ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, máte před sebou poslední letošní zpravodaj. Co se za uplynulé dva měsíce odehrálo? Určitě máte všichni v paměti volby do zastupitelstva, které dopadly, jak dopadly, a po předaných rezignacích Tuřanského sdružení budou vyhlášeny volby nové. O termínu budete včas informováni. Oprava pomníku padlým hrdinů byla dokončena, předali jsme závěrečné vyúčtování na SZIF Praha a 26. listopadu proběhla kontrola na místě pracovníky SZIFu. Vše bylo v pořádku, a tak můžeme počátkem příštího roku očekávat příjem dotace ve výši ,- Kč. Po kontrolách SZIFu v mateřské škole (nákup nábytku) a schodů na hřbitov jsme obdrželi poskytnuté finanční prostředky ve výši 543 tis. Kč. 20. října, v den, který je u nás vyhlášen jako Den stromů, pokračovaly děti ze základní školy za pomoci našich zaměstnanců ve výsadbě stromků směrem ke kapličce. Největší akcí však byla oprava, respektive výměna kanalizačního vedení v budově základní školy. Již od roku 2010, kdy jsme převzali obec, jsme řešili neustálý zápach v prostorách budovy. Nejdříve jsme kontrolovali vedení kanalizace, připojení WC a umyvadel na kanalizaci. Přišli jsme na drobné závady, které však nebyly hlavní příčinou problému. V tělocvičně a na chodbě v přízemí se začala objevovat vlhká místa, tak jsme aplikovali chemickou izolaci proti zemní vlhkosti. Vlhkost ze zdí se odstranila a po čase se objevila znovu nad chemickou zábranou. Proto jsme na vlhkých místech odstranili omítku a přišli jsme na naprosto dezolátní stav kanalizačních svodů. Potom jsme odstranili dlažbu na chodbách a při té příležitosti jsme zjistili, že svody ze všech umyvadel a jednoho WC nejsou napojeny na kanalizační stoku, ale že odpady končí pod budovou školy jako trativod, takže celá budova byla mnoho let podmačována. Jak jsme tuto situaci řešili? Žáci měli tři dny ředitelského volna a za tuto dobu stavební firma (vše měli perfektně zorganizované) vyměnila kanalizační a vodovodní potrubí a vyvedla odpad mimo budovu přes dvůr základní školy do kanalizační přípojky. Tím se zápach doufejme odstranil a podmáčená budova bude několik let vysychat. Firma ukončila práci v neděli 30. listopadu ve13.30 a za chvíli již nastoupili všichni učitelé a ostatní zaměstnanci základní školy s kýbly, hadry a košťaty k velkému úklidu, aby mohly děti v pohodě jít v pondělí do školy. Za ojedinělý přístup všem děkuji. Tuřanský (2)měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 V neděli se také konal tradiční vánoční jarmárek na návsi před obecním úřadem, který se podle nás velmi vydařil. Většina prodejců byla spokojena a těší se na další akci. Já bych rád poděkoval všem, kteří se na zajištění jarmárku podíleli, ať už to byla hudební produkce, připravené pohoštění, příprava areálu, či obsluha návštěvníků. Na závěr přeji všem klidné a pohodové prožití vánočního času, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce. A vězte, že pořád platí: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Slovo místostarosty: Jiří Janouch starosta obce Vážení spoluobčané, za námi jsou již dvě adventní neděle. V řadě domácností plápolají svíčky a voní vánoční cukroví. Děti se nemohou dočkat Štědrého večera.. a my dospělí snad chvíle, kdy se zastavíme, odpočineme a budeme si užívat sváteční atmosféru a proto se s námi přijďte zaposlouchat do vánočních melodií v podání skupiny Blueberry 2014 Kdy? od 18,00 hodin Kde? v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tuřanech Závěrem Vám všem děkuji za podporu, přízeň a přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků se svými nejbližšími a přáteli. Ať se nám ta krásná vánoční a novoroční atmosféra přenese i do roku 2015 nejen do osobního života, ale i života celé obce. B. Charvátová Stránka 2 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

