VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE"

Transkript

1 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení () podávána. 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno CZ

2 2. Identifikace Název Lakovny karoserií v závodě Mladá Boleslav Adresa Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav Identifikace (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJLXWM Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.6; 6.7 2

3 Integrované povolení č.j. 500/1920/503 28/04 ze dne , Nabytí právní moci změny č.j /2006/KUSK OŽP/Hr, SZ_173248/2006/KUSK/22 ze dne , nabytí právní moci změny č.j /2008/KUSK OŽP/ŠM, SZ_133866/2008/KUSK/15 ze dne , nabytí právní moci změna č.j.: /2010/KUSK OŽP/Vk, SZ_171212/2010/KUSK/28 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2011/KUSK OŽP/Vk, SZ_026790/2011/KUSK/19 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2011/KUSK OŽP/Vk, SZ_107509/2011/KUSK/14 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2011/KUSK OŽP/Vk, SZ_135786/2011/KUSK/11 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2011/KUSK OŽP/Vk, SZ_171216/2011/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2011/KUSK OŽP/Vk, SZ_190015/2011/KUSK/7 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Vk, SZ_071854/2012/KUSK/7 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Vk, SZ_078664/2012/KUSK/8 ze dne , Oprava 10. Změny č.j /2012/KUSK OŽP/Hra ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Dvk, SZ_145138/2012/KUSK/5 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Dvk, SZ_138937/2012/KUSK/10 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Dvk, SZ_169310/2012/KUSK/5 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Dvk, SZ_003797/2012/KUSK/5 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Dvk, SZ_003790/2013/KUSK/9 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_056091/2013/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2012/KUSK OŽP/Vk, SZ_115554/2012/KUSK/15 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_096988/2013/KUSK/5 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, ZS_087835/2013/KUSK/12 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, ZS_108867/2013/KUSK/7 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_089126/2013/KUSK/8 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_106911/2013/KUSK/10 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_115351/2013/KUSK/6 ze dne , Oprava 23. změny č.j /2013/KUSK OŽP/Vk., nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_125225/2013/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_127969/2013/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2013/KUSK OŽP/Vk, SZ_127965/2013/KUSK/7 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_003214/2014/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_003216/2014/KUSK/7 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_080376/2014/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_107059/2014/KUSK/6 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_089957/2014/KUSK/11 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_067442/2014/KUSK/13 ze dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_127373/2014/KUSK/17 ze dne , nabytí právní moci

4 Změny nebo rozšíření (za příslušný rok) změny Popis změny 27. změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_003214/2014/KUSK/6 ze Hala kontroly vozů CNG, navýšení výkonu kotelny. dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_003216/2014/KUSK/7 ze Dodávka a montáž kabin Spot-Repair pro lakované karoserie v lakovně M11B. dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_080376/2014/KUSK/6 ze Žádost o vyjmutí dieselagregátů z platného. dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_107059/2014/KUSK/6 ze Žádost o vyjmutí kotelny (hala M7-CNG) z platného integrovaného povolení dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_089957/2014/KUSK/11 ze Přístavba haly M14, IV. etapa dne , nabytí právní moci Odmašťování a čištění karoserií v halách svařoven M12 B, C, D a M změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_067442/2014/KUSK/13 ze Doplnění nových pracovišť odmašťování a lepení v halách montáží M1 a M13. dne , nabytí právní moci změna č.j /2014/KUSK OŽP/Vk, SZ_127373/2014/KUSK/17 ze Aktualizace dle novely zákona o ochraně ovzduší. dne , nabytí právní moci

5 Vysvětlivky Identifikace (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému v poli identifikátor ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel. Integrované povolení uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva. Změny nebo rozšíření uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek. změny uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny) Popis změny uvést popis jednotlivých uvedených změn. 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení ŠKODA AUTO a.s. Ing. Šťovíček Martin Specialista ochrany ŽP Telefon (nebo fax) Datum Vysvětlivky Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele. Datum zpracování uvést datum, kdy byla zpráva zpracována. Oprávněným zástupcem provozovatele se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem 5

6 . Připojit podpis provozovatele, případně zástupce provozovatele oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel nebo oprávněný zástupce provozovatele právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele respektive oprávněného zástupce provozovatele. ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené (emisní, ostatní, limitní hodnoty) části B) Stanoví podle 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci následující závazné podmínky provozu uvedené v bodech B.1., C, D, E, F, G, H: podmínky v (emisní limit, části uložená v podmínky B 1.1) B.1.1) B.1.1.1) Lakovny Parametr VOC představuje limitní měrnou výrobní emisi těkavých organických látek. Nelze-li dosáhnout uvedeného emisního limitu VOC 45 g/m 2, potom nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m 3. Tento emisní limit se uplatňuje za normálních podmínek ve vlhkém plynu. Měrná výrobní emise celkových emisí VOC byla v roce ,87 g/m 2. Projekt sledování emisí - odkaz Zelený text změny v roce

7 1) Lakovna M11A lakovna základu Linka předúprav (VBH), odmašťování bez použití VOC, (M11A) Výduch č. M11A/3 V roce 2014 nový ZZO Linka předúprav (VBH), Fosfátování (M11A) Výduch č. M11A/4 TZL Bez limitu Bez měření TZL Bez limitu Bez měření Lakovny V roce 2014 nový ZZO Linka KTL (M11A) Výduch č. M 11A / 21 A,B*, 25 (*2 x TNV do jednoho výduchu M11A/21) Termické dopalování Linka KTL (M11A) 2 x přídavný hořák (suška KTL) Výduch č. M 11A / 7, 8 Ohřev zemní plyn TZL VOC CO NOx CO 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 100/14 101/14 249/14 250/14 V roce 2014 neměřeno Záložní zdroj s maximální roční dobou provozu 300 hodin NOx 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 7

