Výživa při extrémních MTB závodech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa při extrémních MTB závodech"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výživa při extrémních MTB závodech Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala: Mgr. Tereza Stárková RVS Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 27. dubna 2009 Mgr. Tereza Stárková 2

3 Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Sylvě Hřebíčkové za cenné připomínky a rady. Dále děkuji všem, kteří zodpověděli internetový dotazník a pomohli tak vzniknout této práci. 3

4 OBSAH ÚVOD VÝŽIVA VE SPORTU Energetické zajištění sportovního výkonu Základní živiny a jejich příjem při vytrvalostním sportu Sacharidy Tuky (lipidy) Bílkoviny Vitaminy a minerální látky Vitaminy Minerální látky Pitný režim Alkohol a sport VÝŽIVA PŘI ZÁVODECH Před závodem Během závodu Po závodě Příklady doporučených potravin CÍL PRÁCE, METODIKA VÝZKUMU Cíl práce Použité metody Charakteristika závodu Hypotézy VÝSLEDKY DOTAZNÍKU A JEJICH INTERPRETACE JÍDELNÍČEK PROFESIONÁLNÍHO JEZDCE. 35 ZÁVĚR 36 4

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. 38 PŘÍLOHY 40 SHRNUTÍ 41 5

6 Úvod Uvedená bakalářská práce se zabývá problematikou sportovní výživy při vytrvalostních cyklistických závodech. Prvotním impulsem k jejímu napsání pro mne byly dotazy organizátorů orientačního závodu horských kol Suicidal Night Trophy. Zajímalo je, jakým typem stravy, která je nabízena na občerstvovacích stanicích, by mohli závodníkům pomoci tento závod lépe zvládnout a jak by nevhodná strava mohla poznamenat jejich výkon. Závodu se účastní neprofesionální sportovci a jejich znalosti v oblasti sportovní výživy mohou být omezené. Tato bakalářská práce je určena široké veřejnosti a kromě zhodnocení jídelníčku jezdců v daném závodu obsahuje teoretickou část zaměřenou na výživu při vytrvalostních závodech. Mojí snahou bylo zpracovat dané téma jednoduše a srozumitelně s cílem posloužit některým rekreačním sportovcům jako malý rádce v oblasti sportovní výživy. V první části se zaměříme na podstatu fungování energetických systémů v organismu, stručně charakterizujeme základní živiny, vitaminy a minerální látky a popíšeme důležitost pitného režimu při sportovním výkonu. Druhá část je věnována stravování a pitnému režimu před, během a po výkonu. Nabízí také příklady konkrétních jídel. Třetí část stanovuje cíl práce, hypotézy, popíše metodiku výzkumu a charakter samotného závodu. Ve čtvrté části shrneme výsledky dotazníku, který mapuje výživové zvyklosti účastníků závodu Suicidal Night Trophy. Pátá část nahlédne do jídelníčku profesionálního cyklisty Ondřeje Fojtíka, jehož specializací jsou MTB maratony. 6

7 1. Výživa ve sportu 1.1 Energetické zajištění sportovního výkonu Pohybová činnost zvyšuje požadavky na průběžné energetické zajištění. Děje se to cestou nervových a hormonálních regulací, které vyvolávají změny v různých systémech organismu. Hlavními energetickými zdroji pro výkon jsou makroergní fosfáty, tj. zejména adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP), a makroergní substráty, tj. živiny sacharidy, tuky, bílkoviny. Při tělesném klidu nebo málo intenzivní práci je čerpána energie poměrně rovnoměrně ze všech uvedených živin, při intenzivní svalové činnosti jsou hlavním, někdy i výhradním zdrojem energie sacharidy. Teprve s délkou činnosti stoupá energetický podíl tuků. Bílkoviny jsou látky převážně strukturního charakteru a jejich vyšší metabolismus při déle trvajícím zatížení může být spojován až s přetrénováním. [2] Jako energetická rezerva představuje ATP nanejvýš několik desítek gramů, což je energie kj (5-8 kcal). Při vysoce intenzivní zátěži vystačí pouze na několik sekund. Resyntéza ATP je ovšem velmi rychlá (sekundy a minuty) a k jeho obnovení dochází zejména z kreatinosfátu. Za delší časové období se ATP resyntetizuje štěpením sacharidů, tuků a výjimečně i bílkovin. Energetické rezervy sacharidů jsou v organismu tvořeny jaterním a svalovým glykogenem. Jeho zásoby činí přibližně g, tj kj ( kcal), což vystačí zhruba na 2-4 hodiny sportovní činnosti. [2] Tuky (lipidy) jsou vhodným zdrojem energie při déle trvajícím zatížení. Jejich rezerva v těle je více než dostatečná (zásoba 5-20 kg, zejména v podkožním tuku). Ve většině reálných situací množství energie uložené ve formě tuku zdaleka přesahuje její výdej při jakékoliv fyzické zátěži. [1,2] Bílkoviny slouží jako energetický zdroj pouze výjimečně, jejich prioritní funkcí je stavba tkání. Energetický podíl bílkovin se zvyšuje při déle trvajících zatíženích a v období regenerace sil po zatížení. 7

