Odolen měsíčník cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční vstup, nové životní i pracovní úspěchy a potřebné zdraví po celý letošní rok. Jak vidíte, městský zpravodaj Odolen dostal nový kabát. Já osobně jsem velice potěšena touto, na první pohled viditelnou, změnou. Zpravodaj bude celobarevný, přehledný, v nové grafické úpravě, ve formátu A4 a bude obsahovat více informací. A co dalšího městu přinese přicházející rok? V roce 2012 se, pevně věřím, dočkáme stavby a otevření nové mateřské školy pro 96 dětí. Touto investiční akcí města vyřešíme problém mnoha rodin s malými dětmi a budeme moci začít řešit problém větších dětí, školáků. Základní škola potřebuje rekonstrukci a rozšíření. Na jaře máme v plánu rekonstrukci bytových domů na Horním náměstí, chtěli bychom opravit některé stávající a vybudovat nové chodníky. Investičních akcí je ve městě potřeba vícero, avšak s ohledem na městský rozpočet je třeba si určit priority a postupovat krok po kroku. Zastavme se i u nás všech, u občanů města. Velice bych si přála, aby se i v tomto novém roce rozvíjela naše vzájemná pospolitost, aby vzkvétalo kulturní a sportovní dění a aby se co nejvíce občanů zapojilo do procesu rozvoje našeho města, například svou účastí v komisích nebo výborech při radě a zastupitelstvu města. Město Odolena Voda má potenciál stát se důstojným a příjemným místem pro život, ale záleží jen na nás samotných, jak se občané ve městě budou cítit, jestli budou mít kde nakupovat a kam si jít zasportovat a pobavit se. Chtěla bych na tomto místě poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili do dění ve městě a kteří dělají něco navíc pro nás pro všechny. Vážení spoluobčané, ještě jednou bych ráda vám všem i našemu městu popřála úspěšný rok Ing. Dita Výborová, starostka města 19. vánoční koncert, kostel sv. Klimenta, Odolen Foto: Pavel 1/2012 Novotný 1

2 zprávy z radnice Co se povedlo v uplynulém roce Čtvrtou adventní nedělí roku 2011 proletěla zpráva, kterou jsem nečekala a s velikou lítostí jsem přemýšlela, jaký bude svět po Havlovi. Skonal před Vánoci v době, která je většinou věnována rozjímání a bilancování. V ten moment však získalo rozjímání a bilancování širší rozměr a na tento den si vzpomenu každý další rok, dokud budu živa. Nutno říci, že Václav Havel byl nejen ob- zastupitelstvo města dalo zelenou investiční akci Výstavba nové mateřské školy pro 96 dětí v lokalitě Pod Tvrzí, která by měla být zrealizována a otevřena v září 2012, především s pomocí technických služeb města byla během jara a léta zrekonstruována společenská budova u MŠ u kostela, kde našla nové sídlo základní umělecká škola, byly zrekonstruovány prostory po bývalé prodejně zeleniny na Dolním náměstí 24, kde bude podatelna a pokladna městského úřadu, již je zrekonstruována a připravena k otevření nová služebna městské policie v bytovém domě Pod Tvrzí 395, ve stejném domě v přízemí je již připraven ke slavnostnímu otevření stacionář pro seniory, který bude provozovat Farní charita Neratovice, komise pro komunitní plánování spolu s městem zorganizovaly 2. ročník Dne pro Vodolku, v kuchyni ZŠ byla opravena léta nefunkční vzduchotechnika, komise pro kulturu spolu s městem zorganizovala vánoční trhy, město dalo do oběhu Vodolský dukát, propagaci města, lokální oběživo a památeční minci, město koupilo pro technické služby nový traktor vybavený radlicí a sypačem pro zimní údržbu, dohodli jsme se se sousedními obcemi, že městská policie našeho města posílí počet strážníků a bude zajišťovat výkon činnosti i na jejich území (Úžice, Postřižín, Veliká Ves). Co jsme řešili v uplynulém roce město stále řeší reklamaci na bytových domech v dolní části města, které stavěla firma IMOS Brno, a.s., zastupitelstvo města nechalo udělat změnu č. 3 územního plánu kvůli pozemkům pro Penny Market a novou MŠ, město podalo žádost o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu v hodnotě 18 mil. Kč, město řeší reklamace na investičních akcích z minulých let nekvalitní stavební práce při stavbě nástavby MŠ, při rekonstrukci ulice U Fary, při nástavbě bytového domu v ul. Kpt. Jaroše, pracujeme na novém územním plánu města, který určí směr a pravidla rozvoje města. Bohužel jsou i věci, které se nezdařily v listopadu loňského roku jsme dostali informaci, že firma Penny Market ztratila zájem o realizaci obchodního střediska v našem městě, ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme v říjnu dostali doporučení, abychom hledali finanční zajištění pro rozšíření čistírny odpadních vod jinak než dotací, která nám již byla přislíbena. Ing. Dita Výborová, starostka města Pravda, láska a svoboda Václava Havla divován, ale také zatracován. Pro mne však navždy zůstane tím největším lidským a občanským vzorem. Věřím, že pravda, láska a svoboda jsou tři základní stavební kameny pro smysluplný život. To všechno však musí nutně doprovázet osobní odvaha, které měl v sobě pan prezident Havel vrchovatě. Přála bych si, aby ta tři slova přestala nosit punc zprofanovanosti, stejně jako už se dnes těžko říká sousloví: myslím to upřímně. Možná však i díky této smutné události začnou lidé o smyslu těchto slov znovu více přemýšlet. Je přeci přirozené říkat pravdu, milovat a být svobodný a to bez ohledu, zda je nám 20 nebo 90 let, zda jsme bohatí či chudí a zda máme nebo nemáme nějaký titul. Pane prezidente, děkuji Vám. Veronika Vendlová, radní Foto: Pavel Novotný Loučení s Václavem Havlem v prostorách Pražské křižovatky. 2 Odolen 1/2012

3 zprávy z radnice Odolena Voda má své lokální platidlo Odolena Voda se od 4. prosince stala čtvrtým českým městem, které má vlastní platidlo. Vodolský dukát, který byl dán do oběhu na městských vánočních trzích, je určen pro obyvatele, turisty a sběratele, sdělila starostka města Dita Výborová. Nominální hodnota dukátu je 60 Kč. Na lícové straně dukátu je vyobrazen vodolský kostel svatého Klimenta, na rubu znak města Odolena Voda. Dukátem je možné platit (a také jej zakoupit) na několika místech v Odoleně Vodě. V současné době to je restaurace Klub a Hospůdka na náměstí, cukrárna Pohoda, květinářství Lucie a kosmetický salon p. Ledvinkové. Dukáty mají přispět zejména k propagaci města. Dukát můžete zakoupit také v podatelně městského úřadu. Zájem o vodolské dukáty je velký hlavně mezi místními obyvateli, kteří chtějí mít památeční minci města. Vodolský dukát vyrazila v nákladu kusů Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Platidlo bude v místním oběhu až do 31. prosince. V tuzemsku mají své platidlo zatím tři města, a to Jablonec nad Nisou, Plzeň a Olomouc. Jablonecké lokální platidlo se jmenuje Jablonecká grešle, v Plzni mohou lidé platit Plzeňskými andělíčky a v Olomouci mají Držgrešle. U nás se Lokální dukát stal velice oblíbeným a vyhledávaným projektem, lidé jsou svým způsobem hrdí na to, že jejich město má své vlastní platidlo. Navíc je to zábavné a nenáročné oživení kulturního života, uvedla organizátorka projektu Katarzyna Wawrzyńská. Veronika Vendlová, radní Poděkování za organizaci vánočních trhů Vodolské vánoční trhy, které se konaly na Horním náměstí v neděli 4. prosince, byly akcí příjemnou, hezkou a milou. Tímto bych ráda poděkovala členům kulturní komise, zaměstnancům technických služeb města a panu místostarostovi za přípravu a organizaci, protože především díky nim se akce zdařila. Ing. Dita Výborová, starostka města Součástí Vodolských vánočních trhů bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Osobně se jej zúčastnili starostka města Dita Výborová, místostarosta Karel Philipp a senátorka Veronika Vrecionová. Foto: Pavel Novotný Poděkování za příspěvky do humanitární sbírky Jménem školské a sociální komise a Diakonie Broumov chceme vyjádřit poděkování občanům města Odolena Voda za hmotný příspěvek ve formě sběru šatstva, domácích potřeb a obuvi. Vzhledem k velkému zájmu o tuto sbírku jak ze strany občanů, tak ze strany Diakonie Broumov, bude tato akce opět realizována v jarních měsících. Ještě jednou děkujeme! Pavlína Špičková, předsedkyně školské a sociální komise Poděkování sponzorům vánoční výzdoby města Rádi bychom poděkovali firmám, které letos přispěly finančními dary na vánoční výzdobu města. Nakoupili jsme osvětlení dvou vánočních stromků na Dolním a Horním náměstí, osvětlené girlandy na Horní náměstí atd. Děkujeme těmto firmám: MATOZA s.r.o., KA Contracting ČR, s.r.o., Pharma Nord, Liebherr stavební stroje CZ, s.r.o., Koberce Breno, s.r.o. Ing. Dita Výborová, starostka města Poděkování Vedení města by rádo poděkovalo firmě Aero Vodochody a.s. za finanční dar ve výši Kč na vybavení jedné třídy družiny ZŠ Odolena Voda. Velký dík patří zejména prezidentovi společnosti p. Ladislavu Šimkovi a finančnímu řediteli p. Michalu Flídrovi. Ing. Dita Výborová, starostka města Odolen 1/2012 3

