která by nahradila a propojila existující, do jisté míry autonomně fungující, systémy jednotlivých oddělení. Vzhledem k oboru podnikání byly též kladeny vysoké nároky na bezpečnost a možnost práce mimo kancelář. Jako základní stavební prvek byl proto vybrán systém firmy Microsoft Microsoft Office SharePoint Server Aplikace Cost Center S ohledem na potřeby společnosti byla v první fázi realizace dána přednost aplikaci Cost Center, která patří mezi klíčové aplikace firmy. Jde o aplikaci, která spravuje a kontroluje náklady pro jednotlivé destinace. Dříve byla tato činnost podporována aplikací Microsoft Office Excel, kde se v tabulkách s makry prováděly potřebné kontrolní výpočty. S dynamickým rozvojem firmy však přestal tento způsob postupně vyhovovat vzhledem k pracnosti a časové náročnosti. Společně s tím bylo třeba zajistit rychlost a dostupnost informací a jejich cílení odpovědným pracovníkům. Aplikace Cost Center byla vytvořena v prostředí Microsoft Office SharePoint 2007 a Foms Services. Veškerá práce s daty v aplikaci je tak řízena přesně podle firemních procesů a splňuje i nároky kladené na bezpečnost. Veškeré změny musí být zároveň autorizovány. Díky tomuto řešení se výrazně zjednodušila konsolidace dat z jednotlivých formulářů a také schvalování, které mohou odpovědní pracovníci provádět, ať už jsou kdekoli. Portál Podpořit spolupráci mezi lidmi bylo nosným tématem druhé etapy portálu. Jejím cílem bylo především sjednotit komunikaci a vytvořit jednotný nástroj pro realizaci firemních aktivit. Po přenesení organizační struktury firmy tak vznikly weby jednotlivých oddělení, které byly rozšířeny dalšími aplikacemi, reflektujícími konkrétní potřeby pro evidenci nepřítomností v práci, rezervaci sdílených zdrojů a komunikaci. Organizační struktura weby oddělení Přenesení organizační struktury, respektive sdílené agendy jednotlivých týmů, přináší zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení ve firmě. Zároveň jsou přesně vymezena uživatelská oprávnění uživatelů v rámci každého oddělení a celého portálu. Díky tomuto řešení došlo k eliminaci rizika úniku informací vlivem neautorizovaných přístupů. Každý uživatel totiž pracuje pouze s daty, která mu příslušejí. Další velmi důležitou součástí je nastavení základních pravidel pro publikování obsahu pro jednotlivce a pro oddělení, pravidla pro tzv. Document Management a správu zásad informací (tzv. Information Management). Tím došlo k podstatnému zjednodušení vlastní publikace a dále ke zvýšení rychlosti a komfortu práce všech uživatelů ve firmě. Nasazením technologie Information Rights Management pak společnost Blue Style řeší i otázku proaktivní bezpečnosti, kdy každý autor dokumentu má možnost snadno nastavit některou z předdefinovaných bezpečnostních politik a aktivně ovlivnit, kdo a jak bude se sdíleným dokumentem pracovat. Nastavené elektronické schvalovací procesy se pak starají o schválení různých typů dokumentů přesně v souladu s podnikovými procesy a zároveň zamezují ztrátě fyzických dokumentů, ke které při papírovém oběhu v minulosti docházelo. Schvalování dokumentů tak probíhá přesně, rychle a průkazně. Aplikační centrum všechny aplikace na dosah Do prostředí portálu byly kromě aplikace Cost Center následně převedeny další nástroje zefektivňující vnitřní chod společnosti. Absence center Veškeré žádosti o volno jsou v současnosti sjednoceny do jediného procesu a podpořeny společným nástrojem. Ať už zaměstnanci žádají o služební cestu, či o dovolenou, stačí jim, namísto podávání papírových žádanek či telefonování, vyplnit jednoduchý formulář. Nemusí se starat o to, zda daný druh volna podléhá schválení či nikoli, mohou snadno nastavit svého zástupce po dobu nepřítomnosti a též notifikace HR oddělení proběhne zcela automaticky. Po schválení se nepřítomnosti přenášejí do celofiremního kalendáře, ze kterého je jasně patrné, kdo a kdy nebude k zastižení. Rezervační centrum Prostřednictvím rezervačního centra mohou pracovníci snadno provádět rezervace

