Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Brno 2007 Hana Fuksová Petra Kristová

2 Osnova: Teoretická část 1. Úvod Kofein Výskyt a použití Účinky kofeinu v lidském těle Žádoucí účinky Nežádoucí účinky Smrtelná dávka Chromatografické metody kapalinová chromatografie Historie chromatografie Teorie chromatografie Termodynamické aspekty separace Základní veličiny Retenční veličiny Redukované retenční veličiny Retenční faktor (kapacitní poměr) Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení Tvary píků Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance LiquidChromatography) Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi (RP- HPLC, Reversed- Phase - High Performance Liquid Chromatography)....9 Experimentální část 4. Výsledky Přístrojové vybavení Chemikálie Podmínky měření Optimalizace systému Ukázka výpočtu Kalibrační závislost Výpočet LOD a LOQ Závěr Literatura

3 1. Úvod Samostatný projekt byl zaměřený na seznámení se s metodou HPLC a ověření si pravidel uplatňujících se v této separační metodě. Použitým analytem byl standard methylxantin, kofein. 2. Kofein [1] Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník) je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu. Kofein je pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě, který se užíváním ve větším množství stává drogou. Obr 1: Vzorec kofeinu [1] Tab 1: Vlastnosti kofeinu [1] Chemický název 1,3,7-trimethylxanthine Sumární vzorec C 8 H 10 N 4 O 2 Molární hmotnost g/mol Teplota tání ,50 C Teplota varu 178 C (sublimuje) Kyselost 10,4 Hustota 1,2O g/cm Výskyt a použití [1] Čistý kofein je bílý hebký prášek nebo lesklé jehličky, hořké chuti. Purinový derivát kofein se vyskytuje v listech, semenech a plodech alespoň 63 rostlin. Nejznámější jsou kávová zrna (Coffea arabica), kakaové boby (Theobroma cocao), cola, 3

4 ořechy (Cola acuminata), čajové lístky (Camellia thea), lístky maté (Ilex paragueyensis) a guarana (Paullinia cupana). Čaj obsahuje ještě dva další alkaloidy theofylin a theobromin. Kofein se přidává do nealkoholických nápojů jako Tonik, Coca-Cola, Kofola a další. Podle výskytu se označuje též jako tein či guaranin. 1 2% koncentrace kofeinu je pro plže smrtelným nervovým jedem. Lze jej tedy použít jako moluskocid na hubení škodlivých plžů. Kofein je mitotický jed (postihující buněčné jádro). 2.2 Účinky kofeinu v lidském těle [1] Kofein se do lidského těla dostává převážně orálně (čaj, káva, cola, v podobě léků proti únavě atd.) nebo intravenózně. Vstřebává se z žaludku a tenkého střeva z kávy se vstřebává po několika minutách po požití. U čaje je to až po 40 minutách, protože obsahuje jiné alkaloidy, které vstřebávání kofeinu oddalují. Proto je čaj zdravější. Kofein je v těle nejprve demethylován v dimetylxantin, pak v monometylxantin, ty se dále štěpí na močovinu a tak se vylučují. Opouští tělo asi 5 až 6 hodin po požití. Při pravidelné aplikaci kofeinu se stane tělo na kofein rezistentní a může na něm vzniknout závislost. Kofein nepomáhá rychleji vystřízlivět. Nemění osobnost a charakter člověka. Citlivost dětí na kofein se neliší od citlivosti dospělých. Kofein snižuje účinek některých léků proti epilepsii. Kofein prochází do mateřského mléka. V době kojení se doporučuje maximálně 300 mg kofeinu denně (2 3 šálky kávy). Kofein prochází i placentou Žádoucí účinky [1] Kofein příznivě stimuluje centrální nervový systém tím oddaluje únavu (zvláště duševní), zbystřuje myšlení, zlepšuje koncentraci, působí jistou euforii, zrychluje tep, uvolňuje hladké svalstvo, rozšiřuje tepny a stimuluje oběhový a respirační systém (srdce a dýchání). Proto pomáhá lidem postižených astmatem. Tím, že kofein stresuje tělo působením na jeho nervový systém, dochází k odbourávání tuků i v klidovém stavu. Zvyšuje obsah mastných kyselin v oběhovém systému, byl proto léta používán sportovci. Tyto účinky mohou trvat od několika hodin až do dvanácti hodin, ale již po čtyřech letech pravidelného užívání se tělo stane rezistentním Nežádoucí účinky [1] Negativní projevy jsou bolest žaludku (překyselení), proto se nedoporučuje lidem se sklonem k zrychlené srdeční činnosti, s pálením žáhy, žaludečními a dvanáctníkovými vředy. Dalšími negativními projevy může být infarkt a problémy s ledvinami, protože se 4