4 zprávy z radnice Havarijní stav ve sportovní hale Vpátek 16. prosince loňského roku byla na městský úřad nahlášena havárie ve sportovní hale. Šlo o skleněnou výplň (luxfery) rozměru 3 x 2 m, která vlivem velkého větru vypadla z rámu a nebezpečně visela ve výšce 12 metrů a vykláněla se směrem do vnitřku haly. Toto se stalo asi 20 minut po odchodu žáků ZŠ, kteří do sportovní haly chodí na hodiny tělocviku. Okamžitě byl vydán zákaz vstupu do haly a rozjela se intenzivní práce na zajištění nebezpečného kusu těžkého skla, který se mohl každou chvilku vlivem stálého větru utrhnout. Byli povoláni hasiči z nedalekého Aera Vodochody, ti však na místě zjistili, že technic- Vlistopadu loňského roku proběhla schůzka vedení města s manažerem firmy Penny Market, který nám přijel sdělit nepříjemnou zprávu vedení firmy přehodnotilo svůj názor a odstoupilo od realizace výstavby plánovaného obchodního střediska v našem městě. Důvodem je současná ekonomická situace, nevhodná poloha supermarketu ve městě i celková poloha města vůči Praze (dle názo- Nová školská rada První zasedání nově zvolené školské rady se konalo Na ustanovující schůzi byli členové seznámeni s usnesením z jednání rady města č. 11/2005 ze dne o zřízení školské rady při ZŠ v Odoleně Vodě. Seznámili se s jednacím řádem školské rady, s citací zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 167 a 168. Členové komise: Pavlína Špičková, Alena Derková, Andrea Matviaková, Renáta Kynclová, Jana Bartošková, předsedou byl zvolen Karel Philipp. Vaše podněty a návrhy na zlepšení chodu základní školy uvítáme na u a předem vám za ně děkujeme. Bc. Karel Philipp, místostarosta města, předseda školské rady Rada města č. 20/2011 ze dne Rada města schválila Úpravu organizačního řádu Městského úřadu Odolena Voda s účinností od navýšením o 1 celý pracovní úvazek na ekonomický odbor a navýšením o 1 celý pracovní úvazek na stavební odbor. Uzavření Smlouvy o dílo na tisk publikace Alena Švandová Vítězslav Hálek se spol. H.R.G. spol. s r. o. se sídlem Svitavská 1203, Litomyšl, IČ: , za cenu Kč. Uzavření smlouvy o dílo na Grafické zpracování a příprava pro tisk, tisk a distribuce zpravodaje Odolen se spol. Machart s.r.o., Lidická 669/53, Beroun, IČ: , s účinností , za cenu Kč za 24 stránek včetně obálky, barevně 4/4, obálka křída 160 g, obsah ky není možné zvládnout skleněnou výplň bezpečně odstranit. Na místo tedy přijeli přivolaní horolezci, kteří nebezpečné místo zajistili sítí a lanem a vrátili uvolněné sklo na původní místo. Následující den místo obhlédl statik a doporučil technické řešení k provizornímu zajištění uvolněné skleněné výplně a následně výměnu skleněných výplní v celé šíři sportovní haly. Město tedy zřejmě čeká v nadcházejícím roce technicky i finančně náročná výměna skleněných výplní ve sportovní hale. Věříme, že část uhradí pojišťovna, kde náhradu škody budeme uplatňovat. Ing. Dita Výborová, starostka města Město se supermarketu zřejmě opět nedočká ru vedení supermarketu). Město dělalo veškeré potřebné kroky k tomu, aby firmě umožnilo výstavbu obchodního střediska, avšak opět se zřejmě nedočkáme. Protože zde již existuje místo, které je připravené na výstavbu supermarketu, oslovíme řetězce a firmy s nabídkou pokračovat v započatém projektu. Ing. Dita Výborová, starostka města ofset 80 g, formátu A4, vazby V1, náklad ks. Aktuální výroční zprávy o činnosti Osadního výboru, redakční rady Odolenu, městského architekta a komisí Rady města Odolena Voda: komise bytová, komise pro komunitní plánování, komise pro plánování a rozvoj dopravy, komise kulturní, komise pro občanské záležitosti, komise pro seniory, komise pro životní prostředí, komise stavební a územního rozvoje, komise škodní a likvidační. Jmenování pana Ing. Jána Kaščáka, bytem Odolena Voda, vedoucím Organizačního odboru MěÚ Odolena Voda s účinností od 9. prosince 2011 na dobu neurčitou. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Výběrové řízení právník města Odolena Voda Městský úřad hledá právníka či právničku. Nástup ihned nebo dle dohody. Písemné přihlášky lze doručit do podatelny městského úřadu do Celé znění zadání výběrového řízení naleznete na webu města. Blahopřejeme jubilea V prosinci 2011 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeněk Heřman Odolena Voda Božena Christová Odolena Voda Marie Kolencová Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Jaroslava Tylová Odolena Voda Sylva Volková Odolena Voda Devětaosmdesátiny Jaromír Pokorný Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Zastupitelstvo města č. 7/2011 ze dne Zastupitelstvo schválilo Záměr firmy Eslot s.r.o. na výstavbu nákupního střediska o prodejní ploše m 2 na pozemku č. 228/12 v k. ú. Dolínek (vedle f. Pharma Nord). Provozní rozpočet města pro rok 2012, který je vyrovnaný. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Postřižín a Veliká Ves o zajišťování výkonu činnosti Městské policie Odolena Voda na území sousedních obcí. S firmou Matoza s.r.o. podepsat smlouvu o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu bytové jednotky. Zastupitelstvo neschválilo Žádost firmy COLAS CZ a.s. o souhlas s navýšením těžby v lomu Čenkov na t ročně. Žádost firmy MOPA Bohemia s.r.o. o vydání regulačního plánu pro území pozemku p. p. č. 774/2. Úplné znění Usnesení zastupitelstva města naleznete na: 4 Odolen 1/2012

5 Mohli jste si všimnout zprávy z radnice Všem, kteří třídí odpad, touto cestou děkujeme. Majiteli tvrze panu Kodymovi se daří znovuobnovovat zašlou krásu této historické památky. V její blízkosti vysázel krásné vzrostlé lípy. Opravujeme restauraci Opera. Po třech letech jsme odstranili vodu ze sklepa a uvedli ho do použivatelného stavu. Děkujeme paní Sloupové, která věnovala městu krásný vánoční stromek umístěný na Dolním náměstí. Návrh úprav prostoru za městským úřadem. Vánoční zasedání zastupitelstva města, poslední v roce Spolu s komisí pro životní prostředí plánujeme vrátit původní vzhled rybníčku ve Velkém háji. Bc. Karel Philipp, místostarosta města / Foto: Archiv MěÚ Odolen 1/2012 5

6 zprávy z radnice Celoroční sběr papíru v ZŠ Rádi bychom upozornili rodiče žáků základní školy, že Městský úřad Odolena Voda ve spolupráci se ZŠ připravil celoroční sběr papíru. Papír můžete odevzdávat každý den od 7 do 8 hodin v prostorách školy, kde bude označené místo na uložení papíru. Balíky musí být svázané a nadepsané jménem žáka, třídou, kterou navštěvuje, a také hmotností sběru. Vyhodnocení soutěže bude probíhat každý měsíc, nejlepší sběrači získají drobné dárky. Na konci školního roku se uskuteční vyhlášení tří nejlepších sběračů, kteří obdrží hodnotné ceny. Bc. Karel Philipp, místostarosta města Foto: Archiv MěÚ Technické služby města v novém roce Stejně jako v minulém roce budou technické služby zajišťovat servis pro město, údržbu a opravy městského majetku, ale i údržbu zeleně, chodníků a cest. Za uplynulé období bych v první řadě chtěl poděkovat všem pracovníkům TS, kteří skutečně odvedli mimořádně dobrou práci. Ještě jednou dík. V roce nadcházejícím nás čeká věru hodně práce. V první řadě musíme dát do pořádku dětské hřiště v ul. Pod Tvrzí, kde jsme z důvodu zpřísnění legislativy Evropské unie demontovali hrací prvky. Omlouvám se dětem, že jsme nebyli schopni dát toto hřiště včas do pořádku, ale chyběl nám materiál, který jsme obdrželi od dodavatele týden před Vánocemi. Tak jako tažní ptáci se vracejí, tak i pracovníci technických služeb po zimním období se vrátí do ulic města, s výjimkou zimní údržby vozovek a chodníků. V nadcházejícím roce máme v plánu pustit se do rekonstrukce stávajících chodníků ve městě, jako je například chodník v ulici U Lékárny, kterým bychom v předjaří chtěli začít. Na opravu tohoto chodníku máme již schválené povolení a tak, jak to počasí dovolí, s tímto započneme již v průběhu měsíce března. V průběhu zimních měsíců začneme rekonstrukci městského bytu v ul. Lidická. Nehezká je také fasáda společenského domu za mateřskou školou u kostela, včetně přístupové komunikace uvnitř areálu. Této budově bychom chtěli dát nový kabát a vystavět k ní chodník ze zámkové dlažby. Jelikož restaurace Opera v Dolínku je majetkem města, fasáda by si též zasloužila trochu pozornosti, do této akce bychom se rovněž chtěli pustit. V současné době v restauraci rekonstruujeme sociální zařízení, které bylo v havarijním stavu, a kanceláře v suterénu. Další akcí v nadcházejícím období bude rekonstrukce a rozšíření nákladové rampy pro kuchyň v mateřské školce v ul. Komenského, včetně úpravy chodníku. Je to jen malý výčet záměrů technických služeb a vedení města ke zkrášlování našeho života v Odoleně Vodě. Chtěl bych požádat občany, aby se nestyděli a nejlépe em, ale i telefonicky se na mě obrátili s jakýmikoli podněty a nápady. Přece více hlav více ví! Ještě jednou bych chtěl popřát do nového roku všem malým i velkým obyvatelům města hodně zdraví, úspěchů a trochu toho štěstíčka. Tomáš Špička, vedoucí TS Odolena Voda Foto: Archiv TS Foto: Archiv TS 6 Odolen 1/2012

