Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7"

Transkript

1 Laboratoř klinické biochemie - úsek instrumentálních Vypracoval: Mgr. Barbora Sokolová, Ph. D. Mgr. Hana Skřičíková Mgr. Erika Kostolňaková Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

2 Strana: 2 Obsah 1. Úvod Politika kvality laboratoře Identifikační údaje společnosti Identifikační údaje laboratoře Seznam akreditovaných vyšetření Žádanky Označení vzorků Ústní požadavky na vyšetření Kritéria odmítnutí vzorků Příjem vzorků Zásady práce se vzorky Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků telefonicky Tisk laboratorních výsledků Způsoby tisku: Uvolňování a distribuce výsledků Elektronická distribuce výsledkových zpráv Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM Výdej výsledku pacientovi Typy nálezů a laboratorních zpráv Změny výsledků a nálezů Výdej materiálu Řešení stížností Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Jmenný rejstřík... 47

3 1. Úvod Strana: 3 Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti Klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci Klinických laboratoří společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. 2. Politika kvality laboratoře Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří se zavazují udržovat a zlepšovat systém kvality: který odpovídá rozsahu činnosti laboratoří prováděných v souladu s platnou legislativou a je v souladu s požadavky zákazníka technickou způsobilostí, nestranností, věrohodností a dodržováním postupů dokumentovaných v Příručce kvality, která zavazuje vystupovat laboratoř, jako nezávislou Klinickou laboratoř pro provádění zkoušek osobní angažovaností v laboratoři poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly porušeny zásady správné laboratorní praxe prací v souladu se stanovenými postupy a veškerou pracovní činnost provádět se snahou maximálně uspokojit požadavky zákazníka za předpokladu, že nedojde k ohrožení zájmů společnosti porušením právních předpisů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO a ostatními externími dokumenty ZŘ spolu s MK udržují efektivní systém kvality, který je trvale zlepšován. ZŘ spolu s Ř se zavazují zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy ČSN ISO Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 3. Identifikační údaje společnosti Firma adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost (viz příloha 2) Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz Společnost je součástí holdingu Agel a.s. Akreditovaný subjekt: Laboratoře Agel a.s., Klinické laboratoře Vedoucí klinických Laboratoří Zástupce vedoucího klinických laboratoří adresa Manažer kvality Adresa RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík Revoluční 2214/35, Nový Jičín Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín

5 4. Identifikační údaje laboratoře Vedoucí laboratoře: RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. Odborný pracovník: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. Odborný pracovník: Mgr. Jozefína Provalilová Odborný pracovník: Mgr. Soňa Musilová Odborný pracovník: Mgr. Erika Kostolňaková, Adresa pracoviště: Revoluční 2214/35, Nový Jičín Telefon: Provozní doba: pondělí pátek: hod. 5. Seznam akreditovaných vyšetření Strana: 5 Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO :2007. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách 6. Žádanky Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek. Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: 1. jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo) 2. datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) 3. kód pojišťovny pojištěnce 4. diagnózu 5. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 6. druh primárního vzorku 7. datum odběru vzorku

6 8. požadovaná vyšetření 9. medikaci u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat: 1. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře 2. žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 3. kód pojišťovny 4. diagnózu Strana: 6 V případě požadavku týkajícího se terapeutického monitorování hladin léků je potřeba na žádanku uvést: - medikaci název léku, síla a léková forma - dávkování a čas podání poslední dávky - datum a čas odběru - další medikaci názvy léků a dávky - datum změny dávkování v případě kontroly hladiny po změně dávkování - výšku a váhu pacienta - hladinu kreatininu v moči V případě stanovení hladin kyselin (kyselina vanilmandlová, kyselina homovanilová a kyselina hydroxyindoloctová), katecholaminů a nefrinů v moči (stanovení ze sbírané okyselené moče) je nutno na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče. V případě stanovení hladin porfyrinů v moči (stanovení ze sbírané moče) je nutno rovněž na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče a vzorek chránit proti přístupu světla. V případě stanovení katecholaminů a nefrinů v plazmě uvádějte, prosím, medikaci (antihypertenziva). V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem o vyšetření a zajistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele o vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel. Pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek, laboratoř tento vzorek vyšetří, ale výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedoplní identifikační údaje, tedy žádanku. 7. Označení vzorků Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, případně rok narození. 8. Ústní požadavky na vyšetření Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích. Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů. Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů. Možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce

