Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Brno 2007 Hana Fuksová Petra Kristová

2 Osnova: Teoretická část 1. Úvod Kofein Výskyt a použití Účinky kofeinu v lidském těle Žádoucí účinky Nežádoucí účinky Smrtelná dávka Chromatografické metody kapalinová chromatografie Historie chromatografie Teorie chromatografie Termodynamické aspekty separace Základní veličiny Retenční veličiny Redukované retenční veličiny Retenční faktor (kapacitní poměr) Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení Tvary píků Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance LiquidChromatography) Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi (RP- HPLC, Reversed- Phase - High Performance Liquid Chromatography)....9 Experimentální část 4. Výsledky Přístrojové vybavení Chemikálie Podmínky měření Optimalizace systému Ukázka výpočtu Kalibrační závislost Výpočet LOD a LOQ Závěr Literatura

3 1. Úvod Samostatný projekt byl zaměřený na seznámení se s metodou HPLC a ověření si pravidel uplatňujících se v této separační metodě. Použitým analytem byl standard methylxantin, kofein. 2. Kofein [1] Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník) je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu. Kofein je pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě, který se užíváním ve větším množství stává drogou. Obr 1: Vzorec kofeinu [1] Tab 1: Vlastnosti kofeinu [1] Chemický název 1,3,7-trimethylxanthine Sumární vzorec C 8 H 10 N 4 O 2 Molární hmotnost g/mol Teplota tání ,50 C Teplota varu 178 C (sublimuje) Kyselost 10,4 Hustota 1,2O g/cm Výskyt a použití [1] Čistý kofein je bílý hebký prášek nebo lesklé jehličky, hořké chuti. Purinový derivát kofein se vyskytuje v listech, semenech a plodech alespoň 63 rostlin. Nejznámější jsou kávová zrna (Coffea arabica), kakaové boby (Theobroma cocao), cola, 3

4 ořechy (Cola acuminata), čajové lístky (Camellia thea), lístky maté (Ilex paragueyensis) a guarana (Paullinia cupana). Čaj obsahuje ještě dva další alkaloidy theofylin a theobromin. Kofein se přidává do nealkoholických nápojů jako Tonik, Coca-Cola, Kofola a další. Podle výskytu se označuje též jako tein či guaranin. 1 2% koncentrace kofeinu je pro plže smrtelným nervovým jedem. Lze jej tedy použít jako moluskocid na hubení škodlivých plžů. Kofein je mitotický jed (postihující buněčné jádro). 2.2 Účinky kofeinu v lidském těle [1] Kofein se do lidského těla dostává převážně orálně (čaj, káva, cola, v podobě léků proti únavě atd.) nebo intravenózně. Vstřebává se z žaludku a tenkého střeva z kávy se vstřebává po několika minutách po požití. U čaje je to až po 40 minutách, protože obsahuje jiné alkaloidy, které vstřebávání kofeinu oddalují. Proto je čaj zdravější. Kofein je v těle nejprve demethylován v dimetylxantin, pak v monometylxantin, ty se dále štěpí na močovinu a tak se vylučují. Opouští tělo asi 5 až 6 hodin po požití. Při pravidelné aplikaci kofeinu se stane tělo na kofein rezistentní a může na něm vzniknout závislost. Kofein nepomáhá rychleji vystřízlivět. Nemění osobnost a charakter člověka. Citlivost dětí na kofein se neliší od citlivosti dospělých. Kofein snižuje účinek některých léků proti epilepsii. Kofein prochází do mateřského mléka. V době kojení se doporučuje maximálně 300 mg kofeinu denně (2 3 šálky kávy). Kofein prochází i placentou Žádoucí účinky [1] Kofein příznivě stimuluje centrální nervový systém tím oddaluje únavu (zvláště duševní), zbystřuje myšlení, zlepšuje koncentraci, působí jistou euforii, zrychluje tep, uvolňuje hladké svalstvo, rozšiřuje tepny a stimuluje oběhový a respirační systém (srdce a dýchání). Proto pomáhá lidem postižených astmatem. Tím, že kofein stresuje tělo působením na jeho nervový systém, dochází k odbourávání tuků i v klidovém stavu. Zvyšuje obsah mastných kyselin v oběhovém systému, byl proto léta používán sportovci. Tyto účinky mohou trvat od několika hodin až do dvanácti hodin, ale již po čtyřech letech pravidelného užívání se tělo stane rezistentním Nežádoucí účinky [1] Negativní projevy jsou bolest žaludku (překyselení), proto se nedoporučuje lidem se sklonem k zrychlené srdeční činnosti, s pálením žáhy, žaludečními a dvanáctníkovými vředy. Dalšími negativními projevy může být infarkt a problémy s ledvinami, protože se 4

