Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7"

Transkript

1 Laboratoř klinické biochemie - úsek instrumentálních Vypracoval: Mgr. Barbora Sokolová, Ph. D. Mgr. Hana Skřičíková Mgr. Erika Kostolňaková Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

2 Strana: 2 Obsah 1. Úvod Politika kvality laboratoře Identifikační údaje společnosti Identifikační údaje laboratoře Seznam akreditovaných vyšetření Žádanky Označení vzorků Ústní požadavky na vyšetření Kritéria odmítnutí vzorků Příjem vzorků Zásady práce se vzorky Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků telefonicky Tisk laboratorních výsledků Způsoby tisku: Uvolňování a distribuce výsledků Elektronická distribuce výsledkových zpráv Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM Výdej výsledku pacientovi Typy nálezů a laboratorních zpráv Změny výsledků a nálezů Výdej materiálu Řešení stížností Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Jmenný rejstřík... 47

3 1. Úvod Strana: 3 Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti Klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci Klinických laboratoří společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. 2. Politika kvality laboratoře Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří se zavazují udržovat a zlepšovat systém kvality: který odpovídá rozsahu činnosti laboratoří prováděných v souladu s platnou legislativou a je v souladu s požadavky zákazníka technickou způsobilostí, nestranností, věrohodností a dodržováním postupů dokumentovaných v Příručce kvality, která zavazuje vystupovat laboratoř, jako nezávislou Klinickou laboratoř pro provádění zkoušek osobní angažovaností v laboratoři poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly porušeny zásady správné laboratorní praxe prací v souladu se stanovenými postupy a veškerou pracovní činnost provádět se snahou maximálně uspokojit požadavky zákazníka za předpokladu, že nedojde k ohrožení zájmů společnosti porušením právních předpisů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO a ostatními externími dokumenty ZŘ spolu s MK udržují efektivní systém kvality, který je trvale zlepšován. ZŘ spolu s Ř se zavazují zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy ČSN ISO Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 3. Identifikační údaje společnosti Firma adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost (viz příloha 2) Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz Společnost je součástí holdingu Agel a.s. Akreditovaný subjekt: Laboratoře Agel a.s., Klinické laboratoře Vedoucí klinických Laboratoří Zástupce vedoucího klinických laboratoří adresa Manažer kvality Adresa RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík Revoluční 2214/35, Nový Jičín Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín

5 4. Identifikační údaje laboratoře Vedoucí laboratoře: RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. Odborný pracovník: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. Odborný pracovník: Mgr. Jozefína Provalilová Odborný pracovník: Mgr. Soňa Musilová Odborný pracovník: Mgr. Erika Kostolňaková, Adresa pracoviště: Revoluční 2214/35, Nový Jičín Telefon: Provozní doba: pondělí pátek: hod. 5. Seznam akreditovaných vyšetření Strana: 5 Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO :2007. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách 6. Žádanky Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek. Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: 1. jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo) 2. datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) 3. kód pojišťovny pojištěnce 4. diagnózu 5. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 6. druh primárního vzorku 7. datum odběru vzorku

6 8. požadovaná vyšetření 9. medikaci u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat: 1. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře 2. žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 3. kód pojišťovny 4. diagnózu Strana: 6 V případě požadavku týkajícího se terapeutického monitorování hladin léků je potřeba na žádanku uvést: - medikaci název léku, síla a léková forma - dávkování a čas podání poslední dávky - datum a čas odběru - další medikaci názvy léků a dávky - datum změny dávkování v případě kontroly hladiny po změně dávkování - výšku a váhu pacienta - hladinu kreatininu v moči V případě stanovení hladin kyselin (kyselina vanilmandlová, kyselina homovanilová a kyselina hydroxyindoloctová), katecholaminů a nefrinů v moči (stanovení ze sbírané okyselené moče) je nutno na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče. V případě stanovení hladin porfyrinů v moči (stanovení ze sbírané moče) je nutno rovněž na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče a vzorek chránit proti přístupu světla. V případě stanovení katecholaminů a nefrinů v plazmě uvádějte, prosím, medikaci (antihypertenziva). V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem o vyšetření a zajistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele o vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel. Pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek, laboratoř tento vzorek vyšetří, ale výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedoplní identifikační údaje, tedy žádanku. 7. Označení vzorků Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, případně rok narození. 8. Ústní požadavky na vyšetření Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích. Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů. Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů. Možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce

7 Strana: 7 skladování vzorků. Zadavatel je povinen vždy zaslat novou řádně vyplněnou žádanku s doordinovanými parametry. 9. Kritéria odmítnutí vzorků - nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti - zjevné nedodržení postupu při oděru biologického materiálu 10. Příjem vzorků U všech vzorků je kontrolováno: - množství - neporušenost obalu vzorku - identifikovatelnost (označení ve formě jména pacienta) - požadavky na vyšetření (žádanka) V případě, že některý z výše uvedených atributů není splněn, je tato okolnost přenesena do výsledkové zprávy, např. v případě nedostatečného množství vzorku je ve výsledkové zprávě poznámka malo mat., v případě rozbité zkumavky je ve výsledkové zprávě v poznámce rozbito, v případě chybného odběru je uvedeno chybny odber. V případě nedodržení preanalytických podmínek nemusí laboratoř nutně vzorek odmítnout, může jej zpracovat, ale výsledek uvolní až tehdy, kdy požadující lékař převezme odpovědnost za kvalitu dodávky vzorku. 11. Zásady práce se vzorky Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě kontaminace je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 12. Informace o formách vydávání výsledků Klinické laboratoře společnosti Laboratoře Agel a.s. v současné době využívají 3 způsoby vydávání výsledků a to: - Tisk laboratorních výsledků (běžný je jeho kumulativní tisk) a jejich distribuce. - Zasílání nálezů elektronicky zabezpečenou formou, vlastním softwarem Datová pumpa. - Hlášení telefonicky. Poté je vždy výsledek dodán v elektronické nebo tištěné podobě. Za hotovou oficiální Výsledkovou zprávu nebo Protokol o zkoušce se považuje elektronická případně tištěná forma výsledku zkontrolována oprávněným středoškolským pracovníkem a uvolněna pověřeným vysokoškolským pracovníkem. 13. Hlášení výsledků telefonicky

8 Strana: 8 - používá se hlavně pro hlášení vysoce patologických výsledků lékařům - používá se pro hlášení statimových výsledků - pokud lékař nebo oddělení nemocnice vyžaduje nahlášení výsledků telefonicky, je nutno tento požadavek uvést na žádanku s uvedením telefonního čísla - výsledky ohrožující zdraví pacienta nahlásí vždy příslušný vysokoškolský pracovník nebo vedoucí laborantka 14. Tisk laboratorních výsledků - zapsání výsledků probíhá přes laboratorní informační systém fy STAPRO - před vydáním jsou výsledky v laboratorním informačním systému zkontrolovány a odsouhlaseny kvalifikovaným středoškolským zdravotnickým personálem a uvolněny kvalifikovaným vysokoškolským pracovníkem 15. Způsoby tisku: 1. ukončené a úplné výsledkové zprávy. 2. předběžná výsledková zpráva výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná se o předběžný tisk. Vždy je výsledek zaslán znovu po zkompletování všech analýz. 3. tisk výsledkových zpráv z archivu stejný formát jako u konečných výsledkových zpráv. 16. Uvolňování a distribuce výsledků Uvolňování a tisk výsledků je prováděn průběžně v době od 7.00 hod hod. Vytištěné výsledky jsou uloženy v označených obálkách, zapečetěny bílým štítkem a distribuovány v uzavřených umělohmotných obálkách přelepených a označených razítkem laboratoře. Každá takováto obálka je opatřena identifikačními údaji lékaře případně oddělení nemocnice. 17. Elektronická distribuce výsledkových zpráv Nemocnicím, lékařům a zařízením v terénu se výsledky odesílají automaticky prostřednictvím vlastního SW Datová pumpa. 18. Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM V případě nebezpečí z prodlení je nutné sdělit výsledek telefonicky, v takovém případě je třeba tento hovor zaznamenat do systému OPEN LIMS, uvede se, kdo a komu byl sdělen. 19. Výdej výsledku pacientovi Výdej výsledků pacientovi (zákonnému zástupci rodinnému příslušníkovi) je možný na požádání pouze s předložením průkazu totožnosti: občanský průkaz, pas, nebo sdělení na základě objednávajícího lékaře na žádance (zde musí být uvedeno, že výsledková zpráva bude předána do

