Uvnitř čísla: Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvnitř čísla: Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale"

Transkript

1 ROČNÍK 14 ČÍSLO 1 Tak jsme v redakci plánovali jarní číslo Školáčku a mezitím se nám to jaro začalo přehupovat do léta. Ale komu by to vadilo, když prázdniny jsou za dveřmi. Přesto se krátce vrátíme k uplynulému pololetí. Připomeneme si některé akce, seznámíme vás s prací vašich spolužáků a chybět nebude pravidelná rubrika o slušném chování. Velký prostor věnujeme problematice drog, protože se na naší škole na toto téma uskutečnilo několik besed. No a na závěr vyhlásíme velkou prázdninovou soutěž a dáme vám tip, jak o prázdninách cestovat po světě a přitom nevytáhnout paty z domova. Přejeme vám pěkné vysvědčení, úžasné prázdniny a hezky si počtěte.. Vaše redakce Školáčku ÚNOR - ČERVEN 2012 Uvnitř čísla: Úvodní slovo......str.1 Ukázky ze školní práce 4.B...str.2 Nová interaktivní tabule str.3 Ohlédnutí za sportovními soutěžemi.....str.4-5 Dokončení školního hřiště... str.5 Besedy o drogách str.6 Drogy....str.6-7 Úvaha Kláry Bordáčové.....str.7-8 Den bláznů.....str.8-9 Otevření školního hřiště..str.10 Exkurze do ZOO v Hluboké nad Vltavou str Školáčkova etiketka...str.11 Jak cestovat po světě ze svého pokoje. str.12 Vyhlášení prázdninové soutěže...str.12 1

2 UKÁZKY Z PRÁCE ŽÁKŮ 4.B Sešit je vizitkou každého žáka. Nemusí nám sice nic říct o tom, jak chlapci nebo dívky prospívají, jak jim to ve škole jde nebo jak jsou chytří. Poznáme z něj ale určitě, jaký mají přístup k danému předmětu. Jestli jsou pečliví a jak ke svému učení přistupují. Sešity některých žáků vzbuzují odpor, už když je člověk bere do ruky. A co teprve, když je otevře Kdyby si měli učitelé udělat o některých žácích úsudek jenom podle jejich sešitů, museli by si myslet, že jejich žáci nejen nemají vytvořené pracovní návyky pro správné psaní, ale někteří nemají vytvořené ani základní návyky hygienické. Následující ukázky naštěstí mezi takové sešity nepatří. Ilustrace Nikoly Josefčíkové ke Starým řeckým bájím a pověstem od Eduarda Petišky. Ukázky ze sešitu Marušky Markové na literární výchovu a sloh. Vpravo: Edmondo de Amicis, Ztroskotání lodi (Srdce) Milan Ferenc nepatří mezi třídní premianty. To ale neznamená, že by nemohl mít pěkný sešit. Naopak, jeho sešit na literární výchovu svou upraveností patří k nejlepším. 2

3 DRUHÉ PATRO ŠKOLY SE DOČKALO NOVÉ UČEBNY S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Zejména žáci druhého stupně se na přelomu kalendářního roku dočkali další moderní učebny. Ve druhém patře hlavní budovy školy, kde sídlí většina ročníků druhého stupně, byla zprovozněna nová učebna s interaktivní tabulí. Žáci už nemusejí scházet o patro níž. To ale není jediná výhoda nové učebny. Je zde totiž instalován software nové generace, který se jmenuje ActivInspire (čti aktiv inspajr). Umí stejné věci, jako interaktivní tabule používaná v prvním patře. Navíc má však řadu funkcí, které tabule ve starší učebně nemá. Nejvíce viditelným rozdílem asi je, že umí používat dvě dotyková pera současně. Ovládání je podobné, ale k některým funkcím je na nové tabuli jednodušší, tedy zároveň rychlejší přístup. Asi každý si všimne nového grafického prostředí. Popřejme si navzájem, aby nám nová interaktivní tabule dobře a dlouho sloužila. Nahoře: Mirek Jančiga při hodině matematiky. Nad ním je vidět projektor, který na tabuli promítá obraz. Z první lavice ho sledují Fanda Kotlár a Vláďa Sulzer. Uprostřed: Fanda Kotlár řeší úlohu na interaktivní tabuli. Dole: Martin Stropek a Marie Neumaierová u interaktivní tabule při hodině. Hanka Havelková a Denisa Toušková drží v ruce hlasovací zařízení. 3

