U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ , datová schránka hkraife.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife."

Transkript

1 U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ , datová schránka hkraife P o z v á n k a na 10. fakultní vědeckou konferenci studentské tvůrčí činnosti pomocná vědecká síla katedry, která se koná dne 9. června 2015 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575 (učebna číslo VI). Těším se na Vaši účast. V Hradci Králové dne 1. června 2015 prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost

2 Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 10. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Hradec Králové dne 9. června 2015

3 Organizační informace Pořadatel konference: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, proděkan pro vědeckou činnost Organizační zabezpečení: Ivana Šáchová (OdVP), tel.: , Zahájení konference: Budova kateder FVZ UO, Třebešská 1575, učebna číslo VI, v 8.00 hod. Ústní sdělení: Doba trvání přednášky 10 minut, dalších 5 minut je vyhrazeno pro diskusi. Dobu vyhrazenou pro prezentaci je nutné dodržet. Složení hodnotících komisí: Hlavní koordinátor konference a práce hodnotících komisí: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. hodnotící komise pro 1. sekci - pomocná vědecká síla předseda: členové: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc. hodnotící komise pro 2. sekci - pomocná vědecká síla předseda: členové: prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. plk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. pplk. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. Hodnotící kritéria vystoupení a jejich bodové ohodnocení: hodnotící kritéria bodová stupnice odborná úroveň 0 10 přínos práce pro obor 0 5 úroveň prezentace a úroveň vystoupení v diskusi 0 10 formální úprava 0-5 maximální počet bodů 30 2

4 Program 10. fakultní vědecké konference studentské tvůrčí činnosti pomocná vědecká síla katedry konané dne 9. června 2015 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Třebešská 1575, Hradec Králové Zahájení konference, organizační pokyny obě sekce učebna č. VI sekce (učebna číslo VI) rtm. Petra Polcarová - Vybrané faktory, ovlivňující virulenci třetího lidského herpetického viru varicella zoster (VZV) rtn. Jan Bavlovič - Stanovení virulence klinických izolátů Varicella zoster viru analýzou buněčné viability v reálném čase rtm. Daniel Thibaud - Regenerace střevní sliznice vlivem růstových faktorů des. Miluše Vacková - Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání des. Aneta Roušová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vývoj pracovních a služebních úrazů u FVZ a možnosti prevence des. Jan Lekeš - Pohybové a výživové zvyklosti dětí ve věku let rtn. Veronika Tlapáková - Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku čet. Aneta Nová - Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi rtn. Petr Hess - Regulace zánětlivé odpovědi role kofeinu na imunitní systém rtn. Barbora Hadámková - Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk čet. Vojtěch Valer - Interakce B lymfocytů s Mycobacterium bovis 3

5 sekce (učebna číslo VII) rtm. Jakub Hrabčák - Možnosti ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození jater v průběhu jaterní resekce rtm. Adam Pavlík - Kvalita repozice při primárním ošetření zlomenin distálního radia rtm. Tomáš Rejda - Analýza pacientů ošetřených pro zlomeninu klíční kosti ve FN v Hradci Králové čet. Bc. Jiří Kotek - Komorbidity a úrazy seniorů vyžadující hospitalizaciexistují hodnotitelné souvislosti v průběhu jednoho roku před úrazem? rtm. Václav Krejčí - Využití plazmy bohaté na trombocyty v hojení ran rtn. Hana Čápková - Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii rtn. Tomáš Peták - Studie ROBUST čet. Ondřej Blažek - Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia svob. Jan Kudělásek - Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci rtm. Ivo Faflík - Možnosti hodnocení tělesného složení čet. Květa Macharová - Ověření účinnosti definované bylinné směsi PD007 na urychlení odbourávání etanolu a snížení jeho toxického působení na lidský organismus Vyhlášení výsledků, předání diplomů, ukončení konference (obě sekce učebna č. VI) 4

