Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky"

Transkript

1 Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Praha, 2015

2 OBSAH 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky VYMEZENÍ SKUPINY POVOLÁNÍ POČET ZAMĚSTNANÝCH ROZLOŽENÍ V ODVĚTVÍCH PROJEKCE DO ROKU 2020 EXPANZIVNÍ A NAHRAZOVACÍ POPTÁVKA MOBILITA MEZI SKUPINAMI POVOLÁNÍ Mobilita do skupiny povolání Mobilita ze skupiny povolání DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Genderové a věkové charakteristiky Vzdělanostní struktura Kvalifikační profil skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky ÚROVEŇ KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Požadavky pracovních míst Využití dovedností v zaměstnání ÚROVEŇ ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY POVOLÁNÍ Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Pracovní hodnoty pracovníků Závěr Podrobný popis použité metodologie, vysvětlení kvalitativních i kvantitativních indikátorů a jejich způsob interpretace a využití cílovými skupinami, stejně jako použité datové zdroje, jsou v samostatné publikaci Manuál pro využití informačního produktu Profily skupin povolání.

3 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 1.1. Vymezení skupiny povolání Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 2. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky (ISCO 74). Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 8 různých detailních povolání. Jsou uvedena v následující tabulce (seřazená sestupně podle podílu zaměstnaných ve skupině): Nejvýznamnější povolání ve skupině (5. úroveň ISCO-08) ISCO (název/kód) % z celku kumul. % Stavební a provozní elektrikáři (ISCO 74110) 32,9% 32,9% Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (ISCO 74121) 23,4% 56,3% Mechanici a opraváři elektronických přístrojů (ISCO 74210) 9,9% 66,3% Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií (ISCO 74220) 7,9% 74,2% Provozní elektromechanici (ISCO 74123) 7,7% 81,8% Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení (ISCO 74131) 7,1% 88,9% Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích (ISCO 74122) 6,6% 95,5% Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (ISCO 74132) 4,5% 100,0% Zdroj: VŠPS Národní soustava povolání definuje 45 povolání. Jako příklad lze uvést: Montér elektrických sítí, Elektromechanik elektrotechnických zařízení, Elektromechanik elektronických zařízení, Mechanik zařízení elektronických komunikací, Provozní elektrikář slaboproudých zařízení, Montér elektrorozvodných sítí, Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě, Montér slaboproudých zařízení Počet zaměstnaných Počet zaměstnaných Pracovníků v oboru elektroniky a elektrotechniky mírně narůstá. V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno 106 tisíc osob. Průměrný nárůst počtu zaměstnaných v letech v ČR v této skupině povolání představoval zhruba 0,7 % ročně. Zvýšil se i jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR, který v současnosti činí 2,1 % (20. nejmenší skupina povolání ze 40 skupin). Nárůst počtu elektrikářů ve stavebnictví souvisel s vývojem ve stavebnictví, tj. růst, který byl narušen až ekonomickou krizí a následné postupné oživení. V oblasti výroby elektronických přístrojů zahraniční investice směřovaly do staveb montážních hal, kde se montují výrobky ze zahraničních dílů. Zahraniční investoři získali podíl v existujících firmách, nebo vybudovali haly tzv. na zelené louce. Vznikla tak nová centra elektrotechnické a elektronické výroby. 1

4 Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na zaměstnanosti v ČR a EU28 (2014) 8% 6% ČR EU28 4% 2% 0% Zaměstnanci v ozbrojených silách Pracovníci v oblasti Řídící pracovníci v uměleckých a oblasti ubytovacích tradičních řemesel a stravovacích a polygrafie služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižším podílem na zaměstnanosti Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Pracovníci v oblastiodborní pracovníci osobních služeb v obchodní sféře a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšším podílem na zaměstnanosti Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 v roce Zdroj: EU LFS V roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti (počet nezaměstnaných, kteří naposledy vykonávali některé z povolání v této skupině, k celkovému počtu pracovníků ve skupině povolání) v této skupině povolání 2,7 %. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání je jejich míra nezaměstnanosti poměrně nízká. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR (2014) 20% 15% 10% 5% 0% Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Skupiny povolání s nejnižší mírou nezaměstnanosti Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. Uklízeči a pomocníci Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Skupiny povolání s nejvyšší mírou nezaměstnanosti Graf ukazuje míru nezaměstnanosti dané skupiny povolání v ČR v roce 2014 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR v roce Zdroj: VŠPS 2

5 V EU28 bylo v roce 2014 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných. Podíl této skupiny povolání ve struktuře zaměstnanosti v ČR je 2,1 %, tj. je o 0,5 p. b. vyšší než v EU28. Pouze v jedné zemí EU28 je podíl této skupiny povolání na celkové zaměstnanosti vyšší, a to v Německu. Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v zemi (2014, země EU28) 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% DE CZ HU CY SK LV ES AT SI HR EL EE SE FI IT RO EU28 BE IE PT BG PL LU LT MT UK FR DK NL Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání v ČR ve srovnání s průměrem EU28 a členskými zeměmi EU28 v roce Zdroj: EU LFS 1.3. Rozložení v odvětvích Rozložení skupin povolání napříč odvětvími můžeme pro účely této publikace sledovat ze dvou úhlů pohledu z pohledu jednotlivých odvětví a skupin povolání. Pokud bychom chtěli sledovat rozložení pracovníků v odvětvích z pohledu skupiny povolání, můžeme hovořit o tzv. odvětvové koncentraci, jež indikuje míru rozptýlenosti pracovníků v rámci vybrané skupiny napříč sledovanými odvětvími. V souvislosti s koncentrací platí poměrně jednoduché pravidlo s nižší koncentrací (a tedy vyšší mírou rozptýlenosti) se zvyšuje šance na lepší pracovní uplatnění, jelikož jsou pracovníci šířeji profilováni a jejich znalosti a zkušenosti přesahují do více oblastí. Naopak, pokud je míra rozptýlenosti nízká a pracovníci jsou v rámci dané skupiny povolání výrazněji koncentrováni do určitého odvětví, možnost uplatnění se v dané skupině povolání snižuje. Jestliže bychom tedy měli skupinu povolání s nižší koncentrací (tedy vyšší mírou rozptýlenosti), znamená to, že pracovníci v rámci dané skupiny nalézají uplatnění napříč různými odvětvími a nejsou omezeni pouze na konkrétní, specifickou a úzce vymezenou oblast činnosti. Skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky vykazuje ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami podprůměrnou odvětvovou koncentraci a je tedy zároveň charakteristická vyšší mírou rozptýlenosti pracovníků napříč jednotlivými odvětvími. Tato skupina dosahuje podprůměrných hodnot odvětvové koncentrace jak v ČR, tak i v rámci EU28 to je koneckonců dobře patrné z níže přiloženého grafu zobrazujícího srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou koncentrace. V EU28 nicméně dosahuje odvětvová koncentrace skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky mírně vyšších hodnot než v ČR. 3

