Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum platnosti: 19.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7"

Transkript

1 Laboratoř klinické biochemie - úsek instrumentálních Vypracoval: Mgr. Barbora Sokolová, Ph. D. Mgr. Hana Skřičíková Mgr. Erika Kostolňaková Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: Označení dokumentu: BLP01/LB.UIM Verze č. 7

2 Strana: 2 Obsah 1. Úvod Politika kvality laboratoře Identifikační údaje společnosti Identifikační údaje laboratoře Seznam akreditovaných vyšetření Žádanky Označení vzorků Ústní požadavky na vyšetření Kritéria odmítnutí vzorků Příjem vzorků Zásady práce se vzorky Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků telefonicky Tisk laboratorních výsledků Způsoby tisku: Uvolňování a distribuce výsledků Elektronická distribuce výsledkových zpráv Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM Výdej výsledku pacientovi Typy nálezů a laboratorních zpráv Změny výsledků a nálezů Výdej materiálu Řešení stížností Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Jmenný rejstřík... 47

3 1. Úvod Strana: 3 Hlavním předmětem služeb společnosti v oblasti Klinických laboratoří, je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci Klinických laboratoří společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě. 2. Politika kvality laboratoře Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří se zavazují udržovat a zlepšovat systém kvality: který odpovídá rozsahu činnosti laboratoří prováděných v souladu s platnou legislativou a je v souladu s požadavky zákazníka technickou způsobilostí, nestranností, věrohodností a dodržováním postupů dokumentovaných v Příručce kvality, která zavazuje vystupovat laboratoř, jako nezávislou Klinickou laboratoř pro provádění zkoušek osobní angažovaností v laboratoři poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly porušeny zásady správné laboratorní praxe prací v souladu se stanovenými postupy a veškerou pracovní činnost provádět se snahou maximálně uspokojit požadavky zákazníka za předpokladu, že nedojde k ohrožení zájmů společnosti porušením právních předpisů poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO a ostatními externími dokumenty ZŘ spolu s MK udržují efektivní systém kvality, který je trvale zlepšován. ZŘ spolu s Ř se zavazují zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy ČSN ISO Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků

4 Strana: 4 3. Identifikační údaje společnosti Firma adresa Revoluční 2214/35, Nový Jičín hospodářsko-právní forma akciová společnost (viz příloha 2) Telefon Předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka, MBA IČO číslo bankovního účtu / 0300 web laboratore.agel.cz Společnost je součástí holdingu Agel a.s. Akreditovaný subjekt: Laboratoře Agel a.s., Klinické laboratoře Vedoucí klinických Laboratoří Zástupce vedoucího klinických laboratoří adresa Manažer kvality Adresa RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík Revoluční 2214/35, Nový Jičín Marta Hýnarová Revoluční 2214/35, Nový Jičín

5 4. Identifikační údaje laboratoře Vedoucí laboratoře: RNDr. Vladimíra Krišáková Vedoucí úseku: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. Odborný pracovník: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. Odborný pracovník: Mgr. Jozefína Provalilová Odborný pracovník: Mgr. Soňa Musilová Odborný pracovník: Mgr. Erika Kostolňaková, Adresa pracoviště: Revoluční 2214/35, Nový Jičín Telefon: Provozní doba: pondělí pátek: hod. 5. Seznam akreditovaných vyšetření Strana: 5 Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO :2007. Aktuální seznam akreditovaných vyšetření je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno na stránkách 6. Žádanky Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání jednotlivých žádanek. Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat: 1. jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo) 2. datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) 3. kód pojišťovny pojištěnce 4. diagnózu 5. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 6. druh primárního vzorku 7. datum odběru vzorku

6 8. požadovaná vyšetření 9. medikaci u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat: 1. identifikaci objednavatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře 2. žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost 3. kód pojišťovny 4. diagnózu Strana: 6 V případě požadavku týkajícího se terapeutického monitorování hladin léků je potřeba na žádanku uvést: - medikaci název léku, síla a léková forma - dávkování a čas podání poslední dávky - datum a čas odběru - další medikaci názvy léků a dávky - datum změny dávkování v případě kontroly hladiny po změně dávkování - výšku a váhu pacienta - hladinu kreatininu v moči V případě stanovení hladin kyselin (kyselina vanilmandlová, kyselina homovanilová a kyselina hydroxyindoloctová), katecholaminů a nefrinů v moči (stanovení ze sbírané okyselené moče) je nutno na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče. V případě stanovení hladin porfyrinů v moči (stanovení ze sbírané moče) je nutno rovněž na žádanku uvést celkové množství nasbírané moče a vzorek chránit proti přístupu světla. V případě stanovení katecholaminů a nefrinů v plazmě uvádějte, prosím, medikaci (antihypertenziva). V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem o vyšetření a zajistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele o vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel. Pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek, laboratoř tento vzorek vyšetří, ale výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedoplní identifikační údaje, tedy žádanku. 7. Označení vzorků Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, případně rok narození. 8. Ústní požadavky na vyšetření Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích. Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů. Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů. Možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce

