Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:"

Transkript

1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Třída: Natálie Císařová kvinta A Dvoudenní projektové dny Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, Branišovská 31, České Budějovice Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity Praha, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, Praha 6 Dejvice Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, V Holešovičkách 2, Praha 8 Jednodenní projektové dny Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody 331, Hradec Králové Vysoké učení technické, Fakulta strojní Brno, Technická 2896/2, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, Kotlářská 267/2, Brno

2 Vysoká škola: PřF MU Brno Datum:3. září Činnost na projektovém dni: Pozorování pohlaví a mutantů drozofily, vyhodnocení 1. a 2. generace potomků křížení drozofily ověření Mendelových zákonů Ještě jsme se ani nestačili zabydlet ve školních lavicích, a už jsme vyrazili do světa. 3. září jsem okusila, jak to vypadá ve studentském nebi na Masarykově univerzitě. Po hodině a půl cesty jsme spatřili nadčasový univerzitní areál MUNI, který se nachází v městské části Brno-Bohunice. To ale byl naprostý odvar proti tomu, co jsme viděli uvnitř! Mnozí z nás si připadali jako v dalším dílu HungerGames. Musím říct, že je to opravdu nádherné prostředí. Oči jsem měla navrch hlavy, abych si zapamatovala každičký detail. Vešli jsme do moderně zařízené učebny, kde se nás ujal pan docent Lízal. Na úvodu jsme absolvovali kvíz o Mendelovi a genetice. Velmi mě zde zaujala vybavenost učebny kvízy jsme vyplňovali přes počítače a průběžné výsledky našich měření se zobrazovaly na projekčním plátně. Oproti ČZU, kde většina poslucháren, které jsme navštívili, připomínaly spíše naše kmenové třídy, to byl velký rozdíl. Po vysvětlení Mendelových zákonů o dědičnosti jsme se pustili do praxe. Dosyta jsme si užili házení korunou, poměr rubu a líce jsme zaznamenávali do tabulky. Dostali jsme papírek s látkou, která je obsažena například v brokolici. Tato látka je extrémně hořká pro ty, kteří jsou takzvaní chutnači. Těch je u nás i v populaci většina, což může být dobrá výmluva pro odmítání těchto jídel. Seznámili jsme se s dalšími genetickými hrátkami v populaci barva očí nebo rolování jazyka. Kupodivu rolování jazyka neovládá každý a nemůže za to pouze nešikovnost jedince, je to dědičné. Poté jsme se vrhli na pokusy s živými objekty. UPOZORNĚNÍ: Milovníci zvířat, zejména octomilek, přestaňte číst! Za tento projektový den se z nás totiž stali masoví vrazi. Usmrtili jsme na 2500 octomilek (Drosophilamelanogaster), vše však čistě v zájmu vědy. Nejprve jsme je uspali etherem (někteří do té míry, že už se neprobudily ) Naším úkolem bylo sledovat jejich pohlaví a recesivní znaky u F2 generace

3 (např. černé zbarvení, zakrnělá křídla, bílé oči), výsledky zaznamenat a potvrdit Mendelovy zákony segregace a dominance. A co mušky? Ty si dnes plavou nožičkami nahoru v lihu Návštěva Masarykovy univerzity mi opravdu hodně dala. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, okusili jsme pravou vysokoškolskou atmosféru, zkusili jsme si něco nového. Doslova jsem se do MUNI a genetiky zamilovala! Upřímně doufám, že i dalším studentům tento projekt ukáže cestu, kterou se po gymnáziu vydat. Na závěr bych chtěla vzdát úctu nebohým octomilkám, které statečně padly ve jménu vědy. Čest jejich památce.