6 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28 100% 80% 60% ČR EU28 40% 20% 0% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací Zaměstnanci v ozbrojených silách Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové koncetrace Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové koncetrace Graf ukazuje srovnání míry odvětvové koncentrace v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Odvětvová koncentrace pracovníků skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky dosahuje v ČR nejvyšších hodnot ve Stavebnictví (26,3 % ze zaměstnaných osob v této skupině povolání pracuje v tomto odvětví). Vyšší hodnoty odvětvové koncentrace vykazují v ČR také odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů (14,1 %), Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. (10,3 %) a Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (9,6 %). V rámci ostatních odvětví dosahuje odvětvová koncentrace spíše nižších hodnot. Rozložení skupiny povolání do jednotlivých odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Stavebnictví 26,3% 35,2% Výroba elektrických a optických přístrojů 14,1% 7,6% Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. 10,3% 5,1% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 9,6% 6,7% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 7,0% 5,0% Výroba strojů a zařízení 3,7% 4,2% Doprava, skladování a poštovní činnosti 3,6% 2,9% Výroba kovů a kovodělných výrobků 3,4% 2,6% Těžební průmysl 3,3% 1,1% Výroba dopravních prostředků 3,1% 3,7% Ostatní odvětví 15,6% 25,7% ČR Celkem 100,0% 100,0% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS 4

7 V rámci EU28 je situace z hlediska koncentrace pracovníků v jednotlivých odvětvích mírně odlišná. Také zde dosahuje odvětvová koncentrace Pracovníků v oboru elektroniky a elektrotechniky nejvyšších hodnot v odvětví Stavebnictví (35,2 %, o 8,9 p. b. více než v ČR) v EU28 jsou nicméně Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v tomto odvětví, ve srovnání s ČR, silněji koncentrováni. V rámci EU28 je odvětví Stavebnictví z hlediska úrovně koncentrace ve srovnání s ostatními sledovanými odvětvími poměrně dominantní. V ostatních odvětvích dosahuje odvětvová koncentrace této skupiny povolání nízkých hodnot. Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 14 % zaměstnaných osob z této skupiny povolání (ve srovnání s podílem kraje na celkové zaměstnanosti ČR je to o 3 p. b. více). Dalších více než 13 % pracuje v Jihomoravském kraji (kraj se podílí na celkové zaměstnanosti ČR 11 %), více než 11 % v Praze (Praha má 16% podíl na celkové zaměstnanosti ČR) a téměř 11 % ve Středočeském kraji (kraj má stejný podíl na celkové zaměstnanosti ČR). V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná. Následující mapa porovnává rozložení zaměstnaných osob ze skupiny povolání a celkové rozložení všech zaměstnaných v celé ekonomice do jednotlivých krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Například ve Moravskoslezském kraji, jak je uvedeno výše, je ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky zaměstnáno 14 % všech osob. Celkově, v celé ekonomice, má Moravskoslezký kraj podíl na zaměstnanosti v ČR jen 11 %. Počet zaměstnaných ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v kraji je tedy vzhledem k velikosti kraje velmi vysoký (a proto tedy zelená barva v mapě). Počet zaměstnaných ze skupiny povolání v kraji vzhledem k velikosti kraje Mapa znázorňuje srovnání struktury zaměstnaných ve skupině povolání do jednotlivých krajů s rozdělením všech zaměstnaných do krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Zdroj: VŠPS 5

8 Jestliže bychom chtěli naopak rozložení pracovníků posuzovat z hlediska vybraných odvětví, můžeme hovořit o odvětvové exkluzivitě, která nám poskytuje informaci o tom, které skupiny povolání jsou v rámci vybraných odvětvích nejvíce zastoupené. S vyšší odvětvovou exkluzivitou se zvyšuje i podíl zastoupení skupiny povolání v rámci vybraného odvětví a naopak. Jestliže tedy určitá skupina povolání dosahuje vyšší míry odvětvové exkluzivity, znamená to, že je v rámci daného odvětví zastoupena výrazně více než ostatní skupiny. Z níže přiloženého obrázku můžeme vidět, jak jsou na tom v ČR z hlediska odvětvové exkluzivity Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky. Tato skupina povolání je v ČR i EU28 charakteristická nízkou odvětvovou exkluzivitou hodnoty odvětvové exkluzivity jsou ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami povolání podprůměrné. V ČR nicméně dosahuje odvětvová exkluzivita skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky o něco vyšší úrovně než v EU28. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou exkluzivity v ČR a EU28 60% 50% 40% ČR EU28 30% 20% 10% 0% Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Zaměstnanci v Řídící pracovníci v ozbrojených silách oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové exkluzivity Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Obsluha stacionárních strojů a zařízení Učitelé a ostatní Pracovníci v oblasti specialisté v oblasti osobních služeb výchovy a vzdělávání Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové exkluzivity Graf ukazuje srovnání exkluzivity v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší exkluzivitou v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Nízká úroveň odvětvové exkluzivity se logicky odráží na poměrně nízkých podílech pracovníků napříč jednotlivými odvětvími to je dobře patrné i z přiložené tabulky zobrazující zastoupení skupiny povolání v rámci odvětví. Z pohledu sledovaných odvětví v ČR je podíl pracovníků skupiny Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky nejvyšší v odvětvích: Výroba elektrických a optických přístrojů (10,2 % zaměstnaných z tohoto odvětví tvoří právě tato skupina povolání), Těžební průmysl (9,9 %), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (9,0 %) a Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. (8,6 %). V EU28 je z pohledu odvětví nejvyšší podíl pracovníků v odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů (8,9 %, o 1,3 p. b. méně než v ČR), Stavebnictví (8,0 %, o 1,2 p. b. více než v ČR) a Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (7,1 %, o 1,9 p. b. méně než v ČR). 6

