Phencyclidine Fencyklidin (PCP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Phencyclidine Fencyklidin (PCP)"

Transkript

1 400/800 Phencyclidine Fencyklidin () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c použít Abuscreen OnLine Phencyclidine Systémové-ID Preciset DAT Plus I 6 5 ml Kat. č CAL 1-6 C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 6 5 ml Kat. č C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 3 5 ml Kat. č Control Set DAT I Kat. č PreciPos DAT Set I PreciNeg DAT Set I Control Set DAT Clinical Kat. č PreciPos DAT Clinical PreciNeg DAT Clinical Systémové informace COBAS INTEGRA Abuscreen OnLine Phencyclidine () Test S, test-id pro semikvantitativní stanovení Test QL, test-id pro kvalitativní stanovení Test QC, test-id pro kvalitativní stanovení použitím C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical Použití Phencyclidine () je diagnostický in vitro test pro semikvantitativní a kvalitativní detekci fencyklidinu a jeho metabolitů v lidské moči při koncentraci cut-off 25 ng/ml na systémech COBAS INTEGRA. Mohou být získány semikvantitativní výsledky testu, které umožňují laboratořím určit využití stanovení jako součást programu kontroly kvality. Semikvantitativní stanovení je určeno pro měření vhodného naředění vzorku pro potvrzení konfirmační metody, jako je plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC/MS). Phencyclidine může být použit jen jako předběžný analytický výsledek. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Preferovanou konfirmační metodou je GC/MS. 1 Výsledky testů uživání drog, zvláště jsou-li předběžně pozitivní, je třeba hodnotit s klinickým zřetelem a odborným úsudkem. Souhrn Fencyklidin () je arylcyklohexylamin se silnými analgetickými a anestetickými vlastnostmi. 1,2,3,4,5,6 Byl vyvinutý původně jako nitrožilní anestetikum, výskyt duševních vedlejších účinků vyloučil jeho možné klinické využití. nebyl nikdy schválen pro použití na lidech kvůli post-anestetickému zmatení a deliriu, které se objevily během klinických studií. je při ilegálním prodeji na ulici známý pod různými jmény jako např. "andělský prach", zatímco pojmenování jako "supergrass" znamená kombinaci s marihuanou. má halucinogenní, CNS (centrální nervový systém)-stimulující a CNS-uklidňující vlastnosti, jejichž projev je závislý na dávce a druhu. 4 a jeho strukturální obdoba, ketamin, jsou antagonisté receptoru NMDA (N-metyl-D-aspartát). 2,5 Známý jako disociační anestetikum, vytváří změny osobnosti, pocity disociace od prostředí a sebe. Dextrometorfan, prostředek proti kašli, může vyvolat podobné účinky, je-li užíván ve vysokých dávkách. 6 Prášek z, rozpustný ve vodě, může být užit orálně, šňupán, podáván nitrožilně nebo kouřen. Typická dávka k dostání na ulici (1-10 mg) může způsobit tachykardii, hypertenzi, halucinace, apatii, letargii, sensorickou izolaci a ztrátu koordinace. Vzrušení a neklid je rovněž průvodním znakem a může vést k bezdůvodné zuřivosti, kombinuje-li se s ostatními halucinogeny. Opakované užívání může způsobit závislost a vyšší dávky mohou vyvolat symptomy podobné schizofrenii a mohou vyústit v křeče a dlouhotrvající nebo smrtelné kóma. 2,6 je metabolizován kruhovou hydroxylací a oxidací enzymy cytochromu P450. 3,7 Metabolit aminokyseliny se vyskytuje ve významných množstvích v lidské moči. 8 U lidí byly pozorovány významné rozdíly v trvání odbourání, nicméně fáze II metabolismu sulface a glukuronidace mohly také přispět k rozdílům při době trvání rozpadu. 7 Princip testu Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS) 9 měřená změnou intenzity procházejícího světla. V případě absence drogy ve vzorku se volné protilátky váží na látku vázanou na mikročástici, a vytváří agregáty. Jak probíhá agregace ve vzorku, který neobsahuje drogu, absorbance roste. Jestliže vzorek moči obsahuje dotyčnou drogu, probíhá kompetice s částicemi s navázaným derivátem látky o volné protilátky. Protilátka vázaná na drogu ve vzorku není již dostupná pro podporu agregace částic a následný vznik struktury částic je inhibován. Přítomnost drogy ve vzorku úměrně snižuje nárůst absorbance vůči koncentraci drogy ve vzorku. Obsah drogy ve vzorku je určen poměrem ke známé hodnotě cut-off koncentrace drogy. Reagencie - pracovní roztoky Diluent vzorku (SD) Pufr obsahující stabilizátor a 0.09% azid sodný. Reagencie s protilátkou (AB) Reagencie s mikročásticemi (MP) Protilátka proti (monoklonální myší) v pufru, stabilizátor a 0.09 % azid sodný. Mikročástice s konjugovaným derivátem v pufru a 0.09 % azid sodný. SD je v pozici A, AB je v pozici B a MP je v pozici C , V 7 CS 1 / 5