8 Energetická hodnota jednotlivých živin (kolik energie vznikne metabolismem 1 g) je nejvyšší u tuků cca 38 kj (9 kcal), sacharidy a bílkoviny mají hodnotu přibližně stejnou 17 kj (4 kcal), ovšem bílkoviny mají při trávení a metabolismu vyšší zatěžující účinek. Tabulka 1 Zásoba energie u průměrného muže. Předpokládaná tělesná hmotnost 70 kg a objem tuku 15% celkové tělesné hmotnosti. Hodnota glykémie udává obsah glukózy v extracelulární tekutině. Při fyzické činnosti je využitelný jen velmi malý podíl uvedeného množství bílkovin. [1] Hmotnost (g) Energie (kj) Jaterní glykogen Svalový glykogen Glykémie Bílkoviny Tuk Zdroje energie pro svalovou práci se využívají cestou aerobních a anaerobních biochemických reakcí. Aerobní procesy spalování jsou metabolické reakce, při nichž se energie uvolňuje za přítomnosti kyslíku. Jsou tak podloženy kapacitou organismu přijímat kyslík z atmosférického vzduchu (difúzní kapacitou plic) a dopravit jej do činných svalů, kde probíhá aerobní štěpení a resyntéza ATP. Čím vyšší má být intenzita činnosti, tím více kyslíku svaly potřebují. Dochází tak ke zvýšení dechové frekvence a srdečního rytmu až do určitého limitu. Anaerobní procesy se začínají aktivovat, je-li intenzita pohybu tak velká, že organismus nestačí dodat svalům potřebné množství kyslíku. Energetický požadavek je pak zajišťován procesy ATP-CP nebo anaerobní glykolýzou. Uvolňování energie se tak v zásadě uskutečňuje třemi rozdílnými a přitom vzájemně závislými způsoby. Zjednodušeně se označují jako ATP-CP systém, LA systém a O 2 systém (viz obr. 1). [2] 8

9 Obr. 1: Podíl energetických systémů v průběhu fyzické aktivity. ATP-CP systém ATP-CP systém představuje anaerobní způsob získávání energie z přítomných energeticky bohatých fosfátů. Ty jsou uloženy v každé živé buňce. Při štěpení ATP se současně aktivují reakce zajišťující resyntézu ATP ze svalových rezerv kreatinfosfátu. Aktivace nastává velmi rychle, rezerva zdrojů vystačí na s práce maximální možnou intenzitou. Potenciál systému podmiňují vrozené předpoklady a rovněž trénink. [2] LA systém Jedná se rovněž o anaerobní způsob energetického krytí, energie se získává štěpením glykogenu. Konečným produktem anaerobní glykolýzy je kyselina mléčná (odtud LA z anglického lactic acid, zkráceně laktát, tj. sůl kyseliny mléčné). Systém přebírá úlohu hlavního energetického krytí činnosti konané téměř maximální (submaximální) intenzitou a po delší dobu, než postačuje uhradit ATP-CP systém. Když dosáhne anaerobní glykolýza vysokého stupně, přechází většina vytvořeného laktátu ze svalů do krve. Jeho využití a odbourávání probíhají pomalu. Laktát se proto hromadí a způsobuje acidózu vnitřního prostředí. To má negativní důsledky v enzymové regulaci látkové přeměny ve svalech, při ventilační kompenzaci acidózy, při řízení pohybu, psychice i při doplňování 9