6 Příspěvky soutěžících jsou řazeny ve dvou sekcích podle programu. Za obsah práce, gramatickou a slovesnou úroveň zodpovídají autoři. U některých příspěvků byly provedeny pouze formální úpravy textů. 1. sekce Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Petra POLCAROVÁ doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. katedra epidemiologie Vybrané faktory, ovlivňující virulenci třetího lidského herpetického viru varicella zoster (VZV) Cíl práce: Úkolem této práce bylo v rámci zastřešujícího projektu Charakteristiky virulence klinických izolátů VZV, naučit se pracovat s klinickými izoláty (odběr vzorků od pacientů FN HK, inokulace tkáňové kultury - buněčná linie lidských plicních fibroblastů NHLF virem VZV, pěstování infikované buněčné linie, sběr viru) a izolovat CD4+ T lymfocytů z periferní lidské krve. Dále pak zvládnout metodiku průtokové cytometrie, včetně přípravy a značení vzorků a identifikovat infikované T lymfocyty a mechanismy apoptózy u infikovaných a neinfikovaných interagujících T lymfocytů. A tyto metody využít pro detekci intracelulární replikace klinických izolátů VZV. Použitá metodika: metody pěstování tkáňových kultur, inokulace virem, sběr viru, izolace buněčných subpopulací pomocí negativní selekce (Dynabeads UntouchedTM Human CD4 T Cells), průtoková cytometrie Dosažené výsledky: Sekundárně infikované T lymfocyty byly detekovány pomocí průtokové cytometrie na přístroji Aria II. K detekci jsme používali sadu protilátek primárně i sekundárně konjugovaných s cytochromy. Závěr: Projekt běží, zvolené metody jsou zavedeny a využívány v panelu pokračujícího testování. 5

7 rtn. Jan BAVLOVIČ Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. katedra epidemiologie Stanovení virulence klinických izolátů Varicella zoster viru analýzou buněčné viability v reálném čase Cíl práce: Virus varicella zoster (VZV) patří do rodiny herpesvirů a u lidí způsobuje plané neštovice (dětský věk) nebo pásový opar (dospělost). V této práci byla zkoumána virulence klinických izolátů získaných z Kliniky infekčních nemocí, FH, HK. Cílem práce bylo analyzovat vztah virulence jednotlivých izolátů VZV k nukleotidovým změnám genomu v přesně definovaných oblastech. Tato data by mohla následně vést k pochopení závislosti virulence VZV na funkci jednotlivých genů. Použitá metodika: Pro propagaci klinických izolátů VZV byly použity buňky lidských plicních fibroblastů. Množení viru v kultuře bylo pozorováno jako morfologické změny tvaru buněk, tzv. cytopatický efekt. Tento efekt je způsoben lyzí hostitelských buněk a tvorby děr v monolayeru buněk. Izolace tzv. cell-free viru byla provedena sonikací hostitelských buněk, které podléhaly minimálně 60% cytopatickému efektu. Pro kvantifikaci izolovaných virionů bylo použito plakové metody PCR v reálném čase (qpcr). Pro srovnání virulence jednotlivých izolátů byla sledována rychlost tvorby CPE na buněčnou viabilitu v reálném čase (xcelligence). Dosažené výsledky: Celkem byly izolovány 3 klinické izoláty, které byly kvantifikovány za použití plakové eseje a qpcr. Ačkoli qpcr poskytuje výsledky v řádu hodin, přesnější stanovení počtu virionů bylo dosaženo za použití plakové metody (stanovení v řádu dnů). Klinické izoláty byly srovnávány mezi sebou z hlediska rychlosti tvorby CPE a následně porovnány s výskytu záměn nukleotidů, které mohou virulenci ovlivnit. Závěr: Klinické izoláty VZV byly porovnány z hlediska své virulence a korelovány s výskytem nukleotidových záměn, které mohou virulenci ovlivnit. 6

