ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 listopad - prosinec 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, máte před sebou poslední letošní zpravodaj. Co se za uplynulé dva měsíce odehrálo? Určitě máte všichni v paměti volby do zastupitelstva, které dopadly, jak dopadly, a po předaných rezignacích Tuřanského sdružení budou vyhlášeny volby nové. O termínu budete včas informováni. Oprava pomníku padlým hrdinů byla dokončena, předali jsme závěrečné vyúčtování na SZIF Praha a 26. listopadu proběhla kontrola na místě pracovníky SZIFu. Vše bylo v pořádku, a tak můžeme počátkem příštího roku očekávat příjem dotace ve výši ,- Kč. Po kontrolách SZIFu v mateřské škole (nákup nábytku) a schodů na hřbitov jsme obdrželi poskytnuté finanční prostředky ve výši 543 tis. Kč. 20. října, v den, který je u nás vyhlášen jako Den stromů, pokračovaly děti ze základní školy za pomoci našich zaměstnanců ve výsadbě stromků směrem ke kapličce. Největší akcí však byla oprava, respektive výměna kanalizačního vedení v budově základní školy. Již od roku 2010, kdy jsme převzali obec, jsme řešili neustálý zápach v prostorách budovy. Nejdříve jsme kontrolovali vedení kanalizace, připojení WC a umyvadel na kanalizaci. Přišli jsme na drobné závady, které však nebyly hlavní příčinou problému. V tělocvičně a na chodbě v přízemí se začala objevovat vlhká místa, tak jsme aplikovali chemickou izolaci proti zemní vlhkosti. Vlhkost ze zdí se odstranila a po čase se objevila znovu nad chemickou zábranou. Proto jsme na vlhkých místech odstranili omítku a přišli jsme na naprosto dezolátní stav kanalizačních svodů. Potom jsme odstranili dlažbu na chodbách a při té příležitosti jsme zjistili, že svody ze všech umyvadel a jednoho WC nejsou napojeny na kanalizační stoku, ale že odpady končí pod budovou školy jako trativod, takže celá budova byla mnoho let podmačována. Jak jsme tuto situaci řešili? Žáci měli tři dny ředitelského volna a za tuto dobu stavební firma (vše měli perfektně zorganizované) vyměnila kanalizační a vodovodní potrubí a vyvedla odpad mimo budovu přes dvůr základní školy do kanalizační přípojky. Tím se zápach doufejme odstranil a podmáčená budova bude několik let vysychat. Firma ukončila práci v neděli 30. listopadu ve13.30 a za chvíli již nastoupili všichni učitelé a ostatní zaměstnanci základní školy s kýbly, hadry a košťaty k velkému úklidu, aby mohly děti v pohodě jít v pondělí do školy. Za ojedinělý přístup všem děkuji. Tuřanský (2)měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 V neděli se také konal tradiční vánoční jarmárek na návsi před obecním úřadem, který se podle nás velmi vydařil. Většina prodejců byla spokojena a těší se na další akci. Já bych rád poděkoval všem, kteří se na zajištění jarmárku podíleli, ať už to byla hudební produkce, připravené pohoštění, příprava areálu, či obsluha návštěvníků. Na závěr přeji všem klidné a pohodové prožití vánočního času, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce. A vězte, že pořád platí: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Slovo místostarosty: Jiří Janouch starosta obce Vážení spoluobčané, za námi jsou již dvě adventní neděle. V řadě domácností plápolají svíčky a voní vánoční cukroví. Děti se nemohou dočkat Štědrého večera.. a my dospělí snad chvíle, kdy se zastavíme, odpočineme a budeme si užívat sváteční atmosféru a proto se s námi přijďte zaposlouchat do vánočních melodií v podání skupiny Blueberry 2014 Kdy? od 18,00 hodin Kde? v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tuřanech Závěrem Vám všem děkuji za podporu, přízeň a přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků se svými nejbližšími a přáteli. Ať se nám ta krásná vánoční a novoroční atmosféra přenese i do roku 2015 nejen do osobního života, ale i života celé obce. B. Charvátová Stránka 2 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