10 energetických zdrojů. V extrémních případech (laktát vyšší než 10 mmol/l) musí být pohybová činnost přerušena. Použitelnost systému je ve srovnání se systémem předchozím pomalejší. Neumožňuje tak vysokou intenzitu činnosti, zato ji lze provádět po delší dobu (1-2 min). O 2 systém Systém funguje při štěpení cukrů, tuků a bílkovin za přítomnosti kyslíku. Konečnými produkty reakcí jsou oxid uhličitý a voda. Oba produkty organismus bez problémů vylučuje. Při souvislé činnosti delší než dvě minuty se O 2 systém stává hlavním energetickým dodavatelem. Jako zdroj energie se uplatňuje svalový glykogen, triglyceridy kosterního svalu, glukóza obsažená v krvi a doplňovaná z jaterního glykogenu, volné mastné kyseliny z tukové tkáně a v extrému i bílkoviny. (Proces, kdy v játrech vzniká glukóza z jiných živin než z glykogenu, jako je laktát, aminokyseliny nebo glycerol pocházející z triglyceridů, se nazývá glukoneogeneze. Laktát může být navíc využit jako zdroj energie pro svalové buňky srdce.) Fungování systému je velmi ekonomické. Celkově může poskytnout velké množství energie, za jednotku času však méně než systémy ostatní. Intenzita pohybové činnosti je proto nižší, ale může probíhat mnohem delší dobu (desítky minut, hodiny). Tabulka 2 Podíl energetických systémů (%) na činnosti různé doby trvání a relativně maximální intenzity = po uvedenou dobu co možná nejvyšší. Doba činnosti ATP-CP LA O 2 5 s s s min min min min min hod hod

11 Žádný z uvedených systémů nepracuje při pohybové činnosti izolovaně. V závislosti na mnoha různých faktorech (intenzita a délka trvání zátěže, stav výživy, fyziologické a biochemické vlastnosti jedince) se průběžně zapojuje více ten či onen systém. Jednotlivé systémy tak poskytují svalům diferencované množství energie (viz tab. 2). Všechny buňky kosterních svalů jsou biochemicky i morfologicky schopny využívat všechny způsoby uvolňování energie. [1,2] 1.2 Základní živiny a jejich příjem při vytrvalostním sportu Sacharidy Sacharidy jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly se skládají z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku. Základní jednotkou je monosacharid. Dělení: monosacharidy glukóza, fruktóza, galaktóza disacharidy sacharóza, laktóza, maltóza polysacharidy škrob, vláknina, glykogen Monosacharidy a disacharidy nazýváme též cukry. Hlavními zdroji sacharidů jsou těstoviny, rýže a další obiloviny, ovoce, zelenina, luštěniny, mléko, mléčné výrobky a koncentrované sladkosti. Všechny sacharidy s výjimkou vlákniny se v organismu přeměňují na glukózu. Ta je základním využitelným zdrojem tělesné energie, na jejímž trvalém přísunu jsou závislé všechny tělesné aktivity. Nadbytečné sacharidy tělo ukládá jako glykogen ve svalech a játrech nebo jako tuk v případě dostatečného naplnění glykogenových zásob. Důležité funkce: Jsou pohotovým zdrojem energie a primárním zdrojem energie při intenzivním tréninku. Jsou energií pro mozek a nervový systém. Jejich přítomnost reguluje metabolismus tuků a bílkovin. [2,4] 11

12 Pro vytrvalostní sportovce jsou právě sacharidy významnou živinou. Využitelnost této energie mohou ovlivnit stravou bohatou na sacharidy, doplňováním sacharidů ihned po tréninku, zvýšenou konzumací sacharidů 3 dny před závodem, konzumací energetických nápojů, gelů a dalších sacharidových doplňků během výkonu. Sportovci, kteří pravidelně konzumují stravu bohatou na sacharidy, mají větší zásoby glykogenu ve svalech. Ty pak mohou využít při tréninku nebo závodech. Přiměřené množství svalového glykogenu pomáhá oddálit nástup únavy v případě zvýšení intenzity cvičení nebo při dlouhodobém výkonu. Příjem 6-8 g sacharidů na kilogram tělesné hmotnosti denně (55-60 % denního energetického příjmu) urychlí regeneraci po zátěži a následující den je sportovec opět připraven podat optimální výkon. Užitečné mohou být také energetické nápoje, gely a tyčinky, ale pouze ve správném dávkování. Potraviny s větším množstvím přidaného cukru (sušenky, sladkosti, zmrzliny, sladké nápoje) sice také doplní sacharidy, ale nemají dostatečnou výživovou hodnotu. Tyto potraviny by se měly konzumovat pouze v přiměřeném množství. Doplnit energii ihned po tréninku je důležitým krokem regenerace. Během první hodiny po zátěži jsou svaly nejvnímavější na doplnění zásob glykogenu, tzv. sacharidové okno. Krev proudí ke svalům rychleji, svalové buňky tedy mohou z krve získat větší množství glukózy a jsou citlivější na inzulín (hormon, který podporuje syntézu glykogenu přenosem glukózy z krevního řečiště do buněk). Nelze se ale spolehnout na vlastní pocit hladu. Fyzická zátěž zvyšuje tělesnou teplotu, a tím snižuje chuť k jídlu. Je dobré se naučit dát si během prvních minut po zátěži nápoj, který dodá nejen tekutiny, ale také sacharidy (sacharidový nápoj, zředěný džus), nebo lehké jídlo. Cílem je zkonzumovat alespoň 1-1,2 g sacharidů na kilogram tělesné hmotnosti. Vhodné je ovoce, cereálie, energetické tyčinky. Je třeba se ujistit, že dodáváme sacharidy, nikoliv tuky. Početné studie ukázaly, že vytrvalostní sportovci mohou zvýšit svůj výkon (trvající nepřetržitě alespoň 2 hodiny) maximálním navršením svých glykogenových zásob. Toho mohou dosáhnout zvýšením příjmu sacharidů na 8-10 g/kg (70-80 % denního energetického příjmu) 3 dny před závodem. 12