9 Zastoupení skupiny povolání v rámci odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Výroba elektrických a optických přístrojů 10,2% 8,9% Těžební průmysl 9,9% 4,8% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 9,0% 7,1% Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. 8,6% 4,9% Stavebnictví 6,8% 8,0% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 3,8% 1,5% Výroba strojů a zařízení 3,3% 4,5% Telekomunikační a informační technologie a činnosti 2,4% 3,0% Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl 2,3% 1,6% Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků 2,0% 1,5% Podíl na zaměstnanosti celkem 2,1% 1,6% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v krajích ČR Kraj ČR Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti Moravskoslezský 2,6% Ústecký 2,6% Jihomoravský 2,5% Pardubický 2,3% Královéhradecký 2,2% Zlínský 2,1% Karlovarský 2,1% ČR celkem 2,1% Středočeský 2,0% Jihočeský 2,0% Plzeňský 1,9% Olomoucký 1,9% Vysočina 1,9% Praha 1,5% Liberecký 1,5% Na celkovém počtu zaměstnaných v krajích je nejvyšší podíl Pracovníků v oboru elektroniky a elektrotechniky v Moravskoslezském (2,6 %), Ústeckém (2,6 %), Jihomoravském (2,5 %) a Pardubickém kraji (2,3 %). Nejnižší podíl těchto pracovníků na celkové zaměstnanosti v kraji je v Libereckém kraji a v Praze. Geografická exkluzivita této skupiny povolání je průměrná. Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí to podporuje skutečnost, že migrace pracovní síly v ČR je tradičně velmi nízká. V jiném kraji pracuje 4,4 % osob, což je o 1,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR. Tabulka ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti ve všech krajích ČR, ve srovnání s průměrem ČR. Kraje jsou seřazeny sestupně od kraje s nejvyšším podílem na zaměstnanosti po kraj s nejnižším podílem na zaměstnanosti (průměr let 2012 až 2014). Zdroj: VŠPS 7

10 Podíl zaměstnaných ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky na počtu zaměstnaných v kraji Mapa znázorňuje srovnání podílu zaměstnaných dané skupiny povolání v kraji na celkovém počtu zaměstnaných osob v kraji. Čím světlejší barva, tím menší podíl má daná skupina povolání na celkové zaměstnanosti v kraji ve srovnání s ostatními skupinami povolání. Zdroj: VŠPS 1.4. Projekce do roku 2020 expanzivní a nahrazovací poptávka Projekce a očekávaný vývoj v rámci jednotlivých skupin povolání jsou pro účely této publikace vyjádřeny prostřednictvím tzv. expanzivní a nahrazovací poptávky: Expanzivní poptávka nám poskytuje informaci o tom, jaký je rozdíl mezi počtem nově vytvořených a zaniklých pracovních míst ve sledovaném období v dané skupině povolání; Nahrazovací poptávka nám říká, kolik bude pracovních míst ve sledovaném období uvolněno z důvodu odchodu pracovní síly do důchodu apod. V souvislosti se změnami ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 a vnitřními změnami profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, lze ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky do roku 2020 očekávat poměrně výrazné zvýšení počtu pracovních míst. Zatímco v roce 2014 bylo v této skupině povolání v rámci VŠPS evidováno přibližně 106 tisíc osob, do roku 2020 by se měl počet pracovníků snížit zhruba o 8 tisíc, tedy přibližně o 8 %. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání dosahuje expanzivní poptávka v této skupině velmi nízkých hodnot z níže přiloženého grafu můžeme vidět, že se její úroveň blíží skupinám povolání s nejnižší expanzivní poptávkou. 8

11 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Expanzivní poptávka v ČR celkem Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšší expanzivní poptávkou Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Obsluha stacionárních strojů a zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Skupiny povolání s nejnižší expanzivní poptávkou Graf ukazuje srovnání expanzivní poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK Nahrazovací poptávka dosahuje v případě skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky lehce podprůměrných hodnot. Do roku 2020 by v rámci této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) téměř 10 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2020 bude ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky potřeba nově obsadit zhruba 2 tisíce pracovních míst. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Skupiny povolání s nejvyšší nahrazovací poptávkou Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Řídící pracovníci v Pracovníci v oblasti Zaměstnanci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie ozbrojených silách Skupiny povolání s nejnižší nahrazovací poptávkou Graf ukazuje srovnání nahrazovací poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK 9

