LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá chrmatgrafie s UV detekcí) Garant úlhy: dc. Dr. Ing. Věra Schulzvá

2 OBSAH Základní pžadvané znalsti pr vstupní test... 3 Další dpručené tázky... 3 Náplň úlhy... 4 Časvý snímek cvičení... 5 A. Pracvní pstup pr stanvení vitaminu C v nápjích, vci a zelenině Pužitelnst metdy Princip metdy Pužívané přístrje a zařízení Chemikálie, rztky a standardy Pracvní pstup... 7 B. Pracvní pstup pr stanvení kfeinu, chlrgenvé kyseliny a knzervačních látek v nápjích Pužitelnst metdy Princip metdy Pužívané přístrje a zařízení Chemikálie, rztky a standardy Pracvní pstup... 9 C. Pracvní pstup pr stanvení antixidantů a jejich stability v vci, zelenině a v nápjích Pužitelnst metdy Princip metdy Pužívané přístrje a zařízení Chemikálie, rztky a standardy Pracvní pstup Vybavení pracvníh stlu Pžadavky na prtkl Klasifikace Přílhy... 15

3 Základní pžadvané znalsti pr vstupní test 1. Principy kapalinvé chrmatgrafie (stacinární fáze typy kln, mbilní fáze, detektry, princip spektrftmetrie, Lambert-Beerův zákn) 2. Přepčet hmtnsti na látkvé mnžství, hmtnstníh zlmku na hmtnstní kncentraci, hmtnstní kncentrace na mlární (látkvu) a napak, příprava rztků 3. Vyhdncení metdu kalibrační křivky, metdu příméh srvnání se standardem 4. Základní struktura a vlastnsti vitaminu C, jeh stabilita, dpručená denní dávka a běžný výskyt v ptravinách 5. Flavnidy, jejich vlastnsti, stabilita a výskyt v ptravinách 6. Kfein, jeh vlastnsti a výskyt v ptravinách 7. Knzervační látky, jejich pužití v ptravinách 8. Pravidla bezpečnsti práce a prtipžární chrany (Pžadvané znalsti jsu v rzsahu přednášek z Chemie ptravin a Analytické chemie a navazují na cvičení a přednášky z Analýzy ptravin) Další dpručené tázky Jaká je stabilita vitaminu C při půsbení tepla, světla, vzdušnéh kyslíku? Jaký je běžný bsah vitaminu C v ptravinách? C t jsu flavnidy a které látky se nejčastěji vyskytují v ptravinách? Jaký je běžný bsah některých flavnidů v ptravinách? Jaké jsu běžné hladiny kfeinu v kávě a energetických nápjích? Jaké je NPM (nejvyšší přípustná mnžství) kfeinu v ptravinách? Jaké knzervační látky znáte a pr jaké ptraviny je pvlen jejich pužití? Jaká jsu NPM knzervačních látek v ptravinách? Klik g standardu kyseliny askrbvé je ptřeba pr přípravu 100 ml zásbníh rztku kncentraci 1 mg/ ml? Jaký bjem (ml) deberete z tht zásbníh rztku pr přípravu 10ml standardních rztků kncentraci 30, 60, 90 a 120 mg/l? Deklarvaný bsah vitaminu C ve vzrku jablečnéh džusu je 10 mg/100 ml. Pžadvaná kncentrace (s hledem na rzsah kalibrační křivky) vitaminu C v naředěném vzrku je 50 mg/l. Jak připravíte 10 ml tht rztku? Deklarvaný bsah vitaminu C ve vzrku tablety je cca 100 mg v jedné tabletě. Jaký bude bsah (mg/l) vitaminu C v rztku získaném rzpuštěním tét tablety ve 100 ml extrakčníh činidla? Jaký bjem (ml) tht rztku ptřebuje pr naředění 10 ml rztku kncentraci 50 mg/l? 30 g hmgenizvaných brambr byl extrahván 80 ml 3% rztku kyseliny metafsfrečné. Získaný extrakt byl přefiltrván přes filtrační papír, filtrát byl kvantitativně převeden d 100 ml dměrné baňky a dplněn p značku extrakčním činidlem. 1 ml extraktu byl přefiltrván přes membránvý filtr a 20 µl extraktu byl nastříknut d kapalinvéh chrmatgrafu. Plcha dpvídající píku vitaminu C byla A=92. Jaká je výsledná kncentrace vitaminu C v brambrách v mg/kg, je-li rvnice kalibrační křivky y=1,7333x-4,5?

