Phencyclidine Fencyklidin (PCP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Phencyclidine Fencyklidin (PCP)"

Transkript

1 400/800 Phencyclidine Fencyklidin () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c použít Abuscreen OnLine Phencyclidine Systémové-ID Preciset DAT Plus I 6 5 ml Kat. č CAL 1-6 C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 6 5 ml Kat. č C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 3 5 ml Kat. č Control Set DAT I Kat. č PreciPos DAT Set I PreciNeg DAT Set I Control Set DAT Clinical Kat. č PreciPos DAT Clinical PreciNeg DAT Clinical Systémové informace COBAS INTEGRA Abuscreen OnLine Phencyclidine () Test S, test-id pro semikvantitativní stanovení Test QL, test-id pro kvalitativní stanovení Test QC, test-id pro kvalitativní stanovení použitím C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical Použití Phencyclidine () je diagnostický in vitro test pro semikvantitativní a kvalitativní detekci fencyklidinu a jeho metabolitů v lidské moči při koncentraci cut-off 25 ng/ml na systémech COBAS INTEGRA. Mohou být získány semikvantitativní výsledky testu, které umožňují laboratořím určit využití stanovení jako součást programu kontroly kvality. Semikvantitativní stanovení je určeno pro měření vhodného naředění vzorku pro potvrzení konfirmační metody, jako je plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC/MS). Phencyclidine může být použit jen jako předběžný analytický výsledek. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Preferovanou konfirmační metodou je GC/MS. 1 Výsledky testů uživání drog, zvláště jsou-li předběžně pozitivní, je třeba hodnotit s klinickým zřetelem a odborným úsudkem. Souhrn Fencyklidin () je arylcyklohexylamin se silnými analgetickými a anestetickými vlastnostmi. 1,2,3,4,5,6 Byl vyvinutý původně jako nitrožilní anestetikum, výskyt duševních vedlejších účinků vyloučil jeho možné klinické využití. nebyl nikdy schválen pro použití na lidech kvůli post-anestetickému zmatení a deliriu, které se objevily během klinických studií. je při ilegálním prodeji na ulici známý pod různými jmény jako např. "andělský prach", zatímco pojmenování jako "supergrass" znamená kombinaci s marihuanou. má halucinogenní, CNS (centrální nervový systém)-stimulující a CNS-uklidňující vlastnosti, jejichž projev je závislý na dávce a druhu. 4 a jeho strukturální obdoba, ketamin, jsou antagonisté receptoru NMDA (N-metyl-D-aspartát). 2,5 Známý jako disociační anestetikum, vytváří změny osobnosti, pocity disociace od prostředí a sebe. Dextrometorfan, prostředek proti kašli, může vyvolat podobné účinky, je-li užíván ve vysokých dávkách. 6 Prášek z, rozpustný ve vodě, může být užit orálně, šňupán, podáván nitrožilně nebo kouřen. Typická dávka k dostání na ulici (1-10 mg) může způsobit tachykardii, hypertenzi, halucinace, apatii, letargii, sensorickou izolaci a ztrátu koordinace. Vzrušení a neklid je rovněž průvodním znakem a může vést k bezdůvodné zuřivosti, kombinuje-li se s ostatními halucinogeny. Opakované užívání může způsobit závislost a vyšší dávky mohou vyvolat symptomy podobné schizofrenii a mohou vyústit v křeče a dlouhotrvající nebo smrtelné kóma. 2,6 je metabolizován kruhovou hydroxylací a oxidací enzymy cytochromu P450. 3,7 Metabolit aminokyseliny se vyskytuje ve významných množstvích v lidské moči. 8 U lidí byly pozorovány významné rozdíly v trvání odbourání, nicméně fáze II metabolismu sulface a glukuronidace mohly také přispět k rozdílům při době trvání rozpadu. 7 Princip testu Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS) 9 měřená změnou intenzity procházejícího světla. V případě absence drogy ve vzorku se volné protilátky váží na látku vázanou na mikročástici, a vytváří agregáty. Jak probíhá agregace ve vzorku, který neobsahuje drogu, absorbance roste. Jestliže vzorek moči obsahuje dotyčnou drogu, probíhá kompetice s částicemi s navázaným derivátem látky o volné protilátky. Protilátka vázaná na drogu ve vzorku není již dostupná pro podporu agregace částic a následný vznik struktury částic je inhibován. Přítomnost drogy ve vzorku úměrně snižuje nárůst absorbance vůči koncentraci drogy ve vzorku. Obsah drogy ve vzorku je určen poměrem ke známé hodnotě cut-off koncentrace drogy. Reagencie - pracovní roztoky Diluent vzorku (SD) Pufr obsahující stabilizátor a 0.09% azid sodný. Reagencie s protilátkou (AB) Reagencie s mikročásticemi (MP) Protilátka proti (monoklonální myší) v pufru, stabilizátor a 0.09 % azid sodný. Mikročástice s konjugovaným derivátem v pufru a 0.09 % azid sodný. SD je v pozici A, AB je v pozici B a MP je v pozici C , V 7 CS 1 / 5