7 Strana: 7 skladování vzorků. Zadavatel je povinen vždy zaslat novou řádně vyplněnou žádanku s doordinovanými parametry. 9. Kritéria odmítnutí vzorků - nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti - zjevné nedodržení postupu při oděru biologického materiálu 10. Příjem vzorků U všech vzorků je kontrolováno: - množství - neporušenost obalu vzorku - identifikovatelnost (označení ve formě jména pacienta) - požadavky na vyšetření (žádanka) V případě, že některý z výše uvedených atributů není splněn, je tato okolnost přenesena do výsledkové zprávy, např. v případě nedostatečného množství vzorku je ve výsledkové zprávě poznámka malo mat., v případě rozbité zkumavky je ve výsledkové zprávě v poznámce rozbito, v případě chybného odběru je uvedeno chybny odber. V případě nedodržení preanalytických podmínek nemusí laboratoř nutně vzorek odmítnout, může jej zpracovat, ale výsledek uvolní až tehdy, kdy požadující lékař převezme odpovědnost za kvalitu dodávky vzorku. 11. Zásady práce se vzorky Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě kontaminace je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. 12. Informace o formách vydávání výsledků Klinické laboratoře společnosti Laboratoře Agel a.s. v současné době využívají 3 způsoby vydávání výsledků a to: - Tisk laboratorních výsledků (běžný je jeho kumulativní tisk) a jejich distribuce. - Zasílání nálezů elektronicky zabezpečenou formou, vlastním softwarem Datová pumpa. - Hlášení telefonicky. Poté je vždy výsledek dodán v elektronické nebo tištěné podobě. Za hotovou oficiální Výsledkovou zprávu nebo Protokol o zkoušce se považuje elektronická případně tištěná forma výsledku zkontrolována oprávněným středoškolským pracovníkem a uvolněna pověřeným vysokoškolským pracovníkem. 13. Hlášení výsledků telefonicky

8 Strana: 8 - používá se hlavně pro hlášení vysoce patologických výsledků lékařům - používá se pro hlášení statimových výsledků - pokud lékař nebo oddělení nemocnice vyžaduje nahlášení výsledků telefonicky, je nutno tento požadavek uvést na žádanku s uvedením telefonního čísla - výsledky ohrožující zdraví pacienta nahlásí vždy příslušný vysokoškolský pracovník nebo vedoucí laborantka 14. Tisk laboratorních výsledků - zapsání výsledků probíhá přes laboratorní informační systém fy STAPRO - před vydáním jsou výsledky v laboratorním informačním systému zkontrolovány a odsouhlaseny kvalifikovaným středoškolským zdravotnickým personálem a uvolněny kvalifikovaným vysokoškolským pracovníkem 15. Způsoby tisku: 1. ukončené a úplné výsledkové zprávy. 2. předběžná výsledková zpráva výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná se o předběžný tisk. Vždy je výsledek zaslán znovu po zkompletování všech analýz. 3. tisk výsledkových zpráv z archivu stejný formát jako u konečných výsledkových zpráv. 16. Uvolňování a distribuce výsledků Uvolňování a tisk výsledků je prováděn průběžně v době od 7.00 hod hod. Vytištěné výsledky jsou uloženy v označených obálkách, zapečetěny bílým štítkem a distribuovány v uzavřených umělohmotných obálkách přelepených a označených razítkem laboratoře. Každá takováto obálka je opatřena identifikačními údaji lékaře případně oddělení nemocnice. 17. Elektronická distribuce výsledkových zpráv Nemocnicím, lékařům a zařízením v terénu se výsledky odesílají automaticky prostřednictvím vlastního SW Datová pumpa. 18. Výdej výsledků přijatých a označených jako STATIM V případě nebezpečí z prodlení je nutné sdělit výsledek telefonicky, v takovém případě je třeba tento hovor zaznamenat do systému OPEN LIMS, uvede se, kdo a komu byl sdělen. 19. Výdej výsledku pacientovi Výdej výsledků pacientovi (zákonnému zástupci rodinnému příslušníkovi) je možný na požádání pouze s předložením průkazu totožnosti: občanský průkaz, pas, nebo sdělení na základě objednávajícího lékaře na žádance (zde musí být uvedeno, že výsledková zpráva bude předána do

