Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu"

Transkript

1 Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Vydání této příručky podpořily Evropská unie a Česká republika v rámci programu SROP Nadace Partnerství 2005 Editor: Juraj Flamik Grafická úprava: Michal Stránský, Sazba a litografie: Radim Šašinka, Tisk: Nová Grafia, Opava Vydání první, 2005 Cyklisté vítáni je v grafické i jazykové podobě chráněnou známkou ve vlastnictví Nadace Partnerství ISBN:

2 Obsah Cyklisté vítáni Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Národní certifikace služeb cestovního ruchu Kritéria pro certifikaci Kritéria pro certifikaci ubytovacích zařízení stravovacích zařízení kempů turistických cílů Nadace Partnerství 2005 Obsah Úvod Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb I. Kritéria pro ubytovací zařízení II. Kritéria pro stravovací zařízení III. Kritéria pro kempy IV. Kritéria pro turistické cíle Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa technické pomoci Nářadí a náhradní díly kufru technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Obsah zdravotnického batohu Kontakty

3 Úvod Cíle a organizační zabezpečení projektu Úvod Obsahem projektu je vytvoření certifikačního systému Cyklisté vítáni jako národního standardu kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklisté a cykloturisté a zavedení certifikace a systému kontroly do praxe na celém území ČR. Cílem je dosáhnout zvýšení kvality služeb pro cyklisty srovnatelné s úrovní v sousedních státech EU. Kritéria hodnocení jsou obdobná jako v Rakousku a Německu. Projekt oslovuje všechny poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb a v letech 2005 až 2007 jim umožňuje bezplatně získat poradenství a projít certifikačním procesem. Certifikované služby budou označeny logem Cyklisté vítáni a formou piktogramu se postupně objeví v turistických mapách, katalozích s nabídkou služeb a na webových serverech. Českou zvláštností je certifikace turistických cílů a nabídka speciálních mobilních kufrů s první technickou a zdravotní pomocí pro certifikovaná, zejména menší zařízení. Národní certifikace služeb v cestovním ruchu je soubor povinných a doporučených kritérií, která jsou diferencovaná podle typu zařízení. Certifikace je nabízena čtyřem skupinám zařízení cestovního ruchu: Stravovací služby Ubytovací zařízení Kempy Památky Restaurace Hospody Hotely Pensiony Ubytovny Ubytování v soukromí Hrady, zámky Památkové komplexy Galerie Skanzeny Nositelem projektu je Nadace Partnerství, která pro výkon certifikace vytváří tým regionálních hodnotitelů/certifikátorů. Cíle a organizační zabezpečení projektu Všeobecný cíl projektu Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace těchto služeb pod názvem Cyklisté vítáni. Certifikační systém navrhuje kvalitativní standardy srovnatelné s obdobnými systémy používanými ve státech Evropské unie. Projekt je zaměřen na: zahájení dlouhodobého zvyšování úrovně turistických služeb v České republice zvýšení podílu šetrných forem turistiky zlepšování podmínek pro nové moderní produkty cestovního ruchu budování partnerství veřejného a soukromého sektoru Specifické cíle projektu Specifické cíle projektu směřují k zavedení certifikace Cyklisté vítáni, tj. systému hodnocení a označování služeb přátelských cyklistům do praxe na území celé ČR. Specifické cíle jsou: Vytvoření základních podmínek a dokumentů pro zahájení projektu Informační a metodické materiály pro veřejnost a účastníky certifikačního procesu Informační kampaň o účelu a způsobu zavádění certifikačního systému do praxe Vyškolení skupiny hodnotitelů Technické zajištění označování certifikovaných služeb Poskytování poradenství vybraným zařízením v přípravní fáze certifikace Certifikace zařízení Komplexní institucionální, personální, technické, organizační a finanční zajištění certifikace, periodické kontroly a rozšiřování certifikovaných služeb Popis pokračování aktivit po skončení podpory udržitelnost projektu Projekt zahrnuje velký soubor aktivit vedoucích k institucionální, finanční, organizační a personální stabilitě projektu po skončení podpory. K tomu slouží především: expertní tým pro konzultace v rámci projektu i po jeho skončení technické a metodické materiály pro výkon certifikace (brožury a CD) projekt klíčových úkonů a činností pro trvalých chod certifikace, tj. periodickou kontrolu zařízení a zvyšování počtu certifikovaných zařízení tým asi 50 hodnotitelů ve všech regionech ČR, 4 5 z každého kraje, kteří pro provozovatele certifikace pracují na smluvním základě 4 5

