01 - matematika a statistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 - matematika a statistika"

Transkript

1 01 - matematika a statistika Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Hodnocení 1 Sedláček Vladimír, Homola Jan G Tř. Kpt. Jaroše 14, Řešení problému znečištěné nádrže a problému ohřevu nádrže pomocí diferenciálních rovnic 2 Raida Václav G Tř. Kpt. Jaroše 14, Chaos 3 Nehybka Josef G Globe s.r.o. Grafické řešení matematických úloh na extrémy pomocí softwaru Maple

2 02 - Fyzika Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Hodnocení 1 Gerguri Tereza G Slovanské nám., Grafické zpracování modelu povrchu chemicky pekuliární hvězdy HD Plačková Veronika G Tř. Kpt. Jaroše 14, Ochrana barevných fotografií lakováním a laminováním 3 Glatz Zdeněk G Tř. Kpt. Jaroše 14, Studium reliéfních struktur metodou AFM 4 Analýza proudění plynu v clonkách pro Hladká Kristýna, SPŠ chemická, scintilační detektor elektronového mikroskopu Gruntorádová Nikola pomocí systému SolidWorks Flow simulation 5 Hökl Daniel G - Řečkovice Studium vlastností látek v okolí teploty fázové přeměny 6 Jašek Otakar G - Řečkovice Experimentální analýza českých samohlásek 7 Buřil Lukáš G - Řečkovice Stárnutí fotografií účinkem UV záření a přízemního ozonu, reproduktory,

3 03 - chemie Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Pokorová Jana G Tř. Kpt. Jaroše 14, Variabilita obsahových látek druhu Plectranhus forsteri v závislosti na vegetačním vývoji 2 Janík Ondřej G Tř. Kpt. Jaroše 14, 3 Tichý Jan, Sadilová Tereza G Tř. Kpt. Jaroše 14, 4 Souralová Tereza Kl. a šp. G Solární články senzibilované přírodními barvivy Vliv epigenetické regulace na délku telomer modelového organismu N. tabacum Původ a aspekty pěstování zeleniny prodávané v českých prodejnách a trzích pouze 1 výtisk 5 Hořavová Monika, Šikralová Sabina SPŠchemická, Vliv podmínek skladování na obsah kofeinu v různých druzích komerčních čajů 6 Pospíchalová Jana, Šalplachtová Milena SPŠchemická, Stanovení obsahu mastných kyselin v mase pomocí plynové chromatografie 7 Šmidrová Lenka SPŠchemická, 8 Daněk Ondřej G - Řečkovice 9 Huk Václav G - Řečkovice 10 Krajíčková Tereza G - Řečkovice 11 Šujanová Kateřina G - Řečkovice Stanovení silic v kmínu superkritickou fluidní extrakcí Optimalizace metody pro stanovení glutathionu ve vzorcích krve onkologických pacientů Měření obsahu radonu v přírodních i dodávaných pitných vodách Možnosti využití paramagnetických částic a elektromagnetických technik pro analýzu protoonkogenu bcl-2 Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanotechnologie

4 04 - Biologie Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Šaňková Eva G Tř. Kpt. Jaroše 14, Buněčný cyklus - pohled do života enterocytů 2 Vaňatková Kateřina G Slovanské nám., Výskyt a šíření dirofilariózy psů na jižní Moravě 3 Řezáčová Andrea G Slovanské nám., Programovaná buněčná smrt v životě enterocytů 4 Janderová Kristýna G Slovanské nám., 5 Povolná Anna Biskupské G, Barvičova 85, Soustava žláz s vnitřní sekrecí se zaměřením na některé choroby Mobilní genetické elementy a biochemická aktivita kmenů E.coli: výskyt bakteriocinogenie u kmenů s různou biochemickou aktivitou 6 Janyšková Helena G Tř. Kpt. Jaroše 14, Výzkum vnímání hořké chuti fenylthiokarbamidu Evoluce karyotypu blízce příbuzných druhů 7 Marečková Michaela G Tř. Kpt. Jaroše 14, huseníčku rolního 8 Lamparter Tomáš Kl. a šp. G Detekce variability tritikale mikrosatelitními markery 9 Nedozrálová Hana Kl. a šp. G 10 Pešová Martina, Svobodová Lucie SPŠ chemická, Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - rybniční druhy Vliv aplikace přípravku Supergestran inj. na výskyt a spektrum patologicky změněných spermií v ejakulátu kanců 11 Ustohalová Iveta Církevní SZŠ s.r.o. Vybrané biologické charakteristiky hybridních jedinců karasa stříbrného (carassus gibelio) a kapra obecného (cyprinus carpio)