9 Strana: 9 rukou pacienta). Výsledek je vytištěn z laboratorního informačního systému, vložen do obálky, zalepen, označen razítkem přes lepení a předán pacientovi. Pacientovi a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky nesdělují! 20. Typy nálezů a laboratorních zpráv vydává výsledkovou zprávu fy STAPRO v neakreditovaném (zkráceném) režimu. V případě, že by zákazník měl požadavek na vydání akreditované výsledkové zprávy je mu takováto výsledková zpráva vypracována a zaslána. Výsledky jsou vydávány z laboratorního informačního systému fy STAPRO. Výsledková zpráva obsahuje: 1. Identifikaci zdravotnického zařízení a laboratoře. 2. Druh primárního vzorku, pokud je tato informace pro interpretaci významná. 3. Datum a čas přijetí vzorku laboratoří. 4. Datum odběru jen v případě pokud je jiné než datum příjmu. 5. Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pohlaví u cizinců, zdravotní pojišťovnu). 6. Identifikaci odesílajícího (IČP, odbornost). 7. Diagnózu pacienta. 8. Název vyšetření, výsledek, jednotky, referenční interval, hodnocení. 9. Identifikaci pracovníka uvolňujícího výsledek. 10. Údaj o tom, kdy byl výsledek vytištěn, datum, hodina. 11. Slovní komentář, případně interpretaci k výsledku nebo výsledky/interpretace smluvních laboratoří, nesplněné vstupní parametry (např. málo mat.) 21. Změny výsledků a nálezů Lze provádět opravu: a) Identifikační části b) Výsledkové části Oprava identifikační části výsledků z laboratorního informačního systému fy STAPRO Opravou identifikační části pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení pacienta po odeslání výsledků. Oprava identifikace (rodného čísla, příjmení pacienta) je provedena přepsáním původního zadání. Nová opravená výsledková zpráva a chybná výsledková zpráva se vytiskne a založí do speciální složky v laboratoři. Barevně se označí změna a pracovník, který změnu provedl, se identifikuje na obou zprávách. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

10 Strana: 10 Oprava výsledkové části z laboratorního informačního systému fy STAPRO Tuto opravu laboratoř neprovádí. Doplňuje nebo upřesňuje původní komentář. Chyba ve výsledkové části výsledkové zprávy po odeslání je řešena laboratoří jako neshoda. O chybném výsledku musí být vždy informován zadávající lékař. Je okamžitě domluven systém nápravy např. opakovaná analýza, oprava chybného výsledku. Odpovědnost za nápravu má pouze ZŘ a vedoucí jednotlivých laboratoří. Tato změna musí být vždy evidovaná a dohledatelná. Oprava identifikační části a výsledkové části u Protokolů o zkoušce, Znaleckých posudků Opravy v protokolech se neprovádějí. Při identifikaci chybného údaje se vyhotovuje tzv. Doplněk k Protokolu o zkoušce případně doplněk ke Znaleckému posudku, který je očíslovaný viz Příloha č.4a,b. Doplněk musí obsahovat odkaz, který dokument nahrazuje. 22. Výdej materiálu Pro své zákazníky lékaře poskytují Klinické laboratoře společnosti odběrový materiál a žádanky na základě telefonického požadavku. Materiál je na ordinující pracoviště dodáván pracovníky svozové služby. 23. Řešení stížností V případě stížnosti ze strany zákazníka na délku zpracování výsledků, vyšetření nesprávných parametrů, řeší daný problém s vedoucím laboratoře, popř. manažerem kvality. Pokud je stížnost řešena okamžitou nápravou, tak je toto zapsáno do Knihy stížností. Do knihy se zapisuje datum záznamu stížnosti, popis stížnosti, identifikace stěžovatele, příjemce stížnosti, způsob řešení stížnosti a datum vyřešení stížnosti. Závažná stížnost se eviduje v Knize stížností, která je u vedoucího Klinických laboratoří.

