Uvnitř čísla: Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvnitř čísla: Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale"

Transkript

1 ROČNÍK 14 ČÍSLO 1 Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale komu by to vadilo, když prázdniny jsou za dveřmi. Přesto se krátce vrátíme k uplynulému pololetí. Připomeneme si některé akce, seznámíme vás s prací vašich spolužáků a chybět nebude pravidelná rubrika o slušném chování. Velký prostor věnujeme problematice drog, protože se na naší škole na toto téma uskutečnilo několik besed. No a na závěr vyhlásíme velkou prázdninovou soutěž a dáme vám tip, jak o prázdninách cestovat po světě a přitom nevytáhnout paty z domova. Přejeme vám pěkné vysvědčení, úžasné prázdniny a hezky si počtěte.. Vaše redakce Školáčku ÚNOR - ČERVEN 2012 Uvnitř čísla: Úvodní slovo......str.1 Ukázky ze školní práce 4.B...str.2 Nová interaktivní tabule str.3 Ohlédnutí za sportovními soutěžemi.....str.4-5 Dokončení školního hřiště... str.5 Besedy o drogách str.6 Drogy....str.6-7 Úvaha Kláry Bordáčové.....str.7-8 Den bláznů.....str.8-9 Otevření školního hřiště..str.10 Exkurze do ZOO v Hluboké nad Vltavou str Školáčkova etiketka...str.11 Jak cestovat po světě ze svého pokoje. str.12 Vyhlášení prázdninové soutěže...str.12 1

2 UKÁZKY Z PRÁCE ŽÁKŮ 4.B Sešit je vizitkou každého žáka. Nemusí nám sice nic říct o tom, jak chlapci nebo dívky prospívají, jak jim to ve škole jde nebo jak jsou chytří. Poznáme z něj ale určitě, jaký mají přístup k danému předmětu. Jestli jsou pečliví a jak ke svému učení přistupují. Sešity některých žáků vzbuzují odpor, už když je člověk bere do ruky. A co teprve, když je otevře Kdyby si měli učitelé udělat o některých žácích úsudek jenom podle jejich sešitů, museli by si myslet, že jejich žáci nejen nemají vytvořené pracovní návyky pro správné psaní, ale někteří nemají vytvořené ani základní návyky hygienické. Následující ukázky naštěstí mezi takové sešity nepatří. Ilustrace Nikoly Josefčíkové ke Starým řeckým bájím a pověstem od Eduarda Petišky. Ukázky ze sešitu Marušky Markové na literární výchovu a sloh. Vpravo: Edmondo de Amicis, Ztroskotání lodi (Srdce) Milan Ferenc nepatří mezi třídní premianty. To ale neznamená, že by nemohl mít pěkný sešit. Naopak, jeho sešit na literární výchovu svou upraveností patří k nejlepším. 2

3 DRUHÉ PATRO ŠKOLY SE DOČKALO NOVÉ UČEBNY S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Zejména žáci druhého stupně se na přelomu kalendářního roku dočkali další moderní učebny. Ve druhém patře hlavní budovy školy, kde sídlí většina ročníků druhého stupně, byla zprovozněna nová učebna s interaktivní tabulí. Žáci už nemusejí scházet o patro níž. To ale není jediná výhoda nové učebny. Je zde totiž instalován software nové generace, který se jmenuje ActivInspire (čti aktiv inspajr). Umí stejné věci, jako interaktivní tabule používaná v prvním patře. Navíc má však řadu funkcí, které tabule ve starší učebně nemá. Nejvíce viditelným rozdílem asi je, že umí používat dvě dotyková pera současně. Ovládání je podobné, ale k některým funkcím je na nové tabuli jednodušší, tedy zároveň rychlejší přístup. Asi každý si všimne nového grafického prostředí. Popřejme si navzájem, aby nám nová interaktivní tabule dobře a dlouho sloužila. Nahoře: Mirek Jančiga při hodině matematiky. Nad ním je vidět projektor, který na tabuli promítá obraz. Z první lavice ho sledují Fanda Kotlár a Vláďa Sulzer. Uprostřed: Fanda Kotlár řeší úlohu na interaktivní tabuli. Dole: Martin Stropek a Marie Neumaierová u interaktivní tabule při hodině. Hanka Havelková a Denisa Toušková drží v ruce hlasovací zařízení. 3

