U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ , datová schránka hkraife.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife."

Transkript

1 U n i v e r zita o brany F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ , datová schránka hkraife P o z v á n k a na 10. fakultní vědeckou konferenci studentské tvůrčí činnosti pomocná vědecká síla katedry, která se koná dne 9. června 2015 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575 (učebna číslo VI). Těším se na Vaši účast. V Hradci Králové dne 1. června 2015 prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost

2 Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 10. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Hradec Králové dne 9. června 2015

3 Organizační informace Pořadatel konference: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, proděkan pro vědeckou činnost Organizační zabezpečení: Ivana Šáchová (OdVP), tel.: , Zahájení konference: Budova kateder FVZ UO, Třebešská 1575, učebna číslo VI, v 8.00 hod. Ústní sdělení: Doba trvání přednášky 10 minut, dalších 5 minut je vyhrazeno pro diskusi. Dobu vyhrazenou pro prezentaci je nutné dodržet. Složení hodnotících komisí: Hlavní koordinátor konference a práce hodnotících komisí: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. hodnotící komise pro 1. sekci - pomocná vědecká síla předseda: členové: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc. hodnotící komise pro 2. sekci - pomocná vědecká síla předseda: členové: prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. plk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. pplk. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. Hodnotící kritéria vystoupení a jejich bodové ohodnocení: hodnotící kritéria bodová stupnice odborná úroveň 0 10 přínos práce pro obor 0 5 úroveň prezentace a úroveň vystoupení v diskusi 0 10 formální úprava 0-5 maximální počet bodů 30 2

4 Program 10. fakultní vědecké konference studentské tvůrčí činnosti pomocná vědecká síla katedry konané dne 9. června 2015 od hodin na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Třebešská 1575, Hradec Králové Zahájení konference, organizační pokyny obě sekce učebna č. VI sekce (učebna číslo VI) rtm. Petra Polcarová - Vybrané faktory, ovlivňující virulenci třetího lidského herpetického viru varicella zoster (VZV) rtn. Jan Bavlovič - Stanovení virulence klinických izolátů Varicella zoster viru analýzou buněčné viability v reálném čase rtm. Daniel Thibaud - Regenerace střevní sliznice vlivem růstových faktorů des. Miluše Vacková - Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání des. Aneta Roušová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vývoj pracovních a služebních úrazů u FVZ a možnosti prevence des. Jan Lekeš - Pohybové a výživové zvyklosti dětí ve věku let rtn. Veronika Tlapáková - Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku čet. Aneta Nová - Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi rtn. Petr Hess - Regulace zánětlivé odpovědi role kofeinu na imunitní systém rtn. Barbora Hadámková - Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk čet. Vojtěch Valer - Interakce B lymfocytů s Mycobacterium bovis 3

5 sekce (učebna číslo VII) rtm. Jakub Hrabčák - Možnosti ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození jater v průběhu jaterní resekce rtm. Adam Pavlík - Kvalita repozice při primárním ošetření zlomenin distálního radia rtm. Tomáš Rejda - Analýza pacientů ošetřených pro zlomeninu klíční kosti ve FN v Hradci Králové čet. Bc. Jiří Kotek - Komorbidity a úrazy seniorů vyžadující hospitalizaciexistují hodnotitelné souvislosti v průběhu jednoho roku před úrazem? rtm. Václav Krejčí - Využití plazmy bohaté na trombocyty v hojení ran rtn. Hana Čápková - Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii rtn. Tomáš Peták - Studie ROBUST čet. Ondřej Blažek - Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia svob. Jan Kudělásek - Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci rtm. Ivo Faflík - Možnosti hodnocení tělesného složení čet. Květa Macharová - Ověření účinnosti definované bylinné směsi PD007 na urychlení odbourávání etanolu a snížení jeho toxického působení na lidský organismus Vyhlášení výsledků, předání diplomů, ukončení konference (obě sekce učebna č. VI) 4