13 Další studie prokázaly, že konzumace sacharidových nápojů během střední i intenzivnější zátěže trvající déle než minut dodávají svalům krevní glukózu jako okamžitý zdroj energie, což šetří zásoby glykogenu. [3] Tuky Tuky (lipidy) jsou živinou složenou z nasycených nebo nenasycených mastných kyselin. Tělo ukládá většinu lipidů jako triglyceridy v podkožním tuku. Jsou velmi koncentrovaným zdrojem energie. Pevné tuky jsou živočišného původu a jsou složeny především z nasycených mastných kyselin. Oleje jsou rostlinného původu a obsahují hlavně nenasycené mastné kyseliny, stejně jako rybí tuk. Polynenasycené mastné kyseliny snižují hladinu cholesterolu a působí jako prevence srdečně-cévních chorob. Důležité funkce: Jsou významným zdrojem a zásobárnou energie. Jsou stavební složkou membrán, zajišťují izolaci, ochranu orgánů a vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Jsou zdrojem energie během nízké a střední zátěže. [2,4] Tuky jsou pro vytrvalostní sportovce důležitým zdrojem energie. Nemělo by je to ale svádět jíst stravu bohatou na tuky v domnění, že zvýší výkon. Žádné studie totiž tento jev nepotvrdily. Zvýšená konzumace tuků (více než 30 % denního příjmu energie) pro většinu vytrvalostních sportovců nemá význam. Taková strava vytěsňuje příjem sacharidů a snižuje zásoby glykogenu, což snižuje vytrvalost a schopnost intenzivního výkonu. V delším časovém období pak strava bohatá na tuky zvyšuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční a některých druhů rakoviny. Je důležité, aby svaly vedle sacharidů uměly využívat tuky jako zdroj energie. Dlouhodobým tréninkem se svaly během výkonu naučí spalovat tuk a uchovávat zásoby glykogenu pro pozdější využití. Strava, která obsahuje přiměřené množství tuků (přibližně 1-1,2 g na kilogram tělesné hmotnosti,

14 % denního příjmu energie), stimuluje produkci enzymů ve svalech nezbytných pro metabolismus tuků. Sportovec navíc získá energii pro náročný nebo vícefázový trénink. [3] Bílkoviny Bílkoviny jsou sloučeniny, které jsou stejně jako puzzle skládány z aminokyselin. Existuje 26 základních aminokyselin a většinu z nich si tělo umí vyrobit samo z jiných aminokyselin. Existuje ale 8 esenciálních aminokyselin, které organismus sám vytvořit neumí a musí je přijímat v potravě. Důležité vlastnosti: Jsou hlavní strukturní částí buněk, zabezpečují růst, regeneraci, udržování a obnovu tělesných tkání. Jsou nutné pro tvorbu hemoglobinu, myoglobinu, enzymů, protilátek a hormonů. Jsou zdrojem energie v případě vyčerpání zásob glykogenu nebo v případě nedostatečné výživy. Pro zajištění kvalitní regenerace a obnovu svalových vláken u fyzicky namáhaného jedince je důležitý adekvátní příjem vysoce kvalitních bílkovin. Bílkoviny obsahující všechny esenciální aminokyseliny jsou v mase, rybách, vejcích a mléčných výrobcích. [2,4] Vytrvalostní trénink zvyšuje potřebu bílkovin, může být dokonce vyšší než u některých silových sportovců. Vytrvalostní sportovci potřebují bílkoviny k doplnění zoxidovaných aminokyselin během výkonu, popř. k obnově svalových vláken, jestliže jsou bílkoviny využívány jako zdroj energie. Denní příjem bílkovin u vytrvalců se pohybuje v rozmezí 1,2-1,7 g na kg tělesné hmotnosti (10-15 % denního příjmu energie), sportovci v extrémních závodech (např. Ironman), či profesionálně sportující mládež může požadovat až 1,8-2,0 g na kg. U vytrvalostních sportovců jsou velmi důležité aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA z anglického branched-chain amino acids). 14

