Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:"

Transkript

1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů VŠ Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Třída: Natálie Císařová kvinta A Dvoudenní projektové dny Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, Branišovská 31, České Budějovice Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity Praha, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, Praha 6 Dejvice Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, V Holešovičkách 2, Praha 8 Jednodenní projektové dny Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody 331, Hradec Králové Vysoké učení technické, Fakulta strojní Brno, Technická 2896/2, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, Kotlářská 267/2, Brno

2 Vysoká škola: PřF MU Brno Datum:3. září Činnost na projektovém dni: Pozorování pohlaví a mutantů drozofily, vyhodnocení 1. a 2. generace potomků křížení drozofily ověření Mendelových zákonů Ještě jsme se ani nestačili zabydlet ve školních lavicích, a už jsme vyrazili do světa. 3. září jsem okusila, jak to vypadá ve studentském nebi na Masarykově univerzitě. Po hodině a půl cesty jsme spatřili nadčasový univerzitní areál MUNI, který se nachází v městské části Brno-Bohunice. To ale byl naprostý odvar proti tomu, co jsme viděli uvnitř! Mnozí z nás si připadali jako v dalším dílu HungerGames. Musím říct, že je to opravdu nádherné prostředí. Oči jsem měla navrch hlavy, abych si zapamatovala každičký detail. Vešli jsme do moderně zařízené učebny, kde se nás ujal pan docent Lízal. Na úvodu jsme absolvovali kvíz o Mendelovi a genetice. Velmi mě zde zaujala vybavenost učebny kvízy jsme vyplňovali přes počítače a průběžné výsledky našich měření se zobrazovaly na projekčním plátně. Oproti ČZU, kde většina poslucháren, které jsme navštívili, připomínaly spíše naše kmenové třídy, to byl velký rozdíl. Po vysvětlení Mendelových zákonů o dědičnosti jsme se pustili do praxe. Dosyta jsme si užili házení korunou, poměr rubu a líce jsme zaznamenávali do tabulky. Dostali jsme papírek s látkou, která je obsažena například v brokolici. Tato látka je extrémně hořká pro ty, kteří jsou takzvaní chutnači. Těch je u nás i v populaci většina, což může být dobrá výmluva pro odmítání těchto jídel. Seznámili jsme se s dalšími genetickými hrátkami v populaci barva očí nebo rolování jazyka. Kupodivu rolování jazyka neovládá každý a nemůže za to pouze nešikovnost jedince, je to dědičné. Poté jsme se vrhli na pokusy s živými objekty. UPOZORNĚNÍ: Milovníci zvířat, zejména octomilek, přestaňte číst! Za tento projektový den se z nás totiž stali masoví vrazi. Usmrtili jsme na 2500 octomilek (Drosophilamelanogaster), vše však čistě v zájmu vědy. Nejprve jsme je uspali etherem (někteří do té míry, že už se neprobudily ) Naším úkolem bylo sledovat jejich pohlaví a recesivní znaky u F2 generace

3 (např. černé zbarvení, zakrnělá křídla, bílé oči), výsledky zaznamenat a potvrdit Mendelovy zákony segregace a dominance. A co mušky? Ty si dnes plavou nožičkami nahoru v lihu Návštěva Masarykovy univerzity mi opravdu hodně dala. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, okusili jsme pravou vysokoškolskou atmosféru, zkusili jsme si něco nového. Doslova jsem se do MUNI a genetiky zamilovala! Upřímně doufám, že i dalším studentům tento projekt ukáže cestu, kterou se po gymnáziu vydat. Na závěr bych chtěla vzdát úctu nebohým octomilkám, které statečně padly ve jménu vědy. Čest jejich památce.