11 Strana: Seznam vyšetření prováděných či hodnocených v laboratoři klinické biochemie úsek instrumentálních Název vyšetření: Alkohol (etanol) Zkrácený název: Alkohol Popis: Etanol je nejčastěji zneužívanou psychotropní návykovou látkou. Jeho účinek je zprvu euforizující a excitační, později centrálně tlumivý až narkotický. Stanovení hladiny alkoholu se provádí pro klinické účely nespecifickou orientační enzymatickou ou. Na vyžádání se provádí také stanovení přísně specifickou ou plynové chromatografie, jejíž výsledek je rovněž validní pro forenzní účely. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu), kterou je třeba naplnit až po okraj a tak minimalizovat vzduchový prostor. Zkumavku je nutno uzavřít neprodyšnou, dobře zajištěnou zátkou nebo zavoskovat, a tak zajistit, aby nedocházelo k úniku alkoholu ze vzorku. Odběr krve se provádí zpravidla z loketní žíly, kůže se před odběrem dezinfikuje použitím vhodného dezinfekčního prostředku, který nesmí obsahovat alkohol ani jiné těkavé látky. Jednotky: promile (g/kg, ) Referenční hodnoty: Hladiny alkoholu v krvi pod 0,2 g/kg včetně, mohou být fyziologické, a výsledek je v takovém případě považován za negativní. 0,21-1,0 g/kg - lehká intoxikace 1,1-2,5 g/kg - středně těžká intoxikace 2,6-4,0 g/kg - těžká intoxikace > 4,1 g/kg - letální intoxikace Metoda: EA, GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: CDT Carbohydrate Deficient Transferrin Zkrácený název: CDT Popis: CDT je indikátorem chronického abúzu alkoholu. Chemicky se jedná o tři izoformy transferinu, jejichž koncentrace jsou u chronických alkoholiků zvýšeny. Jestliže pacient abstinuje, hladina CDT klesne zpět na normální hodnotu během 2-4 týdnů, záleží na stupni zvýšení. Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny vzácně se vyskytujícím carbahydratedefficient glykoprotein syndromem (CDG I a CDG II), primární biliární cirhózou, chronickou hepatitidou a karcinomem jater. Vysoce lipemické vzorky (> 6,0 mmol.l -1 ) mohou být také příčinou zvýšení hladiny CDT. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Jednotky: % Referenční hodnoty: výsledky menší než 1,9 % - negativní Metoda: HPLC Provádí se: 4 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1-3 dny

12 Strana: 12 Název vyšetření: Toluen Zkrácený název: Toluen Popis: Toluen patří mezi těkavé látky a rozpouštědla. Může být příčinou profesní otravy nebo může být zneužit inhalačně čicháním. Účinek je podobný alkoholu, jeho nástup a síla je vyšší, stejně tak poškození nervového systému a ostatních orgánů. Vylučuje se ve formě metabolitu, kyseliny hippurové a z 20 % plícemi. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Doplňujícím vyšetřením je stanovení koncentrace kyseliny hippurové v moči. Biologický materiál: plná krev Odběr do: skleněné nebo plastové zkumavky s protisrážlivou látkou (K-EDTA, citrát sodný). Jednotky: g/l Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,002 g/l - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: 2. den po dodání materiálu Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Methanol Zkrácený název: Methanol Popis: Methanol je součástí různých průmyslových výrobků, používá se k denaturaci alkoholu a ve stopách bývá přítomen i v některých alkoholických nápojích. Metanol se metabolizuje na toxický formaldehyd a kyselinu mravenčí. Jednoznačná identifikace je možná pouze toxikologickou analýzou, kterou provádíme pomocí plynové chromatografie. Odběr do: Plastové nebo skleněné suché a čisté zkumavky (bez separačního gelu) Jednotky: g/kg Referenční hodnoty: výsledky menší než 0,005 g/kg - negativní Metoda: GC - FID Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2 dny Název vyšetření: Toxikologický screening Zkrácený název: Tox. screening Popis: V rámci toxikologického screeningu provádíme orientační zjištění přítomnosti látek ze skupiny nejčastěji zneužívaných návykových látek (opiáty, amfetaminy, kanabinoidy, barbituráty, benzodiazepiny a tricyklická antidepresiva). V případě pozitivity je dále prováděna konfirmace kapalinovou nebo plynovou chromatografií s cílem identifikovat konkrétní zneužitou látku. Doba, po kterou je možno zneužité látky detekovat ve vzorku moči, je úměrná dávce, době uplynulé od užití a pravidelnosti užívání látky. Po jednorázovém užití je detekce možná řádově v několika dnech, v případě chronického užívání se doba prodlužuje s dávkou a dobou zneužívání látky. V případě canabinoidů je vlivem kumulace metabolitů v tucích detekce při pravidelném užívání možná až měsíc po poslední dávce. Amfetaminy: skupina sympatomimetických aminů s centrálně stimulujícím účinkem. Užití navozuje vzrůst sebedůvěry a pocitů fyzických a psychických schopností, mají rovněž anorektický účinek. Psychická závislost se vyvíjí rychle, fyzická poměrně pozvolna. Mezi nejzávažnější psychická