4 Vysoká škola: FŽP ČZU Praha Datum:16. září září Činnost na projektovém dni: Studium vybraných vlastností vody a půdy(ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Lukáš Jačka)Představení vzájemných interakcí vody a půdy. Pozorování a měření vlastností vody a půdy. Představení základních půd a jejich charakteristik.terénní stanovení základních parametrů půdního prostředí. Měření infiltrace a hydraulické vodivosti v terénu. Jakmile jsme dorazili do slunečné Prahy, zamířili jsme do rozlehlého areálu ČZU. Nutno dodat, že toto místo překypovalo pravou studentskou atmosférou, bylo to takové město ve městě. Jako první nás čekala přednáška o půdě a pedologii, prohlédli jsme si různé typy půdy (a samozřejmě také omakali). Po vyčerpávající přednášce jsme poprvé okusili, jak tvrdý chleba vysokoškolák má. Prostředí menzy nás však okouzlilo. Po obědě jsme se s nejrůznějším náčiním vydali to terénu. Trochu jsme si zarýpali. Zkoumali jsme půdový horizont a schopnost půdy vsakovat vodu.

5 2. Činnost na projektovém dni: DNA (Mgr. Jan Bílý,Bc. Tomáš Rubeš) Přednáška DNA a její aplikace v praxi (ppt prezentace s krátkou přestávkou)praktikum isolace DNA z rostlinných materiálů Druhý den nás čekala pěkná dávka vědy, zejména chemie. Dopolední přednáška o DNA byla vskutku odzbrojující. Své poznatky jsme si pak v odpolední části mohli vyzkoušet sami. Izolovali jsme kyselinu deoxyribonukleovou z nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny, v mém případě z kiwi. Podařilo se, dokonce jsme dokázali vlákno této kyseliny namotat na skleněnou tyčinku.

6 Našli jsme si spoustu nových přátel.

7 Vysoká škola: MFF Praha Datum:10. prosince prosince Činnost na projektovém dni: Mechanické kmitání a mechanika tuhého tělesa: Pohlovo kyvadlo (rezonance, tlumené kmitání, ), torzní kmity, měření momentů setrvačnosti, setrvačník, demonstrační pokusy z fyziky V dopolední části jsme prováděli pokusy na téma mechanické kmitání a mechanika tuhého tělesa. Pomocí speciálního vybavení jsme pozorovali závislost kmitání na hmotnosti tělesa. Naším úkolem bylo najít ideální hmotnost tělesa pro kmitání o určité frekvenci. Pak jsme naše výsledky zanesli do grafu. Také jsme u nejrůznějších těles měřili moment setrvačnosti. Poté jsme se přesunuli na menší přednášku, kde jsme si vyzkoušeli nejrůznější experimenty. Viděli jsme, že snížení tlaku může být velmi lákavé (bonbony i pivo bude mít větší objem), avšak byli jsme hořce zklamaní jakmile potravina přijde do normálního tlaku, splaskne. Dokázali jsme si, že naše smysly nejsou vždy úplně přesné (viz známý trik s čokoládou), poslechli jsme si, jak zní náš hlas, když se věta Kobyla má malý bok pustí pozadu. Pak se naše odvážná lektorka před námi zvážila a my jsme měli navrhnout vhodné pohyby, kterými by se hodnota její hmotnosti změnila. 2. Činnost na projektovém dni: Exkurze na katedru fyziky nízkých teplot Druhý den jsme navštívili laboratoř nízkých teplot a podívali se, jak to chodí u fyziků v kuchyni. Ponořili jsme prsty do tekutého dusíku a zkoušeli jsme, co provede s naší tkání. Neověřovali jsme to přímo na živých osobách, za oběť

8 padlo jablko. Rovněž jsme poznali nový způsob úklidu. Fyzikové mají prostě všechno vychytané, kdo z nás by smetí zametl pod skříně pomocí tekutého dusíku? Seznámili jsme se s mnoha využitími tekutého dusíku, jako například v železniční dopravě. Viděli jsme také levitující magnet. Tekutý dusík je jednoduše kouzelný. U fyziků v kuchyni A přece se vznesl!