15 Oddalují únavu při velmi dlouhých výkonech a příznivě působí na psychiku sportovce. BCAA jsou uloženy ve svalech a mohou být přeměněny na glukózu a využity jako energie. Suplementace BCAA během výkonu není zatím nijak podložena. Sportovní nápoje s přídavkem BCAA výkon pozitivně ani negativně neovlivňují. Větší dávky (7-20 g) ovšem mohou narušit vstřebávání vody a vést k žaludečním problémům. Doporučenou denní dávku (cca 3 g denně) zcela pokryjeme konzumací mléka, jogurtů, masa a ryb. Nesmíme zapomenout, že hlavním cílem je se pomocí svalové hmoty pohybovat, ne ji využívat jako zdroj energie. Fyzická aktivita s dostatečnými zásobami glykogenu a suplementací sacharidy (sportovní nápoje, energetické gely apod.) během dlouhého výkonu je nejlepším postupem proti únavě a destrukci svalové hmoty. Konzumací stravy bohaté na bílkoviny ihned po tréninku (v první hodině nebo hned jako druhé jídlo) podporuje posílení svalové hmoty a rychlejší doplnění zásob glykogenu. [3] 1.3 Vitaminy a minerální látky Vitaminy a minerální látky hrají při optimalizaci zdraví a výkonnosti sportovců klíčovou roli. V mnoha případech je potřeba určitých mikroživin zvýšená. Neexistuje však jednotné doporučení pro příjem vitaminů a minerálů u sportovců. Spíše se zdá, že při středně- až vysokoenergetické stravě, obsahující rozmanité potraviny bohaté na živiny, sportovci dosáhnou přívodu minerálů a vitaminů, který převyšuje doporučené množství pro obecnou populaci i jejich zvýšené nároky. [1] Vitaminy Otázka, zda doplňování vitaminů zvyšuje sportovní výkon a prohlubuje regeneraci, byla předmětem mnoha studií. Tyto studie nenalezly žádný pádný 15

16 důkaz o tom, že nadměrná konzumace vitaminů působí příznivě na sportovní výkon nebo fyzickou činnost kromě případů, kde šlo o úpravu již existující deficience. V případě nedostatku vitaminů je organismus oslaben, klesá výkonnost a zhoršuje se regenerace. [1] Antioxidanty (vitaminy A, C, E) chrání buňky a tkáně, jelikož působí jako prevence poškození z nadměrné tvorby volných radikálů (meziprodukty vytrvalostní aerobní zátěže, znečištění, cigaretového kouře apod.). Doplněním těchto antioxidantů můžeme ovlivnit menší ztrátu svalové hmoty, urychlit regeneraci nebo posílit imunitní systém. Nebylo ale prokázáno, že by zvyšovaly sportovní výkon. [3] Minerální látky K udržení normální funkce buněk a tkání je zapotřebí dostatečné množství asi 20 různých minerálních látek. Mnoho z nich potřebuje organismus jen ve stopovém množství, ale jiné je třeba přijímat v míře větší. Nedostatek jakéhokoliv z těchto prvků je teoreticky možný, jejich deficience je prakticky velmi vzácná (kromě železa a vápníku). Stravovací průzkumy a studie všeobecně ukazují, že sportovci přijímají dostatečné množství minerálních látek. [1] Sportovci jsou často považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska nedostatku železa. Jeho příčinou jsou vyšší ztráty železa nebo jeho zvýšená potřeba. Železo má rozhodující roli v transportu kyslíku, je třeba pro tvorbu hemoglobinu a myoglobinu. Potřeba železa stoupá v období růstu, u žen v těhotenství a při menstruačním krvácení. [1,2] Vápník kromě stavby silných kostí a zubů pomáhá při svalových kontrakcích, vedení nervových vzruchů a krevní srážlivosti. Příjem dostatečného množství vápníku během života (především v dospívání) snižuje riziko osteoporózy. [3] 16

