FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD"

Transkript

1 FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: Bc. Jan Hegeď, A08N095P

2 Úvod Jako éma pro práci z předměu maemaika a byznys jsem si vybral srovnání ržních předpovědí v době před současnou ekonomickou krizí a v době ekonomické krize. Pro srovnání předvedu, jak rh předvídal sazby od roku 00 do současnosi, j. do Vyberu si předvídání na kraší období, v mém případě měsíční sazby z dvouměsíční a měsíční, a předvídání na delší období, v éo práci říměsíční sazby z roční a devíiměsíční. Pro pochopení je nuné se zmíni o peněžním rhu, vysvěli sazby, s kerými budu počía, a konečně, jak budu idenifikova ržní předpovědi. Peněžní rh Peněžní rh lze definova jako sysém insiucí a insrumenů zabezpečujících pohyb různých forem krákodobých peněz se splanosí nejvýše do jednoho roku. Teno pohyb se uskuečňuje na úvěrovém principu mezi bankami navzájem, cenrální bankou a bankami, popřípadě i dalšími finančními insiucemi a velkými nefinančními firmami. Na primárním peněžním rhu zaujímá významnou úlohu sá, proože vysupuje jako emien krákodobých pokladničních poukázek, což je obvykle jeden z nejvýznamnějších insrumenů peněžního rhu. Přímý přísup na peněžní rh mají banky, popřípadě i jiné insiuce. Ale i kdyby byl na eno rh volný přísup, ak minimální požadované čásky prakicky vylučují z akového obchodování jednolivce. Peněžní rh není insiucionalizován na nějakém konkréním mísě. Spojení mezi jednolivými účasníky probíhá pomocí počíačových síí nebo elefonních linek. Vypořádání uzavřených obchodů se uskuečňuje přes cenra nebo insiuce zřízené pro realizaci mezibankovního plaebního syku. Banky a cenrální banky mají na peněžním rhu dominanní úlohu. Cenrální banka uskuečňuje prosřednicvím peněžního rhu měnově poliické záměry. Banky obchodují mezi sebou a s cenrální bankou hlavně z důvodů řízení své krákodobé likvidní pozice. Když na peněžním rhu vysupují i jiné finanční insiuce resp. nefinanční firmy, ak ze sejného důvodu jako banky. Druhy a význam jednolivých insrumenů peněžního rhu se mohou v jednolivých zemích liši. Česká národní banka provádí s bankami zejména repo obchody. Úroky na peněžním rhu jsou určovány účasníky rhu a mohou značně kolísa. To znamená, že na rhu se určuje, kdo a za kolik je ochoen půjčova, popřípadě si půjči, peněžní prosředky. Tyo rhem určené sazby jsou vyhlašovány v daném sáě cenrální bankou nebo jinou insiucí. U nás se mezi základní vyhlašované sazby řadí především PRIBOR a PRIBID a ve Velké Briánii, a nejen am, je o LIBOR. Tyo ři jmenované sazby nyní nadefinuji,

3 proože právě na ěcho sazbách poukážu, jak rh umí předpovída úrokové sazby do budoucna. PRIBOR Prague InerBank Offered Rae neboli PRIBOR je pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kerou si banky navzájem poskyují úvěry na českém mezibankovním rhu. LIBOR London InerBank Offered Rae neboli LIBOR je úroková sazba, za kerou si vedoucí londýnské banky, a nejen ony, navzájem poskyují krákodobé úvěry. Časo slouží jako referenční úroková sazba. Nepřímá predikce rhu Okamžié úrokové sazby Okamžiá úroková sazba je v daném okamžiku měřena jako míra výnosnosi do splanosi. Můžeme si ji předsavi jako úrokovou sazbu spojenou s okamžiým obchodem. Takovýo obchod by předsavoval okamžié zapůjčení peněz jedním subjekem subjeku druhému. Jisina společně s úroky má bý splacena za daný čas. A úroková sazba specifikovaná v omo obchodě je okamžiá úroková sazba. Termínové úrokové sazby Termínová úroková sazba je sazba sjednaná mezi dvěma subjeky pro budoucí úvěr či depozium. Teoreickou výši ermínové úrokové sazby lze odvodi při srovnání dvou invesičních varian; například kdybychom chěli dnes, o znamená v okamžiku T 0, urči ermínovou úrokovou sazbu pro budoucí období. Pro lepší orienaci jsem uvedené ermíny schemaicky znázornil (schéma ). Referenční úroková sazba slouží jako základ pro určení úrokové sazby u insrumenů s proměnlivým úročením.