3 Ekonomické informace: Údaje z hospodaření obce za září a říjen 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální ,00 odpad, popl. ze psů) dotace na výkon st. správy, záloha dotace na volby do ZO ,00 dotace na opravu komunikace - SZIF Praha ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 splátka zápůjčky od ŠPO - pracoviště MŠ Tuřany ,00 splátka zápůjčky od ŘKF Slaný ,00 Příjmy celkem ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež ,00 materiál, služby výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není ,00 poukazováno jako příspěvek) režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 oprava komunikací v centru obce, odvodnění - dokončení ,00 odborný dohled nad opravou střešního pláště nové MŠ ,00 (hraz. z depozita) transfer Jerimalitus ,00 7. a 8. splátka úvěru ,00 oprava pomníku padlým hrdinům ,00 Výdaje celkem ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k ,00 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne : - 4 zastupitelé, kteří získali mandát za volební stranu "Za lepší Tuřany a Byseň" složili slib. Vzhledem k tomu, že počet zastupitelů klesl pod hranici 5, tito zastupitelé budou fungovat do nových voleb pouze s omezenými pravomocemi. Informace občanům: - V období od července do září bylo do kontejneru na oděvy odloženo 646 kg nepotřebného šatstva a obuvi. - Prodej kuponů na likvidaci odpadů na rok 2015 bude zahájen 5. ledna. Společenská kronika: Listopad 70 let Grund Jiří 70 let Drbotová Renata 70 let Urbánek Jiří Prosinec 50 let Hadravová Zdeňka 50 let Suchý Jiří 55 let Pošta Jaroslav 60 let Gáborová Dana 65 let Padevětová Eva 65 let Španková Jiřina Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. Svatba výročí: oslaví manželé Květuše a Václav Fojtovi 50 let společného života. Do dalších let přejeme hodně lásky, tolerance a trpělivosti. Stránka 4 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

5 Okénko školy: Školní rok je v plném proudu. A událostmi je přímo nabitý. Co všechno jsme během posledních dvou měsíců zažili? V říjnu jsme oslavili Den stromů. Pozornost jsme jim věnovali celý den. Čtvrťáci a páťáci navázali na předcházející rok a společnými silami jich opět několik vysázeli. V pátek jsme si do školy přinesli dýně, svíčku a dlabadlo. Po velké přestávce jsme se vrhli na vyřezávání dýní. Odpoledne jsme ve školní družině vytvořili množství pavučinek, pavouků a dalších dekorací, které jsme společně rozvěsili kolem vchodových dveří strašidelné školy. Večer jsme se znovu sešli a nechali se autobusem odvézt do Řisut. Strašidelný dům a stezka pro nás byly velkou výzvou. Malý dárek od chlupaté čarodějnice a křupavý vuřtík za odměnu pomohly uklidnit naše rozdrásané nervy. Po návratu do Tuřan jsme si ještě pochutnali na dobrotách od maminek a babiček a všem se nám spalo opravdu krásně Listopad je bohatý na plánované i naprosto nečekané příhody. Testuje naši houževnatost a my statečně odoláváme. Čím už jsme tedy prošli? Někteří z nás se zúčastnili každoročního Uspávání přírody, letos spolu s pejskem a kočičkou. V družince létali draci. Stateční reprezentanti naší školy se utkali ve Mšeci se zástupci dalších škol v soutěži zručnosti pořádané v rámci Závěrečné konference projektu Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V den konání této konference jsme měli ředitelské volno. Děti tedy doma odpočívaly a učitelé se ve Mšeci seznamovali s výsledky pětiletého projektu. Tehdy jsme netušili, že jednodenní ředitelské volno bude velmi brzy následováno dalšími třemi dny. Naše škola už dala vzdělání mnoha generacím žáčků. A nyní jakoby se sama hlásila o pozornost. Službu vypověděla kanalizace a na ni navázaný rozvod vody. Několik dní jsme se učili za zvuku sbíječky Až nás rozkopané přízemí vyhnalo z lavic a přimělo nás strávit další tři dny doma. Nečekaná situace nám znemožnila více se připravit na taneční a pěvecké vystoupení chystané u příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu. I tak jsme společně s dětmi z MŠ TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Tuřany u stromečku zazpívali, zarecitovali a zatančili. Touto cestou děkujeme panu Jiřímu Müllerovi za ozvučení akce. Vám všem přejeme veselé Vánoce, šťastný nový rok 2015 a nenechte se rozházet, když Vás život povede jinudy, než jste čekali Žáci a zaměstnanci ZŠ Tuřany Okénko školky: Říjen: hl. téma: Měsíc plodů a hojnosti Podtémata: Ovoce a zelenina Na poli Nářadí a nástroje Podzimníčci V měsíci říjnu jsme probírali pro děti zajímavé a obsáhlé téma. Seznámily se nad obrázky s ovocem a zeleninou, zjistily, kde se pěstuje, jak se zpracovává. V rámci kolektivní práce jsme ovoce i zavařovali. V následujících týdnech se děti dozvěděly vše o poli, co se na něm pěstuje, jaké stroje ho sekají, orají, proběhla dětmi velmi oblíbená ochutnávka a samozřejmě jsme v neposlední řadě nezapomněli porovnat práci na poli dnes a dříve. Během celého měsíce doma děti vyráběly s rodiči Podzimníčky, kteří nám posléze vyzdobili celou budovu MŠ. Rodičům i dětem tímto moc děkujeme proběhl Hudebně výchovný pořad, který děti seznámil s typickými nástroji z různých zemí navštívily děti divadelní předplatné v divadle ve Slaném a zhlédly představení s názvem: Pět ženichů pro princeznu. Listopad: hl. téma: Barevné čarování Podtémata: Haloween Když padá listí (2 týdny) Počasí Stránka 6 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