4 Cíle a organizační zabezpečení projektu Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb podpůrné internetové stránky o systému certifikace s interní sekcí pro hodnotitele informační kampaň o účelu a procesu certifikace pro dotčené orgány a širokou veřejnost (brožury, letáky a spolupráce s médii) Způsob provedení certifikace akreditovaní hodnotitelé osloví provozovatele zařízení s nabídkou certifikace pokud provozovatel projeví zájem o certifikaci, hodnotitel navštíví provozovnu a vypracuje protokol o plnění kritérií, s výčtem potřebných úprav po dohodě s provozovatelem provede hodnotitel následnou kontrolu odstranění nedostatků po splnění všech kritérií uzavře hodnotitel jménem Nadace Partnerství s provozovatelem smlouvu o Licenci a certifikaci na základě smlouvy je zařízení označeno logem Cyklisté vítáni a provozovateli je předán Certifikát zařízení je zveřejněno na internetových stránkách informace o zařízení jsou nabídnuta vydavatelům map, katalogů služeb a provozovatelům internetoých serverů cyklisté se dozví na kterých cyklistických trasách jsou certifikovaná zařízení a jak je hodnotí samotní návštěvníci; městům, obcím, ale například i Hospodářským komorám budou určeny informace pro propagaci projektu mezi podnikateli a provozovateli památek; všichni vydavatelé map, turistických průvodců a katalogů si z webu mohou stáhnout údaje o certifikovaných zařízeních a uvést je ve svých tiskovinách a internetových serverech. Kontakty na členy projektového týmu jsou uvedeny v závěrečné části této brožury. Konkrétním výsledkem bude 1000 zahájených certifikací do sezóny Část z nich bude ukončena již před sezónou Závazky podnikatele po získání certifikací Cyklisté vítáni Práva a povinnosti obou stran jsou definovány smlouvou o Licenci a certifikaci, která obsahuje zejména závazky: trvalé a celoroční plnění kritérií certifikace označení zařízení logem Cyklisté vítáni poskytnutí požadovaných údajů o zařízení ke zveřejnění na umožnění kontroly plnění certifikace formou neohlášených a periodických ročních kontrol osobou k tomu oprávněnou placení poplatků za certifikaci po ukončení období dotovaného prostředky EU Komunikace s týmem projektu cyklisté vítáni Internetové stránky obsahují potřebné informace pro všechny cílové skupiny: podnikatelé se na nich dozví jak požádat o certifikaci a jaká jsou kritéria; cestovní kanceláře budou mít k dispozici seznam a charakteristiku všech certifikovaných zařízení; 6 7

5 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb I. Kritéria pro ubytovací zařízení (hotely, penziony, priváty a chvaty) Základní požadavky, povinné 1. Možnost ubytování na jednu noc 2. Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků (na požádání hosta jogurt, müsli, ovoce) 3. Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje 4. Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol 5. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 6. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 7. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 8. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům důležitá telefonní čísla pomoc na cestách předpověď počasí na nejbližší dny kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, TIC kniha hostů pro cyklisty 9. Smlouva o certifikaci Doplňková nabídka ubytovacích zařízení, min. 3 položky povinné 1. Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty 2. Zprostředkování výpůjčky kvalitních kol 3. Možnost zakoupení obědových balíčků 4. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 5. Prodej cyklistických a turistických map okolí 6. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 7. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 8. Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 9. Přístup na internet 10. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o ubytovacím zařízení by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Počet pokojů a lůžek, hygienické vybavení a další nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto/vyobrazení ubytovacího zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí II. Kritéria pro stravovací zařízení (restaurace, hospody) Základní požadavky, povinné 1. Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující cyklonápoj, ovocné nebo bylinkové čaje. Cena nesmí přesáhnout cenu ostatních nealko nápojů a piva 2. V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce) 3. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel 4. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 5. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 6. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 6.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 6.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 6.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 6.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 6.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 6.6. předpověď počasí na nejbližší dny 6.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 6.8. kniha hostů pro cyklisty 7. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 3 položky povinné 1. Možnost zakoupení obědových balíčků 2. Trojjazyčné jídelní lístky 8 9