7 Komise pro komunitní plánování a volný čas Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám přiblížila činnost naší komise. Pracujeme v tomto složení: Monika Lohniská, Ivana Pirná, Eliška Plavcová, Beata Rosová, Michaela Malá a Karel Philipp. Naším úkolem je zkvalitňovat trávení volného času ve městě a mapovat potřeby jednotlivých komunit obyvatel. V budoucnu bychom chtěli zlepšit úroveň společenského dění ve městě tedy posílit tzv. komunitního ducha. Chceme se zaměřit zejména na problematiku týkající se dětí, mládeže a seniorů. Rádi bychom docílili, aby obě tyto věkové skupiny měly ve městě více možností pro kvalitní trávení volného času. V uplynulém roce bylo naší prioritou zajistit, aby místní Klub seniorů byl přemístěn do důstojnějších prostor, než jsou prostory stávající. Naši senioři si určitě zaslouží víc než zastrčenou tmavou sklepní místnost minimálních rozměrů. Podařilo se a od letošního roku se tedy mohou scházet v novém, větším a příjemnějším prostředí. Vytvořili a distribuovali jsme dotazníky, abychom zmapovali, co nejvíce chybí dětem, mládeži a seniorům pro trávení volného času ve městě. Na základě výsledků dotazníkového šetření bychom v budoucnu rádi zkvalitnili zázemí pro volnočasové aktivity obou věkových skupin. Vytvořili jsme projekt Rozvoj počítačové gramotnosti seniorů ve spolupráci s dětmi, zprávy z radnice který se nám snad podaří realizovat již v tomto roce. Cílem tohoto projektu je, aby si senioři osvojili základní znalosti a dovednosti s PC, které slouží k elektronické komunikaci s okolím (např. rodina, přátelé, spolky a sdružení), dále ke zjednodušení přístupu k informacím (např. objednávání se k lékaři, kontakt s úřady, knihovny, otevírací doby, jízdní řády, placení poplatků apod.) V neposlední řadě je cílem projektu upevňování pozitivních mezigeneračních vztahů. Členové naší komise pomáhali s přípravami a organizací jednorázových akcí pro veřejnost, dále se aktivně účastnili akcí pořádaných komisí pro životní prostředí (např. čištění jezírka v Malém háji, revitalizace cesty k čenkovskému rybníku). Mapovali jsme stav dětských hřišť a rádi bychom pomohli tyto prostory vylepšit a zkvalitnit. Za nejzdařilejší počin loňského roku považujeme uspořádání druhého ročníku akce Den pro Vodolku. Výsledkem téměř tříměsíční intenzivní práce byla úspěšná prezentace více než třiceti spolků a sdružení působících v Odoleně Vodě a okolí. Den pro Vodolku se setkal s velkým ohlasem veřejnosti, nejen vodolské (akci byly věnovány články v periodikách Náš region a Mělnicko). Dne pro Vodolku se zúčastnilo cca lidí. Není potřeba se k této akci více vyjadřovat, neboť dle našeho názoru bylo doposud řečeno vše podstatné. V příštím roce bychom rádi pokračovali v započatých aktivitách. Naší prioritou je vytvoření krytého centra pro mládež, které v našem městě chybí a určitě je potřeba. Zatím jsme ve fázi zjišťování informací (financování, legislativa) a hledání vhodných prostor. Nápadů a podnětů je hodně, nechybí ani elán a chuť něco dělat, ale vše je bohužel zejména otázkou financování a podpory města, za kterou bych touto cestou ráda poděkovala paní starostce Ditě Výborové a panu místostarostovi Karlovi Philippovi. Bez nich bychom velmi těžko dosáhli našich úspěchů. Na závěr bych chtěla jménem naší komise popřát všem občanům šťastné vykročení do roku 2012 a hlavně pohodu a zdraví. Za komisi pro komunitní plánování a volný čas Mgr. Monika Lohniská Komise životního prostředí Milí spoluobčané, stojíme na počátku nového roku Rádi bychom vám touto cestou popřáli hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti, ať se vám nový rok vydaří podle vašich představ! Chceme se také krátce ohlédnout za uplynulým rokem a ve stručnosti vám sdělit, s jakými tématy a úkoly se komise ŽP v uplynulém roce zabývala. Komise ŽP v novém složení zahájila svou činnost koncem ledna Naším prvním úkolem bylo určit na katastru města rizikové stromy, a to především v místech, kde se intenzivněji pohybují lidé a děti. Během měsíce února se začala řešit problematika nového územního plánu. Jelikož se jedná o nejdůležitější dokument regulující další rozvoj města, chtěli jsme v této souvislosti zjistit, jak rychlý rozvoj si současní obyvatelé přejí, jak jsou spokojeni se současnou vybaveností a množstvím zeleně na území města. Uspořádali jsme proto rychlé dotazníkové šetření. Z vyhodnocených dotazníků vyplynulo, že si občané, kteří se zapojili, přejí spíše postupný rozvoj města, současnou vybavenost města považují za nedostatečnou a uvítali by vesměs větší množství zeleně. O výsledcích ankety jsme em informovali celé zastupitelstvo města. Komise ŽP také během měsíce února vydala své doporučení a stanovisko ke konceptu územního plánu. V březnu jsme vydali souhlasné stanovisko s geodetickým vytýčením a osázením části prostoru bývalé železniční vlečky v části Jordán a dále jsme podnikli větší obchůzku městem. Na jejím základě vznikl soubor podnětů týkající se vzhledu veřejného prostranství a zeleně zaměřených především na oblast Dolního náměstí. Větší část z nich již byla realizována, např. zlepšení prostranství v bezprostředním okolí Dolního náměstí a MÚ. V dubnu jste se společně s místním spolkem ochránců přírody Vodolensis mohli u příležitosti Dne Země zúčastnit úklidu Malého a Velkého háje. Účast veřejnosti nebyla sice příliš velká, ale i tak se díky nadšení a úsilí podařilo naplnit více než deset velkých pytlů odpadky. Tuto akci chceme opakovat pravidelně každým rokem na jaře, případně i na podzim a budeme moc rádi, když se k nám přidáte i vy. Například potok ve Velkém háji v blízkosti dálnice by si zasloužil řádné vyčistění a podobných lokalit je tu spousta. V květnu jsme navázali prostřednictvím naší konzultantky paní Šmídové kontakt s panem Martinem Vlasákem, učitelem Střední zahradnické školy v Mělníku. Pana Vlasáka jsme oslovili s prosbou, zda by nám mohl pomoci vyřešit špatný stav zeleně na Horním náměstí a také vypracovat jednoduchý návrh řešící obnovení zeleně a zlepšení vzhledu Horního náměstí. Během června podnikla komise několik procházek městem, konkrétně v jeho horní části v okolí Horního náměstí, základní školy, ulice Větrná atd. a byl podán soubor podnětů týkajících se zeleně a návrhů na umístění nových a opravení rozbitých laviček. Rozbité lavičky byly opraveny, na jaře by měly být doplněny i lavičky na nových místech. Odolen 1/2012 7

8 zprávy z radnice Během letních měsíců jsme ve spolupráci s panem Vlasákem dále upřesňovali návrh obnovy zeleně na Horním náměstí, součástí je prostranství za Bodlákem, před obchody. Komise provedla další obchůzku městem, tentokrát zaměřenou na dolní část města Dolní náměstí a dále směr Úžická a Velkovesecká a vznikl další soubor podnětů. Dále bylo vypracováno několik stanovisek komise k problematice zařazení Malého a Velkého háje do lesů zvláštního určení, k revitalizaci rybníků na území města a vybudování chodníčku u rybníčku v Dolínku a dále doporučení ohledně nakládání s ornicí při zemních pracích a také ohledně péče o významný krajinný prvek v lokalitě Za Humny. Naše aktivita v září a části října se zaměřila na další verzi přepracované dokumentace EIA hodnotící dopad záměru rozšíření Letiště Vodochody na životní prostředí. Ve spolupráci s paní starostkou jsme uspořádali informativní schůzku pro občany. Cílem schůzky bylo seznámit občany s nově přepracovanou dokumentací a dále s možnými dopady a riziky pro město Odolena Voda v případě realizace tohoto záměru. Vypracovali jsme také několik verzí vzorových dopisů s připomínkami k této dokumentaci EIA, které mohli občané v případě zájmu podat na místní podatelně MÚ. Dne byl do rady města podán podnět ohledně zohlednění požadavků ministerstva životního prostředí v přepracované dokumentaci 2011 s doporučením, aby jej město převzalo do svého finálního stanoviska. Velká část těchto požadavků byla nakonec do stanoviska města skutečně převzata. V listopadu jsme ve spolupráci s paní Šmídovou doporučili několik míst na Dolním náměstí vhodných pro osázení cibulovinami. Cibuloviny byly zakoupeny a díky TS zasazeny. Nadcházející jaro se tedy můžeme těšit na barevné záhonky. Zúčastnili jsme se také akce pořádané panem místostarostou, jejímž cílem bylo odstranit křoví a dřeviny a vytvořit tak novou polní cestu, která již byla vytyčena a která Foto: Stanislav Pirný bude spojovat Dolínek a Čenkov. Během prosince byla vybrána místa pro umístění nových laviček v Malém a Velkém háji, popřípadě jsme doporučili jejich opravu a doplnění odpadkových košů. Společně s panem místostarostou jsme poblíž Baronského hřbitova nalezli vhodné místo pro umístění menšího altánku, který by mohl sloužit nejen pro setkávání mladistvých. Bude-li mít město dostatek financí, doporučili jsme přemístit velký altán před základní školou do sportovního areálu poblíž restaurace Domeček, kde by mohl sloužit jako venkovní posezení a pivní zahrádka. Rádi bychom také nechali betonové skruže v Malém a Velkém háji pomalovat dětskými kresbami s přírodními motivy. A jaké jsou naše další plány? na základě připomínek ostatních komisí města a městského architekta chceme dokončit návrh obnovy zeleně na Horním náměstí a připravit vše pro jeho realizaci, Městská policie Odolena Voda informace Vážení spoluobčané, přišel nový rok a je čas bilancovat. Co se nám v loňském roce podařilo? Městská policie rozšířila své řady o dva nové strážníky, podařilo se nám zintenzivnit výkon a četnost služby, obnovili jsme vozový park, navázali na koordinační smlouvu s Policií České republiky, podepsali jsme spolupráci v rámci veřejnoprávní smlouvy s obcemi Úžice, Veliká Ves a Postřižín. V rámci spolupráce s PČR se nám oproti loňskému roku podařilo zásadně snížit počet spáchaných trestných a přestupkových skutků. A co nás čeká letos? Od začátku roku 2012 jsme zahájili spolupráci v rámci měření rychlosti a tím pádem zvýšení bezpečnosti na našich komunikacích. Městská policie Odolena Voda bude komplexně začleněna do systému IZS, bude přemístěna služebna městské policie do nových prostor v ulici Pod Tvrzí, přibude další strážník okrskář a tím způsobem se přiblížíme celkové koncepci městské policie v Odoleně Vodě, která je výhledově plánována na 24 hodinovou nepřetržitou službu pro naše spoluobčany. Víme, že nás čeká mnoho práce, ale pevně věříme, že nám v naší nelehké práci pomůžete vašimi nápady a podněty. Závěrem bych chtěl poděkovat mým kolegům strážníkům za jejich obětavou práci a vám všem přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a lidského optimismu, aby nový rok plynul podle přání každého z vás. Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda zopakujeme jarní úklid Malého a Velkého háje, vybrali jsme několik míst, kde byly v minulosti vykáceny stromy a keře a nebyla provedena náhradní výsadba. Chceme tato místa za pomoci obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti znovu osázet (rostlinný materiál by poskytlo město, výsadbu bychom provedli sami, popř. se zapojením veřejnosti), budeme dále sledovat proces posuzování vlivů záměru rozšíření Letiště Vodochody na životní prostředí, popř. budeme obyvatele informovat o dalším vývoji, stejně tak budeme sledovat další možné podnikatelské i jiné záměry, které by mohly mít dopady na místní životní prostředí, rádi bychom, aby v příštím roce za přispění všech zúčastněných vznikl kvalitní a smysluplný nový územní plán, který umožní postupný a citlivý rozvoj města tak, aby se zde dobře žilo jak současným, tak i novým obyvatelům, přičemž budeme dohlížet, aby zbytečně nedocházelo k záboru další orné půdy a rozpínání do krajiny s důrazem na dostatek zelených ploch, izolační zeleň u dálnice a silnice. Chceme, aby ve městě a kolem města vznikly pásy zeleně, které na sebe budou navazovat, budou mít určitou logiku, příp. budou propojeny s nově vzniklými polními cestami atd., podáme nové podněty ohledně vzhledu města, a to především v částech Dolínek a Čenkov. Budeme moc rádi, pokud se do připravovaných akcí také aktivně zapojíte. O všech akcích vás budeme průběžně informovat prostřednictvím letáčků a pozvánek na webu města. Závěrem chci moc poděkovat všem členům komise a ostatním externím spolupracovníkům, kteří se na společném úsilí podíleli. Za komisi životního prostředí Pavlína Zábranská (tel , 8 Odolen 1/2012

