ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, máte před sebou poslední letošní zpravodaj. Co se za uplynulé dva měsíce odehrálo? Určitě máte všichni v paměti volby do zastupitelstva, které dopadly, jak dopadly, a po předaných rezignacích Tuřanského sdružení budou vyhlášeny volby nové. O termínu budete včas informováni. Oprava pomníku padlým hrdinů byla dokončena, předali jsme závěrečné vyúčtování na SZIF Praha a 26. listopadu proběhla kontrola na místě pracovníky SZIFu. Vše bylo v pořádku, a tak můžeme počátkem příštího roku očekávat příjem dotace ve výši ,- Kč. Po kontrolách SZIFu v mateřské škole (nákup nábytku) a schodů na hřbitov jsme obdrželi poskytnuté finanční prostředky ve výši 543 tis. Kč. 20. října, v den, který je u nás vyhlášen jako Den stromů, pokračovaly děti ze základní školy za pomoci našich zaměstnanců ve výsadbě stromků směrem ke kapličce. Největší akcí však byla oprava, respektive výměna kanalizačního vedení v budově základní školy. Již od roku 2010, kdy jsme převzali obec, jsme řešili neustálý zápach v prostorách budovy. Nejdříve jsme kontrolovali vedení kanalizace, připojení WC a umyvadel na kanalizaci. Přišli jsme na drobné závady, které však nebyly hlavní příčinou problému. V tělocvičně a na chodbě v přízemí se začala objevovat vlhká místa, tak jsme aplikovali chemickou izolaci proti zemní vlhkosti. Vlhkost ze zdí se odstranila a po čase se objevila znovu nad chemickou zábranou. Proto jsme na vlhkých místech odstranili omítku a přišli jsme na naprosto dezolátní stav kanalizačních svodů. Potom jsme odstranili dlažbu na chodbách a při té příležitosti jsme zjistili, že svody ze všech umyvadel a jednoho WC nejsou napojeny na kanalizační stoku, ale že odpady končí pod budovou školy jako trativod, takže celá budova byla mnoho let podmačována. Jak jsme tuto situaci řešili? Žáci měli tři dny ředitelského volna a za tuto dobu stavební firma (vše měli perfektně zorganizované) vyměnila kanalizační a vodovodní potrubí a vyvedla odpad mimo budovu přes dvůr základní školy do kanalizační přípojky. Tím se zápach doufejme odstranil a podmáčená budova bude několik let vysychat. Firma ukončila práci v neděli 30. listopadu ve13.30 a za chvíli již nastoupili všichni učitelé a ostatní zaměstnanci základní školy s kýbly, hadry a košťaty k velkému úklidu, aby mohly děti v pohodě jít v pondělí do školy. Za ojedinělý přístup všem děkuji. Tuřanský (2)měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 V neděli se také konal tradiční vánoční jarmárek na návsi před obecním úřadem, který se podle nás velmi vydařil. Většina prodejců byla spokojena a těší se na další akci. Já bych rád poděkoval všem, kteří se na zajištění jarmárku podíleli, ať už to byla hudební produkce, připravené pohoštění, příprava areálu, či obsluha návštěvníků. Na závěr přeji všem klidné a pohodové prožití vánočního času, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce. A vězte, že pořád platí: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Slovo místostarosty: Jiří Janouch starosta obce Vážení spoluobčané, za námi jsou již dvě adventní neděle. V řadě domácností plápolají svíčky a voní vánoční cukroví. Děti se nemohou dočkat Štědrého večera.. a my dospělí snad chvíle, kdy se zastavíme, odpočineme a budeme si užívat sváteční atmosféru a proto se s námi přijďte zaposlouchat do vánočních melodií v podání skupiny Blueberry 2014 Kdy? od 18,00 hodin Kde? v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tuřanech Závěrem Vám všem děkuji za podporu, přízeň a přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků se svými nejbližšími a přáteli. Ať se nám ta krásná vánoční a novoroční atmosféra přenese i do roku 2015 nejen do osobního života, ale i života celé obce. B. Charvátová Stránka 2 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