12 1.5. Mobilita mezi skupinami povolání Ze získaných údajů je zřejmé, že mobilita pracovních sil v této skupině povolání je spíše nižší. Jde o skupinu, ze které více lidí odejde, než do ní přijde. V počtu nově příchozích patří tato skupina povolání k těm, které vykazují nižší hodnoty, kdy v hierarchii skupin povolání podle podílu nově příchozích jí patří 35. místo ze 40 skupin povolání. Podobný podíl příchozích pracovníků vykazují skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací či Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů. Podíl pracovníků, kteří ze skupiny odešli, řadí tuto skupinu povolání na 36. místo v žebříčku fluktuace pracovníků. Podobný podíl odcházejících pracovníků vykazují skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností či Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do této skupiny povolání přišlo 5,5 % nově příchozích a odešlo 6,0 % pracovníků. Podíl těch, kteří ze skupiny odešli a kteří do ní přišli, se tedy liší o 0,5 procentního bodu v neprospěch nově příchozích. Jde tak o skupinu povolání, kde je podíl nově příchozích nižší, než podíl odcházejících pracovníků Mobilita do skupiny povolání Do této skupiny povolání přišlo ve sledovaném období celkem 5,5 % pracovníků, přičemž jejich struktura byla následující: Mobilita do skupiny povolání Přišli do skupiny povolání celkem 5,5% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 14,5% přišli do této skupiny z jiné skupiny povolání 35,9% z toho nejčastěji: Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 9,4% Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie 3,4% Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech 2,6% Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 2,6% Montážní dělníci výrobků a zařízení 2,6% přišli ze vzdělávání (ze školy) 10,3% přišli z jiné neaktivity než ze vzdělávání 6,8% přišli z nezaměstnanosti 32,5% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě do skupiny povolání pracovníků, kteří do uvedené skupiny povolání ve sledovaném období vstoupili, a to z uvedených typů činnosti změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, přišli ze zcela jiné skupiny povolání, přišli ze vzdělávání, přišli z jiné neaktivity než vzdělávání anebo byli předtím nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS Jak vidíme, největší skupinu nově příchozích do této skupiny povolání představují pracovníci, kteří do skupiny vstoupili z jiné skupiny povolání (35,9 %). Druhou největší skupinou jsou pracovníci, kteří přišli z řad nezaměstnaných, a to 32,5 %. Obdobný podíl nezaměstnaných přišel ještě například do skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií či Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech. Následují pracovníci, kteří změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině povolání, těch je 14,5 %. Čtvrtou skupinou jsou pracovníci, kteří do této skupiny povolání přišli ze vzdělávání (10,3 %). Nejméně pracovníků pak představují ti, kteří přišli z jiné neaktivity než ze vzdělávání (6,8 %). Pokud se podíváme na strukturu těch, kteří měli původně jiné profesní zaměření, pak vidíme, že nejčastěji šlo o skupiny povolání Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických 9,4 %), 10

13 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie (3,4 %), Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech (2,6 %), Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (2,6 %) a Montážní dělníci výrobků a zařízení (2,6 %) Mobilita ze skupiny povolání Jestliže do této skupiny povolání (jak uvádíme výše) přišlo nově celkem 5,5 % pracovníků, pak z ní naopak odešlo 6,0 % pracovníků. Struktura pracovníků, kteří tuto skupinu povolání opustili, je uvedena v následující tabulce: Mobilita ze skupiny povolání Odešli ze skupiny povolání celkem 6,0% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 13,3% odešli z této skupiny do jiné skupiny povolání 28,1% z toho nejčastěji: Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 5,5% Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů 3,9% Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech 2,3% Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 2,3% Obsluha stacionárních strojů a zařízení 2,3% odešli do vzdělávání (do školy) 2,3% odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání 31,3% z toho odešli do důchodu 29,7% odešli mezi nezaměstnané 25,0% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě ze skupiny povolání pracovníků, kteří z uvedené skupiny povolání ve sledovaném období odešli, a to z uvedených typů činnosti odešli do jiného zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, odešli do zcela jiné skupiny povolání, odešli do vzdělávání, odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání či se z nich stali nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS Nejvýznamnější skupinou jsou ti, kteří odešli z profese a stali se ekonomicky neaktivními (mimo ty, kteří odešli do vzdělávání), přičemž nejčastěji šlo o pracovníky, kteří odešli do důchodu (29,7 %). Velmi výraznou skupinu tvoří ti, kteří z této skupiny povolání odešli do zcela jiné skupiny povolání (28,1 %). Následují ti, kteří se stali nezaměstnanými (25,0 %) a ti, kteří změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině povolání (13,3 %). Do vzdělávání odešlo pouze 2,3 % pracovníků, kteří tuto skupinu opustili. Pokud se podíváme podrobněji na ty, kteří odešli z této skupiny do jiné skupiny povolání, pak pracovníci nejčastěji odcházeli do skupiny povolání Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických), Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů a také se z nich stávali Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech, Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci a Obsluha stacionárních strojů a zařízení. Jak můžeme vidět, je tato skupina povolání v otázce mobility pracovní síly napojena zejména na skupinu povolání Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) a Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech. Současně je patrné, že i když je podíl absolventů, kteří do skupiny povolání nastoupí, výrazně nižší než podíl lidí, kteří odejdou do důchodu, fluktuace z jiných příčin tento nepoměr do značné míry vyrovnává. Z pohledu perspektivy na trhu práce lze konstatovat, že jde o skupinu povolání, která má na něm celkem stabilní místo. 11

14 1.6. Demografická struktura Genderové a věkové charakteristiky Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,6 roku, což je o 1,1 roku více než průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je 12. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR. Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším průměrným věkem v ČR (2013, 2014) 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 Průměrný věk všech zaměstnaných v ČR Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií Zaměstnanci v ozbrojených silách Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Skupiny povolání s nejnižším průměrným věkem Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Uklízeči a pomocníci Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupiny povolání s nejvyšším průměrným věkem Graf ukazuje hodnoty průměrného věku zaměstnaných osob dané skupiny povolání ve srovnání se skupinami povolání s nejnižšími a nejvyššími hodnotami průměrného věku zaměstnaných osob v ČR (průměr dat za roky 2013, 2014). Zdroj: VŠPS Z celkového počtu zaměstnaných osob této skupiny povolání je 6 % absolventů, tedy těch, kteří úspěšně ukončili (určitý stupeň) vzdělávání v posledních pěti letech (což je o 4 p. b. méně, než je celkový podíl absolventů na zaměstnanosti v ČR). V porovnání s ostatními skupinami povolání se v této skupině povolání uplatňují čerství absolventi v malé míře (podprůměrně). Podle průzkumu šetření zaměstnavatelů a statistik pracovních portálů je profese elektrikář (zejména stavební a provozní elektrikáři) velice vyhledávána. Firmy si stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Problém vidí i v nedostatečném zájmu mladých lidí o příslušné obory vzdělání. Navíc šikovnější absolventi se vydají na vlastní dráhu jako živnostníci. Podíl zaměstnaných osob starších 60-ti let v této skupině povolání je 12,3 % a je o 4,9 p. b. vyšší, než podíl osob starších 60-ti let na celkové zaměstnanosti v zemi. Pouze u 4 skupin povolání je podíl vyšší. U osob starších 60-ti let je předpoklad, že během příštích 5 let většina z nich odejde do důchodu a jimi uvolněná pracovní místa bude potřeba nahradit (více viz závěry kap. 1.4). Ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 94 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 37 p. b. více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR (podíl mužů je 57 %, podíl žen 43 %). Ve struktuře zaměstnaných převládají muži ve 25 skupinách povolání, z toho v 17 výrazně a Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky jsou jednou z nich. 12