8 Linka nanášení a želatinace plastizolu (PVC), (M11/A) Výduch č. M 11A / 15, 16 Termické dopalování TZL VOC CO NOx 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m 3 102/14 251/14 Box broušení a oprav KTL dvoupozicový (M11A) Výduch č. M 11A / 23, 24 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 105/14 254/14 Box broušení a oprav KTL za linkami PVC (M11A) Výduch č. M 11A / 20, 26, 27 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 103/14 104/14 252/14 253/14 Pracoviště výstav (M11A) Výduch č. M 11A / 22 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 106/14 255/14 2) Lakovna M11B lakovna vrchního laku Míchárna barev (M11B) Výduch č. M11B/16 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 114/14 260/14 8

9 Linka plniče - nástřik (M11B) Výduch č. M 11B / 7 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 107/14 256/14 Linka plniče (M11B) Výduch č. M 11B / 12A, B* (*2 x TNV do jednoho výduchu M11B/12) Termické dopalování) TZL VOC CO NOx 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m 3 107/14 256/14 3 x Linka vrchního laku nástřik BC (M11B) Výduch č. M 11B / 1, 3, 5 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 108/14 109/14 110/14 257/14 258/14 259/14 3 x Linka vrchního laku nástřik CC (M11B) Výduch č. M 11B / 2, 4, 6 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 108/14 109/14 110/14 257/14 258/14 259/14 9

10 3 x Linka vrchního laku (M11B) Výduch č. M 11B / 9, 10, 11 Termické dopalování TZL VOC CO NOx 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m 3 108/14 109/14 110/14 257/14 258/14 259/14 Mezisuška pro 3. linku vrchního laku (M11B) Výduch č. M 11B / 8 Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 111/14 NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) Kabiny oprav vrchního laku SPOT REPAIR (M11B) Výduch č. M 11B / 14, 15, 18, 24 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 99/14 117/14 263/14 Linka speciálních odstínů nástřik BC a CC, vytěkací, sušící a chladící zóna (M11B) Výduch č. M 11B / 13 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 116/14 262/14 10

11 Linka speciálních odstínů (M11B) Výduch č. M 11B / 19A,B* (*dva hořáky do jednoho výduchu M11B/19) Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 116/14 NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) Lakování střech - vytěkání, sušení, chlazení (M11B) Výduch č. M 11B / 17 VOC 45 g/m 2 115/14 261/14 Lakování střech - nástřik laku (M11B) Výduch č. M 11B / 20 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 115/14 261/14 Lakování střech - nástřik laku (M11B) Výduch č. M 11B / 21 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 115/14 261/14 11

12 Mezisuška pro 1. Linku vrchního laku (M11B) výduch č. M11B / 22 Ohřev zemní plyn CO NO x 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 113/ mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) Mezisuška pro 2. Linku vrchního laku (M11B) výduch č. M11B / 23 Ohřev zemní plyn CO NO x 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 112/ mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 12

13 Míchárna barev (M11B) Výduch č. M 11B / 16 3) Lakovna M12C linka panelových a náhradních dílu Linka drobných dílů (M12C) Výduch č. M 12C / 4 Ohřev zemní plyn TZL VOC TZL VOC CO NOx 3 mg/m 3 45 g/m 2 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m 3 118/14 265/14 Linka náhradních a vyměnitelných dílů - kabina broušení (M12C) Výduch č. M 12C / 6 TZL 3 mg/m 3 119/14 266/14 Linka náhradních a vyměnitelných dílů - nástřik plniče (M12C) Výduch č. M 12C / 7 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 119/14 266/14 13

14 Linka náhradních a vyměnitelných dílů - vytěkací zóna plniče (M12C) Výduch č. M 12C / 8 VOC 45 g/m 2 119/14 266/14 Linka náhradních a vyměnitelných dílů - suška PVC a plniče (M12C) Výduch č. M 12C / 9, 10, 11 VOC 45 g/m 2 119/14 266/14 Linka náhradních a vyměnitelných dílů (M12C) Výduch č. M 12C / 12, 13, 14 Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 119/14 NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 4) Lakovna M1 linka oprav vrchního laku 14

15 Linka oprav laku hotové vozy nástřik (M1) Výduch č. M 1 / 2,3,4,5,6,7 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 124/14 271/14 Linka oprav laku hotové vozy (M1) Výduch č. M 1 / 8 Ohřev zemní plyn TZL VOC CO NOx 3 mg/m 3 45 g/m mg/m mg/m 3 124/14 271/14 Linka oprav laku Zugil nástřik (M1) Výduch č. ZUGIL / 1,2,3,4 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 123/14 270/14 Linka oprav laku Zugil vytěkací zóna (M1) Výduch č. ZUGIL / 5, 6 VOC 45 g/m 2 123/14 270/14 Linka oprav laku Zugil sušící zóna (M1) Výduch č. ZUGIL / 7, 8 VOC 45 g/m 2 123/14 270/14 15

16 Linka oprav laku Zugil chladící zóna (M1) Výduch č. ZUGIL / 9, 10 VOC 45 g/m 2 123/14 270/14 Linka oprav laku Zugil (M1) Výduch č. ZUGIL / 11, 12 Ohřev zemní plyn CO NO x 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 123/ mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) Linka oprav laku Zugil SPOT REPAIR (M1) Výduch č. ZUGIL / 13 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 123/14 270/14 5) Opravy laku hala M13 16