5 jedná o diuretikum. Navíc velké množství kofeinu může mít útlumový efekt. Ve velkých dávkách vede k pocitu podráždění, neklidu, nespavosti, ztrátě energie, popřípadě i křečím. Kofein zvyšuje odbourávání vápníku z těla, proto by každý, kdo pije alespoň dvě kávy denně, měl také vypít sklenici mléka nebo sníst jogurt pro doplnění vápníku. Vzrůstá riziko výskytu onemocnění srdce u osob, jejichž průměrná denní spotřeba přesahuje pět šálků kávy. V současné době neexistují důkazy o tom, že kofein způsobuje rakovinu, žaludeční vředy, vysoký krevní tlak nebo vážnou srdeční arytmii. 2.3 Smrtelná dávka [1] Smrtelná dávka je při orálním užití 150 mg.kg -1 pro 100 kg osobu to je 15 g kofeinu nebo 25 l kávy. Nitrožilně se jedná o množství 3,20 g. Doporučená denní dávka je 300 mg kofeinu ( tj. tři šálky kávy). 3. Chromatografické metody kapalinová chromatografie 3.1 Historie chromatografie [2] Za objevitele chromatografie je celosvětovou odbornou veřejností uznáván Michail Semjonovič Cvět a její zrod je datován 21. březnem M. S. Cvět se věnoval morfologickému studiu barviv chloroplastů a hledal účinnou a šetrnou metodu jejich separace. Jeho cílem byla izolace chlorofylu, který by si zachoval vlastnosti barviva v přírodním stavu. Cvět zjistil, že ostrost dělení v koloně se zvyšuje s jemnějším zrněním. Zvýšený odpor kolony překonával zvýšením tlaku na vstupu nebo odsáváním na konci kolony. Lze tedy říci, že postupoval způsobem, který byl mnohem později realizován ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Koncem 30. let se chromatografie stává uznávanou metodou a je dále rozvíjena. První, kdo v r obdržel Nobelovu cenu za rozvoj metody, byl A. Tiselius, a to za výzkum elektroforézy a adsorpční chromatografie. Jsou mu také připisovány pracovní techniky frontální, eluční a vytěsnovací analýzy. Významný zlom v historii chromatografie však představuje objev rozdělovací chromatografie Martinem a Syngem.V práci z r již uvádějí, že mobilní fází nemusí být kapalina, ale lze užít permanentní plyn. Význam a dosah jejich objevu byl v r oceněn Nobelovou cenou a další desetiletí minulého století představují nebývalý rozvoj chromatografie, která našla uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, především petrochemii, farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém. 3.2 Teorie chromatografie [3, 4] Chromatografie je analytická fyzikálně-chemická separační metoda. Využívá distribuce látek mezi 2 fáze: mobilní fázi (pohyblivou) a stacionární fázi (nepohyblivou). Chromatografii lze dělit z různých hledisek: 1) povaha mobilní fáze : plynová, kapalinová 2) způsob provedení : kolonová (sloupcová), plošná (planární) 5