15 Vzdělanostní struktura Následující graf ukazuje vzdělanostní strukturu osob zaměstnaných ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky. Vzdělanostní struktura u skupiny Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v ČR v roce 2014 Terciární Skupina povolání ČR celkem SŠ s MZ SŠ bez MZ ZŠ a nižší V grafu jsou uvedeny údaje o nejvyšším ukončeném vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jde o vzdělanostní skupiny základní vzdělání a nižší (ZŠ a nižší), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného výučním listem (SŠ bez MZ), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (SŠ s MZ) a terciární vzdělání bakalářské, magisterské, doktorské či vzdělání absolvované na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem (Terciární). Zdroj: VŠPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jak je z grafu patrné, ve vzdělanostní struktuře skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky jsou hlavní dvě vzdělanostní skupiny, a to střední vzdělání s výučním listem (52,1 %) a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (44,9 %). Následují pracovníci s terciárním vzděláním (2,2 %). Pokud pracovníci terciární vzdělání mají, pak jde o magisterské vzdělání (1,9 %), bakalářský vzdělávací program (0,3 %). Jiný typ terciárního vzdělání pracovníci této skupiny povolání nemají. Nejméně pracovníků má pouze základní vzdělání (0,7 %). Z uvedených údajů je zřejmé, že pro toho, kdo chce pracovat v tomto povolání, je výhodné, pokud absolvoval střední vzdělání ukončené výučním listem nebo střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, neboť pracovníci s těmito úrovněmi vzdělání představují 97 % všech pracovníků. Tento předpoklad podporují i údaje získané z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku , kdy v inzerátech hledajících pracovníky do skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky bylo nejčastěji požadováno vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem (57,4 % inzerátů, ve kterých byl uveden požadavek na výši vzdělání u pracovníků z této skupiny povolání), následoval požadavek na střední vzdělání s maturitou (38,2 % inzerátů, ve kterých byl uveden požadavek na výši vzdělání). Jiné požadavky na vzdělání byly jen zřídka. Požadavek na výší vzdělání byl uveden v 54,3 % inzerátů, které poptávaly pracovníky z této skupiny povolání, což vypovídá o tom, že zaměstnavatelé mají zájem o kvalifikované pracovníky. Pokud jde o obor vzdělání, pak u pracovníků této skupiny povolání se v oborové struktuře vyskytlo 52 různých oborů vzdělání bez rozlišení dosažené úrovně vzdělání. Obory jsou spojeny jednak s terciární úrovní vzdělání (11 oborů) a jednak s obory na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou (24 oborů) i 1 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

16 se středním vzděláním bez maturity (15 oborů). Z tohoto množství oborů vzdělání se však značně vysoký podíl pracovníků soustředí zejména do dvou oborů Elektrotechnika a energetika s výučním listem (37,1 %) a také Elektrotechnika a energetika na maturitní úrovni (28,3 %). S odstupem následují pracovníci, kteří absolvovali obor Elektronika a automatizace na maturitní úrovni vzdělání (7,2 %), učební obor Strojírenství, kovovýroba a metalurgie (3,8 %) a Elektronika a automatizace (3,1 %). Dále jde o obory vzdělání Motorová vozidla, lodě a letadla s výučním listem (2,6 %) a Strojírenství, kovovýroba a metalurgie na maturitní úrovni (2,4 %). Nejčastější obory vzdělání u skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v ČR v roce % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31-Elektrotechnika (SŠ bez MZ) 31-Elektrotechnika (SŠ s MZ) 32-Elektronika (SŠ s MZ) 30-Strojírenství (SŠ bez MZ) 32-Elektronika (SŠ bez MZ) 34-Dopr. Prostředky (SŠ bez MZ) 30-Strojírenství (SŠ s MZ) V grafu jsou uvedeny údaje o oborové struktuře dosaženého vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jsou uváděny údaje o nejčastěji se vyskytujících oborech vzdělání v dané skupině povolání. Zdroj: VŠPS Uvedeným nejčastějším oborů vzdělání odpovídají i údaje zjištěné z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku , kdy zaměstnavatelé uváděli požadovaný obor vzdělání u zhruba poloviny inzerátů, které byly zaměřeny na hledání pracovníků z této skupiny povolání. V případě, že zaměstnavatelé uvedli požadavek na vzdělání, pak v 58,2 % poptávali technické vzdělání. V 20,4 % pak hledali přímo pracovníky z oboru elektrotechniky a se vzděláním v oblasti strojírenství (11,7 % ). 2 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