9 Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - VEOLIA cena vody rok vodné Kč/m 3 stočné Kč/m 3 celkem Kč/m 3 růst % inflace % růst za 7 let % ,68 35,80 84,48 9,56-57, ,44 32,67 77,11 3,85-52, ,57 31,68 74,25 1,00 2, ,02 29,54 68,56 10,35 1, ,64 26,49 62,13 9,91 6, ,49 24,04 56,53 5,35 2, ,35 23,31 53,66 6,45 2, ,56 21,85 50,41 13,28 1, ,50 19,00 44,50 5,95 2, ,00 18,00 42,00 9,09 0, ,00 16,50 38,50 10,00 1, ,00 15,00 35,00 2,94 4, ,00 14,00 34,00 3,03 3, ,00 13,00 33,00 3,13 2, ,00 12,00 32,00-10,70 - zprávy z radnice Cena vodného a stočného v roce 2012 Pronájem a prodej nemovitostí Město Odolena Voda zveřejnilo záměr na pronájem bytu za smluvní nájemné. Jedná se o byt č. 11, o velikosti 3+1+terasa, celková výměra 114,32 m 2, ve 4. nadzemním podlaží na Horním náměstí č. p. 248, Odolena Voda. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 60, Kč/m 2 /měsíc. Město Odolena Voda zveřejnilo záměr na pronájem bytu za smluvní nájemné. Jedná se o byt č. 12, o velikosti 3+1+terasa, celková výměra 119,2 m 2, ve 4. nadzemním podlaží na Horním náměstí č. p. 250, Odolena Voda. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 60, Kč/m 2 /měsíc. Město Odolena Voda vyhlašuje veřejnou soutěž č. 2/2011 na prodej garáže umístěné na pozemku parc. č. st. 275/8 o výměře 22 m 2 včetně tohoto pozemku v k. ú. Odolena Voda, obec Odolena Voda, zapsané na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Praha-východ. Minimální nabídková cena je , Kč. Podrobné informace naleznete na úřední desce, která je dostupná na webových stránkách města: Tradiční předvánoční setkání pro důchodce, Klub Aero, Vážení spoluobčané, předkládám vám porovnání cen vodného a stočného v našem městě v uplynulých letech a ceny stanovené pro příští rok. Je to zajímavé porovnání a daleko zajímavější jistě pro firmy, které na území našeho města rozvádí vodu a provozují kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Jedná se o firmy Vodárny Kladno-Mělník a.s. a VE- OLIA Voda CZ. Ceny v našem městě jsou druhé nejvyšší ze 49 porovnávaných vodárenských regionů v celé České republice. Nabízí se otázka, proč město nevyjedná pro své občany nižší ceny? Bohužel to není možné. Město nemá žádnou možnost při současném smluvním provozním modelu jakkoli ovlivnit výši ceny vodného a stočného na našem území. To stanovuje každým rokem firma VEOLIA Voda CZ. Městu tedy v této oblasti zbývá role žadatele o investice do infrastruktury, které můžou a nemusí přijít. Ing. Dita Výborová, starostka města Ceník inzerce v městském zpravodaji Odolen Zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně v nákladu ks a je prodejný na 8 místech města Odolena Voda. Inzercí se rozumí inzeráty a reklama s obsahem nabídky a poptávky zboží a služeb či osobní oznámení občanů. Plošná inzerce cena v Kč bez DPH 1 strana (180 x 264 mm) , 1/2 strany (180 x 130 mm) , 1/4 strany (88 x 130 mm) , 1/8 strany (88 x 63 mm) , 1/16 strany (42 x 63 mm) , 2. obálková strana , 3. obálková strana , 4. obálková strana (zadní) , 1/4 strany pro osobní oznámení občanů , (kondolence, gratulace k životním výročím, k narození, svatbě atd.) Řádková inzerce Ceník řádkové inzerce: 42 Kč / řádek (50 60 znaků) Sleva pro opakování inzerátu Opakování 3 5x, 6 10x, 11x a více za rok: sleva 10, 15, 20 % Podklady pro inzerci V datové formě v tiskovém pdf s písmeny v křivkách a to em či na datovém nosiči (CD, DVD). Další formáty po dohodě. Podklady pro výrobu inzerátu text v datech nebo čitelně na papíře loga a kresby v datech či kvalitně vytištěné fotky v min. rozlišení 300 dpi na velikost 1:1 nebo fotografii (nikoli tištěnou) Příjem inzerce Nejpozději do 15. dne v měsíci pro uveřejnění ve zpravodaji, který vyjde následující měsíc. Osobně: v sekretariátu městského úřadu v úředních dnech u p. Doležalové, tel Elektronicky: na Redakční rada si vyhrazuje právo krácení rozsáhlých textů nebo nezveřejnění textu bez udání důvodu. Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a reklamy. Rukopisy se nevracejí. Ceník schválila Rada města č. 21/2011 dne Ceník je platný od Odolen 1/2012 9

10 školství Zprávičky z naší školičky Závěr roku v mateřské škole byl velmi rušný. Proběhlo fotografování a dětičky zhlédly divadelní představení. Celý měsíc jsme se připravovali na vánoční posezení s rodiči. Vyráběly se dárky a přáníčka, trénovaly se básně a koledy. Adventní čas si zpříjemnili předškoláci, kteří si udělali celodenní výlet do Mlýna Davídkov, kde si prohlédli betlémy zhotovené z různých materiálů. Velký den pro děti z mateřské školky nastal V některých třídách se ráno s paní učitelkou přivítalo hned několik malých čertíků, andělů a Mikulášů. Při soutěžích a skotačení všichni zapomněli, že má přijít Mikuláš s nadílkou. Když pak Mikuláš s andělem a čertem postupně navštívili všechny třídy, děti přednesly báseň nebo zazpívaly písničku. Každé z dětí dostalo plyšové zvířátko a adventní kalendář. Ve třídě Berušek bylo tečkou za předvánočním shonem posezení s rodiči a spaní ve školce. Už teď se těšíme na leden, kdy do mateřské školky přijede cirkus! Štěpánka Barcalová Foto: Pavel Novotný Foto: Pavel Novotný Foto: Pavel Novotný Poděkování mateřská škola Děkuji všem sponzorům, rodičům dětí a příznivcům naší mateřské školy za finanční a věcné dary. Přejeme všem dětem, jejich rodičům a lidem dobré vůle v novém roce zdraví, pohodu a optimismus. Za Mateřskou školu Odolena Voda ředitelka Eva Boháčková Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční v pátek 20. ledna v budově základní školy od 14 do 18 hodin a ve středu 8. února od 16 do 18 hodin. D O Pozvánka na zápis do 1. třídy O L E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA S sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2012/13 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusejí. Prosíme ale rodiče těchto dětí, aby nám oznámili co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v tomto termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy Odolena Voda. 10 Odolen 1/2012