7 Strana: 7 skladování vzorků. Zadavatel je povinen vždy zaslat novou řádně vyplněnou žádanku s doordinovanými parametry. 9. Kritéria odmítnutí vzorků - nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti - zjevné nedodržení postupu při oděru biologického materiálu 10. Příjem vzorků U všech vzorků je kontrolováno: - množství - neporušenost obalu vzorku - identifikovatelnost (označení ve formě jména pacienta) - požadavky na vyšetření (žádanka) V případě, že některý z výše uvedených atributů není splněn, je tato okolnost přenesena do výsledkové zprávy, např. v případě nedostatečného množství vzorku je ve výsledkové zprávě poznámka malo mat., v případě rozbité zkumavky je ve výsledkové zprávě v poznámce rozbito, v případě chybného odběru je uvedeno chybny odber. V případě nedodržení preanalytických podmínek nemusí laboratoř nutně vzorek odmítnout, může jej zpracovat, ale výsledek uvolní až tehdy, kdy požadující lékař převezme odpovědnost za kvalitu dodávky vzorku. 11. Zásady práce se vzorky Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě kontaminace je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 12. Informace o formách vydávání výsledků Klinické laboratoře společnosti Laboratoře Agel a.s. v současné době využívají 3 způsoby vydávání výsledků a to: - Tisk laboratorních výsledků (běžný je jeho kumulativní tisk) a jejich distribuce. - Zasílání nálezů elektronicky zabezpečenou formou, vlastním softwarem Datová pumpa. - Hlášení telefonicky. Poté je vždy výsledek dodán v elektronické nebo tištěné podobě. Za hotovou oficiální Výsledkovou zprávu nebo Protokol o zkoušce se považuje elektronická případně tištěná forma výsledku zkontrolována oprávněným středoškolským pracovníkem a uvolněna pověřeným vysokoškolským pracovníkem. 13. Hlášení výsledků telefonicky

8 Strana: 8 - používá se hlavně pro hlášení vysoce patologických výsledků lékařům - používá se pro hlášení statimových výsledků - pokud lékař nebo oddělení nemocnice vyžaduje nahlášení výsledků telefonicky, je nutno tento požadavek uvést na žádanku s uvedením telefonního čísla - výsledky ohrožující zdraví pacienta nahlásí vždy příslušný vysokoškolský pracovník nebo vedoucí laborantka 14. Tisk laboratorních výsledků - zapsání výsledků probíhá přes laboratorní informační systém fy STAPRO - před vydáním jsou výsledky v laboratorním informačním systému zkontrolovány a odsouhlaseny kvalifikovaným středoškolským zdravotnickým personálem a uvolněny kvalifikovaným vysokoškolským pracovníkem 15. Způsoby tisku: 1. ukončené a úplné výsledkové zprávy. 2. předběžná výsledková zpráva výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná se o předběžný tisk. Vždy je výsledek zaslán znovu po zkompletování všech analýz. 3. tisk výsledkových zpráv z archivu stejný formát jako u konečných výsledkových zpráv. 16. Uvolňování a distribuce výsledků Uvolňování a tisk výsledků je prováděn průběžně v době od 7.00 hod hod. Vytištěné výsledky jsou uloženy v označených obálkách, zapečetěny bílým štítkem a distribuovány v uzavřených umělohmotných obálkách přelepených a označených razítkem laboratoře. Každá takováto obálka je opatřena identifikačními údaji lékaře případně oddělení nemocnice. 17. Elektronická distribuce výsledkových zpráv Nemocnicím, lékařům a zařízením v terénu se výsledky odesílají automaticky prostřednictvím vlastního SW Datová pumpa. 18. Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM V případě nebezpečí z prodlení je nutné sdělit výsledek telefonicky, v takovém případě je třeba tento hovor zaznamenat do systému OPEN LIMS, uvede se, kdo a komu byl sdělen. 19. Výdej výsledku pacientovi Výdej výsledků pacientovi (zákonnému zástupci rodinnému příslušníkovi) je možný na požádání pouze s předložením průkazu totožnosti: občanský průkaz, pas, nebo sdělení na základě objednávajícího lékaře na žádance (zde musí být uvedeno, že výsledková zpráva bude předána do