7 V úvodu Listopadu nám prostory MŠ vyzdobili strašidelné dýně, pavouci, netopýři a duchové, tak jak to při oslavách Haloweenu má být. Děti se samozřejmě dozvěděly i něco o tradici tohoto amerického svátku. Následoval týden obsáhlý na výrobky a výtvarné práce. Barvami a přírodninami se nešetřilo, tak jak to v tuto roční dobu má být. Děti obtiskávaly listy, navlékaly je, vyráběly z nich věnce nebo skřítky, obkreslovaly atd.. Když se měsíc přehoupl do druhé poloviny, zbyl ještě nějaký prostor na nástěnkách i pro podzimní keře a jejich plody, a tak děti navlékaly jeřabiny a šípky, zapouštěly barvy s lepidlem, nebo barvy jen rozfoukávaly do tvaru keře. V posledním týdnu přišlo na řadu téma počasí. Zpívali jsme písničky, recitovali básně, povídali si o znacích podzimu a pro něj typickém počasí. Mezi výtvarné práce v tomto týdnu bych zařadil výrobu deštníků, duhy, draků aj.. V tomto počasí a roční době bylo důležité s dětmi probrat i zdravý životní styl, vitamíny a prevenci onemocnění. Tečku za měsícem listopad jsme udělali výrobou vran z papíru a krmítek pro ptáčky děti navštívily divadelní představení: Indiáni z šuplíku proběhl bleskový sběr papíru. Děkujeme všem rodičům za účast. Sebralo se 138 kg papíru a získali jsme částku 278 Kč. Tato částka byla použita na sladkou odměnu pro děti proběhlo rozsvícení vánočního stromu v areálu restaurace U Jezírka, naše děti se zúčastnily zpěvu koled a recitace vánočních básní. Prosinec: hl. téma: Než zazvoní zvoneček Podtémata: Čert a Mikuláš Tradice a zvyky Advent Výroba ozdob a dárků Plánované akce: od 16:30 hod. vánoční besídka Kolektiv Mateřské školy přeje všem rodičům i dětem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého ježíška a šťastný Nový rok. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Milí sousedé z Tuřan a Bysně, rádi bychom využili poslední letošní občasník ke shrnutí a poděkování za uplynulý rok V tomto roce jsme pro vás pořádali, případně ještě budeme pořádat, 11 akcí. Moc nás těší narůstající počet návštěvníků. Zvláště letošní drakiáda toho byla důkazem. Také ostatní akce byly povedené a mnohé z nich se staly v Tuřanech a Bysni tradicemi. Chtěli bychom moc poděkovat dětem ze ZŠ a MŠ Tuřany za krásné a veselé představení při Rozsvěcení a jejich učitelům a vychovatelům za secvičení. Naše velké díky si zaslouží místní mládež a jejich přátelé, kteří se čím dál aktivněji zapojují do pořádání HeJKaLských akcí. Velmi si jejich pomoci vážíme. Závěrem bychom vám chtěli popřát krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Stránka 8 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