2 Stanovení drog Pipetovací sekvence Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus R1 = AB R2 = SD R3 (SR) = MP R1 = SD R2 = AB R3 (SR) = MP Bezpečnostní opatření a varování Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v části 1 / Úvod této Příručky metod. Zacházení s reagenciemi Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus Všechny nové (nepropíchnuté) cobas c packy musí být míchány 1 minutu použitím mixéru kazet před umístěním na palubu přístroje. Všechny cobas c packy, které jsou již v užívání, musí být na počátku každého týdne (jednou týdně) promíchány stejným způsobem. Reagencie je automaticky promíchána 1 minutu po propíchnutí cobas c packu a půl minuty při sekvenci Begin of Day. Uskladnění a stabilita Doba skladování při 2-8 C Viz datum exspirace na štítku obalu cobas c. Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus V přístroji při použití při C V analyzátoru při použití při 8 C 69 dní 89 dní Doba stability reagencie v analyzátoru při použití začíná od momentu napíchnutí cobas c packu. Reagencie nemrazit. Reagencie, které byly zamraženy, je nutné odstranit. Odběr vzorků a příprava Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné: Moč: Vzorky moče odebírejte do čistých skleněných či plastových nádobek. Vzorky čerstvé moče nepotřebují zvláštní předúpravu nebo zacházení, ale měly by být ochráněny před kontaminací při pipetování. ph vzorků by mělo být ve fyziologickém rozmezí 5 až 8. Aditiva a konzervans nejsou potřebné. Doporučujeme uchovávat vzorky při teplotě 2-8 C a zpracovat je do 5 dnů od odběru. 10 Při delším skladování doporučujeme vzorky zamrazit. Velmi zakalené vzorky před analýzou zcentrifugujte. Příměs či naředění vzorků může způsobit chybný výsledek. Při podezření, že byl vzorek znehodnocen, proveďte nový odběr. Testování validity vzorku je vyžadováno jen u vzorků odebíraných podle Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs. 11 Varování: Ředění vzorku by mělo být použito jen při jejich přípravě pro GC/MS, ale jinak není vhodné. Postup ředění, je-li použit, by měl být validován. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny, uvedené v dokumentaci pro analyzátory. Instrukce, specifické pro jednotlivé analyzátory, vyhledejte v uživatelské příručce. Aplikace pro moč COBAS INTEGRA 400/400 plus definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno a Ne Výpočet první/posl. 49/67 49/67 Jednotka ng/ml a) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 53 µl 6 µl R2 42 µl 15 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 15 µl 12 µl Celkový objem 159 µl COBAS INTEGRA 800 definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno b Ne Výpočet první/posl. 44/78 44/78 Jednotka ng/ml b) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 42 µl 6 µl R2 53 µl 6 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 12 µl 6 µl Celkový objem 141 µl 2 / , V 7 CS