3 Ekonomické informace: Údaje z hospodaření obce za září a říjen 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální ,00 odpad, popl. ze psů) dotace na výkon st. správy, záloha dotace na volby do ZO ,00 dotace na opravu komunikace - SZIF Praha ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 splátka zápůjčky od ŠPO - pracoviště MŠ Tuřany ,00 splátka zápůjčky od ŘKF Slaný ,00 Příjmy celkem ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež ,00 materiál, služby výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není ,00 poukazováno jako příspěvek) režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 oprava komunikací v centru obce, odvodnění - dokončení ,00 odborný dohled nad opravou střešního pláště nové MŠ ,00 (hraz. z depozita) transfer Jerimalitus ,00 7. a 8. splátka úvěru ,00 oprava pomníku padlým hrdinům ,00 Výdaje celkem ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k ,00 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne : - 4 zastupitelé, kteří získali mandát za volební stranu "Za lepší Tuřany a Byseň" složili slib. Vzhledem k tomu, že počet zastupitelů klesl pod hranici 5, tito zastupitelé budou fungovat do nových voleb pouze s omezenými pravomocemi. Informace občanům: - V období od července do září bylo do kontejneru na oděvy odloženo 646 kg nepotřebného šatstva a obuvi. - Prodej kuponů na likvidaci odpadů na rok 2015 bude zahájen 5. ledna. Společenská kronika: Listopad 70 let Grund Jiří 70 let Drbotová Renata 70 let Urbánek Jiří Prosinec 50 let Hadravová Zdeňka 50 let Suchý Jiří 55 let Pošta Jaroslav 60 let Gáborová Dana 65 let Padevětová Eva 65 let Španková Jiřina Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. Svatba výročí: oslaví manželé Květuše a Václav Fojtovi 50 let společného života. Do dalších let přejeme hodně lásky, tolerance a trpělivosti. Stránka 4 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

5 Okénko školy: Školní rok je v plném proudu. A událostmi je přímo nabitý. Co všechno jsme během posledních dvou měsíců zažili? V říjnu jsme oslavili Den stromů. Pozornost jsme jim věnovali celý den. Čtvrťáci a páťáci navázali na předcházející rok a společnými silami jich opět několik vysázeli. V pátek jsme si do školy přinesli dýně, svíčku a dlabadlo. Po velké přestávce jsme se vrhli na vyřezávání dýní. Odpoledne jsme ve školní družině vytvořili množství pavučinek, pavouků a dalších dekorací, které jsme společně rozvěsili kolem vchodových dveří strašidelné školy. Večer jsme se znovu sešli a nechali se autobusem odvézt do Řisut. Strašidelný dům a stezka pro nás byly velkou výzvou. Malý dárek od chlupaté čarodějnice a křupavý vuřtík za odměnu pomohly uklidnit naše rozdrásané nervy. Po návratu do Tuřan jsme si ještě pochutnali na dobrotách od maminek a babiček a všem se nám spalo opravdu krásně Listopad je bohatý na plánované i naprosto nečekané příhody. Testuje naši houževnatost a my statečně odoláváme. Čím už jsme tedy prošli? Někteří z nás se zúčastnili každoročního Uspávání přírody, letos spolu s pejskem a kočičkou. V družince létali draci. Stateční reprezentanti naší školy se utkali ve Mšeci se zástupci dalších škol v soutěži zručnosti pořádané v rámci Závěrečné konference projektu Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V den konání této konference jsme měli ředitelské volno. Děti tedy doma odpočívaly a učitelé se ve Mšeci seznamovali s výsledky pětiletého projektu. Tehdy jsme netušili, že jednodenní ředitelské volno bude velmi brzy následováno dalšími třemi dny. Naše škola už dala vzdělání mnoha generacím žáčků. A nyní jakoby se sama hlásila o pozornost. Službu vypověděla kanalizace a na ni navázaný rozvod vody. Několik dní jsme se učili za zvuku sbíječky Až nás rozkopané přízemí vyhnalo z lavic a přimělo nás strávit další tři dny doma. Nečekaná situace nám znemožnila více se připravit na taneční a pěvecké vystoupení chystané u příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu. I tak jsme společně s dětmi z MŠ TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Tuřany u stromečku zazpívali, zarecitovali a zatančili. Touto cestou děkujeme panu Jiřímu Müllerovi za ozvučení akce. Vám všem přejeme veselé Vánoce, šťastný nový rok 2015 a nenechte se rozházet, když Vás život povede jinudy, než jste čekali Žáci a zaměstnanci ZŠ Tuřany Okénko školky: Říjen: hl. téma: Měsíc plodů a hojnosti Podtémata: Ovoce a zelenina Na poli Nářadí a nástroje Podzimníčci V měsíci říjnu jsme probírali pro děti zajímavé a obsáhlé téma. Seznámily se nad obrázky s ovocem a zeleninou, zjistily, kde se pěstuje, jak se zpracovává. V rámci kolektivní práce jsme ovoce i zavařovali. V následujících týdnech se děti dozvěděly vše o poli, co se na něm pěstuje, jaké stroje ho sekají, orají, proběhla dětmi velmi oblíbená ochutnávka a samozřejmě jsme v neposlední řadě nezapomněli porovnat práci na poli dnes a dříve. Během celého měsíce doma děti vyráběly s rodiči Podzimníčky, kteří nám posléze vyzdobili celou budovu MŠ. Rodičům i dětem tímto moc děkujeme proběhl Hudebně výchovný pořad, který děti seznámil s typickými nástroji z různých zemí navštívily děti divadelní předplatné v divadle ve Slaném a zhlédly představení s názvem: Pět ženichů pro princeznu. Listopad: hl. téma: Barevné čarování Podtémata: Haloween Když padá listí (2 týdny) Počasí Stránka 6 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