4 Náplň úlhy 1. Stanvení vitaminu C v nápjích, vci a zelenině metdu HPLC/UV, akreditvaná zkušební metda SZPI Praha (A/11), ČSN EN (adaptván pr ptřeby výuky) Sledvání stability vitaminu C v průběhu přípravy vzrku, skladvání a tepelnéh zpracvání 2. Stanvení kfeinu (případně chlrgenvé kyseliny), vitaminu C a knzervačních látek v nápjích ČSN EN (adaptván pr ptřeby výuky) 3. Stanvení dalších antixidantů (např. flavnidů) a sledvání jejich stability upřesnění ke stanvení bsahu vitaminu C v nápjích a vzrcích vce, zeleniny sledvání vlivu tepelných úprav na bsah vitaminu C a dalších látek Část studentů bude prvádět analýzy v čerstvém vzrku splečně s přípravu standardů, část studentů bude sledvat vliv zpracvání - tepelné úpravy (vaření, mražení), skladvání, různý způsb hmgenizace vzrků na hladiny vitaminu C Prvnání s nutričními tabulkami, vyhdncení vlivu tepelných úprav, degradace v závislsti na čase neb tepltě Pužité matrice Ovcné džusy, čaje a bnbóny bhacených vitamínem C, šípky, citrnvá šťáva (čerstvý vzrek, vzrek p zalití hrku vdu ), čerstvá a tepelně upravená zelenina (brambry, brklice, kapusta, pór, petržel, paprika, rajčata ) a vce. upřesnění ke stanvení kfeinu, vitaminu C a knzervačních látek v nápjích každý student (případně dvjice) studentů pracuje samstatně (nezávisle na statních studentech dané pracvní skupiny) a analyzuje jeden (přidělený) vzrek Pužité matrice Káva, čaj, energetické nápje upřesnění ke stanvení dalších antixidantů (např. flavnidů, kyseliny chlrgenvé) a sledvání jejich stability V rámci tét úlhy bude prveden sledvání dalších bilgicky aktivních látek např. některých flavnidů (katechin, rutin, kvercetin), případně sledvání bsahu rganických kyselin, chlrgenvé kyseliny atd. Pr stanvení uvedených látek budu využity vzrky analyzvané v předchzích úlhách (vce, zelenina, káva), jedntlivé analyty / skupiny analytů budu ze vzrku extrahvány metdu dpručenu asistentem. V některých případech bude sledván vliv pdmínek (viz předchzí úlhy) na stabilitu látek. Tyt analýzy budu realizvány jak dplňkvé k předchzím úlhám.

5 Časvý snímek cvičení Operace Přibližná časvá nárčnst (min) HPLC/UV Úvdní výklad a zkušení, test 20 min Navážení standardů a příprava vzrku 30 min Extrakce a filtrace vzrku 30 min Výklad k HPLC 20 min Měření vzrků 120 min Úklid 20 min Celkem 240 min (4 h) Studenti prvádějí alternativně stanvení pdle pracvníh pstupu A či B, úlha může být dplněna stanvení dalších bilgicky aktivních látek v přiděleném vzrku viz pstup C. Každý student zpracvává vlastní vzrek, v případě sledvání stability zpracvávají dva studenti stejný vzrek: 1. student - v čerstvém stavu, 2. student - p tepelných a jiných úpravách. Vlastní nálezy kyseliny askrbvé a dalších sledvaných látek student prvná s deklarvaným bsahem na balu vzrku (pkud je uveden), případně s běžnými bsahy uvedenými v dstupné literatuře.