8 rtm. Daniel THIBAUD mjr. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. katedra radiobiologie Regenerace střevní sliznice vlivem růstových faktorů Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení významu keratinocytárního růstového faktoru (KGF) na regeneraci střevní sliznice myší supraletálně ozářených ionizujícím zářením. Materiál a metodika: K experimentům byly použity myši C57Bl/6. V první části experimentů byla hodnocena účinnost KGF aplikovaného ve 3 dávkách 1, 2 a 3 dny po ozáření dávkami 14, 15 a 16 Gy ( 60 Co, 1 m, 0,45 Gy/min) při stínění hlavy stran přežívání zvířat. Byly testovány účinnosti různých dávek KGF, a to 0,2, 1 a 5 mg/kg. V druhém experimentu byly použity 3 skupiny myší (každá po 6 jedincích) skupina kontrolní neozářená, skupina ozářená 15 Gy ( 60 Co, 1 m, 0,44 Gy/min) při stínění hlavy léčená fyziologickým roztokem 1, 2 a 3 dny po ozáření a skupina ozářená 15 Gy při stínění hlavy léčená KGF v dávce 5 mg/kg 1, 2 a 3 dny po ozáření. V druhém experimentu byl hodnocen vliv KGF na krevní obraz a histopatologické změny v jejunu, ileu a colon transversum 6. den po ozáření. Výsledky: V intervalu 160 dní po ozáření nebyl pozorován vliv KGF na přežívání myší, vyjma dávky 0,2 mg/kg, která po ozáření 15 Gy prognózu myší signifikantně zhoršila. V intervalu 6 dní po ozáření 15 Gy byl pozorován signifikantní úbytek červených krvinek, destiček, lymfocytů a granulocytů v krevním obraze a otok a atrofie se známkami regenerace ve všech hodnocených částech gastrointestinálního systému. Podání KGF vedlo k signifikantnímu zmírnění úbytku červených krvinek v krevním obraze, zmírnění atrofie v ileu a snížení otoku buněk v colon transversum. Závěr: Podání KGF mírní poškození vyvolané ionizujícím zářením a jeví se jako perspektivní stran terapie akutní nemoci z ozáření. 7

9 des. Miluše VACKOVÁ pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání Úvod: Studium na vysoké škole vede k zásadní změně životního stylu, hlavně stravovacích návyků a fyzické aktivity. Vojenští studenti musí disponovat fyzickou zdatností k plnění vojenských úkolů, stejně tak zvládat civilní studium. Cílem práce bylo monitorování a zhodnocení jejich nutričního stavu a životního stylu. Metodika: Do sledování bylo zařazeno 108 (41 žen a 67 mužů) studentů Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Ke zhodnocení tělesného složení byla použita bioimpedační metoda přístrojem Inbody720, dále antropemetrická měření. K posouzení pohybových a stravovacích zvyklostí byly použity dotazníky. Výsledky: Vybrané výsledky u mužů a žen: BMI 25,6 ± 4,7 kg.m -2 vs. 21,7 ± 3,2 kg.m -2 ; Nadváha byla nalezena u 18,7 % a obezita jen u 9,8 % studentů. Množství tělesného tuku v pásmu normy a pod hranicí doporučených hodnot mělo 53 % resp. 27 % studentů. Pravidelné fyzické aktivitě se studenti věnují v průměru 5x resp. 4x za týden. Denně konzumují ovoce a zeleninu, obilniny, maso a mléčné produkty. V našem souboru bylo jen 12 % kuřáků (9 mužů a 4 ženy). Závěr: V našem souboru vojenských studentů byl nižší výskyt obezity a nadváhy v porovnání s českou populací. Ze získaných výsledků je zřejmé, že vojenští studenti jsou ve velmi dobrém nutričním stavu, zejména díky pravidelné fyzické aktivitě a vyváženým stravovacím zvyklostem. 8