3 Stanovení drog Kalibrace Kalibrátory Semikvantitativní aplikace S, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1-4 0, 12,5, 25, 50 ng/ml fencyklidin (DATS9, systémové-id ) Kvalitativní aplikace QL, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 3 c nebo C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 25 ng/ml (DATQ1, systémové-id ) QC, Kalibrátory Preciset DAT Plus I či II d, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 25 ng/ml (DATQ5, systémové-id ) Pro kvalitativní aplikace je určená hodnota cut-off c) Nepoužívejte Preciset DAT Plus I, CAL 3, kalibrujete-li Opiates 300/2000 kvalitativním stanovením 2000 ng/ml (test OP2QL, test-id 0-410). d) Preciset DAT Plus II, CAL 1, nejsou obecně vyžadovány pro kalibraci fencyklidinu, mohou být ovšem použity jako alternativní hladina 0 ng/ml pro DATQ5, systémové-id Typ kalibrace Semikvantitativní aplikace Lineární interpolace Kvalitativní aplikace Lineární regrese Opakování kalibrace Doporučen duplikát Kalibrační interval COBAS INTEGRA 400/400 plus: Každá šarže, každých 70 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality COBAS INTEGRA 800: Každá šarže, každých 30 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality Kalibrační křivka je vytvářena použitím kalibrátorů. Kalibrátory musí být umístěny podle hodnot koncentrace od nejvyšší po nejnižší do CAL/QC stojánku. Vytvořená křivka je uložena v paměti systému COBAS INTEGRA a podle potřeby znovu vyvolána. Návaznost: Tato metoda byla standardizována dle primární referenční metody (GC/MS). Kontrola kvality Kontrola kvality Pořadí kontrol Kontrola po kalibraci Control Set DAT I PreciPos DAT Set I (DAT1P, systémové-id ) PreciNeg DAT Set I (DAT1N, systémové ID ) nebo Control Set DAT Clinical PreciPos DAT Clinical (DATCP, systémové-id ) PreciNeg DAT Clinical (DATCN, systémové-id ) Určeno uživatelem Doporučena Koncentrace drog v Control Set DAT I a Clinical byly verifikovány GC/MS. Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Výsledky Systémy COBAS INTEGRA vydávají výsledky s následujícím označením: Semikvantitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 25 ng/ml <TEST RNG Negativní < 0 ng/ml >TEST RNG Pozitivní > 50 ng/ml POS 25 Pozitivní 25 ng/ml Výše uvedená rozmezí hodnot jsou založena na hladině cut-off 25 ng/ml. Kvalitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 1000 <TEST RNG Negativní < 0 >TEST RNG Pozitivní > 3000 POS 1000 Pozitivní 1000 Uvedená rozmezí jsou založena na přiřazení hodnoty 1000 ke cut-off 25 ng/ml. Semikvantitativní hodnocení výsledků Semikvantitativní předběžně pozitivní výsledky by měly být použity v laboratořích pro měření vhodného naředění vzorku potvrzením konfirmační metody jako je GC/MS. Rovněž umožňuje laboratoři zřídit kontrolní postupy a stanovit využití kontroly. Upozornění: Při použití funkce následného ředění (ředění 1:10) musí mít ředěný výsledek hodnotu alespoň poloviny hodnoty cut-off analytu x10, aby se zaručilo, že vzorek nebyl příliš naředěn. Pokud klesne ředěný výsledek pod polovinu hodnoty cut-off analytu x10, opakujte vzorek s menším naředěním. Ředění, která mají výsledky v blízkosti cut-off, poskytují nejpřesnější stanovení. Chcete-li určit koncentraci předběžně pozitivního vzorku, vynásobte výsledek odpovídajícím faktorem ředění. Ředění by mělo být použito jen při přípravě hodnot pro GC/MS. Omezení - interference Informace o látkách testovaných tímto stanovením jsou uvedeny v kapitole "Specifické údaje o využití" tohoto dokumentu. Možné však je, že mohou interferovat i jiné komponenty nebo faktory, které mohou negativně ovlivnit výsledek (např. technická chyba, nebo chyba postupu). Předběžný pozitivní výsledek dosažený touto metodou indikuje přítomnost v moči. Nestanoví však míru intoxikace. POTŘEBNÝ KROK Programování speciálního mytí: Použití speciálních mycích cyklů je nutné při zpracovávání určitých kombinací testů na analyzátorech COBAS INTEGRA. Pro další pokyny čtěte Návody metod, Úvod, Extra mycí cykly. Tam, kde je to vyžadováno, musí být před vydáním výsledků provedeno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky (carry-over). Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace pro objednání". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál , V 7 CS 3 / 5

