Phencyclidine Fencyklidin (PCP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Phencyclidine Fencyklidin (PCP)"

Transkript

1 400/800 Phencyclidine Fencyklidin () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c použít Abuscreen OnLine Phencyclidine Systémové-ID Preciset DAT Plus I 6 5 ml Kat. č CAL 1-6 C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 6 5 ml Kat. č C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 3 5 ml Kat. č Control Set DAT I Kat. č PreciPos DAT Set I PreciNeg DAT Set I Control Set DAT Clinical Kat. č PreciPos DAT Clinical PreciNeg DAT Clinical Systémové informace COBAS INTEGRA Abuscreen OnLine Phencyclidine () Test S, test-id pro semikvantitativní stanovení Test QL, test-id pro kvalitativní stanovení Test QC, test-id pro kvalitativní stanovení použitím C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical Použití Phencyclidine () je diagnostický in vitro test pro semikvantitativní a kvalitativní detekci fencyklidinu a jeho metabolitů v lidské moči při koncentraci cut-off 25 ng/ml na systémech COBAS INTEGRA. Mohou být získány semikvantitativní výsledky testu, které umožňují laboratořím určit využití stanovení jako součást programu kontroly kvality. Semikvantitativní stanovení je určeno pro měření vhodného naředění vzorku pro potvrzení konfirmační metody, jako je plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC/MS). Phencyclidine může být použit jen jako předběžný analytický výsledek. Pro získání potvrzeného analytického výsledku musí být použita specifičtější alternativní chemická metoda. Preferovanou konfirmační metodou je GC/MS. 1 Výsledky testů uživání drog, zvláště jsou-li předběžně pozitivní, je třeba hodnotit s klinickým zřetelem a odborným úsudkem. Souhrn Fencyklidin () je arylcyklohexylamin se silnými analgetickými a anestetickými vlastnostmi. 1,2,3,4,5,6 Byl vyvinutý původně jako nitrožilní anestetikum, výskyt duševních vedlejších účinků vyloučil jeho možné klinické využití. nebyl nikdy schválen pro použití na lidech kvůli post-anestetickému zmatení a deliriu, které se objevily během klinických studií. je při ilegálním prodeji na ulici známý pod různými jmény jako např. "andělský prach", zatímco pojmenování jako "supergrass" znamená kombinaci s marihuanou. má halucinogenní, CNS (centrální nervový systém)-stimulující a CNS-uklidňující vlastnosti, jejichž projev je závislý na dávce a druhu. 4 a jeho strukturální obdoba, ketamin, jsou antagonisté receptoru NMDA (N-metyl-D-aspartát). 2,5 Známý jako disociační anestetikum, vytváří změny osobnosti, pocity disociace od prostředí a sebe. Dextrometorfan, prostředek proti kašli, může vyvolat podobné účinky, je-li užíván ve vysokých dávkách. 6 Prášek z, rozpustný ve vodě, může být užit orálně, šňupán, podáván nitrožilně nebo kouřen. Typická dávka k dostání na ulici (1-10 mg) může způsobit tachykardii, hypertenzi, halucinace, apatii, letargii, sensorickou izolaci a ztrátu koordinace. Vzrušení a neklid je rovněž průvodním znakem a může vést k bezdůvodné zuřivosti, kombinuje-li se s ostatními halucinogeny. Opakované užívání může způsobit závislost a vyšší dávky mohou vyvolat symptomy podobné schizofrenii a mohou vyústit v křeče a dlouhotrvající nebo smrtelné kóma. 2,6 je metabolizován kruhovou hydroxylací a oxidací enzymy cytochromu P450. 3,7 Metabolit aminokyseliny se vyskytuje ve významných množstvích v lidské moči. 8 U lidí byly pozorovány významné rozdíly v trvání odbourání, nicméně fáze II metabolismu sulface a glukuronidace mohly také přispět k rozdílům při době trvání rozpadu. 7 Princip testu Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS) 9 měřená změnou intenzity procházejícího světla. V případě absence drogy ve vzorku se volné protilátky váží na látku vázanou na mikročástici, a vytváří agregáty. Jak probíhá agregace ve vzorku, který neobsahuje drogu, absorbance roste. Jestliže vzorek moči obsahuje dotyčnou drogu, probíhá kompetice s částicemi s navázaným derivátem látky o volné protilátky. Protilátka vázaná na drogu ve vzorku není již dostupná pro podporu agregace částic a následný vznik struktury částic je inhibován. Přítomnost drogy ve vzorku úměrně snižuje nárůst absorbance vůči koncentraci drogy ve vzorku. Obsah drogy ve vzorku je určen poměrem ke známé hodnotě cut-off koncentrace drogy. Reagencie - pracovní roztoky Diluent vzorku (SD) Pufr obsahující stabilizátor a 0.09% azid sodný. Reagencie s protilátkou (AB) Reagencie s mikročásticemi (MP) Protilátka proti (monoklonální myší) v pufru, stabilizátor a 0.09 % azid sodný. Mikročástice s konjugovaným derivátem v pufru a 0.09 % azid sodný. SD je v pozici A, AB je v pozici B a MP je v pozici C , V 7 CS 1 / 5