17 2. Kvalifikační profil skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Zatímco první kapitola analyzuje charakteristiky lidí, kteří ve skupině povolání skutečně pracují, tato kapitola se orientuje na požadavky pracovních míst, tedy popisuje, jaké nároky by měla osoba, která dané pracovní místo obsadí, co nejlépe splňovat. Kvalifikační profil skupiny povolání shrnuje řadu charakteristik, které popisují různé dimenze kvalifikačních požadavků a předpokladů pro výkon daného povolání. Zahrnuje tři základní úrovně, které jsou rozděleny do sedmi dimenzí. První úroveň představují kvalifikační požadavky, které obsahují stupeň požadovaného vzdělání a obor vzdělání a vyjadřují v podstatě složitost povolání. Druhou úroveň tvoří výsledky učení, jako jsou znalosti, dovednosti a kompetence požadované na daném pracovním místě. Třetí úroveň představují sociálně-psychologické dimenze práce. V rámci kvalifikačního profilu sem řadíme profesní zájmy a preference a hodnoty práce Úroveň kvalifikačních požadavků Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Každé pracovní místo klade na pracovníka určité kvalifikační požadavky. Ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky naprosto převažují pracovníci s vyšším sekundárním vzděláním, tedy vyučení nebo pracovníci s maturitou (97,7 % pracovníků). Pouze okrajově se zde vyskytují pracovníci s vyšším odborným vzděláním (ISCED 5B). Nejvhodnější struktura vzdělání se téměř neliší. Porovnáme-li situaci v ČR se zeměmi EU, pak skutečná úroveň vzdělání i nároky v tomto povolání jsou v průměru v zemích EU odlišné. Zejména je zde vyšší zastoupení pracovníků s nižším sekundárním vzděláním (14,0 %) na úkor pracovníků s vyšším sekundárním vzděláním (59,4 %). Na druhou stranu jsou více zastoupeni i pracovníci s vyšším odborným vzděláním, tedy s terciární úrovní vzdělání (14,7 %). Nejvhodnější struktura v průměru v zemích EU se od stávající liší především vyšším podílem pracovníků s vyšším sekundárním vzděláním. Pro pracovníky z této skupiny se povolání jako nejvhodnější vzdělanostní předpoklady jeví absolvování středního vzdělání s výučním listem či středního vzdělání s maturitní zkouškou v technicky zaměřených oborech, nejlépe pak v oborech zaměřených na Elektrotechniku (a příbuzné obory) či Strojírenství (a příbuzné obory). 15

18 Porovnání dosažené a nejvhodnější struktury vzdělání skupina Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky ČR - dosažená úroveň vzdělání ČR - nejvhodnější úroveň vzdělání EU - dosažená úroveň vzdělání EU - nejvhodnější úroveň vzdělání 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primární nebo nižší (ISCED 1 nebo nižší) Nižší sekundární (ISCED 2, ISCED 3C krátké) Vyšší sekundární (ISCED 3A-B, C dlouhé) Post-sekundární, ne terciární (ISCED 4A-B-C) Terciární vyšší odborné (ISCED 5B) Terciární bakalářské (ISCED 5A) Terciární magisterské/doktorské (ISCED 5A/6) Terciární bakalářské/magisterské/doktorské (ISCED 5A/6) Graf porovnává dosaženou a nejvhodnější strukturu vzdělání v dané skupině povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC 2012, EU LFS Požadavky pracovních míst Ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky jsou požadavky pracovních míst přibližně na úrovni průměru. Po pracovnících je vyžadována především schopnost plánovat (index 2,2 odpovídá přesně průměru) a vysoká míra nezávislosti a samostatnosti při zvládání pracovních úkolů (index 2,3 oproti průměru 2,2). Dále je na těchto pracovních místech vyžadována schopnost dalšího učení (index 2,0 odpovídá rovněž průměru). Naopak nároky na využívání schopnosti ovlivňovat ostatní pracovníky jsou nižší, a to i ve srovnání s požadavky ostatních skupin povolání v ČR (index 1,7 oproti 1,8). Celkově jsou tedy na pracovníky v této skupině v ČR kladeny požadavky pohybující se přibližně kolem průměru ze všech skupin povolání v rámci ČR. Srovnání se situací v zemích EU ukazuje, že s výjimkou nároků na ovlivňování ostatních pracovníků jsou požadavky na Pracovníky v oboru elektroniky a elektrotechniky v ČR vyšší, než odpovídá průměru zemí EU. 16

19 Požadavky pracovních míst skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 2,5 2,0 Index Požadavků pracovního místa 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Míra ovlivňování ostatních Míra plánování Míra nezávislosti Schopnost dalšího učení Graf zobrazuje požadavky na pracovní místo v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU z hlediska sledovaných charakteristik. Zdroj: PIAAC 2012 Kvalifikační požadavky jsou zřejmé i z doby vzdělávání, která je obvykle požadována pro výkon pracovního místa. Ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky se obvykle požadovaná doba vzdělávání potřebná pro výkon pracovního místa blíží průměru. Dosahuje 12,8 roku oproti průměru 13,1 roku. Obvyklá doba vzdělávání pracovníků v rámci zemí EU je téměř shodná (12,7 roku). Minimální potřebná doba vzdělávání činí v rámci ČR 12,6 roku a v průměru v zemích EU 12,5 roku Využití dovedností v zaměstnání Jaké dovednosti pracovníci skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky nejvíce využívají? Nejčastěji využívají písemné dovednosti (index 2,1 oproti 2,0 v průměru). Méně časté je využití numerických dovedností (index 2,0 oproti 2,2 v průměru). Ještě méně frekventované je využití čtenářských dovedností a ICT dovedností. Četnost jejich využití ovšem i tak není výrazně nižší než průměr (index 1,9 oproti 1,9, resp. 2,0 v průměru). Porovnáme-li využívání dovedností v rámci této skupiny povolání v ČR a EU, pak Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky využívají numerické dovednosti a informační technologie v ČR mírně častěji než jejich kolegové ze zemí EU. Častější využití ICT dovedností se odráží i v nízkém podílu pracovníků, kteří nemají zkušenost s prací na PC. V ČR činí jen 1 % (oproti 5 % v průměru), zatímco v zemích EU dosahuje 7 % (oproti 7 % v průměru). 17

