Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu"

Transkript

1 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor: Juraj Flamik Grafická úprava: Michal Stránský, Sazba a litografie: Radim Šašinka, Tisk: Nová Grafia, Opava Vydání první, 2005 Cyklisté vítáni je v grafické i jazykové podobě chráněnou známkou ve vlastnictví Nadace Partnerství ISBN:

2 Obsah Cyklisté vítáni Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Kritéria pro certifikaci ubytovacích zařízení stravovacích zařízení kempů turistických cílů Nadace Partnerství 2005 Obsah Úvod Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb I. Kritéria pro ubytovací zařízení II. Kritéria pro stravovací zařízení III. Kritéria pro kempy IV. Kritéria pro turistické cíle Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa technické pomoci Nářadí a náhradní díly kufru technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Obsah zdravotnického batohu Kontakty

3 Úvod Cíle a organizační zabezpečení projektu Úvod Obsahem projektu je vytvoření certifikačního systému Cyklisté vítáni jako národního standardu kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklisté a cykloturisté a zavedení certifikace a systému kontroly do praxe na celém území ČR. Cílem je dosáhnout zvýšení kvality služeb pro cyklisty srovnatelné s úrovní v sousedních státech EU. Kritéria hodnocení jsou obdobná jako v Rakousku a Německu. Projekt oslovuje všechny poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb a v letech 2005 až 2007 jim umožňuje bezplatně získat poradenství a projít certifikačním procesem. Certifikované služby budou označeny logem Cyklisté vítáni a formou piktogramu se postupně objeví v turistických mapách, katalozích s nabídkou služeb a na webových serverech. Českou zvláštností je certifikace turistických cílů a nabídka speciálních mobilních kufrů s první technickou a zdravotní pomocí pro certifikovaná, zejména menší zařízení. Národní certifikace služeb v cestovním ruchu je soubor povinných a doporučených kritérií, která jsou diferencovaná podle typu zařízení. Certifikace je nabízena čtyřem skupinám zařízení cestovního ruchu: Stravovací služby Ubytovací zařízení Kempy Památky Restaurace Hospody Hotely Pensiony Ubytovny Ubytování v soukromí Hrady, zámky Památkové komplexy Galerie Skanzeny Nositelem projektu je Nadace Partnerství, která pro výkon certifikace vytváří tým regionálních hodnotitelů/certifikátorů. Cíle a organizační zabezpečení projektu Všeobecný cíl projektu Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace těchto služeb pod názvem Cyklisté vítáni. Certifikační systém navrhuje kvalitativní standardy srovnatelné s obdobnými systémy používanými ve státech Evropské unie. Projekt je zaměřen na: zahájení dlouhodobého zvyšování úrovně turistických služeb v České republice zvýšení podílu šetrných forem turistiky zlepšování podmínek pro nové moderní produkty cestovního ruchu budování partnerství veřejného a soukromého sektoru Specifické cíle projektu Specifické cíle projektu směřují k zavedení certifikace Cyklisté vítáni, tj. systému hodnocení a označování služeb přátelských cyklistům do praxe na území celé ČR. Specifické cíle jsou: Vytvoření základních podmínek a dokumentů pro zahájení projektu Informační a metodické materiály pro veřejnost a účastníky certifikačního procesu Informační kampaň o účelu a způsobu zavádění certifikačního systému do praxe Vyškolení skupiny hodnotitelů Technické zajištění označování certifikovaných služeb Poskytování poradenství vybraným zařízením v přípravní fáze certifikace Certifikace zařízení Komplexní institucionální, personální, technické, organizační a finanční zajištění certifikace, periodické kontroly a rozšiřování certifikovaných služeb Popis pokračování aktivit po skončení podpory udržitelnost projektu Projekt zahrnuje velký soubor aktivit vedoucích k institucionální, finanční, organizační a personální stabilitě projektu po skončení podpory. K tomu slouží především: expertní tým pro konzultace v rámci projektu i po jeho skončení technické a metodické materiály pro výkon certifikace (brožury a CD) projekt klíčových úkonů a činností pro trvalých chod certifikace, tj. periodickou kontrolu zařízení a zvyšování počtu certifikovaných zařízení tým asi 50 hodnotitelů ve všech regionech ČR, 4 5 z každého kraje, kteří pro provozovatele certifikace pracují na smluvním základě 4 5