4 Naši volejbalisté se v květnu zúčastnili sportovního soustředění na Lipně. V tomto článku bohužel nemáme dostatek prostoru, abychom vás s touto akcí mohli blíže seznámit. Rádi se k ní ale vrátíme hned v následujícím čísle. Už jen proto, aby volejbalisté příští rok věděli, na co pěkného se mohou těšit. V popředí je Michaela Tomášová. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V UPLYNULÉM ROCE V průběhu školního roku 2011/2012 se žáci naší školy účastnili řady sportovních aktivit a soutěží. Na některé z nich vyrazili i mimo školu. Pravidelně probíhaly například tréninky volejbalu nebo florbalu. V hodinách tělesné výchovy se hrála halová kopaná nebo vybíjená. Zavedenou tradici mají školní plavecká olympiáda nebo Mikulášská minilaťka a laťka. Hlavní zásluhu na školním sportu mají učitelé a trenéři, kteří vytvářejí zázemí pro činnost sportovních I takhle může vypadat pohled na hrací plochu. kroužků, například Petr Holba a Jitka Smolková, učitelé tělesné výchovy, Eva Kovalčíková a Otakar Dvořák, vedoucí oddílů florbalu, Tomáš Bicek, vedoucí kroužku volejbalu a Jakub Komrska, vedoucí kroužku sálové kopané. 4

5 Trénink kroužku volejbalu. NA KONCI DUBNA BYLO DOKONČENO ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ Na konci dubna 2012 bylo konečně dokončeno nové školní hřiště. Bylo vybudováno na místě toho starého z prostředků finanční nadace, kterou založila energetická společnost ČEZ. V rámci projektu Oranžové hřiště bylo vybudováno hřiště v podobě oploceného multifunkčního kurtu. Až do letošního dubna jsme si však museli počkat také na zcela novou běžeckou dráhu. Ta již byla financována z prostředků obce. Konečně se tak naše škola dočkala moderního sportovního zázemí. 5

6 TÉMA - DROGY Besedy o drogách V tomto školním roce probíhá na naší škole série besed na téma Závislosti a závislostní chování. Připravuje je pro vás Mgr. Kateřina Beranová, sociální pracovnice z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV) v Českých Budějovicích. Jednou z nejzávažnějších je drogová závislost, proto bylo tomuto tématu věnováno nejvíce prostoru ve všech třídách ročníků. Na drogovou problematiku jste se podívali očima již závislého člověka. Diskutovali jste o problémech, které závislost člověku přináší, a zjistili jste, že v názorech na drogovou otázku je řada mýtů a tudíž je velmi dobré o tomto fenoménu bez zábran hovořit a hledat si informace. K tomu vám podle vašich zúčastněných ohlasů pomohlo i shlédnutí filmu Katka. Je časosběrným dokumentem o životě mladé ženy, která propadla tvrdým drogám v dospívání, a ani po téměř 15 letech se jí nedaří se závislosti zbavit. Nahoře i dole: Mgr. Kateřina Beranová z Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání v Českých Budějovicích přednáší na besedě o problematice drog v učebně přírodopisu. Měli jste příležitost si odpovědět na otázku, zda má smysl s drogami začínat. Co jste si na ni odpověděli? V. Ilkóová VLEVO Nikola Siváková, Vojta Valeš, Klaudie Dunková a Jana Němcová ze 7.A na besedě o drogách. DOLE Jana Němcová, Veronika Karpíšková, Lucka Vačkářová a Vlasta Ciml ze 7.A plní úkoly na besedě o drogách. Drogy Pro naši potřebu můžeme drogu definovat jako každou látku, která vpravena do organismu ovlivňuje psychiku člověka - jeho chování, prožívání, vnímání reality, emocí. Pod pojmem drogy si kromě návykových látek můžeme vybavit i čokoládu nebo dokonce i závislost na jiné osobě. Klára Bordáčová 6