7 V úvodu Listopadu nám prostory MŠ vyzdobili strašidelné dýně, pavouci, netopýři a duchové, tak jak to při oslavách Haloweenu má být. Děti se samozřejmě dozvěděly i něco o tradici tohoto amerického svátku. Následoval týden obsáhlý na výrobky a výtvarné práce. Barvami a přírodninami se nešetřilo, tak jak to v tuto roční dobu má být. Děti obtiskávaly listy, navlékaly je, vyráběly z nich věnce nebo skřítky, obkreslovaly atd.. Když se měsíc přehoupl do druhé poloviny, zbyl ještě nějaký prostor na nástěnkách i pro podzimní keře a jejich plody, a tak děti navlékaly jeřabiny a šípky, zapouštěly barvy s lepidlem, nebo barvy jen rozfoukávaly do tvaru keře. V posledním týdnu přišlo na řadu téma počasí. Zpívali jsme písničky, recitovali básně, povídali si o znacích podzimu a pro něj typickém počasí. Mezi výtvarné práce v tomto týdnu bych zařadil výrobu deštníků, duhy, draků aj.. V tomto počasí a roční době bylo důležité s dětmi probrat i zdravý životní styl, vitamíny a prevenci onemocnění. Tečku za měsícem listopad jsme udělali výrobou vran z papíru a krmítek pro ptáčky děti navštívily divadelní představení: Indiáni z šuplíku proběhl bleskový sběr papíru. Děkujeme všem rodičům za účast. Sebralo se 138 kg papíru a získali jsme částku 278 Kč. Tato částka byla použita na sladkou odměnu pro děti proběhlo rozsvícení vánočního stromu v areálu restaurace U Jezírka, naše děti se zúčastnily zpěvu koled a recitace vánočních básní. Prosinec: hl. téma: Než zazvoní zvoneček Podtémata: Čert a Mikuláš Tradice a zvyky Advent Výroba ozdob a dárků Plánované akce: od 16:30 hod. vánoční besídka Kolektiv Mateřské školy přeje všem rodičům i dětem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého ježíška a šťastný Nový rok. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Milí sousedé z Tuřan a Bysně, rádi bychom využili poslední letošní občasník ke shrnutí a poděkování za uplynulý rok V tomto roce jsme pro vás pořádali, případně ještě budeme pořádat, 11 akcí. Moc nás těší narůstající počet návštěvníků. Zvláště letošní drakiáda toho byla důkazem. Také ostatní akce byly povedené a mnohé z nich se staly v Tuřanech a Bysni tradicemi. Chtěli bychom moc poděkovat dětem ze ZŠ a MŠ Tuřany za krásné a veselé představení při Rozsvěcení a jejich učitelům a vychovatelům za secvičení. Naše velké díky si zaslouží místní mládež a jejich přátelé, kteří se čím dál aktivněji zapojují do pořádání HeJKaLských akcí. Velmi si jejich pomoci vážíme. Závěrem bychom vám chtěli popřát krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Stránka 8 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