4 Naši volejbalisté se v květnu zúčastnili sportovního soustředění na Lipně. V tomto článku bohužel nemáme dostatek prostoru, abychom vás s touto akcí mohli blíže seznámit. Rádi se k ní ale vrátíme hned v následujícím čísle. Už jen proto, aby volejbalisté příští rok věděli, na co pěkného se mohou těšit. V popředí je Michaela Tomášová. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V UPLYNULÉM ROCE V průběhu školního roku 2011/2012 se žáci naší školy účastnili řady sportovních aktivit a soutěží. Na některé z nich vyrazili i mimo školu. Pravidelně probíhaly například tréninky volejbalu nebo florbalu. V hodinách tělesné výchovy se hrála halová kopaná nebo vybíjená. Zavedenou tradici mají školní plavecká olympiáda nebo Mikulášská minilaťka a laťka. Hlavní zásluhu na školním sportu mají učitelé a trenéři, kteří vytvářejí zázemí pro činnost sportovních I takhle může vypadat pohled na hrací plochu. kroužků, například Petr Holba a Jitka Smolková, učitelé tělesné výchovy, Eva Kovalčíková a Otakar Dvořák, vedoucí oddílů florbalu, Tomáš Bicek, vedoucí kroužku volejbalu a Jakub Komrska, vedoucí kroužku sálové kopané. 4

5 Trénink kroužku volejbalu. NA KONCI DUBNA BYLO DOKONČENO ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ Na konci dubna 2012 bylo konečně dokončeno nové školní hřiště. Bylo vybudováno na místě toho starého z prostředků finanční nadace, kterou založila energetická společnost ČEZ. V rámci projektu Oranžové hřiště bylo vybudováno hřiště v podobě oploceného multifunkčního kurtu. Až do letošního dubna jsme si však museli počkat také na zcela novou běžeckou dráhu. Ta již byla financována z prostředků obce. Konečně se tak naše škola dočkala moderního sportovního zázemí. 5

6 TÉMA - DROGY Besedy o drogách V tomto školním roce probíhá na naší škole série besed na téma Závislosti a závislostní chování. Připravuje je pro vás Mgr. Kateřina Beranová, sociální pracovnice z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Českých Budějovicích. Jednou z nejzávažnějších je drogová závislost, proto bylo tomuto tématu věnováno nejvíce prostoru ve všech třídách ročníků. Na drogovou problematiku jste se podívali očima již závislého člověka. Diskutovali jste o problémech, které závislost člověku přináší, a zjistili jste, že v názorech na drogovou otázku je řada mýtů a tudíž je velmi dobré o tomto fenoménu bez zábran hovořit a hledat si informace. K tomu vám podle vašich zúčastněných ohlasů pomohlo i shlédnutí filmu Katka. Je časosběrným dokumentem o životě mladé ženy, která propadla tvrdým drogám v dospívání, a ani po téměř 15 letech se jí nedaří se závislosti zbavit. Nahoře i dole: Mgr. Kateřina Beranová z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání v Českých Budějovicích přednáší na besedě o problematice drog v učebně přírodopisu. Měli jste příležitost si odpovědět na otázku, zda má smysl s drogami začínat. Co jste si na ni odpověděli? V. Ilkóová VLEVO Nikola Siváková, Vojta Valeš, Klaudie Dunková a Jana Němcová ze 7.A na besedě o drogách. DOLE Jana Němcová, Veronika Karpíšková, Lucka Vačkářová a Vlasta Ciml ze 7.A plní úkoly na besedě o drogách. Drogy Pro naši potřebu můžeme drogu definovat jako každou látku, která vpravena do organismu ovlivňuje psychiku člověka - jeho chování, prožívání, vnímání reality, emocí. Pod pojmem drogy si kromě návykových látek můžeme vybavit i čokoládu nebo dokonce i závislost na jiné osobě. Klára Bordáčová 6