6 Příspěvky soutěžících jsou řazeny ve dvou sekcích podle programu. Za obsah práce, gramatickou a slovesnou úroveň zodpovídají autoři. U některých příspěvků byly provedeny pouze formální úpravy textů. 1. sekce Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Petra POLCAROVÁ doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. katedra epidemiologie Vybrané faktory, ovlivňující virulenci třetího lidského herpetického viru varicella zoster (VZV) Cíl práce: Úkolem této práce bylo v rámci zastřešujícího projektu Charakteristiky virulence klinických izolátů VZV, naučit se pracovat s klinickými izoláty (odběr vzorků od pacientů FN HK, inokulace tkáňové kultury - buněčná linie lidských plicních fibroblastů NHLF virem VZV, pěstování infikované buněčné linie, sběr viru) a izolovat CD4+ T lymfocytů z periferní lidské krve. Dále pak zvládnout metodiku průtokové cytometrie, včetně přípravy a značení vzorků a identifikovat infikované T lymfocyty a mechanismy apoptózy u infikovaných a neinfikovaných interagujících T lymfocytů. A tyto metody využít pro detekci intracelulární replikace klinických izolátů VZV. Použitá metodika: metody pěstování tkáňových kultur, inokulace virem, sběr viru, izolace buněčných subpopulací pomocí negativní selekce (Dynabeads UntouchedTM Human CD4 T Cells), průtoková cytometrie Dosažené výsledky: Sekundárně infikované T lymfocyty byly detekovány pomocí průtokové cytometrie na přístroji Aria II. K detekci jsme používali sadu protilátek primárně i sekundárně konjugovaných s cytochromy. Závěr: Projekt běží, zvolené metody jsou zavedeny a využívány v panelu pokračujícího testování. 5

7 rtn. Jan BAVLOVIČ Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. katedra epidemiologie Stanovení virulence klinických izolátů Varicella zoster viru analýzou buněčné viability v reálném čase Cíl práce: Virus varicella zoster (VZV) patří do rodiny herpesvirů a u lidí způsobuje plané neštovice (dětský věk) nebo pásový opar (dospělost). V této práci byla zkoumána virulence klinických izolátů získaných z Kliniky infekčních nemocí, FH, HK. Cílem práce bylo analyzovat vztah virulence jednotlivých izolátů VZV k nukleotidovým změnám genomu v přesně definovaných oblastech. Tato data by mohla následně vést k pochopení závislosti virulence VZV na funkci jednotlivých genů. Použitá metodika: Pro propagaci klinických izolátů VZV byly použity buňky lidských plicních fibroblastů. Množení viru v kultuře bylo pozorováno jako morfologické změny tvaru buněk, tzv. cytopatický efekt. Tento efekt je způsoben lyzí hostitelských buněk a tvorby děr v monolayeru buněk. Izolace tzv. cell-free viru byla provedena sonikací hostitelských buněk, které podléhaly minimálně 60% cytopatickému efektu. Pro kvantifikaci izolovaných virionů bylo použito plakové metody PCR v reálném čase (qpcr). Pro srovnání virulence jednotlivých izolátů byla sledována rychlost tvorby CPE na buněčnou viabilitu v reálném čase (xcelligence). Dosažené výsledky: Celkem byly izolovány 3 klinické izoláty, které byly kvantifikovány za použití plakové eseje a qpcr. Ačkoli qpcr poskytuje výsledky v řádu hodin, přesnější stanovení počtu virionů bylo dosaženo za použití plakové metody (stanovení v řádu dnů). Klinické izoláty byly srovnávány mezi sebou z hlediska rychlosti tvorby CPE a následně porovnány s výskytu záměn nukleotidů, které mohou virulenci ovlivnit. Závěr: Klinické izoláty VZV byly porovnány z hlediska své virulence a korelovány s výskytem nukleotidových záměn, které mohou virulenci ovlivnit. 6

8 rtm. Daniel THIBAUD mjr. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. katedra radiobiologie Regenerace střevní sliznice vlivem růstových faktorů Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení významu keratinocytárního růstového faktoru (KGF) na regeneraci střevní sliznice myší supraletálně ozářených ionizujícím zářením. Materiál a metodika: K experimentům byly použity myši C57Bl/6. V první části experimentů byla hodnocena účinnost KGF aplikovaného ve 3 dávkách 1, 2 a 3 dny po ozáření dávkami 14, 15 a 16 Gy ( 60 Co, 1 m, 0,45 Gy/min) při stínění hlavy stran přežívání zvířat. Byly testovány účinnosti různých dávek KGF, a to 0,2, 1 a 5 mg/kg. V druhém experimentu byly použity 3 skupiny myší (každá po 6 jedincích) skupina kontrolní neozářená, skupina ozářená 15 Gy ( 60 Co, 1 m, 0,44 Gy/min) při stínění hlavy léčená fyziologickým roztokem 1, 2 a 3 dny po ozáření a skupina ozářená 15 Gy při stínění hlavy léčená KGF v dávce 5 mg/kg 1, 2 a 3 dny po ozáření. V druhém experimentu byl hodnocen vliv KGF na krevní obraz a histopatologické změny v jejunu, ileu a colon transversum 6. den po ozáření. Výsledky: V intervalu 160 dní po ozáření nebyl pozorován vliv KGF na přežívání myší, vyjma dávky 0,2 mg/kg, která po ozáření 15 Gy prognózu myší signifikantně zhoršila. V intervalu 6 dní po ozáření 15 Gy byl pozorován signifikantní úbytek červených krvinek, destiček, lymfocytů a granulocytů v krevním obraze a otok a atrofie se známkami regenerace ve všech hodnocených částech gastrointestinálního systému. Podání KGF vedlo k signifikantnímu zmírnění úbytku červených krvinek v krevním obraze, zmírnění atrofie v ileu a snížení otoku buněk v colon transversum. Závěr: Podání KGF mírní poškození vyvolané ionizujícím zářením a jeví se jako perspektivní stran terapie akutní nemoci z ozáření. 7