5 12 Kunst Jonáš G - Řečkovice Efekt snížené exprese apurinní/apurimidinní endonukleázy APE1 na signalizaci dvouřetězcových zlomů v DNA u lidských embryonálních kmenových buněk z pozdní pasáže 13 Hejnová Nikola G - Řečkovice Vliv organické a anorganické formy selenu na vybrané biochemické parametra potkana 14 Krejčí Barbora G - Řečkovice Genetika zbarvení srsti u psů 15 Polínková Michala G - Řečkovice Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch

6 05 - Geologie a geografiebiologie Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Poznámka 1 Modrá Kateřina G Tř. Kpt. Jaroše 14, Etnická struktura v Keni 2 Cejnková Kristýna G - Řečkovice 3 Hradecká Anna G - Řečkovice 4 Leknerová Kriszýna G - Řečkovice Současný stav a výskyt měkkýší fauny na lokalitě Mušlov a aplikace technologie 3D tiskáren na fosilní materiál Mapování, modelování a vizualizace sběrných míst tříděného odpadu pomocí technologie GIS Hematizované železné úředměty z hořící uhelné haldy dolu Kukla v Oslavanech ; program OpenOffice.org Impress

7 06 - Zdravotnictví Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení G Tř. Kpt. Jaroše 14, 1 Libra Jiří Pervitin Sledování změn základních oběhových G Tř. Kpt. Jaroše 14, 2 Strnadlová Markéta parametrů při výkonech ve sportovním lezení a stanovení rizika závažného poškození zdraví ve 3 Čechová Andrea G Vídeňská 47, Neznalost první pomoci neomlouvá 4 Juráková Kateřina G Slovanské nám., 5 Bencová Tereza G - Řečkovice Variabilita tepové frekvence v závislosti na hloubce sedace Civilizační choroba diabetes mellitus u nás a průzkum self-monitoringu 6 Vávrová Eva G - Řečkovice Sarkosin - jednoduchý test na rakovinu prostaty 7 Štěpánková Tereza G - Řečkovice Výskyt chlamidiových infekcí u vysokoškolských studentů brněnského regionu

8 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Hodnocení 1 Židlochová Ada G Vídeňská, Kopyta koní 2 Vernerová Nora Kl. a šp. G Zavádění exotických druhů zeleniny do kultury 3 Kolaříková Anna Kl. a šp. G Vliv stresových jevů na školkařskou produkci rostlin Dataprojektor 4 Kučerová Renáta SPŠchemická, Stanovení kyseliny citronové v rybím mase Dataprojektor 5 Rosová Iveta SPŠchemická, Stanovení cizorodých látek ve víně 6 Kučerová Svatava, Kozlová Romana SPŠchemická, Stanovení biogenních aminů a polyaminů v potravinách živočišného původu 7 Petrovičová Jana SPŠchemická, Mikrobiologické hodnocení sýrů s modrou plísní Dataprojektor 8 Michele Lukáš G - Řečkovice 9 Šefferová Magdalena G - Řečkovice 10 Pokora Petr G - Řečkovice Podzemní voda jako limitující faktor pro zástavbu v okolí obchodně společenského centra Galerie Vaňkovak Stanovení obsahu kumarinu ve skořici pomocí metody HPLC Měření antioxidační aktivity a polyfenolických sloučenin ve vybraných hybridech meruněk, sada MS Office 2007

9 08 - ochrana a tvorba ŽP Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Langerová Zuzana Kl. a šp. G Trávení volného času pylových alergiků * 2 Konečná Monika, Tvrdá Lenka SPŠchemická, 3 Pelikánová Tereza G - Řečkovice Zhodnocení sorbentů pro likvidaci ropných produktů Detekce metalothioneinu a jeho možné využití jako biosenzoru na stanovení koncentrace těžkých kovů * *

10 09 - Strojírenství, hutnictví Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Zezulová Hana ISŠ polygrafická, Vývoj stíhacího letectví a významné osobnosti 2 Saida Martin 3 Janošťák František SPŠ a VOŠ technická, SPŠ a VOŠ technická, Průzkumné terénní vozidlo na dálkové ovládání Inteligentní pojezdové vozidlo 4 Kalný Richard G - Řečkovice Moření a pasivace nerezových ocelí 5 Habr Vojtěch G - Řečkovice 6 Rozsypal Martin G - Řečkovice Autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn v ČR Směry rozvoje metod a zařízení pro řízení přesného přiblížení na přistání, laserové ukazovátko