13 Strana: 13 rizika spojená s užíváním amfetaminů patří nespavost, halucinace, úzkostné stavy, agresivita, suicidiální sklony, mezi fyzické pak imunosuprese, hypertenze, akutní hypertermie a zvýšené riziko úrazů při intoxikaci. Mezi nejčastěji zneužívané amfetaminy patří: metamfetamin (pervitin), amfetamin, efedrin, methylendioxymetamfetamin (MDMA, extáze), methylphenidát (Ritalin), dříve fenmetrazin (Fenmetrazin Spofa, Preludin), spíše sporadicky pak některé další deriváty amfetaminu (např. DOB, DOM, DOEt). Barbituráty: skupina látek se silně tlumivými účinky na CNS. Jsou užívány jako antiepileptika, anestetika, sedativa, hypnotika a méně často jako anxiolytika. Fenobarbital je součástí některých analgetických směsí. Terapeutický index barbiturátů je poměrně nízký, a tak je riziko předávkování vysoké. Při dlouhodobém užívání se často rozvíjí fyzická a psychická závislost. V úvahu přichází nejčastěji intoxikace fenobarbitalem, který je součástí analgetického přípravku Alnagon. Benzodiazepiny patří mezi široce rozšířená léčiva (např. Diazepam, Rivotril, Valium) tlumící CNS. Pro svůj všestranný účinek mají v lékařství mnohostranné použití jako: sedativa, hypnotika, antidepresiva, antiepileptika, spasmolytika atd. Při chronické aplikaci vzniká často závislost fyzická i psychická. Nebezpečná je zejména jejich kombinace s alkoholem. Kanabinoidy: -9-tetrahydrocannabinol ( -9-THC) je nejvýznamnější složkou cannabinoidů obsažených v rostlinách rodu Cannabis, sp. sativa a indica. -9-THC má halucinogenní účinky, užití způsobuje celkovou euforizaci, změněné vnímání času a prostoru. Riziko vzniku psychické závislosti je výrazně menší, než u návykových látek ze skupin opiátů a amfetaminů, fyzická závislost se prakticky nerozvíjí, tolerance se také nevyvíjí. Při akutní intoxikaci jsou největšími riziky zhoršení schopností orientace a postřehu a s tím spojená vyšší úrazovost, v případě vyšší intoxikace také toxická psychóza. Dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti, zhoršené schopnosti učení a citovému otupění. Kannabinoidy jsou dobře rozpustné v tucích, při dlouhodobém užívání se v tuku ukládají a kumulují, vytváří se tzv. depo, ze kterého se pomalu uvolňují a jsou prokazatelné v moči ještě mnoho dní po intoxikaci. V moči se identifikuje metabolit -9-THC, kyselina -9-tetrahydrocannabinolová. Opiáty: skupina alkaloidů máku setého (Papaver somniferum) a jejich polosyntetických derivátů. Účinek je centrálně tlumivý, potlačují vnímání a schopnost určení místa bolesti i psychickou a emocionální složku bolesti, působí sedaci až ospalost, euforii a depresi dýchacího centra. Psychická i fyzická závislost se rozvíjí rychle, nejvíce je rozvoj patrný u diacetylmorfinu - heroinu. Nejvýznamnějším rizikem akutní intoxikace je zástava dechu, při chronickém užívání se rychle dostavuje celková psychická i fyzická zchátralost, významné je také zvýšení rizika infekce. Nejčastěji jsou zneužívány: morfin, heroin, kodein, ethylmorfin (Diolan), pholcodin (Neocodin), hydrocodon (Multacodin). K opiátům se také často řadí syntetické deriváty s podobnými účinky, jako např. pethidin (Dolsin), methadon, tilidin, tramadol. Tyto látky však nedávají pozitivní reakci při screeningovém vyšetření a podezření na jejich abúzus nebo intoxikaci je nutné zvlášť uvést. Kokain: kokain je alkaloid obsažený v listech rostliny Erythroxylon coca, původem z Jižní Ameriky. Nejvíce se setkáváme s kokainem ve formě hydrochloridu aplikuje se na nosní sliznici nebo po rozpuštění injekčně. Druhá forma je volná báze kokainu crack, která se inhaluje kouřením. Po užití se dostaví stimulace CNS, pocit zvýšené výkonnosti, hyperaktivita, agresivita, zvýšení sebedůvěry až pocit nadřazenosti. Chronický abúzus kokainu vede k těžké psychické závislosti, projevy psychózy, paranoidní bludy, halucinace, nechutenství. Tricyklická antidepresiva: mají toxický účinek hlavně na kardiovaskulární systém. Otrava se projevuje v různé míře hypotenzí, dysrytmiemi, křečemi a může vést ke kómatu. Jsou to látky lipofilního charakteru, a proto se dobře distribuují do tkání, odkud se velmi pomalu vyplavují.