6 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb 3. Nabídka místní gastronomické speciality 4. Nabídka speciálního Cyklo Menu (Příloha Cyklo Menu) 5. Celodenní provozní doba 6. Možnost usušení oblečení a výstroje 7. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 8. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 9. Prodej cyklistických a turistických map okolí 10. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 11. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 12. Přístup na internet 13. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o stravovacím zařízení by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto / vyobrazení vnitřních i venkovních prostor zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí III. Kritéria pro kempy (stvé, chatové a karavvé) Základní požadavky, povinné 1. Vymezená a oddělená stvá zóna pro cyklisty a jiné nemotorizované hosty 2. Povrchy k postavení stanů musí být travnaté, pokud možno hladké a na rovině 3. Odstavné a parkovací možnosti kol v blízkosti stanů, parkování jízdních kol na území kempu bez poplatků 4. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol 5. Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje 6. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 7. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 8. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 9. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 9.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 9.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 9.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 9.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 9.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 9.6. předpověď počasí na nejbližší dny 9.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 9.8. kniha hostů pro cyklisty 10. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 3 položky povinné 1. Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty 2. Nabídka posezení u stolků v blízkosti stvé zóny, dle možností zastřešených 3. Umožnit návštěvníkům vaření na zařízení kempu 4. Možnost nákupu nejnutnějších potravin 5. Dostatečné osvětlení přístupových cest ve stvém areálu 6. Možnost pronájmu stanů, chatek, bungalovů aj. 7. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 8. Prodej cyklistických a turistických map okolí 9. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 10. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 11. Rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 12. Přístup na internet 13. Cizojazyčné informační materiály Propagační materiál o kempu by měl také obsahovat: Rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) Počet chatek, pokojů a lůžek, hygienické vybavení a další nabídku služeb v objektu pro cyklisty Foto/vyobrazení okolí, celkový pohled na zařízení Zaznamenání polohy podniku v plánu města, mapě Aktuální ceník služeb Vzdálenost k cyklostezkám v okolí 10 11

7 Cyklisté vítáni kritéria pro certifikaci služeb Doporučené vybavení místa technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa technické pomoci IV. Kritéria pro turistické cíle (hrady, zámky, muzea, skanzeny a přírodní památky) Zahrnuty mohou být pouze objekty poskytující dostatečné provozní zázemí, popřípadě přilehlá parkoviště. Základní požadavky, povinné 1. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel 2. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické 3. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky) 4. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty 4.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni) 4.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty 4.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí 4.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům 4.5. důležitá telefonní čísla pomoc na cestách 4.6. předpověď počasí na nejbližší dny 4.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC 4.8. kniha hostů pro cyklisty 5. Smlouva o certifikaci Doplňkové služby, min. 2 položka povinné 1. Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola 2. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola (Příloha Doporučené technické 3. Prodej cyklistických a turistických map okolí 4. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí 5. Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty 6. Informační/rezervační servis pro zajištění ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty 7. Přístup na internet 8. Cizojazyčné informační materiály Doporučení je určeno provozovatelům všech typů stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Návrh byl zpracován na základě zkušeností Cyklo Klubu Kučera ze Znojma, který od roku 2003 provozují systém Míst technické a první pomoci cyklistům. Technické vybavení je zájemcům dodáváno včetně kufru. Technický kufr je od roku 2003 instalován na 16 místech v Národním parku Podyjí a regioně Znojemska a to především na cyklotrasách Moravská vinařská stezka a Greenways Praha Vídeň, zejména v zařízeních s trvalým provozem, například na recepcích hotelů. Označení provozoven známkou Cyklisté vítání je garancí dostatečného technického vybavení pro cyklisty. Informace o existenci takto vybavených míst je vhodné poskytnout i provozovatelům restauračních a ubytovacích služeb, kteří certifikování nejsou, a dále také informačním kancelářím, obecním a městským úřadům a zdravotním zařízením, které mohou tuto informaci v nouzovém případě předat cyklistům telefonem apod. Vhodná je i úprava a doplnění standardního značení cyklistických tras, a informačních panelů údajem o vzdálenosti a místě nejbližšího certifikovaného zařízení. Pokud není zařízení certifikováno známkou Cyklisté vítáni a přesto je vybaveno pro poskytování technické a zdravotnické pomoci, je vhodné užívat jednotný piktogram Místa technické a první pomoci, který vlastní Cyklo Klub Kučera. Minimální vybavení menších zařízení Technický kufr obsahuje kompletní sadu základního nářadí a náhradních dílů a je ideálním řešením vybavení místa technické pomoci dle kritérií Cyklisté vítáni. Vzhledem ke své ceně je pro menší provozovny spíš luxusním řešením, zejména pokud je součástí provozovny i dílna či garáž dostupná i pro návštěvníky. Pracovní stůl a základní vybavení dílny či garáže pak stačí doplnit o cyklonářadí a náhradní díly. Nejvhodnější vybavení je užitečné konzultovat s hodnotitelem, který certifikaci konkrétního zařízení provádí. Seznam akreditovaných hodnotitelů/certifikátorů najdete na Obsah technického kufru (Místa technické a první pomoci) Technický kufr obsahuje nejzákladnější prostředky pro opravu a seřízení nejčastějších závad na bicyklu ( defekt, dotažení šroubů a matek, centrování, výměna lanka, oprava přetrženého řetězu a další). Vzhledem k obrovskému množství různých jízdních kol není možné pro každý druh držet v technickém kufru všechny komponenty. Do základního vybavení byly vybrány nejvíce používané náhradní díly a technické prostředky u nejčastěji používaných kol