3 Ekonomické informace: Údaje z hospodaření obce za září a říjen 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální ,00 odpad, popl. ze psů) dotace na výkon st. správy, záloha dotace na volby do ZO ,00 dotace na opravu komunikace - SZIF Praha ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob.míst, přísp. Eko-kom) ,00 splátka zápůjčky od ŠPO - pracoviště MŠ Tuřany ,00 splátka zápůjčky od ŘKF Slaný ,00 Příjmy celkem ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež ,00 materiál, služby výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není ,00 poukazováno jako příspěvek) režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 oprava komunikací v centru obce, odvodnění - dokončení ,00 odborný dohled nad opravou střešního pláště nové MŠ ,00 (hraz. z depozita) transfer Jerimalitus ,00 7. a 8. splátka úvěru ,00 oprava pomníku padlým hrdinům ,00 Výdaje celkem ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k ,00 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne : - 4 zastupitelé, kteří získali mandát za volební stranu "Za lepší Tuřany a Byseň" složili slib. Vzhledem k tomu, že počet zastupitelů klesl pod hranici 5, tito zastupitelé budou fungovat do nových voleb pouze s omezenými pravomocemi. Informace občanům: - V období od července do září bylo do kontejneru na oděvy odloženo 646 kg nepotřebného šatstva a obuvi. - Prodej kuponů na likvidaci odpadů na rok 2015 bude zahájen 5. ledna. Společenská kronika: Listopad 70 let Grund Jiří 70 let Drbotová Renata 70 let Urbánek Jiří Prosinec 50 let Hadravová Zdeňka 50 let Suchý Jiří 55 let Pošta Jaroslav 60 let Gáborová Dana 65 let Padevětová Eva 65 let Španková Jiřina Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. Svatba výročí: oslaví manželé Květuše a Václav Fojtovi 50 let společného života. Do dalších let přejeme hodně lásky, tolerance a trpělivosti. Stránka 4 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

5 Okénko školy: Školní rok je v plném proudu. A událostmi je přímo nabitý. Co všechno jsme během posledních dvou měsíců zažili? V říjnu jsme oslavili Den stromů. Pozornost jsme jim věnovali celý den. Čtvrťáci a páťáci navázali na předcházející rok a společnými silami jich opět několik vysázeli. V pátek jsme si do školy přinesli dýně, svíčku a dlabadlo. Po velké přestávce jsme se vrhli na vyřezávání dýní. Odpoledne jsme ve školní družině vytvořili množství pavučinek, pavouků a dalších dekorací, které jsme společně rozvěsili kolem vchodových dveří strašidelné školy. Večer jsme se znovu sešli a nechali se autobusem odvézt do Řisut. Strašidelný dům a stezka pro nás byly velkou výzvou. Malý dárek od chlupaté čarodějnice a křupavý vuřtík za odměnu pomohly uklidnit naše rozdrásané nervy. Po návratu do Tuřan jsme si ještě pochutnali na dobrotách od maminek a babiček a všem se nám spalo opravdu krásně Listopad je bohatý na plánované i naprosto nečekané příhody. Testuje naši houževnatost a my statečně odoláváme. Čím už jsme tedy prošli? Někteří z nás se zúčastnili každoročního Uspávání přírody, letos spolu s pejskem a kočičkou. V družince létali draci. Stateční reprezentanti naší školy se utkali ve Mšeci se zástupci dalších škol v soutěži zručnosti pořádané v rámci Závěrečné konference projektu Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V den konání této konference jsme měli ředitelské volno. Děti tedy doma odpočívaly a učitelé se ve Mšeci seznamovali s výsledky pětiletého projektu. Tehdy jsme netušili, že jednodenní ředitelské volno bude velmi brzy následováno dalšími třemi dny. Naše škola už dala vzdělání mnoha generacím žáčků. A nyní jakoby se sama hlásila o pozornost. Službu vypověděla kanalizace a na ni navázaný rozvod vody. Několik dní jsme se učili za zvuku sbíječky Až nás rozkopané přízemí vyhnalo z lavic a přimělo nás strávit další tři dny doma. Nečekaná situace nám znemožnila více se připravit na taneční a pěvecké vystoupení chystané u příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu. I tak jsme společně s dětmi z MŠ TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Tuřany u stromečku zazpívali, zarecitovali a zatančili. Touto cestou děkujeme panu Jiřímu Müllerovi za ozvučení akce. Vám všem přejeme veselé Vánoce, šťastný nový rok 2015 a nenechte se rozházet, když Vás život povede jinudy, než jste čekali Žáci a zaměstnanci ZŠ Tuřany Okénko školky: Říjen: hl. téma: Měsíc plodů a hojnosti Podtémata: Ovoce a zelenina Na poli Nářadí a nástroje Podzimníčci V měsíci říjnu jsme probírali pro děti zajímavé a obsáhlé téma. Seznámily se nad obrázky s ovocem a zeleninou, zjistily, kde se pěstuje, jak se zpracovává. V rámci kolektivní práce jsme ovoce i zavařovali. V následujících týdnech se děti dozvěděly vše o poli, co se na něm pěstuje, jaké stroje ho sekají, orají, proběhla dětmi velmi oblíbená ochutnávka a samozřejmě jsme v neposlední řadě nezapomněli porovnat práci na poli dnes a dříve. Během celého měsíce doma děti vyráběly s rodiči Podzimníčky, kteří nám posléze vyzdobili celou budovu MŠ. Rodičům i dětem tímto moc děkujeme proběhl Hudebně výchovný pořad, který děti seznámil s typickými nástroji z různých zemí navštívily děti divadelní předplatné v divadle ve Slaném a zhlédly představení s názvem: Pět ženichů pro princeznu. Listopad: hl. téma: Barevné čarování Podtémata: Haloween Když padá listí (2 týdny) Počasí Stránka 6 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