9 des. Miluše VACKOVÁ pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Možností hodnocení nutričního stavu u vojáků z povolání Úvod: Studium na vysoké škole vede k zásadní změně životního stylu, hlavně stravovacích návyků a fyzické aktivity. Vojenští studenti musí disponovat fyzickou zdatností k plnění vojenských úkolů, stejně tak zvládat civilní studium. Cílem práce bylo monitorování a zhodnocení jejich nutričního stavu a životního stylu. Metodika: Do sledování bylo zařazeno 108 (41 žen a 67 mužů) studentů Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Ke zhodnocení tělesného složení byla použita bioimpedační metoda přístrojem Inbody720, dále antropemetrická měření. K posouzení pohybových a stravovacích zvyklostí byly použity dotazníky. Výsledky: Vybrané výsledky u mužů a žen: BMI 25,6 ± 4,7 kg.m -2 vs. 21,7 ± 3,2 kg.m -2 ; Nadváha byla nalezena u 18,7 % a obezita jen u 9,8 % studentů. Množství tělesného tuku v pásmu normy a pod hranicí doporučených hodnot mělo 53 % resp. 27 % studentů. Pravidelné fyzické aktivitě se studenti věnují v průměru 5x resp. 4x za týden. Denně konzumují ovoce a zeleninu, obilniny, maso a mléčné produkty. V našem souboru bylo jen 12 % kuřáků (9 mužů a 4 ženy). Závěr: V našem souboru vojenských studentů byl nižší výskyt obezity a nadváhy v porovnání s českou populací. Ze získaných výsledků je zřejmé, že vojenští studenti jsou ve velmi dobrém nutričním stavu, zejména díky pravidelné fyzické aktivitě a vyváženým stravovacím zvyklostem. 8

10 des. Aneta ROUŠOVÁ pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vývoj pracovních a služebních úrazů u FVZ a možnosti prevence Úvod: Cílem této práce bylo zanalyzovat nashromážděná data o úrazech na Fakultě vojenského zdravotnictví UO z let a porovnat úrazovost VZP (stálého stavu a studentů) a občanských zaměstnanců. Jedním z cílů bylo také zhodnotit příčiny úrazů a navrhnout možné způsoby prevence, jak úrazům předcházet. Metodika: Při výzkumu byl použit sběr dat z evidence úrazů na FVZ UO a jeho analýza. Dále jsem využívala porovnávání se statistikou úrazů v resortu Ministerstva obrany. Výsledky: Počet úrazů u vojáků z povolání stálého stavu a občanských zaměstnanců je za sledované období konstantní. Nejvyšší úrazovost je u studentů. Za sledované období počet služebních úrazů u studentů postupně klesá s maximem v roce 2011, kdy bylo 21 služebních úrazů. Z toho 13 úrazů bylo v souvislosti s vojenským výcvikem ve Vyškově. Celkově bylo zjištěno, že největší podíl na služebních úrazech má tělesná příprava (nešťastné náhody) a vojenský výcvik a na pracovních úrazech zejména rizika spojená s výkonem práce a pády na rovině či schodech. Závěr: Počet úrazů na fakultě je přiměřený. Nejvyšší podíl úrazů je v souvislosti s tělesnou přípravou a výcvikem. V prevenci je potřeba se zaměřit na poučení, řádné rozcvičení a zvýšenou pozornost cvičících během prováděných činností. Hodnost, jméno a příjmení: des. Jan LEKEŠ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Pohybové a výživové zvyklosti dětí ve věku let Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit pohybové a výživové zvyklosti u studentů středních škol ve věku V České republice dnes trpí nadváhou nebo obezitou asi 25% dětí a adolescentů a tento počet neustále mírně roste. Přibližně 2/3 z dětí trpících nadváhou, či obezitou se kilogramů navíc nezbaví ani v dospělosti, a proto je velmi důležité monitorovat pohybové a výživové zvyklosti již v dětství a rizikové případy začít řešit včas. Metodika: Byl vytvořen dotazník dodržování zásad zdravého životního stylu zaměřený na pravidelnost stravy, konzumaci sladkých a energetických nápojů, potravních doplňků a pohybovou (ne)aktivitu, resp. způsobu trávení volného času. Dotazníky byl distribuován mezi žáky SŠ a to v Ostravě, Valašském Meziříčí a Hradci Králové. Dotazníky byl převeden i do elektronické podoby a byl pomocí sociálních sítí nabídnut k vyplnění dané věkové skupině. Dosažené výsledky: Díky dobré spolupráci se školami, se povedlo získat přes 150 správně vyplněných dotazníků, z nichž, jsme provedli statistická vyhodnocení, která se v současné době dokončují a budou prezentována na fakultní konferenci. 9