17 Sodík, draslík a chlór umožňují nervové impulsy k řízení svalové aktivity, jsou odpovědné za udržování tělesné vodní bilance a distribuce, normální osmotickou rovnováhu, acidobazickou rovnováhu a normální srdeční rytmus. [2] 1.4 Pitný režim Význam vody v lidském těle je nezastupitelný. Každá tělesná reakce je závislá na přítomnosti vody. Přivádí živiny buňkám, odvádí z nich odpadní látky, podílí se na regulaci tělesné teploty a zvlhčuje sliznice. [2,4] Hlavním cílem doplňování tekutin je optimalizace stavu hydratace před výkonem, doplnění tekutin a živin (případně i dalších prvků) během zátěže a rehydratace a zotavení po fyzickém výkonu. Nejvhodnějšími nápoji pro rychlé doplnění ztrát tekutin jsou zředěné roztoky glukózy a elektrolytů. Rychlost, s jakou tyto roztoky opouštějí žaludek, se zpomaluje s rostoucím obsahem sacharidů a koncentrované nápoje nemohou doplnit velké množství tekutin. Vstřebávání vody ve střevě je řízeno osmotickým gradientem a pohybem rozpouštědla daného aktivním vstřebáváním rozpuštěných látek, zejména glukózy a sodíku. Hypotonické roztoky (hustota minerálních látek je nižší než v krvi, mmol/l) zvyšují podíl absorbované vody, zatímco hypertonické roztoky (hustota minerálních látek vyšší než v krvi, více než 340 mmol/l) vedou k dočasné sekreci vody do střevního lumina a stávající dehydrataci ještě zhoršují. Bylo prokázáno, že pití vody nebo sportovních nápojů obsahujících sacharidy a elektrolyty během zátěže pomáhá zabránit poklesu plazmatického objemu, ke kterému normálně dochází. To udržuje srdeční výdej a průtok krve mozkem a zvyšuje krevní průtok kůží, který zajišťuje výdej tepla a brání zvýšení teploty tělesného jádra. [1] Rehydratace je nezbytnou součástí procesu zotavení po fyzické zátěži. Obvykle se k zajištění dostatečného doplnění tekutin doporučuje vypít na každý kilogram váhy ztracené při zátěži 1 l tekutin. [8] 17

18 Sportovní sacharidové nápoje Optimální koncentrace sacharidových nápojů určených pro sportovní výkon je 6-8 %, což splňuje většina komerčně dostupných energetických nápojů. (Jestliže nápoj mícháme, správnou koncentraci určíme tak, že množství sacharidů ve 250 ml vydělíme 250 a vynásobíme 100.) Džusy a limonády do této kategorie nespadají, jelikož obsahují větší množství sacharidů a málo sodíku. Je-li koncentrace sacharidů vyšší než 9-10 %, musí organismus do trávicího traktu přivést více vody, aby zředil obsah, a vezme ji tak krvi a pracujícím svalům. Navíc se pak mohou dostavit žaludeční nevolnosti. Přítomnost sodíku zajistí rychlejší vyprázdnění žaludku a urychlí vstřebání tekutiny a sacharidů z tenkého střeva. Dává pocit žízně, což nás nutí více pít, doplňuje sodík ztracený potem a udržuje v těle přijaté tekutiny. Během výkonu se doporučují hypotonické sportovní nápoje (rychleji se vstřebávají), po výkonu hypotonické nebo isotonické (hustota minerálních látek je přibližně stejná jako v krvi, 290 ± 15 mmol/l). [1,9] 1.5 Alkohol a sport Vliv alkoholu na metabolismus při fyzické zátěži a výkonu lze stanovit jen obtížně, protože alkohol má mnoho účinků na různé tělesné tkáně a reakce na příjem alkoholu se mezi jednotlivci velmi liší. Přehled akutních účinků příjmu alkoholu při výkonu a fyzické zátěži je součástí stanoviska Americké akademie sportovní medicíny (American College of Sports Medicine) z roku Shrnuje, že alkohol při fyzické aktivitě není významným zdrojem energie a při dlouhodobější zátěži může zvýšit riziko hypoglykémie kvůli potlačení tvorby glukózy v játrech. S hypoglykémií i s kožní vazodilatací, ke kterým při cvičení dochází, může souviset větší ztráta tepla vedoucí v chladném prostředí k narušení termoregulace. Studie vlivu alkoholu na techniku a obratnost ukazují nepříznivý vliv malého až středního množství alkoholu na reakční čas, koordinaci očí a rukou, přesnost, rovnováhu a celkové technické provedení. Na druhou stranu ovšem alkohol u sportovců může vést k pocitu sebejistoty, což může v některých 18