6 A. Pracvní pstup pr stanvení vitaminu C v nápjích, vci a zelenině (pdle akreditvané zkušební metdy SZPI Praha (A/11) a ČSN EN 14130; adaptván pr ptřeby výuky) 1. Pužitelnst metdy Metda služí ke stanvení kyseliny askrbvé v nápjích, v vci a zelenině, v rstlinných výrbcích a ve vitaminvých přípravcích. 2. Princip metdy Kyselina askrbvá se z hmgenizvanéh materiálu extrahuje rztkem kyseliny metafsfrečné. P filtraci extraktu se její bsah stanví metdu vyskúčinné kapalinvé chrmatgrafie s UV detekcí. Identifikace a kvantifikace se prvádí metdu vnějšíh standardu. 3. Pužívané přístrje a zařízení Kapalinvý chrmatgraf Hewlett Packard Series HP1050 či Hewlett Packard Series HP1100 ( UV detektr, λ= 254 nm) Analytická klna s RP C18 neb RP C8 (250 4,6 mm, 5 μm; mm, 5 μm) HP Chemstatin, Hewlett Packard, USA Analytické váhy Ultrazvukvá lázeň Labratrní mixer neb hmgenizátr, skleněné neb plastvé struhadl Vařič, nerezvý hrnec, rychlvarná knvice Pdtlakvé filtrační zařízení 4. Chemikálie, rztky a standardy - methanl (pr HPLC) - demineralizvaná a destilvaná vda - kyselina metafsfrečná - pkud není uveden jinak pužívají se chemikálie čistty p.a. - membránvý filtr przitě 5 µm - běžné labratrní skl kyselina L-askrbvá p.a. (PENTA) Příprava standardních rztků: Připravte zásbní rztk kyseliny L-askrbvé kncentraci cca 1 mg/ml v extrakčním činidle (příprava extrakčníh činidla viz bd 5.1).

7 Pr zhtvení kalibrační křivky připravte standardní rztky kncentraci 30, 60, 90 a 120 mg/l v extrakčním činidle (příprava extrakčníh činidla viz bd 5.1). Pznámka: Maximální dba pužitelnsti standardů je 1 den. 5. Pracvní pstup - mdifikace nrmy SZPI Praha (viz přílha návdů) 5.1. Příprava labratrníh vzrku Příprava extrakčníh činidla: 3 % rztk kyseliny metafsfrečné (tj. rztk 9 ml kapalné kyseliny metafsfrečné v 491 ml vdy, ppř. rzpustit 15 g pevné kyseliny metafsfrečné v 500 ml vdy) Pevné vzrky g pevnéh vzrku se hmgenizuje s ml extrakčníh činidla p dbu 1 minuty. Získaný extrakt se přefiltruje přes filtrační papír, který se něklikrát prpláchne; případně je mžné využít fitrace za pmci vakua. Filtrát se kvantitativně převede d 100 ml dměrné baňky a dplní p značku extrakčním činidlem. Všechny rztky vzrků se před nástřikem d kapalinvéh chrmatgrafu filtrují přes skládaný filtr, ppř. membránvý filtr Kapalné vzrky Tekuté materiály se p dknalém prmíchání (mnžství se vlí pdle předpkládanéh bsahu, tak aby kncentrace v analyzvaném rztku dpvídala rzsahu kalibrace mg/l) převedu d 100 ml dměrné baňky a dplní vdu p značku. Před nástřikem d kapalinvéh chrmatgrafu je nutné extrakt přefiltrvat přes membránvý filtr Tableta Tabletu je nutn zvážit a rzdrtit, na základě výpčtu student naváží příslušné mnžství tablety dle deklarvanéh bsahu vitaminu C d pžadvanéh bjemu (25, 50 neb 100 ml bude specifikván asistentem), tak aby výsledná kncentrace vitaminu C byla v rzsahu kalibrační křivky. Pznámka: V případě nutnsti (dezva je mim rzsah kalibrace) je mžné vzrek dále ředit extrakčním činidlem (kyselinu metafsfrečnu). Sledvání stability vitaminu C v průběhu přípravy vzrku, skladvání a tepelnéh zpracvání Pevné vzrky Vzrky vce a zeleniny jsu zahřívány v páře v nerezvém hrnci pdmínky dle určení asistenta Kapalné vzrky, čaje s bsahem vitaminu zrek je zalit hrku vdu, případně skladván za definvaných pdmínek - pdmínky dle určení asistenta 5.2. Stanvení kapalinvu chrmatgrafií

8 Analytická klna: analytická klna s RP C 18 neb RP C 8 (250 4,6 mm, 5 m; 125 4,6 m, 5 m;) s předklnku Mbilní fáze: methanl : vda (5:95, v/v) ph3 (H 3 PO 4 ) (připravená mbilní fáze se dplyní v ultrazvukvé lázni p dbu 10 minut) Průtk mbilní fáze: 1 ml/min Detekce: UV 254 nm Objem nástřiku: 20 µl Teplta klny: labratrní teplta 6.3. Identifikace a kvantitativní vyhdncení Identifikace se prvádí prvnáním retenčníh času analytu ve vzrku s retenčním časem kalibračníh standardu. Další mžnstí identifikace látky je přídavek standardu ke vzrku. Kvantitativní vyhdncení se prvádí metdu vnějšíh standardu buď dečtením kncentrace analytu z kalibrační křivky (tj. závislsti plchy, příp. výšky píku na kncentraci standardu v g/l v rzsahu jednh řádu; kncentrace analytu ve vzrku musí ležet v intervalu mezi nejnižším a nejvyšším bdem kalibrační přímky) a přepčtem na půvdní vzrek neb prvnáním plchy, případně výšky píku sledvanéh analytu a standardu pdbné kncentrace a přepčtem na půvdní vzrek.