9 Názor občana: Půjčka od soukromé osoby Ráda bych se vyjádřila jako účetní obce i jako zapůjčitel finančních prostředků obci Tuřany k dezinformacím, které by mohly některé občany negativně ovlivňovat. V roce 2012, kdy zastupitelstvo řešilo nutnost dobudovat chodníky při hlavní silnici (stavební povolení bylo z roku 2006), bylo samozřejmě nutné začít s výstavbou tak, aby do doby, kdy začne nepříznivé počasí, byla stavba dokončena. Proto jsem vzhledem k tomu, že jsem znala finanční situaci obce, nabídla za sebe a za manžela půjčku na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků, aby firma mohla stavět chodníky přes letní období. Manžel byl proti, říkal, že se to obrátí proti nám, a měl bohužel pravdu, za což jsem se mu již mockrát omluvila. Ve své naivitě jsem předpokládala, že spíš občané ocení to, že jsme dopomohli k rychlému dokončení chodníků, čímž se vzhled obce a bezpečnost občanů velice zlepšily. Opak byl pravdou. Někteří občané řešili výši úroků - ta byla zastupitelstvem odsouhlasena ve výši 2 %, což není částka nijak přemrštěná. A troufám si říci, že pokud by se chodníky nerealizovaly v roce 2012, (výdaje v roce 2012 činily téměř 2 mil. Kč, v roce 2013 se doplácelo 334 tis. Kč), v roce 2013, kdy se stavěla nová budova mateřské školy, by se určitě nepokračovalo a do dnešního dne by hotové nebyly. Také jsem zaslechla, že jsme nemuseli peníze půjčovat my, že by se určitě našli i jiní občané, kteří by rádi půjčili obci peníze. Tak to musím po pravdě říci, že mě ani nenapadlo, že by byl někdo ochotný peníze půjčit. Kdybych na obci nepracovala, určitě bychom peníze neposkytli. A pokud někoho trápí celková výše úroků, tak já za sebe výčitky nemám. Pro obec jsem odpracovala spoustu hodin zadarmo, takže výše úroků by to ani nepokryla. Prostě každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán... Jitka Janouchová Pro inspiraci: Išlské dortíčky: 1 1/2 hrnku hladké mouky 6 lžic moučkového cukru 3 lžíce oloupaných a nastrouhaných mandlí 2 lžíce kakaa 1 lžíce ztuženého tuku TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 1/2 lžičky mleté skořice 1/2 kostky másla 1/2 balíčku vanilkového cukru nastrouhaná kůra z 1/2 dobře omytého citronu na zdobení jádra lískových oříšků nebo oloupané mandle Z mouky, cukru, vanilkového cukru, kakaa, nastrouhaných mandlí, citronové kůry, skořice a změklého tuku vypracujeme těsto. Necháme ho v chladničce asi 1 hodinu odpočinout. Poté z těsta vyválíme plát silný asi 2-3 mm a tvořítkem z něj vykrajujeme malá kolečka, která upečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Vychladlá kolečka spojíme náplní, potřeme polevou a ozdobíme oříšky nebo mandlemi. Příprava náplně: Oříšky opražíme na suché pánvi. Po vychladnutí je nastrouháme a poté utřeme s cukrem, zavařeninou a rumem. Příprava polevy: Rozlámanou čokoládu rozpustíme se ztuženým tukem v horké volní lázni. Medové trubičky: 340 g hladké mouky 270 g moučkového cukru 80 g medu 2 celá vejce 1/2 kávové lžičky jedlé sody krém: 1 salko + 25 dkg másla (salko vaříme ve vodní lázni do zkaramelizování, nebo koupíme přímo karamelizované salko) Vypracujeme těsto, necháme 2 hodiny odpočinout. Vyválíme 2-3 mm silný plát, vykrajujeme kolečka o průměru 6-7 cm. Pečeme v předehřáté troubě na 150 st. C asi min. Ještě horké stáčíme na vařečku, aby vznikly trubičky, a ihned stahujeme. Vychladlé plníme krémem a konce máčíme v čokoládě. Stránka 10 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

11 Skořicové hvězdičky: 3 bílky 4 balíčky vanilkového cukru 150 g moučkového cukru špetka soli 500 g mletých mandlí 3 lžíce mleté skořice 1 lžíce citronové šťávy Bílky ušleháme s 50 g moučkového cukru, 1 vanilkovým cukrem a se solí v míse, dokud nám nevznikne tuhá bílková hmota. Z mísy jí potom přibližně 100 g odebereme, zakryjeme a na chvíli necháme stranou. Troubu předehřejeme na 125 st. C, na plech si dáme papír na pečení. Mezitím smícháme 400 g mandlí, zbytek cukru, skořici a všechno přidáme ke sněhu z bílků, aby vzniklo pevné těsto. Na zbytku mandlí vyválíme těsto asi 5 mm silné, vykrájíme hvězdičky, rozložíme je na plech a potřeme odloženým sněhem (pokud je příliš tuhý, zředíme jej citronovou šťávou). Pečeme dozlatova 25 až 30 minut. Cukroví z mrkve: 300 g hladké mouky 250 g ztuženého tuku 150 g strouhané mrkve Vypracujeme těsto, z těsta vykrajujeme hvězdičky, které po upečení obalujeme v cukru. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Stránka 12 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Všechny 3 díly Žebnické kuchařky najdete na www.zebnice.cz Stejně tak i fotky ze všech tří ročníků jarního posezení v namnožených kopiích toho