19 případech zlepšit výkon nebo dojem z výkonu. Zvyšuje ale také riziko úrazu v důsledku zkresleného odhadu situace. Podstatnou součástí zotavení po fyzické zátěži je rehydratace. Uvažovalo se o tom, že vhodným nápojem po fyzickém výkonu, který by sportovci byli ochotni pít ve velkém množství, je pivo. Pivo však nemá dostatečný obsah sodíku (pokud není konzumováno spolu se slaným jídlem). Alkohol má diuretický účinek, který může vést k dalším ztrátám tekutin, a játra, která by měla po výkonu odbourávat odpadní látky z těla a doplňovat zásoby glykogenu, jsou zaměstnána likvidací alkoholu. Tím se prodlužuje doba regenerace. [1] 19

20 2. Výživa při závodech 2.1 Před závodem Příjem tekutin Vzhledem k tomu, že při zátěži obvykle dochází k určitému stupni dehydratace, je pro sportovce důležité začít závod s nejvyšší možnou zásobou tekutin. Jednoduchým testem, jak zjistit stav tekutin v těle, je sledovat barvu moči. Je-li tmavě žlutá, hydratace není dostatečná a je potřeba tekutiny doplnit. Světle žlutá barva moči je v pořádku, ukazuje rovnovážný stav tekutin. Moč bychom měli kontrolovat v předvečer závodu a případný nedostatek tekutin rychle doplnit. (Pozor na alkohol a kofein mají diuretický účinek a způsobují přesný opak!) Předvečer závodu Doporučuje se jídlo bohaté na sacharidy, které doplní zásoby glykogenu. Nemělo by se jíst nebo pít příliš pozdě nebo příliš mnoho, aby to nenarušilo klidný spánek. [7] Den závodu Výběr jídel a jejich načasování je ve velké míře záležitostí individuálního experimentování. Poslední pevné jídlo je vhodné zkonzumovat asi 4-3 hodiny před výkonem. V době cca 2-1 hodina před začátkem je možné sníst ještě malou, dobře stravitelnou svačinu. Pozor na sladkosti, čokoládu a sladké nápoje méně než 1 hodinu před startem. Zvýší hladinu glukózy v krvi, která následně po startu prudce klesne. Hypoglykémie se projeví nevolností, točením hlavy a celkovou slabostí. [4,7] Tipy: Několik dní před závodem jíst stravu bohatou na sacharidy (65 % denního příjmu energie). 20

21 Večer před závodem si dát jídlo snadno stravitelné, netučné, bohaté na sacharidy. Dostatečně zavodnit organismus a doplnit maximální možné množství tekutin (žádný alkohol a kofein). Poslední jídlo nejpozději 4-3 hodiny před startem, menší svačina může být ještě 2-1 hodinu před startem. Musí být lehce stravitelné (sacharidy) a v přiměřeném množství. Žádné sladkosti. [7] 2.2 Během závodu Dlouhá náročná fyzická aktivita je spojena se zvýšením tělesné teploty, snížením obsahu tělesných tekutin vlivem pocení a ztenčení zásob glykogenu ve svalech a játrech. Výběr potravin a nápojů konzumovaných během soutěže je ovlivněn řadou faktorů včetně druhu a délky závodu, klimatických podmínek, nutričního stavu před soutěží a fyziologických a biochemických vlastností každého jedince. V první řadě musíme mít při podávání jídla a pití během zátěže na mysli doplnění omezených tělesných zásob sacharidů a dodávku vody a iontů, které nahradí ztráty potem. [1] Příjem tekutin Dehydratace může výkon zastavit mnohem dříve, než dojdou zásoby energie. Zvláště v teplém počasí mohou ztráty vody dosahovat 0,9-1,8 l/hod. Jak klesá obsah vody v těle, klesá objem krve. Srdce pumpuje méně krve a méně krve je také dodáváno pracujícím svalům. Svaly dostávají méně kyslíku a zvyšuje se obsah odpadních látek, jako je kyselina mléčná (laktát). Zvyšuje se také teplota tělesného jádra, protože je méně tepla odváděno krví ke kůži, kde odchází spolu s potem. Organismus je nucen pracovat mnohem usilovněji. Při výkonech delších než 3-4 hodiny, speciálně v teplém a vlhkém prostředí, se k dehydrataci přidává hyponatremie (nízký obsah sodíku v krvi). Tento stav je charakterizován zmateností, dezorientovaností a slabostí a stupňuje se, pokud pijeme pouze vodu nebo jiné nápoje s nízkým obsahem sodíku 21