9 Vysoká škola: VŠCHT Praha Datum:19. ledna ledna Činnost na projektovém dni: Přednáška Dopoledne jsme si vyslechli obzvláště zajímavou přednášku o významu chemie. Dozvěděli jsme se mnoho věcí o tom, jak nám chemie každý den zpestřuje život a jak dennodenně pomáhá lidem. Vyčerpaní novými poznatky jsme zamířili na oběd a poté jsme se vrhli na naše praktikum. 2. Činnost na projektovém dni: Srovnávání proteinových profilů izolovaných ze svalové tkáně různých druhů ryb. Pozorování aktivity slinné amylasy. Na úvod jsme se naučili manipulovat se speciální a velmi drahou pipetou. Poté jsme se směli dát do práce. Zkoumali jsme, kolik kterých proteinů obsahují různé druhy ryb, mezi nimi i rybí tyčinky Surimi. Do mikrozkumavek jsme společně s pufrem umístili rybí vzorky, z rybí tkáně se poté uvolnily proteiny, které jsme potřebovali ke zkoumání. Velmi nás zaujal vortex, přístroj na řádné promíchání směsi. Zkumavky jsme centrifugovali a jejich obsah nanesli na 12% polyakrymidový gel s vloženým hřebenem. Provedli jsme elektroforézu. Výsledky potvrdily, že v rybích tyčinkách toho masa moc není. Aby toho nebylo málo, vrhli jsme se na výzkum našich vlastních slin. Velkým oříškem se ukázalo naplivat do zkumavky dostatečný počet slin. Ale nakonec se zadařilo a mohli jsme začít. Sliny jsme museli centrifugovat po dobu pěti minut a poté jsme odebrali tři části, které jsme dali do zkumavek společně s jedním mililitrem škrobu. Tyto zkumavky jsme centrifugovali po různé časové úseky (5, 10 a 15 minut). Do každé zkumavky jsme pipetovali Lugolovo činidlo (obsahující jód), zkumavky jsme protřepali a vyhodnotili jsme zabarvení reakční směsi. Mé sliny dopadly dobře, škrob byl naštěpen za poměrně krátkou dobu. Druhý den jsme se zabývali genetikou. Izolovali jsme DNA z bakterie Escherichia coli. Použili jsme proteinázu, abychom odstranili proteiny navázané na bakteriálním chromozomu, směs jsme zahřáli na 55ˇC. Přidali jsme lyzační roztok a 15 vteřin vortexovali. Následovalo zahřátí. Několikrát jsme centrifugovali,

10 přidávali pufr a pečlivě protřepávali. Po mnoha krocích jsme konečně mohli výsledek nanést do Nanodropu, speciálního spektrofotometru, a stanovili koncentraci DNA. Na závěr jsme si užili spoustu zábavy s agarovými kuličkami. Tyto kuličky se používají ve vědě, medicíně a potravinářství jako přenosné médium.

11 Vysoká škola: PřF UK Praha Datum:9. února února Činnost na projektovém dni: Fyziologie rostlin. Forenzní metody. Sedíme na přednášce a snažíme se naše ztuhlé mozky přimět k práci. Transpirace rostlin, průduchy, xylém a floém bože, kdy jsme to naposledy brali? Chudák lektorka. Když si vzpomenu na naše nadšené obličeje, je mi jí upřímně líto. Ale nakonec se jí podařilo téměř nemožné, všechno to z nás vydolovala a jako správní biodetektivové jsme rozluštili, proč paní Vančurové uhynuly její přenádherné muškáty. (Kdybyste ji náhodou potkali, tak ji pěkně pozdravujte a vyřiďte jí, že za všechno mohou auta, která svými výfukovými plyny ucpávají průduchy, a rostliny tak nemohou transpirovat.) Chlad. Schody, schody a zase jednou schody. Mám pocit, že vysoké školy přišly na velmi fikaný způsob vytápění. Než studenti vyběhnou do pátého patra, pěkně se zahřejí, a tak se nemusí topit. Ekologie především! Jsme po obědě (kozí bobky, pardon, špenátové noky s kuřecím a mrkví) a řešíme detektivní případ (už zase!), tentokrát však se vší parádou. Daktyloskopie (otisky prstů), určování původu chlupu nalezeného na místě činu, z čehož vyplývá práce s mikroskopem (juchů!), a nechyběla ani špetka chemie (zjišťování, jestli obálka na místě činu byla olíznuta). Společně jsme přihlíželi metodě ověření pravosti krve, zhlédli jsme také způsob zjišťování krevní skupiny pachatele. Dalo by se říct, že jsme se v rámci možností vzpamatovali a podávali slušné výkony, už žádné otrávené výrazy. Víceméně. 2. Činnost na projektovém dni: Měření EKG. Histologie: pitva myši Druhý den. Čile (doufám, že mě neberete vážně) se drápeme do dalších schodů. Měříme EKG. Běháme nahoru a dolů, snažíme se usnout, zadržujeme dech, atakujeme spolužáka. Ani se neleknul, sprosťák! Škoda jen, že jsme si naši srdeční aktivitu nezměřili hned po zdolání všech pater, výsledky by mohly být zajímavé.