5 jedná o diuretikum. Navíc velké množství kofeinu může mít útlumový efekt. Ve velkých dávkách vede k pocitu podráždění, neklidu, nespavosti, ztrátě energie, popřípadě i křečím. Kofein zvyšuje odbourávání vápníku z těla, proto by každý, kdo pije alespoň dvě kávy denně, měl také vypít sklenici mléka nebo sníst jogurt pro doplnění vápníku. Vzrůstá riziko výskytu onemocnění srdce u osob, jejichž průměrná denní spotřeba přesahuje pět šálků kávy. V současné době neexistují důkazy o tom, že kofein způsobuje rakovinu, žaludeční vředy, vysoký krevní tlak nebo vážnou srdeční arytmii. 2.3 Smrtelná dávka [1] Smrtelná dávka je při orálním užití 150 mg.kg -1 pro 100 kg osobu to je 15 g kofeinu nebo 25 l kávy. Nitrožilně se jedná o množství 3,20 g. Doporučená denní dávka je 300 mg kofeinu ( tj. tři šálky kávy). 3. Chromatografické metody kapalinová chromatografie 3.1 Historie chromatografie [2] Za objevitele chromatografie je celosvětovou odbornou veřejností uznáván Michail Semjonovič Cvět a její zrod je datován 21. březnem M. S. Cvět se věnoval morfologickému studiu barviv chloroplastů a hledal účinnou a šetrnou metodu jejich separace. Jeho cílem byla izolace chlorofylu, který by si zachoval vlastnosti barviva v přírodním stavu. Cvět zjistil, že ostrost dělení v koloně se zvyšuje s jemnějším zrněním. Zvýšený odpor kolony překonával zvýšením tlaku na vstupu nebo odsáváním na konci kolony. Lze tedy říci, že postupoval způsobem, který byl mnohem později realizován ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Koncem 30. let se chromatografie stává uznávanou metodou a je dále rozvíjena. První, kdo v r obdržel Nobelovu cenu za rozvoj metody, byl A. Tiselius, a to za výzkum elektroforézy a adsorpční chromatografie. Jsou mu také připisovány pracovní techniky frontální, eluční a vytěsnovací analýzy. Významný zlom v historii chromatografie však představuje objev rozdělovací chromatografie Martinem a Syngem.V práci z r již uvádějí, že mobilní fází nemusí být kapalina, ale lze užít permanentní plyn. Význam a dosah jejich objevu byl v r oceněn Nobelovou cenou a další desetiletí minulého století představují nebývalý rozvoj chromatografie, která našla uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, především petrochemii, farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém. 3.2 Teorie chromatografie [3, 4] Chromatografie je analytická fyzikálně-chemická separační metoda. Využívá distribuce látek mezi 2 fáze: mobilní fázi (pohyblivou) a stacionární fázi (nepohyblivou). Chromatografii lze dělit z různých hledisek: 1) povaha mobilní fáze : plynová, kapalinová 2) způsob provedení : kolonová (sloupcová), plošná (planární) 5

6 3) princip separace : rozdělovací, adsorpční, iontově výměnná, gelová, afinitní 4) pracovní způsob : eluční (analytická ch.), frontální, vytěsňovací 5) účel : analytická, preparativní (preparační) Princip chromatografické separace lze popsat následujícím způsobem: Separace probíhá v separační koloně, která obsahuje stacionární fázi (sorbent) a mobilní fázi (eluent). Vzorek je unášen mobilní fází kolonou a složky vzorku se separují podle své afinity ke stacionární fázi. Doba, kterou separovaný vzorek setrvává v koloně, závisí na velikosti interakcí a určuje pořadí, v němž se složky vzorku eluují. Čím větší je interakce se stacionární fází, tím větší má složka retenční čas neboť tím později vychází z kolony. Analyty vycházející z kolony jsou detekovány a výsledkem chromatografické separace je eluční křivka (pík). Eluční křivka vyjadřuje závislost odezvy detektoru na čase nebo objemu proteklé mobilní fáze. Obr. 2: Princip chromatografické separace [3] 3.3 Termodynamické aspekty separace [4] Základní veličiny objem stacionární fáze V S [ml] objem mobilní fáze V M [ml] objemový průtok mobilní fáze F M [ml/min] lineární rychlost mobilní fáze u [cm/min] délka kolony L [cm] distribuční konstanta K D,i - popisuje rovnováhu mezi koncentracemi analytu v obou fázích K D, i ( ci ) S ( ni ) S VM = = (6) ( c ) ( n ) V i M i M S 6