7 V úvodu Listopadu nám prostory MŠ vyzdobili strašidelné dýně, pavouci, netopýři a duchové, tak jak to při oslavách Haloweenu má být. Děti se samozřejmě dozvěděly i něco o tradici tohoto amerického svátku. Následoval týden obsáhlý na výrobky a výtvarné práce. Barvami a přírodninami se nešetřilo, tak jak to v tuto roční dobu má být. Děti obtiskávaly listy, navlékaly je, vyráběly z nich věnce nebo skřítky, obkreslovaly atd.. Když se měsíc přehoupl do druhé poloviny, zbyl ještě nějaký prostor na nástěnkách i pro podzimní keře a jejich plody, a tak děti navlékaly jeřabiny a šípky, zapouštěly barvy s lepidlem, nebo barvy jen rozfoukávaly do tvaru keře. V posledním týdnu přišlo na řadu téma počasí. Zpívali jsme písničky, recitovali básně, povídali si o znacích podzimu a pro něj typickém počasí. Mezi výtvarné práce v tomto týdnu bych zařadil výrobu deštníků, duhy, draků aj.. V tomto počasí a roční době bylo důležité s dětmi probrat i zdravý životní styl, vitamíny a prevenci onemocnění. Tečku za měsícem listopad jsme udělali výrobou vran z papíru a krmítek pro ptáčky děti navštívily divadelní představení: Indiáni z šuplíku proběhl bleskový sběr papíru. Děkujeme všem rodičům za účast. Sebralo se 138 kg papíru a získali jsme částku 278 Kč. Tato částka byla použita na sladkou odměnu pro děti proběhlo rozsvícení vánočního stromu v areálu restaurace U Jezírka, naše děti se zúčastnily zpěvu koled a recitace vánočních básní. Prosinec: hl. téma: Než zazvoní zvoneček Podtémata: Čert a Mikuláš Tradice a zvyky Advent Výroba ozdob a dárků Plánované akce: od 16:30 hod. vánoční besídka Kolektiv Mateřské školy přeje všem rodičům i dětem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého ježíška a šťastný Nový rok. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Milí sousedé z Tuřan a Bysně, rádi bychom využili poslední letošní občasník ke shrnutí a poděkování za uplynulý rok V tomto roce jsme pro vás pořádali, případně ještě budeme pořádat, 11 akcí. Moc nás těší narůstající počet návštěvníků. Zvláště letošní drakiáda toho byla důkazem. Také ostatní akce byly povedené a mnohé z nich se staly v Tuřanech a Bysni tradicemi. Chtěli bychom moc poděkovat dětem ze ZŠ a MŠ Tuřany za krásné a veselé představení při Rozsvěcení a jejich učitelům a vychovatelům za secvičení. Naše velké díky si zaslouží místní mládež a jejich přátelé, kteří se čím dál aktivněji zapojují do pořádání HeJKaLských akcí. Velmi si jejich pomoci vážíme. Závěrem bychom vám chtěli popřát krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku Váš HeJKaL Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. Stránka 8 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