9 Strana: 9 rukou pacienta). Výsledek je vytištěn z laboratorního informačního systému, vložen do obálky, zalepen, označen razítkem přes lepení a předán pacientovi. Pacientovi a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky nesdělují! 20. Typy nálezů a laboratorních zpráv vydává výsledkovou zprávu fy STAPRO v neakreditovaném (zkráceném) režimu. V případě, že by zákazník měl požadavek na vydání akreditované výsledkové zprávy je mu takováto výsledková zpráva vypracována a zaslána. Výsledky jsou vydávány z laboratorního informačního systému fy STAPRO. Výsledková zpráva obsahuje: 1. Identifikaci zdravotnického zařízení a laboratoře. 2. Druh primárního vzorku, pokud je tato informace pro interpretaci významná. 3. Datum a čas přijetí vzorku laboratoří. 4. Datum odběru jen v případě pokud je jiné než datum příjmu. 5. Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pohlaví u cizinců, zdravotní pojišťovnu). 6. Identifikaci odesílajícího (IČP, odbornost). 7. Diagnózu pacienta. 8. Název vyšetření, výsledek, jednotky, referenční interval, hodnocení. 9. Identifikaci pracovníka uvolňujícího výsledek. 10. Údaj o tom, kdy byl výsledek vytištěn, datum, hodina. 11. Slovní komentář, případně interpretaci k výsledku nebo výsledky/interpretace smluvních laboratoří, nesplněné vstupní parametry (např. málo mat.) 21. Změny výsledků a nálezů Lze provádět opravu: a) Identifikační části b) Výsledkové části Oprava identifikační části výsledků z laboratorního informačního systému fy STAPRO Opravou identifikační části pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení pacienta po odeslání výsledků. Oprava identifikace (rodného čísla, příjmení pacienta) je provedena přepsáním původního zadání. Nová opravená výsledková zpráva a chybná výsledková zpráva se vytiskne a založí do speciální složky v laboratoři. Barevně se označí změna a pracovník, který změnu provedl, se identifikuje na obou zprávách. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

10 Strana: 10 Oprava výsledkové části z laboratorního informačního systému fy STAPRO Tuto opravu laboratoř neprovádí. Doplňuje nebo upřesňuje původní komentář. Chyba ve výsledkové části výsledkové zprávy po odeslání je řešena laboratoří jako neshoda. O chybném výsledku musí být vždy informován zadávající lékař. Je okamžitě domluven systém nápravy např. opakovaná analýza, oprava chybného výsledku. Odpovědnost za nápravu má pouze ZŘ a vedoucí jednotlivých laboratoří. Tato změna musí být vždy evidovaná a dohledatelná. Oprava identifikační části a výsledkové části u Protokolů o zkoušce, Znaleckých posudků Opravy v protokolech se neprovádějí. Při identifikaci chybného údaje se vyhotovuje tzv. Doplněk k Protokolu o zkoušce případně doplněk ke Znaleckému posudku, který je očíslovaný viz Příloha č.4a,b. Doplněk musí obsahovat odkaz, který dokument nahrazuje. 22. Výdej materiálu Pro své zákazníky lékaře poskytují Klinické laboratoře společnosti odběrový materiál a žádanky na základě telefonického požadavku. Materiál je na ordinující pracoviště dodáván pracovníky svozové služby. 23. Řešení stížností V případě stížnosti ze strany zákazníka na délku zpracování výsledků, vyšetření nesprávných parametrů, řeší daný problém s vedoucím laboratoře, popř. manažerem kvality. Pokud je stížnost řešena okamžitou nápravou, tak je toto zapsáno do Knihy stížností. Do knihy se zapisuje datum záznamu stížnosti, popis stížnosti, identifikace stěžovatele, příjemce stížnosti, způsob řešení stížnosti a datum vyřešení stížnosti. Závažná stížnost se eviduje v Knize stížností, která je u vedoucího Klinických laboratoří.