7 3.3.2 Retenční veličiny retenční objem V R,i [ml] - objem mobilní fáze prošlý kolonou po němž je A (analyt) na konci separační kolony retenční čas t R,i [min] - celkový čas A strávený v separační koloně mrtvý objem kolony Vm [ml] - objem eluentu prošlý kolonou za doby eluce nezadržovaného (inertního) A k detektoru mrtvý čas kolony t m [min] - retenční čas inertního A, pohybuje se s čelem MF objemový průtok mobilní fáze F M [ml/min] objem mobilní fáze proteklý kolonou za jednotku času Pro dané veličiny platí následující vztahy: V = F t (1) R, i m R, i Redukované retenční veličiny Vm = Fm tm = VM (2) Jestliže odečteme od retenčního parametru odpovídající mrtvý parametr, získáme tzv. redukovaný retenční parametr, který je označován čárkou. Tyto veličiny jsou potřebné pro výpočet kapacitního poměru. redukovaný retenční čas t' R,i [min]- charakterizuje dobu, po kterou se analyt zdrží interakcemi se stacionární fází t = t t (3) ' R, i R, i m redukovaný retenční objem V' R,i [ml]- skutečný eluční objem V = V V (4) ' R, i R, i m V ' = F t ' (5) R, i m R, i Retenční faktor (kapacitní poměr) Retenční charakterizace slouží k porovnávání chromatogramů při změně experimentálních podmínek (změna mobilní fáze, aj.) k i V V V R, i m R, i = = (7) V m V m ( n ) V k = i K ( n ) = (8) i S S D, i i M VM 7

8 k i t t t R, i m R, i = = (9) t m t m 3.4 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení [5] Nositelem kvalitativní informace jsou eluční parametry t R a V R. Eluční čas nebo objem neznámého analytu se statisticky porovnává s elučním časem nebo objemem standardu za stejných podmínek. Kvantitativní analýza vychází z toho, že plocha vymezená píkem nad základní linií je úměrná koncentraci látky. Chromatografický záznam- chromatogram: kde I [mau] = signál,t [min] = čas, t m = mrtvý čas, t R = retenční čas Tvary píků [3] Gaussovský pík je symetrický pík má ideální tvar, jeho distribuční koeficient je roven 1. Frontující pík je pík rozmytý vpředu - vzniká, pokud eluční síla solventu vzorku je příliš silná oproti eluční síle mobilní fáze. Hodnota distribučního koeficientu je větší než 1. Chvostující pík je pík rozmytý vzadu- příliš dlouhá cesta mezi kolonou a detektorem. Zvyšuje se mrtvý objem systému, je nutné použít kratší kapiláru nebo kapiláru o menším vnitřním průměru. Hodnota distribučního koeficientu je menší než 1. 8

9 Obr.4: Tvary píků [3] 3.5. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) [5] Metody HPLC jsou založené na různém mechanismu separace, jejichž společným znakem je použití kapalné mobilní fáze, vysokotlaké techniky a účinných kolon. K dávkování vzorku se používá kohout s dávkovací smyčkou, která se naplňuje mikrostříkačkou. Kolony jsou zhotoveny z materiálů, který odolává vysokým tlakům (až 60 MPa) nejčastěji z borosilikátového tvrzeného skla nebo z antikorozní oceli. Kolony jsou plněny sorbenty s částicemi o velikosti 3 µm, délka kolon se pohybuje kolem 5 cm s vnitřním průměrem 2 mm. Poměrně velkých průtoků mobilní fáze se dosahuje použitím vysokotlakých čerpadel, která zajištují konstantní průtok mobilní fáze Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi (RP- HPLC, Reversed- Phase - High Performance Liquid Chromatography) [4] V RP-HPLC se používá polární mobilní fáze, které obsahují max. 5% H 2 O a 95% organické složky. Jako vhodné mobilní fáze je možné použít alkoholy (methanol), nitrily (acetonitril) a ethery (tetrahydrofuran, dioxan).většinou však tyto eluenty mají příliš velkou eluční sílu a proto se používají ve směsi s vodou. Mobilní fáze musí být před použitím odplyněna. Stacionární fáze je vysoce nepolární, je tvořena silikagelem s chemicky vázanou uhlovodíkovou s kupinou (fenyl, methyl, oktyl..). Pro detekci se nejčastěji používá spektrofotometrický (UV/ VIS) nebo fluorimetrický detektor. 9