10 des. Aneta ROUŠOVÁ pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vývoj pracovních a služebních úrazů u FVZ a možnosti prevence Úvod: Cílem této práce bylo zanalyzovat nashromážděná data o úrazech na Fakultě vojenského zdravotnictví UO z let a porovnat úrazovost VZP (stálého stavu a studentů) a občanských zaměstnanců. Jedním z cílů bylo také zhodnotit příčiny úrazů a navrhnout možné způsoby prevence, jak úrazům předcházet. Metodika: Při výzkumu byl použit sběr dat z evidence úrazů na FVZ UO a jeho analýza. Dále jsem využívala porovnávání se statistikou úrazů v resortu Ministerstva obrany. Výsledky: Počet úrazů u vojáků z povolání stálého stavu a občanských zaměstnanců je za sledované období konstantní. Nejvyšší úrazovost je u studentů. Za sledované období počet služebních úrazů u studentů postupně klesá s maximem v roce 2011, kdy bylo 21 služebních úrazů. Z toho 13 úrazů bylo v souvislosti s vojenským výcvikem ve Vyškově. Celkově bylo zjištěno, že největší podíl na služebních úrazech má tělesná příprava (nešťastné náhody) a vojenský výcvik a na pracovních úrazech zejména rizika spojená s výkonem práce a pády na rovině či schodech. Závěr: Počet úrazů na fakultě je přiměřený. Nejvyšší podíl úrazů je v souvislosti s tělesnou přípravou a výcvikem. V prevenci je potřeba se zaměřit na poučení, řádné rozcvičení a zvýšenou pozornost cvičících během prováděných činností. Hodnost, jméno a příjmení: des. Jan LEKEŠ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Pohybové a výživové zvyklosti dětí ve věku let Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit pohybové a výživové zvyklosti u studentů středních škol ve věku V České republice dnes trpí nadváhou nebo obezitou asi 25% dětí a adolescentů a tento počet neustále mírně roste. Přibližně 2/3 z dětí trpících nadváhou, či obezitou se kilogramů navíc nezbaví ani v dospělosti, a proto je velmi důležité monitorovat pohybové a výživové zvyklosti již v dětství a rizikové případy začít řešit včas. Metodika: Byl vytvořen dotazník dodržování zásad zdravého životního stylu zaměřený na pravidelnost stravy, konzumaci sladkých a energetických nápojů, potravních doplňků a pohybovou (ne)aktivitu, resp. způsobu trávení volného času. Dotazníky byl distribuován mezi žáky SŠ a to v Ostravě, Valašském Meziříčí a Hradci Králové. Dotazníky byl převeden i do elektronické podoby a byl pomocí sociálních sítí nabídnut k vyplnění dané věkové skupině. Dosažené výsledky: Díky dobré spolupráci se školami, se povedlo získat přes 150 správně vyplněných dotazníků, z nichž, jsme provedli statistická vyhodnocení, která se v současné době dokončují a budou prezentována na fakultní konferenci. 9

11 rtn. Veronika TLAPÁKOVÁ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku Vysoké procento nejen českých dětí je postiženo nadváhou až obezitou. Důvodem těchto problémů jsou špatné stravovací návyky, které vycházejí především z rodiny. Výrazný vliv má také nedostatek pohybu, daný opět životním stylem rodiny. Výsledkem je dětská obezita se všemi svými zdravotními komplikacemi, které se mohou projevit již v dětském věku. Protože je obezita u dětí komplikovaná a velmi těžko se léčí, je nutné předcházet jí dostatečnou a důslednou prevencí v co nejnižším věku. Pro potřeby šetření byl vytvořen jeden dotazník pro rodiče, který byl zaměřen na stravovací návyky dítěte v době času tráveného s rodinou: její četnost, složení a pestrost, včetně nápojů a množství denně vypitých tekutin. Druhý byl zaměřen na školní jídelny a dodržování pestrosti a doporučeného složení stravy pro děti, oblíbenost nemastných, nesladkých jídel u dětí i reakce rodičů požadavky na skladbu jídelníčku. Vzhledem k náročnosti získání rodičů ke spolupráci jsou prozatím vyplněné dotazníky ze 3 oslovených mateřských škol. Dalším postupem bude zpracování a vyhodnocení získaných dat., která budou prezentována v rámci studentské konference. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Aneta NOVÁ npor. Mgr. Klára Kubelková, Ph.D. katedra molekulární patologie a biologie Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi Cíl práce: Cílem práce pro školní rok 2014/2015 je příspěvek ke studiu průběhu in vitro interakce lidského cytomegaloviru (HCMV), patřící do čeledi Herpesviridae (β-herpesvirus, HHV-5) s vybranými imunosuprimovanými hostitelskými buňkami. Použitá metodika: V rámci studie bylo pracováno s buněčnou kulturou lidských plicních fibroblastů MRC-5 a infekcí lidským cytomegalovirem VR Během práce byly použity základní laboratorní techniky jako práce s virovými izoláty a buněčnými kulturami, infekce buněk a stanovení množství viru plakovou metodou, ozařování buněčných kultur a analýza signálních drah hostitelských buněk pomocí PathScan protilátkové technologie a jednorozměrné elektroforézy. Dosažené výsledky: Vybrané signální dráhy hostitelských buněk ve vztahu k záření a infekci byly studovány s použitím vybraných metod. Závěr: Vztah imunosuprimovaných hostitelských buněk k virové infekci byl studován na základě změn vybraných signálních drah těchto buněk. Technologie PathScan bude v budoucnu dále optimalizována v rámci dalších modelových hostitelských buněk a rozšiřována v možném studiu dalších signalizačních drah. 10