6 3) princip separace : rozdělovací, adsorpční, iontově výměnná, gelová, afinitní 4) pracovní způsob : eluční (analytická ch.), frontální, vytěsňovací 5) účel : analytická, preparativní (preparační) Princip chromatografické separace lze popsat následujícím způsobem: Separace probíhá v separační koloně, která obsahuje stacionární fázi (sorbent) a mobilní fázi (eluent). Vzorek je unášen mobilní fází kolonou a složky vzorku se separují podle své afinity ke stacionární fázi. Doba, kterou separovaný vzorek setrvává v koloně, závisí na velikosti interakcí a určuje pořadí, v němž se složky vzorku eluují. Čím větší je interakce se stacionární fází, tím větší má složka retenční čas neboť tím později vychází z kolony. Analyty vycházející z kolony jsou detekovány a výsledkem chromatografické separace je eluční křivka (pík). Eluční křivka vyjadřuje závislost odezvy detektoru na čase nebo objemu proteklé mobilní fáze. Obr. 2: Princip chromatografické separace [3] 3.3 Termodynamické aspekty separace [4] Základní veličiny objem stacionární fáze V S [ml] objem mobilní fáze V M [ml] objemový průtok mobilní fáze F M [ml/min] lineární rychlost mobilní fáze u [cm/min] délka kolony L [cm] distribuční konstanta K D,i - popisuje rovnováhu mezi koncentracemi analytu v obou fázích K D, i ( ci ) S ( ni ) S VM = = (6) ( c ) ( n ) V i M i M S 6

7 3.3.2 Retenční veličiny retenční objem V R,i [ml] - objem mobilní fáze prošlý kolonou po němž je A (analyt) na konci separační kolony retenční čas t R,i [min] - celkový čas A strávený v separační koloně mrtvý objem kolony Vm [ml] - objem eluentu prošlý kolonou za doby eluce nezadržovaného (inertního) A k detektoru mrtvý čas kolony t m [min] - retenční čas inertního A, pohybuje se s čelem MF objemový průtok mobilní fáze F M [ml/min] objem mobilní fáze proteklý kolonou za jednotku času Pro dané veličiny platí následující vztahy: V = F t (1) R, i m R, i Redukované retenční veličiny Vm = Fm tm = VM (2) Jestliže odečteme od retenčního parametru odpovídající mrtvý parametr, získáme tzv. redukovaný retenční parametr, který je označován čárkou. Tyto veličiny jsou potřebné pro výpočet kapacitního poměru. redukovaný retenční čas t' R,i [min]- charakterizuje dobu, po kterou se analyt zdrží interakcemi se stacionární fází t = t t (3) ' R, i R, i m redukovaný retenční objem V' R,i [ml]- skutečný eluční objem V = V V (4) ' R, i R, i m V ' = F t ' (5) R, i m R, i Retenční faktor (kapacitní poměr) Retenční charakterizace slouží k porovnávání chromatogramů při změně experimentálních podmínek (změna mobilní fáze, aj.) k i V V V R, i m R, i = = (7) V m V m ( n ) V k = i K ( n ) = (8) i S S D, i i M VM 7

8 k i t t t R, i m R, i = = (9) t m t m 3.4 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení [5] Nositelem kvalitativní informace jsou eluční parametry t R a V R. Eluční čas nebo objem neznámého analytu se statisticky porovnává s elučním časem nebo objemem standardu za stejných podmínek. Kvantitativní analýza vychází z toho, že plocha vymezená píkem nad základní linií je úměrná koncentraci látky. Chromatografický záznam- chromatogram: kde I [mau] = signál,t [min] = čas, t m = mrtvý čas, t R = retenční čas Tvary píků [3] Gaussovský pík je symetrický pík má ideální tvar, jeho distribuční koeficient je roven 1. Frontující pík je pík rozmytý vpředu - vzniká, pokud eluční síla solventu vzorku je příliš silná oproti eluční síle mobilní fáze. Hodnota distribučního koeficientu je větší než 1. Chvostující pík je pík rozmytý vzadu- příliš dlouhá cesta mezi kolonou a detektorem. Zvyšuje se mrtvý objem systému, je nutné použít kratší kapiláru nebo kapiláru o menším vnitřním průměru. Hodnota distribučního koeficientu je menší než 1. 8