17 Kabiny oprav laku, kombinovaný opravářský box (M13) Výduch č. M 13 / 1, 3, 17, 18, 19, 20 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 120/14 121/14 122/14 267/14 268/14 269/14 Kombinovaný opravářský box (M13) Výduch č. M 13 / 2 Ohřev zemní plyn Přípravná pracoviště broušení (M13) Výduch č. M13/21 6) Opravy laku hala M3 CO Bez limitu Bez měření NO x Bez limitu Bez měření TZL 3 mg/m 3 3 x Opravářský box USI (M3) Výduch č. M 3 / 1, 2, 3 TZL VOC 3 mg/m 3 45 g/m 2 125/14 126/14 127/14 272/14 273/14 274/14 17

18 3 x Opravářský box USI (M3) Výduch č. M 3 / 2, 4, 6 4,5,6 Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) V roce 2014 neměřeno NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 7) Dopravníkový most D13A Konzervace dutin zaplavování (D13A), ohřev vosku Výduch č. D 13A / 2 Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 129/14 NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 18

19 Konzervace dutin zaplavování (D13A), předohřev karosérii a ohřev zaplavovací kabiny Výduchy č. D 13A / 3 Procesní ohřev zemní plyn CO NO x mg/m 3 128/ mg/m 3 8) Dopravníkový most D16 Konzervace dutin zaplavování (D16), ohřev vosku Výduch č. D 16 / 1 Ohřev zemní plyn CO 100 mg/m 3 (do ) 50 mg/m 3 (od ) 131/14 NO x 200 mg/m 3 (do ) 100 mg/m 3 (od ) 19

20 Konzervace dutin zaplavování (D16), předohřev karosérií a ohřev zaplavovacích kabin Výduchy č. D16 / 2,3 Procesní ohřev zemní plyn CO NO x mg/m 3 130/ mg/m 3 Přípravná pracoviště broušení (M13) výduch č. M13 / 21 TZL 3 mg/m 3 V roce 2013 neměřeno V roce 2013 nový zdroj podmínky v (emisní limit, části uložená v vypoč tená podmínky B.1.1.2) Svařovny 4) 1) Svařovna hala M14 Svařování, broušení, Výduchy č. M14 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 20

21 5) 2) Svařovna hala M14 Svařování, broušení, Výduchy č. M14 / 21, 22 TZL mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny výpočtem B ) Svařovny pro samostatný výduch 0,08 t/rok 6) 3) Svařovna hala M14 Svařování, broušení, Výduchy č. M14 / 23, 24, 25, 26 TZL mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny výpočtem B ) Svařovny pro samostatný výduch 0,08 t/rok B ) Svařovny 7) 4) Svařovna přístavby haly M14 svařování, broušení, Výduchy č. M14 / 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 TZL mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny výpočtem pro samostatný výduch 0,08 t/rok 21

22 B ) Svařovny B ) Svařovny 5) Svařovna přístavba haly M14 III. a IV. etapa - svařování kovových materiálů Výduchy č. M14/35,36,37,38,39 8) 6) Svařovna M5, Oblast č. 1 ruční svářecí pracoviště, Výduch č. M5 / 3.2 9)7) Svařovna M5, Oblast č. 2 a 3 ruční sváření pracoviště, Výduch č. M5 / 1 TZL 10 mg/m 3 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno 22

23 10) 8) Svařovna M5, Oblast č. 4 ruční svářecí pracoviště, Výduch č. M5 / 3.1 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 11) 9) Svařovna M5, Oblast č. 5 ruční svářecí pracoviště 5.1 až 5.14, Výduch č. M5 / 7 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 12) 10) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 1 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 20 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 23

24 13) 11) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 2 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 19, 24, 25 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 14) 12) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 3 a 4 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 17, 17a TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 15) 13) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 5 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 16, 16a TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 24

25 16) 14) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 6, č. 7, č. 8 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 15, 15a TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny 17) 15) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 9 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 22 TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno B ) Svařovny B ) 18) 16) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 10 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 7a, 8, 13, TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno Svařovny 25

26 B ) Svařovny B ) Svařovny 19) 17) Svařovna M12B, C, D Oblast č. 11 sváření, broušení Výduch č. M12B, C, D / 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 18 18) Svařovny haly M12B, C, D a M14 Odmašťování a čištění karoserií Výduchy č. M12B, C, D/4,15,15a,16a,19,20,24, 25 a M14/10,11,12,29,30,32, 33,34 20) Svařovna přístavba haly M14 III. etapa, Svařování kovových materiálů, Výduchy č. M14 / 35, 36, 37 Záchyt TZL na filtru s odlučivostí 90% TZL mg/m 3 V roce 2014 neměřeno VOC Stanoven emisní strop ve výši 7,5 t VOC za rok Emise VOC budou zjišťovány bilančním výpočtem 1,006 t/rok TZL 10 mg/m 3 Bez měření Po uvedení do provozu budou emise stanoveny výpočtem 26

27 B ) Svařovny 21) Přístavba Hala M14 Dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 0,497MW, záložní zdroj. NOx CO 4000 mg/m 3 Bez měření 650 mg/m 3 V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit tyto stanovené podmínky v (emisní limit, části uložená v vypoč tená podmínky B.1.1.3) Montáž M1, M13 B ) Montáže 1) 1) Montáž hala M1 výdej benzínu montážní linka výduch č. M1 / 9. Bez odlučovacího, páry odsáté od výdejní pistole jsou vedeny vývěvou nad střechu objektu. Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu 27

28 B ) Montáže 2) 2) Montáž hala M1 Výdej benzínu - výpravna výduch č. M1 / 10. Bez odlučovacího, páry odsáté od výdejní pistole jsou vedeny vývěvou nad střechu objektu. Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu B ) Montáže 3) 3) Montáž hala M1 Odmašťování karoserií před lepením skel Odmašťování karoserií před aplikací adhezivních materiálů, výduchy č. M1/11,12,13,14,15,16,17. Odtah přes pracovní prostředí halovými vzduchotechnickými jednotkami a střešními ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise VOC stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 1,54 t/rok 28