12 rtn. Petr HESS pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. katedra molekulární biologie a patologie Regulace zánětlivé odpovědi role kofeinu na imunitní systém Kofein je purinový alkaloid patřící do skupiny methylxantinů. Je to nejužívanější psychostimulant jehož zdroje jsou například kávové a kakaové boby, listy čajovníku nebo bobule guarany. Hlavní mechanismus účinku je antagonismus na adenosinových receptorech. Bylo popsán několik vedlejších metaboliských cest, které nejsou podrobně prostudovány. V této práci jsme studovali efekt kofeinu na imunitní systém. Použili jsme BALB/c kmen myší, zvířata dostala KLH (keyhole limpet homocyanin) v dávce 1mg/kg, kofein (samostatně nebo v kombinaci s KLH) v dávce 1-16mg/kg. Po 1-7 dnech byly měřeny hodnoty interleukinů (IL) 2, 4, 6, 10, 12 a hodnoty protilátek proti KLH pomocí enzym linked immunosorbent assay (ELISA). Byl zaznamenán statisticky významný pokles KLH protilátek, který byl závislý na dávce. Byly zaznamenány podobné poklesy u IL-2 a IL-4, ale ne pro IL-6, IL-10, IL-12. Závěrem lze konstatovat, že kofein modifikuje imunitní odpověď na proteinový antigen. Možný dopad kofeinu na vakcinaci a infekční onemocnění by měl být zvážen. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Barbora HADÁMKOVÁ Mgr. Lenka Plzáková katedra molekulární patologie a biologie Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk Náplní této studentské práce bylo pokračování v analýze mechanismu vstupu bakterie F. tularensis do B lymfocytů. Pomocí průtokové byl sledován vliv opsonizace komplementem (a inaktivovaným komplementem), vliv blokace receptorů důležitých pro vstup do B lymfocytů po infekci bakterie F. tularensis LVS/GFP. Konkrétně byly sledovány receptory CR1/2, CR3, CR4, BCR a FcR. Dále byl sledován vliv blokace cholesterolu (cyklodextrin a filipin) na infekci B buněk F. tularensis LVS/GFP. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Vojtěch VALER plk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. katedra molekulární patologie a biologie Interakce B lymfocytů s Mycobacterium bovis V práci jsme se zaměřili na pilotní pokusy týkající se Mycobacterium bovis (distribuce v myším modelu Balb/c) a interakcí B lymfocytů s mykobakteriální infekcí (apoptóza bb RAMOS, aktivační molekuly B bb). Především jsme se pokusili získat data a výsledky pro další práci s tímto agens. Při práci jsme použili jak metody in vivo tak in vitro. Cílem bylo mimo jiné i zvládnout práci na pracovišti a osvojit si novou metodiku a položit základ další možné spolupráci. 11

13 2. sekce Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Jakub HRABČÁK pplk. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Možnosti ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození jater v průběhu jaterní resekce Úvod: Jedním z faktorů pooperačního selhání jater po provedené jaterní resekci může být ichemicko-reperfuzní (I-R) poškození v průběhu resekce. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin pooperační letality. Levosimendan je novým, v kardiologické praxi již používaným, pozitivně inotropním farmakem. Několik experimentáních studií na malém laboratorním zvířeti prokázalo možnost snížení I-R poškození při peroperačním použití tohoto farmaka. Metodika: Na velkém laboratorním zvířeti byla provedena otevřená pravostranná hemihepatektomie v klampu hepatoduodenálního ligamenta. Standardní doba teplé ischémie byla 60 minut. 9 zvířatům byl podán levosimendan, 8 zvířat bylo použito jako kontrolní skupina. Po dobu 7 dní po resekci byly laboratorně sledovány koagulační parametry a jaterní funkce. Po sedmi dnech byla zvířata utracena. Výsledky: Ve skupině s podaným levosimendanem nedošlo k pooperačnímu úmrtí. V kontrolní skupině došlo ke dvěma úmrtím z důvodu kardiálního selhání. Laboratorní výsledky hodnocení I-R poškození nejsou v současnosti ještě vyhodnoceny. Závěr: Levosimendan může farmakologicky snížit I-R poškození jater, nicméně laboratorní výsledky hodnocení experimentu nejsou v době uzávěru přihlášek ještě k dispozici. 12