2 Stanovení drog Pipetovací sekvence Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus R1 = AB R2 = SD R3 (SR) = MP R1 = SD R2 = AB R3 (SR) = MP Bezpečnostní opatření a varování Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním opatřením uvedeným v části 1 / Úvod této Příručky metod. Zacházení s reagenciemi Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus Všechny nové (nepropíchnuté) cobas c packy musí být míchány 1 minutu použitím mixéru kazet před umístěním na palubu přístroje. Všechny cobas c packy, které jsou již v užívání, musí být na počátku každého týdne (jednou týdně) promíchány stejným způsobem. Reagencie je automaticky promíchána 1 minutu po propíchnutí cobas c packu a půl minuty při sekvenci Begin of Day. Uskladnění a stabilita Doba skladování při 2-8 C Viz datum exspirace na štítku obalu cobas c. Analyzátory COBAS INTEGRA 400/400 plus V přístroji při použití při C V analyzátoru při použití při 8 C 69 dní 89 dní Doba stability reagencie v analyzátoru při použití začíná od momentu napíchnutí cobas c packu. Reagencie nemrazit. Reagencie, které byly zamraženy, je nutné odstranit. Odběr vzorků a příprava Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné: Moč: Vzorky moče odebírejte do čistých skleněných či plastových nádobek. Vzorky čerstvé moče nepotřebují zvláštní předúpravu nebo zacházení, ale měly by být ochráněny před kontaminací při pipetování. ph vzorků by mělo být ve fyziologickém rozmezí 5 až 8. Aditiva a konzervans nejsou potřebné. Doporučujeme uchovávat vzorky při teplotě 2-8 C a zpracovat je do 5 dnů od odběru. 10 Při delším skladování doporučujeme vzorky zamrazit. Velmi zakalené vzorky před analýzou zcentrifugujte. Příměs či naředění vzorků může způsobit chybný výsledek. Při podezření, že byl vzorek znehodnocen, proveďte nový odběr. Testování validity vzorku je vyžadováno jen u vzorků odebíraných podle Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs. 11 Varování: Ředění vzorku by mělo být použito jen při jejich přípravě pro GC/MS, ale jinak není vhodné. Postup ředění, je-li použit, by měl být validován. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny, uvedené v dokumentaci pro analyzátory. Instrukce, specifické pro jednotlivé analyzátory, vyhledejte v uživatelské příručce. Aplikace pro moč COBAS INTEGRA 400/400 plus definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno a Ne Výpočet první/posl. 49/67 49/67 Jednotka ng/ml a) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 53 µl 6 µl R2 42 µl 15 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 15 µl 12 µl Celkový objem 159 µl COBAS INTEGRA 800 definice testu Semikvantitativní Kvalitativní Způsob měření Absorbance Absorbance Způsob výpočtu abs. Koncový bod Koncový bod Způsob reakce R1-R2-S-SR R1-R2-S-SR Směr reakce Nárůst Nárůst Start reakce SR SR Vlnová délka A 520 nm 520 nm Rozsah testu 0-50 ng/ml s následným ředěním ng/ml Faktor postdiluce 10 doporučeno b Ne Výpočet první/posl. 44/78 44/78 Jednotka ng/ml b) Používat, pokud se jedná o předběžný výsledek pro analýzu GC/MS. Pipetovací parametry Diluent (H 2 O) R1 42 µl 6 µl R2 53 µl 6 µl Vzorek 10 µl 6 µl SR 12 µl 6 µl Celkový objem 141 µl 2 / , V 7 CS