29 B ) Montáže 4) 4) Montáž hala M1 Aktivace a lepení skel, aplikace adhezivních materiálů (aktivace a lepení dílů na karoserie Výduchy č. M1/11,12,13,14,15,16,17 Odtah přes pracovní prostředí halovými vzduchotechnickými jednotkami a střešními ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z lepení vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 1,399 t/rok B ) Montáže 5) 5) Montáž hala M1 Odmašťování karoserií před lepením plastových dílů, výduchy č. M1 / 12, 13. Bez odlučovače, odtah přes střešní ventilátory. Výduchy ve výšce 11 m nad okolní terén. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 2,014 t/rok 29

30 B ) Montáže 6) 6) Montáž hala M1 Aktivace a lepení plastových dílů, výduchy č. M1 / 12, 13. Bez odlučovače, odtah přes střešní ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z lepení vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 0,918 t/rok B ) Montáže 7) 7) Montáž hala M1 Odmašťování karoserií před lepením plastových dílů, výduchy č. M1 / 14, 15. Bez odlučovače, odtah přes střešní ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 2,014 t/rok 30

31 B ) Montáže B ) Montáže B ) Montáže 8) 8) Montáž hala M1 Aktivace a lepení plastových dílů, výduchy č. M1 / 14, 15. Bez odlučovače, odtah přes střešní ventilátory. 5) Hala M1 čistírna odpadních vod. Myčka vozů, vodní test a mycí linka vozů 9) 9) 6) Montáž hala M13 stáčení benzínu, výduch č. M13 / ) Montáž hala M13 Stáčení nafty, výduchy č. M13 / 5, 6 Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Od jsou stanoveny technické podmínky provozu Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z lepení vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 0,918 t/rok 31

32 11 11) 7) Montáž hala M13 Výdej benzínu, výduch č. M13 / 7 Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu B ) Montáže B ) Montáže 12) 8) Montáž hala M13 Odmašťování karoserií před lepením skel, aplikací adhezivních materiálů výduchy č. M13 / 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Odtah vzdušiny je přes pracovní prostředí halovými vzduchotechnickými jednotkami a střešními ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M13 jako celek ve výši 2,035 t/rok 32

33 B ) Montáže 13 13) 9) Montáž hala M13 Aktivace a lepení skel, adhezivních materiálů (aktivace a lepení dílů na karoserie) výduchy č. M13 / 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Od tah vzdušiny je přes pracovní prostředí halovými vzduchotechnickými jednotkami a střešními ventilátory. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z lepení vypočteny pro montáž M13 jako celek ve výši 1,046 t/rok B ) Montáže 14 14) Montáž hala M13 Odmašťování karoserií před lepením plastových dílů, výduchy č. M13 / 14, 15, bez odlučovače, odtah přes pracovní prostředí. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M13 jako celek ve výši 1,841 t/rok 33

34 B ) Montáže 15 15) Montáž hala M13 Aktivace a lepení plastových dílů, výduchy č. M13 / 14, 15. bez odlučovače, odtah přes pracovní prostředí. Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Provozovatel bude emise TOC zjišťovat bilancí technologického procesu. Emise z lepení vypočteny pro montáž M13 jako celek ve výši 0,693 t/rok B ) Montáže 10) Hala M13 čistírna odpadních vod. Vodní test a repasní myčka vozů 16) 16) 11) Přístavba montážní haly M13 výdej CNG, Hala kontroly vozů CNG (M7 CNG) výduch č. M13 / 16 Od jsou stanoveny technické podmínky provozu Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu 34

35 B ) Montáže 17) 17) Montážní hala M1 Odmašťování karoserií před lepením plastových dílů, výduch č. M1 / 16 bez odlučovače, odtah přes střešní ventilátory Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 50 mg/m 3 Bez měření Emise stanoveny bilancí technologického procesu Emise z odmašťování vypočteny pro montáž M1 jako celek ve výši 2,014 t/rok 18) Hala M1A Dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 0,308MW záložní zdroj NOx CO 4000 mg/m 3 Bez měření 650 mg/m 3 B ) Montáže 35

36 B ) Montáže 19) Hala M13 Dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 0,696MW záložní zdroj NOx CO 4000 mg/m 3 Bez měření 650 mg/m 3 V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit tyto stanovené 20) Hala M1 Čistírna odpadních vod Myčka vozů, vodní test a mycí linka Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu B ) Montáže 21) Hala M13 Čistírna odpadních vod Vodní test a repasní myčka vozů Pro zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu B ) Montáže 36

37 B1.1.4) Mycí stoly a myčky pistolí 1) Mycí stoly pod lakovny VOC Stanoven emisní strop ve výši 0,65 t VOC za rok Emise budou stanoveny bilančním výpočtem 0,644 t/rok podmínky v (emisní limit, části uložená v vypoč tená podmínky B ) Lakovny Hala M11A Dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 0,507MW záložní zdroj NOx CO 4000 mg/m 3 Bez měření 650 mg/m 3 V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit tyto stanovené B ) Lisovny Hala M15 Dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 0,328MW záložní zdroj V roce 2013 nový zdroj NOx CO 4000 mg/m 3 Bez měření 650 mg/m 3 V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit tyto stanovené 37

38 B ) Mycí stoly a myčky pistolí Mycí stoly V roce 2013 nový zdroj Stanoven emisní strop ve výši 0,65 t VOC za rok. Stanoven emisní strop ve výši 0,65 t VOC za rok. Bez měření Provozovatel bude zjišťovat roční množství emisí VOC bilančním výpočtem. Výpočet ,527 t 38