2 Stanovení drog Pipetovací sekvence Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus R1 = AB R2 = SD R3 (SR) = MP R1 = SD R2 = AB R3 (SR) = MP Bezpečnostní opatření a varování Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v části 1 / Úvod této Příručky metod. Zacházení s reagenciemi Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus Všechny nové (nepropíchnuté) cobas c packy musí být míchány 1 minutu použitím mixéru kazet před umístěním na palubu přístroje. Všechny cobas c packy, které jsou již v užívání, musí být na počátku každého týdne (jednou týdně) promíchány stejným způsobem. Reagencie je automaticky promíchána 1 minutu po propíchnutí cobas c packu a půl minuty při sekvenci Begin of Day. Uskladnění a stabilita Doba skladování při 2-8 C Viz datum exspirace na štítku obalu cobas c. Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus V přístroji při použití při C V analyzátoru při použití při 8 C 69 dní 89 dní Doba stability reagencie v analyzátoru při použití začíná od momentu napíchnutí cobas c packu. Reagencie nemrazit. Reagencie, které byly zamraženy, je nutné odstranit. Odběr vzorků a příprava Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné: Moč: Vzorky moče odebírejte do čistých skleněných či plastových nádobek. Vzorky čerstvé moče nepotřebují zvláštní předúpravu nebo zacházení, ale měly by být ochráněny před kontaminací při pipetování. ph vzorků by mělo být ve fyziologickém rozmezí 5 až 8. Aditiva a konzervans nejsou potřebné. Doporučujeme uchovávat vzorky při teplotě 2-8 C a zpracovat je do 5 dnů od odběru. 10 Při delším skladování doporučujeme vzorky zamrazit. Velmi zakalené vzorky před analýzou zcentrifugujte. Příměs či naředění vzorků může způsobit chybný výsledek. Při podezření, že byl vzorek znehodnocen, proveďte nový odběr. Testování validity vzorku je vyžadováno jen u vzorků odebíraných podle Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs. 11 Varování: Ředění vzorku by mělo být použito jen při jejich přípravě pro GC/MS, ale jinak není vhodné. Postup ředění, je-li použit, by měl být validován. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny, uvedené v dokumentaci pro analyzátory. Instrukce, specifické pro jednotlivé analyzátory, vyhledejte v uživatelské příručce. Aplikace pro moč COBAS INTEGRA 400/400 plus definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno a Ne Výpočet první/posl. 49/67 49/67 Jednotka ng/ml a) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 53 µl 6 µl R2 42 µl 15 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 15 µl 12 µl Celkový objem 159 µl COBAS INTEGRA 800 definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno b Ne Výpočet první/posl. 44/78 44/78 Jednotka ng/ml b) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 42 µl 6 µl R2 53 µl 6 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 12 µl 6 µl Celkový objem 141 µl 2 / , V 7 CS