14 rtm. Adam PAVLÍK pplk. MUDr. Martin Frank, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Kvalita repozice při primárním ošetření zlomenin distálního radia Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit kvalitu repozice zlomenin distálního radia v rámci primárního ošetření. Metodika: Retrospektivní analýzou byli vybráni pacienti (n = 86, 26 mužů, 60 žen) s diagnózou S52.5 dle MKN 10 klasifikace, kteří byli primárně ošetřeni na Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové od ledna do června V programu efilm Workstation (Merge Healthcare, USA) byla na RTG snímcích hodnocena radiální inklinace, volární /dorzální dislokace ad axim a zkrat radia vůči ulně. Dále byl sledován věk pacientů, nutnost opakované repozice při primárním ošetření a nutnost operačního řešení v druhé době. Výsledky: Z celkového množství 86 zlomenin bylo 23 flekčního a 63 extenčního typu. U flekčního typu zlomenin byla repozicí zlepšena radiální inklinace o 1-17 (3 ), dislokace ad axim o 0-38 (5 ) a dislokace ad longitudinem o 0-10 mm (1 mm). U extenčního typu zlomenin byla repozicí zlepšena radiální inklinace o 0-23 (2 ), dislokace ad axim o 0-50 (23 ) a dislokace ad longitudinem o 0-13 mm (1 mm). Průměrný věk pacientů byl 61 let (22-90 let). Závěr: Vyhodnocením výsledků měření bylo zjištěno, že repozice zlomenin distálního rádia dosahovala požadované kvality v 58 % případů. Repozice byla potřeba častěji u extenčních zlomenin. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Tomáš REJDA kpt. MUDr. Jan Šimek katedra vojenské chirurgie Analýza pacientů ošetřených pro zlomeninu klíční kosti ve FN v Hradci Králové Cílem práce byla analýza jednotlivých typů zlomenin klíční kosti, jejich incidence, léčby a komplikací. Byla provedena retrospektivní analýza souboru pacientů ošetřených ve FN v HK pro zlomeninu klíční kosti a jejich statistické vyhodnocení a porovnání s výsledky jiných výzkumů. V našem souboru pacientů byly nejčastější příčinou zlomeniny klíční kosti pády a dopravní nehody. Většinou se jednalo o izolovanou šikmou zlomeninu ve střední třetině kosti. Délka léčby se průměrně pohybuje kolem šedesáti dnů, ve většině případů bez komplikací. Práce splnila svůj cíl, tj. analyzovat, vyhodnotit a popsat incidenci jednotlivých druhů zlomenin klíční kosti ve FN v HK. 13

15 čet. Bc. Jiří KOTEK pplk. MUDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Komorbidity a úrazy seniorů vyžadující hospitalizaciexistují hodnotitelné souvislosti v průběhu jednoho roku před úrazem? Cíl práce: Zjistit, zda jsou statisticky hodnotitelné a významné souvislosti mezi hospitalizací pacientů na oddělení úrazové chirurgie FNHK a vytipovanými komorbiditami. Použitá metodika: Analýza dat od cílové skupiny probandů (věk nad 65let, v posledním roce hospitalizováni na klinice úrazové chirurgie FNHK s diagnózou S nebo T). Data týkající se dg, příjmu a směřování pacienta, komorbidit a s tím spojených návštěv FNHK. Dosažené výsledky: V době odevzdání anotace nebyly finálně zpracovány. Závěr: Je potřeba dále zdokonalit výběr důležitých a směrodatných bodů a otázek pro hodnocení. Do budoucna plánujeme studii rozšířit o více probandů. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Václav KREJČÍ MUDr. Igor Slaninka katedra vojenské chirurgie Využití plazmy bohaté na trombocyty v hojení ran Cíl práce: Urychlit proces hojení odběrových ploch po odběru dermoepidermálních štěpů s využitím autologní plazmy bohaté na trombocyty Použitá metodika: prospektivní randomizovaná klinická studie Dosažené výsledky: Získaná data budou vyhodnocena statistickými metodami Závěr: V případě, že bude potvrzena naše hypotéza, bude hlavním cílem zavedení této metody do klinické praxe 14