39 části Nakládání s vodami uložená v podmínky Text podmínky 1) Na předávacím místě odpadních vod s obsahem těžkých kovů, tj. před vstupem do zásobní nádrže proudu s těžkými kovy, a na předávacím místě odpadních vod s organickým znečištěním, tj. před zásobní nádrží proudu s organickými látkami, pro obě lakovny M11 a M12, trvale měřit objem a dodržovat jakost vypouštěných odpadních vod v limitech, které jsou stanoveny citovanou Generální zásobovací smlouvou, případně v následujícím období jinou obdobnou smlouvou; sledovány budou minimálně ph, NEL, CHSK Cr, BSK 5, Ni, Pb, Zn, Cu. podmínky Odkaz na přílohu B. 1.2) Nakládání s vodami Pb ukazatel byl sledován dle stanovené podmínky, koncentrace olova byla pod mezí citlivosti analytické metody. Olovnatá kataforéza byla nahrazena bezolovnatou. Olovnatá kataforéza byla nahrazena bezolovnatou. Olovnatá kataforéza se nepoužívá. 1, 2, 3, 4, Roční byly plněny. 39

40 části Nakládání s vodami uložená v podmínky Text podmínky 2) Na předávacím místě zaolejovaných vod, tj. před vstupem do zásobní nádrže zaolejované vody pro odmaštění, trvale sledovat obsah NEL, rozpustných látek, tj. v souladu s Generální zásobovací smlouvou, a dále obsah fosfátů, boritanů. Jednorázově do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřit, zda tyto vody neobsahují těžké kovy arzén, rtuť, kadmium, zinek, měď, nikl, olovo, chrom. podmínky Odkaz na přílohu B. 1.2) Nakládání s vodami Pb ukazatel byl sledován dle stanovené podmínky, koncentrace olova byla pod mezí citlivosti analytické metody. Olovnatá kataforéza byla nahrazena bezolovnatou. Olovnatá kataforéza se nepoužívá. 5, 6 Roční byly plněny. 40

41 části Nakládání s vodami uložená v podmínky Text podmínky 3) Ukazatel obsahu olova v odpadních vodách bude i po nahrazení kataforézy s olovem bezolovnatou kataforézou sledován po dobu 2 let po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to 1x ročně, to nezávisle na požadavcích vyplývajících z Generální zásobovací smlouvy. podmínky Odkaz na přílohu B. 1.2) Nakládání s vodami Ukazatel byl sledován dle stanovené podmínky, koncentrace olova byla pod mezí citlivosti analytické metody. Olovnatá kataforéza byla nahrazena bezolovnatou. Olovnatá kataforéza se nepoužívá. 1, 2, 3, 4 41

42 části Nakládání s vodami uložená v podmínky B. 1.2) Nakládání s vodami Text podmínky 4) Ukazatelé arzén, rtuť, kadmium a Cr 3+ nebudou sledovány, pokud v dalším období provozu lakoven nebudou používány látky s jejich obsahem. podmínky Odkaz na přílohu - V lakovnách nebyly používány látky s obsahem výše citovaných látek. 42

43 části Nakládání s vodami uložená v podmínky B. 1.2) Nakládání s vodami Text podmínky 5) Zajistit 4 x ročně měření množství a kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod. podmínky Odkaz na přílohu Roční byly plněny. 1, 2, 3, 4 43

44 části Nakládání s vodami vypouštění odpadní vod uložená v podmínky B ) Vypouštění odpadních vod Text podmínky 1) Vodní test a repasní myčka vozů montáž M13 Přebytečné odpadní vody jsou na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 15/05 se společností ŠKO-ENERGO s.r.o. vypouštěny do závodní kanalizace. Na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 15/05 musí provozovatel dodržet technické parametry odpadních vod uvedené v příslušném manipulačním řádu a provozním řádu. podmínky Odkaz na přílohu 44

45 části Nakládání s vodami vypouštění odpadní vod uložená v podmínky B ) Vypouštění odpadních vod Text podmínky 2) Myčka vozů M1 Přebytečné odpadní vody jsou na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 34/06 se společností ŠKO-ENERGO s.r.o. vypouštěny do závodní kanalizace. Na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 34/06 musí provozovatel dodržet technické parametry odpadních vod uvedené v příslušném manipulačním řádu a provozním řádu. podmínky Odkaz na přílohu 45

46 části Nakládání s vodami vypouštění odpadní vod uložená v podmínky B ) Vypouštění odpadních vod Text podmínky 3) Vodní test a mycí linka vozů M1 Přebytečné odpadní vody jsou na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 27/06 se společností ŠKO-ENERGO s.r.o. vypouštěny do závodní kanalizace. Na základě Souhlasu k převodu odpadních vod č. 27/06 musí provozovatel dodržet technické parametry odpadních vod uvedené v příslušném manipulačním řádu a provozním řádu. podmínky Odkaz na přílohu 46

47 části Nakládání s vodami vypouštění odpadní vod uložená v podmínky Text podmínky B ) Vypouštění odpadních vod 4) zaolejované vody 4.1 Lisovna M4 Odpadní vody jsou přečerpávány do haly M2 a následně jsou v souladu s Generální zásobovací smlouvou předávány společnosti ŠKO-ENERGO s.r.o. ke zpracování na čistírně odpadních vod Z25. Na základě Generální zásobovací smlouvy musí provozovatel dodržet technické parametry odpadních vod uvedené v příslušném manipulačním a provozním řádu. 4.2 Lisovna M12A Odpadní vody jsou v souladu s Generální zásobovací smlouvou předávány společnosti ŠKO-ENERGO s.r.o. ke zpracování na čistírně odpadních vod Z25. Na základě Generální zásobovací smlouvy musí provozovatel dodržet technické parametry odpadních vod uvedené v příslušném manipulačním a provozním řádu. podmínky Odkaz na přílohu 47