4 Stanovení drog Specifické údaje o využití Reprezentativní údaje o využití pro analyzátory COBAS INTEGRA jsou uvedeny níže. Výsledky, získané v různých laboratořích, se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena podle interního postupu zpracováním sérií kontrol ve 40 replikátech, jednou denně, po dobu 5 dnů. Následující výsledky byly získány analyzátorem COBAS INTEGRA 700: Semikvantitativní preciznost Opakovatelnost e Průměr SD VK ng/ml ng/ml % Level Level Level Level Analytická specifičnost Specifičnost stanovení COBAS INTEGRA Phencyclidine byla zjištěna vytvořením inhibiční křivky pro jednu každou uvedenou sloučeninu a určením přibližného množství každé sloučeniny, která by byla ekvivalentní reaktivitě při hodnotách cut-off 25 ng/ml. Sloučenina Přibližné ng/ml odpovídající 25 ng/ml Přibl. % křížové reaktivity Thienylcyklohexylpiperidin (TCP) Chlorprothixen Dextromethorfan Mezilehlá Průměr SD VK preciznost f ng/ml ng/ml % Level Level Level Level e) opakovatelnost = preciznost v sérii f) mezilehlá preciznost= celková preciznost/preciznost mezi sériemi/preciznost mezi dny Kvalitativní preciznost cut-off (x) Počet testovaných Správný výsledek Hladina spolehlivosti 0.8x >95% negativní odečet 1.2x >95% pozitivní odečet Spodní detekční limit testu 5.0 ng/ml Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu, kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 2 standardní odchylky nad nulovým kalibrátorem (nulový kalibrátor + 2 SD, opakovatelnost, n = 40). Správnost 100 vzorků moče získaných v klinických laboratořích, kde byly stanoveny jako negativní v panelu látek jinou technologií, bylo hodnoceno na na systému COBAS INTEGRA. Všech 100 klinických vzorků bylo negativních vůči cut-off 25 ng/ml. 50 vzorků moče s předběžně pozitivním výsledkem, stanoveným komerčně dostupnou enzymoimunoanalýzou a potvrzených metodou GC/MS na, bylo rovněž vyhodnoceno na analyzátoru COBAS INTEGRA 700. Všech 50 vzorků bylo pozitivních stanovením COBAS INTEGRA Phencyclidine vůči cut-off 25 ng/ml. GC/MS + - Analyzátor COBAS INTEGRA / , V 7 CS