11 rtn. Veronika TLAPÁKOVÁ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Pohybové a výživové zvyklosti dětí předškolního věku Vysoké procento nejen českých dětí je postiženo nadváhou až obezitou. Důvodem těchto problémů jsou špatné stravovací návyky, které vycházejí především z rodiny. Výrazný vliv má také nedostatek pohybu, daný opět životním stylem rodiny. Výsledkem je dětská obezita se všemi svými zdravotními komplikacemi, které se mohou projevit již v dětském věku. Protože je obezita u dětí komplikovaná a velmi těžko se léčí, je nutné předcházet jí dostatečnou a důslednou prevencí v co nejnižším věku. Pro potřeby šetření byl vytvořen jeden dotazník pro rodiče, který byl zaměřen na stravovací návyky dítěte v době času tráveného s rodinou: její četnost, složení a pestrost, včetně nápojů a množství denně vypitých tekutin. Druhý byl zaměřen na školní jídelny a dodržování pestrosti a doporučeného složení stravy pro děti, oblíbenost nemastných, nesladkých jídel u dětí i reakce rodičů požadavky na skladbu jídelníčku. Vzhledem k náročnosti získání rodičů ke spolupráci jsou prozatím vyplněné dotazníky ze 3 oslovených mateřských škol. Dalším postupem bude zpracování a vyhodnocení získaných dat., která budou prezentována v rámci studentské konference. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Aneta NOVÁ npor. Mgr. Klára Kubelková, Ph.D. katedra molekulární patologie a biologie Cytomegalovirová infekce kmenem HCMV a její vztah k imunosupresi Cíl práce: Cílem práce pro školní rok 2014/2015 je příspěvek ke studiu průběhu in vitro interakce lidského cytomegaloviru (HCMV), patřící do čeledi Herpesviridae (β-herpesvirus, HHV-5) s vybranými imunosuprimovanými hostitelskými buňkami. Použitá metodika: V rámci studie bylo pracováno s buněčnou kulturou lidských plicních fibroblastů MRC-5 a infekcí lidským cytomegalovirem VR Během práce byly použity základní laboratorní techniky jako práce s virovými izoláty a buněčnými kulturami, infekce buněk a stanovení množství viru plakovou metodou, ozařování buněčných kultur a analýza signálních drah hostitelských buněk pomocí PathScan protilátkové technologie a jednorozměrné elektroforézy. Dosažené výsledky: Vybrané signální dráhy hostitelských buněk ve vztahu k záření a infekci byly studovány s použitím vybraných metod. Závěr: Vztah imunosuprimovaných hostitelských buněk k virové infekci byl studován na základě změn vybraných signálních drah těchto buněk. Technologie PathScan bude v budoucnu dále optimalizována v rámci dalších modelových hostitelských buněk a rozšiřována v možném studiu dalších signalizačních drah. 10