10 4. Výsledky 4.1. Přístrojové vybavení - HPLC systém 10 AVP fy SCHIMADZU: a. odplyňovač GT-154, b. systémová řídící jednotka SCL-10AVP, c. pumpa LC-10AVP na dopravu mobilní fáze pod tlakem, d. pícka CTO-10ASVP s dávkovacím kohoutem Rheodyne 7120 a dávkovací smyčku 20 µl na injektování vzorku na kolonu, e. fotometrický detektor s diodovým polem detektor SPD-M10AVP, řídící software Class-VP 5.02, f. chromatografická kolona rozměrů 250 x 4 mm plněná sorbetem Silasorb C-18, zrnění 5µl (silikagel s chemicky vázanou oktadecylovou skupinou) g. injekční stříkačka se speciální upravenou jehlou pro dávkování vzorků, - ultrazvuková lázeň - odměrné baňky a další běžné laboratorní zařízení 4.2. Chemikálie - standard kofeinu - methanol - destilovaná voda - thiomočovina - testovací směs benzen, aceton, toluen 4.3. Podmínky měření Na začátku měření se kolona testovala testovací směsí, aby se ověřila její funkčnost a stav kolonky. Testovací směs obsahovala 44ml methanolu, 4 ml acetonu a 1 ml benzenu v mobilní fázi 70% MetOH. Jednotlivé složky se z kolony eluovaly v pořadí toluen > benzen > aceton, tedy dříve se eluovaly polárnější složky. Poté se zaznamenaly retenční časy, plochy, symetrie píků, tyto parametry by měly zůstat při každém měření stejné. Pokud některý parametr neodpovídá stejné hodnotě, jedná se o problém s funkčností kolony. Před použitím každé chemikálie jsme ji musely nechat odplynit na ultrazvuku. Pro stanovení mrtvého objemu V m jsme použily standard thiomočovinu, kterou jsme měřily při vlnové délce λ = 274 nm. Při stanovení analytu (kofeinu) jsme pracovaly s mobilní fází 50% MetOH, standard se měřil při vlnové délce λ = 524 nm a vzorek byl dávkován v objemu 20 µl. Pro optimalizaci jsme použily standard o koncentraci 100 µg.ml -1. Kalibrační křivka byla stanovena s koncentraci standardu kofeinu 12,5; 25; 50; 75 a 100 µg.ml

11 4.4 Optimalizace systému Optimalizace systému byla prováděna s koncentrací standardu 100 µg.ml -1 při použití mobilní fáze 50% MetOH. Průtok mobilní fáze byl měřen při třech různých hodnotách 0,3; 0,5 a 0,7 ml.min -1. Vzorek byl dávkován v objemu 20 µl. Měřilo se při vlnové délce 524 nm pro kofein a 274 nm pro thiomočovinu. Tab.2.a: Thiomočovina, F = 0,3 ml.min -1, MF= 50% MetOH, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 4,16 1, , ,16 1, , Ø 4,16 1, Tab.2.b: Standard kofeinu, F = 0,3 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 5,909 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0, ,899 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0, ,899 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0,008 Ø 5,902 1, t r = (x ± ½ IS) = (5,902 ± 0,008) min Tab.3.a: Thiomočovina, F = 0,5 ml.min -1, MF = 50% MetOH,, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 2,496 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0, ,485 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0, ,485 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0,010 Ø 2,489 1, t m = (x ± ½ IS) = (2,489 ± 0,010) min Tab.3.b: Standard kofeinu,, F = 0,5 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 3,563 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0, ,541 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0, ,552 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0,027 Ø 3,552 1, t r = (x ± ½ IS) = (3,552 ± 0,027) min Tab.4.a: Thiomočovina, F = 0,7 ml.min -1, MF = 50% MetOH,, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 1,888 1, ,883 0,006 0,292 0,108 0, ,877 1, ,883 0,006 0,292 0,108 0,054 Ø 1,883 1, t m = (x ± ½ IS) = (1,883± 0,054) min 11