11 Strana: Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Název vyšetření: Alkohol (etanol) Zkrácený název: Alkohol Popis: Etanol je nejčastěji zneužívanou psychotropní návykovou látkou. Jeho účinek je zprvu euforizující a excitační, později centrálně tlumivý až narkotický. Stanovení hladiny alkoholu se provádí pro klinické účely nespecifickou orientační enzymatickou ou. Na vyžádání se provádí také stanovení přísně specifickou ou plynové chromatografie, jejíž výsledek je rovněž validní pro forenzní účely. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu), kterou je třeba naplnit až po okraj a tak minimalizovat vzduchový prostor. Zkumavku je nutno uzavřít neprodyšnou, dobře zajištěnou zátkou nebo zavoskovat, a tak zajistit, aby nedocházelo k úniku alkoholu ze vzorku. Odběr krve se provádí zpravidla z loketní žíly, kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Jednotky: promile (g/kg, ) Referenční hodnoty: Hladiny alkoholu v krvi pod 0,2 g/kg včetně, mohou být fyziologické, a výsledek je v takovém případě považován za negativní. 0,21-1,0 g/kg - lehká intoxikace 1,1-2,5 g/kg - středně těžká intoxikace 2,6-4,0 g/kg - těžká intoxikace > 4,1 g/kg - letální intoxikace Metoda: EA, GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: CDT Carbohydrate Deficient Transferrin Zkrácený název: CDT Popis: CDT je indikátorem chronického abúzu alkoholu. Chemicky se jedná o tři izoformy transferinu, jejichž koncentrace jsou u chronických alkoholiků zvýšeny. Jestliže pacient abstinuje, hladina CDT klesne zpět na normální hodnotu během 2-4 týdnů, záleží na stupni zvýšení. Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny vzácně se vyskytujícím carbahydratedefficient glykoprotein syndromem (CDG I a CDG II), primární biliární cirhózou, chronickou hepatitidou a karcinomem jater. Vysoce lipemické vzorky (> 6,0 mmol.l -1 ) mohou být také příčinou zvýšení hladiny CDT. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Jednotky: % Referenční hodnoty: výsledky menší než 1,9 % - negativní Metoda: HPLC Provádí se: 4 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1-3 dny

12 Strana: 12 Název vyšetření: Toluen Zkrácený název: Toluen Popis: Toluen patří mezi těkavé látky a rozpouštědla. Může být příčinou profesní otravy nebo může být zneužit inhalačně čicháním. Účinek je podobný alkoholu, jeho nástup a síla je vyšší, stejně tak poškození nervového systému a ostatních orgánů. Vylučuje se ve formě metabolitu, kyseliny hippurové a z 20 % plícemi. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Doplňujícím vyšetřením je stanovení koncentrace kyseliny hippurové v moči. Biologický materiál: plná krev Odběr do: skleněné nebo plastové zkumavky s protisrážlivou látkou (K-EDTA, citrát sodný). Jednotky: g/l Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,002 g/l - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: 2. den po dodání materiálu Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Methanol Zkrácený název: Methanol Popis: Methanol je součástí různých průmyslových výrobků, používá se k denaturaci alkoholu a ve stopách bývá přítomen i v některých alkoholických nápojích. Metanol se metabolizuje na toxický formaldehyd a kyselinu mravenčí. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu) Jednotky: g/kg Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,005 g/kg - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Toxikologický screening Zkrácený název: Tox. screening Popis: V rámci toxikologického screeningu provádíme orientační zjištění přítomnosti látek ze skupiny nejčastěji zneužívaných návykových látek (opiáty, amfetaminy, kanabinoidy, barbituráty, benzodiazepiny a tricyklická antidepresiva). V případě pozitivity je dále prováděna konfirmace kapalinovou nebo plynovou chromatografií s cílem identifikovat konkrétní zneužitou látku. Doba, po kterou je možno zneužité látky detekovat ve vzorku moči, je úměrná dávce, době uplynulé od užití a pravidelnosti užívání látky. Po jednorázovém užití je detekce možná řádově v několika dnech, v případě chronického užívání se doba prodlužuje s dávkou a dobou zneužívání látky. V případě canabinoidů je vlivem kumulace metabolitů v tucích detekce při pravidelném užívání možná až měsíc po poslední dávce. Amfetaminy: skupina sympatomimetických aminů s centrálně stimulujícím účinkem. Užití navozuje vzrůst sebedůvěry a pocitů fyzických a psychických schopností, mají rovněž anorektický účinek. Psychická závislost se vyvíjí rychle, fyzická poměrně pozvolna. Mezi nejzávažnější psychická