12 Výborný oběd (rýže s masem, hrozinkami a jablky, některé menzy si v neobvyklých kombinacích opravdu libují) a všemi očekávaný vrchol. Pitva myši! Zvládnu to, nebo udělám něco, za co se budu stydět? Přece jen nejsem moc manuálně zručná (budu upřímná: nejsem ani trochu manuálně zručná). Ujímám se skalpelu. Jen klid, ta myš už to má za sebou UPOZORNĚNÍ: POKUD JSTE SLABŠÍ A ÚZKOSTLIVÉ POVAHY, PŘESTAŇTE ČÍST! Udělám příčný řez, hlavně se netrefit do střeva!, po stranách to ještě trochu naříznu a začneme svlékat. Za chvíli si připadám tak otrlá, jako kdybych si něčeho lokla. Dokonce si s nebohou obětí mého řádění vesele povídám. Úděl přírodovědce. Euforie pohlcuje vše: stres, předsudky i morálku. Nadšeně si prohlížím orgány, ledviny podobné malým fazolkám, obří slepé střevo, velká játra. Kdy se tohle člověku poštěstí? Pitvu si nakonec užíváme všichni a bez rozpaků se vrháme na hlavu. Detaily nechtějte. Radši. KONEC. Mimochodem, pitvou myši nás provázel pan Mourek. (A pak že Císařová je hrozné příjmení!) Stále přemýšlím nad tím, jak se každý z nás, ať už ostýchavý, či ne, změnil se skalpelem v ruce nad mrtvolkou myši v ďábelského zvrhlíka. Je to zvláštní. Ve škole jsou plaší a mírumilovní, pak jim někdo do ruky strčí skalpel a člověk se nestačí divit. Zákon přírody? Pudy? Co by na to řekl pan Freud? Všichni jsme to zvládli. Sice v prořídlých řadách (16 studentů z 28), ale s úctou. Některým návštěva Univerzity Karlovy naprosto převrátila život (například já jsem v IKEE na plyšové myši ukazovala sestře, jak se kuchají hlodavci. Z nějakého mně neznámého důvodu mi už nechce půjčovat křečka ), jiní exkurzi pojali jako příležitost k pořízení lyžařské výbavy. Warumnicht.

13 Vysoká škola: PřF UHK Datum:3. února Činnost na projektovém dni: Acidobazická titrace: simulace a praktikum. Po vřelém uvítání jsme se usadili v posluchárně a zapojili se do výkladu o měření ph dozvěděli jsme se o antokyanech (přírodní barviva rostlin, která se mění svou barvu v závislosti na ph) a v neposlední řadě také o acidobazických reakcích. Na počítačích jsme provedli simulaci titrace, určili jsme bod, kdy roztok rapidně změní svou barvu a tím i ph. Tímto způsobem můžeme určit i koncentraci dané kyseliny. Poté jsme přešli do laboratoře a zkusili si titraci naostro. Kádinku jsme naplnili hydroxidem sodným a byretu kyselinou (octovou nebo chlorovodíkovou). Přidali jsme pár kapek acidobazického indikátoru lakmusu a pomalu přidávali kyselinu. Bylo třeba velké pečlivosti, roztok mohl změnit zabarvení i po přidání malé kapky. Výsledky jsme zaznamenávali do grafu.