12 rtn. Petr HESS pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. katedra molekulární biologie a patologie Regulace zánětlivé odpovědi role kofeinu na imunitní systém Kofein je purinový alkaloid patřící do skupiny methylxantinů. Je to nejužívanější psychostimulant jehož zdroje jsou například kávové a kakaové boby, listy čajovníku nebo bobule guarany. Hlavní mechanismus účinku je antagonismus na adenosinových receptorech. Bylo popsán několik vedlejších metaboliských cest, které nejsou podrobně prostudovány. V této práci jsme studovali efekt kofeinu na imunitní systém. Použili jsme BALB/c kmen myší, zvířata dostala KLH (keyhole limpet homocyanin) v dávce 1mg/kg, kofein (samostatně nebo v kombinaci s KLH) v dávce 1-16mg/kg. Po 1-7 dnech byly měřeny hodnoty interleukinů (IL) 2, 4, 6, 10, 12 a hodnoty protilátek proti KLH pomocí enzym linked immunosorbent assay (ELISA). Byl zaznamenán statisticky významný pokles KLH protilátek, který byl závislý na dávce. Byly zaznamenány podobné poklesy u IL-2 a IL-4, ale ne pro IL-6, IL-10, IL-12. Závěrem lze konstatovat, že kofein modifikuje imunitní odpověď na proteinový antigen. Možný dopad kofeinu na vakcinaci a infekční onemocnění by měl být zvážen. Hodnost, jméno a příjmení: rtn. Barbora HADÁMKOVÁ Mgr. Lenka Plzáková katedra molekulární patologie a biologie Vstup intracelulární bakterie Francisella tularensis do B buněk Náplní této studentské práce bylo pokračování v analýze mechanismu vstupu bakterie F. tularensis do B lymfocytů. Pomocí průtokové byl sledován vliv opsonizace komplementem (a inaktivovaným komplementem), vliv blokace receptorů důležitých pro vstup do B lymfocytů po infekci bakterie F. tularensis LVS/GFP. Konkrétně byly sledovány receptory CR1/2, CR3, CR4, BCR a FcR. Dále byl sledován vliv blokace cholesterolu (cyklodextrin a filipin) na infekci B buněk F. tularensis LVS/GFP. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Vojtěch VALER plk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. katedra molekulární patologie a biologie Interakce B lymfocytů s Mycobacterium bovis V práci jsme se zaměřili na pilotní pokusy týkající se Mycobacterium bovis (distribuce v myším modelu Balb/c) a interakcí B lymfocytů s mykobakteriální infekcí (apoptóza bb RAMOS, aktivační molekuly B bb). Především jsme se pokusili získat data a výsledky pro další práci s tímto agens. Při práci jsme použili jak metody in vivo tak in vitro. Cílem bylo mimo jiné i zvládnout práci na pracovišti a osvojit si novou metodiku a položit základ další možné spolupráci. 11

13 2. sekce Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Jakub HRABČÁK pplk. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Možnosti ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození jater v průběhu jaterní resekce Úvod: Jedním z faktorů pooperačního selhání jater po provedené jaterní resekci může být ichemicko-reperfuzní (I-R) poškození v průběhu resekce. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin pooperační letality. Levosimendan je novým, v kardiologické praxi již používaným, pozitivně inotropním farmakem. Několik experimentáních studií na malém laboratorním zvířeti prokázalo možnost snížení I-R poškození při peroperačním použití tohoto farmaka. Metodika: Na velkém laboratorním zvířeti byla provedena otevřená pravostranná hemihepatektomie v klampu hepatoduodenálního ligamenta. Standardní doba teplé ischémie byla 60 minut. 9 zvířatům byl podán levosimendan, 8 zvířat bylo použito jako kontrolní skupina. Po dobu 7 dní po resekci byly laboratorně sledovány koagulační parametry a jaterní funkce. Po sedmi dnech byla zvířata utracena. Výsledky: Ve skupině s podaným levosimendanem nedošlo k pooperačnímu úmrtí. V kontrolní skupině došlo ke dvěma úmrtím z důvodu kardiálního selhání. Laboratorní výsledky hodnocení I-R poškození nejsou v současnosti ještě vyhodnoceny. Závěr: Levosimendan může farmakologicky snížit I-R poškození jater, nicméně laboratorní výsledky hodnocení experimentu nejsou v době uzávěru přihlášek ještě k dispozici. 12