7 Rozdělení drog a) tvrdé-heroin,lsd,kokain,pervitin, extáze,.. b) měkké marihuana,káva,nikotin, alkohol,.. Typy drog Opiátový typ : opium, morfin, kodein, heroin a řada léků Alkoholo-barbiturátový typ : alkohol, barbituráty, další uklidňující a uspávací látky a léky Kokainový typ : kokain Cannabisový typ : hašiš, marihuana Amfetaminový typ : pervitin, psychostimulantia, kokain, kath (listy rostliny katha) Halucinogenní typ : LSD, některé alkaloidy hub, Triphenidyl, hašiš, marihuana Varovné signály užívání drog 1. Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace 2. Zhoršování ve škole 3. Změna přátel a známých 4. Výrazná změna v oblékání a stylu hudby 5. Skrývání a zakrývání například očí,rukou apod. 6. Častá vyčerpanost, únava a spavost 7. Lži a předstírání 8. Izolace od rodiny 9. Chybějící léky,peníze a jiné cenné věci v domácnosti 10. Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání Připraveno s použitím: Přehled připravila Klára Bordáčová Solvenicový typ : solvens (rozpouštědla) - toluen, aceton, freon, benzin, éter, inhalační anestetika Analgetika - antipyretika : léky proti bolestem Tabák Kofein 1.Fyzická závislost Druhy drogové závislosti Vzniká tak, že se droga stane součástí metabolismu. Na její vysazení reaguje tělo fyzickým "absťákem" (např. u heroinu: průjmy, křeče, dehydratace,...) U některých drog může být tento stav smrtelný! 2.Psychická závislost Jedná se o silnou touhu po droze. Abstinenční syndrom - se týká psychické oblasti, ale může se projevovat i fyzicky (např. třes, pocení, nesoustředěnost, atd.). Většinou se jedná o neovladatelnou touhu vzít drogu. Psychická závislost vzniká u všech drog! Na fotografiích je vidět, jak drogy dokáží během krátké doby zničit člověka. Moje úvaha na téma drogy Je to problém, který se týká lidského ducha a duše, ale stejně tak těla, a v neposlední řadě i prostředí, ve kterém člověk žije, a společnost, která ho obklopuje. Téměř každý člověk má nějaký zlozvyk. Většinou jsou to maličkosti, jako například kousání nehtů. Ale existují i zlozvyky, které už nejsou tak zanedbatelné a jedna z nesčetna položek, při kterých hrozí riziko závislosti, jsou právě drogy. Drogy jsou slovo, které se skloňuje denně ve všech pádech, mluví se o nich všude. V televizi, rádiu, píše se o nich v novinách, na internetu. Je to téma, které je v dnešní době bohužel hodně aktuální. 7

8 Věděl snad dříve někdo, co je to LSD, heroin, kokain nebo pervitin!? Dnes je třeba marihuana úplně běžnou záležitostí. Každý ji zná a dost nejen mladých lidí s ní má i nějaké osobní zkušenosti. Marihuana je sice měkká droga, ale to nemění nic na tom, že je to droga. A většinou bývá "vstupenkou" do světa tvrdých drog. Otázkou ale zůstává, co lidi - tedy v dnešní době hlavně děti a dospívající - vede k užívání drog!? U mladých lidí to bývá zejména frajeřina nebo touha ochutnat něco zákázaného. Jsou ale i jiné důvody, např.silná potřeba zapadnout do kolektivu, uniknout realitě, uvolnění, zbavení nudy, touha působit dospěle apod... DEN BLÁZNŮ Určitě si vzpomenete na Den bláznů, který jsme si všichni náležitě užili. Po celé škole pobíhaly vyšňořené maškary a každý si dal záležet, aby právě jeho převlek byl nejoriginálnější. Školáček se k této atraktivní akci vrací několika fotografiemi. Poznáte, kdo byl kdo? A proč nebo čím jsou vlastně drogy tak nebezpečné!? Určitě tím, že se na nich velmi rychle vytváří závislost. Jak do toho člověk jednou spadne, už nikdy není cesty zpět. Potáhne se to s ním celý život. Mnozí lidé si neuvědomují, že když utíkají z reality před problémy a dají si nějakou drogu díky, které pocítí úlevu, tak se ty problémy stejně vždy vrátí, třeba i ve větší míře... Klára Bordáčová, 9.A 8