11 školství Fota: Pavel Novotný Slavnostní vyhlášení výsledků recitační soutěže O Hálkovo pírko 2011, rodný domek V. Hálka, Proměna třídy školní družiny Konec roku či začátek toho nového bývá podnětem k ohlédnutí. Ve škole se hodně změnilo, přibyli žáci i učitelé, nakoupily se nové pomůcky, vybavení a nábytek, uskutečnilo se mnoho akcí, z nichž přátelského ducha spolupráce školy s rodinou nejvíce utužily dílničky. Vývoj pokroku školy, vedle spolupráce zastupitelů, technických služeb a dalších pomocníků, urychlují drobné a větší pomoci zvenku sponzorské dary. O jednom takovém bych se chtěla zmínit, abych poděkovala všem aktérům za jeho realizaci. V prosinci byly děti ve školní družině svědky proměny jedné třídy. Díky výtvarnici paní Lence Mikešové, která trpělivě postavičky ztvárnila, na stěny přibyly obrázky Křemílka, Vochomůrky, Makové panenky i Rákosníčka. Tento počátek velké proměny třídy pokračoval instalováním stěny plné poliček a zásuvek pro uložení hraček. Její barevné provedení rozjasnilo prostředí, kde děti (převážně prvňáčci) tráví čas před a po vyučování. Návrh na změny ve třídě a jejich realizaci uskutečnily paní vychovatelky Jana Řezáčová a Hana Smolíková, když impulsem se stalo jednání paní starostky Ing. Dity Výborové s Ing. Michalem Flídrem, zástupcem Aera Vodochody. Sponzorský dar našeho bezesporu největšího podniku v katastru umožnil zakoupení nábytku, za který chci touto cestou jménem svým, zaměstnanců školy i žáků poděkovat. Za vytvoření prostoru pro hraní děkuji firmě Reno, která darovala dětem z družiny koberec. Co dodat? Je fajn, že nový rok začíná v novém kabátě. Díky. Alena Sochůrková, ředitelka ZŠ Foto: Jitka Predigerová Odolen 1/

12 školství Příběhy bezpráví Naše škola se již tradičně připojila k programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Příběhy bezpráví jsou určeny žákům 9. ročníků, kteří vždy v listopadu zhlédnou jeden z filmů o moderních československých dějinách. Tentokrát to byla tématika o nesvobodě Za železnou oponou. Žáci si nejdříve měli možnost prožít DVD film Dráty, které zabíjely, vyprávějící o krutosti i absurditě přísně střežených hranic komunistického Československa. Příběhy žákům přibližovaly snahy obyvatel Československa překonat železnou oponu, pokusy o útěk na Západ a ukázky komunistických praktik, které se snažily jim v tomto zabránit. Jedním z těchto způsobů byly až do roku 1965 dráty smrti neboli elektrické zátarasy na západních hranicích. Žáci si metodou myšlenkové mapy dělali ve skupinách poznámky ze sledovaného příběhu a poté si připravovali otázky pro pozvaného pamětníka a váženého hosta pana Františka Vejvodu. Následovala beseda, ve které měli možnost položit své zvídavé otázky, například: Existují ještě nějaké takovéto dráty jinde? Proč se ti lidé nebránili? Proč se o tento případ někdo nezajímal dál a neobvinil více lidí, kteří v tom měli prsty? Není až tak snadné na takovéto otázky odpovídat. Náš milý host se ale snažil dobu ne až tak nedávnou co nejobjektivněji a nejpřístupněji vysvětlit dnešním mladým lidem, kteří mají to štěstí žít již v demokratickém zřízení. O tom, že se mu to zdařilo, svědčí zpětná reflexe: Bylo to moc zajímavé a přineslo nám to nové poznatky a pán byl velmi sympatický. Uměl dobře vyprávět a vyprávění bylo obsáhlé. Myslíme si, že to není lidské zacházení. Ti, co se na tom podíleli, by měli být potrestáni za to, že způsobili utrpení. Myslíme si, že k zastavení člověka, který utíká přes hranice, není potřeba tolik extrému jako např V a miny. Tento film na nás působil depresivně až děsivě a dokážeme si představit, jak to v té době bylo asi kruté. Mělo by to vidět více mladých lidí. Bylo to dobře udělané, ale ty lidi si to nezaslouží. Příběh se nám moc líbil. Určitě bychom chtěli vidět i další. Dobré bylo, že jsme si mohli poslechnout pamětníka, jeho vyprávění, názory. Příběh byl hezký a udělal na nás dobrý dojem. Přišlo nám to drsné a smutné. V té době bychom žít ani jedna nechtěly. A to se stalo a je smyslem tohoto projektu. Ukázat mladým lidem rozdíly na osudech, na životních příbězích, naučit se je intenzivně vnímat a vážit si stávajících hodnot a svobod. I letošní ročník Příběhů bezpráví splnil naše očekávání. Jitka Predigerová, Jana Smetanová Foto: Jitka Predigerová Foto: Jitka Predigerová Knihovna nové knihy Pro děti Ivana Peroutková: Anička na horách Pro čtenářky od 7 let. Jacqueline Wilsonová: Všude dobře, doma nejlépe Nezkrotná a temperamentní hrdinka v novém příběhu, který vás dojme i pobaví. Adam Blade: Ferno Ohnivý drak Velká dobrodružství s tajemnými netvory. Barry Hutchison: Imaginární nepřátelé. Pan Mumla Dobrodružný příběh. Beletrie Klára Janečková: Temnota Román ze současnosti. Martina Formanová: Nevěra po americku Dva manželské páry a komunikace přes internet v současném New Yorku. Jean Plaidy: Kastilie pro Isabelu Historický román ze španělských dějin 15. století. Umberto Eco: Pražský hřbitov Fascinující obraz života druhé poloviny 19. století. Barbara Woodová: Zlatá země Historický román. Jack Whyte: Zpívající meč Historický román. Katherine Webbová: Stíny v srdci Vzpomínky, láska, vášeň, závist, vina i odpuštění se prolínají současností i tajemnou minulostí. Wilbur Smith: Šelma Dobrodružný román. Odborná literatura Michal Bauer: Děti z Lugasy Ugandský život očima mladých českých učitelů. Ulrich Schliewen: Naše akvarijní ryby Rádce pro celou rodinu. Brigitte Hamannová: Rudolf Habsburský. Princ rebel Přepracovaná verze založená na aktuálních výsledcích historického bádání, doplněná o bohatý obrazový materiál. Chloé Doutre-Rousselová: Čokoláda pro znalce Fakta, mýty i řada receptů ze světa čokolády. Martin Mykiska: Jižní Amerikou přes stolové hory do Bolívie Cestopis. Olga Strusková: Metoda Ludmily Mojžíšové Cesta k přirozenému otěhotnění. Naďa Střelbová 12 Odolen 1/2012

13 Děsuplný les aneb Nejezte moc bonbonů Ukázka ze slohové práce školství / organizace a spolky Šla jsem lesem domů, když jsem zaslechla divný zvuk. Nebyla to sova, pes nebo volání o pomoc? Strašně jsem se vyděsila a začala utíkat lesem. Najednou se zatřásl keř a z něj vyskočil obří bonbon. Měl nohy, ruce a dokonce i obličej. Jakmile mě uviděl, začal ječet. V tu chvíli mi bylo jasné, co to bylo za hrozný zvuk. To křičel ten bonbon. Začal utíkat. Běžela jsem za ním, protože jsem se ho chtěla zeptat, proč se mě tak bojí. Spěchala jsem za ním a cestou jsem málem vrazila do vlkodlaka. V tu chvíli mě nenapadlo nic lepšího, než na něj vypláznout jazyk. Strašně se rozzuřil, popadl mě a vyhodil do vzduchu. Když jsem pořád nepadala, odešel a něco si mumlal. Já jsem ale měla jiné problémy. Hodil mě totiž přímo do obří pavučiny a ke mně lezl obří hnusný pavouk. Rychle jsem mu začala vyprávět vtip. Pavouk se tak smál, až se ta pavučina utrhla. Já rychle běžela za bonbonem, protože za sebou nechával dost viditelné stopy. Když jsem ho dohonila a zeptala se ho, proč se mě tak bojí, řekl mi, že nechtěl, abych mu snědla jeho malá bonbončata. Z těch malých bonbonů budou taky obří bonbony, jako je on. V tu chvíli mi zazvonil budík a já běžela do kuchyně a vše vyprávěla mamce. Říkala, že se mi to zdálo, protože jsem před spaním snědla mísu bonbonů. Od té doby nejím bonbony a nechodím do lesa. Doporučení na konec: nikdy nejezte bonbony před spaním, sny po nich nejsou zrovna nejsladší. Michaela Halvová, 5. A Foto: Monika Vodičková Světlo pro AIDS Světový den boje proti AIDS, který připadá na 2. prosince, tradičně provází charitativní sbírka Světlo pro AIDS. Již potřetí se do této akce aktivně zapojili žáci a žákyně z naší základní školy. V ulicích Odoleny Vody vybrali Kč, které přispějí k podpoře činnosti Domu světla, pražského azylového domu pro HIV pozitivní. Za spolupráci při realizaci sbírky si zaslouží poděkování: David Valda, Žaneta Novotná, Milan Rost, Michaela Pretlová, Štěpánka Barcalová a Tereza Rudlová. Monika Vodičková Výtvarný kroužek Na zdejší základní škole pracuje již několik let výtvarný kroužek pod mým vedením. V letošním školním roce jej navštěvuje 64 žáků od 1. do 5. ročníku, 1x za 14 dní na dvě hodiny. Společně tvoříme z papíru, keramiky, látek, dřeva, přírodnin, slaného těsta a dalších materiálů. Pro velký zájem jsou otevřeny tři skupiny v úterý, středu a čtvrtek. Kroužek patří mezi oblíbené odpolední činnosti našich žáků. Výsledky jejich práce můžete posoudit sami na následující fotografii. Martina Nováková Žáci ZŠ začátkem prosince navštívili Krajský úřad Středočeského kraje, kde převzali ocenění za zisk republikového mistrovského titulu ve volejbale základních škol. Foto: Archiv ZŠ Rybáři z Čenkova: Historie sportovního rybolovu Lov ryb byl jednou ze základních činností pravěkého člověka při opatřování potravy. Celé věky byl lov chápán jako způsob obživy. V průběhu vývoje lidské společnosti se lovecká vášeň změnila v uspokojení z lovu a kořist byla jejím vrcholem. Již na hostinách ve starém Římě se objevil kapr divoký, který byl loven i na břehu řeky Moravy. Lov ryb v té době probíhal pouze sítěmi nebo oštěpem. První nesmělé náznaky proměn lovu ryb na udici se v Evropě objevily až koncem středověku. Koncem 16. století se lov na udici stal sportem širokých kruhů anglické šlechty. Na přelomu 16. a 17. století se poprvé objevil požadavek na zákonnou úpravu doby hájení ryb a zákaz jejich lovu sítěmi v době tření. Začínaly vznikat četné dílny, kde se vyrábělo rybářské náčiní, rybáři se začali organizovat do sportovních klubů. Významnou změnou, která přispěla k rozvoji rybářství v českých zemích, bylo zrušení poddanství. Rybáři živící se lovem ryb získali postavení živnostníků. Koncem 19. století se u nás začínají organizovat první skupiny osob zabývající se rybolovem jako sportovní činností. V roce 1908 byl založen Zemský rybářský svaz se sídlem v Praze. O čtyři roky později se název upravil na Sdružení rybářských klubů a spolků hospodářských a sportovních pro Čechy. Na popud ministerstva zemědělství byla svazem zahájena příprava budování celorepublikové rybářské organizace, jež byla nazvána Unie rybářských spolků a družstev v ČSR (1923). V roce 1957 byl založen Československý svaz rybářů a roku 1990 se rozdělil na Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz. Za místní organizaci Českého rybářského svazu Renata Malá Odolen 1/