3 Stanovení drog Kalibrace Kalibrátory Semikvantitativní aplikace S, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1-4 0, 12,5, 25, 50 ng/ml fencyklidin (DATS9, systémové-id ) Kvalitativní aplikace QL, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 3 c nebo C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 25 ng/ml (DATQ1, systémové-id ) QC, Kalibrátory Preciset DAT Plus I či II d, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 25 ng/ml (DATQ5, systémové-id ) Pro kvalitativní aplikace je určená hodnota cut-off c) Nepoužívejte Preciset DAT Plus I, CAL 3, kalibrujete-li Opiates 300/2000 kvalitativním stanovením 2000 ng/ml (test OP2QL, test-id 0-410). d) Preciset DAT Plus II, CAL 1, nejsou obecně vyžadovány pro kalibraci fencyklidinu, mohou být ovšem použity jako alternativní hladina 0 ng/ml pro DATQ5, systémové-id Typ kalibrace Semikvantitativní aplikace Lineární interpolace Kvalitativní aplikace Lineární regrese Opakování kalibrace Doporučen duplikát Kalibrační interval COBAS INTEGRA 400/400 plus: Každá šarže, každých 70 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality COBAS INTEGRA 800: Každá šarže, každých 30 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality Kalibrační křivka je vytvářena použitím kalibrátorů. Kalibrátory musí být umístěny podle hodnot koncentrace od nejvyšší po nejnižší do CAL/QC stojánku. Vytvořená křivka je uložena v paměti systému COBAS INTEGRA a podle potřeby znovu vyvolána. Návaznost: Tato metoda byla standardizována dle primární referenční metody (GC/MS). Kontrola kvality Kontrola kvality Pořadí kontrol Kontrola po kalibraci Control Set DAT I PreciPos DAT Set I (DAT1P, systémové-id ) PreciNeg DAT Set I (DAT1N, systémové ID ) nebo Control Set DAT Clinical PreciPos DAT Clinical (DATCP, systémové-id ) PreciNeg DAT Clinical (DATCN, systémové-id ) Určeno uživatelem Doporučena Koncentrace drog v Control Set DAT I a Clinical byly verifikovány GC/MS. Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Výsledky Systémy COBAS INTEGRA vydávají výsledky s následujícím označením: Semikvantitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 25 ng/ml <TEST RNG Negativní < 0 ng/ml >TEST RNG Pozitivní > 50 ng/ml POS 25 Pozitivní 25 ng/ml Výše uvedená rozmezí hodnot jsou založena na hladině cut-off 25 ng/ml. Kvalitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 1000 <TEST RNG Negativní < 0 >TEST RNG Pozitivní > 3000 POS 1000 Pozitivní 1000 Uvedená rozmezí jsou založena na přiřazení hodnoty 1000 ke cut-off 25 ng/ml. Semikvantitativní hodnocení výsledků Semikvantitativní předběžně pozitivní výsledky by měly být použity v laboratořích pro měření vhodného naředění vzorku potvrzením konfirmační metody jako je GC/MS. Rovněž umožňuje laboratoři zřídit kontrolní postupy a stanovit využití kontroly. Upozornění: Při použití funkce následného ředění (ředění 1:10) musí mít ředěný výsledek hodnotu alespoň poloviny hodnoty cut-off analytu x10, aby se zaručilo, že vzorek nebyl příliš naředěn. Pokud klesne ředěný výsledek pod polovinu hodnoty cut-off analytu x10, opakujte vzorek s menším naředěním. Ředění, která mají výsledky v blízkosti cut-off, poskytují nejpřesnější stanovení. Chcete-li určit koncentraci předběžně pozitivního vzorku, vynásobte výsledek odpovídajícím faktorem ředění. Ředění by mělo být použito jen při přípravě hodnot pro GC/MS. Omezení - interference Informace o látkách testovaných tímto stanovením jsou uvedeny v kapitole "Specifické údaje o využití" tohoto dokumentu. Možné však je, že mohou interferovat i jiné komponenty nebo faktory, které mohou negativně ovlivnit výsledek (např. technická chyba, nebo chyba postupu). Předběžný pozitivní výsledek dosažený touto metodou indikuje přítomnost v moči. Nestanoví však míru intoxikace. POTŘEBNÝ KROK Programování speciálního mytí: Použití speciálních mycích cyklů je nutné při zpracovávání určitých kombinací testů na analyzátorech COBAS INTEGRA. Pro další pokyny čtěte Návody metod, Úvod, Extra mycí cykly. Tam, kde je to vyžadováno, musí být před vydáním výsledků provedeno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky (carry-over). Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace pro objednání". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál , V 7 CS 3 / 5