9 Den bláznů 9

10 OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ Ve čtvrtek 17. května 2012 byli někteří žáci naší školy svědky mimořádné události. Za účasti hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly, starosty obce Větřní pana Antonína Kráka, ředitele naší školy pana Bohumíra Šimka a mnoha dalších hostů bylo oficiálně otevřeno nové školní hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnili i někteří žáci naší školy. Někteří se přišli podívat na otevření se svými třídními učitelkami, někteří se podíleli na doprovodném programu. Nové hřiště bude sloužit potřebám naší školy, ale také organizovaným sportovcům. Zvláště atletika se teď může ve Větřní dále rozvíjet. Vpravo nahoře: Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola zahajuje provoz nového sportoviště. Vedle něj zleva starosta obce Antonín Krák a ředitel základní školy Bohumír Šimek. Nahoře: Vystoupení školních mažoretek. Vpravo: První běžci zkoušejí zcela novou běžeckou trať. EXKURZE DO ZOO V HLUBOKÉ V pondělí 28. května 2012 pořádala vyučující přírodopisu paní učitelka Ilkóová exkurzi do ZOO v Hluboké nad Vltavou se zaměřením na hady. Účastnil se výběr žáků z 5., 6. a 7. ročníku. Naše cesta autobusem proběhla bez problémů. V ZOO jsme se rozdělili do dvou skupin. První si prohlížela a popisovala do připravených zápisníků, jaká zde žijí zvířata a čím jsou zajímavá. Druhá skupina šla na přednášku do budovy, kde chovají hady. V té jsem byla i já. Posadili jsme se na židle v kruhu a paní přednášející, která seděla uprostřed, nám vyprávěla vše o hadech jak se rozmnožují, jak se živí, jak tráví a jak se svlékají z kůže. Tu pak nechala kolovat mezi žáky. Ondra Michalík, Kamil Kalianko, Michal Kellinger, Martin Melena, Michal Krejčí a Jakub Votýpka poslouchají přednášku o hadech. 10

11 Míra alias krajta královská. Dominik Lautscham, Vojta Valeš a Pavel Wunsch. Vrchol nastal, když chovatelka přinesla Míru, což byla krajta královská, dvanáctiletý had. Všichni si ho moli pochovat nebo alespoň pohladit, což někteří nedokázali a s úprkem se běželi schovat za ostatní. Had není na dotek slizký, ale naopak příjemný. Cítila jsem i jak mu pracují svaly na břiše, když se plazí. ŠKOLÁČKOVA ETIKETKA PŘESOUVÁME SE DO JINÉ UČEBNY V dnešním povídání se budeme věnovat tomu, jak se chovat před začátkem vyučovací hodiny, pokud musíme na výuku přecházet do jiné učebny. Máme výhodu v tom, že tato věc je upravena školním řádem a proto by nikomu z nás neměla dělat problém. Přesto tomu tak není. Vynecháme variantu, že jde o začátek odpoledního vyučování. Pokud následující hodina probíhá jinde než v naší kmenové učebně, větší část přestávky trávíme ve své třídě nebo alespoň na patře, kde třídu máme. Asi dvě až tři minuty před zvoněním si vezmeme potřebné učební pomůcky a přesuneme se před učebnu, ve které bude probíhat další výuka. Zde v klidu vyčkáme zvonění nebo příchodu vyučujícího. Paní přednášející představuje Míru. Pak se naše skupiny vyměnily. I naše skupina popisovala různá zvířata. Výlet se nám moc líbil. Had nikoho neuškrtil a tak jsme se vrátili všichni. Veronika Wunschová Sami bez učitele do učebny nevstupujeme ani si do ní neukládáme žádné věci. Na chodbě před učebnou nekřičíme, nehoníme se ani po sobě neházíme žádné předměty. Potřebujeme-li se něčeho zbavit (obalu od svačiny, žvýkačky, apod.), odložíme to do odpadkového koše na chodbě nebo v nejbližší třídě. Rozhodně nic neodhazujeme na zem. Neposedáváme na parapetech oken, radiátorech ústředního topení ani se neválíme po zemi. A také neblokujeme dveře ani se se zvoněním nehrneme bezhlavě do učebny. Součástí mnohých z nich jsou totiž kabinety učitelů, kteří odcházejí na výuku a je pro ně velmi nepříjemné, pokud se musejí prodírat shlukem žáků, kterým nedojde, že učitel jako osoba společensky významnější má ve dveřích přednost. Příště - PŘESTÁVKA 11