7 Rozdělení drog a) tvrdé-heroin,lsd,kokain,pervitin, extáze,.. b) měkké marihuana,káva,nikotin, alkohol,.. Typy drog Opiátový typ : opium, morfin, kodein, heroin a řada léků Alkoholo-barbiturátový typ : alkohol, barbituráty, další uklidňující a uspávací látky a léky Kokainový typ : kokain Cannabisový typ : hašiš, marihuana Amfetaminový typ : pervitin, psychostimulantia, kokain, kath (listy rostliny katha) Halucinogenní typ : LSD, některé alkaloidy hub, Triphenidyl, hašiš, marihuana Varovné signály užívání drog 1. Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace 2. Zhoršování ve škole 3. Změna přátel a známých 4. Výrazná změna v oblékání a stylu hudby 5. Skrývání a zakrývání například očí,rukou apod. 6. Častá vyčerpanost, únava a spavost 7. Lži a předstírání 8. Izolace od rodiny 9. Chybějící léky,peníze a jiné cenné věci v domácnosti 10. Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání Připraveno s použitím: Přehled připravila Klára Bordáčová Solvenicový typ : solvens (rozpouštědla) - toluen, aceton, freon, benzin, éter, inhalační anestetika Analgetika - antipyretika : léky proti bolestem Tabák Kofein 1.Fyzická závislost Druhy drogové závislosti Vzniká tak, že se droga stane součástí metabolismu. Na její vysazení reaguje tělo fyzickým "absťákem" (např. u heroinu: průjmy, křeče, dehydratace,...) U některých drog může být tento stav smrtelný! 2.Psychická závislost Jedná se o silnou touhu po droze. Abstinenční syndrom - se týká psychické oblasti, ale může se projevovat i fyzicky (např. třes, pocení, nesoustředěnost, atd.). Většinou se jedná o neovladatelnou touhu vzít drogu. Psychická závislost vzniká u všech drog! Na fotografiích je vidět, jak drogy dokáží během krátké doby zničit člověka. Moje úvaha na téma drogy Je to problém, který se týká lidského ducha a duše, ale stejně tak těla, a v neposlední řadě i prostředí, ve kterém člověk žije, a společnost, která ho obklopuje. Téměř každý člověk má nějaký zlozvyk. Většinou jsou to maličkosti, jako například kousání nehtů. Ale existují i zlozvyky, které už nejsou tak zanedbatelné a jedna z nesčetna položek, při kterých hrozí riziko závislosti, jsou právě drogy. Drogy jsou slovo, které se skloňuje denně ve všech pádech, mluví se o nich všude. V televizi, rádiu, píše se o nich v novinách, na internetu. Je to téma, které je v dnešní době bohužel hodně aktuální. 7

8 Věděl snad dříve někdo, co je to LSD, heroin, kokain nebo pervitin!? Dnes je třeba marihuana úplně běžnou záležitostí. Každý ji zná a dost nejen mladých lidí s ní má i nějaké osobní zkušenosti. Marihuana je sice měkká droga, ale to nemění nic na tom, že je to droga. A většinou bývá "vstupenkou" do světa tvrdých drog. Otázkou ale zůstává, co lidi - tedy v dnešní době hlavně děti a dospívající - vede k užívání drog!? U mladých lidí to bývá zejména frajeřina nebo touha ochutnat něco zákázaného. Jsou ale i jiné důvody, např.silná potřeba zapadnout do kolektivu, uniknout realitě, uvolnění, zbavení nudy, touha působit dospěle apod... DEN BLÁZNŮ Určitě si vzpomenete na Den bláznů, který jsme si všichni náležitě užili. Po celé škole pobíhaly vyšňořené maškary a každý si dal záležet, aby právě jeho převlek byl nejoriginálnější. Školáček se k této atraktivní akci vrací několika fotografiemi. Poznáte, kdo byl kdo? A proč nebo čím jsou vlastně drogy tak nebezpečné!? Určitě tím, že se na nich velmi rychle vytváří závislost. Jak do toho člověk jednou spadne, už nikdy není cesty zpět. Potáhne se to s ním celý život. Mnozí lidé si neuvědomují, že když utíkají z reality před problémy a dají si nějakou drogu díky, které pocítí úlevu, tak se ty problémy stejně vždy vrátí, třeba i ve větší míře... Klára Bordáčová, 9.A 8