14 rtm. Adam PAVLÍK pplk. MUDr. Martin Frank, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Kvalita repozice při primárním ošetření zlomenin distálního radia Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit kvalitu repozice zlomenin distálního radia v rámci primárního ošetření. Metodika: Retrospektivní analýzou byli vybráni pacienti (n = 86, 26 mužů, 60 žen) s diagnózou S52.5 dle MKN 10 klasifikace, kteří byli primárně ošetřeni na Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové od ledna do června V programu efilm Workstation (Merge Healthcare, USA) byla na RTG snímcích hodnocena radiální inklinace, volární /dorzální dislokace ad axim a zkrat radia vůči ulně. Dále byl sledován věk pacientů, nutnost opakované repozice při primárním ošetření a nutnost operačního řešení v druhé době. Výsledky: Z celkového množství 86 zlomenin bylo 23 flekčního a 63 extenčního typu. U flekčního typu zlomenin byla repozicí zlepšena radiální inklinace o 1-17 (3 ), dislokace ad axim o 0-38 (5 ) a dislokace ad longitudinem o 0-10 mm (1 mm). U extenčního typu zlomenin byla repozicí zlepšena radiální inklinace o 0-23 (2 ), dislokace ad axim o 0-50 (23 ) a dislokace ad longitudinem o 0-13 mm (1 mm). Průměrný věk pacientů byl 61 let (22-90 let). Závěr: Vyhodnocením výsledků měření bylo zjištěno, že repozice zlomenin distálního rádia dosahovala požadované kvality v 58 % případů. Repozice byla potřeba častěji u extenčních zlomenin. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Tomáš REJDA kpt. MUDr. Jan Šimek katedra vojenské chirurgie Analýza pacientů ošetřených pro zlomeninu klíční kosti ve FN v Hradci Králové Cílem práce byla analýza jednotlivých typů zlomenin klíční kosti, jejich incidence, léčby a komplikací. Byla provedena retrospektivní analýza souboru pacientů ošetřených ve FN v HK pro zlomeninu klíční kosti a jejich statistické vyhodnocení a porovnání s výsledky jiných výzkumů. V našem souboru pacientů byly nejčastější příčinou zlomeniny klíční kosti pády a dopravní nehody. Většinou se jednalo o izolovanou šikmou zlomeninu ve střední třetině kosti. Délka léčby se průměrně pohybuje kolem šedesáti dnů, ve většině případů bez komplikací. Práce splnila svůj cíl, tj. analyzovat, vyhodnotit a popsat incidenci jednotlivých druhů zlomenin klíční kosti ve FN v HK. 13

15 čet. Bc. Jiří KOTEK pplk. MUDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D. katedra vojenské chirurgie Komorbidity a úrazy seniorů vyžadující hospitalizaciexistují hodnotitelné souvislosti v průběhu jednoho roku před úrazem? Cíl práce: Zjistit, zda jsou statisticky hodnotitelné a významné souvislosti mezi hospitalizací pacientů na oddělení úrazové chirurgie FNHK a vytipovanými komorbiditami. Použitá metodika: Analýza dat od cílové skupiny probandů (věk nad 65let, v posledním roce hospitalizováni na klinice úrazové chirurgie FNHK s diagnózou S nebo T). Data týkající se dg, příjmu a směřování pacienta, komorbidit a s tím spojených návštěv FNHK. Dosažené výsledky: V době odevzdání anotace nebyly finálně zpracovány. Závěr: Je potřeba dále zdokonalit výběr důležitých a směrodatných bodů a otázek pro hodnocení. Do budoucna plánujeme studii rozšířit o více probandů. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Václav KREJČÍ MUDr. Igor Slaninka katedra vojenské chirurgie Využití plazmy bohaté na trombocyty v hojení ran Cíl práce: Urychlit proces hojení odběrových ploch po odběru dermoepidermálních štěpů s využitím autologní plazmy bohaté na trombocyty Použitá metodika: prospektivní randomizovaná klinická studie Dosažené výsledky: Získaná data budou vyhodnocena statistickými metodami Závěr: V případě, že bude potvrzena naše hypotéza, bude hlavním cílem zavedení této metody do klinické praxe 14