16 rtn. Hana ČÁPKOVÁ plk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii Cíl práce: Hodnocení vstupních charakteristik pacientů s nově dg. akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) zařazených do studie hodnotící sérový profil cytokinů a adhezních molekul jako potenciální prognostický faktor. Použitá metodika: Do studie bylo zařazeno 29 pacientů s nově dg. ALL léčených na interní hematologické klinice FN Hradec Králové v letech Jako hodnocené parametry byly zařazeny: pohlaví, věk, typ ALL (imunofenotyp, cytogenetika, molekulární genetika), riziko GMALL, % blastů v kostní dřeni, krevní obraz (leukocyty, hemoglobin, trombocyty, ANC, % blastů), biochemie (LDH, CRP, kyselina močová), BMI a další. Dosažené výsledky: V hodnoceném souboru bylo 20 mužů a 9 žen, věk 46 ± 15 let, dle imunofenotypu 28 B-ALL a 1 T-ALL, dle cytogenetiky 7x normální karyotyp, 16x abnormální karyotyp a 6x nebyl získán, z hlediska molekulární genetiky 12 BCR/ABL positivních (z toho 6 major a 6 minor), 1 MLL/AF4 positivní a 1 E2A-PBX1 positivní, riziko GMALL bylo 9x SR, 8x HR a 12x VHR, % blastů v kostní dřeni při dg. bylo dle cytologie 72,3 ± 22,2 %, dle IF 66,7 ± 25,0 %, z krevního obrazu leukocyty 37,73 ± 62,57x 10 9 /l, hemoglobin 100 ± 26 g/l, trombocyty 87 ± 79x 10 9 /l, ANC 3,37 ± 4,70x 10 9 /l a % blastů v periferní krvi 43,0 ± 33,5 %, z biochemie LDH 18,26 ± 17,57 µkat/l, CRP 76,9 ± 89,7 mg/l). Další výsledky budou v prezentaci. Závěr: Byly zhodnoceny vstupní charakteristiky pacientů s nově dg. ALL, jako další fáze je v plánu srovnání s hladinami cytokinů a adhezních molekul (dosud nebyly změřeny u všech pacientů). 15

17 rtn. Tomáš PETÁK pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D. Studie ROBUST Cíl práce: Cílem práce bylo vyhodnotit dopad malpozice stentu na intrakoronární nálezy a prognózu pacientů po transmurálním infarktu myokardu (STEMI). Použitá metodika: Retrospektivně byla analyzována data optické koherenční tomografie (OCT) od 201 pacientů se STEMI zařazených do studie ROBUST. U těchto pacientů byl hodnocen vztah reziduální malapozice stentu a kontrolního angiografického nálezu k dvouleté mortalitě a potřebě koronární revaskularizace. K analýze byla použita Kruskall-Wallisova ANOVA s Holmovou korekcí a Coxův F-test. Dosažené výsledky: Byl prokázán vztah mezi rozsahem malapozice stentu při vstupním OCT vyšetření s velikostí area stenosis v kontrolním vyšetření. Vliv na podíl neendotelizovaných strut stentu a minimální průměr cévy po korekci nedosáhl statistické významnosti. V odstupu dvou let bylo dokumentováno úmrtí jediného pacienta. Kontaktovat se dosud podařilo 108 pacientů. Závěr: Malapozice stentu u pacientů se STEMI je spojena s horšími endovaskulárními nálezy při kontrolním vyšetření. Nadále probíhá klinické sledování pacientů k ozřejmění vlivu těchto nálezů na prognózu pacientů. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Ondřej BLAŽEK pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia Cíl práce: Měření nutričního stavu, metabolického obratu, stravovacích a pohybových návyků u studentů LFHK a FVZ na začátku studia a sledování změn v průběhu studia. Hodnocení je zaměřeno na vliv vysokoškolského studia na změnu životního stylu, nutričního stavu a metabolického obratu u studentů. Sledování probíhá u dvou skupin a to vojenských a civilních posluchačů v celkovém počtu 54 jedinců. Použitá metodika: U vybraných studentů se měří nutriční stav bio-elektrickou impedanční analýzou na přístroji InBody 720. Díky němu zjistíme BMI, množství tukové a svalové tkáně, vody a jejich vzájemné poměry v těle. Údaje jsou doplněny o antropometrické údaje zjištěné pomocí kaliperace kožních řas a měření obvodu pasu a boků. Další je měření klidového metabolismu nepřímou kalorimetrií na přístroji VmaxTM Encore. Nakonec je zjišťován kondiční a výkonnostní stav studentů standardizovaným testem W170 na cykloergometru. Dosažené výsledky a závěr: Začínají se objevovat statisticky významné změny v tělesném složení a metabolickém obratu, překvapivě ve větším rozsahu u civilních studentů. U civliních studentů došlo k posunu v hmotnosti (p=0,015), BMI (p=0,012), FFM (p=0,0012), množství svalové hmoty (p=0,0008), obvodu paže (p=0,05), mree (p=0,014). U vojenských studentů se změnil pouze poměr pas-boky (p=0,03) a velikost tricepsové kožní řasy (p=0,0009). Další posun hodnot očekáváme po skončení letní fáze měření. 16