4 T 0 T T Schéma Při odvozování ermínové sazby předpokládejme, že en, kdo by si chěl půjči peníze resp. uloži na celé období, má dvě možnosi. První možnos by byla aková, že peníze půjčí resp. uloží na celé období za úrokovou sazbu. Druhá možnos by počíala se dvěma operacemi. To znamená, že peníze by půjčil resp. uložil na období za úrokovou sazbu, a poé by znovu yo prosředky, samozřejmě i s připsaným úrokem odpovídající sazbě, půjčil resp. uložil na období za úrokovou sazbu. Za předpokladu, že úvěrové riziko bude u obou varian shodné, by pak měly obě variany v konečném důsledku vycháze shodně. Maemaickým vzahem bychom mohli ermínovou úrokovou sazbu pro období, když se nacházíme v čase T 0, vypočía ako: ( )( ) + + = + + =, + kde je úroková sazba vzahující se k období, je úroková sazba vzahující se k období, je úroková sazba vzahující se k období. Chyba ržní předpovědi Z hisorických reálných da lze poom snadno vypočís chybu ržní předpovědi, a o jednoduše ak, že pokud známe skuečnou okamžiou sazbu v daném čase, pro kerý se předvídalo, ak rozdíl úrokové sazby předvídané v čase T 0 na období a skuečné sazby je chyba ržní předpovědi. Pro lepší pochopení předvedu jeden konkréní výpoče. Příklad výpoču Dne byla měsíční sazba LIBOR-USD,7475% p.a. a dvouměsíční sazba LIBOR-USD byla,80375% p.a..

5 Z ěcho da lze vypočís, jakou měsíční sazbu rh očekává dne , a o vzahem: po dosazení edy dosaneme: + ( T + T ) =, + T T + * 0, = * 0, * 0,07475 To znamená, že rh předpokládal, že dne bude měsíční sazba,8535% p.a.. Ve skuečnosi byla měsíční sazba ,775% p.a., a o edy znamená, že chyba predikce byla přibližně -,44%. LIBOR-USD Pro ukázání chybovosi predikce rhu jsem zvolil právě LIBOR na dolar, proože u éo sazby jsem předpokládal, že by chyby mohly bý značné. Graf zachycuje chybovos při předvídání měsíční sazby z dvouměsíční a měsíční pro roky 00 až 008 včeně. Graf Graf pak zachycuje chybovos při předvídání říměsíční sazby z roční a devíiměsíční pro roky včeně.

6 Graf PRIBOR Poslední sazba, na keré předvedu chybovos ržní předpovědi, je PRIBOR. Časové předvídání jsem zvolil sejné jako u LIBORu. Graf 3 edy zachycuje chyby při předvídání měsíční sazby a graf 4 pak předvídání říměsíční sazby. Graf 3 Graf 4 Závěr Nejlepším znázorněním oho, jak rh v současnosi ovládá olik probíraná ekonomická krize, je graf. Zde je vidě opravdu veliký průlom v léě 007 v odhadování měsíčních sazeb LIBOR-USD. Právě v léě roku 007 začala americká hypoeční krize, kerá následně vyúsila

7 ve finanční krizi akřka v celém svěě. V odhadování říměsíčních sazeb (graf ) je aké parná změna v chybovosi. Při předvídání na delší dobu, v omo případě na devě měsíců dopředu, je obecně problém v om, že o rh neumí. U sazeb PRIBOR, resp. na grafu 3, je vidě malá změna v chybovosi až koncem roku 008, což by odpovídalo i omu, kdy se nás finanční krize začala doýka.

8 Lieraura SHARPE, W., F. GORDON, A., J.: Invesice, Vicoria Publishing, Praha, 994 REVENDA, Z. MANDEL, M. KODERA, J. MUSÍLEK, P. DVOŘÁK, P. BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnicví, Managemen Press, Praha, 000 Inerneové zdroje hp://www.cnb.cz/ hp://www.bba.org.uk/bba/

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více