4 Vysoká škola: FŽP ČZU Praha Datum:16. září září Činnost na projektovém dni: Studium vybraných vlastností vody a půdy(ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Lukáš Jačka)Představení vzájemných interakcí vody a půdy. Pozorování a měření vlastností vody a půdy. Představení základních půd a jejich charakteristik.terénní stanovení základních parametrů půdního prostředí. Měření infiltrace a hydraulické vodivosti v terénu. Jakmile jsme dorazili do slunečné Prahy, zamířili jsme do rozlehlého areálu ČZU. Nutno dodat, že toto místo překypovalo pravou studentskou atmosférou, bylo to takové město ve městě. Jako první nás čekala přednáška o půdě a pedologii, prohlédli jsme si různé typy půdy (a samozřejmě také omakali). Po vyčerpávající přednášce jsme poprvé okusili, jak tvrdý chleba vysokoškolák má. Prostředí menzy nás však okouzlilo. Po obědě jsme se s nejrůznějším náčiním vydali to terénu. Trochu jsme si zarýpali. Zkoumali jsme půdový horizont a schopnost půdy vsakovat vodu.

5 2. Činnost na projektovém dni: DNA (Mgr. Jan Bílý,Bc. Tomáš Rubeš) Přednáška DNA a její aplikace v praxi (ppt prezentace s krátkou přestávkou)praktikum isolace DNA z rostlinných materiálů Druhý den nás čekala pěkná dávka vědy, zejména chemie. Dopolední přednáška o DNA byla vskutku odzbrojující. Své poznatky jsme si pak v odpolední části mohli vyzkoušet sami. Izolovali jsme kyselinu deoxyribonukleovou z nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny, v mém případě z kiwi. Podařilo se, dokonce jsme dokázali vlákno této kyseliny namotat na skleněnou tyčinku.

6 Našli jsme si spoustu nových přátel.

7 Vysoká škola: MFF Praha Datum:10. prosince prosince Činnost na projektovém dni: Mechanické kmitání a mechanika tuhého tělesa: Pohlovo kyvadlo (rezonance, tlumené kmitání, ), torzní kmity, měření momentů setrvačnosti, setrvačník, demonstrační pokusy z fyziky V dopolední části jsme prováděli pokusy na téma mechanické kmitání a mechanika tuhého tělesa. Pomocí speciálního vybavení jsme pozorovali závislost kmitání na hmotnosti tělesa. Naším úkolem bylo najít ideální hmotnost tělesa pro kmitání o určité frekvenci. Pak jsme naše výsledky zanesli do grafu. Také jsme u nejrůznějších těles měřili moment setrvačnosti. Poté jsme se přesunuli na menší přednášku, kde jsme si vyzkoušeli nejrůznější experimenty. Viděli jsme, že snížení tlaku může být velmi lákavé (bonbony i pivo bude mít větší objem), avšak byli jsme hořce zklamaní jakmile potravina přijde do normálního tlaku, splaskne. Dokázali jsme si, že naše smysly nejsou vždy úplně přesné (viz známý trik s čokoládou), poslechli jsme si, jak zní náš hlas, když se věta Kobyla má malý bok pustí pozadu. Pak se naše odvážná lektorka před námi zvážila a my jsme měli navrhnout vhodné pohyby, kterými by se hodnota její hmotnosti změnila. 2. Činnost na projektovém dni: Exkurze na katedru fyziky nízkých teplot Druhý den jsme navštívili laboratoř nízkých teplot a podívali se, jak to chodí u fyziků v kuchyni. Ponořili jsme prsty do tekutého dusíku a zkoušeli jsme, co provede s naší tkání. Neověřovali jsme to přímo na živých osobách, za oběť

8 padlo jablko. Rovněž jsme poznali nový způsob úklidu. Fyzikové mají prostě všechno vychytané, kdo z nás by smetí zametl pod skříně pomocí tekutého dusíku? Seznámili jsme se s mnoha využitími tekutého dusíku, jako například v železniční dopravě. Viděli jsme také levitující magnet. Tekutý dusík je jednoduše kouzelný. U fyziků v kuchyni A přece se vznesl!