4 Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb podpůrné internetové stránky o systému certifikace s interní sekcí pro hodnotitele informační kampaň o účelu a procesu certifikace pro dotčené orgány a širokou veřejnost (brožury, letáky a spolupráce s médii) Způsob provedení certifikace akreditovaní hodnotitelé osloví provozovatele zařízení s nabídkou certifikace pokud provozovatel projeví zájem o certifikaci, hodnotitel navštíví provozovnu a vypracuje protokol o plnění kritérií, s výčtem potřebných úprav po dohodě s provozovatelem provede hodnotitel následnou kontrolu odstranění nedostatků po splnění všech kritérií uzavře hodnotitel jménem Nadace Partnerství s provozovatelem smlouvu o Licenci a certifikaci na základě smlouvy je zařízení označeno logem Cyklisté vítáni a provozovateli je předán Certifikát zařízení je zveřejněno na internetových stránkách informace o zařízení jsou nabídnuta vydavatelům map, katalogů služeb a provozovatelům internetoých serverů cyklisté se dozví na kterých cyklistických trasách jsou certifikovaná zařízení a jak je hodnotí samotní návštěvníci; městům, obcím, ale například i Hospodářským komorám budou určeny informace pro propagaci projektu mezi podnikateli a provozovateli památek; všichni vydavatelé map, turistických průvodců a katalogů si z webu mohou stáhnout údaje o certifikovaných zařízeních a uvést je ve svých tiskovinách a internetových serverech. Kontakty na členy projektového týmu jsou uvedeny v závěrečné části této brožury. Konkrétním výsledkem bude 1000 zahájených certifikací do sezóny Část z nich bude ukončena již před sezónou Závazky podnikatele po získání certifikací Cyklisté vítáni Práva a povinnosti obou stran jsou definovány smlouvou o Licenci a certifikaci, která obsahuje zejména závazky: trvalé a celoroční plnění kritérií certifikace označení zařízení logem Cyklisté vítáni poskytnutí požadovaných údajů o zařízení ke zveřejnění na umožnění kontroly plnění certifikace formou neohlášených a periodických ročních kontrol osobou k tomu oprávněnou placení poplatků za certifikaci po ukončení období dotovaného prostředky EU Komunikace s týmem projektu cyklisté vítáni Internetové stránky obsahují potřebné informace pro všechny cílové skupiny: podnikatelé se na nich dozví jak požádat o certifikaci a jaká jsou kritéria; cestovní kanceláře budou mít k dispozici seznam a charakteristiku všech certifikovaných zařízení; 6 7

5 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb I. Kritéria pro ubytovací zařízení (hotely, penziony, priváty a chvaty) Základní požadavky, povinné 1. Možnost ubytování na jednu noc 2. Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků (na požádání hosta jogurt, müsli, ovoce) 3. Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje 4. Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol 5. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 6. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 7. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 8. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům důležitá telefonní čísla pomoc na cestách předpověď počasí na nejbližší dny kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, TIC kniha hostů pro cyklisty 9. Smlouva o certifikaci Doplňková nabídka ubytovacích zařízení, min. 3 položky povinné 1. Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty 2. Zprostředkování výpůjčky kvalitních kol 3. Možnost zakoupení obědových balíčků 4. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 5. Prodej cyklistických a turistických map okolí 6. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 7. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 8. Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 9. Přístup na internet 10. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o ubytovacím zařízení by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Počet pokojů a lůžek, hygienické vybavení a další nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto/vyobrazení ubytovacího zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí II. Kritéria pro stravovací zařízení (restaurace, hospody) Základní požadavky, povinné 1. Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující cyklonápoj, ovocné nebo bylinkové čaje. Cena nesmí přesáhnout cenu ostatních nealko nápojů a piva 2. V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce) 3. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel 4. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 5. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 6. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 6.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 6.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 6.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 6.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 6.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 6.6. předpověď počasí na nejbližší dny 6.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 6.8. kniha hostů pro cyklisty 7. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 3 položky povinné 1. Možnost zakoupení obědových balíčků 2. Trojjazyčné jídelní lístky 8 9