9 Obr.4: Tvary píků [3] 3.5. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) [5] Metody HPLC jsou založené na různém mechanismu separace, jejichž společným znakem je použití kapalné mobilní fáze, vysokotlaké techniky a účinných kolon. K dávkování vzorku se používá kohout s dávkovací smyčkou, která se naplňuje mikrostříkačkou. Kolony jsou zhotoveny z materiálů, který odolává vysokým tlakům (až 60 MPa) nejčastěji z borosilikátového tvrzeného skla nebo z antikorozní oceli. Kolony jsou plněny sorbenty s částicemi o velikosti 3 µm, délka kolon se pohybuje kolem 5 cm s vnitřním průměrem 2 mm. Poměrně velkých průtoků mobilní fáze se dosahuje použitím vysokotlakých čerpadel, která zajištují konstantní průtok mobilní fáze Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi (RP- HPLC, Reversed- Phase - High Performance Liquid Chromatography) [4] V RP-HPLC se používá polární mobilní fáze, které obsahují max. 5% H 2 O a 95% organické složky. Jako vhodné mobilní fáze je možné použít alkoholy (methanol), nitrily (acetonitril) a ethery (tetrahydrofuran, dioxan).většinou však tyto eluenty mají příliš velkou eluční sílu a proto se používají ve směsi s vodou. Mobilní fáze musí být před použitím odplyněna. Stacionární fáze je vysoce nepolární, je tvořena silikagelem s chemicky vázanou uhlovodíkovou s kupinou (fenyl, methyl, oktyl..). Pro detekci se nejčastěji používá spektrofotometrický (UV/ VIS) nebo fluorimetrický detektor. 9

10 4. Výsledky 4.1. Přístrojové vybavení - HPLC systém 10 AVP fy SCHIMADZU: a. odplyňovač GT-154, b. systémová řídící jednotka SCL-10AVP, c. pumpa LC-10AVP na dopravu mobilní fáze pod tlakem, d. pícka CTO-10ASVP s dávkovacím kohoutem Rheodyne 7120 a dávkovací smyčku 20 µl na injektování vzorku na kolonu, e. fotometrický detektor s diodovým polem detektor SPD-M10AVP, řídící software Class-VP 5.02, f. chromatografická kolona rozměrů 250 x 4 mm plněná sorbetem Silasorb C-18, zrnění 5µl (silikagel s chemicky vázanou oktadecylovou skupinou) g. injekční stříkačka se speciální upravenou jehlou pro dávkování vzorků, - ultrazvuková lázeň - odměrné baňky a další běžné laboratorní zařízení 4.2. Chemikálie - standard kofeinu - methanol - destilovaná voda - thiomočovina - testovací směs benzen, aceton, toluen 4.3. Podmínky měření Na začátku měření se kolona testovala testovací směsí, aby se ověřila její funkčnost a stav kolonky. Testovací směs obsahovala 44ml methanolu, 4 ml acetonu a 1 ml benzenu v mobilní fázi 70% MetOH. Jednotlivé složky se z kolony eluovaly v pořadí toluen > benzen > aceton, tedy dříve se eluovaly polárnější složky. Poté se zaznamenaly retenční časy, plochy, symetrie píků, tyto parametry by měly zůstat při každém měření stejné. Pokud některý parametr neodpovídá stejné hodnotě, jedná se o problém s funkčností kolony. Před použitím každé chemikálie jsme ji musely nechat odplynit na ultrazvuku. Pro stanovení mrtvého objemu V m jsme použily standard thiomočovinu, kterou jsme měřily při vlnové délce λ = 274 nm. Při stanovení analytu (kofeinu) jsme pracovaly s mobilní fází 50% MetOH, standard se měřil při vlnové délce λ = 524 nm a vzorek byl dávkován v objemu 20 µl. Pro optimalizaci jsme použily standard o koncentraci 100 µg.ml -1. Kalibrační křivka byla stanovena s koncentraci standardu kofeinu 12,5; 25; 50; 75 a 100 µg.ml