14 2. Činnost na projektovém dni: Chromatografie Po přestávce nás čekala metoda oddělování složek chromatografie. V této úloze jsme využili vzorky přivezené z domova kávu, čaj a kakao. U těchto látek jsme zjišťovali přítomnost alkaloidů kofeinu, teobrominu a teofylinu. Roztoky vzorků jsme aplikovali na tenkou vrstvu (v našem případě hliníkový povrch destičky) a umístili do speciální komory. Po určitém čase jsme pozorovali výsledky naší práce. Skvrny od čaje, kávy a kakaa se přemístily nahoru, byly však viditelné pouze pod speciální lampou. Podle jejich umístění jsme mohli stanovit, jestli obsahují dané alkaloidy. Výsledky nebyly nijak překvapivé káva opravdu obsahuje kofein, bylinkový čaj nikoli.

15 Vysoká škola: PřF JU České Budějovice Datum:27. dubna 2015 :28. dubna Činnost na projektovém dni: Vodní hmyz. Ptáci. Exkurze k Vrbenským rybníkům Plní sil a dychtiví po vědomostech jsme dorazili do areálu JU, který nás už na první pohled okouzlil. Během dopoledního programu jsme zjišťovali, jak dobře (nebo spíše špatně) jsme na tom se znalostmi z ptačího světa pomocí speciální ornitologické hry. Také jsme byli poučeni o vodním hmyzu, nejvíce nás zaujaly jepice, po zhlédnutí videa o maďarských jepicích na řece Tise nejednomu z nás slza málem ukápla. Po obědě jsme se, vyzbrojeni optikou, přesunuli do přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Počasí nám více než přálo, přestože mnozí si stěžovali na přílišné horko. (Jen počkejte na zítřek!) Spatřili jsme kus nádherné přírody a seznámili jsme se se živočichy, které u nás ve Svitavách jen tak neuvidíme. Třeba kolpíka a kvakoše, zrzohlávku, potápku černokrkou i roháč, bukače, volavku, budníčka a dál vypisovat to po mně opravdu nechtějte, vždyť tam žije více než 193 druhů ptactva! Nepozorovali jsme však pouze ptáky, ale i hmyz. Viděli jsme splešťuli blátivou, potápníky, bruslařky i znakoplavky, nymfu vážky i jepice, u vážky nás upoutala zejména její vystřelovací maska. Měli jsme štěstí podařilo se nám dvakrát odchytit užovku obojkovou, poslouchali jsme také skřehotání skokana skřehotavého. Byli jsme svědky zápasu již zmíněné užovky a neznámého druhu ryby (byla už moc znetvořená). Zjistili jsme, že správný přírodovědec musí být také trochu voyer a v praxi jsme se o tom přesvědčili viděli jsme ptáky nejen opeřené Dnešní den byl jeden z nejlepších, které jsme během našich cest zažili, a rozhodně na něj budeme rádi vzpomínat.

16 2. Činnost na projektovém dni: Kroužkování ptactva v areálu JU Již ráno jsme naslouchali hrozivým kapkám deště, ale náš optimismus byl neotřesitelný a podle toho jsme se také vybavili. To přejde, říkali jsme si. Ale nestalo se Mnozí z nás podcenili počasí a čekaly nás krásné tři hodiny plné deště, které jsme si zpříjemňovali chozením v mokré trávě. Ideální stav. Do areálu JU jsme se loudali jako na popravu a úzkostlivě doufali, že se program zruší. Nezrušil. I přes promoklé brýle, přes které se skoro nedalo vidět, a trudomyslné rozpoložení musím uznat, že Jihočeská univerzita má nádherné pozemky, pro studenty to musí být úplný ráj. Když ovšem neprší Jsme však studenti do nepohody a nedáme se zviklat trochou deště. Odhodlaně ze sebe oklepáváme vodu a vyrážíme vpřed. Je to jenom přeháňka, utěšujeme se navzájem. Začíná pršet ještě víc. Jsme na místě. V tuto chvíli nejsem schopna určit, jestli stále pršelo, naši pozornost totiž upoutaly jiné věci. Dostáváme do rukou síťky a po pár okamžicích váhání se vydáváme na lov. Někde v dáli slyšíme opět skokana skřehotavého, ale předem se vzdáváme naděje, že ho chytíme. Váhavě se pokoušíme o nějakou činnost, bezúspěšně. Na pomoc nám přichází pan profesor. Převezme sítku, zaujme pozici a on padá?! Ne, nepadá Byl to jen nejapný žert, ale všichni jsme se lekli, opravdu! Jenom nevím, kdo by do té kalné, údajně nevábně páchnoucí vody (nemohu posoudit, nemám čich) v nejhorším případě skákal Brzy po této menší divadelní vložce slavíme úspěchy, máme čolka obecného!