15 nejen zasedacích místností a techniky potřebné pro práci, ale také firemních vozů a parkovacích míst. Tento jednoduchý nástroj tak dokázal vyřešit velmi časté problémy, které souvisely právě s organizací schůzek s klienty či se služebními cestami. Předměty pro rezervování lze jednoduchým způsobem přidávat a upravovat jejich vlastnosti. V případě rezervace zasedací místnosti pro schůzku je dále možné automaticky vytvořit k příslušné schůzce i pracovní prostor na webu, prostřednictvím kterého lze zvát další účastníky, organizovat příslušné dokumenty a aktualizovat agendu schůzky. Veškerá data relevantní k dané schůzce jsou tak snadno k nalezení na jediném místě, a to včetně historie u opakovaných schůzek. Firma Blue Style, s. r. o., se během jedenáctiletého působení zařadila mezi nejvýznamnější tour-operátory na českém trhu cestovního ruchu. Po celých jedenáct let se snaží nabízet dovolenou podle představ svých klientů, vyváženou po stránce kvality i ceny. Nabídka služeb se postupně vyvíjela a rozrůstala až do dnešní podoby, kdy Blue Style přináší mnoho atraktivních ubytovacích kapacit v nejoblíbenějších destinacích na trhu, jako jsou Egypt, Tunisko, Djerba, Řecko, Kréta, Kos, Mallorca a další. V současné době zaměstnává zhruba 50 pracovníků. Cross Communication Jeden z poslední bodů řešení je přidělování úkolů mezi odděleními. Namísto několika ů, které se dříve posílaly, dnes stačí opět vyplnit jednoduchý formulář, kam lze kromě standardních údajů, jako jsou název, začátek a konec úkolu, jeho priorita a procento plnění, nastavit také údaje, které mají připomenout úkolovanému, že se blíží například termín dodání materiálů. Úkoly pak mohou být aktualizovány jak v prostředí portálu, tak i v aplikaci Microsoft Office Outlook. Formuláře se tak staly pro společnost Blue Style klíčovým nástrojem pro podporu chodu rozmanitých podnikových procesů. Své uplatnění našly jak v oblasti personalistiky, tak ve financích nebo při organizování práce zaměstnanců. Ti mají tak více času věnovat se klientům, v oblasti cestovního ruchu jedné z nejdůležitějších činností.

16 Levná a efektivní komunikace je pro nás důležitá Česká firma, která dobyla Evropu Společnost zaměstnává přes 350 lidí v 11 národních pobočkách, ze kterých obsluhuje celkem 17 zemí. Mezi odběratele jejích produktů patří ty největší lokální i nadnárodní společnosti z nejrůznějších oblastí. Zákazníky pak tvoří ty největší evropské i lokální reklamní a kreativní agentury. Jedním z klíčových produktů společnosti Eclipse Print jsou POS neboli papírové reklamní stojany. Přibližně každý pátý reklamní stojan v České republice pochází právě z produkce Eclipse Printu. Výroba POS je přitom poměrně technologicky, infrastrukturně i personálně náročná, a tak v této oblasti působí jen několik velkých firem, které soustřeďují své konstruktéry a POS specialisty do míst, kde mají k dispozici potřebnou technologii. POS je totiž jiný a obvykle je výsledkem kompromisu mezi původní skicou abstrahující od výrobních aspektů a požadované nosnosti daného stojanu a tím, co je možné Eclipse Printu v různých zemích. Každá zakázka, kterou obchodník získá, totiž musí projít poměrně náročným procesem. V okamžiku, kdy klient souhlasí Společnost Eclipse Print je významným celoevropským hráčem na poli profesionálního tisku i POS (Point of Sale) produktů. S ročním konsolidovaným obratem přes 25 mil. eur, pobočkami ve 12 zemích a 4 tiskárnami je totiž největší společností ve střední a východní Evropě působící v tomto oboru. Tohoto postu by však bez levné, efektivní a spolehlivě fungující komunikace a spolupráce mezi jednotlivými pobočkami jen těžko dosáhla. Obchodníci ale operují všude tam, kde jsou klienti. Tedy celkem v 17 zemích. Při vytváření POS je přitom klíčová souhra obchodníků, konstruktérů i POS specialistů, kteří dokáží ze skici, kterou obdrží obchodník od zákazníkovy kreativní agentury, přesně odhadnout výrobní náklady, časovou náročnost a tím pádem i konečnou cenu pro zákazníka. Spolupráci přitom není možné realizovat jen em, protože musí probíhat interaktivně. Každý konstrukčně realizovat. Až do roku 2006 tak nemalou složku nákladů tvořily mezinárodní hovory. Náklady na telefony byly neúnosné Výroba POS však není jedinou oblastí, kde je nezbytná intenzivní a interaktivní komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci s obchodníkovou cenovou nabídkou, je vytvořena výrobní zakázka, která putuje k produkčnímu v jedné ze čtyř tiskáren (každá je v jiné zemi). Jeho úkolem pak je zajistit si u jednotlivých tiskáren potřebnou výrobní kapacitu a řídit celou produkci zakázky od návrhu přes tisk, řezání, montáž, balení až po expedici. Přitom