11 4.4 Optimalizace systému Optimalizace systému byla prováděna s koncentrací standardu 100 µg.ml -1 při použití mobilní fáze 50% MetOH. Průtok mobilní fáze byl měřen při třech různých hodnotách 0,3; 0,5 a 0,7 ml.min -1. Vzorek byl dávkován v objemu 20 µl. Měřilo se při vlnové délce 524 nm pro kofein a 274 nm pro thiomočovinu. Tab.2.a: Thiomočovina, F = 0,3 ml.min -1, MF= 50% MetOH, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 4,16 1, , ,16 1, , Ø 4,16 1, Tab.2.b: Standard kofeinu, F = 0,3 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 5,909 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0, ,899 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0, ,899 1, ,902 0,003 0,056 0,015 0,008 Ø 5,902 1, t r = (x ± ½ IS) = (5,902 ± 0,008) min Tab.3.a: Thiomočovina, F = 0,5 ml.min -1, MF = 50% MetOH,, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 2,496 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0, ,485 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0, ,485 1, ,489 0,004 0,161 0,020 0,010 Ø 2,489 1, t m = (x ± ½ IS) = (2,489 ± 0,010) min Tab.3.b: Standard kofeinu,, F = 0,5 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 3,563 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0, ,541 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0, ,552 1, ,552 0,011 0,310 0,055 0,027 Ø 3,552 1, t r = (x ± ½ IS) = (3,552 ± 0,027) min Tab.4.a: Thiomočovina, F = 0,7 ml.min -1, MF = 50% MetOH,, λ = 274 nm, V=20 µl č.měření t m (min) V m (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 1,888 1, ,883 0,006 0,292 0,108 0, ,877 1, ,883 0,006 0,292 0,108 0,054 Ø 1,883 1, t m = (x ± ½ IS) = (1,883± 0,054) min 11

12 Tab.4.b: Standard kofeinu, F = 0,7 ml.min -1, MF = 50% MetOH, λ = 524 nm, V=20 µl č.měření t r (min) V r (ml) A(µm 2 ) s s r IS ½ IS 1 2,645 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0, ,635 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0, ,624 1, ,635 0,006 0,232 0,030 0,015 Ø 2,635 1, t r = (x ± ½ IS) = (2,635 ± 0,015) min Tab.5: Výpočet kapacitního poměru F (ml.min -1 ) k i 0,3 0,4188 0,5 0,4271 0,7 0, Ukázka výpočtu Podmínky: F = 0,3 ml.min -1, MF = 50% MetOH, c (kofeinu) = 100 µg.ml -1, V= 20 µl, λ = 524 nm Výpočet V m a V r : ( 10) V m = 0,3 * 4,160 = 1,2480 ml (11) Výpočet aritmetického průměru: V r = 0,3 * 5,909 = 1,7727 ml (12) Výpočet směrodatné odchylky: = (5, ,899 +5,899) / 3 = 5,9023 min (13) s = ((( 5,909 5,9023) 2 + (5,899 5,9023) 2 + (5,899 5,9023) 2 ) / (3 1)) 1/2 = 0,003 12

13 Výpočet relativní směrodatné odchylky s r = s/.100 (14) s r = 0,0033/5, = 0,0559 Výpočet intervalu spolehlivosti: IS = 2 S (t α,υ / n 1/2 ) (15) IS = 2 0,003 (4,303 / 3 1/2 ) = 0,015 kde, t α,υ = studentovo rozdělení, tabelovaná kritická hodnota: t 0,05, 2 = 4,303 a t 0,05, 1 = 12,706 n = počet měření α = 0,05 95% pravděpodobnost Výpočet kapacitního faktoru: (16) k i = (5,9023 4,160) / 4,160 = 0,4188 (17) 4.5 Kalibrační závislost Pro sestrojení kalibrační křivky jsme použily koncentrace kofeinu 12,5; 25; 50; 75 a 100 µg.ml -1, dávkovaly jsme 20 µl vzorku, mobilní fáze 50%MetOH a F = 0,5 ml.min -1. Standard byl měřen při vlnové délce 524 nm. Tabulka zahrnuje vždy průměr hodnot vypočítaný ze tří měření. Tab.6: Kalibrační závislost Thiomočovina t m (min) A (µm 2 ) F (ml.min -1 ) Ø 2, ,5 Standard kofeinu c (µg.ml -1) t m (min) A (µm 2 ) F (ml.min -1 ) 12,5 3, ,5 25 3, ,5 50 3, ,5 75 3, , , ,5 13