5 Stanovení drog Interference léčiv Následující sloučeniny byly přidány k alikvotům poolované normální lidské moči v koncentraci ng/ml. Žádná z těchto sloučenin při testování soupravou nevykázala křížovou reaktivitu větší nebo rovnou 0.5 %. Acetaminofen Kys. acetylsalicylová Aminopyrin Amitriptylin Amobarbital d-amfetamin l-amfetamin Ampicilin Kys. askorbová Aspartam Atropin Benzokain Benzoylecgonin (metabolit kokainu) Benzfetamin Butabarbital Kofein Chlornan vápenatý Karbamazepin Chlordiazepoxid Chlorochin Chlorfeniramin Chlorpromazin Kokain Kodein Cyklobenzaprin Dextropropoxyfen Diazepam Difenhydramin Dopamin Doxepin Doxylamin Ecgonin Ecgonin metylester d-efedrin d,l-efedrin l-efedrin Epinefrin Erythromycin Estriol Fenoprofen Furosemid Kys. gentisová Glutethimid Guajakol glyceroléter Hydrochlorotiazid p-hydroxyamfetamin Hydroxyzin Ibuprofen Imipramin Izoproterenol Ketamin Lidokain LSD MDA MDMA Melanin Meperidin Metadon d-metamfetamin Metaqualon Metylfenidat Metyprylon Morfin Naloxon Naltrexon Naproxen Niacinamid Nordoxepin Noretindron l-norpseudoefedrin Ofloxacin Oxazepam Penicilin G Pentobarbital β-fenethylamin Fenobarbital Fenothiazin Fentermin Fenylbutazon d-fenylpropanolamin d,l-fenylpropanolamin Prokain Promethazin d-pseudoefedrin l-pseudoefedrin Quinidin Chinin Sekobarbital Sulindac Tetracyklin Δ 9 THC-9-karboxylová kys. Tetrahydrozolin Trifluoperazin Tyramin Verapamil Odkazy 1. Karch SB, ed. Drug Abuse Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press LLC Hardman JG, Limbird LE, Gilman A, eds. Goodman and Gilman s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 10th ed. New York, NY: McGraw Hill Pub Co Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 7th ed. Foster City, CA: Biomedical Publications Clouet DH, ed. Phencyclidine: An Update. NIDA Research Monograph 64. National Institute on Drug Abuse De Souza EB, Clouet D, London ED, eds. Sigma,, and NMDA receptors. Research Monograph 133. National Institute on Drug Abuse Leshner AI. Hallucinogens and dissociative, including LSD,, Ketamine, dextromethorphan. NIH Publication Number , NIDA Research Report Series Laurenzana EM, Owens SM. Metabolism of phencyclidine by human liver microsomes. Drug Metab Dispos 1997;25: ElSohly MA, Little TL Jr, Mitchell JM, et al. GC/MS analysis of phencyclidine acid metabolite in human urine. J Anal Toxicol 1988;12: Armbruster DA, Schwarzhoff RH, Pierce BL, et al. Method comparison of EMIT II and ONLINE with RIA for drug screening. J Forensic Sci 1993;38: Toxicology and Drug Testing in the Clinical Laboratory; Approved Guideline. 2nd ed. (C52-A2). Clinical and Laboratory Standards Institute 2007;27: Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Revised Specimen Validity Testing). Fed Regist 2004;69: Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Jakákoliv modifikace přístroje, jak je zde uvedeno, vyžaduje validaci laboratoří , V 7 CS 5 / 5

Methaqualone Metaqualon (MTQL)

Methaqualone Metaqualon (MTQL) 400/800 Methaqualone Metaqualon () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č. 20753610 122 Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c Abuscreen OnLine Methaqualone Systémové-ID 07

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ

Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ Multi Drug Urine Cup Secure 2 008AU xxx / 008AUxxxA* One for all - OBECNÝ NÁVOD PRO LIBOVOLNĚ ZVOLENÉ KOMBINACE DROGOVÝCH TESTŮ V TOMTO PROVEDENÍ Kombinace testů pro kvalitativní detekci Amfetaminu, Barbiturátů,

Více

Benzodiazepiny (BZD) Test

Benzodiazepiny (BZD) Test pro kvalitativní stanovení Benzodiazepinů v lidské moči. Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Zamýšlené použití DrugControl Benzodiazepines TEST je rychlý vizuální test pro kvalitativní detekci

Více

DIAQUICK. D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin. Pouze pro odborné použití

DIAQUICK. D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin. Pouze pro odborné použití DIAQUICK D O A M U L T I - 6 DROGOVÝ PANEL pro stanovení ze slin Kombinace Z04580CE DOA SALIVA MULTI 6 DRUG TEST Z08581CE DOA SALIVA MULTI 6/1 DRUG TEST AMP,MET,COC,OPI,PCP,THC AMP,MET,COC,OPI,MTD,THC