9 B. Pracvní pstup pr stanvení kfeinu, chlrgenvé kyseliny a knzervačních látek v nápjích (pdle ČSN EN 12856; adaptván pr ptřeby výuky) 1. Pužitelnst metdy Metda má univerzální pužití pr nápje (čaj, káva, energetické nápje, aj.). 2. Princip metdy Kfein a další sledvané látky se z hmgenizvanéh materiálu extrahuje vdu (pr rzpustné nápje, čaj, kávu). V extraktu se stanví p filtraci metdu vyskúčinné kapalinvé chrmatgrafie s UV detekcí. Identifikace a kvantifikace se prvádí metdu vnějšíh standardu. 3. Pužívané přístrje a zařízení - analytické váhy - ultrazvukvá lázeň - HPLC systém (Hewlett Packard 1050 či HP 1100 s UV detektrem) - analytická klna s RP C18 (125 4,6 mm, 5 μm) - běžné chemické skl a labratrní materiál 4. Chemikálie, rztky a standardy - destilvaná vda - methanl - standardy (kyseliny srbvé, kyseliny benzvé, kyseliny chlrgenvé a kfeinu) budu pskytnuty asistentem jak pevné látky či rztky - mbilní fáze: MeOH/acetátvý pufr (3/7, v/v); 5. Pracvní pstup 5.1 Příprava vzrků káva, čaj 1 g vzrku se naváží d 150 ml kádinky s přesnstí na 0,01 g. Přelije se ml vrucí destilvané vdy a pnechá se 5 minut luhvat. P důkladném prmíchání se směs přefiltruje přes skládaný filtr d 100 ml dměrné baňky a dplní destilvanu vdu. Čirý filtrát se zředí 5 10 mbilní fází a nastřikuje se d dávkvací smyčky kapalinvéh chrmatgrafu. 5.2 Příprava tekutých vzrků Vzrek se dknale prmíchá a krátce dplyní v ultrazvukvé lázni. Pté se přefiltruje přes mikrfiltr d vialky Čirý filtrát se nastřikuje d dávkvací smyčky kapalinvéh chrmatgrafu.

10 5.3. Stanvení kapalinvu chrmatgrafií Analytická klna: Mbilní fáze: Průtk mbilní fáze: Detekce: Objem nástřiku: 10 neb 20 µl Teplta klny: labratrní teplta analytická klna s RP C18e (125 3 mm, 5 m;) spředklnku mbilní fáze: MeOH/acetátvý pufr (3/7, v/v); 1 ml/min UV 273 nm pr kfein, 254 nm pr kyselinu srbvu, 228 nm pr kyselinu benzvu 5.4 Identifikace a kvantitativní vyhdncení Identifikace se prvádí prvnáním retenčních časů píku ve vzrku s retenčním časem standardní látky. Pr kvantifikaci se připraví rztky směsných standardů čtyřech kncentracích: 50, 100, 200 a 400 µg/ml, naředěním zásbních rztků standardů (c = 1000 µg/ml). Kvantitativní vyhdncení se prvádí metdu vnějšíh standardu buď dečtením kncentrace analytu z kalibrační křivky (tj. závislsti plchy, příp. výšky píku na kncentraci standardu v µg/ml v rzsahu jednh řádu, kncentrace analytu ve vzrku musí ležet uvnitř - mezi nejnižším a nejvyšším bdem kalibrační přímky) a přepčtem na půvdní vzrek neb prvnáním plchy, případně výšky píku sledvanéh analytu a standardu pdbné kncentrace a přepčtem na půvdní vzrek Obsah kfeinu (případně knzervačních látek neb kyseliny chlrgenvé) v nealkhlických nápjích uvádějte v mg/l nápje, kncentrace v kávě a čaji v mg/kg. Rzsah kalibrační křivky pr další sledvané analyty bude specifikván asistentem.