14 Kalibrační křivka A (m 2 ) y = 82650x R 2 = 0, c kofeinu (g/ml) Obr.5: Kalibrační křivka standardu kofeinu Výpočet LOD a LOQ LOD (limit of detection, mez detekce) je nejnižší relevantní detekovatelné množství. LOQ (limit of quantification, mez stanovitelnosti) je nejnižší relevantní stanovitelné množství. Hodnoty LOD a LOQ byly vypočítané z kalibrační křivky, z rovnice lineární regrese y= 82650x Koeficient a lze při výpočtech zanedbat, protože v horní a dolní mezi spolehlivosti je zahrnuta 0. Tab.7.: Hodnoty pro výpočet rovnice lineární regrese koncentrace kofeinu (µg.ml -1 ) plocha A (µm 2 ) 12, Tab.8.: Dopočítané hodnoty z rovnice kalibrač. křivky Koeficienty Chyba stř. hodnoty Dolní 95% Horní 95% a , , , ,083 b 82649, , , ,84448 LOD = ( 3 s b ) / b (18) LOD = ( ,4) / 82649,91 = 7,9 µg.ml -1 LOQ = (10 s b )/ b (19) LOQ = ( ,4) / 82649,91 = 26,3 µg.ml -1 14

15 5. Závěr Cílem našeho samostatného projektu bylo seznámení se metodou HPLC, vyzkoušení práce s jednoduchým systémem a procvičení následného statistického vyhodnocení. Jako analyt jsme použily standard alkaloidu kofeinu o koncentracích 12,5, 25, 50, 75 a 100 µg.ml -1. Měřením jsme zjistily, že pro koncentraci kofeinu 100 µg.ml -1 je nejoptimálnější rychlost průtoku mobilní fáze 0,5 ml.min -1., protože kapacitní faktor se nejvíce blížil hodnotě 1. Z kalibrační křivky plyne, že s rostoucí koncentrací analytu roste i jeho plocha pod píkem. Mez detekce byla 7,9 µg.ml -1 a mez stanovitelnosti 26,3 µg.ml

16 6. Seznam použité literatury: [1] Kofein [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/kofein>. [2] Chem. Listy 97, (2003) [3] Havliš J., Separační metody A [4] [5] Jančářová I., Jančář L., Analytická chemie 16

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ

STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ 1 Úkol Separovat a metodou kalibrační křivky stanovit azobarviva (methyloranž - MO, dimethylová žluť - DMŽ) ve směsi metodou

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Praktika a analytické metody. ie/vyuka/bakalari/practicals

Praktika a analytické metody.  ie/vyuka/bakalari/practicals Praktika a analytické metody http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chem ie/vyuka/bakalari/practicals Volumetrie kvantitativní metoda měření objemů roztoků ke stanovení neznámých koncentrací analyzovaných

Více

STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC

STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC ÚLOHA 10: STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC Příprava: 1. Zopakujte si metodiku kapalinové chromatografie po stránce schematické a částečně fyzikálněchemické. 2. Zopakujte si metodu kalibrační křivky

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,

Více

Principy chromatografie v analýze potravin

Principy chromatografie v analýze potravin Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení

Více

Gelová permeační chromatografie

Gelová permeační chromatografie Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším

Více

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení

Více

Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)

Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) V Brně dne 20. 11. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Hydroxymethylfurfural

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 c) při vlnové délce mezi 230 a 320 nm se nesmí spektrum vzestupné části, vrcholu a sestupné části píku zkoušeného vzorku lišit od ostatních částí spektra

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT Laboratorní cvičení ÚVOD Snižování emisí

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =

[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K = 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE Chromatografie je primární separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedná se o mnohostrannou techniku, která

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHOMATOGAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY Metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie separujte směs s-triazinových herbicidů, sledujte vliv složení mobilní fáze na separaci. Proveďte kvalitativní

Více

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

Kapalinová chromatografie

Kapalinová chromatografie Kapalinová chromatografie LC - mobilní fáze kapalina, která proudí kolonou naplněnou stacionární fází 1 - adsorpční chromatografie (LSC) tuhá látka jako sorbent (použití méně často proti LLC) 2 -rozdělovací

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7.1.2 Detektor diodového pole Výsledky jsou posuzovány podle následujících kritérií: a) při vlnové délce maximální absorpce vzorku i standardu musí být

Více

Aplikační rozsah chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie Chromatografické metody II. Aplikační rozsah chromatografie Chromatografie Kapalinová chromatografie rozdělení Nízkotlaká (atmosferický tlak) LPC Střednětlaká (4 Mpa) FPLC Vysokotlaká (40 Mpa) HPLC Ultravysokotlaká

Více

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Autorský kolektiv ústavu 402 VŠCHT Praha Část 1, Úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Více

Repetitorium chemie IV (2014)