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití

Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití Měřicí zařízení na testování přítomnosti nikotinu (kotininu) v moči COT - Návod k použití Zařízení pro rozlišení, zda testovaná osoba kouřila, či nikoliv. Obsah ÚVOD...3 ÚČEL POUŽITÍ...3 PRINCIP MĚŘENÍ...4

Více

Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP)

Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP) Chemtrue orientační multidrogový test 10 v 1 (BAR, PCP, BZO, MDMA, MTD, MOR, THC, COC, AMP, M-AMP) Návod k použití Charakteristika testu Multidrogový test Chemtrue 10 v 1 je jednorázový imunologický test,

Více

One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine)

One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine) Multidrogový test One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup (Urine) Příbalová informace pro testování jakékoliv kombinace následujících drog: amfetamin, amfetamin 500, amfetamin

Více

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY: AMFETAMINŮ, KOKAINU, MARIHUANY,BUPRENORFINU, METAMFETAMINU, OPIÁTŮ, METADONU, FENCYKLIDINU, EDDP, BENZODIAZEPINU a OXYKODONU v LIDSKÝCH

Více

One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine)

One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine) One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Urine) David One Step MOR/AMP/COC/THC/MDMA Screen Test (Močový) se používá pro testování následujících drog: Morfin (MOR), Amfetamin (AMP), Kokain (COC), Marihuana

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Folate III. Folát. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 04476433 190 100 Česky Použití Vazebné stanovení pro in vitro kvantitativní stanovení folátů v lidském séru a plazmě. Vazebné stanovení je určeno pro použití na imunoanalyzátorech Elecsys a cobas e. Souhrn

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test

NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test NÁVOD K POUŽITÍ STAT SWAB Slinný multidrogový test Návod k použití pro AMP/mAMP/COC/OPI/THC/PCP/BZO/OXY/MTD/BAR/BUP slinný test Rychlý screeningový test pro souběžnou kvalitativní detekci amfetaminu, metamfetaminu,

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Glucocard X-meter Protokol o zkoušce č.j. 7a/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Rychlý screeningový test pro paralelní kvalitativní detekci jakékoliv kombinace benzodiazepinů, buprenorfinu, metamfetaminu, opiátů/morfinu, tramadolu a marihuany a odpovídajících metabolitů v lidské moči.

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Rychlý screeningový test pro paralelní kvalitativní detekci jakékoliv kombinace amfetaminu, barbiturátů, benzodiazepinů, kokainu, marihuany, MDMA, metamfetaminu, metadonu, morfinu, tricyklických antidepresiv

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

MultiDrugControl 008AD415 + Adulteration

MultiDrugControl 008AD415 + Adulteration JEDNOSTUPŇOVÝ RYCHLÝ TEST PRO SOUČASNOU KVALITATIVNÍ DETEKCI METAMFETAMINU, MORFINU(OPIÁTŮ), BENZODIAZEPINU, MARIHUANY BUPRENORFINU V LIDSKÉ MOČI včetně specielních testů ověření validity vzorku moče:

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Jak si ověřit správnou funkci glukometru?

Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Jak si ověřit správnou funkci glukometru? Drahomíra Springer Květa Omastová RL při ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Diabetes mellitus a glukometry Pandemická choroba s neustále se zvyšující incidencí Stovky milionů

Více

UA2. Kyselina močová 2. verze Informace pro objednání. Substráty

UA2. Kyselina močová 2. verze Informace pro objednání. Substráty Informace pro objednání 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 testů) Systémové ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Systémové ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, pro USA)

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty

Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty Jednokroková screeningová testovací karta Příbalový leták pro jednotlivé a multidrogové testovací karty Příbalová informace pro jednotlivé a multidrogové testovací karty pro jakoukoliv kombinaci níže uvedených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 POUŽITÍ Souprava Mg 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace hořečnatých iontů v séru, v moči a v dalších biologických materiálech. SOUHRN