12 Rádi byste se o prázdninách podívali do světa, ale vaši rodiče letos žádnou zahraniční dovolenou neplánují? Nezoufejte. Poradíme vám, jak můžete navštívit kterékoli místo na světě, jaké si budete přát, aniž byste museli opustit pohodlí domova. Potřebujete pouze počítat a připojení k internetu. Kouzelný létající koberec se jmenuje GOOGLE EARTH. Jedná se o virtuální 3D glóbus. Najdete ho na adrese Najedeme si obrazovkou na Západní pobřeží. (V případě USA jde o geografický název, proto velké písmeno. Kromě San Francisca jsou zde významnými středisky např. Los Angeles nebo Seattle na severu. Opakem Západního pobřeží je Východní pobřeží. Zdejšími centry jsou např. New York, Boston nebo Philadelphia.) Po rozkliknutí stránky se vám nejprve zobrazí obyčejná mapa. V jejím pravém horním rohu se však nachází ikona, kterou si můžete mapu přepnout do podoby satelitních snímků nebo tzv. EARTH, což je právě onen 3D model Země. A pak už stačí si libovolné místo na planetě přiblížit. Na následujících obrázcích si ukážeme, jak se můžete podívat třeba do San Francisca. Najedeme středem obrazovky na San Francisco a přibližujeme tak dlouho, až dostaneme obraz v požadovaných detailech. Nejprve si najdeme Severní Ameriku, konkrétně Spojené státy americké (USA). VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ Každý z vás jistě o prázdninách zažije něco zajímavého. Nenechte si to pro sebe a podělte se o zážitky se čtenáři ŠKOLÁČKU. Napište o tom zajímavé vyprávění. Nejlepší práce uveřejníme. Kdo bude mít pocit, že nic zajímavého nezažil, ale kdyby mohl, podnikl by spoustu věcí, ať vymyslí vlastní vyprávění, které nemusí být pravdivé ani reálné, a v něm popíše, jak by si představoval své prázdniny. Své výtvory odevzdejte po prázdninách panu učiteli Vysušilovi, který vede redakci ŠKOLÁČKU. Věk soutěžících ani rozsah prací není nijak omezen. Zkušení zeměpisci jistě poznali, co je na obrázku. Samozřejmě je to most Golden Gate (Zlatá brána) v San Franciscu. Takto se můžete podívat úplně kamkoli, dokonce i na dno oceánů. A pokud nemáte počítač s internetovým připojením doma, nezoufejte. Pokud hledáte na internetu užitečné informace nebo vzdělání, můžete ho využívat zcela zdarma v obecní knihovně ve Větřní. Z obsahu příštího čísla: 1) Ohlédnutí za letními prázdninami příběhy z velké prázdninové soutěže 2) Školáčkova etiketka přestávka 3) Zahájení školního roku 4) Podzimní akce 12

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Vánoce u televizí, Vánoce s vizí

Vánoce u televizí, Vánoce s vizí ÚVODNÍK ÚVODNÍK Vánoce u televizí, Vánoce s vizí Vánoce plné sentimentu a povinností, které začínají už s výběrem a nákupem dárků, honička po tom či onom, co prý nám zajistí klid, pohodu a ty správné prožitky.

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma 50. J U B I L E J N Í R O Č N Í K slovo starosty Vážení spoluobčané, rok se čtrnáctkou na konci se chýlí ke konci. Prosincové číslo našeho zpravodaje je poslem,

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 1. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 1 2009 zpravodaj V tomto čísle naleznete Nový ZPRAVODAJ 2 Rozpočet obvodu 2 Hřiště Na Rozcestí 3 Vratislavický slídil 4 Kulturní památky 5 Beseda o domácím násilí 6 Přednáška o Indii 7 Leoš

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více