12 Tab.4.b: Standard kofeinu, F = 0,7 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 2,645 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0, ,635 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0, ,624 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0,015 Ø 2,635 1, t r = (x ± ½ IS) = (2,635 ± 0,015) min Tab.5: Výpočet kapacitního poměru F (ml.min -1 ) k i 0,3 0,4188 0,5 0,4271 0,7 0, Ukázka výpočtu Podmínky: F = 0,3 ml.min -1, MF = 50% MetOH, c (kofeinu) = 100 µg.ml -1, V= 20 µl, λ = 524 nm Výpočet V m a V r : ( 10) V m = 0,3 * 4,160 = 1,2480 ml (11) Výpočet aritmetického průměru: V r = 0,3 * 5,909 = 1,7727 ml (12) Výpočet směrodatné odchylky: = (5, ,899 +5,899) / 3 = 5,9023 min (13) s = ((( 5,909 5,9023) 2 + (5,899 5,9023) 2 + (5,899 5,9023) 2 ) / (3 1)) 1/2 = 0,003 12

13 Výpočet relativní směrodatné odchylky s r = s/.100 (14) s r = 0,0033/5, = 0,0559 Výpočet intervalu spolehlivosti: IS = 2 S (t α,υ / n 1/2 ) (15) IS = 2 0,003 (4,303 / 3 1/2 ) = 0,015 kde, t α,υ = studentovo rozdělení, tabelovaná kritická hodnota: t 0,05, 2 = 4,303 a t 0,05, 1 = 12,706 n = počet měření α = 0,05 95% pravděpodobnost Výpočet kapacitního faktoru: (16) k i = (5,9023 4,160) / 4,160 = 0,4188 (17) 4.5 Kalibrační závislost Pro sestrojení kalibrační křivky jsme použily koncentrace kofeinu 12,5; 25; 50; 75 a 100 µg.ml -1, dávkovaly jsme 20 µl vzorku, mobilní fáze 50%MetOH a F = 0,5 ml.min -1. Standard byl měřen při vlnové délce 524 nm. Tabulka zahrnuje vždy průměr hodnot vypočítaný ze tří měření. Tab.6: Kalibrační závislost Thiomočovina t m (min) A (µm 2 ) F (ml.min -1 ) Ø 2, ,5 Standard kofeinu c (µg.ml -1) t m (min) A (µm 2 ) F (ml.min -1 ) 12,5 3, ,5 25 3, ,5 50 3, ,5 75 3, , , ,5 13

14 Kalibrační křivka A (m 2 ) y = 82650x R 2 = 0, c kofeinu (g/ml) Obr.5: Kalibrační křivka standardu kofeinu Výpočet LOD a LOQ LOD (limit of detection, mez detekce) je nejnižší relevantní detekovatelné množství. LOQ (limit of quantification, mez stanovitelnosti) je nejnižší relevantní stanovitelné množství. Hodnoty LOD a LOQ byly vypočítané z kalibrační křivky, z rovnice lineární regrese y= 82650x Koeficient a lze při výpočtech zanedbat, protože v horní a dolní mezi spolehlivosti je zahrnuta 0. Tab.7.: Hodnoty pro výpočet rovnice lineární regrese koncentrace kofeinu (µg.ml -1 ) plocha A (µm 2 ) 12, Tab.8.: Dopočítané hodnoty z rovnice kalibrač. křivky Koeficienty Chyba stř. hodnoty Dolní 95% Horní 95% a , , , ,083 b 82649, , , ,84448 LOD = ( 3 s b ) / b (18) LOD = ( ,4) / 82649,91 = 7,9 µg.ml -1 LOQ = (10 s b )/ b (19) LOQ = ( ,4) / 82649,91 = 26,3 µg.ml -1 14

15 5. Závěr Cílem našeho samostatného projektu bylo seznámení se metodou HPLC, vyzkoušení práce s jednoduchým systémem a procvičení následného statistického vyhodnocení. Jako analyt jsme použily standard alkaloidu kofeinu o koncentracích 12,5, 25, 50, 75 a 100 µg.ml -1. Měřením jsme zjistily, že pro koncentraci kofeinu 100 µg.ml -1 je nejoptimálnější rychlost průtoku mobilní fáze 0,5 ml.min -1., protože kapacitní faktor se nejvíce blížil hodnotě 1. Z kalibrační křivky plyne, že s rostoucí koncentrací analytu roste i jeho plocha pod píkem. Mez detekce byla 7,9 µg.ml -1 a mez stanovitelnosti 26,3 µg.ml