3 Stanovení drog Kalibrace Kalibrátory Semikvantitativní aplikace S, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1-4 0, 12,5, 25, 50 ng/ml fencyklidin (DATS9, systémové-id ) Kvalitativní aplikace QL, Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a Preciset DAT Plus I calibrators, CAL 3 c nebo C.f.a.s. DAT Qualitative Plus 25 ng/ml (DATQ1, systémové-id ) QC, Kalibrátory Preciset DAT Plus I či II d, CAL 1 0 ng/ml nebo deionizovaná voda a C.f.a.s. DAT Qualitative Plus Clinical 25 ng/ml (DATQ5, systémové-id ) Pro kvalitativní aplikace je určená hodnota cut-off c) Nepoužívejte Preciset DAT Plus I, CAL 3, kalibrujete-li Opiates 300/2000 kvalitativním stanovením 2000 ng/ml (test OP2QL, test-id 0-410). d) Preciset DAT Plus II, CAL 1, nejsou obecně vyžadovány pro kalibraci fencyklidinu, mohou být ovšem použity jako alternativní hladina 0 ng/ml pro DATQ5, systémové-id Typ kalibrace Semikvantitativní aplikace Lineární interpolace Kvalitativní aplikace Lineární regrese Opakování kalibrace Doporučen duplikát Kalibrační interval COBAS INTEGRA 400/400 plus: Každá šarže, každých 70 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality COBAS INTEGRA 800: Každá šarže, každých 30 dní a jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality Kalibrační křivka je vytvářena použitím kalibrátorů. Kalibrátory musí být umístěny podle hodnot koncentrace od nejvyšší po nejnižší do CAL/QC stojánku. Vytvořená křivka je uložena v paměti systému COBAS INTEGRA a podle potřeby znovu vyvolána. Návaznost: Tato metoda byla standardizována dle primární referenční metody (GC/MS). Kontrola kvality Kontrola kvality Pořadí kontrol Kontrola po kalibraci Control Set DAT I PreciPos DAT Set I (DAT1P, systémové-id ) PreciNeg DAT Set I (DAT1N, systémové ID ) nebo Control Set DAT Clinical PreciPos DAT Clinical (DATCP, systémové-id ) PreciNeg DAT Clinical (DATCN, systémové-id ) Určeno uživatelem Doporučena Koncentrace drog v Control Set DAT I a Clinical byly verifikovány GC/MS. Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Výsledky Systémy COBAS INTEGRA vydávají výsledky s následujícím označením: Semikvantitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 25 ng/ml <TEST RNG Negativní < 0 ng/ml >TEST RNG Pozitivní > 50 ng/ml POS 25 Pozitivní 25 ng/ml Výše uvedená rozmezí hodnot jsou založena na hladině cut-off 25 ng/ml. Kvalitativní hodnocení výsledků Označení COBAS INTEGRA Rozmezí hodnot Bez označení Negativní < 1000 <TEST RNG Negativní < 0 >TEST RNG Pozitivní > 3000 POS 1000 Pozitivní 1000 Uvedená rozmezí jsou založena na přiřazení hodnoty 1000 ke cut-off 25 ng/ml. Semikvantitativní hodnocení výsledků Semikvantitativní předběžně pozitivní výsledky by měly být použity v laboratořích pro měření vhodného naředění vzorku potvrzením konfirmační metody jako je GC/MS. Rovněž umožňuje laboratoři zřídit kontrolní postupy a stanovit využití kontroly. Upozornění: Při použití funkce následného ředění (ředění 1:10) musí mít ředěný výsledek hodnotu alespoň poloviny hodnoty cut-off analytu x10, aby se zaručilo, že vzorek nebyl příliš naředěn. Pokud klesne ředěný výsledek pod polovinu hodnoty cut-off analytu x10, opakujte vzorek s menším naředěním. Ředění, která mají výsledky v blízkosti cut-off, poskytují nejpřesnější stanovení. Chcete-li určit koncentraci předběžně pozitivního vzorku, vynásobte výsledek odpovídajícím faktorem ředění. Ředění by mělo být použito jen při přípravě hodnot pro GC/MS. Omezení - interference Informace o látkách testovaných tímto stanovením jsou uvedeny v kapitole "Specifické údaje o využití" tohoto dokumentu. Možné však je, že mohou interferovat i jiné komponenty nebo faktory, které mohou negativně ovlivnit výsledek (např. technická chyba, nebo chyba postupu). Předběžný pozitivní výsledek dosažený touto metodou indikuje přítomnost v moči. Nestanoví však míru intoxikace. POTŘEBNÝ KROK Programování speciálního mytí: Použití speciálních mycích cyklů je nutné při zpracovávání určitých kombinací testů na analyzátorech COBAS INTEGRA. Pro další pokyny čtěte Návody metod, Úvod, Extra mycí cykly. Tam, kde je to vyžadováno, musí být před vydáním výsledků provedeno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky (carry-over). Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace pro objednání". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál , V 7 CS 3 / 5