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Metodika aktivity 01

Metodika aktivity 01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Metodika aktivity 01 V Á N OČNÍ J A R M A R K Zpracovala: Jana Švachová 2009 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Drobní vánoční cukroví

Drobní vánoční cukroví Krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky 2009 Drobní vánoční cukroví Zbírka receptu 3J 14. 11. 2009 Pestré cukroví a krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky. Obsah Dvoubarevné

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Čokoládové měsíčky. Vosí hnízda. Rumové kuličky. Tlačenka. Kuličky s višněmi v rumu. Octové. Nepečená roláda. Zázvorky

Čokoládové měsíčky. Vosí hnízda. Rumové kuličky. Tlačenka. Kuličky s višněmi v rumu. Octové. Nepečená roláda. Zázvorky CUKROVÍ Čokoládové měsíčky 24 dkg másla, 24 dkg cukru, 4 vejce, 5 dkg strouhané čokolády, 24 dkg mouky hladké. Poleva: citrónová šťáva + cukr Máslo třete, po lžících přidáváte cukr, střídavě žloutky, čokoládu,

Více

Vánoční pohoda. strana 1

Vánoční pohoda. strana 1 Vánoční pohoda Jistě víte že se blíží Vánoce. Tento časopis vás seznámí s koledami zabavíte se omisměrkami. zjistíte co dělají děti ve vašem věku o Vánocích a jak se vaří Vánoční pokrmy strana 1 : Uvod

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Záškolák. Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN

Záškolák. Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN Záškolák Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN Vánoce ve světě Americké svátky vánoční- Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání, který se slaví vždy čtvrtý listopadový

Více

Dunajské vlny Suroviny

Dunajské vlny Suroviny Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků 17. 12. 2009 1 Babiččiny kokosky (Nela Jurygáčková, 5. B) Těsto: 5 bílků 250 gramů cukru krupice 250 gramů kokosu 1 lžíce hrubé mouky Postup:

Více

VANILKOVÉ rohlíčky. Jaké by to byly Vánoce bez. domácího cukroví, které. lahodí oku i chuti? Letošní. Vánoce s Tescoma magazínem

VANILKOVÉ rohlíčky. Jaké by to byly Vánoce bez. domácího cukroví, které. lahodí oku i chuti? Letošní. Vánoce s Tescoma magazínem VÁNOČNÍ pečení Jaké by to byly Vánoce bez domácího cukroví, které lahodí oku i chuti? Letošní Vánoce s Tescoma magazínem jsou sladké, hravé, voňavé a... rozplývají se na jazyku. Ať se nám to líbí nebo

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Dětský vánoční punč Přísady: kompotované ovoce-nakrájené 1 mandarinka 1 jablko 1 vanilkový lusk 1 hřebíček 1 lžíce rozinek 2 hrnky vody 2 hrnky jablečného moštu

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 26.10.2010 Obrácený koláč s marmeládou od Martina Mahdala ze 2.třídy 100 ml oleje 8 jablek 1 lžička skořice 1 vanilkový

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě JABLEČNÁ KUCHAŘKA Jablečné slavnosti listopad 2011 Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě Jablečný závin (podle babičky Jirky Pchálka) 28 dkg hladké mouky 4 dkg cukru krupice

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY Ingredience: 4 až 5 jablek 1/2 citronu 30 g másla 70 g pískového cukru 1 lžičku skořice 30 g rozinek 30 g jader vlašských ořechů 200 g listového těsta Jablka oloupejte a

Více

Recepty z ovoce především jablečné

Recepty z ovoce především jablečné Recepty z ovoce především jablečné Cuketová buchta s jablky a švestkami 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru 2 hrnky nadrobno nakrájené cukety pastináku 1 hrnek oleje 1 velká lžíce skořice 1 lžička

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba)

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel.: 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz, web: www.fnol.cz Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) část II. kuchařské předpisy Kamenem

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč Kubík Dobiáš Fotografie k moučníkům Natálky Žáčkové Těsto: 1 hrnek cukru 1 vejce + 1 žloutek 2 vanilkové cukry 1 Hera 3 hrnky hladké mouky 1 prášek do pečiva Jablkový koláč Náplň: 3 hrnky mléka 3 vanilkové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů 20 let činnosti 20 osvědčených receptů 1 To, co najdete v této kuchařce, jsou osvědčené recepty dobrot, na kterých si pochutnáváme při pravidelných odpoledních setkáváních a oslavách jubileí v naší milé

Více

Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl.

Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl. Dobrý den, Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl. Tato kuchařka vznikla díky Vašim receptům, nebýt jich a také toho, že jste se rozhodly se o ně podělit, nebyla by ani kuchařka. Všem patří

Více

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup:

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup: OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme: cca 10 jablek, 2x skořicový cukr, 2x balíček máslových kulatých sušenek (průměr cca 5 cm), čokoláda na vaření, ½ pudinku-vanilkový

Více

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku Soutěž o nejlepší mňamku V sobotu 18. května 2013 proběhl v Dubicku Den mikroregionu a s ním spojený Den otevřených dveří v naší škole. Při této příležitosti se uskutečnila soutěž O nejlepší mňamku. Do

Více

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy Řezy jako peříčko Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka, 5 cl vaječného

Více

č.2, 2012/2013 Milí čtenáři,

č.2, 2012/2013 Milí čtenáři, č.2, 2012/2013 Milí čtenáři, jak jistě všichni víte, blíží se pro nás velmi důležité svátky, Vánoce. Opět jsme se pro vás snažili vymyslet něco zajímavého a navodit příslušnou atmosféru Snad se nám to

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Helenčino pečení Vánoční cukroví

Helenčino pečení Vánoční cukroví Helenčino pečení Vánoční cukroví Helena Vybíralová Helena Vybíralová HELENČINO PEČENÍ Vánoční cukroví Fotografie: Helena Vybíralová Grafické zpracování a tisk: Tigris, s. r. o., Zlín, www.tiskovyexpress.cz

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009 Jablečné recepty z Jablečných slavností 2007-2009 Perník s jablky (Marcela Penčáková) Těsto: 3-4 jablka 300 g hladké mouky 200 g cukru krupice 100 g medu 2 vejce 2 lžíce rumu 8 lžic mléka 1 prášek do perníku

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory.

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory. Školní časopis Vánoční rozhovory s osobnostmi Mikuláš Adventní věnec Vánoční tradice Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16 Vánoce v Anglii Koledy Jak zabalit dárky Vánoční cukroví Úvodní slovo redakce

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Kokosový dort. Postup přípravy

Kokosový dort. Postup přípravy Kokosový dort Postup přípravy Bílky ušleháme s částí cukru do tuhé pěny, žloutky vyšleháme se zbylým cukrem dohusta drátěnou metlou a obě tyto hmoty opatrně spojíme. Pak opatrně vmícháme směs mouky a kakaa

Více

Jablečný koláč s pudinkem

Jablečný koláč s pudinkem Jablečný koláč s pudinkem 500 polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce cukru, 3 lžíce mléka, 250 g másla (hera) náplň: 1,5 kg jablek, 12 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky jablka oloupeme a nakrájíme

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Cukroví a drobné zákusky

Cukroví a drobné zákusky Cukroví a drobné zákusky Linecké cukroví zdobené I. 300 g hladké mouky 200 g hery/másla 100 g práškového cukru 1 žloutek strouhaná citronová kůra lžička Na dozdobení: marmeláda na slepení čokoláda na vaření,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Říčanské dobrůdky 1 OBSAH: 1. Maso 2. Bezmasé pokrmy 3. Moučníky, sladké pokrmy MASO

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DIA RECEPTY ZDRAVÉ PEČENÍ Z PŘÍRODNÍCH SLADIDEL

DIA RECEPTY ZDRAVÉ PEČENÍ Z PŘÍRODNÍCH SLADIDEL DIA RECEPTY ZDRAVÉ PEČENÍ Z PŘÍRODNÍCH SLADIDEL Vážení přátelé. Již od uvedení přírodních sladidel na náš trh se intenzivně zabývám jejich využitím a výsledkem je i tato sbírka receptů. Věřím, že Vám

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků 17. 12. 2009 1 Babiččiny kokosky (Nela Jurygáčková, 5. B) Těsto: 5 bílků 250 gramů cukru krupice 250 gramů kokosu 1 lžíce hrubé mouky Z bílků

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více