9 Názor občana: Půjčka od soukromé osoby Ráda bych se vyjádřila jako účetní obce i jako zapůjčitel finančních prostředků obci Tuřany k dezinformacím, které by mohly některé občany negativně ovlivňovat. V roce 2012, kdy zastupitelstvo řešilo nutnost dobudovat chodníky při hlavní silnici (stavební povolení bylo z roku 2006), bylo samozřejmě nutné začít s výstavbou tak, aby do doby, kdy začne nepříznivé počasí, byla stavba dokončena. Proto jsem vzhledem k tomu, že jsem znala finanční situaci obce, nabídla za sebe a za manžela půjčku na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků, aby firma mohla stavět chodníky přes letní období. Manžel byl proti, říkal, že se to obrátí proti nám, a měl bohužel pravdu, za což jsem se mu již mockrát omluvila. Ve své naivitě jsem předpokládala, že spíš občané ocení to, že jsme dopomohli k rychlému dokončení chodníků, čímž se vzhled obce a bezpečnost občanů velice zlepšily. Opak byl pravdou. Někteří občané řešili výši úroků - ta byla zastupitelstvem odsouhlasena ve výši 2 %, což není částka nijak přemrštěná. A troufám si říci, že pokud by se chodníky nerealizovaly v roce 2012, (výdaje v roce 2012 činily téměř 2 mil. Kč, v roce 2013 se doplácelo 334 tis. Kč), v roce 2013, kdy se stavěla nová budova mateřské školy, by se určitě nepokračovalo a do dnešního dne by hotové nebyly. Také jsem zaslechla, že jsme nemuseli peníze půjčovat my, že by se určitě našli i jiní občané, kteří by rádi půjčili obci peníze. Tak to musím po pravdě říci, že mě ani nenapadlo, že by byl někdo ochotný peníze půjčit. Kdybych na obci nepracovala, určitě bychom peníze neposkytli. A pokud někoho trápí celková výše úroků, tak já za sebe výčitky nemám. Pro obec jsem odpracovala spoustu hodin zadarmo, takže výše úroků by to ani nepokryla. Prostě každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán... Jitka Janouchová Pro inspiraci: Išlské dortíčky: 1 1/2 hrnku hladké mouky 6 lžic moučkového cukru 3 lžíce oloupaných a nastrouhaných mandlí 2 lžíce kakaa 1 lžíce ztuženého tuku TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 1/2 lžičky mleté skořice 1/2 kostky másla 1/2 balíčku vanilkového cukru nastrouhaná kůra z 1/2 dobře omytého citronu na zdobení jádra lískových oříšků nebo oloupané mandle Z mouky, cukru, vanilkového cukru, kakaa, nastrouhaných mandlí, citronové kůry, skořice a změklého tuku vypracujeme těsto. Necháme ho v chladničce asi 1 hodinu odpočinout. Poté z těsta vyválíme plát silný asi 2-3 mm a tvořítkem z něj vykrajujeme malá kolečka, která upečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Vychladlá kolečka spojíme náplní, potřeme polevou a ozdobíme oříšky nebo mandlemi. Příprava náplně: Oříšky opražíme na suché pánvi. Po vychladnutí je nastrouháme a poté utřeme s cukrem, zavařeninou a rumem. Příprava polevy: Rozlámanou čokoládu rozpustíme se ztuženým tukem v horké volní lázni. Medové trubičky: 340 g hladké mouky 270 g moučkového cukru 80 g medu 2 celá vejce 1/2 kávové lžičky jedlé sody krém: 1 salko + 25 dkg másla (salko vaříme ve vodní lázni do zkaramelizování, nebo koupíme přímo karamelizované salko) Vypracujeme těsto, necháme 2 hodiny odpočinout. Vyválíme 2-3 mm silný plát, vykrajujeme kolečka o průměru 6-7 cm. Pečeme v předehřáté troubě na 150 st. C asi min. Ještě horké stáčíme na vařečku, aby vznikly trubičky, a ihned stahujeme. Vychladlé plníme krémem a konce máčíme v čokoládě. Stránka 10 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

11 Skořicové hvězdičky: 3 bílky 4 balíčky vanilkového cukru 150 g moučkového cukru špetka soli 500 g mletých mandlí 3 lžíce mleté skořice 1 lžíce citronové šťávy Bílky ušleháme s 50 g moučkového cukru, 1 vanilkovým cukrem a se solí v míse, dokud nám nevznikne tuhá bílková hmota. Z mísy jí potom přibližně 100 g odebereme, zakryjeme a na chvíli necháme stranou. Troubu předehřejeme na 125 st. C, na plech si dáme papír na pečení. Mezitím smícháme 400 g mandlí, zbytek cukru, skořici a všechno přidáme ke sněhu z bílků, aby vzniklo pevné těsto. Na zbytku mandlí vyválíme těsto asi 5 mm silné, vykrájíme hvězdičky, rozložíme je na plech a potřeme odloženým sněhem (pokud je příliš tuhý, zředíme jej citronovou šťávou). Pečeme dozlatova 25 až 30 minut. Cukroví z mrkve: 300 g hladké mouky 250 g ztuženého tuku 150 g strouhané mrkve Vypracujeme těsto, z těsta vykrajujeme hvězdičky, které po upečení obalujeme v cukru. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Stránka 12 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Recepty. Jablečná slavnost 2007