4 Stanovení drog Specifické údaje o využití Reprezentativní údaje o využití pro analyzátory COBAS INTEGRA jsou uvedeny níže. Výsledky, získané v různých laboratořích, se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena podle interního postupu zpracováním sérií kontrol ve 40 replikátech, jednou denně, po dobu 5 dnů. Následující výsledky byly získány analyzátorem COBAS INTEGRA 700: Semikvantitativní preciznost Opakovatelnost e Průměr SD VK ng/ml ng/ml % Level Level Level Level Analytická specifičnost Specifičnost stanovení COBAS INTEGRA Phencyclidine byla zjištěna vytvořením inhibiční křivky pro jednu každou uvedenou sloučeninu a určením přibližného množství každé sloučeniny, která by byla ekvivalentní reaktivitě při hodnotách cut-off 25 ng/ml. Sloučenina Přibližné ng/ml odpovídající 25 ng/ml Přibl. % křížové reaktivity Thienylcyklohexylpiperidin (TCP) Chlorprothixen Dextromethorfan Mezilehlá Průměr SD VK preciznost f ng/ml ng/ml % Level Level Level Level e) opakovatelnost = preciznost v sérii f) mezilehlá preciznost= celková preciznost/preciznost mezi sériemi/preciznost mezi dny Kvalitativní preciznost cut-off (x) Počet testovaných Správný výsledek Hladina spolehlivosti 0.8x >95% negativní odečet 1.2x >95% pozitivní odečet Spodní detekční limit testu 5.0 ng/ml Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu, kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 2 standardní odchylky nad nulovým kalibrátorem (nulový kalibrátor + 2 SD, opakovatelnost, n = 40). Správnost 100 vzorků moče získaných v klinických laboratořích, kde byly stanoveny jako negativní v panelu látek jinou technologií, bylo hodnoceno na na systému COBAS INTEGRA. Všech 100 klinických vzorků bylo negativních vůči cut-off 25 ng/ml. 50 vzorků moče s předběžně pozitivním výsledkem, stanoveným komerčně dostupnou enzymoimunoanalýzou a potvrzených metodou GC/MS na, bylo rovněž vyhodnoceno na analyzátoru COBAS INTEGRA 700. Všech 50 vzorků bylo pozitivních stanovením COBAS INTEGRA Phencyclidine vůči cut-off 25 ng/ml. GC/MS + - Analyzátor COBAS INTEGRA / , V 7 CS

5 Stanovení drog Interference léčiv Následující sloučeniny byly přidány k alikvotům poolované normální lidské moči v koncentraci ng/ml. Žádná z těchto sloučenin při testování soupravou nevykázala křížovou reaktivitu větší nebo rovnou 0.5 %. Acetaminofen Kys. acetylsalicylová Aminopyrin Amitriptylin Amobarbital d-amfetamin l-amfetamin Ampicilin Kys. askorbová Aspartam Atropin Benzokain Benzoylecgonin (metabolit kokainu) Benzfetamin Butabarbital Kofein Chlornan vápenatý Karbamazepin Chlordiazepoxid Chlorochin Chlorfeniramin Chlorpromazin Kokain Kodein Cyklobenzaprin Dextropropoxyfen Diazepam Difenhydramin Dopamin Doxepin Doxylamin Ecgonin Ecgonin metylester d-efedrin d,l-efedrin l-efedrin Epinefrin Erythromycin Estriol Fenoprofen Furosemid Kys. gentisová Glutethimid Guajakol glyceroléter Hydrochlorotiazid p-hydroxyamfetamin Hydroxyzin Ibuprofen Imipramin Izoproterenol Ketamin Lidokain LSD MDA MDMA Melanin Meperidin Metadon d-metamfetamin Metaqualon Metylfenidat Metyprylon Morfin Naloxon Naltrexon Naproxen Niacinamid Nordoxepin Noretindron l-norpseudoefedrin Ofloxacin Oxazepam Penicilin G Pentobarbital β-fenethylamin Fenobarbital Fenothiazin Fentermin Fenylbutazon d-fenylpropanolamin d,l-fenylpropanolamin Prokain Promethazin d-pseudoefedrin l-pseudoefedrin Quinidin Chinin Sekobarbital Sulindac Tetracyklin Δ 9 THC-9-karboxylová kys. Tetrahydrozolin Trifluoperazin Tyramin Verapamil Odkazy 1. Karch SB, ed. Drug Abuse Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press LLC Hardman JG, Limbird LE, Gilman A, eds. Goodman and Gilman s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 10th ed. New York, NY: McGraw Hill Pub Co Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 7th ed. Foster City, CA: Biomedical Publications Clouet DH, ed. Phencyclidine: An Update. NIDA Research Monograph 64. National Institute on Drug Abuse De Souza EB, Clouet D, London ED, eds. Sigma,, and NMDA receptors. Research Monograph 133. National Institute on Drug Abuse Leshner AI. Hallucinogens and dissociative, including LSD,, Ketamine, dextromethorphan. NIH Publication Number , NIDA Research Report Series Laurenzana EM, Owens SM. Metabolism of phencyclidine by human liver microsomes. Drug Metab Dispos 1997;25: ElSohly MA, Little TL Jr, Mitchell JM, et al. GC/MS analysis of phencyclidine acid metabolite in human urine. J Anal Toxicol 1988;12: Armbruster DA, Schwarzhoff RH, Pierce BL, et al. Method comparison of EMIT II and ONLINE with RIA for drug screening. J Forensic Sci 1993;38: Toxicology and Drug Testing in the Clinical Laboratory; Approved Guideline. 2nd ed. (C52-A2). Clinical and Laboratory Standards Institute 2007;27: Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Revised Specimen Validity Testing). Fed Regist 2004;69: Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Jakákoliv modifikace přístroje, jak je zde uvedeno, vyžaduje validaci laboratoří , V 7 CS 5 / 5