22 (obyčejná voda zředí už tak nízký obsah sodíku v krvi). Příjem sodíku ve sportovních nápojích nebo v jídle před či během výkonu je zcela dostačující. Tipy: Voda je vhodná pro výkony trvající minut. Jestliže je výkon delší než minut, pít hypotonický sportovní nápoj. Pít pravidelně každých minut, nečekat na žízeň. Na jedno napití vypít ml (1 lok je přibližně 30 ml). Chladné počasí oddaluje pocit žízně, je potřeba si více pamatovat na doplňování tekutin. Příjem energie Pokud jíme každé 2-3 hodiny během závodu, měli bychom mít dostatek zásob glykogenu ve svalech i v játrech. Každý jedinec je jiný, je dobré si tedy předem (např. při trénincích) vyzkoušet, které potraviny nám dělají dobře a kterým se při závodu raději vyhnout. Vhodné jsou sportovní nápoje (sacharidové s přídavkem sodíku) nebo potraviny bohaté na sacharidy. Potraviny, které obsahují tuky nebo bílkoviny se dostávají ze žaludku pomaleji, což zvyšuje nebezpečí dehydratace, zvracení, křečí nebo průjmu. Vytrvalostní sportovci ale tyto potraviny v extrémně dlouhých závodech zařazují. Příjem energie je zde stejně potřebný jako příjem tekutin. Potraviny bohaté na sacharidy (energetické gely, tyčinky, ovoce, sušenky, slané pečivo apod.) efektivně doplňují sacharidy a určité množství sodíku a příznivě působí na psychiku sportovce. Mnoho sportovců se však svým jídelníčkem zcela vymyká obecným doporučením, a přesto podávají perfektní výkony. Tipy: Pokud je závod delší než minut, začít doplňovat energii během prvních 30 minut a pokračovat pravidelně v malých dávkách. Doplňovat g sacharidů každou hodinu (tj kcal). Čím delší závod, tím více naslouchat potřebám svého těla. 22

23 Příjem stravy si vyzkoušet nanečisto během tréninku. Zjistit, které potraviny a nápoje mi vyhovují a nezpůsobují zažívací potíže. Extrémní podmínky (teplo, vlhko, zima, nadmořská výška) zvyšují potřebu energie. [3] 2.3 Po závodě Aby došlo k dokonalé regeneraci, je nezbytně nutné nahradit potem ztracené tekutiny a minerální látky, doplnit glykogenové zásoby ve svalech a játrech a obnovit výkonem poškozená svalová vlákna. Nejdůležitější jsou první dvě hodiny po ukončení sportovního výkonu. [4] Doplnit tekutiny a glykogen ihned po zátěži jsou zásadami číslo jedna. Doporučuje se během této doby zkonzumovat 1,1-1,5 g sacharidů na kg tělesné hmotnosti, což pro většinu sportovců představuje g. Můžeme ovlivnit rychlost, s jakou svaly glykogen ukládají, stejně jako urychlit zotavení a obnovu svalových vláken konzumací potravin s vysokým obsahem sacharidů a bílkovin. Tato kombinace stimuluje produkci inzulínu lépe než samostatná konzumace jednotlivých živin. Doporučují se 4 g sacharidů na 1 g bílkovin. Doplnění zásob svalového glykogenu při vyvážené stravě trvá hodin. [1,3] Tipy: Doplnit co největší množství tekutin, na každý ztracený kilogram tělesné hmotnosti vypít 1 l. Pozor na alkohol a kofein mají diuretický účinek. Nečekat na hlad. Během prvních 30 minut doplnit alespoň 50 g sacharidů a do 2 hodin si dát vyvážené jídlo (sacharidy, bílkoviny), popř. po 2 hodinách další. Nezapomenout na minerální látky. Pokud nejsou obsaženy v nápoji, s chutí si osolit. [3,8,10] 23

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce

Úprava hmotnosti, regenerace a výživa. Seminární práce Úprava hmotnosti, regenerace a výživa Seminární práce Miloslav Pršala 31.5.2014 Obsah Úvod...3 1. Výživa. 4 1.1. Důležité živiny...4 1.2. Potravinová pyramida...5 1.3. Výživa judisty... 6 2. Regenerace...9

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT 1 Odjistit pojistku. Láhev neklopit. Netřepat. 2 Postupným tlakem na pístek uvolňovat obsah Æ počkat na vyprázdnění Æ protřepat Æ odšroubovat uzávěr Æ vypít. 3 Naplnit láhev vodou

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6,

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Jak sestavit jídelníček I. část (bílkoviny, tuky, sacharidy) PaedDr. & Mgr. Hana Čechová 1. Bílkoviny - Co jsou bílkoviny - Funkce bílkovin - Zdroje bílkovin - Denní potřeba bílkovin 2. Tuky -Co jsou tuky

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více