13 Strana: 13 rizika spojená s užíváním amfetaminů patří nespavost, halucinace, úzkostné stavy, agresivita, suicidiální sklony, mezi fyzické pak imunosuprese, hypertenze, akutní hypertermie a zvýšené riziko úrazů při intoxikaci. Mezi nejčastěji zneužívané amfetaminy patří: metamfetamin (pervitin), amfetamin, efedrin, methylendioxymetamfetamin (MDMA, extáze), methylphenidát (Ritalin), dříve fenmetrazin (Fenmetrazin Spofa, Preludin), spíše sporadicky pak některé další deriváty amfetaminu (např. DOB, DOM, DOEt). Barbituráty: skupina látek se silně tlumivými účinky na CNS. Jsou užívány jako antiepileptika, anestetika, sedativa, hypnotika a méně často jako anxiolytika. Fenobarbital je součástí některých analgetických směsí. Terapeutický index barbiturátů je poměrně nízký, a tak je riziko předávkování vysoké. Při dlouhodobém užívání se často rozvíjí fyzická a psychická závislost. V úvahu přichází nejčastěji intoxikace fenobarbitalem, který je součástí analgetického přípravku Alnagon. Benzodiazepiny patří mezi široce rozšířená léčiva (např. Diazepam, Rivotril, Valium) tlumící CNS. Pro svůj všestranný účinek mají v lékařství mnohostranné použití jako: sedativa, hypnotika, antidepresiva, antiepileptika, spasmolytika atd. Při chronické aplikaci vzniká často závislost fyzická i psychická. Nebezpečná je zejména jejich kombinace s alkoholem. Kanabinoidy: -9-tetrahydrocannabinol ( -9-THC) je nejvýznamnější složkou cannabinoidů obsažených v rostlinách rodu Cannabis, sp. sativa a indica. -9-THC má halucinogenní účinky, užití způsobuje celkovou euforizaci, změněné vnímání času a prostoru. Riziko vzniku psychické závislosti je výrazně menší, než u návykových látek ze skupin opiátů a amfetaminů, fyzická závislost se prakticky nerozvíjí, tolerance se také nevyvíjí. Při akutní intoxikaci jsou největšími riziky zhoršení schopností orientace a postřehu a s tím spojená vyšší úrazovost, v případě vyšší intoxikace také toxická psychóza. Dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti, zhoršené schopnosti učení a citovému otupění. Kannabinoidy jsou dobře rozpustné v tucích, při dlouhodobém užívání se v tuku ukládají a kumulují, vytváří se tzv. depo, ze kterého se pomalu uvolňují a jsou prokazatelné v moči ještě mnoho dní po intoxikaci. V moči se identifikuje metabolit -9-THC, kyselina -9-tetrahydrocannabinolová. Opiáty: skupina alkaloidů máku setého (Papaver somniferum) a jejich polosyntetických derivátů. Účinek je centrálně tlumivý, potlačují vnímání a schopnost určení místa bolesti i psychickou a emocionální složku bolesti, působí sedaci až ospalost, euforii a depresi dýchacího centra. Psychická i fyzická závislost se rozvíjí rychle, nejvíce je rozvoj patrný u diacetylmorfinu - heroinu. Nejvýznamnějším rizikem akutní intoxikace je zástava dechu, při chronickém užívání se rychle dostavuje celková psychická i fyzická zchátralost, významné je také zvýšení rizika infekce. Nejčastěji jsou zneužívány: morfin, heroin, kodein, ethylmorfin (Diolan), pholcodin (Neocodin), hydrocodon (Multacodin). K opiátům se také často řadí syntetické deriváty s podobnými účinky, jako např. pethidin (Dolsin), methadon, tilidin, tramadol. Tyto látky však nedávají pozitivní reakci při screeningovém vyšetření a podezření na jejich abúzus nebo intoxikaci je nutné zvlášť uvést. Kokain: kokain je alkaloid obsažený v listech rostliny Erythroxylon coca, původem z Jižní Ameriky. Nejvíce se setkáváme s kokainem ve formě hydrochloridu aplikuje se na nosní sliznici nebo po rozpuštění injekčně. Druhá forma je volná báze kokainu crack, která se inhaluje kouřením. Po užití se dostaví stimulace CNS, pocit zvýšené výkonnosti, hyperaktivita, agresivita, zvýšení sebedůvěry až pocit nadřazenosti. Chronický abúzus kokainu vede k těžké psychické závislosti, projevy psychózy, paranoidní bludy, halucinace, nechutenství. Tricyklická antidepresiva: mají toxický účinek hlavně na kardiovaskulární systém. Otrava se projevuje v různé míře hypotenzí, dysrytmiemi, křečemi a může vést ke kómatu. Jsou to látky lipofilního charakteru, a proto se dobře distribuují do tkání, odkud se velmi pomalu vyplavují.