17 Tato procházka však nebyla pouze o vodním hmyzu a obojživelnících, své (ne)znalosti rozšiřujeme také v oblasti ornitologie. Do nastavené sítě se chytil rehek zahradní, šoupálek dlouhoprstý a pěkně agresivní sýkora modřinka. Ve chvíli, kdy jsme měli pocit, že naše zmrzlé prsty v tenkých teniskách již nemohou být fialovější, jsme se vydali na zpáteční cestu. Bylo tu přenádherně, ale v tuto chvíli jsme ocenili přístřeší kus teplého žvance. Vracíme se a vítr se do nás opírá. Procházíme kolem Centra polární ekologie. Určitě i tam muselo být tepleji než nám! V menze jsme stačili jakž takž rozmrznout a už jsme se hnali k autobusu, opět celí promoklí. A stejně tak to probíhalo po příjezdu do Svitav, zvláště když jdete pěšky do Javorníka. Na tom ale nezáleží. Čím intenzivnější zážitek, tím lepší vzpomínky!

18 Vysoká škola: VUT Brno Datum:4. června Činnost na projektovém dni: Programování robota Kuka Na začátku našeho programu jsme se dozvěděli mnohé o využití robotů. Najdeme je takřka všude, kde lidská trpělivost a obratnost nestačí. Nebo byste snad dokázali osm hodin, každý den, celý rok dělat notorický pohyb rukama při skládání housek na jezdící pás? Zkrátka a dobře, robot zastává práci, kterou by lidé dělat nechtěli nebo která je příliš nebezpečná. Přednášející nám také vyvrátil mýtus, že robot bere lidem práci. Poté došlo na věc. Měli jsme naprogramovat robota Kuka. Programování probíhá pomocí zvolení několika bodů, které má rameno robota opsat (buď lineárně, po kružnici, nebo nejkratší cestou). Nebyla to zrovna legrace, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale zvládli jsme to. Pod naší taktovkou dokonce napsal GYSY (Gymnázium Svitavy).

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země 6+ Věda v prostoru Jak vědci pracují v laboratoři? Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky? Získejte odpovědi na všechny otázky v tomto vzrušujícím

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie lizal@sci.muni.cz 1) Praktikum z obecné genetiky 2) Praktikum z genetiky rostlin

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Evropský den jazyků 2013

Evropský den jazyků 2013 Evropský den jazyků 2013 Dne 26. Září 2013 se téměř celá škola, s výjimkou prvních tříd, zapojila do programu Evropského dne jazyků. Protentokrát hrály hlavní roly vlaštovky, v jejichž útrobách se skrývala

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Název: Nenewtonovská kapalina

Název: Nenewtonovská kapalina Název: Nenewtonovská kapalina Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Pexeso Laboratorní pomůcky

Pexeso Laboratorní pomůcky Pexeso Laboratorní pomůcky Hana Cídlová, Eva Lomovcivová Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milé děti! Připravily jsme pro Vás zábavnou

Více

Název: Kyselé a zásadité 1

Název: Kyselé a zásadité 1 Název: Kyselé a zásadité 1 1) Co mají společného? Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného: Společnou vlastností těchto potravin je: Které další látky jsou kyselé?