9 Strana: 9 rukou pacienta). Výsledek je vytištěn z laboratorního informačního systému, vložen do obálky, zalepen, označen razítkem přes lepení a předán pacientovi. Pacientovi a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky nesdělují! 20. Typy nálezů a laboratorních zpráv vydává výsledkovou zprávu fy STAPRO v neakreditovaném (zkráceném) režimu. V případě, že by zákazník měl požadavek na vydání akreditované výsledkové zprávy je mu takováto výsledková zpráva vypracována a zaslána. Výsledky jsou vydávány z laboratorního informačního systému fy STAPRO. Výsledková zpráva obsahuje: 1. Identifikaci zdravotnického zařízení a laboratoře. 2. Druh primárního vzorku, pokud je tato informace pro interpretaci významná. 3. Datum a čas přijetí vzorku laboratoří. 4. Datum odběru jen v případě pokud je jiné než datum příjmu. 5. Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pohlaví u cizinců, zdravotní pojišťovnu). 6. Identifikaci odesílajícího (IČP, odbornost). 7. Diagnózu pacienta. 8. Název vyšetření, výsledek, jednotky, referenční interval, hodnocení. 9. Identifikaci pracovníka uvolňujícího výsledek. 10. Údaj o tom, kdy byl výsledek vytištěn, datum, hodina. 11. Slovní komentář, případně interpretaci k výsledku nebo výsledky/interpretace smluvních laboratoří, nesplněné vstupní parametry (např. málo mat.) 21. Změny výsledků a nálezů Lze provádět opravu: a) Identifikační části b) Výsledkové části Oprava identifikační části výsledků z laboratorního informačního systému fy STAPRO Opravou identifikační části pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení pacienta po odeslání výsledků. Oprava identifikace (rodného čísla, příjmení pacienta) je provedena přepsáním původního zadání. Nová opravená výsledková zpráva a chybná výsledková zpráva se vytiskne a založí do speciální složky v laboratoři. Barevně se označí změna a pracovník, který změnu provedl, se identifikuje na obou zprávách. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

10 Strana: 10 Oprava výsledkové části z laboratorního informačního systému fy STAPRO Tuto opravu laboratoř neprovádí. Doplňuje nebo upřesňuje původní komentář. Chyba ve výsledkové části výsledkové zprávy po odeslání je řešena laboratoří jako neshoda. O chybném výsledku musí být vždy informován zadávající lékař. Je okamžitě domluven systém nápravy např. opakovaná analýza, oprava chybného výsledku. Odpovědnost za nápravu má pouze ZŘ a vedoucí jednotlivých laboratoří. Tato změna musí být vždy evidovaná a dohledatelná. Oprava identifikační části a výsledkové části u Protokolů o zkoušce, Znaleckých posudků Opravy v protokolech se neprovádějí. Při identifikaci chybného údaje se vyhotovuje tzv. Doplněk k Protokolu o zkoušce případně doplněk ke Znaleckému posudku, který je očíslovaný viz Příloha č.4a,b. Doplněk musí obsahovat odkaz, který dokument nahrazuje. 22. Výdej materiálu Pro své zákazníky lékaře poskytují Klinické laboratoře společnosti odběrový materiál a žádanky na základě telefonického požadavku. Materiál je na ordinující pracoviště dodáván pracovníky svozové služby. 23. Řešení stížností V případě stížnosti ze strany zákazníka na délku zpracování výsledků, vyšetření nesprávných parametrů, řeší daný problém s vedoucím laboratoře, popř. manažerem kvality. Pokud je stížnost řešena okamžitou nápravou, tak je toto zapsáno do Knihy stížností. Do knihy se zapisuje datum záznamu stížnosti, popis stížnosti, identifikace stěžovatele, příjemce stížnosti, způsob řešení stížnosti a datum vyřešení stížnosti. Závažná stížnost se eviduje v Knize stížností, která je u vedoucího Klinických laboratoří.