9 Vysoká škola: VŠCHT Praha Datum:19. ledna ledna Činnost na projektovém dni: Přednáška Dopoledne jsme si vyslechli obzvláště zajímavou přednášku o významu chemie. Dozvěděli jsme se mnoho věcí o tom, jak nám chemie každý den zpestřuje život a jak dennodenně pomáhá lidem. Vyčerpaní novými poznatky jsme zamířili na oběd a poté jsme se vrhli na naše praktikum. 2. Činnost na projektovém dni: Srovnávání proteinových profilů izolovaných ze svalové tkáně různých druhů ryb. Pozorování aktivity slinné amylasy. Na úvod jsme se naučili manipulovat se speciální a velmi drahou pipetou. Poté jsme se směli dát do práce. Zkoumali jsme, kolik kterých proteinů obsahují různé druhy ryb, mezi nimi i rybí tyčinky Surimi. Do mikrozkumavek jsme společně s pufrem umístili rybí vzorky, z rybí tkáně se poté uvolnily proteiny, které jsme potřebovali ke zkoumání. Velmi nás zaujal vortex, přístroj na řádné promíchání směsi. Zkumavky jsme centrifugovali a jejich obsah nanesli na 12% polyakrymidový gel s vloženým hřebenem. Provedli jsme elektroforézu. Výsledky potvrdily, že v rybích tyčinkách toho masa moc není. Aby toho nebylo málo, vrhli jsme se na výzkum našich vlastních slin. Velkým oříškem se ukázalo naplivat do zkumavky dostatečný počet slin. Ale nakonec se zadařilo a mohli jsme začít. Sliny jsme museli centrifugovat po dobu pěti minut a poté jsme odebrali tři části, které jsme dali do zkumavek společně s jedním mililitrem škrobu. Tyto zkumavky jsme centrifugovali po různé časové úseky (5, 10 a 15 minut). Do každé zkumavky jsme pipetovali Lugolovo činidlo (obsahující jód), zkumavky jsme protřepali a vyhodnotili jsme zabarvení reakční směsi. Mé sliny dopadly dobře, škrob byl naštěpen za poměrně krátkou dobu. Druhý den jsme se zabývali genetikou. Izolovali jsme DNA z bakterie Escherichia coli. Použili jsme proteinázu, abychom odstranili proteiny navázané na bakteriálním chromozomu, směs jsme zahřáli na 55ˇC. Přidali jsme lyzační roztok a 15 vteřin vortexovali. Následovalo zahřátí. Několikrát jsme centrifugovali,

10 přidávali pufr a pečlivě protřepávali. Po mnoha krocích jsme konečně mohli výsledek nanést do Nanodropu, speciálního spektrofotometru, a stanovili koncentraci DNA. Na závěr jsme si užili spoustu zábavy s agarovými kuličkami. Tyto kuličky se používají ve vědě, medicíně a potravinářství jako přenosné médium.

11 Vysoká škola: PřF UK Praha Datum:9. února února Činnost na projektovém dni: Fyziologie rostlin. Forenzní metody. Sedíme na přednášce a snažíme se naše ztuhlé mozky přimět k práci. Transpirace rostlin, průduchy, xylém a floém bože, kdy jsme to naposledy brali? Chudák lektorka. Když si vzpomenu na naše nadšené obličeje, je mi jí upřímně líto. Ale nakonec se jí podařilo téměř nemožné, všechno to z nás vydolovala a jako správní biodetektivové jsme rozluštili, proč paní Vančurové uhynuly její přenádherné muškáty. (Kdybyste ji náhodou potkali, tak ji pěkně pozdravujte a vyřiďte jí, že za všechno mohou auta, která svými výfukovými plyny ucpávají průduchy, a rostliny tak nemohou transpirovat.) Chlad. Schody, schody a zase jednou schody. Mám pocit, že vysoké školy přišly na velmi fikaný způsob vytápění. Než studenti vyběhnou do pátého patra, pěkně se zahřejí, a tak se nemusí topit. Ekologie především! Jsme po obědě (kozí bobky, pardon, špenátové noky s kuřecím a mrkví) a řešíme detektivní případ (už zase!), tentokrát však se vší parádou. Daktyloskopie (otisky prstů), určování původu chlupu nalezeného na místě činu, z čehož vyplývá práce s mikroskopem (juchů!), a nechyběla ani špetka chemie (zjišťování, jestli obálka na místě činu byla olíznuta). Společně jsme přihlíželi metodě ověření pravosti krve, zhlédli jsme také způsob zjišťování krevní skupiny pachatele. Dalo by se říct, že jsme se v rámci možností vzpamatovali a podávali slušné výkony, už žádné otrávené výrazy. Víceméně. 2. Činnost na projektovém dni: Měření EKG. Histologie: pitva myši Druhý den. Čile (doufám, že mě neberete vážně) se drápeme do dalších schodů. Měříme EKG. Běháme nahoru a dolů, snažíme se usnout, zadržujeme dech, atakujeme spolužáka. Ani se neleknul, sprosťák! Škoda jen, že jsme si naši srdeční aktivitu nezměřili hned po zdolání všech pater, výsledky by mohly být zajímavé.