8 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučené vybavení místa technické pomoci Nářadí a náhradní díly kufru technické pomoci Úzká spolupráce s firmou Pedalsport, která se specializuje na dodávky servisních prostředků pro opravy kol, umožnila vybavit kufr velmi kvalitním nářadím pro praktické použití i pro cykloturisty laiky. Obsah kufru je možné upravovat podle místa působení to znamená v nížinách na velmi dobrých cestách věnovat podstatnou část vybavení příznivcům silniční cyklistiky a v místech, kde není možné dojet na silničním kole posílit vybavení pro příznivce MTB. Dalším faktorem je finanční možnost zřizovatelů. Doporučujeme výše uvedené vybavení uložit do umělohmotného kufru, který je možné běžně zakoupit. Při koupi kufru je nutné počítat s postupným doplňováním a proto pořizujeme vždy větší kufr. ks. Název materiálu Použití Základní výbava 1 Pumpička Nahuštění duše 1 Hadičky k pumpičce 3 druhy Několik druhů ventilků 5 Ventilky 4 druhy Nejčastěji používané druhy 1 Souprava na opravu duší 5 záplat, smirek, lepení Pro možný převoz mimo stviště 5 Záplaty 4 druhy velikosti Volně ložené fleky pro samostatné opravy 3 Tuba lepidlo Volně ložené tuby lepení pro samostatné opravy 3 Smirek Volně ložený smirek pro samostatné opravy 3 Montážní páky Demontáž pláště při defektu 1 Nýtovač řetězu Oprava přetrhnutého řetězu 3 Svorky na řetěz 3 druhy Oprava přetrhnutého řetězu 8 Duše pro MTB, treking, silniční kola 8 základních druhů Náhradní duše pro nejčastěji používaná kola 25 Špice pro 5 druhů výpletu Nejčastěji požívané špice do všech kol 10 Brzdové špalky 5 druhů Nejčastěji používané brzdové špalky vždy pár 3 Lanka pro přesmykač a přehazovačku 3 druhy Nejčastěji používaná lanka 3 Lanka pro přední a zadní brzdu Nejčastěji používaná lanka 1 Sada imbusů od 1,5 12 mm Opravy a seřízení brzd, hlavového složení, šlapacího středu respektive klik 1 Centrklíč Výměna a docentrování špic 1 Kombinačky Povolení a dotažení 1 Kladivo 750 až 1000g Povolení a dotažení 1 Šroubovák plochý střední Povolení a dotažení 1 Šroubovák křížový střední Povolení a dotažení 1 Hasák střední Dotažení hlavového složení 2 Izolepa úzká a široká Nouzové opravy na kole a výstroji 15 Elektrikářské rychlosvorky Nouzové opravy na kole a výstroji 1 Olej na řetěz spr. Mazání řetězu a dalších komponentů 1 Vazelína Mazání komponentů 1 Bavlněná látka netkaná textilie Čištění komponentů a rukou 10 Klíč konusový vždy dva kusy č. 8 10, 11 12, 13 14, 15 16, Povolení a dotažení 14 15