48 části Nakládání s vodami vypouštění odpadní vod uložená v podmínky B ) Vypouštění odpadních vod Text podmínky 5) Diskontinuálně produkované odpadní vody Kromě diskontinuálně vypuštěných technologických a splaškových odpadních vod jsou firmě ŠKO-ENERGO s.r.o. předávány v souladu s příslušnými Souhlasy k převodu vody i diskontinuálně produkované odpadní vody z mytí podlah, nabíjecích stanic, zkušebny kvality a oprav laku. podmínky Odkaz na přílohu 48

49 části Hluk uložená v podmínky B. 1.3) Hluk Text podmínky Provozovatel do 6 měsíců od uvedení centrálního skladu logistiky U6, uvedení úpravy haly montáže M13, uvedení přístavby M12A a přístavby svařovny M14 do provozu, bude provedeno měření hladin akustického tlaku. podmínky Odkaz na přílohu Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno v roce

50 části Hluk uložená v podmínky Text podmínky Provozovatel je povinen u nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb dodržovat hygienický limit hluku dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro který platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. - LAeq pro denní dobu max. 50 db (06:00 až 22:00 hod.) - LAeq pro noční dobu max. 40 db (22:00 až 06:00 hod.) Monitoring: 1) Změřit jednorázově emise hluku na hranici závodu m, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění), v denní a noční době do 1 roku od nabytí právní moci 2) Měření realizovat pomocí autorizované osoby B. 1.3) Hluk podmínky Odkaz na přílohu Jednorázové měření emisí hluku bylo provedeno v roce 2005 a zasláno na KÚSK. 50

51 části Hluk uložená v podmínky B. 1.3) Hluk Text podmínky Monitoring: 3) Zajistit hlukové parametry technologických garantované v projektové dokumentaci podmínky Odkaz na přílohu Zajištění hlukových parametrů technologických garantovaných v projektové dokumentaci bylo řešeno při převzetí těchto od dodavatelů. Případná nová musí splňovat požadavky interního technického standardu (ITS) tzn. 70 db pro ústící do venkovního prostoru, 80 db pro uvnitř hal. 51

52 části Odpady uložená v podmínky Text podmínky Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady z lisoven, svařoven a montáží. Nakládání s odpady vznikajícími v. V lze nakládat s nebezpečnými odpady vznikajícími jen jeho vlastním provozem (souhlas podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání oprávněné osobě v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tedy přednostně k jejich opětovnému použití, recyklaci, jinému využití odpadu a až na posledním místě k jejich odstranění. Upravená podmínka C) Odpady C. 1) podmínky Odkaz na přílohu Odpady 52

53 části Odpady uložená v podmínky Text podmínky Podmínky pro nakládání s odpady: - Odpady, které vzniknou při provozování, budou tříděny a shromažďovány na vyhrazených, řádně označených místech a následně předávány oprávněné osobě. Tyto odpady budou přednostně předávány k jejich opětovnému použití, recyklaci, jinému využití odpadu a až na posledním místě k jejich odstranění. - Bude vedena provozní evidence v souladu s platnou legislativou. - S případnými použitými sanačními prostředky, sorpčními materiály a zasaženou zeminou bude nakládáno podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady. C) Odpady C. 1) podmínky Odkaz na přílohu Odpady 53

54 části Odběr vody uložená v podmínky Text podmínky Veškerou pitnou vodu přebírá ŠKODA AUTO a.s. od ŠKO-ENERGO s.r.o. na základě Genernální zásobovací smlouvy ze dne , kap. I, bod a., str. 4. D) Odběr vody podmínky Odkaz na přílohu 54

55 části Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky uložená v podmínky E) Text podmínky 1) Zajistit při napojování nových nebo přepojování stávajících zdrojů odpadních vod nebo srážkových vod bezchybné propojení se správným systémem oddílné kanalizace areálu. podmínky Odkaz na přílohu Průběžně plněno 55

56 části Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky uložená v podmínky Text podmínky 2) Veškeré vybíratelné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legislativy. 4) Budou vedeny záznamy o provedených opatřeních omezujících možnost znečištění povrchových a podzemních vod při zacházení se závadnými látkami v provozním deníku a tyto záznamy budou uchovávány po dobu 5 let. 5) Osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici pracovní pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými produkty, se kterými konkrétně pracuje. 6) Provádět měsíční evidence spotřeby procesních materiálů, ze které bude vždy k danému roku bilančním způsobem vypočteno množství emisí dle Projektu sledování emisí ze všech lakoven ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. E) podmínky Odkaz na přílohu 56

57 části Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky uložená v podmínky E) Text podmínky 3) V případě havárie bude postupováno dle vodoprávně schváleného havarijního plánu. podmínky Odkaz na přílohu V roce 2014 nedošlo k havarijnímu ohrožení či zhoršení jakosti vod 57

58 části Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky uložená v podmínky E) Text podmínky 7) Po trvalém ukončení provozu budou realizována následující opatření: Do 6 měsíců od ukončení provozu bude provedeno: a) odčerpání a zneškodnění provozních lázní a oplachových vod b) dekontaminace Do 1 roku od ukončení provozu bude provedeno: c) odstranění likvidace vnitřních d) provedení zkušebních rozborů stavebních konstrukcí, půdy a podzemních vod v areálu lakoven z hlediska možné kontaminace e) po provedení průzkumu půdy v lokalitě lakoven a v případě její kontaminace zajistí provozovatel do 1 roku předložení rizikové analýzy a návrhu opatření včetně podání žádosti krajskému úřadu o povolení sanačního zásahu, následně zajistí provedení sanačního zásahu. podmínky Odkaz na přílohu - U nebyl v roce 2014 ukončen provoz. 58