9 Den bláznů 9

10 OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ Ve čtvrtek 17. května 2012 byli někteří žáci naší školy svědky mimořádné události. Za účasti hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly, starosty obce Větřní pana Antonína Kráka, ředitele naší školy pana Bohumíra Šimka a mnoha dalších hostů bylo oficiálně otevřeno nové školní hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnili i někteří žáci naší školy. Někteří se přišli podívat na otevření se svými třídními učitelkami, někteří se podíleli na doprovodném programu. Nové hřiště bude sloužit potřebám naší školy, ale také organizovaným sportovcům. Zvláště atletika se teď může ve Větřní dále rozvíjet. Vpravo nahoře: Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola zahajuje provoz nového sportoviště. Vedle něj zleva starosta obce Antonín Krák a ředitel základní školy Bohumír Šimek. Nahoře: Vystoupení školních mažoretek. Vpravo: První běžci zkoušejí zcela novou běžeckou trať. EXKURZE DO ZOO V HLUBOKÉ V pondělí 28. května 2012 pořádala vyučující přírodopisu paní učitelka Ilkóová exkurzi do ZOO v Hluboké nad Vltavou se zaměřením na hady. Účastnil se výběr žáků z 5., 6. a 7. ročníku. Naše cesta autobusem proběhla bez problémů. V ZOO jsme se rozdělili do dvou skupin. První si prohlížela a popisovala do připravených zápisníků, jaká zde žijí zvířata a čím jsou zajímavá. Druhá skupina šla na přednášku do budovy, kde chovají hady. V té jsem byla i já. Posadili jsme se na židle v kruhu a paní přednášející, která seděla uprostřed, nám vyprávěla vše o hadech jak se rozmnožují, jak se živí, jak tráví a jak se svlékají z kůže. Tu pak nechala kolovat mezi žáky. Ondra Michalík, Kamil Kalianko, Michal Kellinger, Martin Melena, Michal Krejčí a Jakub Votýpka poslouchají přednášku o hadech. 10

11 Míra alias krajta královská. Dominik Lautscham, Vojta Valeš a Pavel Wunsch. Vrchol nastal, když chovatelka přinesla Míru, což byla krajta královská, dvanáctiletý had. Všichni si ho moli pochovat nebo alespoň pohladit, což někteří nedokázali a s úprkem se běželi schovat za ostatní. Had není na dotek slizký, ale naopak příjemný. Cítila jsem i jak mu pracují svaly na břiše, když se plazí. ŠKOLÁČKOVA ETIKETKA PŘESOUVÁME SE DO JINÉ UČEBNY V dnešním povídání se budeme věnovat tomu, jak se chovat před začátkem vyučovací hodiny, pokud musíme na výuku přecházet do jiné učebny. Máme výhodu v tom, že tato věc je upravena školním řádem a proto by nikomu z nás neměla dělat problém. Přesto tomu tak není. Vynecháme variantu, že jde o začátek odpoledního vyučování. Pokud následující hodina probíhá jinde než v naší kmenové učebně, větší část přestávky trávíme ve své třídě nebo alespoň na patře, kde třídu máme. Asi dvě až tři minuty před zvoněním si vezmeme potřebné učební pomůcky a přesuneme se před učebnu, ve které bude probíhat další výuka. Zde v klidu vyčkáme zvonění nebo příchodu vyučujícího. Paní přednášející představuje Míru. Pak se naše skupiny vyměnily. I naše skupina popisovala různá zvířata. Výlet se nám moc líbil. Had nikoho neuškrtil a tak jsme se vrátili všichni. Veronika Wunschová Sami bez učitele do učebny nevstupujeme ani si do ní neukládáme žádné věci. Na chodbě před učebnou nekřičíme, nehoníme se ani po sobě neházíme žádné předměty. Potřebujeme-li se něčeho zbavit (obalu od svačiny, žvýkačky, apod.), odložíme to do odpadkového koše na chodbě nebo v nejbližší třídě. Rozhodně nic neodhazujeme na zem. Neposedáváme na parapetech oken, radiátorech ústředního topení ani se neválíme po zemi. A také neblokujeme dveře ani se se zvoněním nehrneme bezhlavě do učebny. Součástí mnohých z nich jsou totiž kabinety učitelů, kteří odcházejí na výuku a je pro ně velmi nepříjemné, pokud se musejí prodírat shlukem žáků, kterým nedojde, že učitel jako osoba společensky významnější má ve dveřích přednost. Příště - PŘESTÁVKA 11