11 C. Pracvní pstup pr stanvení antixidantů a jejich stability v vci, zelenině a v nápjích 1. Pužitelnst metdy Metda je pužitelná pr sledvání vybraných analytů v nápjích a rstlinných materiálech 2. Princip metdy Bilgicky aktivní látky se z hmgenizvanéh materiálu extrahují vdu či metanlem (případně jejich směsí). V extraktu se stanví p filtraci metdu vyskúčinné kapalinvé chrmatgrafie s UV detekcí. Identifikace a kvantifikace se prvádí metdu vnějšíh standardu. 3. Pužívané přístrje a zařízení - analytické váhy - ultrazvukvá lázeň - HPLC systém (Hewlett Packard 1050 či HP 1100 s UV detektrem) - analytická klna s RP C18 (250 4,6 mm, 5 μm; mm, 5 μm) - běžné chemické skl a labratrní materiál 4. Chemikálie, rztky a standardy - destilvaná vda - kyselina fsfrečná knc. (p.a.) - methanl - zásbní standardní rztky sledvaných látek budu ddány asistentem - mbilní fáze: methanl/vda/kyselina fsfrečná (25/74/1, v/v/v) - standardy budu pskytnuty asistentem jak pevné látky či rztky 5. Pracvní pstup Příprava vzrků Vzrek je hmgenizván a extrahván vdu či metanlem (případně jejich směsí). Navážka a mnžství extrakčníh činidla bude upřesněn asistentem. V extraktu se stanví p dalším případném naředění a filtraci bsah sledvaných látek metdu vyskúčinné kapalinvé chrmatgrafie s UV detekcí. Identifikace a kvantifikace se prvádí metdu vnějšíh standardu (viz. Pstup A a B).

12 Vybavení pracvníh stlu kmpletní dkumentace k úlze 4 kpie Labratrní skl: - filtrační nálevka (4 ) - váženka (2 ) - dměrná baňka 10 ml (5 ), 25 ml (1 ), 50 ml (3 ), 100 ml (3 ), 250 ml (2 ), 500 ml (2 ), - skleněné zátky - pipeta 1 ml (2 ), 10 ml (2 ), 5 ml (2 ), 2 ml (1 ) - Pasteurvy pipety, dudlík (1 ) - dměrný válec 50 ml (1 ), 250 ml (1 ) - kádinka 150 ml (2 ), 100 ml (2 ), 50 ml (2 ) - dsávací baňka (1 ) - Erlenmeyerva baňka 250 ml (1 ), 1000 ml (2 ) - Bűchnerův nástavec (2 ) - tmavá zásbní láhev - vývěva Labratrní ptřeby: - stříkačka 500 l (Hamiltn) (1 ) - lžička (2 ) - pipetvací balónek - filtrační papíry - membránvé filtry 5 m - střička (2 ) - struhadl - mixér - prkénk na krájení - nůž Chemikálie: - kyselina L-askrbvá - kyselina metafsfrečná - methanl - kyselina fsfrečná (v labratři ve skříni s anrganickými kyselinami)

13 Pžadavky na prtkl Jmén: Petr Nvák Jmén asistenta: Ing. Antnín Dvřák Skupina, den měření: (pndělí dpledne) Datum knání práce: Název práce: Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek metdu kapalinvé chrmatgrafie s UV detekcí Knkrétní činnst studenta (např. Stanvení vitaminu C ve vzrcích brambr, vliv tepelnéh zpracvání na bsah vitaminu C) Označení a ppis analyzvanéh vzrku: (např. brambry, drůda Katka, raná; tableta s bsahem vitaminu C, Celaskn, č. šarže, deklarvaný bsah výrbcem) Princip metdy: stručně Pstup práce: stručně, uvést dkaz na nrmy, uvést dchylky d pstupu, veškeré navážky, pdmínky experimentu, výpčty (detailně a v chrnlgickém přadí: příprava zásbních rztků, ředění kalibrace, kalibrační křivka, výpčet bsahu sledvané látky ve vzrku) Výsledek: zakruhlit, pdtrhnut, jedntky Diskuse: diskutvat vlastní výsledky, prvnat s fakty dstupnými v literatuře a infrmacemi z předchzíh studia, psudit případný vliv pdmínek na stabilitu, nalezené hladiny prvnat s hladinami uváděnými v literatuře případně s hladinami deklarvanými výrbcem (tableta, energy drink) Závěr: slvně celu větu Pdpis Pznámka: Pkud jsu k prtklu přikládány grafické materiály (chrmatgramy, kalibrační křivky, grafy..), musí být na nich uveden jmén a skupina a musí být k prtklu pevně připjeny!