11 Strana: Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Název vyšetření: Alkohol (etanol) Zkrácený název: Alkohol Popis: Etanol je nejčastěji zneužívanou psychotropní návykovou látkou. Jeho účinek je zprvu euforizující a excitační, později centrálně tlumivý až narkotický. Stanovení hladiny alkoholu se provádí pro klinické účely nespecifickou orientační enzymatickou ou. Na vyžádání se provádí také stanovení přísně specifickou ou plynové chromatografie, jejíž výsledek je rovněž validní pro forenzní účely. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu), kterou je třeba naplnit až po okraj a tak minimalizovat vzduchový prostor. Zkumavku je nutno uzavřít neprodyšnou, dobře zajištěnou zátkou nebo zavoskovat, a tak zajistit, aby nedocházelo k úniku alkoholu ze vzorku. Odběr krve se provádí zpravidla z loketní žíly, kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Jednotky: promile (g/kg, ) Referenční hodnoty: Hladiny alkoholu v krvi pod 0,2 g/kg včetně, mohou být fyziologické, a výsledek je v takovém případě považován za negativní. 0,21-1,0 g/kg - lehká intoxikace 1,1-2,5 g/kg - středně těžká intoxikace 2,6-4,0 g/kg - těžká intoxikace > 4,1 g/kg - letální intoxikace Metoda: EA, GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: CDT Carbohydrate Deficient Transferrin Zkrácený název: CDT Popis: CDT je indikátorem chronického abúzu alkoholu. Chemicky se jedná o tři izoformy transferinu, jejichž koncentrace jsou u chronických alkoholiků zvýšeny. Jestliže pacient abstinuje, hladina CDT klesne zpět na normální hodnotu během 2-4 týdnů, záleží na stupni zvýšení. Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny vzácně se vyskytujícím carbahydratedefficient glykoprotein syndromem (CDG I a CDG II), primární biliární cirhózou, chronickou hepatitidou a karcinomem jater. Vysoce lipemické vzorky (> 6,0 mmol.l -1 ) mohou být také příčinou zvýšení hladiny CDT. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Jednotky: % Referenční hodnoty: výsledky menší než 1,9 % - negativní Metoda: HPLC Provádí se: 4 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1-3 dny

12 Strana: 12 Název vyšetření: Toluen Zkrácený název: Toluen Popis: Toluen patří mezi těkavé látky a rozpouštědla. Může být příčinou profesní otravy nebo může být zneužit inhalačně čicháním. Účinek je podobný alkoholu, jeho nástup a síla je vyšší, stejně tak poškození nervového systému a ostatních orgánů. Vylučuje se ve formě metabolitu, kyseliny hippurové a z 20 % plícemi. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Doplňujícím vyšetřením je stanovení koncentrace kyseliny hippurové v moči. Biologický materiál: plná krev Odběr do: skleněné nebo plastové zkumavky s protisrážlivou látkou (K-EDTA, citrát sodný). Jednotky: g/l Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,002 g/l - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: 2. den po dodání materiálu Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Methanol Zkrácený název: Methanol Popis: Methanol je součástí různých průmyslových výrobků, používá se k denaturaci alkoholu a ve stopách bývá přítomen i v některých alkoholických nápojích. Metanol se metabolizuje na toxický formaldehyd a kyselinu mravenčí. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu) Jednotky: g/kg Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,005 g/kg - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Toxikologický screening Zkrácený název: Tox. screening Popis: V rámci toxikologického screeningu provádíme orientační zjištění přítomnosti látek ze skupiny nejčastěji zneužívaných návykových látek (opiáty, amfetaminy, kanabinoidy, barbituráty, benzodiazepiny a tricyklická antidepresiva). V případě pozitivity je dále prováděna konfirmace kapalinovou nebo plynovou chromatografií s cílem identifikovat konkrétní zneužitou látku. Doba, po kterou je možno zneužité látky detekovat ve vzorku moči, je úměrná dávce, době uplynulé od užití a pravidelnosti užívání látky. Po jednorázovém užití je detekce možná řádově v několika dnech, v případě chronického užívání se doba prodlužuje s dávkou a dobou zneužívání látky. V případě canabinoidů je vlivem kumulace metabolitů v tucích detekce při pravidelném užívání možná až měsíc po poslední dávce. Amfetaminy: skupina sympatomimetických aminů s centrálně stimulujícím účinkem. Užití navozuje vzrůst sebedůvěry a pocitů fyzických a psychických schopností, mají rovněž anorektický účinek. Psychická závislost se vyvíjí rychle, fyzická poměrně pozvolna. Mezi nejzávažnější psychická