6 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb 3. Nabídka místní gastronomické speciality 4. Nabídka speciálního Cyklo Menu (Příloha Cyklo Menu) 5. Celodenní provozní doba 6. Možnost usušení oblečení a výstroje 7. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 8. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 9. Prodej cyklistických a turistických map okolí 10. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 11. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 12. Přístup na internet 13. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o stravovacím zařízení by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto / vyobrazení vnitřních i venkovních prostor zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí III. Kritéria pro kempy (stvé, chatové a karavvé) Základní požadavky, povinné 1. Vymezená a oddělená stvá zóna pro cyklisty a jiné nemotorizované hosty 2. Povrchy k postavení stanů musí být travnaté, pokud možno hladké a na rovině 3. Odstavné a parkovací možnosti kol v blízkosti stanů, parkování jízdních kol na území kempu bez poplatků 4. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol 5. Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje 6. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 7. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 8. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 9. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 9.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 9.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 9.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 9.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 9.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 9.6. předpověď počasí na nejbližší dny 9.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 9.8. kniha hostů pro cyklisty 10. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 3 položky povinné 1. Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty 2. Nabídka posezení u stolků v blízkosti stvé zóny, dle možností zastřešených 3. Umožnit návštěvníkům vaření na zařízení kempu 4. Možnost nákupu nejnutnějších potravin 5. Dostatečné osvětlení přístupových cest ve stvém areálu 6. Možnost pronájmu stanů, chatek, bungalovů aj. 7. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 8. Prodej cyklistických a turistických map okolí 9. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 10. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 11. Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 12. Přístup na internet 13. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o kempu by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Počet chatek, pokojů a lůžek, hygienické vybavení a další nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto/vyobrazení okolí, celkový pohled na zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí 10 11

7 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Doporučené vybavení místa technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa technické pomoci IV. Kritéria pro turistické cíle (hrady, zámky, muzea, skanzeny a přírodní památky) Zahrnuty mohou být pouze objekty poskytující dostatečné provozní zázemí, popřípadě přilehlá parkoviště. Základní požadavky, povinné 1. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel 2. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 3. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 4. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 4.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 4.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 4.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 4.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 4.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 4.6. předpověď počasí na nejbližší dny 4.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 4.8. kniha hostů pro cyklisty 5. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 2 položka povinné 1. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 2. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 3. Prodej cyklistických a turistických map okolí 4. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 5. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 6. Informační/rezervační servis pro zajištění ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 7. Přístup na internet 8. Cizojazyčné informační materiály Doporučení je určeno provozovatelům všech typů stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Návrh byl zpracován na základě zkušeností Cyklo Klubu Kučera ze Znojma, který od roku 2003 provozují systém Míst technické a první pomoci cyklistům. Technické vybavení je zájemcům dodáváno včetně kufru. Technický kufr je od roku 2003 instalován na 16 místech v Národním parku Podyjí a regioně Znojemska a to především na cyklotrasách Moravská vinařská stezka a Greenways Praha Vídeň, zejména v zařízeních s trvalým provozem, například na recepcích hotelů. Označení provozoven známkou Cyklisté vítání je garancí dostatečného technického vybavení pro cyklisty. Informace o existenci takto vybavených míst je vhodné poskytnout i provozovatelům restauračních a ubytovacích služeb, kteří certifikování nejsou, a dále také informačním kancelářím, obecním a městským úřadům a zdravotním zařízením, které mohou tuto informaci v nouzovém případě předat cyklistům telefonem apod. Vhodná je i úprava a doplnění standardního značení cyklistických tras, a informačních panelů údajem o vzdálenosti a místě nejbližšího certifikovaného zařízení. Pokud není zařízení certifikováno známkou Cyklisté vítáni a přesto je vybaveno pro poskytování technické a zdravotnické pomoci, je vhodné užívat jednotný piktogram Místa technické a první pomoci, který vlastní Cyklo Klub Kučera. Minimální vybavení menších zařízení Technický kufr obsahuje kompletní sadu základního nářadí a náhradních dílů a je ideálním řešením vybavení místa technické pomoci dle kritérií Cyklisté vítáni. Vzhledem ke své ceně je pro menší provozovny spíš luxusním řešením, zejména pokud je součástí provozovny i dílna či garáž dostupná i pro návštěvníky. Pracovní stůl a základní vybavení dílny či garáže pak stačí doplnit o cyklonářadí a náhradní díly. Nejvhodnější vybavení je užitečné konzultovat s hodnotitelem, který certifikaci konkrétního zařízení provádí. Seznam akreditovaných hodnotitelů/certifikátorů najdete na Obsah technického kufru (Místa technické a první pomoci) Technický kufr obsahuje nejzákladnější prostředky pro opravu a seřízení nejčastějších závad na bicyklu ( defekt, dotažení šroubů a matek, centrování, výměna lanka, oprava přetrženého řetězu a další). Vzhledem k obrovskému množství různých jízdních kol není možné pro každý druh držet v technickém kufru všechny komponenty. Do základního vybavení byly vybrány nejvíce používané náhradní díly a technické prostředky u nejčastěji používaných kol