9 Názor občana: Půjčka od soukromé osoby Ráda bych se vyjádřila jako účetní obce i jako zapůjčitel finančních prostředků obci Tuřany k dezinformacím, které by mohly některé občany negativně ovlivňovat. V roce 2012, kdy zastupitelstvo řešilo nutnost dobudovat chodníky při hlavní silnici (stavební povolení bylo z roku 2006), bylo samozřejmě nutné začít s výstavbou tak, aby do doby, kdy začne nepříznivé počasí, byla stavba dokončena. Proto jsem vzhledem k tomu, že jsem znala finanční situaci obce, nabídla za sebe a za manžela půjčku na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků, aby firma mohla stavět chodníky přes letní období. Manžel byl proti, říkal, že se to obrátí proti nám, a měl bohužel pravdu, za což jsem se mu již mockrát omluvila. Ve své naivitě jsem předpokládala, že spíš občané ocení to, že jsme dopomohli k rychlému dokončení chodníků, čímž se vzhled obce a bezpečnost občanů velice zlepšily. Opak byl pravdou. Někteří občané řešili výši úroků - ta byla zastupitelstvem odsouhlasena ve výši 2 %, což není částka nijak přemrštěná. A troufám si říci, že pokud by se chodníky nerealizovaly v roce 2012, (výdaje v roce 2012 činily téměř 2 mil. Kč, v roce 2013 se doplácelo 334 tis. Kč), v roce 2013, kdy se stavěla nová budova mateřské školy, by se určitě nepokračovalo a do dnešního dne by hotové nebyly. Také jsem zaslechla, že jsme nemuseli peníze půjčovat my, že by se určitě našli i jiní občané, kteří by rádi půjčili obci peníze. Tak to musím po pravdě říci, že mě ani nenapadlo, že by byl někdo ochotný peníze půjčit. Kdybych na obci nepracovala, určitě bychom peníze neposkytli. A pokud někoho trápí celková výše úroků, tak já za sebe výčitky nemám. Pro obec jsem odpracovala spoustu hodin zadarmo, takže výše úroků by to ani nepokryla. Prostě každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán... Jitka Janouchová Pro inspiraci: Išlské dortíčky: 1 1/2 hrnku hladké mouky 6 lžic moučkového cukru 3 lžíce oloupaných a nastrouhaných mandlí 2 lžíce kakaa 1 lžíce ztuženého tuku TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 1/2 lžičky mleté skořice 1/2 kostky másla 1/2 balíčku vanilkového cukru nastrouhaná kůra z 1/2 dobře omytého citronu na zdobení jádra lískových oříšků nebo oloupané mandle Z mouky, cukru, vanilkového cukru, kakaa, nastrouhaných mandlí, citronové kůry, skořice a změklého tuku vypracujeme těsto. Necháme ho v chladničce asi 1 hodinu odpočinout. Poté z těsta vyválíme plát silný asi 2-3 mm a tvořítkem z něj vykrajujeme malá kolečka, která upečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Vychladlá kolečka spojíme náplní, potřeme polevou a ozdobíme oříšky nebo mandlemi. Příprava náplně: Oříšky opražíme na suché pánvi. Po vychladnutí je nastrouháme a poté utřeme s cukrem, zavařeninou a rumem. Příprava polevy: Rozlámanou čokoládu rozpustíme se ztuženým tukem v horké volní lázni. Medové trubičky: 340 g hladké mouky 270 g moučkového cukru 80 g medu 2 celá vejce 1/2 kávové lžičky jedlé sody krém: 1 salko + 25 dkg másla (salko vaříme ve vodní lázni do zkaramelizování, nebo koupíme přímo karamelizované salko) Vypracujeme těsto, necháme 2 hodiny odpočinout. Vyválíme 2-3 mm silný plát, vykrajujeme kolečka o průměru 6-7 cm. Pečeme v předehřáté troubě na 150 st. C asi min. Ještě horké stáčíme na vařečku, aby vznikly trubičky, a ihned stahujeme. Vychladlé plníme krémem a konce máčíme v čokoládě. Stránka 10 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