Recepty. Jablečná slavnost 2007 Recepty Jablečná slavnost 2007 Smetanovo-jablečný koláč 130 g cukru 130 g másla 2 vejce 260 g hladké mouky 1 kg jablek 2 sáčky vanilkové cukry 0,25 l mléka 350 g zakysané smetany 2 žloutky trocha mandlových

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Tak jako ve staré Anglii: sladké kynuté bochánky jsou to pravé pro příjemný odpolední čajový dýchánek 50 ml mléka 1/4 kostky droždí (10 g) 90 g cukru 280 g polohrubé

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

Trojbarevný mazanec paní Hüttlová

Trojbarevný mazanec paní Hüttlová Trojbarevný mazanec paní Hüttlová 200 ml 12% smetany 1 kostka droždí 90 g třtinového cukru 250 g polohrubé mouky Babiččina volba 250 g hladké mouky Babiččina volba 1 vejce 2 žloutky 100 g másla vanilkový

Více

VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ. 1) Cimpr campr Paní Babušíková. 2) Medovníkové cukroví Paní Doležalová Taťána. 3) Rohlíčky s nugátovým krémem

VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ. 1) Cimpr campr Paní Babušíková. 2) Medovníkové cukroví Paní Doležalová Taťána. 3) Rohlíčky s nugátovým krémem 1) Cimpr campr Paní Babušíková 28 dkg hladké mouky 20 dkg másla 10 dkg nahrubo nakrájené lískové ořechy 3,5 dkg moučkového cukru 1 žloutek Smícháme ingredience, uděláme kuličky, na plechu rozmáčkneme vidličkou.

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Všechny 3 díly Žebnické kuchařky najdete na www.zebnice.cz Stejně tak i fotky ze všech tří ročníků jarního posezení v namnožených kopiích toho

Více

Drobní vánoční cukroví

Drobní vánoční cukroví Krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky 2009 Drobní vánoční cukroví Zbírka receptu 3J 14. 11. 2009 Pestré cukroví a krásné aranžování na stole, kde zdobení robí zázraky. Obsah Dvoubarevné

Více

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Bábovka s překvapením

Bábovka s překvapením Dezerty Tuto kapitolu píšu obzvlášť ráda. Jak již mí příznivci vytušili, vaření a zvláště pečení je má vášeň. Ve všech předchozích kuchařkách jsem čtenářům nabídla naše oblíbené dobroty a nebude tomu jinak

Více

Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka

Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka Katalog Vánočního cukroví 2016 U Bezlepíka Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do TVAROHOVÝ MAKOVNÍK 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do pečiva, 5 vajec, Žloutky a cukr ušleháme do pěny,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Metodika aktivity 01

Metodika aktivity 01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Metodika aktivity 01 V Á N OČNÍ J A R M A R K Zpracovala: Jana Švachová 2009 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

Vánoční kuchařka OnaDnes

Vánoční kuchařka OnaDnes Vánoční kuchařka OnaDnes redakce OnaDnes, kolektiv autorů, 2014 ISBN: 978-80-87970-47-8 pdf 978-80-87970-48-5 epub 978-80-87970-49-2 mobi Obsah VÁNOČNÍ CUKROVÍ... 7 Pečené... 8 Perníčky... 9 Perníkové

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Moučník na leden - Staročeský štrůdl. Dobrou chuť přeje Kamilka!

Moučník na leden - Staročeský štrůdl. Dobrou chuť přeje Kamilka! Moučník na leden - Staročeský štrůdl 30 dkg hladké mouky 7 dkg cukru krupice Trochu prášku do pečiva Šťáva z ½ cirtonu 1 5 dkg tuku 3 lžíce mléka 1 vejce Zpracujeme těsto. Dobrou chuť přeje Kamilka! Náplň:

Více

Perníkové kuličky: Recept najdete níže.