14 organizace a spolky Jde o naši nejznámější a nejvyhledávanější rybu. Tělo je robustně stavěné, celé nebo jen zčásti pokryté šupinami. Hlava je poměrně krátká, tupá a ústa jsou směrována dolů. Na horním rtu jsou 4 vousky. Ploutve má kapr obecný mohutné, tvrdé paprsky jsou silné. Hřbetní ploutev je velmi široká. Hřbet je tmavě zelený, šedý nebo šedomodrý, boky jsou žlutozelené až zlatisté, břicho je žlutobílé. Ploutve jsou většinou šedomodré, řitní a ocasní však načervenalé, barva očí je zlatavá. Kapra rozlišujeme podle typu šupin kapr šupinatý (šupiny po celém těle), kapr lysec (pouze rohovité destičky), kapr hladký (jedna řada velkých šupin na každé straně hřbetu) a kapr řádkový (jedna řada šupin podél bočních čar). Maso obsahuje vitamíny A, D a B12 a minerální látky. Kapr vyhledává hlubší a klidnější vody s mírně bahnitým dnem, vyžaduje teplou vodu. Vhodná doba pro lov je od května, kdy voda dosáhne alespoň 10 C až Ryby našich vod Kapr obecný do října. A to v době těsně před východem slunce a po jeho západu. Nejvhodnější nástrahy jsou žížaly, vařené brambory, kousky pečiva, kukuřice, vařený hrách Při rozmnožování má rád teplou vodu, minimálně 18 C. Je velmi náladový v přijímání potravy, je opatrný a nedůvěřivý. Kapří sousta na špízu: Asi 400 g kapřího masa bez kůže a kostí, 1 lžíce másla, 1 lžíce oleje, 12 sterilovaných žampionů, 8 sterilovaných cibulek, 150 g libové anglické slaniny, sůl, mletá směs koření na ryby, hladká mouka. Kapří maso nakrájíme na kousků. Poté je střídavě napichujeme na špíz se žampiony, cibulkami a slaninou. Naplněné špízy (jehly) osolíme, okořeníme, pokapeme olejem a necháme 2 3 hodiny odležet. Pak je lehce obalíme v mouce a na směsi oleje a másla na pánvi po všech stranách opečeme. Zapíjíme kvalitním bílým či růžovým vínem, a protože jsme v Čechách, tak i pivem. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na ové adrese rybari- seznam. cz, rádi vám odpovíme. Za místní organizaci Českého rybářského svazu Renata Malá Vodolský revír v lednu Vážení čtenáři, i naše Honební společenstvo Odolena Voda vstupuje do nového celobarevného Odolenu se svou troškou do mlýna. V minulých číslech jsme se vám snažili alespoň trochu přiblížit naši činnost formou drobného seriálu. V tom budeme pokračovat i v roce 2012, do kterého vám přejeme hodně úspěchů! V lednu je v přírodě u moci zima a ještě dost dlouho bude. Sníh zvěři ztěžuje přístup k potravě, ale také jí znesnadňuje pohyb. Poslední dva roky byly na sněhovou nadílku bohaté, uvidíme, s čím přijde paní zima letos. Hlavním úkolem myslivce v tomto období je péče o zvěř a zajištění klidu v honitbě. Spárkatá zvěř, což je v našich podmínkách hlavně zvěř srnčí, musí mít v době, kdy je na polích sněhová vrstva, dostatek kvalitního sena. Je také třeba odstraňovat z okolí krmelců seno zavlhlé, plesnivé nebo dokonce promočené. Musíme také dbát na dostatek soli v místech, kde si na ni už zvěř zvykla. Přísun jadrného krmiva se v lednu pomalu omezuje, energeticky bohaté krmivo by v tomto období mohlo ve větším množství způsobit zažívací potíže. Srnčí zvěř má už ale mít dostatek tukových zásob z intenzivního zakrmování, které probíhalo od října loňského roku. Nedostatek dobrot můžeme také zpestřit přidáním trochy jablek nebo třeba mrkve do krmelce, vždy ale pouze v takovém množství, aby je zvěř stihla zkonzumovat, než se zkazí. Zajícům se při větší sněhové nadílce přivazují otýpky sena ke stromům v místech, kde se v tomto období ušáci vyskytují. Řežeme pro ně také větve na okus, největší popularitu sklí- zí ovocné dřeviny či měkké listnáče. Na těch si ráda pochutná i srnčí zvěř. Bažanti se v zásypech setkají s obvyklou nabídkou obilnin smíchaných s plevami, kterou jim myslivec občas zpestří třeba kukuřicí nebo jablkem. Klid v revíru je v tomto období zásadní pro přežití celého zimního období. Úprk srny v hlubokém sněhu je pro ni velmi energeticky náročným počinem. Její zásoby nejsou neomezené a spotřebovávají se hlavně termoregulací. Proto několik zbytečných útěků před nezodpovědně vypuštěným psem nebo běžkařem v místech, kde je zvěř zvyklá na klid, může stát a často stojí tuto zvěř život. Tomu se přizpůsobil i lovecký kalendář. Lovecká sezóna u nás skončila v prosinci. V zalesněných oblastech se ještě do půlky ledna může lovit jelen evropský, to ale není náš případ. Výjimku tvoří lov lišky. Té začíná doba kaňkování a tak se trpělivému lovci může podařit ulovit lišku na čekané poblíž její nory. Kaňkováním lišek se mysliveckou mluvou označuje doba jejich páření. O jednu lišku se uchází několik samců a toto soupeření bývá doprovázeno i zápasy. Páření probíhá většinou uvnitř nory, málokdy na otevřené ploše nebo v polích. Snadno viditelným projevem tohoto období jsou kapičky specificky páchnoucího sekretu, který liška vypouští ze svého pohlavního orgánu přezky. Ty jsou na sněhu dobře vidět jako jakési kaňky ve stopě lišky. Stavy lišek jsou u nás nadále vysoké a jejich podíl na snižování stavů drobné zvěře neoddiskutovatelný. Její lov závisí hodně na zkušenostech myslivce, pověstná mazanost lišek společně s jejich vakcinací proti vzteklině v minulých letech hraje však ve prospěch těchto šelem. Současným hlavním zdravotním problémem populací lišek je prašivina. Pro ni je charakteristická ztráta srsti a celková slabost jedince, vedoucí až ke smrti. Je to nakažlivé parazitární onemocnění, které se může přenést na psa i na kočku. A co nás čeká v únoru? Sčítání zvěře! O něm tedy v příštím čísle. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník 14 Odolen 1/2012

15 Divadelní představení Hračkožrout a vánoční hrátky Vadventním čase jsme uvítali na Odolce (Vá) nočního skřítka Hračkožrouta. Děti si tak připomněly, co se může stát, pokud si nebudou všechny hračky uklízet. V noci, když už děti pokojně spí, se objeví velký skřítek Hračkožrout a všechny neuklizené hračky sežere. V našem vyprávění naštěstí odvážná maminka Hračkožrouta přemohla a donutila ho vrátit všechny hračky zpátky spící Jiřince. A protože malí diváci byli stateční a hodní a mamince Jiřinky pomohli s přemožením skřítka, tak na konci tři děti získaly malý předvánoční dárek. Děti, které se svými rodiči vydržely i po představení, s námi společně nazdobily stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Každý se na něj může přijít podívat do DC Sluníčko, je opravdu nádherný, protože žádné kupované ozdobičky nemohou konkurovat těm, co vytvořila malá dětská ručka za přispění maminky či tatínka. Pomocníčci si na konci odnesli malý dárek píšťalku ve tvaru zvířátka. Věřím, že ještě dlouho budou vzpomínat na pěkné zážitky. Akce se konala za přispění Města Odolena Voda. Za DC Sluníčko Eva Linhartová, místopředsedkyně Novoroční přání DC Sluníčko přeje všem malým dětem a jejich rodinám do nového roku jen to nejlepší. A pamatujte, žádný drahý dárek nenahradí láskyplné rodičovské objetí a společné zážitky! Na dárky děti zapomenou, ale vzpomínky na vás jim zůstanou navždy. Za DC Sluníčko Eva Linhartová, místopředsedkyně Divadelní představení O třech kůzlátkách Klasická a všem známá pohádka o třech malých kůzlátkách rozzářila dětská očka v pošmourném listopadovém večeru. Snad i pro ten nečas byla tak hojná účast diváků. Do velkého sálu Klubu Aero se jich vměstnalo přes sedmdesát. Poutavý děj malé děti tak zaujal, že jsme se v jednu chvíli obávali vtrhnutí dětí na pódium. Naštěstí se ale objevil vlk, děti se zalekly a ustoupily zpět na svá místa. Po skončení pohádky si každý mohl pohladit malého odvážného kozlíka. Akce se konala za podpory Města Odolena Voda. DC Sluníčko se těší na další setkání nejen s malými diváky. Za DC Sluníčko Eva Linhartová, místopředsedkyně Foto: Archiv DC Sluníčko organizace a spolky Děti navštívil Mikuláš S malým předstihem navštívil Sluníčkové děti Mikuláš s andělem a čertem v Klubu Aero. Jak je již obvyklé, největší respekt budil mohutný čert, který postrašil peklem a snad alespoň na chvíli napravil neposlušné dětičky. I přestože se některé moc moc bály, tak si čert nakonec nikoho do pekla neodnesl to asi na velké přímluvy milého a krásného anděla. A nechyběl samozřejmě Mikuláš, který nakonec všem dětem nadělil dáreček s ovocem, sladkostmi a i malá hračka se našla. Při dlouhém čekání se děti mohly zabavit chytáním rybiček, andílků, čertů a Mikulášů, hodem na cíl, slalomem, prolézáním tunelu a hmatovou zkouškou. I přestože se sešlo přes osmdesát malých hříšníčků, Mikuláš vyslechl všechny a i dárky vystačily pro každého. Velký dík patří nejenom Svaté trojici, ale i všem rodičům, kteří trpělivě vychovávají svá dítka tak, že si čert žádné neodnesl. Akce se konala za velké podpory Kulturní komise města Odolena Voda. Za DC Sluníčko Eva Linhartová, místopředsedkyně Foto: Archiv DC Sluníčko Foto: Archiv DC Sluníčko Odolen 1/