Repetitorium chemie IV (2014) Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce VYUŽITÍ TABULKOVÉHO

Více

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Chirální separace pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Chirální separace pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie Chirální separace pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie Zadání úlohy: a) Skupinové zadání Porovnejte vliv složení mobilní fáze na chirální separace jednotlivých β-blokátorů na vankomycinové koloně

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ( HPLC )

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ( HPLC ) Úloha do laboratorního cvičení C8102 Speciální metody Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ( HPLC ) Analýza metabolických markerů: stanovení inosinu, adenosinu a jejich 2 -deoxy forem Teoretická část

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Separace purinových derivátů a oligonukleotidů metodou HPLC

Separace purinových derivátů a oligonukleotidů metodou HPLC Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Ústav chemie Separace purinových derivátů a oligonukleotidů metodou HPLC Bakalářská práce Brno 2008 Petra Kristová Prohlašuji, že jsem při zpracování

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Káva čaj kakao Pro potřeby projektu

Více

ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC)

ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC) ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC) Pokroky v moderních separačních metodách, 2012 Eva Háková CHARAKTERISTIKA UPLC Nová, velmi účinná separační

Více

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Z Technologie prekurzorů léčiv onkologických onemocnění Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda Umístění práce: AS58 1 1 ÚVOD Platinová cytostatika tvoří nejvýznamnější

Více

Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Šárka Dušková 24. září 2015-61. konzultační den Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích 1 HPLC-MS/MS HPLC high-performance

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Chromatofokusace separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Polypufry - amfolyty Stacionární fáze Polybuffer 96 - ph 9-6

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1 Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární

Více

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE Tenkovrstvá chromatografie je technika pro identifikaci a separaci směsi organických látek Identifikace složek směsi (nutné použít standard) analysa frakcí sbíraných během

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

ÚLOHA č. 9 PLYNOVÁ ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE (GLC) Seznámení s metodou, stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu

ÚLOHA č. 9 PLYNOVÁ ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE (GLC) Seznámení s metodou, stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu Příloha I ÚLOHA č. 9 PLYNOVÁ ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE (GLC) Seznámení s metodou, stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu Důležité pokyny (čtěte prosím pozorně!!!): otevírat plyny

Více

Zvyšuje. káva cholesterol?

Zvyšuje. káva cholesterol? JMÉNO, PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: Zvyšuje káva cholesterol? Pití kávy lze označit za nejrozšířenější zvyk dnešní doby. Kávu si dáváme hlavně pro její povzbudivé účinky. Kromě kofeinu je v kávových zrnech také lipidová

Více

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie je analytická metoda, při které dochází k separaci (rozdělení) jednotlivých složek, které tvoří analyzovaný vzorek. Je založena na opakovaném ustanovení rovnováh mezi dvěma fázemi, mobilní (pohybující

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Ultrastopová laboratoř České geologické služby Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

Více

STANOVENÍ ZELENĚ BRILANTNÍ TENKOVRSTVOU CHROMATOGRAFIÍ

STANOVENÍ ZELENĚ BRILANTNÍ TENKOVRSTVOU CHROMATOGRAFIÍ STANOVENÍ ZELENĚ BRILANTNÍ TENKOVRSTVOU CHROMATOGRAFIÍ TEORIE: Zeleň brilantní patří mezi triarylmethanová barviva, je rozpustná ve vodě a v ethanolu. Tvoří malé lesklé krystaly. V roztoku má velmi intenzivní

Více

Chromatografie na čipech

Chromatografie na čipech Trendy v HPLC Josef Cvačka, 19. 12. 2016 Chromatografie na čipech https://www.asme.org/ CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Simulovaná destilace ropných frakcí

Simulovaná destilace ropných frakcí Středisko analytické chemie pracoviště Litvínov Návod na laboratorní práci Simulovaná destilace ropných frakcí Simulovaná destilace středních destilátů a vakuových destilátů pomocí plynové chromatografie,

Více

Pokročilé praktikum. Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza. Teoretická část

Pokročilé praktikum. Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza. Teoretická část Pokročilé praktikum Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza Teoretická část 1 Kvalitativní analýza Kvalitativní analýzou vzorku rozumíme určení složení vzorku, neboli zjištění, ze

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm,

Více