17 musí s obchodníkem upřesnit zadání jednotlivých částí zakázky a řešit eventuálně dodatečné požadavky klienta. Nejdůležitější je přitom pražská centrála, která poskytuje zaměstnancům dalších tří tiskáren také potřebnou technickou podporu a know-how. Při nasazení nové technologie tak často zaměstnanci těchto zahraničních tiskáren komunikují s pražskými specialisty, kteří jsou schopni poradit či pomoci s vyřešením nejrůznějších problémů. Tato podpora se však dříve taktéž odehrávala prostřednictvím telefonů, a tedy pomocí mnohdy dlouhých a zejména drahých mezinárodních hovorů. Náklady na mezinárodní hovory, které se pohybovaly v řádu stovek tisíc korun měsíčně, tak byly již neúnosné. Microsoft Office Communications Server 2007 přinesl masivní úspory Eclipse Print se tedy rozhodl problém s vysokými náklady na telefon promptně vyřešit pomocí profesionálního komunikačního řešení. V roce 2006 tak za pomoci vlastního IT oddělení nasadil nejprve Microsoft Live Communications Server 2005 a posléze Microsoft Office Communications Server Ten nabízí bezplatnou bezpečnou textovou i hlasovou komunikaci mezi jednotlivými pobočkami s využitím softwarového klienta a počítače. Nabízí přitom pokročilé hlasové kodeky, řízení QoS a špičkový přenos hlasu s šířkou pásma 7 khz, což je dvakrát více, než nabízí telefonní linka. Uživatelé z jednotlivých zemí se připojují k serveru v Praze prostřednictvím VPN. Veškerá hlasová komunikace tak už nemusí využívat drahé mezinárodní hovory. Náklady na toto řešení se společnosti vrátily během prvních šesti měsíců využívání tohoto řešení. Nové řešení však přineslo také řadu dalších výhod i nové způsoby komunikace. Ukázalo se totiž například, že někteří zaměstnanci mají problém s aktivním využíváním angličtiny, která se v Eclipse Printu používá coby univerzální jazyk pro komunikaci mezi pobočkami. Možnost interaktivní textové komunikace, kterou nové řešení nabídlo, tak rázem začala být také nejpopulárnější a nejvyužívanější formou, jak mezi sebou komunikovat. Psanému textu je totiž vždy rozumět lépe a navíc si není potřeba dělat poznámky o tom, na čem se členové týmu vzájemně dohodli. Konstruktéři POS zase ocenili možnost vidět, zda je daný obchodník či produkční, pro kterého vytvářejí návrh, k dispozici u svého počítače, aby s ním mohli operativně řešit jednotlivé detaily dané konstrukce. Totéž platilo i pro odbornou obsluhu tiskových zařízení, protože vždy vidí, kdo je momentálně k dispozici a může jim pomoci operativně řešit případné dotazy či problémy. V současné době je tak Microsoft Office Communications Server 2007 běžným pracovním nástrojem, který každý den využívají obchodníci, produkční i konstruktéři POS při své práci. Stal se běžným a plnohodnotným komunikačním prostředkem, který nejenže nahradil dříve využívané telefony, ale dokázal zlepšit a zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy mezinárodních týmů a navíc šetří firmě statisíce korun měsíčně. Eclipse Print tak může uspořené prostředky investovat místo do telefonních poplatků do svého dalšího růstu a expanze na nové trhy.