20 Četnost využití dovedností v zaměstnání skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 2,5 2,0 Index Využití dovedností v práci 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Četnost využití čtenářských dov. Četnost využití numerických dov. Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Četnost využití písemných dov. Používání informačních technologií Graf zobrazuje četnost využití dovedností v dané skupině povolání a srovnání s ostatními skupinami povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň kompetencí pracovníků se v různých povoláních výrazně liší. To je dáno jak rozdílnými vstupními požadavky, tak tím, že práce v jednotlivých povoláních rozvoj některých dovedností a znalostí podporuje. Pracovníci ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky dosahují celkově průměrné až mírně podprůměrné úrovně. Relativně nejlepší jsou jejich schopnosti řešit problémy, kde se pohybují zhruba na úrovni průměru. Mírně slabší je úroveň jejich numerických dovedností a nejslabší jsou ve čtenářských dovednostech. Rozdíly v bodovém ohodnocení ovšem nejsou příliš výrazné. Podíváme-li se na úroveň jejich dovedností podrobněji, pak v řešení problémů dosahují skóre 282 bodů, tedy průměrné úrovně. Úroveň numerických dovedností je nižší a dosahuje 277 bodů, což je zhruba 3 body pod průměrnou úrovní. Ve čtenářských dovednostech dosahují ohodnocení 270 bodů, což je přibližně 5 bodů pod průměrem. Ve srovnání se zeměmi EU jsou Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v ČR na mírně horší úrovni, rozdíly jsou ale velmi malé, pohybují se v průměru od 1 do 5 bodů. 18

21 Úroveň schopností a dovedností skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Počet bodů - PIAAC Čtenářská dovednost Numerická dovednost Dovednost řešit problémy Skupina povolání ČR Sk. povolání - průměr EU Všechny sk. povolání - průměr ČR Všechny sk. povolání - průměr EU Graf zobrazuje úroveň schopností a dovedností v dané skupině povolání a porovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání Z hlediska důležitosti kompetencí jsou pro výkon povolání ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky, podobně jako v ostatních povoláních, nejpodstatnější osobnostní kompetence. Celkově jejich důležitost ovšem nepřesahuje celkový průměr všech skupin povolání. Z osobnostních kompetencí pracovníci nejvíce potřebují zejména spolehlivost, zásadovost, sebeovládání a schopnost spolupráce. Méně důležité jsou metodologické kompetence, i když ve srovnání s jinými skupinami povolání jsou opět zhruba na úrovni průměru. Z nich patří k nejpodstatnějším svoboda v rozhodování a schopnost zvládat práci v časové tísni. Práce probíhá převážně ve strukturovaných podmínkách. Dále pracovníci potřebují mít vliv na spolupracovníky či výsledky firmy. Sociální dovednosti jsou ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky, relativně méně podstatné, a to i v porovnání s ostatními skupinami povolání. Ze sociálních dovedností je více důležitá především schopnost pracovat ve skupině. Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky potřebují především znalosti z oblasti služeb. Nároky a požadavky jsou v této oblasti vyšší i v porovnání s ostatními skupinami povolání. Vzhledem ke spíše technickému charakteru jsou pro tyto pracovníky nadprůměrně podstatné i znalosti z oblasti technických oborů, výroby a stavebnictví, podstatná je i oblast vzdělávání. Nejdůležitější dovedností pro toto povolání, podobně jako pro většinu jiných skupin povolání, jsou kognitivní dovednosti, především rozhodování a řešení problémů, dále je podstatná komunikace v mateřském jazyce. Jejich důležitost je přibližně na úrovni průměru. Pracovníci v této skupině povolání vysoce nadprůměrně potřebují především praktické znalosti, např. získávat informace, identifikovat předměty i procesy, zkoumat vybavení a konstrukce a podobně. Dále potřebují zvládat opravy a údržbu elektronického vybavení a odstraňovat závady. 19

22 Úroveň náročnosti a důležitost kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osobnostní schopnosti Sociální schopnosti Metodologické schopnosti Vzdělání a výchova Humanitní ob. a umění Společenské ob., obchod a právo Přírodovědné ob., mat. a inf. Technické ob., výroba a staveb. Zdravotnictví a sociální péče Služby Podnikání, administr. a řízení Kognitivní dovednosti Praktické dovednosti Komunikace v mateřském jazyce Numerické dovednosti Schopnost se dále učit Kompetence Znalosti Dovednosti Důležitost Důležitost - průměr Úroveň náročnosti Úroveň náročnosti - průměr Graf zobrazuje úroveň náročnosti a důležitosti kompetencí v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), Sociálně-psychologické charakteristiky povolání Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Každou skupinu povolání lze charakterizovat na základě preferencí obsahu a stylu práce a pracovního prostředí a podle převažujících prvků ji zařadit do určitého typového modelu. Ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky, podobně jako u většiny technických profesí, výrazně převažují manuálně technické činnosti, práce se stroji a zařízeními (Realističnost). Dále je zastoupena v míře, která je lehce pod úrovní průměru ze všech pracovních míst, systematická práce s daty, čísly, administrativní i počtářské činnosti, ve kterých je třeba klást důraz na detaily a přesnost. Pracovníci často vykonávají práci podle pokynů jiných lidí a ve strukturovaném prostředí (Konvenčnost). V obdobné míře se v rámci pracovního procesu zabývají i zkoumáním a vyhodnocováním situace a řešením postupů a problémů (Investigativnost). Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky dále v menší míře vykonávají i organizační a řídící činnosti (Podnikavost). Zastoupení těchto činností je ovšem nižší, než průměr. Téměř vůbec nevykonávají vzdělávací, poradenské nebo kreativní činnosti. 20