14 Strana: 14 Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Toxikologický screening - konfirmace Zkrácený název: Tox. screen. konf Popis: Jedná se o cílenou analýzu navazující na toxikologický screening. Cílem konfirmace je potvrzení, identifikace a případně stanovení koncentrace konkrétní zneužité látky. Při pozitivním výsledku toxikologického screeningu je vždy prováděna konfirmace chromatografickými ami. Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: GC-MS, LC-MS/MS Provádí se: 2krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: LSD, diethylamid kyseliny lysergové Zkrácený název: LSD Popis: Kyselina lysergová je součástí struktury všech alkaloidů obsažených v námelu. Sama o sobě je neúčinná, mimořádně silným halucinogenem je diethylamid kyseliny lysergové LSD, který se připravuje z námelu polysynteticky. LSD je inhibitorem periferního serotoninového neuronálního systému, který reaguje na emoce. Pod vlivem LSD může dojít k nekontrolovatelnému jednání, ohrožování sebe i jiných. Chronici trpí psychickými poruchami, jako jsou deprese, flashback, stíha. Biologický materiál: moč pro biochemická vyšetření Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Clonazepam TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN LÉKŮ - ANTIEPILEPTIKA

15 Strana: 15 Zkrácený název: Clonazepam Popis: Clonazepam (RIVOTRIL ) je benzodiazepinový derivát, který se využívá především pro svůj antikonvulzivní účinek a to speciálně při status epilepticus. Působí při absencích a myoklonických záchvatech, zde hlavně v dětském věku. Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance, účinný efekt příslušné dávky klesá a je třeba dávkování zvyšovat, či provést záměnu za jiný diazepinový preparát. Po dlouhodobém podávání je nutno vysazovat velmi pozvolna. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 80 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Diazepam Zkrácený název: Diazepam Popis: Diazepam (DIAZEPAM SLOVAKOFARMA, APO-DIAZEPAM ) patří do skupiny benzodiazepinů, které se vyznačují rychlým nástupem účinku, uplatňuje se tedy hlavně při status epilepticus (i.v. podání), další využití je jako profylaxe či terapie febrilních křečí (p.o. nebo p.rect.). Další účinky jsou anxiolytické a sedativní. Diazepam se metabolizuje na rovněž účinné metabolity, které se eliminují pomaleji než výchozí látka (t 1/2 = hod.). Dlouhodobá terapie vede ke vzniku tolerance a lékové závislosti. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 3000 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Karbamazepin Zkrácený název: Karbamazepin Popis: Karbamazepin (NEUROTOP, TEGRETOL, TIMONIL, BISTON ) patří mezi antiepileptika první volby. Používá se nejen v léčbě parciální epilepsie a tonicko-klonických záchvatů, ale také při farmakoterapii neuralgie, maniodepresivní psychózy, migrény a odvykací léčbě alkoholu. Interindividuální rozdíly metabolické přeměny způsobují rozdíly v sérových koncentracích. Vlivem autoindukce dochází k tomu, že po čtvrtém až pátém dnu léčby dojde i při nezměněném dávkování k poklesu jeho sérové koncentrace a k vytvoření nového ustáleného stavu. Ke snížení hladiny může docházet interakcí s fenobarbitalem nebo fenytoinem. Naopak současné podávání valproátu může vést ke zvýšení hladiny karbamazepinu.