12 Rádi byste se o prázdninách podívali do světa, ale vaši rodiče letos žádnou zahraniční dovolenou neplánují? Nezoufejte. Poradíme vám, jak můžete navštívit kterékoli místo na světě, jaké si budete přát, aniž byste museli opustit pohodlí domova. Potřebujete pouze počítat a připojení k internetu. Kouzelný létající koberec se jmenuje GOOGLE EARTH. Jedná se o virtuální 3D glóbus. Najdete ho na adrese Najedeme si obrazovkou na Západní pobřeží. (V případě USA jde o geografický název, proto velké písmeno. Kromě San Francisca jsou zde významnými středisky např. Los Angeles nebo Seattle na severu. Opakem Západního pobřeží je Východní pobřeží. Zdejšími centry jsou např. New York, Boston nebo Philadelphia.) Po rozkliknutí stránky se vám nejprve zobrazí obyčejná mapa. V jejím pravém horním rohu se však nachází ikona, kterou si můžete mapu přepnout do podoby satelitních snímků nebo tzv. EARTH, což je právě onen 3D model Země. A pak už stačí si libovolné místo na planetě přiblížit. Na následujících obrázcích si ukážeme, jak se můžete podívat třeba do San Francisca. Najedeme středem obrazovky na San Francisco a přibližujeme tak dlouho, až dostaneme obraz v požadovaných detailech. Nejprve si najdeme Severní Ameriku, konkrétně Spojené státy americké (USA). VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ Každý z vás jistě o prázdninách zažije něco zajímavého. Nenechte si to pro sebe a podělte se o zážitky se čtenáři ŠKOLÁČKU. Napište o tom zajímavé vyprávění. Nejlepší práce uveřejníme. Kdo bude mít pocit, že nic zajímavého nezažil, ale kdyby mohl, podnikl by spoustu věcí, ať vymyslí vlastní vyprávění, které nemusí být pravdivé ani reálné, a v něm popíše, jak by si představoval své prázdniny. Své výtvory odevzdejte po prázdninách panu učiteli Vysušilovi, který vede redakci ŠKOLÁČKU. Věk soutěžících ani rozsah prací není nijak omezen. Zkušení zeměpisci jistě poznali, co je na obrázku. Samozřejmě je to most Golden Gate (Zlatá brána) v San Franciscu. Takto se můžete podívat úplně kamkoli, dokonce i na dno oceánů. A pokud nemáte počítač s internetovým připojením doma, nezoufejte. Pokud hledáte na internetu užitečné informace nebo vzdělání, můžete ho využívat zcela zdarma v obecní knihovně ve Větřní. Z obsahu příštího čísla: 1) Ohlédnutí za letními prázdninami příběhy z velké prázdninové soutěže 2) Školáčkova etiketka přestávka 3) Zahájení školního roku 4) Podzimní akce 12

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM.

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. Nic nepotěší učitele víc než pohled na třídu, která je skutečně zaujatá výukou. S jedinečnými výukovými nástroji od společnosti Promethean budete svědky toho, jak děti ve vaší

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Multiple Intelligences Jitka Nelb Sinecká

Multiple Intelligences Jitka Nelb Sinecká Multiple Intelligences Jitka Nelb Sinecká Kdo jsem? - v CZJ Jmenuji se Jitka Nelb Sinecká a v roce 2009 jsem získala doktorát v oboru Disability Studies (Studia o postižení) na Syracuse University, New

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10

Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10 2/2012 - ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: reditel@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Poslání a cíle projektu str. 3 2) Celoročně probíhající akce str. 3 3)

Více

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol PROJEKT MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol Od školního roku 2007/2008 realizuje nezisková organizace Pertners Czech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Zdravíme vás! Pojďte se mrknout na naše další číslo. Tentokrát vám přiblížíme dění ve škole od 17. března do 30. března. Dozvíte se o našich aktivitách mimo vyučování. Připravili jsme pro vás

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více