23 Pracovní orientace skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Kreativita 100% 80% Sociálnost 60% 40% Konvenčnost 20% 0% Skupina povolání Průměr za všechna pracovní místa Realističnost Podnikavost Investigativn ost Graf ukazuje převažující obsah, styl práce a pracovní prostředí ve sledované skupině povolání v porovnání s průměrem se všemi pracovními místy. Výsledky jsou založeny na tzv. metodě RIASEC, kterou zformuloval John L. Holland. Pro oblast pracovního prostředí vytvořil typologii šesti modelů pracovního prostředí, do kterých je možné zařadit všechna povolání podobně jako typy osobností. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), Pracovní hodnoty pracovníků Pro spokojenost pracovníků v této skupině povolání je nadprůměrně podstatná především dostatečná podpora jejich práce a nezávislost. V menší míře potřebují pracovníci v rámci své pracovní činnosti vytvoření vhodných pracovních podmínek a úspěch. Důležitost uvedených hodnot je přibližně na úrovni průměru ze všech pracovních míst. Relativně méně podstatné jsou v této skupině povolání sociální vztahy, což odpovídá již zmíněnému nižšímu podílu řídících a organizačních činností a nejméně podstatné je pro jejich spokojenost uznání. 21

24 Náplně a významy práce důležité pro spokojenost pracovníků skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Úspěch 80% 60% Pracovní podmínky 40% Nezávislost 20% 0% Skupina povolání Průměr za všechna pracovní místa Podpora Uznání Vztahy Graf ukazuje porovnání pracovních hodnot, které charakterizují náplň a význam práce, které jsou důležité pro spokojenost pracovníků ve vybrané skupině povolání a jejich porovnání s průměrnými hodnotami za všechna pracovní místa. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET),

25 3. Závěr Skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky v sobě na základě 5. úrovně klasifikace ISCO 08 zahrnuje 8 různých povolání. Největší z nich jsou Stavební a provozní elektrikáři (ISCO 74110) a Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (ISCO 74121). Podíl zaměstnaných pracovníků v této skupině povolání na celkovém podílu zaměstnaných osob v ČR je poměrně nízký z hlediska podílu zaměstnaných osob se v ČR jedná o 20. nejmenší skupinu povolání ze sledovaných 40 skupin. Podíl zaměstnaných pracovníků je ale nadprůměrný z hlediska mezinárodního srovnání pouze v jedné zemí EU28 je podíl této skupiny povolání na celkové zaměstnanosti vyšší, a to v Německu. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání v ČR je nezaměstnanost Pracovníků v oboru elektroniky a elektrotechniky poměrně nízká v roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti 2,7 %. Skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je z hlediska rozložení pracovníků napříč jednotlivými odvětvími charakteristická podprůměrnou koncentrací a to jak v ČR tak i v EU28. V ČR jsou pracovníci v rámci této skupiny povolání nejčastěji koncentrováni ve Stavebnictví. Vyšší hodnoty odvětvové koncentrace vykazují také odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů, Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. a Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. Také exkluzivita je v případě skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky podprůměrná a to jak v ČR, tak i v rámci EU28. Z pohledu sledovaných odvětví v ČR je podíl pracovníků nejvyšší v odvětvích: Výroba elektrických a optických přístrojů, Těžební průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. Z hlediska očekáváného vývoje lze předpokládat, že ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky dojde ve srovnání s ostatními skupinami k poměrně výraznému poklesu pracovních míst do roku 2020 by se zde měl počet pracovníků snížit přibližně o 8 tisíc. Nahrazovací poptávka dosahuje v této skupině povolání lehce podprůměrných hodnot svá současná pracovní místa by mělo opustit přibližně 10 tisíc osob. Do roku 2020 tak bude v této skupině povolání potřeba nově obsadit asi 2 tisíce pracovních míst. Fluktuace pracovníků je v případě skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky ve srovnání s ostatními skupinami povolání nižší. Tato skupina povolání je nejvíce spojena se skupinami povolání Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických), a Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech, z čehož lze do jisté míry usuzovat na určitou blízkost vykonávaných prací v těchto skupinách povolání. Z pohledu perspektivy na trhu práce lze konstatovat, že jde o skupinu povolání, která má na něm celkem stabilní místo, i když jde o skupinu povolání, ze které více lidí odejde, než do ní přijde. Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,6 roku, což je o 1,1 roku více než průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. V dané skupině povolání převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži ti tvoří více než 94 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Z hlediska vzdělanostní struktury jsou ve skupině Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky nejvíce zastoupeni pracovníci s vyšším sekundárním vzděláním, tedy vyučení nebo pracovníci s maturitou (97,7 % pracovníků). Pouze okrajově se zde vyskytují pracovníci s vyšším odborným vzděláním (ISCED 5B). Nejvhodnější struktura vzdělání se téměř neliší. Porovnáme-li situaci v ČR se zeměmi EU, pak skutečná úroveň vzdělání i nároky v tomto povolání jsou v průměru v zemích EU odlišné. Zejména je zde vyšší zastoupení pracovníků s nižším sekundárním vzděláním (14,0 %) na úkor pracovníků s vyšším sekundárním vzděláním (59,4 %), na druhou stranu jsou více zastoupeni i pracovníci s vyšším odborným vzděláním, tedy s terciární úrovní vzdělání (14,7 %). Pracovníci ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky nejčastěji absolvují obor Elektrotechnika a energetika a Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. 23

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Východiska analýzy, metodika a cíle... 3 3. Profesní struktura absolventů

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU KLEMPÍŘ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE VE STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU KLEMPÍŘ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE VE STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU KLEMPÍŘ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE VE STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Pardubickém kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 19 653 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor Výroba dopravních prostředků a (subsekce DM) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Kraje Vysočina 7,4 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosáhl 25 778. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu 2013

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra ve Středočeském kraji 7,0 % 1 a celkový počet dosahoval 49 317 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

Analýza vývoje a projekce odvětvových struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce odvětvových struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce odvětvových struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 DNE: 8. 2. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 516/2016/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou ANOTACE: Vyhlášení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci Platnost k 15. 10. 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 2008

Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 2008 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 2008 M I N I S T E R S

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly. PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.cz Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2013. Ing. Jeny Burdová Ing. Jiří Vojtěch

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2013. Ing. Jeny Burdová Ing. Jiří Vojtěch Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2013 Ing. Jeny Burdová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2013 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol po nástupu hospodářské

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více