12 Výborný oběd (rýže s masem, hrozinkami a jablky, některé menzy si v neobvyklých kombinacích opravdu libují) a všemi očekávaný vrchol. Pitva myši! Zvládnu to, nebo udělám něco, za co se budu stydět? Přece jen nejsem moc manuálně zručná (budu upřímná: nejsem ani trochu manuálně zručná). Ujímám se skalpelu. Jen klid, ta myš už to má za sebou UPOZORNĚNÍ: POKUD JSTE SLABŠÍ A ÚZKOSTLIVÉ POVAHY, PŘESTAŇTE ČÍST! Udělám příčný řez, hlavně se netrefit do střeva!, po stranách to ještě trochu naříznu a začneme svlékat. Za chvíli si připadám tak otrlá, jako kdybych si něčeho lokla. Dokonce si s nebohou obětí mého řádění vesele povídám. Úděl přírodovědce. Euforie pohlcuje vše: stres, předsudky i morálku. Nadšeně si prohlížím orgány, ledviny podobné malým fazolkám, obří slepé střevo, velká játra. Kdy se tohle člověku poštěstí? Pitvu si nakonec užíváme všichni a bez rozpaků se vrháme na hlavu. Detaily nechtějte. Radši. KONEC. Mimochodem, pitvou myši nás provázel pan Mourek. (A pak že Císařová je hrozné příjmení!) Stále přemýšlím nad tím, jak se každý z nás, ať už ostýchavý, či ne, změnil se skalpelem v ruce nad mrtvolkou myši v ďábelského zvrhlíka. Je to zvláštní. Ve škole jsou plaší a mírumilovní, pak jim někdo do ruky strčí skalpel a člověk se nestačí divit. Zákon přírody? Pudy? Co by na to řekl pan Freud? Všichni jsme to zvládli. Sice v prořídlých řadách (16 studentů z 28), ale s úctou. Některým návštěva Univerzity Karlovy naprosto převrátila život (například já jsem v IKEE na plyšové myši ukazovala sestře, jak se kuchají hlodavci. Z nějakého mně neznámého důvodu mi už nechce půjčovat křečka ), jiní exkurzi pojali jako příležitost k pořízení lyžařské výbavy. Warumnicht.

13 Vysoká škola: PřF UHK Datum:3. února Činnost na projektovém dni: Acidobazická titrace: simulace a praktikum. Po vřelém uvítání jsme se usadili v posluchárně a zapojili se do výkladu o měření ph dozvěděli jsme se o antokyanech (přírodní barviva rostlin, která se mění svou barvu v závislosti na ph) a v neposlední řadě také o acidobazických reakcích. Na počítačích jsme provedli simulaci titrace, určili jsme bod, kdy roztok rapidně změní svou barvu a tím i ph. Tímto způsobem můžeme určit i koncentraci dané kyseliny. Poté jsme přešli do laboratoře a zkusili si titraci naostro. Kádinku jsme naplnili hydroxidem sodným a byretu kyselinou (octovou nebo chlorovodíkovou). Přidali jsme pár kapek acidobazického indikátoru lakmusu a pomalu přidávali kyselinu. Bylo třeba velké pečlivosti, roztok mohl změnit zabarvení i po přidání malé kapky. Výsledky jsme zaznamenávali do grafu.