9 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučené vybavení místa technické pomoci Cyklisté vítáni Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Doporučení je určeno provozovatelům všech typů stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Návrh byl zpracován na základě zkušeností Cyklo Klubu Kučera ze Znojma, který od roku 2003 provozují systém Míst technické a první pomoci cyklistům. Zdravotnické vybavení je zájemcům dodáváno včetně speciální batohu pro záchranáře, ve kterém je možné vybavení přenášet. Zdravotnický batoh je od roku 2003 instalován na 16 místech v Národním parku Podyjí a regioně Znojemska a to především na cyklotrasách Moravská vinná stezka a Greenways Praha Vídeň, zejména v zařízeních s trvalým provozem, například na recepcích hotelů. který vyrábí GEMA Brno pro potřeby záchranných služeb. Batoh splňuje možnost rozčlenění veškerého materiálu do několika volných, venkovních a vnitřních prostorů, které je možné barevně rozlišit a popsat. Na odlehlých místech je vhodné doplnit vybavení například o dlahy a fixační ortézy. Žádost o konzultace a objednávky baťohu je možné adresovat přímo Cyklo Klubu Kučera Znojmo, kontakt: Označení provozoven známkou Cyklisté vítání je garancí dostatečného zdravotnického vybavení. Informace o existenci takto vybavených míst je vhodné poskytnout i provozovatelům restauračních a ubytovacích služeb, kteří certifikování nejsou, a dále také informačním kancelářím, obecním a městským úřadům a zdravotním zařízením, které mohou tuto informaci v nouzovém případě předat cyklistům telefonem apod. Vhodná je i úprava a doplnění standardního značení cyklistických tras a informačních panelů údajem o vzdálenosti a místě nejbližšího certifikovaného zařízení. Pokud není zařízení certifikováno známkou Cyklisté vítáni a přesto je vybaveno pro poskytování technické a zdravotnické pomoci, je vhodné užívat jednotný piktogram Místa technické a první pomoci, který vlastní Cyklo Klub Kučera. Minimální vybavení menších zařízení Zdavotnický batoh obsahuje základního vybavení pro běžnou první pomoc a je ideálním řešením vybavení zařízení dle kritérií Cyklisté vítáni. Uvedeným obsahem navrhujeme vybavit i běžnou příruční lékárničku každého zařízení, které poskytuje služby out-doorovým sportovcům. Nejvhodnější vybavení je užiteční konzultovat s hodnotitelem, který certifikaci konkrétního zařízení provádí. Seznam akreditovaných hodnotitelů/certifikátorů najdete na Obsah batohu zdravotnické pomoci (Místa technické a první pomoci) Materiální vybavení zdravotnického batohu dostatečně zabezpečuje možnost poskytnutí laické první pomoci. Úpravy je možné provádět především v počtu kusů jednotlivých druhů. Umístění materiálu v batohu umožňuje převést batoh ke zraněnému a tím splňuje požadavky na bezodkladnou první pomoc v terénu do příjezdu kvalifikovaných zdravotníků a záchranářů. Pro přehledné rozmístění vybavení byl vybrán speciální zdravotnický batoh, 16 17