59 části Souhrnné podmínky uložená v podmínky Text podmínky 1) Dodržovat havarijní plán, schválený podle vodního zákona a v souladu se zákonem o ochraně ovzduší rovněž soubor technickoprovozních parametrů a technicko organizační opatření (provozní řád). 3) Aktualizovat provozní dokumentaci pro vody, ovzduší a odpady podle požadavků nových složkových zákonů tak, aby stav provozní dokumentace plně odpovídal nové legislativě. F) podmínky Odkaz na přílohu Průběžně plněno 59

60 části Souhrnné podmínky uložená v podmínky F) Text podmínky 2) Provádět průběžně aktualizaci vodohospodářského havarijního plánu, včetně povinnosti vést provozní deník, a provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší. podmínky Odkaz na přílohu Platnost vodohospodářských havarijních plánů a provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší je průběžně ověřována. 60

61 části Souhrnné podmínky uložená v podmínky Text podmínky 4) Provozovatel se bude snažit realizovat programy vyplývající z programu EMS příslušných lakovnám ke splnění cílů životního prostředí tak, aby tyto cíle byly trvale plněny. F) podmínky Odkaz na přílohu Průběžné plnění cílů a programů EMS bylo ověřeno při kontrolním auditu v roce

62 části Souhrnné podmínky uložená v podmínky F) Text podmínky 5) Pokud do procesu technologií budou vstupovat významným způsobem jiné suroviny, pomocné materiály a další látky, než jsou uvedeny v žádosti o vydání integrovaného povolení v kapitole 7.1, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu. podmínky Odkaz na přílohu V některých provozech spadajících pod došlo k drobným změnám, které byly zohledněny v MHP. Následně MHP byly schváleny Krajským úřadem Středočeského kraje. MHP jsou průběžně ověřovány. 62

63 části Požadavky vyplývající ze stanoviska posouzení vlivu stavby na životní prostředí ( 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci). uložená v podmínky Text podmínky Ve vazbě na provozní zkušenosti aktualizovat plán havarijních opatření a vypracovávat protokoly z havárie, jejichž nedílnou součástí je i vypracování přijatých opatření k zabránění příčin havárií. Provozovatel bude neprodleně hlásit dotčeným orgánům státní správy všechny mimořádné situace, havárie a havarijní úniky znečišťujících látek ze do životního prostředí. podmínky Odkaz na přílohu protokol, ohlášení Platnost vodohospodářských havarijních plánů a provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší je průběžně ověřována protokol, ohlášení protokol, ohlášení G) V roce 2014 došlo k několika drobným mimořádným událostem, k ohrožení životního prostředí nedošlo. O mimořádných událostech byl sepsán protokol, který byl zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje dopisem protokol, ohlášení protokol, ohlášení protokol, ohlášení protokol, ohlášení protokol, ohlášení 63

64 části Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s integrovaným povolením. uložená v podmínky Text podmínky Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat, archivovat a předkládat ke kontrole. Provozovatel bude zaznamenávat časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. Provozovatel vypracuje na základě shromažďování údajů (např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předané oprávněným osobám a podobně) zprávu tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat souhrn dat pořízených v kalendářním roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí. Zpráva může být předložena v písemné i elektronické podobě. Zpráva bude zaslána krajskému úřadu vždy 1 x ročně a to do běžného roku a bude zpracována v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Upravená podmínka H) podmínky Odkaz na přílohu Výsledky měření jsou zaznamenávány, archivovány a jsou shrnuty v této zprávě. 64

65 části Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s integrovaným povolením. uložená v podmínky H) Text podmínky Provozovatel bude krajskému úřadu hlásit plánované změny. podmínky Odkaz na přílohu Veškeré změny byly v roce 2014 řádně hlášeny a byly zohledněny ve vydaných změnách - viz část (Změny nebo rozšíření ). 65

66 části Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s integrovaným povolením. uložená v podmínky H) Text podmínky Provozovatel bude neprodleně hlásit dotčeným orgánům státní správy všechny mimořádné situace, havárie a havarijní úniky znečišťujících látek ze do životního prostředí. podmínky Odkaz na přílohu V roce 2014 došlo k několika drobným mimořádným událostem, k ohrožení životního prostředí nedošlo. O mimořádných událostech byl sepsán protokol, který byl zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje dopisem. Nedošlo k havárii a havarijnímu úniku znečišťujících látek. 66

67 části Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinností předkládat úřadu údaje považované k ověření shody s integrovaným povolením. uložená v podmínky Text podmínky Provozovatel vždy ohlásí krajskému úřadu zahájení provozu povoleného po jeho uvedení do provozu a to do 30 dnů. podmínky Odkaz na přílohu Zařízení povolené 29. a 31. změnou, bylo uvedeno do provozu dne viz mail zaslaný na KÚSK ze dne H) Nová podmínka 29. změna Doplnění nových pracovišť odmašťování a lepení v halách montáží M1 a M změna Odmašťování a čištění karoserií v halách svařoven M12BCD a M14. 67