14 2. Činnost na projektovém dni: Chromatografie Po přestávce nás čekala metoda oddělování složek chromatografie. V této úloze jsme využili vzorky přivezené z domova kávu, čaj a kakao. U těchto látek jsme zjišťovali přítomnost alkaloidů kofeinu, teobrominu a teofylinu. Roztoky vzorků jsme aplikovali na tenkou vrstvu (v našem případě hliníkový povrch destičky) a umístili do speciální komory. Po určitém čase jsme pozorovali výsledky naší práce. Skvrny od čaje, kávy a kakaa se přemístily nahoru, byly však viditelné pouze pod speciální lampou. Podle jejich umístění jsme mohli stanovit, jestli obsahují dané alkaloidy. Výsledky nebyly nijak překvapivé káva opravdu obsahuje kofein, bylinkový čaj nikoli.

15 Vysoká škola: PřF JU České Budějovice Datum:27. dubna 2015 :28. dubna Činnost na projektovém dni: Vodní hmyz. Ptáci. Exkurze k Vrbenským rybníkům Plní sil a dychtiví po vědomostech jsme dorazili do areálu JU, který nás už na první pohled okouzlil. Během dopoledního programu jsme zjišťovali, jak dobře (nebo spíše špatně) jsme na tom se znalostmi z ptačího světa pomocí speciální ornitologické hry. Také jsme byli poučeni o vodním hmyzu, nejvíce nás zaujaly jepice, po zhlédnutí videa o maďarských jepicích na řece Tise nejednomu z nás slza málem ukápla. Po obědě jsme se, vyzbrojeni optikou, přesunuli do přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Počasí nám více než přálo, přestože mnozí si stěžovali na přílišné horko. (Jen počkejte na zítřek!) Spatřili jsme kus nádherné přírody a seznámili jsme se se živočichy, které u nás ve Svitavách jen tak neuvidíme. Třeba kolpíka a kvakoše, zrzohlávku, potápku černokrkou i roháč, bukače, volavku, budníčka a dál vypisovat to po mně opravdu nechtějte, vždyť tam žije více než 193 druhů ptactva! Nepozorovali jsme však pouze ptáky, ale i hmyz. Viděli jsme splešťuli blátivou, potápníky, bruslařky i znakoplavky, nymfu vážky i jepice, u vážky nás upoutala zejména její vystřelovací maska. Měli jsme štěstí podařilo se nám dvakrát odchytit užovku obojkovou, poslouchali jsme také skřehotání skokana skřehotavého. Byli jsme svědky zápasu již zmíněné užovky a neznámého druhu ryby (byla už moc znetvořená). Zjistili jsme, že správný přírodovědec musí být také trochu voyer a v praxi jsme se o tom přesvědčili viděli jsme ptáky nejen opeřené Dnešní den byl jeden z nejlepších, které jsme během našich cest zažili, a rozhodně na něj budeme rádi vzpomínat.

16 2. Činnost na projektovém dni: Kroužkování ptactva v areálu JU Již ráno jsme naslouchali hrozivým kapkám deště, ale náš optimismus byl neotřesitelný a podle toho jsme se také vybavili. To přejde, říkali jsme si. Ale nestalo se Mnozí z nás podcenili počasí a čekaly nás krásné tři hodiny plné deště, které jsme si zpříjemňovali chozením v mokré trávě. Ideální stav. Do areálu JU jsme se loudali jako na popravu a úzkostlivě doufali, že se program zruší. Nezrušil. I přes promoklé brýle, přes které se skoro nedalo vidět, a trudomyslné rozpoložení musím uznat, že Jihočeská univerzita má nádherné pozemky, pro studenty to musí být úplný ráj. Když ovšem neprší Jsme však studenti do nepohody a nedáme se zviklat trochou deště. Odhodlaně ze sebe oklepáváme vodu a vyrážíme vpřed. Je to jenom přeháňka, utěšujeme se navzájem. Začíná pršet ještě víc. Jsme na místě. V tuto chvíli nejsem schopna určit, jestli stále pršelo, naši pozornost totiž upoutaly jiné věci. Dostáváme do rukou síťky a po pár okamžicích váhání se vydáváme na lov. Někde v dáli slyšíme opět skokana skřehotavého, ale předem se vzdáváme naděje, že ho chytíme. Váhavě se pokoušíme o nějakou činnost, bezúspěšně. Na pomoc nám přichází pan profesor. Převezme sítku, zaujme pozici a on padá?! Ne, nepadá Byl to jen nejapný žert, ale všichni jsme se lekli, opravdu! Jenom nevím, kdo by do té kalné, údajně nevábně páchnoucí vody (nemohu posoudit, nemám čich) v nejhorším případě skákal Brzy po této menší divadelní vložce slavíme úspěchy, máme čolka obecného!