4 Stanovení drog Specifické údaje o využití Reprezentativní údaje o využití pro analyzátory COBAS INTEGRA jsou uvedeny níže. Výsledky, získané v různých laboratořích, se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena podle interního postupu zpracováním sérií kontrol ve 40 replikátech, jednou denně, po dobu 5 dnů. Následující výsledky byly získány analyzátorem COBAS INTEGRA 700: Semikvantitativní preciznost Opakovatelnost e Průměr SD VK ng/ml ng/ml % Level Level Level Level Analytická specifičnost Specifičnost stanovení COBAS INTEGRA Phencyclidine byla zjištěna vytvořením inhibiční křivky pro jednu každou uvedenou sloučeninu a určením přibližného množství každé sloučeniny, která by byla ekvivalentní reaktivitě při hodnotách cut-off 25 ng/ml. Sloučenina Přibližné ng/ml odpovídající 25 ng/ml Přibl. % křížové reaktivity Thienylcyklohexylpiperidin (TCP) Chlorprothixen Dextromethorfan Mezilehlá Průměr SD VK preciznost f ng/ml ng/ml % Level Level Level Level e) opakovatelnost = preciznost v sérii f) mezilehlá preciznost= celková preciznost/preciznost mezi sériemi/preciznost mezi dny Kvalitativní preciznost cut-off (x) Počet testovaných Správný výsledek Hladina spolehlivosti 0.8x >95% negativní odečet 1.2x >95% pozitivní odečet Spodní detekční limit testu 5.0 ng/ml Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu, kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 2 standardní odchylky nad nulovým kalibrátorem (nulový kalibrátor + 2 SD, opakovatelnost, n = 40). Správnost 100 vzorků moče získaných v klinických laboratořích, kde byly stanoveny jako negativní v panelu látek jinou technologií, bylo hodnoceno na na systému COBAS INTEGRA. Všech 100 klinických vzorků bylo negativních vůči cut-off 25 ng/ml. 50 vzorků moče s předběžně pozitivním výsledkem, stanoveným komerčně dostupnou enzymoimunoanalýzou a potvrzených metodou GC/MS na, bylo rovněž vyhodnoceno na analyzátoru COBAS INTEGRA 700. Všech 50 vzorků bylo pozitivních stanovením COBAS INTEGRA Phencyclidine vůči cut-off 25 ng/ml. GC/MS + - Analyzátor COBAS INTEGRA / , V 7 CS