13 Strana: 13 rizika spojená s užíváním amfetaminů patří nespavost, halucinace, úzkostné stavy, agresivita, suicidiální sklony, mezi fyzické pak imunosuprese, hypertenze, akutní hypertermie a zvýšené riziko úrazů při intoxikaci. Mezi nejčastěji zneužívané amfetaminy patří: metamfetamin (pervitin), amfetamin, efedrin, methylendioxymetamfetamin (MDMA, extáze), methylphenidát (Ritalin), dříve fenmetrazin (Fenmetrazin Spofa, Preludin), spíše sporadicky pak některé další deriváty amfetaminu (např. DOB, DOM, DOEt). Barbituráty: skupina látek se silně tlumivými účinky na CNS. Jsou užívány jako antiepileptika, anestetika, sedativa, hypnotika a méně často jako anxiolytika. Fenobarbital je součástí některých analgetických směsí. Terapeutický index barbiturátů je poměrně nízký, a tak je riziko předávkování vysoké. Při dlouhodobém užívání se často rozvíjí fyzická a psychická závislost. V úvahu přichází nejčastěji intoxikace fenobarbitalem, který je součástí analgetického přípravku Alnagon. Benzodiazepiny patří mezi široce rozšířená léčiva (např. Diazepam, Rivotril, Valium) tlumící CNS. Pro svůj všestranný účinek mají v lékařství mnohostranné použití jako: sedativa, hypnotika, antidepresiva, antiepileptika, spasmolytika atd. Při chronické aplikaci vzniká často závislost fyzická i psychická. Nebezpečná je zejména jejich kombinace s alkoholem. Kanabinoidy: -9-tetrahydrocannabinol ( -9-THC) je nejvýznamnější složkou cannabinoidů obsažených v rostlinách rodu Cannabis, sp. sativa a indica. -9-THC má halucinogenní účinky, užití způsobuje celkovou euforizaci, změněné vnímání času a prostoru. Riziko vzniku psychické závislosti je výrazně menší, než u návykových látek ze skupin opiátů a amfetaminů, fyzická závislost se prakticky nerozvíjí, tolerance se také nevyvíjí. Při akutní intoxikaci jsou největšími riziky zhoršení schopností orientace a postřehu a s tím spojená vyšší úrazovost, v případě vyšší intoxikace také toxická psychóza. Dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti, zhoršené schopnosti učení a citovému otupění. Kannabinoidy jsou dobře rozpustné v tucích, při dlouhodobém užívání se v tuku ukládají a kumulují, vytváří se tzv. depo, ze kterého se pomalu uvolňují a jsou prokazatelné v moči ještě mnoho dní po intoxikaci. V moči se identifikuje metabolit -9-THC, kyselina -9-tetrahydrocannabinolová. Opiáty: skupina alkaloidů máku setého (Papaver somniferum) a jejich polosyntetických derivátů. Účinek je centrálně tlumivý, potlačují vnímání a schopnost určení místa bolesti i psychickou a emocionální složku bolesti, působí sedaci až ospalost, euforii a depresi dýchacího centra. Psychická i fyzická závislost se rozvíjí rychle, nejvíce je rozvoj patrný u diacetylmorfinu - heroinu. Nejvýznamnějším rizikem akutní intoxikace je zástava dechu, při chronickém užívání se rychle dostavuje celková psychická i fyzická zchátralost, významné je také zvýšení rizika infekce. Nejčastěji jsou zneužívány: morfin, heroin, kodein, ethylmorfin (Diolan), pholcodin (Neocodin), hydrocodon (Multacodin). K opiátům se také často řadí syntetické deriváty s podobnými účinky, jako např. pethidin (Dolsin), methadon, tilidin, tramadol. Tyto látky však nedávají pozitivní reakci při screeningovém vyšetření a podezření na jejich abúzus nebo intoxikaci je nutné zvlášť uvést. Kokain: kokain je alkaloid obsažený v listech rostliny Erythroxylon coca, původem z Jižní Ameriky. Nejvíce se setkáváme s kokainem ve formě hydrochloridu aplikuje se na nosní sliznici nebo po rozpuštění injekčně. Druhá forma je volná báze kokainu crack, která se inhaluje kouřením. Po užití se dostaví stimulace CNS, pocit zvýšené výkonnosti, hyperaktivita, agresivita, zvýšení sebedůvěry až pocit nadřazenosti. Chronický abúzus kokainu vede k těžké psychické závislosti, projevy psychózy, paranoidní bludy, halucinace, nechutenství. Tricyklická antidepresiva: mají toxický účinek hlavně na kardiovaskulární systém. Otrava se projevuje v různé míře hypotenzí, dysrytmiemi, křečemi a může vést ke kómatu. Jsou to látky lipofilního charakteru, a proto se dobře distribuují do tkání, odkud se velmi pomalu vyplavují.