11 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Příjmení, jméno Škola Práce Hodnocení 1 Šebesta Ondřej ISŠ Olomoucká, Kódový zámek 2 Hruška Roman, Pleva Damián SPŠ elektro., Kounicova 16, Měření hladiny oleje v osobním automobilu pomocí mikrokontroléru Projektor 3 Partika Marek SPŠ elektro., Kounicova 16, Technické zabezpečení a řízení provozu tunelem 4 Dušek Jan SPŠ elektro., Kounicova 16, Didaktická příručka pro vývojový kit s Atmega 16 5 Hrozková Petra G Slovanské nám., G Tř. Kpt. Jaroše 14, 6 Vodička Petr Fišer Ondřej, Lelek SPŠ elektro., Kounicova 7 Martin 16, SPŠ a VOŠ technická, 8 Hlaváček Rudolf 9 Sedláčková Michaela G - Řečkovice Moderní napěťové zdroje - spínané zdroje Polarizace světla v optickém vlákně Tranzistorový audiozesilovač Vývojová deska s mikrokontrolérem AVR Vliv mlhy na optický svazek v atmosférickém přenosovém prostředí 10 Páral Jaroslav SPŠ a VOŠ technická, Řídící pult pro přesné ovládání robota, napájení pro NB

12 11 - stavebnictví, architektura Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky 1 Jitka Frišová G - Řečkovice 2 Voráčová Michaela G - Řečkovice Studentský park při Technologickém kampusu v Brně Architektonický návrh duchovního a rodinného centra Církve adventistů sedmého dne, Powerpoint 2010 pc + dataprojektor

13 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky 1 Gilarová Šárka G - Řečkovice Vliv latiny na češtinu a jiné jazyky *

14 13 - Ekonomika a řízení Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Kudláč Jiří G Vídeňská, Ekonomická krize a její vliv na konkrétní strojírenské firmy 2 Machala Martin, Růna Jonáš OA a VOŠO Pionýrská 23, Multi-level marketing 3 Letochová Soňa OA a VOŠO Pionýrská 23, 4 Brückner Jakub G - Řečkovice 5 Zeman Kamil G - Řečkovice Ušetříme podle letáků? Analýza změn vyvolaných novelizací legislativy v oblasti oceňování bytů a jejich následný dopad v praxi Bezkontaktní mobilní platby založené na technologii Near Field Communication 6 Křenková Kateřina G - Řečkovice SOS dětská vesnička -Medlánky, její financování a návrh strategie rozvoje vesniček Průša David, 7 Oweisová Sabina 8 Luňáčková Michaela SPŠ elektrotechnická, OA, SOŠ a VOŠ, Kotlářská 9, Družstvo jako nemocnice - studie proveditelnosti Platební karty pro studenty

15 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Smékalová Berta G Vídeňská, 2 Šiková Kristýna G Vídeňská, Vícejazyčná rodina a vliv bilingvismu na komunikační schopnost Péče o zrakově postižené (zaměření na ÚSP - Chrlice) 3 Tichý Aleš G Vídeňská, Vliv školní docházky na psychiku člověka 4 Hloušková Pavla G INTEGRA s.r.o. Schizofrenie (z biologického hlediska) 5 Weberová Radmila G Tř. Kpt. Jaroše 14, Psychoterapie nevyléčitelných onkologických pacientů 6 Ottová Markéta G Tř. Kpt. Jaroše 14, Metodika výuky dětí v plavání 7 Veronika Hrbáčová G - Řečkovice Tvorba RenAi her + internet 8 Kocmanová Andrea G - Řečkovice 9 Fousková Kristýna G - Řečkovice Život toxikomanů a průběh jejich resocializace Studium dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách 10 Nedělková Lea G - Řečkovice Závislost na internetových aplikacích

16 15 - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Hodnocení 1 Jagošová Tereza G Vídeňská 47, street art - konec šedivých měst 2 Eliáš Jakub Biskupské G, Barvičova 85, Dvojí domov Jana Čepa 3 Vítková Kateřina G - Řečkovice Skleněný šperk 4 Kašparová Barbora G - Řečkovice Český surrealismus a Jan Švankmajer + reproduktory 5 Geryšerová Anna G - Řečkovice Historický vývoj finštiny 6 Kmošek Jakub SSUD a VOŠ Historie fotografie (počátky a návraty) 7 Krcháková Šárka OA, SOŠ a VOŠ, Kotlářská 9, Život a kutltura lidu na moravskoslovenském pomezí v oblasti Bílých karpat