5 Stanovení drog Interference léčiv Následující sloučeniny byly přidány k alikvotům poolované normální lidské moči v koncentraci ng/ml. Žádná z těchto sloučenin při testování soupravou nevykázala křížovou reaktivitu větší nebo rovnou 0.5 %. Acetaminofen Kys. acetylsalicylová Aminopyrin Amitriptylin Amobarbital d-amfetamin l-amfetamin Ampicilin Kys. askorbová Aspartam Atropin Benzokain Benzoylecgonin (metabolit kokainu) Benzfetamin Butabarbital Kofein Chlornan vápenatý Karbamazepin Chlordiazepoxid Chlorochin Chlorfeniramin Chlorpromazin Kokain Kodein Cyklobenzaprin Dextropropoxyfen Diazepam Difenhydramin Dopamin Doxepin Doxylamin Ecgonin Ecgonin metylester d-efedrin d,l-efedrin l-efedrin Epinefrin Erythromycin Estriol Fenoprofen Furosemid Kys. gentisová Glutethimid Guajakol glyceroléter Hydrochlorotiazid p-hydroxyamfetamin Hydroxyzin Ibuprofen Imipramin Izoproterenol Ketamin Lidokain LSD MDA MDMA Melanin Meperidin Metadon d-metamfetamin Metaqualon Metylfenidat Metyprylon Morfin Naloxon Naltrexon Naproxen Niacinamid Nordoxepin Noretindron l-norpseudoefedrin Ofloxacin Oxazepam Penicilin G Pentobarbital β-fenethylamin Fenobarbital Fenothiazin Fentermin Fenylbutazon d-fenylpropanolamin d,l-fenylpropanolamin Prokain Promethazin d-pseudoefedrin l-pseudoefedrin Quinidin Chinin Sekobarbital Sulindac Tetracyklin Δ 9 THC-9-karboxylová kys. Tetrahydrozolin Trifluoperazin Tyramin Verapamil Odkazy 1. Karch SB, ed. Drug Abuse Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press LLC Hardman JG, Limbird LE, Gilman A, eds. Goodman and Gilman s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 10th ed. New York, NY: McGraw Hill Pub Co Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 7th ed. Foster City, CA: Biomedical Publications Clouet DH, ed. Phencyclidine: An Update. NIDA Research Monograph 64. National Institute on Drug Abuse De Souza EB, Clouet D, London ED, eds. Sigma,, and NMDA receptors. Research Monograph 133. National Institute on Drug Abuse Leshner AI. Hallucinogens and dissociative, including LSD,, Ketamine, dextromethorphan. NIH Publication Number , NIDA Research Report Series Laurenzana EM, Owens SM. Metabolism of phencyclidine by human liver microsomes. Drug Metab Dispos 1997;25: ElSohly MA, Little TL Jr, Mitchell JM, et al. GC/MS analysis of phencyclidine acid metabolite in human urine. J Anal Toxicol 1988;12: Armbruster DA, Schwarzhoff RH, Pierce BL, et al. Method comparison of EMIT II and ONLINE with RIA for drug screening. J Forensic Sci 1993;38: Toxicology and Drug Testing in the Clinical Laboratory; Approved Guideline. 2nd ed. (C52-A2). Clinical and Laboratory Standards Institute 2007;27: Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Revised Specimen Validity Testing). Fed Regist 2004;69: Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Jakákoliv modifikace přístroje, jak je zde uvedeno, vyžaduje validaci laboratoří , V 7 CS 5 / 5

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY: AMFETAMINŮ, KOKAINU, MARIHUANY,BUPRENORFINU, METAMFETAMINU, OPIÁTŮ, METADONU, FENCYKLIDINU, EDDP, BENZODIAZEPINU a OXYKODONU v LIDSKÝCH

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně

dopravě Ústav soudního lékařství v Brně Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně Zákon č. 167/1998 Sb. (55/2002 Sb. Úplné znění, novela 6.4.2011 106/2011 Sb., novela 273/13) návykových látkách

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více

Kreditní kurz: Toxikologie

Kreditní kurz: Toxikologie TOXIKOLOGIE Toxikologie je nauka o jedech, jejich vlastnostech, o jejich působení na organismus a o léčbě otrav. Součástí toxikologie je laboratorní průkaz jedu. Podle uţšího zaměření lze toxikologii rozdělit

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

VerifyNow Aspirin Assay

VerifyNow Aspirin Assay obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.3.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 83/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY ke studiím údržnosti pro Listeria monocytogenes u potravin

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více