14 Strana: 14 Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Toxikologický screening - konfirmace Zkrácený název: Tox. screen. konf Popis: Jedná se o cílenou analýzu navazující na toxikologický screening. Cílem konfirmace je potvrzení, identifikace a případně stanovení koncentrace konkrétní zneužité látky. Při pozitivním výsledku toxikologického screeningu je vždy prováděna konfirmace chromatografickými ami. Biologický materiál: moč Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní, slovní interpretace nálezu Referenční hodnoty: Metoda: GC-MS, LC-MS/MS Provádí se: 2krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: LSD, diethylamid kyseliny lysergové Zkrácený název: LSD Popis: Kyselina lysergová je součástí struktury všech alkaloidů obsažených v námelu. Sama o sobě je neúčinná, mimořádně silným halucinogenem je diethylamid kyseliny lysergové LSD, který se připravuje z námelu polysynteticky. LSD je inhibitorem periferního serotoninového neuronálního systému, který reaguje na emoce. Pod vlivem LSD může dojít k nekontrolovatelnému jednání, ohrožování sebe i jiných. Chronici trpí psychickými poruchami, jako jsou deprese, flashback, stíha. Biologický materiál: moč pro biochemická vyšetření Odběr do: močové zkumavky či jiné čisté nádoby, cca 10 ml Jednotky: negativní / pozitivní Referenční hodnoty: Metoda: EMIT Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Clonazepam TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN LÉKŮ - ANTIEPILEPTIKA

15 Strana: 15 Zkrácený název: Clonazepam Popis: Clonazepam (RIVOTRIL ) je benzodiazepinový derivát, který se využívá především pro svůj antikonvulzivní účinek a to speciálně při status epilepticus. Působí při absencích a myoklonických záchvatech, zde hlavně v dětském věku. Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance, účinný efekt příslušné dávky klesá a je třeba dávkování zvyšovat, či provést záměnu za jiný diazepinový preparát. Po dlouhodobém podávání je nutno vysazovat velmi pozvolna. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 80 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Diazepam Zkrácený název: Diazepam Popis: Diazepam (DIAZEPAM SLOVAKOFARMA, APO-DIAZEPAM ) patří do skupiny benzodiazepinů, které se vyznačují rychlým nástupem účinku, uplatňuje se tedy hlavně při status epilepticus (i.v. podání), další využití je jako profylaxe či terapie febrilních křečí (p.o. nebo p.rect.). Další účinky jsou anxiolytické a sedativní. Diazepam se metabolizuje na rovněž účinné metabolity, které se eliminují pomaleji než výchozí látka (t 1/2 = hod.). Dlouhodobá terapie vede ke vzniku tolerance a lékové závislosti. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Jednotky: μg/l Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 3000 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: 2 krát týdně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 3 5 dnů Název vyšetření: Karbamazepin Zkrácený název: Karbamazepin Popis: Karbamazepin (NEUROTOP, TEGRETOL, TIMONIL, BISTON ) patří mezi antiepileptika první volby. Používá se nejen v léčbě parciální epilepsie a tonicko-klonických záchvatů, ale také při farmakoterapii neuralgie, maniodepresivní psychózy, migrény a odvykací léčbě alkoholu. Interindividuální rozdíly metabolické přeměny způsobují rozdíly v sérových koncentracích. Vlivem autoindukce dochází k tomu, že po čtvrtém až pátém dnu léčby dojde i při nezměněném dávkování k poklesu jeho sérové koncentrace a k vytvoření nového ustáleného stavu. Ke snížení hladiny může docházet interakcí s fenobarbitalem nebo fenytoinem. Naopak současné podávání valproátu může vést ke zvýšení hladiny karbamazepinu.

16 Strana: 16 Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4-12 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: 10,11 epoxykarbamazepin Zkrácený název: epoxykarbamazepin Popis: Jedná se o farmakologicky účinný metabolit karbamazepinu. Hladina 10,11 epoxykarbamazepinu je vždy součástí výsledků karbamazepinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 0,8 3,2 (Součet koncentrace karbamazepinu a epoxykarbamazepinu by měl být ideálně menší než 12 mg/l.) Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Kyselina valproová Zkrácený název: Valproát Popis: Kyselina valproová (CONVULEX, DEPAKINE, ORFIRIL ) patří mezi antiepileptika první volby. Má obzvlášť široké antiepileptické spektrum. Působí jak při záchvatech grand mal a při fokálních záchvatech, tak také při absencích. Valproát je hydrofobní, proto se po podání p.o. dobře resorbuje, eliminační poločas se pohybuje mezi 8 15 hodinami. Z hlediska interakcí mohou být problematické kombinace s jinými antiepileptiky (např. zvýšení hladiny fenobarbitalu, fenytoinu či karbamazepinu). Monitorování hladiny by mělo být prováděno při podezření na toxicitu a interakce, při zhoršení pacientova stavu nebo pro kontrolu compliance. Rutinní monitorování není nezbytné. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 150 Metoda: EIA Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den