Methaqualone Metaqualon (MTQL)

Methaqualone Metaqualon (MTQL) 400/800 Methaqualone Metaqualon () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č. 20753610 122 Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c Abuscreen OnLine Methaqualone Systémové-ID 07

Více

Cocaine II Kokain II (COCII)

Cocaine II Kokain II (COCII) Cocaine II Kokain II () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č. 03800130 190 Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c použít ONLINE DAT Cocaine II Systémové-ID 07 6723 9 Preciset

Více

OPI2. Opiáty II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

OPI2. Opiáty II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 06334504 190 ONLINE DAT Opiates II 100 testů Systémové ID 01 6949 5 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1-6 (6 x 5 ml) Kódy 431 436 03304680 190 Preciset DAT Plus II

Více

, V 2 Česky 1 / 5 Roche/Hitachi

, V 2 Česky 1 / 5 Roche/Hitachi 05946300V Kat. č. Nádobka Obsahuje 9 97 0449906 90 0449908 90 0449899 90 04499000 90* x 6 ml x 6 ml x 8 ml x 56 ml x 56 ml x 9 ml x ml x ml x 08 ml 3 x 555 ml 3 x 555 ml 3 x 54 ml Vyznačuje Roche/Hitachi

Více

COC2. Kokain II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

COC2. Kokain II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 06334440 190 ONLINE DAT Cocaine II 100 testů Systémové ID 01 6947 9 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1 6 (6 x 5 ml) Kódy 431 436 03304698 190 C.f.a.s. DAT Qualitative

Více

COC2. Kokain II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

COC2. Kokain II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 04490827 190 ONLINE DAT Cocaine II 200 testů Systémové ID 07 6947 9 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1 6 (6 x 5 ml) Kódy 431-436 03304698 190 C.f.a.s. DAT Qualitative

Více

AMPS2. Amfetaminy II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

AMPS2. Amfetaminy II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 06334385 190 ONLINE DAT Amphetamines II 100 testů Systémové ID 01 6980 0 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1 6 (6 x 5 ml) Kódy 431 436 03304680 190 Preciset DAT Plus

Více

MDN2. Metadon II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

MDN2. Metadon II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 06334482 190 ONLINE DAT Methadone II 100 testů Systémové ID 01 6948 7 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1 6 (6 x 5 ml) Kódy 431 436 03304698 190 C.f.a.s. DAT Qualitative

Více

THC2. Kanabinoidy II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

THC2. Kanabinoidy II Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 05888557 190 ONLINE DAT Cannabinoids II 100 testů Systémové ID 01 6921 5 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1 6 (6 x 5 ml) Kódy 431 436 03304680 190 Preciset DAT Plus

Více

, V 5 Česky 1 / 9 Roche/Hitachi

, V 5 Česky 1 / 9 Roche/Hitachi Automated Assays for Drug Abuse Kat. č. Nádobka Obsahuje 04512880 190 04512944 190 04512979 190 04512901 190* 1 2 1 2 1 2 1 2 2 x 16 ml 2 x 8 ml 1 x 56 ml 1 x 29 ml 1 x 222 ml 1 x 108 ml 3 x 555 ml 3 x