Perníkové kuličky: Recept najdete níže. Sandokanovy oči: Kokosová hmota: 4 lžíce sušeného mléka, 4 lžíce moučkového cukru, 5 lžic kokosové moučky, 125 g ztuženého tuku. Tuk rozpustíme ve vodní lázni, přidáme ostatní suroviny a vymícháme. Ořechová

Více

1 rozšlehané vejce na potření. 50ml rumu

1 rozšlehané vejce na potření. 50ml rumu RECEPTY SLAVNOSTI PLODŮ 2016 PEKAŘSKÝ VÝROBEK 1) NESTANICKÝ FRGÁL Drobenka 500g polohrubé mouky 130g cukru moučka 150g cukru krupice 130g změklého másla 150g polohrubé mouky 2 žloutky Nastrouhaná kůra

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Čokoládové měsíčky. Vosí hnízda. Rumové kuličky. Tlačenka. Kuličky s višněmi v rumu. Octové. Nepečená roláda. Zázvorky

Čokoládové měsíčky. Vosí hnízda. Rumové kuličky. Tlačenka. Kuličky s višněmi v rumu. Octové. Nepečená roláda. Zázvorky CUKROVÍ Čokoládové měsíčky 24 dkg másla, 24 dkg cukru, 4 vejce, 5 dkg strouhané čokolády, 24 dkg mouky hladké. Poleva: citrónová šťáva + cukr Máslo třete, po lžících přidáváte cukr, střídavě žloutky, čokoládu,

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Dunajské vlny Suroviny

Dunajské vlny Suroviny Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Sladká italská gastronomie Příručka pro výuku Zpracovala: Petra Doležalová Anotace Střední odborná škola a

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Vánoční pohoda. strana 1

Vánoční pohoda. strana 1 Vánoční pohoda Jistě víte že se blíží Vánoce. Tento časopis vás seznámí s koledami zabavíte se omisměrkami. zjistíte co dělají děti ve vašem věku o Vánocích a jak se vaří Vánoční pokrmy strana 1 : Uvod

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁNOČNÍ RECEPTY DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Dětský vánoční punč Přísady: kompotované ovoce-nakrájené 1 mandarinka 1 jablko 1 vanilkový lusk 1 hřebíček 1 lžíce rozinek 2 hrnky vody 2 hrnky jablečného moštu

Více

Recepty, bez kterých nejsou Vánoce.

Recepty, bez kterých nejsou Vánoce. Recepty, bez kterých nejsou Vánoce. Recepty osvědčené, báječné, jedinečné. Recepty staré i nové, ale hlavně dobré. Zkrátka recepty, bez kterých se Váš Vánoční stůl rok co rok neobejde. V unikátním projektu

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Dunajské vlny Suroviny

Dunajské vlny Suroviny Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

VANILKOVÉ rohlíčky. Jaké by to byly Vánoce bez. domácího cukroví, které. lahodí oku i chuti? Letošní. Vánoce s Tescoma magazínem

VANILKOVÉ rohlíčky. Jaké by to byly Vánoce bez. domácího cukroví, které. lahodí oku i chuti? Letošní. Vánoce s Tescoma magazínem VÁNOČNÍ pečení Jaké by to byly Vánoce bez domácího cukroví, které lahodí oku i chuti? Letošní Vánoce s Tescoma magazínem jsou sladké, hravé, voňavé a... rozplývají se na jazyku. Ať se nám to líbí nebo

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Výrobky z jádrových hmot. Ing. Miroslava Teichmanová

Výrobky z jádrových hmot. Ing. Miroslava Teichmanová Výrobky z jádrových hmot Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva,

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, PUNČOVÉ KOKOSOVÉ ŘEZY Punčové kokosové řezy 150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, punčová nádivka: 2 balíčky piškotů, rum, trochu citrónové šťávy,

Více

Recepty z ovoce především jablečné

Recepty z ovoce především jablečné Recepty z ovoce především jablečné Cuketová buchta s jablky a švestkami 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru 2 hrnky nadrobno nakrájené cukety pastináku 1 hrnek oleje 1 velká lžíce skořice 1 lžička

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků 17. 12. 2009 1 Babiččiny kokosky (Nela Jurygáčková, 5. B) Těsto: 5 bílků 250 gramů cukru krupice 250 gramů kokosu 1 lžíce hrubé mouky Postup:

Více

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi Tiramisu pomerančové 2 mandarinkové kompoty (cca 300 ml), 125 ml šlehačkové smetany, 250 g sýru Mascarpone 250 g tvarohu, 80 g cukru, 3 lžice pomerančového likéru 200 250 ml pomerančové šťávy (může být

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více