14 Strana: 14 Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Toxikologický screening - konfirmace Zkrácený název: Tox. screen. konf Popis: Jedná se o cílenou analýzu navazující na toxikologický screening. Cílem konfirmace je potvrzení, identifikace a případně stanovení koncentrace konkrétní zneužité látky. Při pozitivním výsledku toxikologického screeningu je vždy prováděna konfirmace chromatografickými ami. Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: GC-MS, LC-MS/MS Provádí se: 2krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: LSD, diethylamid kyseliny lysergové Zkrácený název: LSD Popis: Kyselina lysergová je součástí struktury všech alkaloidů obsažených v námelu. Sama o sobě je neúčinná, mimořádně silným halucinogenem je diethylamid kyseliny lysergové LSD, který se připravuje z námelu polysynteticky. LSD je inhibitorem periferního serotoninového neuronálního systému, který reaguje na emoce. Pod vlivem LSD může dojít k nekontrolovatelnému jednání, ohrožování sebe i jiných. Chronici trpí psychickými poruchami, jako jsou deprese, flashback, stíha. Biologický materiál: moč pro biochemická vyšetření Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Clonazepam TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN LÉKŮ - ANTIEPILEPTIKA

15 Strana: 15 Zkrácený název: Clonazepam Popis: Clonazepam (RIVOTRIL ) je benzodiazepinový derivát, který se využívá především pro svůj antikonvulzivní účinek a to speciálně při status epilepticus. Působí při absencích a myoklonických záchvatech, zde hlavně v dětském věku. Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance, účinný efekt příslušné dávky klesá a je třeba dávkování zvyšovat, či provést záměnu za jiný diazepinový preparát. Po dlouhodobém podávání je nutno vysazovat velmi pozvolna. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 80 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Diazepam Zkrácený název: Diazepam Popis: Diazepam (DIAZEPAM SLOVAKOFARMA, APO-DIAZEPAM ) patří do skupiny benzodiazepinů, které se vyznačují rychlým nástupem účinku, uplatňuje se tedy hlavně při status epilepticus (i.v. podání), další využití je jako profylaxe či terapie febrilních křečí (p.o. nebo p.rect.). Další účinky jsou anxiolytické a sedativní. Diazepam se metabolizuje na rovněž účinné metabolity, které se eliminují pomaleji než výchozí látka (t 1/2 = hod.). Dlouhodobá terapie vede ke vzniku tolerance a lékové závislosti. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 3000 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Karbamazepin Zkrácený název: Karbamazepin Popis: Karbamazepin (NEUROTOP, TEGRETOL, TIMONIL, BISTON ) patří mezi antiepileptika první volby. Používá se nejen v léčbě parciální epilepsie a tonicko-klonických záchvatů, ale také při farmakoterapii neuralgie, maniodepresivní psychózy, migrény a odvykací léčbě alkoholu. Interindividuální rozdíly metabolické přeměny způsobují rozdíly v sérových koncentracích. Vlivem autoindukce dochází k tomu, že po čtvrtém až pátém dnu léčby dojde i při nezměněném dávkování k poklesu jeho sérové koncentrace a k vytvoření nového ustáleného stavu. Ke snížení hladiny může docházet interakcí s fenobarbitalem nebo fenytoinem. Naopak současné podávání valproátu může vést ke zvýšení hladiny karbamazepinu.