10 Doporučené vybavení místa zdravotnické pomoci Kontakty Obsah zdravotnického batohu ks Název materiálu Použití Základní výbava 1 Nůžky 1 Peroxid vodíku 1 Septonex 1 Traumacel spr. Hemostatika na zastavení krvácení 1 Traumacel zásyp Hemostatika na zastavení krvácení 2 Neperlivá stolní voda 0,5 l Základní umytí povrchního zranění, pitný režim 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 3 Duonet Sterilní krycí polštářek 5 Duonet S2 Sterilní hotové obvazy 5 Duonet S3 Sterilní hotové obvazy 5 Duonet S4 Sterilní hotové obvazy 3 Kompresy 5 5 á 3ks Sterilní bavlněný materiál ke krytí nebo vyčištění rány 3 Kompresy 7,5 7,5 á 3ks 3 Kompresy á 3ks 3 Tampony 12/12 á 3ks 3 Tampony 14/16 á 3ks 3 Tampony 20/20 á 3ks 1 Rescuce Sada pro velké krvácení 2 Šátek trojcípý zlomeniny Ano 1 Izotermická folie Protišoková opatření Ano 3 Sada náplastí tři velikosti Drobná povrchová zranění 2 Chirurgické rukavice Ochrana poskytovatele první pomoci 2 Náplast v kotouči Přelepení sterilního materiálu 3 Obinadlo nesterilní 3 velikosti Fixace namožených končetin Doporučené doplnění 1 Pocket masky Pomůcka pro umělé dýchání 1 Krční límec vakuový Znehybnění krční páteře při podezření poranění 1 Dlaha horní končetina vakuová Znehybnění při zlomeninách 1 Dlaha horní končetina vakuová Znehybnění při zlomeninách 1 Odsávačka pro vakuové dlahy Funkční doplněk vakuových dlah Kontakty Nadace Partnerství/The Czech Environmental Partnership Foundation Panská 7, Brno Tel Fax Projektový tým Cyklisté vítáni Vedoucí projektu Juraj Flamik Tel Fax Manažer projektu, tajemník Konzultační skupiny Petr Kazda Tel Fax Odborný garant projektu Daniel Mourek Tel., Fax Ekonomka projektu Petra Vejrostová Tel Fax Internetové stránky projektu Cyklisté vítáni

11 Nadace Partnerství Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1650 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. Greenways stezky pro udržitelný rozvoj Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI I. Ubytovací zařízení - povinná a doplňková kritéria Nadace Partnerství Petr Kazda garant certifikace manažer certifikace Údolní 33 +420 736 676 588 Brno 602 00 petr.kazda@nap.cz

Více

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI III. Kempy - povinná a doplňková kritéria Nadace Partnerství Petr Kazda garant certifikace manažer certifikace Údolní 33 +420 736 676 588 Brno 602 00 petr.kazda@nap.cz

Více

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI

KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI KRITÉRIA CERTIFIKACE CYKLISTÉ VÍTÁNI II. Stravovací zařízení - povinná a doplňková kritéria Nadace Partnerství Petr Kazda garant certifikace manažer certifikace Údolní 33 +420 736 676 588 Brno 602 00 petr.kazda@nap.cz

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012 Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012 Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři Brno, 12. ledna 2012 Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a inline průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách

Více

Analýza stavu na poli certifikace cestovního ruchu v České republice

Analýza stavu na poli certifikace cestovního ruchu v České republice Analýza stavu na poli certifikace cestovního ruchu v České republice Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 19 Quality Managament systém Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel: České Švýcarsko,

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny

Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny Obsah projektu O projektu Partneři Aktivity projektu Studie Školení Investice Společné akce Propagace O projektu 1. Výchozím bodem je zmapování možností turistických

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Příloha č. 1.4. Zásad pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt 1/5 1) Vymezení pojmu zážitek : Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Zážitkem

Více

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084 Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služeb v rámci výběrového řízení Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo Z.04.1.15.1/0084 I. Zadavatel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Bystřice nad Pernštýnem 19. října 2010 Ing. Blanka Fedáková Zaměření opatření rozvoj venkovské ekonomiky směrem k cestovnímu ruchu využití potenciálu zemědělských

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.eurovelo13.com Základní kriteria tvorby cyklotras EuroVelo min 1.000km dlouhé, min. 2 státy atraktivní a bezpečná trasa (vedená po obou stranách

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SPES Hotel, Schlierbach. SPES Hotel, Schlierbach. Zajímavé nabídky:

SPES Hotel, Schlierbach. SPES Hotel, Schlierbach. Zajímavé nabídky: Horní Rakousko / Oberösterreich Stůl č. 17A SPES Hotel, Schlierbach SPES Hotel, Schlierbach Adresa: Panoramaweg 1, A-4553 Schlierbach E-mail: hotel@spes.co.at Internet: www.spes.co.at Lisa Losbichler,

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více