17 Tato procházka však nebyla pouze o vodním hmyzu a obojživelnících, své (ne)znalosti rozšiřujeme také v oblasti ornitologie. Do nastavené sítě se chytil rehek zahradní, šoupálek dlouhoprstý a pěkně agresivní sýkora modřinka. Ve chvíli, kdy jsme měli pocit, že naše zmrzlé prsty v tenkých teniskách již nemohou být fialovější, jsme se vydali na zpáteční cestu. Bylo tu přenádherně, ale v tuto chvíli jsme ocenili přístřeší kus teplého žvance. Vracíme se a vítr se do nás opírá. Procházíme kolem Centra polární ekologie. Určitě i tam muselo být tepleji než nám! V menze jsme stačili jakž takž rozmrznout a už jsme se hnali k autobusu, opět celí promoklí. A stejně tak to probíhalo po příjezdu do Svitav, zvláště když jdete pěšky do Javorníka. Na tom ale nezáleží. Čím intenzivnější zážitek, tím lepší vzpomínky!

18 Vysoká škola: VUT Brno Datum:4. června Činnost na projektovém dni: Programování robota Kuka Na začátku našeho programu jsme se dozvěděli mnohé o využití robotů. Najdeme je takřka všude, kde lidská trpělivost a obratnost nestačí. Nebo byste snad dokázali osm hodin, každý den, celý rok dělat notorický pohyb rukama při skládání housek na jezdící pás? Zkrátka a dobře, robot zastává práci, kterou by lidé dělat nechtěli nebo která je příliš nebezpečná. Přednášející nám také vyvrátil mýtus, že robot bere lidem práci. Poté došlo na věc. Měli jsme naprogramovat robota Kuka. Programování probíhá pomocí zvolení několika bodů, které má rameno robota opsat (buď lineárně, po kružnici, nebo nejkratší cestou). Nebyla to zrovna legrace, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale zvládli jsme to. Pod naší taktovkou dokonce napsal GYSY (Gymnázium Svitavy).

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Není jednoduché zaujmout všechny žáky k matematice. Na Táborské se snažíme matematiku co nejvíce dětem přiblížit, a to pomocí různorodých aktivit a

Není jednoduché zaujmout všechny žáky k matematice. Na Táborské se snažíme matematiku co nejvíce dětem přiblížit, a to pomocí různorodých aktivit a ÚNOR Únor je sice nejkratší měsíc v roce, my jsme toho stihli ve škole ale spoustu! Byl to měsíc soutěží, workshopů a exkurzí. Měli jsme i oborové a projektové dny. Někteří vyrazili do terénu, jiní si

Více

MOTOROVÉ ČLUNY TEST. test

MOTOROVÉ ČLUNY TEST. test MOTOROVÉ ČLUNY TEST test 20 YACHT 6/2013 20-25-Beneteau.indd 20 TEST MOTOROVÉ ČLUNY Barracuda 7 NOVÝ DRAVEC, který hodlá dobýt svět 6/2013 YACHT 21 20-25-Beneteau.indd 21 MOTOROVÉ ČLUNY TEST Příď má tvar

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více