16 Strana: 16 Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4-12 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: 10,11 epoxykarbamazepin Zkrácený název: epoxykarbamazepin Popis: Jedná se o farmakologicky účinný metabolit karbamazepinu. Hladina 10,11 epoxykarbamazepinu je vždy součástí výsledků karbamazepinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 0,8 3,2 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Kyselina valproová Zkrácený název: Valproát Popis: Kyselina valproová (CONVULEX, DEPAKINE, ORFIRIL ) patří mezi antiepileptika první volby. Má obzvlášť široké antiepileptické spektrum. Působí jak při záchvatech grand mal a při fokálních záchvatech, tak také při absencích. Valproát je hydrofobní, proto se po podání p.o. dobře resorbuje, eliminační poločas se pohybuje mezi 8 15 hodinami. Z hlediska interakcí mohou být problematické kombinace s jinými antiepileptiky (např. zvýšení hladiny fenobarbitalu, fenytoinu či karbamazepinu). Monitorování hladiny by mělo být prováděno při podezření na toxicitu a interakce, při zhoršení pacientova stavu nebo pro kontrolu compliance. Rutinní monitorování není nezbytné. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 150 Metoda: EIA Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den

17 Strana: 17 Název vyšetření: Lamotrigin Zkrácený název: Lamotrigin Popis: Lamotrigin (LAMOGINE, LAMICTAL, EPIRAL, EPIMIL, PLEXXO ) patří mezi antiepileptika nové generace se spektrem účinku obdobným jako např. fenytoin a příznivějším profilem nežádoucích účinků. Po p.o. podání se vstřebává rychle a kompletně. Biologický poločas je asi 22 hod, vylučuje se ledvinami převážně v podobě inaktivního glukuronidu. Při současném podávání valproátu je nutno, z důvodu enzymové inhibice, snížit dávky lamotriginu minimálně na polovinu. Enzymové induktory (fenytoin, karbamazepin) urychlují metabolizaci lamotriginu a snižují tím jeho hladinu v krvi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 3 14 Toxické hodnoty: > 15 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenobarbital Zkrácený název: Fenobarbital Popis: Fenobarbital (PHENAEMAL, SANEPIL, PHENAEMALETTEN, LUMINAL ) se vyznačuje nejpříznivějším poměrem mezi antiepileptickým a sedativním účinkem ve srovnání se všemi ostatními barbituráty, které se významně uplatnily jako sedativa, hypnotika a celková anestetika. Značnou nevýhodou antiepileptické terapie fenobarbitalu je většinou ještě příliš silné tlumivé působení. Proto se používá již jen jako doplňkové léčivo tam, kde terapie látkami první volby nedostačuje. Dalšími nežádoucími účinky jsou vliv na kognitivní funkce, rozvoj tolerance a riziko vzniku záchvatu při náhlém vysazení. Je silným induktorem jaterních enzymů, a tím i zdrojem četných lékových interakcí. Dlouhý eliminační poločas ( hod.) umožňuje podávání jednou denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenytoin Zkrácený název: Fenytoin

18 Strana: 18 Popis: Fenytoin (EPILAN D GEROT, SANEPIL, SODANTON ) je antiepileptikum s širokým antiepileptickým spektrem. Nepůsobí však proti absencím. Farmakokinetika fenytoinu je nelineární a značně složitá. Fenytoin má nízký terapeutický index a hledání optimální dávky je obtížné. Terapie fenytoinem je zatížena četnými nežádoucími účinky. To se dá ale tolerovat, jestliže se vhodným dávkováním podaří dosáhnout optimálního vyvážení pacienta. Jako nežádoucí účinky se mohou projevit ospalost, trávící poruchy, endokrinní poruchy, hyperplazie dásní, porucha metabolismu vitaminu D a další. Indukcí jaterních enzymů může urychlovat metabolismus jiných léčiv. Na druhou stranu metabolismus fenytoinu může být řadou léčiv inhibován. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: do 3. měsíce: > 25, nad 3. měsíc: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Primidon Zkrácený název: Primidon Popis: Primidon (LISKANTIN ) je v játrech biotransformován na fenobarbital. Výsledný účinek je dán součtem účinků primidonu a fenobarbitalu. Biologický poločas je relativně krátký (6-8 hod) nutno však počítat s dlouhým poločasem fenobarbitalu. Může způsobovat difúzní útlum CNS. Tento účinek je někdy velmi silný po první dávce. Doporučuje se proto pokud možno začínat s malými dávkami a tyto postupně zvyšovat. Výsledek stanovení hladiny primidonu je vždy doplněn hladinou fenobarbitalu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4 12 Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Ethosuximid Zkrácený název: Ethosuximid Popis: Ethosuximid (Petinimid, Petnidan, Suxilep, Suxinutin) je antiepileptikum I. generace ze skupiny sukcinimidů indikované k léčbě absencí (petit mal). Vzhledem k plazmatickému poločasu (48-60 hodin) je frekvence dávkování 1x denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání

19 Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 130 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Strana: 19 Název vyšetření: Levetiracetam Zkrácený název: Levetiracetam Popis: Levetiracetam (Keppra ) patří mezi antiepileptika 3. generace, která oproti starším AED vykazují méně nežádoucích účinků a vyšší bezpečnost terapie. Levetiracetam je obecně dobře tolerované antiepileptikum s vysokou mírou bezpečnosti a téměř bez interakcí. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny, vylučování koreluje s clearance kreatininu. Nežádoucí účinky zahrnují zřídka se vyskytující somnolenci a závrať. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 3 34 po medikaci: Toxické hodnoty: > 63 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Topiramát Zkrácený název: Topiramát Popis: Topiramát (Apo-Topiramat, Topamax, Topilept, Topimark, Topiramat ) patří mezi antiepileptika 3. generace. Metabolismus topiramátu je ovlivňován jinými antiepileptiky (u pacientů léčených dalšími antiepileptiky ze skupiny enzymových induktorů se může metabolismus zvýšit až o 50%), což indikuje užitečnost monitorování hladin. Kromě běžných nežádoucích účinků (somnolence, poruchy koncentrace, celkové zpomalení) lze pozorovat kognitivní poruchy, anorektický efekt, urolitiázu. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami nebo lékovými interakcemi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 2-8 Toxické hodnoty: > 12 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře

20 Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Strana: 20 Název vyšetření: Gabapentin Zkrácený název: Gabapentin Popis: Gabapentin (APO-GAB, Gabagamma, Gabanox, Gabapentin-Teva, Gordius, Grimodin, Neurontin) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo přibližně za 2-3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci klesat s rostoucí dávkou. Gabapentin se vylučuje výhradně ledvinami v nezměněné podobě. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 2 21 po medikaci: 2 21 Toxické hodnoty: > 85 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Vigabatrin Zkrácený název: Vigabatrin Popis: vigabatrin (Sabril) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Snižuje sérovou koncentraci fenobarbitalu a fenytoinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Referenční hodnoty: před medikaci: 2 15 po medikaci: 2 15 Toxické hodnoty: Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Zonisamid Zkrácený název: Zonisamid Popis: Zonisamid je strukturálně zcela odlišný od ostatních antiepileptik. Prokázal účinnost u fokálních/parciálních a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. Z experimentů i klinického užití

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

sp.zn. sukls171292/2015

sp.zn. sukls171292/2015 sp.zn. sukls171292/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROPANORM 150 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg propafenoni hydrochloridum.

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS LP-Ř-3-TL OSL NS Zpracoval(a): Bc. Jana Kučerová VL OSL Kontrola: Ing. Marie Ivasková vedoucí TL OSL Schválil(a):

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BISOCARD 5 BISOCARD 10 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bisocard 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Bisocard

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 12,5 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM Péče o dárce orgánů Martina Illková Magda Kovářová FN Brno KARIM FN Brno Od roku 2008 spádové traumacentrum pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina nárůst dárců orgánů dg. smrti mozku FN USA Září 2011 dg.smrti

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014

FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 FINANČNÍ PRŮZKUM POTENCIÁLNĚ ZÁVAŽNÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ ROK 2013 A 2014 DEFINICE LÉKOVÝCH INTERAKCÍ Léková interakce» vzájemné působení dvou nebo více různých léčiv, které ovlivní působení a účinky alespoň

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy

PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PHENOLEPTIL 100 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č.2 k rozhodnutím o změně registrace sp.zn.sukls98794/2012 a sukls98784/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.2 k rozhodnutím o změně registrace sp.zn.sukls98794/2012 a sukls98784/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutím o změně registrace sp.zn.sukls98794/2012 a sukls98784/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Phenaemal 0,1 Phenaemaletten tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BUCCOLAM 2,5 mg orální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje 2,5 mg midazolamum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více