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ

Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ Kombinace testů pro kvalitativní detekci Amfetaminu, Barbiturátů,

Více

Benzodiazepiny (BZD) Test

Benzodiazepiny (BZD) Test pro kvalitativní stanovení Benzodiazepinů v lidské moči. Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Zamýšlené použití DrugControl Benzodiazepines TEST je rychlý vizuální test pro kvalitativní detekci

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

DIAQUICK. D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin. Pouze pro odborné použití

DIAQUICK. D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin. Pouze pro odborné použití DIAQUICK D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin Kombinace Z04580CE DOA SALIVA MULTI 6 DRUG TEST Z08581CE DOA SALIVA MULTI 6/1 DRUG TEST AMP,MET,COC,OPI,PCP,THC AMP,MET,COC,OPI,MTD,THC

Více

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy.

Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy. Pracovní dny uživatelů analytických systémů Roche 2013 Novinky v oblasti metod klinické chemie a homogenní imunoanalýzy Dana Sichertová LDL-Cholesterol Gen.3 (LDL3) Je distribuován od září 2015 Použití

Více

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití Zařízení pro rozlišení, zda testovaná osoba kouřila, či nikoliv. Obsah ÚVOD...3 ÚČEL POUŽITÍ...3 PRINCIP MĚŘENÍ...4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP)

Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP) Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP) Návod k použití Charakteristika testu Multidrogový test Chemtrue 10 v 1 je jednorázový imunologický test,

Více

One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine)

One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine) Multidrogový test One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine) Příbalová informace pro testování jakékoliv kombinace následujících drog: amfetamin, amfetamin 500, amfetamin

Více

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY: AMFETAMINŮ, KOKAINU, MARIHUANY,BUPRENORFINU, METAMFETAMINU, OPIÁTŮ, METADONU, FENCYKLIDINU, EDDP, BENZODIAZEPINU a OXYKODONU v LIDSKÝCH

Více

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800

Protokol o srovnání POCT EUROLyser CRP s akreditovanou metodou stanovení CRP imunoturbidimetricky na analyzátoru Unicel DxC 800 Protokol o zkoušce č.j. 3/2016, počet stran 8, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine)

One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine) One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine) David One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Močový) se používá pro testování následujících drog: Morfin (MOR), Amfetamin (AMP), Kokain (COC), Marihuana

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Hemolyzační promývací roztok 60 H

Hemolyzační promývací roztok 60 H NÁVOD K POUŽITÍ Hemolyzační promývací roztok 60 H KATALOGOVÉ ČÍSLO P 113.01 POUŽITÍ Hemolyzační promývací roztok 60 H se používá jako hemolyzační roztok pro automatické analyzátory glykovaného hemoglobinu

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016 Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu

Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv. Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv Analýza reziduí zakázaných látek ve vzorcích živočišného původu Mgr. Martina Rejtharová Požadavky na laboratoře pro úřední stanovení reziduí Laboratoř musí

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA RŮZNÝCH DRUHŮ MASA (drůbeží, rybí) Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Flexor (Selectra) Junior/E/XL

Flexor (Selectra) Junior/E/XL Flexor (Selectra) Junior/E/XL BLT Kreatinin Liquid 500 (CREAT L 500) kat. č. 10010227 Souprava pro stanovení koncentrace kreatininu v séru, plazmě a moči Jaffého metodou. Před zahájením práce si pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test Rychlý screeningový test pro souběžnou kvalitativní detekci amfetaminu, metamfetaminu,

Více

Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1. Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1. Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Protokol o zkoušce č.j. 2/2013, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII

Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA, Brno Veronika Kanderová CLIP, 2. LF UK a FN Motol, Praha VALIDACE A VERIFIKACE V PRŮTOKOVÉ CYTOMETRII KONTROLA KVALITY Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi:

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter Protokol o zkoušce č.j. 7a/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? (c) David MILDE Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza,

Více

Seminář 9 - k lékopisné problematice SÚKL

Seminář 9 - k lékopisné problematice SÚKL Seminář 9 - k lékopisné problematice SÚKL 5. 12. 2012 Lékopis a nové požadavky na toxicitu Miloš Macháček machacek@faf.cuni.cz ČL 2009 Doplněk 2011 Zbytková rozpouštědla 2.4.24 Totožnost a kontrola zbytkových

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Rychlý screeningový test pro paralelní kvalitativní detekci jakékoliv kombinace benzodiazepinů, buprenorfinu, metamfetaminu, opiátů/morfinu, tramadolu a marihuany a odpovídajících metabolitů v lidské moči.