16 rtn. Hana ČÁPKOVÁ plk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii Cíl práce: Hodnocení vstupních charakteristik pacientů s nově dg. akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) zařazených do studie hodnotící sérový profil cytokinů a adhezních molekul jako potenciální prognostický faktor. Použitá metodika: Do studie bylo zařazeno 29 pacientů s nově dg. ALL léčených na interní hematologické klinice FN Hradec Králové v letech Jako hodnocené parametry byly zařazeny: pohlaví, věk, typ ALL (imunofenotyp, cytogenetika, molekulární genetika), riziko GMALL, % blastů v kostní dřeni, krevní obraz (leukocyty, hemoglobin, trombocyty, ANC, % blastů), biochemie (LDH, CRP, kyselina močová), BMI a další. Dosažené výsledky: V hodnoceném souboru bylo 20 mužů a 9 žen, věk 46 ± 15 let, dle imunofenotypu 28 B-ALL a 1 T-ALL, dle cytogenetiky 7x normální karyotyp, 16x abnormální karyotyp a 6x nebyl získán, z hlediska molekulární genetiky 12 BCR/ABL positivních (z toho 6 major a 6 minor), 1 MLL/AF4 positivní a 1 E2A-PBX1 positivní, riziko GMALL bylo 9x SR, 8x HR a 12x VHR, % blastů v kostní dřeni při dg. bylo dle cytologie 72,3 ± 22,2 %, dle IF 66,7 ± 25,0 %, z krevního obrazu leukocyty 37,73 ± 62,57x 10 9 /l, hemoglobin 100 ± 26 g/l, trombocyty 87 ± 79x 10 9 /l, ANC 3,37 ± 4,70x 10 9 /l a % blastů v periferní krvi 43,0 ± 33,5 %, z biochemie LDH 18,26 ± 17,57 µkat/l, CRP 76,9 ± 89,7 mg/l). Další výsledky budou v prezentaci. Závěr: Byly zhodnoceny vstupní charakteristiky pacientů s nově dg. ALL, jako další fáze je v plánu srovnání s hladinami cytokinů a adhezních molekul (dosud nebyly změřeny u všech pacientů). 15

17 rtn. Tomáš PETÁK pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D. Studie ROBUST Cíl práce: Cílem práce bylo vyhodnotit dopad malpozice stentu na intrakoronární nálezy a prognózu pacientů po transmurálním infarktu myokardu (STEMI). Použitá metodika: Retrospektivně byla analyzována data optické koherenční tomografie (OCT) od 201 pacientů se STEMI zařazených do studie ROBUST. U těchto pacientů byl hodnocen vztah reziduální malapozice stentu a kontrolního angiografického nálezu k dvouleté mortalitě a potřebě koronární revaskularizace. K analýze byla použita Kruskall-Wallisova ANOVA s Holmovou korekcí a Coxův F-test. Dosažené výsledky: Byl prokázán vztah mezi rozsahem malapozice stentu při vstupním OCT vyšetření s velikostí area stenosis v kontrolním vyšetření. Vliv na podíl neendotelizovaných strut stentu a minimální průměr cévy po korekci nedosáhl statistické významnosti. V odstupu dvou let bylo dokumentováno úmrtí jediného pacienta. Kontaktovat se dosud podařilo 108 pacientů. Závěr: Malapozice stentu u pacientů se STEMI je spojena s horšími endovaskulárními nálezy při kontrolním vyšetření. Nadále probíhá klinické sledování pacientů k ozřejmění vlivu těchto nálezů na prognózu pacientů. Hodnost, jméno a příjmení: čet. Ondřej BLAŽEK pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D. Sledování nutričního stavu a metabolického obratu u posluchačů VŠ v průběhu jejich studia Cíl práce: Měření nutričního stavu, metabolického obratu, stravovacích a pohybových návyků u studentů LFHK a FVZ na začátku studia a sledování změn v průběhu studia. Hodnocení je zaměřeno na vliv vysokoškolského studia na změnu životního stylu, nutričního stavu a metabolického obratu u studentů. Sledování probíhá u dvou skupin a to vojenských a civilních posluchačů v celkovém počtu 54 jedinců. Použitá metodika: U vybraných studentů se měří nutriční stav bio-elektrickou impedanční analýzou na přístroji InBody 720. Díky němu zjistíme BMI, množství tukové a svalové tkáně, vody a jejich vzájemné poměry v těle. Údaje jsou doplněny o antropometrické údaje zjištěné pomocí kaliperace kožních řas a měření obvodu pasu a boků. Další je měření klidového metabolismu nepřímou kalorimetrií na přístroji VmaxTM Encore. Nakonec je zjišťován kondiční a výkonnostní stav studentů standardizovaným testem W170 na cykloergometru. Dosažené výsledky a závěr: Začínají se objevovat statisticky významné změny v tělesném složení a metabolickém obratu, překvapivě ve větším rozsahu u civilních studentů. U civliních studentů došlo k posunu v hmotnosti (p=0,015), BMI (p=0,012), FFM (p=0,0012), množství svalové hmoty (p=0,0008), obvodu paže (p=0,05), mree (p=0,014). U vojenských studentů se změnil pouze poměr pas-boky (p=0,03) a velikost tricepsové kožní řasy (p=0,0009). Další posun hodnot očekáváme po skončení letní fáze měření. 16