18 svob. Jan KUDĚLÁSEK Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci Cílem práce byla literární rešerše na téma porovnání výživových doporučení pro kardiologické pacienty, které vznikly v Evropě, Americe a České republice. Vznik kardiovaskulárních onemocnění je mimo jiné spojován zejména se špatným životním stylem kouření, obezita, tučná strava bohatá na nasycené, trans mastné kyseliny a jednoduchý cukr, velké množství soli a další. Ve své práci jsem se zaměřil na porovnávání stravovacích doporučení, protože se jedná o velmi dobrý preventabilní faktor nejen u kardiovaskulárních onemocnění. Za nejvýznamnější považuji nejnovější poznatky o cholesterolu a typech tuků ve stravě. Americká a evropská doporučení jsou obnovována co 5 let. Aktuálně je v plánu obnovit doporučení pro i českou populaci, která by vycházela také z moderních doporučení, vzniklých v rámci EU a USA. Tato práce je jedním z pomocných materiálů, ze kterého se při tvorbě nových doporučení bude vycházet. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Ivo FAFLÍK Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Možnosti hodnocení tělesného složení Cílem celoroční činnosti bylo prohloubení znalostí a dovedností jednotlivých metodik hodnocení tělesného složení na souboru klientů wellness-fitness centra zařazených do 4 měsíčního redukčního programu. Metodika: Klienti JBI wellness-fitness (43 osob) byly rozděleny do 2 skupin s různým způsobem organizace a náplní redukčního programu. Všechny zúčastněné osoby byly antropometricky proměřeny na začátku a konci 4 měsíčního redukčního programu. K hodnocení tělesného složení tzn. svalové hmoty, tukuprosté hmoty, celkového tělesného tuku, ale i tuku abdominálního byly použity jak základní postupy (prostá výška a váha výpočet BMI, obvod pasu, boků, měření tloušťky kožních řas), tak i bioimpedanční analýza (BIA) na přístroji InBody 230. Výsledky: Obě skupiny budou hodnoceny z hlediska poklesu hmotnosti, změn obvodu pasu, % tukové a svalové tkáně. Budou porovnány jednotlivé metodiky z hlediska vhodnosti k určení správného průběhu redukce. Data nebylo možno plně zpracovat vzhledem k ukončení posledního kurzu Plně zpracovaná data budou prezentována až přímo na studentské konferenci. 17

19 čet. Květa MACHAROVÁ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Ověření účinnosti definované bylinné směsi PD007 na urychlení odbourávání etanolu a snížení jeho toxického působení na lidský organismus Cílem této studie je provést vyhodnocení podávání standardizované zkoušené bylinné směsi na vybrané subjektivní i objektivní parametry intoxikace etanolem a sledování účinku přípravku na změny časového průběhu krevních hladin etanolu v porovnání s jeho hladinami bez ovlivnění bylinným přípravkem. Sledovaná osoba vypije definovanou dávku etanolu (v podobě 40% roztoku) na kg hmotnosti s cílem dosáhnout maximálních krevních hladin alkoholu v rozmezí 0,5-1 promile. Kontrola hladiny alkoholu je prováděna alkoholtestrem. Součástí sledování účinku alkoholu na organizmus je provedení zásahového testu, který ukazuje na změny schopnosti koncentrovat se na výkon a na změny jemných koordinačních motorických funkcí ruky Nejlepších výsledků v účinnosti rostlinné směsi, tj. zrychlení odbourávání etanolu organizmem bylo dosaženo při podání směsi 30 min před konzumací alkoholu. Výsledky budou sloužit pro postavení širší studie s cílem získat objektivní podklady pro možné využití směsi jako doplňkové terapie. 18

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program 8. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu Termín a místo konání: 6. - 7. Prosinec 2013 Poděbrady A) VÝŽIVA

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více