18 Díky novému CRM pečujeme o klienty efektivněji S růstem firmy přišel požadavek na CRM Essox patří do globální finanční skupiny Société Générale a je dceřinou společností francouzské společnosti SG Consumer Finance a Komerční banky, se kterou také úzce spolupracuje. Nabídka služeb Essoxu staví na čtyřech základních pilířích leasing automobilů, financování nákupu spotřebního zboží, hotovostní půjčky a kreditní karty. Právě pro oblast kreditních karet přitom Essox dříve v telefonním centru využíval vlastní provizorní systém, který vyvinulo IT oddělení společnosti, aby pomohlo ulehčit práci jeho zaměstnancům. Telefonní centrum Essoxu se přitom dělí na dvě samostatné části. První z nich zajišťuje běžnou podporu klientům a vyřizování jejich požadavků a druhé má na starosti komunikaci s klienty, kteří se ocitnou v prodlení s úhradou vypůjčených finančních prostředků. Na tvorbě CRM se podíleli i zaměstnanci Essox tedy začal hledat vhodný CRM systém. Ze všech nabídek, které v rámci výběrového řízení obdržel, se přitom rozhodl pro nabídku společnosti Cleverlance na implementaci Microsoft Dynamics Společnost Essox patří mezi nejvýznamnější nebankovní společnosti zabývající se poskytováním úvěrových a leasingových služeb na českém trhu. Letos se navíc řady jejích klientů díky novému produktu skokově rozšířily o desítky tisíc nových zákazníků. V péči nejen o tyto nové klienty jí přitom pomáhá nový CRM systém. Po určitou dobu tento podpůrný systém společnosti vyhovoval, nicméně s tím, jak postupně rostl počet zákazníků a zaměstnanců, i s kontinuálním nárůstem významu dalších tří oblastí, na které se Essox zaměřuje, již nebyl schopen reflektovat všechny požadavky, které na něj byly kladeny. Navíc Essox potřeboval již mnohem víc než jen systém pro call centrum chtěl mít ucelený pohled na každého klienta v rámci celé firmy přes všechny produkty, přístup k jeho historii a chtěl mít také informace o výši produkce podle klientů a nástroj pro vytváření a cílení marketingových kampaní. Proto také bylo počátkem roku 2007 rozhodnuto o přechodu z vlastního řešení pro podporu call centra na plnohodnotný standardní CRM systém, který by byl schopen pokrýt existující požadavky na řízení vztahů se zákazníky ve všech odděleních ve firmě a který by zároveň zajistil dostatečný prostor pro další růst společnosti a její zákaznické báze. CRM 3.0. Pro tento systém se přitom firma rozhodla zejména kvůli jeho intuitivnímu uživatelskému rozhraní, které je přímo napojeno na aplikaci Microsoft Office Outlook, snadné údržbě a budoucí rozšiřitelnosti, bezproblémové návaznosti na další produkty společnosti Microsoft

19 a také kvůli doplňkovému řešení pro podporu call centra OpenMinder od společnosti OpenOne. S implementací nového CRM systému se začalo v říjnu Celého procesu se však vedle IT oddělení společnosti a zástupců firem Cleverlance, Microsoft a OpenOne účastnili i další zaměstnanci Essoxu budoucí uživatelé implementované aplikace. Ti po celou dobu implementace přicházeli s návrhy, jak by měl výsledný systém a jeho funkce vypadat tak, aby jim co nejvíce usnadnil jejich práci. Díky této úzké spolupráci tak během pěti měsíců vznikl CRM systém, na jehož finální nasazení se zaměstnanci, kteří s ním měli pracovat, přímo těšili. Těšit se ale mohli i klienti, protože díky novému systému už nemuseli zodpovídat operátorům call centra tolik dotazů a hlavně dostali k dispozici nové funkce včetně informace o aktuálním zůstatku na jejich kreditních kartách, dostupné kdykoli prostřednictvím bezplatné telefonní linky a automatického konverzačního systému. Přínosy nového CRM se projevily ihned Finální přechod na Microsoft Dynamics CRM 3.0 proběhl 7. března 2008, a to bez jakýchkoli problémů. Zaměstnanci se na nový systém rychle a navíc rádi adaptovali. Efektivita práce v obou částech call centra přitom vzrostla o více než 30 %. U části obsluhující zákazníky to bylo zejména proto, že operátor nyní měl o každém klientovi všechny informace o všech produktech, které využívá, prakticky ihned k dispozici a kromě standardní autentizační procedury tak již nepotřeboval od zákazníka znát žádné další údaje. U části call centra spadajícího do útvaru vymáhání pak proto, že plány hovorů včetně priorit a opakovaných volání nyní byly automaticky připravovány CRM systémem, a také proto, že zákazníci, kteří sami aktivně volají do Essoxu a mají ještě nedořešené pohledávky, jsou nejprve přepojeni právě do tohoto útvaru. Nový CRM systém podpořil růst společnosti V květnu 2008 nastal pro Essox velice významný krok v podobě spuštění nového produktu, který znamená velmi významné rozšíření zákaznické báze o desítky tisíc nových zákazníků. Díky novému CRM systému je Essox schopen zvládnout tuto změnu bez jakýchkoli problémů. Nový systém však také významně přispěl k zvýšení komfortu obsluhy a rozsahu poskytované péče u dosavadních zákazníků. Navíc vedení společnosti má nyní k dispozici podrobné reporty o denní produkci i o struktuře zákazníků a může lépe plánovat a cílit marketingové kampaně na jednotlivé produkty. Vedení Essoxu hodnotí nasazení Microsoft Dynamics CRM 3.0 s jeho úpravami na míru potřeb společnosti jako jeden z nejúspěšnějších a nejpřínosnějších projektů Essoxu poslední doby.