11 Skořicové hvězdičky: 3 bílky 4 balíčky vanilkového cukru 150 g moučkového cukru špetka soli 500 g mletých mandlí 3 lžíce mleté skořice 1 lžíce citronové šťávy Bílky ušleháme s 50 g moučkového cukru, 1 vanilkovým cukrem a se solí v míse, dokud nám nevznikne tuhá bílková hmota. Z mísy jí potom přibližně 100 g odebereme, zakryjeme a na chvíli necháme stranou. Troubu předehřejeme na 125 st. C, na plech si dáme papír na pečení. Mezitím smícháme 400 g mandlí, zbytek cukru, skořici a všechno přidáme ke sněhu z bílků, aby vzniklo pevné těsto. Na zbytku mandlí vyválíme těsto asi 5 mm silné, vykrájíme hvězdičky, rozložíme je na plech a potřeme odloženým sněhem (pokud je příliš tuhý, zředíme jej citronovou šťávou). Pečeme dozlatova 25 až 30 minut. Cukroví z mrkve: 300 g hladké mouky 250 g ztuženého tuku 150 g strouhané mrkve Vypracujeme těsto, z těsta vykrajujeme hvězdičky, které po upečení obalujeme v cukru. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Stránka 12 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel

Více

TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 červenec - srpen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, jak jste si asi všimli hned v úvodu, změnili jsme název našeho zpravodaje s ohledem na periodicitu vydávání.

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

DLO HOŇOVICKÝ OBČASNÍK. Čtvrtletník obce Dlouhoňovice. CENA 6 Kč č. 60 4/2013

DLO HOŇOVICKÝ OBČASNÍK. Čtvrtletník obce Dlouhoňovice. CENA 6 Kč č. 60 4/2013 DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice OBČASNÍK CENA 6 Kč č. 60 4/2013 DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (2 Občasník netvoří jen zastupitelé Když před 14 lety vyšlo nulté číslo Dlouhoňovického občasníku, obsahovalo

Více

Pavlovský občasník 2011

Pavlovský občasník 2011 Pavlovský občasník 2011 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu končí rok 2011, svátky vánoční máme na dosah ruky a rádi bychom tyto svátky prožili v klidu a rodinné pohodě. Je to také čas přemýšlení

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích

Více

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 ROČNÍK 7 číslo 1-2 duben 2006 Řečeno slovy klasika Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný by se dalo parafrázovat

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

Březácký zpravodaj 4/2012

Březácký zpravodaj 4/2012 Březácký zpravodaj 4/2012 Dobrý den sousedé, díváte se na čtvrté a taky poslední číslo zpravodaje roku 2012. Než jej prolistujete a začtete se do některých článků, dovolte mi malé ohlédnutí za událostmi,

Více

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2. 8. prosince 2008. SOUTĚŽ O CENY Kdo vyhrál permanentku

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2. 8. prosince 2008. SOUTĚŽ O CENY Kdo vyhrál permanentku MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2 8. prosince 2008 ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ více na stranách 7 až 10 Co takhle udělat si Vánoce už v listopadu? Ne, to není otázka na vás,

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1 4/2011 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 www.obecsemice.cz S lovo starosty obce Czech POINT Zápis do 1. ročníku ZŠ Vzpomínka na Ing. Josefa Jungra Změny v jízním řádu ROPID Halloween Nábor do AFK Semice Aerobic

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více