18 svob. Jan KUDĚLÁSEK Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci Cílem práce byla literární rešerše na téma porovnání výživových doporučení pro kardiologické pacienty, které vznikly v Evropě, Americe a České republice. Vznik kardiovaskulárních onemocnění je mimo jiné spojován zejména se špatným životním stylem kouření, obezita, tučná strava bohatá na nasycené, trans mastné kyseliny a jednoduchý cukr, velké množství soli a další. Ve své práci jsem se zaměřil na porovnávání stravovacích doporučení, protože se jedná o velmi dobrý preventabilní faktor nejen u kardiovaskulárních onemocnění. Za nejvýznamnější považuji nejnovější poznatky o cholesterolu a typech tuků ve stravě. Americká a evropská doporučení jsou obnovována co 5 let. Aktuálně je v plánu obnovit doporučení pro i českou populaci, která by vycházela také z moderních doporučení, vzniklých v rámci EU a USA. Tato práce je jedním z pomocných materiálů, ze kterého se při tvorbě nových doporučení bude vycházet. Hodnost, jméno a příjmení: rtm. Ivo FAFLÍK Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Možnosti hodnocení tělesného složení Cílem celoroční činnosti bylo prohloubení znalostí a dovedností jednotlivých metodik hodnocení tělesného složení na souboru klientů wellness-fitness centra zařazených do 4 měsíčního redukčního programu. Metodika: Klienti JBI wellness-fitness (43 osob) byly rozděleny do 2 skupin s různým způsobem organizace a náplní redukčního programu. Všechny zúčastněné osoby byly antropometricky proměřeny na začátku a konci 4 měsíčního redukčního programu. K hodnocení tělesného složení tzn. svalové hmoty, tukuprosté hmoty, celkového tělesného tuku, ale i tuku abdominálního byly použity jak základní postupy (prostá výška a váha výpočet BMI, obvod pasu, boků, měření tloušťky kožních řas), tak i bioimpedanční analýza (BIA) na přístroji InBody 230. Výsledky: Obě skupiny budou hodnoceny z hlediska poklesu hmotnosti, změn obvodu pasu, % tukové a svalové tkáně. Budou porovnány jednotlivé metodiky z hlediska vhodnosti k určení správného průběhu redukce. Data nebylo možno plně zpracovat vzhledem k ukončení posledního kurzu Plně zpracovaná data budou prezentována až přímo na studentské konferenci. 17

19 čet. Květa MACHAROVÁ Ing. Hana Střítecká, Ph.D. Ověření účinnosti definované bylinné směsi PD007 na urychlení odbourávání etanolu a snížení jeho toxického působení na lidský organismus Cílem této studie je provést vyhodnocení podávání standardizované zkoušené bylinné směsi na vybrané subjektivní i objektivní parametry intoxikace etanolem a sledování účinku přípravku na změny časového průběhu krevních hladin etanolu v porovnání s jeho hladinami bez ovlivnění bylinným přípravkem. Sledovaná osoba vypije definovanou dávku etanolu (v podobě 40% roztoku) na kg hmotnosti s cílem dosáhnout maximálních krevních hladin alkoholu v rozmezí 0,5-1 promile. Kontrola hladiny alkoholu je prováděna alkoholtestrem. Součástí sledování účinku alkoholu na organizmus je provedení zásahového testu, který ukazuje na změny schopnosti koncentrovat se na výkon a na změny jemných koordinačních motorických funkcí ruky Nejlepších výsledků v účinnosti rostlinné směsi, tj. zrychlení odbourávání etanolu organizmem bylo dosaženo při podání směsi 30 min před konzumací alkoholu. Výsledky budou sloužit pro postavení širší studie s cílem získat objektivní podklady pro možné využití směsi jako doplňkové terapie. 18

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1 Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vyhlašuje v souladu s 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků 1. Úvod Cílem studie bylo otestování účinků přístrojů "Slim Belly" a "Slim Back&Legs" na lokální spalování tuků a posouzení efektivnosti obou produktů. Studie

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti

Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Univerzita obrany Brno Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti Hradec Králové dne 23. září 2014 Organizační informace Pořadatel konference:

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Zdravý Plzeňský kraj P pro ZDRAVÍ PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Program zaměřený na individuální vyšetřování a poradenství v oblasti optimalizace:

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 Ústav klinické mikrobiologie 1, Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3, Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2012 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více