20 KORADO a Office podporují miliardový byznys Akciová společnost KORADO je největším českým a jedním z největších evropských výrobců ocelových otopných těles. Společnost vznikla v roce 1990 jako malá, ryze česká firma, která se téměř z nuly stala v průběhu 17 let jedním z největších evropských producentů deskových a koupelnových radiátorů. Největší změnou podnik prošel v roce 1997, kdy v České Třebové vybudoval nový výrobní závod. V roce 2006 už měla společnost obrat přes 2,5 miliardy korun a pracovalo pro ni přes 600 zaměstnanců. Společnost KORADO neustále rozšiřuje svůj výrobní program o nové modely otopných těles a investuje i do zcela nových technologií. Prodeje jí nadále rostou takovým tempem, že za několik let by už firma se současnou kapacitou nestíhala vyrábět a plnit tak objednávky. Aby se firma udržela na špici svého oboru, rozhodla se pro zásadní zvýšení kapacit podniku a začala investovat bezmála miliardu korun do rozšíření výroby radiátorů v České Třebové. Investiční projekt zahrnoval nejprve přestěhování veškerých výrobních zařízení pro výrobu speciálních radiátorů do renovovaných prostor nynějšího závodu a následně instalaci nových zařízení pro výrobu deskových radiátorů. Na celý projekt byla vymezena časová lhůta 18 měsíců s tím, že nesměla být ohrožena plynulost současné výroby. Projekt vyžadoval také nastavení nových procesů spolupráce a vzájemného sdílení informací mezi zúčastněnými lidmi na projektu, a to v rámci firmy i mimo ni. Společnost KORADO tedy hledala softwarové řešení pro podporu projektového řízení, které by jí umožnilo zavedení principů řízení a také vybudování jedné centrální a efektivní platformy pro projektové informace, kde by se spravovalo projektové portfolio, harmonogramy, pracovní zdroje, dokumentace a reporty. Řízení projektů s řešeními Microsoft Pro podporu řízení projektu se firma KORADO rozhodla implementovat řešení od společnosti Microsoft. Marek Musil, vedoucí IT oddělení v KORADU, tuto volbu komentoval: Vzhledem k našemu dlouhodobému partnerství s firmou Microsoft a dlouhodobé zkušenosti byl Microsoft první, na koho jsme se obrátili s žádostí o pomoc při řešení této výzvy. Implementačním partnerem celého řešení byla firma AutoCont, která ve spolupráci se společností Microsoft celé řešení integrovala do existující IT infrastruktury společnosti KORADO. Nový informační systém je postaven na platformě Microsoft Office Project Serveru 2007 s využitím produktů Windows Sharepoint Services 3.0 pro efektivní sdílení dokumentů a Microsoft Office 2007 pro práci s dokumenty. Cílem implementace pak bylo zejména zefektivnění plánování a sledování realizace velkého investičního projektu ve výrobě. Sám projekt implementace výrobní linky byl rozdělen na subprojekty a ty byly postupně rozplánovány v aplikaci Microsoft Office Project Každý projekt byl následně publikován na projektový server, který je důležitou součástí podnikového intranetu. Z centrálního webu projektu tak mohli uživatelé přistupovat na stránky jednotlivých subprojektů. Pokud například uživatel potřeboval dohledat důležitý , našel ho ve složce korespondence, která byla řazena chronologicky a tříděna podle dodavatelů. Také kompletní fotodokumentace k projektu našla své místo na webu. Tým tak měl neustále k dispozici veškeré informace nezbytné pro další průběh projektu.

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Současná revoluce v distribuci

Současná revoluce v distribuci II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Monika Panochová, manažerka přílohy Digitální svět. Pomalu a jistě naše denní činnosti procházejí digitalizací. Nákupy, práce, zábava... jsou již dnes

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 News ZÁŘÍ Let s Make Your Business Better Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 Očima zákazníka Pohled

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem.

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. 11/2010 Ladislav Špaček Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. Nebojte se HR technologií Technologie hlásí oblačno, ale jasný výhled. Manažeři v krizi a po ní Jaké změny se rýsují v pracovněprávní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více