17 16 - Historie Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky 1 Ždánská Veronika G Vídeňská 47, Islám a soudobé dějiny 2 Štěpánková Eva B - Řečkovice Zmizelí podnikstelé 3 Špičák Petr B - Řečkovice Historie Kypru 4 Lokajová Hana G Slovanské nám. Historie Brna, katastrální území Bohunice v archeologickách pramenech

18 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Příjmení, jméno Škola Práce Poznámka Hodnocení 1 Jahodová Marie G Vídeňská 47, Jak se šíří drby 2 Ngo Thi Giang G Vídeňská 47, Vietnamská menšina v Jihomoravském kraji 3 Vavrčík Lukáš G Vídeňská 47, Fenomén Hooligans 4 Horáková Klára G Tř. Kpt. Jaroše 14, Amišové 5 Zabloudilová Kateřina G - Řečkovice Výkon rodičovské zodpovědnosti 6 Kudláčková Ivana G - Řečkovice Politický extremismus a radikalismus, subkultury mládeže očima studentů let 7 Navrátil Marek G - Řečkovice Uvedení zahraničního televizního seriálu do vysílání v Česku 8 Fečová Isabel ISŠ polygrafická, Nacionalismus v České republice

19 18 - Informatika Příjmení, jméno Škola Práce Požadavky Hodnocení 1 Ilgner Petr, Lieskovan Tomáš SPŠ elektrotechnická, Server pro malou firmu Projektor 2 Kidoň Marek G Globe s.r.o. Útok na operační systém Linux Projektor Použití laserového ukazovátka k ovládání 3 Pokorný tomáš G Tř. Kpt. Jaroše 14, počítače 4 Said Bedřich, Moutelík Hardwarová podpora stability RC modelu G Tř. Kpt. Jaroše 14, Tomáš letadla 5 Látal Tomáš, Wörgötter Martin Kl. a šp. G Systém pro správu počítačového vybavení 6 Novotný Jiří G - Řečkovice YunSim - Robotický 3D simulátor připojení k internetu + připojení k internetu (prohlížeč Mozilla Firefox) Dataprojektor, připojení dataprojektoru na NB 7 Štourač Jan G - Řečkovice Předpověď důsledku aminokyselinové substituce na funkci proteinu

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie Kraj Praha 1 Matematika a statistika Nedostavil(a) se Autor: Michal Outrata Název práce: Využití matematické analýzy v praxi Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7 2 Fyzika 4. místo Autoři:

Více

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů Kraj Praha Kraj Praha 1 Matematika a statistika 1. místo Autor: Ondřej Kincl Název práce: Banachův-Tarského paradox Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 Radotín Zvláštní cena: Širší nominace

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Kutná Hora 15. 17. června 2012 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Plzeň 13. 15. června 2014 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 36. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE 1. 15. 11. 2013 exkurze dny otevřených dveří POŘÁDÁ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ ON-LINE PARTNER TÝDEN VĚDY

Více

Krajské kolo SOČ 1 A. Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov

Krajské kolo SOČ 1 A. Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov Krajské kolo SOČ Organizátor: SportCentrum DDM Prostějov, odloučené pracoviště, Vápenice 9, Prostějov Místo konání: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova, Datum: 16. května 01 Celkem autorů: 85 Celkem prací:

Více

1. místo Petr Červenka Pravděpodobnost výhry v hazardních hrách Gymnázium Nad Kavalírkou ŘEŠENÍ OBECNÉ KVINTICKÉ ROVNICE POMOCÍ ELIPTICKÝCH FUNKCÍ

1. místo Petr Červenka Pravděpodobnost výhry v hazardních hrách Gymnázium Nad Kavalírkou ŘEŠENÍ OBECNÉ KVINTICKÉ ROVNICE POMOCÍ ELIPTICKÝCH FUNKCÍ Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola 01 Matematika a statistika 1. místo Petr Červenka Pravděpodobnost výhry v hazardních hrách Gymnázium Nad Kavalírkou 2. místo Michael Zelina ŘEŠENÍ OBECNÉ

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY Praha dny otevřených dveří Praha přednášky Praha výstavy Praha filmy Program generálního partnera festivalu ČEZ, a. s. Středočeský kraj Jihočeský

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Obsah. Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava

Obsah. Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava 1 2 Obsah Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava Základní školy (str. 7-15) Medové pokusy (ZŠ a MŠ Lutín) Med, pokrm bohů (ZŠ Nedvědova

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více