16 6. Seznam použité literatury: [1] Kofein [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kofein>. [2] Chem. Listy 97, (2003) [3] Havliš J., Separační metody A [4] [5] Jančářová I., Jančář L., Analytická chemie 16

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC

STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC ÚLOHA 10: STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC Příprava: 1. Zopakujte si metodiku kapalinové chromatografie po stránce schematické a částečně fyzikálněchemické. 2. Zopakujte si metodu kalibrační křivky

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším

Více

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT Laboratorní cvičení ÚVOD Snižování emisí

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

Kapalinová chromatografie

Kapalinová chromatografie Kapalinová chromatografie LC - mobilní fáze kapalina, která proudí kolonou naplněnou stacionární fází 1 - adsorpční chromatografie (LSC) tuhá látka jako sorbent (použití méně často proti LLC) 2 -rozdělovací

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Repetitorium chemie IV (2014)

Repetitorium chemie IV (2014) Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Káva čaj kakao Pro potřeby projektu

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Z Technologie prekurzorů léčiv onkologických onemocnění Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda Umístění práce: AS58 1 1 ÚVOD Platinová cytostatika tvoří nejvýznamnější

Více

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1 Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární

Více

Zvyšuje. káva cholesterol?

Zvyšuje. káva cholesterol? JMÉNO, PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: Zvyšuje káva cholesterol? Pití kávy lze označit za nejrozšířenější zvyk dnešní doby. Kávu si dáváme hlavně pro její povzbudivé účinky. Kromě kofeinu je v kávových zrnech také lipidová

Více

Pokročilé praktikum. Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza. Teoretická část

Pokročilé praktikum. Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza. Teoretická část Pokročilé praktikum Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza Teoretická část 1 Kvalitativní analýza Kvalitativní analýzou vzorku rozumíme určení složení vzorku, neboli zjištění, ze

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie je analytická metoda, při které dochází k separaci (rozdělení) jednotlivých složek, které tvoří analyzovaný vzorek. Je založena na opakovaném ustanovení rovnováh mezi dvěma fázemi, mobilní (pohybující

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Ultrastopová laboratoř České geologické služby Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkoly 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R 0, A, B) b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Aplikace elektromigračních technik

Aplikace elektromigračních technik Aplikace elektromigračních technik Capillary electrophoresis D.L.Barker High Performance Capillary electrophoresis M.G. Khaledi Analysis and detection by capillary electrophoresis M.L.Marina (ed.) Electrophoresis

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze

Více

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm,

Více

Část 3, Čerpadla pro HPLC

Část 3, Čerpadla pro HPLC Část 3, Čerpadla pro HPLC Celý HPLC systém sestává ze zásobníku mobilní fáze, vysokotlakého čerpadla, injektoru, kolony (obvykle v termostatu), detektoru a datastanice (Schema níže). Vysokotlaké čerpadlo

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1 Mobilní fáze 1 VLIV CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK NA ELUČNÍ CHARAKTERISTIKY SEPAROVANÝCH LÁTEK - SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE Složení mobilní fáze má vliv na eluční charakteristiky : účinnost kolony; kapacitní poměr;

Více

Problémy u kapalinové chromatografie

Problémy u kapalinové chromatografie Problémy u kapalinové chromatografie Troubleshooting 1 Problémy v HPLC Většinu problémů, které se vyskytují při separaci látek na chromatografické koloně můžeme vyčíst již zpouhého průběhu základní linie,

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Chromatografické metody

Chromatografické metody Chromatografické metody Irina Nikolova, Mgr. Oddělení ochrany čistoty ovzduší Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem tel: +420 472706050 fax: +420 472706024

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 6 - Gradientové systémy V případě separace složitých vzorků musí být složení mobilní fáze v průběhu analýzy měněno. Změna složení

Více

Charakteristika kofeinu a možnosti jeho stanovení. Martina Faltýnková

Charakteristika kofeinu a možnosti jeho stanovení. Martina Faltýnková Charakteristika kofeinu a možnosti jeho stanovení Martina Faltýnková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na velmi známý alkaloid kofein. Náplní práce je charakterizování

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Zuzana Bosáková, Josef Cvačka, Petr Kozlík (pondělky 12:20 13:50, CH3) 1/ Úvod do HPLC [JC; 5. 10.] 2/ Teorie HPLC [PK; 12. 10.] 3/ Instrumentace [PK; 19.10.] 4/

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák (plzak@iic.cas.cz) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody

Více