Více

Screeningové metody v toxikologii. M. Balíková

Screeningové metody v toxikologii. M. Balíková Screeningové metody v toxikologii M. Balíková Toxikologická laboratorní diagnostika Komplexní úkol Mezioborová spolupráce, konzultace, komunikace Anamnestická data, klinické příznaky Aspekty farmakokinetické,

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Diamond Prima

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Diamond Prima Protokol o zkoušce č.j. 6a/2012, počet stran 16, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 04476433 190 100 Česky Použití Vazebné stanovení pro in vitro kvantitativní stanovení folátů v lidském séru a plazmě. Vazebné stanovení je určeno pro použití na imunoanalyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 5/2014

Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 5/2014 Protokol o zkoušce č.j. 5/2014, počet stran 13, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

MultiDrugControl 008AD415 + Adulteration

MultiDrugControl 008AD415 + Adulteration JEDNOSTUPŇOVÝ RYCHLÝ TEST PRO SOUČASNOU KVALITATIVNÍ DETEKCI METAMFETAMINU, MORFINU(OPIÁTŮ), BENZODIAZEPINU, MARIHUANY BUPRENORFINU V LIDSKÉ MOČI včetně specielních testů ověření validity vzorku moče:

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Jak si ověřit správnou funkci glukometru?

Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Drahomíra Springer Květa Omastová RL při ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Diabetes mellitus a glukometry Pandemická choroba s neustále se zvyšující incidencí Stovky milionů

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Rychlý screeningový test pro paralelní kvalitativní detekci jakékoliv kombinace amfetaminu, barbiturátů, benzodiazepinů, kokainu, marihuany, MDMA, metamfetaminu, metadonu, morfinu, tricyklických antidepresiv

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-mini plus

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-mini plus Protokol o zkoušce č.j. 7b/2012, počet stran 15, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad Protokol o zkoušce č.j. 2/2016, počet stran 7, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Katalog výrobků a služeb 2008

Katalog výrobků a služeb 2008 Medivet International, spol. s.r.o., Konojedská 19, Praha 10 Detekce a monitoring výskytu drog, vytváření bezdrogových pracovišť Tel./fax 274 771 820, e-mail: medivet_odbyt@volny.cz Katalog výrobků a služeb

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 POUŽITÍ Souprava Mg 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace hořečnatých iontů v séru, v moči a v dalších biologických materiálech. SOUHRN

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

UA2. Kyselina močová 2. verze Informace pro objednání. Substráty

UA2. Kyselina močová 2. verze Informace pro objednání. Substráty Informace pro objednání 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 testů) Systémové ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Systémové ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, pro USA)

Více

Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty

Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty Příbalová informace pro jednotlivé a multidrogové testovací karty pro jakoukoliv kombinaci níže uvedených

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour TS

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour TS Protokol o zkoušce č.j. 5/2012, počet stran 16, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

ST AIA PACK ctni 2nd-Gen

ST AIA PACK ctni 2nd-Gen ST AIA PACK ctni 2nd-Gen CERTIFIKÁT ISO 9001:2000 NÁZEV A POUŽITÍ AIA-PACK ctni 2-nd-Gen je určen pouze pro diagnostické užití in vitro ke kvantitativnímu měření srdečního troponinu I (ctni) v lidském

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně

Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně B.Friedecký, J.Kratochvíla, SEKK Pardubice Komutabilita-vlastnost RM Je podmíněna přiměřeností matrice RM a dostatečností její shody

Více

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Současný stav rutinní analytiky y některých biochemických markerů J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Fakultní nemocnice, Hradec Králové 22.9.2009 Laboratorní

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Naléhavé bezpečnostní upozornění

Naléhavé bezpečnostní upozornění ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur XPT Naléhavé bezpečnostní upozornění CC 16-14.A.OUS Říjen, 2016 Vitamín D celkový změna v korelaci mezi zkumavkami se vzorky séra a plazmy Dle našich záznamů

Více