17 Strana: 17 Název vyšetření: Lamotrigin Zkrácený název: Lamotrigin Popis: Lamotrigin (LAMOGINE, LAMICTAL, EPIRAL, EPIMIL, PLEXXO ) patří mezi antiepileptika nové generace se spektrem účinku obdobným jako např. fenytoin a příznivějším profilem nežádoucích účinků. Po p.o. podání se vstřebává rychle a kompletně. Biologický poločas je asi 22 hod, vylučuje se ledvinami převážně v podobě inaktivního glukuronidu. Při současném podávání valproátu je nutno, z důvodu enzymové inhibice, snížit dávky lamotriginu minimálně na polovinu. Enzymové induktory (fenytoin, karbamazepin) urychlují metabolizaci lamotriginu a snižují tím jeho hladinu v krvi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 3 14 Toxické hodnoty: > 15 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenobarbital Zkrácený název: Fenobarbital Popis: Fenobarbital (PHENAEMAL, SANEPIL, PHENAEMALETTEN, LUMINAL ) se vyznačuje nejpříznivějším poměrem mezi antiepileptickým a sedativním účinkem ve srovnání se všemi ostatními barbituráty, které se významně uplatnily jako sedativa, hypnotika a celková anestetika. Značnou nevýhodou antiepileptické terapie fenobarbitalu je většinou ještě příliš silné tlumivé působení. Proto se používá již jen jako doplňkové léčivo tam, kde terapie látkami první volby nedostačuje. Dalšími nežádoucími účinky jsou vliv na kognitivní funkce, rozvoj tolerance a riziko vzniku záchvatu při náhlém vysazení. Je silným induktorem jaterních enzymů, a tím i zdrojem četných lékových interakcí. Dlouhý eliminační poločas ( hod.) umožňuje podávání jednou denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Fenytoin Zkrácený název: Fenytoin

18 Strana: 18 Popis: Fenytoin (EPILAN D GEROT, SANEPIL, SODANTON ) je antiepileptikum s širokým antiepileptickým spektrem. Nepůsobí však proti absencím. Farmakokinetika fenytoinu je nelineární a značně složitá. Fenytoin má nízký terapeutický index a hledání optimální dávky je obtížné. Terapie fenytoinem je zatížena četnými nežádoucími účinky. To se dá ale tolerovat, jestliže se vhodným dávkováním podaří dosáhnout optimálního vyvážení pacienta. Jako nežádoucí účinky se mohou projevit ospalost, trávící poruchy, endokrinní poruchy, hyperplazie dásní, porucha metabolismu vitaminu D a další. Indukcí jaterních enzymů může urychlovat metabolismus jiných léčiv. Na druhou stranu metabolismus fenytoinu může být řadou léčiv inhibován. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: do 3. měsíce: > 25, nad 3. měsíc: > 40 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Primidon Zkrácený název: Primidon Popis: Primidon (LISKANTIN ) je v játrech biotransformován na fenobarbital. Výsledný účinek je dán součtem účinků primidonu a fenobarbitalu. Biologický poločas je relativně krátký (6-8 hod) nutno však počítat s dlouhým poločasem fenobarbitalu. Může způsobovat difúzní útlum CNS. Tento účinek je někdy velmi silný po první dávce. Doporučuje se proto pokud možno začínat s malými dávkami a tyto postupně zvyšovat. Výsledek stanovení hladiny primidonu je vždy doplněn hladinou fenobarbitalu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 4 12 Toxické hodnoty: > 20 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Název vyšetření: Ethosuximid Zkrácený název: Ethosuximid Popis: Ethosuximid (Petinimid, Petnidan, Suxilep, Suxinutin) je antiepileptikum I. generace ze skupiny sukcinimidů indikované k léčbě absencí (petit mal). Vzhledem k plazmatickému poločasu (48-60 hodin) je frekvence dávkování 1x denně. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání

19 Referenční hodnoty: Toxické hodnoty: > 130 Metoda: HPLC Provádí se: denně Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 1 den Strana: 19 Název vyšetření: Levetiracetam Zkrácený název: Levetiracetam Popis: Levetiracetam (Keppra ) patří mezi antiepileptika 3. generace, která oproti starším AED vykazují méně nežádoucích účinků a vyšší bezpečnost terapie. Levetiracetam je obecně dobře tolerované antiepileptikum s vysokou mírou bezpečnosti a téměř bez interakcí. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny, vylučování koreluje s clearance kreatininu. Nežádoucí účinky zahrnují zřídka se vyskytující somnolenci a závrať. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 3 34 po medikaci: Toxické hodnoty: > 63 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Topiramát Zkrácený název: Topiramát Popis: Topiramát (Apo-Topiramat, Topamax, Topilept, Topimark, Topiramat ) patří mezi antiepileptika 3. generace. Metabolismus topiramátu je ovlivňován jinými antiepileptiky (u pacientů léčených dalšími antiepileptiky ze skupiny enzymových induktorů se může metabolismus zvýšit až o 50%), což indikuje užitečnost monitorování hladin. Kromě běžných nežádoucích účinků (somnolence, poruchy koncentrace, celkové zpomalení) lze pozorovat kognitivní poruchy, anorektický efekt, urolitiázu. Hlavní eliminační cestou jsou ledviny. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami nebo lékovými interakcemi. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání Referenční hodnoty: 2-8 Toxické hodnoty: > 12 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře

20 Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Strana: 20 Název vyšetření: Gabapentin Zkrácený název: Gabapentin Popis: Gabapentin (APO-GAB, Gabagamma, Gabanox, Gabapentin-Teva, Gordius, Grimodin, Neurontin) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo přibližně za 2-3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci klesat s rostoucí dávkou. Gabapentin se vylučuje výhradně ledvinami v nezměněné podobě. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky, odběr nalačno, před podáním nebo i 2 hodiny po podání léku Referenční hodnoty: před medikaci: 2 21 po medikaci: 2 21 Toxické hodnoty: > 85 Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Vigabatrin Zkrácený název: Vigabatrin Popis: vigabatrin (Sabril) je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí. Nežádoucí účinky zahrnují závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem. Vhodné je monitorovat pacienty se suspektně sníženou compliance, nebo pacienty, u nichž jsou očekávány změny farmakokinetiky v souvislosti s dalšími chorobami. Snižuje sérovou koncentraci fenobarbitalu a fenytoinu. Odběr do: plastové nebo skleněné zkumavky Referenční hodnoty: před medikaci: 2 15 po medikaci: 2 15 Toxické hodnoty: Metoda: LC-MS/MS Provádí se: den po dodání materiálu do laboratoře Doba odezvy (TAT Turn Around Time): 2-3 dny Název vyšetření: Zonisamid Zkrácený název: Zonisamid Popis: Zonisamid je strukturálně zcela odlišný od ostatních antiepileptik. Prokázal účinnost u fokálních/parciálních a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. Z experimentů i klinického užití

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s

Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s Provádění klinicko-toxikologických vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. Vážení kolegové, 16.4. 2012 s platností od 16.4. 2012 dochází v rámci klinicko-toxikologické

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s.

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. Co je terapeutické monitorování léčiv (TDM) FARMAKOKINETIKA FARMAKODYNAMIKA

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření PRACOVNÍ POSTUP Vypracoval: Mgr. Lucie Hostačná, koordinátor kvality, zástupce primáře Schválil: Mgr. Jitka Macháčková, primář A2.1 Příručka k odběru biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru soudní toxikologie a slouží

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Arteriální hypertenze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (mmhg) WHO-ISH 1999 Guidelines for the Management of Hypertension Kategorie Optimální Normální Vysoký

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. února 29 Základní pojmy (pharmacon + kinetikos) Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Základní pojmy Farmakodynamika Popisuje účinek léku na organismus

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová Akutní intoxikace léky Jiří Valenta, Daniela Pelclová Opiáty I. Definice: Silná analgetika na bázi morfinu (morfinomimetika, opioidy), zneužívané drogy. Preparáty: Morfin, pethidin (Dolsin), piritramid

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Farmakokinetická analýza

Farmakokinetická analýza Farmakokinetická analýza Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PK analýza Vliv organismu na lék Vliv

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž František Perlík, Ondřej Slanař INDIVIDUALIZACE FARMAKOTERAPIE KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Perlík, František Individualizace farmakoterapie / František Perlík, Ondřej

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Muchomůrka zelená muchomůrka hlíznatá nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu

Muchomůrka zelená muchomůrka hlíznatá nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Muchomůrka zelená, resp. muchomůrka hlíznatá (Amanita phalloides E.M.Fries 1833) je považována za nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky způsobuje zde nejvíce smrtelných otrav.

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství NS LP-Ř-3-TL OSL NS Zpracoval(a): Bc. Jana Kučerová VL OSL Kontrola: Ing. Marie Ivasková vedoucí TL OSL Schválil(a):

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více