68 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životní prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 1) Ochrana vod Text podmínky 1) Veškerá, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, budou udržována a provozována v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 2) S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která budou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 3) Bude zajištěno trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám sanačními prostředky. 4) Provoz odlučovačů ropných látek (ORL) bude probíhat dle zpracovaných provozních řádů. 5) Bude zajištěna výměna, odvoz a likvidace sorpční náplně ORL firmou mající odbornou způsobilost k těmto pracím, v souladu s provozním řádem. 6) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu nebezpečných látek bude ověřována s četností stanovenou platnou legislativou, t.j. 1 x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x za 6 měsíců. 7) Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 8) Budou vedeny záznamy o prováděných kontrolách a opatřeních při zacházení se závadnými látkami a uchovávány po dobu pěti let. podmínky Odkaz na přílohu 68

69 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 2) Ochrana zdraví člověka Text podmínky 1) Bude zajišťováno dodržování provozní dokumentace, bezpečnostních a havarijních předpisů a interních předpisů provozovatele platných pro povolované. 2) Budou udržovány a zvyšovány znalosti pracovníků v ochraně životního prostředí v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy a interními předpisy provozovatele. O prováděných školení budou vedeny záznamy a uchovávány po dobu 5 let. podmínky Odkaz na přílohu 69

70 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životní prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 3) Ochrana ovzduší Text podmínky 1) Technologie zdrojů znečišťování ovzduší budou instalovány a provozovány tak, aby splňovaly podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, zejména musí plnit emisní stanovené tímto rozhodnutím. podmínky Odkaz na přílohu 70

71 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životní prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 3) Ochrana ovzduší Text podmínky 3) Veškeré zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu se schválenými provozními řády. podmínky Odkaz na přílohu Nová podmínka 71

72 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 4) Hluk Text podmínky Limit pro hluk na hranici chráněného venkovního prostoru nebo stavby je stanoven: limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro denní dobu LAeg,T je 50 db (A) limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro noční dobu LAeg,T je 40 db (A). Monitoring: podmínky Odkaz na přílohu Splněno viz bod B. 1.3) 72

73 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 5) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Text podmínky Trvale sledovat, evidovat a vyhodnocovat spotřeby surovin a energií, v případě významných odchylek v důsledku poruch zpracovat opatření k odstranění poruchových vlivů. podmínky Odkaz na přílohu Spotřeby surovin a energií jsou trvale sledovány. 73

74 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 6) Opatření pro provoz Text podmínky 1) V případě vzniku mimořádné nebo havarijní situace postupovat podle Havarijního plánu pro případ havarijního zhoršení nebo ohrožení jakosti vod, provozních a manipulačních řádů, dílčích havarijních plánů a ostatních vnitropodnikových předpisů. podmínky Odkaz na přílohu 74

75 části Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí v lisovnách haly M4, M12A včetně přístavby, M5, v halách svařoven M5, M12B, C, D, a M14 a v montážích haly M1, M1A, C a M13. uložená v podmínky K) K. 6) Opatření pro provoz Text podmínky 2) Provozovatel v případě plánované odstávky provozu případně zakonzervování provozu postupuje v souladu se zpracovaným projektem Postup pro plánovanou odstávku (zakonzervování) lakovny karoserií v závodě Mladá Boleslav včetně technologií lisoven, svařoven a montáží. podmínky Odkaz na přílohu V roce 2014 nebyla žádná plánovaná odstávka delší než je stanovená ve schváleném dokumentu Postup pro plánovanou odstávku (zakonzervování) Lakovny karoserií v závodě Mladá Boleslav. 75

76 části Další podmínky rozhodnutí uložená v podmínky L) L. 1) Další podmínky rozhodnutí Text podmínky Místní havarijní plány pro lisovny v halách M4, M12A včetně přístavby, M5, pro svařovny v halách M5, M12B,C,D a pro montáž v halách M1, M1A,C a M13 podmínky Odkaz na přílohu Podmínka byla v roce 2014 zrušena 76

77 části Další podmínky rozhodnutí uložená v podmínky L) L. 2) Další podmínky rozhodnutí Text podmínky Soubory technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních parametrů k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (provozní řády) lakovny a montáž. podmínky Odkaz na přílohu Podmínka byla v roce 2014 zrušena 77

78 části Další podmínky rozhodnutí uložená v podmínky Text podmínky Prověření možnosti snižování emisí těkavých organických látek při odmašťování a lepení v provozu Montáží. Provozovatel prověří možnosti snižování emisí těkavých organických látek organizačními a technologickými změnami, případně provedením záchytu těchto látek na odlučovačích. Provozovatel provede zhodnocení s ohledem k očekávaným nákladům a přínosům plánovaného opatření a se zřetelem k principům prevence a předběžné opatrnosti. Toto zhodnocení bude krajskému úřadu předloženo nejpozději se zprávou plnění podmínek integrovaného povolení. L) L. 3) Další podmínky rozhodnutí podmínky Odkaz na přílohu Podmínka byla v roce 2014 zrušena 78

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): IČO 1) Ulice číslo popisné číslo organizační

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

V Praze dne: 25.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 127965/2013/KUSK OŢP/Vk

V Praze dne: 25.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 127965/2013/KUSK OŢP/Vk V Praze dne: 25.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 127965/2013/KUSK OŢP/Vk Tř. Václava Klementa 869 Spisová značka: SZ_127965/2013/KUSK/7 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. 5.1. Změna zařazení ZZO 1. Identifikace provozovatele SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 2. Název zařízení Slévárna z tvárné litiny s technologiemi tavení kovů, formovací

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Současnost a výhled. Kraj Vysočina. strana 146

Současnost a výhled. Kraj Vysočina. strana 146 L. Rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje Současnost a výhled Emisní limity byly stanoveny

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka:

V Praze dne: ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: V Praze dne: 19.7.2012 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: Spisová značka: 078664/2012/KUSK OŽP/Vk SZ_078664/2012/KUSK/8 Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více