16 kultura a volný čas Otevření nového klubu Beruška v Odoleně Vodě KLUB BERUŠKA Maminky z Odolky a okolí mají další možnost kulturního využití volného času. V pondělí 28. listopadu proběhlo slavnostní otevření nového klubu Beruška v Odoleně Vodě, které bylo zároveň Dnem otevřených dveří. Nově otevřený klub pro děti a rodiče nabízí zájmové kroužky, jazykové a vzdělávací kurzy v příjemném prostředí s hracím koutem pro děti a posezením pro jejich rodiče. Klub Beruška připravil pro zájemce ukázkové hodiny tvoření pro děti i dospělé, výtvarné výchovy, jógy pro děti i rodiče, hudebního kurzu, kurzu práce na počítači nebo modeláže a prodlužování nehtů. Děti mohly navštívit hernu se spoustou hraček, kde se jim věnovala kvalifikovaná lektorka, která se bude o děti starat v pondělní školičce. Druhou adventní neděli klub Beruška za podpory Města Odolena Voda uspořádal pro děti předvánoční tvořivé dopoledne. Tato akce se konala současně s Vodolskými vánočními trhy na Horním náměstí. Připravený program obsahoval tvořivý koutek, kde si děti vyrábě- ly a zdobily předměty s vánoční tématikou s lektorkou Luckou, probíhaly dětské tanečky a zpívánky vánočních melodií pod vedením naší cvičitelky Pavlíny. Zároveň byla otevřena herna klubu Beruška, v hlavním sále Klubu Foto: Petra Okrouhlíková Aero byly promítány dětské pohádky a konalo se zde divadelní představení pro děti. Za klub Beruška Dagmar Berková, Vernisáž výstavy fotografií Dolomity, Minigalerie, Foto: Pavel Novotný a Jiří Pecháček 16 Odolen 1/2012

17 Kino Vltava Program na leden Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: st POUPATA (ČR) 90 Kč čt SHERLOCK HOLMES: Hra stínů (USA) 90 Kč kultura a volný čas Sherlock Holmes: Hra stínů Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek profesor Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout pá SHERLOCK HOLMES: Hra stínů (USA) 90 Kč PŘEPADENÍ (FR) 80 Kč ČERNÁ HODINA 3D (USA) 140 Kč so ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ (FR) 100 Kč POUPATA (ČR) 90 Kč SHERLOCK HOLMES: Hra stínů (USA) 90 Kč ČERNÁ HODINA 3D (USA) 140 Kč ne PAT A MAT (ČR) 40 Kč ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ (FR) 100 Kč SHERLOCK HOLMES: Hra stínů (USA) 90 Kč st PŮLNOC V PAŘÍŽI (USA/Španělsko) 100 Kč čt MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (USA/VB/Něm.) 110 Kč LABYRINT (ČR) 80 Kč pá ROCK ŽIVOTA (ČR) 70 Kč MELODIE MÉHO SRDCE 70 Kč so EM A ON (ČR) 70 Kč (jen film) BAUMAXA hudební vystoupení 150 Kč (film + koncert) MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (USA/VB/Něm.) 110 Kč ne KOCOUR V BOTÁCH 3D (USA) 140 Kč LOVE (Slovensko) 110 Kč LABYRINT (ČR) 80 Kč st HANEBNÍ PANCHARTI (USA/Německo) 80 Kč čt LÁSKA JE LÁSKA (ČR) 100 Kč UNDERWORLD: Probuzení 3D (USA) 165 Kč pá DĚTI MOJE (USA) 90 Kč LÁSKA JE LÁSKA (ČR) 100 Kč UNDERWORLD: Probuzení 3D (USA) 165 Kč so HAPPY FEET 2 3D (USA) 130 Kč DĚTI MOJE (USA) 90 Kč LÁSKA JE LÁSKA (ČR) 100 Kč UNDERWORLD: Probuzení 3D (USA) 165 Kč ne ZIMNÍ POHÁDKA 60 Kč LÁSKA JE LÁSKA (ČR) 100 Kč UNDERWORLD: Probuzení 3D (USA) 165 Kč st KONEC ROBERTA MITCHUMA (Fr./Nor./Bel./ Pol.) 80 Kč čt KONTRABAND (USA/VB) 90 Kč pá KONTRABAND (USA/VB) 90 Kč UNDERWORLD: Probuzení 3D (USA) 165 Kč so HAPPY FEET 2 3D (USA) 130 Kč NEBEZPEČNÁ METODA (Kan./VB/Něm./Švýc.) 90 Kč ne HAPPY FEET 2 3D (USA) 130 Kč PERFECT SENSE (Něm./Bel/Švéd./Dán.) 80 Kč KONTRABAND (USA/VB) 90 Kč Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na leden nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel rezervace vstupenek: čt pá so 17. út ne út čt ne ne 16.15; 18.15; Tančírna Vstupné: 60,- Kč / 100, Kč za pár Lednový Underground 10. jubilejní ročník multižánrového hudebního festivalu Vstupné: info na plakátech Disko Párty V KD Vltava začínají diskotéky pro teenagery! Je ti mezi 10 a 13 lety, rád tancuješ, bavíš se a poznáváš nové lidi? Tak Disco Párty je přesně pro Tebe! Vstupné: 60, Kč Zimní pohádka Divadlo Mimotaurus Vstupné: 60, Kč Safari Karneval aneb Divočina volá! Vstupné: 60, Kč Manželské vraždění Divadlo Na Jezerce Vstupné: 390, Kč řada / 320, Kč od 10. řady a balkon Dílnička pro děti Rezervace na: nebo tel.: Vstupné: 80, Kč Taneční kurzy Vstupné pro veřejnost: 50, Kč Odolen 1/

18 kultura a volný čas Lednová pozvání kulturní komise Nový Zéland Povídání a obrázky Vladimíra Čížka. Čtvrtek 19. ledna, 19 hodin / Klub Aero, Odolena Voda. KLUB BERUŠKA Klub Beruška, Revoluční 305, Odolena Voda, hledá šikovné dívky ve věku od 10 do 15 let do týmu ROZTLESKÁVAČEK CHEERLEADERS Trénink: od ledna každý čtvrtek od 18 do 19 hod. Cena: 320 Kč / měsíc Informace: tel Pozvání do divadla Michael Frayn, Petr Zelenka Herci. Sobota 28. ledna, hodin / divadlo Palace Theatre, Praha. Komedie pro sedm lidí v podání dvou nešťastných herců. Za režijního vedení Petra Zelenky a v nastudování Studia Dva uvidíte Zuzanu Bydžovskou a Bohumila Klepla. Karty předplatitelské skupiny C do 3. a 4. řady v přízemí divadla Palace Theatre si můžete od 2. ledna zajistit v cukrárně U Hrdinů na Horním náměstí. Doprava autobusem zajištěna v ceně 50 Kč, důchodci nad 60 let mají dopravu zdarma. Tleskejtekruciš zve na premiéru Divadlo Tleskejtekruciš zve všechny malé i velké Vodoláky na premiéru pohádky O Honzovi a víle Verunce. Představení se koná 4. února ve 14 hodin ve velkém sále Klubu Aero. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč. 18 Odolen 1/2012