8 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučené vybavení místa technické pomoci Nářadí a náhradní díly kufru technické pomoci Úzká spolupráce s firmou Pedalsport, která se specializuje na dodávky servisních prostředků pro opravy kol, umožnila vybavit kufr velmi kvalitním nářadím pro praktické použití i pro cykloturisty laiky. Obsah kufru je možné upravovat podle místa působení to znamená v nížinách na velmi dobrých cestách věnovat podstatnou část vybavení příznivcům silniční cyklistiky a v místech, kde není možné dojet na silničním kole posílit vybavení pro příznivce MTB. Dalším faktorem je finanční možnost zřizovatelů. Doporučujeme výše uvedené vybavení uložit do umělohmotného kufru, který je možné běžně zakoupit. Při koupi kufru je nutné počítat s postupným doplňováním a proto pořizujeme vždy větší kufr. ks. Název materiálu Použití Základní výbava 1 Pumpička Nahuštění duše 1 Hadičky k pumpičce 3 druhy Několik druhů ventilků 5 Ventilky 4 druhy Nejčastěji používané druhy 1 Souprava na opravu duší 5 záplat, smirek, lepení Pro možný převoz mimo stviště 5 Záplaty 4 druhy velikosti Volně ložené fleky pro samostatné opravy 3 Tuba lepidlo Volně ložené tuby lepení pro samostatné opravy 3 Smirek Volně ložený smirek pro samostatné opravy 3 Montážní páky Demontáž pláště při defektu 1 Nýtovač řetězu Oprava přetrhnutého řetězu 3 Svorky na řetěz 3 druhy Oprava přetrhnutého řetězu 8 Duše pro MTB, treking, silniční kola 8 základních druhů Náhradní duše pro nejčastěji používaná kola 25 Špice pro 5 druhů výpletu Nejčastěji požívané špice do všech kol 10 Brzdové špalky 5 druhů Nejčastěji používané brzdové špalky vždy pár 3 Lanka pro přesmykač a přehazovačku 3 druhy Nejčastěji používaná lanka 3 Lanka pro přední a zadní brzdu Nejčastěji používaná lanka 1 Sada imbusů od 1,5 12 mm Opravy a seřízení brzd, hlavového složení, šlapacího středu respektive klik 1 Centrklíč Výměna a docentrování špic 1 Kombinačky Povolení a dotažení 1 Kladivo 750 až 1000g Povolení a dotažení 1 Šroubovák plochý střední Povolení a dotažení 1 Šroubovák křížový střední Povolení a dotažení 1 Hasák střední Dotažení hlavového složení 2 Izolepa úzká a široká Nouzové opravy na kole a výstroji 15 Elektrikářské rychlosvorky Nouzové opravy na kole a výstroji 1 Olej na řetěz spr. Mazání řetězu a dalších komponentů 1 Vazelína Mazání komponentů 1 Bavlněná látka netkaná textilie Čištění komponentů a rukou 10 Klíč konusový vždy dva kusy č. 8 10, 11 12, 13 14, 15 16, Povolení a dotažení 14 15