16 Strana: 16 Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4-12 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: 10,11 epoxykarbamazepin Zkrácený název: epoxykarbamazepin Popis: Jedná se o farmakologicky účinný metabolit karbamazepinu. Hladina 10,11 epoxykarbamazepinu je vždy součástí výsledků karbamazepinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 0,8 3,2 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Kyselina valproová Zkrácený název: Valproát Popis: Kyselina valproová (CONVULEX, DEPAKINE, ORFIRIL ) patří mezi antiepileptika první volby. Má obzvlášť široké antiepileptické spektrum. Působí jak při záchvatech grand mal a při fokálních záchvatech, tak také při absencích. Valproát je hydrofobní, proto se po podání p.o. dobře resorbuje, eliminační poločas se pohybuje mezi 8 15 hodinami. Z hlediska interakcí mohou být problematické kombinace s jinými antiepileptiky (např. zvýšení hladiny fenobarbitalu, fenytoinu či karbamazepinu). Monitorování hladiny by mělo být prováděno při podezření na toxicitu a interakce, při zhoršení pacientova stavu nebo pro kontrolu compliance. Rutinní monitorování není nezbytné. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 150 Metoda: EIA Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den

17 Strana: 17 Název vyšetření: Lamotrigin Zkrácený název: Lamotrigin Popis: Lamotrigin (LAMOGINE, LAMICTAL, EPIRAL, EPIMIL, PLEXXO ) patří mezi antiepileptika nové generace se spektrem účinku obdobným jako např. fenytoin a příznivějším profilem nežádoucích účinků. Po p.o. podání se vstřebává rychle a kompletně. Biologický poločas je asi 22 hod, vylučuje se ledvinami převážně v podobě inaktivního glukuronidu. Při současném podávání valproátu je nutno, z důvodu enzymové inhibice, snížit dávky lamotriginu minimálně na polovinu. Enzymové induktory (fenytoin, karbamazepin) urychlují metabolizaci lamotriginu a snižují tím jeho hladinu v krvi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 3 14 Toxické hodnoty: > 15 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenobarbital Zkrácený název: Fenobarbital Popis: Fenobarbital (PHENAEMAL, SANEPIL, PHENAEMALETTEN, LUMINAL ) se vyznačuje nejpříznivějším poměrem mezi antiepileptickým a sedativním účinkem ve srovnání se všemi ostatními barbituráty, které se významně uplatnily jako sedativa, hypnotika a celková anestetika. Značnou nevýhodou antiepileptické terapie fenobarbitalu je většinou ještě příliš silné tlumivé působení. Proto se používá již jen jako doplňkové léčivo tam, kde terapie látkami první volby nedostačuje. Dalšími nežádoucími účinky jsou vliv na kognitivní funkce, rozvoj tolerance a riziko vzniku záchvatu při náhlém vysazení. Je silným induktorem jaterních enzymů, a tím i zdrojem četných lékových interakcí. Dlouhý eliminační poločas ( hod.) umožňuje podávání jednou denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenytoin Zkrácený název: Fenytoin