19 Trocha schodů nikoho nezabije (snad) Divný název, viďte? Hned objasním. Myslím, že leden je měsíc, který nepřeje delším vycházkám a tak jsem přišel na nápad, že nebude špatné projít se po Praze a podívat se na ni trochu z výšky. Praha je prý, dle obecné povědomosti, stověžatá, ale ve skutečnosti je věží či věžiček mnohem více. Kolik vlastně? Jako první použil pojmenování stověžatá spisovatel Josef Hormayer počátkem 19. století. Český matematik, filosof a kněz německé národnosti Bernardo Bolzano, který pražské věže spočítal jako první, napočítal 103. Do součtu však nezahrnul ani věže vodáren a soukromých domů. V první třetině 20. století jich prý systematičtí zvědavci napočítali 400 a v současné době Pražská informační služba odhaduje jejich počet asi na 500. Celkový odhad pražských věží je přibližně tisíc, ale bez věžiček, které jsou součástí měšťanských domů. Mimochodem, z počtu jedno sto jich je: 66 kostelních, 9 vodárenských, ty Bolzano nepočítal, 7 je jich na Pražském hradě, 3 jsou radniční a po dvou jsou věže obranné a telekomunikační. Sedmičku hradních věží tvoří Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Bílá věž, Daliborka, Černá věž, Kaple sv. Kříže, katedrála sv. Víta a Prašná věž neboli Mihulka. Radniční jsou Novoměstská radnice, Staroměstská radnice a Židovská radnice. K nejzajímavějším, alespoň z mého pohledu, patří Astronomická věž v Klementinu a potom Staroměstská mostecká věž. Nahlédneme trošku do jejich historie. Astronomická věž je dominantou Klementina, to je nesporné. Byla dobudována, po mnoha prodleních, v roce 1777 uprostřed jezuitského komplexu. Mimochodem, tento řád byl čtyři roky předtím zrušen bulou Klementa XIV. O dobudování věže a o její vybavení přístroji se nejvíce zasloužil matematik, fyzik a astronom Josef Stepling ( ). Jeho zásluhou je od roku 1775 zavedeno zdejší pravidelné meteorologické pozorování. Ostatně ne nadarmo stojí na nádvoří Klementina jeho pomník. Věž měla velmi významný vliv i na stravovací návyky mnoha Pražanů, protože na signál z jejího ochozu se z Mariánských hradeb střílelo poledne, což je, jak známo, čas k obědu. Určení poledne se dělo pomocí štěrbinových hodin, kdy ve zdi věže je ponechán úzký obdélníkový otvor, kterým proniklo sluneční světlo na vyznačený pražský poledník přesně v pražské poledne. Ve věži jsou k vidění mj. i meteorologické přístroje mnoha generací, přesné mechanické hodiny a další zajímavosti. Samotná věž je vysoká 52 m a až na vrchol vede 172 docela strmých schodů. Na střeše je ukončena bání a na ní stojí olověný Atlant držící zeměkouli od Matyáše Bernarda Brauna. Je otevřena v lednu až březnu denně od 10 do 16 hodin a vstupné (190 Kč) platí i pro prohlídky Barokního sálu, Zrcadlové kaple a Meridianového sálu. kultura a volný čas Další z velmi významných pražských věží je co by kamenem dohodil. Myslím tím Staroměstskou mosteckou věž. Všichni ji známe, víme kde je a jak byla významná v roce 1648, když Prahu oblehli Švédi. Protože bych vám chtěl přiblížit některé drobnosti, které nejsou až tak známé, nebudu používat jen svoji hlavu a jestli dovolíte, začlením do textu i znalosti jiných, které jsou dostupné na webech. Věž byla zbudována hutí Petra Parléře, podle jeho návrhu, ve druhé polovině 14. století. A že to byla důležitá stavba, napovídá i to, že na její stavbu dohlížel jeho zeť, stavitel a také sochař Michael Savoyen. Dokončení bylo v rukou kameníka Petra, který převzal dílnu i dům roku Mimo hlavní projektanty a sochaře se na stavbě vystřídalo okolo stovky dalších pracovníků. Po bitvě na Bílé Hoře byly na její straně u mostu pověšeny hlavy 12 vůdců stavovského povstání, popravených na Staroměstském náměstí. Byly po deseti letech tajně sejmuty a pohřbeny neznámo kde. Nejvíce byla věž poškozena při zmíněném obléhání Švédy. Její oprava probíhala v letech a na místo poničených soch Madony, císaře a krále Karla IV. a jeho manželky Elišky Pomořanské byla na tuto stranu umístěna deska s latinským popisem hrdinného boje Pražanů se Švédy. Věž má bohatou sochařskou výzdobu a je nabita symbolikou. S použitím internetových zdrojů Ivan Pekárek Stolní tenis opět v kraji Vážení příznivci stolního tenisu, rádi bychom vás informovali o výsledcích hráčů oddílu stolního tenisu TJ Aero Odolena Voda v podzimní části mistrovských soutěží. Náš oddíl přihlásil do soutěží celkem čtyři mužstva, která jsou označena A, B, C a D. Mužstva B, C a D hrají okresní soutěže 1., 2. a 3. tří- Foto: Archiv oddílu dy. Družstvo B se po podzimní části pohybuje uprostřed tabulky s vyrovnaným skóre 4:4 (vítězství / porážky). Ve 2. třídě náš oddíl zastupuje mužstvo C. Ve velmi nabité konkurenci se dělí o 1. a 2. místo s celkem Líbeznic. Ve 3. třídě působí mužstvo D, které po podzimní části figuruje na 1. místě. Naše elitní mužstvo A je po loňském vítězství 1. okresní třídy nováčkem v krajské soutěži. Vede si zde nad očekávání dobře a nyní je na krásném 2. místě o pouhý bod za TTC Kladno. První polovinu sezóny můžeme tedy hodnotit jako velmi úspěšnou. Příčiny spatřujeme v pravidelných trénincích, které probíhají 3x týdně, dále v systematické práci s mládeží a v neposlední řadě v dobrovolných nepravidelných víkendových trénincích. V této souvislosti nelze nezmínit úspěchy našich žáků v okresních přeborech a turnajích. Namátkou jmenujme vítězství P. Procházky ml. na turnaji v Říčanech, dále pak 1. místo naší čtyřhry starších žáků na přeborech v Brandýse n. L., 3. místo J. Řezáče v kategorii mladšího žactva a 3. místo P. Procházky ml. v kategorii starších žáků tamtéž. Věříme, že forma našich hráčů vydrží i v jarních kláních a že oddíl stolního tenisu přispěje k šíření dobrého jména města Odolena Voda jak na okresní, tak i krajské úrovni. Vedení oddílu stolního tenisu Odolen 1/

20 sport Fotbal Vážení čtenáři Odolenu a příznivci fotbalu, dovolte, abych vám všem na začátku roku 2012 jménem výboru oddílu a všech jeho hráčů, trenérů a vedoucích popřál mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenost a všem sportovcům mnoho sportovních úspěchů. Minikopaná Minikopaná po skončení okresní mistrovské soutěže absolvovala turnaj v Kralupech n. Vlt., kterého se zúčastnilo 8 mužstev hráčů narozených v r a mladších. Svou čtyřčlennou skupinu vyhrála minikopaná suverénně s 9-ti body a skóre 14:1. Ve finálové skupině nejprve remizovala s Meteorem Praha a o první místo v celém turnaji se ve finále utkala s domácími. Po další remíze 1:1 skončil tým na druhém místě se shodným počtem Tenisový oddíl má za sebou historii dlouhou 57 let, během kterých dosáhl významných sportovních úspěchů na krajské úrovni, a to jak v kategorii dospělých, tak v kategorii žáků a dorostu. Od druhé poloviny 90. let minulého století se oddíl potýká s nedostatkem materiální a finanční podpory, kterou do té doby poskytoval bývalý národní podnik Aero Vodochody. To se ve svém důsledku projevilo na chátrání tenisového areálu u Velkého háje a odchodu mladších nadějných hráčů do jiných oddílů, které nabízejí lepší podmínky. V současnosti tenisový oddíl tvoří jen rekreační hráči, kteří využívají 3 antukové dvorce. Zájemci, kteří nejsou členy oddílu, si mohou domluvit možnost pronájmu kurtu telefonicky u hospodáře oddílu p. J. Kaprála tel V tenisovém areálu je také bodů jako první Kralupy, pouze o jednu vstřelenou branku méně. Ke druhému místu v celém turnaji získala minikopaná trofej pro nejlepšího brankáře Štěpán Kos a nejlepšího hráče turnaje Patrik Marek. V závěru roku 2011 minikopaná trénovala ve sportovní hale, kde bude pokračovat i v lednu a to v pondělí hod. a ve středu hod. Přípravka Přípravka svou okresní soutěž zakončila na domácím hřišti, kde vysoko porazila Sokol Předboj 9:1 (branky: Pelíšek 4, Kos 3, Machová a Rudolský). Tabulka podzimní části ročníku vypadá takto: 1. Brandýs A :12 30 b. 10. Odolena Voda :54 11 b. 13. Předboj :137 0 b. O branky se na podzim rozdělili: Kos 14, Rudolský a Pelíšek 4, Šolta 3, Vodička 2, Machová a Janča 1. Tréninky se konaly ve sportovní hale, kde budou pokračovat i v lednu a to v pondělí v hod. a v úterý hod. Tenisový oddíl TJ Aero Odolena Voda k dispozici pro začátečníky cvičná stěna a malé cvičné antukové hřiště. Jako zázemí hráčům slouží objekt šaten a do června 2011 to byla i klubovna, která ale vyhořela následkem úmyslně založeného požáru. Další informace viz také webové stránky tenisového oddílu: Obnova objektu klubovny stejně tak jako další fungování areálu a tenisového oddílu v nové sezóně od jsou přímo závislé na vyřešení otázky pronájmu pozemků města, na kterých se areál nachází, protože rada města rozhodla neuzavřít novou smlouvu o jejich pronájmu s TJ Aero, pod kterou tenisový oddíl spadá. Proto v tuto chvíli není jasné, zda a za jakých podmínek bude možné v nové sezóně hrát tenis v areálu u Velkého háje. Jiří Štěpánský Mladší žáci Mladší žáci po skončení své okresní mistrovské soutěže v podzimní části ročníku trénovali ve sportovní hale vždy v pátek od 16 do hod. a budou takto pokračovat i v lednu. Starší žáci Starší žáci v krajské soutěži I. A třídy po podzimní části vedou svou skupinu. Je to zatím největší úspěch oddílu v posledních ročnících soutěže a v neposlední řadě i výsledek dobré práce trenérů. Zde je tabulka I. A třídy: 1. Odolena Voda :4 33 b. 2. Sokol Libiš :13 22 b. 12. Mníšek :29 6 b. Do hoši trénovali 2x týdně (středa kondiční trénink venku a v pátek hala). Přípravu na jarní část mistrovské soutěže zahájí Trénovat se bude 3x týdně (2x venku a 1x v hale). Starší žáci se od zúčastní zimní ligy pořádané FK Mělník, kde odehrají několik utkání na umělé travnaté ploše. Dorost Dorost, který rovněž dosáhl skvělého úspěchu ve své skupině okresního přeboru 1. místo a dobře rozehraná partie pro jaro 2012, rok 2011 dokončil tréninky ve sportovní hale. Přípravu na jarní část své mistrovské soutěže zahájí v polovině ledna. A mužstvo A mužstvo dokončilo mistrovskou soutěž III. třídy vysokým vítězstvím na domácím hřišti nad posledním celkem soutěže Jiskrou Kojetice 7:0 (střelci branek nebyli nahlášeni). Podzimní tabulka vypadá takto: 1. Zápy B :18 34 b. 5. Odolena Voda :23 20 b. 14. Kojetice :53 3 b. O branky, bez posledního utkání, se rozdělili: Harmáček 6, Helík, Horák a Farkaš 5, Mach ml. 3, Petrla, Prediger a Mužíček. Vladimír Kulíšek Foto: Archiv oddílu 20 Odolen 1/2012

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 7-8 2014 Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a 7. 6. Fotografie z

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI Libuš a Písnice NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 10 2014 PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ PODZIMNÍ NABÍDKA PRO SENIORY NA ČEM (SE) SMAŽÍ INDONÉSIE 1 2 3

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více