9 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučené vybavení místa technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučení je určeno provozovatelům všech typů stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Návrh byl zpracován na základě zkušeností Cyklo Klubu Kučera ze Znojma, který od roku 2003 provozují systém Míst technické a první pomoci cyklistům. Zdravotnické vybavení je zájemcům dodáváno včetně speciální batohu pro záchranáře, ve kterém je možné vybavení přenášet. Zdravotnický batoh je od roku 2003 instalován na 16 místech v Národním parku Podyjí a regioně Znojemska a to především na cyklotrasách Moravská vinná stezka a Greenways Praha Vídeň, zejména v zařízeních s trvalým provozem, například na recepcích hotelů. který vyrábí GEMA Brno pro potřeby záchranných služeb. Batoh splňuje možnost rozčlenění veškerého materiálu do několika volných, venkovních a vnitřních prostorů, které je možné barevně rozlišit a popsat. Na odlehlých místech je vhodné doplnit vybavení například o dlahy a fixační ortézy. Žádost o konzultace a objednávky baťohu je možné adresovat přímo Cyklo Klubu Kučera Znojmo, kontakt: Označení provozoven známkou Cyklisté vítání je garancí dostatečného zdravotnického vybavení. Informace o existenci takto vybavených míst je vhodné poskytnout i provozovatelům restauračních a ubytovacích služeb, kteří certifikování nejsou, a dále také informačním kancelářím, obecním a městským úřadům a zdravotním zařízením, které mohou tuto informaci v nouzovém případě předat cyklistům telefonem apod. Vhodná je i úprava a doplnění standardního značení cyklistických tras a informačních panelů údajem o vzdálenosti a místě nejbližšího certifikovaného zařízení. Pokud není zařízení certifikováno známkou Cyklisté vítáni a přesto je vybaveno pro poskytování technické a zdravotnické pomoci, je vhodné užívat jednotný piktogram Místa technické a první pomoci, který vlastní Cyklo Klub Kučera. Minimální vybavení menších zařízení Zdavotnický batoh obsahuje základního vybavení pro běžnou první pomoc a je ideálním řešením vybavení zařízení dle kritérií Cyklisté vítáni. Uvedeným obsahem navrhujeme vybavit i běžnou příruční lékárničku každého zařízení, které poskytuje služby out-doorovým sportovcům. Nejvhodnější vybavení je užiteční konzultovat s hodnotitelem, který certifikaci konkrétního zařízení provádí. Seznam akreditovaných hodnotitelů/certifikátorů najdete na Obsah batohu zdravotnické pomoci (Místa technické a první pomoci) Materiální vybavení zdravotnického batohu dostatečně zabezpečuje možnost poskytnutí laické první pomoci. Úpravy je možné provádět především v počtu kusů jednotlivých druhů. Umístění materiálu v batohu umožňuje převést batoh ke zraněnému a tím splňuje požadavky na bezodkladnou první pomoc v terénu do příjezdu kvalifikovaných zdravotníků a záchranářů. Pro přehledné rozmístění vybavení byl vybrán speciální zdravotnický batoh, 16 17

10 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Kontakty Obsah zdravotnického batohu ks Název materiálu Použití Základní výbava 1 Nůžky 1 Peroxid vodíku 1 Septonex 1 Traumacel spr. Hemostatika na zastavení krvácení 1 Traumacel zásyp Hemostatika na zastavení krvácení 2 Neperlivá stolní voda 0,5 l Základní umytí povrchního zranění, pitný režim 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 5 Duonet S2 Sterilní hotové obvazy 5 Duonet S3 Sterilní hotové obvazy 5 Duonet S4 Sterilní hotové obvazy 3 Kompresy 5 5 á 3ks Sterilní bavlněný materiál ke krytí nebo vyčištění rány 3 Kompresy 7,5 7,5 á 3ks 3 Kompresy á 3ks 3 Tampony 12/12 á 3ks 3 Tampony 14/16 á 3ks 3 Tampony 20/20 á 3ks 1 Rescuce Sada pro velké krvácení 2 Šátek trojcípý zlomeniny Ano 1 Izotermická folie Protišoková opatření Ano 3 Sada náplastí tři velikosti Drobná povrchová zranění 2 Chirurgické rukavice Ochrana poskytovatele první pomoci 2 Náplast v kotouči Přelepení sterilního materiálu 3 Obinadlo nesterilní 3 velikosti Fixace namožených končetin Doporučené doplnění 1 Pocket masky Pomůcka pro umělé dýchání 1 Krční límec vakuový Znehybnění krční páteře při podezření poranění 1 Dlaha horní končetina vakuová Znehybnění při zlomeninách 1 Dlaha horní končetina vakuová Znehybnění při zlomeninách 1 Odsávačka pro vakuové dlahy Funkční doplněk vakuových dlah Kontakty Nadace Partnerství/The Czech Environmental Partnership Foundation Panská 7, Brno Tel Fax Projektový tým Cyklisté vítáni Vedoucí projektu Juraj Flamik Tel Fax Manažer projektu, tajemník Konzultační skupiny Petr Kazda Tel Fax Odborný garant projektu Daniel Mourek Tel., Fax Ekonomka projektu Petra Vejrostová Tel Fax Internetové stránky projektu Cyklisté vítáni

11 Nadace Partnerství Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1650 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. Greenways stezky pro udržitelný rozvoj Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI III. Kempy - povinná a doplňková kritéria Nadace Partnerství Petr Kazda garant certifikace manažer certifikace Údolní 33 +420 736 676 588 Brno 602 00 petr.kazda@nap.cz

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj

Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj Venkovský cestovní ruch jeho specifika a podmínky pro rozvoj Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj Kolektiv autorů, Katedra cestovního ruchu VŠE Praha Praha 2007 Venkovský cestovní

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více