14 Klasifikace D klasifikace bude zahrnut: Příprava na úlhu, kntrla pžadvaných znalstí Výsledky kntrlníh testu / zkušení Správnst základních výpčtů v prtklu a ddržení frmálních pžadavků na prtkl Celkvá práce v labratři a přístup studenta Úklid v labratři a ddržvání rganizačních pravidel

15 Přílhy UV spektra sledvaných analytů Akreditvaná zkušební metda SZPI Praha (A/11) stanvení kyseliny askrbvé v ptravinách metdu HPLC ČSN EN Ptraviny Stanvení vitaminu C metdu HPLC titulní list Obsah vitaminu C, chlrgenvé kyseliny a kfeinu v některých ptravinách Velíšek J., Hajšlvá J.: Chemie ptravin, 3. vydání, OSSIS, Tábr, Sbírka záknů č. 52/2002 Pdmínky pužití kfeinu a chininu při výrbě ptravin Sbírka záknů č. 304/2004, část 6 Knzervanty a antixidanty, ddíl A - kyselina srbvá, benzvá a p-hydrxybenzvá ČSN EN Ptraviny Stanvení acesulfamu-k, aspartamu a sacharinu stanvení pmcí vyskúčinné kapalinvé chrmatgrafie (mžn též pužít pr stanvení kfeinu, srbvé a benzvé kyseliny v ptravinvých materiálech) - výběr

16 UV spektra sledvaných analytů Kyselina askrbvá 12 mg/l m A U *D AD 1, (28.6 m AU, - ) R ef=1.594 & f D nm Kyselina chlrgenvá 250 mg/l m A U *D AD 1, (738 m AU, - ) R ef=8.695 & f D nm

17 Kfein 250 mg/l m A U *D AD 1, (1841 m AU, - ) R ef=2.809 & f D nm Kyselina srbvá 50 mg/ml mau DAD1, (389 mau, - ) f D nm

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

M. Kropáček, M. Tomeš, K. Kontrová, J. Zimová, F. Melichar. RadioMedic s.r.o.

M. Kropáček, M. Tomeš, K. Kontrová, J. Zimová, F. Melichar. RadioMedic s.r.o. 1 M. Krpáček, M. Tmeš, K. Kntrvá, J. Zimvá, F. Melichar RadiMedic s.r.. RadiMedic s.r.. 51.DNM 12.-14. 11. 2014 Seč Úvd Stručný ppis prjektu Mnklnální prtilátka Nimtuzumab Hlavní krky výrby 177 Lu-Nimtuzumab

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

15. Pasteurovy pipety

15. Pasteurovy pipety 3-5 years Název aktivity: Jak dluh vydrží mýdlvá bublina? 15. Pasteurvy pipety Vzdělávací bsah: Člvěk a svět / Chemie Klíčvé pjmy: C je t chemie a jak suvisí s naším světem (pr předšklní věk). Cílvá věkvá

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Čistota vody a životní prostředí

Čistota vody a životní prostředí Čistta vdy a živtní prstředí Analytická suprava pr čisttáře a hspdáře Vážení chvatelé ryb, ČRS, Výbr územníh svazu pr Severní Mravu a Slezsk v Ostravě si Vám dvluje nabídnut analyticku sadu (resp. "čisttářsku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

RYCHLE A BEZPEČNĚ. J.Flajšingrová, G. Gottwaldová Oddělení urgentního příjmu

RYCHLE A BEZPEČNĚ. J.Flajšingrová, G. Gottwaldová Oddělení urgentního příjmu RYCHLE A BEZPEČNĚ J.Flajšingrvá, G. Gttwaldvá Oddělení urgentníh příjmu rk celkem dg.t06+s 2008 827 292 35% 2009 1641 870 53% 2010 1884 974 52% 1011 2082 1202 58% 1012 2078 1123 54% 1013 1800 943 53% 2014

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha Testvání, hdncení a srvnání vzrků z českéh a německéh trhu VŠCHT Praha Prvnat výrbky shdnéh marketingvéh frmátu ze SRN a z ČR Garant VŠCHT Praha Realizační tým: Realizace prjektu Záštita: prf. Ing. Karel

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více