18 Strana: 18 Popis: Fenytoin (EPILAN D GEROT, SANEPIL, SODANTON ) je antiepileptikum s širokým antiepileptickým spektrem. Nepůsobí však proti absencím. Farmakokinetika fenytoinu je nelineární a značně složitá. Fenytoin má nízký terapeutický index a hledání optimální dávky je obtížné. Terapie fenytoinem je zatížena četnými nežádoucími účinky. To se dá ale tolerovat, jestliže se vhodným dávkováním podaří dosáhnout optimálního vyvážení pacienta. Jako nežádoucí účinky se mohou projevit ospalost, trávící poruchy, endokrinní poruchy, hyperplazie dásní, porucha metabolismu vitaminu D a další. Indukcí jaterních enzymů může urychlovat metabolismus jiných léčiv. Na druhou stranu metabolismus fenytoinu může být řadou léčiv inhibován. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: do 3. měsíce: > 25, nad 3. měsíc: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Primidon Zkrácený název: Primidon Popis: Primidon (LISKANTIN ) je v játrech biotransformován na fenobarbital. Výsledný účinek je dán součtem účinků primidonu a fenobarbitalu. Biologický poločas je relativně krátký (6-8 hod) nutno však počítat s dlouhým poločasem fenobarbitalu. Může způsobovat difúzní útlum CNS. Tento účinek je někdy velmi silný po první dávce. Doporučuje se proto pokud možno začínat s malými dávkami a tyto postupně zvyšovat. Výsledek stanovení hladiny primidonu je vždy doplněn hladinou fenobarbitalu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4 12 Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Ethosuximid Zkrácený název: Ethosuximid Popis: Ethosuximid (Petinimid, Petnidan, Suxilep, Suxinutin) je antiepileptikum I. generace ze skupiny sukcinimidů indikované k léčbě absencí (petit mal). Vzhledem k plazmatickému poločasu (48-60 hodin) je frekvence dávkování 1x denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání

19 Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 130 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Strana: 19 Název vyšetření: Levetiracetam Zkrácený název: Levetiracetam Popis: Levetiracetam (Keppra ) patří mezi antiepileptika 3. generace, která oproti starším AED vykazují méně nežádoucích účinků a vyšší bezpečnost terapie. Levetiracetam je obecně dobře tolerované antiepileptikum s vysokou mírou bezpečnosti a téměř bez interakcí. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny, vylučování koreluje s clearance kreatininu. Nežádoucí účinky zahrnují zřídka se vyskytující somnolenci a závrať. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 3 34 po medikaci: Toxické hodnoty: > 63 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Topiramát Zkrácený název: Topiramát Popis: Topiramát (Apo-Topiramat, Topamax, Topilept, Topimark, Topiramat ) patří mezi antiepileptika 3. generace. Metabolismus topiramátu je ovlivňován jinými antiepileptiky (u pacientů léčených dalšími antiepileptiky ze skupiny enzymových induktorů se může metabolismus zvýšit až o 50%), což indikuje užitečnost monitorování hladin. Kromě běžných nežádoucích účinků (somnolence, poruchy koncentrace, celkové zpomalení) lze pozorovat kognitivní poruchy, anorektický efekt, urolitiázu. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami nebo lékovými interakcemi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 2-8 Toxické hodnoty: > 12 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře

20 Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Strana: 20 Název vyšetření: Gabapentin Zkrácený název: Gabapentin Popis: Gabapentin (APO-GAB, Gabagamma, Gabanox, Gabapentin-Teva, Gordius, Grimodin, Neurontin) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo přibližně za 2-3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci klesat s rostoucí dávkou. Gabapentin se vylučuje výhradně ledvinami v nezměněné podobě. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 2 21 po medikaci: 2 21 Toxické hodnoty: > 85 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Vigabatrin Zkrácený název: Vigabatrin Popis: vigabatrin (Sabril) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Snižuje sérovou koncentraci fenobarbitalu a fenytoinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Referenční hodnoty: před medikaci: 2 15 po medikaci: 2 15 Toxické hodnoty: Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Zonisamid Zkrácený název: Zonisamid Popis: Zonisamid je strukturálně zcela odlišný od ostatních antiepileptik. Prokázal účinnost u fokálních/parciálních a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. Z experimentů i klinického užití

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně Zákon č. 167/1998 Sb. (55/2002 Sb. Úplné znění, novela 6.4.2011 106/2011 Sb., novela 273/13) návykových látkách

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 30. KVĚTNA 2008 Cena: 160 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Specifické zdravotní výkony oprava cenového rozhodnutí MZ částka

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více