Více

NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA

NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA Hans Molish, 1931 NABÍDKA TERÉNNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO GYMNÁZIA A SŠ BOTANIKA 1. Obrazy rostlinných společenstev Víte co je to fotografický snímek, ale co je to fytocenologický snímek nemáte ani ponětí?

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Povrchové vody wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Stav povrchových

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa Inovace výuky Fyzika F7/09 Těžiště tělesa Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Pohyb těles. Síly. 7. ročník Těžiště

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010 Průvodce T-exkurzí Petra Menyjarová 18.12.2010 Krátce o T-exkurzích T-exkurze je součástí projektu Vzdělání a rozvoj talentované mládeže JMK. Jsou určeny pro studenty středních škol se zájmem o přírodní

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků Letošní rok jsme měli opět velkou čest zúčastnit se náročné vědecké soutěže, která i po celostátním kole pokračuje ve světovém měřítku Turnaje mladých fyziků. Náš tým se skládal z

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. Praktické cvičení z chemie 1) Stanovení lipofilních listových barviv pomocí adsorpční chromatografie. 2) Stanovení proteinů v roztoku. 3) Homogenizace rostlinného materiálu pomocí tekutého dusíku a stanovení

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA

VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA V rámco projektu Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ MY se žáci měli seznámit s různými komunitami žijícími mezi námi. Vzhledem k možnostem jsme si vybrali celkem příhodné místo a

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012. Ročník: osmý

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková CHEMIE - ÚVOD Datum (období) tvorby: 13. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Pozorování, pokus a bezpečnost práce 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK FYKOS. Chcete se fyzikou zabývat i mimo školní lavice?

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK FYKOS. Chcete se fyzikou zabývat i mimo školní lavice? Fyzikální korespondenční seminář MFF UK FYKOS Přemýšlíte nad fyzikálními problémy, i když jsou na první pohled obtížné? Chcete se fyzikou zabývat i mimo školní lavice? Zajímá vás, co se odehrává ve fyzikálních

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : (Ne)viditelná DNA Úvod do tématu Přečtěte si následující tři odborné články a přiřaďte k nim názvy oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA: forenzní genetika, paleogenetika,

Více

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 1 Domácí chov? 2 Velkochov? 3 Budoucí rodinný oběd pro 4? 10 000 000 lidí si pochutná na více než 150 000 000 kuřat ročně!!!

Více

NANOŠKOLA Program

NANOŠKOLA Program NANOŠKOLA 2016 Program prázdninové letní školy na téma "Nanotechnologie a nanomateriály" pořádané pro vybrané talentované středoškolské studenty z 12 škol celé ČR s podporou projektu s č.0089/7/nad/2015

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

BLOK 3: (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.)

BLOK 3: (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.) BLOK 3: PROTOKOLY (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.) LABORATORNÍ PROTOKOLY Dva druhy: (1) Zápisky (poznámky) o vlastním průběhu práce (2) Zpráva (shrnutí) o výsledcích Ad (1). Věrný zápis

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Tyto příklady se váží k předchozímu článku o obecných zákonitostech genetiky. K napsaní těchto detailů mne inspiroval jeden dotaz, který určuje

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ Práce s třídou 5.A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné

Více

Vlna z kyvadel. Teorie. Soustředění mladých fyziků a matematiků, MFF UK Kořenov autoři: Pavel Dušek a Michael Němý konzultant: Věra Koudelková

Vlna z kyvadel. Teorie. Soustředění mladých fyziků a matematiků, MFF UK Kořenov autoři: Pavel Dušek a Michael Němý konzultant: Věra Koudelková Soustředění mladých fyziků a matematiků, MFF UK Kořenov 2012 Vlna z kyvadel autoři: Pavel Dušek a Michael Němý konzultant: Věra Koudelková 1) Zadání: Inspirujte se videem1 a pokuste se sestavit soustavu

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z MECHANIKY A TERMIKY Ústav fyziky a biofyziky Školitelka: Studentka: Ing. Helena Poláková, PhD. Bc. Lenka Kadlecová AKTUÁLNOST ZPRACOVÁNÍ TÉMATU Původně

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více