Více

Katalog výrobků a služeb 2008

Katalog výrobků a služeb 2008 Medivet International, spol. s.r.o., Konojedská 19, Praha 10 Detekce a monitoring výskytu drog, vytváření bezdrogových pracovišť Tel./fax 274 771 820, e-mail: medivet_odbyt@volny.cz Katalog výrobků a služeb

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

METHAMPHETAMINE 008Z112

METHAMPHETAMINE 008Z112 Jednostupňový test pro kvalitativní záchyt Methamphetaminu (Pervitinu) v lidské moči In Vitro diagnostikum pro profesionální použití. ÚČEL POUŽITÍ Screeningový test DrugControl METHAMPHETAMINE je rychlý

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

CHED2. Cholinesterase / Dibucaine Gen.2 Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

CHED2. Cholinesterase / Dibucaine Gen.2 Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 04498631 190 150 testů Systémové ID 07 6845 6 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 x 3 ml) Kód 401 12149435 122 Precinorm U plus (10 x 3 ml) Kód 300 12149443 122 Precipath U plus

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více

Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, Vás vyzývá ke zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku s názvem:

Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, Vás vyzývá ke zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku s názvem: Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 Tel.: 244 024 111, Fax: 244 024 503, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423, ISDS: b86abcb bankovní spojení ČNB Praha 1

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

FOB Test (80ng/mL) 010L410

FOB Test (80ng/mL) 010L410 Rychlý test pro kvalitativní detekci okultního krvácení ve stolici. Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Zamýšlené použití Ulti med FOB (Faecal occult blood) je rychlý test, využívající princip

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

CA2. Informace pro objednání

CA2. Informace pro objednání Informace pro objednání REF CONTENT Analyzátor(y), na kterých lze soupravu použít 05061334 190 Calcium Gen.2 ([1] 12 50 ml, [2] 6 14 ml) Roche/Hitachi 902 05061431 190 05061458 190 05061466 190 05061474

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol

Kontrola kvality. Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Marcela Vlková ÚKIA, FNUSA Veronika Kanderová CLIP, FN Motol Kontrola kvality Výsledky analytických měření mají silný dopad v praxi: v klinických laboratořích mohou rozhodným a někdy i

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Testosterone II. Testosterona. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Testosterone II. Testosterona. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 0500067 190 100 Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvantitativní měření testosteronu v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití na analyzátorech

Více

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Cíle hodiny Získat poznatky v oblasti kontroly kvality měření v klinicko-biochemické laboratoři. Výsledky vzdělávání žák zná význam kontroly kvality žák zná užití

Více

Pyroquant 1. LAL 1.1. PYROTELL : Gelová metoda (Metoda A a B, EP) Jednotlivé testy, lahvičky 12 x 75 mm (10 lahviček v balení) Citlivost 20003A PYROTELL : 0.2 ml LAL / lahv. 0.03 EU / ml 20006A PYROTELL

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Podpora databáze analytických metod v Elektronickém katalogu FONS

Podpora databáze analytických metod v Elektronickém katalogu FONS Podpora databáze analytických metod v Elektronickém katalogu FONS Petr Štern ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Algoritmus k analytickým metodám http://www.katalogfons.cz/ Home Rejstřík firem Rejstřík produktů

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Návod k použití Alkohol tester JETT1100

Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Alkohol tester JETT 1100 je vysoce citlivý detektor alkoholu, speciálně užívaný pro rychlou kontrolu malého množství alkoholu v dechu řidiče. Instrukce: 1. Spuštění:

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta

u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické stanici Křešín u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta Obsah Měření Kvalita

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

PPX. Propoxyfen plus Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít

PPX. Propoxyfen plus Informace pro objednání. Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít Informace pro objednání 04490959 190 ONLINE DAT Propoxyphene Plus 200 testů Systémové ID 07 6920 7 03304671 190 Preciset DAT Plus I calibrators CAL 1-6 (6 x 5 ml) Kódy 431-436 03304698 190 C.f.a.s. DAT

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. B71105A - [CZ] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. B71105A - [CZ] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. - [CZ] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Obsah 1 Použití... 3 2 Souhrn a vysvětlení testu...

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více